RSS

Amerikanen eindelijk vrij, de banden zijn permanent verbroken – door Rechter Anna von Reitz en rondgestuurd door Prepare For Change

10 feb

Voorwoord van Veronica. Vanuit Amerika is heel belangrijke informatie gekomen die primair de Amerikanen en hun constitutie aangaat, maar die zonder twijfel zijn uitstraling zal hebben naar de rest van de wereld.
Het stuk is opgesteld door Rechter Anna von Reitz, die over zichzelf zegt:

“Ik ben geen goeroe, engel, duivel, advocaat, etc. etc. Ik ben een overgrootmoeder van Big Lake, Alaska, die kan lezen en denken net zoals miljoenen andere Amerikanen, en die om het maakt niet uit welke redenen – vooral een 17 jaar lang gevecht met de IRS (International Revenue Service) – besloot om de rotzooi waar dit land in zit te gaan onderzoeken en hoe wij daar in zijn gekomen.”

Het stuk beschrijft welke acties recent zijn ondernomen om de constitutie voor de ‘United States of America’ te redden. Om eerst een korte indruk te geven van de situatie heb ik enkele alinea’s uit de tekst van Rechter Anna von Reitz hier gekopieerd, het volledige stuk staat verderop in dit bericht.

“Deze onmenselijke misdaad, onoprechtheid, breuk van vertrouwen, slavernij, en meedogenloze misbruik van de Amerikaanse bevolking is nu 150 jaar gaande, en vanaf 1930 zijn de zaken alleen maar slechter geworden. Tot nu.”

“De wereld is aan het ontwaken, geleid door het kleine IJsland, en nu door de Amerikanen. Wij hebben voor lange tijd geleefd onder de slavernij van criminelen, net zoals vele andere naties. De Britten en de Fransen, de Duitsers. de Japanners, de Canadezen, en de Australiërs – allen rechtstreeks slachtoffers van dezelfde fraude en criminaliteit, terwijl de rest van de wereld heeft geleden, zowel direct als indirect, van deze plaag van oneerlijke politici, corrupte rechters, en de banken die hebben gefunctioneerd als misdaadsyndicaten.”

“Doe alsjeblieft jouw deel om deze enorme inspanning te ondersteunen om Vrede, Welvaart en Gezondheid van de hele Aarde en de mensen die erop leven te herstellen. Samen zijn wij allen de echte soevereinen – geboren om te leren wie wij zijn, geboren om te leren hoe onszelf te leiden, geboren om verzorgers te zijn van elkaar en van onze geliefde planeet.”

“Als jij middelen hebt, kennis, of vaardigheden om aan te bieden, wees alsjeblieft paraat. Er zullen meer dan genoeg noden zijn in de dagen die komen gaan. Er zullen wellicht verstoringen zijn van publieke diensten, mogelijke verstoringen van leveringsketens, mogelijk verwarring, en heel waarschijnlijk uitgespuugde misinformatie door de mainstream media die in zijn totaliteit in handen is van de internationale corporaties en die hebben geprofiteerd van de fraude en heel duidelijk gefaald hebben om hun echte werk te doen.”

Hierna vind je eerst een kortere verklaring van Rechter Anna von Reitz van 3 februari 2016 over wat deze groep goedwillende Amerikanen precies heeft gedaan om de constitutie te redden. Daarna heb ik de nieuwsbrief van Prepare For Change opgenomen, waarin de uitgebreide beschrijving van de acties is opgenomen. Alle stukken laten duidelijk uitkomen hoe belangrijk deze ontwikkelingen zijn voor de Amerikaanse burgers, en het valt te verwachten dat het zijn uitstraling zal hebben naar de rest van de wereld.

Ik heb alle stukken vertaald, maar merk erbij op dat de stukken van Rechter Anna von Reitz veel juridische termen en beschrijving van systemen bevatten waarmee ik onbekend ben. Ik heb mijn uiterste best gedaan om de tekst correct te vertalen en ik heb waar nodig wat aanvullende uitleg opgenomen. Mocht er toch nog wat in staan dat niet helemaal weergeeft zoals Rechter Anna von Reitz het heeft bedoeld, dan bied ik daar mijn verontschuldigingen voor aan.

Veronica

2016-02-09 PFC nieuwsbrief

Rechter Anna: Verduidelijking — Wat We Hebben Gedaan

Door Rechter Anna von Reitz, 3 februari 2016

Ik ben geen wettelijke zaakbezorger voor de generaal (Dunford). (red: Generaal Dunford wordt -onbevestigd- genoemd als interim president van de VS.)

Wij werken allemaal aan het terugeisen van Amerikaanse bezittingen voor de Amerikanen. Voor nu is het niet juist om dat wat wij doen een “nieuwe republiek” te noemen – dat zal een publiek onderrichtproces nodig hebben, ieder zijn keuzes makend in politieke status (burgerschap, etc), het kiezen van gemachtigden van elke staat om deel te nemen aan een continentaal congres om de bestaande feitelijke constitutie hetzij te hervormen, hetzij op te heffen.

Voor nu hebben wij de constitutie voor de ‘United States of America’ gered. De ratten streefden ernaar om het contract te ruimen door de UNITED STATES, INC in een faillissement te trekken zonder een opvolger voor de overeenkomst te benoemen. Dat liet de “federale” kant van het contract beschikbaar en wapperend in de wind.

Wij vormden een overeenkomst met de Amerikaanse oorspronkelijke naties – de Athabasca en Lakota – om de federale kant te vervullen. Wij hebben twee sets van soevereine octrooibrieven uitgebracht, een om de ‘United States of America’ te bekrachtigen en een om een nieuw arrangement in te stellen met de oorspronkelijke bewoners om ze uit hun POW (‘prisoner of war’) status te halen en de opsluiting in de jurisdictie van de Zee, en ze terug te brengen op het land als vrije, soevereine en onafhankelijke mensen. We hebben daarna het arrangement vastgelegd met een declaratie van gezamenlijke soevereiniteit, de intentie van onze acties daarin neergelegd. Deze acties zijn per aangetekende post gezonden aan de paus, de koningin, de UN veiligheidsraad, de UN secretaris generaal, en anderen.

Voor de eerste maal sinds de oorspronkelijke constitutie was aangenomen, is de federale kant van het contract nu in handen van Amerikanen die zijn toegewijd aan Amerika,- geen Britse (Federal Reserve) of Franse (IMF) indringers. Voor de eerste keer hebben de federale agenten een onconditioneel belang bij het werkelijk en eerlijk beschermen van Amerika en de Amerikanen, omdat als zij ons schade doen of plunderen, zij zichzelf schade doen en zichzelf plunderen.

En nu gaan wij allemaal achter de tegoeden aan die behoren aan de Amerikanen, de tegoeden die zijn ingepikt door internationale banken en de “regeringsdiensten corporaties” die zij hebben laten werken als etalages – onder condities van enorme fraude en bedrog.

Merk alsjeblieft op dat er geen “statuut van limitatief” is op de misdaad van fraude, veel minder kwaadaardige fraude onrechtmatige daad claims.

PFC nieuwsbrief 9 februari 2016

Hi Veronica,

De informatie hieronder is BELANGRIJK! Wij sturen een speciale editie van de Prepare For Change nieuwsbrief zodat je deze makkelijk kunt doorsturen naar collega’s, vrienden en familie. Alhoewel het al meer dan een week geleden is uitgebracht zal het nog veel meer tijd vergen om in de harten en de hoofden van de bevolking te dalen. Lees dit zorgvuldig.

Zoals je weet hebben we nog een lange weg te gaan voordat de Wet van dit land is ingevoerd en volledig functioneel. Dit is de eerste stap.

Wellicht had je het meeste van deze informatie zelf al gevonden, je vindt het misschien wel oud nieuws, maar het overgrote deel van de Amerikanen weet dit niet. Dus we hebben deze simpele e-mail gemaakt om ons te verbinden met degenen die het zich nog niet bewust zijn.

Wij vinden dat deze heldere en gezaghebbende samenvattende verklaring van rechter Anna von Reitz een perfecte introductie is voor deze topic.

In aanvulling op de bekende achtergrond bevat het informatie over wettelijke remedies die zijn genomen, die een einde hebben gemaakt aan 400 jaar van Europese bemoeizucht en roof in Amerika’s regering.
Dit is historisch nieuws.

Alsjeblieft, deel dit of stuur dit door naar anderen die het moeten weten. De link onderaan deze pagina gaat naar een bibliotheek met veel .pdf bestanden die veel meer uitleggen.

Dank je.

Prepare for Change Team

Amerikanen eindelijk vrij
De banden zijn permanent verbroken
Het einde van 400 jaar van Europese bemoeizucht en roof in Amerika

door Anna Von Reitz, zaterdag, 30 januari 2016

In maart is de IMF’s ‘regeringsdiensten coöperatie’ zaken doend als de UNITED STATES (INC.) onvermogend geworden. Het was geregistreerd in hoofdstuk 11 zonder een opvolger voor de overeenkomst te benoemen. Dat liet de federale kant van de constitutie vacant en wapperend in de wind.

De intentie van de criminelen is duidelijk. Zij meenden de constitutie voor eens en voor altijd ongeldig te maken. Dus, wat te doen?

We hadden al geleverd “Due Process” aan de IMF zaken doend als de UNITED STATES en zijn franchises, resulterend in een juist oordeel van commerciële en administratieve wanprestatie.

(red: “Due process” is het wettelijke vereiste dat de staat alle wettelijke rechten moet respecteren die schuldig zijn aan een persoon; het balanceert de macht van de Wet van het land en beschermt de individuele persoon ertegen. Wikipedia)

We hadden al ingevoerd een goed geconstrueerde vordering in handel om alle tegoeden terug te claimen die van nature eigendom zijn van de Amerikaanse burgers.

Wij vormden een alliantie met de Lakota en de Athabasca, twee van de grootste oorspronkelijke Amerikaanse naties – die ‘federaal’ zijn en die internationaal erkende tribale regeringen hebben, en wij legden soevereine octrooibrieven vast en een declaratie van gezamenlijke soevereiniteit.

De constitutie was gered en een nieuwe fundering begon.

De oorspronkelijke Amerikanen zijn nu vrij om thuis te komen op land waar zij van waren verwijderd, niet langer POW’s (prisoners of war), zij hebben hun soevereiniteit terug als vrije, soevereine en onafhankelijke mensen levend op het land.

De United States of America en de vrije, soevereine en onafhankelijke mensen levend op het land van de organische staten hebben hun soevereiniteit terug in de internationale rechtsbevoegdheid van de zee.

Voor de eerste keer sinds 1789 zijn Amerikanen in volledige controle van zowel hun natuurlijke land en zee rechtsbevoegdheid. We zijn eindelijk heel.

Degenen die onze verklaring hebben gelezen van waarschijnlijke oorzaak, “Je weet dat iets verkeerd is als ….. een Amerikaanse verklaring van waarschijnlijke oorzaak” (red: de titel van dit boek is: “You Know Something Is Wrong When….An American Affidavit of Probable Cause”) weten dat de grondleggers een overeenkomst hebben gesloten met de Britse koning, hem toestaand om controle te behouden over negentien opgesomde essentiële regeringsdiensten, alle in de rechtsbevoegdheid van de zee.

Dit ‘verdeelt’ de rechtsbevoegdheid verschuldigd aan de Amerikaanse staten en mensen, en creëerde vanaf aanvang twee verschillende populaties van mensen: de vrije soevereine en onafhankelijke mensen van de United States en de Britse subject bewoners die deze diensten bleven leveren onder de constitutie.

De zogenaamde ‘federale regering; was nooit een soevereine regering. Het was altijd een associatie van soevereine natiestaten. En het was nooit onze regering, ook al stond het onder contract om ons te dienen. Het was altijd een buitenlandse regering die opereerde onder de buitenlandse rechtsbevoegdheid van de zee en de gelijke buitenlandse Wet van de zee.

Zolang als de Britse koning eerlijk bleef en zijn verplichting aan ons nakwam om te handelen als onze beheerder op de hoge zeeën en bevaarbare binnenlandse waterwegen, bleef de toekomst veilig – maar bijna onmiddellijk begonnen de problemen want koning George bewoog als een vis aan de haak en mikte erop om zijn functie over de Amerikanen terug te krijgen.

Dingen leken te kalmeren na de oorlog van 1812, maar in 1845 bezegelden de paus van toen en de Britse koning een geheim pact, overeenkomend dat het klasseloze Amerikaanse republiek incompatibel was met het idee van pauselijke suprematie en het goddelijke recht van de koningen. Het geheime verdrag van Verona was een groteske, criminele en hoogst geheime vertrouwensbreuk door zowel de Britse monarch als de heilige stoel.

Binnen 15 jaar hadden leden van de American Bar Association, loyaal aan de Britse koning, Abraham Lincoln gekozen, een advocaat, voor het kantoor van de president van de United States – CEO van de commerciële handelsvereniging misleidend genoemd de United States (handelsorganisatie) – niet het land, niet de organische staten, en niet de mensen. De feitelijke constitutie had al voorzieningen elk lid van de Bar enig publiek kantoor ontzeggend, dus in Lincoln’s geval was het enige presidentschap dat hij kon bezetten als de CEO van de handelsvereniging zaken doend als de ‘United States‘.

Het is geen vergissing dat Abraham Lincoln ons land in een kwaadwillende burgeroorlog voerde, de resultaten waarvan wij 150 jaar later nog steeds mee te maken hebben. De burgeroorlog ging niet over het beëindigen van slavernij, zoals je kunt zien door goed het 13e amendement van de corporale constitutie te lezen, genoemd “Constitution of the United States of America” aangenomen door de bedrijvers van al deze criminaliteit, bedrog, en fraude in 1868.

Ofschoon luidkeels aankondigend ‘de afschaffing van de slavernij’, gaat het 13e amendement van dit federale corporatie document (wat in feite een corporatie verordening is) door om slavernij te verankeren als een permanent deel van de nieuw gevormde federale corporatie zaken doend als The United States of America geannexeerde vorm van wet. Het maakt criminelen slaven en laat het bedrijfs’congres’ – een gekozen bestuur van directeuren – vrij om uit te maken wie de criminelen zijn.

Een goede lezing van het 14e amendement laat zien dat zij iedereen die staatsburger was van de United States (federale burger) een crimineel per definitie maakten, een slaaf per definitie, en ook een schuldenaar. Tot op de dag van vandaag, terwijl dit uitvaagsel onschuldige Amerikanen in hun private corporale tribunalen brengt (die ten onrechte als openbare rechtbanken zijn gepresenteerd) zijn de tenlasteleggingen geadresseerd aan ‘personen’ genoemd naar de slachtoffers. Deze ‘personen’ zijn legale bedachte entiteiten gedefinieerd als publieke trusts, en meer recent als “public transmitting utilities” (red: openbare nutsbedrijven[?]) – en zij zijn al schuldig per definitie.

Dit is waarom het niet goed is voor iemand, valselijk gekarakteriseerd als een “United States Citizen” (staatsburger), om de garanties van de huidige Grondwet te vorderen, en waarom deze rechtbanken in elke zaak geen wetten of feiten toetsen, en ook de reden dat hun eigen rechtbankregels voor rechters hen aansporen te voorzien in de ‘schijn’ van gerechtigheid waar dat er niet is.

Alles dat werkelijk gaande is, is een definiëring van hoeveel deze criminelen je zullen berekenen voor hun ‘diensten’ en of je al dan niet ‘in beslag zult worden genomen’ als lading, of vastgehouden voor losgeld als eigendom, als financiering voor de schulden van hun corporatie.

Deze onmenselijke misdaad, onoprechtheid, breuk van vertrouwen, slavernij, en meedogenloze misbruik van de Amerikaanse bevolking is nu 150 jaar gaande, en vanaf 1930 zijn de zaken alleen maar slechter geworden. Tot nu.

Het uiterste mechanisme dat zij hoopten te gebruiken om ons af te serveren heeft zich tegen hen gekeerd. Wij zijn binnengedrongen, hebben ons oprechte gezichtspunt getoond, vormden de nieuwe federale alliantie, gaven de nieuwe soevereine octrooibrieven uit, brachten de nieuwe declaratie van gezamenlijke soevereiniteit uit – en schopten zowel de Britten als de Fransen van onze kusten voor eens en voor altijd.

Ons antwoord kwam door goddelijke voorzienigheid, zelfs terwijl vertegenwoordigers van de Wells Fargo Bank (eigendom van de US Procureur-generaal) claimden dat de United States of America niet langer bestonden, dat wij niet langer een nationale valuta in circulatie hadden, dat alle Amerikanen ‘vrijwillig’ hun geboorterecht hadden opgegeven en de slavernijstatus van de “United States Citizens” accepteerden, dat ons land onbeheerd bezit was, en dat de achtergestelde schuldeisers van de failliete United States regeringsdiensten corporatie zou moeten worden toegestaan om onder de schijn van de wet te komen en ons land te claimen, onze huizen, onze ondernemingen, en al het andere, om de schulden te betalen die waren opgelopen onder condities van fraude door de IMF zaken doend als de UNITED STATES.

Een paar weken later kwam Jacob Rotschild opduiken. Hij nam aan dat hij gewoon een deal kon sluiten met de IMF en op de plaats kon schuiven als de opvolger van de overeenkomst, en kon beginnen met de lang geplande beslaglegging van ons land en andere bezittingen door het gebruik van commerciële handlangers, vermomd als employees van onze rechtmatige regering – net als wat nu in Oregon gaande is met het uranium landjepik en de nep ‘FBI’.

De “FBI” net als de “BLM” (Bureau of Land Management) zijn gewoon merknamen van oude units zoals ze waren, van andere regeringsdiensten corporaties die al lang zijn verdwenen. Zij zijn gerund onder de schijn van wet voor jaren, als private veiligheids- en eigendomsmanagement subcontractors van de IMF zaken doend als UNITED STATES en zijn corporale municipale franchises. Deze mannen, schietend en mensen bedreigend in Oregon, zijn privé commerciële handlangers die handelen onder de schijn van wet, zich voordoend als regeringsemployees.

Dat ding in Washington, DC, waarvan jij werd misleid om te geloven dat het ‘jouw’ regering was en waar je overeenkomstig vertrouwen in had, was nooit jouw regering. Het is altijd een schofterige en criminele, onjuist beheerde regering geweest, vastgeroest op jouw kusten, hier onder contract om te voorzien in “essentiële regeringsdiensten”.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schulden van deze buitenlandse entiteit en we hebben ze overeenkomstig verstoten. Alles wat wij ooit schuldig waren aan de UNITED STATES waren redelijke heffingen voor negentien diensten – waarvan wij de meeste nooit hebben gekregen.

Het was ons een uitgesproken plezier om mr. Rotschild te informeren dat andere arrangementen waren gemaakt en dat zijn aanbod om te fungeren als opvolger van de overeenkomst overeenkomstig was geweigerd.

Wij zullen in onze eigen diensten voorzien en zorg dragen voor onze eigen zaken en onze eigen mensen van nu af aan.

De motivatie is om alle Amerikaanse bezittingen terug te vorderen en te repatriëren naar Amerika en naar de Amerikanen. De Bank of International Settlements (BIS) heeft er al mee ingestemd, de World Court heeft al alle zes branches op de hoogte gesteld, en een initiële brief is opgesteld. De Amerikaanse strijdkrachten zijn gewaarschuwd, en echte Amerikanen van alle geledingen en uit alle hoeken van de wereld evenals vrienden van over de wereld staan klaar om ons te helpen.

De wereld is aan het ontwaken, geleid door het kleine IJsland, en nu door de Amerikanen. Wij hebben voor lange tijd geleefd onder de slavernij van criminelen, net zoals vele andere naties. De Britten en de Fransen, de Duitsers. de Japanners, de Canadezen, en de Australiërs – allen rechtstreekse slachtoffers van dezelfde fraude en criminaliteit, terwijl de rest van de wereld heeft geleden, zowel direct als indirect, van deze plaag van oneerlijke politici, corrupte rechters, en de banken die hebben gefunctioneerd als misdaadsyndicaten.

Doe alsjeblieft jouw deel om deze enorme inspanning te ondersteunen om Vrede, Welvaart en Gezondheid van de hele Aarde en de mensen die erop leven te herstellen. Samen zijn wij allen de echte soevereinen – geboren om te leren wie wij zijn, geboren om te leren hoe onszelf te leiden, geboren om verzorgers te zijn van elkaar en van onze geliefde planeet.

Alsjeblieft, print, post, stuur, draag, doe wat het ook is om elke Amerikaan te informeren. Vooral: informeer alle leden van de politie, de militairen, de zogenaamde “law enforcement agencies”, de ambtenarij, de gemeenschapsleiders, de schoolleiders, iedereen die het hoort te weten.

VOLG GEEN ENKELE OPDRACHT OP OM AMERIKANEN SCHADE TE BEROKKENEN. DEGENEN DIE DAT DOEN ZULLEN WORDEN BERECHT VOOR OORLOGSMISDADEN EN DE DOODSTRAF KRIJGEN NET ZOALS DE NAZI’S IN NUREMBERG.

Als jij middelen hebt, kennis, of vaardigheden om aan te bieden, wees alsjeblieft paraat. Er zullen meer dan genoeg noden zijn in de dagen die komen gaan. Er zullen wellicht verstoringen zijn van publieke diensten, mogelijke verstoringen van leveringsketens, mogelijk verwarring, en heel waarschijnlijk uitgespuugde misinformatie door de mainstream media die in zijn totaliteit in handen is van de internationale corporaties en die hebben geprofiteerd van de fraude en heel duidelijk gefaald hebben om hun echte werk te doen.

Het is of crimineel stom of een doelbewuste kwaadaardige omstandigheid als alle belangrijkste nieuwsagentschappen van een land in handen zijn van buitenlanders. Nu dat je dit feit weet, draai de knop om. Neem alles wat deze pratende hoofden zeggen met veel korrels zout, gebruik je eigen hoofd en gezond verstand.

Geloof in jezelf, je mogelijkheden, je vaardigheden, je vrienden, je families, je gemeenschappen, je meest gekoesterde idealen, je diepste hoop. Als je bent als de meeste Amerikanen zul je paniek voelen en boosheid en verwarring als jij je realiseert hoe dicht wij zijn gekomen bij een volledige ramp.

Geloof in de Magnum Mysterium, de ware God, de Grote Geest die Een Leven met ons allemaal deelt met Een Liefde die werkelijk Goddelijk is.

Ga nu door, samen, hand in hand, en vrees geen slechtheid. Als de waarheid komt moet alles wat vals is wijken.

– Rechter Anna von Reitz

http://annavonreitz.com/

 
3 reacties

Geplaatst door op 10 februari 2016 in Disclosure

 

Tags: ,

3 Reacties op “Amerikanen eindelijk vrij, de banden zijn permanent verbroken – door Rechter Anna von Reitz en rondgestuurd door Prepare For Change

 1. nan

  10 februari 2016 at 23:44

  Hallo
  Mocht dit (de boven staande tekst) waar zijn, wens ik bij deze de Amerikanen wijsheid, liefde en helderheid toe. En sterkte, als het door begint te dringen bij de mensen en het hun overkomt en meemaken.Ik zelf had afgelopen nacht “gehoord” in mijn slaap: de vaars is uit??Kon ik niets mee. Maar vlak voordat ik wakker werd “hoorde” ik het weer.En tijdens mijn werk had ik een harts gevoel van stukje openheid en rust. Ik persoonlijk was er erg blij mee. (mijn eigen groei) En nu lees ik deze tekst.
  Bedankt
  Vriendelijke groet nan

  Geliked door 1 persoon

   
 2. joann

  11 februari 2016 at 03:22

  NET ZOALS DE NAZI’S IN NUREMBERG.

  jammer….weg geloofwaardigheid.

  Like

   
 3. Yvonjana

  11 februari 2016 at 10:19

  Dit houdt voor mij nog veel meer in, dit raakt volgens mij de hele wereld als dit de werkelijke werkelijkheid is. Ik verstuur dit en wacht nog verder af wat hier mee gebeurt in Europa.

  Blijkbaar een werkelijke overwinning van het Licht!

  Like

   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: