RSS

Interview met Cobra en de Red Dragon ambassador, 12-11-2015, door Rob en Louisa

02 dec

http://thepromiserevealed.com/2015-november-20-cobra-and-red-dragon-interview/

Rob – OK, dames en heren, welkom bij een andere speciale editie van de Victory of Light radio show. Dit is is het tweede interview met Cobra deze maand. We zijn zeer vereerd om dit interview vandaag te delen met The Goldfish report -Louisa-, en de Red Dragon ambassador. Er zijn veel zaken gaande met betrekking tot de financiën op deze planeet, en we doen dit omdat Louisa en ik beiden gepassioneerd zijn over eenheid en elkaar ondersteunen in de waarheidsbeweging.

Voor degenen van jullie die weten dat ik de Red Dragon ambassador heb geïnterviewd; ik was wat streng tegen hem in dat eerste interview. Ik heb wat andere zienswijzen over dat het financiële systeem open zou moeten zijn. Hij was zeer vergevend in het mij mijn andere zienswijzen toestaan. Hij geeft aan dat de Red Dragon ouderlingen reptillian van oorsprong zijn; een ervan is een reptillian. Ik had hier wat moeite mee en vind dat het financiële systeem “even Steven” (?) zou moeten zijn over de hele wereld en niet echt onder controle van de Chinezen of welke groep dan ook – vooral niet reptillian.

Natuurlijk, als zij (de Chinese Red Dragons) degenen zijn om de weegschaal te doen omslaan is dat prima. Ik denk dat het een holistische cirkel moet zijn. Dat was ons enige verschil. Ik voel dat de ambassador oprecht is. De Red Dragon ambassador was, nogmaals, erg vriendelijk, erg begripvol over mijn “testy Rob” vibratie in ons laatste interview. Vandaag hebben we een vier-richtingen conversatie over de wereld. Ik ben in Hawaï. We hebben verschillende punten op de globe: Louisa is in New York. Louisa werkt met de ambassador. Zij is erbij en ze zal ook wat vragen stellen.

Jullie moeten weten dat de ambassador en Cobra elkaar nog niet hebben ontmoet of met elkaar hebben gesproken, maar zij beiden respecteren de ander. Zij zullen vragen aan elkaar stellen. Dit is geen gevecht over ideeën of dingen. We gaan proberen helderheid te krijgen voor ons allen hier in het Lichtwerker team om te zien wat er gaande is en om te zien of we wat van de verscheidene uitdagingen die we hier hebben kunnen doorprikken.

Zonder verdere heisa wil ik ze allen verwelkomen. Omdat het via Skype gaat denk ik dat we gaan beginnen door Louisa een vraag aan Cobra te laten stellen en we luisteren naar wat Cobra zegt, en daarna kan de ambassador commentaar geven of een vraag stellen. Ik denk dat we het zo gaan doen. Welkom nogmaals met the Goldfish report en de Victory of Light radio show. Hiervan komt alleen een transcript – nogmaals, als gevolg van opname issues. Dank u zeer. Louisa, ga je gang.

Louisa – Dank je wel Rob. En ik wil de ambassador danken dat hij er vandaag bij is en ook aan u Cobra, dank u zeer. Dit is een hele interessante gelegenheid want we zijn hier om positieve veranderingen op de planeet te brengen. Ik denk dat als we onze energie kunnen combineren, en onze intentie en inspanning, dat we een formidabele positieve kracht kunnen zijn op de planeet om deze veranderingen te laten gebeuren. Ik ben heel opgetogen en blij dat we dit interview hebben en zo blij dat Rob zo vriendelijk is geweest om dit platform te bieden. Ik zou willen beginnen met een wat esoterische vraag aan Cobra. Neem het mij niet kwalijk als dit zaken zijn die u al eerder heeft uitgelegd. Ik weet dat de ambassador heel vaak dezelfde vragen krijgt. Wanneer er nieuwe mensen tussen de luisteraars zijn is het goed om alles op een rij te zetten.

Wat ik begrijp, deze etherische bevrijding waar u over spreekt. Er is bevrijding op veel verschillende niveaus gaande en van wat ik begrijp bevat uw missie ook het etherische niveau. U spreekt over deze strangelet bommen en dat dit zwarte gaten zijn en op een of andere manier is iedereen geïncarneerd in dit leven met een soort van implantaten en dat het allemaal in elkaar grijpt. Het klinkt erg gecompliceerd. Ik vraag mij af of u een beetje een overzicht kunt geven over hoe dat werkt en wat op dit moment hiervan de voortgang is.

COBRA –  OK.  De situatie lijkt gecompliceerd maar is het in realiteit niet. Het is simpelweg dat er naast de fysieke laag we, ik zou zeggen, hogere lagen van creatie hebben, hogere dimensies, en in deze hogere dimensies zijn veel zaken gaande. We hebben naast onze fysieke lichamen; we hebben onze plasma lichamen, we hebben onze etherische lichamen, we hebben onze astrale lichamen, we hebben onze mentale lichamen, en al deze energievelden die we hebben zijn gemanipuleerd door de archons en zijn feitelijk in quarantaine gehouden. Zij zijn opgesloten in een bepaalde vibrationele frequentie om te voorkomen dat wij onszelf vrijmaken. En implantaten zijn feitelijk gereedschappen van deze controle, en strangelet bommen zijn gereedschappen van deze controle, en nu is dat alles aan het oplossen omdat er een grote golf van vrije wil plaats vindt door de galaxy. Er is een sterke golf van Licht die uitstroomt van het galactische centrum op dit moment, dat alles zuivert dat niet juist is. Het lijnt alles met elkaar uit wat niet klopt met het doel van de creatie, wat is om Liefde en Licht te ervaren door de creatie. En dit is waarom we een heel sterk en heel intens proces van zuivering op deze planeet en in ons zonnestelsel hebben. En dit is waarom wij door deze drastische verandering gaan en dit is waarom de Event zal gaan plaatsvinden. Dit is waarom de bevrijding van de planeet zal gebeuren. Het maakt deel uit van het grotere galactische plan.

Louisa – OK.  Dank u.

Rob – Ambassadeur, heeft u hierover vragen voor Cobra.

AMBASSADOR – Ja, ik zou een vraag willen stellen. Hoe kwam u in deze specifieke ontwaking en deze omgeving die u leidde naar de kennis die u nu heeft?

COBRA – In basis was het geen ontwakingsproces. Ik heb feitelijk nooit mijn geheugen verloren over wie ik ben en wat mijn missie hier is. Het was simpelweg een doorgaande voortgang van wat ik doe en ik zat eenvoudigweg te wachten op het juiste moment, de juiste omstandigheden, waar ik kon beginnen om deze zaken aan het publiek door te geven. Maar ik werkte al voor een behoorlijk lange tijd achter de schermen voordat mijn publieke werk door mijn blog begon. Dus het is een doorgaand proces en het heeft vele lagen en vele aspecten. Sommigen daarvan zijn publiek, sommigen daarvan zijn dat niet.

Rob – OK.  Ik ga een vraag aan de ambassador stellen en het volgt een beetje uit Cobra, ambassador. Hij heeft een fysiek contact gehad toen hij jonger was, met hetzelfde Pleiadiaanse contact waar ik mee werkte met Dr. Bell. We hadden veel dingen gemeen. Dus mijn vraag voor u ambassadeur is, zoals ik eerder aan de mensen heb gezegd, ik geloof dat u absoluut oprecht bent. U steekt er veel tijd en moeite in met Louisa om mensen te helpen projecten voor te bereiden voor financiële vrijgaven. Ik heb contact gehad met iemand die anoniem moet blijven, die veel ‘bonds’ had en hij ging feitelijk naar China zo’n twee weken geleden en hij had een deal gemaakt waar hij aan heeft gewerkt met ‘Treaty of Versailles bonds’.

Hij had geen nieuwe Irakese dinars en terwijl hij daar was, zo vertelde hij, kwam Christine LeGarde feitelijk de bijeenkomst binnenlopen en heeft aangegeven dat de zaken wat korte tijd nodig kunnen hebben. Hij heeft het gevoel dat het nog steeds moet gaan door de bestaande IMF en Wereldbank. Hem werd ook verteld dat volgens haar wat arrestaties moeten plaatsvinden maar deze fondsen zouden heel snel worden vrijgegeven. Kunt u wat zeggen over de huidige status van affaires zoals u ze kent van uw bronnen in de Dragon families? Wat is de gaande situatie op dit moment met de vrijgave van de welvaartsfondsen?

AMBASSADOR –  Als ik mijn uitspraken doe, sommige dingen, helaas, mag ik niet over spreken vanwege de vertrouwelijkheid in deze missie die gaande is terwijl we spreken. Maar ik hou er niet van als de wereld te maken heeft met wat we noemen desinformatie. Zoals we allemaal weten is deze ‘Treaty of Versailles’ box in basis een schuld. Deze box op zich is waardeloos. Ze bestaan al, wat we noemen de grijze schermen of de dode schermen. Op dit moment hebben alle internationale entiteiten; Wereldbank of IMF en elk van deze organisaties bepaalde trustees die het hoofd is van deze specifieke organisaties. We hebben bezocht, zoals u zag, het VK in Europa waar de Chinese president was en ook met de koningin. En dit is wat we kunnen zeggen is als een Wereldbank … En zo is de Wereldbank situatie gesetteld en de prioriteit van dingen is vandaag gesetteld en de IMF is ook gesetteld, maar elk van deze organisaties heeft wat we noemen bepaalde controllers.

En in deze situatie werkt alles precies zoals het zou moeten. Nu, wanneer deze fondsen worden overgemaakt en nu… het is niet aflossing bestaat niet. Als deze dingen zijn afgelost, wat gebeurt is in basis dat een portie, een percentage van deze activa zal worden vrijgegeven aan de houder. Dit fonds is een behoorlijk grote som geld die zal worden vrijgegeven op dat moment. En dit fonds moet natuurlijk worden verdeeld over humanitaire projecten.

Een beetje geld kan worden gehouden voor privé doeleinden, maar prioriteitsfondsen moeten aan de mensen worden gegeven, terug door verschillende humanitaire projecten, het schonen van de planeet, helpen met de infrastructuur, helpen met het creëren van banen, en andere sociale programma’s. Dat is wat de realiteit is.

Veel van deze organisaties zult u hun huizen zien verlaten waar ze nu zitten, zullen komen naar het nieuwe huis omdat we verschillende tijden hadden waar we hadden ‘box Brittannia’ en nu ‘tax America’, en die tijd is nu over, en dus in basis moet het nu naar links gaan bewegen, gewoon als de ‘Arc of the Covenant’ heeft gedaan. Dus in dat opzicht is het nu tijd voor feest, en een tijd van bewaking en verbod, en dat is waarom de piramide zoals we die kennen zal vallen. Dat is in basis wat ik kan zeggen in relatie tot de vrijgave van fondsen zoals het is gepresenteerd door veel mensen. Het is, vanuit mijn opinie, gebaseerd niet alleen van de familie maar ook van de financiële structuur, alle ouderlingen. Het is niet de manier waarop het is gepresenteerd. Helaas, het is veel desinformatie.

Rob – Dank u zeer ambassadeur, ik waardeer dat. Cobra, zou u nu een vraag willen stellen aan de ambassadeur, wellicht over iets anders of iets wat hij zei?

COBRA – OK.  Eerst zou ik een paar dingen willen zeggen. Het proces van de financiële reset omvat niet alleen de Dragon families, het omvat alle betrokken groepen die we hebben op de oppervlakte van de planeet en onder de oppervlakte van de planeet. Dus ik zou willen zeggen dat elk van de belangengroepen hun eigen idee hebben, hun eigen motivatie, hun eigen – ik zou niet zeggen agenda, maar hun eigen koers van actie en al deze verschillende groepen moeten samenkomen en een gezamenlijke grond vinden. En dit is een van de redenen waarom dingen zo lang duren, omdat elk van deze groepen een perceptie heeft dat zij degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor de financiële situatie op de planeet, en dat zij verantwoordelijk zijn voor de reset, wat niet waar is.

Feitelijk, de gecombineerde inspanning en gecombineerde gesynchroniseerde actie van al deze groepen zal de reset brengen. En wat er moet gebeuren is dat al deze mensen de gemeenschappelijke noemer moeten vinden en niet moeten focussen op de verschillen, want er zullen altijd verschillen zijn, maar er moet een bepaalde kritieke massa van overeenstemming worden gecreëerd om deze veranderingen te laten gebeuren, want de veranderingen moeten gebeuren bij de oppervlaktebevolking. De veranderingen kunnen niet gebeuren door… de Resistance Movement of de buitenaardse wezens kunnen niet de dragers zijn van de veranderingen op de oppervlakte van de planeet. De oppervlaktebevolking moet degene zijn die de veranderingen maakt en dit gaat niet over China, het gaat niet over focussen op de verschuiving van west naar oost. Het gaat over het hebben van een globale planetaire bewustzijn en elke belangengroep die iets te zeggen heeft in wat er moet gebeuren op de oppervlakte van de planeet.

Rob – Heel goed, dank u. Louisa, heb jij een vraag voor Cobra in relatie tot wat hij zojuist zei?

Louisa – Die heb ik. En ik denk dat u zei dat het nodig is dat de oppervlaktebevolking de verandering maakt, maar dat al deze andere entiteiten moeten worden betrokken in dit proces om zo een wat gemeenschappelijke noemer te hebben over wat te doen op de oppervlakte. Dus als ik dit niet verkeerd heb begrepen, het lijkt een beetje een contradictie te zijn en wellicht begrijp ik niet wat u zei. Kunt u dit verhelderen? Het lijkt mij dat de oppervlaktebevolking hulp nodig heeft. Als de buitenaardsen en andere entiteiten leefden op de oppervlakte van de planeet zou het sneller gebeuren. Het is niet leuk om hier te zijn zoals de zaken zijn. Ik denk dat ze nogal wat tijd verspillen, ‘pussy footing around’, wanneer zij gewoon het werk gedaan moeten zien te krijgen. Wat grappig is, is dat erop lijkt dat zij zelf het niet voor elkaar krijgen en zij hebben kritiek op ons en noemen ons lagere wezens of nutteloze eters wanneer ze het zelf niet lukt. Het lijkt een hele, hele lang tijd te nemen. Ik vraag me gewoon af … als zij degenen zijn die de besluiten moeten nemen om hun act bijeen te krijgen, en kan komen, en hebben deze gemeenschappelijke noemers om besluiten te nemen voor de mensen op de oppervlakte, gewoon precies wat verwacht u van de mensen om op de oppervlakte te doen?

AMBASSADOR – Als u het zo kan zien, er is wat bloed. Mensen hebben … zij hebben hun eigen begrip gehad en denken over hoe de zaken zijn op de planeet en hoe het financiële systeem opereert en de zaken met de cabal en zaken met de Dragon familie. Als u simpelweg gaat en luistert naar mensen als Neil Keenan, en je volgt hem, bijvoorbeeld. voor jaren en luistert naar zijn verhalen, zul je heel eenvoudig een begrip krijgen over hoe het systeem werkelijk werkt. Begrijp dat dit zijn versie is met een heel, heel laag begrip over hoe de Dragon familie werkt op de eerste plaats. Ik weet zelfs niet …. ik weet dat hij claimt een relatie te hebben met en te werken met het niveau waar ze op zijn, maar hij is niet erg goed getraind door wie hem leerde, hem vertelde de dingen die hij doet. Als je dat gebaseerd of baseert waarover Benjamin Fulford spreekt, je baseert wat deze mensen uitgeven of ideeën over hoe dingen werken met de Dragon families en illuminatie en de cabal en al deze verschillende zaken. Het is heel erg anders van wat de realiteit werkelijk is.

Nu de wereld zoals u hier stelt, als u kijkt, we hebben iets zoals de Supreme Council. In de Supreme Council zit een aantal Dragons, dan heb je een aantal Tigers, waar Cobra wellicht weet van heeft, dit zijn gewoon codes. Maar in deze structuur die is opgebouwd, en was opgebouwd gedurende duizenden jaren, alle entiteiten van de planeet is feitelijk in realiteit —- als we stellen we bewegen van een richting naar een andere richting is het deel van een proces dat de ouderlingen naar voren brengen dat duizenden jaren teruggaat, alsmede als de voorspellingen die leiden naar de 555 revolutie die nu is.

Nu weten we heel goed dat sommige van de ouderlingen verondersteld niet 100% menselijk zijn, dus een buitenaardse lijn hebben of —-. In dit respect, ze communiceren allemaal in een shape of vorm. Het probleem is dat op de planeet we een convenant hebben en het convenant is wat we noemen vrije wil. Mensen willen zeggen, je hebt de duivel en je hebt de God en je hebt het goede en het slechte en het evil en dan wil je de schuld leggen bij iemand anders in plaats van verantwoordelijkheid voor jezelf nemen. In het concept van de wereld bouwend, we bouwen op als yin en yang en hem en haar, wat is positief en negatief, en die orde is gerespecteerd en de gerespecteerde order van de vrije wil. Nu mensen, sommige mensen willen vrije wil hebben en op hetzelfde moment willen ze geen vrije wil hebben als het gaat over verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat waar u over spreekt Cobra, bestaat al, is precies waar we het over hebben, maar er zijn fricties naast dezelfde structuren waar we over praten, zelfs in dezelfde families. Er zijn feitelijk wat mensen die een opinie hebben en andere die een verschillende opinie hebben, en dat is de reden waarom we deze vertragingen hebben die we zien op de planeet vandaag, want sommige mensen willen niet de macht kwijtraken die ze gewoon zijn te hebben.

Rob – OK.  Ik zou nu graag Cobra Louise’s vraag willen laten beantwoorden die hier wat op een zijspoor is gekomen. Cobra, als u Louise’s vraag zou kunnen beantwoorden.

COBRA – OK. In basis hebben de mensen een verkeerd begrip over wat de buitenaardsen aan het doen zijn hier, als zij de planeet helpen bevrijden. Zij hebben hun rol. Zij voeren hun rol uit. Ik zou niet zeggen, perfect, maar goed genoeg op dit moment. Wat zij doen, zij ontmantelen exotische wapens. Zij verwijderen strangelet bommen. Zij doen veel om deze planeet in vorm te houden. Zij voorkomen een drastisch cataclysme. Zij hebben vele wereldoorlogen voorkomen.

Dus zij doen hun deel. Ook de oppervlaktebevolking, het ontwaakte deel van de oppervlaktebevolking, doet hun deel, en het gaat hier niet over dat iemand beter is dan de ander, maar de situatie op zich is behoorlijk drastisch want er zijn veel fouten gemaakt in de laatste, ik zou zeggen, 25K jaar, en tot op zekere hoogte de laatste paar miljoen jaar. En nu corrigeren we deze kosmische fouten. Dus het is niet over de schuld geven aan noch de oppervlaktebevolking noch de buitenaardsen.

Elk segment doet wat het kan naar hun beste vermogen, hopelijk. Er zijn vele wezens die doen wat ze kunnen maar er zijn, natuurlijk, ook veel wezens die niet doen wat ze kunnen om te helpen in deze situatie. Over de rol van de Dragon families, mijn ervaring met interactie met de verschillende Dragon families is dat er veel positieve Dragon families zijn, maar ze zijn niet volledig uitgelijnd met hun visie, en er zijn ook wat facties die verschillende agenda’s hebben, en dit alles moet worden uitgelijnd voordat de verandering kan plaatsvinden.

En zoals ik eerder heb aangegeven, de verandering kan alleen gebeuren door de oppervlaktebevolking, en de Dragon families zijn een belangrijk deel van deze oppervlaktebevolking. Dus ik zou tegen deze Dragon families die niet volledig zijn uitgelijnd willen zeggen: deze rijkdom behoort niet aan hen. Deze rijkdom behoort aan de hele planeet. En ik weet dat veel van de ouderlingen zich hier heel erg bewust van zijn, maar ik zou willen zeggen dat het belangrijk is dat iedereen aan boord komt en dit begint te begrijpen. Het gaat niet over China om de nieuwe wereldleider te zijn. Het gaat niet over bepaalde dynastieën die terugkomen in hun leidinggevende rol. Het gaat over de oude bewaarders die naar voren komen en assisteren met het distribueren van deze rijkdom naar het geheel van de mensheid – in Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Europa, Azië, Australië, overal. Dit is het doel.

Rob – Ja, ik waardeer dat. Cobra, heeft u nog specifieke vragen voor de Ambassador in zijn rol zoals hij aangaf of wat van de informatie. U heeft er wat van aangetipt. Het is uw beurt om de Ambassador een specifieke vraag te stellen als u er een heeft.

COBRA – OK. Ja, feitelijk heb ik een vraag. Heeft hij enig rechtstreeks contact met de ouderlingen die claimen onsterfelijk te zijn of die honderden en honderden jaren leven?

AMBASSADOR – U ziet onze meester, zijn vader is een van hen, begrepen. (Ja). En, ook, door onze structuren zijn we, en ik heb rechtstreeks gewerkt met deze entiteit op sommige manieren in een fysieke vorm. Wat dat betekent is niet alleen over elektronische communicatie, dat is waarom ik zou willen zeggen, ik gaf aan, dat mijn meester, zijn vader, is deze belangrijkste ouderling waar iedereen altijd over praat.

En naast hem bestaan er andere entiteiten op deze planeet in verschillende delen van de wereld. Je kunt ze krijger-monniken noemen of Llama’s, of wat je hen wilt gebruiken, als je sommige van hen hebt die buitenaards zijn. In sommige gevallen van hen, ja, ik had een persoonlijke fysieke ontmoeting met deze entiteiten, en in mijn werk dat ik deed gedurende deze jaren, ik weet, en niet alleen te maken had met de Dragon families, ik had te maken met alle families, ziet u.

Inclusief anderen die gaan met de groepen genaamd de Tigers. En zo heb ik de communicatie met deze mensen gehad. En zoals ik heb aangegeven aan iedereen eerder, omdat ik denk dat als we in staat willen zijn om verder in de toekomst te komen, we op de een of andere manier het verleden moeten betreuren en vragen om vergeving.

Hierbij moeten we zien dat we in werkelijkheid mensen hebben die de zienswijze van de minderheid delen, van degenen nu in de council, maar je hebt ook wat mensen die andere agenda’s hebben. OK. En dat is niet specifiek pas geleden. De factie van de familie waar ik van kom, de meerderheid van ons, staan op een lijn, maar een deel van anderen, net zoals Cobra zei, zien het niet altijd dezelfde manier als wij het zien. Zij zien een ander systeem voor de mensheid.

Ook ik weet dat mensen geloven dat deze activa aan de mensheid behoort, maar zij kijken ook naar zichzelf als de bewaarders van deze activa en als rechtelijke eigenaren ervan. Dus dit is een argument dat kan worden gesteld door de mensen die op de niveaus zitten, maar het meest belangrijke is dat de mensen die de mogelijkheid en de macht hebben om het te doen, de wereld te veranderen en te verschuiven, en doe het juiste – we gaan het doen op een manier die het beste zal zijn voor de mensheid. Met Gods wil.

Rob – Dank u ambassador, ik heb een snelle vraag. De entiteit die u ontmoette is dat uw meesters vader, is dit degene waar u het over had die is, zoals u zei, een Annunaki reptillian?

AMBASSADOR – Ik heb niet gezegd dat ik mijn meesters vader ontmoette. Ik specificeerde … ik zei dat de meesters vader de man is waaraan vele mensen refereren voor honderden jaren. Maar er zijn er veel meer dan hem in deze structuur met dezelfde achtergrond. Dat houdt een verschillende positie. Deze specifieke entiteit waar ik het over heb, hij heeft veel verschillende codes, namen, en er zijn niet veel mensen op de planeet die is toegestaan bij hem te zijn, maar er zijn veel kopieën van dezelfde man waarvan sommige mensen claimen dat ze hem hebben ontmoet. Ik heb tot dusver deze persoon niet ontmoet, maar ik heb andere ouderlingen ontmoet met dezelfde overjarige dingen die buitenaards zijn in de vorm zoals u net uitlegde.

(Rob voegt na het interview toe dat de ambassadeur refereert aan zijn meesters vader die hij niet heeft ontmoet maar die een menselijk-reptillian-hybride is, genoemd Annunaki. Nu, ongeacht mijn gevoelens, de ambassador is oprecht en vertrouwt dit wezen dat hij nog niet heeft ontmoet … Ik vind dat dit wezen zichzelf bekend moet maken en vele zaken moet uitleggen voordat ik zeker kan zijn van de intenties van dit wezen.)

Rob – Ja, dus het zijn Annunaki reptillians, enkele van deze ouderlingen? Dat is wat ik probeer te vragen.

AMBASSADOR – Ja, en we hebben zelfs een persoon die we een paar jaar geleden tegenkwamen die een zogenoemde krijger-monnik Llama is dat is een noords … en hij ziet er net als mij uit, het enige verschil is dat hij wat langer is dan ik, en waarschijnlijk veel intelligenter.

Rob – OK.  Ambassador, heeft u een andere vraag aan Cobra?

AMBASSADOR – Ja, Cobra, Ik heb een vraag aan u. Bent u ooit een persoon tegengekomen met de codenaam Golden Violet?

COBRA – Nee, nee.

Rob – Louisa, heb jij een vraag voor Cobra?

Louisa – OK, die heb ik. Ik wilde vragen, dat concept van deze zielsgroepen die samenkomen, de soulmates, de tweelingvlammen, en ik ben benieuwd wanneer… ik heb dit gelezen omdat ik u al voor lange tijd volg voordat ik aan het werk ging met de ambassador. Wat betekent dit en wat is het doel van de zielsgroep en kun je het afbreken? Wat betekent het om een zielsgroep te zijn. Wat betekent het om een tweelingvlam en een soulmate te zijn en waarom komen zij nu bij elkaar?

COBRA – De zielen zijn niet gecreëerd als individuen. De zielen zijn gecreëerd in groepen en zielen zijn feitelijk uitgestraald van het galactische centrum in deze groepen, en deze groepen die samen waren gecreëerd zijn zielsgroepen genoemd. En gewoonlijk neigen deze zielsgroepen ertoe om samen te incarneren in dezelfde ruimte en tijd en hetzelfde, zou ik zeggen, ook in hetzelfde land of dezelfde regio en zij ontmoeten elkaar in hun … gedurende het verloop van hun leven ontmoeten ze elkaar en ze herkennen elkaar. Deze zielen die veel dichter bij elkaar staan zijn soulmates genoemd. Elke individuele ziel, voordat het de driedimensionale wereld binnengaat, splitst in twee polariteiten, de mannelijke en de vrouwelijke polariteit. Zij worden de zogenaamde tweelingzielen genoemd, of sommige mensen noemen ze de tweelingvlammen. Een van de programma’s van de archons is om te voorkomen dat de tweelingzielen elkaar ontmoeten. De reden waarom tweelingzielen ontmoetingen niet hebben plaatsgevonden op de oppervlakte van de planeet, of als zij gebeurden zijn ze verhinderd, in sommige gevallen behoorlijk drastisch. Dus zijn er extreem weinig tweelingzielen die elkaar nu op de oppervlakte van de planeet ontmoeten. Het gebeurt nog niet. Maar veel soulmates ontmoeten elkaar en zij werken samen voor de bevrijding van de planeet.

Rob – Dank u. Ik heb een vraag voor de ambassador. Een van de dingen die u eerder zei is dat het niet is over God of satan of goed of slecht, en we zijn allemaal vrije wil wezens. Nu, deel van de informatie van Cobra en mijn begrip van mijn eigen persoonlijke ervaring is dat we vrije wil wezens zijn, maar er is iets geweest wat is genoemd ‘the fall’ of laten we het noemen een rimpel in de kracht zoals Star Wars tot op zekere hoogte, die een hele negatieve situatie heeft gecreëerd die letterlijk miljoenen jaren in het proces van opruiming is geweest.

Nu zou ik naar voren willen brengen dat we, als we dat willen, ik wil het niet alleen satan noemen, maar er is zeker een onrechtvaardig element binnen de galaxy en vooral op deze planeet dat ervoor kiest om tegen de natuurlijke wet in te gaan en dat onze vrije wil aanvalt. Dus met dat in het hoofd … ik weet dat we allemaal hebben ingestemd met deze contracten en stuff, maar ik zou u willen vragen wat uw positie is op, laten we de Confederatie noemen, de lichtkrachten in de Christus energiegroep. Wat is uw positie? Gelooft u in een levende liefdevolle God en wat is uw positie over Christus en bestaat satan of is er een negatieve kracht. Kunt u hierbij over uw gevoelens praten.

AMBASSADOR – Dit zal mijn persoonlijke opinie zijn. OK. Ik wil gewoon zeggen dat ten eerste wil ik het over satan hebben. Hij is vijf keer in de Torah genoemd en hij is 125 keer in de bijbel genoemd en het woord satan betekent feitelijk obstakel. Hij is een obstakel tussen de mensen. Als je de Torah leest, hij was gezonden om Abraham te testen. Ook, hij was niet de slang die u in de bijbel zag die zegt dat de slang en satan dezelfde entiteit zijn, wat niet in de Torah staat. Er is veel miscommunicatie en conflicterende informatie als je begint met deze religieuze boeken. Ik geloof dat we een schepper hebben. Ik geloof dat we een hoogste intelligentie hebben die achter de hele creatie zit, zelfs de creatie van aliens – creatie van alle vormen van levensvormen. En ik geloof dat dit is wat het verschil is. U gaf aan het concept van Jins, de Jins kunnen zelfs moslims zijn, joden. Zij kunnen christenen zijn, ze kunnen boedisten zijn. Zij kunnen verschillende vormen van religie hebben. Zij ondersteunen de vorm van creatie, overeenkomstig de koran. Je hebt al deze verschillende vormen van concepten. Nu, waar ik het over heb als ik spreek over wezens … ik zei in de koran is in basis geschreven dat God zowel de Jins als de mensen creëerde en de Jins zijn een levensvorm waaraan veel mensen refereren als demonen of aliens of andere types wezens. Het is een vorm van verschillende creatie.

En, in basis, daar kunnen zij andere religieuze zienswijzen hebben. Deze mensen kunnen boedist zijn, christen, jood, moslim, of alle verschillende vormen van religies. Het ding dat ik wil benadrukken is dat een van mijn grootmeesters eens aan mij vertelde dat een man tenminste een jaar in de gevangenis moet doorbrengen, in isolatie, om de wereld van spiritualiteit te begrijpen. En toen ik dat hoorde was ik een jonge man en ik dacht dat hij gek was.

En ik had nooit, maar op een punt in de tijd was ik in een situatie waar de cabal agressief jegens mij was en ik was in isolatie voor meer dan 2 jaar voordat ik van deze situatie was bevrijd. En in basis, wat ik ontdekte was dat zelfs toen ik was geïsoleerd in een kleine kamer en geen contact had met mijn familie of iemand anders, zij mijn lichaam konden opsluiten maar zij konden niet mijn ziel opsluiten en zij konden niet mijn geest opsluiten. En, in basis, je kunt beslissingen nemen in je leven die zijn gebaseerd op goed, of beslissingen die zijn gebaseerd op slecht, en wij zijn degenen die de besluiten nemen.

We kunnen ook goed en slecht zien en we kunnen zelfs in stilte akkoord zijn of we kunnen ingrijpen. En het probleem dat in de mensheid is gekomen is wat we ontvluchting noemen. En dat is iets waarvan ik voel dat het de grootste bedreiging is voor de mensheid. Net zo als dat we satan de schuld overal van geven of we geven de schuld aan iemand anders zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen. Met de massa-ontwaking of massabewustwording zullen we in staat zijn om de mensheid te transformeren naar waar het hoort te zijn, maar als we satan tussen ons in zetten, want satan betekent shaton – betekent obstakel. Als we dit obstakel tussen ons in zetten dan zullen we niet in staat zijn om te streven naar waarvoor we zijn gecreëerd te zijn.

Rob – Ik waardeer dit. Uw aspect daar dat u voelt dat mensen, en ik wil volledig instemmen dat mensen niet alles op satan kunnen gooien. Maar er is zeker een vijandige kracht. Bent u het ermee eens dat er een vijandige kracht is? U noemde het de cabal. Zij gooiden u in de gevangenis, dus ik neem aan dat ik de vraag beantwoordde. Dus u begrijpt dat er een kracht is die de mensheid manipuleert. De mensheid zou nooit kiezen voor slecht als het niet was bedrogen door gemeenschappelijke intelligente negatieve actie. Ik zou nu aan Cobra willen vragen, heeft u iets te zeggen of commentaar of vragen nu.

COBRA – Ja, er is een kracht die de evolutie tegengaat en er is een kracht die positieve groei tegengaat, en dit is waarom wij deze planeet moeten bevrijden, en, ja, iedereen heeft de vrije wil maar deze vrije wil is gemanipuleerd en we moeten deze vrije wil bevrijden zodat we het volledig kunnen uiten.

Rob – Dank u. Louisa, je zei dat je een vervolgvraag voor Cobra had.

Louisa – Ja die heb ik, maar het is als twee vragen. Het is voor zowel de ambassador en Cobra. Eerst wil ik zeggen … begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet agressief tegen buitenaardsen die proberen te komen en de planeet te bevrijden. Ik vind het alleen een beetje interessant dat buitenaardsen, waarvan ik begrijp, dat zij verondersteld worden veel geavanceerder te zijn, maar toch hoe kan het dat zij het hier niet goed kunnen krijgen en overeenstemming over zaken hebben? Het is als, zo boven, zo beneden. Ik geloof niet echt dat we heel erg verschillend zijn. Mijn vervolgvraag is, ik wil Cobra vragen wat is het met tweelingvlammen dat de cabal probeert ze tegen te houden van eenwording. Is er iets speciaals?

De tweede vraag is: hoe kunnen we de mensheid helpen? Hoe ziet u, en dit wil ik ook aan de ambassador vragen, we zullen twee rondes moeten hebben – eerst Cobra. Hoe kunnen wij de mensheid helpen. Wat kunnen we nu doen? Hoe kunnen we onze energie uitlijnen en onze gecombineerde missies hier om het te doen, en de veranderingen sneller te laten gebeuren? Dus dat is de vraag die ik voor u beiden heb. En ook, als Cobra het niet erg vind om dieper in te gaan op waarom de cabal probeert de tweelingvlammen tegen te houden om te verenigen. Wat is daarmee?

COBRA – Ja, de vereniging van tweelingzielen zou het bevrijdingsproces drastisch versnellen omdat de gecombineerde energie van tweelingzielen de meest krachtige macht in het universum is. En, natuurlijk, de archons weten dit en dat is de reden waarom zij het tegen houden. Wat betreft de tweede vraag, wat de mensen kunnen doen, het meest belangrijke op dit moment is om informatie door te geven aan de mensen. Want de mensen, ook al zijn er veel blogs, zijn er veel outlets, informatie outlets, het is ver van genoeg. We moeten het internet volledig doordrenken met de waarheid. Er is zoveel desinformatie daar, dus er moeten veel meer alternatieve blogs opkomen overal op de planeet, want dit zal meer en meer mensen wakker maken. Dit is nummer 1.

Nummer 2 is voor iedereen om zichzelf af te vragen: wat kan ik doen om met andere mensen in harmonie te verenigen. Wat kan ik doen om praktisch meer eenheid te creëren in mijn leven?

Rob – Louisa, wil je nu een directe specifieke vraag aan de ambassador stellen?

Louisa –  Ja, en ik wil de ambassador de gelegenheid geven om dezelfde vraag te beantwoorden. Wat kunnen we collectief doen om de mensheid te helpen, individueel? Dus de ambassador heeft zijn eigen missie, waarmee hij de vraag zou kunnen beantwoorden in deze context. Ziet de ambassador een manier, iets anders dat we kunnen doen om de mensheid te helpen en deze veranderingen sneller te hebben?

AMBASSADOR – Het meest belangrijk is dat ik denk dat de mensen hun geest moeten openen en dat is de reden waarom wij The Goldfish Report zijn gestart, om te proberen en te zorgen dat de mensen op een andere manier naar de dingen kijken. Veel mensen op de planeet zijn helaas in slaap en zij zijn zich niet bewust over wat er gaande is, zelfs in hun eigen dagelijkse levens, want veel van hen zijn te druk met proberen te werken en te overleven in dit slavernijsysteem. Ik denk dat het belangrijk voor ons is om naar iedereen uit te reiken en te zorgen dat de mensen meer tijd hebben om met hun families door te brengen en een betere kwaliteit van leven te hebben, en ik denk dat als de mensen een betere kwaliteit van leven hebben, dat ze beter in staat zullen zijn om dieper te gaan in de verandering. Ook als zij zichzelf in projecten begeven, zichzelf begeven in het werkelijk iets doen om de dingen te veranderen in hun eigen gemeenschappen, en hun eigen steden en zelfs hun eigen landen. En ook is het heel belangrijk dat men zijn onderscheidingsvermogen gebruikt bij de media en bij de politici in hun landen want, helaas, zij hebben een graad in misleiding. Het is soms niet makkelijk maar het is als de goudvis die in zijn bol rondzwemt en die voor zichzelf moet uitmaken of dit zijn realiteit is of een realiteit die iemand anders voor hem creëerde.

Rob – Dank u zeer. Ik denk, aangezien de ambassador een lid is van de Red Dragons, hoop ik dat u enkele vragen voor hem heeft, Cobra, over de financiën. We hebben gehoord van Ben Fuldord en Corey Goode zei dat de Chinezen vragen om een uitstel van 100 jaar. Ik moet daarom lachen omdat het niet, zoals u eerder zei … Ik voel sterk dat het een wereldwijde situatie gaat zijn en mijn ervaring is dat op een gegeven moment spirit en de goddelijke mind van de schepper ertussen zal komen en de dingen gaan veranderen, en een stortvloed van spirit en een openbaring aan de mensheid individueel het werkelijke bewustzijn naar voren brengen, en dit zal plaatsvinden als de controlematrix is afgebroken. Of het in de infrastructuur van financiële tirannie is of in een plasma scalar veld netwerk, er zal een enorme toename zijn in zielscontact die een verandering zal brengen, en dit zal ook samenvallen met contact van de goedwillende Great White Brotherhood en de buitenaardsen. Dat is wat van een persoonlijk commentaar. Cobra, aangezien we de Red Dragon ambassador hier hebben, met al dit financiële gedoe gaande, zou ik u willen vragen of u een vraag heeft voor de ambassador waarvan u denkt dat hij wellicht in staat is om de situatie te verduidelijken met de Dragons, of iets waarvan u voelt dat de mensen dat zouden moeten weten.

COBRA – Wel, wellicht zou hij zijn eigen opinie kunnen geven over hoe deze reset en hoe deze financiële transformatie plaats zou moeten vinden – zijn eigen versie, zijn eigen perceptie van wat de Red Dragons willen bereiken en hoe zij denken of hoe zij plannen dat deze transformatie plaats zal vinden. Ik zou alleen willen zeggen, ik zou een kort commentaar willen geven op wat Corey zei over de Chinezen. Helaas, er zijn wat Chinese facties die de openbaarmaking zouden willen uitstellen met 100 jaar. Natuurlijk zal dit niet gebeuren. Maar mensen die deze agenda’s hebben vertragen het proces. Sommige van deze mensen zijn uitgelijnd met de cabal en sommige van deze mensen zouden gewoon hun macht willen houden. Ik zou het gewoon nog een keer willen zeggen, aan al de Dragon families die het proces zouden willen vertragen – dit zal niet gebeuren. En ik zou willen zeggen aan de Dragon families die het proces aan het versnellen zijn om te verenigen, en de rest van de families te integreren in de gemeenschappelijke visie want deze visie zal het grootste deel van de wezens op deze planeet voordeel brengen.

Rob – Ambassador, graag uw antwoord op Cobra’s vraag.

AMBASSADOR – Ik wil wat van de desinformatie hier corrigeren die komt van de Japanse kant van de gemeenschap die Benjamin Fulford creëerde, deze White Dragon Society. Ten eerste, het is niet 100 jaar dat de mandaten zijn. De mandaten zijn in een 70-jarige cyclus. Deze laatste 70-jarige cyclus en het jaar ervoor dat was gegeven als een mandaat aan Barak Sheis, Rockefeller, Morgan’s en Stanley’s en de koningin van Engeland en veel van deze anderen. Zij waren de enigen die het mandaat hadden, niet de Chinezen.

De Chinezen zijn degenen die dat mandaat aan hen hebben gegeven. 2012, toen de bijeenkomst plaats vond en de cabal, zoals we ze noemen, of in basis de oude elite, kreeg niet het 70 jaar project wat was gevraagd. Dus wat moet gebeuren is sinds die periode van tijd de transformatie die leidt naar de globale valuta reset die leidt naar de nieuwe era, heeft zijn tijd nodig gehad, maar had zijn tijd nodig omdat sommige porties zelfs binnen de Dragon families van verschillende vormen en verschillende entiteiten in uitlijning met de cabal het proces heeft vertraagd door het vastzetten van mensen, inclusief mijzelf en anderen, en in basis proberen ons te vermoorden, maar u weet op een verdekte manier omdat ze anders 9 generaties terug vermoorden. Dit is het probleem, dus het is belangrijk voor de mensen om zich te realiseren dat het een 70-jarige cyclus is. De nieuwe 70-jarige cyclus is feitelijk nieuwe mensen voor de nieuwe generaties in de plaats gezet. Maar u moet zich realiseren dat de oude groep, zij hebben 120 jaar, 140 jaar, van gevestigde contracten en hersenspoeling, en zij hebben hun mensen overal rondom de wereld in de banken financiële structuren. Dus ik denk dat het wat tijd gaat nemen om dit te transformeren maar als de mensen die in de ‘grassroots’ of hoger in dat systeem toegeven en het juiste doen, denk ik dat we in staat zijn om dit te transformeren in deze nieuwe era. En in deze nieuwe era is het opgebouwd waar alle naties betrokken zijn en alle mensen zijn betrokken, en het is opgebouwd en feitelijk schuld wegstrepen in plaats van schuld creëren. Het hele nieuwe systeem is in basis compleet 360 graden anders dan wat we vandaag hebben. En ik denk dat dit ook is wat mij af en toe zorgen baart, is dat mensen, zij hebben halve waarheden en zij maken er waarheid van en geven het als een rapport, maar de echte waarheid is dat het mandaat niet met de Chinezen was. De Chinezen geven het mandaat, maar het mandaat was met de oude groep en zij zullen geen mandaten meer hebben. Dus laten we zien hoe de nieuwe mensen in staat zullen zijn om de toekomst te veranderen. Dat is wat ik te zeggen heb. En al de mensen zijn betrokken en alle naties en alle vijf continenten.

Rob – OK.  Dank u. Dus het mandaat waar u het over heeft … ik denk dat het mandaat feitelijk komt van de hemel dit keer, van de allerhoogste bron of schepper om deze planeet te zuiveren in de naam van waarheid en het levende woord van God. Ik geloof dat het niet een 70-jarige cyclus is dat dit oude financiële systeem volledig zal worden veranderd. Cobra heeft u gevraagd hoe u voor u ziet dat dit plaats gaat vinden. Kunt u doorgaan ambassdador, met dit deel van de vraag? Hoe ziet u deze reset gebeuren?

AMBASSADOR – We zien het voor onze ogen terwijl we spreken. We zien de Chinese Renminbi plaatsvinden als een van de basket valuta, wellicht zijnde de volgende reserve valuta. We zien machten en entiteiten verschuiven zoals wat ik zei van west naar oost. We zien hoe Europa en Amerika veranderen in tirannen en we zien veel verschillende organisaties, verschillende mensen uitlijnen met deze mensen wat zij nooit eerder deden. We zien Putin opkomen als feitelijk een ridder in harnas en, meesterlijk, de zwendel van de cabal verpulveren, en we zien veel dingen gebeuren. En we zien deze nieuwe entiteiten gecreëerd en dit is een begin. Ik denk dat we in realiteit wellicht op 30% van de reis zijn gekomen van wat we nodig hebben. Maar ik denk dat het heel snel zal versnellen na het Chinese Nieuwjaar.

Rob – Dank u zeer. Cobra, heeft u vervolg vragen aan de ambassador met betrekking tot zijn verklaringen?

COBRA – Ja, ik zou willen dat hij wat meer preciseert hoe de Red Dragon families concreet de reset zien, en binden zij samen met andere aspecten van de Event, zoals de globale massa arrestaties en het globale openbaarmakingsproces, en wat is hun perceptie van het openbaarmakingsproces? En hebben zij enige concrete plannen om wat intel vrij te geven over buitenaardse betrokkenheid in wereldgebeurtenissen?

AMBASSADOR – Ja, zoals u begrijpt is de familiestructuur verdeeld over drie armen. Je hebt de treasury arm die eerder het geld en de rijkdom beheerde. Dan heb je de tweede arm wat de politieke arm is, wat je kunt zien door de BRICS naties en andere creaties en de leiders daar. Dan heb je de derde arm die de militaire arm is. Waar het gaat over de militaire arm, ja, zij zullen zich bezig houden met de mensen die niet zwichten of overgeven.

U heeft al gezien dat mensen verdwijnen en verschuivingen en veranderingen die hier plaatsvinden. Aan de kant van het geld zijn de zaken voorwaarts aan het bewegen op een manier dat het zou moeten, een beetje vertraging als gevolg van de ouden die niet los willen laten en de politieke arm moet ook zelfs beter zijn omdat, helaas, nog steeds mensen leven in sommige van de naties met veel corruptie en dat moet veranderen.

Maar ik persoonlijk geloof dat wij de goede richting in gaan. Ik geloof dat de veraf agenda met waarheid en heroverweging, dat houdt de aliens in, dat houdt alle aspecten op de planeet in, en dat zou ook kunnen worden vrijgegeven op een bepaalde vorm van tijd als iedereen klaar is om het te ontvangen en de stabiliteit van de wereld er is, maar zoals we allemaal weten is er veel activiteit deze dagen in onze luchten. En ik weet niet hoe lang het zal duren, de politieke arm zal proberen om wat gaande is weg te houden van het publiek. Maar het is allemaal een proces.

Rob – Dank u, Ambassador.  Nu wil ik vragen aan de Ambassador of u enige vragen heeft voor Cobra nu?

AMBASSADOR – Ja, een laatste vraag: heeft u ooit gehoord van deze entiteit genaamd Vladumere (?)

COBRA – Nee.

AMBASSADOR –  Ik wilde het gewoon weten omdat Vladumere (?)ook een van de buitenaardsen is dat heeft …. dat verondersteld dood lijkt te zijn maar hij was dat niet, en verondersteld wakker te zijn nu. Hij is in Moskou om te spreken, communiceert met de mensen na in diepe slaap te zijn geweest voor duizenden jaren. Ik vroeg me alleen af of hij enige kennis had over deze specifieke entiteit. Maar anders dan dat, als u geen informatie over hem heeft, dan vraag ik wat hier uw plan is. Heeft u enige plannen waarmee we samen kunnen zitten en werken? Hoe zouden we samen kunnen werken, u en ik, en met entiteiten waar u mee werkt om deze plaats een betere wereld te maken, het proces van verandering op deze planeet te versnellen?

COBRA – Als hij enige projecten heeft waarbij hij assistentie nodig heeft kan hij mij mailen en ik zal bij mijn contacten kijken of we hem kunnen helpen met zijn projecten. Dus dit is iets wat we kunnen doen.

Rob – Wel dat is goed nieuws Ambassador.  Ik zal ervoor zorgen dat u Cobra’s e-mail krijgt. Louisa heeft een andere vraag voor Cobra.

Louisa – Dank u. Ik wil wat vragen over deze openbaarmaking. We zien op het moment veel dingen in de luchten. Heeft Cobra enig inzicht over Los Angeles. Wat was dat wat gezien is boven Los Angeles en waarover onlangs is gerapporteerd.

COBRA – Daar zijn twee dingen gaande. De ene is de toegenomen activiteit van de VS militairen. Het andere is de toegenomen activiteit van de positieve buitenaardsen in Californië’s luchten omdat zij beginnen wat gevoelige energieënodes te triggeren in dat deel van de wereld omdat Californië een van de sleutel triggers is voor het openbaarmakingsproces. Dus zij triggeren dit en de militairen reageren. Dus we hebben wat van, niet precies confrontatie, maar ik zou zeggen een energetische uitwisseling die soms zichtbaar kan zijn in de lucht.

Rob – Dus dit specifieke lichtfenomeen, dat is waargenomen door veel mensen, was niet een raket zoals is gerapporteerd?

COBRA – Er waren veel lichtfenomenen zichtbaar, sommige daarvan waren militair, sommige waren buitenaards.

Rob – Ja, het is heel moeilijk voor ons hier op aarde om elk lichtfenomeen dat plaatsvindt te begrijpen. Gek genoeg in dezelfde nacht, was ik hier op Maui en ik zag een heel helder licht van midden hemel vallen achter een berg, heel wit, heel glorieus, een soort flits. Het was geen raket, het bewoog te snel. Het liet geen spoor na. Ja, er is veel activiteit gaande mensen, en als Cobra spreekt over de nodes, hij spreekt over het grit en de leilijnen die energetisch zijn overgenomen om het menselijke bewustzijn te beïnvloeden op een esoterisch veld, en de Lichtkrachten zijn de natuurlijke orde aan het herstellen, en het goddelijke licht stroomt in de planeet voor balans. Bent u het daarmee eens Cobra?

COBRA – Ja, ik zou willen zeggen dat het LA gebied een van de sleutelpunten is voor de planetaire bevrijding met betrekking tot openbaarmaking. Het is een van de mogelijke entreepunten voor de openbaarmakingsintel om te worden vrijgegeven. En het is een van de meest belangrijke portalen, entreepunten , voor vele, vele schepen, lichtschepen van de lichtkrachten die zullen arriveren op het moment van het eerste contact. Dus het is een van de sleutelplaatsen op de planeet, en positieve buitenaardse activiteit in die regio zal doorgaan en zal feitelijk op een bepaald moment toenemen.

Rob – Ja, de stad van de engelen. Louisa, had je een andere vraag voor Cobra?

Louisa – OK.  Ik neem aan, wat ik wil weten is hoe weten de mensen dat zij van dezelfde zielsfamilie zijn. Ik weet dat dit deel is van dezelfde vraag, maar dit is een vervolg. Hoe kun je je soulmate vinden of je tweelingvlam en hoe kun je weten wie ze zijn of als er is … is er nog steeds een missie of zoiets? Is er een soort doel voor deze tijd? Is het speciaal voor deze specifieke tijd? Wat weet u hierover?

COBRA – OK.  Zo, in basis herkennen mensen van dezelfde zielsfamilie elkaar omdat er een bepaalde familiariteit in energie is. Zij voelen dat zij elkaar eerder hebben gekend en met soulmates, die energie is zelfs veel sterker. Maar voor tweelingzielen heeft dit nog niet plaatsgevonden, dus het is een vraag die nu nog niet kan worden beantwoord.

Rob – Ik zou willen toevoegen dat het is een energetisch, het is een biologisch en vibrationeel gevoel, dat alles goed zal zijn. Ik wil de ambassador bedanken, en Louisa, en Cobra, voor dit interview en ook The Goldfish Report. Voor vier mensen hier deden we een goede klus. Ik zou de ambassador willen vragen een om finaal statement te geven van wat u zou willen dat de mensen horen met dit interview, als er iets is waarvan u wilt dat de mensen het weten. Ambassador, alstublieft geeft u ons twee of drie minuten met een slotstatement van waarvan u voelt dat de mensen van Cobra’s kant die worden geïntroduceerd met uw werk, wat u wilt dat zij weten. Dank u.

AMBASSADOR – Ik zou willen zeggen dat ik denk dat het heel belangrijk is dat we samen zitten en dit soort discussies hebben. Het is belangrijk dat we komen en ideeën uitwisselen en opinies, en samenwerken in coöperatie omdat het probleem dat ik zoveel zie in de alternatieve media en alternatieve ideeën is dat er zoveel gesloten geesten zijn en zoveel genoemd als mijn gebied, en zij willen elkaar er niet bij hebben. We zijn hier om de mensheid te dienen, en om onszelf te dienen, en onze families, en dat we moeten samenkomen, samenwerken en ideeën uitwisselen, omdat we samen sterk zijn, en wellicht heeft iemand wat kennis die de ander niet heeft, en met die kennis kunnen we een betere wereld maken. Dus ik denk dat het belangrijk is om dit type discussies te vervolgen en dit type samenwerking. Dat is wat ik wilde zeggen. En ik wil jullie beiden danken en ook Cobra voor het nemen van tijd om dit vandaag te doen.

Rob – Dank u zeer.  Cobra, wilt u nog een laatste response geven. Cobra, als u ons uw laatste gedachten van vandaag wilt geven.

COBRA – Ja, feitelijk ben ik heel blij dat deze conversatie plaatsvond, want dit is een stap voorwaarts in vereniging van krachten. Ik hoop dat in de toekomst meer en meer mensen zullen beginnen om dit soort interviews te hebben, gezamenlijke interviews met elkaar, want dit zal een resonantieveld creëren dat behoorlijk nodig is op de oppervlakte van de planeet voor de finale duw naar de finale bevrijding. En ik wil ook graag iedereen bedanken. Feitelijk, op de 21e november, ik hoop dat dit wordt geplaatst voor de 21e november, zullen we een wereldmeditatie hebben om de Event te bespoedigen zoveel als mogelijk is op een positieve manier. Als de mensen mee kunnen doen met deze meditatie kunnen ze feitelijk behoorlijk wat bijdragen aan het versnellen van de verandering, want de mensen voelen dat het te lang duurt en ik ben het daarmee eens. Het duurt veel te lang. We hebben de kracht om dit te versnellen. Dit moment is nu. Dank jullie allemaal.

Rob – Dank aan u beiden. Het was prachtig en Louisa, ik wil jou bedanken dat je dit hebt gecoördineerd en ik waardeer je tijd en moeite hier, en ik wil alle luisteraars bedanken en te realiseren dat we hier twee mensen hebben die om veiligheidsredenen ervoor kozen anoniem te blijven, die bereid zijn samen te komen om met elkaar te discussiëren, wellicht iets andere opinies of begrippen hebben, maar die beiden oprecht de mensheid willen helpen en een positieve verandering in de wereld creëren.

De ambassador, door zijn werk als vertegenwoordiger van de ouderlingen waar hij mee werkt om verandering te brengen in de financiële tirannie sector. En Cobra, in het verduidelijken van de vijandige krachten en de doorgaande plannen van bevrijding op een meer esoterisch of verborgen niveau in de niet-materiële realms, om de lichtwerkers vertrouwen te geven dat er een proces is. Het is gaande.

Dus twee goed bedoelende dienaren van het licht hier. Ik waardeer echt uw intentie, van u beiden, en ook Louisa, voor het faciliteren. Ik ga voorstellen dat op enig moment in de toekomst we feitelijk wat fysieke bijeenkomsten zullen hebben met deze groepen, met deze supreme councils, en deze groepen moeten hun openbaarmakingsproces naar het publiek in forum discussies brengen zodat het publiek meer kan leren. Op enig moment in de toekomst kunnen we hiernaar uitkijken. Het zal gaan gebeuren. In de tussentijd, overwinning voor het licht. Dank u Red Dragon Ambassador, Louisa en Cobra.

Overwinning voor het licht

Rob

 

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 2 december 2015 in Interview met Cobra NL

 

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: