RSS

Notities – deel 5 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

29 jun

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis.
(NB: Om verwarring te minimaliseren: wanneer aan de godin wordt gerefereerd zullen allemaal hoofdletters worden gebruikt – ISIS. Wanneer je “Isis” ziet in de tekst vertegenwoordigt dat de persoon die deze codenaam gebruikt om online anonimiteit te behouden.)
Transcript door Antares van Transinformation tijdens de conferentie, vertaling door Kleines Sandkorn, bewerkt door Nova Biscotti en door Cobra

Isis op zondag 17 april

Isis leidde ons door de volgende onderwerpen. Ik heb geprobeerd zoveel van haar woorden en formuleringen op te schrijven als ik kon om de energie van de ervaring zoveel mogelijk naar jullie te brengen. Inderdaad, ik hoop dat deze fantastische energie die wij allen hebben ervaren jullie zal bereiken. Het energiewerk gedurende de conferenties houdt een belangrijke rol in voor het hele proces van onze transformatie. Meditatie en mantra’s in zo’n grote groep stralen een diepe krachtige energie. Ik heb ze niet allemaal in mijn tekst genoemd.

Antares

DE KELK VAN LIEFDE

De Godinnenspiraal als transmutatie proces

Vrouwen staan meer open om de nieuwe energieën die ons bereiken te ontvangen. Mannen moeten leren in dat proces te groeien om de spiralende energieën te integreren. Om conversie-inversie-hart-vortex (zie ook de notities van Cobra op zondag) als een energiestructuur te begrijpen is het mannelijke aspect, om de vortex te voelen het vrouwelijke.

Tot dusver zijn onze ongezonde aspecten binnen de plexus solaris geaccumuleerd. Vele malen kozen wij om te nemen ipv te geven, door het pushen of onderdrukken van iemand. Gezonde aspecten van de plexus solaris kunnen worden ervaren door moedige actie onder bescherming van leiding door goddelijke energieën, om opnieuw een staat van gezond geven en ontvangen binnen te gaan. Agressief nemen, pushen, druk en manipulatie zijn expressies van de oude gemeenschap. In de nieuwe tijd zijn wij blij om in balans te ontvangen en te geven. Velen van ons hebben grote moeilijkheden met ECHT ontvangen. Vaak voelen wij ons inferieur en/of geweigerd, dus wij zullen eerder NEMEN, of alles bij elkaar het concept van ontvangen afwijzen.

2016-04-16 5 1 ankhWij kunnen onze armen gebruiken voor een beter begrip van deze dynamica. Je ziet dat de energie vloeit als een cirkel (Isis heft haar armen op tot halve hoogte, als een open cirkel). Met de linkerhand ontvangen wij en met de rechter geven wij, dus de energie stroomt door onze harten. Het is de vorm van de Ankh en wij hebben in deze vorm gecreëerd.

Het zijn van een KELK VAN LIEFDE betekent om echt te ZIJN en meester te zijn van beide energiegolven. Teveel dingen brengen ons nog steeds uit balans en wij voelen negatieve emoties in plaats van Liefde, dat ons het gevoel geeft te zijn leeggelopen en uitgeput. Dus waarheidslievendheid wint in belang van onze acties.

In relaties werden en worden wij vaak gewond – al in onze kindertijd. Dit alles zit in ons, wij sluiten onze harten meer en meer en harden ons met onvergeeflijkheid. Dit blokt de stroom van de energie van Licht en Liefde binnen onze cellen – “zo diep als wij gewond zijn, niemand zou dat kunnen vergeven” – staan wij ons toe te denken. De waarheid is – dit heeft niets te doen met de andere persoon! Het is alleen ons eigen proces, het gaat over MIJZELF. Hier komt de wet van de Vrije Wil weer om de hoek kijken. “IK NEEM MIJN KRACHT TERUG NAAR MIJZELF!” als ik vergeef en mijzelf bevrijd.

Vergeving brengt ons terug in onze eigen binnenste balans.

De spiralende energie van de Godin activeert de wet van vergeving en de sleutel is een open hart. Wanneer Jezus zei :IK BEN het pad, leven en ascentie” heeft hij patronen in het etherische grit geprint die onze ascentie voorbereidden. De Lichtenergie van de Godinnen Spiraal Bewustzijn is in staat om in onze wezens te vloeien wanneer wij in een vrouwelijke staat van ontvangen van onze IK BEN aanwezigheid zijn. Binnen Spiraal Bewustzijn van de Godin kunnen wij het verleden genezen en de toekomst creëren in het huidige moment – NU.

2016-04-16 5 2 Rainbow-Spiral-450x360De Godinnenenergie is een immens kritiek element in dat proces. De Galactische Confederatie bijvoorbeeld is zelf spiralend bewustzijn die zijn energieën integreert in de vorm van een spiraal. De energie vloeit door onze chakra’s als kleuren van de regenboog. Wij ZIJN deze regenboog, zo simpel is het.

Op dit punt deden wij wat energiewerk met enkele van de Aartsengelen, vooral Aartsengel Michael, om wat ongezonde energiekoorden door te knippen. Sommige van de deelnemers konden duizeligheid voelen. De Godinnen energieën zouden genezing van mentale en emotionele controle kunnen uitlokken en de ervaring van spiralend bewustzijn die het fysieke lichaam binnengaat kunnen worden ervaren als duizeligheid. In deze context is het goed om naar het advies van de Godin te luisteren om veel puur water van hoge kwaliteit te drinken en je over te geven aan haar aanwezigheid.

Wij kunnen op verschillende manieren in contact komen met de Godinnenaanwezigheid.

Verschillende keren vóór de meditaties of energetisch werk stonden wij op en bewogen onze lichamen.

De energie van de Godin vloeit makkelijker en krachtiger door vrouwelijke en mannelijke lichamen als de lichamen ritmisch bewegen. Het element van liefde is lucht en het omgeeft ons overal. Bewegen op prachtige muziek lift ons boven tijd en ruimte en wij versterken onze vaardigheden om met de Godinnenenergie te werken door ons te trainen in overgave, dans en luisteren. In het water beweegt de energie in golven als een hartslag, dus wij kunnen met de Godin verbinden terwijl wij zwemmen of zonnebaden op het strand.

MOEDER AARDE is onze heilige Moeder, het element water drukt haar emoties uit. Ons lichaam bevat alle vijf elementen van het planetaire lichaam van onze Moeder. De Godinnenaanwezigheid eert alle vijf elementen. Ze moeten allemaal in balans zijn wanneer wij ontvangen en geven in de eeuw van de nieuwe vibratie. Te veel vuur bijvoorbeeld reflecteert zichzelf als abrupt en destructief, te veel water overvloeit ons met emoties en te veel aarde is concentratie op of de ene pool of de andere, als het dan te veel stabiliteit zou zijn. Rondvliegen zonder gegrond te zijn lift ons uit onze lichamen en wij lijken hier niet echt te zijn.

Omhels de Puurheid, Goddelijkheid en Heiligheid van Goddelijke Vrouwelijke Energieën

2016-04-16 5 3 Goddess-Moon

2016-04-16 5 4 Goddess-HealingIn sommige eeuwen moesten de vrouwen zich verbergen om in staat te zijn de elementen te vieren en de ceremonieën van de jaarcyclus – zoals oogst bijvoorbeeld. Gedurende tijden van onderdrukking vergaten wij vaak om deze ceremoniën te doen, maar zij zijn zo heilig. Leven wordt een viering zodra wij het als heilig waarnemen. Vuur energetiseert ons, evenals dansen of zwemmen in open water.

2016-04-16 5 5 Goddess-DanceNu bereikt de roep van onze oude Sisterhood en Brotherhood onze harten, en wordt steeds luider. Wij zijn geroepen om terug te keren in onze heilige cirkels. Binnen de heilige cirkel is er niets als “meer belangrijk / minder belangrijk” of “hoger / lager”. De energie beweegt in harmonieuze perfectie, eenheid en verbondenheid.

De sisterhood heeft niet zijn oorsprong in de fysieke laag. De werkelijke oorsprong van de Sisterhood is in het etherische rijk.

In het begin was het inderdaad een band van liefde tussen de Godinnen onderling, om elkaars aspecten te eren, dus het was tussen Godin Nepthys, ISIS, Bastet, Sekhmet, Hathor en anderen.

Later kwam de beweging langzaam naar beneden in de gemeenschap, maar alleen in tijden wanneer de evolutie een gouden gezicht liet zien.

Dus, wat betekent Sisterhood? Het is een gemeenschap van vrouwen, of vrouwen en mannen, die een pilaar van Licht houden van IK BEN aanwezigheid – daardoor versterken de energieën gezamenlijk elkaars kracht, nooit verzwakkend. Gezonde verbanden leiden tot gemeenschappelijke kracht van zielsaanwezigheid. Op het ene moment kan een van de vrouwen een channel zijn en alle anderen ondersteunen haar, en op het volgende moment is een andere een kanaal en opnieuw ondersteunt de groep haar wanneer de energieën door haar vloeien.

Gevechten om macht zijn onnodig, want iedereen is in haar WERKELIJKE GODDELIJKE MACHT. Het is overbodig om ervoor te vechten. Sisterhood is gebaseerd op wederzijds respect, liefde, eerlijkheid, waarheid, innerlijke integriteit, goddelijke kracht met co-creatie met goddelijkheid, om Goddelijke Spirit in de materie te brengen en het leven te vieren.

Vandaag groeien we daar langzaam in, thuis, zoals wij allemaal kunnen voelen, we zijn er nog niet. In vele groepen is er verdeeldheid en verschillen (Cobra zei dat ook bij vele gelegenheden).

Door het opnieuw binnengaan en te leren om onze eigen Godinnenaanwezigheid te bewonen, ontwikkelen wij onze Vrije Wil in die richting en zo geven wij geboorte aan de energie van harmonie van een andere dimensie naar hier.

Voor elke interactie met andere mensen is het cruciaal om eerst te verbinden met de Godinnenaanwezigheid. Isis moedigt ons aan om onze innerlijke wereld te delen, aan deze ene kant en aan de andere, om WERKELIJK te luisteren, en natuurlijk om samen te dansen en te zingen. Hiermee wordt iedereen versterkt door de ander.

Mannen en vrouwen moeten beiden leren om werkelijk elkaar te ondersteunen. Het is ook waar dat soms een vrouw beter een andere vrouw kan begrijpen dan een man zou kunnen, en hetzelfde gebeurt met mannen. Isis vraagt ons opnieuw om vrienden te zoeken (vrouwelijk en/of mannelijk) en om bij groepen te gaan voor het doel van de beschreven uitwisseling. Vooral mannen hebben kansen om andere mannen te ontmoeten zonder de noodzaak van competitie, dus zij kunnen elkaar versterken, bekrachtigen en bemoedigen.

Vrouwen zullen leren de mannen als helden te zien, mannen zullen leren de vrouwen als Godinnen te zien.

Godin ISIS is de “Goddelijke Dochter, Goddelijke Zuster en de Goddelijke Moeder”, haar naam betekent “Troon”, zij is de “Vrouwe van de Sterren” en komt van Sirius. Zij is bekend als Godin met 10.000 namen, de Maan Zon Godin, Zij brengt haar Goddelijke aanwezigheid terug in ons bewustzijn en op de Planeet met de nieuwe frequenties. Zij is een hele speciale Godin als zij de drievoudige Godin in haar wezen verenigt. Zij is de Goddelijke Moeder – de Goddelijke Vrouwelijke vrouw in verbinding met haar seksualiteit en sensualiteit – en zij belichaamt de gratie en onschuld van het innerlijke kind. Dit is alles omvattend en moeilijk te beschrijven. Zij kan vele temperamenten bevatten, zoals zij soms als een kat is (zoals de Kat Godin Bastet) en tegelijkertijd kan zij teder zijn.

2016-04-16 5 6 IsisDe Godin ISIS kwam in het lichaam van Isis toen zij danste. Haar armen bewogen als slangen. De energie was als een spiralende energie die door onze chakra’s beweegt – dit is de dans van de Godin. Zij voelde de energie haar lichaam binnengaan. Het is een spiralende dans: linksdraaiende energieën manifesteren / gronden (vrouwelijk) – Shakti energie, rechtsdraaiende energieën bevrijden (mannelijk) – Shiva energie.

De Ankh is een instrument van de Godin ISIS en het heeft een portaal in het centrum welk het ingangspunt symboliseert van het hart. De bovenkant kan worden gezien als de kelk, de vrouwelijke baarmoeder, het andere deel als de fallus, dus er zijn beide Goddelijke energieën van schepping verenigd en SAMEN zijn zij gerepresenteerd binnen de Ankh. De baarmoeder heeft het potentieel om spirit te brengen – de adem van leven – in materie, zoals hierboven beschreven.

Oude mysteriescholen initiaties werden gedaan met de hulp van de Ankh.

Vandaag kunnen wij de energie via de Ankh in de kelk brengen en veel meer. Wanneer wij werken met Goddelijke middelen activeren wij spirit. Door het zijn van een kelk van Liefde belichamen wij respect, aandacht en liefde voor het hoogste goed van alle creatie.

Isis laat ons zien hoe wij via de Ankh een object kunnen wijden met alle elementen.

Activatie van de Heilige Graal

Alle deelnemers aan de conferentie tezamen activeerden de Activatie van de Heilige Graal voor het ontwaken van onszelf en alle wezens. Iedereen ontving een klein getachyoniseerd glas dat was geladen met deze energie, dat wij in onze handen hielden gedurende de heilige activatie.

Nu symboliseert dit het Goddelijke Licht en Goddelijke Liefde, de Heilige Graal, om ons er altijd aan te herinneren. Het representeert het licht dat wij hebben ontvangen en verder dragen.

2016-04-16 5 7 Goddess-WithinDe activatie van de Kelk van Licht en Liefde was een prachtige ervaring voor ons allemaal. Nu zal het licht meer en meer schijnen voor de Aarde en de mensheid, en het zal zich via ons verspreiden. Wij zijn voorbereid voor alles wat zal komen.

Een echte lichtwerker / lichtstrijder negeert het duister (slechtheid) niet – hij of zij TRANSFORMEERT het met zijn / haar vaardigheden en talenten.

Cobra en Isis geven nu een samenvatting van de conferentie. Zij benadrukken dat wij zullen overwinnen.

SAMENVATTING CONFERENTIE

Cobra:  Samen hebben wij een enorme mandala van Licht gecreëerd, wat een essentieel deel was van de conferentie. Wij bouwden een netwerk van Licht en de codes ervan verspreiden zich door de wereld. Dit is het signaal waar de Lichtkrachten op hebben gewacht. Vandaag hebben wij bruggen over grenzen gebouwd en wij hebben de positieve tijdlijn gezekerd. De positieve tijdlijn verbetert dagelijks, en hier is de conferentie een belangrijke stap geweest. Wanneer wij weer thuis zijn kunnen wij het Licht met iedereen delen, evenals de informatie en de energieën die wij hebben verankerd. Deze ervaring is bedoeld om te worden gedeeld met anderen, wat de volgende stap is in het zekeren van de positieve tijdlijn.

Een van de meest effectieve dingen die je kunt doen is om je eigen blogs te creëren om de waarheid te verspreiden naar zelfs meer mensen. Het internet is een heel krachtig middel van de Lichtkrachten om informatie naar velen te verspreiden. Deze informatie moet steeds weer worden gedeeld; laten wij met anderen delen alles waar wij doorheen hebben gewerkt in deze hele complexe situatie. Mijn blog en de andere bestaande blogs zijn niet voldoende om 7 miljard mensen te bereiken. Tot dusver zijn er zo’n 50 miljoen bewuste mensen. Verscheidene gebieden van talen zijn niet gedekt met ware informatie, dus er moeten meer blogs zijn in moedertalen (vertalingen zijn essentieel!!!). Bijvoorbeeld in India zijn er ontelbare mensen zonder enig idee over wat er werkelijk gaande is.

2016-04-16 5 8 everything-is-impossible...200 Jaar geleden lachten mensen over het idee dat geloofd werd dat men kon vliegen. Vandaag kunnen wij ons een wereld zonder vliegtuigen niet voorstellen. Vandaag geloven veel mensen niet in de mogelijkheid van Vrije Energie en als de Event nu zou plaatsvinden zouden zij ons nog steeds niet geloven. De waarheid is dat binnenkort Vrije Energie het dagelijks leven van iedereen zal faciliteren.

Het is altijd al zo geweest – dat door de geschiedenis heen alleen hele kleine groepen werkelijk de bestemming van de planeet veranderden: wetenschappers, kunstenaars, bankiers, geleerden. Hier in deze kamer zijn voldoende mensen aanwezig om de bestemming van de planeet voor altijd te veranderen. Een menselijk wezen die Vrije Wil gebruikt is krachtiger dan 1 miljoen ‘slapende’ mensen. Onze basis visie is hetzelfde, ook al zijn wij allemaal anders.

Jullie herinneren je wellicht de poll waar 88% instemde met de interactie van positieve buitenaardsen met de mensheid. De massa’s geloven nog steeds niet dat dit zou kunnen gebeuren, maar als het begint dan zullen zij het gewoon ERVAREN zonder mogelijkheid van ontkenning.

Wanneer het Licht er is zal iedereen het enthousiast verwelkomen. Die tijd is NU.

2016-04-16 5 9 rabbit-time-is-now-gifAan het einde van de conferentie bespeelt Untwine een prachtig 432 Hz instrument en dit creëerde een fantastische warme atmosfeer.

Deze twee dagen met alle ervaringen brachten iedereen van ons absoluut voorwaarts op onze eigen werkelijke paden naar eenheid. Wij verlieten de conferentie met overvloed van hoop en inspiratie. Deze hele groep van toegewijde mensen heeft elkaar enorm verrijkt en zo kunnen wij in eenheid zijn buiten ruimte en tijd, in het hart van de Godin.

Helaas is het niet mogelijk om alle plaatjes te laten zien die in de conferentie werden getoond, want zij zijn niet voor ons beschikbaar. Dus sommige plaatjes zijn alleen vergelijkbaar met deze. Zij zijn een illustratie.

Bron: http://eventreference.org/2016/06/20/ascension-conference-notes-pt-5-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

Original Post (in German): http://trans-information.net/der-kelch-der-liebe/

Link to Part 1 (English): ascension-conference-notes-pt-1-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/13/notities-deel-1-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 2 (English): ascension-conference-notes-pt-2-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/19/notities-deel-2-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 3 (English): ascension-conference-notes-pt-3-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/21/notities-deel-3-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Link to Part 4 (English): ascension-conference-notes-pt-4-glarus-switzerland-april-16-17-2016/ – (Nederlands): https://eventnl.wordpress.com/2016/06/23/notities-deel-4-van-de-ascentie-conferentie-in-glarus-zwitserland-op-16-17-april-2016/

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 29 juni 2016 in Cobra

 

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: