RSS

Interview met Cobra, 30 juni 2017, door Prepare For Change

15 jul

Cobra heeft op zijn website links gezet naar twee interviews: het maandelijkse interview door Prepare For Change en een interview door Essayenya Mosteenya van 6 juli jl. De vertaling van het PFC interview vind je hieronder, het andere interview moet ik nog vertalen. Aan het eind van het PFC interview transcript is een Post script opgenomen met de volgende boodschap:

Wat Lichtwerkers kunnen doen als zij elektromagnetische aanvallen te verduren hebben. Hoe zichzelf te beschermen? Wie kan ons helpen? Dit is wat Cobra suggereert als de beste methode van bescherming in het algemeen voor ons allemaal op dit moment. Dit is zo’n prachtige meditatie om mee te werken, ook al moet je het even oefenen om het te perfectioneren en het zal de mensen op zoveel manieren voordeel brengen!
Veel geluk hiermee. https://eventnl.wordpress.com/2017/04/23/meditatie-samensmelten-met-je-ik-ben-aanwezigheid/

Interview

Lynn geeft een update over het Malawi project, zie http://prepareforchange.net/cobra-prepare-change-june-2017-interview/

Lynn – Hi Cobra, welkom voor onze juni update. Wij zijn blij dat je er vandaag bent.

COBRA – Dank je voor de uitnodiging. Het is altijd een plezier om deze interviews te doen.

Lynn – Dit is Lynn en ik heb mijn partner Aaron en wij gaan samen de vragen doen zoals altijd. Vandaag wilde ik starten met de Grenfell Tower brand op 14 juni, een paar weken geleden in Londen, UK.

Wij uiten onze oprechte condoleances aan al diegenen die onder deze brand hebben geleden.

Er wordt een laag opgebracht om een vorm van thermische isolatie en weerbestendigheid te bieden om het gebouw te verbeteren … maar deze laag kan een brandrisico worden door het materiaal. Was dit het geval met de Grenfell brand Cobra?

COBRA – Dit was een van de, zou ik zeggen, zaken aan de buitenkant. Ik zou zeggen dat de hele infrastructuur in dat gebouw verouderd was en niet goed onderhouden. Dit was simpelweg omdat de eigenaar van het gebouw ervoor koos om niet voldoende te investeren om het gebouw goed te onderhouden.

Lynn – Dus jij denkt niet dat dit een UK 9-11 gebeurtenis was of een valse vlag?

COBRA – Het was geen valse vlag gebeurtenis. Het is simpelweg dat er veel gebouwen zijn, overal op de planeet, die een brandrisico hebben en vroeg of laat kan zoiets overal gebeuren omdat de minimale veiligheidseisen niet in acht zijn genomen.    (ik snap het)    En de Lichtkrachten hebben in de afgelopen jaren in feite al veel van zulke gevallen over de hele planeet voorkomen, dat het niet gebeurde.

Lynn – Wow, ik weet dat er hier veel opschudding is geweest over de situatie met de regering, en het de mensen elders onderbrengen tot wel 200 mijl van de huidige woonplaats, en dit is een enorme ellende. Echt een hele slechte situatie voor deze mensen.

Aaron – Hi Cobra, dit is Aaron, Lynn’s interview partner. Wij gaan door met de tweede vraag. Er wordt gezegd dat Justin Trudeau de onwettige zoon is van Fidel Castro en dat het daarom is dat er een doorgaande handel is tussen Canada en Cuba. Is dit waar Cobra?

COBRA – Ik kan deze informatie niet bevestigen.   (OK)

Lynn – Er wordt gerapporteerd dat het neerschieten van het Congreslid Steve Scalise is gerelateerd aan zijn uitspraken over het onderwerp mensenhandel en kinderroof. Heb jij hier enige aanvullende informatie bij Cobra?

COBRA – Ik zou zeggen dat veel mensen die proberen hierover te spreken op de een of andere manier de mond wordt gesnoerd, en dit is een zo’n geval. Maar, wat de cabal ook doet, zij kunnen dit niet in het geniep gehouden. Er zullen eenvoudig te veel mensen zijn want … die dit blootleggen want het bewustzijn over deze situatie is dramatisch aan het rijzen in de laatste paar maanden, en het maakt deel uit van de operatie van de Lichtkrachten om dit nu in het publieke bewustzijn te krijgen, zo snel mogelijk, want de mensen moeten zich ervan bewust zijn en dan kunnen er veel makkelijker acties tegen worden genomen.   (daar ben ik het mee eens)

Lynn – Congreslid Steve Scalise en anderen werden doodgeschoten door een veronderstelde solitaire schutter tijdens het jaarlijkse congres-basketbalspel twee weken geleden. Was deze solitaire schutter, James Hodgkinson, onderdeel van de diepe staat “psyop”, of was hij alleen een gehersenspoelde liberaal die voelde dat de GOP puur slecht is. Kun je hier alsjeblieft wat over zeggen Cobra?

COBRA – Hij was een van de mensen die was onderworpen aan op trauma gebaseerde programmering en hij was gewoon geactiveerd. Zijn moordprogramma was geactiveerd. De cabal heeft veel van zulke mensen op kritieke plaatsen binnen de US, maar ook wereldwijd.   (dank je)

Aaron – Dennis Rodman, de voormalige US basketbalspeler, die de leider van Noord Korea bezocht, Kim Jong-un, zegt dat hij gewoon een normale man is en niet iedereen wil bombarderen, inclusief de US. Wij weten dat Noord Korea een zeer onderdrukt regime is en het wordt erg gecontroleerd door anderen van een hogere macht. Dus is Kim Jong-un gewoon orders aan het uitvoeren en een happy face aan het opzetten tegenover bezoekers zoals Dennis Rodman, of is hij echt het hart van kwaad zoals wij allemaal moeten geloven?

COBRA – Hij is niet het hart van kwaad, maar hij is het poppetje van het jezuïeteninvloed netwerk dat de Noord Korea situatie gebruikt voor hun eigen doelen.   (OK)

Lynn – Er wordt gesproken en onderhandeld over regime veranderingen in Saoedi-Arabië, Israel, Oekraïne, Japan, de US, en andere landen, om een eind te maken aan alle conflicten en de weg voor te bereiden voor een nieuw financieel systeem. Zijn deze logische, noodzakelijke echt onderhandelingen gaande?

COBRA – Ik zou zeggen dat op een zeker niveau er werkelijk onderhandelingen zijn voor regime veranderingen in deze landen, en zij zullen plaatsvinden. Deze veranderen zullen vroeger of later zijn, maar dit is niet de top belangrijkste perspectief van de hele situatie want de werkelijke financiële reset zal alleen op het moment van de Event plaatsvinden, en niet eerder. Maar bepaalde politieke veranderingen zijn eerder mogelijk en zullen eerder gebeuren. Feitelijk zijn zij in sommige landen al geweest en zij zullen ook in andere landen plaatsvinden.

Lynn – Cobra, weet jij wie de onderhandelingen voeren? Zijn het de ‘white hats’, SSP (Secret Space Program), of wie?

COBRA – In de meeste gevallen zijn het hoogst waarschijnlijk feitelijk de white hats in de overeenkomstige landen, en bepaalde andere, zou ik zeggen, meer verdekte positieve groepen waarover nooit is gesproken in de blogs of websites, en zij zijn niet erg bekend. Zij zijn heel privé en het meeste hiervan vindt volledig achter de schermen plaats en wordt nergens gerapporteerd.   (OK, dank je)

Aaron – Cobra, welke intel heb je over de USS Fitzgerald, die raketvernietiger, waarvan verondersteld wordt dat het was geramd door een Filippijns vrachtschip? Wat gebeurde er echt?

COBRA – Op een dieper niveau zijn er veel, zou ik zeggen, spelletjes die worden gespeeld over disclosure van marine SSP’s (secret space programs = geheime ruimteprogramma’s), en bepaalde krachten, ik zou zeggen negatieve krachten, proberen de marine zover te krijgen om niet te veel openbaar te maken want er is een hele krachtige positieve factie binnen de US Navy die willen vrijgeven, die feitelijk voor volledige disclosure zijn. Zij willen alles openbaar maken. Maar er zijn andere facties die daar sterk tegen zijn. Op dit moment is er een behoorlijk heftig intern gevecht over dit issue.

Aaron – Weet jij wie dit heeft opgezet?

COBRA – Het was gefabriceerd door de opdrachten van mensen die heel dicht bij de chimera groep zitten en het spoor leidt naar de US Air Force.

Aaron – Waarom hebben zij het opgezet?

COBRA – Zoals ik zei is het een waarschuwing aan de navy om niet te veel openbaar te maken over de SSP’s.

Aaron – En het is duidelijk dat dit is wat zij proberen voor elkaar te krijgen?

COBRA – Ja.     (OK, dank je)

Lynn – Zijn de Atlantische piramides die onder water liggen bij de kust van Long Island door de Lichtkrachten gebruikt om te helpen de energie van de zwarte steen op Long Island te balanceren?

COBRA – Ja.

Lynn – Zouden wij profijt hebben van het hebben van piramides in onze huizen, onze zakken, of onder (of over) onze bedden?

COBRA – Ja.

Lynn – Hoe werken deze piramides?

COBRA – Zij werken op de principes van heilige geometrie en de piramidale vorm creëert feitelijk een inter-dimensionale doorgang die het hoger dimensionale energieën makkelijker maakt om de fysieke laag binnen te komen. De Lichtkrachten kunnen al deze piramides gebruiken als deel van een wereld planetair netwerk van Licht en energieën om meer Licht door te geven naar de fysieke laag.   (dank je)

Aaron – Cobra, om een beeld te krijgen van de mate van slechtheid die bepaalde prominente mensen in de wereld hebben, zou je ons naar jouw mening een rating kunnen geven op een schaal van een tot tien, waarbij één een goed persoon is en tien het prototype van slecht. Aangezien Zbigniew Brzezinski na zijn dood naar de centrale zon is gestuurd zou ik aannemen dat hij een nummer tien zou zijn op deze schaal. Naar jouw mening Cobra, zou je alsjeblieft de volgende personen kunnen raten:

Aaron – De eerste is David Rockefeller?

COBRA – Ik zou zeggen dat Brzezinski een 9 is en David Rockefeller is 10.

Aaron – En George Soros?

COBRA – George Soros 9.

Aaron – Is George Soros dood?

COBRA – Nee.

Aaron – En Hillary Clinton?

COBRA – Hillary Clinton – 8

Aaron – En zij leeft nog?

COBRA – Ja, zij leeft nog.

Aaron – Over Bill Clinton?

COBRA – Bill Clinton tussen 7-8.

Aaron – OK. Dat is interessant. En hij leeft ook nog?

COBRA – Ja.     (We hoorden geruchten dat hij al dood was.)

Aaron – Wat betreft Saddam Hussein?

COBRA – Tussen 7-8.

Aaron – En is hij dood?

COBRA – Ja

Aaron – En hier is een goede: Osama bin Laden?

COBRA – Ook tussen 7-8.

Aaron – En hij is zeker dood, ja?

COBRA – Ja.    (OK, de volgende vraag gaat over Osama bin Laden…. Lynn)

Lynn – En sprekend over Osama bin Laden, er wordt gezegd dat hij in 2001 leed aan een ernstige nier- en leverstoring. Hij had dialyse nodig in die tijd en hij was niet in staat om dat te krijgen. Daarom zou hij in december 2001 zijn overleden in Afghanistan. Dus toen de veronderstelde aanval op zijn complex op 2 mei 2011 door de Navy Seals plaatsvond en hij was gedood… aan ons is nooit een bewijs getoond van het lichaam of zo. Wij moesten gewoon het verhaal van de regering geloven. Cobra, kun jij belichten wat werkelijk gebeurde met Osama bin Laden?

COBRA – Deze raid vond feitelijk plaats en hij was gedood bij deze aanval, maar ik zou ook zeggen dat hij niet de sleutelfiguur was. Hij was gewoon als een poppetje ingezet voor het verhaal dat werd verkocht. Het hele verhaal over Al Qaeda groep en dat alles, het was gewoon een gefabriceerd verhaal om de zogenoemde ‘oorlog tegen terreur’ op te bouwen en om de US militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten in stand te houden, en om deze petrodollar machine draaiende te houden. Dat was het issue achter de hele situatie.

Lynn – Dus het verhaal dat was verteld dat hij in december 2001 stierf klopt niet?

COBRA – Ja.    (OK, dank je)

Hier is de link naar wat op het internet wordt gezegd over Osama bin Laden:
http://www.anonews.co/binladen-died-2001/

http://www.prepareforchange.net maakt jouw browser ervaring gebruikersvriendelijk, met nieuwe mogelijkheden dat meer communicatie tussen vrijwilligers mogelijk maakt. Kijk uit naar onze lancering van het vrijwilligers assemblee.

Iets nieuws… net toegevoegd: wij hebben nu een pagina die is gewijd aan brieven van onze lezers aan de Resistance Movement leden! Veel mensen hebben gevraagd naar de RM en hoe wij met hen kunnen communiceren. Prepare For Change helpt nu om dit proces te faciliteren. De Resistance Movement is naar de Aarde gekomen om te helpen met onze planetaire bevrijding. Zij zijn buitenaardsen wiens hoofdbasis op Planeet X is, voorbij Pluto. Zij zijn hier om te helpen, maar kunnen niet alles voor ons doen. Dit is onze planeet en wij moeten zelf een belangrijk deel in dit bevrijdingsproces hebben.

Cobra heeft aangegeven dat de leden van de Resistance Movement, aangezien zij buitenaards zijn, een ander soort van vaardigheden en emoties hebben dan mensen. Zij hebben soms moeite om de mensen te begrijpen met al de verschillende emoties die wij laten zien. Om hen te helpen meer vertrouwd te worden met ons mensen, zal het helpen als wij hetzij mentaal / telepathisch contact met ze zoeken, of fysiek door ze te schrijven: hoe wij voelen, wat onze problemen zijn, hoe wij omgaan met het 3D leven op Aarde. Dit is onze kans om te zeggen wat in ons hart zit aan degenen die zijn gekomen om ons te helpen. Dit is om de band tussen ons te versterken. Dit is een manier om te genezen.

Wij heten je welkom om je bijdrage te leveren aan de communicatie met de Resistance Movement. Voeg jouw gedachten, wensen en gebeden toe. Dit is jouw plek om jezelf te uiten. Wat wil je aan de RM vertellen?

Je vindt deze nieuwe pagina onder de Cobra/RM tab. De vierde plek in het menu. De directe link zal in het transcript staan.

http://prepareforchange.net/letters-resistance-movement/

Wij waarderen onze lezers en luisteraars dat zij het zijn die Prepare For Change groot maken. Denk er alsjeblieft aan om onze website te ondersteunen met donaties via PayPal, of met cheques gericht aan Prepare for Change
1441 Huntington Drive, Suite 1110, South Pasadena, CA 91030

Aaron – Er zijn rapporten dat de straling rondom Fukushima is verdwenen nadat een enorme vloot van onbekende luchtvoertuigen over de regio vloog, volgens de Japanse militaire inlichtingen. Is dit nieuw of is dit de intel die jij al verscheidene jaren geeft – die nu eindelijk in het nieuws is gekomen?

COBRA – Dit is feitelijk oud nieuws. Dit vond in feite jaren geleden plaats toen dit Fukushima ongeluk plaatsvond. Er is in feite nu of de laatste paar jaar niet veel radioactiviteit geweest in dat gebied behalve heel, heel dicht bij de nucleaire reactor. Feitelijk was ik zelf 20 mijl verwijderd van de reactor, en de radioactiviteit in dat gebied was gewoon normaal en de mensen leven daar zoals overal elders zonder enige verstoring.

Aaron – En komt veel daarvan omdat de Galactics ons hielpen om het te verminderen?

COBRA – Ja, er was een interventie tot op zekere hoogte, direct na deze tsunamigolf, die de Fukushima atoomcentrale situatie behoorlijk heeft ingeperkt.  En veel rapporten over straling door de pacific zijn eenvoudig desinformatie.   (OK, dank je)

Lynn – Kun jij wat zeggen over Leo Zagami, de ex-illuminatie insider en zijn recente publieke openbaarmaking over de illuminatie? Is hij echt het binnenste aan het openbaar maken?

COBRA – Hij geeft er veel over vrij, niet alles wat hij weet, maar hij geeft een zekere hoeveelheid van wat hij weet vrij.

Lynn – Heeft hij een rol in het bevrijdingsproces?

COBRA – Ja, hij heeft feitelijk behoorlijk wat vrijgegeven jaren geleden en was feitelijk aan het helpen om veel diepere intel openbaar te maken over bepaalde facties van de illuminatie, vooral in Italië P2 lodge en vergelijkbare organisaties.   (dank je)

Aaron – Benjamin Fulford zei in zijn laatste update: “Het is een goede aanname dat Karl von Habsburg, hoofd van de Pan European Union en de erfopvolger van de Habsburgse troon een kans ziet om zijn voorvaderlijk rijk te laten herleven nu dat deze Saxe-Gotha-Rothschild rivalen zoveel van hun macht zijn kwijtgeraakt. Zou dit zijn een “Ontmoet de nieuwe baas, dezelfde als de oude baas” soort van situatie die mensen zullen moeten ondergaan tot de Event?

COBRA – Er vinden hier in feite een paar situaties plaats. Een is dit interne gevecht tussen de Rothschild-Saxe-Gotha factie en Habsburg factie. Je moet begrijpen dat beide facties niet zo heel erg verschillend zijn. Maar ik zou zeggen dat binnen de Habsburg factie er een infiltratie is van een positieve tempeliergroep die deze situatie gebruikt – niet in uitlijning met de plannen van Carl von Habsburg, maar in uitlijning met bepaalde plannen van de Lichtkrachten. Ik ben in feite van plan om op korte termijn wat intel hierover vrij te geven.   (OK, dank je)

Lynn – Kun je wat zeggen over de 3-vinger mummie van Nazca die onlangs in Peru is gevonden?

COBRA – OK. Wat zou je daarover willen weten?

Lynn – Wij zouden willen weten of dit een echt rapport is of is het nep?

COBRA – Ik zou dit met voorzichtigheid benaderen op dit punt. Ik zou niet teveel hoop zetten op dit specifieke verhaal.

Lynn – Het zou nep kunnen zijn?

COBRA – Ik zou zeggen dat er interferentie was in het hele proces en niet alles is wat het lijkt.

Lynn – Is er enige andere informatie die jij ons over deze mummie kunt geven?

COBRA – Niet op dit moment. Maar ik zou nogmaals zeggen, focus hier niet teveel op en niet teveel hoop op dit specifieke verhaal.   (OK, dank je)

Aaron – Onlangs stelde jij dat je na medio juni ons een update zou geven over sommige operaties van de Lichtkrachten die plaatsvinden. Aangezien wij medio juni voorbij zijn, kun je daar nu over praten?

COBRA – Ik heb in feite intel hierover al voor medio juni vrijgegeven en ik heb zoveel gezegd als ik kon zeggen op dat moment.

Aaron – OK, wat over Long Island met chimera en zwarte steen?

COBRA – Ik zou zeggen dat dit een van de… dit is DE primaire focus van de Lichtkrachten op dit moment en het is duidelijk dat ik niets kan zeggen over deze hele kritieke hele belangrijke doorgaande operatie op dit moment.

Aaron – Over de energievortex in Syrië, is die nu beter?

COBRA – Ja, het is nu beter. Er is veel vooruitgang in Syrië. Het gaat niet snel maar het is solide. De Lichtkrachten zijn Syrië aan het bevrijden en je kunt bijna het eind zien van dit Syrië horrorverhaal.

Aaron – Het gaat het met de healing van de Kongo vortex?

COBRA – De healing van de Kongo vortex, energetisch is er behoorlijk wat vooruitgang, maar op de fysieke laag is de vooruitgang niet zo groot want er zijn veel getraumatiseerde mensen daar en er is eenvoudigweg niet genoeg hulp en eenvoudigweg niet genoeg goede wil om de situatie te veranderen. Dit zal geleidelijk en langzaam genezen, met de uiteindelijke doorbraak op het moment van de Event.

Aaron – En met betrekking tot de plasma laag rondom de Aarde?

COBRA – De plasma laag rondom de Aarde is behoorlijk aan het vooruitgaan in de laatste paar maanden, vooral sinds, zou ik zeggen, medio juni.

Aaron – En de toplet bommen?

COBRA – Hetzelfde.

Aaron – Wij hebben een andere vraag, over Yaldabaoth. Iets te zeggen over Yaldabaoth?

COBRA – Ik heb zoveel als ik kon hierover vrijgegeven. Zoals ik eerder zei zitten wij nu in het midden van een zeer kritieke operatie en ik wil geen enkele update geven die deze in gevaar kan brengen.   (All right, begrijpelijk. Dank je Cobra)

Lynn – OK Cobra, het volgende artikel gaat over de laatste Bilderberg bijeenkomst begin juni 2017. Wij zullen de link in het transcript opnemen voor de mensen die het hele rapport willen lezen: http://www.cogwriter.com/news/prophecy/bilderberg-donald-trump-and-cern/

Aaron – Kritiek voor het federale medisch-biologische agentschap om in staat te zijn om “volledig vast te stellen” dat CERN probeert om contact te krijgen met andere dimensionale entiteiten; een rapport geeft vrij dat wetenschapper-doctor Anatoli Bugorski op 13 juli 1978 de enige mens in de geschiedenis werd om ooit zijn hoofd in een cyclotron partikel te steken terwijl het werkte, en dat hem achterliet met de vaardigheid om mentaal dimensies te doorkruisen. Cobra, denk jij dat dit het resultaat was van dit incident? Had hij ook bijverschijnselen gekregen die niet zo wenselijk waren of iets anders dat niet was vrijgegeven?

COBRA – In basis openen hij en deze experimenten een portaal door dimensies en hij onderging de bijverschijnselen hiervan terwijl hij hier was.   (OK)

Lynn – Dit rapport stelt in feite dat Einstein geen gelijk bleek te hebben… dat partikels niet alleen de snelheid van het licht overstijgen, maar direct kunnen communiceren door separatie en door afstand (of dimensie), vastgesteld in 2015 door onderzoekers van het National Institute of Standards and Technology – wiens verbazingwekkende ontdekkingen verder werden bevestigd deze afgelopen week door Chinese wetenschappers. Klopt dit Cobra?

COBRA – Ja, tot op zekere hoogte is dat zo.

Lynn – Is dit wat wij doen met meditatie en telepathie?

COBRA – Ja.

Lynn – Kun je hierover wat vertellen?

COBRA – In basis is het gehele universum onderling verbonden op een kwantum niveau en de snelheid van licht is alleen geldig voor partikels die reizen in, zou ik zeggen, gewone ruimte en tijd in 4e dimensie continuüm waarbij, zou ik zeggen, het verenigde kwantumveld ver daar voorbij gaat, en deze communicatie is altijd mogelijk en niet alleen mogelijk, het is feitelijk wat al de tijd gebeurt.   (dank je)

Aaron – Over wat dit alles betekent in zijn meest eenvoudige weergave, legt dit rapport uit, is dat de gehele basis voor alle materie en menselijk bestaan bewezen is 100% vals te zijn en gebouwd op niets meer dan onwaarheden en opzettelijke misleidingen – met de “echte/werkelijke” waarheid zijnde dat op het moment dat het leven in de baarmoeder is gecreëerd, een onafscheidelijke en onmiddellijke communicatie link tussen de menselijke wezens en God is gecreëerd. Dus, het klinkt alsof dit de belangrijkste taak van de cabal is geweest: om deze communicatie tussen de mens en God te verbreken op elke mogelijke manier. Het klinkt als de “keizer die geen kleren heeft”. Klopt dit Cobra?

COBRA – Ja, ja.

Dank voor je vragen. Denk er alsjeblieft aan om de geüpdate “CobraFaqs” sectie te checken onder de Cobra tab: http://prepareforchange.net/cobra-interview-faq/

Wij hebben bijna 100 van de Cobra interviews uitgerafeld op onderwerp, en hebben een echte bibliotheek van informatie gemaakt voor jouw onderzoek. Wij vragen ook dat je deze sectie bekijkt voordat je vragen aan Cobra stelt. Check het regelmatig aangezien nieuwe aanvullingen zullen verschijnen. Lees alsjeblieft de instructies bovenaan de vragen pagina voor de regels van deze sectie. Denk eraan dat dit geen blog gebied is: dit is alleen voor de vragen die wij aan Cobra zullen stellen. Doorzoek de Cobra interview FAQ sectie voordat je jouw vragen voor de volgende maand stelt.

Lynn – De “Message of God” geleverd aan de Bilderberg groep, door CERN directeur-generaal Fabiola Gianotti, die zo’n terreur veroorzaakte onder de westerse elite meesterheersers, was een beeld geproduceerd door de grote Hadron-Collider-LHC dat een enkel woord vormde in de oude Hebreeuwse taal, תקל — dat wordt uitgesproken als “TEKEL”. De basis betekenis is: “je bent gewogen op de schaal en onvolkomen bevonden”. http://www.whatdoesitmean.com/index2317.htm
Kun je ons hier meer informatie over geven, Cobra?

COBRA – Ik kan niet bevestigen dat dit feitelijk echt gebeurde. Ik zou zeggen dat dit gewoon een gerucht is en het kan een gefabriceerd gerucht zijn.   (OK, dank je)

Aaron – De LHC is ook geschikt voor een substantiële upgrade in mid-2020, wat het hem mogelijk zal maken om de hoeveelheid van de partikelbotsingen te verhogen en zijn accuraatheid zelfs verder te verbeteren. Het zal ook een naam upgrade krijgen, naar de High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC).
https://www.sciencealert.com/work-is-already-beginning-on-the-large-hadron-collider-s-replacement. Cobra, wat zijn de kansen dat dit zal worden gebouwd?

COBRA – OK, ik zou zeggen dat wij vertragingen en problemen kunnen verwachten bij de bouw hiervan.    (OK)

Lynn – OK, wij hebben hier een kleine sectie Cobra, genoemd, waar of onwaar? Wat wij willen dat je doet is bevestigen dat dit klopt, of verzonnen is.

Lynn – Rapporten dat wij aan het eind van juni meer zullen zien en horen over criminelen arrestaties,

COBRA – Waar, maar ik zou zeggen geleidelijk. Het zal geen plotselinge explosie zijn. Het zal gewoon een geleidelijke tendens zijn tot … meer van deze arrestaties, vooral in de kindermisbruik netwerken.   (mooi)

Lynn – Transitie van 3D naar 4D zal dit najaar plaatsvinden.

COBRA – Ik zal geen enkele datum geven.    (OK)

Lynn – Paus Francis heeft straffen voor kinder-seksueelmisbruik verwijderd.

COBRA – Ik zou alleen zeggen dat bepaalde van zijn besluiten op deze manier kunnen worden geïnterpreteerd, of op elke andere manier, en het is aan de mensen die dit kunnen gebruiken of misbruiken, op de een of andere manier.    (OK)

Lynn – De katholieke religie was gecreëerd door draco’s.

COBRA – Onwaar. Het was gecreëerd door de archons, gefabriceerd feitelijk …. draco’s waren alleen maar een slavenmacht die deze agenda uitvoerde.

Lynn – De draco’s en reptillians vechten onder elkaar.

COBRA – Tot een zekere graad.   (OK)

Lynn – De grootste populatie van draco’s en reptillians zit in Antarctica en Yellowstone.

COBRA – Nee.

Lynn – Europees seksonderwijs is de scholen opgelegd.

COBRA – In bepaalde geïsoleerde gevallen ja, maar niet als een prioriteit van de politiek door Europa.

Lynn – De United Nations is de Luciferiaanse Trust.

COBRA – Ja en nee. United Nations was gecreëerd door de Lichtkrachten maar was toen misbruikt door de cabal.   (OK)

Lynn – John Podesta zit achter de dood van Max Spiers.

COBRA – Niet rechtstreeks, maar hij is verbonden.

Lynn – Degenen die bij de Bilderberg bijeenkomst waren gingen weg met enkelbanden.

COBRA – Niet waar.

Lynn – Cobra, wie zijn de Killdeckians?

COBRA – Dit is een bepaald, zou ik zeggen, buitenaards ras en het was beschreven in bepaalde boeken door mensen die een verbinding met ze hadden.

Lynn – Ik probeerde dit op het internet op te zoeken en ik kon ze zelfs niet vinden. Wat met ze geassocieerd is, is Killdeckians gaan niet “naar het Licht” met de dood. Klopt dit statement?

COBRA – Het is een statement dat als zodanig is gepresenteerd, maar het is niet waar.

Lynn – Yellowstone is een vulkaan.

COBRA – Er is een vulkaan onder de oppervlakte van Yellowstone, ja.

Lynn – De laatste in deze sectie – Er is een 60 kiloton nucleair wapen begraven onder Yellowstone dankzij Obama en consorten.

COBRA – Nee.    (OK, dank je)

Aaron – Deze volgende vraag gaat over de Event.   (alleen 1 vraag)    Cobra, deze persoon heeft je gedurende jaren gevolgd en herinnert zich dat jij zegt dat wij na de Event alleen lente en zomer zouden hebben. Klopt dit?

COBRA – Nee.     (OK, dank je)

Lynn – Ik heb een paar vragen over Tachyon Cobra. In de Tachyon, dit is wat deze persoon rapporteert: “In de Tachyon kamer kreeg ik een inspiratie om Tachyon water te druppelen in verschillende rivieren in centraal Europa die naar verschillende zeeën gaan, en dus binnen twee jaar van de watercyclus, volgens meteorologen, dat wij Tachyon regen hebben in onze velden en tuinen. Wat ik deed. Vermenigvuldigen Tachyons zichzelf in het water of trekken zij andere Tachyons aan vanuit de ruimte, of beïnvloeden zij de andere moleculen van water terwijl zij met hen uitwisselen?

COBRA – Zij verbinden met andere Tachyons voorbij de sluier, en dus versterken zij het Tachyon netwerk op de oppervlakte van de planeet.   (dank je)

Aaron – Wat is de belangrijkste verdienste van Tachyon kamers voor persoonlijke healing?

COBRA – Het voornaamste voordeel is feitelijk dat deze Tachyon kamers alle niveaus van een menselijk wezen harmoniseren, fysiek lichaam, hogere energielichamen, en deze technologie is in feite de ene die ons behoorlijk effectief met de Bron kan verbinden.   (OK)

Lynn – Zijn Tachyon kamers in staat om het proces van de planetaire bevrijding te versnellen?

COBRA – Ja, dat kunnen zij.

Aaron – Zijn bepaalde locaties op het grid van de Aarde meer krachtig dan andere voor het genezen van Gaia?

COBRA – Ja.

Aaron – Zijn bepaalde locaties op het grid van de Aarde meer krachtig voor het doorboren van de quarantaine sluier?

COBRA – Ja.    (OK, dank je)

Lynn – Cobra, wat is het verschil tussen de Tachyon kamers die jij hebt en de tachyon kamers waarmee andere mensen adverteren? Doen zij hetzelfde?

COBRA – Ik kan niet bevestigen dat er andere mensen zijn die werkelijk Tachyon kamers hebben op de oppervlakte van de planeet.

Lynn – Ik begrijp dat er andere zijn, dus jij kent ze niet?

COBRA – Zij claimen het, maar ik kan deze claims niet ondersteunen.   (OK, dank je)

Lynn – De laatste vraag hierover is: hoe heeft het tachyonisatieproces precies effect op Cintamani stenen?

COBRA – Tachyons versterken de verbinding van elk object met de Bron en met Cintamani stenen is dit proces zelfs meer effectief omdat Tachyons die uitwisselen met Cintamani stenen ze meer krachtig maken, want Cintamani stenen zijn een van de meest pure vormen van materie die op dit moment beschikbaar zijn op de oppervlakte van de planeet.   (OK, dank je)

Lynn – De volgende gaan over financieel: de financiële goeroes hebben nu al enige tijd gesproken over dat wij in een enorme financiële collaps komen voor het einde van het jaar. Cobra, is er enige manier dat wij deze collaps kunnen zien aankomen?

COBRA – In basis zijn mensen al gedurende de afgelopen 10 jaar de collaps aan het voorspellen. Elk jaar is er iemand die voorspelt dat het dit jaar gebeurt, dus ik zou hier niet te bezorgd over zijn en in feite wat deze mensen voelen is de financiële reset die zal plaatsvinden en dat bevat de collaps van het oude systeem, en dit zal plaatsvinden op het moment van de Event.

Lynn – Is er iets dat wij kunnen doen op het spirituele of meditatieve niveau dat deze rollende sneeuwbal zal veranderen?

COBRA – Ja, natuurlijk, de wekelijkse meditaties op zondag zijn het perfecte ding dat kan helpen om deze overgang makkelijker te maken.

Aaron – Maken de ‘crypto’ munteenheden deel uit van het nieuwe financiële systeem?

COBRA – Nee.

Lynn – OK, wij gaan over naar geschiedenis. Wat is het werkelijke verhaal van Mozes?

COBRA – In basis was hij een priester die behoorde bij de Egyptische priesterschap en hij heeft toen deze leringen overgebracht naar een bepaald gebied waarin nu Saoedi-Arabië ligt waar hij een nieuwe religie begon.

Aaron – Hebben goedwillende buitenaardsen oorspronkelijk de Neanderthalers gecreëerd als een middel om de eerder gevallen buitenaardsen te reformeren?

COBRA – Nee.

Aaron – Was het Neanderthaler ras toen gekidnapt door de duistere krachten om te dienen als middelen voor henzelf en hun handlangers om te incarneren in de 3-dimensionale vorm op Aarde?

COBRA – Tot een zekere graad ja.   (OK)

De Event zal veel nieuwe innovaties in onze gemeenschappen brengen. Er is een noodzaak om de mensheid en moeder Aarde te steunen middels humanitaire projecten, als wij overgaan van de oude wereld van beperking en bedrog naar nieuwe gemeenschappen die zijn gefocust op positieve groei en barmhartige samenwerking voor allen. Wij moeten genezen, onderwijzen en support geven aan mensen, omgevingen en dieren.

Geld zal beschikbaar zijn om humanitaire projecten te financieren om te helpen bij deze inspanningen. Om deze financieringsnoden te steunen heeft Prepare For Change het humanitaire projecten programma gecreëerd waar leden van Prepare For Change fondsen kunnen aanvragen voor hun goedgeplande humanitaire projecten ideeën. Sinds afgelopen jaar heeft het humanitaire projecten team honderden aanvragen voor projectfinanciering ontvangen. Nu, met volledige implementatie van het projectfinancieringproces is het team vrijwilligers van het Humanitaire projecten team op de toegenomen vraag van steeds toenemende aanvragen aan het reageren door het verbeteren van onze sectie, om het te stroomlijnen en de efficiency te verbeteren. Je kunt meer informatie krijgen op: http://prepareforchange.net/project-description-form/. 
Stuur je eigen projectidee in door het invullen van het project beschrijvingsformulier.

Lynn – Er wordt gesproken over een “zonsimulator”, een nep zon. Ook al heb ik geen afwijkingen in de zon gezien in mijn deel van de wereld (en dit deel is het verre oosten), is er echt een zonsimulator?

COBRA – Nee.    (OK, dat kunnen we begraven)

Aaron – David Paulides onderzocht en schreef verschillende boeken over de mysterieuze verdwijning van duizenden mensen in nationale parken, en de weigering van de autoriteiten om te onderzoeken of te helpen. De aantallen verdwijningen zijn de afgelopen 3 jaar toegenomen. Sommige wandelaars zijn letterlijk van de aardbodem verdwenen want zij zijn het laatst gezien toen zij aan het wandelen waren. Sommige mensen en kinderen zijn mijlen verder weg gevonden, verdwaasd en verward, met of zonder kleren en sommigen zijn daarna mentaal gehandicapt zonder herinnering aan wat er gebeurde. Sommigen zijn nooit gevonden en honden kunnen geen reukspoor vinden om ze te zoeken. Sommige kinderen rapporteren dat zij creaturen hebben gezien, anderen zien militairen, of buitenaardsen, of niets. Andere rapporten van over de wereld laten hele clusters van mensen zien die zijn verdwenen onder vreemde omstandigheden. Een uitleg is “batch uitleningen”, of kidnappen voor uitbreek gemeenschappen buiten de planeet, of slavenarbeid op of buiten de planeet, of zijn het portalen, militairen, negatieve buitenaardsen, of iets anders. Cobra, kun jij helpen om hier licht over te laten schijnen?

COBRA – Dit alles is feitelijk gebeurd. Er was, zou ik zeggen, tot ruwweg 2002-2003 een heel netwerk van militaire ondergrondse bases die deze mensen gebruikten voor experimenten van slavenarbeid voor verschillende zaken, en velen daarvan gingen de wereld af niet zo lang geleden. En er zijn nog steeds wat mensen vermist want zij zijn meegenomen in de cabal misbruiknetwerken, dus het is nog steeds een onopgeloste situatie.   (OK)

Lynn – Is het waar dat vroegere mensen in India hun Veda’s ontvingen van blanke mensen van het noorden (in wat nu Rusland is)? En tot op zekere hoogte in wat wij weten vandaag als India Veda’s en vedische culturen?

COBRA – OK, dit is bijna correct. De locatie, de bron, is niet exact Rusland maar het is onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie, maar ik zou zeggen dat dit verhaal voor zo’n 60-70% correct is.   (OK, dank je)

Aaron – De series boeken door Baird Spalding in 1924: “Life and Teachings of the Masters of the Far East”, vertelt het verhaal van sommige Amerikaanse ontdekkingsreizigers in het Verre Oosten in de vroege jaren van 1900. Zij schreven een serie boeken over hun ervaringen en de “Masters”, inclusief Jezus die af en toe zou bezoeken, die het weer konden veranderen, verschijnen en alles verbeteren, licht creëren, voeding en muziek, en andere ‘wonderen’. Op de binnenpagina staat: deze Masters of oudere broeders helpen en gidsen de bestemming van de mensheid. Wie zijn deze masters of buitenaardsen in deze serie boeken?

COBRA – Dit zijn de opgestegen meesters.   (OK)

Aaron – Hij gaat door: Baird Spalding ging door met het geven van lezingen in de late dertiger jaren en had een groot aandeel in de spirituele gemeenschap rondom de wereld. Enige andere informatie die je ons over de heer Spalding kunt geven Cobra?

COBRA – In feite was hij gekozen door de opgestegen meester St. Germain om een deel van de leringen openbaar te maken van de opgestegen meesters in die tijd. Hij heeft feitelijk veel bijgedragen aan het verhogen van het bewustzijn in die tijd, het begrip van de opgestegen meesters en begrip van die situatie.

Aaron – Hij gaat door: in deze boeken reisden ze vaak naar verschillende tempels. Er was een grote tempelgrid rondom de Aarde. Hoe helpt dat grid om de energie van de Aarde te stabiliseren?

COBRA – Dit grid maakt in feite deel uit van het Agartha netwerk. Dit helpt natuurlijk veel om de planeet te stabiliseren, en zonder dat grid zou in basis de oppervlakte van de planeet nu onbewoonbaar zijn.   (OK)

Aaron – Veel van de tempels waren vernietigd en andere gebouwen zijn erboven gebouwd. meestal daarna gebruikt door de duistere kant. Wat was het oorspronkelijke gebruik van deze tempels?

COBRA – Om het Licht te verankeren.

Aaron – Je zei dat na de Event er meer Godinnentempels zullen worden gebouwd?

COBRA – Ja.

Aaron – Is er enige verdere informatie die je ons hierover kunt geven?

COBRA – Niet op dit moment. Nog niet, maar de informatie zal worden gegeven wanneer de tijd er rijp voor is.   (dank je Cobra)

Lynn – Er zijn in het verleden meldingen geweest over wezens die niet sterven – maar die voor eeuwen blijven en over de wereld reizen en de geschiedenis beïnvloeden door het doen van “wonderen” terwijl zij zich voordoen als mensen. Hoe verhoudt dit zich met deze Masters uit het verre oosten, of hoe betrouwbaar zijn deze verhalen?

COBRA – Ja, dit is heel erg verbonden, want deze mensen die zijn opgestegen sterven niet en dit maakt deel uit van hetzelfde verhaal.   (dank je Cobra)

Aaron – Cobra, ben jij bekend met Wayne Herschel’s werk op http://thehiddenrecords.com/?

COBRA – Tot een zekere graad.

Aaron – Hij heeft veel ontdekkingen gedaan dat oude megalithische sites sterrenmappen zijn van de Pleiaden. Is dit zo en kun je vooral commentaar geven op de Cydonia op Mars, de piramides op Abusir, Tikal, etc., zijn dat sterrenmappen van de Pleiaden?

COBRA – Ja, zijn werk is, ik zou zeggen, dit deel van zijn werk is behoorlijk juist. Hoofdzakelijk, niet alle sterrenuitlijningen zijn precies zoals hij ze presenteert, maar het basisidee dat hij presenteert is behoorlijk correct.

Aaron – Ook, weet jij of het been van het stiersymbool van Egypte en andere gemeenschappen een symbool is van de Pleiaden, en of het centrale symbool van de Dendera zodiak inderdaad de Pleiaden is?

COBRA – Ja.    (OK, dank je)

Lynn – Zijn de binnenaarde bewoners in 3D of 4D?

COBRA – Dan zou ik willen vragen hoe je 3 of 4D definieert?

Lynn – 3D zou ik definiëren als mensen zoals wij en 4D als de astrale laag.

COBRA – Er zijn fysieke wezens in de binnenaarde.

Lynn – OK, dus dat zou hen 3D maken, of zouden zij ook in 4D zijn?

COBRA – In feite zijn zij beide. Zij hebben geavanceerd bewustzijn maar zij hebben fysieke lichamen.   (OK)

Lynn – Ik herinner mij dat Corey zei dat, in feite, 4D en andere dimensies alle fysieke dimensies zijn (en zo ook zichtbaar). Het is niet hetzelfde als de astrale laag. Het is te zeggen, de lagen (astraal, etherisch, etc.) zijn niet hetzelfde als dimensies. Dimensies zijn meer gerelateerd aan de graad van bewustzijnstrilling van de wezens, dus hun gecorreleerde materie zal alleen zachter zijn, maar nog steeds zichtbaar. Klopt dit Cobra?

COBRA – Ja, in basis heb je fysieke materie, je hebt astrale materie, je hebt mentale materie. Je hebt verschillende lagen van creatie. Het bewustzijn is altijd aanwezig op al deze niveaus. Iedereen heeft een astraal lichaam. Iedereen heeft emoties. Hoe deze emoties zijn gezuiverd of gevorderd stelt in feite de specifieke staat van bewustzijn vast van dat specifieke wezen.    (OK, dank je)

Aaron – Hoe creëren buitenaardse gemeenschappen morele waarden en houden ze deze in stand zonder enige religieuze en geloofsystemen te hebben, aangezien “goed” en “kwaad” alleen relatieve constructies zijn die op elk moment kunnen worden veranderd?

COBRA – Ik ben het hier niet mee eens.   (OK)    In basis is “goed” en “kwaad” duidelijk gezien met het innerlijke oog van de ziel. Je hoeft geen politie te hebben of enig moreel instituut of religie om te weten wat goed of kwaad is.   (OK, dank je)

Lynn – Iemand wil weten waarom het woord “Event” is gekozen in plaats van iets als “mijlpaal” of iets anders?

COBRA – Het was gekozen omdat deze wereld, dit woord feitelijk bepaalde associaties triggert die niet zijn geladen. Zij zijn neutraal.   (OK, dank je)

Aaron – Op enig moment zullen wij in staat zijn om gelijkwaardig te zijn met wezens van andere sterrenstelsels?

COBRA – Het ligt eraan over welke wezens van welke sterrenstelsels je praat. Je moet wat meer specifiek zijn want anders kan ik geen antwoord geven.   (juist)

Lynn – Van welk sterrenstelsel kwamen de arabieren uiteindelijk?

COBRA – Zij kwamen niet van enig specifiek sterrenstelsel als een ras. Er waren individuele mensen die incarneerden in dat ras dat kwam van verschillende sterrenstelsels.

Lynn – Deze persoon gaat verder te vragen: Turkse taal etnische groep, kwamen zij van een bepaalde plek? (Azeri, Kazakh, Turkmen, etc.)

COBRA – Er was een gemengde situatie, maar er was veel archon bemoeienis in deze specifieke etnische groep.

Lynn – Hij gaat door met vragen over Tai-Kadai taal etnische groepen (zoals Thai, Lao, Shan, etc.)

COBRA – Ik kan deze vraag niet beantwoorden omdat ik daarmee niet bekend ben.   (OK)

Lynn – En dan willen zij weten Denen, Finnen, Duitsers, Polen. Kwamen zij van een specifiek sterrenstelsel?

COBRA – Zo werkt het niet. In basis wat gebeurt is dat mensen individueel in incarnaties komen vanuit verschillende sterrenstelsels, maar niet als een groep, niet als een natie.   (OK, dat klinkt logisch)

Prepare For Change is officieel aangewezen als een liefdadige instelling (501(c)3). Degenen die in de US leven kunnen legaal hun donaties aan PFC aftrekken. Wij waarderen je support via de PayPal knop of je kunt cheques sturen aan Prepare for Change: 1441 Huntington Drive, Suite 1110, South Pasadena, CA 91030

Aaron – Vragend naar een planeet met de naam Thiaoouba. Zijn de wezens van deze planeet “Wing Makers”?

COBRA – Nee.

Aaron – Is er iets anders dat je ons over hen kunt vertellen?

COBRA – Er was een boek over dat specifieke ras en als je geïnteresseerd bent in dit specifieke verhaal kun je dat boek lezen. Vanuit mijn perspectief is het niet zo belangrijk. Zie: http://galactic.no/rune/thaoeng.html

Lynn – Wie en wat zijn de wezens die Bigfoot of de Sasquatch worden genoemd?

COBRA – Zij maken deel uit van een zekere evolutie die parallel ging met de evolutie van de oppervlaktemensheid.

Lynn – Zijn zij van binnenaarde of 2e dimensie?

COBRA – Velen van hen waren verbonden met de binnenaarde, maar niet allen. Sommigen van hen leefden eenvoudig op de oppervlakte van de planeet.

Lynn – Wat was hun doel om naar de Aarde te komen?

COBRA – Eenvoudigweg om leven te ervaren.

Lynn – Zij lijken in staat te zijn om te verdwijnen indien nodig en het kan een nogal hoorbaar geluid zijn als een grote krak of crash. Hoe werkt dat voor hen?

COBRA – Ik kan niet bevestigen dat dit feitelijk gebeurt. Van mijn perspectief zijn dit alleen geruchten.   (OK)

Lynn – Zijn mensen op enige manier aan hen gerelateerd?

COBRA – Ja, zij zijn in de verte gerelateerd.   (dank je Cobra)

Aaron – Het land Iran is gezien als de slechte jongen van de wereld, met hun veronderstelde nucleaire programma en het roepen van “dood aan het westen”. Cobra, wat is de huidige status van Iran, en zijn deze mensen gehersenspoeld en gemanipuleerd om de slechteriken van de wereld te zijn, of is dit gewoon meer propaganda van de westerse nieuwsmedia?

COBRA – Het is duidelijk propaganda van het westen want Iran wil niet de dictaten gehoorzamen van de cabal, dus dit is waarom het zo beschimpt wordt in de westerse media.   (OK, dank je)

Lynn – Ik weet dat de mensen van Israel niet representatief zijn voor de politiek van Netanyahu en zijn regering. Cobra, zou je wat kunnen zeggen over de staat Israel, en over hun relaties met de US, hun strijd met de Palestijnen, en hun agressie naar Iran?

COBRA – Het is eenvoudigweg dat hetzelfde cabalnetwerk dat de US controleert ook Israel controleert, en er is hier een sterk verband en zij hebben dezelfde politiek.   (ik snap het, dank je)

Aaron – Cobra, kun je alsjeblieft het verschil beschrijven tusen draco’s en reptillians?

COBRA – Ik zou zeggen dat de draco’s meer mentaal zijn, zij zijn in staat om te plannen en strategie te ontwikkelen, terwijl reptillians meer emotioneel gebaseerd zijn en zij reageren gewoon.   (OK, dank je)

Lynn – Als Yaldabaoth de plasma manifestatie is van de primaire anomalie, in welke andere dimensies zit de primaire anomalie en als dat zo is in de fysieke dimensie, hoe manifesteert Yaldabaoth zich in het fysieke?

COBRA – Yaldabaoth is alleen een plasma entiteit en het is niet de enige manifestatie van de primaire anomalie. Primaire anomalie is overal in alle dimensies, en het manifesteert op verschillende manieren. Soms heel subtiel, soms heel intens, dus het is gewoon, zou ik zeggen, een kracht die de kracht van de evolutie tegengaat.

Lynn – Dus het manifesteert ook in andere dimensies als een plasma entiteit?

COBRA – Nee.

Lynn – Hoeveel dimensies bestrijkt deze entiteit?

COBRA – Het is alleen een plasma entiteit, het heeft een lage staat van bewustzijn.

Lynn – Is het 4e of lager?

COBRA – Ik zou dit niet in dimensies beschrijven want het wordt gewoon te verwarrend voor de mensen.   (OK, dank je)

Aaron – Is Yaldaboath een bewust wezen of een AI (Artificial Intelligence = kunstmatige intelligentie) of beide?

COBRA – Het is een bewust wezen maar nogmaals, ik zei het eerder, het heeft een lage staat van bewustzijn.

Aaron – Is de reden waarom de Yaldabaoth niet weg wil gaan omdat een groep op de oppervlakte of eronder zijn baby in een tank heeft, omgeven door wachters of …

COBRA – Nee, nee, nee, nee, nee.    (Ik wilde daar niet gaan) (gelach).

Aaron – Je zei dat je geen commentaar wilt geven op meer vragen over Yaldabaoth?

COBRA – Wij kunnen erover praten op een andere manier.

Aaron – Dit zou een te gevoelige vraag kunnen zijn om te stellen, maar er is een website die de universele oplossing van de Yaldabaoth laat zien. Het begon in december 2016 met 19% van de tentakels verwijderd. 19 februari 2017 was 100% van de tentakels verwijderd. Eind maart was 10% van de rest van Yaldabaoth verwijderd. Eind april was een andere 38% verwijderd. Eind mei nog weer 8% verwijderd. En op de 23e van deze maand, wat een week geleden was, maar een andere 4%. Met deze snelheid gaat het nog 10 maanden vergen om de rest van Yaldabaoth te verwijderd. Cobra, klopt dit en kun je ons wat vertellen over de huidige problemen met de snelheid van verwijdering van de Yaldabaoth?

COBRA – OK. Ik kan niet de accuraatheid van dat blog bevestigen of ontkennen. De mensen moeten hun eigen leiding hierover vinden. En ik zal geen enkel percentage geven, allereerst omdat het niet in percentages lineair kan worden uitgedrukt, en deze informatie, zelfs als ik die had, zou niet gunstig zijn om publiek te verkondigen.   (juist, dat is goed om te weten)

Lynn – Staat de chimera aan de top van de voedselketen boven de archons?

COBRA – Ja.

Lynn – Er wordt gezegd dat chimera een mix is van mensen en buitenaardsen. Klopt dit, of zo niet, kun je ons wat vertellen over hun oorsprong?

COBRA – Zij kwamen van de Andromeda galaxy en zij zitten in menselijke lichamen. Zij zijn menselijke buitenaardse species en nu leven zij in menselijke lichamen op de oppervlakte van de planeet.

Lynn – Kun jij wat zeggen over de sterkte en het aantal chimera dat op Aarde is achtergebleven?

COBRA – Ik zou zeggen dat er nu minder dan 200 van hen zijn op de oppervlakte van de planeet.   (OK, dat is goed om te weten, dank je wel)

Aaron – Wie zijn de zwarte ogen kinderen of mensen?

COBRA – Ik kan niet bevestigen dat dit zelfs bestaat.

Aaron – En de tweede vraag, werken zij voor de cabal, maar dat is hetzelfde antwoord nietwaar?

COBRA – Ja.

Lynn – Ik ga verder met vragen over de Lichtkrachten, wij hebben er 4. Is dat OK?

COBRA – Ja, de laatste 4.

Lynn – Er is een ondergrondse metro of trein die sommige militaire bases verbindt, testgebieden, nucleaire wapengebieden, uranium mijnen, etc. Is dit alles nog steeds operationeel in het licht dat sommige van de ondergrondse bases zijn vernietigd?

COBRA – In feite waren er veel netwerken van deze metro’s die verschillende plaatsen ondergronds verbonden, en ik zou zeggen dat een specifiek netwerk lange tijd geleden volledig onklaar is gemaakt. Een netwerk was niet zo lang geleden onklaar gemaakt, en ik zou zeggen dat er nog maar stukjes hiervan operationeel zijn in de handen van de chimera groep. En al het andere hiervan is in de handen van de Lichtkrachten.

Lynn – Dus er zijn operationele tunnels waar de Lichtkrachten de scepter zwaaien, ja?

COBRA – Ja, natuurlijk.

Lynn – Wie heeft nu de controle over de trein shuttle, Lichtkrachten of duistere krachten?

COBRA – De Lichtkrachten.    (OK, goed)

Lynn – Is er een verschil tussen ondergrondse bases en onderwater bases?

COBRA – Dat is in basis hetzelfde.

Lynn – Tot hoeveel van dit systeem heeft Agartha toegang, of hebben zij een geheel ander systeem om ondergronds te reizen waarover jij ons kunt vertellen?

COBRA – Zij hebben veel eigen systemen, sommige daarvan gebaseerd op teleportatie en sommige daarvan zijn nog gebaseerd op shuttles. Maar soms gebruiken zij delen van dit systeem dat zij hebben bevrijd uit de handen van de duistere krachten.    (OK, goed)

Lynn – Dank je Cobra, dat je vandaag bij ons was en weer veel mooie antwoorden gaf op verschillende nieuwe onderwerpen die wij eerder nog niet hadden besproken. Wij verwelkomen je hier volgende maand weer en wij kijken er naar uit.

Aaron – Dank weer Cobra.

COBRA – Ja, Dank jullie zeer hiervoor. En ik zou iedereen willen aansporen om je visie vast te houden en samen zullen wij overwinnen.

Om af te sluiten zou ik het hele team willen bedanken dat dit interview mogelijk maakte:

Cobra als onze gewaardeerde gast. Zijn website is: http://2012portal.blogspot.com/
Aaron—mijn interview partner, geluid en editing technicus
Het CobraQuestions Team: Shawn, Rob, Kiko en Felipe
DOV voor ons themalied: Voices of the World
DaNell voor haar transcriptie expertise
Untwine voor modulatie
Dane achter de schermen
en al onze geweldige luisteraars!

En bedenk altijd …. Wij zijn Allemaal Stemmen van de Wereld.
Muziek: Voices of the World

Post script

Wat Lichtwerkers kunnen doen als zij elektromagnetische aanvallen te verduren hebben. Hoe zichzelf te beschermen? Wie kan ons helpen? Dit is wat Cobra suggereert als de beste methode van bescherming in het algemeen voor ons allemaal op dit moment. Dit is zo’n prachtige meditatie om mee te werken, ook al moet je het even oefenen om het te perfectioneren en het zal de mensen op zoveel manieren voordeel brengen!

Veel geluk hiermee. https://eventnl.wordpress.com/2017/04/23/meditatie-samensmelten-met-je-ik-ben-aanwezigheid/

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 15 juli 2017 in Interview met Cobra NL

 

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: