RSS

Ik ben uitgenodigd voor de Binnenaarde, Teresa Yanaros, 2 mei 2018

10 mei

Cobra in zijn post van 9 mei Toegangsprotocollen: “Een recente profetische droom van Teresa Yanaros is een rechtstreeks resultaat van deze ontwakingssequentie en behoeft een gedetailleerde analyse: https://thedivinefrequency.com/2018/05/02/i-was-invited-to-the-inner-earth/ en https://thedivinefrequency.com/2018/05/05/synchronicity-cobras-update-and-my-inner-earth-activation/

De droom vond plaats in een hypnagogische staat – die dunne lijn tussen de wakende staat en slaap staat dat een portaal is tussen fysieke en hogere dimensies: https://en.wikipedia.org/wiki/HypnagogiaNederlandstalige link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypnagogie

De droom was geïnspireerd als een signaal voor de oppervlaktebevolking om te beginnen zich voor te bereiden voor het contact met het Agartha netwerk, en geeft in feite een groot deel van toegangsprotocollen weer.”

Hieronder de vertaling van de artikelen van Teresa Yanaros; ik heb in één document eerst het artikel geplaatst “Ik ben uitgenodigd voor de Binnenaarde, 2 mei 2018” en het wordt gevolgd door het artikel “Mijn Binnenaarde Activatie: COBRA noemde het!, 5 mei 2018”. Veronica

Ik ben uitgenodigd voor de Binnenaarde, Teresa Yanaros, 2 mei 2018

(Teresa Yanaros) In mijn droom van afgelopen nacht vroeg een goedwillend mens mij om de oppervlakte achter te laten en naar de Binnenaarde te gaan.

Maar laat ik het eerst uitleggen. Ken je die plek net tussen wakker zijn en slapen? Die plek van dagdromen, waar gedachten en beelden door je hoofd gaan?

Wel, net voordat ik afgelopen nacht ik slaap viel was ik in deze meditatieve halfslaap staat. Ik werd door een gang geleid door een wezen dat eruit zag als een engel. Wij kwamen bij een witte gang. Er waren witte deuren aan de linker- en rechterkant van de doorgang.

Na zo’n 15 seconden te hebben gelopen wenkte de engel mij naar een deur rechts, en ik liep een ruimte in die eruit zag als een ondervragingsruimte van een politiebureau.

Dozen vol met dossiers bedekten de tafels en kwamen tot het plafond op planken langs de muren van de kamer. De dozen leken om mij heen te draaien omdat ik werd overspoeld door de pure omvang van de dossiers vol met informatie. Plotseling stond ik voor een witte boekenplank met drie niveaus, en de engel was boven mij, enigszins aan de rechterkant. Ik keek op en wist telepathisch dat ik werd geïnstrueerd om omhoog te reiken in de dossierdoos op de bovenste plank. Ik knipperde tegen het verblindende witte licht dat scheen te worden uitgestraald door het engel-figuur, en reikte met mijn hand naar de dossierdoos.

Aan de zijkant van de dossierdoos staarden enorme zwarte letters mij aan, en ik las:

TOEKOMSTIGE KATHOLIEKEN

Een elektrische schok ging door mij heen en ik sprong op uit het bed, heel wakker en zwaar ademend. Ik schreef snel de ervaring op in het notities deel van mijn mobiel, en rolde weer in bed, uitgeput.

Wat vervolgens gebeurde is niets anders dan magisch, en ik zal nooit deze ervaring vergeten.

Ik was in het huis van mijn kindperiode. Het was nacht en ik had net de deur van mijn kamer geopend om naar de trap te lopen. Zodra ik mijn kamer uit kwam zag ik een vrouw die de trap op kwam en op de overloop stapte waar ik stond. Zij had haar schouders recht naar mij toe, bijna alsof zij wist dat ik op dat moment mijn kamer uit zou komen en zij de bedoeling had om haar bezoek gelijk te laten vallen met mijn de hal bij mijn slaapkamer oplopen.

Zij had een gevoel van urgentie bij haar, en de witte energie die van haar kwam was behoorlijk adembenemend. Zij had een vriendelijk en prachtig gelaat, wit, nogmaals, met de kwaliteit van helder licht dat leek te worden uitgestraald van haar energieveld. Zij leek een paar inches groter dan ik te zijn, mogelijk 5’8, en alles aan haar was vriendelijk en licht.

Voor een moment voelde ik alsof ik een oude vriend begroette. Ik voelde een band met haar, bijna als een beste vriend of zus. De energie veranderde en ik kon merken dat zij bezorgd en gehaast was.

Zij sprak.

Alles wat jullie mensen zeiden dat zou gebeuren is nu aan het uitkomen.

Ik wist dat dit in relatie was met een catastrofaal verstorende gebeurtenis die nu op de planeet plaatsvond. Ik dacht onmiddellijk aan mijn familie en de implicaties die deze verschuiving voor ze zou hebben en voor de rest van de mensen op de wereld.

Zij onderbrak mijn gedachten.

Ik ben hier om jou met mij mee te nemen naar de Binnenaarde.

Ik stond daar overdonderd, volledig van slag door haar woorden. Ik was bevroren in stilte, maar zij gaf mij niet veel tijd om te verwerken wat zij zojuist over mij heen had gegooid, blijkbaar vanuit het niets.

Ze sprak weer.

Je kunt met mij mee komen, maar je zult je familie nooit weer kunnen zien. Wij hebben niet veel tijd. Wij moeten binnen een half uur vertrekken. Je zou genoeg tijd moeten hebben om je spullen bij elkaar te verzamelen.

Een moment van stilte hing in de lucht tussen ons, uitgesteld, terwijl beelden mijn door mijn hoofd stroomden, mogelijkheden van wat het nieuwe pad voor mij zou bieden.

Weer, geen tijd om aan gedachten te verspillen. Zij sprak een laatste maal, deze keer met een vraag.

Zul je met mij meekomen?

Ik kon de hoopvolle toon in haar stem horen, bijna alsof zij op een missie was en echt hoopte mijn acceptatie te krijgen.

Ik had niet veel tijd om na te denken. In een moment van moed en impuls reageerde ik.

Ja. Natuurlijk zal ik met je meegaan.

Voordat ik van gedachten kon veranderen draaide zij zich om en liep naar beneden de trap af, mij achterlatend met mijn ophanden taak.

Ik draaide mij om en rende terug mijn kamer in door de open deur, greep mijn koffer en gooide de deksel open. Ik begon het te vullen met kleren, zo snel als ik kon, in mijn hoofd de zaken afstrepend waarvan ik wist dat ik ze mee moest nemen.

Wat moet je meenemen de Binnenaarde in? Ik dacht, perplex over wat er met mij gebeurde.

Opeens werden mij gedachten overgenomen door een diep verdriet dat dreigde mij naar beneden te trekken, terwijl de beelden van mijn familieleden voor mijn ogen zwermden. Ik hield op met bewegen, mijn handen stil bovenop mijn koffer, uitgestoken en onzeker, alsof ik niet echt in staat was om te besluiten wat vervolgens te doen.

Zou ik mijn familie achter moeten laten? Ik zal ze nooit weer zien. Mijn gedachten dwarrelden door mijn hoofd.

Ik dacht aan mijn vader en broer, over wie ik plotseling inzicht had. Zij waren op de een of andere manier bij dit alles betrokken. Ik dacht aan mijn moeder en zussen. Ik dacht aan alle mensen in mijn onmiddellijke omgeving die nu zou worden geactiveerd om in hun hogere plan te stappen. Alles stond op zijn kop en er was niet langer een plek om je te verstoppen. Het gebeurde en wij hadden allemaal onze rollen die wij moeten spelen. Al de geheimen, al de dingen waar wij over spraken en de wereld over probeerden te vertellen – wij waren van de planeet geweest voor een behoorlijke tijd, en wezens voorbij ons rijk van ervaring zijn hier veel langer geweest dan de meesten van ons zich maar zouden kunnen voorstellen – het kwam nu allemaal in de openheid. En de prijs van deze waarheid bracht zoveel meer dan iemand van ons had kunnen voorzien.

Mijn ogen vertroebeld met tranen, en ik wist dat ik mijn deel moest doen. Er was geen weglopen van mijn bestemming. Wat de toekomst ook zou brengen, ik zou het ontvangen met gratie en het smalle pad lopen. Hoe dat er uit zou zien. Ik was hier om te dienen en ik zou niet falen. Ik zou geen angst hebben.

Ik werd wakker en opende wazig mijn ogen. Ik gaapte. Het enige dat ik wilde doen was mij opzij draaien en weer gaan slapen. Ik checkte mijn telefoon. Op de een of andere manier had ik uren langer geslapen dan ik normaal wakker werd, en ik begon de gevolgen te calculeren van het zo laat aan het werk gaan. Zodra mijn bewust wakkere gedachten binnenkwamen, rolde de to-do lijst zich voor mij uit, en hielpen mij om mijn droom af te schudden. Ik plaatste mijn voeten op de vloer en strekte mij uit, met tegenzin met mijn dag beginnend.

Na een paar uur van het mij door mijn ochtendroutine slepen kon ik niet langer mijn ogen open houden. Ik had de hele morgen gedacht aan de vrouw uit mijn droom en wist dat ik wat tijd nodig had om deze droomsequentie te integreren en te begrijpen wat het mij vertelde.

Ik rolde mij op op mijn bed en sloot mijn ogen. Ik concentreerde mij op mijn ademhaling en zakte weg in een diep meditatieve staat.

Ik focuste mij op haar gezicht. Het vriendelijke ogen die leken te glimlachen. Haar zachte karakteristieken, delicaat en prachtig. Mensachtig, maar meer verfijnd en prominent. Haar amandel ogen waren iets groter dan mensenogen, maar het verschil was zo subtiel dat je het alleen zou opmerken als je echt goed keek. Haar witte kenmerken die leken te gloeien. Haar glanzende zilveren haar dat haar gezicht omlijstte en over haar schouders viel. Haar zachte glimlach, en ogen die zoveel meer zeiden dan de woorden die over haar lippen kwamen.

Ik concentreerde mij om een telepathische link met de vrouw te creëren. Ik focuste mijn bewuste energie in het midden van mijn voorhoofd. Ik maakte mijn hoofd schoon en richtte al mijn aandacht op deze plek. Toen projecteerde ik mijn gedachten vanuit mijn voorhoofd, een zilveren koord creërend die leidde van mijn hoofd naar dat van haar. Ik richtte mijn intentie en focuste mijn aandacht. Met alle mentale energie die ik had focuste ik op het versterken van het koord en stuurde het aan haar om een verbinding te maken. Ik voelde dat de verbindingslink zijn punt vond, en voor een moment voelde ik haar energie signatuur STERK. Ik zat een moment in deze ruimte en stelde toen een vraag.

Waarom stuurde je deze droom naar mij? En waarom was onderdeel van de overeenkomst dat ik mijn familie niet meer zou kunnen zien?

Ik volgde een draad van denken, peinzend over extrafysiek contact met hoger dichtheid wezens. Wat waren de implicaties van deze communicatie? Ik voelde dat angst mijn hart raakte, en vroeg mij af wat de motieven en de agenda waren van deze wezens. Waarom zouden zij mij weg willen nemen van mijn familie? Zij hadden een vraag gesteld. Het was mijn keus. Maar wat als, bij het maken van een keuze om weg te stappen van jouw Aarde ervaring, je de zielontwikkeling hinderde? Wat als het een val was? Ik wilde niet bedrogen worden. Ik wilde zeker weten dat ik onderscheidde wat goed voor mij was. Maar hoe zou je iets kunnen onderscheiden als je onwetend was? Zonder met haar naar de Binnenaarde te gaan, zou ik niet meer informatie krijgen om de waarheid te weten. Maar bij het vinden van de informatie moest je een sprong maken van vertrouwen en potentieel de verkeerde beweging maken. Maar om mijn zielpad te verliezen in het proces? Ik was verscheurd en verward.

Het volgende dat zij zei verdiepte mijn overdenking.

Je hebt het besluit al genomen. Nu moet je begrijpen waarom je de beslissing nam die je al hebt genomen.

Dit herinnerde mij vreemd genoeg aan de woorden die waren gesproken door het orakel in de film Matrix.

“Je kwam niet hier om de keuze te maken. Je hebt hem al gemaakt. Je bent hier om te proberen te begrijpen waarom je hem maakte.”

Ik kon haar in mijn gedachten voelen en zij projecteerde het idee dat in de droom aan mij de gelegenheid was gegeven om dit concept van persoonlijke wil en keuze te onderzoeken, en om een case te maken voor mijn gevoelens over dit dilemma van onderscheidingsvermogen.

Voordat ik te lang met dit concept kon zitten hoorde ik een antwoord.

Wanneer je voorwaarts beweegt met jouw zielpad verzamel je wijsheid en begrip over zaken van een diepere natuur. Dit veroorzaakt dat de natuur van jouw relaties verandert.

“De ware leraar van iedereen is zijn eigen hogere zelf, en wanneer het leven onder de controle van rede is gebracht, is dit hogere zelf vrijgelaten van binding aan zin en impulsen, en wordt geestelijk, wijs en verlicht.”

Ik realiseerde mij dat wanneer je duikt in de dieptes van de wateren van bewustzijn, en toegang krijgt tot diepere realiteiten van wat er gaande is rondom ons, het jouw niveau verandert van bewust bewustzijn. De bedoelingen die nu om je heen zijn hebben multidimensionale lagen van betekenis die niet in onze taal kunnen worden uitgedrukt. Kiezen om een pad te bewandelen dat jou in contact brengt met iets nieuws verandert jou op een DNA-niveau. Jouw hele wereld verandert. Je wordt een nieuw persoon. En de relaties die je in het verleden had zijn nu heel anders.

Ik zat in een meditatieve staat en overdacht dit concept.

Vervolgens dacht ik over angst. Over hoeveel mijn leven was veranderd sinds ik een eendrachtige inspanning had gemaakt om angst buiten mijn bestaan te houden en te leunen op mijn ervaring met volledige intenties om te groeien en om te helpen mijzelf en de wereld om mij heen voor het betere te veranderen. Flitsen van herinneringen stroomden langs mijn geestesoog, momenten wanneer ik besloot om angst LOS te laten. Deze momenten waren geheel transformatief en ik werd elke keer een volledig ander mens. Het universum beloonde mijn sprongen van vertrouwen met nieuwe ervaringen die mijn zielontwikkeling katalyseerden op nieuwe manieren. Elke keer dat ik door een donkere nacht van de ziel ging en iets ergs moest ervaren, plaveide dit de weg voor iets verbazingwekkends en ongelooflijks dat daarna kwam.

De donkere nacht van de ziel komt net voor openbaring. Wanneer alles is verloren, en alles lijkt donker, dan komt het nieuwe leven en alles dat nodig is.

Je krijgt geen verdiensten tenzij je beproevingen doorstaat. En dat is waar deze zielreis om gaat.

Vervolgens had de link een stroomstoot van verbinding. Ik hoorde heel krachtig van haar.

Jouw keuze om naar de Binnenaarde te komen, dat wat alleen jij kan beslissen, zal het jou mogelijk maken om het Grote Werk te doen in een nieuwe capaciteit die je nu in dit leven binnen moet gaan op deze tijdlijn.

Ik realiseerde mij dat het loslaten van angst en mijn hart openen voor het onbekende is wat het mij mogelijk zal maken om een aftrap te geven voor de volgende fase van zielontwikkeling voor mij. Mij werd toen verteld dat het werk dat ik zou doen het signatuur zou beïnvloeden van de wereldenergie op zo’n manier die de meesten niet zouden begrijpen. Dat het zou zijn door volledige ego transcendentie dat ik in deze nieuwe ruimte van werken zou bewegen. Het Grote Werk zou worden gedaan vanaf een andere laag, en weinigen zouden de grote effecten zien van dit werk. Ik zou moeten besluiten of dit iets is wat ik wil doen. En de beloningen zouden groter zijn dan wat dan ook wat ik zou kunnen hopen te volbrengen.

Na het horen van deze gedachten en reflecterend op de concepten, focuste ik mij diep op mijn ademhaling. Ik focuste op de energie van vergeving en loslaten. Mijn meditatieve staat verdiepte zich en ik stuurde de gedachtevorm uit:

Ik ben klaar. Ik wil weten. Ik wil weten. Ik wil weten.

En ik herhaalde dit drie maal in mijn hoofd.

Vervolgens flitste een aanblik door mijn geestesoog, en voor mij stond een meisje dat erg op mij leek maar iets anders. Zij hield haar handen naar buiten gestrekt, ellebogen geboden, palmen naar mij. Een open oog staarde terug naar mij van het centrum van elke hand. Boven elk oog was een vlinder. Ik keek, gefixeerd, toen de twee vlinders op elke palm hun vleugels openden en sloten.

De verbinding was beëindigd en ik viel in een diepe slaap.

Overpeinzingen

Toen ik op internet zocht naar de hand met het oog in de palm vond ik een schokkende overeenkomst tussen de visie en het symbool bekend als de “hamsa”.

De hamsa refereert aan de God van de lucht, Horus. Het refereert aan het oog van Horus, wat betekent dat mensen niet kunnen ontsnappen aan het oog van bewustzijn. Het zegt dat de zon en maan de ogen van Horus zijn. De hand van Fatima representeert ook vrouwelijkheid, en er wordt aan gerefereerd als de heilige hand van de vrouw.

Wikipedia

Vervolgens de vlinder die ook een zeer krachtig symbool is.

Vlinders zijn diepe en krachtige representaties van leven. Veel culturen associëren de vlinder met onze zielen. De christelijke religie ziet de vlinder als een symbool van heropstanding. Rondom de wereld zien mensen de vlinder als het vertegenwoordigen van uithoudingsvermogen, verandering, hoop, en leven.

Gardens With Wings

Als laatste; ik vind het zeer interessant dat deze droom op 2 mei tot mij kwam, de dag nadat het duistere occulte seizoen van offering officieel eindigde. Het is bijna alsof de communicatie was geïnitieerd op afronding van deze duistere energetische periode op de wereld, waar wij verschoven in een nieuwe ruimte van meer positieve energetische manifestatie.

Wat zijn jullie gedachten over deze droom? Hebben jullie ooit iets vergelijkbaars ervaren. Zijn jullie bezocht door een wezen van de Binnenaarde?

Dank voor het lezen. Voel je alsjeblieft vrij om mij jouw gedachten te sturen op  thedivinefrequency@gmail.com

Teresa Yanaros

 

Mijn Binnenaarde Activatie: COBRA noemde het!, 5 mei 2018

Er is onder mijn aandacht gebracht dat mijn Binnenaarde ervaring van 2 mei synchronisch is gelinkt aan de intel update die Cobra gisteren, 4 mei, plaatste.

Op de ochtend van 2 mei plaatste ik een artikel met de titel “Ik ben uitgenodigd voor de Binnenaarde”. Het algehele thema was dat ik op de avond van 1 mei een intense heldere droom had dat ik was bezocht door een vrouwelijk wezen van de Binnenaarde. Zij nodigde mij uit om met haar mee te komen terwijl de Event plaatsvond en het was tijd dat ik ontwaak voor een zelfs hoger zieldoel. Ik was geactiveerd op een nieuw niveau.

Alles stond op zijn kop en er was niet langer een plek om je te verstoppen. Het gebeurde en wij hadden allemaal onze rollen die wij moeten spelen. Al de geheimen, al de dingen waar wij over spraken en de wereld over probeerden te vertellen – wij waren van de planeet geweest voor een behoorlijke tijd, en wezens voorbij ons rijk van ervaring zijn hier veel langer geweest dan de meesten van ons zich maar zouden kunnen voorstellen – het kwam nu allemaal in de openheid. En de prijs van deze waarheid bracht zoveel meer dan iemand van ons had kunnen voorzien.

Teresa Yanaros, “I Was Invited to the Inner Earth

De volgende dag, op 2 mei, ging ik in een diepe meditatie sessie waar ik mij verbond met het wezen van de Binnenaarde. Zij gaf mij een aantal antwoorden die hielpen om mijn gedachten en ervaring te organiseren.

Zij vertelde mij: Jouw keuze om naar de Binnenaarde te komen, die alleen jij kan beslissen, zal het jou mogelijk maken om het Grote Werk te doen in een nieuwe capaciteit die je nu binnen moet gaan in dit leven op deze tijdlijn.

-Inner Earth Woman, “I Was Invited to the Inner Earth

Mijn realisering was krachtig. Aan mij was toen verteld dat het werk dat ik zou doen het signatuur zou beïnvloeden van de wereldenergie op een manier die de meesten niet zouden begrijpen. Dat het zou zijn door volledige ego transcendentie dat ik zou bewegen in deze nieuwe ruimte van werk. Het Grote Werk zou worden gedaan vanaf een andere laag, en weinigen zouden de grote effecten zien van deze inspanning. Ik zou moeten besluiten of dit iets is dat ik wil doen. En de beloningen zouden groter zijn dan wat dan ook dat ik zou kunnen hopen te volbrengen.

Teresa Yanaros, “I Was Invited to the Inner Earth

Wat gebeurde daarna?

Nadat ik dit artikel had gepubliceerd via Onstellar, mijn eigen website Divine Frequency, en Stillness in the Storm, was het alsof er een enorm gewicht van mij was afgenomen. Ik zou normaal gesproken niet zoiets persoonlijks en gevuld met emotie plaatsen, maar ik maakte de sprong van vertrouwen in een poging om antwoorden te krijgen en inzichten vanuit de gemeenschap. Ik vroeg mij af hoe mensen zouden reageren en of zij wat additionele perspectieven voor mij zouden hebben terwijl ik probeerde de emoties te ontwarren die waren geassocieerd met de interactie met de Binnenaarde vrouw. Elke keer dat ik mijn artikel herlas werd ik overmand door tranen terwijl ik de intensiteit van de ervaring weer herleefde.

Binnen uren begon ik een grote hoeveelheid boodschappen te krijgen via e-mail en internet commentaren. De uitstroom van steun vanuit de gemeenschap was overweldigend. Mensen voelden zich genoodzaakt om ongelooflijke woorden van wijsheid en bemoediging met mij te delen. Ik was  nederig en vereerd met de hoeveelheid steun en zorg, vooral van de gemeenschap die is verzorgd via Onstellar. Om zo’n verbazingwekkende familiale gemeenschap te hebben die hun woorden van wijsheid aanboden was een unieke ervaring die ik niet snel zal vergeten.

Ik leerde dat andere mensen ook vergelijkbare ervaringen van activering hadden. Zovelen waren naar voren gekomen om hun verhalen met mij te delen. Ik was zo nederig om te horen dat wij allemaal samen hier doorheen gaan, en ik voelde mij niet zo alleen.

Wat van de commentaren waren:

  • Teresa, dank je zozeer voor het delen van deze droom. Het resoneerde zo dicht met mij en ervaringen die ik meer recent had.
  • Net klaar met het lezen van jouw visionaire ervaring betreffende Binnenaarde. Het klinkt als een definitief kruispunt moment en ik was blij dat je ging voor de hogere weg en smalle poort.
  • Dank je nogmaals Teresa voor het delen van jouw ervaring. Ik was erg bewogen, feitelijk in tranen, in hoop dat het allemaal waar is en dat wij de transformatie van het menselijk ras in dit leven zullen zien.

Maar het ontvangen van e-mail reacties op mijn artikel was maar het prille begin.

Snel door naar 4 mei, toen Cobra, insider en voorvechter voor menselijke ontwaking, een update op zijn website postte, met de titel “Firing The Grid.” – NL-vertaling: https://eventnl.wordpress.com/2018/05/04/cobra-afdanken-van-het-raster-4-mei-2018/

Nu, ik zal eerlijk zijn, ik hebben Cobra’s naam vele malen gehoord, en ken veel mensen in de gemeenschap die zijn werk volgen. Ik had een grote hoeveelheid commentaren van mensen die mij vertelden hoezeer zij zouden willen dat wij zouden uitwisselen en verzoeken aan mij om hem te interviewen. Ik heb niet veel onderzoek naar hem gedaan aangezien ik hoogst gericht was op het actualiseren van de missie direct voor mij (maar zoveel uren in een dag helaas, ik weet het), maar naar mijn begrip was hij een belangrijke speler in onze gemeenschap, mensen helpend om het belang te begrijpen van meditatie, en organisatorische inspanningen verrichtend om de wereldmeditatie voor positieve verandering uit te breiden. Dat was zo’n beetje mijn kennis van Cobra en zijn werk.

Gisteren, 4 mei, werd ik gebombardeerd met e-mails en tags op sociale media door mensen die mij linkten aan Cobra’s update.

  • Ik geloof dat jouw droom alles te maken heeft met wat Cobra zojuist heeft geplaatst. Wij zijn de menselijke conditie aan het upgraden.
  • Ik las jouw Binnenaarde uitnodiging droom en ging toen naar de Cobra website en zag deze nieuwe post. Overwinning van het Licht!
  • Verbazingwekkend. Dit is echt. Bevestiging van Cobra’s laatste post. Dank je voor jouw service.

Wij hebben onlangs een onomstotelijke bevestiging gezien van het laatste bericht van de Pleiadians via Cobra. Het is aan ons gebracht door Teresa Yanaros en haar verbazingwekkende ervaring en interactie met een Lichtwezen, een Godin van Binnenaarde. De zaken zijn aan het bewegen. Je kunt hier lezen over haar ervaring. Veel dank en alle steun aan Teresa.

-Lid van Sisterhood of the Rose

Mensen zeiden dat mijn Binnenaarde droom en volgende meditatie ervaring in feite een zielsactivatie waren zoals beschreven door Cobra. Geïntrigeerd ging ik naar Cobra’s website en zag het meest recente artikel  “Firing the Grid.”

Het artikel legde uit dat de buitenaardse groep genoemd de Pleiadians zullen beginnen met het activeren van bepaalde leden van de oppervlaktebevolking in uitlijning met hun vrije wil. Dit herinnerde mij aan de conversatie die ik een paar dagen vóór de vrouw van de Binnenaarde had.

Teruggaand naar mijn Binnenaarde artikel; ik beschreef dat ik heen en weer werd getrokken tussen de keus van alles achter mij laten om mij te bewegen in een nieuwe ruimte van zielwerk waarvan de signatuur van de energie van de planeet in grote mate zal profiteren. Interessant dat Cobra het concept noemt van de vrije wil aangezien dat een groot deel van de conversatie was die ik had met de vrouw van de Binnenaarde. Tijdens mijn 2 mei meditatie:

kon ik haar voelen in mijn gedachten, en zij projecteerde het idee dat in de droom aan mij de gelegenheid was gegeven om dit concept van persoonlijke wil en keuze te onderzoeken, en om een case te bouwen voor mijn gevoelens over dit dilemma van onderscheidingsvermogen.

Teresa Yanaros, “I Was Invited to the Inner Earth

Het volgende deel van Cobra’s update is, wat ik geloof, wat mensen ertoe dreef om mij te informeren over de synchroniciteit tussen zijn verklaring en mijn persoonlijke ervaring van de dagen daarvoor.

Deze activatie kan visies inhouden, helderdenkende dromen, kundalini ontwakingen en snelle transformatie van geloofssystemen.

Cobra, “Firing The Grid

Overeenkomstig dit statement: ik had een intense droom ervaren die streefde om een belangrijk filosofisch debat binnenin mij uit te diepen. Ik beschouwde het belang van zielactivatie en het bewegen in jouw hogere doel, ongeacht welke opofferingen dat vergde. Ik overdacht de issues van onderscheidingsvermogen wanneer het komt tot extra fysiek contact met hogere dichtheid entiteiten. Ik overwoog de vertakkingen van de veranderende natuur van persoonlijke relaties veroorzaakt door grotere activatie in mijn hogere zielpad.

De laatste zin van Cobra’s update grondde de synchroniciteit zelfs nog meer.

Wanneer je zo’n activatie ervaart, blijf kalm en handel niet impulsief, vooral in jouw nabije persoonlijke relaties.

Cobra, “Firing The Grid

De overlap tussen zijn statement hier en wat ik beschreef in mijn artikel van twee dagen daarvoor was behoorlijk significant.

De vrouw van de Binnenaarde vertelde mij:

Wanneer jij voortbeweegt op jouw zielpad verkrijg je wijsheid en begrip over zaken van een diepere natuur. Dit veroorzaakt dat de natuur van jouw relaties verandert.

-Inner Earth Woman, “I Was Invited to the Inner Earth

Mijn antwoord op wat de Binnenaarde vrouw met mij communiceerde was zo helder als de dag.

Ik realiseerde mij dat wanneer je duikt in de dieptes van de wateren van bewustzijn, en toegang krijgt tot diepere realiteiten van wat er gaande is rondom ons, het jouw niveau verandert van bewust bewustzijn. De bedoelingen die nu om je heen zijn hebben multidimensionale lagen van betekenis die niet in onze taal kunnen worden uitgedrukt. Kiezen om een pad te bewandelen dat jou in contact brengt met iets nieuws verandert jou op een DNA-niveau. Jouw hele wereld verandert. Je wordt een nieuw persoon. En de relaties die je in het verleden had zijn nu heel anders.

Teresa Yanaros, “I Was Invited to the Inner Earth

Conclusie

In een moment van reflectie zal ik de tijd nemen die ik nodig heb om deze ervaring te integreren en verwerken. Het is heel vreemd geweest, om het maar zo uit te drukken, om iets te zien gepubliceerd door Cobra met zo’n onverhulde gelijkenis met mijn ervaring van maar een paar dagen daarvoor.

Ik weet dat wanneer bewustzijnsverschuivingen plaatsvinden binnen het individu het tijd nodig heeft om je bewust te worden van de lessen die het universum aan jou heeft aangeboden, en zelfs meer tijd om deze lessen te integreren. Ik zal doorgaan met het bewandelen van het smalle pad en mijn wereldverantwoordelijkheid actualiseren in wat voor capaciteit de oneindige Schepper passend vindt voor mijn ziel. Ik zal de waarheid blijven uitdragen en de geesten van mijn broeders en zusters op deze planeet bekrachtigen. Ik heb zo’n diep gevoel van verplichting aan deze planeet, het is als een vuur binnenin mij. En ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om op te staan en degenen om mee heen te helpen bemoedigen om zich te verbinden met hun ware zielpad, wat dat ook mag zijn, en om alles te doen wat in hun macht ligt om deze missie te actualiseren.

De realiteit is dat ieder van ons op deze planeet een uniek doel heeft. Iedereen van jullie is uniek en belangrijk. Je bent een perfecte unieke blauwdruk! Alleen jij kunt doen waarvoor je hier bent. Niemand anders. Het is doorslaggevend dat jij begrijpt hoe belangrijk je bent, hoe gesteund je bent, hoe GELIEFD je bent. Je bent zo diep geliefd dat het onmogelijk is om deze waarheid zelfs te doorgronden. Houdt deze liefde in je hart en laat het bloeien in het vuur dat jou zal verbinden met jouw gelukzaligheid. En volg deze gelukzaligheid. En laat niets in de weg staan. Je bent niet alleen. En wij zitten hier gezamenlijk in.

Raak betrokken

Ik heb gehoord dat er een groep is “Sisterhood of the Rose” die in samenhang met Cobra’s boodschappen ernaar streeft om liefde en genezing te verspreiden van het Goddelijke Vrouwelijke in de wereld. Dit is niet alleen voor vrouwen, het is voor de mensheid. Kijk ernaar. Er zijn gemeenschappen over de hele wereld die informatie delen, samenwerken in gemeenschapsactiviteiten, en massa meditaties doen.

(red: kijk voor de Nederlandse Sisterhood of the Rose groepen naar dit bericht: https://eventnl.wordpress.com/2018/05/08/sisterhood-of-the-rose-groepen-in-nederland-doe-mee-8-mei-2018/)

Dank aan iedereen in de gemeenschap die mij e-mails en informatie heeft gestuurd in de laatste paar dagen. Het betekent enorm veel voor mij om zo’n fantastische gemeenschap te hebben. Ik ben er trots op om de wereld met jullie allemaal te veranderen. Overwinning van het Licht!

Overal om ons heen zijn stukjes van de gigantische kosmische puzzel. Laten wij ons afstemmen op zijn frequentie.

Teresa Yanaros

Over de auteur

Teresa Yanaros, een auteur en voorvechter voor spirituele verlichting en disclosure, deelt nieuws en inspirerende perspectieven via haar professionele multi-media project “Divine Frequency.” Haar vrolijke houding en intense passie voor het rijden door waarheid en verandering fungeren als een katalysator voor haar filosofische en kosmische leringen.

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 10 mei 2018 in Cobra

 

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: