RSS

Notities – deel 2 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

19 jun

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis. Deze notities zijn eerder in een niet bewerkte vorm gepubliceerd op Prepare for change.

De notities zijn door Antares gedurende de conferentie gemaakt, vertaald door Pippa, bewerkt door Nova Biscotti en door Cobra.

Cobra op zaterdag 16 april

De SSP´s – Secret Space Programs – geheime ruimteprogramma’s

Wij hebben al verschillende klokkenluiders horen spreken over de SSP. Cobra liet plaatjes en foto’s van deze schepen zien.

1e afb bij bericht 2015-09-13De basis voor de SSP’s is al in de 19e eeuw gelegd. Op dat moment was Duitsland het land met de beste technische kennis. Het wetenschappelijke en industriële veld van bloeiend. De Pleiadiërs besloten om ontwaakte mensen te benaderen en ze te inspireren om ruimteschepen te bouwen. Dus er waren pogingen om deze schepen te bouwen maar technisch was het nog niet mogelijk. De Pleiadiërs gaven informatie door via mediums (channeling) over het bouwen van schepen.

In het begin van de 20e eeuw was de poging succesvol met Maria Orsic van Zagreb. Zij ontving de informatie van de Pleiadiërs en Aldebarans die deel uitmaken van de Pleiadische groep. Maria Orsic gaf toen de informatie door aan professor Schuhman in München. Met deze informatie was in 1923 in Augsburg een prototype gebouwd. Deze technische groep werd geïnfiltreerd door krachten met een andere opinie, wat bekend is vanuit de geschiedenis. Aan het begin van de nazi periode ontwikkelde de techniek snel, en al dezen die de laatste ontwikkelingen misbruikten hadden toegang tot enorme financiële bronnen, fabrieken en arbeiders.

In 1942 bestond al een maanbasis van de nazi’s. Daar ontmoetten zij wezens die met ze vochten – de draconians. De nazi’s werden verslagen, enkel een paar bleven op de maan. Toen de tweede wereldoorlog in 1945 voorbij was waren er twee facties. De meer geheime Kammler factie die ondergrondse bases op de planeet had gebouwd ontsnapte naar Argentinië, waarvandaan de nazi’s verder gingen naar Antarctica. De tweede groep was overgenomen door de vaak genoemde ‘Operatie Paperclip’ naar de USA. De meest bekende vertegenwoordiger was Wernher von Braun die voor een lange tijd het hoofd van de NASA was. NASA was opgericht als een front organisatie om in het geheim de SSP’s te beheren. In de tijd dat NASA in 1961 begon met ruimtereizen, vlogen er in het geheim al grote schepen rond.

De Kammler factie was al op de maan geweest in de jaren 1944/1945 via Antarctica. Na de tweede wereldoorlog breidden zij uit door het hele zonnestelsel. Zij ontmoetten de draconians en maakten een pact over de eerste SSP en zij hebben sinds die tijd over het hele zonnestelsel en verder geheerst. De samenwerking heeft een lange tijd geduurd. De statements die Corey Goode maakte over dit onderwerp zijn waar. Dit betreft de zogenoemde ‘duistere vloot’ daarboven. Dit is geen science fiction, maar feitelijke kennis.

Van de andere facties zijn duizenden van de Duitse nazi’s naar de USA gebracht; wetenschappers, technici, mensen van het economische veld. De officiële ruimteprogramma’s waren gecontroleerd door NASA onder het leiderschap van Wernher von Braun. Volgens Cobra waren er verschillende tendensen onder NASA employees, waarvan een een positief ruimteprogramma creëerde. De controleurs echter, probeerden alles te onderdrukken. De officiële maanlanding met Neil Armstrong was gepusht door de positieve NASA-leden. Daardoor was de officiële maanlanding een zichtbaar succes en een inspanning van de Lichtkrachten op de oppervlakte van de Aarde. Maar Wernher von Braun en zijn ondergeschikten hebben verschillende daden van sabotage uitgevoerd die incidenten en rampen veroorzaakten.

Een ander groot succes van de positieve mensen binnen dit gebied was het sturen van Voyager 1 en 2 in het zonnestelsel. In de tussentijd hebben deze probes opnamen gemaakt van alle planeten in het zonnestelsel, met uitzondering van Pluto. In januari 1986 zijn objecten gefotografeerd op manen van Uranus die duidelijk kunstmatig waren, en deze foto’s zijn gepubliceerd in de massa media. Nogmaals, het was niet wat de saboteurs wilden en dat leidde tot de explosie van de space shuttle Challenger twee dagen later, wat de aandacht van de massa’s herhaaldelijk wegtrok. De foto’s en hun belang verdwenen in de vergetelheid.

Zelfs wanneer veel slecht is gesproken over NASA, er zijn werkelijk goede mensen die veel publiceren.

Positieve krachten binnen de US militairen

In de vroege 50er jaren was er al een positieve groep in de US marine. De controlerende krachten onderdrukten de antizwaartekracht drive met al hun macht, ook al het was de belangrijkste drive voor de meeste van de onbekende vliegende objecten op Aarde. Deze positieve groep herkende dat iets fout ging en stelde een task force in die in het geheim hun eigen schepen bouwde. Zij hadden connecties met mensen in maatschappijen zoals Douglas, Boeing, etc, die gewoonlijk vliegtuigen bouwen.

2e afb 2015-12-20 SSPMars FleetDaarvandaan hebben zij componenten gekregen dus in het begin hadden vliegtuigen en ruimteschepen bijvoorbeeld dezelfde stoelen. Met deze gelijke componenten bouwden zij ruimteschepen en brachten deze in de Aardebaan. Zij waren de stichters van het Solar Warden SSP. Solar Warden groeide en breidde zich uit als een bescherming tegen negatieve buitenaardsen. Het was toen een officieel programma en werd te groot en internationaal.

De draco’s infiltreerden maatschappijen zoals Lockheed en Boeing met hun eigen mensen om de focus op het topniveau van het programma te veranderen. Toen hadden zij veel staf nodig, met andere woorden soldaten, die werd verteld er te zijn voor de veiligheid van de Aarde. Hiermee creëerden de draco’s inderdaad de mogelijkheid om binnen te dringen.

De groep werd sterker en hun bronnen van kapitaal kwamen alleen de ‘black budgets’.

De eerste bon was al het goud dat de nazi’s in Azië hebben gestolen gedurende de tweede wereldoorlog. Het bouwen van de ondergrondse bases en de constructie van de ruimteschepen werd gefinancierd met duizenden en duizenden tonnen goud. Toen zij zelfs nog meer macht kregen hebben zij hun eigen (geheime ruimte)programma’s gecreëerd, zoals juist is gerapporteerd door Corey. In dit corporatie conglomeraat programma zijn verschillende bedrijven / risicovolle ondernemingen ingesteld als deel van Solar Warden, om bronnen op de asteroïden te ontginnen, Mars bases op te richten en om op een grote schaal slavenarbeid te gebruiken.

In deze context liet Cobra plaatjes, foto’s, alsmede artistieke presentaties zien, die heel dicht bij de werkelijkheid zitten. Hij liet een NASA foto zien met een Solar Warden schip en een foto van een Solar Warden schip tijdens de start op de maan. Officieel moeten de schepen zijn gecamoufleerd, maar op deze foto … de piloot was wellicht een beetje lui en drukte te laat op de knop (voor de dekmantel). Cobra liet een andere foto zien die een vloot toonde die opzettelijk zonder dekmantel vloog om te worden gefilmd (wat ook is bevestigd door Corey) in de Kepler krater waar een basis van Solar Warden is gevestigd / was gevestigd.

entire worldNu over de tweede bron. Collectief betalen wij allemaal belastingen, maar hoeveel is dat bij elkaar? De USA alleen haalt genoeg belastingen binnen om tien miljoen huizen per jaar te kopen. Bouwen zij ze? Nee! Waar is al dat geld heen gegaan? Het ging naar de SSP’s, naar het bouwen van ondergrondse bases. Cobra liet een plaatje zien van de Pine Gap basis in Australië met verschillende ondergrondse niveaus.

De lift gaat verschillende mijlen naar beneden wat uiteraard duur was om te bouwen. Nadat de Resistance Movement deze basis heeft opgeruimd is het gesloten. Cobra liet foto’s zien… wat wordt op de asteroïden gemijnd? Diamanten. Veel van de asteroïden zitten vol met enorme diamanten, zo groot als de conferentieruimte, en er is goud voor het oprapen.

Cobra liet een andere foto zien, genomen door NASA, wat de asteroïden mijning liet zien, een gebouw en de mijnschacht.

Sinds maart hebben de Lichtkrachten het buitenste zonnestelsel geruimd waar de duistere vloot zich gewoonlijk ophield. De chimera barrière is een enorme vloot van ruimteschepen met strangelet bommen. Deze vloot voorkomt dat de energieën die van het galactische centrum komen het zonnestelsel binnen kunnen komen. De Lichtkrachten zijn dit nu aan het verwijderen. Cobra liet een plaatje zien:

2e afb 2015-12-13De Lichtkrachten ruimen alles laag voor laag, omdat het in de afgelopen 25.000 jaar in lagen is aangelegd. De Lichtkrachten zijn nu deze enorme vloot aan het deconstrueren; die van de Kuiper gordel zijn al verwijderd! Al deze schepen waren verhuld (en daardoor onzichtbaar voor fysieke instrumenten).

Vragen aan Cobra:

  • Tot welke omvang is Rusland betrokken in het geheime ruimteprogramma? – Rusland heeft zijn eigen ruimteprogramma (door Corey aangewezen als UNO-like) dat in positieve samenwerking met vele landen is verbonden en zelfs met het Ashtar commando. De duistere krachten probeerden het in 1954 over te nemen, maar de Pleiadiërs onderhandelden de toestemming om een basis op Bora Bora te bouwen, dat deel is van het galactische programma.
  • Hoeveel slavenarbeid is er nog steeds op de bases? – Bijna alles is aangepast.
  • Hoe oud is Ashtar in Aarde jaren? – Ashtar is een opgestegen wezen dat 25.000 jaar geleden ascendeerde. Hij heeft geen leeftijd in Aarde jaren.
  • Wat gebeurt met de chimera schepen gedurende de opruiming? – De Lichtkrachten gaan het schip in, de wezens erin worden naar de centrale zon gezonden. Daarna wordt het schip gedeconstrueerd.
  • Wat is jouw opinie over het Europese ruimtevaartprogramma? – Zij zijn niet geïnfiltreerd. Zij zijn niet erg succesvol maar hebben goede intenties.

De Lichtkrachten in het zonnestelsel

Wij spraken zojuist over de SSP schepen. Hoe kunnen deze schepen zich verhullen / laten zien?

Alle schepen hebben een dun tachyon membraan op hun oppervlakte. Deze verzekert dat alle partikels die komen van het schip en tegen het schip komen het letterlijk onzichtbaar maakt -namelijk voor het oog, alle vormen van technologie en de radar. Zelfs de energiehandtekening van het schip kan niet worden gedetecteerd, e.g. door technieken van remote viewing; dus het schip is er en toch is het er niet.

2016-04-16-2 5 Kuiper-Belt-2Cobra legde uit dat in de binnenste ring van de Aarde-Maan en rondom, de vloot van het Ashtar commando is gestationeerd. Zijn doel is de bevrijding van de Aarde. Zoals al uitgelegd heeft het Ashtar commando al in 1953/1954contact opgenomen met de mensen populatie. Een schip landde in de Edward Air Force basis in Californië en er vond een bijeenkomst plaats met president Eisenhower, de jezuïeten en andere hoog niveau personen.

De delegatie van het Ashtar commando bood geavanceerde technieken aan en spirituele vooruitgang voor de mensheid – vooropgesteld dat, echter, alle nucleaire wapens zullen worden vernietigd. Als gevolg raakten de militairen ‘over de rooie’ en annuleerden de bijeenkomst. Officieel had Eisenhower die dag een afspraak met de tandarts. De delegatie van het Ashtar commando verliet de basis en zij vertelden dat anderen zouden komen die niet zo ‘vriendelijk en positief zouden zijn’. Dit waren de draco’s die het hele politieke systeem hebben geïnfiltreerd – “Daardoor lijken vandaag de dag alle politici vreemd.” – Nu speelt het achterkleinkind Laura Eisenhower een belangrijke rol in het disclosure proces.

Op de laatste conferentie heeft Cobra erop geattendeerd dat net in deze laatste dagen van maart 2015 Putin voor een tijdje was vermist (volgens de pers). Cobra legde uit dat Putin een bijeenkomst had met de Pleiadiërs in een van hun bases in Siberië. Binnen de samenwerking met de Pleiadiërs ontvangen de Russische militairen progressieve (verdedigings)technologieën die, onder andere, zijn gebruikt in de oorlog in Syrië. De Pleiadiërs adviseren voor interventies en ook voor strategische vragen.

Dus daardoor, achter de ‘goede strateeg’ Putin, zoals hij ook wordt genoemd, is er het Pleiadisch mastermind.

Putin had eens een diep spirituele ervaring met de Pleiadiërs. Omdat Soros uit Rusland was gegooid heeft hij geprobeerd wraak te nemen. Als een poging om Putin eruit te werken waren de ‘Panama papers’ gepubliceerd. De Russische media is toegestaan om openlijk te praten over de rol van de Rothschilds en over Soros. En de Panama papers zijn op hen teruggeslagen.

Verder sprak Cobra over het Ashtar commando dat in de vijftiger jaren probeerde om in contact te komen met de ontwikkelde wezens op de planeet. Helaas heeft dit de gecontacteerde personen een wow gegeven als een ‘Messiah complex’ – in de zin van “Jezus zal de planeet bevrijden”.

De realiteit echter is dat alleen WIJ als een geheel de planeet zullen redden. Niet alleen jij en ik, maar wij allemaal samen.

Na deze pogingen moest het Ashtar commando zijn strategie veranderen – namelijk zo dat niemand zich kon voordoen als een goeroe, of een individu zichzelf kon uitstallen als een speciaal iemand. Daarvoor gebruikten zij channeling en in het tijdsbestek tussen ongeveer 1980 en 1996 hebben veel channelings met goed gerechtvaardigde inhoud plaatsgevonden. Maar … toen de new age beweging populair was geworden “was iedereen Ashtar aan het channelen”.

Al;s een reactie hierop en vooral na hun invasie in het jaar 1996 hebben de archons de “stem van God” technologie ontwikkeld. Het is een elektromagnetische impuls die rechtstreeks mikt op synapsen in het brein en het is gericht op bepaalde mensen. (Voor een goede uitleg van deze technologie, zie de link hieronder.)

http://sitsshow.blogspot.de/2016/04/Cosmic-Disclosure-Season-4-Episode-5-Voice-of-God-Technology-Summary-and-Analysis-Corey-Goode-and-David-Wilcock.html.

Als gevolg daarvan rees een significante verstoring en veel desinformatie binnen de channeling gemeenschap, wat leidde tot de bekende en zichtbare effecten. Toen moest het Ashtar commando opnieuw zijn strategie veranderen. Cobra zei dat hij niet kon spreken over de huidige strategie maar het zou 99,9% van de bevolking versteld doen staan, het zal een enorme verrassing zijn.

Het Ashtar commando verbergt zich nog steeds binnen de binnenste ring – met schepen van het formaat van 500 kilometer en meer.

De tweede vloot is gestationeerd in de baan van Jupiter. De intentie van het Jupiter commando is om de energie van het zonnestelsel te balanceren, om het mogelijk te maken dat de energie van Liefde en Gratie alles kan doordrenken. De bases van het Jupiter commando zijn op de Jupiter manen, op Calisto, Europa en Ganymede, maar niet op Lo, dat vulkanisch is … Op Ganymede is ook een enorm centrum waarvandaan de duistere krachten naar de centrale zon worden gezonden. Het Jupiter commando heeft ook een enorme reeks van schepen met afmetingen tussen 1.000 en 2.000 kilometer.

2016-04-16-2 6 Biosphere-450x287Schepen van de Galactische confederatie, die hun oorsprong hebben van verschillende rassen va de galaxy en het galactische centrum, zijn gestationeerd in de derde ring. Deze zeer geavanceerde rassen van nabij de galactische centrale zon hebben enorme moederschepen met de afmeting van 5.000 tot 10.000 kilometer.

Het zijn geen moederschepen in de juiste bedoeling van het woord, maar biosferen, kunstmatige schepen van Licht die ook portalen zijn die het Licht transformeren van de Galactische centrale zon. De wezens van het centrale ras zijn degenen waar Corey over spreekt als Sphere Beings.

2016-04-16-2 7 AshtarCobra liet een plaatje van Ashtar zien en beschouwde dit als de beste illustratie die hij kon vinden.

2016-04-16-2 8 Ganymede-450x450Hij laat een plaatje van Ganymede zien en benadrukt het Galileo gebied (de donkerder ovaalgevormde regio bovenin het plaatje) waar zich het krachtigste Lichtportaal in het zonnestelsel bevindt. Dit wijst naar het Sirius systeem en het andere wijst naar de Galactische centrale zon. Deze Ganymede regio is de enige plaats in het zonnestelsel die nooit is overwonnen door de duistere krachten – het heeft altijd het Licht vastgehouden.

Cobra noemde Mt. Shasta waar het Ashtar commando een heel krachtige aanwezigheid heeft.

2016-04-16-2 8 MtShasta-Cloudships-300x225-300x225Hij liet een ‘cloud ship’ (wolkenschip) zien (zie de afbeelding hierboven). Water van een fysieke wolk omringt het schip terwijl het schip niet zichtbaar is. Het maakt het mogelijk dat de wolk zich eromheen draait. In sommige van deze wolken kunnen specifieke structuren van schepen worden gelokaliseerd, een soort van koepels.

De opgestegen meesters zijn feitelijk wezens die door incarnaties op Aarde gingen en ascendering bereikten. Zij assisteerden met de planetaire evolutie. Wij kennen ze allemaal, of weten van ze – Boeddha, St. Germaine, etc.

Het is zeker een goed ding om je met ze te verbinden, maar daarbij kan een ongewoon fenomeen optreden. Zij zijn allemaal geascendeerd vóór 1996. Daarna is de situatie op Aarde drastisch veranderd en nu hebben zij ONZE ERVARINGEN nodig om te leren hoe het hier is.

Alleen dan kunnen zij feitelijk in staat zijn om ons te gidsen – als zij (door onze ervaringen) de andere situatie erbij kunnen pakken die nieuw voor hen is.

Verschillende kansen zijn bekend uit de geschiedenis; dat de opgestegen wezens zich met succes hebben bemoeid op cruciale momenten in de geschiedenis. Dus zij hebben zich gemanifesteerd gedurende de tijd van de Templars, om hun gids te zijn, St. Germaine was aanwezig terwijl de USA werd gevormd, waarbij het oprichtingsstatuut een van de meest verlichte documenten is op de planeet.

2016-04-16-2 9 Ascended-Masters-300x287-300x287De energieën van de opgestegen wezens zijn zo krachtig dat zij ze moeten dimmen of verdunnen als zij met ons in contact komen. Niemand in deze kamer zou hun rechtstreekse aanwezigheid overleven.

Cobra en Isis hadden een ontmoeting met Ashtar op Mt. Shasta terwijl hij zo’n 5 km. ver weg was en zijn aanwezigheid was nog steeds heel erg sterk, nauwelijks te verdragen.

Hun tempels zijn op het etherische niveau, bijvoorbeeld in de Himalayas op hoogten van 5.000 meter en erboven.

2015-05-15 Dou MuDaarna laat Cobra een welbekende foto zien die hij nu beschrijft als een foto die hij kreeg van de dragon krachten. In december 2014 kwam de godin Dou Mu naar de Aarde met een fysiek lichaam (IS:IS portaal activatie) en zij leeft nu op de oppervlakte van de planeet om het balanceren van de godinnenkrachten te ondersteunen.

2016-01-17 Pleiadian MissionDe Pleiadiërs zijn ons zusterras. Als wij ze op straat zouden tegenkomen kunnen wij nauwelijks enig verschil herkennen met onze verschijning. Zij helpen ons zoveel als zij kunnen. Zij ondersteunden bepaalde mensen, zoals Tesla. Hun schepen zijn in het algemeen nogal klein, tot zo’n 10 kilometer. (Cobra liet een foto zien.) Een van hun belangrijkste bases bevindt zich op de Maan en zijn doel is om positieve energieën naar de Aarde te sturen. Cobra toonde een foto van de Apollo missie van NASA en dezelfde foto afgelopen maand, waar de basis zichtbaar is.

Cobra liet een andere foto zien die hij nam tijdens zijn vlucht boven de stratosfeer, op een hoogte van zo’n 14 kilometer, met een schip van de Pleiadiërs erop (op een grotere afstand). De Pleiadiërs hebben bases op Bora Bora op Aarde (zijn eerder genoemd) en in de Himalayas – in de grensregio tussen India en China op de Konkala bergpas. Jaren geleden waren er vele pelgrims in dit gebied die steeds maar weer foto’s maakten. De Chinese militairen hebben deze regio afgesloten omdat het te populair werd. De Indiase media publiceerden maandelijkse rapporten in die tijd.

De Siriërs brengen energie van geluk naar de planeet Aarde. Vóór de quarantaine incarneerden de Siriërs als walvissen en dolfijnen op Aarde om het Lichtgrit in de oceanen te stabiliseren. Zij zijn werkelijk heel intelligent en gebruiken telepathisch contact.

Cobra liet een plaatje zien van een Sirisch moederschip dat groter is dan 500 kilometer …. een standaard maat zoals hij zei. Toen liet hij zien dat zulk een schip dezelfde energiestructuur heeft (als een torus), maar het is niet gemaakt van staal, ijzer, of stenen. In plaats daarvan is het een energieveld dat materie creëert – in dezelfde vorm als Lichtwezens die hebben.

plasma bHet sterven van de walvissen is ontketend door de duistere krachten; zij gebruiken scalar technologie om hun ‘tracking’ te hinderen en ze op die manier te doden. Cobra liet een plaatje zien van Siriërs.

De menselijke vorm is de meest voorkomende in onze galaxy en geldt voor zo’n 70% van de rassen. Zo’n 20% zijn reptillians, de rest van 10% is verspreid over alle andere rassen.

Cobra liet een plaatje zien van een verkeningsschip van de Andromedanen. Hij had net zo’n schip in een hangaar van de RM gezien. Later vond hij deze foto op het internet met dezelfde legenda. Iemand die ervan bewust was moet deze hebben gepubliceerd!

Hij liet een ander plaatje zien van een “Hokkaido schip” van de Andromedanen van een SSP van de Japanners.

2016-01-27 XCobra sprak nogmaals over planeet X. De baan kan worden gezien als rood in het plaatje en is gelokaliseerd op een ander niveau dan de rest van de planeten in het zonnestelsel. Planeet X is om deze reden moeilijk te vinden want het wordt meestal gezocht in het niveau van de ecliptica, het ‘niveau’ waar de andere planeten hun baan hebben.

Een jonge Braziliaanse wetenschapper heeft een wetenschappelijke thesis in Japan over planeet X gehouden. Deze was onderdrukt door de massa media, evenals andere beschikbare plaatjes. Op Hawaï is een enorme telescoop en op Maui is een immens US commandocentrum gesitueerd via welke de chimera de telescopen monitord. In dit enorme computercentrum wordt elke foto gecontroleerd en gecensureerd op wat te publiceren. Dit heeft ook betrekking op foto’s van planeet X, SSP schepen, enzovoorts. De duistere krachten willen de disclosure verdraaien in hun voordeel. Zo is er volledig verkeerde data gepubliceerd als ‘planeet 9’ over planeet X.

2016-04-16-2 14 Moon-BaseHier in de Mersenius maankrater is een basis van de Lichtkrachten gesitueerd. In een rapport van 15 september heeft Cobra aangegeven dat het nu op Google Moon kan worden gevonden. Een Mexicaan vond het eens toen hij deze toren ontdekte. Wetenschappers geven nu een vreemde uitleg over de schaduw van deze toren.

De Resistance Movement (RM) is een gemeenschap die als Agartha leeft in hun eigen wereld onder de oppervlakte van de Aarde. De populatie boven de Aarde is zich hier niet van bewust.

A. Kirchner, een jezuïet, was een van de eerste mensen die schreef over de ondergrondse rijken. In zijn boek publiceerde hij een kaart (uit de 16e eeuw?) die een verbazingwekkende accuraatheid laat zien. Wat hij schreef is meer diepgaand dan de wetenschap nu weet. Bijvoorbeeld, er is een zee die zich in Zwitserland diep onder de Alphen bevindt en deze ondersteunt heel Europa met drinkwater.

2016-04-16-2 15 Example-of-Underground-290x300-290x300Cobra liet een plaatje zien van de gebieden in het ondergrondse. Hij zei dat zij zelfs zeeën hebben, gebouwen en kristallen in hun omgeving. Toen liet hij een ander plaatje zien van een typisch RM commandocentrum dichtbij de oppervlakte. Een lift als een gateway leidt zo’n 30 meter naar beneden. Het fungeert als een slot (zoals in een operatiekamer) waar zij scannen op naniten, microben en zo, die worden verwijderd om geen ziektekiemen te introduceren.

Hij liet twee andere plaatjes zien van ondergrondse steden in (de nabijheid van) Azië.

Helaas is het niet mogelijk om alle plaatjes te laten zien die in de conferentie werden getoond, want zij zijn niet voor ons beschikbaar. Dus sommige plaatjes zijn alleen vergelijkbaar met deze. Zij zijn een illustratie.

Bron: http://eventreference.org/2016/06/04/ascension-conference-notes-pt-2-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

Original Post (in German): http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-in-teil-2/

Link to Part 1 (English): ascension-conference-notes-pt-1-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/13/notities-deel-1-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Vertaald door Veronica

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 19 juni 2016 in Cobra, Disclosure

 

Tags: , , ,

Een Reactie op “Notities – deel 2 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: