RSS

Interview met Cobra, 7 juni 2015

15 jun

Interview Untwine met Cobra, 7 juni 2015

 

Shamballa-couleur-chakraUntwine: Kun je uitleggen waar shamballah precies naar verwijst?

Cobra : Shamballah is een naam voor het ondergrondse Koninkrijk van het licht, waar de lichtkrachten het licht verankerd hebben in de afgelopen 25.000 jaar, sinds ze zijn verdreven van het aardoppervlak toen de aarde in haar quarantaine-status terecht kwam.

U : Okee. Kan het ook verwijzen naar de steden in de etherische en astrale gebieden, boven de aarde?

C : Jazeker, alle undergrondse steden van Licht hebben ook etherische en astrale tegenover liggende gebieden, en sommige van deze steden zijn gelegen boven de aarde, hoog in de stratosfeer.

U : Kun je iets vertellen over de verhalen van de Koning van de Wereld, waar verwijzen die naar?

C : De Koning van de Wereld is een oud wijs wezen van Licht, die de evolutie van de planeet begeleidt sinds miljoenen jaren, , en het is eigenlijk een geascendeerd wezen, een wezen dat voorbij de illusies van ruimte en tijd is gegaan; hij is verder gegaan dan deze dimensie van ruimte en tijd, en is eigenlijk een verlicht wezen.

U : Okee. Dus hij is nog steeds aanwezig op deze planeet momenteel?

C : Hij is niet aanwezig op de aarde op dit moment, maar zijn bewustzijn is gefocust op deze aarde momenteel.

U : Kun je iets zeggen over het energie-centrum in de onderrug, waar onze stamcellen worden gecreëerd, waar stemt dat mee overeen?

C : Dat energiecentrum is eigenlijk een van de sleutels om de mysteries rond ons DNA te ontsluiten. Ik zou ook willen zeggen dat er veel aandacht is voor DNA van zichzelf, wat belangrijker is, is dat er een soort hogere dimensionale blauwdruk is, in het bijzonder in het etherische lichaam, hetgeen zich manifesteert als fysiek DNA, en dit energiecentrum reguleert de stroom van energie die daarmee te maken heeft.

U : Je zei eerder dat de melkweg en de Andromeda-galaxies tegenoverliggende polen zijn, en dat de centrale zon van de Melkwegmelkweg een grote Godin is, betekent dat dat de centrale Zon van Andromeda een grote God is?

C : Ik wil het niet op deze manier simplificeren. Tegenoverliggende polariteiten in deze dimensies zijn niet lineair zoals man en vrouw, het zijn eerder een soort magnetische polariteiten zoals plus en min.

U : Dus het heeft niets te maken met mannelijke en vrouwelijke energie?

C : Op dat niveau vinden mannelijke en vrouwelijke energieën op een andere manier plaats. Een zogeheten centrale Zonnegod en een centrale Zonnegodin is een interpretatie die nogal beperkt is.

U : Dus daar zijn de mannelijke en de vrouwelijke energie geheel geïntegreerd?

C : Ik zou willen zeggen dat de beschrijving van wat er in die gebieden gebeurt niet zo gemakkelijk is om dat in menselijke taal te doen. Maar de beste beschrijving zal zijn ‘verschillende polariteiten, plus- en min. Als magnetische en electrische velden, maar zelfs dat is een ruwe interpretatie van wat er werkelijk gebeurt op dergelijke niveaus van creatie.

U : Heeft er een vergelijkbare onregelmatigheid zoals wat we nu hebben met de duisternis, ook plaatsgevonden in vorige versies van het universum?

C : ja, er waren verschillende versies van deze afwijkingen, maar het heeft zich niet volledig gemanifesteerd voor deze kosmische cyclus.

U : Dus nu is dat wel volledig gemanifesteerd, en gaat dat ook volledig opgelost worden?

C : Het gaat nu volledig opgelost worden nadat het zich volledig heeft gemanifesteerd, ja.

U : Zijn de planeten wezens die door het evolutionaire pad zijn gegaan als dieren en mensen, en daarna geascendeerd en geevolueerd tot een planeet?

C : niet echt, de meest geëvolueerde wezens zijn nooit door een dierlijke evolutie gegaan, het laagste punt dat ze bereikt hebben was de menselijke ervaring. Er zijn eigenlijk twee hoofdstromen van evolutie; de een komt direct vanuit materie en ascendeert door mineralen, vegetatie, dieren en het menselijke koninkrijk en hoger naar de geest, en de andere stroom van evolutie gaat juist vanuit geest/spirit naar beneden richting de menselijke ervaring, en ascendeert dan weer terug, opwaarts. Dus we hebben twee verschillende stromen van evolutie, die elkaar dus eigenlijk aanvullen.

U : Wat is de volgende stap in de evolutie na ascensie?

C : Ascensie is eigenlijk het begin van de reis terug naar huis, terug naar eenheid, en het is een voortdurend proces dat resulteert in de uiteindelijke integratie met het ‘Absolute’.

wezens met dierenhoofdU : Zijn er allerlei wezens met een dierenhoofd in het universum?

C : De meeste van de wezens met een dierenkop zijn het resultaat van genetische experimenten op de bewoonde planeten.

U : Okee, evenals de wezens met een leeuwenkop, bijvoorbeeld?

C : Niet allemaal, maar het grootste deel van hen.

U : Is er een boom of een plant die een mensachtig wezen is?

C : Die dingen werden uitgeprobeerd in het Atlantis tijdperk, maar ze waren niet succesvol. Dit is zeldzaam, en in een bevrijd universum wordt dit zeker niet ondersteund.

U : Wat is de originele betekenis van Baphomet, het wezen met de geitenkop?

C : Dat is, zou ik willen zeggen, manipulatie van zeer oude archetypen door de Cabal. Er zijn archtypen van de Steenbok, archetypen van zeer oude Goden en Godinnen, die zijn samengevoegd in dit symbool dat misbruikt is door de Cabal-occultisten, vooral in de afgelopen eeuwen.

U : Wie heeft dat symbool van origine gecreëerd?

C : Het is niet een symbool dat gecreëerd is, het is een mengeling van verschillende oude symbolen, en deze mengeling is ontstaan door de Cabal om de energie te misbruiken die achter dit symbool schuilgaat.

U : Kan dit symbool ook gebruikt worden voor het Licht?

C : Dat zou kunnen, maar ik zou zeggen dat er zoveel negatieve energie aan vast zit. Dus het is goed om die energie goed uit te zuiveren, en er zijn vele andere symbolen die we kunnen gebruiken die neutraler zijn, waar niet zoveel lading en betekenis op zit.

KaliU : Okee, wie is Kali ?

C : Kali is een Godin uit de oudheid, ze is een lichtwezen, en haar doel is het veranderen van achterhaalde vormen, en bevrijding van ouderwetse patronen.

U : Kun je iets zeggen over de situatie van de faeries in de quarantaine-staat van de Aarde?

C : in het bjizonder na de Archon-invasie in 1996, hadden de feeën en alle andere belangrijke wezens van licht niet bepaald een goede tijd, omdat de etherische atmosfeer was vergiftigd met radioactiviteit met als gevolg vervormde harmonischen, straling van extreem lage frequentie van scalaire apparaten, zodat ze geen fijne tijd hadden. Het was erg moeilijk voor hen om daar te leven, en ze zijn toen op zoek gegaan naar lokaties waar ze het minst last hadden van die vervuiling, dus je kon ze nauwelijks nog vinden in de verstedelijkte gebieden.

U : Zijn er Unicorns geweest tijdens de quarantaine-staat van de Aarde?

C : Ja, maar ze waren zeldzaam, ze bestaan nog steeds en ze zijn niet gemakkelijk te vinden.

U : Meestal in het etherische en het astrale zeker?

C : Meestal in de hogere sferen ja.

U : Kun je het verschil tussen de lineaire tijd en spiraalvormige tijd uitleggen?

C : Het is in de basis een waarneming van de tijd. De stroom van de tijd is in werkelijkheid fysiek, hoe we dat zien is een kwestie van ons bewustzijnsniveau. Lineaire tijd is tijd die we eigenlijk ontvangen door een filter in onze gedachten door kalenders te gebruiken. Spiraalvormige tijd is de tijd die meer in verbinding staat met de natuurlijke cycli, en wanneer we in verbinding staan met de natuurlijke cycli kunnen we de tijd meer zien en ervaren als een cyclus die doorgaat in de spiraal van de evolutie.

U : Dus dit is een manier hoe de duistere figuren tijd manipuleren, door lineaire tijd te versterken?

C : tot op bepaalde hoogte ja, maar dit was niet de hoofdreden van hun inspanningen.

U : Kun je uitleggen welke andere manieren ze gebruikten om de tijd te manipuleren?

C : Ze manipuleerden niet zo vaak de tijd als waar de meesten bang voor zijn, want dat is namelijk niet zo gemakkelijk te doen. Er wordt veel gezegd over tijdreizen en de meeste informatie is niet gebaseerd op de realiteit. Het is zeer, zeer moeilijk om iets te ontvangen van de toekomst. Iedereen die informatie uit de toekomst wil ontvangen, moet in de juiste staat van bewustzijn verkeren. Dus de Cabal was niet in staat om zich te verbinden met toekomstige tijdlijnen, ondanks wat men daar ook over zegt, ze zijn daar niet geslaagd om dat te doen.

U : Je vertelde een paar jaar geleden dat je werkte aan een project met tijdlijnen, kun je daar nu iets meer over zeggen?

C :Ik wil daar niet zoveel over zeggen op dit moment, maar inderdaad, er zijn projecten waar we aan werken die met tijdlijnen te maken hebben, zoals de tijdlijnen uit het verleden herstellen en toekomstige tijdlijnen openen, maar het is wellicht nu nog wat te vroeg om daarop in te gaan in detail.

U : Dus voor lichtwezens is het mogelijk om in de tijd te reizen?

C : Niet op de manier zoals de mensen het zien. Nogmaals, ik zou willen zeggen dat dit onderwerp schromelijk overdreven wordt, en het is niet zo eenvoudig als de mensen denken dat het is.

U : Kun je iets zeggen over de Phoenix-lichtevenement, wat gebeurde daar?

C : Dit was een van de vele waarnemingen van buitenaards ‘vliegtuigen’, er waren veel andere waarnemingen. Ik zou zeggen dat er scheuren in de matrix kwamen, toen de lichtkrachten en de verschillende beschavingen in staat waren om iets van hun aanwezigheid te tonen.

U : Is het leven in de gebieden boven het mentale gebied ook gebaseerd op vorm en sacrale geometrie?

C : Het leven boven het mentale vlak is niet gebaseerd op heilige geometrie, het is gebaseerd op vloeibare patronen van liefde en licht.

U : Kunnen de etherische, astrale en mentale lichamen ook sterven zoals het fysieke lichaam dat kan?

C : Jazeker kunnen ze dat.

U : Okee, dus als je sterft in die ‘rijken’, gaat je bewustzijn naar hogere rijken?

C : Ja, dan gaat je bewustzijn naar een hoger mentaal rijk wanneer je ontwikkeld genoeg bent om daar tijd door te brengen en in de meeste gevallen op deze planeet incarneer je weer opnieuw.

U : Klopt het dat onze gedachtevormen of emoties zelfstandige wezens kunnen worden?

violet flameC : In werkelijkheid zijn er elementaire delen die die vorm hebben aangenomen, dat zijn de bouwstenen van onze emotionele staat. Dus als je bijvoorbeeld kwaad bent, is die kwaadheid een zekere vibratie, een frequentie die ontstaan is uit een bepaald element (wezen) en dat een levensvorm op zich is.
U : De blauwe en rode kleuren symboliseren vaak mannelijk en vrouwelijk en bij het samenvoegen van deze kleuren krijg je paars. Paars is ook de kleur van het kruinchakra waar de mannelijke en vrouwelijke Kundalini zijn verenigd, is dat de reden dat de violette vlam zo krachtig is?

C : Dit is niet gerelateerd aan de violette vlam, de violette vlam is de kleur van de transmutatie, en wanneer je met de violette vlam werkt, zijn we in werkelijkheid de aanwezigheid van een bepaalde aartsengel aan het oproepen, zijn naam is Zadkiel, en die energie van die aartsengel transmuteert alle achterhaalde zaken, en in werkelijkheid transmuteert hij een deel van de belangrijkste onregelmatigheden.

U : Toen je de naam ISIS in je artikel schreef, dat ging over de IS:IS portal, schreef je dat met een dubbele punt in het midden, kun je uitleggen wat die twee puntjes betekenen?
C : Nee

U : Kun je zeggen welk type lichtwezen, en welk soort proces er precies betrokken is bij het arresteren van de Archons?

C : Dat is een proces waarbij vele lichtkrachten betrokken zijn, als je degenen bedoelt die erbij betrokken zijn op de aarde, dan zijn dat meestal degenen van de RM (Resistance Movement).

U : Hoe zit het met de etherische gebieden?

C : In de etherische gebieden zijn het andere, ik zou willen zeggen, Galactische Lichtkrachten die deze operaties uitvoeren, maar ik wil toch zeggen dat er niet veel Archons meer over zijn. Degenen die achtergebleven zijn op de planeet Aarde, zijn over het algemeen geïnfiltreerd bij de Jezuïeten en andere organisaties, en de meesten van hen blijven daar tot the Event, en dan worden ze gearresteerd tijdens de Event.

U : Hoe zit het met Chimera, wie arresteert hen?

C : Daarvoor geldt hetzelfde, de fysieke chimera’s worden gearresteerd en verwijderd van de planeet door de RM, en degenen die in de etherische en plasma-gebieden zijn worden verwijderd door de Galactische krachten.

U : Wie sneed in de Moldavite kelk in de orde van de Ster?

C : Deze is gecreëerd door de galactische confederatie, aan de hand van instructies van de centrale beschaving miljoenen jaren geleden.

U : Wat is het doel van de Libische tektite?

C : het doel van de Libische tektite is het transmuteren van de duisternis van binnenkant van Orion, dus dit is een zeer krachtige healing-steen voor degenen die in interactie was met Orion energie in hun vorige incarnaties. Het kan deze energie transmuteren en transformeren van binnenuit vanuit hun energieveld.

U : Hie is de Cintamani steen ontstaan op Sirius? En was er een speciale gebeurtenis die deze hier bracht?Cintamani2

C : Ja er was inderdaad een planeet in het Sirius-sterrenstelsel, een planeet met een lichtblauwe kleur die explodeerde, en delen van die planeet vlogen alle kanten op en een klein deel hiervan bereikte de aarde, en vielen miljoenen jaren geleden hier neer. Deze stukken zijn verzameld door de Lichtkrachten in die tijd op de aarde en zijn bewaard gebleven in het Agartha netwerk, en delen daarvan zijn nu aan de mensheid gegeven, met name om te assisteren bij the Event.

U : De aartsengelen die in onvoorzienigheid gedoken zijn werden 8 miljoen jaar geleden ontkoppeld, toen werden ze krankzinnig, hoe is dat begonnen, wat was hun eerste actie?
C :Dat gebeurde heel snel want ze ontwikkelden apparaten die hen hebben onderworpen aan zeer sterke elektromagnetische velden die het ruimtetijd continuüm vervormde om hen heen, en zodra dat gebeurde werd er een zeer sterk trauma in hen geboren en dat was zo sterk dat ze de verbinding met hun ziel waren verloren. Dit was zo’n versneld proces, zodat er een snelle verandering plaatsvond en niemand was in staat om dit te voorspellen of te voorkomen.
U : Okee, dus ze begonnen direct anderen aan te vallen?

C : ja, precies.

U : Hoe was het leven aan het begin van de quarantaine-status, was dat zoiets als het stenen tijdperk?

C : Het grootste gedeelte van het aardoppervlak was in een stenen tijdperk-fase. Het was een mengeling van stenen tijdperk-gemeenschappen en zeer hoog geavanceerde en geïsoleerde eiland- civilisaties van Atlantis, en ze hadden niet echt veel contact onderling.
U : En die hoog-geavanceerde beschaving, hoe lang bleven die daar?

C :dat duurde nog eens 12000 of 13000 jaar, tot de uiteindelijke ondergang van Atlantis.

U : Heb je enig inzicht hoe je ongewenste negatieve emoties en gedachten los kunt laten op een gezonde manier?

C :Er zijn vele technieken die je kunt gebruiken. In het bijzonder in de spirituele kringen zijn diverse technieken die mensen kunnen helpen om opeenhopende spanning los te laten, emotionele en mentale spanning. Het andere wat zeer gezond en helpend is, is het waterelement en de natuur kan heel veel absorberen. Het andere kan ook een gezonde communicatie zijn, wat soms, niet altijd persé, die emoties kan wegnemen. In de basis zijn al deze emoties en gedachten afkomstig van de implantaten. Wanneer die implantaten gaan oplossen, zal het veel gemakkelijker zijn om deze emoties en gedachten uieen te laten vallen en deze te transmuteren.

U : Is er ooit een strangelet bom in het universum opgeblazen?

C : Op een gecontroleerde manier, door de Lichtkrachten, ja.

U : Dus dat deden ze zelf bij wijze van experiment?

C : Ze deden dat om een nieuwe technologie te ontwikkelen, om het te absorberen en te transmuteren, het gebeurde onder gecontroleerde laboratorium omstandigheden.

U :Ik zie dat er veel sacrale geometrie wordt gebruikt bij de ‘burning man’-festivals. De manier waarop ze die grond opbouwen. Wat zijn de intenties hiervoor en ook voor de rituelen die ze doen aan het eind wanneer ze die beeltenis van die man verbranden?

C : Het ‘burning man’ festival is een interessante mix van licht en donker. Er zijn sterke licht- en duistere groepen aanwezig in de organisatie van het festival zelf, en die zijn daar ook aanwezig. Dus dit evenement heeft een groot potentieel voor het Licht als het op de juiste manier wordt benaderd. Het andere aspect is dat de bevolking nog niet geheel klaar is voor iets als dit.

U : Kun je enkele namen noemen van de meest belangrijke Godinnen-vortexen op de aarde?

vortex10C : De belangrijkste Godinnen-vortex is, zou ik zeggen, de nummer 1 vortexen in Syrië, dan zijn er sterke vortexen op Kreta in Griekenland, in Egypte, in Ierland, in Oekraïne, op de Caribische eilanden. Je vindt ze op vele plaatsen in de wereld. Je hebt ze in Australië, op de Tahiti-eilanden, je vindt ze overal.

U : En hoe zit het met de Goden-vortexen, de belangrijkste?

C : De belangrijkste Goden vortexen, de mannelijke vortexen, daarvan zou ik zeggen in de meeste gevallen, zijn de heilige gebergten zoals de Mount Shasta, Mount Fuji, Mount Kilash. Er zijn andere belangrijke God vortexen zoals Stonehenge, de piramiden, sommige van hen in de grote steden overal ter wereld.

U : Je zei eerder dat bijna geen ziel de quarantaine heeft betreden sinds deze is gestart, dus zit er enige waarheid in de verhalen over indigo en kristal-kinderen?

C : Heel weinige, zeer weinige van deze zijn ware verhalen, de meeste ervan zijn new age-verzinsels.

U : Wat maakte Sirius zo sterk dat dit het enige sterrenstelsel was in een radius van 1000 lichtjaren rond de aarde, dat deze niet is gekaapt in 1996 ?

C : Het Sirius sterrenstelsel is een zeer sterk portaal dat direct leidt naar de Galactische Centrale Zon, en de lichtkrachten hebben ervoor gekozen om hun energie te bundelen om deze poort te beschermen om de stroom die de aarde had bereikt te vergemakkelijken, omdat het Sirius Sterrenstelsel zeer dicht bij de aarde ligt. En een dermate sterke aanwezigheid van de Galactische Centrale energie zo dicht bij de aarde was de sterkst denkbare bescherming voor dit zonnestelsel en in het bijzonder voor de aarde vanaf 1996 tot op heden.

U :Is de negatieve energie op deze planeet één van de redenen waarom de vrije energie-apparaten nog niet zo goed werken?

C : Veel van de vrije energie-apparaten werken heel goed, maar degene die goed functioneren worden gewoonlijk gekaapt en gesaboteerd door de cabal.

U : Okee, dus de negatieve energie op de aarde heeft hier niets mee te maken?

C : Nee. er zijn zeer eenvoudige fysische principes die werken, ongeacht de hoeveelheid van de primaire afwijking. En die apparaten werken heel goed, maar natuurlijk vindt de cabal dat niet wenselijk en ze grijpen in of onderdrukken en vernietigen dit.

U : Wat is de rol van verborgen Katharen loges die dit tot vandaag de dag hebben overleefd?

C : De Katharen-groep geeft uitdrukking aan het innerlijke broederschap van de ster. (Brotherhood of the Star) Er zijn vele wezens van Licht die zijn geïncarneerd in verschillende Katharen groepen om het licht vast te houden, gericht tegen de Jezuïeten invasies op de hele planeet.

U : Zijn sommige Europese verzetsgroepen vanuit de tweede wereldoorlog blijven bestaan na de oorlog?

C : De meeste van deze groepen zijn ontbonden en opgeheven, sommige zijn blijven bestaan in een kleinere vorm en bleven wat in de stilte, en sommige van hen zijn zich opnieuw gaan verbinden in de afgelopen jaren en zijn nu in contact met diverse positieve groepen die meehelpen bij de bevrijding van de planeet.

U :Kan één ziel in verschillende lichamen incarneren op dezelfde tijd voor zijn of haar ascensie?

C : Je kunt maar in één lichaam tegelijkertijd zijn voor de ascensie. Uiteraard kun je uittreden uit je lichaam en in een ander gaan en dan weer terug wisselen. Dat is mogelijk, maar in een specifiek moment in tijd kun je slechts in één lichaam aanwezig zijn.

U : Wat is het plan van de lichtkachten als bepaalde delen van de bevolking gewelddadig worden na the event?

C : Wanneer dit gebeurt na the event zullen uiteraard de verzetsbeweging (RM) samen met de positieve militairen en de lokale autoriteiten in staat zijn om de situatie te kalmeren. Dat is niet het grootste probleem.

U : Wat is het verhaal achter de beelden van het Paaseiland?

C : Deze beelden zijn overblijfselen van een oud reuzen-ras die het eiland bevolkten vele millennia geleden.

U : Kun je uitleggen wat er gebeurt tijdens de buitenwereldse ontmoetingen waar Corey Goode aan meedoet, en wat er daar gaande is?

C : Mijn bronnen kunnen niet bevestigen dat het deze ontmoetingen in werkelijkheid heeft. Ik kan bevestigen dat hij betrokken was bij het SSP (Secret Space Program = Geheime ruimteprogramma’s) en dat hij soms zeer correcte informatie heeft, maar mijn bronnen hebben geen bevestiging ontvangen voor deze buitenwereldse ontmoetingen.

U : Waarom ontstaan de graancirkels telkens in bepaalde landen, in het bijzonder in Engeland?Graancirkel-2

C : Omdat de portalen in deze landen open staan om graancirkels te kunnen laten ontstaan, daar zijn sterkte Pleiadische portalen in Engeland, en de pleiadische schepen kunnen door deze portalen heen vliegen, maken de graancirkels en verdwijnen weer.

U : Wie heeft origineel de Sfinx gebouwd?

C : De sfinx is gebouwd door de Egyptische positieve Mysterie School, ongeveer 16000 jaar geleden.

U : Zou de kritieke massa lager zijn als alle mensen die meedoen aan de wekelijkse meditatie (op zondagavond 21.00 uur, red.) zich fysiek op dezelfde plek bevinden?

C :De lokatie op zich maakt geen verschil, maar wat er wel toe doet is dat de mensen fysiek de meditatie doen. De kritieke massa staat vast en deze is op dit moment nog niet bereikt.

U : Is Dou Mu geascendeerd?

C : Dou Mu is niet geascendeerd, maar komt van het bevrijde universum, dus ze heeft geen persoonlijke blokkades of persoonlijke anomaliën en ze is geheel aangesloten op de bron.

U : Waarom heeft zij de lasertechnologie nodig om haar pijnappelkier open te houden, heeft dat te maken met de onregelmatigheden op deze planeet?

C : Vanwege de onregelmatigheden op deze planeet en omdat er een groot potentieel aan verschillen in de trillingsfrequenties is op deze aarde in verhouding met waar zij vandaan komt. Dat is alsof je naar de bodem van de oceaan duikt, dan heb je iets nodig om dat te overleven.

U : Is zij in staat om alles op aarde alles te remote-viewen?

C : Ze is in staat om veel situaties te remote-viewen, maar niet alles, want zelfs voor haar worden sommige dingen niet geopenbaard. De aarde is een hele vreemde planeet. Veel geheimen.

 

Vertaald door Irma

 
1 reactie

Geplaatst door op 15 juni 2015 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , ,

Een Reactie op “Interview met Cobra, 7 juni 2015

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: