RSS

Justin Deschamps’ beschrijving van Corey Goode, de Secret Space Program Alliance en de Sphere Being Alliance

04 aug

Op het blog Stillness In The Storm (SITS) heeft Justin Deschamps beknopt en overzichtelijk de essentie omtrent Corey Goode, de door hem geopenbaarde geheime ruimteprogramma’s en de verschillende betrokken partijen beschreven, met een link naar publicaties waarin je meer informatie over dat onderwerp  kunt vinden. Ik heb deze links aan het eind van dit vertaalde artikel achter elkaar gezet, met de datum en de titel van de publicatie waar de link naar verwijst.
Aan het eind vind je meer informatie over dit SITS blog en de oprichters.
Veronica

Corey Goode is een insider en klokkenluider van een geheim ruimteprogramma (Secret Space Program – SSP), die in 2009 begon met het vrijgeven van informatie onder het pseudoniem GoodETxSG. In 2014 begon hij veel meer informatie door te geven in een poging om de mensheid voor te bereiden op wat hij noemt ‘data dumps’, die op een geschikt moment in de toekomst zullen plaatsvinden. Veel van de informatie die hij geeft komt van ‘Smart Glass Pads’, iPad-achtige apparaten die aan het personeel van de SSP ter beschikking werden gesteld voor het doel van informatieverspreiding.

De datadumps zullen een wereldschokkende gebeurtenis zijn, die het geheel van de geschiedenis van de Aarde en de activiteiten van de cabal zal blootleggen, en wat uiteindelijk zal leiden tot een “waarheid en verzoening” stijl tribunaal om criminele elementen verantwoordelijk te laten zijn voor hun slechte daden. Daarbij gevoegd dat de SSP Alliance de intentie heeft om alle verborgen technologie vrij te geven aan de mensen in voorbereiding op een ‘Star Trek’ type gouden eeuw beschaving.

Volgens Goode hebben de cabal of de geheime Aarde regering en hun syndicaten (zo genoemd door de SSP Alliance) de mensheid in slavernij gehouden onder een vals paradigma van technologische vooruitgang, terwijl zij in het geheim ongelooflijke technologie ontwikkelden (een ‘Star Trek’ niveau van vooruitgang) die is gebruikt om het zonnestelsel en daar voorbij te koloniseren, en handel te drijven met (1) duizenden buitenaardse rassen.

Ruimteprogramma’s zijn in het geheim gedurende de hele geschiedenis van de Aarde ontwikkeld, en in veel gevallen zijn groepen weggetrokken van de hoofdcultuur, en vormden zo wat is genoemd een “uitbreek gemeenschap” a Breakaway Civilization (2). Sommige van deze gemeenschappen hebben in het geheim bestaan, op Aarde en eronder, voor duizenden jaren. Het Agartha Netwerk (3) is zo’n groep die claimt het oorspronkelijke menselijke ras te zijn. Het was deze groep gevoegd bij de Draco Alliance (4), die contact legde met een geheim Duits ruimteprogramma (5) in de vroeg 20e eeuw.
In moderne tijden waren de Duitsers de meest geavanceerde van de SSP groepen, zij begonnen al serieus met hun pogingen in de vroege twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw. De Amerikanen waren ook een SSP aan het ontwikkelen maar waren veel meer achter met technologische voortgang. Later waren de Amerikaanse SSP’s geinfiltreerd en overgenomen door de Duitsers (6) na het einde van de tweede wereldoorlog. Het was na deze geforceerde samenvoeging dat de SSP, onder leiding van de Interplanetaire Corporate Congelomerate (ICC), uitbreidde in het zonnestelsel en daar voorbij, dozijnen bases oprichtte (7), en mijningfaciliteiten, waarbij ze voornamelijk slavenarbeid gebruikten (8).

In de vroeg negentiger jaren is een factie binnen de SSP, bekend als Solar Warden (9) langzaam begonnen om tegen de ICC in te gaan, in 2012 bondgenoten geworden met een groep van hoogst ontwikkelde buitenaardsen bekend als de Sphere Being Alliance. Sinds die tijd hebben meer facties zich bij de alliantie aangesloten, die actief aan het werk is om de mensheid op Aarde en verder weg te bevrijden, bekend als de SSP Alliance. Ondanks hun goede intenties is de SSP Alliance een groep van hoogst beschadigde en moreel dubbelslachtige individuen -volgens Goode- die tot op zekere hoogte herkennen dat de status quo moet veranderen, maar die echt geen engelen zijn.

De Sphere Beings is een groep van vijf buitenaardse rassen, waarvan een bekend is als de Blue Avians (10), die in de late tachtiger jaren het zonnestelsel binnenkwamen. Twee van de rassen blijven onbekend; echter, er is ook een ras van Gouden-Driehoekige-Hoofden wezens, en Blauwe Orb’s, gemaakt van licht. In een tijdsbestek van 20 jaar begonnen zij enorme spheres (bollen) in het zonnestelsel en de omgeving te brengen, waarvan sommige de afmeting van Jupiter hebben. Dit in het streven om de galactische energiegolven wat te verlagen die langzaam het leven zoals wij dat kennen aan het veranderen zijn. Deze spheres zijn verhuld en niet te detecteren door de oppervlaktebevolking van de Aarde.

Volgens de Sphere Beings vindt er nu een enorme verschuiving in energetische expressie (11) in het zonnestelsel plaats, als gevolg van een natuurlijk proces van bewustzijnsevolutie, geholpen door de beweging van ons zonnestelsel door de galaxy (12) en toenemende coherente energievelden (13) als een resultaat. De Sphere Being Alliance heeft specifiek om Goode gevraagd om hen te vertegenwoordigen in SSP Alliance bijeenkomsten, als een Sphere Being Alliance gedelegeerde.

Op dit moment is de SSP Alliance aan het onderhandelen met de overgebleven cabal gelijnde programma’s, evenals ontelbare rassen die in het zonnestelsel gedurende miljoenen jaren hebben geleefd, en zelfs uitbreekgemeenschappen die ooit aanwezig waren op de oppervlakte van de Aarde. De Sphere Beings hebben een energiebarrière rondom het zonnestelsel opgericht waarmee binnenkomsten en weggaan zijn voorkomen, en waardoor veel van de negatief georiënteerde groepen, die gedurende duizenden jaren losjes bondgenoot waren met de geheime Aarde regeringssyndicaten, vast zijn komen te zitten.

Sinds deze gebeurtenis (14) is de piramide van macht op Aarde -bekend als de cabal of illuminatie- in wanorde gevallen, omdat de draco alliance probeerde hun ondergeschikten bij de Sphere Beings te bedriegen in een poging om doorgang uit het zonnestelsel te krijgen, en zo te ontsnappen aan de komende gerechtigheid van de SSP Alliance.

SSP facties zijn veel intrigerende zaken tegengekomen naarmate zij het risico namen om verder het zonnestelsel in te gaan. Er zijn kennelijk overblijfselen van extreem oude akkoorden en technologie van wat is genoemd het Ancient Builder Race (15).

Deze wezens waren ongelooflijk geavanceerd, gebruiken een type van bewustzijnstechnologie dat lijkt een anorganisch object te zijn totdat het wordt geactiveerd door een gebruiker. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het bouwen van oude stargates (16), gevonden op vrijwel elk belangrijk lichaam in het zonnestelsel. Volgens de Agarthans (17) zijn de Sphere Beings in feite het Ancient Builder Ras, alhoewel de SSP dit nog rechtstreeks van hen bevestigd moet krijgen.

De donkere kant van de Maan herbergt veel verschillende groepen (18), inclusief de ICC, de Draco Alliance, de SSP Alliance, de Dark Fleet, en meer. De Maan is kennelijk een kunstmatig object, en is een neutrale zone geworden voor al deze groepen die gedurende duizenden jaren een vreedzaam bestand hebben onderhouden. De Maan dient als een observatie buitenpost voor meer dan 60 groepen van buitenaardse rassen die zijn betrokken bij 22 genetische programma’s (19) en sociale experimenten op Aarde. Sommige van deze programma’s conflicteren met elkaar, maar ze hebben alle de geschiedenis van de Aarde gedurende millennia beïnvloed.

Related David Wilcock and Corey Goode: History of the Solar System and Secret Space Program – Notes from Consciousness Life Expo 2016

———-

(1) “en handel te drijven met“: August 13, 2015 – Cosmic Disclosure Episode 7: Special Report: Mars Colony Inspection – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

(2) “a Breakaway Civilization“: October 20, 2015 – Cosmic Disclosure Season 2 – Episode 4: Breakaway Begins – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

(3) “Agartha Netwerk“: October 6, 2015 – Cosmic Disclosure Season 2 – Episode 2: Agarthans: Advancing the Frontier – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

(4) “Draco Alliance“: July 9, 2015 – The Lt. Col. Gonzales SSP Council Delegation Briefings Part 1, The “Draco Federation Alliances” Demands & Secrets Revealed, NYSE 1 Day Closure | Corey GoodETxSG

(5) “geheim Duits ruimteprogramma“: September 30, 2015 – Cosmic Disclosure Season 2 – Episode 1: Contact Is Made – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

(6) “waren de Amerikaanse SSP’s geinfiltreerd en overgenomen door de Duitsers“: October 20, 2015 – Cosmic Disclosure Season 2 – Episode 4: Breakaway Begins – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

(7) “dozijnen bases oprichtten“: November 19, 2015 – Cosmic Disclosure Season 2 – Episode 8: Finding Life on Mars – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

(8) “slavenarbeid gebruikten“: August 13, 2015 – Cosmic Disclosure Episode 7: Special Report: Mars Colony Inspection – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

(9) “Solar Warden“: May 23, 2015 – Solar Warden: Secret Space Program: Here is a extensive paper on the Solar Warden Secret Space Program by Dr. Michael Salla and includes references from other researchers and insiders.

(10) “Blue Avians“: fragment uit “Introduction” op de website spherebeingalliance.com van Corey Goode

Sommige mensen kiezen er nu voor om zich te focussen op deze ‘boodschap’ die is gegeven door de ‘Blue Avians’ – 1 van de 5 wezens: de ‘Orb Beings’, de ‘Blue Avians’, de ‘Golden Triangle-Headed Beings’, en twee andere die zich nog niet aan ons bekend hebben gemaakt. De ‘Orb Beings’ hebben ‘vele tienduizenden jaren’ mensen bezocht in de vorm van ‘blauwe/indigo ballen van Licht’ terwijl anderen zijn bezocht door de ‘Blue Avians’ en een ‘begroetingszin’ kregen om elkaar te herkennen.

Wat is deze ‘boodschap’?

Wees elke dag gefocust op het meer worden georiënteerd op ‘Service aan anderen’.

Focus op het zijn van meer ‘Liefdevol’ en ‘Focus op het verhogen van jouw trillings- en bewustzijnsniveau’ en om te leren ‘Jezelf en anderen te vergeven’ (en zo ‘karma los te laten’).

Dit zal de trilling van de planeet veranderen, het ‘Gedeelde bewustzijn van de mensheid’, en ‘Verander de mensheid een persoon per keer’ (zelfs wanneer ‘Een persoon’ jijzelf bent).

Zij zeggen dat je jouw lichaam moet behandelen als een tempel en overstappen naar een ‘Hoger trillingsdieet’ om te helpen met de andere veranderingen. Dit klinkt voor velen als een ‘hippie Love en Vrede’ boodschap die geen verschil zal maken. Ik verzeker je dat het ‘Pad’ dat zij uitspreiden in ‘Hun boodschap’ een moeilijke is. Zelfs met de onwaarschijnlijke kans dat deze technologieën ‘Onderdrukt’ blijven; stel je voor in wat voor wereld wij zouden leven als iedereen deze veranderingen bij zichzelf maakte?

De Blue Avians gaven ook een waarschuwing met deze ‘boodschap’. Zij hebben geprobeerd om deze boodschap ‘Drie andere keren’ af te geven en het is verdraaid door de mensheid. Zij maakten het ‘heel duidelijk’ dat deze informatie NIET een ‘Cult of Religieuze beweging’ moest worden, noch moest ik mijzelf (mijn ‘ego’) voor de ‘Boodschap’ zetten of mijzelf opheffen naar een ‘Goeroe’ status. Iedereen die zoiets doet zou moeten worden vermeden en verantwoordelijk worden gehouden, inclusief ikzelf.

 (11) “vindt er nu een enorme verschuiving in energetische expressie“: July 23, 2015 – The Natural Law Basis of Harvest | The Spiritual Evolution of Gaia and All Who Dwell In the System of Sol

(12) “de beweging van ons zonnestelsel door de galaxy“: June 5, 2015 – Science and Evidence For The Transformation of the Solar System | The Divine Cosmos by David Wilcock

(13) “toenemende coherente energievelden“: June 16, 2015 – What Is The Schumann Resonance? | The Science of: Tesla, Free Energy, “Storms of Life”, Scalar or Standing Waves, Energetic Evolution & Interconnectedness

(14) “Sinds deze gebeurtenis“: April 30, 2015 – David Wilcock Major Update: History of ‘Old One’s’, Draco’s, SSP, Plan for Disclosure in 2015, Cabal Surrender, Sphere Beings, and Much More

(15) “Ancient Builder Race“: November 11, 2015 – Cosmic Disclosure Season 2 – Episode 7: Remnants of Ancient Mars – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

(16) “oude stargates“: September 17, 2015 – Cosmic Disclosure Episode 12: Portals: Cosmic Web – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

(17) “Volgens de Agarthans“: http://spherebeingalliance.com/blog/ancient-earth-break-away-civilization-subterranean-council-meeting-ssp-alliance-debrief-part-1.html – Meetings of September 3rd and 4th, 2015

(18) “De donkere kant van de Maan herbergt veel verschillende groepen“: August 24, 2015 – Cosmic Disclosure Episode 3: Lunar Operations Command – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

(19) “22 genetische programma’s“: May 18, 2015 – 22 Cases for ET Genetic Manipulation of Humanity At Conference, Psychic Abilities of Corey and David Wilcock | Insider Corey GoodETxSG

———-

Hallo en welkom op ons blog: Stillness in the Storm (SITS)!

Wie zijn wij
? – Justin Deschamps en Julian Robles hebben SITS gecreëerd. Twee wezens die sterk zijn toegewijd aan het ontdekken van de waarheid in onze eigen levens en aan het maken van een betere wereld door te leven naar deze waarheid.

Over Justin

Ik ben geboren in Portland Maine, en groeide op in het Boston gebied. Als een natuurkundige, psychologie en spiritualiteit student, ben ik mijn hele leven al op zoek naar de waarheid, op zoek naar de zin van alle waanzin in deze wereld. Gedurende die periode heb ik een holistisch raamwerk van kennis ontwikkeld, door het verbinden van wetenschap, filosofie en spiritualiteit binnen een enkel raamwerk van steeds verder ontwikkelend begrijpen.

Over Julian

Julian is op 25 augustus 2015 naar de andere kant overgegaan. Hij was een essentieel deel van SITS, door het voorzien in creatief grafisch ontwerp, sociale media promotie, onderzoek, schrijven, bewerken, en zo veel meer.

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 4 augustus 2016 in Geheime ruimteprogramma's

 

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: