RSS

William Tompkins – klokkenluider over geheime ruimteprogramma’s

06 nov

Hieronder vind je wat vertaalde teksten van de website van Justin Deschamps, http://sitsshow.blogspot.fr/ van episodes van Corey Goodes en David Wilcocks Cosmic Disclosure (season 5, episode 11-bio- en 12 -denktank-); introductie, biografie, een samenvatting van de getuigenis van Tompkins en als laatste een analyse door Justin.

William Tompkins is een voormalige ruimteprogramma insider en klokkenluider die in 2015 begon met het aan het publiek vrijgeven van zijn ervaringen met zijn boek: Selected by Extraterrestrials.

Tompkins is een van die individuen die laat naar voren zijn gekomen om het bestaan te bevestigen van hoogst geclassificeerde geheime technologieprojecten die gedurende decennia in stilte de menselijke geschiedenis hebben gevormd.

Een begenadigd visueel kunstenaar en tekenaar; hij werd als jonge man door de marine opgemerkt voor zijn bekwame talenten van het maken van modellen. Hij was in staat om geclassificeerde componenten te maken die gedurende de tweede wereldoorlog op marineschepen in voorbereiding voor gevecht waren geïnstalleerd. Hij liet deze zien in een ‘department store’ in Hollywood toen verscheidene officieren van de marine zijn indrukwekkende jonge modellenwerk kwamen bekijken. Zij ontdekten dat hij niet alleen een begenadigd ambachtsman was, maar dat hij ook toegang leek te hebben tot geclassificeerde informatie aangezien hij in staat was om top geheime radar apparaten gemakkelijk te reproduceren.
De marine, achterdochtig dat Tompkins’ vader een spion zou kunnen zijn, heeft deze voor een paar dagen gevangen gezet. Na van elke achterdocht te zijn geschoond is hij naar huis gebracht en de onderzoekers richtten zich op Williams werk. Tompkins produceerde veel schetsen en visualisering diagrammen als onderdeel van zijn modelmaker projecten en deze waren bij drie verschillende gelegenheden tot in groot detail onderzocht door marine officieren.

Een van de marineofficieren vroeg Tompkins vader om hem naar de Mt. Wilson telescoop te brengen. Gedurende zijn tijd daar hoorde Tompkins de astronomen discussiëren over aspecten van hun werk, zich realiserend dat zij geloofden dat er geen leven in de ruimte of op andere werelden was. Ook al wist Tompkins het niet zeker, hij voelde dat dit niet waar was en dat deze zogenaamde geleerde mannen van wetenschap niet de fundamentele waarheid begrepen zoals hij dat deed. Dit tochtje leidde tot zijn officiële rekrutering bij de marine op 26 september 1945.

Maar in plaats van naar het kamp te gaan kreeg hij een speciale projectopdracht en hij werd naar een aantal luchtvaartmaatschappijen gestuurd die een contract hadden gekregen om geheime ruimteprogrammatechnologie te ontwikkelen. Uiteindelijk eindigde het ermee dat hij voor Douglas werkte in een denktank die tot taak had om buitenaardse communicatiesystemen terug te ontwikkelen. Hij kreeg specifiek de opdracht om ruimtevaarttoestellen te ontwerpen die één tot zes kilometer lang waren. Uiteindelijk zouden deze vehikels in de zeventiger jaren in enorme ondergrondse scheepswerven in Utah worden gebouwd, gebruikt door de Solar Warden geheime ruimteprogramma factie die bekend is gemaakt door Corey Goode en Gary McKinnon.

Meer over Tompkins getuigenis, samen met analyses, vind je in het volgende artikel:
Related Cosmic Disclosure Season 5 – Episode 10: SSP Testimonials with William Tompkins – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

Shem van Discerning The Mystery biedt gewoonlijk ook een analyse van deze episodes. Hier is zijn weergave van deze episode:

Related Cosmic Disclosure – William Tompkins Bio – Show Transcript, Plus Extended Commentary from Dr. Michael Salla
Cosmic Disclosure season 5, episode 11, William Tompkins Bio

http://sitsshow.blogspot.nl/2016/08/Cosmic-Disclosure-Season-5-Episode-11-William-Tompkins-Bio-Corey-Goode-and-David-Wilcock.html

BIOGRAFIE

Als teenager zorgde het scherpe oog van William Tompkins ervoor dat hij ‘in het hete water belandde’ met de marine, omdat zijn modellen van marineschepen specificaties bevatten die geclassificeerd waren. Echter, de marine had belangstelling voor zijn capaciteiten en rekruteerde hem in hun inlichtingenprogramma’s om te werken in geavanceerde technologieprojecten. Na de marine werkte Tompkins binnen hoogst geclassificeerde denktanks en ontwikkelde geavanceerde wapens voor luchtvaartmaatschappijen, inclusief North American Aviation, Northrop en Douglas Aircraft Company. Hij assisteerde zelfs in de Saturnus en Apollo ruimteprogramma’s voor de NASA.

Hij is nu naar voren gekomen om openbaar te maken dat zijn vele jaren in clandestiene programma’s veel meer inhielden dan het ontwikkelen van conventionele technologie. Met marine inlichtingen evalueerde hij ook de geloofwaardigheid van buitenaardse bedreigingen van bekende civilisaties. Gedurende zijn tijd in de luchtvaart denktanks was hij het instrument voor het ontwerpen van ruimtereizende vehikels voor de marine. Al die tijd had hij hulp van Nordic type buitenaardsen die hem hielpen en begeleidden bij het ontwerpproces.
Dit is maar het begin van de details die Tompkins gaat brengen. Zijn werk naast marine topbazen gaf hem een inzicht in omkerende gebeurtenissen waar velen van ons alleen maar over kunnen speculeren.

Deze discussie met David Wilcock was oorspronkelijk opgenomen op 26 juli 2016.

SAMENVATTING GETUIGENIS DENKTANK DOOR TOMPKINS

De gemiddelde persoon die op dit moment op Aarde leeft is zich in het algemeen bewust van de corruptie die onder de oppervlakte ligt, maar de diepte tot waar dit element onze wereld heeft verwoest blijft weinig begrepen.

In het tweede deel van de William Tompkins sub-series wordt meer bevestigd van het volledige openbaarmakingverhaal. Degenen die bekend zijn met de Cosmic Disclosure series zullen zijn getuigenis over de binnenaarde, de interruimtelijke slavenhandel, geheime regeringsprojecten, Maanbases, en buitenaardsen herkenbaar vinden met Corey Goode’s informatie.

In deze episode gaat Tompkins verder in op het naar buiten komende verhaal over een geavanceerd geheim ruimteprogramma dat eraan werkt om een agenda te bereiken waarvan het publiek bijna helemaal onbewust was.

Majestic 12 (MJ12) is de naam van een ultrageheime groep van high society figuren die in staat zijn geweest om vanachter gesloten deuren een civilisatie te ontwikkelen. Zoals David Wilcock aangaf kwam deze benaming niet eerder dan in de tachtiger jaren naar voren, dankzij het werk van William Moore en Stanton Freidman. Gedurende het grootste deel van de 20e eeuw tot nu heeft deze ‘council van councils’ de planeet en zijn politiek beheerst. Iedereen die onverstandig genoeg was om deze groep te confronteren had een voortijdig einde. Een van deze individuen was de ‘Secretary of Defense’, James Forrestal.

(N.B. Deze informatie is ook te vinden in een eerdere publicatie op Eventnl, de lezing van Bill Cooper.)

Forrestal pleegde kennelijk zelfmoord na een mentale inzinking in 1954, maar volgens Tompkins was hij feitelijk vermoord omdat hij een bedreiging was voor de agenda van MJ12. Het Interplanetaire Corporatie Conglomeraat (ICC) is een geheim ruimteprogramma (SSP=secret space program) factie waaraan Goode refereert als een van de grootste en meest invloedrijke. Het is een coördinerende entiteit die de interface beheert tussen industriële projecten en de overkoepelende doelen van degenen die hen controleren in de regering en corporale macht.

Ook al is er geen rechtstreekse associatie tuisen de ICC en MJ12 groepen gemaakt, gezien hun invloed is het mogelijk dat er een overlap was.

Tompkins diende in verschillende projecten gedurende zijn illustere carrière, waarvan één een vierjarige klus was onder supervisie van MJ12. De denktank bij Douglas Aircraft waaraan hij was verbonden werd aangestuurd door een groep waarvan hij zegt dat niemand er rechtstreekse kennis van had. Iedereen in het team wist dat het van het grootste belang was om aan de wensen van deze groep te voldoen. Tompkins vroeg zich af of de MJ12 groep – waarvan hij weigerde deze bij naam te noemen – was verbonden met de nu beruchte Bilderberg groep, diezelfde groep die hoogst waarschijnlijk is geassocieerd met het Comité van 200. De president van de VS van dat moment, Harry Truman, was niet ingelicht of bekend met de projecten waar Tompkins aan werkte.

Tompkins werkte voor de VS marine ruimteoperaties unit – bij gebrek aan een betere term – wat een geheime ingebedde denktank bij Douglas was. Een van zijn collega’s van dr. Wolfgang Benjamin Klemperer, die geloofde dat twee verschillende groepen het project aanstuurden. Een was het openlijke marine leiderschap en een andere daarboven werkte achter de schermen. Tompkins suggereert dat MJ12 Forrestal heeft vermoord, die het hoofd van de marine was door zijn functie als ‘secretary of defense’, wat voor Tompkins het bewijs was dat deze tweede geheime groep moet bestaan.

Tompkins gaat verder met het bespreken van de betrokkenheid van de Nordics, een algemene term die refereert aan mensachtige buitenaardsen die in staat waren om binnen onze gemeenschap te opereren, gemakkelijk aangezien voor ‘normale’ mensen. Tijdens zijn vier jaren op het project bij Douglas Aircraft werkte een prachtige vrouw voor hem waarvan hij geloofde dat het een Nordic was – ook al heeft zij het nooit toegegeven. Echter, hij was in staat op te pikken dat zij hoogst waarschijnlijk werkte voor wat hij noemde de Nordic marine, aan wie door zijn superieuren een specifieke missie was gegeven om hun menselijke bondgenoten te ondersteunen en ze te assisteren bij het ontwikkelen van hun ruimteprogramma’s. In die tijd zijn de Apollo missies tot stand gekomen. Ook al weet het publiek alleen over het deel van de Maanlanding van het Apollo programma – de eerste fase – de tweede fase was om een 20.000 personen sterke onderzoeksfaciliteit op de Maan te bouwen. Latere fasen behelsden ook het bouwen van gelijksoortige bases op alle planeten en manen in ons zonnestelsel evenals de 12 dichtstbijzijnde sterren bij onze Zon.

Maar na het voor de eerste keer op de Maan landen zegt Tomkins, dat de astronauten was gevraagd – door wie hen dan ook ontmoette bij de landing – om geen andere lange termijn missies meer te plannen. Dit waren kennelijk de reptillians die hij vermeldde in de vorige episode.

Volgens Tompkins waren de Nordics niet gewoon een ras of groep. Er is een brede variëteit van deze wezens, waarvan sommige van natuur goedwillend zijn, maar waar andere wat minder vriendelijk waren. Goode voegt aan Tompkins getuigenis toe dat hij Nordics heeft ontmoet gedurende zijn dienst bij de SSP die werkte voor de draco als een overwonnen klasse binnen hun gemeenschap. De Nordics waar Tompkins mee werkte gedurende zijn carrière waren constant telepathisch met hem aan het communiceren. Hij zegt dat zij de instructie hadden gekregen om te verzekeren dat hun programma’s succesvol waren, en hij was regelmatig geadviseerd over hoe uitdagingen te overwinnen door deze andere wereld geassocieerden.

Gedurende deze tijd werd aan Tompkins verteld dat sommige van de Nordics in oorlog waren geweest met een slechtwillende groep mantid of mensachtigen die de verschijning hadden van ‘biddende manti’.

Tompkins gaat door met het bespreken van een behoorlijk verstorend maar verwacht aspect van buitenaardse politiek activiteit, ontvoeringen en slavernij. De geheime regering heeft het vermogen om mensen rechtstreeks uit hun huizen te ontvoeren, om in de SSP te dienen, waarmee hij Goode’s eerdere getuigenis bevestigt. Vaak waren degenen met bekwaamheden en ervaring in wetenschap en technologie genomen en gedwongen om in ondergrondse laboratoria te werken, of buitenaards. Maar dit is niet alleen een menselijke onderneming. De galactische slavenhandel is aanwezig, waarbij individuen van de Aarde verdwijnen, genomen voor allerlei doelen; wederom Goode’s claims bevestigend.

Tompkins zegt dat er oude buitenaardse wezens zijn die gedurende een hele lange tijd onder de oppervlakte van de Aarde hebben gewoond. De Aarde is als een honingraat zegt hij, met enorme ondergrondse grottenstelsels, waarvan sommige de grootte hebben van meerdere VS staten. Deze groepen ontwikkelden methoden voor het boren van tunnels door de rotsen die verscheidene honderden feet in diameter zijn. De SSP heeft deze technologie ook ontwikkeld, gebruik makend van hoog-energie krachtsystemen om rots te smelten waardoor de nieuw gevormde tunnelwanden een glasachtige laag kregen. Tompkins zegt dat door mensen gemaakte tunnelboormachines vaak in veel oudere tunnels en hun bezetters boorden, die hen prompt adviseerden om te verdwijnen. Duizenden mijlen tunnels zijn op deze manier geboord, met enorme subsonische treinsystemen die hun weg vinden door de Aarde.

Goode en Wilcock gaven uitgebreide commentaren op de punten die Tompkins noemde.

Tompkins refereerde aan de term alumni als een pseudoniem voor de geheime regering, waarvan Goode zegt dat hij deze ook tegenkwam. Goode zegt ook dat het openlijk vermoorden van ieder die in de weg staat van deze groepen zeker deel uitmaakt van hun modus operandi, en degenen die bekend zijn met de geheime programma’s zijn geïnformeerd als iemand ‘afdwaalt’ en tot zwijgen moet worden gebracht.

De verborgen fasen van de Apollo missie, vooral met betrekking tot de ontwikkeling van extrastellaire kolonies en bases was iets dat Goode ook kon bevestigen. Hij stelt dat de Global Galactic League of Nations basis die hij in 2015 bezocht een van deze vroege Apollo missie faciliteiten zou kunnen zijn. Hij bevestigt ook dat er veel verschillende Nordic rassen zijn en dat sommige waren gedwongen voor de draco te werken als een overwonnen ras. Sommige van deze mensachtige Nordics zouden binnenaarde mensen kunnen zijn, eens van oorsprong van de Aarde maar daarna andere werelden hebben gekoloniseerd. Sommige van deze rassen hebben zes vingers en zijn duidelijker buitenaards, waar anderen heel makkelijk mengen met moderne mensen.

Goode herinnert zich dat tijdens zijn mind-versmelting met de binnenaarde priesteres Kaaree hij beelden te zien kreeg van haar met militaire types in kleding van de 40er en 50er jaren. Deze herinnering zou kunnen duiden dat sommige van de zogenoemde Nordics van oorsprong mensen zouden kunnen zijn van de binnenaarde uitbreek civilisaties.

Bij de vermelding van het honingraat interieur van de Aarde is Wilcock onthutst. In eerdere episodes heeft Goode op dezelfde manier aan de binnenregio’s van de planeet gerefereerd. Daarbij maakt het materiaal van de ‘Law of One’ ook een vergelijkbare referentie, waarvan Wilcock stelt dat er drie onafhankelijke bronnen van bevestiging zijn.

Goode voegt toe dat zijn begrip van geologie hem zegt dat er enorme tunnelsystemen en grotten onder de Aardeoppervlakte zijn en dat deze op dit moment door sommige geheime groepen op Aarde worden gebruikt, evenals oude uitbreek gemeenschappen en niet-aardsen die hier ambassades of bases hebben.

Mensenhandel en de interstellaire slavenhandel is een punt dat Goode in het verleden al heeft vermeld, en wat Tompkins met zijn stellingen heeft bevestigd. Maar tot onlangs is er geen aanduiding of enige poging om deze deplorabele praktijk te stoppen in detail vrijgegeven, tot nu.

Goode stelt dat degenen die mensenhandel faciliteren begonnen met het gebruiken van geavanceerde tracking systemen voor hun menselijke vee, dat hen in staat stelde om de locatie vast te stellen van iedereen die in slavernij was verkocht, ongeacht waar zij waren in het universum. De SSP Alliance, en mogelijk andere verwante groepen, volgens Goode, hebben deze technologie gebruikt om ontvoerde mensen te bevrijden, die toen zijn overgedragen aan de Mayan uitbreek gemeenschap voor genezing. Deze reddingen vinden feitelijk nu plaats, wat een straal van hoop schijnt in een wat sombere staat van affaires.

ANALYSE DOOR JUSTIN

Goode geeft aan dat de geheime regering bekend staat voor het openlijk vermoorden van iedereen die in de weg staat, inclusief publieke functionarissen. Maar wat voor sommigen verbijsterend mag lijken is dat zij hierover zo openhartig zouden zijn met hun uitvoerenden. Maar als iemand bekijkt waarom de mate van geheimhouding zo effectief is; de noodzaak om iedereen binnen het programma te intimideren tot volgzaamheid is doorslaggevend en neemt vaak de vorm aan van intimidatie of vertrouwensspel. Dat wil zeggen, degenen die binnen deze programma’s werken moeten voelen dat verraad van de geheime regering een ernstige schending is, een ondenkbare daad. En zo, de gebruikelijke offering van degenen daarbinnen als een demonstratie van kracht zou noodzakelijk zijn. In dit geval was de Secretary of Defence, James Forrestal, vermoord. Goode bevestigt dat hij over deze moord las op de ‘smart glass pads’, waarop Wilcock wat perplex was. Maar om loyaliteit door angst te behouden zijn regelmatige uitingen van macht en autoriteit nodig. Wij zien deze zelfde methode plaatsvinden in de media onder het mom van de ‘war on terror’ met de algemene bevolking als doel van de intimidatie.

Wilcock’s 2015 Consciousness Life Expo talk besprak de winning van geavanceerde technologie van de Roswell New Mexico crash in 1947. Een van de apparaten die was gewonnen was een console met controle voor een zesvingerige hand. Goode refereerde tijdens zijn statements over de Nordics dat hij een van deze zesvingerige wezens zag tijdens zijn tijd in de programma’s. Deze getuigenis suggereert dat bij het Roswell incident een van deze Nordic rassen betrokken kan zijn geweest en, heel mogelijk, dat het voertuig was neergeschoten met geavanceerde wapens die in eerdere programma’s waren ontwikkeld.

Tompkins refereerde aan ontvoeringsprogramma’s die het vermogen hadden om mensen direct naar buiten te trekken, wat hetzelfde klinkt als een type van technologie als teleportatie. Volgens Al Bielek, tijdens het Montauk project – dat zou hebben plaatsgevonden tussen de zeventiger en laat-tachtiger jaren – was een ‘tijdtunnel’ ontwikkeld met de capaciteit om slachtoffers ‘op te zuigen’ en ze terug te transporteren naar de hoofdbasis van de operaties. Bielek claimt dat duizenden onwillige subjecten op deze manier waren ontvoerd. Het is mogelijk dat deze tijdtunnel technologie de ontvoeringen mogelijk maakte waaraan Tompkins in zijn getuigenis refereert.

De meer storende aspecten van zijn verhaal refereren aan de slavenhandel en wantoestanden die plaatsvinden in de handen van de geheime regering en hun handlangers. De verdwijning van ontelbare individuen naar obscure en hoogst waarschijnlijk afschuwelijke condities kan moeilijk te accepteren zijn, en moeilijk te verwerken. Maar als deel van de kosmische initiatie die op dit moment plaatsvindt – de verheffing van de mensheid vanuit de afgrond van machteloosheid – moeten wij de waarheid kennen.

De realiteit is dat het collectieve bewustzijn van de mensheid, zelfs in zijn machteloze en getraumatiseerde status, een rijkdom aan overvloed heeft gecreëerd. Echter, deel van deze rijkdom is de duistere en schunnige natuur van slavernij en exploitatie in het leven in het algemeen, de wereld waar wij vandaag in leven. Terwijl wij sliepen zijn miljoenen, zo niet miljarden, individuen beschadigd en onderdrukt. Het feit dat de SSP Alliance actief wat van deze slachtoffers aan het terughalen is uit uitgesproken gedwongen arbeid is op zijn minst hartverwarmend. Ook het vermogen van de Mayan uitbreekcivilisatie om trauma te genezen en de echte gezondheid van geest, lichaam en ziel te herstellen is een enorme opluchting. Maar tegelijkertijd zouden wij er goed aan doen om niet zelfgenoegzaam te worden of te voelen dat wij makkelijk kunnen wachten wetend dat iemand anders de zaken voor ons oplost.

Hier op Aarde is onderdrukking en beschadiging het brood en boter van het moderne leven. En alleen door het bewust worden van dit probleem kunnen wij beginnen om onze creatieve vermogens te gebruiken om de situatie te verbeteren, zoals Goode aan het licht heeft gebracht.

Terwijl het moeilijk kan zijn om de afschuwelijkheden te erkennen die met ons hebben plaatsgevonden als bewaarders van deze prachtige wereld, is de waarheid een altijd bevrijdende kracht. In dit geval zijn wij bevrijd van de boeien van machteloosheid, bevrijd van het geloof dat ‘alles gewoon goed is’. Met dit meer ingetogen perspectief kunnen wij doorgaan om de verandering te zijn en te staan voor goedheid in een wereld die is verduisterd door onwetendheid.

De getuigenis van Tompkins helpt om ondersteuning te geven aan de claims van Goode, evenals vele anderen die hier niet zijn genoemd. Klokkenluiders zetten zichzelf en hun geliefden onder groot risico door naar voren te komen, iets dat wij niet zouden moeten vergeten. De moord op Forrestal staat als een duidelijk voorbeeld dat deze individuen bereid zijn om alles te doen om hun doelen te bereiken en, tot op zekere hoogte, moeten wij dat ook.

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 6 november 2016 in Geen categorie

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: