RSS

Interview met Cobra, 6 juli 2017, door Essayenya Mosteenya

15 jul

N.B. Dit is een transcript van een opgenomen interview. Waar in de tekst [..?] staat betreft dit een stukje dat niet kon worden ontcijferd door degene die het transcript maakte.
—–

EM: Aan ons is verteld dat om de Aarde te kunnen bevrijden de kritieke massa moet worden bereikt. Echter, in de recente conferentie zei jij dat wij van nu af aan er niet langer meer zoveel nodig hebben zolang er NIET EEN enkel persoon is die volledig is verbonden met zijn IK BEN aanwezigheid. Wat is er gebeurd met de Lichtkrachten om deze boodschap aan ons te laten geven?

C: Okay. Dit zijn twee aspecten van dezelfde situatie. Eén ding is de wereld kritieke massa die veel helpt bij de planetaire bevrijding, en het andere ding, wat ook waar is, is dat maar één persoon die een perfecte verbinding met zijn IK BEN aanwezigheid heeft en een volledig begrip van de situatie de planeet kan bevrijden, dus gewoonlijk is het een combinatie van beide factoren die kunnen helpen bij de transformatie.

EM: Waar zouden mensen moeten beginnen als zij deze volledige staat van verbinding met hun IK BEN aanwezigheid willen bereiken. Eerlijk zijn met hun zielen?

C: Dat is een goede start ja.

EM: In Godfre’s “Unveiled Mysteries”, staat dat de mensen hun oorsprong kenden, zij kenden hun Bron en zij waren zorgzaam geleid en beschermd door hun IK BEN aanwezigheid. Zou jij zeggen dat wanneer deze VOLLEDIGE verbinding met de IK BEN aanwezigheid plaatsvindt, de mensen tenminste zullen weten dat zij niet langer alleen zijn, ook al zouden zij nog steeds wat twijfels hebben over hoe beschermd zij zijn en of de Lichtkrachten altijd om ons heen zijn? Kan dit soort weten, ongeacht wat twijfels, gezien worden als een vorm van volledige verbinding?

C: Geleidelijk, als jouw verbinding met jouw IK BEN aanwezigheid verbetert, zal er niet langer een gevoel van alleenzijn zijn, en de bescherming zal toenemen terwijl jouw verbinding met jouw IK BEN aanwezigheid toeneemt. Dit is waarom het heel goed is om je te verbinden met jouw IK BEN aanwezigheid met een kolom van Licht – zoals ik enige tijd geleden een link op mijn blog heb geplaatst. Er was een heel mooi artikel over een kolom van Licht – verbindend met jouw IK BEN aanwezigheid en deze verbinding is een van de krachtigste vormen van bescherming tegen elke negativiteit die mensen [..?] kunnen doen op deze planeet.  (https://eventnl.wordpress.com/2017/04/23/meditatie-samensmelten-met-je-ik-ben-aanwezigheid/)

EM: Je zei dat St. Germain zich niet voldoende bewust was van de planetaire situatie, en dat, om volledig succes te hebben in zijn missie om één enkele persoon te hebben die de Aarde bevrijdt via zijn volledige verbinding met zijn/haar IK BEN aanwezigheid, iemand zich bewust moet zijn van vele feiten die St. Germain zich in die tijd niet bewust was. Hoe is het ‘genoeg weten hoe de planetaire situatie is’ dat het gaat helpen bij zijn missie? Waarom moeten mensen zich bewust zijn van de vele feiten die St. Germain zich in die tijd niet bewust was?

C: Okay. Je hoeft je niet bewust te zijn van deze feiten om te verbinden met je IK BEN  aanwezigheid. Maar als je je bewust bent van deze feiten en je tegelijkertijd verbindt met je IK BEN aanwezigheid, zal je IK BEN aanwezigheid deze feiten beginnen te transformeren. En dat is hoe het meer efficiënt kan zijn bij de planetaire bevrijding.

EM: Wat bedoel je met VOLLEDIGE verbinding met de IK BEN aanwezigheid? Zou je ons een voorbeeld kunnen geven van hoe deze volledige verbinding zal manifesteren, als een persoon zich bewust moet zijn van veel feiten waar St. Germain in die tijd niet bewust van was?

C: Die volledige verbinding kan zich op verschillende manieren manifesteren. Het hangt af van het individu want jouw IK BEN aanwezigheid zal jou altijd leiding geven over hoe het zal manifesteren dus dit is een zeer individuele situatie. Het is niet voor iedereen hetzelfde.

EM: Dus, het (de VOLLEDIGE verbinding met de IK BEN aanwezigheid) verschilt van persoon tot persoon?

C: Ja.

EM: Is het waar dat wat de Great White Brotherhood werkelijk bezighoudt de relatie is die de mens heeft met zijn almachtige God zelf?

C: Het doel van de opgestegen wezens is om de condities van elk menselijk wezen op twee manieren te verbeteren. Nummer een, door het verhogen van hun verbinding met hun IK BEN aanwezigheid. Nummer twee, door het verbeteren van hun levensvoorwaarden. Dus het is beide (van deze zaken).

EM: Is het een goed idee om met de opgestegen meesters uit te wisselen en zelfs onze hogere zelven op de manier dat wij zouden uitwisselen met onze vrienden? Bijvoorbeeld, naast het delen van onze bitterheid met hen, zouden wij ook wat leuke anekdotes uit onze levens kunnen delen, en wellicht pret met ze hebben zoals wij doen met feitelijke vrienden?

C: Ja, je kunt met ze uitwisselen zoals met je vrienden. Precies.

EM: Is er een zeker niveau van binding die gebeurt bij dit soort van uitwisseling?

C: Ja, natuurlijk. Er is altijd een hartverbinding die plaatsvindt in de interactie met opgestegen wezens.

EM: Tijdens deze jaren, ook al zouden wij wat strubbelingen met onze familie kunnen hebben, betekent het niet noodzakelijkerwijs dat wij niet van ze houden. Wanneer wij kalmeren gaan wij gewoon verder en koesteren de tijd die wij samen doorbrengen. Sommige mensen vragen of deze vorm van relatie kan worden toegepast op de relatie met onze IK BEN aanwezigheid en zelfs met de Lichtkrachten?

C: Ja.

EM: Hebben de Lichtkrachten (zelfs voor opgestegen meesters en Bron) zich ooit zorgen gemaakt dat als de Event verder zou worden vertraagd zij het risico zouden kunnen lopen om wat sterrenzaden te verliezen?

C: Zij zijn volledig en compleet bewust van deze situatie.

EM: Maken zij zich ooit zorgen?

C: Ik zou niet zeggen zorgen op een menselijke manier, maar zij zijn zich ervan bewust en zij doen wat zij kunnen om deze situatie te verbeteren.

EM: Is het waar dat doorheen alle jaren van galactische oorlogen dat sommige wezens in zowel Licht als duistere krachten vermoeid zijn geraakt van dit gevecht dat nooit eindigt, en dat zij tot de realisatie zijn gekomen dat eenheid niet kon worden verkregen door het controleren en onderwerpen van de tegengestelde polariteit?

C: Ik zou zeggen dat het niet mogelijk is om deze polariteiten op een harmonieuze manier te verzoenen omdat de duistere krachten niet hebben [..?] de intentie tot samenwerking. Dus de enige manier dat dit kan worden opgelost is door het brengen van bepaalde van deze wezens in de Galactische Centrale Zon. Er is geen andere manier. De Lichtkrachten probeerden dat conflict op een vreedzame manier op te lossen gedurende een hele lange tijd – zelfs voor te lang – en het had geen succes. Dus de enige manier om eruit te komen is dat bepaalde wezens eenvoudigweg moeten worden gedesintegreerd.

EM: Zitten wij nu in de derde poging – volgens sommige websites – om eenheid te bereiken door het Licht hun eigen schaduwen te laten integreren, en SIMULTAAN door het hebben dat het duister hun innerlijke Licht omarmt?

C: Nee. Zoals ik zei, deze pogingen zijn geëindigd. Nu is het enige overgebleven ding de verwijdering van alle duister zo snel als mogelijk is, en bevrijding van elk bewust wezen uit de grip van de duistere krachten, zo snel mogelijk op een veilige manier.

EM: Zijn bepaalde facties van de duistere krachten zich gaan realiseren dat wat zij ons hebben aangedaan volledig verkeerd is, en ondertekenden het vredescontract om de galactische oorlog met de Lichtkrachten te beëindigen toen in 1996?

C: Okay. Er waren bepaalde facties die zich feitelijk aan het Licht hebben overgegeven in de tijdsperiode tussen 1994-1995 tot 1998. Er waren wat enorme overgaven die plaatsvonden maar helaas heeft dat niet alle duistere krachten bevat – maar één factie.

EM: Waren deze wezens die dat vredescontract tekenden daarvoor in de top zoals de chimera of archons zijn? Of zaten zij allemaal onder de chimera en archons?

C: Nee, het was eenvoudig een andere factie die zich overgaf.

EM: Met hun kennis van de wapens die zij maakten, zou het de Lichtkrachten niet helpen om de bommen veel makkelijker te verwijderen als deze facties zich overgaven?

C: Het zou feitelijk veel makkelijker zijn als wij niet in een gijzelingssituatie zaten, maar er is een gijzelingssituatie op deze planeet en dat is waarom de Lichtkrachten nu heel voorzichtig moeten zijn over hoe zij omgaan met de toplet bommen. Anders zou deze situatie veel eerder zijn opgelost.

EM: Dus waar wij deze jaren mee te maken hebben zijn de overgebleven facties die behoorlijk ontdaan zijn over de contracten om een einde te maken aan de galactische oorlog, en die nog steeds de quarantaine Aarde in stand willen houden, zij willen geen vrede in het universum, en zij willen zeker meer slaven door het verdraaien van sommige leringen in de “Law of One”?

C: Ja.

EM: Zijn de Schepper God en de Prime Creator God aan het wachten op de Galactische Confederatie van Licht om de bommen en de zwarte steen te verwijderen, of zijn sommige geheime operaties geautoriseerd om te voorkomen dat de Event verder wordt vertraagd en om de uiteindelijke doorbraak te verzekeren?

C: Er zijn veel lagen. Dit is feitelijk een grote operatie die vele, vele lagen heeft, en sommige van deze lagen zijn geclassificeerd en ik heb [..?] (voorkomen) om over ze te praten, dus ik praat erover zoveel als ik kan zonder het succes in gevaar te brengen en de veiligheid van de operaties, maar er is veel, veel meer gaande dan wordt gepubliceerd.

EM: Wat is de ‘oorspronkelijke’ bedoeling van de ‘Law of One’ vanuit het perspectief van de Lichtkrachten?

C: Ik kan geen commentaar geven op dat gechannelde materiaal want noch ik noch de Lichtkrachten kunnen volledig instemmen met wat daar is geschreven.

EM: Als het verwijderen van de topletbommen zo veel moeilijker blijkt te zijn dan de Lichtkrachten verwachtten, waarom hebben wezens van veel hogere dimensies zo lang gewacht in om te grijpen? Is het weer door het gijzeling-wraakneming mechanisme?

C: Het was in feite altijd behoorlijk moeilijk om op deze planeet in te grijpen vanwege deze gijzelingssituatie, en in de laatste 25.000 jaar moesten de Lichtkrachten altijd heel erg voorzichtig zijn in hun operaties. En de situatie is nog steeds niet opgelost want wanneer de situatie is opgelost zullen wij de doorbraak hebben. Wij zullen de uiteindelijke bevrijding hebben.

EM: Zijn deze veel hoger dimensionale wezens een van de zeven stammen van Licht?

C: Ik kan deze vraag niet beantwoorden want ik ben het niet eens met zeven stammen van Licht – met die beschrijving.

EM: In het zicht van de controle over de vloed van intel door de chimera groep, is het waar dat zelfs voor leden van de Resistance zij de status van de quarantaine Aarde hebben onderschat en net zo geschokt zijn als wij zijn?

C: Ja, ook zij hebben de situatie onderschat en het was ook voor hen een behoorlijke verrassing. Niet zo erg als voor de oppervlaktebevolking, maar ook zij verwachtten niet dat het zo moeilijk zou zijn en zij verwachtten niet dat dit zo lang zo vergen.

EM: Zelfs voor de Galactische Confederatie van Licht, de opgestegen meesters, en de Sphere Being Alliantie, zij hebben allemaal dezelfde terugvallen ervaren en kunnen zeker de frustratie begrijpen en de pijn van de oppervlaktebevolking?

C: Ik kan niets zeggen over de Sphere Being Alliantie want ik heb geen contact met die groep of ik zie deze dingen anders, maar ja, voor de opgestegen meesters, zelfs zij verwachtten niet zoiets als dit. Feitelijk verwachtte niemand in dit universum dat het duister zo ver zou gaan en niemand verwachtte dat de situatie zo moeilijk en moeizaam zou zijn, dus werkelijk niemand was hierop voorbereid.

EM: Wat met betrekking tot de Bron?

C: Bron – natuurlijk de Bron was en is zich hiervan bewust. Maar communicatie met de Bron is nooit perfect in deze dimensie van het universum. En het begrijpen van de kosmische situatie is nooit perfect door de primaire anomalie, dus dit is waarom deze perceptie van de Bron niet volledig overging in het gemanifesteerde universum.

EM: Zou jij het ermee eens zijn dat zelfs voor de ‘Wingmakers’ zij dezelfde terugvallen hebben ervaren?

C: Zij hebben dezelfde terugvallen ervaren op een andere manier. Niet zo rechtstreeks, niet zo drastisch, maar meer als de frustratie van het niet in staat zijn om het goddelijke plan meer efficiënt door te geven aan de Galactische Lichtkrachten en om meer rechtstreeks in te grijpen in de planetaire situatie. Hun oorspronkelijke plan was meer rechtstreeks contact met de oppervlaktebevolking, meer disclosure, en snellere bevrijding.

EM: Is het waar dat de Bron met zijn alziende oog elk plan van de duistere krachten kent, maar door de gijzelaars in hun macht heeft de Bron hen de controle over de intelstroom moeten toestaan? Correct?

C: Helaas, ja, dat is waar.

EM: Dus de Bron kent elk plan van de duistere krachten?

C: Ja.

EM: Kunnen mensen aan de Bron vragen om veel meer in te grijpen met het oog op de controle van de intelstroom?

C: Het is goed om de Bron om een meer directe intelstroom te vragen en meer directe interventie. Dat is feitelijk een heel goed idee.

EM: Wat zou nu gebeuren als de Lichtkrachten ingrijpen met MILITAIRE KRACHT om de Aarde te bevrijden in plaats van het focussen op het verwijderen van de overgebleven bommen en het onschadelijk maken van de zwarte steen?

C: Okay. Er is een zekere mogelijkheid dat de bommen zouden worden gedetoneerd wat zou zijn – zou ik zeggen – een wereld planetair cataclysme waarvan ik denk dat niemand in staat zou zijn om dat te overleven. En het risico is nog steeds te groot hiervoor.

EM: Dus de Lichtkrachten kunnen niet met militaire kracht ingrijpen omdat de bommen zouden exploderen?

C: Ja. Feitelijk zou ik zeggen dat een factie nu behoorlijk ongeduldig is en zij zouden gewoon rechtstreeks willen ingrijpen, maar zij worden teruggehouden omdat het risico op dit moment nog te groot is.

EM: Met de compartementalisering van de intel zou het moeilijk voor sommigen kunnen zijn om hun vertrouwen in de Lichtkrachten terug te krijgen. Wat kan worden gedaan als deze mensen nog steeds het Licht willen helpen?

C: Als mensen de situatie meer begrijpen zullen zij weer vertrouwen in de Lichtkrachten krijgen – en vooral zullen zij vertrouwen in de Lichtkrachten krijgen wanneer de Lichtkrachten in staat zullen zijn om meer rechtstreeks in te grijpen en meer efficiënt. Dan zal dat vertrouwen weer hersteld worden.

EM: Hoe helpt de Sphere Being Alliantie bij de bevrijding?

C: Nogmaals, ik kan niet spreken over deze specifieke groep want ik heb er geen verbinding mee. Van mijn perspectief zou ik deze groep beschrijven als het Galactische Centrale Ras en het Galactische Centrale Ras is nummer Een – richt de golf van energieën van het galactische centrum naar het zonnestelsel en het richt ook de golf van galactische bevrijdingsenergieën van de Galactische Centrale Zon door elk individu en groep die helpt bij de planetaire bevrijding, hen ondersteunend zoveel als mogelijk is, rechtstreeks en indirect.

EM: Hebben de Lichtkrachten ook hun eigen schaduwen over deze jaren geïntegreerd om te helpen om dit hologram van separatie af te sluiten?

C: De Lichtkrachten integreren altijd hun schaduw zoveel als mogelijk is.

EM: Zelfs de Bron, de oude wakersrassen en de opgestegen meesters?

C: Ja. Hun schaduw manifesteert zich niet als duister, maar eenvoudig als een gebrek van volledig kosmisch begrijpen, en zij werken er altijd aan om hun begrip van de situatie te verbeteren en om te doen wat ze kunnen.

EM: Wat zijn de methoden van schaduwintegratie? Zou je ons voorbeelden kunnen geven?

C: In basis is het principe heel eenvoudig. Het is eerlijk zijn naar jezelf, alle schaduwaspecten binnenin erkennen, en ze gewoon observeren, en het zijn van een liefdevolle getuige voor ze, en dan zullen ze worden getransformeerd.

EM: Vóór incarnatie tekenen wij ook contracten met de Lichtkrachten. Gaan deze contracten voornamelijk over bescherming?

C: Okay, in basis is een van de belangrijkste contracten die over jouw missie. Dus je had je overeenstemming met de Lichtkrachten dat je jouw missie zult uitvoeren en ook belangrijke bescherming- en levensweg-overeenkomsten waren gemaakt, maar het probleem hier is dat veel mensen deze overeenkomsten niet uitvoeren en dit is een van de redenen waarom deze planetaire situatie zolang nodig heeft.

EM: De meesten van hen volgen zelfs niet hun beschermingscontracten met de Lichtkrachten?

C: Zij volgen geen enkele van de overeenkomsten die waren gemaakt, en dat is het voornaamste probleem hier. Een van de belangrijkste problemen op deze planeet.

EM: Dus zelfs met veiligheidscontracten met de Lichtkrachten voor de geboorte, zou het zeker niet schaden als wij opnieuw een VOLLEDIGE bescherming van ze vragen als wij gedurende de transitie ontwaken, juist?

C: Ja, maar wat ik hier zeg is dat de mensen die zijn geïncarneerd hun contracten niet uitvoeren. Zij voeren de overeenkomsten niet uit en dit is waarom het bescherminggrid is bezweken op de oppervlakte van de planeet.

EM: Onder Sanat Kumara’s verscheidene incarnaties, heeft hij, als een mens, zich ooit de waarde van dit ballingschap voor zijn ascentie afgevraagd?

C: Elk menselijk individu vóór de ascentie had deze momenten.

EM: Hoe kwam hij over zijn verbijstering heen? 

C: Dit gebeurt altijd met de verbinding met de IK BEN aanwezigheid.

EM: Smachten alle Lords of Fire naar het leven in geluk weer met hun multidimensionale zelven na de Event, net als de dag dat zij gewoon waren samen te leven in eerdere Gouden Eeuw?

C: Okay, alle Lords of Fire zijn een lange tijd geleden geascendeerd en zij leven altijd in een staat van geluk.

EM: Oh, zij hebben deze planeet verlaten?

C: Zij zijn allemaal geascendeerd en zij leven in een staat van geluk.

EM: Volgens de “Unveiled Mysteries”, was de intentie dat mensen een leven leiden in welvaart en overvloed met God, en dat was de echte reden waarom de mensheid eerst was gecreëerd om te leven als Vader en Zoon, maar de mensheid in die tijd voelde dat zij “minder perfect” waren dan Goden, negeerden Gods waarschuwing over hun toekomstige rampspoed gedurende cycli na cycli, en erger, waren later gemanipuleerd door de duistere krachten om aan de Bron te twijfelen, en waren zo er niet klaar voor om hun verantwoordelijkheid als een co-schepper te handhaven. Klopt dat?

C: Ja, dat klopt.

EM: Is dat waarom schaduwen nu moeten worden geïntegreerd als mensen deze soevereiniteit terug willen nemen?

C: Ja, natuurlijk.

EM: Maar hoe hadden mensen deze gebreken toen zij werden gecreëerd? Waren zij gecreëerd door Goden?

C: Zij waren gecreëerd met zeer geavanceerde scheppersrassen, als wij spreken over de menselijke evolutie die bij deze planeet hoort. Maar er zijn wat mensen op deze planeet die oorspronkelijk van de Bron kwamen door het proces van de Galactische Zon geboorte.

EM: Maar waarom hebben mensen deze gebreken?

C: Door de interactie met de primaire anomalie.

EM: Is het waar dat een nieuw type van wezen naar buiten zou komen als een resultaat van deze schaduwintegratie? Een brandnieuw soort, genoemd de mens van het zesde ras?

C: In basis is de mens van het zesde ras de volgende fase van evolutie die al een paar eeuwen geleden is begonnen, en deze nieuwe fase van evolutie heeft nu een kwantum sprong en zal de grootste kwantum sprong hebben op het moment van de Event.

EM: Jij bent jaren geleden door de cabal bedreigd. Hoe heb je deze trauma’s verwerkt?

C: In basis was er een nood voor heel veel healing en integratie wat een behoorlijk lange tijd vergde, en wat ook hielp was dat ik intel ontving die precies aan mij uitlegde wat er gaande was, waarom het gebeurde, en hoe mijzelf te beschermen in de toekomst. Ik heb hele krachtige beschermingsprotocollen gekregen die mij vanaf dat moment beschermden, en in basis was er door de Resistance in die tijd van deze aanvallen contact met mij opgenomen en zij gaven kort na deze aanvallen zeer directe en precieze instructies over wat ik moest doen om mijzelf te beschermen.

EM: Is het waar dat als bepaalde intel te overweldigend is voor sommige mensen om te verwerken, dat intel extreem schokkend voor hen zal worden, en dat zij dan, psychologisch gesproken “onbewust” de films gaan afspelen, zoals buitenaardse invasies, duivelse bezetenen, en gek worden, in hun hoofden zonder zich daar bewust van te zijn?

C: In basis wanneer de grote veranderingen plaatsvinden en wanneer veel zeer moeilijke intel is vrijgegeven, zal er veel ondersteuning zijn van de Lichtkrachten en niet zoveel als een negatieve invloed, en dit is de reden waarom het makkelijker zal zijn voor mensen om al deze verstorende stukjes van intel te integreren. Dan zal het niet zo moeilijk zijn als waar sommige mensen bang voor zijn.

EM: Als een persoon vraagt om te worden beschermd door de Lichtkrachten, maar nog steeds in zijn eigen twijfels zinkt, zal deze persoon doorgaan op die manier te denken, en zelfs als de Lichtkrachten feitelijk hulp bieden zullen zij het nog steeds niet voelen. Dus voor de bescherming om te werken, moeten onze schaduwen van twijfel en angst worden geïntegreerd tot een zeker niveau waar wij niet langer door ze naar beneden worden gezogen, klopt dat?

C: Dit is een deel van de situatie, maar niet het enige deel van de situatie. Het is altijd goed om de schaduw te integreren. Maar de Lichtkrachten kunnen ons niet volledig beschermen op dit moment. Zij hebben geen volledige controle over de situatie, maar het helpt altijd om onze schaduw te integreren en onze angsten te overwinnen, want angst is een doorgang waardoor de duistere krachten kunnen binnenkomen. Hoe meer angst je weet te verwerken hoe makkelijker het is voor jou om te worden beschermd.

EM: Voordat deze opgestegen meester ascenderen, hebben zij ook hun eigen deel van hersenspoeling zoals wij dat hebben?

C: Ja natuurlijk. Zij hebben dat.

EM: Hoe bevrijden zij zichzelf van al deze hersenspoeling? Door meer van zichzelf te houden en zichzelf meer te accepteren?

C: In basis was de situatie met de hersenspoeling veel makkelijker in de afgelopen eeuwen. En vooral vóór de tweede wereldoorlog was het veel makkelijker om te ascenderen en de meeste mensen hebben hun ascentie voor die tijd bereikt.

EM: Zouden mensen moeten leren meer dankbaar te zijn voor wat zij hebben, en sympathie hebben voor anderen, in plaats van het constant te worden getrokken in schuld?

C: Dankbaarheid is een zeer genezende emotie. Als jij in staat bent om dat te hebben is het een goede zaak, maar forceer jezelf er niet in. Dus positieve emoties neigen ertoe jouw staat van bewustzijn te verbeteren en neigen ertoe om altijd jouw levenscondities te verbeteren. En negatieve emoties neigen ertoe om meer van dezelfde negativiteit aan te trekken.

EM: Kan al deze hersenspoeling vrij snel worden genezen door het gebruik van technologie van de Lichtkrachten?

C: Ja.

EM: Zouden mensen bezorgd moeten zijn over wat zij hebben gedaan in vorige levens, of zouden zij de Lichtkrachten moeten vragen om hun onvoorwaardelijke Liefde en Licht in al hun daden van vorige levens te laten vloeien voor hun welzijn?

C: Het is altijd goed om de Lichtkrachten om hun onvoorwaardelijke vergeving te vragen en om het verleden los te laten, ervan te leren, het te begrijpen, en dan verder te gaan.

EM: Corey vertelde dat de Blue Avians niet zullen reageren op Agartha’s telepathie en hij zei tijdens een uitwisseling tussen de Agarthans en de Guardians dat de Guardians persoonlijk de Agarthans vertelden dat zij niet zo goed voor de Aarde zorgen als de Guardians denken dat zij zouden moeten, en de Guardians zijn behoorlijk verontrust over hen. Denk jij dat het oprecht zou kunnen zijn hoe deze Guardians zich voelen?

C: Okay, ik kan geen commentaar geven op dat specifieke deel van Corey Goode’s intel.

EM: Hebben de Lichtkrachten enige “speciale” giften voor de mensheid en de sterrenzaden na de Event?

C: Er zullen veel speciale giften zijn en veel wonderbaarlijke verrassingen als de mensheid na de Event begint de galactische gemeenschap binnen te gaan. Dus het zal het begin zijn van iets prachtigs waar wij allemaal op hebben gewacht en waar wij allemaal over hebben gedroomd en bewust hebben gemanifesteerd en voor hebben gewerkt.

EM: Kun je wat zeggen over sommige van deze giften op dit moment?

C: Het is er nog niet de tijd voor.

EM: Okay. Er was een specifieke ascentiegroep in een bepaald land. Waar zouden de mensen deze wezens kunnen vinden?

C: Er was een zeer specifieke ascentiegroep in de US in de jaren tussen 1994 en 1998, ja, en deze groep is geascendeerd en is niet langer aanwezig op de oppervlakte van deze planeet.

EM: Wie zijn de andere zes Kumaras, de overgebleven zes (13 in totaal)? Wie zijn zij?

C: Zij zijn simpelweg zeer geavanceerde wezens die helpen bij het transmuteren van de energieën van de Galactische Centrale Zon naar planeet Aarde en daar de situatie stabiliseren.

EM: Hebben al deze 13 kumaras hogere zelven in de Bron?

C: Zij zijn hun hogere zelven feitelijk, en zij zijn verbonden met de Bron.

EM: Hebben alle 13 kumaras dochters en zonen?

C: Zij zijn niet-geïncarneerde menselijke wezens dus zij hebben geen dochters en zonen op die specifieke manier.

EM: Dus Lady Meta is niet de dochter van Sanat Kumara?

C: Nee.

EM: Wie is dan Lady Meta?

C: Een zeker geascendeerd wezen dat deel uitmaakt van de zielgroep van Sanat Kumara.

EM: Hoe kunnen wij ons met hen verbinden?

C: Er zijn veel verschillende manieren van verbinding en ik zal ze niet noemen want zij zijn over het hele internet te vinden en elk specifiek wezen heeft haar of zijn eigen manier van verbinding.

EM: Als wij een persoon financieel zien lijden op het nieuws, leren wij vaak dat aan deze persoon een baan is aangeboden door een lokale eigenaar van een fabriek. Waarom vindt deze zelfde manier van hulp niet plaats bij Lichtwerkers en Lichtstrijders?

C: Soms gebeurt dit, maar er zijn hier twee factoren. De eerste is de bereidheid van deze specifieke Lichtwerkers om overvloed te manifesteren en de tweede is het niveau van interferentie dat plaatsvindt. In het geval van de Lichtwerkers neigen de duistere krachten er gewoonlijk toe zich meer met hun levens te bemoeien.

EM: Wat bedoel je te zeggen met “Wees jezelf. De wereld zal zich aanpassen” in jouw ATVOR Project post?

C: Het betekent eenvoudigweg, wees jezelf, wees oprecht met jezelf, doen wat je voelt is het juiste om te doen, en je niet overgeven aan de controlerende factoren rondom jou. En als jij jezelf bent, dan zal dit een zeer krachtige manifestatie vortex creëren die zal beginnen om meer en meer de realiteit om jou heen bij te stellen naar jouw eigen IK BEN aanwezigheid.

EM: Hoe lossen sommige krachtige occulte positieve krachten de energieachtergrond van het oude systeem op die de spirituele slavernij mogelijk maakte die op deze planeet plaatsvond?

C: De Lichtkrachten, wat zij doen is dat zij werken met een planetair energiegrid zoals ik heb uitgelegd in mijn post over Atlantis. Dit is een zeer goede uitleg van wat er gaande is.

EM: Zal schaduwintegratie de Lichtkrachten helpen om de energieachtergrond van het oude systeem op te lossen?

C: Ja.

EM: Dit is alles. Is er nog iets dat jij wilt toevoegen?

C: Niets specifieks. Ik zou alleen zeggen aan iedereen om de visie vast te houden. Hou de visie. Visualiseer een beter leven voor ons allemaal. Visualiseer bevrijding voor de mensheid. En het andere ding is dat ik weer zou herhalen – train jezelf in teamwork. Teamwork is heel belangrijk in dit stadium.

EM: Dank je voor dit interview.

C: Okay, dank je wel.

Links: http://wholenessnavigator.blogspot.fr/2017/07/july-6-cobra-second-interview.html

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 15 juli 2017 in Interview met Cobra NL

 

Tags: ,

2 Reacties op “Interview met Cobra, 6 juli 2017, door Essayenya Mosteenya

  1. Maria

    16 juli 2017 at 06:58

    Bedankt Veronica. Wat een leuk interview.

    Like

     

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: