RSS

Interview met Cobra, 21 oktober 2015 door Rob Potter

01 Nov

Noot van Veronica; onderwerpen in dit interview met Cobra zijn o.a.: Khazariaanse maffia, archon invasie en incarnaties in menselijke lichamen, samenwerking Putin met Pleiadianen, nieuwe gevonden ster, geheime ruimteprogramma’s, wat info over de mogelijkheden na de Event, situatie rondom implantaten, Keshe apparaat, Moldavite kelk, AI coördinatie, de rangorde binnen het duister, logos van de galaxy, wat we kunnen doen om de invloed van de sluier te verlichten.

In de inleiding bespreekt Rob een aantal zaken zoals bijeenkomsten die hij organiseert, waarvan een met Luis Maertens, UFO contactpersoon, die vele, vele jaren heeft gewerkt in contact met de Pleiadianen, Tau Ceti, de Venusianen en met het Agartha netwerk en de Great White Brotherhood. Hij heeft zijn eigen virtuele leven waar hij is uitgenodigd in de Tempel van Zuiverheid in het GWB retreat in de Illampu mountains in Bolivia voor 3 dagen en hij heeft daarover een boek geschreven ‘3 Days in the Abbey of the 7 Rays’. 
Daarnaast heeft hij een boek geschreven ‘Runa Antillis, Magical Base of the Andes’.waarin hij zijn ervaringen beschrijft over zijn sprong naar het Jupiter Portaal Ganymede, een kunstmatige maan van Jupiter, een boek dat door Rob wordt beschouwd als dè galactische kosmische gids.
Rob vraagt om hulp bij de vertaling van andere van Luis’ boeken vanuit het Boliviaans Spaans naar het Engels; als er iemand is die dit beheerst en dit tegen betaling wil doen kan deze contact opnemen met Rob.

Rob maakt bekend dat de kosmische gidsen hebben beloofd dat zij zullen landen en lessen en trainingssessies zullen geven op verschillende locaties, op enig moment als de tijd daar rijp voor is.
Hij vertelt verder over zijn ervaringen als healer en hij gaat in op zaken die via zijn website te koop zijn, zoals: piramides, kristallen, lasers, Tesla producten, cintamini stenen in juwelen gezet, etc.

Voor de informatie over al deze zaken verwijs ik naar: http://thepromiserevealed.com/2015-oct-27-q-a-with-cobra/

Het interview

Rob – Hallo dames en heren. Welkom bij weer een speciale editie van de Victory of the Light radio show. Het maandelijkse Cobra interview vindt vandaag plaats, 21 oktober 2015. De wereld heeft te maken van enorme downloads van informatie en zaken die naar voren komen, en het is zoals altijd fantastisch om te spreken met mijn goede vriend, de afgezant van het Licht, Cobra. Welkom bij de show Cobra, hoe is het ermee?

COBRA – Dank voor de uitnodiging. Het is een hele intense en hele interessante tijdsperiode op dit moment.

Rob – Ja, er gebeurt veel op dit moment. Jee, waar te beginnen. Ik denk dat ik zou willen beginnen met enkele van uw artikelen die u heeft gepubliceerd. U sprak erover dat het Khazariaanse maffia verhaal de mainstream media heeft gehaald, iets wat oorspronkelijk was verteld door een Pleiadiaan, Hatton, via een vrouw met de naam Dharma, in wat is genoemd de Phoenix Journals. Vele jaren geleden heeft zij de waarheid geopenbaard over de Khazariaanse archon invasie. Kunt u hier wat over vertellen in aansluiting op wat in Veterans Today is geschreven en nu dus de mainstream media heeft gehaald?

….?

Rob – De vraag is, wat betekent deze informatie met betrekking tot de Khazariaanse maffia voor de populatie nu het in de mainstream media is gekomen? Wat denkt u wat er hier gebeurt met betrekking tot de menselijke bewustzijn populatie op de oppervlakte nu VT erover praat dat ISIS is gecreëerd door de US en Israel?

COBRA – Ik zou dat geen ISIS willen noemen. Dit is eenvoudigweg …. ik zou over deze entiteit willen spreken als de islamitische staat. Dit is nummer 1. En 2, het bewustzijn op de achtergrond over deze situatie was er altijd. Het heeft nu simpelweg de kritieke massa bereikt, wat betekent dat veel mensen in machtsposities die zich niet bewust waren over de achtergrond zich dat nu wel bewust zijn en, natuurlijk, geeft dit alleen maar meer ondersteuning aan de Oosterse Alliantie wereldwijd voor hun operaties.

Rob – Er zijn meer mensen die dat zeggen en ik kreeg vandaag een bevestiging. Ik sprak met een militair. Hij zei dat de VS carrier macht vandaag de Golf heeft verlaten en min of meer afwacht. Sommige mensen zeggen dat Obama feitelijk in het geheim werkt met Putin langs deze lijnen. Hebt u daar enig commentaar op?

COBRA – Ik zou het anders willen stellen. Ik zou zeggen dat de positieve militairen van de VS in contact staan met het hoogste militaire commando in Rusland en, natuurlijk, zoals u weet waren de positieve militairen van de VS altijd tegen de cabal en hebben zij zich altijd teweer gesteld tegen wat er gebeurde. Deze alliantie is dus niet nieuw. Deze alliantie bestaat al lange tijd en hij is nog niet openbaar, maar bepaalde acties die je nu ziet, en terwijl er in de toekomst meer van zullen zijn, zullen het bestaan van deze alliantie bevestigen.

Rob – Ja. Okay. Dank u wel. Ik waardeer dat. Dat is iets wat we min of meer voelden, dat de goede mensen achter de schermen samenwerken. Een ander interessant ding dat u recent rapporteerde is dat de Chinese Yuan is opgenomen in de SDR ‘basket of currencies’. Dat is een nogal belangrijke verandering ter voorbereiding op de RV revaluatie en de globale valuta reset met de Event. Bent u het daarmee eens?

COBRA – Ja, precies, want het plan was altijd dat de reset de Chinese Yuan erbij zou betrekken en wellicht zelfs meer valuta, dus dit is een stap in de goede richting. Sommige mensen voelen het dat dit een stap is in de richting van een globaliserend planeet cabal regering. Dat is niet waar. Er is veel op angst gebaseerde propaganda over de situatie, maar in de realiteit zitten de Lichtkrachten hierachter, en gedurende jaren is de Oosterse Alliantie geïnfiltreerd door de jezuïeten maar de jezuïeten zijn niet meer zo sterk. Zij zullen niet in staat zijn om iets te doen als de Event plaats vindt.

Rob – Dat is echt goed nieuws. Het lijkt echter alsof er veel misinformatie is over hoe deze duistere krachten samenwerken. En ik heb hier een vraag daarover, waar u sprak over het grote vergeten en de archon invasie. U gaf aan dat veel van deze reptillians zijn geïncarneerd in menselijke lichamen. Ik zou graag willen weten of wij weten, of u weet, of de Resistance weet: als deze reptillians hier in menselijke lichamen komen zijn zij zich dan bewust van wie ze zijn? Of hebben zij alleen deze matrix nanobyte programma’s en zijn ze gewoon als normale mensen maar voeren een vijandige buitenaardse agenda uit?
Mijn vraag is, zijn zij zich bewust zoals Lichtwerkers? Wij zijn bewust en voelen dat we deel uitmaken van een spirituele positieve inspanning en toch zijn we niet echt ‘volledig lid’. Sommigen van ons kunnen fysiek of niet-fysiek wat ervaringen hebben gehad, maar velen van ons hebben niet de context zoals u die heeft. Ik vraag mij af met deze verschillende groepen van vijandige reptillians die in ons systeem incarneren en zichzelf in machtsposities vinden, werken zij bewust samen met de satanische invloed of hoe werkt dat voor hen?

COBRA – Zij zijn in golven naar deze planeet gekomen, vele duizenden jaren geleden. De eerste intocht was gewoonlijk in het reptillian lichaam. Ik wil daarbij includeren de ‘sprongkamers’ in verscheidene portalen van de ondergrondse bases over de hele planeet, en dan later incarnaties waar zij in deze incarnatie stierven en zij opnieuw reïncarneerden als een menselijk wezen. Zij zijn nog steeds reptillian maar zijn geïncarneerd in een menselijk lichaam en zij hebben daarna veel van deze incarnaties in menselijke lichamen gehad. Zij hebben het vergeten, natuurlijk, zoals ieder ander. Zij weten niet bewust dat zij reptillians zijn. Zij zijn gewoon door de archons gebruikt als poppetjes en gewoonlijk neigen deze reptillians ertoe te worden aangetrokken tot het uitoefenen van de meest gewelddadige beroepen. Gewoonlijk werken zij als huurlingen want dat is hun natuur. Zij willen doden, zij willen martelen, dus zij worden aangetrokken door dit soort beroepen en veel van deze entiteiten zijn nu bij de crisis in Syrië betrokken als huurlingen.

Rob – Okay. Dat is heel interessant. En zou er een andere groep zijn die meer is aangetrokken tot de hoekstenen van de macht? Zouden dit draco’s zijn of …..

COBRA – Precies. Veel draco’s kwamen – hetzelfde verhaal – duizenden jaren geleden in hun draco lichamen via ‘sprongkamers’ in de ondergrondse bases en in hun opvolgende incarnaties hebben zij menselijke lichamen aangenomen en vandaag zijn zij de cabal, de illuminatie. Zij zijn draco’s geïncarneerd in menselijke lichamen. En de top van hen weet dat zij draco’s zijn en het maakt deel uit van hun, ik zou zeggen, ‘trots’. Zij zien zichzelf als een superieur ras. Het is een van hun zogenaamde geheimen dat zij feitelijk niet menselijk zijn. Ik geloof dat Hillary Clinton onlangs nog zei dat zij in feite niet menselijk is.

Rob – Yea, iemand stuurde me pas geleden een bericht en ze zei dat zij was gecreëerd in een garage in Palo Alto toen iemand aan haar vroeg: “Waarom zweet u niet?”. Ik denk niet dat het in Palo Alto was, misschien in Camp David in de ondergrondse kloonbasis. Ik weet dat veel hiervan zo ver weg ligt voor veel mensen. Het lijkt echt op de Invasion of the Body Snatchers, maar mijn eigen ervaring heeft mij naar dit pad gevoerd waar ik bepaalde ervaringen heb gehad, en ik moet zeggen, het grootste deel van alles wat u zegt heeft betekenis voor mij en ik waardeer dat. Ik heb mij altijd afgevraagd welk niveau van bewustzijn de mensen hebben die deze agenda’s uitvoeren. Zijn zij net zoals velen van ons die gewoon hun eigen programma’s uitvoeren? Dus op het moment van de Event zal aan deze wezens ook de kans worden gegeven om zich naar het Licht te keren?

COBRA – Ja, ja.

Rob – Heel goed. Dus het lijkt erop dat … Ik wil gaan naar het ‘Honeycomb Earth interview’ van Corey Goode. We spraken zojuist wat privé. Ik wilde u eerst wat vragen stellen. Laten we teruggaan naar Veterans Today waar Gordon Duff zei dat hij gelooft dat Putin werkt met de ‘Tall Whites’. Vanuit mijn begrip zijn de Tall Whites een nogal vijandige negatieve macht die op de mensheid neerkijkt. Zij hebben met de regering samengewerkt. Er is een man met de naam Charles White [my bad Charles Hall], als je hem wilt opzoeken. Hij was een beveiligingsman en hij maakte een wat kleine, ik neem aan, inbreuk en zij richtten een straal op hem, een van de Tall Whites en sneden zijn keel door en hij bloedde bijna leeg en stierf bijna. Het feit dat hij herstelde en hierna terugkwam naar zijn werk, imponeerde hen en zij hadden respect voor hem. Deze Tall Whites hebben een pen in hun zak die je kan steken en doden door het veroorzaken van het leegbloeden van je beenmerg. Ik zag ze altijd als vijandig, en voor mij – een groep die gewoon zegt: “Okay, we zijn van het Licht, we keren ons naar het Licht” komt op mij vreemd over. U heeft het iets verhelderd. Naar ik begreep is er veel misinformatie met betrekking tot de Tall Whites en de Nordics. Kunt u verhelderen de … met wie werkt Putin en het verschil tussen Tall Whites, Nordics, etc.?

COBRA – Okay. Putin werkt met de Pleiadianen, of zullen we zeggen, de Pleiadianen instrueren Putin. Tall Whites is een paraplubegrip dat door verschillende groepen verschillend wordt gebruikt. Sommige van de negatieve militairen verwarren feitelijk de Tall Whites en de Blonds, en denken in feite dat als zij het over de Tall Whites hebben het de Pleiadianen zijn. En er zijn wat andere mensen die de Tall Whites precies beschrijven als de groep zoals jij dat deed. Dus er is een hoop verwarring hier. In feite werkt Putin met de Pleiadianen en niet met het negatieve ras dat wordt bedoeld met Tall Whites. En ook, de groep zoals jij die net hebt beschreven is onlangs door behoorlijk dramatische veranderingen gegaan. Zij zijn nu ook aan het Licht toegewijd.

Rob – Dat klinkt heel goed. Ik ben wat nieuwsgierig, ik weet niet, denkend vanuit een militaristische Aarde term, een groep zegt, de startkracht komt binnen en zegt: “Okay, we zijn van het Licht”. Is dit een beslissing vanuit bewustzijn of volledig een energetische zielstransformatie van een hele groep mensen?

COBRA – Als iemand voor het Licht werkt is het zowel een bewust besluit, dat zich dan manifesteert in bewuste positieve acties en ook een spirituele gebeurtenis, een spirituele transformatie, een spirituele realiteit. Het is een combinatie van beide.

Rob – Okay. Ik voel dat de Aardebevolking een kleine onderbreking verdient en ook een kleine spirituele transformatie. Sommige van die lui die tegen ons hebben gewerkt en gewelddadig zijn, opeens zijn zij het team van goede mensen? Ik neem aan dat het alleen mijn ego is en mijn persoonlijke ding zoals, waarom worden wij niet eerst bevrijd? Zij hebben slechte dingen gedaan en wij zijn alleen maar gemanipuleerd. Enig commentaar op deze op mensen gebaseerde opinie?

COBRA – Ja, helaas is de Aarde de laatste om te worden bevrijd omdat het een bolwerk is van de chimera groepen, voor de archons, voor de meest machtige overgebleven negatieve krachten op dit moment. Dus de oppervlakte van de planeet, de mensen op de oppervlakte van de planeet, zijn de laatsten om te worden bevrijd, en de andere rassen die niet rechtstreeks waren betrokken bij de situatie op de planeet Aarde hebben deze gunst al ontvangen. Dus we zitten een beetje in een ongelukkige situatie hier op de planeet Aarde.

Rob – Yeah, Ik geloof dat dit een onderbelichting is. Ik stuurde u dat artikel waar iemand vragen over had en u heeft het gepubliceerd. Het was interessant dat zij een ster hebben gevonden, ik geloof dat ze het WTF001 noemen, wat betekent dat er wat anomalieën plaatsvinden, en ik zie dat er een artistieke afbeelding is van een soort van gigantische menselijke structuur ring rondom deze planeet. Heeft u enig rechtstreeks inzicht of bevestiging van de Resistance over de natuur van deze planeet en of deze afbeelding op enige manier correct is?

COBRA – Ja, het is correct. Feitelijk zou ik willen zeggen dat er nogal veel sterren zoals deze zijn en er was eerder veel censuur op ontdekkingen zoals deze, en het feit dat toegestaan werd deze ontdekking publiek te maken is een signaal dat de Lichtkrachten nu sterker zijn en nu achter de ‘zachte’ en ‘niet zo zachte’ openbaarmaking zitten. Dus er zullen meer en meer aankondigingen zijn die geleidelijk in intensiteit toenemen in de richting van de echte openbaarmaking.
En wat deze ster vertegenwoordigt is feitelijk een civilisatie die heel geavanceerd is en die een zogenoemde Dyson Sphere heeft gecreëerd. Een Dyson Sphere is een, ik zou zeggen, een constructie rondom de ster die de energie van de ster intoomt en acteert als een inter-dimensionaal portaal. Het is iets dat extreem geavanceerde civilisaties kunnen doen. Dit is niet de enige ster zoals deze in onze galaxy. Er zijn behoorlijk veel sterren zoals deze. Er zijn meer van deze sterren ontdekt. Maar, zoals ik al eerder zei, dit is allemaal onderdrukt en gecensureerd. Nu deze informatie naar buiten komt is dit een grote stap in de richting van de feitelijke openbaarmaking.

Rob – Dus dit is een constructie rondom een ster en niet een planeet?

COBRA – Het is geen natuurlijke planeet, het is een kunstmatig grit zou je kunnen zeggen.

Rob – Dus de constructie, is deze rondom de ster of een planeet?

COBRA – Het is rondom een ster.

Rob – Kunt u ons een idee geven over de afmetingen ervan?

COBRA – Dit is enorm, dit is werkelijk enorm.

Rob – Hebt u het over miljoenen mijlen?

COBRA – Ik zou zeggen dat er veel kleinere objecten zijn die grotere objecten creëren. Ik zou zeggen op zijn minst honderden of duizenden mijlen, zo niet miljoenen mijlen in diameter. Het is een enorm ding.

Rob – Wow. Dat is een supercultuur ras mensen, dat duidelijk een heel lange levensspan heeft en een hele stabiele cultuur om zoiets te creëren. En in mensen Aarde terminologie, kunt u ons een idee geven van de tijd die wellicht nodig is voor een supercultuur die geavanceerde technologie gebruikt om zoiets te maken?

COBRA – Zie je, als de cultuur de basis spirituele principes van het Licht begint te begrijpen, accelereert de ontwikkeling van zo’n cultuur dramatisch en zaken zoals dit, als een constructie die miljoenen mijlen in diameter is, zijn niets bijzonders voor ze, omdat ze de wetten van creatie begrijpen. Zij begrijpen de wetten van de natuur en ze volgen het Licht. Dus als iemand is … als een civilisatie is bevrijd van het duister en bevrijd van alle limieten daarvan die komen van de primaire anomalie, zijn enorme zaken als dit mogelijk, en dit is maar één voorbeeld.

Rob – Okay. Dank u, dat is geweldig. We gaan nu naar wat van de vragen van onze luisteraars. Ik heb er zelf een paar die we eraan toevoegen, maar hier wat basisvragen. Ik weet dat u enkele ervan wellicht al eerder heeft beantwoord, maar de mensen zijn trouwe volgers en herhalen vragen. Sommige mensen stellen elke keer dezelfde vraag. Ik wil ze vragen om daar niet mee door te blijven gaan. Iemand wilde weten of u kunt spreken over de heilige numerieke codes met betrekking tot de Event. Is daar iets bij betrokken van heilige geometrie en wiskunde met de timing van de Event?

COBRA – Heilige geometrie is feitelijk heel erg verbonden met het passeren van de kosmische cycli, dus ja, de Event is een moment van intersectie van bepaalde kosmische cycli, dus als de juiste combinatie van energieën die gerelateerd zijn aan deze kosmische cycli zich voordoet zal de Event plaatsvinden.

Rob – Okay. Dank u. Niet alles is door HAARP of de cabal gefabriceerd, maar is de droogte in Californië….. is er enig aspect van regeringsmanipulatie hierin?

COBRA – Helaas, ja.

Rob – Okay. Iemand wil dat u commentaar geeft, en natuurlijk, dit gaat terug naar alles van Corey Goode, en dit is gebaseerd op Corey’s informatie. U en ik zullen hopelijk snel een interview met hem hebben. Ik geloof dat Corey oprecht is in zijn informatie, maar met betrekking tot een van de zaken is dat de groep Pleiadianen niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn en zich voordoen als Pleiadianen. Zijn zij feitelijk een oud Aarde gebaseerde civilisatie die zich verbergt binnenin de Aarde? Hebt u enige persoonlijke ervaring gehad van het gaan naar de Pleiaden?

COBRA – Ik had fysieke contact ervaring met de Pleiadianen, en ik kan zeggen 100% dat zij echte Pleiadianen zijn die komen van het Pleiaden sterrencluster en zij zijn geen ondergronds Agartha netwerk wegbreek civilisatie. Je kunt het verschil tussen de twee van mijlen zien. Het is heel simpel. De Pleiadianen zijn Pleiadianen en de Agarthanen zijn de Agarthanen.

Rob – Ik zou het hiermee eens zijn en Dr. Bell ging feitelijk naar de planeet Lyra mensen, dus hij is op de Pleiaden geweest. Ook in mijn conversatie met Corey Goode heeft hij aangegeven dat Valiant Thor afkomstig is van een binnenaarde civilisatie en zoals ik zei in het Michael Salla interview, grinnikte ik een beetje naar Corey. Maar ik geloof dat Corey oprecht is. Ik geloof dat hij gewoon eerlijk vertelt wat aan hem is verteld, en oprecht over wat hij weet van het geheime ruimteprogramma.
Cobra, bent u het ermee eens dat in de interactie met de geheime ruimteprogramma groepen, alle 5 of 6 daarvan deze allemaal vallen onder een soort archon / draco / reptillian paraplu, dat wanneer de Pleiadianen of iemand met deze groep handelde, dat zij, zou ik zeggen, omzichtig en heel gesloten waren en heel veiligheidsbewust met betrekking tot hun interactie met elk van deze SSP individuen gedurende de geschiedenis. Bent u het daarmee eens?

COBRA – Tot op zekere hoogte, ja. De meeste van de SSP groepen die je noemde en die Corey heeft genoemd waren feitelijk aan het werk onder de paraplu van het illuminatie netwerk. Ik zal het zo zeggen. De groep die Corey de United Nations Galactic wat dan ook noemt, deze groep is feitelijk datgene dat het meest open was voor Pleiadiaans contact, omdat sommigen van de VN diplomaten in contact stonden met de Pleiadianen. Van mijn perspectief, en van het perspectief van mijn bronnen, was dit de meest positieve groep van alle SSP’s.
Het zogenoemde corporate programma en het Solar Warden ruimteprogramma waren feitelijk twee kanten van dezelfde munt die feitelijk waren gecreëerd dor het militair-industrieel complex met de onheilige vier aan de top (Bush, Cheney, Rumsfeld, Kissinger). Dus deze groepen dienden feitelijk als een Trojaans paard voor de draco invasie die in 1996 plaatsvond. Zij hebben de diep ondergrondse bases voor de draco invasie geprepareerd. Zij hebben de infrastructuur binnen de asteroïden gordel geprepareerd voor de draco invasie. Zij hebben militaire opslagplaatsen geprepareerd op Charon, de satelliet van Pluto. Zij hebben bepaalde zaken op Saturnus manen geprepareerd in de negentiger jaren.
Maar ik zou zeggen, apart van de top commando structuur, de illuminatie commando structuur, waren de super soldaten en het andere personeel binnen deze militaire en corporate ruimteprogramma’s in de meeste gevallen positieve mensen. Zij dachten dat zij de planeet verdedigden. Zij begrepen niet de hele agenda, en de draco invasie en de archon invasie in 1996 was het hoofddoel van het Solar Warden en het corporate ruimteprogramma toen in 1996. De splitsing tussen Solar Warden en het corporate ruimteprogramma gebeurde feitelijk na 1996. Voor die tijd waren zij in basis een en dezelfde.

Rob – Okay. Dus de splitsing vond plaats en de Pleiadianen en de superluminals van de hogere dimensies hebben dit geobserveerd en wisten dat veel van Corey’s gelijken in het duister werden gehouden, afgeschermd, en ze werden benaderd, en zou u zeggen dat het mogelijk is, bent u het ermee eens of weet u of Solar Warden voor het grootste deel nu is omgedraaid en werkt met de Lichtkrachten?

COBRA – Een paar dingen hier. Ten eerste was het heel moeilijk voor de Pleiadianen en andere positieve rassen om contact te maken met mensen binnen deze ruimteprogramma’s, want, dat is een feit, alle individuen in deze ruimteprogramma’s werden zwaar in de gaten gehouden en gecontroleerd. Dus er was niet veel contact gelegd. Er waren wat onderhandelingen op top niveau, maar deze onderhandelingen hadden geen succes. En toen na, ik zou zeggen, 1999, toen de Resistance Movement naar deze planeet kwam, had de RM een behoorlijk sterke kracht binnenin het zonnestelsel, speciaal de asteroïden gordel, en zij begonnen met een huisopruimingsoperatie. Zij hebben al deze illuminatie structuren door het zonnestelsel opgeruimd. In het jaar 2012 was het overgrote deel geschoond.
Het zogenoemde Solar Warden programma zoals we dat kennen bleef niet bestaan in 2012, en wat er was overgebleven aan de duistere kan waren alleen wat kleine facties in directe verbinding met de chimera groep. Al het andere personeel en menseninfrastructuur is overgegaan naar de Lichtkrachten, en de SSP die nu binnen het zonnestelsel is werkt voornamelijk voor het Licht. Het is een positieve alliantie.

Rob – Dat is mooi. Dat bevestigt zo ongeveer wat Corey zei. En als we Corey volgen, de 20-jaar-en-terug die zij in de ruimte doorbrachten en er was geen kans op contact met de Aarde. Zij stonden altijd onder hevige monitoring, dus dat lijkt logisch. Het zal werkelijk een behoorlijk verhaal zijn voor de wereld om te verwerken als de Aarde mainstream populatie een beeld krijgt over wat heeft plaatsgevonden, met betrekking tot onze spirituele natuur, ons lichtlichaam, hoe deze technologieën mogelijk zijn en de doorgaande strijd die hier al voor zo lang aan de gang is. Dank u zeer voor de informatie Cobra.   (Graag gedaan.)
We hebben meer vragen hier van mensen. Iemand vraagt zich af, na de Event, zal de vrije wil alles mogelijk maken? Iemand zegt, “Kijk, ik wil hier niet zijn, ik wil naar een hoger luminaal licht gaan, terug naar ons zielsaspect”. Zullen zij in staat zijn om dat te doen of zullen zij door het normale proces moeten van ascentie en bewustzijn? Hoe werkt dit voor de gemiddelde ziel?

COBRA – Okay. Na de Event zullen veel opties open liggen, maar zij zullen geleidelijk openen. Dus op een bepaald punt na de Event zal het mogelijk zijn om de planeet te verlaten en zal het mogelijk zijn om naar andere locaties te gaan, en spirituele groei zelf zal behoorlijk geaccelereerd worden omdat de sluier zal zijn verwijderd.

Rob – Okay. Kunt u iets meer zeggen …. ik zou u willen …. ik las in uw artikel, u vertelde dat de plasma veld implantaten niet meer zo krachtig zijn. Er is nog steeds enige vorm van activiteit. Als u kunt verduidelijken wat dit is. Ik weet dat het nog steeds is verbonden met de toplet of strangelet bommen. Kunt u iets zeggen over de invloed van de implantaten en hoe zij recent zijn veranderd?

COBRA – Okay. Het is eenvoudigweg een aspect van het implantaat dat is geschoond. Maar de kern van het implantaat …. het zijn niet langer zwarte gaten. Zij zijn nu gewoon roterende singulariteiten, wat betekent dat zij niet zo krachtig meer zijn, maar nog steeds …. de sluier, het netwerk, de technologie, het plasma, het is er allemaal nog. De sluier is er nog steeds, dus dit moet weg voordat de Event gebeurt.

Rob – Cobra, mijn vervolgvraag op deze informatie is: veel mensen hebben me vragen gesteld over implantaten verwijdering. Het lijkt erop dat iedereen erover praat en het verkoopt. Er is geen manier om implantaten te verwijderen. Het moet worden gedaan door een hogere technologie die het verwijdert. Klopt dat?

COBRA – Ja, dat klopt. Feitelijk zijn er wat technieken die mensen gebruiken die tot een bepaalde hoogte gunstig kunnen zijn, maar mensen adverteren met implantaten verwijdering. Het is in basis implantaten genezing of implantaten situatie verbetering. Mensen zijn niet in een positie om implantaten te verwijderen.

Rob – Okay, goed. Omdat van mijn begrip in de kamers die Dr. Bell en ik hebben gecreëerd volgens instructies van de Pleiadianen, zoals ik het begreep, gebruik makend van de Tesla spiralen, de kristallen, de lasers en de piramiden, creëerden we iets als een buffer zone die de invloed verlaagde tot het punt waar, zoals ik begreep, hun schepen het gebouw binnenkwamen en een wisselwerking hadden, en van mijn ervaring. Ik had een uit mijn lichaam ervaring bij vele gelegenheden in deze systemen, en ik herinner mij de Aarde onder mij voorbij te zien gaan, de schaduw aan de ene zijde van Aarde te zien, het licht aan de andere. Ik zag nooit het gezicht van dit lid, maar had altijd een serie conversaties. Voor mij, ik voel dat deze systemen en deze positieve nulpunt technologieën – zij kunnen mitigeren en de effecten van de implantaten verminderen. Is dat correct?

COBRA – Ja, maar ik neem aan dat jouw ervaringen van voor 1996 waren.   (Oh, ja, ja, absoluut.)    Ja, want de implantaten van nu zijn niet dezelfde als de implantaten van voor 1996. Zij zijn drastisch verbeterd. Het is een veel meer geavanceerde negatieve technologie. Dat is waarom het zo langt duurt.   (Okay)   De implantaten voor 1996 – we hadden al technologieën op de oppervlakte die ze bijna volledig konden verwijderen. Wat we nu hebben is anders omdat het is gebonden aan strangelet bommen en plasma velden. Het is een beetje een andere situatie nu.

Rob – Yeah, we horen dat alles door deze colliders en zo daar gaat. Is het voor ons mogelijk om daar een toer te maken en op het moment dat niemand kijkt een waterpomptank in het hele ding te gooien zodat het explodeert? (Rob lacht.) Wat is het verhaal? Het lijkt erop dat de Lichtkrachten simpelweg daar binnen kunnen gaan en gewoon …. Ik weet dat ze nucleaire krachtcentrales kunnen stoppen met geavanceerde hyperdimensionale technologie en fysieke mechanische dingen afbreken. Zij deden dit vele jaren geleden op de Arroyo Seco nucleaire centrale. Kunnen ze dat niet doen met de Cern collider – gewoon ervoor zorgen dat het kapot blijft gaan op 5 of 6 plaatsen zodat het nooit functioneert?

COBRA – Het functioneert tot een bepaalde hoogte, maar het is ver van gevaarlijk zijn. Het is niet zo gevaarlijk als waar de mensen bang voor zijn.

Rob – Okay, dat is goed om te weten. Nu, sprekend over technologie. Iemand vroeg “zullen er enige geavanceerde buitenaardse technologieën of publieke landingen zijn voor de Event?” , en ik neem aan dat dit leidt naar de vraag over Keshe. Ik ben heel opgewonden. Iedereen stelt vragen aan me. Wat denkt u? Als mij vooraf om commentaar wordt gevraagd zeg ik tegen ze dat ik gewoon bid en hoop dat het echt is en dat het werkt. We moeten afwachten en zien. Mijn vraag aan u is duidelijk, sommige mensen hebben ze nu ontvangen. Ik kijk heel erg uit naar een Lichtwerker die aan ons rapporteert. Ik bied dat nu aan. Als iemand wil terugkoppelen naar Cobra en mij met zijn ervaring. Misschien kan deze een video maken als hij een Keshe technologie apparaat heeft als het werkt. Wat denkt u over het Keshe apparaat? Hebt u hierover enige bevestiging ontvangen om te zien of het echt is of niet?

COBRA – Ik hoorde dat hij bepaalde zaken aan het ontwikkelen was. Ik heb geen bevestiging gekregen dat hij het apparaat succesvol heeft voltooid. Dus ik zal zijn overtuigd als mensen beginnen met positieve feed back te geven, zoals: “Ja, ze hebben een apparaat onder …. Zij hebben beide apparaten en ze hebben het thuis en het werkt”. Want als dit gebeurt zal het een explosie zijn. Het zal een kettingreactie van positiviteit zijn. Het zal een kettingreactie van Licht zijn. Als dit gebeurt, dan, natuurlijk, kunnen we Mr. Keshe voorzien van dramatische distributie en productie capaciteiten. Maar totdat dit gebeurt, zullen we afwachten.

Rob – Juist, precies. Dus ze zijn vrijgegeven. Mensen ontvangen ze. Ik zal heel opgewonden zijn, ik ga zeker een apparaat kopen. Ze kosten $800. Als het erop neer komt dat iemand een echte heeft, … Ik zal nu door een aantal vragen van mensen gaan. Aan het eind zal ik er een paar van mij doorheen schieten, maar we moeten eerst door deze. Wat zijn sommige bezigheden die wezens van andere positieve lichtplaneten voor de lol doen en die hier niet worden gedaan? Wat doen de Lichtkrachten voor recreatie?

COBRA – Zij houden ervan in de natuur te wandelen, zij hebben partijen, zij maken kunst, zij luisteren naar muziek – in basis gelijksoortige dingen als hier.

Rob – Okay. Heel goed. En hier is een andere die we vaker hebben gesteld en ik blijf deze krijgen en ik vraag de mensen om het zelf te zoeken. Er zijn veel goede mensen daar die zich bij de RM willen aansluiten. Er is geen formele ‘kaartdragende’ activiteit. Kunt u aan de mensen suggesties geven? U weet, zij willen heel graag werken met de Resistance Movement. Wat voor acties en dingen zouden mensen kunnen doen om te worden opgemerkt door de RM om deel te gaan uitmaken van het contact van de eerste golf wellicht?

COBRA – Okay. Ten eerste, de RM maakt op dit moment geen contact met de oppervlaktebevolking. Dit is niet mogelijk. Ten tweede, de RM zal met bepaalde mensen op het moment van de Event contact opnemen, en zal hen bepaalde richtlijnen geven over hoe zij kunnen assisteren in het feitelijke proces van de Event. En ten derde, we zoeken geen volgers. We zoeken naar leiders. Dus elke persoon moet naar binnen gaan en zoeken naar innerlijke leiding over wat te doen. Ik ben hier niet om iemand te vertellen wat hij moet doen. Ik geef alleen intel vrij om het makkelijker voor je te maken geïnformeerd te zijn, en dan ben je zelf degene die een sprong moet maken en besluiten wat te doen. De mensen vragen altijd aan mij “wat zou ik moeten doen, hoe kan ik helpen?”. Ik ben hier niet om je te vertellen hoe te helpen. Jij bent degene die naar binnen moet gaan, vind je talenten, vind je inspiratie, vind je innerlijke kracht en vind de drang om iets te doen.

Rob – Heel goed, dat is ook mijn antwoord. Ik zeg hetzelfde. Iemand stelde een vraag over de Moldavite kelk. Zij wilden weten of er al enige facetten zijn geactiveerd?

COBRA – Ja, die zijn er.

Rob – Kunt u daar iets verder op in gaan? Wat is het effect van de facetten van de Moldavite kelk die zijn geactiveerd? Wat is hun invloed?

COBRA – Feitelijk functioneert deze Moldavite kelk als een lens van de energie van de galactische centrale zon en de facetten die actief zijn geven dit licht door, deze energie, naar deze specifieke sterrenpersoon op de oppervlakte van de planeet die actief is of haar missie doet. Dus deze facetten zijn actief tot de proportie dat de specifieke Lichtwerker of Lichtstrijder wakker is en bewust en actief in zijn missie.

Rob – Okay. Dank u. De Moldavite kelk is anders dan de Cintamani stenen, juist?   (Ja)   U zei dat de planeet was vernietigd in het Sirische systeem. Kunt u over deze vernietiging praten? Wat het een invasie? Wat het iets negatiefs? Wat gebeurde er? Wat dit een natuurlijk verschijnsel?

COBRA – Het was geen invasie. Het was een experiment dat niet goed ging. Sirius wilde de planeet verdichten van het etherische naar de fysieke laag. Zij wilden een fysieke planeet van plezier creëren, maar als gevolg van de plasma anomalie ging dit proces van materialisatie of specificatie niet goed en het hele ding explodeerde.

Rob – Okay. Dus dit was een onopzettelijk wetenschappelijk experiment met een hele planeet? Werd het op dat moment bewoond?

COBRA – Nee. Het was alleen een massa materie. Feitelijk was het geen wetenschappelijk experiment. Het was hun wens om een fysieke planeet van plezier te creëren en dit project was feitelijk niet succesvol.

Rob – Okay, dus er was geen bevochten planeet of zoiets. Dank u, voor deze verduidelijking. Bij benadering, hoe lang geleden vond dit plaats?

COBRA – Het was een paar miljoen jaren geleden.

Rob – Okay. Ik had hier een vraag. In enkele van mijn vroege jaren visionaire ervaringen als jongelling, in een van mijn uit mijn lichaam ervaringen, zag ik al deze kleuren en op enig moment in mijn ervaring herkende ik feitelijk wat ze noemen de rozenkruis of het Rosicrucian kruis, en ik wist eigenlijk niet was het was. Het was enige jaren later toen ik dit metafysische symbool observeerde dat ik het herkende van een innerlijke laag ervaring. Kunt u praten over de, ik neem aan …. is dit een universeel symbool? Hoe was ik in staat om dit beeld van dit symbool te zien voordat ik er bewustzijn over had?

COBRA – Omdat je waarschijnlijk in je eerdere levens onderdeel was van het Rosicrucian netwerk.

Rob – Okay. Dank u. Iemand wilde weten wat de echte betekenis is van het Keltische kruis?

COBRA – Het Keltische Kruis is een heel oud Atlantis symbool dat feitelijk moeder Aarde representeert, Gaia.

Rob – Okay. Dank u wel. Hier is er een, het zegt “Het lijkt alsof er een enorme hoeveelheid reptillians onder ons leeft, vooral in de muziek showbiz. Zijn zij hybride of geïncarneerde reptillians?”

COBRA – Okay. De meeste reptillians zijn niet in de show business. Zij zijn huurlingen zoals ik heb gezegd. Deze die in de show business zitten zijn vooral draco’s.

Rob – Okay. Dus deze zijn, opnieuw, gewoon hun lijnen aan het volgen. Dus laten we naar vraag nr. 5 kijken. Wat kunnen we verwachten dat zal gebeuren met deze reptillians of draco’s met de Event?

COBRA – Aan hen zal de mogelijkheid en de keuze worden gegeven om over te steken naar het Licht en degenen die weigeren om dat te doen zullen heel waarschijnlijk eindigen in de galactische centrale zon.

Rob – Okay. Hebben we enige archons die positief zijn geworden en naar het Licht van het archon niveau zijn gegaan?

COBRA – Oh, ja.

Rob – Oh werkelijk? Dus enkele van de meest zware duistere samenspannende negatieve krachten zijn feitelijk naar het Licht gegaan. Zijn ze terug naar het licht geweest of zijn ze simpelweg op de moederschepen en genieten van hun genezing?

COBRA – Toen ze gevangen waren genomen en vervoerd naar de moederschepen en de locaties, bijvoorbeeld de Ganymede sterrenbasis, hebben enkele van hen zich hun slechte keuzes in het verleden gerealiseerd en nu doen ze wat ze kunnen om dit recht te zetten.

Rob – Wow dat is echt koel. Er is verlossing mensen, en je kunt mededogen krijgen – zelfs op het hoogste niveau van negativiteit. Alles wat ik kan zeggen is dat God groot is in zijn vergeving naar zijn creatie. Dit is een ander ding dat mensen willen weten en ik denk dat het spreekt over de principes en machten dat we niet moeten worstelen met vlees en bloed, maar deze gewelddadige buitenaardse implantaten agenda’s. Als de duistere macht een plan heeft en zij willen dit uitwerken door een lager niveau cabal of draco reptillian lid, vragen de mensen zich af hoe deze plannen worden gecoördineerd? Is er iets van een master AI (kunstmatige intelligentie) dat de implantaten in verschillende groepen van mensen voedt naar een eind, en geen van hen weet wat er gebeurt, zij bewegen zich gewoon hiernaartoe als een onbewuste gang in de richting van een agenda? Zij willen weten hoe dit werkt. Hoe krijgen de niet-fysieke negatieve wezens hun instructies en hoe werkt dit?

COBRA – De meester chimera groep, een kleine groep, en meester archon groep, zij zijn degenen die de plannen coördineren en zij geven hun input voor deze plannen in hun hoofdcomputer, die mogelijke oplossingen geeft. Dus het is een interactie tussen feitelijke wezens en het AI computer netwerk dat de sluier wordt genoemd. Maar dit computernetwerk en deze AI is altijd onderworpen aan de overheersende werkelijkheid en besluiten van de archons en chimera entiteiten. Zij zijn degenen die de besluiten nemen en de feitelijke implementatie van deze besluiten wordt gedaan door de geperfectioneerde computerprogramma’s die modellen van gedrag van de massa’s creëren, van de trends, van de meest geadviseerde koers van actie voor deze wezens.

Rob – Dank u zeer hiervoor, het bevestigt mijn gevoelens. Ik sprak met Alfred Lambremont Webber en hij gelooft dat het is als een cyborg ding zoals de Borg of iets van een computerding zoals sky-net of zelfs de matrix waar mensen geen controle over hebben. Ik geloof echt zoals u net zei, dat de kunstmatige plasma sluier technologie feitelijk wordt gerund door, weet u, individuele bewustzijnen die het controleren. Ik ben blij dat u dat bevestigt.
Langs deze lijnen, als u zou kunnen …. iedereen krijgt …. ik krijg veel vragen over wie is wie. Er zijn de archons, de jezuïeten, de 300 club, de koningin, de cabal, de illuminatie, de bankiers, de reptillians, de draco’s, ik bedoel chimera. Kunt u ons meenemen langs de voedselketen van hoe we deze groepen zouden zien in hun rangorde? Ik neem aan dat je de basis menselijke beïnvloeden hebt en dan gaat het vandaar omhoog. Aan de top zei u dat er veel belangrijke archons zijn die aan de sluier werken en …. zijn alle archons draco’s of reptillians of zijn enkele van deze Orions en zelfs Andromedans, klopt dat?

COBRA – De archons zijn geen draco’s. Zij zijn geen reptillians. Zij zijn vooral negatieve Andromedanen. Andromeda is een grote galaxy. Een hele kleine fractie van de civilisaties daar ging naar de negatieve kant en zij zijn de oorsprong van de archons en ook de chimera groep kwam van, in basis van de Andromeda galaxy. Zij gingen door het Orion portaal. je hebt wat Andromeda / Orion hybriden hier, maar draco’s zijn altijd ondergeschikt geweest aan deze mensen. Zij zijn niet de top van de voedselketen. De reptillians zijn zelfs lager.

Rob – Okay. Dank u hiervoor. Iemand wil weten, het is feitelijk Rique, wil weten met betrekking tot de city of Londen, de Rothschilds in de VS en Israel, zij werken allemaal een beetje van binnenuit. Er is niet echt een grote leider of baas. Zou het mogelijk zijn om te zeggen dat de Israeli’s het Vaticaan controleren en dat het Vaticaan de Israeli’s of de jezuïeten of het bankieren van de VS. Het is allemaal een beetje een mix en match, nietwaar?

COBRA – Ik zou zeggen de zwarte adel, de archons controleren de jezuïeten en de ridders van Malta, en zij controleren de Rothschilds, en dan vertakken zij naar de Israeli, feitelijk het Khazarian netwerk dat in Israel is, VS, UK, Turkije, Qatar, Saoedi-Arabië. En er zijn verschillende facties, die allianties wisselen, die wisselen, en de chimera en de archons staan aan de top achter schermen en controleren alles.

Rob – We hadden wat vragen over de top en de bodem. Ik wil een echte basis vraag stellen. Hebben zij enige van de strangelet of toplet bommen verwijderd? Zijn enige daarvan ontmanteld?

COBRA – Oh, ja, veel, veel, veel zijn verwijderd.

Rob – Oh. Wow. Okay. Als zij allemaal zijn verwijderd zal dit onmiddellijk de Event activeren?

COBRA – Ja.

Rob – Heel goed. Dus dat is zoiets als het uiteindelijke omslagpunt wanneer deze missie is volbracht, kan de Event plaatsvinden.

COBRA – Volgens mijn intel is dat het laatste ding dat moet gaan.

Rob – Right, er is niets anders dat omhoog kan komen in de tussentijd?

COBRA – Dat is altijd mogelijk, want ik ben God niet. Ik zie niet alles, maar overeenkomstig mijn intel, is het in basis mijn begrip dat dit het laatste ding is dat moet gaan.

Rob – Ok. Ik ga over naar een verondersteld Billie Meyer transcript. Ik las al deze transcript notities. Het zegt, Semjese spreekt tegen Billy, geloof ik:
“Jullie moeten begrijpen dat er veel rassen in de universa zijn die er gewoon op wachten om jullie te vernietigen. Deze wezens zijn net zo barbaars en wreed als jullie. Zij hebben al vele werelden vernietigd of mensen ontvoerd in slavernij. Nu willen ze jullie wereld. Wij kunnen jullie alleen beschermen zolang jullie je galaxy houden. Als je het kruist moet je je voorbereiden op wat je daar opwacht. Je moet klaar zijn om te vechten of anders klaar om te sterven.”
Ik vraag mij af wat uw commentaar hierop is. Dit is hele oude informatie, duidelijk, Billy Meyer, waarschijnlijk omstreeks zeventiger jaren. Kunt u een beetje spreken over …. was dat de situatie toen – waren er veel verschillende negatieve wezens in de galaxy?

COBRA – Op dat moment waren er vele negatieve rassen in de galaxy – niet zo veel als sommige mensen hebben geprobeerd te schetsen. Er waren nogal wat verschillende rassen die niet van het Licht waren.

Rob – Okay. Sommige mensen noemen de islamitische religie als satanische religie. Ik geloof dat dit misinformatie is van, weet u, seculair, of christenen, of katholieken, of hindoes, of wat dan ook gebaseerd op seculaire vooroordelen of zoiets. Maar aartsengel Gabriel dicteerde kennelijk de koran aan iemand die zij niet een opgestegen meester noemden, maar een profeet Mohammed. Dat was een echt positieve contact ervaring in zijn tijd, vind u niet?

COBRA – Ja.

Rob – Okay, dank u. Kunt u spreken over legendes en uw begrip ervan, we krijgen al deze verhalen en zo. Kunt u spreken over aartsengel Michael. Is hij consistent? Zouden we hem congruent kunnen noemen met de logos van de galaxy?

COBRA – Nee.

Rob – Dat is hij niet? Wie is aartsengel Michael?

COBRA – Aartsengel Michael is feitelijk een van de aartsengelen. Er zijn veel aartsengelen die engelen zijn die gekomen zijn tot een heel veel hoger niveau van spirituele evolutie, en hij was nogal een galactische strijder. Hij creëerde een beschermende grens rondom de negatieve krachten om de contaminatie van de galaxy te stoppen.

Rob – Okay. Kunt u wat zeggen over de logos van de galaxy? Ik sprak met Corey Goode en zoals ik het begrijp is de ene die we als Christus kennen feitelijk de belichaming van de logos van de galaxy. Hij leek hiermee overeen te komen en David Wilcock schijnt hetzelfde te hebben gezegd. Kunt u praten over de logos van de galaxy? Kunt u bevestigen of erover praten of dat Christus is?

COBRA – Ik kan dat niet bevestigen. De logos van de galaxy is niet het wezen dat sommige mensen Christus noemen. Er is een zeker niveau van bewustzijn, wat het Christus bewustzijn wordt genoemd, dat een reflectie is van de kosmische liefde die in het leven is geroepen door de galactische logos, maar de galactische logos zelf is niet Christus.

Rob – De galactische logos in sommige cirkels, natuurlijk de Urantia boeken, geven aan dat het wezen dat de galactische logos is met de verantwoordelijkheid voor de creatie van de galaxy, moest incarneren in verschillende aspecten voor zijn eigen evolutie, of haar eigen evolutie, of het eigen evolutie, door verschillende dimensies en een daarvan was op de fysieke laag en, natuurlijk, de andere 7 of 6 kosmische lagen hier.

COBRA – In basis is elke ziel die is geboren door de galactische centrale zon een fragment van de galactische logos en we hebben, zou ik zeggen, miljoenen van deze zielen nu geïncarneerd op de planeet Aarde.

Rob – Okay. Ik zou u wat meer willen vragen over …. kunt u wat zeggen over Jehova, de Christus, en wat dat betekent voor, en wie dit wezen was, en wat de missie was, en is het een kosmisch ding met betrekking tot de terugkeer van het Christus bewustzijn op deze planeet.

COBRA – Feitelijk, hij kwam van het Sirius sterrensysteem en het doel van dit wezen was om de energie van onconditionele liefde en de energie van de goddelijke gratie op de oppervlakte van de planeet te verankeren. Hij was de eerste om het concept van onconditionele liefde te introduceren. Het imago van onconditionele liefde want dat concept was vrijwel onbekend op de oppervlakte van deze planeet in de culturen van die tijd. En deze energie is de energie die feitelijk de planeet zal transformeren.

Rob – Okay. Dank u zeer. We hebben niet genoeg tijd om er verder op in te gaan. We zullen dit in een ander interview doen. Ik wil naar een paar van de vragen van andere mensen. Wat is de oorzaak van EMF hypersensitiviteit?

COBRA – Simpelweg een overlading, want er is nu op dit moment zoveel elektrisch magnetische vervuiling. Meer en meer mensen bereiken het overbelastingspunt. Het is geen oversensitiviteit. Het is simpelweg te veel van deze vervuiling overal.

Rob – Okay. Is er een mogelijkheid van een EMP apparaat dat we kunnen gebruiken om elektronische apparaten in de hoofdsteden van de planeet leeg te maken of is dat nu onder controle?

COBRA – Er is een technische mogelijkheid, maar in de realiteit zouden de Lichtkrachten dit tegen houden.

Rob – Yeah, Ik ben het ermee eens. Er was een vervolgvraag over dat het nucleaire oorlog zou veroorzaken, maar we weten allemaal dat de Lichtkrachten niet zullen toestaan dat dit gebeurt. Zijn er enige specifieke plannen die anders zijn dan het algemene plan van de Event om de spanningen in Noord Korea te verminderen?

COBRA – De situatie in Noord Korea is niet goed. Feitelijk is dit een van de meest verstoorde plaatsen op deze planeet. Er zijn bepaalde plannen onderweg, maar daar zal ik niet over spreken. Er is een zekere alliantie …. okay, ik kan iets zeggen. Er is een zekere alliantie, er zijn zekere dragon krachten die op deze situatie werken, maar het is een zwaar probleem en ik verwacht niet echt dat dit voor de Event zal veranderen.

Rob – Okay. Is er enige speciale techniek om de sluier te overwinnen? U sprak erover hoe het je een wat mistige geest geeft en een gebrek aan focus, en veel mensen voelen dit – vooral als ze beginnen te werken aan lichtprojecten. Het lijkt alsof ze hun wil en focus wat kwijt raken. Ik weet dat het tijd kost. Zij vragen zich af of u wat suggesties heeft voor een dagelijkse soort oefening als iemand voelt dat de sluier op ze terugslaat – ze een mistig hoofd geeft. Wat zou u aanraden? Is er enig type van specifieke oefening om ze te helpen focussen en hun voorgenomen intentie voor het Licht te completeren?

COBRA – Een ding dat ze kunnen doen is wat tijd in de natuur door te brengen, want de sluier is niet zo krachtig weg van de menselijke populaties. De sluier neigt zich te concentreren waar de meeste mensen zijn. Dus in grotere steden is de concentratie van veldtechnologie het meest intens. Als je wat tijd in de natuur doorbrengt zal dat je behoorlijk helpen. En ook, de energie van stromend water is heel goed om wat van de verstoringen door de sluier te verwijderen. Dan heb je de verschillende meer geavanceerde technologieën – de violette straal die negatieve plasma verzacht, en, natuurlijk, heb je meditaties – je eigen individuele connectie met je eigen hogere zelf en de invocatie van het Licht.

[Zie Rob’s ‘Violet Wand’ product op zijn site voor violette vlam technologie, oorspronkelijk ontwikkeld door Tesla.]

Rob – U gaf in een van uw artikelen aan dat de Alliantie wil dat de Lichtkrachten samenkomen en iets creëren en, zoals u weet, ik probeerde een paar jaar geleden een financiële groep op te starten waar we over spraken. We kregen wat mensen mee, maar er was geen geld om het te doen. Na nu wat meer ervaring te hebben in enkele van deze conferenties, zou ik het niet doen in Shasta, maar ik dacht erover wellicht iets in Los Angeles te doen met een meer geselecteerde focus dan alleen het new age circus daar – niet dat de verschillende expo’s wat meer focus hebben. Is er iets wat u hierover kunt aanbevelen? Zoals, als we samenkomen, we kunnen wellicht wat inbrengen en proberen of we wat mensen kunnen vragen die zich focussen op de bevrijding van de planeet. Zou dat een goed idee zijn?

COBRA – Ja, als mensen op het top niveau zitten, de leiders van de bevrijdingsbeweging, als zij bereid zijn om mee te werken, is dat een goed idee,

Rob – Okay. Dank u. Wat is de schelp of de grens van ons universum?

COBRA – Het is feitelijk de kromming van het ruimte-tijd continuüm.

Rob – Okay. En iemand vroeg, wat is buiten ons universum? Duidelijk andere universa en het is mogelijk om naar andere universa te reizen, correct?

COBRA – Universa maken deel uit van het multiversum en het is heel makkelijk om je hiermee te verbinden want je deelt hetzelfde ruimte-tijd gemeenschappelijk veld.

Rob – Ja, okay. Ik dacht dat dit wat basic was. Ik vroeg het nogmaals omdat deze persoon dit vele malen heeft gevraagd. Wat andere mensen vroegen ernaar. Kunt u ons de geschiedenis vertellen van de toren van Babel in de bijbel?

COBRA – Het is feitelijk een hele oude legende die bepaalde gebeurtenissen beschrijft die plaatsvonden in Atlantis met de val van Atlantis, het verlies van Atlantis, de fragmentatie van Atlantis, want mensen gingen van Atlantis in de legendarische 12 richtingen om de kennis te bewaren en elk van de 12 hogepriesters ging in 12 richtingen en genereerde zijn eigen nazaten die, natuurlijk, toen hun taal veranderden van het oorspronkelijke Atlantis.

Rob – Ja, en dan zoals ik het begrijp, probeerden sommigen van hen om …. zij werden overgenomen door de vijandige krachten, die probeerden wat van hun technologie te pakken om je weer te verbinden met de hogere hemelen, en de Aarde was gedwongen om in quarantaine te zijn dus het was iets dat niet werd toegestaan. Is dat ook deel hiervan zoals u het begrijpt?

COBRA – Niet precies.

Rob – Yea, deze informatie is zo ongeveer wat ik begreep. Luis bevestigde min of meer er iets van en zei dat zij sommige van onze civilisaties en technologieën hadden vernietigd omdat zij niet wilden dat de slechte mensen ze kregen – soort van een terugtrekkend leger op een bepaalde manier. Sprekend over talen, wat gaat in de toekomst gebeuren met de talen op Aarde? Denkt u …. zullen we een universele galactische taal op Aarde krijgen of zullen we allemaal telepathisch worden? Ik bedoel, dit is over de tijd. Wat gaat er gebeuren met onze communicatietalen in de toekomst?

COBRA – Feitelijk, allebei. De mensen zullen beginnen telepathisch te worden na enige tijd. Zij zullen wat universele taal leren en -natuurlijk- zullen zij ook hun eigen taal houden tot op zekere hoogte, dus er zal een bepaalde transitie periode zijn waar je al deze dingen zult hebben.

Rob – Ik waardeer deze informatie zeer. We hebben een paar meer vragen die ik zou willen stellen als u het niet erg vindt. Ik vond deze heel interessant. Als u erover kunt spreken, we hadden deze hybridisatie gaande met de grey’s en feitelijk buitenaardsen in het algemeen, maar vooral de grey’s en de ontvoeringen. Wat gebeurt er met deze ontvoerden? Zijn zij ontvoerd en beïnvloed? Wat is de werkelijke agenda tussen deze hybridisatie? Wat doet de Resistance hieraan? Kunt u ons een overzicht geven over wat er gaande is met al deze hybridisaties en deze half grey half mensen kinderen?

COBRA – OK. Dit is bijna over. Dit gebeurde veel decennia geleden maar nu is het geen probleem meer.

Rob – Wat gebeurt er met de kinderen hier?

COBRA – Enkelen van hen leven op de oppervlakte. Sommigen zijn gered door de Lichtkrachten en zijn naar wat plaatsen in de galaxy gebracht waar zij kunnen genezen.

Rob – All right. Dank u heel erg, Cobra, en ik wil iedereen bedanken die hier deel van heeft uitgemaakt zoals gebruikelijk. Maar Cobra en ik zullen een interview doen samen met Corey Goode als alles goed gaat, waar Corey en Cobra aan elkaar vragen kunnen stellen. Dit ligt nog steeds op tafel mensen, ik wacht op bericht van Corey om de interview datum vast te stellen. Ik neem opnieuw contact met hem op en zie dat we dit zo snel mogelijk kunnen gaan doen. Tot dan, overwinning van het Licht. Dank u zeer Cobra.

COBRA – Dank u en overwinning van het Licht.

 

Advertenties
 
4 reacties

Geplaatst door op 1 november 2015 in Interview met Cobra NL

 

Tags: ,

4 Reacties op “Interview met Cobra, 21 oktober 2015 door Rob Potter

 1. Frederika

  4 maart 2016 at 11:42

  Goeden dag Rob,
  Ik wil u eerst bedanken voor de geweldige site met interview met Cobra .
  Nu heb ik een vraag , , de tuin van Eden , dat was volgens mij het hoogte punt in Atlantis, klopt dit? Daarna komt op het laatst de toren van Babilon.
  Graag een reactie.
  Namaste
  Frederika

  Like

   
  • eventnl

   4 maart 2016 at 20:52

   Hallo Frederika, Rob Potter heeft maandelijks een interview met Cobra in het Engels en wij (Irma en Veronica) vertalen het naar het Nederlands. Wij zijn met eventnl begonnen om de informatie van en over Cobra toegankelijk te maken voor degenen die het wat lastig vinden om het in het Engels te lezen. Als je vragen hebt voor Rob/Cobra dan kun je die (in het Engels) sturen aan cobraquestions@prepareforchange.net
   Hartelijke groet, Veronica

   Like

    
   • Frederika

    23 april 2016 at 16:46

    Hartelijk dank voor je antwoord maar het enige wat ik graag wil om maandelijks deze channelingen in nl door te krijgen , dan ben ik toch nu wel aan het goede adres??

    Like

     
   • eventnl

    24 april 2016 at 19:52

    Je kunt je abonneren voor een melding per email zodra we een nieuw bericht hebben vertaald en geplaatst. Klik daarvoor in de rechterkolom bovenaan op ‘volg’ en vul daar je e-mailadres in.
    En ter verduidelijking: de informatie van Cobra zijn geen channelingen. Cobra is de menselijke contactpersoon voor de Resistance Movement, hij heeft fysiek contact met hen, en op zijn blog 2012Portal houdt hij ons op de hoogte van de ontwikkelingen. Een uitgebreide uitleg over Cobra en de Resistance Movement vind je op de Home pagina van ons blog eventnl.

    Like

     

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers liken dit: