RSS

13 Stralen en de Lagen, Untwine, 9 november 2017

Zoals Cobra uitlegde is het universum een resultaat van interactie tussen de Bron (het principe van het absolute) en zijn logische tegengestelde de primaire anomalie (onvoorspelbaarheid, ongevoeligheid). De Bron mengt zich in het universum om te corrigeren, genezen en het weer te verbinden met zichzelf, zijn Goddelijke Wil gebruikend, maar zijn kracht is gelimiteerd door de anomalie.

Het universum arrangeerde zichzelf in verschillende lagen die staten van materie zijn, verschillende proporties uitdrukkend van Bron aanwezigheid en anomalie. De hoogste lagen zijn vrijwel geheel doorstroomt door de Bron, en hoe lager wij komen hoe meer anomalie er is.

De wil van de Bron manifesteert zichzelf in het universum als een georganiseerde en harmonieuze set van 12 stralen. De centrale 13e straal is de Wil van de Bron, en de andere 12 zijn als volgt (ook van Cobra afkomstig):
1-wit/elektrisch blauw – Wil
2-roze – Liefde
3-lichtblauw – Creatieve Intelligentie
4-parelwit – Harmonie
5-topaasblauw – Concrete Kennis
6-robijnrood – Idealisme
7-violet – Manifestatie
8-bruinachtig roze – Goddelijke gratie
9-grijsblauw/violet – Genius
10-helderwit – Integratie
11-violetblauw – Link tussen dimensies
12-aquamarijnblauw – Absolute Positiviteit

Ik heb mij gerealiseerd dat wij ons kunnen verbinden met de stralen door het gebruik van vuur of licht van de corresponderende kleuren. Je bent waarschijnlijk al bekend met de 7e straal, de Violette Vlam, en de 10e straal, het Witte Vuur van AN. Wij kunnen alle andere stralen op dezelfde manier gebruiken.

Dit zijn de oorspronkelijke archetypes van de 12 tekens van de dierenriem. Echter, de sluier verstoort de energieën van de stralen als zij de Aarde bereiken dus de meeste mensen ervaren ze als een verstoorde, meer negatieve versie. Wij kunnen dit helpen door te verbinden met de oorspronkelijke positieve archetypes. Deze 12 archetypes zijn aanwezig door het hele universum, elke constellatie en sterrenstelsel verankert een specifieke straal, terwijl ook alle stralen aanwezig zijn in elk zonnestelsel. Het is een zeer goed georganiseerd en complex fractal systeem.

Bijvoorbeeld, onze welbekende 12 constellaties sturen de 12 stralen door, terwijl andere constellaties ze sturen door andere delen van de galaxy. Ons specifieke zonnestelsel verankert de tweede straal, met andere woorden, dat is de dominante straal hier, en tegelijkertijd zijn alle stralen aanwezig binnen dit zonnestelsel, verankerd door de verschillende planeten. Wij vinden hetzelfde fractal systeem in individuen, elk wezen heeft specifieke stralen als hun dominante energie, terwijl ook alle 12 aanwezig zijn binnen elk wezen. Zielfamilies zijn ook georganiseerd met zielsverwant groepen die zijn samengesteld uit 12 wezens corresponderend met 12 stralen.

Wij moeten bedenken dat de Bron niet een extern bewustzijn is die ergens buiten ons bestaat in de lucht of op een hogere laag. Het is niet een schepper God maar meer als een principe, het oorspronkelijke principe, oorspronkelijke oorzaak van alles dat bestaat. Wij kunnen het niet echt aanraken met een beschrijving, maar het is overal en wij zijn er incarnaties van waar het ons diepste puurste aspect is.

Hoe hoger de laag, hoe minder alles gedifferentieerd is, hoe meer alles flexibel is, verenigd, samenhangend en harmonieus. Met andere woorden, hoe minder anomalie er is, hoe meer creatie Eenheid reflecteert. Dus wij zijn werkelijk allen Een aanwezigheid van Licht in de hoogste laag. Daarboven vinden wij het hoogste aspect van onze hogere zelven, die in feite alle een samenhangend en georganiseerd geheel zijn, dus we zouden kunnen zeggen, in plaats van mijn hogere zelf of jouw hogere zelf is het ons hogere zelf.

Als wij beginnen om iets naar beneden door de lagen te gaan, met andere woorden om materie een beetje te verdichten, begint dit ene verenigde geheel meer gedifferentieerd te worden en wij kunnen meer en meer verschillende aspecten onderscheiden, die nog steeds zijn georganiseerd als een samenhangend en harmonieus geheel. Wij kunnen daar zien dat verschillende hogere zelven belichamingen zijn van deze 12 stralen als hun essentie, dus elke straal is belichaamd door een specifieke Aartsengel, zoals wij eerder hebben gezien dat de 7e straal is belichaamd door Zadkiel, en de 10e door Metatron.

Wij kunnen hier begrijpen dat St. Germain’s Hogere Zelf ook een belichaming is van de 7e straal. Deze twee stralen zijn meer bekend geraakt en gebruikt op deze planeet aangezien zij meer nodig waren door hun transmuterende eigenschappen, aangezien wij in het proces zitten van planetaire purificatie (stralen 2, 8 en 9 hebben ook krachtige genezings- en transmutatie eigenschappen, onder andere).

Als incarnaties van de Bron zijn wij uitgenodigd om de stralen te verankeren in deze realiteit door ze te gebruiken in onze levens en voor de planeet, hoe dan ook dat wij ons geleid voelen, om te helpen deze wereld te genezen, het te reorganiseren in een harmonieus geheel.

Als wij wat meer naar beneden in de lagen gaan wordt alles progressief meer gedifferentieerd, en ik zal hier Annie Besant aanhalen in haar beschrijving van de mentale laag, wat de laag is waar de afscheiding tussen Hoger Zelf en lager zelf / persoonlijkheid is, het hogere mentale deel zijnd van het Hogere Zelf, het lagere mentale deel zijnd van de persoonlijkheid, uit haar boek ‘Man and his Bodies’, waarvan ik denk dat het heel nuttig is om het principe te begrijpen:

“[Het mentale lichaam] is niet, zoals het astrale lichaam, een verre representatie geworden van de man in vorm en feature wanneer het werkt in verbinding met de astrale en fysieke lichamen; het is ovaal – als een ei – in zijn omtrek, natuurlijk de fysieke en astrale lichamen doordringend, en ze omringend met een stralende atmosfeer terwijl het ontwikkelt – het wordt, zoals ik zei, groter en groter wanneer de intellectuele groei toeneemt. Onnodig te zeggen dat deze ei-achtige vorm een heel prachtig en glorieus object wordt als de man zijn hogere capaciteiten ontwikkelt van de mind: het is niet zichtbaar als astraal zicht, maar het is duidelijk gezien door de hogere visie die behoort bij de wereld van de mind. Net als een doorsnee man die leeft in de fysieke wereld niets ziet van de astrale wereld – alhoewel er door omgeven – totdat de astrale gevoelens zijn geopend, dus een man waarin alleen de fysieke en astrale gevoelens actief zijn zal niets zien van de mind wereld, of van vormen die zijn samengesteld van zijn materie, tenzij mentale gevoelens zijn geopend, alhoewel het ons aan elke kant omringt.

Deze ingenieuze gevoelens, de gevoelens die behoren bij de mind wereld, verschillen heel erg van de gevoelens waar wij hier mee vertrouwd zijn. Het woord “gevoelens” is in feite een verkeerd gebruik, aangezien wij beter zouden zeggen mentaal “gevoel”. De mind komt in contact met de dingen van zijn eigen wereld alsof het rechtstreeks over zijn hele oppervlakte was. Er zijn geen specifieke organen voor zien, horen, voelen, proeven en ruiken; al de vibraties die wij hier zouden ontvangen door afzonderlijke gevoelens-organen, geven in díe regio groei naar al deze karakteristieken wanneer zij eenmaal in aanraking komen met de mind. Het mind lichaam ontvangt ze allemaal in één keer en op hetzelfde moment en is, zoals het was, helemaal bewust van alles waarvan het in staat is om indruk van op te doen.

Het is niet makkelijk om enig helder idee in woorden over te brengen van de manier waarop dit gevoel een combinatie van indrukken ontvangt zonder verwarring, maar het kan wellicht het best worden beschreven door te zeggen dat als een getrainde student naar die regio overgaat, en er communicaties zijn met een andere student, de mind zo te zeggen in een keer spreekt met kleur, klank en vorm, zodat de complete gedachte is overgebracht als een gekleurde en muzikale foto, in plaats van dat alleen een fragment ervan wordt getoond, zoals hier is gedaan door de symbolen die wij woorden noemen.

Sommige lezers kunnen hebben gehoord van oude boeken die zijn geschreven door grote geïnitieerden in kleurentaal, de taal van de Goden; deze taal is bekend bij veel chelâs, en is genomen, zover wat betreft vorm en kleur, van de mind wereld “spraak”, waarbinnen de trillingen van een enkele gedachte groei geven naar vorm, kleur en klank. Het is niet dat de mind denkt als een kleur, of denkt als een klank, of denkt als een vorm; het denkt een gedachte, een complexe trilling in subtiele materie, en die gedachte drukt zichzelf uit op al deze manieren door de trillingen die het geeft. De materie van de mind wereld is constant gegooid in trillingen die geboorte geven aan deze kleuren, aan deze klanken, aan deze vormen, en als een man functioneert in het mind lichaam los van het astrale en het fysieke, vindt hij zichzelf geheel bevrijd van de limitering van zijn gevoel-organen, ontvangend op elk punt voor elke trilling die in de lagere wereld zichzelf zou presenteren als apart en anders dan zijn maten.”

Het mentale lichaam, hoewel gewoonlijk eivormig, kan zichzelf hervormen in verschillende vormen naar wens, als iemand voldoende ontwikkeling heeft en meesterschap op die laag. Deze beschrijving van het mentale lichaam als een veel minder gedifferentieerd en meer flexibele vorm dan het fysieke zou moeten helpen om te zien hoe, op de andere lagen erboven, alles zelfs minder gedifferentieerd is en meer flexibel. Ons Hogere Zelf ziet er niet uit als een leuk menselijk lichaam, in plaats daarvan is het een aanwezigheid van Licht die voorbij de wereld van vormen is, dus wanneer wij zeggen dat wij wezens van Licht zijn heeft het een letterlijke betekenis in die vorm.

Gewoonlijk hebben sterrenzaden, aangezien het zielen zijn die komen van hogere lagen die naar beneden kwamen in de lagere lagen, meer ontwikkelde hogere lichamen, maar soms minder meesterschap over de fysieke wereld. Dit reflecteert in hoe vele lichtwerkers meer ontwikkelde en heldere mentale begrippen en ideeën en astrale aspiraties en wensen dan de gemiddelde mens kunnen hebben, maar dezen is het vaak niet gelukt om te manifesteren in de fysieke realiteit. Dit is ook heel erg het gevolg van het feit dat etherische en plasma lagen op deze planeet erg zijn geïnfecteerd met duister dat manifestatie onderschept als het op zijn weg naar beneden is in het fysieke. Hier is het essentieel om een sterke discipline te hebben van purificatie en ethiek op alle lagen, en te blijven hangen aan het manifestatieproces van creatie op alle lagen, successief vanaf van boven naar beneden.

De meeste mensen, geen sterrenzaden zielen, hebben ontwikkeld van lagere lagen omhoog. Dus wij kunnen in de menselijke geschiedenis zien dat, dankzij de hulp en impuls van de Lichtkrachten, de menselijke gemeenschap progressief heeft geleerd om verschillende lichamen te ontwikkelen; het astrale lichaam had een belangrijke doorbraak in de late 1700 met manifestatie van ethische principes zoals de declaratie van de rechten van de mens en verschillende naties constituties, vooral volbracht dankzij St. Germain. En later rondom de late 1800 kwam meer ontwikkeling van het mentale lichaam, met de industriële revolutie en leringen gebracht door originele theosofen. Ook al bleef het duister verstoren en kapen, is er toch een duidelijke en definitieve vooruitgang geboekt.

Nu zijn wij, op een planetair niveau, aan het werken naar de volgende laag, die het mentale membraan doorkruist in de lagen van de Hogere Zelf, wat de grootste en meest definitieve veranderen zal brengen. Dit is de meest belangrijke transitie die een einde zal maken aan de divisie tussen lagere werelden van dualiteit en duister op deze planeet, en hogere lagen van Licht en Eenheid, die een wolkbreuk van Licht in de lagere lagen zal brengen, duister eindigen en de realiteit van puur Licht in alle creatie zal begeleiden. Dit proces zou kunnen worden beschreven als beginnen de brug te bouwen die de lagere lagen en hogere lagen verbindt, genoemd antakharana of regenboogbrug, op een planetair niveau. Elk individu die zijn eigen verbinding ontwikkeld met zijn Hogere Zelf heeft invloed op het planetaire energieveld en helpt in dat proces. Ook de Godinnen vortex techniek van Cobra (en de regenboog vortex die wij visualiseren tijdens de zondag Ascentie meditaties) helpen bij dat proces, evenals vele andere vormen van Lichtwerk.

Overwinning van het Licht!

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/11/13-rays-and-planes.html

Vertaald door Veronica

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: