RSS

Maandelijks archief: juni 2015

Bericht van Cobra, 7 juni 2015

Onderstaande berichten werden onlangs geplaatst; hoewel deze ‘codes’ voor ons niet te begrijpen zijn, toch maar even een vertaling voor de volledigheid. Ongetwijfeld krijgen we binnenkort wat duidelijkheid over deze ‘voortgang’ (Red.)

Project 501 Urgente Status Update

Door de HVBN-instabiliteit en de nabijheid van omega convergentie punt, is een update nodig.

Beta protocol: LEVSF spil behouden, JEJ / LJVTX / P501, SWA CZC MND PIE PRM SRD BOS URF.
Vraag om dringende modulatie van S2EXT protocol.

 

Tweede bericht vandaag:

HFshield storing, minimale S2EXT protocol klaar, PORTAL voorbereiden

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 7 juni 2015 in Cobra

 

Tags: ,

De val van de ‘Archons’

De val van de Archons

Cobra: Dinsdag 8 mei 2012

Ik had wat twijfels of ik deze informatie zou posten omdat het shockerend voor sommige mensen kan zijn, maar ik werd desondanks geïnstrueerd om het te doen.
Gebeurtenissen van de laatste paar dagen hebben mij verder overtuigd dat het nu tijd is om dit te vertellen. Ik doe dit niet om angst te creëren, maar om te informeren.
Als we ons van de situatie bewust zijn zal ons gezamenlijke bewustzijn in staat zijn om dit te transmuteren en op te lossen. Dit is een behoorlijk compleet plaatje van de stand van zaken tussen lichte en donkere krachten en van de ultieme victorie van het licht.

25.000 Jaar geleden hebben de duistere krachten quarantaine aarde gecreëerd en zij hebben de mensheid gegijzeld. Zij creëerden een virtueel realiteits-controlesysteem zodat niemand kon ontsnappen. Zij hebben lichtwezens gevangen die een connectie met de Bron hebben, om deze virtuele creatie te voeden.

Dit virtuele realiteits-controlesysteem is er tot op zekere hoogte nog steeds en er wordt gewoonlijk aan gerefereerd als de Matrix. Op de fysieke laag is de controle in stand gehouden door de Orion-Babylon type schuldgebaseerde financiële systeem slavernij en door massa-media mind programmering. Op de etherische, astrale en mentale lagen, is de controle onderhouden met elektromagnetische ruimtetijd-verstoringskamers gelijk aan deze die worden gebruikt in het Philadelphia experiment. Deze kamers creëren een illusie van een gesloten-ringsysteem dat oneindig lijkt te zijn en dat is de reden waarom zo weinig wezens erin zijn geslaagd om zich te bevrijden / verlichten.

De Matrix wordt gerund door wezens, archons genaamd (Grieks voor heersers). Het zijn wezens die van de Andromeda Galaxy kwamen en ervoor gekozen hebben om duisternis te ervaren. Zij weigerden om zich opnieuw te verbinden met de Bron. Gedurende millennia hebben zij het Draconiaans en Reptilliaans ras gecreëerd door genetische engineering om ze te gebruiken als slaven-strijders teneinde hun duistere rijk uit te breiden.

De planeet Aarde is de laatste planeet van dit duistere rijk om te worden bevrijd. Er zijn nog weinig archons op de planeet overgebleven.

Op de etherische en astrale lagen staan zij bekend als de Lords van Karma. Zij zijn degenen die grotendeels beslissen over het levenspad van iedereen die incarneert. Zij kozen onze ouders en tot op zekere hoogte stellen zij onze levenscondities vast.
Dit programmeringsysteem is karma genoemd. Met geavanceerde golf-vorm genererende technologie op het astrale veld manipuleren zij astrale stromingen van planetaire energieën en gebruiken ze voor kwaadwillige astrologische invloeden.
Zij onderhouden de verstoorde ruimtetijd-structuur met implantaten die zwarte gaten ruimtetijd anomalieën hebben gecreëerd, daardoor de menselijke geest en emoties verstorend. Implantaten zijn programmeerbare kristallen die met krachtige elektronische apparaten in de mentale, astrale en etherische lichamen zijn geplaatst van elke menselijk wezen op aarde.

Op de etherische en lagere astrale lagen onderhouden hun Draconiaanse administrateurs de kunstmatige-intelligentie technologie die de Matrix op zijn plaats houdt. Het heeft een alarmeringssysteem dus als een ontwaakt wezen met zijn licht een gat in de matrix maakt, zenden de Draconiaansen een Reptilliaanse slaaf-strijder om druk uit te oefenen op de psychologisch zwakke plekken van dit ontwaakte wezen om zijn vibratie te verlagen en daardoor het gat te dichten. Deze Reptilliaanse slaaf-strijders oefenen ook constant druk uit op de geest en emoties van geïncarneerde wezens op aarde om te voorkomen dat zij spiritueel groeien en om hun gevecht voor vrijheid te onderdrukken. Alsof dat nog niet genoeg is, sturen zij ook amoeba-lijkende elementale wezens die extra druk uitoefenen. Al deze negatieve wezens verbergen zich gewoonlijk in plooien van de verstoorde ruimtetijd-structuur op astrale en etherische lagen:

Archons-1

 

Hun macht ligt in angst en verborgen agenda’s. Zij verliezen alle kracht als zij licht, waarheid en moed aanschouwen. Als wij ons hiervan zonder angst bewust zijn, zal het licht van ons bewustzijn deze plooien in ruimtetijd-structuur platstrijken en al deze negatieve wezens zullen worden verwijderd uit de etherische lagen van de planeet Aarde:

http://www.ascensionhelp.com/blog/2012/01/31/never-call-them-archons/

Op het fysieke vlak zijn de archons geïncarneerd binnen de Jezuïeten organisatie en zij overheersen spiritueel hun administratoren (Draconiaanse illuminatie die het financiële systeem regelen), hun krijgers (Reptilliaanse huurlingen die de illuminatie beschermen) en hun slaven (de mensheid die voor hen werkt in hun 9-5 banen). Door de Jezuïeten-gemeenschappen en de 33e graad vrijmetselaars houden zij de illuminatiestructuur bijeen. Deze structuur begint nu eindelijk uiteen te vallen.

Invasies van de archons

Er waren drie belangrijke invasies in de bekende menselijke geschiedenis door de archons en hun onderworpen rassen zoals de Draconians en Reptillians uit de ruimte. Alle drie gebeurden zowel op de fysieke als op de spirituele lagen.

De eerste is de Kurgan invasie die omstreeks 3600BCE plaatsvond. Duistere wezens kwamen binnen door het Caucasus dimensionale portaal:

Archons-2

Hun doel was om de vreedzame godin vererende neolithische culturen te vernietigen die bloeiden in neolithisch Europa. Zij wilden verering van de godin vernietigen omdat de vrouwelijke energie onze directe verbinding met de Bron is:

http://www.public.iastate.edu/~cfford/342Chalice.htm

De tweede is de Khazaren invasie die plaatsvond rond 393 CE. Duistere wezens gebruikten hetzelfde Caucasus dimenale portaal:

Archons-3

De doelstelling van deze invasie was om de mysterie scholen te vernietigen, de Christelijke gnostische groepen en de natuur vererende ‘paganis’ en deze te vervangen door de christelijke ‘cult mind’ programmering. Deze programmering werd versterkt met de creatie van de virtuele realiteits-hel op de lagere astrale velden, die toen door de kerk werd gebruikt om zijn positie te versterken.

De derde is de Kongo invasie die in 1996 plaatsvond. Duistere wezens kwamen binnen door de door oorlog verscheurde Kongo, Rwanda en Oeganda. Focus van deze invasie was op de etherische en lagere astrale lagen. Het doel van deze invasie was om de new age en ascentie bewegingen te vernietigen en om de Matrix te versterken, die in 1995 al begon te desintegreren als gevolg van de massa ontwaking op aarde. De meeste wezens waren zich niet bewust van deze invasie, aangezien hun herinneringen over het licht dat op aarde aanwezig was voor 1996 werden gewist door intensieve implantatie sessies tussen 1996 en 1999.

Victorie van het licht

Na de 11:11:11 portaal activatie in november afgelopen jaar is de Matrix eindelijk uiteengevallen. Onmiddellijk daarna zijn gebeurtenissen gestart (Keenan rechtzaak) wat uiteindelijk zal resulteren in onze ultieme bevrijding. Deze tijd kan er geen invasie van archons vanuit de ruimte zijn aangezien de planeet Aarde de laatste is om te worden bevrijd.

Verwacht wordt dat het beslissende gevecht plaats zal vinden met de Venus transitie portaal op 5 juni. We zijn al binnen het tijdframe van dit beslissende keerpunt. Alhoewel de victorie van het licht verzekerd is en alle negatieve tijdlijnen zijn gewist, moeten we uitzonderlijk voorzichtig zijn.

Archons op het astrale veld zullen doorgaan om druk uit te oefenen op de psychologisch zwakke punten van de sleutelfiguren van de positieve krachten op aarde, om divisies en conflicten tussen hen te creëren. Dit helpt hun doel om onze focus te verkruimelen in kleine stukjes, en om onze focus om de cabal neer te halen weg te halen. We moeten deze conflicten loslaten en onmiddellijk opnieuw focussen. De bevrijdings-bewustzijn stroom is krachtig genoeg om de archon invloed te overrulen, maar zij zijn nog steeds krachtig genoeg om onnodige vertragingen te creëren. Massale arrestaties van de cabal zijn niet alleen fysieke operaties, maar zij hebben spirituele ondersteuning nodig zodat wanneer dit plaatsvindt, de menselijke massa’s niet in paniek raken.

Op een zeker moment zullen de energieën van de Galactische Centrale Zon door alle obstakels van de Matrix branden op de astrale en etherische lagen, en alle negatieve entiteiten zullen worden verwijderd. Zij zullen worden vervangen door engelen en spirituele gidsen zoals een profetie zo prachtig verwoordt:

The Net Must Come Down, It Ends, Light Enters (het net moet worden neergehaald, het eindigt, licht komt binnen)

De laatste stap is simpelweg dit net neer te halen. Dit moet gebeuren en andere gebeurtenissen zullen dan snel volgen.
De Ene zal al deze energie inzetten om het net zelf te vernietigen, en gebeurtenissen zullen vrijwel direct plaatsvinden.
De programma’s zullen geen plek hebben om zich te verbergen, geen portalen, geen uitrusting, niets. Zij zullen worden weggeleid en het weerpatroon van helderheid zal beginnen.

Vertaald door Veronica

Aanvulling door Cobra op 10 mei 2012: Verduidelijking over de archons

Dit is een voortzetting van de intel over de archons met het doel om wat dubbelzinnigheden op te helderen.

Alle fysieke en niet-fysieke reptillians, draco’s, archons en alle andere duistere entiteiten zijn al volledig geschoond uit het hele universum, de galaxy en ons zonnestelsel, met uitzondering van een kleine oppervlaktelaag van de planeet Aarde.

Alle reptillians en andere duistere krachten zijn al volledig geschoond uit alle ondergrondse militaire bases. Deze bases zijn nu leeg, en hun toegangen afgesloten.

Je kunt nu alleen enige duistere krachten op twee plaatsen vinden:

De eerste plaats is de etherische laag en lagere astrale laag (4e dimensie) in een dunne laag rondom het oppervlakteprofiel van de Aarde, zich uitbreidend tot max. 8,6 mijl in beide richtingen. Het grootste deel van deze duistere entiteiten zit in de onmiddellijke oppervlaktelaag die zich uitbreidt niet meer dan 60 feet in beide richtingen (naar boven en naar beneden van het oppervlakteprofiel). De meeste van deze entiteiten neigen ertoe zich te concentreren in hevig bevolkte gebieden, er zijn heel weinig entiteiten waar pure natuur is behouden.
Deze duistere entiteiten bestaan uit een kleine groep archons, een grotere groep draco’s, een zelfs nog grotere groep reptillians en een heel groot aantal amoebe-achtige elementale wezens. Er is nu een oorlog gaande op de etherische en lagere astrale laag gedurende welke de duistere entiteiten worden verwijderd door de niet-fysieke Lichtstrijders. Deze etherische en astrale bevrijdingsoperatie is bekend onder de codenaam Pandora.

De tweede en de laatste plaats waar je enige duistere krachten kunt vinden is de fysieke laag op de oppervlakte van de planeet Aarde. Duistere krachten bestaan uit een paar dozijn archons (het meest in jezuïeten kringen), een paar honderd draco’s (in het illuminati bankenkartel) en een paar duizend reptillians (gevonden in privé huurlingenlegers zoals KBR en Academi – voorheen Blackwater). Deze wezens zullen worden verwijderd met de komende massa-arrestaties.

Dus er is nog steeds een oorlog gaande maar wij zijn dicht bij de overwinning en de planeet zal worden bevrijd. (red: 2012; tja, wat is een paar jaar – gezien over een periode van slavernij van 25.000 jaar)

Het feit dat archons van de Andromeda galaxy kwamen duizenden – en in sommige gevallen zelfs miljoenen jaren geleden, betekent niet dat iedereen van Andromeda aan de duistere kant staat. In feite is de Andromeda galaxy fameus voor sommige hele wijze helden van de Lichtkrachten.

De leider van de archons op de fysieke laag is op 5 mei gearresteerd door de Resistance krachten en van de planeet gehaald. Hij is overgegaan naar het Licht en is nu vrijwillig aan het helpen met het planetaire bevrijdingsproces.

De ‘Lords of Karma’ hebben niets te maken met de opgestegen meesters. De hele leer over karma is een desinfo programmering, poging van duistere krachten agenten die de mysteriescholen in India millennia geleden hebben geïnfiltreerd. Het doel van deze leer was om het controlemechanisme van het kaste systeem in het oude India te versterken. De lords van karma zijn wezens op de astrale laag die voor een groot deel het incarnatiepad dicteren van degenen die op het punt staan te reïncarneren.
Karma was nooit deel van de opgestegen meesters leringen. Opgestegen meesters leren over liefde, vergeving en bevrijding. Er zijn op dit moment op de Aarde geen directe opgestegen meesters leringen. Alle Licht leringen aanwezig op Aarde komen van hun discipelen en al deze leringen zijn tot op zekere hoogte gekleurd (red: vooringenomen – partijdig).

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 7 juni 2015 in Archons, Cobra

 

Tags: , , , ,

De sluier (The veil)

maandag 18 juni 2012

De tijd is aangebroken om meer informatie te geven over de archons, want we gaan de periode binnen waarin over de bestemming van deze planeet is beslist en de mensen moeten worden geïnformeerd zodat ze beter keuzes kunnen maken.

Ongeveer 26.000 jaar geleden hebben de archons deze planeet tot hun eigendom verklaard en alle wezens erop tot hun gijzelaars en slaven. Zij hebben deze planeet een quarantaine status gegeven en elk ruimteschip dat deze planeet binnenkwam of verliet moest speciale toestemming hebben van de archons. Dit is de reden van de ‘non-interferentie’ waar we zo vaak van horen.
Het menselijk ras werd gedurende al deze millennia gegijzeld door de archons, en door het gesloten systeem van gedwongen reïncarnatie op steeds weer dezelfde plaats, is geheugenverlies en lethargie in ons gekropen.
De periode van geheugenverlies is bijna voorbij. Na 21 juni van dit jaar (2012) zal de intensiteit van de bevrijdingsoperaties, gecoördineerd door de positieve buitenaardsen worden verhoogd.

In het verleden was de enige manier waarop een menselijk wezen uit deze quarantaine kon ontsnappen het ascentie proces, gedurende welke hij alle verbindingen moest loslaten met alle fysieke, etherische, astrale en mentale realiteiten waarbinnen de archons kunnen opereren. Zodra de quarantaine oplost zal de mensheid een alternatieve optie hebben om vrijheid te verkrijgen doordat zij dan naar andere sterrenstelsels kunnen reizen.

 

nowDe Archons hebben hun controle behouden door een speciale technologie, ‘the veil’ genaamd (sluier). Het is een elektromagnetisch frequentie scherm op de lagere astrale en vooral op de etherische laag, tot maximaal 8,6 mijlen omhoog en omlaag vanaf de oppervlakte van onze planeet, dat in grote mate verhindert dat het licht de quarantaine aarde binnenkomt. De sluier wordt geregeld door de niet-fysieke archons. Deze technologie kan het beste worden omschreven als etherische HAARP. Deze technologie verstoort de tijd / ruimte structuur op kwantum niveau en creëert daardoor grote problemen voor UFO-aandrijfsystemen van de positieve buitenaardse krachten. In het verleden heeft dit in grote mate de vooruitgang gehinderd van de positieve buitenaarde rassen naar deze planeet.

Naast het buitensluiten van de goede buitenaardsen, heeft de sluier de functie van het programmeren / deprogrammeren van de menselijke bevolking en om ze in het reïncarnatie / recyclingproces te houden. Ik zal een paar van de belangrijkste astrale / etherische programma’s voor geïncarneerde mensen toelichten die nu operationeel zijn:

1) Verlaging van bewustzijn en lichtlichaam / merkaba deactivering. Dit programma wordt onderhouden met etherische ‘standing wave’ resonantie technologie.

2) Blokkering van de vrije wil of positieve initiatieven. Dit programma wordt onderhouden met etherische ‘infrasound’ technologie.
Een deel van deze klank slaat neer in de richting van het fysieke vlak en sommige mensen kunnen het horen als een hele lage frequentie brom. Dit was de bron van de mysterieuze geluiden die mensen in het begin van 2012 hoorden, en dus niet de vernietiging van diep ondergrondse militaire bases, zoals sommige bronnen onjuist rapporteerden. Infrasound blokkeert zekere centrales in het fysieke brein en dit blokkeert positieve initiatieven. Deze infrasound is ook de oorzaak van ongewone vermoeidheid waar veel mensen zonder aanwijsbare reden aan lijden.

3) Verlaging van de intelligentie. Dit gebeurt door het opwekken van sterke magnetische velden in het etherische brein en in het membraan tussen het fysieke en etherische brein, en dit verstoort het denkproces. Dit programma veroorzaakt een mistig hoofd, vergeetachtigheid en gebrek aan focus.

4) Disharmonie opwekken in relaties. Dit wordt gedaan door het knoeien met de chakra’s van het etherische lichaam en het creëren van dissonante frequenties op het aura membraan met etherische infrasound. Dit programma resulteert in een onechte scheiding tussen liefde en seksualiteit, sluiting van het hart, overactiviteit in het hoofd en onbalans tussen vrouwelijke en mannelijke principes.

5) Armoede opwekken. Dit gebeurt door het projecteren van armoede hologrammen / afbeeldingen in het etherische brein.

6) Subcultuur scheiding. Dit programma werkt door zich te richten op verschillende subculturen met specifieke tegengestelde etherische holografische beelden, dat daardoor verdeeldheid creëert.

7) Eetpatronen / obesitas. Dit programma projecteert beelden in het etherische brein, van specifiek voedsel dat obesitas veroorzaakt.

8) Het allesziende oog. Dit spionageprogramma opereert vanuit het etherische veld en overziet alle activiteit van fysieke wezens en rapporteert dit aan de niet-fysieke archons.

9) Implantaten. Dit zijn etherische / astrale kristallen die in het aura van elk menselijk wezen zijn geplaatst vlak voor de incarnatie, als deze persoon moet afdalen van de mentale / hogere astrale velden door de lagere astrale / etherische, naar het fysieke om te incarneren. Deze implantaten verwijderen de herinnering aan de eerdere incarnaties en zijn de voornaamste reden waardoor wij ons meestal eerdere levens niet herinneren, noch het feit dat de archons over de planeet heersen. Implantaten worden wat poëtisch ‘the veil of forgetfulness’ (de sluier van vergeetachtigheid) genoemd.

Er waren ook fysieke implantaten. De fysieke implantaten waren erg populair in Atlantis, maar daar is niet mee doorgegaan na de val van Atlantis. Er is geprobeerd om ze te herintroduceren na de Tweede Wereldoorlog, met fysieke biochips die in een groot deel van de mensheid zijn ingebracht door vaccinatieprogramma’s. Dit is de belangrijkste reden waarom de WHO de vaccinaties verplicht stelde.
Fysieke biochips versterkten andere programmeringen, maar zijn ongeveer twee jaar geleden succesvol volledig verwijderd uit de menselijke populatie, met een speciale technologie die vanaf afstand kon worden aangestuurd en die is ontwikkeld door de Resistance Movement. Daarom zijn angsten over de plannen van de NWO om de mensheid van een microchip te voorzien niet gebaseerd op de realiteit, aangezien de mensheid al is gemicrochipped en deze zelfde biochips zijn al verwijderd zonder dat iemand dat feitelijk heeft gemerkt.

De Archons hebben begin 1996 de sluier gereactiveerd en vernieuwd, nadat begin 90er jaren een massa–ontwaking plaatsvond, die de interventie op deze planeet door de positieve buitenaardse rassen een reële mogelijkheid maakte.
Dit gebeurde door ongeveer 200 nucleaire explosies in de lagere astrale en etherische velden. Deze niet-fysieke nucleaire explosies hebben een breuk gecreëerd in het weefsel van ruimte / tijd wat duistere wormholes heeft geopend, waardoor vele reptilliaanse entiteiten vanuit de ruimte de planeet aarde zijn binnengevallen en haar astrale en etherische velden hebben besmet.
De sluier is in december 2004 opnieuw gereactiveerd na de massa-ontwaking tot de aanwezigheid van de godin, die plaatsvond na de eerste Venus transitie in juni 2004, en na enkele succesvolle operaties van de Pleiadiaanse vloot voor de bevrijding van de planeet.
Nu, na de tweede Venus transitie in juni 2012, vindt de ontwaking opnieuw plaats. Dit keer kan de sluier niet worden versterkt omdat er geen negatieve fysieke of niet-fysieke buitenaardse krachten in de ruimte zijn om de planeet binnen te vallen.
We zijn dus dichtbij de uiteindelijke overwinning.

Het succes van onze massa-meditaties was zodanig dat ca. 70% van de sluier op het astrale veld en ca. 35% van de sluier op het etherische veld al zijn verwijderd. Daarom is het zo belangrijk dat we doorgaan met de massa-meditaties totdat het werk volledig is gedaan en de sluier volledig is verwijderd.
Dit is voorzien voor de 7-maands periode die begon op 20/21 mei bij de ‘reboot of the grid’ en moet zijn gecompleteerd op 21 december 2012.

Fysieke archons en de rest van de fysieke cabal mag en kan verwijderd worden lang voordat de sluier volledig is verdwenen.

Fysieke en niet-fysieke archons hebben een plan met de codenaam Doom33, om te voorkomen dat de massa-arrestaties zullen plaatsvinden. Volgens dit plan zouden, wanneer de massa-arrestaties beginnen, de niet-fysieke archons een signaal doorgeven middels occulte rituelen naar de top van de fysieke archons binnen de SMOM (Knights of Malta) en onder de 33e graad vrijmetselaars. Deze personen zouden dan opdracht geven aan hun verbindingen binnen de militaire en ‘alphabet’ agentschappen om zoveel mogelijk vernietiging en verwoesting te creëren. Dit komt overeen met de Armageddon eindtijd profetieën die hogelijkst worden gerespecteerd door de fysieke archons. Zij zullen er alles aan doen om deze profetieën te laten uitkomen.
Je hoeft niet bang te zijn voor deze plannen want de lichtkrachten hebben gedetailleerde plannen om te voorkomen dat het meeste hiervan zal plaatsvinden.

Jezuïeten fysieke archons hebben nog steeds de controle over het ‘fuzzy logic artificial intelligence financial system computer program’ waar Benjamin Fulford over spreekt. De Resistance Movement heeft met de ‘reboot of the grid’ op 20/21 mei een computervirus in dat programma gebracht en kan nu het financiële systeem opnieuw laten starten als / wanneer dit noodzakelijk is voor de operaties van de lichtkrachten.

Jezuïeten fysieke archons zijn veel van hun macht kwijt geraakt over de bevolking in de maart-revolutie in 1848/1849. De meesten van hen zijn toen verdwenen naar de lagere astrale en etherische velden. Degenen die in het fysieke veld bleven hebben nog steeds indirect controle over de mensheid door middel van de Rotschilds.
De Rotschilds opereren niet onafhankelijk maar voeren orders uit van hun Jezuïet archon overheersers.

De zonnewende van 2012 is het punt waarop veel zaken rondom de archons en de planetaire situatie zullen worden besloten. ‘Sheliak timewave novelty graph’ toont een drastische afname van de entropie tot 21 juni, die dit keerpunt aangeeft:

 

Timewave grafiek

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 6 juni 2015 in Cobra

 

Tags: , ,

Het verwijderen van de Cabal

Cobra Portal-2012

woensdag 2 mei 2012

Fase 1: arrestaties

De cabal heeft zoveel schade toegebracht aan de gemeenschap dat het onmiddellijk moet worden gestopt. Ze moeten worden gearresteerd. Er zijn wat New Age mensen die tegen deze procedure zijn want zo zeggen zij “geweld creëert alleen maar meer geweld”. Zij moeten begrijpen dat deze actie niet bedoeld is om geweld te promoten, maar om onschuldige mensen te beschermen tegen de psychopaten van de cabal. Elke dag dat dit niet gebeurt zijn er 25.000 mensen die van honger sterven dankzij de acties van die cabal. Daarom zal actie worden ondernomen zodra alles in gereedheid is en dat zal de cabal uit de gemeenschap verwijderen.

Fase 2: berechting

Na The Event zullen de leden van de cabal naar gevangenissen worden gebracht waar zij helemaal geen contact zullen hebben met de buitenwereld, op welke manier dan ook, en zij zullen van elkaar worden geïsoleerd.
Daarna zal het berechtingproces beginnen en dit zal de hele mensheid betreffen. Het zal een massale ‘catharsis’ en dramatische heling voor de mensheid zijn om te zien dat deze criminelen eindelijk worden aangesproken op hun acties. De mensheid als geheel zal besluiten wat er zal gebeuren met deze individuen, zodat een nieuw evenwicht is bereikt.

vrouwe justitia

Sommigen van hen zullen amnestie krijgen. Dit zijn voornamelijk degenen die binnen de illuminatie zijn geboren en feitelijk geen andere keus hadden dan eraan mee te doen of te worden vermoord. Er zijn vele goede zielen daarbinnen die eruit willen. Enkelen van hen hebben dat al gedaan en vechten nu voor het licht.
Velen zullen overlopen vlak voordat de arrestaties beginnen. Velen van de jongere generaties illuminatie zijn het niet eens met het programma en sommigen helpen in het geheim de lichtkrachten om de cabal neer te halen. Na The Event zal psychische hulp aan hen worden gegeven en het zal hun mogelijk worden gemaakt om te integreren in de gemeenschap.

Aan veel leden van de cabal zal geen amnestie worden gegeven. Zij zullen in evenwicht moeten komen met hun acties uit het verleden. Degenen die dit niet kunnen of willen zullen van de planeet worden verwijderd.

Dit moet een wettelijk proces zijn waar de gehele gemeenschap aan deelneemt. Er zullen geen stiekeme heksenjachten worden toegestaan omdat dit het balanceringsproces van anderen verstoort. Dit wordt niet gedaan als wraak maar om evenwicht te herstellen. Wraak is een val en lost niets op. Bedenk wat gebeurde met de Franse revolutie.
Na The Event zullen privé acties van geweld tegen leden van de voormalige cabal niet worden toegestaan en deze zullen worden behandeld als misdaad binnen de algemene wetgeving.

Fase 3: integratie in de gemeenschap of desintegratie in de Centrale Zon

Degenen die in balans zijn gekomen met de consequenties van hun acties uit het verleden zullen beginnen aan hun proces van integratie in de gemeenschap. Het zal hen niet worden toegestaan om een bedrijf te hebben in de nieuwe gemeenschap. Ieder ander die een bedrijf in de nieuwe gemeenschap wil beginnen moet een sociopaten-test ondergaan. Deze test zal uitwijzen of zij capabel zijn om dit bedrijf te hebben zonder schade toe te brengen aan de mensen.
De meeste leden van de cabal zijn sociopaten, kort samengevat; ze zijn niet in staat positieve emoties te hebben die ons menselijk maken. Je kunt onder deze link een goede samenvatting lezen over wat sociopaten zijn en hoe zij zich gedragen:

Deze leden van de cabal zullen van de planeet worden verwijderd en zullen worden meegenomen naar de Galactische Rechtbank en zij zullen worden berecht volgens de Galactische Codex, sectie III. Zie hier de hele Galactische Codex in het Nederlands vertaald (onder de nu nog Engelstalige video)

Sommigen van hen zullen in staat zijn om het licht te accepteren en in balans te komen met de consequenties van hun acties uit het verleden. Eerst zullen zij worden meegenomen naar virtuele realiteitssimulatie kamers om te begrijpen hoe hun slachtoffers zich hebben gevoeld en daarna zullen zij doen wat zij kunnen om deze situatie recht te zetten. Daarna zullen zij integreren in de Galactische gemeenschap.

Anderen zullen niet in staat of onwillig zijn om het licht te aanvaarden en zullen niet in evenwicht komen met de consequenties van hun acties uit het verleden. Zij zijn niet te genezen en zij zullen naar de Galactische Centrale Zon worden gebracht om te worden geherstructureerd.

Hun persoonlijkheden en ziels-essenties zullen worden vernietigd met het elektrische vuur tot de basic elementale essentie. Elektrisch vuur van de Centrale Zon zal hun causale lichaam (voertuig van de ziel) desintegreren. De individuele vonk van de ziel zal dan worden ontbonden van alle herinneringen en individuele eigenschappen worden gewist. Het zal terugkeren naar de Bron en zal beginnen aan een nieuwe cyclus van de evolutie, vanaf het begin.

Dit proces zal zijn gecompleteerd vóór het eerste contact. Na het eerste contact met de Galactische Confederatie op aarde zal nergens in het universum nog een duister individu bestaan.

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 5 juni 2015 in Arrestaties, Cobra

 

Tags: , ,

Het masterplan

Cobra Portal-2012

Het Masterplan door Cobra geschreven op 12 oktober 2012:

Vertaald door Veronica (4 juni 2015)

De ervaringen van de laatste paar maanden laten zien dat de menselijke natuur erg gevoelig is voor de fysieke en niet-fysieke invloed van de archons.

Archons zijn erin geslaagd om de bevrijdingsbeweging te fragmenteren. Positieve groepen op de het aardoppervlak zijn geïnfiltreerd en gecorrumpeerd, deze die overbleven zijn belachelijk gemaakt en aangevallen.
Ideeën van jullie zijn meer dan welkom over hoe we de fragmentatie van de positieve groepen kunnen verminderen en hoe we meer eenheid onder hen kunnen krijgen.

Er waren ook groepen en individuen die vochten voor de controle over de ‘onderpand rekeningen’ en waarvan gedacht werd dat zij positief waren. Gebleken is dat hevige hebzucht de motivatie heeft overwonnen om dat geld terug te geven aan de mensheid.

Life is a chessgame

Life is a chessgame – Olieverf- Irma Schiffers

Ik heb van een zeer geloofwaardige bron informatie gekregen dat Keenan niet de curator is voor de ‘onderpand rekeningen’. De identiteit van de echte curatoren moet nu nog verborgen blijven zodat zij ongestoord kunnen werken ten bate van de mensheid. Er zijn een paar positieve groepen die werken aan hetzelfde doel om de fondsen terug naar de mensheid te krijgen, maar je zult nergens op het net informatie over hen vinden. Zij zullen niets aankondigen. Als zij succes hebben zullen er gewoon dingen gaan plaatsvinden.

Alle hierboven beschreven factoren hebben vertragingen veroorzaakt, dat velen heeft gefrustreerd. Daarom is het originele plan uitgebreid en wordt hier gepresenteerd.

Het eerste deel van het Masterplan heeft betrekking op de doorbraak van licht op de niet-fysieke lagen. De lichtkrachten gebruiken geavanceerde vortex technologie om de niet-fysieke lagen te schonen. Al deze vortexen creëren een netwerk van licht dat dag na dag krachtiger wordt. Op een bepaald moment wordt een kritieke massa van licht bereikt en dat zal resulteren in een massieve aankomst van de lichtkrachten op de mentale, astrale en etherische niet-fysieke lagen binnen de dunne laag die de aarde omringt en die nu nog steeds enkele archons bevat en hun vele reptiilliaanse hulpjes met hun negatieve technologieën. Deze doorbraak zal alle overgebleven duisternis verwijderen uit de niet-fysieke lagen.

Dit is een cruciale stap en moet gebeuren voor The Event. Anders zouden de archons en hun reptillianen druk kunnen uitoefenen op de psychologisch zwakke punten van de mensheid en dit zou makkelijk kunnen leiden tot vele oorlogen en geweld. De menselijke massa’s staan erg open om onder stress, gecombineerd met de archon fysieke en niet-fysieke invloed, gewelddadig te worden, zoals we duidelijk hebben ervaren met nazi Duitsland en Rwanda volkerenmoorden.
Onder invloed van de archons zijn de mensen ook erg snel met het beschuldigen en aanvallen, en dat kan makkelijk leiden tot heksenjachten en ‘mobs’ die mensen lynchen die hun niet aanstaan. Iedereen kan worden aangevallen en gelabeld als ‘cabal medewerker’ of iets soortgelijks. Dit soort zaken moet worden voorkomen en daarom zal de Event NIET plaatsvinden voordat de reiniging van de niet-fysieke lagen heeft plaatsgevonden.masterpl

Het tweede deel van het Masterplan richt zich op het fysieke deel van de Event. Aangezien de meeste positieve groepen op de oppervlakte nu in stukjes uiteen zijn gevallen, zullen zij niet als groepen deelnemen aan de Event. De Pleiadiens en de Resistance Movement als twee belangrijke niet-op-de-oppervlakte positieve groepen zullen implementeren wat zij noemen ‘Fluid Group Masterplan Management’.
Eerst zal er een impuls komen van de Bron dat de tijd gekomen is om The Event te laten beginnen. De Pleiadiens en andere positieve buitenaardse rassen hebben een volledig overzicht van elk menselijk wezen, hun gedachten en motivaties, en zij kunnen makkelijk determineren wie deel kan uitmaken van de eerste fysieke groep die The Event zal triggeren. Zij zullen deze informatie doorgeven aan de Resistance Movement.

Uitvoerders van de RM op de oppervlakte zullen dan contact opnemen met de sleutelfiguren van deze oppervlaktegroep.
Sommige van deze sleutelfiguren zitten in de Russische, Chinese, en VS militairen. Deze sleutelfiguren zullen persoonlijk of telefonisch worden benaderd en hen wordt een eenvoudige keuze geboden. Zij zullen worden uitgenodigd om deel uit te maken van de Event-operaties. Zij zullen dit accepteren of afwijzen, overeenkomstig hun eigen vrij wil besluit. Zij krijgen een paar minuten om deze keuze te maken. Als zij het accepteren ontvangen zij verdere instructies over met wie contact op te nemen en wat te doen. Als zij het afwijzen zal er geen contact meer met ze worden opgenomen.
Deze mensen waarmee rechtstreeks door de sleutelfiguren contact wordt opgenomen zullen hun eigen besluiten nemen en zo zal de vloedgolf in actie komen. Dit hele proces zal heel snel zijn en het zal een verrassing zijn voor de cabal. Er zal waarschijnlijk geen ‘groen licht’ over het internet worden gegeven omdat daarmee het verrassingselement verloren raakt.

Terwijl de Event operaties voortgaan hebben de Pleiadiens en andere buitenaardse rassen het volledig overzicht hebben over sterkte en zwakte van elk menselijk wezen dat deel uitmaakt van de operaties. Op basis hiervan geven zij constant ‘real time updates’ door aan de RM over hoe de rollen te verdelen en de posities van de mensen in de groep.
Mensen die cruciale fouten maken zullen de groep moeten verlaten en zullen de toegang tot de informatie over de operaties verliezen, en andere mensen zullen worden toegelaten. Op deze manier zal de groep beschermd zijn tegen cabal-infiltratie en ook tegen negatieve aspecten van de menselijke natuur.
De uitvoerders van de RM zullen niet rechtstreeks in de operaties worden betrokken maar zij zullen alleen assisteren met informatie en instructies. Om succesvol te zijn moet deze hele operatie worden gecoördineerd door wezens die verstandiger zijn dan de mensheid.

Na The Event zullen de menselijke massa’s psychologische hulp krijgen en spirituele heling om te worden gedesinfecteerd van het archon virus. Het archon virus is in de menselijke massa’s gehouden door de trauma-gebaseerde ‘mind control’ van generatie op generatie door te geven. Als dit is verwijderd zullen de mensen ontdekken dat geweld lelijk is, NIETS oplost, en geen wezenlijk deel uitmaakt van de menselijke natuur.

Een van de sleutelfactoren wat de controle door de duistere krachten in stand hield was dat de mensen is geleerd elkaar niet te ondersteunen. Een van de eerste lessen die de mensheid moet leren is de les van ondersteuning. Mensen zullen hun vrije wil beginnen te gebruiken en kiezen voor liefde. Zij zullen enorme hulp krijgen van de lichtkrachten om opnieuw te leren hoe van elkaar te houden.

Wraakacties tegen de cabal worden niet toegestaan. Elk lid van de voormalige cabal heeft het recht op eerlijke rechtspraak en degenen die bereid zijn te getuigen en mee te werken kunnen wellicht integreren in de gemeenschap. De Event is niet over wraak, het gaat over het stoppen van ALLE geweld op deze planeet door de cabal hun macht te ontnemen.

Door de vertragingen veroorzaakt door menselijke factoren zal mogelijk alleen het eerste deel van het Plan van 2012 in dat jaar plaatsvinden. De rest van het plan (herstructurering en eerste contact) zal later gebeuren.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 5 juni 2015 in Cobra, The Event

 

Tags: , , ,

Cobra voorbij de sluier

Maandag, 3 Februari 2014

Na maanden van voorbereiding was de tijd gekomen voor mij om voorbij de sluier te gaan. De gemakkelijkste manier om dit te doen is een stratosferische vlucht in een militair vliegtuig dat grote hoogten in de buurt van de ruimte kan bereiken.

Eerst probeerden we dit te doen vanuit Zuid-Afrika, maar zoals te voorspellen was, kwam de Cabal ertussen en het bedrijf dat betrokken was bij ons project verloor zijn licensie twee maanden voordat mijn vlucht gepland stond. Daarom besloten we via Rusland te gaan, wat nu uit de handen van de Cabal is, tenminste waar het dit soort projecten betreft en we waren succesvol.

Ofschoon ik door drie beveiligings-checks moet gaan om een Russische militaire basis te betreden om in een MiG-29 te kunnen vliegen, kon ik de zielsbetrokkenheid voelen van de mensen die daar werken. De zielsbetrokkenheid die de meeste mensen in andere landen zijn verloren. Er waren zo’n 100 mensen aanwezig in die basis op die dag om deze vlucht mogelijk te maken; van de piloot (die tot de top 10 van Russische militaire vliegtuig-piloten behoort), tot brandweer personeel, een medical helikopter die stand by was in geval van nood, mensen in de controlekamer…  Het was geen kleine inspanning.

Wanneer je de grens naar de sluier oversteekt, 8,6 mijl boven het aardoppervlak, word je plotseling omarmd door een ‘Tachyon’-bad. Een regen van de regenboog-kleurige super luminale deeltjes die je energieveld doordringen. Je fysieke lichaam voelt zich energiek en je voelt je gezonder dan je in zeer lange tijd hebt gevoeld.

Daar zijn absoluut geen reptielen, geen etherische scalaire wave technologie, geen Archonten, geen negativiteit, niets. Geen Matrix. Gewoon absolute puurheid.

De hoogte stijgt. Ondanks dat je bijna twee keer zo snel vliegt als de snelheid van het geluid, voel je geen beweging. Alles is vredig en stil. Je voelt engelen om je heen, de aanwezigheid van Licht-moederschepen hoog boven je.

Je bereikt de 60,000 voet. Dit is de regio nabij de ruimte. De hele lucht is als een sterrepoort, die steeds dieper en dieper magnetisch aantrekt.

De bolling van de aarde wordt zichtbaar en dit is waar ik deze foto nam:

Nearspace2

Als je terugkomt en bent geland, ben je voorgoed veranderd. Na tientallen jaren van leven in quarantaine werd je in staat gesteld tot het ervaren en het proeven van ware vrijheid. Je weet dat je dat weer kunt doen en vele mensen zullen volgen tot we allemaal vrije inwoners zijn van de kosmos.

Door deze vlucht was ik in staat om een grote scheur in de Matrix te maken, een grote deuk in de firewall die de Archonten hebben gecreëerd om de quarantainestatus van planeet Aarde te vast te houden.

Jij kunt ook helpen bij dit proces door stratosferische ballonnen in de ruimte te sturen. Veel mensen hebben dit gedaan en het is niet te ingewikkeld. Het kost een paar honderd dollar om zo’n stratosferische ballon te lanceren en deze zendt prachtige fotos terug van de nevenruimte. Er zijn veel van dit soort projecten die succesvol zijn verloren in de hele wereld in de laatste paar jaren en elk van hen heeft een scheur in de Matrix veroorzaakt.

http://space.1337arts.com/
http://www.jamesbrittin.com/balloon%20photography.html
http://bovineaerospace.wordpress.com/tag/near-space/

En hier is een simpele beschrijving voor hoe je dat kunt doen:
http://space.1337arts.com/guide
En nu rijst bij mij de vraag: waarheen nu? Virgin Galactic of een Pleiadisch beamschip  wat als eerste komt.

 

Cobra, 3 februari 2014: origineel artikel hier

Vertaald door Irma

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 4 juni 2015 in Geen categorie

 

Bericht van Cobra: 2 juni 2015

Bevrijd de koloniën: Rapportage en korte update van de planetaire situatie

De ‘bevrijd de koloniën’-activering was een groot succes. De kritische massa van de aardse bevolking die nodig is voor deze activering was lager, omdat we te maken hadden met een offplanet situatie en dit was gemakkelijk te bereiken. Het meest kritieke onderdeel van de ‘doorbraak-operaties’ voor ons zonnestelsel vond plaats tussen 28 mei en 2 juni 2015 en is nu voltooid.

De overgrote meerderheid van de Chimera bases en implantaatstations, waaronder implantstations op Iapetus, Enceladus en Mimas, zijn nu verwijderd. Alle gijzelaars van deze koloniën zijn bevrijd. De enige Chimera bases en implant-stations in ons Zonnestelsel die nu nog over zijn, zijn voornamelijk gelokaliseerd op bepaald asteroïden (vele van hen Near Earth Objects NEO’s: objecten in de buurt van de aarde) en het zijn deze die directe controle over de aarde en de bevolking hebben. Daar zal mee worden afgerekend in een later stadium van MOSS. (Multidimensionale Operaties Solar System, ofwel Zonnestelsel)
Mimas

De belangrijkste negatieve plasmameridiaan in ons zonnestelsel (de SaturnusAarde tunnel of Set) is uiteengevallen.

Recente verwijdering van Chimera implantaatstations L4 en L5 Lagrange punten van de Aarde/maan-systemen is een grote overwinning. Het voorstel om een ruimte kolonie te bouwen in de Lagrange punten is tientallen jaren oud:

http://www.nss.org/settlement/MikeCombs/SCTHF.html

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mechanics/lagpt.html
Dit voorstel werd door de overgrote meerderheid van de facties van het geheime ruimtevaartprogramma, omdat deze koloniën te groot zijn en dus gemakkelijk te detecteren vanaf de aarde. Chimera, daarentegen, had kleine maar krachtige implant stations gepositioneerd op verschillende Lagrangepunten in de laatste 26.000 jaar.

L

Informatie over L1 en L3 implantaatstations is nog steeds geclassificeerd.

De dichtheid van de plasma-ontwikkeling vortex, afkomstig van de Aarde en de uitbreiding van het hele zonnestelsel, is sterk verminderd. De dichtheid van deze eerste anomalieplasma-groei vortex is praktisch verwaarloosbaar buiten de heliopause en zal zich niet langer meer uitbreiden in de interstellaire ruimte.

Bevrijd de kolonies Graancirkel GraancirkelEen nieuwe mooie graancirkel met een gecodeerde boodschap over de succesvolle afronding van de werkzaamheden is verschenen op de dag van de activering in Dorset, UK: (Zie hier dit artikel in het Nederlands )

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/free-colonies-crop-circle-may30th.html

In een rustig, gestaag proces van openbaarmaking, wordt de mensheid langzaam voorbereid op de realiteit van de ruimte kolonies, vooral op Mars:

http://www.nasa.gov/feature/nasas-exploration-plans-include-living-off-the-land/

http://www.examiner.com/article/the-house-passes-the-space-act-covering-commercial-space-mining

http://www.spacesafetymagazine.com/space-exploration/space-colonization/food-leisure-social-life/

Terwijl de Lichtkrachten hun missie vervolgen door het Zonnestelsel, is de ‘oppervlakte Alliantie’ (op aarde dus) zich aan het voorbereiden op The Event. De voorbereidingen op de achtergrond voor de Reset bereiken hun laatste stadium.

http://www.businessinsider.com/r-exclusive-chinas-international-payments-system-ready-could-launch-by-year-end—sources-2015-3#ixzz3ZfOX3Ieb

http://sputniknews.com/asia/20150520/1022369120.html

Hoop en vrees over de reset bereiken de mainstream media, met name in Rusland:

http://english.pravda.ru/business/finance/15-05-2015/130611-china_gold_dollar-0/

http://rt.com/business/russian-lawmaker-dollar-ban-663/

Zoals meerdere malen gezegd: de jezuïeten proberen (tevergeefs) dit proces te kapen:

Het is verontrustend dat de Islamitische Staat, een creatie van de Jezuïeten, probeert Palmyra, een oude Romeinse stad in Syrië te vernietigen, en heeft al standbeelden gesloopt die in verband staan met oude pre-islamitische godinnen:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3101031/ISIS-destroys-famous-lion-god-statue-captured-Syrian-city-just-days-promising-locals-not-obliterate-Palmyra-s-ancient-monuments.html

Afgezien van het vernietigen van de Godinvortexen, de agenda van deze organisatie probeert het feit te verbergen dat de Israëlieten een Arabische stam waren, die op het grondgebied van Saoedi-Arabië en Jemen leefden, en hebben nog nooit een voet in Palestina gezet, en ze onderdrukken en vernietigen het archeologische bewijs:

http://www.oneworldofnations.com/2015/04/isil-helps-israel-conceal-historical.html

Hier is het interessant om op te merken dat Palmyra  een belangrijk centrum was op een belangrijke handelsroute voor de Arabische stammen en veel archeologisch bewijs ligt daar over de ware geschiedenis van de Israëlieten.

De huidige oorlog in Jemen is een poging van de Jezuïeten om alle bewijzen over het waar gebeurde verhaal over de Israëlieten uit te wissen. Het verhaal dat ooit bekend wordt, zal de Rooms-Katholieke Kerk in stukken breken.

Aan de andere (positievere) kant: nieuwe technologieën voor woningbouw die revolutionair zijn voor de infrastructurele planning  en de prijs van woningen drastisch zullen verminderen, zullen worden geïntroduceerd:

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-17/chinese-firm-reveals-worlds-first-3d-printed-five-story-apartment-building

De doorbraak is nabij!

Cobra, 2 juni 2015

Vertaald door Irma

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 2 juni 2015 in Cobra

 

Tags: ,

The Event en de economie

De meeste van deze inlichtingen komen van bronnen diep in de occulte economie en heeft betrekking op de herstructurering van het financiële systeem wereldwijd.

Reset

Dit zal gebeuren direct na the Event en is eigenlijk onderdeel van de operatie.

Dag 1

Wanneer er kritieke druk wordt uitgeoefend op de Federal Reserve, zal deze gedwongen worden om alle schulden terug te betalen dat het de bevolking schuldig is vanwege frauduleuze operaties. Aangezien de Fed. geen geld heeft om die schulden terug te betalen zal deze failliet gaan. Dit veroorzaakt een kettingreactie met de BIS, IMF, Wereldbank en alle centrale banken wereldwijd dus die gaan tevens failliet.

Extreme vluchtigheid op de markten zal resulteren in een wereldwijde beurscrash. Beurzen zullen sluiten, waaronder NYSE. Alle financiële instrumenten zoals opties en credit default swaps zullen op nul worden gezet.

Alle schaduw rekeningen zullen worden gesloten en op nul worden gezet.

Alle publieke bankrekeningen van de Cabal zullen in beslag genomen worden. Alle faillissementen zullen worden bevroren, alsook alle publieke en private schulden (hypotheken, leningen, creditcard schulden).

Dag 2-7

Banken zullen worden gesloten en er zal een hoop verwarring en onzekerheid zijn. Sommige bedrijven zullen tijdelijk gesloten zijn. Sommige die open blijven zullen contant geld accepteren, anderen alleen goud en zilver. Creditcards zullen niet geaccepteerd worden omdat het systeem plat gaat. Er kunnen matige problemen met de distributieketen voorkomen, en het is verstandig om wat voedsel en benzine in voorraad te hebben.

Herwaardering

Ongeveer 1 week na The Event:

Er kunnen nog steeds wat lichte problemen zijn in de distributieketen.

Een nieuw financieel systeem zal geïntroduceerd worden. Dat zal gedekt zijn door Yamashita goud. Dat goud zal worden opgeslagen op lokaties die nu nog niet bekend worden gemaakt. Yamashita goud zal niet worden verhandeld in open markten.

Valuta zoals de Amerikaanse dollar, euro, het Britse pond, de Zwitserse frank, de Japanse yen en de Chinese yuan zullen de basis vormen van dit nieuwe systeem.

De banken die geen sterke connecties hebben met de Federal Reserve en niet failliet zijn gegaan zullen worden heropend. Het zal ze niet worden toegestaan om rente te berekenen. Al hun boekingen zullen volledig transparant zijn voor het publiek. De beurzen zullen niet worden heropend.

Herwaardering zal plaatsvinden. Dit betekent dat de wisselkoersen tussen de verschillende valuta’s zal veranderen, maar niet zo drastisch. Zij zullen reëler de werkelijke productiviteit van landen weerspiegelen. De Iraakse Dinar zal niet veel waarde krijgen, in tegenstelling tot speculaties van vele mensen.

Federal Reserve, Euro bankbiljetten en andere bankbiljetten zullen op grote schaal worden geaccepteerd, totdat ze worden afgebouwd in een paar maanden en er nieuw geld wordt gedrukt.

Alle eerlijke zakelijke overeenkomsten, contracten en verantwoordelijkheden wereldwijd zullen geldig blijven en zullen worden gerespecteerd. Die zakelijke overeenkomsten die betrokken zijn bij criminele of frauduleuze interacties van de Cabal worden geannuleerd, en nietig verklaard.

In een paar weken tijd

Multinationals zullen worden verplicht om hun aandelen terug te kopen en dit zal ze effectief dwingen om failliet te gaan. Zij zullen worden opgesplitst en gezonde delen van die bedrijven zullen worden genationaliseerd in hun eigen land.

Het bestaan van de Global Settlement fondsen zullen vervolgens worden geïntroduceerd bij het publiek.

Deze fondsen betreffen ongeveer $ 70 biljoen van oud geld-patriotten, verbonden met de Positive Military, $ 100 biljoen van de White Dragon Society en de Templar groepen, $ 120 biljoen van RM (Resistance Movement) en $ 10 biljoen van Saint Germain Trust. Het Global Settlement fonds betreft ook alle gelden van de Cabal.

Het Global Settlement fonds zal voor vele doeleinden worden aangewend. Ten eerste zullen alle nationale, publieke en private schulden wereldwijd worden afbetaald. Daarna zullen alle mensen restitutie ontvangen van alle diefstal en criminele activiteiten door de voormalige Cabal. Dan zullen welvaartsmiddelen worden vrijgegeven en humanitaire, milieu- en nieuwe geavanceerde technologische projecten worden gefinancierd. Een deel van het geld van Saint Germain Trust gaat rechtstreeks naar Lichtwerkers, met de rest zullen projecten gefinancierd worden die te maken hebben met de introductie van het eerste contact.

Cobra

Vertaald door Irma

 
3 reacties

Geplaatst door op 2 juni 2015 in Cobra, Economie, The Event

 

Tags: , , , ,

 
%d bloggers liken dit: