RSS

Het Kalergi Plan, het genocidale plan om de autochtone naties en mensen van Europa te vernietigen, juli 2017

07 jul

Cobra verwijst in zijn Planetaire Situatie Update van 5 juli 2017 naar deze artikelen. Ik heb ze beide vertaald en het geheel is een flink stuk geworden om te lezen, maar zeer de moeite waard. Het is een ‘eyeopener’ voor iedereen die zich afvraagt wat en waarom er gaande is in het Europa van vandaag. Het Kalergi Plan dateert al van de twintiger jaren van de vorige eeuw (dus bijna honderd jaar geleden!) en is in feite het grondplan voor de oprichting van de EU en de vernietiging van de soevereiniteit van de Europese landen en mensen. Het door Richard Coudenhove-Kalergi geschreven boek ” Praktischer Idealismus” beschrijft zijn visies hoe hij geloofde in de vernietiging van het zelfbeschikkingsrecht en de eliminering van Europese naties, te bewerkstelligen door de formering van een Europese gemeenschap. De absolute kern:

“om een nieuw ras te creëren en te vestigen met nieuwe kenmerken en karakteristieken, door het mengen van blanke Europeanen, Aziaten en zwarte Afrikanen, om zo de karakteristieken van de Europese mensen te veranderen en te modificeren op “positieve manieren”.

Dit wat hij voorstelde zou moeten gebeuren door geforceerde massamigratie om een ongedifferentieerde homogene massa van slaven te creëren die zouden moeten worden gedomineerd door een welvarende zelfverkozen elite.

De artikelen beschrijven elk op hun eigen manier de manipulatie, het bedrog, de hersenspoeling en indoctrinatie die over de burgers van de Europese Unie is uitgestort. Zij belichten onbarmhartig de valsheid van de politieke elite die hun eigen agenda uitwerken waarbij zij een arrogantie en hooghartigheid laten zien en volledige minachting van de Europese inwoners van alle rassen en geloven die een legitieme zorg hebben over de ontwikkelingen in Europa. De mensen die hun zorg uiten worden gedemoniseerd en de mond gesnoerd, mede door de verrotte vals liberale progressieve mainstream media.

Uitspraken die duidelijk de essentie weergeven:

“Dus ja, ik reken op niet rationele acteurs in mijn wereldbeeld. En wanneer zij dreigen met geweld tegen wereldorde, zeg ik: dood ze.” (Thomas P. M. Barnett)

“Wat is het doel? Het doel is rassenvermenging! En als de mensen niet bereid zijn om dit uit hun eigen vrije wil te doen, dan zullen wij ze dwingen middels regeringsmaatregelen. De uitdaging van rassenvermenging van de verschillende naties is de uitdaging van de 21e eeuw. Het is geen keus, het is een plicht. Het is verplicht.” (Nicolas Sarkozy)

“Hiermee zal een gemeenschappelijke Europese nieuwe volksplantingpolitiek worden vastgesteld, wat de mensen die internationale bescherming nodig hebben zal verzekeren dat zij in staat zullen zijn om een veilige overtocht te hebben en asiel in Europa. Dit voorstel maakt deel uit van de geplande reformatie van de commissie van het gemeenschappelijke Europese asielsysteem, en de Europese migratieagenda’s hebben een lange-termijn strategie gedefinieerd voor verbeterd migratie management.” (EU-settlement-agreement)

Zoals een van de twee auteurs stelt:

Zoals je kunt zien gaat dit niet over humanitaire pogingen om de zogenoemde “vluchtelingen” te helpen, “schuilplaats zoekers”, of “asielzoekers”. Het gaat helemaal over een doelgerichte volksplanting van niet-witte rassen in Europa en Noord-Amerika, om zo rassenvermenging te forceren. Noem de schrijver van deze tekst geen “racist”; het zijn hun eigen woorden!

En wat uitspraken van de andere auteur:

Met andere woorden, de radicale moslims zijn uitgespeeld net zoveel als wij Europeanen zijn uitgespeeld. Verdeel en heers, speel beide zijden en dat alles.
Wellicht zou het een idee zijn voor alle verdeelde vijanden om met elkaar te gaan praten en om te kijken naar wie het zou kunnen zijn die al deze belangen dient en aan de touwtjes trekt, en zich afvragen waarom zij het doen?

Maar in Engeland, Europa en het westen in het algemeen, is de extreme politiek correcte indoctrinatie door de media en het onderwijssysteem zo effectief geweest dat veel mensen zichzelf zien als progressieve liberalen, en zij weigeren om de issues te herkennen die massa ongebreidelde en open grenzen immigratie in elk land kan veroorzaken als het niet wordt aangepakt met een rationele en gebalanceerde benadering.

Een groot deel van de niet-Europese bevolking op de wereld is mono cultureel / mono raciaal. Waarom dringen de zichzelf benoemde progressieven er niet op aan dat deze landen gedwongen zouden moeten worden om open deur immigratie te accepteren, om meer multicultureel te worden en meer etnisch divers? Waarom eisen zij niet dat China, Japan, Israël, Saoedi-Arabië en Afrikaanse landen ongevraagd multicultureel worden en multiraciale gemeenschappen? Waarom is het dat in de huidige tijd het alleen de autochtone Europese naties zijn die eenduidig gedwongen ongelimiteerde immigratie en multiculturalisme zouden moeten accepteren?

De brute truc die wordt gespeeld met de goedbedoelende mensen in het westen die ongelimiteerde massa-immigratie en open grenzen ondersteunen is, dat zij zelf de niet-bewuste slachtoffers zijn van de ergste soort van verschrikkelijke en onwenselijke racistische doctrine tegen hen. In een glorieuze rotzooi van onwetendheid en zombieachtigheid als deugdzaam signaleren, zullen zij even blij helpen en protesteren namens deze elementen die hen willen zien vernietigd. Dat is hoe effectief de cognitieve dissonantie en propaganda is geworden en het is een voorbeeld van hoe ultra progressiviteit is verworden in ultra regressief.

Mijn patriottisme is niet gebaseerd op haat van enig ander land of mensen, beperkt denken of isolationisme. Het is gebaseerd op liefde voor mijn eigen land en op het rationele concept voor de fundamentele rechten van naties voor soevereiniteit op planeet Aarde – een misdaad in denken voor de huidige zelfbenoemde liberale elite.

Degenen die oprecht houden van Europa en die zijn opmerkelijke culturele rijkdom en diversiteit koesteren, weten dat dit de echte kwaliteiten zijn die de elites van de afbrokkelende EU superstaat willen verzwakken en uiteindelijk vernietigen als zij hun zin krijgen. En massa ongebreidelde migratie is maar één manier waarop zij dat zullen proberen. De mensen van Europa realiseren zich dat zij bedrogen zijn door de elites van hun landen en zij moeten hen tot verantwoording gaan roepen en al hun leugens gaan belichten.

Hieronder de twee vertaalde artikelen. Het eerste is een korter artikel dat met name ingaat op een aantal personen die hierbij een hoofdrol spelen, en het tweede belicht uitgebreid de achtergronden, en de effecten van de manipulatie en de hersenspoeling van de Europese bevolking, ook in relatie met het totale wereldbeeld.

Veronica

Angela Merkel en het Kalergi Plan, De Vernietiging van het Witte Ras

Dit essay is op 2 oktober 2016 door ‘Sharkhunter’ gepubliceerd op http://www.renegadetribune.com/angela-merkel-kalergi-plan-destruction-white-race/; het is een vertaling van Duits naar Engels.
Hieronder mijn vertaling van het Engels naar het Nederlands. Door de ‘dubbele’ vertaling kan het gebeuren dat bepaalde woorden/bedoelingen niet helemaal overeenkomen met de oorspronkelijke tekst.

Ik kan het niet langer uitstaan om te horen en te lezen over het doorgaande “gedraai” in de publiciteit! Je hoort het constant in de mainstream en in de alternatieve media, hoe Merkel en haar regime een fout hebben gemaakt, dat zij heeft gedaan wat zij heeft gedaan omwille van humanitaire redenen, het incompetent zijn, of andere van dergelijke nonsens.

Ik heb het over AfD politici en zogenoemde professoren in internationaal recht zoals Dr. Albrecht Schachtschneider, evenals de meeste van de auteurs van het zogenoemde “alternatief nieuws” spectrum.

Het overspoeld worden van ons Europese continent met niet-blanke “immigranten” vanuit Afrika en het Midden-Oosten, die zich hebben vermomd als zogenoemde “vluchtelingen” is GEEN FOUT, een “humanitaire daad”, of een kwestie van “incompetentie”, maar een precieze, strategische, politieke beweging van een wereldwijd georganiseerd en gecompliceerd occult netwerk, dat plannen aan het implementeren en uitvoeren is die decennia, zo niet eeuwen, lang oud zijn.

Niemand kan op dit punt claimen dat wij te maken hebben met een samenzweringstheorie, want dit occulte netwerk heeft zichzelf laten zien en is duidelijk en zichtbaar geworden door hun eigen geschriften en statements. Met andere woorden, zij hebben zichzelf blootgegeven door hun eigen geschrijf.

In 2010 werd aan de Duitse Kanselier Angela Dorothea “Merkel” (Kasner/Kazmierczak) de European Award by the European Society Coudenhove-Kalergi verleend. Daarbij is zij een counselor van deze foundation, net als voormalig Duits Kanselier Helmut Kohl (Cohn), Jean-Claude Juncker (EU-commissie president), en Herman van Rompuy (president van de Europese raad) waren.

Andere ‘Awardees‘ van deze occulte society zijn:
1978 Raymond Barre, Prime-minister of France
1980 Constantin Tsatsos, President of Greece
1982 Rudolf Kirchschläger, President of Austria
1984 Sandro Pertini, President of Italy
1986 Juan Carlos I. de Borbón y Borbón, Spanish King and State leader
1988 Franz-Josef Strauss, Prime-minister of Bavaria
1990 Helmut Kohl, Chancellor of the Federal Republic of Germany
1992 Ronald Reagan, former President of the United States
1994 Alois Mock, Vice-chancellor and Minister of foreign affairs of Austria
1994 Otto von Habsburg, President of the Pan-European Union and member of the European Parliament – Special Award of the Coudenhove-Kalergi Century
1996 Lennart Meri, President of Estonia
1998 Emil Constantinescu, President of Romania
1999 Yehudi Menuhin, Violinist – Special Award – Postmortem
2002 Franjo Komarica, Catholic Bishop of Bosnia
2004 Ibrahim Rugova, President of Kosovo & Silivius Magnago, Governor of South Tirol
2006 Vaira Vike-Freiberga, President of Latvia
2008 Wladyslaw Bartoszewski, Secretary of State of Poland
2010 Angela Merkel, Chancellor of the Federal Republic of Germany
2012 Herman Van Rompuy, Chairman of European Council
2014 Jean-Claude Juncker, EU-Commission President.

Wat is het doel van deze occulte society?

Al in het jaar 1925 definieerde Richard Coudenhove-Kalergi de toekomst voor een nieuw Europa in zijn boek “Practical Idealism”. Zijn plan:

“om een nieuw ras te creëren en te vestigen met nieuwe kenmerken en karakteristieken, door het mengen van blanke Europeanen, Aziaten en zwarte Afrikanen, om zo de karakteristieken van de Europese mensen te veranderen en te modificeren op “positieve manieren”.

Het nieuwe Europa zal worden geleid onder de spirituele leiding van Jodendom en de joden die Europa’s spirituele leiderschap zullen zijn. Het Joods feodale adeldom!”

Daar bovenop schrijf hij in zijn boek (alsjeblieft lezen!):

“10. Jodendom en toekomstige adeldom
De belangrijkste vertegenwoordigers van deze corrupte evenals rechtschapen intelligente aristocratie: van kapitalisme, journalisme en literatuur, zijn de Joden. De superioriteit van hun spirit heeft hen voorbestemd om de belangrijkste factor te worden in de toekomstige adeldom. Een kijk op de geschiedenis van de joden verduidelijkt hun leiding in de strijd voor zeggenschap over de mensheid. De mens in de verre toekomst zal een hybride zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen verdwijnen als gevolg van het verdwijnen van ruimte (naties), tijd, en beperktheid. (Met andere woorden, het is alleen een kwestie van tijd totdat individuele rassen zullen verdwijnen.) Het Euraziatisch-negroïde ras van de toekomst, vergelijkbaar in zijn naar buiten verschijning met de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van mensen vervangen door een diversiteit van individuen.”

Richard Coudenhove-Kalergi en de Paneuropa-Movement werd daarom ingesteld en is bijna klaar door het zijn geïmplementeerd met de Europese Gemeenschap (EU).

De hoeveelheid en gekleurdheid in de mainstream is in werkelijkheid alleen een verkeerde presentatie van het feitelijke plan, wat is de creatie van verschoven en geherprogrammeerde menselijke eenheden.

Aanvullende leidende machten binnen deze occulte politici zijn: Thomas P. M. Barnett, Barbara Lerner Spectre en voormalige Frans President Nicolas Sarkozy.

Thomas P. M. Barnett (b. 1962 in Chilton, Wisconsin) is een invloedrijke Amerikaanse wetenschapper op het gebied van militaire strategie. Hij was daarom in staat om in maart 2002 zijn eerste geostrategische resultaten te presenteren aan de voormalige secretaris van defensie Donald Rumsfeld.

In zijn boeken The Pentagon’s New Map. War and Peace in the Twenty-first Century (G. P. Putnam’s Sons, 2004, ISBN 0399151753) en Blueprint for Action: A Future Worth Creating (G. P. Putnam’s Sons, 2005, ISBN 0399153128) verklaart Thomas P. M. Barnett dat iedereen die staat tegen rassenvermenging en multi culturalisme van immoreel karakter is en niet van de huidige tijd. En dat allen die tegenstand bieden aan globalisering moeten worden gezuiverd.

In Blueprint for Action op pagina 282, schrijft hij woord voor woord:

“Dus ja, ik reken op niet rationele acteurs in mijn wereldbeeld. En wanneer zij dreigen met geweld tegen wereldorde, zeg ik: dood ze.”

Hier kunnen wij de realiteit zien van the Global expansion of the Kalergi Plan.

Een andere publieke onthulling over wie achter deze enorme immigratiegolf zitten, is op dit punt behoorlijk duidelijk. Barbara Lerner Spectre:

“Joden hebben een leidende rol in het verspreiden van multi culturalisme door Europa.”

Barbara Lerner Spectre, die een door de regering gefinancierde joodse studiegroep in Zweden leidt, maakt een interessant statement in deze video.

Zij stelt:

“Ik denk dat er een herleving is van antisemitisme want op dit punt van de tijd heeft Europa nog niet geleerd hoe multicultureel te zijn. En ik denk dat wij deel gaan uitmaken van de barensweeën van deze transformatie die moet plaatsvinden. Europa zal niet meer de monolithische gemeenschappen zijn die zij eens waren in de afgelopen eeuw. Joden zullen er in het centrum van zitten. Het is een enorme transformatie voor Europa om doorheen te gaan. Zij zijn nu in een multiculturele modus aan het gaan en joden zullen zijn vertegenwoordigd door hun eigen leidende rol. Maar zonder die leidende rol en zonder die transformatie zal Europa niet overleven.”

Haar opmerking is een voorbeeld van Joodse representatie in vroeger tijden: “Om een Licht voor Naties te zijn”. Joden redden Europa door het te leiden naar multiculturalisme.

Barbara Lerner Spectre (b. 1942 in Madison, Wisconsin) is een Amerikaanse jood die de oprichter en directeur is van Paideia – het Europese instituut voor joodse studies in Zweden, een niet-religieus academisch instituut dat in 2001 was ingesteld. Zij ontving haar PhD aan de Bar-Ilan University in Ramat Gan, Israel. Zij trouwde in Ashkelon, Israel, in 1967, waar zij werkte in de faculteit van joodse studies aan het Achva Collega van Onderwijs. Nadat zij verhuisde naar Jeruzalem in 1982 begon zij te werken aan de faculteit van het Shalom Hartman Instituut in Jeruzalem, het Melton Centrum van de Hebreeuwse Universiteit, evenals het Yellin College van Onderwijs. Zij was de oprichter en voorzitter van het Schechter Instituut in Jeruzalem in 1984.

In 1999 immigreerde zij met haar familie naar Zweden en vestigde zich in Stockholm, waar haar echtgenoot Rabbi werd van de Stockholm synagoge. In 2000 werd zij gecontracteerd door de Zweedse regering om de oprichtingsstatuten te schrijven voor haar Joodse studiegroep, genoemd “Paideia”, en haar groep is daarnaar genoemd. Paideia – het Europese Instituut voor joodse studies in Zweden. Zij leidt tot op de dag van vandaag deze groep. Gemeten tot 2011 trainde Paideia meer dan 200 mensen uit 35 landen voor management posities voor de hernieuwing van de joodse cultuur in Europa.

Nicolas Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa, geboren in Hongarije) – voormalig joodse president van Frankrijk – sprak als voorzitter van de Europese Raad op 17 december 2008 in Palaiseau voor een gekozen cirkel van EU leiders, over het grote doel van het uitroeien van het witte ras in Europa door geweld indien nodig, als hun doel niet kan worden bereikt door rassenvermenging alleen. De belangrijkste zin is:

“Wat is het doel? Het doel is rassenvermenging! En als de mensen niet bereid zijn om dit uit hun eigen vrije wil te doen, dan zullen wij ze dwingen middels regeringsmaatregelen. De uitdaging van rassenvermenging van de verschillende naties is de uitdaging van de 21e eeuw. Het is geen keus, het is een plicht. Het is verplicht.”

Sarkozy’s moeder is een afstammeling van een Sephardische jood van Thessaloniki (Griekenland) en haar grootvader, Mordechai Mallah, volgde jodendom en was een welvarende juwelier in Thessaloniki.

Deze joods feodale adeldom in Europa en de wereld, wat een duidelijke en trefzekere onderneming is, kan ook worden gezien in belangrijke en duidelijke UN en EU planningsdocumenten:

UN-Department for Population Questions:

“De bevolking van bijna alle Europese landen zal krimpen zonder immigratie. Om de juiste hoeveelheid mensen te behouden die in staat zijn om te werken met een leeftijd in relatie tot de bevolking, heeft Duitsland jaarlijks 6.000 immigranten nodig op 1 miljoen inwoners [= 480.000 consistent met analyses]. De term “vervangingsmigratie correleert met immigratie van een buitenlands land naar een ander land, om zo te voorkomen dat de bevolking krimpt en uitsterft als gevolg van lage geboortecijfers en als gevolg van sterftecijfers. Echter, om dit doel te bereiken, zou het aantal immigranten voor geheel Europa moeten worden verdubbeld.”

European Commission – Press release:

“Verbetering van de legale migratie-kanalen: de commissie stelt een nieuw EU-settlement agreement voor. De Europese Commisie stelt vandaag een nieuw EU-settlement-agreement voor. Hiermee zal een gemeenschappelijk Europees nieuwe volksplantingpolitiek worden vastgesteld, wat de mensen die internationale bescherming nodig hebben zal verzekeren dat zij in staat zullen zijn om een veilige overtocht te hebben en asiel in Europa. Dit voorstel maakt deel uit van de geplande reformatie van de commissie van het gemeenschappelijke Europese asielsysteem, en de Europese migratieagenda’s hebben een lange-termijn strategie gedefinieerd voor verbeterd migratie management.”

Samenvatting:

Zoals je kunt zien gaat dit niet over humanitaire pogingen om de zogenoemde “vluchtelingen” te helpen, “schuilplaats zoekers”, of “asielzoekers”. Het gaat helemaal over een doelgerichte volksplanting van niet-witte rassen in Europa en Noord-Amerika, om zo rassenvermenging te forceren. Noem de schrijver van deze tekst geen “racist”; het zijn hun eigen woorden!

Het gaat over de creatie van een nieuwe mens – een hybride – een bevolking die niet in staat is tot kritisch denken. Mensen die slim genoeg zijn om te werken, maar dom genoeg om te worden getolereerd. (Een gehybrideerd ras van mensen die niets meer zijn dan automaten – een slavenras.)

Stop alsjeblieft met draaien en begin de waarheid te verspreiden aan zoveel mogelijk mensen als je kunt. Zelfs een halve waarheid is een leugen. Degenen die tegen zichzelf liegen, ongeacht deze duidelijke feiten, verspreiden een halve waarheid.

Video version of this essay in English
Video version of this essay in German
Text of this essay in German

Vertaald door Veronica

Het genocidale Kalergi plan om de autochtone naties en mensen van Europa te vernietigen

door cymrusofren https://sovereignwales.com/2016/09/20/the-genocidal-kalergi-plan-to-destroy-the-indigenous-nations-and-peoples-of-europe/

Waarom praat niemand over het Kalergi plan –
om raciaal en cultureel de Europese mensen te vernietigen?
De werkelijke agenda achter de EU

De hete aardappel van immigratie; een perfect redelijk debat voor inwoners van elk land om te hebben, maar een dat velen van alle politieke overtuigingen vaak niet in staat zijn te hebben zonder uit te monden in hysterie en polarisatie.

Natuurlijke en duurzame immigratie gebeurt organisch. Economische immigranten, legaal of niet, kunnen niet worden verweten of gedemoniseerd voor het kijken naar een betere kwaliteit van leven. En echte asielzoekers die ontsnappen aan oorlogsgebieden en burgeroorlogen die zijn gecreëerd door elke agressor inclusief westerse/Nato landen, zouden onze sympathie moeten verwachten en hulp, en asiel worden gegeven in de meest nabije landen zoals gesteld in de internationale wet.

Maar het is niet zo eenvoudig. Verdrietig genoeg zijn er politieke leiders en planners die ernaar streven om massa immigratie te creëren en te gebruiken, en de geforceerde verhuizing van mensen, vanuit hun eigen verfoeilijke doelen. Niet veel mensen hebben gehoord van het “Kalergi Pan Europees Plan voor Europa”. In de twintiger jaren schreef de vrijmetselaar Graaf Richard von Coudenhove-Kalergi een boek met de titel “Praktischer Idealismus”, (praktisch idealisme) dat zijn visies uiteen zet over hoe hij geloofde in de vernietiging van het zelfbeschikkingsrecht en de eliminering van Europese naties, te bewerkstelligen door de formering van een Europese gemeenschap.

Kalergi: schreef het plan om de rassen te vermengen zodat het Europese ras zou worden uitgeroeid
Rothschild: de bankiersfamilie Rothschild adopteerde en financierde het plan om Europa te vernietigen
UN: de United Nations voert het plan uit. Zij noemen het Vervangingsmigratie
Orban: Viktor Orban is een van de weinigen om deze enorme misleiding door de elite aan te pakken. Samen met IJsland is Hongarije het eerste land dat de door Rothschild gecontroleerde banken uit het land het verbannen. En wij moeten hetzelfde doen.

Nadat zijn boek was gepubliceerd kreeg Kalergi hulp van Baron Louis de Rothschild, die hem in contact bracht met een van zijn vrienden, bankier Max Warburg. Warburg heeft toen Kalergi ondersteund met aanzienlijke financieringen om te helpen deze Europese beweging te formeren. Het belangrijkste probleem ligt in het feit dat waar Kalergi om vroeg niet alleen de vernietiging van Europese natiestaten was, maar ook de opzettelijke genocide van het autochtone, meestal blanke ras van het Europese continent. Dit wat hij voorstelde zou moeten gebeuren door geforceerde massamigratie om een ongedifferentieerde homogene massa van slaven te creëren die zouden moeten worden gedomineerd door een welvarende zelfverkozen elite.

Kalergi met zijn eigen woorden:

“De (Europese) mens van de toekomst zal van een gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen verdwijnen als gevolg van het verdwijnen van ruimte (naties), tijd, en beperktheid. Het Euraziatisch-negroïde ras van de toekomst, vergelijkbaar in zijn naar buiten verschijning met de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van mensen vervangen door een diversiteit van individuen.”

Dit, zo stelde Kalergi, zou een plan moeten zijn dat werd uitgevoerd voor en door de raciale en spirituele suprematie van “bloedaristocratie en jodendom”. Dit zijn allemaal zíjn grove raciale woorden, niet die van mij. De mensen zouden vrij moeten zijn om te mixen en te vestigen met een partner van welk ras of etniciteit die zij verkiezen. Maar waar Kalergi en het Pan Europees plan specifiek om vraagt is het opzettelijke gebruik van gedwongen en disproportionele massa-immigratie, vooral van niet-Europese landen, om zo een Pan Europees Een Staat Dictatorschap erin te brengen, en de autochtone roze/witte nationaliteiten van Europa te vernietigen, en daarmee weerstand.

Wie wordt verondersteld om weer de monarch te zijn?
Evelyn de Rothschild praat met prins Charles.

Om een beter plaatje te krijgen van waar dit soort verdraaid denken vandaan komt, zouden degenen die geïnteresseerd zijn meer in detail kunnen kijken naar Kabbalisme en de Babylonische mysterie religie. Deze occulte paganistische, Luciferaanse en anti-christus doctrines kunnen gemanifesteerd worden gezien in de hogere graden van de vrijmetselaars en andere geheime genootschappen, in de Kabbalah Zohar literatuur, in de subversieve Sabbatean/Frankist bewegingen en in de hoogst onplezierige suprematistische leringen van de Babylonische Talmud bijbel – een doctrine die refereert aan niet Talmudisten als de submenselijke Goyim/Gentiles (VEE), en welke is gevolgd en geleerd binnen Rabbijns, en ultra orthodox Talmudisme, en binnen religies en politiek Zionisme.

Babylonisch occultisme is ook binnen geslopen in de meeste andere georganiseerde religies op hogere niveaus, inclusief Romaans Katholiek, Islam, Protestant, Christen, Boeddhisme, Hindoeïsme, en de New Age beweging. Het wordt ook gevonden als een leidingprincipe in de hogere echelons van de niet gekozen United Nations.

De drie-eenheid van Wereld Controle
Vaticaan Stad – Religie
City of London – Financien
Washington DC – Militair
Alle drie afzonderlijke staten, volledig onhankelijk van hun respectievelijke landen

Naast globalistische ondernemingen en filantropen lijken deze volgers van occult Kabbalisme en extreme Talmudic en Zionistische leringen vooral geobsedeerd door de opzettelijke vernietiging van de autochtone naties en het blanke ras van Europa door massa gedwongen en ongebreideld multiculturalisme. Zij lijken ook geobsedeerd in het vernietigen van het traditionele christelijke erfgoed en morele waarden die veel hebben geholpen bij het bouwen en onderhouden van een bloeiend en divers, cultureel rijk, Europese gemeenschap.

De illegale aanvallen geleid door een kleine wellustige Anglo-Amerikaanse-Israelische elite, in de afgelopen jaren gezien op een overgroot deel van de Moslim landen zoals Irak, Afghanistan en Libië, hebben ook doelmatig geleid naar de radicalisering van veel van de mannen en vrouwen in deze landen. Een grote proportie van degenen die nu de intentie hebben om wraak te nemen door de bloedige vernietiging van het westen door oorlog of invasie. Er kan gemakkelijk worden aangenomen dat dit prachtig heeft gespeeld in de handen van deze Europese en Zionistische elementen, die zelf willen zien dat Europa wordt vernietigd zoals het Kalergi plan uiteen zet. Met andere woorden, de radicale moslims zijn uitgespeeld net zoveel als wij Europeanen zijn uitgespeeld. Verdeel en heers, speel beide zijden en dat alles.

Wellicht zou het een idee zijn voor alle verdeelde vijanden om met elkaar te gaan praten en om te kijken naar wie het zou kunnen zijn die al deze belangen dient en aan de touwtjes trekt, en zich afvragen waarom zij het doen?

Voordat je op het nieuws reageert
dat door de mainstream media wordt uitgepompt
vraag jezelf dit
Wie vertelt het verhaal aan je?
Wie bezit degene die aan jou het verhaal vertelt en wat voor agenda hebben ze?
Doe je huiswerk
#WORDT WAKKER

Het overgrote deel van de mensen van Israel en elders die gematigde niet Talmudic volgers zijn van het oude testament (Torah), Jodendom, Arabische christenen, Atheïsten, Agnostici, en gematigde Moslims, is ook net zo goed slachtoffer van zulke gevaarlijke elite suprematie doctrine als wij in Europa lijken te zijn. En veel, zo niet de meeste, orthodoxe Joden realiseren zich zelfs niet dat wat zij volgen of zichzelf mee vereenzelvigen extreem Talmudic Jodendom is, met toenemende aantallen nu die zich bewust worden van de extremiteiten van de Talmudic leringen.

Zionisme is in essentie Rothschild Zionisme. De Rothschild familie is een wereldwijde bankiersfamilie die op dit moment aan het roer staat van het meeste van de welvaart en de centrale banken van de wereld, en een groot deel van zijn media. Zij zijn ook de bankiers van de gelijkwaardig rijke en machtige Romaans Katholieke Kerk en zijn Jezuïetenorde in het Vaticaan – een ander instituut hevig geïnfiltreerd door occult Kabbalisme en ook zeer belust op een nieuwe wereldorde van één regering, één cashless munt, en één religie.

Je ooit afgevraagd waarom de wereld zo diabolisch slecht is?
Ontmoet de man die het zo heeft geplanned. De zwarte paus Adolfo Nicolas, de meest machtige man in de wereld en achter het plan voor een nieuwe wereldorde.
1 De superieur generaal van de jezuïeten, de zwarte paus, Adolfo Nicolas en zijn 6 generaals controleren de “witte paus” en het vaticaan en de gehele lijst hieronder.
2 De illuminatie, zionisten, wereld elites, de Council on Foreign Relations (CFR), Bilderberg groep, vrijmetselaars, Council van 300, de United Nations en de Council van Trent.
3 De jezuïeten controleren de tempeliers, ridders van Columbus en de ridders van Malta.
4 De CIA, FBI, NSA, ASIO, MI5, MI6, NCIS, FSB, DGSE, Mossad en elke inlichtingendienst in de wereld zijn masonisch en gecontroleerd door de jezuïeten.
5 De jezuïeten hebben de meeste regeringen en leiders geïnfiltreerd, inclusief Obama, hem het poppetje makend dat de jezuïetenopdrachten uitvoert.

Er wordt gezegd dat de Rothschilds beide zijden van de oorlog financieren en van andere belangrijke wereldgebeurtenissen en revoluties sinds de bloederige Franse revolutie, winst halen uit zulke gebeurtenissen wat de resultaten ook zijn. Het was aan Lord Rothschild dat Arthur James Balfour het hele Palestina beloofde in zijn beruchte Balfour verklaringsbrief van 2 november 1917, niet aan enige natie of mensen. Zijn deal, wordt verondersteld, was geaccordeerd door de Bitse staat in ruil voor het voor elkaar krijgen door de Rothschild zionisten om de Amerikanen in de eerste wereldoorlog te betrekken. De zionisten moesten hun toevlucht nemen tot het maken van deze desperate deal nadat Duitsland – ook al waren zij de oorlog aan het winnen – in 1916 wapentuig aanbood aan Engeland zonder vereiste van reparaties.

Historici claimen dat de zionisten hierbij betrokken zeer belust waren om zeker te stellen dat er niet zo’n vroege vrede was, aangezien zij verwachtten veel meer geld te genereren uit de oorlog, en zij waren er niet klaar voor om het te laten eindigen – een onbegrijpelijke en criminele mindset die leidde tot de verdere dood van miljoenen jonge mannen en vrouwen in Engeland, Europa en verder. Deze crisis bood ook een grote kans voor de zionistische beweging om Israel te eisen als dat van hen, na vele jaren van planning op het internationale podium, vooral middels de World Zionist Organization gevormd door Theodor Herzi in 1897.

https://youtu.be/j3vZNSAi-QM

Het is ook goed gedocumenteerd en benadrukt door  gerenommeerde historici zoals Anthony C. Sutton en anderen dat het de internationalistische bankiers broederschap met zijn basis op Wall Street en de City of London was die, rechtstreeks en indirect, de moorddadige en genocidale Bolsjewistische revolutie in Rusland in 1917 financierde, evenals de opkomst van Hitler en het nazi Duits regime in de twintiger en dertiger jaren. Samen met de eerste wereldoorlog leidden deze tot de dood van honderden miljoenen mensen. De Rothschilds zijn hoofdrolspelers van deze internationalistische bankiers broederschap, zijn dochterondernemingen en zijn bedrijfsfilialen.

Er wordt aangenomen dat de Rothschilds op dit moment tenminste 80% bezitten van het huidige Israel, het land dat aan hen was ‘gegeven’ als door toverij. De zeszijdige hexagram ster die je ziet op de vlag van Israel is niet de ster van David zoals wij moesten geloven – het is een occult satanisch symbool dat teruggaat tot Babylonische tijden en dat is geadopteerd door het Huis van Rothschild in de laatste eeuwen.

Alle oorlogen zijn bankiersoorlogen, en als je dit eenmaal begrijpt valt al het andere op zijn plaats

De rotte door het bedrijf in bezit zijnde mainstream media zal niet investeren in het onderzoeken van zulke claims met een onbevooroordeeld bewijs gebaseerde benadering natuurlijk. Iedereen die probeert om rationeel en eerlijk issues te bekritiseren en debatteren die te maken hebben met zionisme/suprematistisch gerelateerd extremisme, wordt voor  ‘antisemiet’ uitgemaakt. De ‘Vrienden van Israel’ lobby groepen in Europa en AIPAC en de anti Defarnation League in de USA en elders zijn zeer bedreven in het veroorzaken van berechting door media heksenjachten tegen iedereen die van het script afwijkt, vrijheid van meningsuiting belemmerend en essentieel publiek onderzoek, en proberend om iedereen in het proces emotioneel te chanteren. Wat is waarom de meeste mensen zijn gestopt met het luisteren naar de mainstream media en zijn toenemende desperate pogingen tot criminele massa propaganda, misleiding, gedraai en leugens.

En als aangetoond door modern genetisch onderzoek en officieel bevestigd door de Israëlische regering (hier gerapporteerd in de Times Of Israel), is vandaag het overgrote deel van degenen die zich Joden noemen zelfs niet eens semitisch – zij zijn van Khazarian herkomst en zijn zelfbenoemde Ashkenazi joden. Niet dat het specifiek zou uitmaken. Maar dit is een voorbeeld van hoe de woorden en termen te triggeren die zijn misbruikt en gemanipuleerd door de mainstream media om zo hun eigen agenda en verhaal erdoor te drukken, en tegelijkertijd enige kritiek en gezond open debat de mond te snoeren.

Waar wij mee te maken hebben is een minderheid van fanatieke extremistische elite die, gebaseerd op hun suprematie en occulte geloof, eenvoudig kan worden beschreven als slecht, gevaarlijk en zelfs satanisch, ongeacht van waar zij al dan niet van zijn. Wat hen allen verenigt is dat, op hun hoogste niveaus, zij occulte kabbalistische doctrine volgen. Met andere woorden, dit is een goed ouderwets gevecht tussen goed en slecht.

En, zoals aangegeven, wat deze verbonden globalistische cabal uiteindelijk wil is één wereldorde en volledige controle, met één regering, één munt, één leger en één wereldreligie, en met een Luciferiaanse god vermomd als de werkelijke God.

https://youtu.be/8ERmOpZrKtw

Teruggaand naar het onderwerp waar het over gaat, dit massa gedwongen immigratieplan is aansporing tot genocide zoals gedefinieerd door de United Nations ook al is de UN zelf, evenals de EU, voorstander van precies dit soort van massaverhuizing van mensen naar Europa onder de onheilspellende titel van “Vervangingsmigratie”. Zo’n idee gaat in tegen alle noties van gelijkheid en de viering van diversiteit. Zulk een plan is een moedwillige aanval op de echte notie van diversiteit – een “Mein Kampf” omgekeerd. Etnocide gebaseerde Europese unificatie en de unie van andere Orwelliaanse wereldreligies zouden waarschijnlijk de eerste stappen zijn in het creëren van een uiteindelijke wereldregering, potentieel onder de UN of een gelijksoortige niet verkozen wereldorganisatie.

Hi, ik ben miljardair George Soros
Het is mijn taak om landen te destabiliseren door raciale divisie zodat de globalist zoals ik zelfs nog meer geld kan maken

Maar was het dat Kalergi absoluut een alleenstaande racistische charlatan was met verdraaide genocidale fantasieën? Het lijkt niet zo. Een andere reden waarom dit een serieuze zorg is komt van het feit dat elk jaar, in zijn eer, de EU de Coudenove-Kalergi prijs uitreikt aan “Europeanen die hebben uitgeblonken in het bevorderen van de Europese integratie”. Dit wordt officieel gedaan onder de naam van The Charlemagne Prize. Recente winnaars van deze prijs zijn geweest zulke morele lichten als Angela Merkel, Herman van Rompuy, Tony Blair en Henry Kissinger.

De Charlemagne Prijs 2015 is verleend aan de President van het Europees Parlement Martin Schulz.

Het zou een idee kunnen zijn voor onze nauwelijks gehoorde MEP’s om vragen te stellen aan de EU Parlement supporters over de Charlemagne Prijs, waarom het is dat zij zo’n prestigieuze prijs elk jaar uitreiken ter ere van zo’n racistische suprematistische genocidale maniak als Richard von Coudenhove-Kalergi.

Dit is voor velen waarschijnlijk een onbekend aspect van de geschiedenis van de Europese Unie. Maar er kan weinig twijfel over bestaan dat deze man, Richard von Coudenhove-Kalergi, wordt gezien als de spirituele oprichter van de Europese Unie en dat hij nog steeds wordt geëerd vandaag door het leiderschap van de Europese Unie.

Of Kalergi’s visie woord voor woord is gevolgd of wellicht niet is niet het belangrijkste issue. Massa en disproportionele verhuizing van mensen naar Europa gebeurt, of wij het geloven of niet. En de meesten zijn economische migranten, geen vluchtelingen. Zodra deze echte vluchtoorlogen arriveren in het meest nabije veilige land en asiel krijgen zoals zij zouden moeten, kunnen zij de vluchtelingenstatus claimen. Dit is waarom hulp van Engeland en Europa beter wordt gebruikt om degenen in nood te helpen in deze veilige haven landen het dichtst bij conflictzones zoals Turkije, Jordanië en Libanon. Maar als deze ‘claimend vluchtelingen te zijn’ dan volhouden om naar andere landen te gaan waar zij hun oog op hebben gericht, dan worden zij zelfgekozen economische migranten.

Er is gerapporteerd dat alleen al in 2015 meer dan een miljoen geregistreerde mensen Europa bereikten via onregelmatige wegen. Volgens Frans Timmermans, vice-president van de Europese Commissie, wordt geschat dan rond 60% van degenen die Europa binnenkomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika economische migranten zijn, die de asielzoeker status gebruiken als een cover. Zelfs dit 60% getal lijkt een conservatieve aanname te zijn als wij kijken naar andere verschillende rapportages.

Er is lang over gepuzzeld hoe zoveel door armoede getroffen vluchtelingen die wegvluchten uit oorlogslanden het zich kunnen veroorloven om de zo’n 10.000 euros te betalen die zij nodig hebben om de Middellandse Zee over te steken naar Europa. Oostenrijkse inlichtingenfunctionarissen hebben openbaar gemaakt dat US regeringsagentschappen betalen voor het transport voor een groot aantal van deze migranten naar Europa. Op 5 augustus 2015 heeft het Oostenrijkse magazine Infodirekt gerapporteerd:

“Wij hebben gehoord dat US organisaties betalen voor de boten die duizenden vluchtelingen naar Europa brengen. US organisaties hebben een cofinancieringschema gecreëerd dat in een aanzienlijk deel van de transportkosten voorziet. Niet elke vluchteling van noord Afrika heeft 11.000 euro cash. Niemand vraagt waar het geld vandaan komt?”

Ambtenaren van de Franse regering en Turkse autoriteiten zijn ook gerapporteerd op heterdaad te zijn gepakt toen zij reddingsboten en uitrusting verkochten aan vluchtelingen in Turkije. Miljardair George Soros, veronderstelde financier van ontelbare revolutionaire ‘lentes’ en bewegingen, inclusief de verdeeldheid zaaiende Black Lives Matter in de USA, die ook een globaal netwerk heeft van niet-gouvernementele organisaties (NGO) die opereren onder zijn Open Society Foundations, heeft onlangs volgehouden dat de Europese Unie nog een verdere 10 miljard euro’s moet uitgeven om de verhuizing te faciliteren van meer dan een miljoen voornamelijk “Moslim vluchtelingen” naar Europa, elk jaar van nu af aan.

Wahhabisme
Muhammad ibn Abdul Wahhab was een afstammeling van een familie van Donmeh joden van Turkije. De Donmeh waren afstammelingen van volgers van de beruchte valse Messias van jodendom, Shabbetai Zevi (oorsprong Ashkenazi) die de joodse wereld in 1666 schokte door het switchen naar de islam. Het ziend als een heilige mysterie imiteerden Zevi’s volgers zijn switch naar de islam, maar behielden in het geheim toch hun Kabbalistische doctrines.
In Europa waren de Shabbeteans een eeuw later geleid door Jacob Frank, een volger van Zevi. Volgens rabbi Antelman in “To Eliminate the Opiate” behoorde de Rothschild daarbij, die een hand had gehad in de oprichting van de Bavarian illuminatie

Brussel lijkt in te stemmen met de instructies van deze zelfbenoemde wereld tsaar. Soros is ook verondersteld een front man te zijn voor de Rothschilds. Volgens een gerenommeerde Ierse journalist Gearóid Ó Colmáin, is de maatschappij die het meest zou profiteren van deze toegenomen EU uitgaven Equistone Partners Europe, een geassocieerde met de bij Rothschild in bezit zijnde Barclays Bank.

Rapportages veronderstellen ook dat Soros en de geopolitieke inmenging door zijn cohorten, heeft geholpen om de plotselinge massa verhuizing te creëren van mensen in het algemeen, daarmee ruimte gevend aan de integratie van ISIS/ISIL leden in de massa van economische migranten en asielzoekers die Europa binnenkomen. De einduitkomst zijnde de potentiële chaos en clash van gemeenschappen en religies waar wij al glimpen van hebben gezien.

Het is een claim, gesubstantiveerd door ontelbare andere bronnen, die rapporteren dat duizenden van in het verborgene getrainde vechters succesvol zijn binnengesmokkeld Europa in, zich voordoend als migranten – het volledige aantal is onmogelijk vast te stellen op dit moment.

epa01939190 Belgian Prime Minister Herman Van Rompuy pictured during a press conference as he was choosen to be first-ever European Union president to represent the 27 countries of European Union, during the informal meeting of heads of state of government, Thursday 19 November 2009, at the EU headquarters in Brussels, Belgium. EPA/DIRK WAEM BELGIUM OUT

Voormalig EU Commissie President Herman Van Rompuy

Niets hiervan zou echt een verrassing moeten zijn als wij in aanmerking nemen dat het nu wijd gerapporteerd is dat het de USA was, Israel en hun geallieerden, die Al-Qaeda creëerden op de eerste plaats. En het zou ook niet echt een verrassing moeten zijn omdat, zoals aangegeven, ‘Replacement Migration’ om opzettelijk tenminste 56 miljoen mensen binnen te laten komen vanuit vooral Afrika naar Europa, in het jaar 2050, een zeer werkelijke en genocidale politiek is die al is gepland door zowel de UN en EU sinds tenminste het jaar 2000 – een politiek uitgevoerd onder auspiciën van verschillende inter-verbonden globalistische agentschappen en plannen zoals de International Organisation for Migration, Global Migration Group, The Africa-EU Partnership, World Bank en de kult van internationaal duurzame ontwikkeling, ook bekend als Agenda 21/2030 Agenda.

UN Special Representative Peter Sutherland legt het criminele UN plan voor Europa uit: de EU zou nationale homogeniteit moeten ondermijnen, zegt UN migratiebaas

En, zoals vermeld, de mainstream media die alleen maar ‘samenzweringstheorist’ kan roepen naar degenen die gedocumenteerd bewijs overleggen over zulke zaken, zijn niet-functionerende organisaties geworden die door de meerderheid van de mensen niet meer worden vertrouwd of waar naar wordt geluisterd. Het is een samenzwering echter, dat veel waar is. Een afschuwelijke samenzwering tegen de gehele mensheid, gemeenschap en alle monotheïstische religies. Onze politici en publieke figuren hebben een morele plicht om al deze issues open te gooien en het EU-bedrog voor wat het is. Hierin hebben zij gefaald!

“De reden waarom wij de EU nodig hebben is precies omdat het niet democratisch is”
José Manuel Barroso
voorzitter Europese Commissie 2004-2014
voorzitter Goldman Sachs 2016

Immigratie vindt plaats in alle landen, en elk land op Aarde heeft een niet te weerleggen recht om de immigratieaantallen te controleren die hun landen binnenkomen, gebaseerd op hun eigen capaciteiten en noden. Dit is gezond verstand. Dit debat zou werkelijk moeten gaan over aantallen, niet over ras, etniciteit of nationaliteit. Maar immigratie werkt alleen als de immigratieaantallen duurzaam zijn, organisch optreden en in samenhang zijn met de noden en capaciteiten van de gastnatie. Dat, en verzekeren dat er genoeg tijd en middelen zijn voor nieuwe burgers om te assimileren en productieve leden te worden van hun nieuwe gemeenschappen. Dat is wanneer werkelijk multiculturalisme kan werken.

Wanneer de aantallen disproportioneel zijn, onnatuurlijk gedwongen of buiten controle, zullen er onvermijdelijk spanningen en effecten optreden op banen en lonen, op publieke services en op de gemeenschap in het geheel. Niemand wint. Raciale opwekking tot haat en extremisme vanuit het gehele politieke spectrum zou moeten worden aangepakt wanneer het optreedt. Maar het racisme van deze politieke leiders die opzettelijk disproportionele massamigratie teweegbrengen op elk land zonder de instemming van dat land en zijn bewoners, zou gelijkelijk moeten worden aangepakt.

Voormalig president van het Europees Parlement Martin Schulz

Net zo belangrijk, alle zaken die te maken hebben met diversiteit in de vorm van ras, cultuur, religie en nationaliteit, zouden moeten worden bediscussieerd, gedebatteerd en begrepen, eerder dan onder het tapijt te worden geveegd en behandeld alsof zij niet bestaan.

Maar in Engeland, Europa en het westen in het algemeen, is de extreme politiek correcte indoctrinatie door de media en het onderwijssysteem zo effectief geweest dat veel mensen zichzelf zien als progressieve liberalen, en zij weigeren om de issues te herkennen die massa ongebreidelde en open grenzen immigratie aan elk land kan veroorzaken als het niet wordt aangepakt met een rationele en gebalanceerde benadering.

Hoe het maken van wetten werkt in de EU regering
“Wij besluiten over iets, laten het rondslingeren, wachten, en zien wat gebeurt. Als niemand herrie trapt, omdat de meeste mensen niet begrijpen wat is besloten, gaan wij stap voor stap verder totdat er geen weg terug is.”
Jean-Claude Juncker, hoofd van de EU-commissie, de hoogste soevereine regering in de Europese Gemeenschap

Vrijheid van gedachte en vrijheid van meningsuiting worden ook bedreigd door hypocrisie, vooral liberale hypocrisie. En het lijkt erop dat het alleen westerse, traditioneel christelijke Europese landen zijn die geen enkel recht hebben om zich uit te spreken of om de immigratieaantallen binnen hun grenzen te controleren. En iedereen in Europa die komt met rationele protesten wordt gedemoniseerd en bestookt met termen als racist, onverdraagzaam en burgerlijk isolationisme. Het is helaas grotendeels waar dat ‘anti racist’ is begonnen een code te worden voor ‘anti blank’ in Europa, in noord Amerika en ook elders.

Het verhaal dat erdoorheen wordt gedrukt is dat het alleen deze voornamelijk blanke Europese landen zijn die racist kunnen zijn, geen andere. Zij hebben geen recht op een stem. Hen moet de mond worden gesnoerd en zij moeten worden gedemoniseerd bij elke gelegenheid dat zij zich uitspreken tegen hun eigen potentiële vernietiging.

De wapens van de zogenoemde “blanke schuld”, “blanke privilege” en “verwende kapitalistische westerse” aanduidingen zijn geselecteerd uit de verdeel en heers globalistische gereedschapskist en worden gebruikt om alle rationele zorgen de mond te snoeren die worden geuit vanuit deze Europese naties – waarvan het overgrote deel geen problemen heeft met duurzame immigratieaantallen en die verwelkomend zijn, respectvol en tolerant naar alle rassen, religies, nationaliteiten en etniciteiten.

Zoals eerder gezinspeeld, het verhaal dat in de mainstream media is gecreëerd en gepusht is geobsedeerd op, en dwingt het hele issue om over ras en huidskleur te gaan, alle argumenten gebaseerd op deze vooringenomenheid polariserend en binnen een kader plaatsend.

En de arrogantie, minachting, en hooghartigheid die wordt getoond door de liberale elite naar de Britse en Europese inwoners van alle rassen en geloven, die een rationele en legitieme zorg hebben over ongelimiteerde immigratie, laat ook zien hoe in het algemeen het politieke systeem niet-verbonden is met het publiek. Het omgekeerde racisme en de gepolariseerde zienswijzen van deze liberale elite worden perfect getoond door het feit dat zij lijken te geloven dat het alleen de roze/witte inwoners van Engeland en Europa zijn die zorgen hebben over ongelimiteerde immigratie naar hun landen.

En er is een andere diep gebrekkige dubbele norm in het argument voor gedwongen ongelimiteerde immigratie en multiculturalisme. Een groot deel van de niet-Europese bevolking op de wereld is mono cultureel / mono raciaal. Waarom dringen de zichzelf benoemde progressieven er niet op aan dat deze landen gedwongen zouden moeten worden om open deur immigratie te accepteren, om meer multicultureel te worden en meer etnisch divers? Waarom eisen zij niet dat China, Japan, Israel, Saoedi-Arabië en Afrikaanse landen ongevraagd multicultureel worden en multiraciale gemeenschappen? Waarom is het dat in de huidige tijd het alleen de autochtone Europese naties zijn die eenduidig gedwongen ongelimiteerde immigratie en multiculturalisme zouden moeten accepteren? Velen zullen protesteren om terecht Tibet en Palestina te verdedigen tegen verplaatsing en kolonisatie omdat de liberale progressieve media hen ze heeft verteld dat het acceptabel is om te doen. Maar dezelfde mensen zullen niet dezelfde rechten voor de Europese naties verdedigen. Hier is de inconsistentie en hypocrisie van gedwongen immigratie en multiculturalisme ontbloot.

Maar het is precies dit soort van gebrekkige logica waarin de westerse zogenoemde liberale progressieve elite lijkt uit te blinken – de promotie van soevereiniteit in het westen als zijnde een diepgeworteld racistisch concept. Dit is nonsens. Racisme is gedefinieerd als vervolging of vernedering van andere rassen gebaseerd op het idee van raciale superioriteit. De duidelijke ironie is dat opzettelijke ongebreidelde en gedwongen immigratie in welk land dan ook om zo te koloniseren, destabiliseren en vernietigen een van de meest extreme racistische doctrines is die kunnen worden uitgevoerd en, zoals gezegd, door de UN wordt gezien als genocide.

https://youtu.be/YJcauBzneSU

De brute truc die wordt gespeeld met de goedbedoelende mensen in het westen die ongelimiteerde massa-immigratie en open grenzen ondersteunen is, dat zij zelf de niet-bewuste slachtoffers zijn van de ergste soort van verschrikkelijke en onwenselijke racistische doctrine tegen hen. In een glorieuze rotzooi van onwetendheid en zombieachtigheid als deugdzaam signaleren, zullen zij even blij helpen en protesteren namens deze elementen die hen willen zien vernietigd. Dat is hoe effectief de cognitieve dissonantie en propaganda is geworden en het is een voorbeeld van hoe ultra progressiviteit is verworden in ultra regressief.

Het immigratiedebat is diepgaand gepolariseerd door de verrotte vals liberale progressieve mainstream media. Ons wordt verteld dat wij de keus hebben tussen links en ongebreidelde open deur immigratie, of rechts en te worden gezien als ‘anti migrant’, xenofobisch, blanke gepriviligeerde swivel eyed isolationist supremacist slechte patriarchale racist. Er is weinig of geen ruimte voor ongepolariseerde rationeel redelijk debat.

Politieke correctheid is een wapen, ontworpen om de mensen de mond te snoeren wiens argumenten niet kunnen worden weerlegd.

Maar als de links / rechts terminologie moest worden gebruikt omwille van uitleg, dan het zij zo. Om een commentaar op het Craig Murray blog te parafraseren:

“terwijl economische issues absoluut scherp naar rechts zijn gegaan in de afgelopen jaren, zijn sociale issues scherp naar links gegaan. Dit is waarom er zo’n toename is geweest in identiteitspolitiek – politieke correctheid, derde golf feminisme, enz., tot het buitensluiten van wat zou kunnen worden genoemd ‘oud links’ belangen. En terwijl deze politiek correcte issues, waar vaak ook naar wordt verwezen als cultureel Marxisme / kritieke theorie, steeds meer alomtegenwoordig worden, zijn issues als opkomende ongelijkheid, globalisering en neoliberaal economisch denken grotendeels genegeerd.”

En in dit gepolariseerde super beladen politiek correcte klimaat moet een persoon zijn voor hetzij open deur immigratie, of totaal anti welke immigratie dan ook. Er is geen ruimte voor enige middenweg, gebaseerd op rationeel gecontroleerde immigratie naar vaardigheid, noodzaak en capaciteit – ofwel een normale manier voor landen om te opereren. Dezen die deze rationele zienswijzen laten zien worden neergeschoten door deze gehersenspoelden en verlorenen aan politieke correctheid en identiteitspolitieke indoctrinatie.

Kinderen zijn ook geïndoctrineerd om niet-denkende plichtsgetrouwe EU en wereldburgers te worden, dezelfde geoliede clichés napratend onder de globalistische deceptie van duurzame ontwikkeling, zoals gezien en gehoord in het recente EU debat. Hen kan bijna net zo goed worden geleerd om te zingen “Tirannie is vrede, patriottisme is slavernij” en er zo klaar mee te zijn.

De indoctrinatie van politieke correctheid is zo doordringend geweest dat het velen heeft gehersenspoeld om hun eigen landen af te wijzen als parochiale hinderlijkheden die zouden moeten worden vernietigd ten faveure van een niet-begrensde nieuwe wereldorde van regio’s – een afschuwelijke hybride van een Orwelliaanse en onverschrokken nieuwe wereld.

“Europa’s naties zouden moeten worden geleid naar de superstaat zonder dat hun mensen begrijpen wat er gebeurt.”
Jean Monnet, oprichter van de EU, 30 april 1952

Maar hoe kan een geïndoctrineerde wereldburger of ‘internationalist’ werkelijk de wereld liefhebben en zijn diversiteit van mensen als hij of zij zelfs de rechten van hun eigen land om te bestaan niet kan herkennen of respecteren? Het neigt ertoe waar te zijn dat het de mensen zijn die liefde of respect voor hun eigen land hebben die de mensen zijn die de beste wereldburgers zijn in zijn ware vorm. Want deze individuen kunnen werkelijke diversiteit begrijpen en respecteren, en weten dat de verschillen en bijzonderheden van de verschillende naties op Aarde zouden moeten worden gevierd, en niet behandeld met minachting en afwijzing ten faveure van de gedwongen globalistische uniformiteit.

Zoals de Duitse filosoof Johann Gottfried Herder – een inspiratie voor de gerenommeerde Oostenrijkse en eervolle Welshman schrijver Leoplold Kohr van ‘small is beautiful’ fame, schreef:

“The deluged heart of the idle cosmopolite is a hut for no-one.”

Maar wellicht is dit de echte belangrijke crux van de zaak: soevereiniteit. Soevereiniteit, verantwoordelijkheid en democratie. Sprekend als een Welsh Brit die gelooft in de fundamentele rechten van landen om volledig soevereine staten in de wereld te zijn, zou het nu duidelijk moeten zijn dat het gefaalde EU project gaat over het eroderen en vernietigen van de soevereiniteit van naties, eerder dan ze te beschermen.

Cardiff’s (Capital of Wales) distinguished Civic Centre

Ik ben trots op mijn land van Wales. Ik ben trots om van een tolerant en levendig land te zijn dat niet bang is om te vechten voor zijn recht om te bestaan in een wereld van verschillende, naar buiten kijkende naties.

Mijn patriottisme is niet gebaseerd op haat van enig ander land of mensen, beperkt denken of isolationisme. Het is gebaseerd op liefde voor mijn eigen land en op het rationele concept voor de fundamentele rechten van naties voor soevereiniteit op planeet Aarde – een misdaad in denken voor de huidige zelfbenoemde liberale elite.

Degenen die oprecht houden van Europa en die zijn opmerkelijke culturele rijkdom en diversiteit koesteren, weten dat dit de echte kwaliteiten zijn die de elites van de afbrokkelende EU superstaat willen verzwakken en uiteindelijk vernietigen als zij hun zin krijgen. En massa ongebreidelde migratie is maar één manier waarop zij dat zullen proberen. De mensen van Europa realiseren zich dat zij bedrogen zijn door de elites van hun landen en zij moeten hen tot verantwoording gaan roepen en al hun leugens gaan belichten.

(Dit is een verkorte en aangepaste versie van een eerder artikel met de titel ‘Vote no to EU enslavement’: https://sovereignwales.com/2016/06/20/vote-no-to-eu-enslavement/ )

Vertaald door Veronica

 

 
26 reacties

Geplaatst door op 7 juli 2017 in Kalergi Plan

 

Tags: , , , , , , ,

26 Reacties op “Het Kalergi Plan, het genocidale plan om de autochtone naties en mensen van Europa te vernietigen, juli 2017

 1. Johannes

  8 juli 2017 at 06:45

  Zolang de mensheid niet opstaat en zich verenigt zal de onderdrukking door de elites alleen maar toenemen totdat we echt geen kant meer op kunnen. Let op, deze eindfase is zich aan het voltrekken! Laar je niet weerhouden door het geldsprookje, dit spel lijkt steeds weer op zijn einde te lopen maar niets is minder waar. Het geldspel wordt al duizenden jaren zo gespeeld, generatie op generatie, elke 4200 weken krijgen zij een nieuwe generatie spelers. Hun grootste angst is dat wij mensen grote groepen gaan vormen, daar wordt alles aan gedaan om dit te voorkomen. We kunnen het verdeel en heers spelletje alleen een halt toe roepen door met z’n allen te gaan samenwerken, de kracht van de massa.

  Geliked door 1 persoon

   
 2. m

  7 mei 2018 at 20:42

  lees jozef rulof Volkeren der Aarde voor alle antwoorden over de nog onbekende gevolgen van rassenvermenging

  Like

   
 3. modilanto

  20 mei 2018 at 18:28

  Dit is op Mijn Blog magilando herblogden reageerde:
  ,,,

  Like

   
 4. De Wilde Jan

  9 oktober 2018 at 09:01

  Wie met zichzelf niet mag of kan lachen moet dringend worden buitengesmeten .Aan de lijve ondervonden dat onze huidige laffe slimmeriken van tegenwoordig ons hebben gediscrimeneerd.
  Sind 1952 ben ik lid van de volkszanggroep “De Strangers” medeoprichter en heb samen
  met mijn collega’s 446 liedjes opgenomen en gezongen. Opgetreden in sanatoria en ziekenhuizen
  en Homes . Door de BRT en de huidige VRT ( vermassekreerde Radio en elevisie) verbannen omdat we éénmaal voor rechtse vlamingen hebben opgetreden. We hebben fans overal.
  Mvg . bedankt voor dit 100 jarig schrijfsel . Maak van vlaanderen ” klein zwitserland ” we hebben vele dialekten .maar één taal.
  één volk . De Strangers hebben tot hun pensioen leeftijd overdag gaan werken en veel belastingen
  betaald . Om de buitenlandse Profiteurs ? ? ??? te onderhouden. Dankbaarheid zero.

  De Wilde J (65 jaar een stranger in eigen land.) ik ben nu 85 jaar.

  P.S Binnen kort heeft het Belgisch onkruid ( Groen links) de stekker helemaal uitgetrokken)

  Geliked door 1 persoon

   
 5. joossens j

  14 november 2018 at 15:38

  onmiddelijk de EU opdoeken,

  Like

   
 6. Gerard de Boer

  16 november 2018 at 07:52

   
 7. monsterlijk!

  30 november 2018 at 00:22

  wat een zieke wereld is het aan het worden zeg!!

  Like

   
 8. petitie

  30 november 2018 at 00:29

  dit lijkt op het verdrag van marakesch!
  Partij FVD site , daar is er een petitie en kan men tekenen om het te stoppen!

  Like

   
 9. Tjeerd Boersma

  13 december 2018 at 01:57

  Sorry, dit stuk is van A tot Z bij elkaar gelogen en hangt van antisemitisme aan elkaar. Buitengewoon onsmakelijke neonazipraat!

  Like

   
  • AS

   6 januari 2019 at 02:21

   Dat is wat jij ons wilt laten geloven, maar een miniscuul
   onderzoek wijst al uit dat dit plan wel degelijk bestaat evenals het manuscript.

   Wij als ‘domme mensen’ moeten alles slikken wat links gerelateerd is en alles wat rechts is moet zo veel mogelijk bestempeld worden als neonazi taal en gelogen. Precies wat u doet. Geen enkele argumentatie van jouw kant.

   Like

    
  • Richard van Wijngaarden

   4 februari 2019 at 17:09

   Het staat juist vol met citaten en feiten, helemaal niets van gelogen.

   Like

    
  • geertje

   26 september 2019 at 15:41

   Misschien even nadenken: waarom komen er alleen jonge mannen, 17-22 jaar, vanuit landen waar ze weinig tot geen opleiding hebben gehad! Waarom wil de EU de landen die niet getekend hebben dwingen migranten op te nemen. Ze willen in totaal 70 miljoen Afrikanen hierheen halen.https://www.metronieuws.nl/lezerscolumn/freec01/actueel/2017/03/frans-timmermans-mono-culturele-staten-uitroeien-0 zegt hij zomaar, Verhofstad noemt het nog anders !!! cristelijke moeten weg !https://www.youtube.com/watch?v=P52hVwMsZdQ een toespraak van Timmermans in Madrid maart , luister en huiver!!!

   Like

    
  • Ron B.

   5 december 2019 at 13:30

   Beste Tjeerd Boersma, blijkbaar ben jij nog één van de vele Nederlanders die helaas nog ingeslapen zijn en niet zien wat er in de wereld gaande is en dat alles wat nu gebeurd volgens het Kalergi plan is. De meeste Nederlanders lijden aan zelfoverschatting en denken dat ze heel slim zijn, maar in werkelijkheid zó dom dat men elke keer bij verkiezingen wéér het kruisje bij het verkeerde hokje plaatst. Nederlanders gebruik je gezonde verstand eens !! . We worden door de politiek (VVD / GL / D66 ) belazerd waar we bij staan; deze heren hebben hun ziel verkocht aan de duivel.

   Like

    
  • jhonnynijhoffgmailcomjhon

   5 december 2019 at 18:16

   Semieten zijn Arabieren ! sic. er is maar één ras ! Homo sapiens.

   Like

    
 10. Van den Bosch Herman

  21 december 2018 at 10:57

  Op de media rust een ongelofelijk zware verantwoordelijkheid, als “zij” hun car niet vlug keren verliezen ze hun geloofwaardigheid en verzeilen we in een totale chaos.

  Like

   
 11. H. van Klaveren

  28 maart 2019 at 14:24

  Toevallig heb ik beide boeken van Barnett gelezen en ik kan me niet herinneren dat hij ergens iets over de vermenging van de rassen heeft geschreven. Hij bekijkt de ontwikkelingen puur uit militair perspektief, wat niet verwonderljjk is, want naast zij werk voor verschillende geheime diensten, was hin ook professor aan het Naval War College.

  Like

   
 12. H. van Klaveren

  28 maart 2019 at 14:37

  Ik weet niet wat ik moet denken van een boek uit 1925. Waar we mee te maken hebben is de zg. globalisatie 2 en 3, die door de VS eind van de jaren 40 van de laatste eeuw is geinitieerd als doel om de wereld te beheersen. Daarbij hoorde ook het plan om de verenigde staaten van Europa te creeren – natuurlijk onder VS zeggenschap. Deze verenigde staaten van Europa komen niet van de grond vanwege de nationale identiteiten. Zoals Merkel 2014 in een toespraak in Frankrijk al zei ‘met deze nationale identiteiten is een verenigd Europa niet haalbaar’. Dus moeten deze nationale identiteiten verwaterd worden en dat gebeurd momenteel.

  Like

   
 13. laurier

  27 juni 2019 at 14:32

  de moeite waard om te lezen

  Like

   
 14. willy van gasse

  30 november 2019 at 11:10

  gebrek aan beschaving.

  Like

   
 15. Cees Schouten

  22 januari 2020 at 10:23

  Ik geloof heilig in de strekking van dit verhaal. Maar lees wel elders op het internet dat de uitspraak van Jean Monnet, ‘Europe’s nations should be guided towards the superstate without their people understanding what is happning’ nooit zwart op wit is terug te vinden. Alleen dat hij dit geschreven zou hebben in een brief naar een vriend.

  Like

   
 16. avsjo

  9 maart 2020 at 17:43

  Het punt is dat er eigenlijk geen “rassen” bestaan : er bestaat slechts één mensheid. Dat er een verschil in huidskleur is, bewijst niets. Evenmin een verschil in taal of religie maakt geen verdeling in diverse “rassen”. Het overspoelen van het “romeinse rijk” door diverse “germaanse stammen” had niet als gevolg dat er een “nieuw mensenras” ontstond -eerder dat er diverse naties ontstonden….

  Like

   
 17. Dr. h.c Wim Thibaudier

  15 juli 2020 at 19:58

  Dit is gewoon genocide van het Europese Volk. Ik vraag mij af of de dames en heren politici zich niet schamen om met zulke abjecte ideeën te komen.. Waarom is het Europese Volk niet meer goed genoeg.? Degene die dit bedacht heeft is erger dan die gasten uit 40-45.

  Like

   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: