RSS

Notities – deel 4 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

23 jun

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis.

Transcript door Antares van Transinformation tijdens de conferentie, vertaling door Annadora Claire, bewerkt door Nova Biscotti en door Cobra

Cobra op zondag 17 april

DE LAATSTE FASE

Wij gaan nu een kritiek moment in, het moment van de finale beslissing. De meest belangrijke beslissingen voor het lot van de mensheid zijn genomen met een grote geaccelereerde snelheid, vooral sinds medio maart. Cobra zegt dat hij niet weet hoe lang deze laatste periode van beslissing zal duren, zowel met betrekking tot onze persoonlijke levens als op het politieke niveau, en de algehele situatie van het zonnestelsel. Het wordt allemaal zichtbaar, overal. Met andere woorden, onze persoonlijke levens spiegelen de wereldsituatie. Alles wat nu in onze persoonlijke levens gebeurt bepaalt wat zich ontwikkelt in het grotere tijdframe, en reflecteert de wereldsituatie. Niets gebeurt “zomaar”. Alles reflecteert massief op iedereen en alles. Zelfs de kleinste overwinning op de planeet brengt een krachtige resonantie in de galaxy met zich mee, zelfs ook al zijn wij vanuit het gezichtspunt van de GCS (Galactische Centrale Zon) maar een klein punt van geblokkeerde energie. Wat er hier ook gebeurt op dit moment heeft een enorme invloed op het grootste deel van de galactische rassen en heeft effect op het lot van alle wezens. De opgestegen wezens kunnen niet verder totdat de situatie op Aarde is opgelost. Boeddha heeft gestemd om hier te blijven totdat de Aarde is vrijgemaakt.

De situatie op Aarde heeft de gehele evolutie geblokkeerd, wat is waarom wij de aandacht krijgen van zoveel rassen.

Moederschepen van duizenden rassen zijn aanwezig binnen de Oort Cloud, allemaal hun aandacht gefocust op deze kleine planeet. Dit is een enorm moment van kosmische ontwikkeling, niet iets lokaals.

In maart zijn de besluiten genomen.

Daarom is het heel belangrijk om onze IK BEN aanwezigheid te gebruiken om de Vrije Wil toe te passen voor dit enorme besluit. De boosaardige controlerende machten zullen absoluut alles doen om onze Vrije Wil te blokkeren. Wij moeten leren daarboven te staan. Elke situatie kan alleen maar voor zo lang worden aangehouden en dan moet het eindigen. Dit heeft nu betrekking op de quarantaine. Dus, de waarheid kan alleen voor een bepaalde periode van tijd worden onderdrukt.

Op dit moment moeten de controlerende machten er onvoorstelbare hoeveelheden energie in steken om de waarheid te manipuleren. Zij geven miljarden dollars uit om elke en alle informatie over buitenaards leven te onderdrukken. Al deze energie is gebruikt tegen dezelfde schepping, en dit op zich limiteert het tijdsbestek van deze acties.

2016-04-16 4 1 grand_universe_by_antifanWij zijn allemaal getuigen van gelimiteerde disclosures. Er vindt een wedergeboorte van ruimtereizen plaats, dat veel privé initiatieven bevat voor ruimtevehikels, projecten voor Maan en Mars, evenals onderzoekende vehikels voor het zonnestelsel. Dit alles zit in de koker en zal spoedig overkoken. In een paar jaar zullen wij als een vanzelfsprekendheid ruimtevehikels rond zien vliegen. In 5 tot 10 jaar tijd zal ruimtereizen net zo normaal zijn als het reizen per vliegtuig nu is. Alleen al vorige week waren twee nieuwe aandrijfsystemen geïntroduceerd. In het begin van de technologische ontwikkeling had het zo’n half jaar nodig om naar Mars te gaan, later nog maar 3 weken. De SSP heeft maar 15 minuten nodig om op Mars te komen en om de Pleiaden via een portaal / wormhole te bereiken duurt 15 seconden.

Zelfs tradioneel ruimtereizen zal leiden tot buitenaards contact en op deze manier zullen de duistere krachten hun controle over de quarantaine op de een of de andere manier verliezen. De vooruitgang van contact kan niet meer worden gestopt, ongeacht hoeveel de duistere krachten proberen de disclosure voor hun doeleinden te vertragen. Hillary Clinton heeft net disclosures over Area 51 aangekondigd

Maar zij plannen om nog een keer de disclosures te verstoren. De cabal zou de verantwoordelijkheid voor de huidige situatie op de draco willen gooien, en de rol van slachtoffer innemen. Voor dit doel heeft de cabal verschillende plannen bedacht, die echter – volgens Cobra – geen succes zullen hebben. Elke waarheid die is vrijgegeven leidt tot de volgende.

Sinds de cabal probeerde om de ‘Panama Papers’ te gebruiken om Putin te beschuldigen, publiceert Putin nu wat waarheden over de Rothschilds. Zonder deze trigger zou hij dat niet hebben gedaan. Door het verstoren van de disclosures zijn zij ons allemaal feitelijk aan het helpen. Bepaalde mensen zullen doorgaan om belangrijke informatie te publiceren wanneer de tijd er rijp voor is. Er zijn verschillende redenen waarom dit zo lang duurt. De cabal bestaat uit gevaarlijke psychopaten.

Disclosure zal ook laten zien hoe schepen landen.

VRAGEN AAN COBRA:

 • Wat zal er gebeuren met de mensen die nu niet op de planeet wonen? Zal hen ook worden toegestaan om te ascenderen? – Tot dusver hebben zij in diepe isolatie geleefd. Zij zijn heel specifiek gehersenspoeld. De Lichtkrachten konden ze niet bereiken. De chimera verbergt de SSP’s voor de Resistance Movement, de Lichtkrachten en de Pleiadiërs. Nu net is de situatie zich heel langzaam aan het verbeteren en wat zekere topics kunnen worden vrijgegeven. Daar worden de disclosures ook hevig verstoord. Deze mensen in de SSP’s hebben werkelijk volledig andere informatie gekregen dan wij hier. Aan hen is verteld dat de Aarde door een nucleaire oorlog is vernietigd en dat zij de enige overlevenden zijn. Dit is hun realiteit. Zij wonen in ondergrondse bases en in mijnen. Zij weten en geloven alleen deze informatie. De RM kon ze tot dusver niet bereiken en dus is dit een gemengde situatie.
 • Als duizenden positieve rassen hier zijn in het zonnestelsel en zich focussen op de planeet ….. waarom zijn zij gekomen? Voor de octopus? – Zij hadden allemaal verschillende redenen. Sommige kwamen om healing energieën te sturen, anderen om de octopus op te lossen. De mensen weten niets over hun werk en de concrete ondersteuning die zij geven. Sommigen proberen om ons op te bouwen via telepathische communicatie. Helaas zijn er maar een paar ontvangers hiervoor. De meeste mensen zijn niet getraind voor dit soort van communicatie. Werkelijk telepathisch contact kan alleen worden bereikt na jaren van training, niet simpelweg na een weekend seminar. Er zijn bepaalde protocollen die moeten worden geobserveerd. Dit is werkelijk een groot probleem. (Cobra moedigt ons aan om trainingen te volgen voor werkelijke telepathische communicatie.)
 • Wie zijn de chimera? – Zij komen van de galaxy van Andromeda, waar ontelbare rassen zijn. Zij zijn niet degenen waaraan gewoonlijk wordt gerefereerd als de Andromedanen. De chimera zijn menselijk. Hun energieveld is behoorlijk verstoord. Je zou ze de meest gevallen aartsengelen kunnen noemen binnen de anomalie. Zij gingen in nabij contact met de nazi’s in de dertiger jaren. Zij zijn nu het voornaamste probleem in het zonnestelsel. Dit alles moet worden opgeschoond VOOR DE EVENT, anders zouden wij een invasie tijdens de Event moeten verwachten en dit zou niet zoveel zin hebben. Het MOET eenvoudigweg zijn geschoond VOOR de Event. Na de Event zal ons zicht op de lucht helder zijn in elke betekenis van het woord. Ja, de chimera zijn fysieke wezens.
 • Energetisch, wat zal gebeuren tijdens de Event? – Dualiteit zal beginnen op te lossen. Dualiteit met zijn polariteit positief en negatief in de zin van goed en kwaad is een kunstmatige creatie van de archons. In de natuur bestaat het niet in deze vorm. Daar hebben positief en negatief een neutrale betekenis. Polariteit is niet goed of kwaad. Deze interactie als het hier regeert als dualiteit is alleen een creatie. Je kunt het begrijpen als de ontbinding van de “kwaadaardige” pool van polariteit. Zijn bron zit nu binnen het rijk van plasma. Wanneer het plasma is geheeld zal al het andere helen.
 • Moeten wij een invasie verwachten hier in Europa? – Nee. De situatie daar zal niet worden uitgebreid. Een infiltratie van werkelijke vluchtelingen heeft plaatsvonden. De indringers worden geobserveerd door de Lichtkrachten, 99,9% van hun acties is geblokkeerd en kan niet meer plaatsvinden. Er is geen reden voor zorgen. De duistere krachten doen hun best om binnen hun macht paniek te creëren. Zij willen dat mensen bezorgd zijn en dat ze getrokken worden in religieuze conflicten. Het zal ze niet lukken.
 • Na de Event, wat zal gebeuren met religies? – Er zal een grote uitademing zijn. (Cobra pauzeert en er wordt gelachen in de zaal.) Mensen zullen de diepte van de controle en de manipulatie beginnen te begrijpen. Het christendom van vandaag was in 325 gecreëerd in de Council van Nicaea onder Constantijn de Grote, door zijn aartsbisschop Eusebius of Caesarea, en al Jezus’ leringen zijn verstoord en vervalst. De Liefde en Vergeving in zijn boodschap heeft geen relatie met kruistochten en het verbranden van heksen door de katholieke kerk. Het is een volkomen andere boodschap. En hetzelfde is gebeurt binnen alle religies. Zij beginnen met een wezen met een diepe boodschap, die verstoord wordt zodra dit wezen niet langer aanwezig is. Later was er een kult van gemaakt en eeuwen later volgende propaganda en de grote programmeringsmachine. Binnen het Vaticaan is het ‘propaganda museum’ waar bezoekers worden gesorteerd op breintypes om verschillende dingen te worden getoond. Dit alles moet onmiddellijk na de Event worden veranderd. De zaden van Waarheid zullen als bloemen groeien en het zal duidelijk worden dat onder alles dezelfde Goddelijke Waarheid ligt.

HET PROCES VAN EERSTE CONTACT

2016-04-16 4 2 gfol-600x337Ascentie begint na de Event. Een vroeg aspect hiervan zal zijn contact met de sterrenfamilie. Op kleine schaal is dit al begonnen door pogingen met telepathisch contact. Helaas, door het gebrek aan training hier op Aarde, is het niet mogelijk geweest om dit op te bouwen. Een ander werkelijk probleem is de vele misinformatie over de sterrenrassen binnen het internet. Vaak zijn de Pleiadiërs niet genoemd of in een verkeerd licht gepresenteerd. Nu geloven de mensen dat er alleen duistere rassen zijn en dus kan er geen vertrouwen zijn. In de realiteit is de basisrealiteit van een positieve natuur. Al deze verstoringen hebben een ongelukkig effect. Kosmische Liefde als de basis van de acties van de Sterrenfamilies is door sommigen niet begrepen maar volledig geaccepteerd door anderen. De sterrenfamilies van hun kant kunnen niet begrijpen wat hier gaande is. Het proces van ascentie heeft een uitlijning nodig van alle delen.

De sterrenfamilies hebben simulatiekamers waarin zij virtueel ons op dualiteit gebaseerde leven kunnen ervaren. Maar om psychologische redenen is dit niet echt ‘echt’. Na 10 minuten kunnen zij na dit alles terug naar hun mooie levens. Dus, zij begrijpen niet werkelijk iets van ons. Hoe kan iemand een leven zonder geld begrijpen als je het nooit hebt gehad en er nooit afhankelijk van was? Hoe kan iemand ziekte ervaren wanneer er in jouw gemeenschap niets van zoiets is?

De voortgang van contact zal het creëren van een uitlijning moeten hebben. Vaak wordt hierover gesproken, maar alleen van onze kant van de munt. Voor de buitenaardsen zal uitlijning veel moeilijker zijn. Zij zijn werkelijk bang voor ons, omdat zij kunnen zien wat wij doen en wie wij zijn. Vertrouwen zal beginnen door een opbouw op het energetische niveau. Wanneer wij een energetische verbinding met ze kunnen maken dan zullen zij beginnen in staat te zijn om onze levenssituatie te voelen. En wij zullen hen ook voelen.

Dr. Steven Greer heeft concrete protocollen ontwikkeld, procedures voor de voorbereiding voor eerste contact. Deze zogenoemde CE5 protocollen kunnen op het internet worden gevonden:

http://www.siriusdisclosure.com/ce-5-initiative/

De tweede fase is de consequentie van telepathisch en energetisch contact: fysiek contact.

2016-04-16 4 3 StarNation-Ships-UncloakingAan fase 3 wordt gerefereerd als ‘vectoring’. Dit betekent dat wij een schip met onze gedachten kunnen controleren. Eerst kunnen wij leren om de energie van een schip te lokaliseren. Schepen zijn puur bewustzijn en dus antwoorden zij op bewustzijn. Als jouw geest heel helder is dan kun je een ruimteschip aanvoelen. Het schip is dan 100% beschermd door onze mind/spirit en zal naar ons toe komen. (Plaatje).

Begrijpelijkerwijs zal dit niet voor de meeste mensen werken. Een Pleiadisch project is de instelling van contactzones op privé terreinen. De eigenaar moet het landen van een schip toestaan binnen de context van de Galactische Codex. Lokale wetten over luchtruim variëren van land tot land. In sommige gevallen behoort het luchtruim tot op een zekere hoogte aan de eigenaar van het land. Schepen kunnen worden geteleporteerd naar het privé terrein. Deze optie is al geïmplementeerd op de planeet, waar landeigenaren hun toestemming hebben gegeven.

Volgens Cobra zullen interessante regio’s deelnemen aan dit project. Echter, Cobra benoemt ze niet. Na de Event zal met de eigenaren contact worden opgenomen. Volgens eerdere planning (RM 2012) zou het maanden nodig hebben om te worden geregeld, maar volgens het nieuwe plan zal het met grote spoed voorwaarts gaan. De eigenaren zullen spirituele ervaringen hebben tijdens de Event en, afhankelijk van hoe open zij hiervoor staan, zullen landingen binnen twee weken plaatsvinden. De mensen zullen dan de media benaderen en het zal overal op televisie worden vertoond. Er zal een kerngroep zijn van ambassadeurs van eerste contact bij de UN.

De UN zal dan niet zijn wat het nu is. Op dit moment is het behoorlijk geïnfiltreerd. Echter, zelfs nu zijn er belangrijke mensen binnen de UN die gedurende decennia naar een positief eerste contact hebben gewerkt. Sommigen van hen weten van de SSP’s, vooral over de internationale SSP waar mensen in zitten van landen als Italië, Zwitserland, Frans Polynesië, de Cariben, en die eerste contact hebben gehad met Pleiadiërs en andere rassen. Zij zijn al aan het toewerken naar eerste contact.

Later, nadat een kritieke massa van acceptatie binnen de bevolking is bereikt zal het openlijk in de publieke media worden bediscussieerd. Een datum zal worden vastgesteld voor wanneer de Ambassadeurs van Aarde-mensen de landing kunnen verwachten, wat dan openlijk en live in de media zal worden vertoond. Een Pleiadisch schip zal landen voor het UN gebouw. Officieel eerste contact vertegenwoordigt de politieke acceptatie van – nogmaals – de Aarde als een sterrennatie.

De Pleiadiërs en de Aarde mensen herkennen elkaar als soevereine sterrenrassen. Er zal een document worden getekend, diplomatieke onderhandelingen zullen plaatsvinden en aan de mensen zullen verschillende vormen van assistentie worden aangeboden, zowel technisch en met betrekking tot spirituele evolutie. Dit is een werkelijk democratisch proces, een uitwisseling waarin allen zullen deelnemen en waar alle landen van zullen profiteren. De mensheid als een unit zal het wereldproces bepalen.

Het proces zal natuurlijk veel sneller zijn voor de individueel gekozenen, aangezien zij naar de media zullen stappen met de ervaringen die zij al hadden. De Pleiadiërs zullen het eerste ras zijn omdat zij er meest als ons uitzien. Er zijn geen fysieke of psychologische verschillen. Zij zullen worden gevolgd door de Siriërs, dan door andere menselijke rassen, en de niet-menselijke zullen later komen, wanneer hun verschijning niet te shockerend zal zijn voor veel van de mensen. Beide zijden zullen er alleen op een later tijdstip klaar voor zijn. De mensheid moet het hele proces binnen de Vrije Wil leren. Vrije Wil, toegepast met soevereiniteit, is de voorwaarde voor acceptatie als een deel van de Galactische Confederatie. Een mensheid als slaven is niet soeverein en dus kan deze niet worden geaccepteerd. Daarom moet de mensheid eerst zijn bevrijd.

VRAGEN AAN COBRA

 • Zullen de mensen van de binnenaarde in het eerste contact zijn begrepen? – Er zullen bepaalde worden uitgenodigd, maar waarschijnlijk zullen zij het op hun eigen manier doen. De meesten van de mensen van Agartha zijn voor een hele lang tijd afgescheiden van de oppervlaktebevolking Op basis van vele gebeurtenissen in de geschiedenis is veel wantrouwen ontwikkeld. Dit moet worden geheeld, ook fysiek. Tot nu toe staan maar weinig kanalen binnen de mensheid open voor de binnenaarde. De Agarthanen plannen om na de Event hun ambassadeurs naar de oppervlakte te sturen. Zij zullen waarschijnlijk beginnen met privé contact op te nemen met geselecteerde zeer bewuste personen, niet de media. Zij zullen wachten. Het proces van contact zal meer tijd vergen dan met de Pleiadiërs.
 • Waar bevinden zich de gebieden voor eerste contact? – Dit is informatie die niet kan worden vrijgegeven.
 • Zijn de Arcturianen erbij betrokken? – Jazeker. Een van hun projecten is om Lichtnetwerken te bevorderen, een ander om geloofssystemen uit te breiden.

2016-04-16 4 4 Galaxy-on-HorizonDe Event-Flash die de COmpression BReAk-through (compressie doorbraak) zal laten plaatsvinden is een krachtige spirituele, hyperdimensionale golf. De tachyons bereiken de oppervlakte. Het bestaande netwerk van tachyon kamers stabiliseert de energieën gedurende de Event. De Cintamani stenen spelen ook een belangrijke rol bij deze stabilisatie. De is de reden waarom zij wijd zijn gedistribueerd, zowel onder de mensen als op vele locaties.

Na het moment van de compressie doorbraak begint de transformatie. Alles wat wij nu ervaren is voorbereiding. Binnen sommige groepen is dit hele proces over ascentie al zo’n 20-40 jaar gaande. Echter, dit alles is kleuterschoolspel vergeleken met wat op ons wacht na de Event. Wij zullen met een geaccelereerd tempo worden getransformeerd in onze lichtlichamen. Een diep fysieke en spirituele transformatie zal plaatsvinden. In de latere fasen zullen wij, als een geaccepteerde sterrennatie, ondersteuning krijgen met geavanceerde technologieën.

Alle niveaus zullen drastisch worden getransformeerd, zo ongelooflijk veel sneller dan nu, dat wij het ons nauwelijks kunnen voorstellen. Binnen een hele korte tijd zullen enorme kwantumsprongen plaatsvinden. Ons bewustzijn zal immens worden opgetild. Wij hebben vele jaren besteed om te proberen patronen van onze jeugd of ziekte te helen, gebruik makend van alternatieve geneeskunde, therapieën, hergeboorte, Reiki – en de patronen zijn er nog steeds.

Na de Event zullen zij opeens, met een knippering van het oog, zijn gewist. Om dit te laten gebeuren moet eerst het Netwerk van Licht zijn gecompleteerd.  Er moet geen enkel gevaar of enige vorm van negatieve bemoeienis zijn. Er zal een morfogenetisch veld van positieve bewustzijn zijn. De spirituele energie zal dan nogmaals makkelijk voor ons zijn om te begrijpen. Na het eerste contact zullen de opgestegen meesters/wezens beginnen hun lichtlichamen te materialiseren. In de laatste 25.000 jaar waren er maar een paar echte ontmoetingen met zulke gematerialiseerde meesters, echter, na de Event zullen deze ontmoetingen meer en meer toenemen!

Dan zal de reis naar huis, de ascentie, werkelijk beginnen.

2016-04-16 4 5 Galactic-Center-GRB-600x319De Galactische Centrale Zon is een stargate. Het is de centrale zon van onze galaxy, de bron van al het zijn, verbonden met onze zonnen door plasma wormholes.

Plasma wisselt uit met bewustzijn. Een heel diep geheim dat tot dusver niet is vrijgegeven is dat er hogere octaven zijn van de plasma niveaus en dit is de manier waarop galaxies met elkaar communiceren.

Zoals Cobra al in sommige van zijn posten heeft aangegeven zijn nu net voorbereidingen gemaakt om een kleine satelliet in de Aardebaan te sturen, wat alle bewegingen rondom zichzelf zal bekijken (schepen) en Cobra zegt dat hij hoopt dat er goede foto’s van komen. Dit is een andere stap naar het voorbereiden van de massa’s voor eerste contact. NASA zal niet langer in staat zijn om deze foto’s te onderdrukken, op de manier zoals zij nu interrumperen en snijden in live beelden.

Dat zou eruit kunnen zien als dit ….

(Cobra laat foto’s zien van Fox News, rapporterend over visites door buitenaardsen.) Volgens Cobra hebben de BRICS naties hun eigen plan hiervoor.

REGIO’S VAN LICHT

Tot dusver hebben vele groepen geen succes gehad in het creëren en leven in bewuste gemeenschappen. De voornaamste reden daarvoor is de menselijke conflicten die zijn geïnitieerd en gevoed door de archons. Deze manipulaties zullen verdwijnen na de Event, en daardoor zal dan veel informatie beschikbaar komen over hoe internationale gemeenschappen van Goddelijk Licht kunnen worden gebouwd. Op dit moment is het veel te vroeg. Bijna niemand zou voorbereid zijn voor deze gemeenschappen. Cobra heeft de Pleiadiërs gevraagd om overeenkomstige informatie hierover met ons te delen na de Event.

Na de Event zullen vele grotten en plaatsen opnieuw worden geopend die de verankering van de godinnenenergie op de planeet zullen dienen. Enkel een paar daarvan zijn nu in het geheim toegankelijk. Sommige grotten zijn in de buurt van de oppervlaktebevolking, andere zijn verbonden met de rijken van de Agarthanen.

ASCENTIE VORTEX TECHNOLOGIEEN

2016-04-16 4 6 Torus-Diagrams-450x432Deze techniek is gebaseerd op ons eigen lichtlichaam, wat een portaal is dat het ons mogelijk maakt om te reizen. Binnen het hartchakra, in de vijfde dimensie, zit een stargate die kan worden geactiveerd, en die roteert als een torus op de snelheid van licht. Dit is de manier en de bedoeling van ascentie. Het is een reis door inter-dimensionale wormholes zonder het gebruik van een ruimteschip. Ons lichtlichaam is ons ruimteschip.

Dit is een conversie-inversie vortex. De twee structuren roteren tegen elkaar in. Gewone ruimteschepen stuwing is ook hierop gebaseerd. Het plaatje toont ook de stargate hier in het centrum, waar in ons lichaam ons hart is gesitueerd. Zodra het op lichtsnelheid beweegt verdwijnt de fysieke realiteit.

2016-04-16 4 7 Push-button-for-portal-490x645-200x263Na het eerste contact zullen er beetje bij beetje in alle gebieden centrale punten komen, waarvandaan reizen door portalen mogelijk zal worden gemaakt. Een trip van Zwitserland naar Rio de Janeiro zal dan 40 seconden vergen.

2016-04-16 4 8 replicator-cheeseburgerBinnen de Resistance Movement is het woord replicator gebruikt om een kamer aan te duiden. In de SSP’s wordt een printer een replicator genoemd. Anderen noemen een teleportatiekamer een replicator. Dus, er is een taalprobleem wat tot misverstanden kan leiden. De oppervlaktebevolking ziet een replicator gewoonlijk als een apparaat dat items uit de ether materialiseert. De software kan alles ontwerpen en de hardware creëert vanuit het etherische. Cobra zegt dat er in vroegere tijden apparaten van dit type waren die producten creëerden door het assembleren van items uit reservoirs met moleculen van carbon, zuurstof, etc.

Veel van de SSP facties gebruiken replicatoren – printers om hun voedsel te maken, wat echter niet zo goed smaakt. Je organische voedsel vanuit je eigen tuin is veel beter. De replicatoren serveren massaproductie.

In de medische context dienen replicatoren als volgt: een scanner herkent ongezonde atomen, pulst ze uit het lichaam en vervangt ze door gezonde exemplaren. Dit heeft 15 minuten nodig, zoals getoond in de film Elysium.

Vrije energieën zijn een basis feit in het gehele universum. Iedereen van ons heeft hiervan een stukje in huis: een magneet, die continue een veld creëert dat het omringt. Slimme koppen hebben erover gedacht hoe dit zou kunnen worden gebruikt, hebben inderdaad manieren gevonden, maar dit was onderdrukt.

Cobra vertelt hoe hij op een conferentie was voor vrije energie; iemand bracht een apparaat met zich mee en hem werd 500 miljoen dollar voor dit apparaat geboden (mogelijk van de cabal). Dus het apparaat kwam niet beschikbaar voor alle mensen. Een andere man had een plotseling ongeluk op weg naar de conferentie. Er gebeurde niets met hem maar zijn apparaat was volledig vernietigd.

Vóór de Event vinden ontelbare zaken op deze manier plaats.

2016-04-16 4 9 flying-car-300x300Dit bestaat al in China. In de toekomst zullen deze zaken heel gewoon zijn.

Er zullen grote vooruitgangen zijn in muziek. Cobra spreekt over hyper dimensionaal geluid.

De nieuwe realiteit is net om de hoek, het is er al.

Op dit punt introduceert een van de deelnemers aan de conferentie een licht mandala apparaat. Dit is een technologie die nu functioneel is sinds ongeveer vier jaar. Er zijn al netwerken van wetenschappers en doktoren die zichzelf bezighouden met de verbetering van het apparaat. Sommige delen van deze kennis zijn onderdrukt. Op dit punt probeert hij de beschrijving kort te houden want het zou feitelijk een heel weekend workshop nodig hebben.

Het apparaat heeft twee componenten. Een daarvan is een laser met wit starlight. De coherente laser geeft een spectrum af wat bepaalde geometrische patronen herhaalt, gelijk aan een merkabah, de bloem van leven. Er bestaat al een enorme bibliotheek van deze patronen waaruit door het apparaat de patronen die het best bij de situatie of persoon passen worden gekozen. Bijvoorbeeld, er zijn bibliotheken voor emoties, mentale patronen en geologische plaatsen. Gelijk aan prana healing is het patroon dan geprogrammeerd in het apparaat en versterkt. Een bepaalde kristal creëert een multidimensionaal lichtveld uit twee dimensies, wat dan alle lichamen of cellen in een resonantie brengt. Om er meer over te lezen, ga naar http://www.light-mandalas.com, en aanvullend kun je het artikel lezen over golf genitcs: http://sitsshow.blogspot.de/2015/07/wave-genetics-increase-energy-and.html

Tijdens de laatste twee dagen waren patronen in de ruimte opgenomen en versterkt met harmonie en bescherming (wat heel duidelijk kon worden gevoeld). Het apparaat kan de coherentie ontvangen met de mandala scanner. Op deze manier, als je wilt, zijn sympathicus en parasympathicus verbonden, hart en geest uitgelijnd.

Cobra laat een plaatje zien van de Nieuwe Aarde wat hij een heel realistische afbeelding noemt. Je kunt een portaal zien, ruimteschepen, koepels om te wonen. Er is harmonie tussen natuur en technologie.

Na het eerste contact, wanneer de Aarde in de Galactische Confederatie als een soeverein lid is geaccepteerd, zullen de massa landingen plaatsvinden. Deze fysieke landingen zijn een sleutelelement binnen het proces van onze integratie in de galactische gemeenschap. Het is een galactische ree-unificatie. Eindelijk zullen wij opnieuw nabije zielsvrienden ontmoeten en opnieuw samen met ze zijn.

VRAGEN AAN COBRA

 • Is de Event Meditatie nog steeds actueel? – Ja, absoluut. Het vindt over de hele wereld plaats elke zondag om 21.00 uur CEST. De Europese meditatie kan ook op een dagelijkse basis blijven worden gedaan.
 • Wat met betrekking tot de Keshe technologie; het lijkt erop dat het iets is wat gesaboteerd wordt? – Het is vrij onwaarschijnlijk dat er voor de Event een doorbraak zou zijn met betrekking tot vrije energie.
 • Hoe komt Duitsland uit zijn bezette status? – Er moet hierover meer bewustzijn zijn in de media, bijvoorbeeld door blogs.
 • Welke mogelijkheden zijn er voor het verwijderen van chips? – Chips werden massaal gebruikt tussen de tweede wereldoorlog en het jaar 2000. De RM heeft ze echter vele jaren geleden verwijderd. Op dat moment waren er douches die technologie voor de verwijdering bevatten. Dat was tien jaar geleden. Nu is het niet langer noodzakelijk.
 • Wat over de poolverschuiving? – De vraag kan op dit moment niet worden beantwoord.
 • Wat over de poort van Baal van Palmyra: aangenomen wordt dat verschillende daarvan wereldwijd worden gebouwd, kun je delen wat je daarvan denkt? – Het is waar dat bepaalde archeologische gebouwen verondersteld worden te worden herbouwd. Het voorstel om de tempel van Baal te kiezen komt van de archeologen. De archons wilden dit misbruiken en het verstoren naar negatieve occulte dimensies. Er waren hierover heftige discussies in de alternatieve media. Daarom wordt nu niet aangenomen dat het op deze manier wordt geactualiseerd. In plaats daarvan kan het zijn dat verscheidene andere kleinere gebouwen zullen worden geconstrueerd, wat minder ruimte laat voor speculatie.

Helaas is het niet mogelijk om alle plaatjes te laten zien die in de conferentie werden getoond, want zij zijn niet voor ons beschikbaar. Dus sommige plaatjes zijn alleen vergelijkbaar met deze. Zij zijn een illustratie.

Source: http://eventreference.org/2016/06/15/ascension-conference-notes-pt-4-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

Original Post (in German): http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-teil-4/

Link to Part 1 (English): ascension-conference-notes-pt-1-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/13/notities-deel-1-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 2 (English): ascension-conference-notes-pt-2-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/19/notities-deel-2-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 3 (English): ascension-conference-notes-pt-3-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/21/notities-deel-3-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 23 juni 2016 in Cobra

 

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: