RSS

Interview met Cobra, 31 augustus 2015 door Rob Potter

13 Sep

(noot van de vertaler; de hele lange introductie door Rob Potter bij zijn radioshow is overgeslagen; de vertaling begint bij de introductie van Cobra)

Dit wordt opgenomen op de 31e augustus. Het is een maandelijks interview maar ik zal het in september posten. Hopelijk hebben we nog een ander in september. Ik verontschuldig me voor de vertraging. Ik weet dat velen van jullie hebben gewacht en ik wil jullie bedankt voor jullie geduld. We hebben wat hele interessante zaken die plaatsvinden. Zonder verder …., Cobra opnieuw welkom bij onze editie, bij onze speciale editie van de Victorie of the Light radio Show. Het is een eer om u hier opnieuw te hebben, zoals altijd.

COBRA – Nogmaals bedankt voor de uitnodiging.

Rob – Ik begin met een paar persoonlijke vragen. We hebben veel goede vragen deze maand. Ik was pas in Bolivia met Luis Maertens, de man die een aantal ervaringen hier had met de Grote Witte Broederschap. Hij heeft zeven dagen doorgebracht in wat hij noemt de Abby of the Seven Rays en hij is ook naar de Dome stad geweest die zich onder Lake Titicaca the minor bevindt. Hij zij dat ‘the minor’ feitelijk zo’n 5000 jaar geleden is gecreëerd om the informatie daar te beschermen.
Ik ga ervan uit dat het was besloten om het te beschermen en zij hebben een gat in een berg gemaakt dat een rivier omgelegd en er is daar een energetisch veld dat zelfs niet gemaakt is van glas. Het is een soort klein retraite centrum, waar de gouden disc van de zon zich bevindt. In sommige van de vragen die ik hem stelde, heeft hij gezegd dat de gouden disc van de zon is misbruikt en het heeft veroorzaakt dat de planeet wiebelt en ik vroeg hem “heeft dat de overstroming veroorzaakt?” Wanneer is de planeet begonnen te wiebelen? Ik neem aan dat het redelijk recent was. We begonnen de seizoenen te hebben. Was dat 24.000 jaar geleden?

COBRA – Er waren vele perioden in de menselijke historie waar een wiebel was in de planetaire as dus dit is geen nieuw fenomeen voor deze planeet.

Rob – Het staat niet in de geschiedenis. Dus het is waar dat op enig punt de planeet zal stoppen met zijn wiebel en dat we terug gaan naar het hebben van een lente en een zomer. Dat is zo’n beetje wat mij is verteld hoe het zal zijn.

COBRA – De weerpatronen op de planeet zullen veranderen, maar dit is niet alleen verbonden met de planetaire wiebel. Het is meer verbonden met de conditie van de energiestroom van het galactische centrum.

Rob – Ok. Een ander ding dat ik uitvond. We gingen naar deze verschillende locaties daar beneden voor deze activaties en initiaties en bij elke plaats waar we naar toegingen zou hij zeggen “in deze berg is een basis van de confederatie en daar dichtbij was altijd een retraite van de Grote Witte Broederschap (GWB)”. Kunt u iets zeggen over de relatie tussen de Confederatie en de GWB en hoe zij zo close samenwerkten?

COBRA – In basis zijn de GWB opgestegen wezens die door Aarde incarnaties zijn gegaan en nadat zij zijn opgestegen realiseerden zij zich dat zij deel uitmaken van een grotere broederschap die de Galactische Confederatie heet. Het is omdat de Aarde gewoon een planeet is die op het punt staat te worden opgenomen in het Galactische Netwerk van Licht, dus er is een diep werkende relatie tussen deze twee groepen en zij zijn erg diep samen verbonden. Zij werken erg nauw samen voor de planetaire bevrijding.

Rob – Ok. Dat klinkt logisch. Wat ik hem vroeg toen ik daar was, toen ik sprak over alles wat u onthult en dergelijke zaken, het leek erop alsof Luis vond dat het volledig anders is. Hij heeft gewerkt met verschillende groepen gedurende de laatste 30 jaar, waarmee hij in contact staat, en zij bereiken bepaalde dingen en zij hebben activaties, een beetje zoals u ze heeft als u in meditatie gaat op heilige plaatsen. Het lijkt erop dat zijn werk daar veel mee te maken heeft en hij was niet echt betrokken bij de veranderingen in de fysieke aspecten van de politieke verandering om de planeet te bevrijden. Hij lijkt meer op het energetische niveau te zijn. Wat hij tegen mij zei is dat de GWB werkt met de energieën, de elementalen en een beetje als op het spirituele vlak, en hij gaf aan dat de Confederatie meer actief is betrokken dan actuele programma’s. Bent u het eens met deze beoordeling?

COBRA – Niet helemaal. omdat de GWB ook op het fysieke vlak werkt, niet zozeer rechtstreeks maar door hun discipelen en door bepaalde mensen aan wie zij bepaalde energieën sturen die een grote invloed hebben op het fysieke vlak.

Rob – Ja, het is meer een energetisch spiritueel werk dat zij doen in plaats van direct betrokken in zaken zoals het verwijderen van het plasma scalaire veld, klopt dat?

COBRA – Ik geloof niet dat we feitelijk ….. Zij zijn heel erg betrokken bij het verwijderen van het scalaire plasma veld.

Rob – De GWB ?

COBRA – Ja.

Rob – Ok, en overigens mensen, er zijn veel mensen met vragen. We hebben het over de GWB. Wit staat voor zuiverheid en het is feitelijk broederschap/zusterschap. Klopt dat Cobra?

COBRA – Ja absoluut, ik denk dat dit heel duidelijk is.

Rob – Ok. Hij vertelde mij dat in een van de satelliet foto’s, omdat ik het erover had dat dit gaande is, en hij zei “Wel, we richten ons niet echt daarop” Hij zei “Hoe meer je erop focust, hoe meer het reëel wordt”. En ik zag dat wel maar hij zei “We moeten ons erop focussen waardoor het echt is”. Maar wat hij zei was dat de hele Aarde min of meer is …. Hij beschreef de quarantaine als iets als een eigen tijdzone en dat, toen de Voyager vertrok en een foto van de Aarde nam, het er zelfs niet was. Dus hij gaf een beetje aan, dat is een beetje het gevoel dat ik kreeg, dat de Aarde is ingevoegd in iets als een tijd zeepbel ziekenhuis, om het zo te zeggen, waar veranderingen worden aangebracht. Kunt u over dit soort informatie spreken?

COBRA – De dingen liggen iets anders. Tijd heeft een vector die van het verleden naar de toekomst gaat en de Aarde is waar het is dus toen de Voyager die foto maakte was de Aarde er. Het enige is dat het licht van de Aarde naar de Voyager moet reizen, wat op dat moment ongeveer 8 uur duurde. Dit is wat de mensen bedoelen als ze zeggen dat de Aarde er niet was.

Rob – Oh, ok. Hij zei min of meer dat de negativiteit en alles dat gaande is min of meer een valse realiteit is, en als we de bevrijding realiseren zal het opnieuw worden afgestemd naar het bewustzijn van de spirituele rijken. Er zal niet de negativiteit zijn waar u het over had.

COBRA – Ja, natuurlijk, als de Event plaatsvindt zal de negativiteit van de planeet worden verwijderd.

Rob – Ja, hij zei dat, iets anders waar ik benieuwd naar ben. Hij zei dat ze veel werken met wat hij noemt de Ring van Vuur, wat de magmatic is of de Aardse energieën.,. en hij zei dat het is gerelateerd aan bewustzijn en hij zei dat de magmastromen van de Aarde erg belangrijk zijn in de interactie met het menselijk bewustzijn. Bent u het daarmee eens?

COBRA – Ja, precies.

Rob – Ok. Iets anders dat ik in dit verband wil vragen. Hij ging door een portaal en hij ging naar Ganymede en daar was een dome of een energetisch veld. Het was zowel op de oppervlakte als binnenin. Met uw reizen, ging u ooit naar Ganymede?

COBRA – Feitelijk was ik dichtbij deze locatie bij de maan van Jupiter toen ik vele jaren geleden met de Pleiadiërs rondreisde door het zonnestelsel.

Rob – Ok. Hij zei dat daar een stad is met de naam Morlan en dat het heel interessant was. Hij zei dat de planten daar feitelijk bewustzijn hebben. Toen hij daar was zag hij een plant door het landschap bewegen en hij zei, “op jullie Aarde hebben de planten een groepsbewustzijn en hierboven hebben zij individueel bewustzijn”. Ik dacht dat dit heel interessant was. Hij beschreef Ganymede als een plek waar die wezens die de Aarde willen helpen worden getraind om gidsen te worden voor de mensen op Aarde, en dat Ganymede heel belangrijk is in de Jupiter Command met betrekking tot de genezing van de Aarde met de geavanceerde mensen. Kunt u hier commentaar op geven of op iets dat u leerde van de Jupiter Command centrales daarboven?

COBRA – Feitelijk heb ik een volledige post geplaatst over het Ganymede portaal en het belang van Ganymede. Het is een van de belangrijke portalen voor het zonnestelsel en voor de galactische energieën en het stuurt deze galactische energieën door het zonnestelsel. Er zijn vele bases van de Galactische Confederatie op Ganymede en onder de oppervlakte van Ganymede, en deze bases verankeren het licht voor het hele zonnestelsel.

Rob – Ok. Dat is ongeveer wat hij zei en het was heel interessant en het is fantastisch om te horen dat jullie op dezelfde lijn zitten met dit soort zaken. Ik waardeer dat. Ik heb net de Mt. Shasta Conferentie gehad en we hadden sprekers, en een van de interessante zaken voor mij was Alex Collier. Aan het eind van zijn verhaal sprak hij over een dwerg – ik ben er niet zeker van of het een bruine of een rode dwerg ster was – waarvan hij volhoudt dat het heel snel naar zonnestelsel komt. En ik vroeg hem “hoe weet u dit?” en hij zei “ik heb een foto van iemand in de marine die zei dat de regering ervan weet. Het kan alleen met infrarood worden gefotografeerd.”
Hij zegt dat dit het zonnestelsel nadert. Ik weet niet of het er al in is. Hij zei dat het al vulkanische activiteit veroorzaakt buiten Pluto. Ik vroeg hem “Hebben de A’s dit bevestigd?” Hij zei “ze vertelden mij hierover al lange tijd geleden”. Mijn vraag is, ik las in Billy Meiers contactaantekeningen dat vele, vele jaren geleden, toen ik nog heel jong was, met Fred Bell, Wendel Steven zond hem. Zij noemen dit lichaam dat elke 3.600 jaar terugkomt de ‘vernietigingskomeet’.
Zij zeiden in feite dat ze erop waren gestuit en dat het niet zo’n probleem zal zijn. Maar Alex zei in zijn verhaal dat de galactics de Aarde absoluut zullen beschermen zoveel als mogelijk is, maar er kunnen wat aardbevingen zijn, wat tsunami’s en tektonische beweging, maar het zal geen cataclysme zijn of dingen veroorzaken. Verder zei hij dat de grootste invloed waarschijnlijk ergens in 2016 of 2017 zal zijn. Ik ben nieuwsgierig, ik dacht altijd dat het een mythe was. Ik dacht dat, als het er is kunnen we het zien, maar hij zei dit, dus ik zou uw visies hierop willen horen.

COBRA – Ik kan niet het bestaan van dit lichaam bevestigen en, absoluut, ik kan niet bevestigen dat er een zeker object is dat eraan komt en cataclysmische gebeurtenissen zal veroorzaken op deze planeet. In basis, wat er gebeurt is; de activiteiten van het galactische centrum nemen toe en dat is waardoor we hier meer aardbevingen hebben, en dat is de belangrijkste reden waarom we al deze veranderingen hebben.

Rob – Ok. Dus van uw contacten kunt u het niet bevestigen, om veiligheidsredenen, of weet u er echt niets van en hebben de buitenaardsen het helemaal niet bij u gemeld en is het nooit opgekomen in uw communicaties?

COBRA – Ik heb nooit enige bevestiging gekregen over het bestaan van iets dat elke 3.600 jaar terugkomt en vernietigingen veroorzaakt in ons zonnestelsel.

Rob – Ok. Hij sprak niet over cataclysmen, hij zei dat het in het verleden wat activiteiten had veroorzaakt en het is heel interessant, ik was er nogal door verrast en ik neem aan dat dit komt door verschillende groepen met verschillende begrippen. Ik respecteer Alex Collier werkelijk dus ik zou niet erg verrast zijn als dit uitkomt en als dat niet zo is…. laten we zien, laten we naar de andere vragen gaan. We hebben hier veel vragen. We zullen proberen er op uw manier doorheen te gaan zoals gebruikelijk.
Veel vragen gaan over datgene wat de wave wordt genoemd. Ik weet niet, er zijn kennelijk wat wetenschappers die ….. Ik voel enigszins alsof we nu in de wave zitten, zijn we dat Cobra?

COBRA – Feitelijk zitten we al enige tijd in de wave. Zoals ik al vele malen eerder heb gezegd, de toegenomen activiteiten van het galactische centrum. En mensen hebben er verschillende namen voor en een van de pieken komt in de komende maanden en er zullen in de toekomst veel, veel meer van deze energiepieken plaatsvinden, en een van deze pieken zal resulteren in de Event. Het is ontzettend moeilijk om te voorspellen welke dat zal zijn.

Rob – Precies, dat is wat ik voelde. Het is het doorgaan van toenames die openingen tot gelegenheid hebben.

COBRA – Precies.

Rob – Dat is een van de dingen waarom ik u zo respecteer, dat u nooit een datum heeft gezegd. Het is altijd een opening of een mogelijke tijdzone. Bent u het ermee eens dat er een opening van gelegenheid is in de nabije toekomst?

COBRA – Ja, ja, daar ben ik het mee eens.

Rob – Ok, dank u. We zullen nu een aantal van deze vragen doorlopen. Iemand wil weten of u enige informatie kunt geven over Bernie Sanders als mogelijke presidentskandidaat. Hij is duidelijk wel van goede wil. Ik weet niet zeker of hij de diepgang heeft om eraan vast te houden, maar de mensen vragen zich af of u enige informatie hieromtrent heeft?

COBRA – Ok. Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat iemand die niet door de cabal is uitgekozen onze president wordt, als, uiteraard, er het komend jaar verkiezingen zullen zijn.

Rob – Ja, ik was heel benieuwd naar de mogelijkheid van de verkiezingen. Ik zou werkelijk heel geschokt zijn gezien de beweging voorwaarts die we hebben gemaakt in het bewustzijn van de planeet. Denkt u dat er verkiezingen zullen zijn? Zou het neerkomen op Jeb Bush en Hillary Clinton? Denkt u dat dat mogelijk is?

COBRA – Veel dingen zijn mogelijk, maar een verrassing is nog meer mogelijk. Natuurlijk, als de Event plaatsvindt voor dat tijdframe zullen er geen verkiezingen zijn.

Rob – Ok. Een andere vraag. We springen er een beetje doorheen. Iemand wil weten wat het proces is met de archons en de cabal? Hoe hebben ze de islamitische religie gecorrumpeerd en andere religies. Hoe hebben ze dat gedaan?

COBRA – Deze vraag moet wat specifieker zijn.

Rob – Ok. Dan sla ik deze mar over. Het is op PFC mensen, maar ik dacht het toch maar te vragen. Iemand wil weten wat u de gemiddelde persoon aanbeveelt te doen wanneer de feitelijke Event komt. Kennelijk voelt deze niet de behoefte om een van de mensen te zijn die de gemeenschapsleidersbrief uitdeelt of er bij betrokken te zijn. Wat beveelt u de gemiddelde persoon aan te doen tijdens de Event?

COBRA – Waar ze zich maar toe geroepen voelen. Ik ben hier niet om enige specifieke suggesties te doen aan iemand. Ik wil alleen maar aan iedereen zeggen te luisteren naar hun eigen innerlijke gids. Er is genoeg informatie hier om geïnformeerde keuzes te maken en om je eigen weg te vinden om deel te nemen aan de Event wanneer deze plaatsvindt.

Rob – Ok. Sommige mensen vroegen zich af hoe snel na de Event bepaalde banen zullen…, bijvoorbeeld, iemand vroeg “zullen grote sportteams en dit soort zaken zoals de belangrijkste League Baseball, voetbal, zullen dit soort zaken eindigen in het licht van de openbaringen die komen tijdens de Event.

COBRA – Het zal een gradueel proces zijn. Het zal een periode nodig hebben van zo’n tussen een paar maanden en een paar jaar.

Rob – Ok. Veel mensen vroegen specificaties over de elixer. Wat …. Kunt u ons enig mogelijk aardegebaseerd actualiteit geven, ik neem aan, voedingstechnologie die dit soort technologieën van de goedwillenden zou benaderen?

COBRA – Niet op dit moment omdat het meest belangrijk met het onsterfelijkheidproces is; de staat van bewustzijn. Met de juiste staat van bewustzijn valt al het andere op zijn plaats.

Rob – Ok. Luiz zei dat toen hij ging naar – hij noemde het de tempel van Reinheid – dat hij zijn hand in een toestel plaatste dat las wat zijn lichaam nodig had aan voeding, en hij zei dat zij voornamelijk leefden op groenten en fruit extracten. Is dit iets wat mogelijk wordt kort na de Event, dat wij toestellen hebben die lezen wat we nodig hebben en om het voedsel snel te creëren?

COBRA – Ja,. dat zal mogelijk zijn voor diegenen waar de Resistance Movement contact mee opneemt. Dit zal feitelijk gradueel toenemen als met meer mensen contact is opgenomen.

Rob – Ok. Iemand wil weten, na de Event, hoeveel van de gemiddelde werkdag zal verdwijnen? Zullen we in het begin nog steeds een 8 uur baan hebben om de zaken op te starten, of zal er een algemene ontspanning zijn van de, ik noem het, razende werkdruk die we nu hebben.

COBRA – Met de Event zal de werkdag nog steeds zo’n 8 uur zijn en dit zal geleidelijk afnemen gedurende een paar maanden, een paar jaar periode, tot wellicht ongeveer 4 uur. Werk zal geen verplichting meer zijn. Er zal een bepaald minimum inkomen worden gegarandeerd aan iedereen, en degenen die wat meer creatief willen zijn kunnen natuurlijk op hun eigen manier doorgaan met werken.

Rob – Zal de Event worden uitgesteld als de omstandigheden op de oppervlakte er klaar voor zijn, behalve dat het plasma scalaire veld volledig is geschoond? Zouden ze proberen dat voor elkaar te krijgen totdat dat klaar is, het plasma veld moet weg zijn voordat de Event kan plaatsvinden?

COBRA – Feitelijk is het plasma veld met de strangelet en toplet bommen het meest kritieke deel van de situatie en het moet voor een heel groot deel geschoond zijn voordat de Event kan plaatsvinden. In basis moeten alle strangelet en toplet bommen volledig zijn verwijderd voordat de Event kan gebeuren.

Rob – Ik ben zelf niet zo op de details van uw artikel ingegaan, maar ik heb al uw artikelen tot op zeker punt gelezen. Een persoon zei dat u niet heeft uitgelegd wat het verschil is tussen de toplet en de strangelet bom. Ik weet niet of dat waar is maar zij zeiden dat zij zich afvroegen van het verschil is?

COBRA – Ik heb dit uitgelegd maar ik zal het nog een keer doen. De toplet bom is gemaakt van top quarks terwijl de strangelet bom is gemaakt van vreemde quarks. De toplet bom is wat meer massief en veel gevaarlijker. Het is heel moeilijk om te maken dus er zijn er niet veel van, maar er bestaan er nog steeds een paar en zij moeten allemaal zijn verwijderd.

Rob – Dank u zeer. Kunt u vertellen wat de straling bij Fukushima op dit moment is?

COBRA – De situatie is niet zo heftig als zoveel mensen het neerzetten, maar er is nog steeds behoorlijk wat verontreiniging in de omgeving en deze situatie zal volledig zijn opgelost na de Event.

Rob – Ok. Iemand vroeg zich af, als een planeet is bevrijd, er zijn verschillende types planeten, zij willen weten of er enig belangrijk verschil is tussen het planetaire bevrijdingsproces? Ik neem aan dat zij min of meer refereren aan, hebben alle planeten plasma scalaire velden? Hebben in het verleden verschillende types van bevrijding plaatsgevonden?

COBRA – De situatie op de planeet Aarde is heel erg uniek, omdat dit de meest complexe planeet is met de meest extensieve programmering en een mengeling van verschillende rassen, dus dit is feitelijk de moeilijkste planeet om te bevrijden.

Rob – Ok. Hier een beetje een aanname ding. Zij willen uw inschatting, zou ik kunnen zeggen, van deze top cabal leden. Is er een percentage van hen dat zich heeft gerealiseerd dat het spel over is en dat zij eruit willen, of zijn veel van hen op weg naar de centrale zon? Zij vroegen zich af wat hun emotionele status is? Er zijn verslagen dat zij heel erg bang zijn en in paniek, of zich hebben teruggetrokken. Wat gebeurt daar?

COBRA – In basis, degenen die er klaar voor waren om over te stappen naar het licht zodra de mogelijkheid er is, zijn nog steeds dezelfden, en degenen die de neiging hebben om zich te verzetten tot het einde zullen zich tot het einde blijven verzetten. Dus daar is niet veel veranderd en we wachten gewoon op het juiste moment om de veranderingen te laten gebeuren en dan, natuurlijk, zullen de degenen die er klaar voor waren naar het licht gaan.

Rob – Ok. Ik heb deze maand drie van deze vragen gehad en ik weet niet zeker of u er een artikel over had. Verschillende mensen willen weten hoeveel dimensies er zijn?

COBRA – Afhankelijk van je definitie van een dimensie, er zijn feitelijk graduaties van verfijning van frequentie die gradueel samengaan in de ene.

Rob – Zijn er, ik denk Dr. Bell zei dat er 7 of 8 parallelle universums zijn. Zijn deze gerelateerd aan, in esoterische termen, wat zij zouden noemen de lagen, de kosmos, het fysieke, het mentale, en dit soort. Of binnen deze, zijn er ook meer verfijnde graduaties van dimensies?

COBRA – Ja, Ja.

Rob – Ok. Iemand heeft gezegd, en ik weet niet of dit waar is, ze zeggen dat het nieuwe BRICS systeem was ontworpen door George Soros en Goldman Sachs. Is dit waar?

COBRA – Dat is niet waar, maar het is waar dat de, feitelijk zaten de lichtkrachten erachter maar de Jezuïeten en hun handlangers probeerden te infiltreren en proberen dit nog steeds, en ze hebben tot een bepaald niveau succes gehad.

Rob – Ok. Iemand in Argentinië lijkt het gevoel te hebben dat de president van hun land erg gezellig met de paus is, en zij vroegen zich af of u hier enige informatie over heeft?

COBRA – Er vinden altijd onderhandelingen plaats en wat er op de oppervlakte gebeurt is niet altijd datgene wat achter de schermen gebeurt.

Rob – Zij hebben ook gezegd dat in Zuid-Argentinië een Chinese militaire basis wordt opgericht en zij vragen zich af wat het doel daarvan is. Veel mensen zijn bezorgd dat dit komt uit de standaard mainstream zienswijze daar dat China probeert het communisme in Argentinië te infiltreren. Weet u ervan?

COBRA – Nee, ik weet alleen wat er gebeurt. Wat er gebeurt is dat er een sterke archon zwarte edelen illuminatie aanwezigheid is in Argentinië en de Chinezen proberen om een tegenwicht ertegen te vormen.

Rob – Oh, dus de Chinezen vestigen zich daar om de mogelijkheid te hebben in te grijpen als zij proberen om, hoe u dat noemde, het Project Doem op het moment van de Event te starten, ja?

COBRA – Niet precies, maar er gebeurt daar heel veel en de Chinezen balanceren, of vormen tegenwicht voor bepaalde acties van de archon families daar.

Rob – Ok. Dit is een interessante vraag. Ik denk dat u hem al eerder heeft beantwoord. Zal er een andere, zoals u zegt, toevloed van energieën zijn tussen oktober en december – is wat deze persoon zegt. Heeft dit het potentieel om de Event te triggeren?

COBRA – Elke opening van gelegenheid heeft het potentieel om de Event te triggeren, dus ook deze.

Rob – Ok. Kunt u commentaar geven op de huidige situatie met de ondergrondse bolwerken van de chimera groep? Zijn er nog steeds enkele? Hebben daar beneden overwinningen plaatsgevonden? Zijn ze gearresteerd? Wat gebeurt er met de chimera groep?

COBRA – Ok. Er is heel veel vooruitgang geboekt bij de ondergrondse bolwerken van de chimera groep. Er is niet veel van over, dus dit is feitelijk goed nieuws.

Rob – Wat gebeurt er in de ruimte? Spreidt de chimera zich uit over de planeet als de dingen gebeuren of zijn zij feitelijk allemaal gearresteerd en van de aarde verwijderd naar, ik neem aan, wellicht moederschepen van de lichtkrachten? Wat gebeurt daar beneden als dat plaatsvindt?

COBRA – Zij zijn feitelijk overgebracht naar de Ganymede kruising faciliteit en het grootste deel van hen gaat naar de Galactische Centrale Zon. Sommigen van hen kozen ervoor om naar het licht over te gaan en zij ondergaan een bepaald re-educatie proces.

Rob – Wow, dat is mooi. Dus toen u aangaf dat de chimera groep enkele belangrijke bolwerken had en dat ze behoorlijk sterk waren, kunt u ons een percentage geven? Zijn we terug naar, laten we zeggen; 10 jaar geleden had de chimera zoveel bases en activiteiten waar ze hun toplet bommen bewaakten en ik geloof dat u aangaf dat ze daar ook scalaire plasma veld systemen hebben. Welk percentage daarvan is nu verwijderd?

COBRA – Ik zou het niet over percentages willen hebben, maar ik zou zeggen het leeuwendeel is verwijderd.

Rob – Wow, dat maakt dat ik denk aan 75% of daaromtrent.

COBRA – Veel meer dan dat.

Rob – Wow, dat is echt goed. Sommige mensen vroegen zich af; voor de feitelijke fysieke Event, zal de sluier wat zijn opgelicht of is dat exact op hetzelfde moment. Hoe werkt dat?

COBRA – Ok. De sluier is al tot een bepaald punt opgelicht, dus we zitten al in het proces van het verwijderen van de sluier en dit zal geleidelijk toenemen tot het punt waar alles, waar de Event gebeurt.

Rob – Dus er zijn verschillende individuen, het lijkt erop, ik heb veel rapportages gekregen over enorme vooruitgang die is gemaakt door veel mensen op een persoonlijk niveau, zij maken grote stappen in hun persoonlijke spirituele ontwikkeling. Is dit onderdeel van het oplichten van de sluier of is dit wellicht ook wat van het werk van het contact van de galactics, wat nu is toegestaan op een meer reguliere basis plaats te vinden, ja?

COBRA – Feitelijk zijn beide zaken deel van hetzelfde proces.

Rob – Ok. Is er iets dat u met ons kunt delen over de plannen voor contact met bepaalde individuen? Zijn er plannen voor een toename van landingen waar zij op de grond zullen blijven en de mensen ze kunnen zien, of is dit voor later?

COBRA – Nee, dit zal niet gebeuren voor de Event.

Rob – Ok. Dus veel open interactie, of geen enkele, tot de Event. Ik geloof dat iemand hier zegt “Zijn de geïncarneerde archons in staat om te communiceren of te handelen met de octopus? Ik weet eigenlijk niet wat dit betekent.

COBRA – Niet rechtstreeks, maar zij kunnen communiceren door hun meditaties.

Rob – Ok. Hebben de plasma scalaire velden op de ondermaanse operaties veel vooruitgang geboekt? Welk effect heeft dit op de implantaten in de menselijke populatie?

COBRA – Feitelijk, dit helpt heel erg bij het verwijderen van de implantaten. De implantaten zijn veel minder intens en dit gaat de menselijke wezens helpen om veel makkelijker in contact te zijn met het licht.

Rob – Zijn deze implantaten, u gaf aan dat er een onzichtbare is, is het als …. Het verandert feitelijk. U zei min of meer dat het kan worden onderdrukt of verwijderd of onderworpen tot een zeker niveau met verschillende technologie, maar u zei dat het terug kan groeien en meer invloed kan hebben. Is dat nu gelimiteerd door het werk dat wordt gedaan of is dit nog steeds het geval?

COBRA – Het gebeurt nog steeds, maar tot een lagere graad.

Rob – Ok. Een andere vraag die iemand heeft. Ik neem aan dat zij u hier aanhalen. Het zegt “regelmatige inname van het levenselixer om het proces te ondersteunen – de twee beschikbare versies; de minerale versie is meer effectief en krachtiger dan de kruidenversie”. Deze persoon zou wat verduidelijking willen hebben over het verschil tussen deze twee versies van elixers.

COBRA – Ok. Ik heb al zoveel gezegd als ik nu kan zeggen in het artikel.

Rob – Ok. Het is iets verborgens. Iemand wil weten, en ik weet niet of dit echt staat te gebeuren, maar zij zeggen dat Cern iets gaat doen in september en zij vragen zich af, zal dit enige nasleep veroorzaken in de energetische tijdlijnen, of de magnetische condities van de Aarde?

COBRA – Nee, nee, deze angsten zijn ongegrond. De mensen hebben hun speculaties over Cern, over 23 september. Niets hiervan is van enige zorg voor het licht.

Rob – Yea, mijn gevoel was dat alles goed gaat en dat deze, deze slechte mensen min of meer op weg naar de uitgang zijn. We hoeven niet veel meer te vrezen, is dat zo Cobra?

COBRA – We hebben feitelijk niets te vrezen.

Rob – Ok. Ik neem aan dat ik kan zeggen dat zij nog steeds wat dingen hebben waarmee ze problemen kunnen veroorzaken. Ziet u iets van deze agenda’s die zij hebben zoals om mensen te manipuleren en valse vlag gebeurtenissen? Is dit achter de rug?

COBRA – Dit soort dingen kan gebeuren, ja.

Rob – Ok. Iemand gaf aan ….. ze willen uw perspectief horen….. Ik denk dat over een week of twee Jade Helm officieel zal eindigen en zij wilden horen wat u ervan denkt. Waren er machten, hadden zij plannen die beter gingen worden maar iedereen wist ervan dus zij konden het niet? Wat was de situatie? En we zullen nog steeds, ik denk dat zij zeiden dat er officieel nog steeds twee weken Jade Helm is. Kunt u commentaar geven op Jade Helm en wat het was?

COBRA – Feitelijk werd de hele situatie overdreven zoals gebruikelijk en zoals ik al zo vele malen in het verleden heb gezegd hoef je daar geen zorgen over te maken. Jade Helm zal zijn gebeurd en nadat dat zo is, zal iedereen een paar weken later vergeten dat het ooit bestond.

Rob – Yea, Ik voelde min of meer dat er een mogelijkheid was, de beschreven technologie was nogal beangstigend, maar het is goed om te weten dat het is weggeëbd zoals u hebt voorspeld. Mensen willen weten of u iets kunt zeggen, als u dat weet, wat de echte agenda is van de paus als hij hier komt. U gaf in uw laatste interview aan dat bepaalde zaken gebeuren. Dit gaat door …. ik heb hier heel veel vragen over gekregen en ze willen weten. Zijn er nieuwe ontwikkelingen en zou u die met ons kunnen delen?

COBRA – Opnieuw, zijn bezoek is niet zo belangrijk als het lijkt. Het is gewoon hun poging om de massa’s te programmeren. Er zal geen cataclysme zijn of levensschokkende onthullingen of iets van dien aard.

Rob – Ik heb met een meneer gesproken die contact had met de schatbewaarder en Christine Lagarde en hij houdt vol dat de dingen werkelijk aan het veranderen zijn, en ik hoorde van hem “de honderd dollar biljetten hebben nu de opdruk ‘Federal Reserve Note and Treasury Note'”. Kunt u hier commentaar op geven? Is dat iets van de verandering die plaatsvindt?

COBRA – Ja, er zijn veranderingen achter de schermen in de structuur van het financiële systeem, en deze veranderingen zijn behoorlijk diepgaand en zij zullen leiden naar de financiële reset.

Rob – Ok. Zal de dollar zijn waarde behouden na de reset? Zal er een drastische situatie voor de VS dollar zijn waar, zoals in sommige landen, je het kunt gebruiken in je open haard omdat het niets waard is, niet het papier waard waarop het is gedrukt. Ik vraag mij af wat de situatie is met de dollar?

COBRA – Nee, er zal geen drastische devaluatie zijn. Er zou een devaluatie tot een zeker peil kunnen zijn, maar de VS dollar zal geen waardeloos papier worden. Dat is niet het plan.

Rob – Ok. Er was een vraag aangaande die gigantische explosie in China. Ik geloof dat u heeft aangegeven dat het een activiteit van de cabal was en zij vroegen zich af of het nucleair was.

COBRA – Helaas, ja. Zoals er eerder nucleaire explosies waren in Jemen en Syrië.

Rob – Wow, ok. De boodschap was van de cabal aan China. Is dat wat ze deden?

COBRA – Ja, precies, ja.

Rob – De mensen vragen zich af wat er speelt rondom Netanyahu. Is hij een beetje beteugeld en gecontroleerd tot een zeker niveau? Is zijn macht nog steeds sterk genoeg om veel verwoesting te creëren of is zijn macht aan het tanen?

COBRA – Hij is macht aan het verliezen omdat zijn oude bondgenoten recent aan het opschuiven zijn naar andere samenwerkingen omdat zij zich realiseren dat de dingen aan het veranderen zijn.

Rob – Ja. Sommigen hebben het zich afgevraagd. Ik dacht dat dit nogal interessant was. Ik zag op het vliegveld dat Hillary Clinton, uw weet dat zij wat misleiding hebben dat zij onderzocht wordt in verband met een onbeveiligde computer. Wat is het doel van dat kleine lek? Betekent dit dat er iets diepers gaande is, of is het een beetje misleiding? Wat is het doel daarvan?

COBRA – Het is de gebruikelijke rivaliteit tussen verschillende facties in de politiek. Er zijn diepere zaken gaande maar niet gerelateerd aan deze specifieke zaak.

Rob – Ja, de mensen willen weten, nadat het is neergehaald, wat gebeurt er met de GMO’s (genetisch gemodificeerde organismen). Zullen deze oogsten worden vernietigd? Zijn er plannen om daarmee af te rekenen waar er de zaden zijn en die invloed? Wat zal het proces zijn om de planten die onder GMO groeien te genezen na de Event?

COBRA – De meeste oogsten zullen worden vernietigd. Er zal een genetisch omgekeerde behandeling zijn zoals je dit kunt noemen. Zij zullen worden teruggebracht tot hun oorspronkelijke DNA.

Rob – Ok. Sommige mensen willen weten. Wat is er gaande met Trumps kandidatuur voor het presidentschap? Ik zie hem meer als een absolute hansworst persoonlijkheid, maar hij zei dat vaccinaties autisme veroorzaken en hij heeft ook aangegeven dat politici worden gekocht en betaald door miljonairs zoals hij. Is hij hiertoe aangezet of staat hij er echt als een individueel, een ego maniak met heel veel geld die zijn eigen agenda heeft en president wil worden, of maakt hij deel uit van de cabal? Is hij in deze positie geplaatst?

COBRA – Hij is niet in deze positie geplaatst, maar hij heeft wat ideeën die behoorlijk overeen komen met het doel van de cabal. Hij is niet de redder zoals sommige mensen hem zien.

Rob – Yea, Ik denk het ook niet. Een andere vraag hier. De mensen vragen zich af over ….. zijn er nog buitenaardsen van de negatieve kant die in het Vaticaan of daar ondergronds werken?

COBRA – Nee, nee, niet meer.

Rob – Ok. De mensen vragen welke veranderingen zij zullen voelen ten tijde van de Event als het plasma veld wordt neergehaald? Zij vragen zich af of u kunt beschreven welke fysieke symptomen er wellicht zijn, een idee van de gevoelens die we zullen hebben en hoe snel het zal zijn? Zal het heel snel gebeuren of zal het een paar weken duren dat de energieën veranderen? Zij willen weten, de lichtwerkers, waar zij naar moeten uitkijken en hoe zij dit proces verder kunnen helpen?

COBRA – Het zal een heel sterk energetische gebeurtenis zijn en de mensen zullen in staat zijn om hele sterke energieën te voelen en dat kan ook vreemde fysieke sensaties veroorzaken. Dit proces zal accelereren naarmate het dichter bij de Event komt en zijn piek hebben op het moment van de Event.

Rob – Dank u. Wij spraken hier privé over maar sommige mensen hebben gevraagd “Waarom zijn er zo veel lege steden gebouwd in China, Afrika en sommige in Amerika, en er woont niemand? Wat is het doel van deze geeststeden”?

COBRA – De Chinezen moeten ergens hun geld in stoppen. Zij hebben heel veel geld om te investeren en ze bouwen gewoon steden.

Rob – En uiteindelijk zullen er meer mensen naar toe trekken. (Ja)

Iemand wil weten en ik weet niet hoe dit kan worden gesteld. U heeft gezegd, ik neem aan dat wij het ‘het kwaad’ zouden noemen en deze negativiteit wordt veroorzaakt door de random anomalie, maar de mensen vragen zich af of er een planeet is waar dit vandaan komt, het Orion systeem, of bestond het ook in andere delen van de andere galaxies?

COBRA – Er waren feitelijk een paar planeten waar het vandaan komt. De voornaamste in het Orion systeem, maar er waren enkele andere punten waar dit zich spontaan heeft ontwikkeld na het begin van het experiment.

Rob – Kunt u uitleggen hoe het kwam dat de random anomalie deze negativiteit veroorzaakte?

COBRA – Het was de keuze van bepaalde wezens om deze anomalie rechtstreeks te ervaren en zij hebben technologieën ontwikkeld om dit te doen, dus deze ervaring was extreem onplezierig tot het punt dat hun bewustzijn is gemuteerd voorbij herstel.

Rob – Ok, heel interessant. Dat komt wel overeen met wat Omnec Onec zei op de conferentie. We hadden haar gevraagd wat de situatie was en zij zei dat er genetische manipulaties waren die plaatsvonden en dat sommige van de wezens van niet alleen de Pleiaden, sommige wezens van de Pleiaden en andere gebieden niet akkoord waren met dit experiment waar u het over heeft en dat zij opzettelijk het DNA hebben gereconstrueerd om ons af te snijden van onze spirituele connectie, waarvan zij zei dat het natuurlijk aanwezig is en een geboorterecht. Bent u het daarmee eens?

COBRA – Ik ben het er niet mee eens dat de Pleiadiers zoiets als dit zouden doen.

Rob – Wellicht dat enkele wezens van de Pleiaden dit deden?

COBRA – Nee, ik ben het daar niet mee eens.

Rob – Ok. Alex Collier zegt dat, en zij zei dat sommige wezens daarvandaan, of zij daar een basis hadden, ik weet het niet, maar er zijn duidelijk vele zichtpunten hiervan. De mensen vragen zich af, na de financiële reset. hoelang zal het duren voordat ons huidige monetaire systeem door goud gesteund na de Event om daarnaar over te gaan, ik neem aan dat we het zouden noemen het universele welvaarts economische systeem van de Galactische Confederatie?

COBRA – Ik zou inschatten, een paar jaar.

Rob – Oh, dat is heel goed. Binnen een paar jaar zullen we dan gestopt zijn met de actuele uitwisseling van valuta?

COBRA – Ja, dat is onze verwachting.

Rob – Ja, en dit zal worden gedaan via computers en gebaseerd op de service kredieten van een individu en op die manier worden uitgewisseld?

COBRA – Nee, wanneer de technologieën beschikbaar komen om alles te manifesteren door replicatoren, zal er geen noodzaak meer zijn voor een financieel systeem.

Rob – Wow, dat is opwindend Cobra. Dit kan binnen een paar jaar gebeuren?

COBRA – Dit kan heel snel plaatsvinden na de Event.

Rob – Er zijn duidelijk hele goede plannen hiervoor. Dat is goed nieuws, dank u. Dit is een quote van iemand. Het zegt “Christine Lagarde heeft tweemaal in nationale speeches aangekondigd dat er niet zoiets is, dat er geen globale reset zal zijn, punt”. En ik naam aan dat de vraag is, liegt zij? Ik dacht dat ik van bronnen heb gehoord dat zij er min of meer bij is betrokken.

COBRA – Wie zei dat?

Rob – Christine Lagarde.

COBRA – Zij is niet rechtstreeks betrokken bij de reset.

Rob – Ok. Ze zei dat er geen zal zijn.

COBRA – Zij kan zeggen wat ze wil, maar hij zal er zijn.

Rob – Ik weet het, maar ja. Dit zet mij aan het denken dat zij er wat vijandig naar is. Er zijn indicaties geweest dat zij heeft geprobeerd te helpen. Maar hier is iets dat iemand zegt “Tot de dag van vandaag zijn er veel familie en vrienden evenals enkele privé uitwisselingen, RV groepen hebben inderdaad al hun valuta gewisseld”. Nu, het zegt “Het publiek wacht”. Zij willen dat u toegeeft of bevestigt of weerspreekt dat dit in de laatste paar weken heeft plaatsgehad. Is er enige revaluatie gaande?

COBRA – De reset zal op planetaire schaal plaatsvinden op hetzelfde moment voor iedereen. Achterdeurtjes-deals maken geen deel uit van deze reset.

Rob – Ok. Dus er is niemand die dinars wisselt of deze financiële zaken. Niets gebeurt totdat de reset op het moment van de Event plaatsvindt. Is dat wat u zegt? (Ja)

Ok. Ik heb er een vraag over. Het is zo’n grote …. het is zo’n enorme verandering. Hebben ze hiervoor een plan om het eerst in bepaalde landen te laten gebeuren of gaat dit werkelijk plaatsvinden over de gehele planeet op hetzelfde moment?

COBRA – Dit gaat gebeuren over de hele planeet in een keer, op hetzelfde moment, in de werkelijke tijd.

Rob – Wow. Ik denk aan het menselijke element wat hier meespeelt. Ik bedoel, het lijkt als het niet eerder is ervaren of uitgelegd aan het publiek wat er plaats vindt en het gebeurt gewoon. Hoe zal iedereen die in de financiën zit weten hoe ermee om te gaan, en het te ondersteunen, zelfs als zij heel goed zijn, eerlijke en ethische mensen, en er zijn er heel veel van hen die in het financiële systeem zitten. Het is gewoon hun werk en hun gedachtewereld. Zij zijn effectenhandelaars en zo. Hoe zullen deze mensen in staat zijn om te assimileren met het nieuwe systeem? Zal het zo eenvoudig zijn dat iedereen het kan?

COBRA – Ok. Voor veel van de effectenmakelaars en mensen in de financiële sector zal het een grote schok zijn. Dit type mensen zal de grootste problemen hebben om deze transitie te accepteren.

Rob – Zullen er mensen zijn die hun plaatsen innemen? Ik bedoel, ik neem aan Cobra, ik ben geen supergoede financiële persoon, maar wanneer grote hoeveelheden voedsel worden getransporteerd en verhandeld die gemeenschappen en landen draaiende houden, ik denk specifiek aan voedsel, dat gebeurt allemaal door de aandelenmarkt. Ik bedoel, hoe …. ik neem aan dat er nu onvoorziene …. hiervoor zijn om plaats te vinden.

COBRA – Ja, ja natuurlijk.

Rob – Ok. En ik neem aan dat er duidelijk heel veel mensen bij betrokken moeten zijn die al hiervan weten? Staan zij in contact met de Resistance Movement of de Galactische Confederatie?

COBRA – De meesten van hen staan in contact of, ik zou zeggen, ontvangen instructies van de positieve militairen. Zij weten alleen een deel van het plan, niet het hele plan. Zij kennen alleen het deel van het plan dat direct verbonden is met hun acties.

Rob – Ok. Hier is een andere vraag. Het zegt “In een recent interview hebt u gezegd dat diepe veranderingen van de Aarde tenminste 15 jaar te laat zijn. Het is heel duidelijk dat onze galactische vrienden ons in de gaten hebben gehouden en beschermd – de Zon en de Aarde om veilig te stellen dat zulke diepe veranderingen zoals vulkanische activiteit voor enige tijd op afstand zouden gehouden en dit geeft waarschijnlijk de mensheid meer tijd om te ontwaken en hun bewustzijn te verhogen. Wat zij wilden weten was “Zijn deze veranderingen verbonden met de fotongordel in enig opzicht, en gegeven de aarde veranderingen die zullen plaatsvinden in de toekomst, denkt u dat enkele van deze veranderingen zullen plaatsvinden voordat 2015 voorbij is?

COBRA – Ok. Er is niet zoiets als een fotongordel omdat het grootste deel van de binnenkomende energiegolf van het galactische centrum niet komt via fotons, en zoals ik heb gezegd, ik geef geen exacte tijdlijn voorspellingen over wanneer zaken verwacht worden te zullen plaatsvinden.

Rob – Ok. Iemand sprak over de wiebel in de Aardas en het menselijke bewustzijn. Is de planetaire wiebel en aura dicht geassocieerd met menselijk bewustzijn?” (Ja, dat is zo.) Bent u het ermee eens dat er een poolverschuiving zal zijn, wellicht niet een omkering om zijn as, en is er een tijdsperiode dat deze opening meer verwacht wordt dan enig andere tijd?

COBRA – We zitten al in het proces van de magnetische poolverschuiving . Dit vindt al plaats.

Rob – Kunt u erover praten hoe de pool zal veranderen?

COBRA – De magnetische polen veranderen al en dit zal geen enorme cataclysmen veroorzaken. Over de fysieke poolverschuiving spreek ik nog niet.

Rob – Ok. De magnetische poolverschuiving vindt plaats. Kunt u praten over de afstand van waar de Noordpool nu is, magnetisch? Hoe ver gaat dit verschuiven? Zal dit duizenden mijlen zijn, enkele honderden mijlen. Wat wordt voorzien?

COBRA – Het kunnen duizenden mijlen zijn en het kan een volledige polaire wisseling zijn.

Rob – Het zou kunnen. Zou een polaire wisseling meer fysieke onrust neerslaan? (Nee)
Dus we zouden een magnetische verschuiving kunnen hebben waar de Zuidpool de Noordpool wordt en de Noordpool wordt de Zuidpool, en geen drastische beweging hebben in de tektonische platen of aardbevingen, is dat correct? (Ja)
Heel goed nieuws.
Iemand wil weten wat lichtwerkers zouden moeten doen om zichzelf te beschermen in hun financiële situatie in de wereld van vandaag. U beveelt aan om te investeren. Ik weet dat u het niet over aandelen heeft, maar beveelt u aan om wat goud en zilver te hebben. Sommige mensen hebben het gevoel dat de valuta gaan fluctueren en dat …. Wat zou de veiligste manier zijn om je geld te zetten?

COBRA – Ok. Als eerste; haal het van de bank. Dit is punt 1. En als tweede, stop het in iets tastbaars of zelfs beter, stop het in projecten die de kwaliteit van je leven en de kwaliteit van de levens van de mensen om je heen verbeteren.

Rob – Ok. Hebben alle energieën en frequenties die vibrationeel omhoog gaan een ander effect op kinderen dan op volwassenen? Zij zijn in staat om het beter op te nemen. Wat zou het verschil zijn? Waar kunnen de ouders naar kijken bij hun kinderen? Is er iets waar zij naar moeten kijken? Zullen sommige kinderen door wat mogelijke stressvolle tijden gaan door deze veranderende frequenties? Ik denk niet aan gemeenschap of aardbevingen, maar ik heb het over bewustzijn.

COBRA – Kinderen zullen veel minder problemen hebben om zich aan te passen aan de nieuwe frequenties omdat het voor hen heel natuurlijk zal zijn.

Rob – En hier is een andere moeder, dezelfde persoon. Zij vraag zich af “Waren de ziektes zoals bof, rode hond en mazelen …. Waren deze in een laboratorium gemaakt of waren dit natuurlijk voorkomende ziektes?

COBRA – Zij zijn in een laboratorium gemaakt. Sommige daarvan recent, andere lange tijd geleden.

Rob – Ok. Iemand anders wil u bedanken voor uw liefde en licht. U heeft wat dingen gesteld waarvan ze u vragen “om de zaken te verduidelijken die u stelde over de controle over het reïncarnatieproces. In uw laatste interview zei u dat het heel uitzonderlijk was voor een individu om ooit te ontsnappen aan het rooster op het moment van de dood, waar u een paar maanden geleden stelde dat wat meer geëvolueerde zielen er geen probleem mee hebben om het reïncarnatieproces van dood te doorbreken”.

COBRA – Een ding is om je bewustzijn te verhogen tot voorbij de sluier en deze plaats niet te verlaten en iets volledig anders zal deze quarantaine verlaten en herlokaliseren op een andere locatie.

Rob – Ok. Ik heb hier de laatste vraag. Ik neem aan dat het te maken heeft met het plasma scalaire veld netwerk en de chemtrails. Er heeft een enorme toename plaatsgevonden in chemtrails de laatste tijd en u heeft aangegeven dat sommige van de satellieten naar beneden komen. Maakt dit de chemtrails minder effectief voor de oppervlaktebevolking?

COBRA – Ok. De situatie rondom de chemtrails zal volledig zijn opgelost op het moment van de Event en niet eerder.

Rob – Ok. Dus dit is een van de laatste dingen om te doen. Cobra, dank u heel hartelijk….. Ik verontschuldig mij ervoor dat het zo lang heeft geduurd om dit interview te hebben. Het is informatief zoals altijd en ik dank u heel erg dat u wilt komen en met mij de tijd ervoor te nemen. We zullen dit zo snel als mogelijk is on line zetten. Zijn er nog boodschappen die u voor uw luisteraars heeft voor de komende maand?

COBRA – Ok. Het meest belangrijk in deze maand is om niet je centrum te verliezen. Verlies niet je balans omdat er wellicht uitdagingen komen, en hou vast aan je visie, hou je focus, en we zullen op het eind overwinnen.

Rob – Dank u zeer Cobra. Overwinning voor het Licht. Cobra, nogmaals, God zegen u en dank u voor uw inzet voor onze planeet.

COBRA – Dank u zeer, en overwinning voor het Licht.

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 13 september 2015 in Geen categorie

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers liken dit: