RSS

Maandelijks archief: juni 2015

Solar Systeem Situatie Update

Maandag 9 februari 2015

De doorbraak fase houdt in dat de lichtkrachten niet langer zijn gefocust op alleen het weerstaan van de chimera en de cabal, maar in plaats daarvan werken aan de uiteindelijke doorbraak. Gedurende de doorbraak fase zal de sluier (veil) langzaam oplossen en de quarantaine langzaam opgeheven worden. Er zijn operaties gaande om informatie via de mainstream media (msm) te ‘lekken’, door hoog-niveau bronnen in India en Rusland. Deze lekken worden verwacht op het moment dat de chimera groep genoeg macht is kwijt geraakt over de militairen in genoemde landen.

Ons zonnestelsel heeft gedurende 26.000 jaar onder controle gestaan van het Orion / Andromedan chimera rijk en hun draco / reptillion werkers, daarmee de planeet aarde effectief in een quarantaine status houdend, het isolerend van positieve buitenaardsen.

De lichtkrachten waren gedwongen een niet-inmengingsverdrag te ondertekenen waarin is vastgelegd dat zij zich niet rechtstreeks zullen bemoeien met de oppervlakte van de planeet aarde, en dat de chimera zich eveneens niet rechtstreeks zal bemoeien met de oppervlakte.
Alhoewel dit verdrag bijzonder schadelijk was voor de ontwikkeling van de mensheid in de afgelopen 26.000 jaar, heeft het ook voorkomen dat de mensheid rechtstreeks werd ‘geoogst’ door de chimera en hun draco / reptillian werkers.
Dit is de reden waarom de agenten van de Resistance Movement geen contact opnemen met menselijke wezens op de oppervlakte van hun planeet. Dit verdrag is ook de reden waarom de reptillians niet openlijk massaal mensen als ontbijt hebben gegeten in de steden van de mensen op de oppervlakte na 1996, toen hun aanwezigheid onder de oppervlakte van de planeet enorm was, met 500 miljoen entiteiten aanwezig.
Dit verdrag is ook de reden waarom strangelet bommen niet zijn afgegaan bij veel gelegenheden. Zodra de chimera dreiging weg is, zullen de lichtkrachten zich rechtstreeks inmengen op de oppervlakte van de planeet.

De indirecte pogingen om de quarantaine te doorbreken begonnen in de 19e eeuw, toen de Pleiadians de NYMZA geheime genootschap (Sonora Aero Club) inspireerden om luchtschepen te bouwen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dellschau

Tesla had een verbinden met NYMZA en hij probeerde een ruimteschip te bouwen om naar Mars te reizen. Deze poging mislukte en daarna is JP Morgan gestopt met het financieren van Tesla.

Marconi was een student van Tesla en toen hij zag hoe de cabal Tesla mishandelde, zijn hij en een paar andere mensen (met inbegrip van de fameuze alchemist Fulcanelli) naar Zuid Amerika vertrokken waar zij in de Andes in 1937 een geheime ondergrondse stad hebben gebouwd:

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_35.htm

Tesla, Marconi en Fulcanelli zijn allemaal leden van de Brotherhood of the Star.

De tweede Pleiadian poging om door de quarantaine te breken begon in het begin van de 20e eeuw met de Thule / Vril sociëteiten in Duitsland. Al snel namen meer gewelddadige rassen de controle over het Duitse ruimteprogramma over, wat het toppunt bereikte in de bouw van een geheime Duitse Nazi maanbasis gedurende de tweede wereldoorlog. Soort zoekt soort, en de Nazi maanbasis werd kort na het einde van de oorlog door de reptillians overgenomen, al het personeel was vernietigd.

Een meer directe poging om de quarantaine te doorbreken is gedaan op 20 februari 1954, toen president Eisenhower een ontmoeting had met vertegenwoordigers van de Pleiadians en van de Ashtar Command op de Edwards luchtmachtbasis:

http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm

Onder druk van de negatieve militairen is Eisenhower gedwongen om een overeenkomst met de positieve buitenaardsen af te wijzen en om daarvoor in de plaats later een overeenkomst te tekenen met negatieve Zeta en Draco rassen.

De Pleiadians echter slaagden erin om door onderhandeling met de negatieve militairen toestemming te krijgen om een geheime basis te bouwen onder Bora Bora Eiland in Frans Polynesië, onder de voorwaarde dat zijn bestaan onbekend zou blijven bij de populatie op de oppervlakte.

James Francis MacIntyre, de bisschop van LA, was aanwezig bij de vergadering op Edwards AFB en heeft de voortgang gerapporteerd aan de Jezuïeten. Er zijn foto’s en films in de bibliotheek van het Vaticaan, van Pleiadian schepen, genomen op deze vergadering. De Jezuïeten werden ook regelmatig op de hoogte gebracht door de negatieve militairen over alle technologieën die de militairen hadden gekregen van de Zeta’s en de Draco’s. Een geheim Jezuïeten ruimteprogramma is in 1956 gestart om bases op de maan en op mars te bouwen. Dit programma was niet succesvol en, ironisch, had de codenaam Marconi.

vatican

Het echte geheime ruimteprogramma startte begin 60er jaren, toen de chimera groep toestemming gaf aan de negatieve militairen van de USA, Nato-Europese landen, de USSR en China om gezamenlijk geheime maan en mars bases te bouwen in specifiek vastgestelde gebieden. Er werd ook een geheim verdrag ondertekend tussen de cabal en het draco / reptillian / zeta complex waarmee de cabal technische ondersteuning kreeg bij de constructie van de maan en mars bases, terwijl deze negatieve buitenaardse rassen toestemming kregen om ondergrondse bases op aarde te bouwen, samen met de negatieve militairen.

Een gezamenlijke USA / USSR mars basis werd in 1964 gebouwd, en daarna uitgebreid gedurende de volgende tientallen jaren, toen meer maan en mars bases werden toegevoegd aan het programma. De belangrijkste maanbasis was gebouwd aan de andere kant van de maan en had de codenaam LOC (Lunar Operations Command).

Het totale geheime ruimteprogramma had de naam Solar Warden en topsoldaten werden toegelaten tot het programma en zij werden gehersenspoeld met het idee dat zij de aarde verdedigden tegen negatieve buitenaardsen. Sommige VN-diplomaten wisten van het bestaan van Solar Warden en zij geloofden heel naïef dat het een wereldprogramma voor de aarde was voor de verdediging tegen een buitenaardse dreiging. In werkelijkheid was het doel van het geheime ruimteprogramma om een gezamenlijke mensen / draco infrastructuur door het hele zonnestelsel aan te leggen ten behoeve van de archon invasie die in 1996 plaats vond:

https://authenticmentoring.wordpress.com/2014/08/04/how-many-whistle-blowers-does-it-take-to-expose-the-secret-space-program/

Van de kant van de mensen werd het programma aangestuurd door de ‘onheilige vier’ (Bush Sr., Henry Kissinger, Donald Rumsfeld and Dick Cheney). De onheilige vier zijn feitelijk draconians die 26.000 jaar geleden de menselijke incarnatie aangingen, en zij zijn de vier meest zichtbare draco / mensen hybriden.

entire world

Dick Cheney was de leider van de mars corporatie en claimde de eigenaar te zijn van de schuld die de aarde had aan de mars corporatie en aan de ‘uitbreek’ civilisatie, die de aardse werkkracht uitmelkte door het centrale bankensysteem van de Rotschilds:

http://newsinsideout.com/2015/02/disclosuregate-former-congress-members-bribed-cheneys-secret-mars-program/

De lichtkrachten hebben op vele manier geïnfiltreerd in het Solar Warden ruimteprogramma. Eisenhower, in de hoek gezet door de cabal en gedwongen om samen te werken met de negatieve buitenaardsen, formeerde enkele geheime cellen binnen het Solar Warden programma die voor het Licht werkten.

De Organisatie (voorloper van de Resistance Movement) had ook geheime teams geïnfiltreerd in het Solar Warden programma. De Organisatie werkte ook samen met positieve Andromedans die zich zeer wel bewust waren van de situatie in dit zonnestelsel.

De lichtkrachten bouwden hun eigen maanbasis in de Tycho krater en ik heb deze basis in 1983 bezocht. Het was een enorme overkoepelde structuur met een mooi zwembad erbinnen, waarvandaan ik de Aarde kon zien. Vele jaren later had ik een surreëel moment toen ik in een zwembad op aarde was, overdekt met een glazen koepel, en de maan zag opkomen. Het was toen een shock en verwardheid in mijn brein om de maan te zien opkomen door de glazen koepel waar ik eigenlijk de Aarde zou moeten zien.

Na de archon invasie in 1996 was ons zonnestelsel gevuld met draconian en reptillian entiteiten. Hun belangrijkste militaire basis was op Charon (Pluto’s maan) met vele bolwerken in de hoofd asteroïden gordel. In die periode zijn veel sleutelfiguren meegenomen naar de ondergrondse militaire bases en trauma-gebaseerd ‘mind programmed’ om tegen de Galactische Confederatie en tegen de Ashtar Command te zijn. Dit is de reden waarom veel mensen nu zo sterk tegen de Ashtar Command zijn.

Gedurende een enorm bevrijdingsoffensief tussen 1999 en 2004 hebben de lichtkrachten van de Resistance Movement, de Pleiadian, Sirian en Andromedan vloot, en de Ashtar Command het grootste deel van de draco /reptillian aanwezigheid uit ons zonnestelsel verwijderd.

foto 3

Na 2004 zijn de overgebleven draco / reptillian krachten sterk gaan samenwerken met de onheilige vier om de planeet Aarde te verdedigen tegen de bevrijdingsvloot van de Galactische lichtkrachten en zij hebben de Solar Warden supersoldaten gemanipuleerd tegen het Licht. Tussen 2004 en 2012 hebben de lichtkrachten dit zonnestelsel geschoond van alle draco / reptillian aanwezigheid, met uitzondering van degenen die rechtstreeks met de chimera groep samenwerkten. In deze periode opereerde Solar Warden primair vanuit twee locaties.

Submaan operaties en operaties in de Aarde orbit met X-22A, SR-33A en TR3-B submaan vehikels werden aangestuurd vanuit Peterson AFB (Air Force Base) in Colorado, wat overigens ook het hoofdkwartier is van de NORAD (radar netwerk voor UFO detectie) en Air Force Space Command:

http://www.aliendave.com/Article_US_SpaceBase_UTAH.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Air_Force_Base

Solar System operaties werden aangestuurd vanuit de Kings Peak ondergrondse basis in Utah, waar het meeste personeel en infrastructuur naar toe waren gebracht van Area 51 en S4 toen deze locaties te bekend waren geworden.

In 2012 hebben de lichtkrachten Solar Warden afgesloten en sinds die tijd zit de cabal vast (klem) op het oppervlak van de planeet, en zij zijn nu heel sterk afhankelijk van de chimera’s (lege) beloften dat deze hen zullen redden en van de planeet afhalen om de massa arrestaties te ontlopen. Zij voelen nu dat zij gestrand zijn en beginnen zich zorgen te maken:
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-31/what-do-they-know-why-are-so-many-super-wealthy-preparing-bug-out-locations?page=2

Sinds begin vorig jaar houden de lichtkrachten zich bezig direct met de chimera. Sinds eind januari van dit jaar, toen de fysieke strangelet en toplet bommen onschadelijk waren gemaakt, zijn zij operaties gestart om dit zonnestelsel te schonen van de laatste overblijfselen van het duister. Deze operatie heeft de codenaam MOSS (Multidimensional Operations Solar System). Deze operatie is nog steeds gaande. Belangrijke doorbraken hebben in de afgelopen paar dagen plaatsgevonden.
Na de succesvolle afsluiting van MOSS en omstreeks het tijdstip van de Event, zal openheid en eerste contact plaatsvinden en dat zal het einde betekenen van de quarantaine status voor de planeet Aarde.

Cobra

 

Vertaling: Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 28 juni 2015 in Cobra

 

Tags: , ,

Etherisch Archon Grid

Na de succesvolle opening van het portaal op 21 december is het etherisch archon grid de belangrijkste factor die de Event vertraagt. Als de Event was getriggerd zouden de etherische archons iedereen die daarbij betrokken is hebben beïnvloed; de lichtkrachten op de oppervlakte die de Event uitvoeren, de algemene populatie en ook de cabal, en dit alles zou de Event tot een ramp hebben gemaakt.

Het etherisch archon grid moet voor een groot deel worden verwijderd voordat de Event kan plaatsvinden. Om de lichtkrachten meer succes te laten hebben in het verwijderen van het etherisch archon grid, is het noodzakelijk dat er onder de algehele bevolking meer bewustzijn over zijn bestaan is.

Het etherisch archon grid is aanwezig in een dunne laag die zich uitstrekt 8.6 mijl omhoog in de hemel vanaf het oppervlak van onze planeet en ook 8.6 mijl naar beneden vanaf het oppervlak in de aardkorst. De ruggengraat van het etherisch archon grid is een netwerk van etherische hyperdimensionale zwarte gaten / wormgaten die biljoenen reptillians en amoeba-gelijkende entiteiten bevatten. Als het Licht van de Galactische Centrale Zon de wormgaten raakt, activeren ze deze entiteiten die op hun beurt elk lichtwezen dat ze kunnen vinden beginnen aan te vallen; deze in incarnatie en deze op de niet-fysieke lagen. Dit is de reden waarom veel lichtwerkers en lichtstrijders energie-aanvallen ervaren. De niet-fysieke lichtkrachten kunnen na enige tijd deze losgelaten negatieve entiteiten verwijderen en ze teleporteren naar de Galactische Centrale Zon, maar tot dat moment is meestal al schade veroorzaakt.
Opnieuw, als er meer bewustzijn is over wat er werkelijk gebeurt, zullen de lichtkrachten veel effectiever kunnen zijn in het ons beschermen en het verwijderen van deze negatieve entiteiten.

etherisch archon grid
Het etherisch archon grid wordt gecontroleerd door een hele kleine groep etherische archons die hun orders geven aan miljoenen etherische draconians (sector commandanten), die het weer doorgeven aan biljoenen reptillions (strijders) en deze weer verder aan amoebes (semi-bewuste elementale wezens die zonder vragen te stellen opdrachten uitvoeren).

De archons controleren het grid met geavanceerde etherische technologie. De hele etherische laag binnen de laag van 17,2 mijl die door de archons wordt gecontroleerd, is doordrongen met sterke elektromagnetische veldkamers die de ruimte-tijd structuur kunnen verstoren, overeenkomstig het programma van de etherische mainframe computer die de stroom van etherische energieën wereldwijd aanstuurt, op een manier die de mensheid het meest onder de duim houdt.
Deze kamers detecteren alle positieve gedachten en emoties en als deze te krachtig zijn, sturen de kamers een signaal naar de etherische mainframe computer die dan het grid verstevigd van verstorend elektromagnetische veld rondom de persoon die positiviteit ervaart, het daarmee effectief om zeep helpend. Als dit niet voldoende is, activeert het additionele ELF kamers met een lage frequentie infrasound ‘hum’, die deze persoon onderdrukt, met aanvullend het zenden van elektrische pulsen in de plexus solaris (zonnevlecht) om de kundalini energie te onderbreken, af te sluiten. Dit wordt soms nog gecombineerd met sterke elektromagnetische velden rondom het derde oog chakra, waarmee het brein wordt gedesoriënteerd, en wat de persoon slaperig of bijna gedrogeerd maakt. Daarmee samen worden sterke negatieve gedachtevormen geprojecteerd, die constant het brein van deze persoon bombarderen.

etherisch archon grid-2
Los van dit alles; elke persoon in incarnatie heeft een energie-amoebe-parasiet in zijn plexus solaris, die probeert het emotionele leven van deze persoon te controleren. Het verbindt zich ook met amoebe parasieten in andere personen, daarmee conflicten opwekkend.

Etherische archons brengen data over van de etherische mainframe computer in de fysieke zwarte doos die in bezit is van een van de belangrijkste Italiaanse zwarte-edelen families, en die is verbonden met de fysieke mainframe computer van de cabal (het beest) en vervolgens verbonden met mainframe computers binnen de NSA. Alhoewel de lichtkrachten het voor elkaar hebben gekregen om een virus in de zwarte doos te plaatsen, is dit virus niet zo succesvol gebleken als wij hadden gehoopt.

Etherische archons zijn heel allergisch voor een paar zaken. Als eerste de energie van Liefde, speciaal de Liefde tussen een man en een vrouw. Als zij een gelukkig stel zien willen zij de Liefde tussen hen vernietigen, want deze Liefde geeft de kracht aan de niet-fysieke lichtkrachten om de etherische archons en hun minderen te verwijderen.

Ten tweede, zij zijn allergisch voor gezonde sexuele energie. Zij onderdrukken deze energie in de menselijke populatie, en als zij er niet in slagen om het te onderdrukken perverteren zij het. Sexuele energie is de levenskracht zelf, en als zij erin slagen om het te onderdrukken krijgen zij een ‘schapen’ populatie op de oppervlakte van de aarde die gemakkelijk onder de duim te houden is.

Ten derde zijn zij allergisch voor de energieën van positieve buitenaardse civilisaties en de energieën van de opgestegen meesters. Zij proberen deze energieën waar mogelijk te onderdrukken, te verstoren en te manipuleren.

Het etherisch archon grid is al voor de laatste 26.000 jaren aanwezig rondom deze planeet en het is behoorlijk hersteld gedurende de Congo archon invasie in 1996, toen het werd versterkt door vele reptillian entiteiten in onze galaxy en ook van de Andromeda galaxy. Eind 1995 werden de archons bang dat de Galactische Confederatie werkelijk contact zou leggen met de oppervlaktebevolking van deze planeet en zij versterkten het grid om dit te voorkomen. De meeste versterkingen zijn inmiddels weer verwijderd en naar de Galactische Centrale Zon gebracht en er zijn door de lichtkrachten speciale plannen ontwikkeld voor de overgebleven reptillians, plannen waarover ik nog niet mag spreken.

Ik beschrijf dit allemaal niet om jullie angst aan te jagen, maar om bewustzijn te brengen over de situatie die zoveel mensen overkomt, zodat wij het kunnen transformeren.

Godinnen vortex technologie, gecombineerd met ons bewustzijn, zal het etherisch archon grid oplossen. Ik zal een apart artikel plaatsen over de godinnen vortex technologie, waarin ik het in detail zal beschrijven.

Ik heb instructies gekregen om iets te creëren, de zogenoemde ‘Etheric Liberation’. Het zal een facebook groep zijn waar leden zullen rapporteren over de invloed van de archons en de energie-aanvallen op hen, en andere leden van de groep zullen hen genezing en ondersteuning sturen. Dit is hoe we het bewustzijn over de situatie zullen handhaven. Ik vraag hierbij aan de juiste persoon om vooruit te stappen om de Etheric Liberation facebook groep op te zetten en te onderhouden, en ik zal hem/haar verdere instructies geven.

Los hiervan vraag ik ook mensen die geavanceerde ervaring hebben in de genezing van post-traumatische stress, in het hervinden van de ziel, in bescherming van energie en in het uitdrijven van negatieve entiteiten, om contact met mij op te nemen, op cobraresistance@gmail.com, met informatie over waar zij wonen en hun ervaringsniveau. Wij creëren een kerngroep om uiteindelijk te beginnen de situatie aan te pakken.

De Pleiadians hebben mij gevraagd om het ascentie plan niet vrij te geven totdat de etherische archon situatie voldoende is opgelost. Ik verontschuldig mij voor het ongemak.
Vertaald door Veronica

 
4 reacties

Geplaatst door op 28 juni 2015 in Archons, Cobra

 

Tags: , , ,

Portal: Bescherming

Bericht van 19 januari 2015

Ook al is een groot deel van het scalar plasma rooster verwijderd na de opening van het IS:IS portaal, er is een groot deel achtergebleven. De doorbraak fase betekent niet alleen regenbogen en leuke kometen; we zitten midden in een occulte oorlog tussen krachten van het licht en krachten van het duister.

Daarom is het van het grootste belang voor de mensen dat zij zich bewust zijn van het bestaan en de invloed van het scalar plasma rooster en andere energiewapens die de cabal onder begeleiding van de chimera groep gebruikt om het menselijk bewustzijn te onderdrukken en om te voorkomen dat het licht kan arriveren. Hieronder een relatief goed artikel daarover:

https://jhaines6.wordpress.com/2015/01/18/think-bigger-look-deeper-part-two-by-bradley-loves/

De Event zal NIET plaatsvinden totdat dit scalar plasma rooster is verwijderd.

Vele lichtwerkers en lichtstrijders zijn het eerste doelwit van gerichte energiewapens omdat zij de eerste veiligheidsbedreiging zijn voor de huidige slavernij-gevangenisplaneet-matrix en zijn heersers.

De eerste handleiding voor bescherming voor individuen die het doelwit zijn is te proberen in balans en harmonie te blijven binnen de dagelijkse activiteiten. Dat houdt in de vaardigheden hebben om tijd en prioriteiten te managen, te leren wanneer ‘ja’ en wanneer ‘nee’ te zeggen, en alle giftige elementen, situaties en mensen uit je leven te verwijderen. Het is ook goed om elke dag wat tijd te vinden om in de natuur door te brengen en/of in meditatie om jezelf opnieuw te verbinden met je hogere zelf.

Dragon bronnen hebben een effectief beschermingsmeditatie protocol doorgegeven. Het wordt aanbevolen om dit protocol een of meerdere keren per dag te gebruiken en dit beschermingsschild in stand te houden gedurende de doorbraak fase, om zo de vibrationele frequentie van licht te handhaven:

1. Ontspan je lichaam, emoties en hoofd, door je te focussen op je ademhaling, of elke andere manier die voor jou werkt

2. Visualiseer een schitterende witte draaikolk van licht komend uit jouw ziel ster chakra naar beneden door je lichaam, met de klok mee draaiend, die de energievelden van jouw fysieke, plasma, etherische, emotionele en mentale lichamen reinigt. Houdt deze draaikolk gaande door het te verbinden met de Bron van universeel Licht en programmeer het om al jouw energielichamen zuiver te houden.

3. Visualiseer een eivormig halfdoorlatend spiegelend schild rondom jouw aura veld van jouw fysieke, plasma, etherische, astrale en mentale lichamen. Dit spiegelende schild laat alle positieve energieën in jouw energieveld binnenkomen, maar reflecteert alle negatieve energieën en stuurt ze terug naar waar ze vandaan komen (terug naar de afzender). Programmeer dit spiegelende schild zo dat het jou een seintje geeft wanneer welke type negatieve energie dan ook jouw kant op komt en laat het reflecteren, terug naar zijn herkomst.

4. Visualiseer het licht dat alle delen van jezelf en alle delen van jouw energievelden opnieuw ordent en terugbrengt in de staat van balans en harmonie. Terwijl je dit doet kun je de mantra OM neuriën, want OM is de oorspronkelijk klank van Licht en zijn resonantie zal de harmonie heel effectief herstellen.


Als je onder een sterke plasma/scalar aanval staat, kan het zogenoemde Violette Straal (Violet Ray) apparaat je helpen. Door de staaf in je auraveld te houden kun je de daar door de scalar aanval gegenereerde negatieve plasma verwijderen:

http://altered-states.net/barry/newsletter510/

Het Violette Straal apparaat is een ‘Tesla coil device” dat een positief plasma veld genereert en negatief plasma transmuteert dat door de scalar golf manipulatie was gegenereerd.

Een ander beslissend element in deze occulte oorlog is om zoveel mogelijk mensen uit het duister terug naar het licht te brengen. Er zijn vele leden van het middel management van de cabal die hun duistere daden alleen verrichten omdat zij ertoe worden gedwongen of omdat zij geen andere mogelijkheid zien, staande onder financiële, psychologische en fysieke druk of manipulatie. Dit zijn de omgekochte congresleden, misleidde hoog niveau vrijmetselaars, hebzuchtige CEO’s van ondernemingen, piloten die moordende drones aansturen, soldaten die de trekker overhalen, personeel dat de scalar richtwapens bedient. religieuze fanatiekelingen die hun trauma’s botvieren op onschuldige burgers.

De volgende gecodeerde boodschap is aan deze mensen doorgegeven, komend van een zekere bron die anoniem wil blijven:

»De sluitsteen van de piramide is verwijderd. Het alziende oog is gedwongen te sluiten en kijkt niet meer naar je. Het is nu veilig voor je om terug te keren naar het Licht van de Liefde.
Tubal Cain.«

Dragon Bronnen hebben een meditatie voorgesteld om Licht in de zielen van deze mensen te brengen en velen van hen zullen naar het Licht oversteken, en op die manier effectief de machtsbasis van de cabal verzwakken:

1. Ontspan je lichaam, emoties en hoofd door je te focussen op je ademhaling, of elke andere manier die voor jou werkt

2. Visualiseer een draaikolk van schitterend wit Licht, afdalend van de ziel ster chakra van al deze cabal middel mensen in hun energieveld en hun persoonlijkheid, hen wakker makend voor de realiteit van het Licht, hen gidsend om weg te stappen van de cabal, hen de kracht gevend om zichzelf vrij te maken van het duister

3. Visualiseer dat al deze cabal middel mensen zich aansluiten bij het planetaire netwerk van Licht, hun vernietigende wapens en bedrog neerleggen, leren samen te werken en op een constructieve manier aanwezig te zijn in de menselijke gemeenschap

Een van de grootste psychologische blokkades van de cabal is hun minderwaardigheidscomplex dat zij proberen te verbergen en maskeren met al dat gepoch over ‘bloedlijnen’. De ongemakkelijke waarheid is dat cabal Khazar bloedlijnen afstammen van de primitieve, ruwe, gewelddadige en minder intelligente Neanderthaler mensen, terwijl de menselijke massa is voortgekomen uit de meer verfijnde, gebalanceerde en intelligentere Cromagnon mens.

http://www.democratic-republicans.us/neanderthals-and-semites/


Begrijp alsjeblieft dat, hoewel het artikel hierboven onder de link ideologisch vertekend mag lijken, de meeste feiten wetenschappelijk vaststaan. Verander gewoon Semieten / joden in Khazaren als je het artikel leest.

De Resistance Movement heeft een paar waarschuwingen aan de harde kern van de cabal gegeven dat zij moeten stoppen lichtstrijders en lichtwerkers aan te vallen met scalar directionele energiewapens. Aangezien deze waarschuwingen zijn genegeerd, heeft de Resistance het ‘laat de honden los’ protocol geïnitieerd. Dit betekent dat zij niet langer individuen en groepen op de oppervlakte tegenhouden die met hun eigen wil en initiatief leden van de cabal willen stoppen.

Dit betekent dat de oppervlakte van de planeet opeens heel erg onveilig is geworden voor de harde kern van de cabal. Daarom heeft Donald Rumsfeld zijn huis verkocht en is hij ontsnapt naar New Mexico:

http://www.noodls.com/view/2448F46606DA1A61429CDD4439C188A8E6C52262?4722xxx1420968910

Joe Biden heeft al kennis gemaakt met de nieuwe situatie:

http://starshipearththebigpicture.com/2015/01/18/interesting-coincidences/

De Resistance Movement heeft hen meegedeeld dat als de directionele energiewapen-aanvallen niet ophouden, dit protocollen zou kunnen triggeren voor de snelle arrestatie van de onheilige vier: Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Bush Sr. en Henry Kissinger.

Als deze protocollen worden getriggerd zal dit een drastisch en destabiliserend effect hebben op de planetaire geopolitieke situatie en alhoewel dit de Event zal bespoedigen, zal de hele transitie veel chaotischer en gewelddadiger zijn. De RM is zich goed bewust van de connecties van de onheilige vier met de chimera groep. De RM hoopt dat gezond verstand zal zegevieren en dat extreme maatregelen nog kunnen worden vermeden.

Aan een meer positieve kant; RR6 zal overmorgen worden geactiveerd en gedurende deze activatie zal de plasma staart van komeet Lovejoy de Pleiaden passeren wat vanaf de aarde kan worden gezien. Dit kosmische gebeuren zal een golf van positieve energie sturen naar de plasma tunnels van Set rond de oppervlakte van deze planeet en zal een trigger zijn voor hun transformatie. Kortom, we kunnen veel activiteit van de lichtkrachten verwachten in de komende week.

 

Vertaald door Veronica

Link naar het originele Engelse artikel hier

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 24 juni 2015 in Cobra

 

Tags: , ,

Nieuw bericht van Cobra, 19 juni 2015

Implantaten

Als iemand zich afvraagt waarom ‘the Event’ nog niet heeft plaatsgevonden dan is hier wederom het antwoord: 

 

Omdat de primaire aarde afwijking in de kwantumfluctuatie (dit is de schommeling van energie in de lege ruimte, volgens de onzekerheidsrelatie van Heisenberg, red.) aanwezig is, of met andere woorden de primaire afwijking in de aanwas van het wormgat (vortex), wat gehandhaafd wordt door een netwerk van plasma-implantaten en ondersteund wordt door Plasma strangelet en toplet bommen, kan de Chimera de aardse quarantaine status handhaven en voor altijd de onthullingen van de geheimen tegenhouden alsmede de eerste contacten met buitenaardsen voorkomen. Hetgeen veroorzaakt wordt door het vergeldingsmechanisme van de strategie op macroniveau van de Chimera.

 

image

Delen van de plasma aanwas in de vortex (wormgat) structuur werden onlangs ontdekt door de mainstream wetenschap.

De plasma aanwas activiteit van deze vortex (wormgat) wordt iedere maand uitvergroot rond de periode van Volle Maan wanneer de Aarde-maan deze plasma-deuropening opent. 

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/17apr_magnetotail/

Wanneer de aarde-maan deze plasma-poort heeft geopend, wordt zowel de aanwezigheid van licht als het opruimen van de duisternis uitvergroot.

Plasma implantaten zijn 26.000 jaar geleden voor het eerst geplaatst op het aardoppervlak van de menselijke populatie.  Elke keer voordat een individu incarneerde werd hij opnieuw geïmplanteerd. Op deze manier werd de mensheid in een status van geheugenverlies gehouden gedurende de hele cyclus van 26.000 jaar.

Deze implantaten werden in werking gehouden onder de aardoppervlakte van de planeet en in het hele Zonnestelsel, en ze werden aangevuld met vers afwijkend plasma vanuit de interplanetaire en interstellaire ruimte.

Een implantaat is een ‘plasma zwart gat’ van ongeveer een diameter, gelijk aan de diameter van een electron (10  ‾17). Het draait rond in een sterk magnetisch veld wat een anti-zwaartekracht effect heeft op het plasma.

Het netwerk van implantaten in de lichamen van de plasma energie van het aardoppervlak van de mensheid is het diepste gat van het collectieve onderbewustzijn en is de basis van de planetaire plasma afwijking in de aanwas van de vortex.

De implantaten van de voorhoofdskwab in ons brein verstoort het besluitvormingsproces en houdt de mens afgescheiden van zijn bron. De implantaten in het reptielenbrein-cortex houdt de persoon gevangen in overlevingsangst en wordt op deze manier vatbaar om slaaf te worden van het centrale banksysteem. De implantaten boven de navel scheidt de hemel van de aarde, een man van de vrouw, emoties van het hoofd, en liefde van seksualiteit. Ze fragmenteren de totale persoonlijkheid en blokkeren de stroom van de Kundalini levenskracht. Ze onderdrukken emoties, waardoor de vibrationele frequentie wordt verlaagd van vreugde naar pijn; daarna in boosheid, gevolgd door droefheid, en nog verder naar angst. Daarna naar apathie en uiteindelijk in onbewust zijn. Dat is de reden waarom zoveel mensen niets voelen.

 

Licht dat uitstraalt van de Galactische centrale zon verpulvert de implantaten. Cintamani stenen dienen als een focale lens voor dat licht en ze vereenvoudigen het proces van het oplossen van plasma.

Je kunt dat proces van het verwijderen van implantaten versnellen met deze zeer efficiënte meditatie.

http://www.imagerynet.com/ties/ties.html  (English Version)

NL VERSION:  Zie hier
8

In deze meditatie versie zet je jezelf in het ene deel van de 8- figuur. en je implantaten in het andere deel van het 8-figuur zoals beschreven in de link hierboven (NL en EN)

En hier is een ander interessant protocol voor het opschonen van implantaten.
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/implants-clearing-protocol.html  ENGLISH

NL version:  https://eventnl.files.wordpress.com/2015/06/implants-clearing-protocol-recreating-balance.pdf

Planetaire Situatie Update: Etherische laag

 

Het concept van Karma als ‘straf- en beloningssysteem’ en het concept van de planeet Aarde als een ‘leerschool’ is ontworpen door de Archons om de mensheid af te houden van de waarheid over het controlesysteem van de Archons/Chimera en hun implantaten-matrix.
Het is waar dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen acties en dat we kunnen leren van onze fouten, maar om te suggereren dat we door het ervaren van de condities van ons huidige leven, wij karma aflossen van onze acties uit vorige levens is een zeer subtiele en diepe vorm van manipulatie en een zeer handig excuus voor de Cabal om ons te laten doen wat wij nu aan het doen zijn, zodat zij ons simpelweg een les leren in de school van het leven.
De belangrijkste anomalie is de wortel van al het lijden, en alle negatieve acties van alle voelende wezens zijn een kettingreactie van een generatie-trauma, afkomstig van de originele Zondeval. Dat is de originele confrontratie met de belangrijkste anomalie van millennia geleden, en de basis van de originele ervaring van het implantatie-proces in het nabije verleden.

Dit zal allemaal worden opgelost als gevolg van de energetische interventie van de Galactische Centrale Zon.

De doorbraak is nabij!

 

Cobra – Translation NL: Irma

 
2 reacties

Geplaatst door op 22 juni 2015 in Cobra

 

Tags:

Val van de Chimera

maandag 7 juli 2014

De tijd is gekomen om meer informatie vrij te geven over de Chimera groep. Voor sommige mensen mogen onderdelen van deze informatie ongelooflijk lijken, maar de waarheid is vreemder dan fictie.

De groep omvat de leiders van de duistere krachten van de Andromeda galaxy. Zij kwamen 25.000 jaar geleden naar de aarde in menselijke fysieke lichamen en hebben de planeet gegijzeld. Zij hebben een ‘scalar’ elektromagnetisch ‘hek’ rond de aarde gebouwd (de ‘Veil’, ofwel de sluier), en op die manier effectief voorkomen dat contact kon worden gemaakt met positieve buitenaardsen, waardoor de mensheid werd geïsoleerd. Daarna hebben zij een enorm netwerk van ondergrondse steden geconstrueerd, waarbij Draconians als slavendrijvers werden gebruikt en Reptillians als slaven, en daarvandaan controleerden zij de menselijke populatie op het oppervlakte van de planeet.

Foto val van chimera

In die tijd bevonden hun belangrijkste bases zich onder Afrika, China en Tibet. Zij hadden geen rechtstreeks contact met de oppervlaktebevolking tot het begin van de 20e eeuw. Die tijdsperiode heeft een interessante occulte ontwikkeling laten zien.

Om te beginnen vormden de lichtkrachten in 1917 de Thule society in Duitsland. Deze was heel snel geïnfiltreerd door de door archons gecontroleerde Rothschild agent, Adolf Schicklgruber genaamd (Hitler) en het werd een instrument van het duister, waarna het zich verder ontwikkelde tot de Vril society die het geheime Duitse ruimteprogramma ontwikkelde:

Toen de Chimera groep dit zag realiseerde ze zich dat de oppervlakte menselijke bevolking een voldoende niveau van technologische ontwikkeling had bereikt om de sterren te willen bereiken en daarmee de sluier (the Veil) te doorboren. Om dit te onderdrukken hebben zij hun eerste contact gelegd met de oppervlaktebevolking via Karl Haushofer, tijdens zijn reizen naar Tibet. Nadat dit contact was gelegd, was de door de Chimera gecontroleerde Haushofer de belangrijkste occulte kracht achter nazi Duitsland:

Nadat de nazi’s de tweede wereldoorlog hadden verloren zijn zij via Operatie Paperclip de Verenigde Staten binnengebracht, waar zij de ruggengraat vormden van het militair industrieel complex. Zij gingen verder met de ontwikkeling van hun geheime ruimteprogramma en begonnen diep-ondergrondse militaire bases te bouwen, gefinancierd met Yamashita goud. De chimera groep volgde dit achter de schermen, zorgvuldig de bewegingen van het VS militair industrieel complex volgend, en veilig stellend dat de quarantaine status van de planeet werd gehandhaafd en intact bleef. Het groeiende nucleaire arsenaal van de negatieve militairen was een grote zorg voor de Galactische Confederatie krachten en zij voerden een experiment uit om het bereik van de thermonucleaire bom te minimaliseren; de Castle Koon nucleaire test in 1954:

http://en.wikipedia.org/wiki/Castle_Koon

Nadat de Confederatie succesvol het bereik van de bom had verminderd met bijna 90%, werd het militair industrieel complex bang en zij verenigden hun krachten tegen de waargenomen dreiging van de ‘tall whites’. Dit was precies wat de chimera wilde, want zij hadden nu een wereldwijde organisatie van negatieve militairen die samenwerkten voor hetzelfde doel van het in stand houden van de quarantaine. Er werden hele strikte geheimhoudingsprotocollen vastgesteld en er werden geen lekken toegestaan over diepgaande gebeurtenissen die de quarantaine status zouden verstoren. Dit is de reden waarom je geen echte bewijzen kunt vinden over het bestaan van buitenaardse beschavingen waar dan ook, en het meeste ‘bewijs’ is gefabriceerd door de CIA om het onderwerp nog verder te verwarren. Dit is ook de reden waarom je op het internet geen diepe informatie kunt vinden, maar in plaats daarvan alleen een eindeloze recycling van bekende feiten. Je zult al hebben gemerkt dat bijna alle informatie over UFO’s en diep-ondergrondse militaire bases al tientallen jaren oud is.

De enige aanwijzing over de chimera groep vind je in een James Casbolt’s interview. Hij is een van de weinigen die toegang heeft tot diepe informatie en dit publiek maakt. Ook al is niet alles hierin correct, het is de moeite van het lezen waard:

De chimera groep aanbidt de Zwarte Zon, wat hun symbool is voor de Galactische Centrale Zon. Hun leider is nog steeds in het bezit van een enkel stuk van de Zwarte Steen, wat een stuk is van zwaar ‘top/antitop quark condensate’. Het is van Rigel naar de Aarde gebracht in 1996. De Zwarte Steen is het centrum van de primaire kosmische anomalie van duister en is vele malen gevaarlijker dan de strangelet bom, omdat ‘top quarks’ veel zwaarder zijn dan ‘strange quarks‘:

De leiders van de chimera groep zijn de bewakers van de elektromagnetische nul zone.

De chimera groep had zijn eigen netwerk van ondergrondse bases totdat zij recentelijk vernietigd zijn door de Resistance. Deze bases stonden met elkaar in verbinding met een hogesnelheids-trein-systeem. Om de situatie te verduidelijken; tot recent bestonden er drie ondergrondse treinsystemen: een die de diep ondergrondse militaire bases van de negatieve militairen verbond, een die de chimera bases met elkaar verbindt, en een die de bases van de Resistance met elkaar verbindt. In 1977 heb ik het treinsysteem gezien van de Resistance. Het bestaan van het ondergrondse treinsysteem van de negatieve militairen is gelekt naar de oppervlaktebevolking met dit RAND document:

Nu is alleen het ondergrondse treinsysteem van de Resistance volledig operationeel. De chimera groep is voornamelijk aanwezig in de hoogste ondergrondse secties van de oppervlakte militaire bases, binnen 30 meter onder de oppervlakte. Hun belangrijkste bases op dit moment, waarvandaan zij de oppervlakte van de planeet controleren, zijn:

*Borgo Santo Spirito, Rome, Italy
*Aviano NATO base, Italy
*A certain classified location, Central Europe
*Another classified location, Central Europe
*Ramstein NATO base, Germany
*Fairford RAF base, UK
*Montauk, NY
*Wright-Patterson AFB, OH
*Sandia / Los Alamos, NM
*White Sands / Area 6413, UT
*Nellis AFB / Area 51, NV
*Edwards AFB, CA

Elk van deze locaties heeft zijn eigen strangelet bom op zijn terrein. Deze strangelet bommen zijn heel gevaarlijk en zij zijn de hoofdreden waarom de positieve militairen nog niet hun beweging naar de Event maken:

http://cerntruth.wordpress.com/2010/03/29/open-letter-to-science/

http://cerntruth.wordpress.com/2011/12/27/119-terrorists-will-start-production-of-strangelets-irony-or-destiny/

Een locatie nabij het Montauk ingang/uitgang punt is Cold Spring Harbor, een genetisch laboratorium waar de chimera clones maakt van de top-cabal leden, zoals sommige onbevestigde bronnen laten weten:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory

http://alcuinbramerton.blogspot.com/2008/01/bilocation-of-hillary-clone-clinton.html

De krachten van de Galactische Confederatie monitoren deze locatie constant, en zij zullen het cloningsprogramma stoppen zodra de situatie er klaar voor is:

http://www.ufostalker.com/ufostalker/UFO+Landing+in+Cold+Spring+Harbor+New+York+United+States+on+September+4th+2013/50441

De chimera groep heeft in het laatste decennium het globale financiële systeem uit de handen van de centrale bankiers gekaapt middels de PROMIS software en door hogesnelheids-handelsprogramma’s. De Resistance en de Organisatie (zijn voorganger) waren al geruime tijd op de hoogte van deze programma’s en zij waren in staat om ca. 70 triljoen dollar weg te sluizen van de zwarte fondsen van de cabal. Dat geld zal na de Reset aan de mensheid worden teruggegeven door de onderpandrekeningen.

Foto val van chimera-2

De chimera groep moet niet worden verward met de ‘uitbreek-civilisatie’. Deze laatste kwam voort uit het nazi occulte ruimteprogramma en ging verder in een militair industrieel complex met vele zwarte projecten, terwijl de chimera groep de drijvende kracht is àchter de uitbreek-civilisatie, het manipulerend om de quarantaine status van planeet Aarde in stand te houden. De demarcatielijn tussen de chimera groep en de uitbreek-civilisatie wordt de ‘phase boundery’ genoemd, waarover verder niets meer openlijk kan worden gezegd, en de Event / de Compressie Doorbraak kan eveneens de ‘phase transition’ worden genoemd.

De lichtkrachten hebben een protocol ontwikkeld om de chimera groep te verslaan en dit protocol wordt uitgevoerd.

Cobra

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 juni 2015 in Chimera, Cobra

 

Tags: , ,

Plasma en de planetaire situatie update

Dinsdag 7 oktober 2014

Het opschonen van de chimera groep gaat door. Hun fort op Long Island kan niet zo makkelijk worden verwijderd omdat het is verbonden aan het plasma scalar netwerk wat de ruggengraat is van de veil (sluier), reikend tot een hoogte van 8,6 mijlen boven de oppervlakte van de aarde. Dit is precies het punt waar de chimera en de archons samenwerken om hun quarantaine op aarde te verdedigen.

Om werkelijk te kunnen uitleggen wat er gaande is moeten we ons verdiepen in hele diepe occulte kennis die voor sommige mensen verder kan gaan dan science fiction.

Natuurkundigen zouden plasma omschrijven als geïoniseerd gas, terwijl een ervaren occultist plasma zou omschrijven als een verborgen laag / dimensie tussen de gaslaag en de vierde etherische laag:

bij artikel 7 oktober

De plasmalaag tussen het fysieke en het etherische is de verborgen locatie waar de archons het meeste van hun duister hebben verborgen en het was hun grootste geheim. De plasmalaag was gecreëerd als resultaat van de torsiekrachten tussen het fysieke en het etherische als een direct gevolg van kosmische anomalie toen het universum was gecreëerd, en het wordt ook de ‘Abyss’ genoemd. Je kunt er naar toe (niet aangeraden) door verborgen portalen die kunnen worden gevonden binnen ‘sephira daath’ op de kabalistische levensboom:

Binnen de plasmalaag zijn ‘quantum singularity’ wormgaten en in de occulte terminologie worden ze de Tunnels van Set genoemd. Deze wormgaten bevatten stranglet en toplet bommen en ze zijn verbonden aan de fysieke zwarte steen in de locatie op Long Island. Dit is de belangrijkste reden waarom het zo lang duurt het plasma scalar netwerk en de sluier (veil) te zuiveren.

De lichtkrachten houden zich met deze situatie bezig en er is significante vooruitgang geboekt ten aanzien van het verwijderen van de plasma strangelet bommen, maar de plasma toplet bommen blijven nog een uitdaging. plasma b

Er is een andere laag, net als plasma, maar op een veel hogere octave, tussen de hogere mentale (manasic) en de intuïtieve (buddhic) laag. Deze laag wordt het ‘buddhi-manas’ membraan genoemd en het scheidt de rijken van eenheid van rijken van dualiteit. Dit membraan was gecreëerd als een resultaat van torsiekrachten tussen de mentale en de intuïtieve laag als een direct gevolg van kosmische anomalie toen het universum is gecreëerd. Dit membraan is het eerste ding dat ons van de Bron scheidde toen wij afdaalden in de creatie als deeltjes van bewustzijn, heel lang geleden in de galactische historie. De dichtheid van dit membraan zal heel erg verminderen na de Event, als de kosmische anomalie van duister eindelijk zal zijn gezuiverd.

Terwijl de chimera langzaam maar zeker hun macht verliest, komen er interessante informatielekken naar boven:

Veelbelovende nieuwe technologieën worden geïntroduceerd:

http://inhabitat.com/the-worlds-first-saltwater-powered-electric-car-is-now-street-legal-in-germany/

De Oosterse Alliantie maakt duidelijke vorderingen op het financiële front om de dominantie van het petrodollar-systeem te breken:

http://finance.yahoo.com/news/china-start-direct-currency-trading-euro-110234836–finance.html

http://www.examiner.com/article/china-will-use-gold-and-gold-pricing-to-force-global-currency-reset

http://rt.com/business/191804-russia-ditch-dollar-2-years/

Zoals je wellicht weet heeft de Ebola-angst niet de impact waar de cabal op hoopte en al hun pogingen om een globale oorlog te creëren zijn uiteen gevallen.

De Islamitische Staat, een Jezuïeten creatie, krijgt heel veel aandacht in de massamedia. Een doel van de archons en hun Jezuïeten poppen-aan-een-touwtje in hun occulte oorlog tegen de mensen is om de naam van de Godin Isis in de hoofden van de massa te associëren met hun duistere creatie. Daarom zou ik aan alle alternatieve media willen voorstellen om te stoppen de naam ISIS te gebruiken voor de islamitische staat, maar daarvoor in de plaats liever ISIL of islamitische staat, Je kunt ook deze petitie ondertekenen:

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/767/932/805/?z00m=21513247&redirectID=1467294665

Ik ben benaderd door een groep schrijvers die contact heeft gehad met de Indonesische en andere oosters Aziatische Agartha netwerken van 2009 – 2013. Deze groep heeft gesuggereerd dat de mensen niet passief zitten te wachten op de Event, en zij hebben veel ideeën geopperd over wat kan worden gedaan:

http://thewhitebook2015.blogspot.tw/2014/08/the-white-book.html?m=1

https://medium.com/@Frodonomics2015/critical-mass-create-a-billion-jobs-now-dfc16d1aa50b

Een ander prachtig idee is naar voren gekomen dat kan bewerkstelligen dat mensen anders gaan kijken naar hoe hun woonsituaties op te lossen:

http://www.lifebuzz.com/earthships/

Cobra, 7 oktober 2014

 
1 reactie

Geplaatst door op 21 juni 2015 in Cobra

 

Tags: , , , , ,

Eindspel quarantaine van de Aarde

Maandag 10 maart 2014

Het is nu veilig om bepaalde informatie vrij te geven die veel helderheid zal geven over de hele situatie rondom de Event en de dynamische spanning tussen de lichtkrachten en de duistere krachten. Alhoewel deze informatie schokkend voor sommige mensen kan zijn, is de tijd voor de mensen gekomen om de waarheid te weten, want alleen wanneer de waarheid bekend is kunnen situaties worden opgelost.

Rigel sterrensysteemOm volledig de situatie op deze planeet te begrijpen moeten we teruggaan naar een specifieke periode van de galactische historie toen de duistere krachten werden gecreëerd. Zij hebben het Rigel sterrensysteem in de Orion constellatie gekozen als hun hoofdkwartier, waarvandaan zij hun galactische rijk controleerden.

Zij hebben snel ontdekt dat het nemen van gijzelaars hen de meest efficiënte macht gaf tegen de lichtkrachten omdat de lichtkrachten om hun mensen geven en vaak hun acties afbraken, zodat de lichtwezens die door het duister gegijzeld werden niet gewond zouden raken.

De duistere krachten hebben hun gijzelings-machtsmechanismen ontwikkeld en op hetzelfde moment ontwikkelden zij exotische wapentechnologieën die rotzooi veroorzaakten door de Galaxy, hele planeten vernietigden, volledige civilisaties uitroeiden.

Op een zeker moment ontwikkelden zij hun meest efficiënte gijzelings-machtsmechanisme. Zij hebben geëist dat de Bron stopte met het geven van informatie aan de Opgestegen Meesters en aan de Galactische Confederatie over de clandestiene activiteiten en plannen van de duistere krachten, want anders dreigden zij grote sectoren van de Galaxy te vernietigen.

Vanaf dat moment ontvingen de lichtkrachten geen informatie meer over specifieke delen van activiteiten van de duistere krachten. Dit heeft een kosmische energie splitsing gecreëerd tussen licht en duister door alle dimensies heen, en dat was het begin van dualiteit. Op de vijfde dimensie en daarboven manifesteerde het duister simpelweg als afwezigheid van informatie en gebrek aan begrip hoe de kosmische situatie te herstellen. Van dat moment begonnen sommige rassen te geloven dat duister en lijden een noodzakelijk ingrediënt zijn van de levenservaring, zoals de nacht volgt op de dag en de dag volgt op de nacht.

Dit heeft het voor de duistere krachten mogelijk gemaakt om hun Rigel hoofdkwartier tot een echte quarantaine te maken waar geen licht kon binnenkomen, aangezien de Opgestegen Wezens geen informatie ontvingen over de activiteiten die op Rigel plaatsvonden en daardoor konden zij geen licht en liefde sturen om de situatie daar te genezen. In het geheim hebben de duistere krachten daar hun meest dodelijke wapen ontwikkeld, de ‘strangelet’ bom.

De strangelet bom is een “conglomerate of heavy quarks, called strange quarks”:

http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter

Als dit conglomeraat onder extreme druk en temperatuur wordt gezet begint het een kettingreactie van verandering van gewone materie naar vreemde materie:

http://en.wikipedia.org/wiki/Strangeness_production

Als zo’n kettingreactie niet zou worden gestopt kan slechts één strangelet bom het gehele bekende universum vernietigen. Gelukkig hebben de lichtkrachten altijd de technologie gehad om de actieradius van een strangelet bom drastisch in te perken. Toch is een strangelet bom een veel dodelijker wapen dan een thermonucleaire bom.

Gedurende miljoenen jaren hebben de duistere krachten een paar fysieke en nogal veel meer etherische strangelet bommen vervaardigd en deze op Rigel opgeslagen.

Rigel

25,000 Jaar geleden hebben zij hun tweede quarantaine kwartier gecreëerd, de Planeet Aarde, en zij hebben een deel van hun strangelet bommen en ander exotisch wapentuig daar naartoe getransporteerd. Dit wapentuig was de echte reden waarom de Galactische Confederatie niet heeft ingegrepen gedurende de Nazi holocaust, Hiroshima en Nagasaki nucleaire explosies, Stalinistische zuiveringen of de Rwanda genocide. Op dat moment wist de Galactische Confederatie nog niet precies wat voor wapentuig het duister tot zijn beschikking had, zij wisten alleen dat als zij zouden ingrijpen dat desastreuze consequenties zou kunnen hebben.

Gedurende de hele 20e eeuw heeft de Confederatie obstakels voor het eerste contact verwijderd, de een na de ander, totdat zij in er 1995 klaar voor waren. Dit triggerde in die tijd een rood alarm onder de top archons op aarde en zij hebben besloten om alle overgebleven duistere krachten van de Galaxy op te roepen om de quarantaine aarde te verdedigen. Dit resulteerde in de zogenoemde Congo archon invasie van 1996.

Voor een korte periode van een paar jaar zijn de duistere krachten erin geslaagd om de controle te hebben over de meeste sterrenstelsels in een radius van 1000 lichtjaren rondom de planeet aarde, met uitzondering van het Sirius sterrenstelsel. Zij hebben het zelfs voor elkaar gekregen om in 1996 het Pleiadiaanse sterrenstelsel binnen te vallen en dit is hoe dat eruit zag:

http://www.youtube.com/watch?v=FGBhQbmPwH8

http://www.youtube.com/watch?v=sdbsP86XzA8&list=RDOnsnZvR4X68

Dit was een enorme schok voor het Pleiadiaanse ras omdat zij vóór deze invasie honderdduizenden jaren lang in vrede leefden.

Rigelianen hebben zelfs een klein aantal Pleiadianen gegijzeld, ze naar de aarde getransporteerd naar diep ondergrondse militaire bases onder Zuidwest, en ze gemicrochipped. Dit is hoe het er feitelijk uit kon zien in Dulce basis ergens in 1996 of 1997:

http://www.youtube.com/watch?v=gAjR4_CbPpQ

De Galactische Confederatie heeft de Pleiaden in 1999 bevrijd en de Resistance heeft in 2001 de Pleiadiaanse gevangenen van Dulce en andere bases bevrijd, maar het Pleiadiaanse ras had bijna een tiental jaren nodig om volledig van de schok bij te komen en om in staat te zijn om volledig te participeren in de operaties van de Galactische Confederatie voor de bevrijding van de planeet aarde.

In de periode tussen 1996 en 1999 waren alle Rigeliaanse strangelet bommen en ander exotisch wapentuig naar de planeet aarde gebracht. Het grootste deel van de fysieke exotische wapens was door de Resistance tot 2004 verwijderd, maar een groot deel etherische exotische wapens bleef, tot zeer recent.

Onder de andere exotische wapens wil ik aanhalen fysieke antizwaartekracht ‘scalar’ wapens. In 2004 waren zij allemaal verwijderd en de Resistance staat niet toe dat ooit nog zulk soort wapens wordt ontwikkeld door het militair industrieel complex. De Resistance ondersteunt echter wel de ontwikkeling van antizwaartekracht technologie voor vreedzame doeleneinden:

http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519#DTV

Sinds 1999 zijn de Opgestegen Meesters, de Galactische Confederatie en de Resistance Movement actief bezig om laag na laag van exotische etherische technologieën van quarantaine aarde te verwijderen. Elke keer als een laag is verwijderd ontvangt de Opgestegen Meester informatie van de Bron over de volgende laag. Dan verwijdert Confederatie en Resistance personeel deze volgende etherische laag. Dit proces was op deze manier gaande tot een paar weken geleden toen een drastische doorbraak is bereikt.

De Opgestegen Meesters hebben toen informatie van de Bron ontvangen over ALLE overgebleven etherische duistere krachten en hun technologieën. Dit heeft effectief de basis/fundering opgelost van het realiteitssysteem van dualiteit en het verwijderde de fundering van de macht van de top-archons op deze planeet. De idiote realiteit van duister tegenover licht zal spoedig ineenstorten en dan zal alleen licht overblijven en al het lijden zal voor altijd verdwenen zijn.

save aarde

Op 8 maart 2014 was alleen een laatste laag van etherische archons en hun exotische etherische wapentuig overgebleven. Het overgrote deel van etherische reptillians is weg, het meeste van hun technologieën is weg, er is hoofdzakelijk een kleine groep van idiote archons met hun exotische etherische wapens. Of zij strangelet bommen hebben of iets anders is onduidelijk, omdat deze informatie nog om veiligheidsredenen wordt vastgehouden. Dit is nu nog de enige overgebleven factor die de Event tegenhoudt. Hoe lang deze laag zal bestaan is om dezelfde redenen ook onduidelijk.

Op de fysieke laag is alles klaar voor de Event. Er is ook een enorme vloot van Confederatie schepen rondom de aarde. Er zijn ongeveer 5 biljoen verhulde fysieke schepen gepositioneerd in de LEO regio:

http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit

In aanvulling hierop zijn er ongeveer 120 miljoen verhulde fysieke Confederatie schepen in de regio tussen de Karman linie

http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_line

en de Armstrong limit:

http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit

Het aantal en de strategische positie van verhulde Confederatie schepen in de troposfeer en op de oppervlakte van de planeet blijft nu nog hooggeclassificeerd.

Als de eerste scheur verschijnt in de laatste etherische verdedigingslaag van de archons zullen gebeurtenissen daarna snel volgen. We kunnen de volgende ontwikkelingen verwachten, snel opeenvolgend, niet noodzakelijkerwijs in dezelfde volgorde:

-Openheid over extreem geavanceerde en efficiënte medicinale technologieën door de ‘mainstream media’ (msm)

-Onweerlegbaar bewijs van het bestaan van Atlantis, vrijgegeven door de msm
edward-snowden-guardian
-Onweerlegbaar bewijs van het bestaan van buitenaardse civilisaties, vrijgegeven door de msm, meest waarschijnlijk vanuit geheime NSA-bestanden, door Snowden of elke andere klokkenluider

-Volledig functionele vrije-energie ‘home-units’ te koop via een publieke website

-Arrestatie of fysieke verwijdering van de top-leden van de cabal, vrijgegeven door de msm

-Wereldwijde financiële reset

The Event.

Om het proces te bespoedigen hebben de lichtkrachten mij gevraagd te beginnen met het indrukken van ‘openheid acupunctuur punten’. Ik zal er de eerste twee van indrukken.

Ten eerste, ik sta in contact met een hele sterke positieve groep met substantiële financiële capaciteit, productie infrastructuur en een strategisch plan om massaproductie te starten om betaalbare vrije-energie apparaten voor de mensheid beschikbaar te maken. Zij zijn op zoek naar uitvinders met werkende ‘overunity’ apparaten die snel in massaproductie kunnen worden genomen. Als er uitvinders zijn met persoonlijke integriteit die bevrijding van de planeet vóór persoonlijk gewin stellen, niet bang zijn voor de cabal, en die werkende ‘overunity’ prototypes hebben die ‘scalable’ zijn en gemakkelijk te reproduceren, kunnen zij contact met mij opnemen via
cobraresistance@gmail.com

Ten tweede, er is een zeker project dat zowel de Resistance als de oppervlakte bevolking aangaat. Als er iemand is die sinds 1996 fysiek contact had met de Resistance of het Agartha netwerk, kan deze contact met mij opnemen via
cobraresistance@gmail.com

Op het fysieke veld is de situatie op de oppervlakte van de planeet langzaam zijn climax aan het bereiken. De cabal is te ver gegaan en ultimatums zijn door de lichtkrachten gesteld. The cabal had een demonstratie nodig van een milde versie van ‘stardust’ technologie en dit is vrijelijk gegeven:

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/attorney-general-eric-h-holder-hospitalized/2014/02/27/3e826da6-9fce-11e3-9ba6-800d1192d08b_story.html

Hier moet ik aan toevoegen dat stardust niet alleen kan worden gebruikt om te blokkeren/hinderen van cabal leden, het kan ook worden gebruikt om mensen te genezen. Stardust kan de meeste oorzaken van chronische pijn genezen in 15 minuten. Het is tijd dat de mensen EISEN dat deze technologie wordt vrijgegeven om genezing te brengen aan de mensheid. Er zullen spoedig veel meer geavanceerde genezingstechnologieën worden vrijgegeven en de positieve militairen in Egypte hebben hun eerste stap in deze richting gezet, ondanks pogingen om ze in diskrediet te brengen:

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/egypt-unveil-device-detects-cures-aids

Het bestaan van deze apparaten is rechtstreeks aan mij bevestigd door Dragon bronnen en bronnen binnen de witte adel van Egypte.

Mensen worden zich eindelijk bewust van de acties van Jezuïet-gesteunde ‘Blackwater/Academi mercenaries’ in Oekraïne die proberen de Oekraïne en Rusland in een militair conflict te manipuleren:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2576490/Are-Blackwater-active-Ukraine-Videos-spark-talk-U-S-mercenary-outfit-deployed-Donetsk.html

Een van de redenen is dat de Jezuïeten de Russisch-Orthodoxe kerk in Oekraïne willen vernietigen en deze wil vervangen met de Jezuïet-vriendelijke Oekraïense Grieks Katholieke kerk:

http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea%20.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church

De andere reden is dat de Jezuïeten de Oekraïne willen toevoegen aan de Europese Unie, die een Jezuïeten creatie is:

http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits

Er zijn veel groepen met sterke militaire capaciteit die erg boos worden op de cabal, en de lichtkrachten kunnen en willen hen niet langer tegenhouden, dus deze groepen zullen hoogst waarschijnlijk beginnen met het verwijderen van leden van de cabal van de planeet, als zij dat al niet hebben gedaan, en zij zullen niet wachten op het massa-arrestatie scenario en de Event. Hier moet ik aan toevoegen dat slechts ca 10% van de Jezuïeten tot de duistere krachten behoren en veel leden van de cabal zitten tegen hun wil in het illuminatie netwerk, dus ik wil de hiervoor genoemde groepen vragen om onderscheidingsvermogen te gebruiken in hun cabal-verwijderingoperaties.

Een van deze groepen heeft gecommuniceerd dat, als er nog maar één persoon sterft als gevolg van de ‘Blackwater/Academi mercenary’-acties in de Oekraïne, zij zullen beginnen met het verwijderen van de ‘mercenaries’, en als dat niet genoeg is zullen zij beginnen met het een voor een verwijderen van de top-leden van de cabal.
putin

Een andere groep heeft Poetin geadviseerd dat, in plaats van het Oekraïne conflict militair op te lossen, hij Spetsnaz agenten zou moeten sturen om te beginnen de leden van de cabal te verwijderen.

Een mysterieuze ‘onbekende weldoener’ heeft bepaalde mafia groepen benaderd en zij hebben trouw aan hem gezworen en hun rug naar hun voormalige sponsors gekeerd; de illuminazi en de Jezuïeten.

Er zijn op zijn minst twee andere groepen klaar voor actie en ik zal ze niet bij naam noemen.

Zoals Fulford afgelopen week zei: “In de tussentijd zie hoe senior cabalisten een voor een verdwijnen.”.

 

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 15 juni 2015 in Archons, Cobra, Geschiedenis, The Event

 

Tags: , , , , , ,

Interview met Cobra, 7 juni 2015

Interview Untwine met Cobra, 7 juni 2015

 

Shamballa-couleur-chakraUntwine: Kun je uitleggen waar shamballah precies naar verwijst?

Cobra : Shamballah is een naam voor het ondergrondse Koninkrijk van het licht, waar de lichtkrachten het licht verankerd hebben in de afgelopen 25.000 jaar, sinds ze zijn verdreven van het aardoppervlak toen de aarde in haar quarantaine-status terecht kwam.

U : Okee. Kan het ook verwijzen naar de steden in de etherische en astrale gebieden, boven de aarde?

C : Jazeker, alle undergrondse steden van Licht hebben ook etherische en astrale tegenover liggende gebieden, en sommige van deze steden zijn gelegen boven de aarde, hoog in de stratosfeer.

U : Kun je iets vertellen over de verhalen van de Koning van de Wereld, waar verwijzen die naar?

C : De Koning van de Wereld is een oud wijs wezen van Licht, die de evolutie van de planeet begeleidt sinds miljoenen jaren, , en het is eigenlijk een geascendeerd wezen, een wezen dat voorbij de illusies van ruimte en tijd is gegaan; hij is verder gegaan dan deze dimensie van ruimte en tijd, en is eigenlijk een verlicht wezen.

U : Okee. Dus hij is nog steeds aanwezig op deze planeet momenteel?

C : Hij is niet aanwezig op de aarde op dit moment, maar zijn bewustzijn is gefocust op deze aarde momenteel.

U : Kun je iets zeggen over het energie-centrum in de onderrug, waar onze stamcellen worden gecreëerd, waar stemt dat mee overeen?

C : Dat energiecentrum is eigenlijk een van de sleutels om de mysteries rond ons DNA te ontsluiten. Ik zou ook willen zeggen dat er veel aandacht is voor DNA van zichzelf, wat belangrijker is, is dat er een soort hogere dimensionale blauwdruk is, in het bijzonder in het etherische lichaam, hetgeen zich manifesteert als fysiek DNA, en dit energiecentrum reguleert de stroom van energie die daarmee te maken heeft.

U : Je zei eerder dat de melkweg en de Andromeda-galaxies tegenoverliggende polen zijn, en dat de centrale zon van de Melkwegmelkweg een grote Godin is, betekent dat dat de centrale Zon van Andromeda een grote God is?

C : Ik wil het niet op deze manier simplificeren. Tegenoverliggende polariteiten in deze dimensies zijn niet lineair zoals man en vrouw, het zijn eerder een soort magnetische polariteiten zoals plus en min.

U : Dus het heeft niets te maken met mannelijke en vrouwelijke energie?

C : Op dat niveau vinden mannelijke en vrouwelijke energieën op een andere manier plaats. Een zogeheten centrale Zonnegod en een centrale Zonnegodin is een interpretatie die nogal beperkt is.

U : Dus daar zijn de mannelijke en de vrouwelijke energie geheel geïntegreerd?

C : Ik zou willen zeggen dat de beschrijving van wat er in die gebieden gebeurt niet zo gemakkelijk is om dat in menselijke taal te doen. Maar de beste beschrijving zal zijn ‘verschillende polariteiten, plus- en min. Als magnetische en electrische velden, maar zelfs dat is een ruwe interpretatie van wat er werkelijk gebeurt op dergelijke niveaus van creatie.

U : Heeft er een vergelijkbare onregelmatigheid zoals wat we nu hebben met de duisternis, ook plaatsgevonden in vorige versies van het universum?

C : ja, er waren verschillende versies van deze afwijkingen, maar het heeft zich niet volledig gemanifesteerd voor deze kosmische cyclus.

U : Dus nu is dat wel volledig gemanifesteerd, en gaat dat ook volledig opgelost worden?

C : Het gaat nu volledig opgelost worden nadat het zich volledig heeft gemanifesteerd, ja.

U : Zijn de planeten wezens die door het evolutionaire pad zijn gegaan als dieren en mensen, en daarna geascendeerd en geevolueerd tot een planeet?

C : niet echt, de meest geëvolueerde wezens zijn nooit door een dierlijke evolutie gegaan, het laagste punt dat ze bereikt hebben was de menselijke ervaring. Er zijn eigenlijk twee hoofdstromen van evolutie; de een komt direct vanuit materie en ascendeert door mineralen, vegetatie, dieren en het menselijke koninkrijk en hoger naar de geest, en de andere stroom van evolutie gaat juist vanuit geest/spirit naar beneden richting de menselijke ervaring, en ascendeert dan weer terug, opwaarts. Dus we hebben twee verschillende stromen van evolutie, die elkaar dus eigenlijk aanvullen.

U : Wat is de volgende stap in de evolutie na ascensie?

C : Ascensie is eigenlijk het begin van de reis terug naar huis, terug naar eenheid, en het is een voortdurend proces dat resulteert in de uiteindelijke integratie met het ‘Absolute’.

wezens met dierenhoofdU : Zijn er allerlei wezens met een dierenhoofd in het universum?

C : De meeste van de wezens met een dierenkop zijn het resultaat van genetische experimenten op de bewoonde planeten.

U : Okee, evenals de wezens met een leeuwenkop, bijvoorbeeld?

C : Niet allemaal, maar het grootste deel van hen.

U : Is er een boom of een plant die een mensachtig wezen is?

C : Die dingen werden uitgeprobeerd in het Atlantis tijdperk, maar ze waren niet succesvol. Dit is zeldzaam, en in een bevrijd universum wordt dit zeker niet ondersteund.

U : Wat is de originele betekenis van Baphomet, het wezen met de geitenkop?

C : Dat is, zou ik willen zeggen, manipulatie van zeer oude archetypen door de Cabal. Er zijn archtypen van de Steenbok, archetypen van zeer oude Goden en Godinnen, die zijn samengevoegd in dit symbool dat misbruikt is door de Cabal-occultisten, vooral in de afgelopen eeuwen.

U : Wie heeft dat symbool van origine gecreëerd?

C : Het is niet een symbool dat gecreëerd is, het is een mengeling van verschillende oude symbolen, en deze mengeling is ontstaan door de Cabal om de energie te misbruiken die achter dit symbool schuilgaat.

U : Kan dit symbool ook gebruikt worden voor het Licht?

C : Dat zou kunnen, maar ik zou zeggen dat er zoveel negatieve energie aan vast zit. Dus het is goed om die energie goed uit te zuiveren, en er zijn vele andere symbolen die we kunnen gebruiken die neutraler zijn, waar niet zoveel lading en betekenis op zit.

KaliU : Okee, wie is Kali ?

C : Kali is een Godin uit de oudheid, ze is een lichtwezen, en haar doel is het veranderen van achterhaalde vormen, en bevrijding van ouderwetse patronen.

U : Kun je iets zeggen over de situatie van de faeries in de quarantaine-staat van de Aarde?

C : in het bjizonder na de Archon-invasie in 1996, hadden de feeën en alle andere belangrijke wezens van licht niet bepaald een goede tijd, omdat de etherische atmosfeer was vergiftigd met radioactiviteit met als gevolg vervormde harmonischen, straling van extreem lage frequentie van scalaire apparaten, zodat ze geen fijne tijd hadden. Het was erg moeilijk voor hen om daar te leven, en ze zijn toen op zoek gegaan naar lokaties waar ze het minst last hadden van die vervuiling, dus je kon ze nauwelijks nog vinden in de verstedelijkte gebieden.

U : Zijn er Unicorns geweest tijdens de quarantaine-staat van de Aarde?

C : Ja, maar ze waren zeldzaam, ze bestaan nog steeds en ze zijn niet gemakkelijk te vinden.

U : Meestal in het etherische en het astrale zeker?

C : Meestal in de hogere sferen ja.

U : Kun je het verschil tussen de lineaire tijd en spiraalvormige tijd uitleggen?

C : Het is in de basis een waarneming van de tijd. De stroom van de tijd is in werkelijkheid fysiek, hoe we dat zien is een kwestie van ons bewustzijnsniveau. Lineaire tijd is tijd die we eigenlijk ontvangen door een filter in onze gedachten door kalenders te gebruiken. Spiraalvormige tijd is de tijd die meer in verbinding staat met de natuurlijke cycli, en wanneer we in verbinding staan met de natuurlijke cycli kunnen we de tijd meer zien en ervaren als een cyclus die doorgaat in de spiraal van de evolutie.

U : Dus dit is een manier hoe de duistere figuren tijd manipuleren, door lineaire tijd te versterken?

C : tot op bepaalde hoogte ja, maar dit was niet de hoofdreden van hun inspanningen.

U : Kun je uitleggen welke andere manieren ze gebruikten om de tijd te manipuleren?

C : Ze manipuleerden niet zo vaak de tijd als waar de meesten bang voor zijn, want dat is namelijk niet zo gemakkelijk te doen. Er wordt veel gezegd over tijdreizen en de meeste informatie is niet gebaseerd op de realiteit. Het is zeer, zeer moeilijk om iets te ontvangen van de toekomst. Iedereen die informatie uit de toekomst wil ontvangen, moet in de juiste staat van bewustzijn verkeren. Dus de Cabal was niet in staat om zich te verbinden met toekomstige tijdlijnen, ondanks wat men daar ook over zegt, ze zijn daar niet geslaagd om dat te doen.

U : Je vertelde een paar jaar geleden dat je werkte aan een project met tijdlijnen, kun je daar nu iets meer over zeggen?

C :Ik wil daar niet zoveel over zeggen op dit moment, maar inderdaad, er zijn projecten waar we aan werken die met tijdlijnen te maken hebben, zoals de tijdlijnen uit het verleden herstellen en toekomstige tijdlijnen openen, maar het is wellicht nu nog wat te vroeg om daarop in te gaan in detail.

U : Dus voor lichtwezens is het mogelijk om in de tijd te reizen?

C : Niet op de manier zoals de mensen het zien. Nogmaals, ik zou willen zeggen dat dit onderwerp schromelijk overdreven wordt, en het is niet zo eenvoudig als de mensen denken dat het is.

U : Kun je iets zeggen over de Phoenix-lichtevenement, wat gebeurde daar?

C : Dit was een van de vele waarnemingen van buitenaards ‘vliegtuigen’, er waren veel andere waarnemingen. Ik zou zeggen dat er scheuren in de matrix kwamen, toen de lichtkrachten en de verschillende beschavingen in staat waren om iets van hun aanwezigheid te tonen.

U : Is het leven in de gebieden boven het mentale gebied ook gebaseerd op vorm en sacrale geometrie?

C : Het leven boven het mentale vlak is niet gebaseerd op heilige geometrie, het is gebaseerd op vloeibare patronen van liefde en licht.

U : Kunnen de etherische, astrale en mentale lichamen ook sterven zoals het fysieke lichaam dat kan?

C : Jazeker kunnen ze dat.

U : Okee, dus als je sterft in die ‘rijken’, gaat je bewustzijn naar hogere rijken?

C : Ja, dan gaat je bewustzijn naar een hoger mentaal rijk wanneer je ontwikkeld genoeg bent om daar tijd door te brengen en in de meeste gevallen op deze planeet incarneer je weer opnieuw.

U : Klopt het dat onze gedachtevormen of emoties zelfstandige wezens kunnen worden?

violet flameC : In werkelijkheid zijn er elementaire delen die die vorm hebben aangenomen, dat zijn de bouwstenen van onze emotionele staat. Dus als je bijvoorbeeld kwaad bent, is die kwaadheid een zekere vibratie, een frequentie die ontstaan is uit een bepaald element (wezen) en dat een levensvorm op zich is.
U : De blauwe en rode kleuren symboliseren vaak mannelijk en vrouwelijk en bij het samenvoegen van deze kleuren krijg je paars. Paars is ook de kleur van het kruinchakra waar de mannelijke en vrouwelijke Kundalini zijn verenigd, is dat de reden dat de violette vlam zo krachtig is?

C : Dit is niet gerelateerd aan de violette vlam, de violette vlam is de kleur van de transmutatie, en wanneer je met de violette vlam werkt, zijn we in werkelijkheid de aanwezigheid van een bepaalde aartsengel aan het oproepen, zijn naam is Zadkiel, en die energie van die aartsengel transmuteert alle achterhaalde zaken, en in werkelijkheid transmuteert hij een deel van de belangrijkste onregelmatigheden.

U : Toen je de naam ISIS in je artikel schreef, dat ging over de IS:IS portal, schreef je dat met een dubbele punt in het midden, kun je uitleggen wat die twee puntjes betekenen?
C : Nee

U : Kun je zeggen welk type lichtwezen, en welk soort proces er precies betrokken is bij het arresteren van de Archons?

C : Dat is een proces waarbij vele lichtkrachten betrokken zijn, als je degenen bedoelt die erbij betrokken zijn op de aarde, dan zijn dat meestal degenen van de RM (Resistance Movement).

U : Hoe zit het met de etherische gebieden?

C : In de etherische gebieden zijn het andere, ik zou willen zeggen, Galactische Lichtkrachten die deze operaties uitvoeren, maar ik wil toch zeggen dat er niet veel Archons meer over zijn. Degenen die achtergebleven zijn op de planeet Aarde, zijn over het algemeen geïnfiltreerd bij de Jezuïeten en andere organisaties, en de meesten van hen blijven daar tot the Event, en dan worden ze gearresteerd tijdens de Event.

U : Hoe zit het met Chimera, wie arresteert hen?

C : Daarvoor geldt hetzelfde, de fysieke chimera’s worden gearresteerd en verwijderd van de planeet door de RM, en degenen die in de etherische en plasma-gebieden zijn worden verwijderd door de Galactische krachten.

U : Wie sneed in de Moldavite kelk in de orde van de Ster?

C : Deze is gecreëerd door de galactische confederatie, aan de hand van instructies van de centrale beschaving miljoenen jaren geleden.

U : Wat is het doel van de Libische tektite?

C : het doel van de Libische tektite is het transmuteren van de duisternis van binnenkant van Orion, dus dit is een zeer krachtige healing-steen voor degenen die in interactie was met Orion energie in hun vorige incarnaties. Het kan deze energie transmuteren en transformeren van binnenuit vanuit hun energieveld.

U : Hie is de Cintamani steen ontstaan op Sirius? En was er een speciale gebeurtenis die deze hier bracht?Cintamani2

C : Ja er was inderdaad een planeet in het Sirius-sterrenstelsel, een planeet met een lichtblauwe kleur die explodeerde, en delen van die planeet vlogen alle kanten op en een klein deel hiervan bereikte de aarde, en vielen miljoenen jaren geleden hier neer. Deze stukken zijn verzameld door de Lichtkrachten in die tijd op de aarde en zijn bewaard gebleven in het Agartha netwerk, en delen daarvan zijn nu aan de mensheid gegeven, met name om te assisteren bij the Event.

U : De aartsengelen die in onvoorzienigheid gedoken zijn werden 8 miljoen jaar geleden ontkoppeld, toen werden ze krankzinnig, hoe is dat begonnen, wat was hun eerste actie?
C :Dat gebeurde heel snel want ze ontwikkelden apparaten die hen hebben onderworpen aan zeer sterke elektromagnetische velden die het ruimtetijd continuüm vervormde om hen heen, en zodra dat gebeurde werd er een zeer sterk trauma in hen geboren en dat was zo sterk dat ze de verbinding met hun ziel waren verloren. Dit was zo’n versneld proces, zodat er een snelle verandering plaatsvond en niemand was in staat om dit te voorspellen of te voorkomen.
U : Okee, dus ze begonnen direct anderen aan te vallen?

C : ja, precies.

U : Hoe was het leven aan het begin van de quarantaine-status, was dat zoiets als het stenen tijdperk?

C : Het grootste gedeelte van het aardoppervlak was in een stenen tijdperk-fase. Het was een mengeling van stenen tijdperk-gemeenschappen en zeer hoog geavanceerde en geïsoleerde eiland- civilisaties van Atlantis, en ze hadden niet echt veel contact onderling.
U : En die hoog-geavanceerde beschaving, hoe lang bleven die daar?

C :dat duurde nog eens 12000 of 13000 jaar, tot de uiteindelijke ondergang van Atlantis.

U : Heb je enig inzicht hoe je ongewenste negatieve emoties en gedachten los kunt laten op een gezonde manier?

C :Er zijn vele technieken die je kunt gebruiken. In het bijzonder in de spirituele kringen zijn diverse technieken die mensen kunnen helpen om opeenhopende spanning los te laten, emotionele en mentale spanning. Het andere wat zeer gezond en helpend is, is het waterelement en de natuur kan heel veel absorberen. Het andere kan ook een gezonde communicatie zijn, wat soms, niet altijd persé, die emoties kan wegnemen. In de basis zijn al deze emoties en gedachten afkomstig van de implantaten. Wanneer die implantaten gaan oplossen, zal het veel gemakkelijker zijn om deze emoties en gedachten uieen te laten vallen en deze te transmuteren.

U : Is er ooit een strangelet bom in het universum opgeblazen?

C : Op een gecontroleerde manier, door de Lichtkrachten, ja.

U : Dus dat deden ze zelf bij wijze van experiment?

C : Ze deden dat om een nieuwe technologie te ontwikkelen, om het te absorberen en te transmuteren, het gebeurde onder gecontroleerde laboratorium omstandigheden.

U :Ik zie dat er veel sacrale geometrie wordt gebruikt bij de ‘burning man’-festivals. De manier waarop ze die grond opbouwen. Wat zijn de intenties hiervoor en ook voor de rituelen die ze doen aan het eind wanneer ze die beeltenis van die man verbranden?

C : Het ‘burning man’ festival is een interessante mix van licht en donker. Er zijn sterke licht- en duistere groepen aanwezig in de organisatie van het festival zelf, en die zijn daar ook aanwezig. Dus dit evenement heeft een groot potentieel voor het Licht als het op de juiste manier wordt benaderd. Het andere aspect is dat de bevolking nog niet geheel klaar is voor iets als dit.

U : Kun je enkele namen noemen van de meest belangrijke Godinnen-vortexen op de aarde?

vortex10C : De belangrijkste Godinnen-vortex is, zou ik zeggen, de nummer 1 vortexen in Syrië, dan zijn er sterke vortexen op Kreta in Griekenland, in Egypte, in Ierland, in Oekraïne, op de Caribische eilanden. Je vindt ze op vele plaatsen in de wereld. Je hebt ze in Australië, op de Tahiti-eilanden, je vindt ze overal.

U : En hoe zit het met de Goden-vortexen, de belangrijkste?

C : De belangrijkste Goden vortexen, de mannelijke vortexen, daarvan zou ik zeggen in de meeste gevallen, zijn de heilige gebergten zoals de Mount Shasta, Mount Fuji, Mount Kilash. Er zijn andere belangrijke God vortexen zoals Stonehenge, de piramiden, sommige van hen in de grote steden overal ter wereld.

U : Je zei eerder dat bijna geen ziel de quarantaine heeft betreden sinds deze is gestart, dus zit er enige waarheid in de verhalen over indigo en kristal-kinderen?

C : Heel weinige, zeer weinige van deze zijn ware verhalen, de meeste ervan zijn new age-verzinsels.

U : Wat maakte Sirius zo sterk dat dit het enige sterrenstelsel was in een radius van 1000 lichtjaren rond de aarde, dat deze niet is gekaapt in 1996 ?

C : Het Sirius sterrenstelsel is een zeer sterk portaal dat direct leidt naar de Galactische Centrale Zon, en de lichtkrachten hebben ervoor gekozen om hun energie te bundelen om deze poort te beschermen om de stroom die de aarde had bereikt te vergemakkelijken, omdat het Sirius Sterrenstelsel zeer dicht bij de aarde ligt. En een dermate sterke aanwezigheid van de Galactische Centrale energie zo dicht bij de aarde was de sterkst denkbare bescherming voor dit zonnestelsel en in het bijzonder voor de aarde vanaf 1996 tot op heden.

U :Is de negatieve energie op deze planeet één van de redenen waarom de vrije energie-apparaten nog niet zo goed werken?

C : Veel van de vrije energie-apparaten werken heel goed, maar degene die goed functioneren worden gewoonlijk gekaapt en gesaboteerd door de cabal.

U : Okee, dus de negatieve energie op de aarde heeft hier niets mee te maken?

C : Nee. er zijn zeer eenvoudige fysische principes die werken, ongeacht de hoeveelheid van de primaire afwijking. En die apparaten werken heel goed, maar natuurlijk vindt de cabal dat niet wenselijk en ze grijpen in of onderdrukken en vernietigen dit.

U : Wat is de rol van verborgen Katharen loges die dit tot vandaag de dag hebben overleefd?

C : De Katharen-groep geeft uitdrukking aan het innerlijke broederschap van de ster. (Brotherhood of the Star) Er zijn vele wezens van Licht die zijn geïncarneerd in verschillende Katharen groepen om het licht vast te houden, gericht tegen de Jezuïeten invasies op de hele planeet.

U : Zijn sommige Europese verzetsgroepen vanuit de tweede wereldoorlog blijven bestaan na de oorlog?

C : De meeste van deze groepen zijn ontbonden en opgeheven, sommige zijn blijven bestaan in een kleinere vorm en bleven wat in de stilte, en sommige van hen zijn zich opnieuw gaan verbinden in de afgelopen jaren en zijn nu in contact met diverse positieve groepen die meehelpen bij de bevrijding van de planeet.

U :Kan één ziel in verschillende lichamen incarneren op dezelfde tijd voor zijn of haar ascensie?

C : Je kunt maar in één lichaam tegelijkertijd zijn voor de ascensie. Uiteraard kun je uittreden uit je lichaam en in een ander gaan en dan weer terug wisselen. Dat is mogelijk, maar in een specifiek moment in tijd kun je slechts in één lichaam aanwezig zijn.

U : Wat is het plan van de lichtkachten als bepaalde delen van de bevolking gewelddadig worden na the event?

C : Wanneer dit gebeurt na the event zullen uiteraard de verzetsbeweging (RM) samen met de positieve militairen en de lokale autoriteiten in staat zijn om de situatie te kalmeren. Dat is niet het grootste probleem.

U : Wat is het verhaal achter de beelden van het Paaseiland?

C : Deze beelden zijn overblijfselen van een oud reuzen-ras die het eiland bevolkten vele millennia geleden.

U : Kun je uitleggen wat er gebeurt tijdens de buitenwereldse ontmoetingen waar Corey Goode aan meedoet, en wat er daar gaande is?

C : Mijn bronnen kunnen niet bevestigen dat het deze ontmoetingen in werkelijkheid heeft. Ik kan bevestigen dat hij betrokken was bij het SSP (Secret Space Program = Geheime ruimteprogramma’s) en dat hij soms zeer correcte informatie heeft, maar mijn bronnen hebben geen bevestiging ontvangen voor deze buitenwereldse ontmoetingen.

U : Waarom ontstaan de graancirkels telkens in bepaalde landen, in het bijzonder in Engeland?Graancirkel-2

C : Omdat de portalen in deze landen open staan om graancirkels te kunnen laten ontstaan, daar zijn sterkte Pleiadische portalen in Engeland, en de pleiadische schepen kunnen door deze portalen heen vliegen, maken de graancirkels en verdwijnen weer.

U : Wie heeft origineel de Sfinx gebouwd?

C : De sfinx is gebouwd door de Egyptische positieve Mysterie School, ongeveer 16000 jaar geleden.

U : Zou de kritieke massa lager zijn als alle mensen die meedoen aan de wekelijkse meditatie (op zondagavond 21.00 uur, red.) zich fysiek op dezelfde plek bevinden?

C :De lokatie op zich maakt geen verschil, maar wat er wel toe doet is dat de mensen fysiek de meditatie doen. De kritieke massa staat vast en deze is op dit moment nog niet bereikt.

U : Is Dou Mu geascendeerd?

C : Dou Mu is niet geascendeerd, maar komt van het bevrijde universum, dus ze heeft geen persoonlijke blokkades of persoonlijke anomaliën en ze is geheel aangesloten op de bron.

U : Waarom heeft zij de lasertechnologie nodig om haar pijnappelkier open te houden, heeft dat te maken met de onregelmatigheden op deze planeet?

C : Vanwege de onregelmatigheden op deze planeet en omdat er een groot potentieel aan verschillen in de trillingsfrequenties is op deze aarde in verhouding met waar zij vandaan komt. Dat is alsof je naar de bodem van de oceaan duikt, dan heb je iets nodig om dat te overleven.

U : Is zij in staat om alles op aarde alles te remote-viewen?

C : Ze is in staat om veel situaties te remote-viewen, maar niet alles, want zelfs voor haar worden sommige dingen niet geopenbaard. De aarde is een hele vreemde planeet. Veel geheimen.

 

Vertaald door Irma

 
1 reactie

Geplaatst door op 15 juni 2015 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , ,

Brotherhood of the Star

woensdag 5 september 2012

Deze post gaat over de tweede positieve groep die in het geheim achter de schermen werkt ten bate van de mensheid en de bevrijding van de planeet.

Ik heb toegang gekregen tot een van de esoterische teksten die is geschreven door een lid van deze groep en ik publiceer het nu in zijn geheel met volledige instemming van deze groep.

»Brotherhood of the Star is een planetaire buitenpost van de Blue Lodge van Sirius, dat met Sirius is verbonden via Jupiter en Jupiter Command. Het doel van de Brotherhood of the Star is om de evolutie van de planeet te begeleiden, met begeleiding van Sanat Kumara.
De binnenste cirkel van de Brotherhood of the Star zijn meesters en Arhats die hun ascentie op deze planeet hebben volbracht. De buitenste cirkel van de Brotherhood of the Star is de Esoterische Brotherhood bestaande uit discipelen van de Opgestegen Meesters die de zevende subgraad van de derde initiatie hebben bereikt. Het fysieke anker van de Brotherhood of the Star is een groot ondergronds koninkrijk van Shamballa, waar de grote mysterie school van de Transhimalayan Brotherhood opereert. De Esoterische Brotherhood is zijn ‘voorpost’.
ster bortherhood

Brotherhood of the Star is sinds de tijd van Atlantis niet meer openbaar. Het werkt in het geheim middels zijn discipelen. De discipelen van de Brotherhood of the Star zijn de Order of the Star. De Order of the Star is een gemeenschap, een mandala van 144.000 sterrenwezens van de eerste, tweede en derde initiatie die zijn geïncarneerd op deze planeet met het doel van occulte ‘triangulatie’ van licht en duister. Leden van de Order of the Star hebben de situatie op de wereld beïnvloed door telepathische begeleiding van de Brotherhood of the Star.

Zij hebben de bloei van de Grieks-Romeinse cultuur gecreëerd geholpen met telepathische impressies van de Brotherhood of the Star. Zij waren actief als druïden priesters in de Keltische cultuur. Zij hielpen als essenties mee in het project van ascentie van Jezus en Magdalene/Grail familielijn als tegenwicht tegen de dertiende bloedlijn van de zwarte edelen. Zij hebben Sufi initiatie ordes opgericht. In de twaalfde eeuw hebben zij de Katharen en de Albigensiaanse beweging opgericht die godinnen mysteries hebben herleefd door poëzie van troubadours en zij hebben ook de gnostisch christianity mysteries herleefd van de tijden voor de Constantijnse christian cult.
In de 13e eeuw hebben zij de Templar orde opgericht die was gebaseerd op de ontdekking van Isisian esoterische teksten in de crypte onder de Salomon tempel. Informatie hieruit heeft de herleving van de oude Egyptische sterren mysteries mogelijk gemaakt en de oprichting van de vrijmetselaars. Gebaseerd op een impuls van de Brotherhood of the Star hebben verborgen Katharen lodges de Renaissance getriggerd rond 1450 in Florence, en dit heeft onze westerse civilisatie vorm gegeven zoals we die nu kennen. Dit heeft de condities volbracht voor de aankomst van de eerste representanten van de Esoterische Brotherhood in Europa vanuit ondergronds Tibet.

Vanaf dat moment zijn een paar dozijn representanten van de Esoterische Brotherhood in het geheim achter de schermen aan het werk in Europa. In de 16e eeuw waren zij voornamelijk actief in Florence, Venetië en Verona, in de 17e eeuw voornamelijk in Londen en ook elders in Engeland, en in de 18e eeuw voornamelijk in Parijs. De Esoterische Brotherhood heeft de spirituele impuls doorgegeven voor het begin van de verlichtingsbeweging naar de Order of the Star en dit heeft de 18e eeuw herschapen en de basis gelegd voor de wetenschappelijke en technologische revolutie.

De Esoterische Brotherhood heeft de creatie van de mysterie school getriggerd via Graaf de Saint Germain in Parijs in 1775. Deze geheime mysterie school was actief gedurende ongeveer 100 jaar en toen heeft de Esoterische Brotherhood de creatie getriggerd van de Theosofische Society door H.P. Blavatsky in 1875. Door telepathische impressies heeft de Esoterische Brotherhood de vooruitgang begeleid van wetenschap, vooral door Nikola Tesla.

Op dit moment is de Esoterische Brotherhood niet betrokken in het matrixsysteem op de planeet aarde. Wij leven op niet-vrijgegeven locaties op de oppervlakte van de planeet.

Het esoterische symbool van de Brotherhood of the Star is de hemelse steen van Sirius, vuurjuweel, cintamani, lapis ex coelis, die het juweel van ons wezenlijke zelf representeert (atma-buddhi-manas).

Het esoterische symbool van de Order of the Star is een chalice van Moldavite, de hemelse steen van de Pleiaden, de Heilige Graal, sangreal, die ons causale lichaam en de sterren nobelheid representeert, de mandala van 144.000 sterrenwezens van licht.

Amor Vincit Omnia!«

Brotherhood of the Star is de laatst overgeblevene van de mysterie scholen van licht van Atlantis. De cabal probeerde erin te infiltreren, zonder succes omdat er een strikt toelatingsbeleid wordt gehanteerd. Helaas was de cabal veel meer succesvol met het infiltreren in de meer publieke mysterie scholen, zoals de Jezuïeten voor elkaar hebben gekregen met de vrijmetselaars in begin 19e eeuw en zoals de Theosophical Society is geïnfiltreerd nadat Helena Blavatsky stierf en haar leringen later werden misbruikt door de cabal. Dit is de oorzaak van veel verwarring onder de lichtwerkers, maar de echte leringen zullen spoedig hersteld worden als onderdeel van Operatie Dreamland.

Daarom kunnen andere leden van de Brotherhood of the Star contact met mij opnemen op
cobraresistance@gmail.com

 

Vertaald door Veronica.

 
1 reactie

Geplaatst door op 14 juni 2015 in Cobra

 

Tags: , , , , ,

Bericht van Cobra, 8 juni 2015 + UPDATE

Cintamani is een heilige steen die van het Sirius sterrenstelsel kwam. Miljoenen jaren geleden, tijdens een Galactische supergolf, ontplofte er een planeet in de baan van Sirius A. De fragmenten gingen in alle richtingen, sommigen van hen bereiken de Aarde na een lange reis door de interstellaire ruimte.

Cintamani2

In de afgelopen 26,000 jaar waren de positieve Agathans beschermers van de Cintamani stenen. Door de geschiedenis heen, hebben ze stukjes van de Cintamani gegeven aan sommige individuen die het maximum aan potentieel hadden aan positieve invloed op de geschiedenis van de mensheid. Koning Solomon, Alexander de Grote en Akbar waren in het bezig van de Cintamani steen.

Een stukje van Cintamani, voorheen in het bezit van Templar, is gegeven aan Edward Bulwer-Lytton, die het bestaan van Agartha geopenbaard heeft aan de mensheid in zijn beroemde roman The Coming Race.

Later is ditzelfde stuk gegeven aan een zekere Templar groep nabij Untersberg en daarna aan de Vril-dames (die Vrilerinnen), die de technologische kennis channelden voor het eerste werkende ruimteprogramma op het aardoppervlak sinds de val van Atlantis.

BannerofPeace.Een ander stuk was voor Nicholas Roerich, die zijn best deed om er wereldvrede mee te bereiken. Zijn bekende Vaandel van Vrede is een symbool in verband met de drievoudige Sirius stersysteem.

https://www.gutenberg.org/files/1951/1951-h/1951-h.htm

De duistere krachten van Inquisitie, naar Jezuïeten tot aan Hitler, probeerden om een stuk van Cintamani te krijgen in hun verstoorde handen, zonder succes.

Cintamani is de heilige steen van de Brotherhood of the Star, het laatste echte overblijfsel van de mysteriescholen van het Licht van Atlantis:

http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html

Vele lichtwerkers en lichtstrijders horen tot de mandala van 144,000 ster-wezens van Licht die naar de planeet Aarde kwamen, vele, vele incarnaties geleden om te assisteren bij de bevrijding van deze planeet en de verschuiving van de eeuwen.

Sinds de opening van het IS:IS portaal in december 2014, vloeit het licht van de Galactische Centrale Zon,  gestuurd door de facetten van de Moldavite kelk van de Heilige Graal, die dienen als een lens en gericht aan deze 144.000 om hun ontwaken te begeleiden.

Cintamani steen is de volgende stap in dit energetische proces. Sinds de start van MOSS hebben de Lichtkrachten mij gevraagd om stukjes van de Cintamani te verspreiden onder de meest ontwaakte Lichtwerkers en Lichtstrijders.

Tijdens de Event zal de Galactische puls door de Cintamani stenen stromen. Elke bezitter van de Cintamani steen zal dienen als een energie-kanaal en energieën overdragen van de compressiedoorbraak in het planetaire energie net.

Een deel van de Cintamani stenen is verkocht, maar we hebben een ander deel voor deze Lichtwerkers gereserveerd die financièle problemen hebben, en ze zullen de stenen gratis kunnen verkrijgen. We hebben een vrijwilliger nodig die de orders regelt. We zullen de stenen rechtstreeks naar hen verzenden. Diegenen kunnen deze vrijwilliger rechtstreeks benaderen voor de verzendkosten, en dan zal de vrjiwilliger deze stenen direct verzenden naar het opgegeven adres. Iemand die zich geìnspireerd voelt om dit te doen kan mij contacten via:  cobraresistance@gmail.com .

(De link is reeds weggehaald en op de site zijn deze stenen dus niet meer verkrijgbaar)

Een zeer kleine oplage van de Cintamani stenen werd op StratoProbe 3 gezet, een near space voertuig dat ik samen met mijn team heb gelanceerd. StratoProbe 3 heeft een maximale hoogte van ongeveer 25 mijl (40 km) en de foto die genomen is op die hoogte laat duidelijk de kromming zien van de aarde.

Nearspace

 

Ik hoop dat dit voldoende bewijs is voor de meeste mensen dat de aarde niet plat is, of in ieder geval dat deze niet plat was op 19 mei 2015 toen de foto werd genomen.

Je kunt stukken van de Cintamani-steen krijgen die verder ging dan de sluier op de StratoProbe 3 op dezelfde link als de reguliere.

Cintamani stenen zijn puur Licht en hun energie kan niet worden misbruikt. Ze helpen implantaten op te lossen en ze versterken je innerlijke leiding. Maar wees je ervan bewust dat het krachtige versterkers zijn en ze dienen als vergrootglas om te laten zien wat er innerlijk getransformeerd moet worden en het helpt je klaar te zijn voor je missie, zodat u uw rol kunt uitvoeren in het planetaire bevrijding proces.

De doorbraak is nabij!

Cobra, 8 juni 2015
Vertaald door Irma

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 9 juni 2015 in Cobra

 

Tags: , ,

 
%d bloggers liken dit: