RSS

Maandelijks archief: juni 2018

Cobra: Gamma Tijdlijn, 27 juni 2018

In de laatste paar maanden zijn er drastische verschuivingen in de tijdlijnen geweest en significante veranderingen in het plan voor de planetaire bevrijding.

De meeste van deze veranderingen moeten diep geclassificeerd blijven. Ik zal hier zoveel als ik kan vrijgeven.

In mei zijn wij verschoven van beta tijdlijn naar gamma tijdlijn. De nieuwe gamma tijdlijn roept op voor rechtstreekse fysieke interventie van de Lichtkrachten in de levens van de oppervlakte Lichtwerkers en Lichtstrijders, zo spoedig mogelijk zonder dat de toplet bommen worden getriggerd.

Ik roep de Lichtkrachten op om rechtvaardigheid en genezing te brengen naar de situatie op Aarde.
Ik roep de Pleiadians, Arcturians, Sirians, het Engelenrijk en de Agarthanen op.
Genoeg is genoeg.
Wij, de mensheid, vragen om fysieke interventie.
Zo moet het zijn en Zo Is Het!

Vóór de Event kan door de Pleiadians met sommige Lichtwerkers fysiek contact worden opgenomen overeenkomstig de Contact Schotel Protocollen, en er zou een andere kleine groep Lichtwerkers kunnen worden geaccepteerd in de Resistance overeenkomstig de Toegangsprotocollen. Enige tijd na deze eerste groep zou een andere groep kunnen worden geaccepteerd in de Resistance en het zal mogelijk zijn dat zij hun huisdieren meenemen. Deze tweede groep zal niet worden geïntegreerd in de Resistance gemeenschap en er is een speciale kolonie voor ze voorbereid op een bepaalde locatie ondergronds.

Op een zeker moment zouden Resistance agenten fysiek contact kunnen hebben met bepaalde Lichtwerkers op de oppervlakte en assistentie aanbieden.

Totdat fysieke interventie plaatsvindt is de oppervlaktegemeenschap in elkaar aan het storten in volledige overeenstemming met de tweede wet van thermodynamica, die stelt dat entropie in een gesloten systeem altijd toeneemt.

(red: hier een overzichtsdossier over entropie; vervolgens zijn er acht artikelen die nader ingaan op het begrip entropie, waarvan hier de eerste – ‘entropie in het kort’. Aan het eind van elk artikel staat een link naar het daarop volgende artikel.)

Deze ineenstorting van de oppervlaktegemeenschap is op het punt gekomen dat lichamen van veel Lichtwerkers de situatie niet meer aankunnen en ook ineenstorten. Er zijn veel incidenten van vreemde ziektes, instortingen van lichaamsfuncties, hartaanvallen (geholpen door gerichte energiewapens) en ongebruikelijke bijna-dood ervaringen.

De Lichtkrachten zullen moeten begrijpen dat zonder fysieke interventie de ineenstorting van de oppervlakte spoedig een onomkeerbaar proces zal worden, en zij zullen wat risico’s moeten nemen, hun vrije wil aanwenden, en fysiek moeten ingrijpen.

De wil van de oppervlaktebevolking over dit issue is heel duidelijk:

http://2012portal.blogspot.com/2013/12/event-developments.htmlNL-vertaling https://eventnl.wordpress.com/cobra-event-ontwikkelingen-en-bevrijding-petitie-14-december-2013/

https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/

Totdat fysieke interventie plaatsvindt moeten Lichtwerkers en Lichtstrijders het Lichtraster zoveel mogelijk in stand houden door:

a) bouwen van het Cintamani raster (kijk hier voor meer informatie – onderdeel Cintamani)

b) bouwen van het raster van Tachyon kamers (kijk hier voor meer informatie – onderdeel Tachyon)

c) bouwen van het Zielfamilie raster (kijk hier voor meer informatie)

d) bouwen van fysieke Sisterhood of the Rose groepen (kijk hier voor meer informatie – onderdeel Sisterhood of the Rose)

e) voorbereiden voor fysiek contact met de Lichtkrachten overeenkomstig innerlijke leiding

f) zich niet inlaten met inter-persoonlijke conflicten door het kiezen van niet reageren en bewuste positieve actie boven reactie.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 28 juni 2018 in Cobra

 

Tags: , , , ,

Sisterhood of the Rose in Nederland – nieuwsbrief 20 juni 2018

SotR Bijeenkomsten

In de afgelopen weken zijn er in Nederland weer een of meerdere Sisterhood of the Rose bijeenkomsten gehouden.

In onze nieuwsbrieven vind je oa

  • SotR bijeenkomst-verslag(en)
  • Ascensie artikelen, video’s en informatie PDF’s die dienend zijn aan het daadwerkelijk door jou ontvangen, verankeren en Léven van De Godin
  • PDF en VIDEO’s Goddes Vortex Meditatie en Return of the Goddess meditatie
  • PDF en VIDEO Zijns-Zitting
  • en, de data van de eerstkomende SotR bijeenkomsten in Nijmegen en Deventer met daarbij de mogelijkheid om je er meteen voor aan te melden.

Vrije-wil-werk SotR bijeenkomsten – hét ultieme alomvattende vrijwilligerswerk!

Meld je aan en kom ook naar de volgende Deventer SotR bijeenkomsten op vrijdagavond 22 juni 2018, 29 juni 2018, etc

Meld je aan en kom ook naar de volgende Mook SotR bijeenkomsten op donderdagavond 28 juni 2018, 2 augustus 2018, etc.

Anasuya

DIEPGAANDE ERVARINGEN TIJDENS SISTERHOOD OF THE ROSE BIJEENKOMSTEN MOOK

Lieve aanwezigen van de afgelopen Sisterhood of the Rose bijeenkomst te Mook en van eerdere bijeenkomsten, Ja het was voor mij weer een fantastische avond. De Godinnenkracht wordt elke bijeenkomst tastbaarder en sterker. We zijn echt een bijzonder en elke ontmoeting toenemend krachtveld aan het creëren samen. En ja, ook praktisch zijn we nu klaar voor De Event.

Laat maar komen, Victory of the Light! Lees meer

SARA

De bereidheid hebben om…

WAT JOUW BEVRIJDINGSPROCES EN ASCENSIE IN JOUW DAGELIJKSE LEVEN VAN JOU KAN VRAGEN

Aangestuurd door het allerdiepste verlangen, doen vrouwen en mannen elke week Vrije-Wil-Werk tijdens en vanuit The Sisterhood of the Rose bijeenkomsten. Het gerealiseerd krijgen van het verlangen van De Godin om NÚ door ieder van ons heen te Léven, doet hen week na week komen. Het gerealiseerd krijgen van het verlangen van De Godin om zo snel en soepel mogelijk The Event en onze Ascensie te laten plaatsvinden, doet hen OOK IN HUN DAGELIJKSE LEVEN met dit Vrije-Wil-Werk doorgaan. Lees meer

LEES HIER THE SISTERHOOD OF THE ROSE BIJEENKOMSTEN ERVARINGEN VAN VERONICA VAN Info-blog The Event-NL

Sisterhood of the Rose bijeenkomsten – een impressie – juni 2018

Nu ook Thuis de Godin verankeren!

NIEUW! YOUTUBE VIDEO’S Goddess Vortex Meditatie en de Return of the Goddess Meditatie

Je hoeft niet te wachten tot je eerstvolgende Sisterhood of the Rose bijeenkomst om jouw bijdrage te leveren in het verankeren van De Godin. Met behulp van onderstaande Nederlandstalige video’s van de Goddess Vortex Meditation en de Return of the Goddess Meditation kun je – elke keer wanneer je je hiertoe geroepen voelt – nu ook THUIS aan de slag. Daarnaast blijft het essentieel dat we zoveel mogelijk fysiek samenkomen tijdens de SotR bijeenkomsten en daar met elkaar de meditaties doen.

In de Nederlandstalige Meditatie PDF lees je hoe je de Goddess Vortex Meditation en de Return of the Goddess Meditation moet doen.

Succes!

Video: Goddes Vortex Meditatie – Nederlandstalig

Video: Return of the Goddess Meditatie – Nederlandstalig

Zijns-Zittingen

Onderdeel van de wekelijkse SotR bijeenkomsten Deventer

Je kunt alleen maar De Godin verankeren en daadwerkelijk belichamen – ASCENDEREN – wanneer ÁLLES wat je ervaart er volledig mag zijn én je desondanks in je dagelijkse leven De Godin vrij vanuit jou tot expressie en creatie laat komen door Haar bewegwijzering op te volgen en uit te voeren.
ZIJNS-ZITTINGEN zijn een perfecte manier om dit in jezelf – en in relatie met anderen – te realiseren. Maak Zijns-Zittingen dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van jouw dagelijkse leven.

Ervaar de Zijns-Zitting tijdens de Deventer SotR bijeenkomsten! Klik HIER voor de uitgebreide uitleg van de Zijns-Zitting, inclusief de te downloaden PDF en Video. Of kijk nu meteen naar onderstaande video over het hoe en waarom van de Zijns-Zitting.

Video: Toelichting Zijns-zitting

Aanstaande Sisterhood of the Rose Bijeenkomsten

Komende vrijdag 22 juni van 19.30-21.30 uur door SARA;
Meld je hier aan  https://sisterhoodoftherose.nl/sara/

Op donderdag 28 juni van 19.30-21.30 uur door Anasuya;
Meld je hier aan  https://sisterhoodoftherose.nl/anasuya/

Sisterhood of the Rose Bijeenkomsten bij jou in de buurt
De Godin verankeren op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland

Deelnemen aan de Sisterhood of the Rose bijeenkomsten kan momenteel wekelijks in Deventer en Haarlem en een keer in de twee weken in Nijmegen. Van diverse vrouwen en mannen in ons land hebben wij het verzoek gekregen om het aantal plaatsen waar wij deze bijeenkomsten begeleiden uit te breiden. Wanneer ook jij wilt meedoen aan SotR bijeenkomsten bij jou in de buurt, DAN MOETEN WIJ ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT WE DIT MOGELIJK MAKEN. Lees meer

Video: Waarom het van het allergrootste belang is dat je nu deelneemt …

Goddess wants Ascension and Ascension there will be!

Godin wil Leven en Leven zal ze!

Kijk voor meer diepgaande info op…..

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 juni 2018 in Cobra, Sisterhood of the Rose

 

Tags: , ,

Sisterhood of the Rose bijeenkomsten – een impressie – juni 2018

Met dit bericht wil ik mijn ervaringen met jullie delen van mijn deelname aan enkele Sisterhood of the Rose bijeenkomsten in Nederland. Het is zo ontzettend belangrijk dat wij met zijn allen deze energie op de Aarde verankeren en daarmee een enorme puls geven aan de bevrijding van deze planeet. Zoals Cobra op 16 juni 2018 vermeldde: “Van nu af aan zullen deze groepen het planetaire Cintamani energieraster aanvullen bij het doorgeven van de energieën van de Compressie Doorbraak. Zij zullen ook dienen als vortex knooppunten om de ontmoeting te activeren van Zielfamilieleden, wat de spirituele activering van de planetaire Zielfamilie mandala zal faciliteren.”

Ik ben in Deventer bij Sara’s groep geweest en bij de Galactic Love Party die door Jacqueline en Inana wordt georganiseerd.

Er is een grote groep vrouwen uit vele landen die tijdens de conferentie in Boedapest door Cobra zijn geïnitieerd in de Sisterhood of the Rose. De wonderbaarlijke energie die tijdens deze initiatie werd ervaren is prachtig beschreven door Steve Smaly: https://eventnl.wordpress.com/2018/04/25/ascentie-conferentie-boedapest-deel-1-door-steve-smaly-22-april-2018/

Sara – een van de door Cobra geïnitieerde vrouwen – organiseert samen met haar partner An-Ra elke week in de avonduren een bijeenkomst van 2 uur. Naast de door Cobra beschreven meditaties wordt door de deelnemers gedanst en er worden ervaringen gedeeld. Zij doen het met enorme toewijding en ik ervoer een hele mooie energie en heel veel liefde. Daar komt bij dat het fantastisch is om elke week samen te kunnen zijn met een groep mensen die op dezelfde golflengte zitten en om samen deze energie te ervaren en te verankeren. Sara heeft samen met Anasuya – die ook door Cobra is geïnitieerd – de website sisterhoodoftherose.nl opgericht waar iedereen zich kan aanmelden om deel te nemen aan een groep. Anasuya heeft haar groep in de omgeving van Nijmegen. Verder is er nog een Amerikaanse vrouw die een groep heeft in de omgeving van Haarlem.

De Galactic Love Party is ook een Sisterhood of the Rose initiatief en het duurt een heel weekend. Het is geen groep die op wekelijkse basis bijeenkomt. De party is helemaal gewijd aan het ons openstellen voor de Godinnenenergie en deze op aarde te verankeren, en doordat het twee aaneengesloten dagen zijn kunnen de energieën heel diep doordringen. Er gebeurde heel veel bij alle deelnemers en de liefde en saamhorigheid die in dit weekend door iedereen werd ervaren was fantastisch. Jacqueline en Inana zijn twee prachtige vrouwen voor wie niets te veel is om met elkaar deze wonderbaarlijke ervaring te creëren.
Bij de party kunnen mensen uit verschillende landen aanwezig zijn, maar als iemand het lastig vindt om het in het Engels te volgen wordt alles in het Nederlands herhaald.

Het waren twee verschillende bijeenkomsten maar bij beide bijeenkomsten was de kracht van de gezamenlijke licht- en liefdesenergie heel goed te voelen. Het is mijn ervaring dat wij met elkaar middels deze Sisterhood of the Rose initiatieven een fantastisch krachtige ondersteuning geven aan de bevrijding van de planeet Aarde!

DOE MEE – MELD JE AAN!

Hier is de website voor de wekelijkse bijeenkomsten en dit is de website voor de Galactic Love Party.

In liefde, Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 juni 2018 in Cobra, Sisterhood of the Rose

 

Tags: , , ,

Cobra: Sisterhood of the Rose Planetaire Activatie, 16 juni 2018

Het moment is aangebroken voor een enorm aantal fysieke Sisterhood of the Rose groepen om op de oppervlakte van deze planeet te worden geactiveerd.

Van nu af aan zullen deze groepen het planetaire Cintamani energieraster aanvullen bij het doorgeven van de energieën van de Compressie Doorbraak. Zij zullen ook dienen als vortex knooppunten om de ontmoeting te activeren van Zielfamilieleden, wat de spirituele activering van de planetaire Zielfamilie mandala zal faciliteren.

Positieve emotionele verbindingen tussen leden van de planetaire Zielfamilie Mandala zullen het proces van de Compressie Doorbraak versnellen.

Er zijn al veel fysieke Sisterhood of the Rose groepen gecreëerd en je kunt je erbij aansluiten. Hier is een lijst van meer dan 50 groepen:

https://www.sisterhoodoftherose.network/groups

Elke dag worden nog veel meer groepen gecreëerd, en als je een fysieke groep hebt die regelmatig bijeen komt en die drie leden of meer bevat, kun je deze laten opnemen in de bovengenoemde lijst zodat de mensen die in jouw regio wonen zich kunnen aansluiten. Om jouw groep te laten opnemen kun je contact opnemen met sotrplanetarynetwork@gmail.com

De algemene instructies voor je groep zijn heel eenvoudig.

Ten eerste, jouw Sisterhood of the Rose groep is een Godinnentempel: http://www.awaken.com/2018/01/womens-temple/ – red: Onderaan deze post van Cobra vind je de vertaling van deze ‘Vrouwentempel’

Ten tweede, doe de meditaties ‘Terugkeer van de Godin’ en ‘Godinnenvortex’. Hier vind je de instructies voor beide meditaties: http://2012portal.blogspot.com/2018/02/power-of-goddess.htmlNL- vertaling: https://eventnl.wordpress.com/2018/02/19/cobra-de-kracht-van-de-godin-18-februari-2018/

Ten derde, je kunt de Seksuele Genezing meditatie doen:

1. Ontspan je lichaam en richt je aandacht gedurende een paar minuten op je ademhaling.

2. Visualiseer een briljant wit Licht dat terwijl je inademt jouw fysieke lichaam en alle energielichamen binnengaat, en adem dan dat witte licht uit in jouw omgeving.

3. Visualiseer nu een zachtroze rozenknop in jouw hartchakra. Terwijl je ademt begint deze roos tot bloei te komen. Blijf dit gedurende een paar minuten doen.

4. Visualiseer een rode roos in jouw intieme gebied. Terwijl je ademt begint deze roos te bloeien. Blijf dit gedurende een paar minuten doen.

5. Terwijl je inademt gaat de seksuele energie van de rode roos omhoog door jouw energiekanalen naar de roze roos in jouw hartchakra.

6. Terwijl je uitademt visualiseer je de liefdevolle genezende energie van de roze roos die afdaalt in de rode roos in jouw intieme gebied en zo een lus van energie creëert. Herhaal dit gedurende een paar minuten.

Wanneer jullie elkaar regelmatig blijven ontmoeten en deze meditaties doen zal jouw groep een krachtig kanaal van Godinnenenergie worden en deze zal enorm helpen bij het bouwen van het planetaire netwerk van Licht.

De Godin wil Licht en er zal Licht zijn!

Vertaald door Veronica

Vrouwentempel – Chameli Ardagh – de oefening

Welkom bij de Tempel van Goddelijke Vrouwelijke Stroming.

Ga liggen op wat zachte kussens met een kom met kleine stukjes fruit, en zorg ervoor dat je comfortabel ligt. Zucht een paar maal lichtjes en laat een hand rusten op je buik. Ontspan je voor wat daar dan ook voor jou is op dit moment.

Stel je een warm rood veld van energie voor dat jouw lichaam omringt, alsof je zou zijn gewikkeld in een zijden sarong. Laat jouw hand zachtjes omhoog glijden van jouw buik naar jouw borst, gezicht en haar. Maak een paar zachte geluidjes. Ontspan je diep en neem een sappig stukje fruit.

Stel je nu een vrouwenbijeenkomst voor die een mix is van:
-een Indiase Tempelceremonie met extatisch dansende vrouwen die volledig zijn overgegeven in devotie,
-een Bedoeïenenoase in de woestijn met verse vijgen,
-koerende duiven en enorme marmeren badkuipen waar de vrouwen baden en elkaar schoon boenen,
-een moderne meditatie/onderzoeksgroep met oefeningen die ons leiden in de uitgestrektheid van onze ware natuur,
-en een Afrikaans rouwritueel waar de pijnlijke delen van onze levens worden geëerd, gedanst en gevierd.
Nu begin je een gevoel te krijgen van het soort van vrouwelijke ruimte waar wij in verblijven in de Vrouwentempelgroepen.

Om de vrouwelijke schittering werkelijk te leven en te belichamen creëren wij een bewuste vrouwencultuur die ons kan ontwaken en koesteren in het diepste gevoel. De Vrouwentempelgroep is een manier voor ons om elkaar te herinneren aan wie wij zijn, op een doorgaande manier.

In plaats van de ‘status quo’ te versterken door het focussen op onze problemen en persoonlijke tekortkomingen, verbinden de oefeningen van de Vrouwentempelgroep ons met waarheid voorbij onze angsten en gelimiteerde zelfbeelden. Vanaf deze diepere plek kunnen wij navigeren van Aanwezigheid en Innerlijke Leiding in plaats van het onszelf uitputten met het proberen leiders te zijn van een gespannen, competitieve en ego-gecentreerde staat van geest.

De Vrouwentempel is geen therapie of een ondersteuningsgroep. Het is een ruimte waar wij komen om elkaar te spiegelen, te vieren en te bekrachtigen. Een ruimte waar wij onze maskers kunnen laten vallen, en de schoonheid van onze authentieke gezichten laten zien in al zijn glorie en pijn, passie en kwetsbaarheid. In onze Vrouwentempel ontmoeten wij elkaar voorbij het persoonlijke, en in deze expanderende ontmoeting is het collectieve vrouwelijke evenals het persoonlijke vrouwelijke genezen en gevierd.

Al onze oefening is gebaseerd op het aanwezig zijn in het lichaam, dus wij besteden veel tijd aan dansen en bewegen. Wij steunen elkaar ook in het verzachten van onze lichamen door elkaar op respectvolle en voedende manieren aan te raken. Dit deel van de oefening is voor de meeste vrouwen het favoriete deel.

 

 
2 reacties

Geplaatst door op 17 juni 2018 in Cobra

 

Tags: , , , ,

De machten achter Gerichte Energiewapens, juni 2018

Cobra schreef: “Sinds de activatie van de beta tijdlijn eind januari [2018] werken de Lichtkrachten op volle kracht om het bestaan van gerichte energiewapens te onthullen. Slechts twee dagen na de dood van Isis Astara is de betrokkenheid onthuld van de zwarte adel / archon families bij de gerichte energieteistering, zie hier: https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/psychotronic-terrorism/ en https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/03/16/zionic-mind-control/ en https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/28/maupeou-and-thales-group/

Ik heb deze 3 artikelen naar het Nederlands vertaald, zie de links hieronder. Daarnaast heb ik van dezelfde website een artikel gehaald dat gaat over de Nederlandse Orde van Oranje, zie de laatste link. Veronica

https://eventnl.wordpress.com/psychotronisch-terrorisme-ahuwahzeus-blog/

https://eventnl.wordpress.com/zionistische-hersenspoeling-ahuwahzeus-blog/

https://eventnl.wordpress.com/maupeou-en-thales-groep-ahuwahzeus-blog/

https://eventnl.wordpress.com/koninklijke-nazi-orde-van-oranje-ahuwahzeus-blog/

 
2 reacties

Geplaatst door op 11 juni 2018 in Cobra

 

Tags: ,

Sacha Stone interviewt Ronald Bernard in Amsterdam, april 2018

Het interview is in het Engels; hieronder heb ik wat gedeeltes eruit in het Nederlands weergegeven. Daaronder vind je de link naar het hele interview; er is ook een Duitse ondertiteling beschikbaar. Veronica

Sacha begint met: er waren wat buitengewone krachten die probeerden deze ontmoeting te voorkomen.

Over de illuminatietop: 8.500 leden.

BIS: Bank of International Settlements

Er zijn 3 financiële centra: Washington DC is de militaire kant, Londen is de financiële kant en het Vaticaan is de spirituele kant.

De mensen denken dat dit de hoogste machten zijn maar dat is niet zo; de BIS staat erboven. Is de regelaar, investeerder, creëert en implementeert de programma’s, is het kanaal dat het organiseert.

In de board zitten presidenten van de centrale banken. Het is ‘shadow banking’.

De eigenaars van de BIS zijn de centrale banken, het is een collectief.

Over het geboorterecht. Je geboortecertificaat heeft een nummer (slavennummer) en er wordt een waarde aan toegekend. Bijvoorbeeld de situatie in Nederland: je wordt geboren en je ouders tekenen in feite een contract (het geboortecertificaat) want het land is een onderneming. Je krijgt een BSN nummer; wij denken dat het een servicenummer is, maar het is een slavennummer. Je betekent helemaal niets voor ze.

In Nederland is je waarde 500.000 euro; dit wordt gecalculeerd op basis van wat jij tijdens je productieve leven aan de staat zult leveren (belastingen e.d.).

In sommige landen worden geboortecertificaten zelfs verhandelt, niet in NL.

Dit geboortecertificaat is gecreëerd met officiële wetten en je ouders denken dat zij moeten gehoorzamen omdat zij anders de wet overtreden; in feite zijn het statuten want het land is een onderneming.

Advies van Sacha en Ronald: verenig en trek je terug, verwijder jezelf uit dit spel.

Sacha vraagt: ben je gechanteerd of erin getrokken, verleid.

Ja ik ben verleid. Maar terwijl je met hen te maken hebt zijn ze je altijd aan het scannen om alles te verzamelen wat ze over je kunnen vinden. Deze dossiers worden gebruikt om je te chanteren als je dwars gaat liggen. Daarom ben ik met mijn getuigenis naar buiten gekomen, om te voorkomen dat ze deze dossiers tegen mij gingen gebruiken.

Vraag van Sacha: ben je in die periode onderwezen in occulte symbolen zoals getallen 666 777 333 911 enz.

Ronald: ben theologie gaan studeren nadat ik uit het systeem ben gestapt. Alle soorten religies. Heb de vierde dimensie ontdekt, ben de werkelijke kult achter creatie gaan ontdekken, dat was dus na mijn illuminatietijd. Maar de duistere machten gebruiken dit ook.

De vrijmetselaars elite binnen wereldbanking hebben hun eigen regels, werken volledig achter de schermen, gebruiken technologie die wij niet kennen en waarvan wij het bestaan niet eens weten.

In mijn tijd hadden wij nog niet al die technologie, vooral telex en fax. Wij waren cowboys, illegale geld- en drugstransporten voor het financieren van de duistere agenda.

In de ‘echte financiële wereld’ is het mogelijk om te doen wat je maar wilt want iedereen is te koop of te chanteren; er zullen er maar een paar weigeren.

De vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie, maar niet de top, zij voeren het programma uit maar de baas is de 8.500, die niet alleen Aards zijn.

Er is buitenaardse intelligentie, wij zijn zelf multidimensionaal en kunnen veel frequenties ervaren.

Als je de heilige boeken leest wordt gesproken over dit dualistische systeem; licht manifestatie en duister manifestatie. Het financiële systeem waar ik voor werkte diende dit programma.

De vrijmetselaars hebben een spirituele missie, volgen letterlijk de bijbel, de openbaringen, de profetieën. Zoals de hergeboorte van Israël, was eerst Palestijns maar werd toen de staat Israël. Dit was geschreven in de profetieën. De verbinding tussen zijn oude leven en de nieuwe inzichten leerde hem veel en er waren ook vrijmetselaars die gingen praten. Het eindpunt waaraan wordt gewerkt is de herbouw van de tempel van Salomon in Jeruzalem.

De vrijmetselaars werken ook via politieke bewegingen, begonnen de kristalnacht en het programma erachter was om de joden uit Europa naar Palestina te krijgen om zo de Staat Israël te gaan starten. Daarom ontstond de terreur van WW2. Maar de 6 miljoen zou niet waar zijn; een onderzoek van het Rode Kruis zegt hooguit een kwart miljoen – wat nog steeds veel te veel is!

In het programma werkten de nazi’s met politieke zionisten. De BIS was een van de hoofdrolspelers van alles wat toen plaatsvond. Voor en tijdens de oorlog heeft de Amerikaanse industrie met de nazi’s aan tafel gezeten om deals te sluiten.

Het bankieren is de mechanica van de controle van de mensheid; oorlog, ziekte en armoede creëert offering, en dit is de negatieve energie waar ze op gedijen, daar leven ze van.

Vooral in de financiën; helaas deed ik eraan mee, ik diende ze als de hel. Ik deed alles voor ze om oorlog en offering te creëren, helaas!

Sacha: je hebt deze ervaring getransmuteerd, dat is het mooie.

Ronald: maar het is er dagelijks (geëmotioneerd), de mensen moeten wakker worden.

Kijk om je heen; alle wereldleiders roepen al om de nieuwe wereldorde, er is het financiële systeem om ons volledig vast te zetten, zonder cash, alleen digitaal.

Sacha: cryptocurrencies, geloof jij dat zij het hebben gecreëerd?

Ronald: op internet kun je de ‘White Paper’ van de NSA uit 1995 vinden met de beschrijving van de cryptocurrencies 1e en 2e generatie. De cryptocurrencies waren volledig gecreëerd door de geheime diensten.

Nu, met de 3e en 4e generatie gaat het een andere kant op, gelukkig. Stap voor stap beginnen mensen anders te kiezen. Maar de massa’s hebben nog steeds geen idee!

Sacha: over het zielcontract. Illuminatieleden hebben een zielcontract, hoe kunnen zij deze intrekken, zichzelf ervan verwijderen, kunnen zij dat? Nu steeds meer gaan zien dat zij aan de verkeerde kant staan.

Ja, wij hebben vrije wil. Wij moeten contact leggen met de mensen in de lichtmanifestatie.

Je had toen geen empathie, was hard en koud. Wat was de transitie, wat gebeurde er met je.

Het was de dag dat ik stierf, ik zag mijzelf en ik geloofde het. ik werd mijzelf ervan bewust dat ik veel meer ben dan een slaaf in een duivels systeem. Mijn hart stopte met kloppen, ik ging uit mijn lichaam en wilde niet terug. Je ervaart een volledig andere wereld, een ander leven. Ik heb delen gezien van onze wereld in andere dimensies; heldere kleuren, intens, een volledig andere wereld.

Ik moest herstellen, kwam in contact met de natuur, prachtig. Eerder was ik alleen de natuur aan het vernietigen. In de kliniek had ik zo’n slecht zelfbeeld; ik probeerde mijzelf daar te vernietigen, slikte pillen om weg te gaan en weg te blijven, maar werd tegengehouden.

22 jaar geleden ben ik de lichtmanifestatie gaan ontdekken; ik heb nu rechtstreeks contract met de bron van het leven, ik heb een dialoog, prachtig.

Wij zijn allemaal met het licht bezig om te voorkomen dat de zielen permanent worden gevangen, ze willen ons hebben als batterijen.

Wij hebben onze vrije wil, wij zijn 100% vrij.

Wij kunnen kiezen wie en wat wij willen zijn.

Wij zijn heel erg krachtig.

https://www.youtube.com/watch?v=D0i6A_fLsN4

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 8 juni 2018 in Geen categorie

 

Tags: ,

Sisterhood of the Rose Galactic Love Party in Nederland, juni 2018

Cobra heeft in zijn Taiwan conferentie rapport van 31 mei 2018 vermeld dat wereldwijd veel Sisterhood of the Rose groepen zijn geactiveerd; een daarvan is te vinden op: http://www.connect2life.eu/. Jacqueline en Inana zijn twee Nederlandse vrouwen die hebben deelgenomen aan de conferentie in Boedapest. Zij zijn nu met een Sisterhood of the Rose initiatief begonnen: de GALACTIC LOVE PARTY.

De eerste party vindt op dit moment plaats: 2 en 3 juni, in Eindhoven. De volgende is op 16 en 17 juni maar die is al volgeboekt. Daarna is er een party op 30 juni en 1 juli in Eindhoven, en een op 14 en 15 juli in België. Deze weekends worden gewijd aan:

°°°Terugkeer van de Liefde°°°

°°°Activeren van Godinnen Energy°°°

°°°Liefde aan de Macht brengen°°°

°°°Initiatie van de Galactische Liefde°°° 

Er worden verschillende talen gesproken tijdens de workshop, naast Engels en Duits natuurlijk ook Nederlands.

Hieronder vind je de volledige beschrijving zoals dit op hun website is opgenomen: http://www.connect2life.eu/feestvieren. Check zelf regelmatig deze pagina voor updates. Veronica

Galactic Love Party

Met Jacqueline & Inana

16 en 17 juni 2018, Eindhoven, Nederland (volgeboekt)

30 juni en 1 juli 2018, Eindhoven, Nederland

14 en 15 juli 2018, Saint-Sauveur, België

~Sisterhood of the Rose Workshop~

Lieve Goddelijke Wezens van Licht,

De chaos in de wereld neemt toe en ons verlangen naar meer Liefde en Licht op Aarde intensiveert. Om de Galactische Golf van Liefde binnen te laten komen en wortel te laten schieten, hebben we de taak om een omgeving te creëren waarin dit kan manifesteren. Lang geleden kwam JIJ naar de Aarde om jouw rol in de transformatie te spelen. De tijd van transformatie is NU.

​We hebben deze workshop, die we Galactic Love Party noemen, gecreëerd om je te verbinden met je Godinnen (of God) kracht ter ondersteuning van je MISSIE om meer Liefde en Licht naar deze planeet te brengen.

​Eind april begonnen we in Berlijn en hadden we een magische tijd samen. We gaan verder met onze Galactic Love Party in Eindhoven en je bent van harte welkom om daarbij te zijn!

​Overwinning van het licht!

​Veel liefde van Jacqueline en Inana

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

We brengen LIEFDE aan de macht om De Matrix te breken!

In kringen van spirituele expansie praten steeds meer mensen over een zonneflits afkomstig van de Galactische Centrale Zon. Elke 13.000 jaar straalt onze Centrale Zon een hoge vibratie-energiepuls in de Melkweg uit als een hartslag. Deze puls zit vol met liefdesenergie en we zijn in een tijd dat we die puls weer kunnen verwachten …

​Ter ondersteuning van het verankeren van deze liefdesenergie op Aarde komen groepen over de hele planeet samen om te mediteren.

Onze aankomende workshops zijn bedoeld voor vrouwen én mannen die willen werken in meditatiegroepen of deze willen opzetten. We bieden verschillende hulpmiddelen en methoden om mensen met zichzelf en anderen te verbinden en een harmonieuze eenheid te creëren waarin iedereen zijn of haar eigen plek heeft.

Het gaat over het vinden van de verbinding met je ware wezen, je openen en je overgeven aan de kosmische oerenergie. De hulpmiddelen en methoden die tijdens deze tweedaagse workshop worden gedeeld, kunnen vrij door u worden toegepast en verspreid.

​°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Schema

Dag 1    10:00 – 13:30

°°°Terugkeer van de Liefde°°°

°Engelen Belevingsdans
°Godinnen Contact Meditatie
°Shakti Kundalini Dans
°Verlaten Van De Matrix

​ ~13:30 – 15:30 Lunch pauze~

Dag 1    15:30 – 19:00

°°°Activeren van Godinnen Energie°°°

°Tijger Spel
°Engelen Omhelzing
°Goede Nacht Bewegingsdans
°Rooster Van Liefde Activering

​°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dag 2    10:00 – 13:30

°°°Liefde aan de Macht brengen°°°

°Energetische Schoonmaak
°Mysterie Van Stilte
°Initiatie In Hogere Liefde
°Godinnen Spiraal

​ ~13:30 – 15:30 Lunch pauze~

Dag 2    15:30 – 19:00

°°°Initiatie van de Galactische Liefde°°° 

°Sisterhood Of The Rose
°Godinnen Dans
°Voorbereiden Van De Heilige Graal
°Activeren van de Galactische Liefde

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Schenk het vooruit!

Wij zijn van mening dat een verandering van alle wereldwijde systemen vereist is, met name het financiële systeem. We denken ook dat het al aan het verschuiven is. Het financiële systeem zal een overbodig systeem worden. Op een bepaald moment in de toekomst hebben we geen geld meer nodig.

Alles wat we doen, wordt uitgedrukt in ‘hoeveelheden geld’. Maar geld beperkt de stroom van overvloed. Wij zouden eigenlijk het systeem NU al willen zien veranderen! Geld is gedrukt papier of zijn getallen op een server; het heeft geen waarde in zichzelf. Hoewel we allemaal nog steeds gevangenen van dit systeem zijn, willen we een verandering oproepen ….

We vragen je geen geld voor onze workshop. Iemand voor je heeft je toegang tot deze workshop geschonken. Als je deze workshop waardevol vindt en denkt dat anderen het ook op prijs stellen, raden we je een schenking te doen die jouw budget toelaat, zodat anderen in de toekomst kunnen deelnemen. Je mag via PayPal doneren of dit initiatief steunen op een andere manier die passend zou zijn. Hartelijk dank.

We kijken uit naar magische mooie samenkomsten!

Overwinning van het licht!

​Parels van liefde voor jou!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Voor meer informatie of aanmelden voor de workshop stuur een email naar: info@connect2life.nl

Je liefdevolle PayPal-schenkingen kunnen worden gestuurd naar het hierboven vermelde e-mailadres.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 2 juni 2018 in Cobra, Sisterhood of the Rose

 

Tags: , ,

Cobra: Taiwan Conferentie Rapport en Planetaire Situatie Update, 31 mei 2018

Onze ascentie conferentie in Taipei was een energetische voortzetting van de Boedapest conferentie. Dagen vóór de conferentie hebben Pleiadian, Sirian, Andromedan en Arcturian Licht-wolkenschepen Taiwan letterlijk overspoeld om de energieën voor de conferentie voor te bereiden.

Wij hebben een volgend enorm aantal Sisterhood of the Rose groepen wereldwijd geactiveerd en wij hebben enorme hoeveelheden Licht verankerd in het planetaire raster, wat veel mensen diep heeft getransformeerd.

Hier zijn relatief accurate transcripts van de Boedapest conferentie:

https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/the-ascension-plan-part-1.html

https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/ascension-protocols-part-2.html

https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/manifestation-process-part-3.html

https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/galactic-wave-of-love-part-4.html

https://prepareforchange.net/2018/05/16/notes-of-the-budapest-cobra-ascension-conference-april-2018/NL-vertaling: https://eventnl.wordpress.com/2018/05/25/notities-van-de-boedapest-cobra-ascentie-conferentie-in-april-2018-felipe-pinto-16-mei-2018/

En van de Taipei conferentie:

https://theearthplan.blogspot.com/2018/05/taipei-ascension-conference-12-13-may.html

https://theearthplan.blogspot.com/2018/05/taipei-ascension-conference-12-13-may_19.html

https://theearthplan.blogspot.com/2018/05/taipei-ascension-conference-12-13-may_20.html

Ondertussen gaat het verwijderen van de chimera groep verder. De overgebleven plasma toplet bommen zijn verwikkeld in de oppervlaktebevolking primaire anomalie, en de Lichtkrachten voeren hun protocollen uit om deze rotzooi uit elkaar te halen zonder de planeet in dit proces te vernietigen. Op dit moment kan daar verder niets meer over worden gezegd.

Sinds de activatie van de beta tijdlijn eind januari werken de Lichtkrachten op volle kracht om het bestaan van gerichte energiewapens te onthullen.

Slechts twee dagen na de dood van Isis Astara is de betrokkenheid onthuld van de zwarte adel / archon families bij de gerichte energieteistering, zie hier:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/psychotronic-terrorism/

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/03/16/zionic-mind-control/

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/28/maupeou-and-thales-group/

Dezelfde bron, het Ahuwahzeus blog, heeft met grote precisie het zwarte adel / archon netwerk onthuld, met bijna 90% betrouwbaarheid. Daarom zou het een goed idee zijn om de intel van dat blog veilig op te slaan en het opnieuw te plaatsen in het geval dat het oorspronkelijke blog wordt platgegooid.

(NB redactie eventnl: ik zal in de komende dagen/weken alle hier opgenomen links naar het Ahuwahzeus blog vertalen en op eventnl plaatsen, evenals enkele andere artikelen van dit blog die vooral betrekking hebben op Nederland.)

De chimera groep is de ware controleur van de quarantaine grens, waar de zwarte adel / archon families de ware controleurs zijn van de oppervlakte van de planeet. De meeste van hun bloedlijnen hebben hun oorsprong in oud Rome.

Hier is de zwarte adel beschreven (aristocrazia nera):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/23/nero-aristocrazia/

Zij controleren de negatieve militairen via de Knights of Malta (SMOM):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/03/engineers-of-war-knights-of-malta/

Zij controleren de negatieve politie en polariseren politieke partijen via de Knights of Columbus:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/13/vatican-death-squad-of-columbus/

Wat als ik je zou vertellen dat de linkervleugel en de rechtervleugel bij dezelfde vogel horen

Zij controleren de structuur van de gemeenschap via de jezuïeten:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/jesuit-order-of-liars-terrorists-and-infiltrators/

Zij controleren zakeninspanningen via maffia clans:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/21/made-men-of-rome/

De voornaamste Archon families zijn Massimo (Maximus) familie:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/massimo-crime-family/

http://ltvfye.blogspot.com/2018/03/massimo-mafia-of-london.html

https://www.roguemoney.net/blog/2018/5/16/the-chair-serves-the-master

Breakspear (Lancelotti) familie:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/08/house-of-the-magicians/

Orsini (Ursus) familie:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/orsini-and-rosenberg-alchemical-mafia/

Aldobrandini / Brandolini familie:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/05/tomb-of-aldobrandini/

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/04/24/vatican-accountants-and-bankers/

Colonna (Columna) familie:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/colonna-crime-corporation/

Borgia (Borja) familie:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/03/15/borgia-mafia/

Pallavicini (Palatinus) familie:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/pallavicini-crime-syndicate/

Torlonia familie (controleurs van BIS):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/torlonia-banking-mafia/

Theodoli (Theodosius) familie (Theodosius 1e was een archon die de vernietiging van Godinnenmysteries in 391CE verordonneerde):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/07/devilish-tricksters/

Gaetani familie (de ‘voogden’, aanstuurders van Donald Trump via de vijf families NYC maffia clans, en via de Mercer familie, die een zwarte adel koopmansgilde familie is):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/08/gaetani-crime-family/

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/07/don-trump-and-the-atlantic-city-mafia/

https://news.littlesis.org/2017/05/24/mercer-family-front-groups-attack-universal-healthcare-bill-in-new-york-state/

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/mercer-funding-trump-anti-muslim-advert-group-claims-2016-election-documents-open-secrets-a8290986.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Worshipful_Company_of_Mercers

https://www.telegraph.co.uk/finance/2948232/Lifting-the-lid-on-the-liveries.html

Al deze bloedlijn families creëren een inter-verbonden netwerk dat effectief de oppervlakte van de planeet controleert, zoals het hier enigszins accuraat is beschreven:

https://tabublog.com/2017/07/11/the-holy-grail-of-who-they-are-that-rule-over-us-all/

https://tabublog.com/2017/07/14/the-holy-grail-of-who-rules-and-controls-all-part-ii-must-see-and-share/

De Lichtkrachten voeren hun protocollen uit om de archon families uit de macht te verwijderen en om de oppervlakte van de planeet te bevrijden. Het enige dat ik hier kan zeggen is dat dezelfde structuur van “vorstendom en machten” op de plasma en lagere etherische laag bestaat en het wordt dagelijks verder ontmanteld.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 1 juni 2018 in Cobra

 

Tags: , , , ,

 
%d bloggers liken dit: