RSS

Interview met Cobra, 26-1-2016, door Rob Potter

06 feb

Rob geeft in zijn intro verscheidene links, maar als je direct naar het Cobra interview wilt gaan, scroll dan even naar beneden.

Je kunt hier een telefoongesprek beluisteren, of het transcript ervan lezen,. dat Rob had met een financiële insider.

In de VS is een tweede tacyhon kamer geïnstalleerd; voor een NL beschrijving over tachyon kamers klik je hier, en hier ga je naar de overkoepelende engelstalige tachyon website.

Boek van dr, Takaaki Musha; een uitgebalanceerd en objectief boek, voor iedereen die de waarheid zoekt over geavanceerde technologieën die nu nog verborgen worden gehouden door de elite en regeringen.

Alan Holt heeft vele jaren geleden dr. Fred Bell gevraagd om wetenschapper te zijn bij het star wars programma in de Reagan periode, maar Bell weigerde te werken voor de duivelse agenda. Alan Holt heeft nu wat insider informatie vrijgegeven over transdimensionale fysica, hyper ruimtereizen vortexen en wormgaten die laten zien dat reizen sneller dan het licht mogelijk is.

George Green, die Pleiadian informatie heeft uitgedragen over wereldtransformatie.

Een eerder interview met Rob Potter, commandant Valiant Thor en dr. Frank Stranges.

De website van Veterans Today, waar zoveel disclosure wordt gepubliceerd en wat andere websites, van Therese Zumi, van Tom Heneghan, van Anna von Reitz, en over graancirkels.

Artikelen over het Zika virus en over de cintamani stenen.

2016-01-26 Star_Altar-1-450x600Some Technology From The Pleiades
In my home somewhere on Maui

—————————

Hier is het transcript van het interview met Cobra

Rob – OK Dames en heren.

Zoals beloofd zijn we er weer met Cobra, en ik wil een paar dingen zeggen voordat we beginnen. Veel mensen hebben mij meerdere vragen gesteld. Hou alsjeblieft je vragen op 3 of 4. Ik zou dat zeer waarderen. Wilt u ook geen vragen stellen over YouTubes of boeken of personen. Ik moet u er weer aan herinneren om zelf dat boek te lezen, de YouTube te bekijken en dan specifieke vragen te stellen. Veel mensen sturen ons lange stukken informatie om te bekijken en dan een algemeen commentaar te geven. We geven liever geen commentaar op andermans werk. Hou dat alsjeblieft als gegeven.

De afgelopen maand was er ook wat controversie ten aanzien van het Cobra interview. We hadden wat verschil van inzicht en Cobra en ik “agree to disagree” (hebben er geen probleem mee dat we van mening verschillen). Dus daar gaan we het zo over hebben, maar er is geen enkel probleem met Cobra. Ik ondersteun hem volledig. Ik weet dat Cobra absoluut puur is in zijn intentie. Ik heb Cobra constant verdedigd tegen aanvallen van mensen en ik ben een supporter van hem. Ik heb 3 conferenties bijgewoond. Ik heb heel veel werk met Cobra gedaan en ik voel dat zijn informatie absoluut geweldig en krachtig is, vooral binnen de bandbreedte van de controlematrix. Nog  nooit eerder hebben wij zo’n duidelijkheid gehad over het plasma scalar veld, de krachten erachter, de implantaten matrixen en dergelijke dingen, en ik wil het duidelijk maken, heel duidelijk, dat ik Cobra steun. We zijn grote jongens en kunnen “agree to disagree” op bepaalde metafysische informatie hier en daar. Een verschil van mening verandert niet de missie. Het gaat niet om mij, het gaat niet om Cobra, het gaat niet over verschillen of gelimiteerde menselijke visies. Wij komen allemaal tezamen hier in een ruimte van liefde en vrede en zo wilde ik deze informatie in liefde ondersteunen. Cobra, ben je het eens met wat ik zojuist heb gezegd?

COBRA – Ja, ik zou willen zeggen dat we dit drama achter ons moeten laten en gewoon door moeten gaan met de missie.

Rob – Absoluut. Dank u wel. Mensen, we hebben veel interessante dingen gaande de laatste paar weken. Cobra was weg. We moesten het interview uitstellen. We hebben veel vragen gehad over wanneer het zou komen. We doen ons best om dit uit te brengen.

Dus Cobra, na de laatste keer dat we elkaar hebben gesproken kwam Alex Collier naar mijn conferentie en we, opnieuw, we hebben het hier eerder over gehad en het is nogal op tijd. Gisteren bracht u een post uit over de 9e planeet die natuurlijk de planeet is waarvan u zegt waar de Resistance Movement (RM) vandaan komt, en u maakte een prachtig bericht waarin u uitlegde dat de mensen een blauwe methaangas waterplaneet zouden zien en dat, als zij zouden kijken binnen het gradiënt niveau van 10 pixels, zij feitelijke rechthoekige glazen dingen zouden kunnen zien, ik neem aan ramen waardoor je vanonder de oppervlakte de ruimte in kunt kijken. Dus dit is de RM planeet en dit is goed nieuws. U gaf ook aan dat waar ik ben, op Maui, de chimera nog steeds een diep ondergronds ruimtecentrum complex heeft en dat zij feitelijk alle bewijzen zullen weghalen van belangrijke astronomische observaties op deze planeet en dat gooit het wel een beetje dicht mensen.

Dat verklaart waarom wij daar nog niet zoveel over hebben gehoord. Lees deze post van Cobra en blijf zijn blog volgen op www.2012portal.blogspot.com (NL: http://eventnl.info/). Ik zou het er niet over hebben gehad maar met de informatie van Alex Collier…. en u maakte het in deze post duidelijk en beantwoordde een deel van deze vraag. Ik vraag mij af over Nibiru…. Heeft de RM enige informatie, en ik zou willen dat u hen vraagt of er enige andere planetaire werelden of kometen zijn of iets als dwerg, onzichtbare zon zoals sommige mensen zeggen, die in ons zonnestelsel komen en ons beïnvloeden, weet u, zoals vulkanische activiteit, zoiets als dat?

COBRA – OK. Ik weet dat antwoord al, en zij zijn er absoluut zeker van dat er niets is dat zal veroorzaken, dicht genoeg bij de baan van de aarde, om de tektonische activiteit op deze planeet te verstoren, of enig soort van catastrofale impact op de planeet in de nabije toekomst. Dus niets als dat bestaat op dit moment binnen ons zonnestelsel.

Rob – OK. Heel interessant. Ik heb net een interview met Randy Kramer gehad dat heel snel gepubliceerd zal worden in twee delen, de SSP man (red: SSP=Secret Space Program=geheim ruimteprogramma). En hij bevestigde de informatie over de, wat is genoemd, wat hij ziet als Nibiru en hij zei dat het elke 3600 jaar komt. Hij zei dat het waarschijnlijk niet binnen 1200 jaar zal komen.

Volgens de notities van Billy Meyer die ik heb gelezen hebben ze de baan ervan gebotst en het zal geen gevaar vormen voor de planeet Aarde. U zei dat er iets is dat verstoring zal veroorzaken. Is het mogelijk dat er wellicht een ander groot iets het zonnestelsel binnenkomt maar geen tektonisch schade zou veroorzaken dat het weer of zulke dingen kan beïnvloeden.

COBRA – Voor zover mij bekend is er geen hemellichaam dat het leven op Aarde zal verstoren. Maar wat gebeurt, en al in het begin is van het proces, is de galactische puls. De galactische puls vindt elke 26000 jaar plaats en het is natuurlijk al de weersystemen op de planeet aan het beïnvloeden.

Rob – Absoluut. Er is wat informatie geweest dat er enige toename zal zijn in Aarde cataclysmen die de aandacht van de mensheid kunnen trekken, dat zou een natuurlijk cataclysme zijn en dat niet, weet u, door de galactics kan worden overwonnen. We zullen een bepaalde hoeveelheid van tektonische activiteit moeten hebben en het is mogelijk dat sommige zaken zouden kunnen gebeuren. Ik zou willen noemen dat er recent een aardbeving was uit de kust van Malibu en buiten Alaska. En de ene bij Maliby is precies op die locatie. Kunt u ons vertellen, was deze aardbeving natuurlijk of was er iets gaande met deze ondergrondse Malibu ingang.

COBRA – Er was op die specifieke locatie niets gaande dat niet natuurlijk was.

Rob – OK. Dit dat maakt het duidelijk mensen. Cobra zegt dat er niets komt. Het Nibiru verhaal is niet juist volgens Cobra.

We hebben helder gekregen dat sommigen van de mensen die erover spraken, die in een recente publieke aankondiging waren over deze planeet, het is niet Nibiru, dus er is geen noodzaak voor paniek of angst. Het is niet de vernietigingskomeet. Cobra, we hebben wat stralingspieken gehad in de USA die begonnen in november en privé onderzoekers hebben veel ervan bevestigd. Is er iets dat u hierover kunt zeggen. Is dit Fukushima, is dit wellicht een golf die daarvan kwam, of enige informatie over de stralingspieken van november en december in het westen van de VS.

COBRA – Dit gebeurde niet alleen in het westen van de VS, het gebeurt door de hele VS en het heeft geen relatie met Fukushima. Het is meer gerelateerd aan bepaalde, ik zou zeggen, experimenten die de negatieve militairen hebben uitgevoerd en helaas zijn enkele van deze pieken echt. Zij zijn niet extreem gevaarlijk, maar het is nog steeds een zorg. Geen reden om bang te zijn, maar tegelijkertijd is het goed voor de mensen dat zij zich ervan bewust zijn, en het is goed voor de mensen om dit te monitoren onafhankelijk van enig publiek instituut. Dus sommige mensen hebben meetinstrumenten om radioactiviteit te monitoren, dat is een goed idee.

Rob – Ja,. dat is goed. Ik heb zelf feitelijk een kleintje gekocht. Het kost ca. $50. Je kunt het in je I-phone steken, het is een app. Ik nam het mee naar de winkel hier in Maui en ging naar de visafdeling om te zien of daar iets was. Ik kreeg geen enkele lezing, maar het is duidelijk dat sommige nucleaire kracht het meest misbruikt is en gevaarlijke bronnen voor, naar ik aanneem, de gezondheid van mensen. Een deel van de oorspronkelijke goedwillende ET contacten wilde dat de Aarde afstand zou doen van zijn gevaarlijke nucleaire technologie.

Dus in uw eerdere update sprak u over veel positieve updates over het financiële systeem. Kunt u alstublieft commentaar geven op enige vooruitgang die plaatsvindt, of is het alleen in de laatste 3 weken, het lopende programma met de Yuan die de ‘exchange currency’ van keuze internationaal wordt. Wij hadden dips in de Dow, Baltic index. Kunt u hierover iets zeggen. Dit is duidelijk een aandachtssituatie. Kunt u ons wat meer details geven over wat er gaande is met het financiële systeem en iets hoopgevends waar we naar uit kunnen kijken.

COBRA – Ja natuurlijk, hetzelfde proces is door aan het gaan in de laatste paar weken. Er zijn veel voorbereidingen op de achtergrond om de ‘basket of currencies’ te herpositioneren, om ze een meer gelijk en gebalanceerd perspectief te geven als de reset er is. Er is versterking van de oosterse alliantie op het financiële front. Er is de voortduring van de aanvallen tegen de cabal door het verlagen van de olieprijzen, omdat dit de cabal op de knieën zal krijgen. Dit is een van de belangrijkste bronnen van hun inkomen en dit is waarom de olieprijs zo snel aan het dalen is, om de cabal op de knieën te krijgen. En daarmee opgaande is er natuurlijk de voortgang op het politieke front en op het militaire front. Dus het is een voortgaand proces dat nu langzaam is omdat de dingen voorzichtig moeten gebeuren, om niet enige ongewenste reacties van de cabal te triggeren, dus we moeten het doen op een manier die iedereen aankan.

Rob – Er was door iemand contact met mij opgenomen die veel macht heeft in de handel van de platforms. Een goede man en ik denk dat ik er met u over heb gesproken. Hij was uitgenodigd op de Bush’s ranch en zij boden hem geld en hij weigerde die deal. Hij is onlangs ‘set straight’ en hij heeft geïnvesteerd in wat ‘treasury bonds’ en ik weet dat u niet denkt dat het noodzakelijkerwijs zal gebeuren. Hij werkt met de Chinezen met de Mui-hai. In de intro zet ik een link voor de mensen om deze telefonische conversatie te lezen waarvan hij instemde het publiek te maken. Danell heeft het transcript gemaakt dus de mensen kunnen dat lezen. Hij is heel positief. Hij zei dat hij nooit kalmer heeft gevoeld dat dingen aan het gebeuren zijn. Hij zei dat cabal leden in hun vergaderingen kwamen en probeerden hen te verstoren. Kunt u mij zeggen… hij zei mij dat sommige mensen fondsen hebben gekregen. Ik zei, werkelijk, wie? Hij zei Obama die net een gigantisch huis heeft gekocht, mansion, ik geloof dat het in Qatar is. Ik was als: waarom zouden ze hem fondsen? Ik zei dat hij de slechterik was. Ja, de slechteriken laten deze fondsen door. Is er enige fondsing van de positieve goedwillende groepen op de diepe lagen waar u vanaf weet.

COBRA – Nee, helaas, het project waar je over hebt gehoord is dat de slechteriken wat van de fondsen hebben vrijgegeven aan hun handlangers om ze aan de lijn te houden. Dat is alles wat gebeurde. Het heeft niets te maken met de financiële reset. Het heeft niets te maken met waar wij op hopen. Dat is een heel ander verhaal.

Rob – Ik ga een laatste financiële vraag doen, er kunnen nog andere zijn. Er waren wat runs voor mensen die wat geld van hun bank haalden. Ziet u dit als iets dat goed is. Is de run die paniek zal veroorzaken, of zouden de mensen langzaam hun geld van hun banken moeten halen. Wat denkt u?

COBRA – Ik zei lange tijd geleden al, haal je geld van de bank, het is daar niet veilig. Als je het op de bank laat geef je een vrije lening aan de cabal om door te gaan met hun controlemechanisme.

Rob – OK mensen, dat zou ‘put safe sales up’ en hou het veilig als je dat doet. Je kunt ‘Mylar’ rond je geld doen dat elke cabal gerelateerde machine zal stoppen die kan lezen hoeveel geld je in je huis hebt, en geloof mij mensen, ze hebben dat. Die microchips in de dollars, zij kunnen vertellen hoeveel geld je heb in je auto terwijl je rijdt door hun kleine tolwegen en dat soort zaken. Die technologie is er.

We gaan nu op iets anders over. Dit is een exacte quote van een wetenschapper. Hij gaf mij zijn geloofsbrieven hier, maar ik dacht ik vraag het gewoon. Overeenkomstig huidige wetenschappelijke theorieën is de hittebron in het binnenste van de Aarde waarschijnlijk afkomstig van accretie impact van asteroïden op de Aarde. Voor mij klinkt dit een beetje verdacht. Mijn vraag is, is het waar dat de Aardemassa en eeuwige hitte een resultaat is van astrale accretie of is er meer aan de hand?

COBRA – Ja, natuurlijk is er meer aan de hand. De oorspronkelijke bron van hitte in alles in dit universum kwam van de oorspronkelijke bijzondere geaardheid. Oorspronkelijke bijzondere geaardheid is niet iets dat gewoon gebeurde. De Big Bang is niet gewoon een bepaalde explosie die plaats vond lange tijd geleden. Er is een bepaalde hyperdimensie tunnel gecreëerd tussen deze dimensie en hogere dimensies die een continue golf van energie mogelijk maakt, wat meer is dan alleen de energie die kan zijn gematerialiseerd van de fysieke laag, en dit is een van de redenen waarom wetenschappers soms problemen hebben om het energiemomentum te beschrijven en het gehoekte momentum van het lichaam, omdat er een zekere hoeveelheid energie is die niet past in hun vergelijkingen. Ik zal het zo zeggen…. het is omdat het niet komt van de fysieke laag. Om het anders te zeggen: het centrum van de planeet is een portaal. En de energie komt van dat portaal.

Rob – Dank u zeer, dat bevestigt wat dr. Frank Strange eens zei toen hij omging met commandant Valiant Thor. Zij zouden feitelijk overgaan van het portaal in de binnenaarde naar Venus. Vraag hier van iemand van onze Egypte 2012 crew, “Zijn belangrijke vortexen die worden gecontroleerd door het duister versterkt met entiteiten, parasieten, etherische technologieën. En zo ja, kunt u ons alstublieft daar zoveel mogelijk over vertellen?”.

COBRA – Ja, natuurlijk zijn zij versterkt met entiteiten en technologieën en één technologie daarvan is de strangelet bommen op de plasma laag, en dit is wat deze vortexen stabiel houdt.

Rob – OK. Ik vraag mij af, er komen duidelijk wat van deze vortexen naar beneden. Zijn deze vortexen verbonden met de natuurlijke knooppunten of leylijnen van de Aarde?

COBRA – Ja, dat is allemaal met elkaar verbonden.

Rob – Als de vibratie van de planeet verandert en deze nieuwe leylijnen zijn gevestigd op de planeet, zullen enkele van deze vortexen simpelweg niet meer functioneren als gevolg van de verandering van de Aarde’s vibratie, of hebben deze vortexen kunstmatig geprobeerd om te bewegen met de nieuwe lijnen?

COBRA – Alleen de negatieve vortexen zullen oplossen. Zij zullen zijn vernietigd of zij zullen overgaan in de positieve, dus er zullen geen negatieve vortexen op de planeet meer zijn als de tijd er rijp voor is.

Rob – Heel goed. Alex Collier zei dat het frequentiehek neer is. Ik weet niet wat dat betekent. Ik ben niet op het vasteland geweest en het is redelijk vibrationeel helder hier in Hawaii. Kunt u ons enige updates geven op het plasma scalar veld netwerk binnen het fysieke aspect van de satellieten en sommige van de meer basis technologieën in de controlematrix op de Aarde. Zijn er wat belangrijke ontwikkelingen geweest in de laatste maand?

COBRA – Er zijn wat ontwikkelingen op het fysieke aspect geweest, ja, er zijn wat verbeteringen, maar helaas is het plasma aspect nog niet OK. Nog lang niet.

Rob – Kunt u ons zeggen; is de ELF golf situatie die een verstoringsveld droeg naar elke elektrische verbinding in de VS in het verleden, nog steeds in werking op dit moment, en zijn er nog steeds ELF golven in de mind control matrix die komen door ieders elektrische systemen.

COBRA – Ja, dit is nog steeds zo omdat ik zou zeggen, het plasma aspect van elektriciteit zoals sommige mensen het noemen, een onzichtbare stroom is er nog steeds, en er is nog niet mee afgerekend.

Rob – OK, dat is jammer. Nu heb ik een andere vraag en ik was er niet erg zeker van wat hij hier precies zegt. Ik bedoel, u en ik zijn het er wel over eens dat de AI (red: AI=Artificial Intelligence=kunstmatige intelligentie) een zeer geavanceerde technologie is, dat het wordt gecontroleerd en het heeft een programma, en als het programma en de technologie zelf is stilgelegd zal het niet langer een probleem zijn. Veel mensen voelen dat het nu alles om technologie gaat. Dus zij willen weten, hier is een vraag: “Speelt de echte AI de rol van een architect die de wereld construeert of creëert zoals wij die mogen zien door de golfdeeltjes te lokaliseren zoals het wil door ons onderbewustzijn en onze ogen”. Met andere woorden, we zien alleen … in de spirituele aspecten, de grote Avatar Yogananda zei: dit is een droom en je zult ontwaken in de realiteit van wie je bent als je bent overgegaan, maar dit leven is een droom. Is dit gecontroleerd tot dat niveau dat wij feitelijk een film aan het bekijken zijn die door de duistere krachten is gecontroleerd, is de vraag.

COBRA – Nee, het is niet gecontroleerd op die manier, niveau. Dat is niet waar.

Rob – Wat is gecontroleerd tot een bepaalde hoogte.

COBRA – De AI zou alleen zeggen, ik zou zeggen, het software aspect van de technologie die was gecreëerd door biologische wezens, de chimera. Zij creëerden AI als een middel om hen te assisteren in hun controle van de planeet in deze sector van de galaxy. De AI is geen probleem. Het hoofdprobleem is de vrije wil van wezens die naar de negatieve kant zijn gegaan. De AI is gewoon een probleem dat kan worden gehackt, en de RM heeft geen problemen met de AI. Zij hebben dat in hun eigen omgeving volledig onder controle en zij kunnen het hier onder controle krijgen zodra de kritieke massa van mensen die hun vrije wil gebruiken dit besluit zal ondersteunen.

Rob – OK. Dank u. Een verdere vraag hierover. Alfred Lambremont Webre. Ik heb het niet echt gevolgd omdat het meer negatief slecht nieuws is. Ik weet dat de positieve elementen in onze goedwillende ruimtefamilie in staat zullen zijn om ermee af te rekenen. Het is een beetje voorbij de menselijke technologie op dit punt als het werkelijk is, en u sprak zojuist over het fysieke aspect waarvan wij hopen dat het is verwijderd.

De vraag is: wat is het verhaal met ‘black goo’. Is het echt? Is er echt ‘goo’? Sommige super soldaten, sommige mensen hebben gezegd dat zij zich herinneren in sommige van hun programma’s geïnjecteerd te zijn geweest met een of andere zwarte substantie. Werd daarbij ‘goo’ of naniet technologie gebruikt? Is er enige waarheid in de ‘black goo’ theorie? Kunt u dit uitleggen?

COBRA – Ja, die technologie bestond. Het was gevaarlijk op een zeker punt, maar het is onder handen genomen. Het was niet altijd zwart van kleur, soms was het diep groen of bruin. Veel verschillende bronnen van kleuren. Het was feitelijk bio vloeistof vol met nanieten en gecontroleerd door AI programma’s, maar, nogmaals, het was iets dat de RM volledig heeft kunnen vernietigen in hun eigen omgeving,. Deze zogenoemde ‘black goo’ zou alleen een probleem kunnen zijn in bepaalde diep geheime negatieve militaire programma’s op dit moment, en niet ergens anders op de planeet. En opnieuw, op het moment van de Event zal dit volledig zijn verwijderd, overal.

Rob – Nu, dat is goed nieuws mensen. De ‘black goo’ is niet echt iets waar wij ons zorgen over moeten maken hier op de oppervlakte, niet dat het niet bestaat. Ik bedoel, het is duidelijk dat als deze ‘black goo’ zich kon verspreiden dat veel mensen er problemen mee zouden hebben. Hebt u er nog meer over te zeggen Cobra.

COBRA – Ja, dit zal niet naar buiten komen want zodra het teveel probeert zich te verspreiden zal de RM gewoon, ik zou zeggen, bepaalde dingen doen om het volledig van de planeet te verwijderen. Op dit moment kan deze ‘black goo’ alleen bestaan in condities die heel, heel gecontroleerd zijn, onder hele specifieke condities waar alleen aan wordt voldaan in bepaalde plaatsen, heel erg onder controle en commando van de negatieve militairen. Zij kunnen niet gewoon bestaan en uitbreken op de oppervlakte.

Rob – OK. Dat is ook heel goed nieuws. Ik wil wat praten over, we hadden een interview met Len Horowitz. Het is nog niet gepubliceerd. De briljante tandarts die de AIDS heeft blootgelegd dankzij zijn intellect is een expert geworden in virologie en volgt de cabal’s vaccinatieplannen. We hebben helaas wat recente situaties gehad waar kinderen feitelijk onderuit zijn gegaan binnen momenten na het krijgen van vaccinaties. Veel van gecontinueerde vaccinaties als wapen vindt plaats.

Bijvoorbeeld, Dengue koorts is onlangs als wapen ingezet en zij hebben delen van Hawaii afgesloten en het lijkt als of zij doorgaan met deze pandemie. We weten dat zij Andrew Molden hebben vermoord, de man die bewees dat autisme is gecreëerd door vaccinaties, en dames en heren, als jouw familie vaccinaties krijgt, maar als jij zo afwijzend en ontkennend bent en je weigert naar de waarheid te kijken, en je hebt je kind beschadigd, is er altijd vergeving en je hebt een lange weg te gaan. Dus, GEEN vaccinaties dames en heren.

Cobra, kunt u wat zeggen over de doorgaande plannen en deze programma’s. Ze lijken nooit te ver te komen maar ze brengen veel mensen in angst. Wanneer zullen wij een eind zien aan deze virussen die uitkomen en de vaccinaties? Worden er nog steeds microchips ingestopt, of wat is het verhaal?

COBRA – Nee, er zijn geen microchips meer, maar vaccins zijn dodelijk vergif. Dit is niet iets om over te lachen. Het is iets om heftig tegen te vechten dus de mensen moeten de informatie over vaccinaties verspreiden, over hun bijwerkingen, en hun stem verheffen.

Rob – Dank u Cobra. Ik beveel aan dat de mensen naar de website gaan over ‘swine flu’ waar ik samen met Len Horowitz aan werkte, ‘community action link’, je zult wat dingen zien die ik schreef over hoe je kunt worden betrokken in het bevechten van de vaccinatieprogramma’s, en over je bewust zijn en deze voorzichtig benaderen met intelligentie en bewustzijn.

Cobra, soms hebben we vragen over verschillende landen. We hebben een vraag gehad over wat veranderingen in Polen. De mensen willen weten of de leider daar deel uitmaakt van de cabal. Wat is het verhaal in Polen? Zij gaven een paar verschillende dingen aan. Kunt u ons iets vertellen over de opwinding die onlangs in Polen was?

COBRA – Je ziet, we zullen moeten oordelen naar zijn acties, zoals ieder ander. Het is niet zo belangrijk of op enig specifiek moment een bepaalde leider deel uitmaakt van de cabal of ermee is verbonden. Hij zal worden getest door de omstandigheden want zelfs deze vele politieke leiders die geen deel uitmaakten van de cabal maar bezweken onder de druk, zij waren niet sterk genoeg. Dus we zullen zien wat de situatie daar zal zijn in de komende paar maanden.

Rob – OK, dank u. Zijn er enige belangrijke vortexen of binnenaarde ingangen in Noorwegen?

COBRA – Ja natuurlijk zijn die er.

Rob – Kunt u daar iets over zeggen. Wat is er, of wat is de situatie.

COBRA – Er is een hele krachtige Pleiadian energie in Noorwegen en er zijn helaas wat negatieve militaire bases die de Pleiadian activiteit monitoren en controleren. Zij zijn daar op die locaties neergezet precies vanwege de Pleiadians.

Rob – OK. Dank u. Er was een andere heer die mij opbelde en ik gaf hem wat informatie die Fred Bell hierover aan mij had verteld, en de mensen maken zich zorgen over veroordelen en dergelijke zaken. Ik wil deze ene vraag van deze persoon die u volgt, voorlezen en is …. was verward en zo. Ik zal gewoon de hele vraag lezen en het u laten behandelen.

“Ik las Cobra’s interview op uw pagina en kwam bij een vraag die u stelde over homoseksualiteit. Cobra’s quote: ‘in de meeste gevallen is de seksuele energie gemanipuleerd door de archons omdat wanneer de seksuele energie is getraumatiseerd en zich niet kan uiten in man-en-vrouw relaties het zich kan uiten als dit, maar het is niet altijd zo’. Is het mogelijk dat er een zielverbinding is met twee wezens van dezelfde sekse die zich ook in een seksuele relatie kan uiten?”

En dan zegt deze persoon “aangezien ik zelf homoseksueel ben is het enige wat mij van mijn stuk brengt dat hij daarmee stelt dat heteroseksuelen gezond zijn terwijl homoseksuele relaties ongezond en onnatuurlijk zijn. Ook al zei zij dat in de meeste gevallen het niet gemanipuleerd is. Ik kan er niet over uit dat, nadat ik uiteindelijk mijzelf kan liefhebben, ik nu moet horen dat ik ongezond gemanipuleerd zou kunnen zijn omdat ik niet wordt aangetrokken door vrouwen. Onze zielen hebben geen geslacht en sommige ET hier. Ik weet het niet, ik ben nu verward. Het brengt mij tot tranen. Kunt u dit alstublieft ophelderen en aan Cobra vragen om hier wat uitgebreider over te spreken.”

Ik zou dit graag inleiden Cobra met te zeggen, mensen moeten van zichzelf houden en er is geen veroordeling en u weet dat er veel compassie en begrip nodig is en mensen moeten stoppen met anderen te veroordelen. Kunt u deze man antwoord geven?

COBRA – Ja, natuurlijk, ik zet geen enkele veroordeling op hem. Het is zijn persoonlijke keuze van zijn persoonlijke besluit. Ik zeg niet welke relatie precies gezond is of ongezond over zijn relaties. Het is zijn eigen persoonlijke zaak en ik ga daar niet op in. Maar ik zeg dat je in het grote deel van de gevallen mannelijke en vrouwelijke polariteit hebt van kosmische architect. Dit is waarom het mogelijk is om gezonde mannelijke en vrouwelijke relaties te hebben. Ik zei ook dat het mogelijk is voor twee zielen van dezelfde polariteit, bijvoorbeeld twee mannen, om een gezonde relatie te hebben als er een connectie is op zielniveau.

Rob – Heel goed, Dank u voor deze opheldering. Ik waardeer dat. Er zijn veel andere programma’s daar, waar mensen in kunnen gaan; boosheid, geweld, woede en haat, die wij onder ogen moeten zien zonder veroordeling. Mensen moeten geschoond worden van dit soort zaken. Hier is een vraag die u min of meer beantwoordde maar niet iedereen kan het hebben opgepikt. Ik zag dat u dit aangaf, dat het wat dingen naar buiten brengt.

We hebben onlangs een nieuwe batch cintamani stenen ontvangen van de cintamani jagers en de mensen waarderen ze echt. Ik heb manieren om gefacetteerde exemplaren te krijgen. Hier is een vraag van iemand. De meeste mensen hebben heel positieve ervaringen gehad. Hier is een vraag: sommigen van ons die cintamani stenen hebben en ze de hele tijd bij zich dragen, 24/7, ervaren grote emotionele schommelingen, ups en downs, en boze uitvallen. Kunt u beschrijven hoe de cintamani werkt om de emotionele staten van mensen te reinigen. Is dit een van de belangrijkste dingen die het doet? De persoon, ik stelde voor dat zij gewoon naar hun gedachten kijken en de controle hebben over hun emotie en ernaar kijken als golven op het strand, komend en gaand. Wat is uw suggestie aan mensen die wat geïntensiveerde emotionele reacties hebben op de cintamani stenen en kunt u uitleggen hoe dat gebeurt?

COBRA – Als je een cintamani steen hebt moet je begrijpen dat het je op een versneld groeipad zet. Het zal je in een versneld schoningsproces zetten. Deze steen is een krachtige steen. Het is niet gewoon een stukje dood materiaal. Het is levend met energie. Het zal geen enkele negativiteit in jou zetten maar wat het zal doen is dat het zal uitlokken wat er binnenin je zit en brengt het dichter bij de oppervlakte, zodat je in staat zou kunnen zijn om het te zien, bekijken, observeren en vrijlaten. En voor sommige mensen betekent dit het loslaten van geloofssystemen. Voor sommige mensen soms, het hangt af van de drager van de steen, dus er zijn geen regels over hoe met deze steen om te gaan. Je moet communiceren met de steen. Het is een levend iets, het is niet gewoon een stukje materie. Het is een hele intelligente gids die je kan helpen om door een proces te gaan, maar weet dat het proces soms intens kan zijn.

Rob – Ja Cobra, in de vroege dagen van onze contacten met de Pleiadians en zeker in ’73, ’74. Dr. Bell had de contacten, ik was er af en toe getuige van. Zij waren heel stellig dat kristallen een vibrationeel veld hebben, natuurlijk hebben zij het geheugen dat wij kunnen wisselwerken met in onze menselijke lichamen. Kunt u iets zeggen over kristallen en hun piramide vorm. Zij hebben een levenskracht energie. We weten dat, wanneer zij worden ingeklemd, zij elektriciteit creëren, maar dit aspect van ze, bewust zijn in wezens, is moeilijk te begrijpen voor de mensen.

Ik zou hier graag heel snel wat achtergrond geven. Iemand vertelde mij over een man, hij was een priester die wetenschapper was en hij had een machine ontwikkeld die in het lichaam kon kijken. Het was heel interessant en natuurlijk controleerden de Jezuïeten het. Zij wilden het niet uit laten komen.

Hij hield het onder doeken. Hij was in Engeland, maar bepaalde aspecten van zijn technologie zijn naar buiten gekomen en het kijkt feitelijk in het lichaam. Zij filmden het scherm van  deze machine en er was een kristal en er was iets dat rond bewoog tussen de man en de kristal, heen en weer gaand, en toen de mensen die op het scherm keken het zagen, was het alsof deze entiteit zich realiseerde dat het werd bekeken en ging stil binnenin de kristal zitten.

Kunt u iets zeggen over het niveau van bewustzijn en hoe deze kristallen, stenen en het gaat natuurlijk terug naar juwelen, mensen, smaragden en diamanten en saffieren, deze hebben allemaal dezelfde informatie langs bepaalde golfenergieën. Kunt u vertellen over hoe deze resonantie plaats vindt en de wetenschap daarvan Cobra.

COBRA – Er zijn drie aspecten hierbij. De eerste is het etherische aspect wat betekent dat er altijd een bepaald engelachtig wezen is dat zich verbindt met deze specifieke steen en energie doorgeeft via deze steen. Als je meer gaat naar het fysieke (2) is er veel plasmastroom die door kristallen gaat omdat de kristallijn structuur ernaar neigt om een resonantieveld te creëren waardoor plasma kan vloeien, iets anders dan elk ander medium. En drie: het creëert dus een unieke specifieke plasma conditie die kan assisteren in deze specifieke kristal bij het hebben van bepaalde karakteristieken die anders niet mogelijk zouden zijn geweest.

Rob – Wel, dank u zeer. Dat is een groot deel van het werk waarmee ik werkelijk resoneerde met mijn werk met Fred Bell waar ik altijd plezier in heb gehad, en waar je feitelijk geluid gebruikt, licht en kleur in conjunctie met kristallen langs deze lijnen. De mensen hebben vele malen gevraagd hoe de cintamani stenen te gebruiken. Ik beveel aan mensen, krijg een kleine pen laser of ik heb er wat op mijn site, of wat dan ook, gebruik de laser op de cintamani steen en focus. Cobra, aangezien we hier nu in zitten, wil ik iets verder springen en een vraag stellen die ik heb. Ik wilde met de mensen delen… de mensen hebben gevraagd over manifestatie en gebed en ik heb het beschreven zoals u het heeft; om een oriëntatie te hebben en een innerlijke emotionele roep en ik vertel de mensen met alle macht, met al uw attentie en focus met een open hart om te focussen op het binnengaan van de stilte en om je Ik Ben aanwezigheid op te roepen. Kunt u uw eigen beschrijving geven van iemand die een diep verlangen heeft naar de verbinding met zijn Ik Ben aanwezigheid.

Hoe zouden zij hiermee omgaan en mentaal voorbereiden als u daar enige suggesties voor heeft. Voor mij. als ik in gebed ga, het is soms sterker en dieper gebaseerd op mijn gevoelens en mijn persoonlijke situatie elk moment. Ik vraag u, zijn er, ik bedoel, ik weet fysiek we kunnen hele mooie kamers maken, sommige mensen houden van kaarslicht om zich op te focussen, het is een goede manier. Als u wellicht zou kunnen delen met de beste manier mentaliteit,, ik neem aan dit is een individueel proces, maar hoe zou u de voorbereiding beschrijven om te focussen op de Ik Ben aanwezigheid en hun eigen innerlijke God bewustzijn, u weet, de Christus binnen in je zoals ik het zou willen noemen.

COBRA – Dit is een mentaal proces. Het is iets dat gebeurt in stilte in de leegte. Dus wat ik zou zeggen is om instructies voor nu opzij te zetten, heb wat lege ruimte, fysiek, en wat tijd, gun jezelf wat tijd en geef je dan gewoon over en wees in die stilte, in die leegte, en er zullen dingen gaan gebeuren.

Rob – Dank u zeer. Terugkomend naar de echte wereld hier. Ik plaatste onlangs wat posten over Hillary en Bill Clinton, de drugshandel, de seksslaven en de criminele activiteiten en de moorden die hebben plaatsgevonden rondom hen. Dames en heren, toen zij Waco binnengingen, de meeste mensen realiseren zich dit niet, maar Bill Clintons lijfwacht was een van de eerste mensen in het raam en de tweede groep kwam naar voren en vermoordde hem. Wat ons bij de volgende vraag brengt, dat is een hoogst verdacht aspect van het officiële verhaal. Heel recent zijn vier van Hillary Clinton’s geheime agenten, persoonlijke lijfwachten, 4 van hen, gestorven in een auto-ongeluk, Enige inzichten hierover Cobra?

COBRA – Zij stierven omdat zij wilden gaan praten en je weet dat zij veel geheimen heeft waarvan zij niet wil dat zij naar buiten komen.

Rob – OK. Dank u, dat is heel bondig en helder, ‘to the point’ en een ‘understatement’. Dit leidt ons min of meer naar de volgende vraag. Er is een man die naar buiten is gekomen en er is een andere waar ik contact mee heb gehad in de SSP hier. Hij is een beetje zoals Randy Kramer. (red: een klokkenluider uit het SSP mind control programma). Hij heeft geen herinneringen. Hij wil nog niet publiek bekend worden, maar hij vertelde mij dat in zijn vroege jaren, toen hij zijn ’20 en terug deed’ (red: 20 jaren diensttijd in de ruimte zonder contact met de Aarde, daarna mag je terug), is hij gebruikt als een seksslaaf, als jongen in de periode 9-16 jaar, in deze geheime cabal partijen die zijn als “Eyes wide shut” of zo, Stanley Kubrick film met Tom Cruise, ik vergeet de naam ervan, waar de elite die afschuwelijke seksuele partijen heeft en dergelijke dingen. Ik weet niet of u over hem heeft gehoord, maar er is een man die naar buiten is gekomen op zijn latere leeftijd en hij claimt een MK Ultra (red: is een mind control programma) seksslaaf te zijn en hij praat erover dat Hollywood-mensen naar deze partijen kwamen waar sommigen van hen gekloond zijn en dan zijn ze gemarteld in hun ritueel of iets dergelijks. Hij heeft veel claims ervan die nogal apart zijn, inclusief Dick Cheney die 21 klonen heeft vermoord. Ik geloof dat dit mogelijk is. Ik ben nogal benieuwd.

COBRA – Het is niet alleen mogelijk, dit gebeurde feitelijk, vooral in de tijdsperiode vanaf eind zeventiger jaren tot, ik zou zeggen, 2001 – 2002.

Rob – Dus deze moorden vinden niet meer plaats en kunt u er iets over zeggen.

COBRA – Klonen met het doel om deze klonen te gebruiken in deze rituelen gebeurt nu niet meer.

Rob – OK, dat is goed. Dus deze man die recent over wat deze dingen spreekt, en u kunt zeggen dat het niet is gebeurd en het is mogelijk dat hij put uit oudere herinneringen of zoiets dergelijks.

COBRA – Zegt hij dat het onlangs gebeurde? Of wat zei hij?

Rob – Hij zei onlangs; in feite zegt hij dat er de fameuze zwarte komediant was die plotseling stierf, Bernie Mack, die was naar een van deze bijeenkomsten meegenomen en zoals u weet laten ze meer en meer deze Hollywood-mensen kijken in een dieper en dieper niveau, en als zij zich tegen het programma verzetten gaan zij niet verder. Maar hij kwam hier, en volgens deze man zei deze zwarte komediant Bernie Mack dat deze persoon niet op deze manier zou moeten worden behandeld, en hij werd weggehaald van het cabal ritueel, en de volgende dag had hij een hersenaneurysma en was hij dood.

COBRA – Ja, ja, dat is waar. Deze rituelen vinden plaats maar er zijn geen klonen meer bij betrokken.

Rob – OK. Ja, dat is in ieder geval behoorlijk zware stof. Laten we een update geven op de situatie in Europa en hier is een quote van een persoon: “Een tijd geleden leek u erop te wijzen dat hele negatieve mensen Europa binnenkwamen, beschreven als vluchtelingen, zij zouden makkelijk kunnen worden geïdentificeerd en verwijderd door de lichtkrachten. Er zijn verkrachtingen geweest. Kunt u ons een update geven over de voortgang van de verwijdering van deze gewelddadige moslim elementen die in het Europese continent zijn neergezet?”

COBRA – Ik kan deze vraag niet beantwoorden omdat het hoogst geclassificeerde informatie betreft.

Rob – OK, maar kennelijk wordt er wel aan gewerkt?

COBRA – Natuurlijk, natuurlijk. Zij kunnen niet gewoon iets ineens verwijderen maar zij maken verdere plannen, maar zoals ik zei, het is een heel, heel, heel, gevoelig issue op dit moment.

Rob – Ja, dat is het zeker. Ik kijk het in de mainstream af en toe na. Ik heb niet veel informatie gehoord, ik ben natuurlijk niet in Europa en ik weet niet wat er daar gezegd wordt, of dat zij dat pushen om rassenspanningen te creëren. Ik heb er niet zoveel over gehoord duidelijk, deze afschuwelijke verkrachtingen vinden plaats zoals zij dat deden in Egypte tegen vrouwen. Dit afschuwelijke disrespect voor het menselijke leven en vooral voor deze heilige vrouwelijke vibrationele energie op deze planeet, het is een van de meest hartverscheurende dingen die ik kan onderscheiden bij dit type geweld. Wat voor dingen kunnen de mensen daar doen om te helpen genezen… deze godinnen meditaties. Denkt u dat kaarslichtwakes in de straat helpen? Op welke niet-gewelddadige manier kunnen wij bewustzijn in deze situatie brengen zodat het niet escaleert, waar dan ook op de wereld feitelijk.

COBRA – Het eerste ding is natuurlijk, dit soort godinnenmeditaties die meer evenwicht zullen brengen in deze situatie, en het volgende is om vrouwen te ondersteunen, vooral degenen die het doelwit zijn, geef ze zoveel ondersteuning als mogelijk is, vooral mensen die in de regio leven en het gebeurt.

Rob – Ok. Dank u. We spraken hierover en om eerlijk te zijn heb ik Corey Goode interviews gezien en ik denk dat ik nu bij episode 11 of 12 ben. Fantastische informatie. Het is heel iets anders dan lezen wat mensen zeggen en zij veranderen min of meer dit soort zaken. Ik heb werkelijk een enorm respect voor de informatie die hier naar buiten komt en nogmaals, er is geen commentaar op de positieve confederatie en het goedwillende Agartha netwerk door hem. Hij heeft niet die informatie of dat contact. Maar de vraag is wat denkt Cobra van Corey Goode’s claim van die AI nanieten binnen de kosmos evenals op Aarde. Ik bedoel, is dit, dit is nog steeds gaande in bepaalde segmenten van de galaxy denkt u?

COBRA – Nee, niet meer. En deze die was genoemd als AI naniete infectie, was feitelijk als onze beschrijving van dit plasma netwerk met …. Het is hetzelfde ding met een andere terminologie.

Rob – Cobra, ik zou graag willen dat u hier commentaar op geeft. Ik weet zeker dat u er iets van weet. Mijn begrip uit contacten met Fred, uitgelegd met zijn contacten met de Andromedanen evenals onze Pleiadians, is dat, en ik heb dat ook van dr. Frank gehoord. Er is een plasma etherisch veld dat is verbonden met de computers en technologieën van veel van de goedwillende confederatiekrachten. Zoals ik het begrijp is dat een secure technologie die de AI tegenwerkt, dat gemanipuleerd en gecontroleerd is. Dit is een technologie verbonden met het universele plasmaveld van licht en liefde door het gehele universum, dat elke computer of elke negatieve activiteit binnen de technologie zal stoppen. met andere woorden, als het in verkeerde handen komt, kan goedwillende ruimteconfederatietechnologie niet worden gebruikt voor slechte dingen. Is hier een positieve verbinding met een universele intelligentie, die is verbonden met technologie door de goedwillende machten, gebruikt op een positieve manier.

COBRA – Ja, natuurlijk is dat er. Het plasma is niet alleen maar slecht. Er is natuurlijk ook het positieve plasmanetwerk, dat wordt gebruikt door de lichtkrachten om galactische netwerken van licht te creëren en het is een positief licht. Het is iets heel moois en het kan niet verkeerd worden gebruikt.

Rob – Ja, en ik voel dat veel van onze technologie, alhoewel het op jr. niveau is, veel van onze heilige geometrie, piramides, kristallen, uw stargates in verschillende zaken als dit, zijn feitelijk in het proces aan het afstemmen en versnellen. Klopt dat?

COBRA – Ja, absoluut correct.

Rob – Dank u zeer. OK, hier is een vraag en het is een lang verhaal. U kunt het kort houden. Iemand wil de waarheid weten achter het Boek van Mormon. Laten we het eerst over dit boek hebben en de ervaring van Joseph Smith. Zouden deze echte contacten met goedwillendheid en oorspronkelijke informatie van Joseph Smith van waarde en ten bate van de mensheid zijn?

COBRA – Het waren eerst echte contacten en -uiteraard- werden ze in het geheim onmiddellijk daarna verstoord.

Rob – Dat is achter de tweede vraag, de waarheid achter het boek van Mormon en de LDS kerk. Het is gecorrumpeerd net als elke andere religie en gecontroleerd om mensen te misleiden. We zullen het daarbij houden.

Volgende vraag is: “wij zijn volledig open in onze dromen en helderziend. Waarom hebben onze hogere gidsen geen open conversaties met ons in onze dromen om ons te helpen te ontwaken voor de waarheid van de realiteit en de echte oorlog van goed en slecht en in ons leven”?

COBRA – Een van de problemen is de implantaten die zijn geplaatst om precies dat soort verbinding te voorkomen. En als alle implantaten zullen zijn verwijderd, en als de sluier, het plasmanetwerk en al dit ook is verwijderd, zullen er veel sterkere verbindingen zijn tussen de persoonlijkheid en het hogere zelf en het zal veel meer natuurlijk zijn.

Rob – Dus heldere dromen en dingen als dat zullen veel meer beschikbaar komen na de Event, en veel meer contact, klopt dat?

COBRA – Ja.

Rob – Alex Collier stelde onlangs dat ons slapende DNA nu begint te vibreren en ontwaken op een hoger niveau dan ooit eerder, en duidelijk kinderen zijn super krachtig langs deze lijnen. Kunt u wat zeggen over het DNA. Gaan wij in staat zijn om ons te herverbinden als het hek neergaat en zal ons DNA zijn groei versnellen zodat wij een verenigd brein hebben in plaats van een gespleten geestestoestand.

COBRA – DNA is alleen een consequentie van uitgebreid bewustzijn, dus wat zal uitbreiden zal ons bewustzijn zijn, en DNA zal zich alleen aanpassen aan deze nieuwe frequentie.

Rob – OK. Hier is een basis vraag waar ik nogal geïnteresseerd in ben. Net voor WW2 zijn Italiaanse troepen Ethiopië binnengevallen en keizer Haile Selassie ging naar de League of Nations om te pleiten voor zijn land. Velen zien zijn woorden als profetisch en voorspellend van WW2. De invasie van Ethiopië lijkt op het Vaticaan versus de Ethiopische orthodoxe kerk. Omdat we de archon link met het Vaticaan kennen, wat was de echte reden achter deze inval.

COBRA – De jezuïeten zaten erachter en natuurlijk wilden de jezuïeten hun eigen versie van religie op hun realiteit opleggen. Er was de realiteit van mind programmering in elk land op de planeet en dit is de reden van de Italiaanse invasie in Ethiopië.

Rob – In de zeventiger jaren nam het communistische regime het over in Ethiopië. Hij was feitelijk in quarantaine gezet door de communisten daar in dat land. Hij ging naar een kerk om te bidden en hij is nooit meer gezien. Is het mogelijk dat de goedwillende krachten hem meenamen of is hij vermoord, of heeft u enige informatie over de vele verhalen over zijn kennelijke dood of verdwijning. Weet u hier iets over?

COBRA – Volgens mijn intel was hij genomen door de negatieve krachten.

Rob – Dat is geen goed nieuws. Hij was een werkelijke aanbidder van God en een groot man en gaf echt om zijn mensen. Kunt u ons vertellen over, er was een gigantische wolkenkrabberbrand in Dubai op oudejaarsavond. En er was een UFO gezien voordat het vuur begon. Zou een binnenlandse kunnen zijn. Kunt u er iets over zeggen. Het bracht het natuurlijk niet neer, maar het was een gigantische wolkenkrabber die in vlammen was gehuld en vele mensen overleden. Enige informatie over deze brand?

COBRA – Het maakte deel uit van de cabal’s operaties om meer angst aan te jagen en om de trillingsfrequentie van de planeet te verlagen.

Rob – Dank u. Nu Korea, claimt een waterstofbom tot ontploffing te hebben gebracht. De meeste mensen geloven het niet. Kunt u daar iets over zeggen. Was het een gebruikelijke ondergrondse nucleaire test van de cabal om meer angst te creëren?

COBRA – Ja precies, het was helemaal geen waterstofbom.

Rob – Ok. Goed. Dit is een beetje angst gebaseerd, maar met betrekking tot David Wilcock en Corey Goode informatie; zij zeggen, en het klinkt nogal negatief, u heeft het net beantwoord, zij zeiden dat er tentakels zijn die overal komen, de internet mensen, zelfs andere galaxies. Dus ik neem aan dat wij dat al hebben beantwoord. Ik wil dat hier alleen maar zeggen. De andere, is een interessante, over uw post over het masterplan enige tijd geleden, zij wilden een update op de specifieke informatie met betrekking tot het masterplan en u hoeft er niet helemaal doorheen te gaan. Alleen belangrijke punten zou u kunnen geven.

COBRA – Maar je moet die specifieke vraag stellen, welk deel van het masterplan willen ze behandelen.

Rob – Precies, ik weet het, het moet specifieker. Laten we gaan naar, hier is een vrouw en zij schreef deze brief en u heeft wellicht van haar gehoord en het lijkt een echt goede brief. Zij heeft zoveel namen hierin. Ze zegt aan het eind van de brief, in service aan de heiligheid de paus. Haar naam is Anna van Reitzinger. Het is een geweldige brief die gaat over het oproepen van een einde van het financiële systeem. Heeft u hier wat informatie over? Is dit een accurate brief, is dit een verkeerde richting? Het was geschreven 2014 en veel mensen hadden het over de toon van de brief. Heeft u hier iets over te zeggen. Weet u ervan?

COBRA – Ik zou de brief moeten zien voordat ik commentaar zou kunnen geven.

Rob – OK. Het is rondgegaan. Het is hier een nogal groot iets. Kunt u iets zeggen over de significantie van de Gobekki Tepe binnen 100 mijl van Aleppo. J.J. Hurtak heeft dit lange tijd geleden genoemd en het is een heel belangrijk gebied en hij hoopte dat de oorlog deze heilige sites niet zou vernietigen. Kunt u praten over de significantie van de Gobekki Tribe.

COBRA – Zij waren een gemeenschap die feitelijk een grote ontwikkeling en groei doormaakte onmiddellijk na de val van Atlantis. Zij waren echter geen deel van het vreedzame godinnenvereerdersdeel van de gemeenschap, helaas. Zij hadden een behoorlijk sterke connectie met hun draco meesters maar zij hebben behoorlijk imposante monumenten in de aarde nagelaten, en ik zou zeggen dat zo’n 10% daarvan is ontdekt of opgegraven.

Rob – Kunt u iets zeggen over de werkelijke esoterische bedoeling van het oog van Horus. Ik heb gehoord dat het is gerelateerd aan onze relatie tussen de pijnappelklier en hypofyseklier als je het bekijkt vanuit de menselijke psychologie. Kunt u iets zeggen over de werkelijke rol van het oog van Horus. Is het een multidimensionaal iets, maar als u er een korte beschrijving van kunt geven.

COBRA – Het is iets dat is genoemd ‘het ene oog’, en het ene oog is een interdimensionaal portaal. In het midden daarvan is wat verbindt het fysieke brein met het etherische brein en je hogere dimensionale lichamen, en door dit innerlijke orgaan is het mogelijk voor het menselijke brein om gedachten te registreren en dit is waarom wij kunnen denken. Dit is waarom wij het fysieke lichaam kunnen laten functioneren. Het is niet alleen het orgaan van innerlijke visie, het verbindt de link die deel uitmaakt van het fysieke lichaam.

Rob – Heel goed, dus daar hebben we de esoterische anatomische relatie van het innerlijke oog. Verdergaand langs deze lijnen van spirituele verlichting, de Rozenkruisers zijn op een bepaald niveau overgenomen, maar een grote hoeveelheid van positieve echte informatie is bij de Rozenkruisers, die wij niet kunnen ontkennen. Rozenkruisers zijn vernoemd naar ochtenddauw volgens sommige bronnen. Rose betekent dauw, en crusian betekent smeltkroes of flesje. De Rozenkruiserorde heeft een portret van een roos met dauwdruppels op de blaadjes. De orde van de gouden dauw is een geheime gemeenschap die was geformeerd door leden van de Rozenkruisers die zich hadden afgescheiden van hun eigen groep. De naam was gekozen omdat het de primaire bron vertegenwoordigt en het belangrijkste ingrediënt voor het elixer van het leven en de filosofensteen.

Er is een andere orde die de ochtendster is genoemd, die wijst naar de planeet Venus als de Maan als de Zon opkomt, je kunt de ster zien als de ochtenddauw op zijn hoogste niveaus is. Kunt u iets zeggen over ochtenddauw als de heilige bron of gebruikt als een elixer van leven of iets dergelijks. Vertel ons iets over ochtenddauw.

COBRA – De vraag komt duidelijk van iemand die diep is geïnitieerd in mysteries, want ochtenddauw is een codenaam voor een bepaalde essentie. Ik zal niet meer zeggen. Ik zal alleen zeggen dat in sommige cirkels het bekend is als de 16e kleur.

Rob – Kunt u praten over hoe het wordt gebruikt of wat u ervan weet?

COBRA – Ja, ik weet hiervan maar het is niet iets waarover openlijk zou moeten worden gesproken op een radioshow. Als deze persoon mij een e-mail stuurt dan kan ik dat privé bespreken.

Rob – Ik had u willen vragen of u kunt spreken over het Fatima incident en hoe dat plaatsvond. Duidelijk was er een wolkendek dat die dag overkwam. De mensen op de grond zagen de zon bewegen, dat was een ruimteschip. Ik denk dat we dit lange tijd geleden vroegen. Kunt u spreken over de profetieën van de Fatima en waarom is de derde profetie nooit vrijgegeven en kunt u ons zeggen wat het was.

COBRA – Het was niet vrijgegeven omdat het feitelijk de oorsprong van de romaanse katholieke kerk openbaarde en de profetie was hoe het ongedaan kan worden gemaakt. Dus als deze profetie in zijn geheel zou worden gepubliceerd zou het feitelijk de hele achtergrond openleggen waarop de romaanse katholieke kerk is gestoeld.

Rob – OK. Dank u wel. Een laatste notitie hier, mensen. Bij de intro wilden de mensen direct het Cobra interview hebben. Het is heel simpel. Deze maand hebben we heel duidelijk de scheidslijn aangegeven tussen de intro en het interview. Als u het transcript wilt lezen, scroll gewoon door. Wij danken u om te luisteren naar de Victory of Light. Nogmaals wil ik mijn steun aan Cobra onderstrepen, aan zijn missie, wat hij doet en de informatie. We hebben allemaal verschillende bandbreedtes op terreinen van expertise en tezamen kunnen we hopelijk deze puzzelstukjes bij elkaar brengen. Cobra en ik hebben hier eerder over gesproken en we zijn het er samen over eens dat deze informatie heel belangrijk is, maar tegelijkertijd zijn jouw eigen interne frequenties en hoe jij je verbindt met de bron van alles dat goed is, mooi en waar, heel belangrijk voor jou om je trillingen te verhogen, en om geen angst te hebben als wij kijken naar deze enorme transformaties.

Cobra, dank u wel voor dit interview. Ik zou u willen vragen om alles aan te kondigen dat speciaal gaande is en over uw website, of dat u enige laatste boodschappen heeft voor onze luisteraars.

COBRA – Ja, ik heb een paar boodschappen die ik zou willen delen; de eerste is aan de mensen om door te gaan met de Wekelijkse Event Meditaties, de tweede is voor degenen die zich hiervoor willen inzetten om door te gaan met de meditaties voor Europa. Zij zijn nog steeds nodig. U vindt de meditatie instructies op mijn blog (red: voor NL op Evennl op de Index pagina). Ik heb veel intel die ik zal vrijgeven als de tijd er rijp voor is. Ik weet niet wanneer dit zal zijn, maar zeker als aan bepaalde condities is voldaan; tot dat moment moeten de mensen geduld hebben want er zijn veel dingen die ik nog niet kan vertellen. Ik hoop dat de voorwaarden snel voldoende verbeteren maar ik kan niet garanderen wanneer dit zal zijn.

Rob – Dank u zeer. Ook, Louise Polennza, die werkt voor de Red Dragon ambassadeur wilde dat wij aangeven dat zij een wereldvredemeditatie heeft en zij hoopt dit met een groep te combineren. We kunnen het niet formeel doen, de tijd is kort tegen de tijd dat u terug bent van uw reis.

Alle meditaties zijn fantastische oproepen voor vrede. Er is een vredesoproep van Louisa die dit heeft georganiseerd en het is onbenoemd. Het ondersteunt geen enkele informatie met betrekking tot financiële zaken. Het is een vredesinitiatief. Dus hiermee wil ik u allen danken. Overwinning van het licht.

En dank u om hier weer te zijn Cobra en ik hoop dat iedereen op de wereld weet dat wij nog steeds broeders zijn en dat wij kunnen ‘agree to disagree’, maar wij werken allemaal aan dezelfde missie van bevrijding van de planeet. Dank u Cobra.

COBRA – Dank u zeer.

Rob – Overwinning van het licht mensen, we zien jullie volgende maand. Sorry dat deze zo laat kwam. Cobra was voor bijna 10 dagen op pad.

Vrede

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 6 februari 2016 in Interview met Cobra NL

 

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: