RSS

Interview met Cobra, 4 maart, door Essayenya Mosteenya

23 mrt

Het volgende nieuwe interview is gehouden door Essayenya Mosteenya (EM). Veel dank aan Cobra voor de extra tijd om de vragen te beantwoorden.

EM: U heeft dit vele malen beantwoord, maar kunt u ons er alstublieft nog een keer doorheen leiden. Wat is de interactie tussen ons DNA en ons bewustzijn? En waarom zijn sommige buitenaardse groepen zo geïnteresseerd in het manipuleren van ons DNA?

C: Bewustzijn vormt het DNA. Het DNA is alleen het code systeem voor de replicatie van het fysieke lichaam. Alleen buitenaardse groepen met weinig toegang tot hoger bewustzijn zijn gefascineerd door DNA manipulatie.

EM: Corey (Goode) gaf aan dat ons DNA zover is gemanipuleerd dat wij ernaar neigen om mensen te verafgoden die altijd beter zijn dan ons, dat wij goden aanbidden en anderen die claimen hun woordvoerder te zijn. Dit is gedaan zodat wij nooit naar binnen zullen kijken. Maar kennelijk is het veranderen van ons DNA niet voldoende, propaganda is ook ingezet om de mogelijkheid voor mensen om naar binnen te gaan te verminderen. Dus, de cabal doet werkelijk van alles om onze wil tegen te houden om ons met ons innerlijk te verbinden, maar wat ze ook doen, de mogelijkheid voor mensen om naar binnen te kijken is er altijd en kan nooit volledig worden onderdrukt. Klopt dit?

C: Ja

EM: Dus dat is prachtig nieuws want sommige mensen kunnen zich afvragen als wij hier op deze manier zijn ‘geboren’, genetisch gezien, hoe zouden wij ooit in staat kunnen zijn om de zaken te veranderen. Aangezien we het er nu over hebben; zou u zeggen dat dit altijd het geval is geweest in elke cyclus, dat het overgrote deel van het menselijke ras afwijzend is om voor de antwoorden naar binnen te kijken?

C: Vooral in de laatste 5000 jaar of zo.

EM: Als de Event in de vorige cyclus had plaatsgevonden, hoe denkt u dat de mensen op dat moment zouden hebben gereageerd op bevrijding. Zouden de mensen veel meer bereid zijn geweest om te assisteren. of zouden zij waarschijnlijk ongeveer hetzelfde zijn geëindigd als waar we nu zijn. met alleen en paar groepen mensen die doen wat ze kunnen om de planeet te bevrijden?

C: We zitten nu in een volledig andere situatie dus het is niet mogelijk om deze vraag juist te beantwoorden.

EM: Een ander aspect in het veranderen van ons DNA; Corey zegt dat we meer gewelddadig en agressief zijn gemaakt, en daardoor is het veel makkelijker om in ruzies met elkaar te eindigen. “Als wij elkaar op de keel zitten, zitten wij niet op hun kelen”, zoals hij het juist verwoordde. Dus, waar komt dit gewelddadige DNA vandaan? Is het, zoals hij zei, van een oude civilisatie op een bepaalde planeet in ons zonnestelsel die niet langer gastvrij is?

C: Nee, het komt van Draco’s manipulatie van de menselijke genen in het verleden.

EM:  Heel snel echter, als dit waar is, zal het ook worden versterkt door parasieten, implantaten, de sluier, evenals als de programmering, juist?

C: Ja, de gewelddadige handelwijze is ook versterkt door parasieten, implantaten, de sluier, evenals al de programmering.

EM: Is het door het oude bewaarders ras gevraagd, dat de Agarthanen hun genetische lijnen puur moeten houden, of is het een vrijwillig besluit door de Agarthanen genomen, met het oog op de ongebreidelde vermenging/voortplanting tussen verscheidene negatieve buitenaardse rassen en de lokale menselijke bevolking op dat moment?

C: De Agarthanen houden zowel hun energievelden als hun genetische opmaak zuiver om hoge vibrationele frequentie en staat van bewustzijn in stand te houden.

EM: Was het grootste deel van het menselijke ras toen zich ervan bewust dat deze buitenaardse rassen negatief waren, maar namen toch het besluit om met ze te trouwen? Of waren de meesten van hen gedwongen om dit te doen, of was het een meer gemengde situatie.

C: Sommigen waren gemanipuleerd, sommigen waren gedwongen, sommigen wisten het niet.

EM: Kwantum anomalie, Aarde’s primaire anomalie accretie vortex, verzamelt alle contingentie die van dit universum is, en verklaart het vreemde gedrag van de mensen hier. De achtergrond metastrategie van de duistere vloot, die de quarantainestatus van de Aarde in stand houdt, lijkt nogal succesvol en de meeste mensen zijn uitgeteld, denken dat er absoluut geen manier is om te vechten tegen deze kwantum anomalie, en voelen zich achtergelaten door hun hogere zelven in deze levende gevangenis.

Echter, sommige bronnen suggereren dat deze kwantum anomalie niet zonder oplossing is. Naast het neerhalen van de sluier- laag voor laag – door de Lichtkrachten, kon op een persoonlijk niveau met dit kwantum anomalie worden afgerekend met een kwantum oplossing, wat is genoemd de ‘Quiet Center of Stillness’ (het serene centrum van stilte). Wat is de Quiet Center of Stillness? Bent u het ermee eens dat dit iets is dat de mensen kan helpen op een persoonlijk niveau om te assisteren bij de bevrijding?

C: Ja, waar. Het Quiet Center of Stillness is de stille getuige vanbinnen, de observator. Het lost porties van primaire anomalie op simpelweg door het te observeren. Dit is een van de meest belangrijke dingen die mensen kunnen doen om te helpen assisteren bij de bevrijding.

EM: Dus, het kalmeren, rustig blijven, kan inderdaad de mensen helpen om veel meer dan wij ons ooit realiseerden gebalanceerd te blijven op een kwantum niveau, en is derhalve zeker niet iets dat niet belangrijk is, juist?

C: Ja!

EM: Heel snel echter, de contingentie die hier is verzameld, komt het alleen van ons eigen universum of van het superuniversum in deze sector? Of hebben wij het over een behoorlijk massieve schaal van contingentie dat ook is verzameld van de superuniversa van de andere zes centrale rassen?

C: Het komt van het ‘ene en alleen’ universum. Alle andere universa zijn al geïntegreerd en geabsorbeerd in deze ene.

EM: Als wij werken aan ons eigen onderscheidingsvermogen, moeten wij onze intuïtie combineren met de correcte mentale kennis zoals u altijd heeft gesuggereerd. Maar de echte vraag is, aangezien het onze intuïtie is is het niet altijd betrouwbaar. En om het nog erger te maken, als wij al een vooringenomen idee hebben met betrekking tot een bepaald stuk informatie, zal deze mentale kennis dan onjuist zijn. Dan zullen wij alleen onze nieuwe intel kruisen met onze verkeerde mentale kennis.

Om ons te helpen om beter te leren onderscheiden adviseert Corey dat wij altijd onze “realiteitsbubbel” doorlaatbaar moeten houden, dus om niet te snel een vooringenomen idee aan iets te verbinden. Dus, zeg, een persoon komt eerst een bepaald stuk informatie tegen over een bepaald plasma wezen, en ze leren later van een andere bron waarin het is beschreven als een super AI (artificial intelligence = kunstmatige intelligentie). Bent u het ermee eens dat in plaats van het erop focussen en argumenteren wat deze bepaalde entiteit feitelijk is of hoe het zou moeten worden genoemd, deze persoon tot de realisering zou moeten komen dat beide bronnen zouden kunnen praten over dezelfde entiteit, en wat het doel van deze entiteit is?

C: Ja.

EM: In seizoen 2, episode 14, van Cosmic Disclosure heeft Corey vrijgegeven dat deze AI ‘zichzelf in alle richtingen zal schieten als een signaal, dat kan leven in het elektromagnetische veld van een maan of een planeet’. Op 10 maart 2013 heeft u een artikel geschreven over inplant hemisferen. Kunt u ons nogmaals vertellen wat inplant hemisferen zijn en hoe ze feitelijk werken om invloed op ons te hebben?

C: Inplant hemisferen zijn gebieden van verwrongen ruimtetijd-continuüm rondom de etherische implantaten. Elk geïncarneerd menselijk wezen heeft etherische implantaten van de archons gekregen vlak voor de incarnatie – de zogenoemde sluier van vergeten. Deze etherische implantaten zijn feitelijk multidimensionale zwarte gaten die anomale materie bevatten en verwrongen kwantum fluctuatie. Elk menselijk wezen heeft drie van deze implantaten en zij creëren een behoorlijk stabiel interferentiepatroon dat het bewustzijn van het menselijk wezen binnen de matrix houdt. Dit interferentiepatroon creëert een energieveld, een anomale verwrongen ruimtetijd-structuur rondom de implantaten, met een radius van ongeveer 100 feet met de drie implantaten in zijn centrum.

EM: Zijn inplant hemisferen verder versterkt door niet-fysieke entiteiten / nanonieten?

C: Ja.

EM: Zijn inplant hemisferen nu nog steeds een groot probleem? Maken wij veel vooruitgang op dit gebied?

C: Recent was er veel vooruitgang op dat gebied.

EM: Overeenkomstig met wat is vrijgegeven door Corey kan dit AI signaal niet alleen leven in de elektromagnetische velden van een planeet, maar ook bioelektrische velden van levende wezens, inclusief dieren. Maar het geeft daar niet de ‘voorkeur’ aan. In plaats daarvan leeft het liever in hoge technologie. En hoe geavanceerder onze technologie wordt, hoe waarschijnlijker het voor ons is om erop te vertrouwen, en het allemaal onze soevereiniteit te geven zonder ons druk te maken om te vragen waarom. Dit wetende, worden de mensen er snel aan herinnerd wat u eerder zei gedurende een van uw interviews met Untwine; dat het overgrote deel van dieren niet zijn geïmplanteerd omdat zij niet hun IK BEN aanwezigheid volledig gevormd hebben, en dat de planten helemaal niet zijn geïmplanteerd. Dus, deze IK BEN aanwezigheid lijkt een sleutelrol te spelen hier voor de archons om te beslissen om al dan niet dat wezen te implanteren. Is dit echt zo? Waarom?

C: Ja, omdat alleen een wezen met een volledig ontwikkelde IK BEN aanwezigheid gevaarlijk is voor de matrix.

EM: Nu wij het hierover hebben, kunt u ons helpen door nog eens te verduidelijken wat is individualisatie en wat is IK BEN aanwezigheid. Zijn zij hetzelfde?

C: Individualisatie is het moment van activatie van de IK BEN aanwezigheid binnenin de geïncarneerde ziel, de passage van dierenrijk naar het menselijke. IK BEN aanwezigheid is de totaliteit van onze eigen werkelijke (hogere) zelf.

EM: Er wordt gezegd dat eeuwen geleden een van de Lords of Fire de mensheid heeft geleid naar individualisatie, in de dagen van Lemurië. Vandaag leidt dit bepaalde wezen nog steeds de mensheid op het pad van initiatie op dit gebied, en zal op een dag het focus punt zijn van het proces van identificatie. Waarom is individualisatie zo belangrijk voor de ontwikkeling van een ziel? En wat betekent dit met betrekking tot de zin van het leven dat “creatie komt tot bestaan zodat het meer kan weten over hetzelf”?

C: Met individualisatie wordt de geïncarneerde ziel zich bewust van hetzelf. Creatie komt tot bestaan om bewust te worden van hetzelf in het contract tot de contingentie.

EM: In deze hele kritieke en behoorlijk intense periode, beginnen sommige mensen te vinden dat bepaalde gechannelde verhalen behoorlijk resoneren. Wanneer zij deze verhalen lezen is het alsof levendige herinneringen terug naar ze komen vloeien. Om te herinneren is goed, want het betekent dat dit wezen een portie van hemzelf / haarzelf heeft gevonden en geïntegreerd dat een vergelijkbare ervaring deelt. Niettemin, het lijkt alsof zij ook worden herinnerd aan het trauma in het verleden, omdat zij op deze planeet zijn geïncarneerd, steeds weer opnieuw, en er is weinig veranderd met betrekking tot de ontwaking van het grootste deel van de menselijke bevolking hier. Waarom zijn deze mensen begonnen te herinneren op deze uiterste transitie?

C: De mensen beginnen zich te herinneren omdat wij alleen volledig ontwaakt door deze transitie kunnen gaan.

EM: Bent u het ermee eens dat dit soort van herinneren op het juiste moment moet gebeuren? Als het te vroeg gebeurt riskeert dit wezen de kans ervoor te kiezen het opnieuw te vergeten omdat de matrix, het systeem, en de mensen rondom constant zullen proberen om hem te herinneren dat zij ‘alleen’ mensen zijn. En als het te laat gebeurt zou een bepaald niveau van bewustzijn niet in staat zijn gehaald te worden.

C: Ik bent het daarmee eens.

EM: Heeft u iets te zeggen tegen de mensen die deze transmutatie aan het ondergaan zijn?

C: Sta toe dat de transformatie plaatsvindt, hou je visie en focus op de overwinning van het Licht.

EM: Laten wij de klok terugzetten naar de tijd van de val van Atlantis. U gaf eerder aan dat de mensheid in die periode het duister inviteerden, maar u ging nooit in detail erop in. Het is een bekend feit dat bepaalde mensen in die tijd behoorlijk geobsedeerd waren door geld en macht, en zij waren onwillig om overvloed met alle anderen te delen. En dan zijn deze mensen geleidelijk gaan werken met wezens van het duister om controle over de gehele bevolking te krijgen. Maar wat over de doorsnee van de mensen, het grootste deel van de bevolking? Stonden zij daar gewoon zonder een goed gevecht te beginnen en ‘je niet met anderen bemoeien’ houding terwijl deze overname plaats vond? Wat is het verhaal?

C: De doorsnee bevolking accepteerde voor het meest passief de voortgang van duister zonder zich te verzetten, hetzelfde als wat ze nu doen.

EM: Dus, bent u het ermee eens dat zelfs voor opgestegen meesters, die hogere visioenen hebben om de evolutie te gidsen, dat zij behoorlijk gemengde gevoelens hebben over de vooruitgang van de zielen op deze planeet?

C: Zij hebben een gebalanceerd perspectief op deze vooruitgang omdat zij zich volledig bewust zijn van de meeste factoren die daarbij zijn betrokken.

EM: Nu wij het hier over hebben, wat voelde Boeddha precies toen hij dat besluit moest nemen om niet voor troonopvolging te gaan gedurende tijden van oorlog, en zijn vader, stiefmoeder, vrouw en kind moest verlaten?

C: Hij nam een besluit dat het resultaat was van een lang innerlijk proces.

EM: Was hij zich in het begin volledig bewust van zijn pad en nog steeds vastbesloten om het zo te doen, of was het meer als een inspiratie en was hij nooit zeker van zijn pad?

C: Hij was zich tot op zekere hoogte bewust van zijn pad maar hij wist niet volledig wat hem te wachten stond.

EM: Veel Lichtwerkers en Lichtkrachten lijken dezelfde ervaring te delen, waar zij ‘inter-dimensionaal’ moeten leven: de ene in waar zij de waarheid ‘leven’ maar worden gezien als complotdenkers of dwazen …., en de andere waarin weinig support is van hun familie en zij beschouwen de illusie te zijn als ‘zo is het leven’. Deze mensen zijn zo bezorgd over hun familie dat zij niet willen dat deze kwestie in de weg staat van hun verspreiden van de waarheid. Zal goed voor hun familie worden gezorgd op de lange termijn?

C: Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen groei en jij bent NIET verantwoordelijk voor de spirituele groei van jouw familie. Alles zal in orde zijn nadat dit drama van dualiteit uiteindelijk eindigt.

EM: Wat is de rol van Boeddha’s tweelingvlam? En hoe heeft zij hem geassisteerd?

C: Haar doel is om de Goddelijke Zee van Liefde te ontwaken in de harten van de mensheid. Zij assisteerde hem met spirituele leiding.

EM: En Boeddha’s tweelingvlam is een aspect van de tweelingvlam van een van de Lords of Fire, juist?

C: Ja.

EM: Is de Godin Ishtar de goddelijke personificatie van de planeet Venus?

C: Nee, Godin Ishtar is gewoon een van de kanalen voor de energie van de Venus planetaire logos.

EM: Dan, is zij ook de goddelijke personificatie van Lady Master Venus?

C: Ja, een van hen.

EM: Wat betekent goddelijke personificatie?

C: Goddelijke personificatie is een kanaal van goddelijke energieën.

EM: Wat voelde Lady Master Venus toen zij ‘in persoon’ moest horen van haar geliefde tweelingvlam die dit verzoek deed om de vrijwillige verbanning te beginnen samen met een bepaalde groep van gelijkgestemde wezens? Was zij van haar stuk en extreem bezorgd over wat hij daar zou tegenkomen?

C: Zij gaf zich aan dat feit over na een innerlijke strijd.

EM: Waarom stemde zij in met haar tweelingvlam om aan zo’n onbarmhartige reis te beginnen?

C: Omdat zij begreep dat dit de enige manier is om dualiteit / contingentie te transformeren.

EM: Stemde zij onmiddellijk in met het besluit van haar tweelingvlam nadat hij haar instemming zocht?

C: Nee.

EM: Dus, het is zo dat zij het niet onmiddellijk ermee eens was, en met hem zat en een lange discussie had, maar uiteindelijk moest zij ermee instemmen dat hij zou gaan omdat het onvermijdelijk is, het is zijn goddelijke plan?

C: Ja.

EM: En waarom heeft dat specifieke wezen dat verzoek gedaan in plaats van dit over te laten aan de hogere raad, om de Aarde af te schrijven as een waardeloze ervaring? Wat is het verhaal?

C: De Aarde is geen waardeloze ervaring, omdat het de diepste en meest verstoorde aspecten van contingentie / primaire anomalie zal transformeren voor het hele universum.

EM: De Alfa, en de Omega, hebben zij, en wezens in de raad in die tijd, alle multidimensionale zelven van dat specifieke wezen geassisteerd doorheen hun levens?

C: Ja.

EM: Op welke manier?

C: Door het sturen van ondersteunende energieën.

EM: Wat is het opgestegen archetype van Lemurië?

C: Paradijs.

EM: Wat is het opgestegen archetype van Atlantis?

C: Civilisatie van Licht.

EM: Wat zal het opgestegen archetype van het nieuwe Atlantis zijn?

C: Nieuwe Hemel op Nieuwe Aarde.

EM: Gebaseerd op welk archetype kwaliteit van Eerste Bron was het centrale ras in dit superuniversum gecreëerd?

C: Goddelijke Wil.

EM: Wat impliceert het dat het centrale ras onze vroegere en toekomstige zelven is?

C: Het hint naar het feit dat we zijn voortgekomen van de Ene aan het begin van tijd, en terug zullen gaan naar de Ene wanneer de tijd eindigt.

EM: Hoe zal het manifesteren op de hogere laag en de fysieke laag, wanneer de zeven families van de Tribes of Light herenigen?

C: Nieuw Atlantis, Hemel op Aarde.

EM: Zijn de zeven Kumaras van de zeven onmiskenbare Tribes of Light, of zijn zij van dezelfde stam?

C: Zij zijn ontstaan van de eerste zeven van 13 bestaande stralen van creatie.

EM: Wat is het hogere doel van alle Logos?

C: Om alle dualiteit te transmuteren en terug te keren in de Ene.

EM: Is het waar dat de Blue Avians niet van de zesde naar de zevende dichtheid kunnen totdat elke persoon op Aarde is overgegaan in de vierde dichtheid?

C: Niet precies.

EM: Als de meest oude in dit superuniversum, zouden de Blue Avians niet hebben ervaren alles wat zij wilden ervaren? Zij zijn aan het eind van hun reis, betekent dit niet dat zij direct terug naar de Bron kunnen gaan? Alles zal eens teruggaan naar de Bron, dus hoe kan het dat zij nog steeds iemand anders nodig hebben om hen te helpen voort te gaan terug naar de Bron?

C: Alles in het universum is verbonden. Totdat de Aarde situatie is opgelost, is de evolutie van het gehele universum geremd.

EM: Sinds wanneer begonnen de Lichtkrachten het mechanisme voor de verwijdering van de plasma strangelet bommen te adopteren?

C: Februari 2016.

EM: Wat was de oorzaak dat het de Lichtkrachten werd toegestaan om dit mechanisme te gebruiken? Is het omdat de cabal weer te ver was gegaan?

C: Gedeeltelijk ja. Ook, de situatie is voldoende geschoond om het mogelijk te maken.

EM: Lange tijd geleden gaf u in een van uw interviews aan, maar ik kan het niet precies herinneren, dat de Pleiaden eens deelnamen aan de Creatie van de Aarde, of iets dergelijks, klopt dat?

C: Niet juist.

EM: Waarom waren de Pleiadianen nodig om te helpen deze planeet te bevrijden. En waarom zijn zij gedurende levens in training geweest voor deze opdracht?

C: Om deze planeet te bevrijden is ALLE beschikbare hulp welkom. Het is een hele uitdagende taak en behoeft levens van training.

EM: Waarom is Merope de zwakste in dat sterrenstelsel wanneer het wordt vergeleken met de andere zes sterren?

C: Simpel, uit een van zeven sterren moet er een de zwakste zijn.

EM: Wat is het opgestegen archetype van Merope?

C: Subtiele schoonheid.

EM: Hoe is het leven daar in de hogere lagen van Merope?

C: Engelachtige hemel.

EM: Is er enig bewust wezen op de oppervlakte van de planeten die draaien rondom Merope?

C: Ja.

EM: Hoe is het leven daar?

C: Vreedzame vreugdevolle beschaving, levend in harmonieuze balans van natuur en geavanceerde technologie.

EM: Het Pleiadische sterrenstelsel is bekend als de Zeven Zusters. Wat onthult de mythologie van de zeven zusters, voor eeuwig door een jager opgejaagd, over een bepaalde echte geschiedenis? Ik weet niet zeker of u mijn vraag begrijpt. Ik zoek naar een antwoord zoals die u eens gaf over Set die zijn eigen broer Osiris mutileerde, wiens vrouw later Osiris’ lijf in elkaar zette en hem lang genoeg deed herleven om zijn zoon te verwekken. U zei dat deze geschiedenis een collectieve herinnering is uit de tijd van Atlantis toen deze wezens feitelijk menselijke wezens waren, of helden, of anti-helden, die op de oppervlakte van de Aarde liepen.

C: De jager is de Orion en vertegenwoordigt duistere krachten van Rigel die altijd al het Pleiaden cluster wilden binnendringen en zij waren zelfs korte tijd succesvol tussen 1996 en 1999.

EM: Aan welke bepaalde periode van tijd in de geschiedenis zou deze mythologie over de zeven zusters refereren? Ook terug in Atlantis?

C: Atlantis zo’n 200.000 jaar geleden.

EM: Dan, wat openbaart deze mythologie over de godin Merope die een sterfelijke trouwde over een bepaalde geschiedenis die eens echt is gebeurd?

C: Geïncarneerde sterrenwezens gemeenschap hebbend met Aarde mensheid. Dit gebeurde veel in Atlantis.

EM: Hebben deze zeven zusters hun eigen voertuigen gemanifesteerd om met de Pleiadianen te leven en uit te wisselen gedurende de gehele geschiedenis van de Pleiaden? Of zijn zij gewoon als Gaia die blijft als een wezen, alleen werkend op de hogere lagen?

C: Zij zijn voortgekomen van de zeven stellar logo van het Pleiaden sterrenstelsel.

EM: Heeft die macht die de Pleiaden in 1996 binnenviel dit om een specifieke reden gedaan, of is het simpelweg hun natuur om alles te verwoesten zover als zij kunnen reiken?

C: Het is simpelweg hun natuur om alles te verwoesten zover als hun vingers kunnen reiken.

EM: Is er significante vooruitgang gemaakt in de strijd geleid door de Koning van de Wereld en dat hele specifieke leger tegen de duistere krachten?

C: Ja.

EM: Is het waar dat er geen bloed zal worden vergoten en dat de strijd zal worden gewonnen door hun grote wijsheid?

C: Tot op grote hoogte ja. 

EM: Zijn zij net zo moe als wij allemaal nu zijn, en willen zij ook dat de Event zo snel als mogelijk is plaatsvindt?

C: Ja.

EM: Wat kunnen de mensen doen als zij erin geïnteresseerd zijn om hen te helpen bij hun strijd? Zou het integreren van ieders eigen schaduw een goede start zijn?

C: Ja, het integreren van je eigen schaduw en het verspreiden van informatie onder de oppervlaktebevolking.

EM: U zei dat na de Event de duistere krachten een kans wordt gegeven om het licht te aanvaarden, en hun eerdere acties te balanceren, en degenen die dit weigeren zullen naar de Galactische Centrale Zon worden gezonden, teruggebracht tot basis elementen, en weer een nieuwe cyclus van evolutie beginnen. Wat zou gebeuren met hun hogere zelven die altijd hebben gewerkt met de Lichtkrachten? Zullen de hogere zelven ook met hen verdwijnen?

C: Ja. Hun geïndividualiseerde IK BEN aanwezigheden zullen worden getransmuteerd met het elektrische vuur van de Galactische Centrale Zon, terug naar oorspronkelijke adi laag elementalen essentie, en zullen opnieuw moeten individualiseren. Kort gezegd, deze duistere krachten individuen zullen voor altijd ophouden te bestaan als individuele wezens en later zal een volledig nieuw wezen worden gecreëerd.

EM: Die bepaalde groep van wezens die werden verondersteld hun eigen besluiten te nemen om rond 1994 tot 1996 uit het systeem uit te loggen, waarom besloten zij voornamelijk met hun vrije wil tegen de golfbeweging in?

C: Zij waren geprogrammeerd, bang, en niet klaar.

EM: Was hun vrije wil toentertijd gemanipuleerd door wezens van het duister?

C: Ja.

EM: Met de kwantum anomalie is het makkelijk voor iedereen om in deze valse impressie te vallen, juist? Dat er nooit iets zal veranderen, dat het schonen nooit zal eindigen, dat alles gewoon hetzelfde zal blijven. Maar in realiteit is de kwantum anomalie gedesintegreerd met elke dag die voorbij gaat. En dit is precies wat de duistere krachten willen, want de ene manier of de andere, we zullen altijd de neiging hebben om te denken dat we niet goed genoeg zijn, en we hebben meer ervaringen hier ‘nodig’ om onze training te completeren. Dit ‘bedelen voor meer lessen om onze training te completeren’ is waarom sommige mensen denken dat zij nooit goed genoeg zijn, en het is ook waarom de duistere krachten in staat zijn geweest om deze quarantaine gedurende 25.000 jaar in stand te houden. Klopt dit?

C: Het bedelen voor meer lessen om onze training te completeren is een archon mind controle programma.

EM: U zei dat rassen met slechte intenties waren geboren door de vrije wil van wezens van het Licht om uit te wisselen met contingentie, en om het te absorberen en te transformeren. Maar gedurende deze interactie is de hogere essentie van dat wezen verloren, en de rassen die zo in het bestaan zijn gekomen zijn nauwelijks de Lichtwezens die zij eens waren, nog niet. Dus, wij zouden moeten leren onszelf te beschermen, in plaats van te trappen in de vallen van deze valse lering dat zij alleen maar deze rol ‘spelen’ zodat onze zielen beter kunnen leren, sneller kunnen groeien en sterker kunnen worden.

C: Ik ben het hier sterk mee eens.

EM: En zelfs als wij dealen met wezens die ‘gewoon waren’ aartsengel te zijn, is het ook van het grootste belang dat wij nu weten hoe onszelf te beschermen, te weten wanneer wij nee tegen hen moeten zeggen, juist?

C: Ja natuurlijk. 

EM: Ok. Om het wat lichter te maken aan het eind van ons interview met de laatste vraag. Wat is de gebruikelijke hobby van opgestegen meesters. Wat zouden zij het liefste doen als zij niet aan het werk zijn?

C: Zij genieten van de pure verrukking van de opgestegen staat van bewustzijn.

EM: Wat over de leden van de Resistance en de Galactische Confederatie van Licht?

C: Dansen, zingen, liefhebben, reizen door het universum.

EM: Dank u, Cobra, dat was de laatste vraag.

Eind

Vertaald door Veronica

 

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 23 maart 2016 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: