RSS

Introductie tot Lisa Renee – Energetic Synthesis – maart 2019

13 mrt

Lisa Renee is de oprichter van de websites Energetic Synthesis (ES), ES Foundations, Ascension Glossary, Krystal Aegis, en auteur van het blog Time Shift.

Energetic Synthesis (ES), een website voor degenen die op zoek zijn naar het hoe en waarom van verschijnselen waar wij op dit moment mee kampen, zoals symptomen die hetzij fysiek, hetzij psychisch, hetzij emotioneel kunnen zijn en waar geen “doorsnee” verklaring voor is. Je hebt gevoelens of ervaringen waar je geen raad mee weet, je hebt lichamelijke klachten, je weet niet wat je met jezelf aan moet…

Uit het Welkom van ES: “Velen van ons zijn zich bewust geworden dat er iets ongelooflijk diep aan het veranderen is op onze planeet. Wij delen een geweldige tijd van uitbreiding van bewustzijn op de planeet die op ons allen effect heeft op zeer diepe cellulaire niveaus….. Als gevolg van deze transformerende periode tijdens deze Ascentiecyclus zullen veel mensen veranderingen en symptomen ervaren op alle niveaus van hun Multidimensionale lichamen. Dit zal worden ervaren op de fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveaus van hun zijn.”

ES Foundations een uitbreiding op de website Energetic Synthesis. Introductie: “Deze website is gecreëerd als een bron om een omgeving te bieden voor jouw persoonlijke lessen en genezing, met het doel om de fundamentele middelen van de ES Community in de praktijk te brengen en toe te passen, om bekwaam en vertrouwd te worden met de Ascentie context en verwante termen.”

Ascension Glossary. een ongelooflijk uitgebreid – Engelstalig – naslagwerk waar je heel veel uitleg kunt vinden over allerlei Ascentie gerelateerde onderwerpen. “De informatie die in de Ascension Glossary wordt gepresenteerd geeft het perspectief weer van de ascentie tijdlijn (2012 tijdlijnen en daar voorbij) van de ‘Guardian’, en heeft de intentie om te ondersteunen – zowel energetisch als onderrichtend – door de Galactische Families van de Mensheid.”

Krystal Aegis; de middelen die hier worden aangeboden zijn ontwikkeld “om zelfinterventie te ondersteunen, om hard te werken om discipline te krijgen over een verslaafde mind, een destructieve mind of een ongezonde levensstijl.” “De Krystal Aegis is voortgekomen uit veel verzoeken om hulp die werden ontvangen van mensen die ermee worstelen zichzelf te bevrijden van terugkerende negatieve gedachten, terugkerende negatieve emoties, of terugkerende impulsen naar verslaving, en andere destructieve gedragingen die in de huidige wereld als normaal worden gezien.”

HGS Support: “Deze website is gecreëerd als een bron om een persoonlijke omgeving te bieden voor lering en genezing met het doel om de fundamentele middelen toe te passen die nodig zijn om toegang te hebben tot het Hieros Gamos veld, bekend als de HGS.” “Hieros Gamos is het Heilige Huwelijk van een Menselijk wezen met Goddelijkheid (de innerlijke spirit) en de eenwording tussen alle levensvormen en zijn niveaus van tegenpool.”

Time Shift Blog: hier schrijft Lisa wekelijks over een actueel onderwerp.

Belangrijk advies van Lisa Renee is: verklaar jezelf God-Sovereign-Free (GSF) – “Ik ben God – Ik ben Soeverein – Ik ben Vrij” . GSF Gedrag:

 1. empathie en compassie
 2. mentale openheid
 3. emotionele stabiliteit
 4. verantwoordelijkheid
 5. eerlijkheid
 6. soevereiniteit
 7. realiteitsbeoordeling
 8. verenigde samenwerking

 Ik zal de komende tijd regelmatig vertalingen plaatsen van artikelen op deze websites.

Om te beginnen plaats ik tegelijk met deze introductie tot Lisa Renee een aantal blogs met vertalingen van artikelen op haar websites:

En hieronder vind je de vertaalde introductie van Lisa Renee op haar website.

Geniet ervan! Veronica

Over Lisa Renee

Lisa Renee ervoer een aantal jaren geleden een spontane kundalini gebeurtenis die een “starseed” ontwaking katalyseerde om multidimensionale realiteiten waar te nemen en om communicatie met evolutionaire krachten van Licht mogelijk te maken. Er is persoonlijk met Lisa Renee contact opgenomen en zij is toen voorbereid, getraind en ‘gedownload’ door inter-dimensionale wezens (buitenaards en ultra-aards, niet van dit universum), bekend als de Lyran-Sirians, Melchizedek Ur en Aurora Guardians.

Geleid door de Guardians was Lisa biologisch aangepast om te worden gedownload om de Wetenschap van Ascentie te begrijpen middels de ‘Law of One’ en zijn dynamica over de blauwdruk lagen van energievelden. Dit begrijpen van Bewuste Technologieën was door haar ervaren vanuit eigen persoonlijke evolutie, en daarmee begon haar transitie naar een multidimensionaal gids en ‘God-Soeverein-Vrij’ steward tijdens deze ascentiecyclus van deze planeet. Zij is een afgezant voor de Guardian Groepen en van de mensheid een woordvoerder voor de bewustzijnsverschuiving naar ascentie.

Samen met de Guardian Groepen is het haar missie om de mensheid in zijn evolutie te ondersteunen met educatie, bewustzijn, en door het bespreken van de impacts van de energieverschuivingen op de planeet, op menselijke wezens en op menselijk bewustzijn. Zij is een Ascentiegids, planetair Gridworker, Starseed Raadsman, Spiritueel Mentor, Schrijver en Etherisch Heelkundige. Zij schrijft een maandelijkse column voor de Ascension Timeline genaamd ‘Shifting Timelines’.

Lisa Renee’s Story

Welkom bij ES (Energetic Synthesis). Dank je zeer voor het hier zijn! Ik kan niet genoeg zeggen hoe ik het waardeer dat jij hier bent in deze tijdlijn en op deze planeet om bij te dragen aan het ascentieproces en de genezing van de gehele menselijke species.

Als je dit bericht leest is het niet bij toeval. Als een ontwakend mens die zoekt naar meer antwoorden voor de redenen dat de wereld volkomen gek lijkt te zijn geworden, of als starseed die zoekt om de redenen te begrijpen waarom wij naar deze planeet kwamen, heeft de informatie op deze website een zeer specifieke frequentie die mensen aantrekt die met ontwaking bezig zijn. Evenals degenen onder ons die een diep verlangen hebben om de diepere waarheid te onthullen van wat met deze planeet is gebeurd, en om volledige disclosure aan de massa’s te ondersteunen over het ware verhaal van massa hersenspoeling en bewustzijnsonderdrukking. Het heeft iemand nodig om te weten, en velen van ons zijn massaal aan het ontwaken op de planeet, tijdens de ascentiecyclus.

Starseeds hebben ermee ingestemd om tijdens deze tijd rechtstreeks mee te doen met het menselijk evolutieproces, als de vroedvrouw van de spirit, als vertegenwoordigers van de hemelse gastheren van ascentie. Er zijn hier veel redenen voor, waarvan enorme hoeveelheden materiaal op deze website worden verstrekt als een onderrichtende bron. Zoals je zou kunnen hebben geraden hebben wij een enorme taak met het eruit werken van de vele gasten, vluchtelingen en indringers die zich hier op de 3D planeet Aarde hebben belichaamd. En wel, hoe kan ik dit zeggen? Het doel dat wij hadden was om schoon genoeg te worden van de buitenaardse implantaten, hersenspoelonderdrukkingen, duistere entiteiten en ego reptillian programmering, om ons op een niveau van semibewuste herinnering te brengen van wie wij werkelijk zijn, om zo meer interactief te worden met onze hoogste spirituele doelen, en om samen te werken met deze zelfde inter-dimensionale families die de humanitaire doelen dienen van Service aan anderen, en de Law of One.

Onze sterrenfamilies, deze spirituele families waarmee wij rechtstreeks zijn verbonden, zijn voor ons verborgen geweest hier in deze dichte laag, voor een ongelooflijk lange tijd. Zij zijn ONS zoals wij HEN zijn. We hebben ze verschrikkelijk gemist evenals zij ons hebben gemist, en de mysterieuze kriebel in onze harten, deze ontzettende verlatenheid is zolang als wij ons kunnen herinneren een feit geweest.

Ik zou jullie terug thuis willen verwelkomen, mijn geliefde familie van Starseed en Indigo mensen. Wij zijn de Wezens die de Kosmische Drie-eenheid van Een dienen en hun Universele Wetten in stand houden middels de principes van onze creatie, door het onderhouden van de optie van ascentie, en de zelfsoevereiniteit voor het geheel te beschermen.

Wij zijn eindelijk gereed om ons te herinneren wie wij werkelijk zijn en weer thuis te zijn. Wij zijn in dit alles samen als EEN!

Wij moeten nog steeds meer wakker worden om ons te herinneren waarom wij hier kwamen en wie wij werkelijk zijn. Nu is de tijd dat wij elkaar herkennen om de nieuwe eenheidsrasters te bouwen, de drie-eenheid golf codes, de nieuwe blauwdrukken, en het grondwerk te leggen voor de toekomstige generaties om het nieuwe paradigma voor hoger bewustzijn als goddelijke multidimensionale mensen te helpen creëren. Wij verankeren de 12D Avatar stralen voor het bouwen van de ascenderende frequenties hubs op de planeet om de intergalactische plasmafrequenties vast te houden die onze fysieke lichamen integreren met onze spirituele lichamen. Wij doorstaan kwantum sprongen van bewustzijnsevolutie die op de gehele menselijke species en vele andere levensvormen effect hebben.

Dit is een verbazingwekkende reis geweest, een waarvan ik mij gezegend voel dat ik het fysiek, mentaal en emotioneel heb overleefd, om op zo’n niveau te zijn geïntegreerd om deze informatie aan jullie aan te bieden. Ik dacht dat niemand op deze planeet ooit deze surrealistische gebeurtenis die bij mij plaats vond zou geloven, aangezien ik in het begin niet geloofde dat het bij mij gebeurde, als gevolg van de extensieve ‘gaslichting’*  tactieken die worden gebruikt om de mensen op Aarde te manipuleren.

*(red: “Gaslighting is een manipulatietechniek waarbij iemand zijn ‘slachtoffer’ laat twijfelen aan diens realiteit met als doel dat deze afhankelijk wordt van de gaslighter.” https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/179792-narcisme-en-gaslighting-twijfel-zaaien-door-manipulatie.html)

Het verhaal van de ontwaking van een starseed is beter dan enig science fiction boek of film. Een meester in het maken is wat Wij Allen Zijn op de Aarde, en ik zal alles delen wat je wilt weten over het ascentieproces en meer.

Soms is de informatie zeer onplezierig, en je zult een liefhebber van de waarheid moeten zijn boven een liefhebber van persoonlijk comfort, om op het pad te kunnen blijven. Het is belangrijk te leren hoe de energetische resonantie van het materiaal te voelen, en te leren jouw eigen persoonlijke waarheid te onderscheiden in het gezicht van de informatie die ik lever, om jouw manier van denken naar nieuwe manieren te veranderen. Het universum zal altijd onze persoonlijke waarheid ondersteunen wanneer het authentiek is, aangezien elk van ons een potentiële bewustzijnopenbaring is die leidt tot een grotere waarheid.

Gebruik alsjeblief deze informatie die ik geef voor jouw eigen bekrachtiging, om jou te ondersteunen bij jouw persoonlijke spirituele reis, en wijs alles af waar je niet mee resoneert.

Dit gaat helemaal over jouw persoonlijke waarheid, en het bouwen van jouw persoonlijke evolutionaire pad naar spirituele ascentie. Elk van ons is uniek met een zeer specifieke goddelijke missie, zieldoel en puzzelstuk. Eer jouw goddelijke missie, terwijl jij de mijne eerst. Er is geen “past iedereen” in het ascentieplan. Dit is een spel van zulk kosmische afmeting dat het veel enormer is, onvoorstelbaar en perfect bizar dan wij ons ooit zouden kunnen voorstellen op dit mensen 3D niveau. Echter, wij zijn significanter, prachtiger en hebben meer invloed dan wij ons ooit durfden voor te stellen. Gebruik dit ascentiemateriaal om jouw innerlijke kracht te vinden en wie jij werkelijk bent in de werelden. Laat jouw innerlijk licht ontbranden, zonder angst, wordt sterk genoeg om te schijnen zonder enige terughouding!

Mijn verhaal

Ik ben een ontwaakte Starseed. Ik had geen idee dat deze topic van ascentie en starseeds mijn zieldoel zou worden, geïnspireerde passie, en elk wakend moment van mijn volwassen leven zou doordrenken. Het heeft mij een tijd gekost om dit uit te vogelen, wat begon met de aanzet van een intense kundalini activatie die een lange tijd duurde, velen jaren geleden. Ik had maandenlang doorgaand grote kundalini golven waarvan niemand ooit had gezegd dat dit zou kunnen gebeuren in het proces van gewoon ‘mediteren’ in mijn slaapkamer. Later heb ik uitgevonden dat dit mijn zielovereenkomst was om te leren vanuit rechtstreekse ervaring zonder leraren op de fysieke laag, alleen innerlijke laag leraren, maar ik moest via meditatie leren hoe met ze te communiceren.

Ik was zo’n nieuwkomer dat ik geen idee had van het niveau van wat er met mij plaatsvonden en dat zo’n intense kundalini activatie in feite gevaarlijk kon zijn. Ik had niemand om erover te praten, noch enige spirituele informatie ontvangen in die tijd. Ik wist niet dat de uren en uren van meditatie die ik deed meer energie binnen brachten en dat zonder dit verder te sturen ik mijzelf kon verbranden. Dus dat gebeurde! Ik was mij er niet van bewust hoe spiritueel beschermd ik feitelijk was toen ik mij meer alleen en geïsoleerd voelde dan ooit eerder. Ik had geen enkele van de ascentiemiddelen, ik kon niet rechtstreeks praten met mijn gidsen, had geen kennis van yoga ademen of aanvullingen die ik nu heb. Ik had kundalini vlammen die vlogen uit verstoorde verbrande chakra centra waardoor uiteindelijk mijn haar uitviel, en bloedende ontstekingen die uit mijn huid kwamen veroorzaakten.

Dit gebeurde om een identiteitscrisis te veroorzaken, dus de meeste van deze bloedende cysten manifesteerden zich in mijn gezicht. (Ik heb de kunst van speciale effecten werkelijk onder knie gekregen voor het maskeren van mijn armzalige huid zodat ik geen kleine kinderen in het publiek angst zou aanjagen.) Het was echt een onmenselijk gezicht en ik werd onherkenbaar voor mijzelf. Op een of andere manier lukte het mij om een baan te krijgen op kantoor als belastingaccountant terwijl dit plaats vond. Ik geef toe dat ik er nu humor en waardering voor heb, maar in die tijd voelde ik mij emotioneel verwoest.

Dit alles bracht een intense ‘dark night of the soul’ fase en een onlesbare dorst naar innerlijke waarheid zoeken waarvoor ik eenzame meditatie gebruikte om erbij te kunnen. Ik heb mij voor bijna 3 jaar afgezonderd, mediterend, biddend, aanroepend en vragen stellend in mijn badjas, die soms werden beantwoord en soms niet. Vervolgens ontsprong een diepe devotie voor God/Eenheid uit mijn hart met de gelofte om mijzelf te wijden aan service. Ik verklaarde mijn intentie om mij aan mijn ziel te verplichten en vertelde God luidkeels dat ik bereid was om te doen wat nodig was om een Kenner van mijn Goddelijk Doel te zijn. Mijn leven explodeerde kort nadat deze spirituele gelofte was gedaan en DIT is wat er gebeurde!

Ik werd toen geïntroduceerd tot een Spirituele Hiërarchie die mij in fasen tijdens mijn slaap zou trainen (gewoonlijk tussen 1 en 5 ’s nachts) afhankelijk van het huidige niveau van onderricht dat nodig was voor mijn ontwikkeling. Er waren verschillende meesters en gidsen die mij op diverse niveaus initieerden, zij instrueerden mij middels verscheidene impulsen en lieten mij bepaalde boeken lezen voor verdere activatie of het bestuderen van referentiemateriaal. Het allereerste boek dat zij mij lieten lezen was The Ascension Manual door Joshua David Stone. Ik viel bijna flauw van vreugde en huilde van de herinnering toen details en namen aan mij werden getoond van mijn lang verloren familie de Opgestegen Meesters. Ik was absoluut opgelucht dat er iemand anders op de planeet was die als mij sprak en dezelfde wezens kende waar ik herinneringen aan had. Later leerde ik dat dit de Orion Mensen zijn die wij ons herinneren, maar in hologrammen zijn gegijzeld om velen van ons in de gedeeltelijke ascentieprogramma’s te lokken of ons in de valse ascentiematrix in te sluiten. De NAA gebruikt mensen die wij van andere levens kennen waar wij om gaven of waar wij van hielden, en manipuleert ons wanneer wij voor het eerst beginnen te ontwaken voor de herinneringen aan de Orion oorlogen.

De Opgestegen Meesters van Sirius B namen mij door de dimensionale lagen van menselijk bewustzijn en leerden mij over Spirituele Ascentie en de Multidimensionale anatomie van menselijke wezens. Tijdens ‘veronderstelde slaap’ of slaap zou ik naar de innerlijke laag trainingscentra worden gebracht, gedownload en onderworpen aan etherische chirurgie upgrades en herkenningen. Mijn evolutieteams hadden hier duidelijk een behoorlijke taak en zij moesten mij weer bij elkaar krijgen en voorbereid voor mijn multidimensionale missie. (En ik ben voor altijd zo dankbaar voor mijn gedisciplineerde en liefdevolle Teams!)

Ik zeg “veronderstelde” slaaptijd, want met het triade slaappatroon van het elke paar uur te worden gewekt om naar het meester-getal op de digitale klok te kijken, voelde ik mij niet alsof ik veel slaap kreeg. Vaak zou ik wakker worden om op de wekker op 1.11 te zien, 2.22, 3.33, 5.55. Als ik mijn bed uit moest was het moeilijk want het voelde alsof ik de hele nacht aan het studeren was geweest, of demonen had bestreden in het universum. Soms zou ik midden in de nacht wakker worden met zulke dingen als vellen met hiëroglyfen die door mijn hoofd speelden, het downloaden van lichtpakketten aan een koord van diepe ruimte in mijn 3e oog, of extreem dunne en lange wezens die in een cirkel rondom mijn bed stonden.

In die tijd, met een leeftijd van 33, voelde ik mij alsof ik het 80 jaar oude equivalent van mijzelf was en voelde mij beschaamd door mijn constante vermoeidheid, ziekte, en bloeddoorlopen ogen. In die dagen was het moeilijk om overdag wakker te blijven. God zij dank leek ik veelal onzichtbaar voor anderen en de meeste mensen hielden hun commentaar en interactie met mij op een laag niveau. Ik was opgelucht omdat ik alleen maar naar huis wilde en mij verstoppen in mijn slaapkamer en mij met mijn Gidsen bezighouden en leren hoe te begrijpen wat er in hemelsnaam met mij gebeurde. Ik wist dat ik de taal moest vinden om deze ervaring te beschrijven, al was het alleen aan mijzelf, aangezien ik moest begrijpen wat er precies gebeurde. In die tijd sprak of zag ik mijn 3D biologische familie twee jaar lang niet aangezien ik was betrokken in een hevig nachtstudieprogramma.

De meesters hadden een gedisciplineerd onderwijsprogramma ingesteld om mijn driedimensionale bewuste mind te herprogrammeren en mijn negatieve ego. Ik noem dit het ‘persoonlijkheidsprogramma’ aangezien het een functie is van ons mensenbewustzijn mind en egosysteem. Ik moest drastisch worden voorbereid en bio-energetisch opnieuw bedraad om te worden uitgerust met de vertalingsmiddelen die nodig waren om te communiceren en de Galactische niveaus te leren van de Taal van Licht. Ik moest beter energetisch onderscheidingsvermogen cultiveren, mij perfect overgeven en vertrouwen naar mijn innerlijke leiding te luisteren, verhoogde Hoger Sensoren waarnemingen te ontwikkelen die het mij mogelijk maakten de energetische signaturen te lezen. Dit bevatte buien van psychische aanvallen van duistere entiteiten waartegen de Meesters mij niet rechtstreeks zouden beschermen, zodat ik kon leren hoe mijzelf te verdedigen. Het was behoorlijk zwaar en ik rebelleerde in de beginperiode. Ik moest de 3D levenswijze verlaten en leek beschadigd, ziek en gewoon helemaal maf of beangstigend voor andere 3D mensen. Het duurde een tijd voordat mijn lichamen op het niveau kwamen waarop ik kon communiceren met de hogere councils zonder een heleboel ongemak door de downloads, het verwerken en het integreren. Soms was ik helemaal weg en lag dagenlang op de bank of in mijn bed. Later legden zij uit dat de capaciteit om de 12D Lichtcode en daarboven te vertalen een in diepte transmutatieproces vergde om alchemistisch mijn 3D biologie te verschuiven van koolstof gebaseerde materie naar progressief lichtere staten van dichtheid. Het is een doorgaand proces dat nu voor mij doorgaat, en voor ons allen op de planeet in deze tijd op verschillende graden of niveau.

Ik was voor het eerst geïntroduceerd bij het Sirian Lodge in mei 2001 tijdens mij eerste kosmische initiatie en serieuze download van dimensionale toegangscodes en lichtpakketten. Ik had een volledig lichaam orgasmische ervaring en voelde mijzelf zwemmen in het Hart van de Oceaan van Liefde, pure vreugde! Ik dacht dat iedereen deze ervaring zou hebben wanneer zij op de 5e laag kwamen en was verrast om later uit te vinden dat dit zeer uitzonderlijk gebeurt. Ik kwam van deze ervaring met het Sirian Lodge terug met een ingebracht sterrentaal apparaat dat op mijn arm liep van midden biceps tot in mijn rechterhand en uitbreidend voorbij mijn rechter middelvinger. Ik tekende dit “Rod of Initiation” apparaat op papier en ik heb tot dusver nog nergens anders iets vergelijkbaars gezien. In die tijd realiseerde ik mij niet dat ik een ‘walk in hybride’ was en een vleesgeworden lid van de Sirian Council. Zij vertelden mij dat veel later, toen ik emotioneel klaar was om ermee om te gaan. Ik was nog steeds gewend aan het raken aan het idee dat buitenaardsen overal waren, en op elk niveau betrokken met de mensheid, en er nog niet klaar voor om te horen dat ik er ook een was!

In 2002 nam een buitenaardse groep, genaamd de Arcturians, mij mee naar hun Lichtschip en lieten mij een prachtig kleuren holografisch beeld zien van mijn lichaam dat was herverdeeld en herweven door zijn multidimensionale lagen. Ik wist dat het iets te maken had met DNA activatie, maar ik had nog steeds geen idee wat dit alles betekende voor mijn menselijk bewustzijn. Het was een hele fijne ervaring en ik herinner mij dat wij allemaal veel lachten. Later vond ik uit dat zij mij mijn toekomstige bestemming lieten zien in het werken met de QXCI bodyscanning technologie en ik realiseerde het mij niet. Direct na deze gebeurtenis werd ik door verschillende bronnen geïntroduceerd tot de QXCI en ik realiseerde mij dat het een rol zou moeten spelen in mijn goddelijk doel. Ik werkte nog steeds als een belasting accountant, dus ik had geen idee welke bergen de spirits zouden verzetten om mij klaar te maken voor een bio feedback beoefenaar voor de QX.

Eind 2002 kon ik de QX aanschaffen en had verschillende leningen om mijn carrière overgang te beginnen naar Ascentiegids en Kwantum Therapeut. Terwijl ik mijn nieuwe kantoor opzette en voorbereidingen begon voor de overgang ging mijn romantische relatie desintegreren. In 2003 was ik gedwongen om mijn appartement te verlaten dus ik pakte na een paar dagen van martelende besluitvorming alles in om het op te slaan en verhuisde naar San Diego om in het huis van mijn ouders te gaan wonen. De scheiding was emotioneel vernietigend voor mij aangezien mijn partner verklaarde dat hij na 20 jaar terugkeerde naar een fundamentele religie die uitlegde dat mijn rechtstreekse ervaringen satanisch van natuur waren. Daarom kon hij verder geen contact meer met mij hebben. Dit was een ongelooflijk abrupte ervaring van wat ik in die tijd beschouwde als een ernstig verraad. (Het was het beste dat ooit had kunnen gebeuren!) Dit was een grote les die mij voorbereidde om te begrijpen dat als ik dit soort van beschuldiging door een intieme relatie kon overleven, ik gemakkelijk zulke waarnemingen van mij van de buitenwereld kon overleven door degenen die mij op een vergelijkbare manier zouden veroordelen. Ik werd geïntroduceerd in de wereld van geloven die vastzitten in een georganiseerde religie, een ruimte waar ik nooit eerder direct bij betrokken was. Ik was ongelooflijk naïef voor het duister dat bestaat om de zaden van waarheid te ontleden die zich in het licht bevinden. Dit begon een andere fase van het leren van de dynamica van de menselijke schaduwaspecten en hoe de verschillende duistere krachten dit gebruiken om aan hun hersenspoelcontrole agenda’s te voldoen.

In deze tijd van intense emotionele pijn en verhuizing creëerde het energetische kwetsbaarheid, en het was mijn eerste contact met een negatieve buitenaardse, en bewustzijn van zijn aanvalsmotieven naar mij toe. Ik had geen bewustzijn dat zoiets bestond voordat dit gebeurde. Later leerde ik dat dit een entiteit was bekend als een “drac” die mij psychisch had aangevallen. Deze drac bewerkte mij energetisch gedurende een paar dagen terwijl ik aan het pakken was om te verhuizen. Ik was zo emotioneel verward dat het moeilijk voor mij was om te vertellen waar deze aanvallen vandaan kwamen. Toen ik eindelijk eiste dat deze energie die mij in mijn solar plexus stompte zou stoppen en de Office of the Christ aanriep om mij te helpen, verscheen de Drac voor mij. Er was een telepathische transmissie waarbij hij vijandige informatie uitkotste. Vooral dat ik een walgelijke weerzinwekkende hybride was waarvan hij mijn stinkende genetica al op een afstand kon ruiken en dat maakte dat hij moest overgeven. Daarna spuugde hij astraal op mij. Ik zag hem duidelijk, hij had een bruinachtig groene geschubde huid met een platte neus, reptielgezicht met gele spleetogen, en hij droeg een ruimtepak uit een stuk. Ik wist dat hij wist dat ik een potentieel had van iets dat ik in de toekomst ging doen, en dat hij daar erg boos over was. Ik had in die tijd geen idee wat het was. Ik had een besluit genomen om te verhuizen, dat veranderde mijn bestemming in een andere richting en hij probeerde dat tegen te houden door mij bang te maken.

Grappig, terugkijkend was ik zo bezig en emotioneel over mijn scheiding dat het zien van deze drac mij zelfs niet bezig hield. Ik vroeg mij af waarom deze entiteit mij zo erg haatte, maar in die tijd maakte dat mij niet uit. Ik wilde alleen maar dat hij stopte mij energetisch aan te vallen en het stopte direct toen de Office of the Christ erbij betrokken raakte. De boodschap die hij aan mij gaf was zo bizar dat ik niet wist wat het betekende, tot pas jaren later. Dit was ook de aanzet van mijn training om de duistere agenda’s te begrijpen van deze specifieke buitenaardse rassen en het waarom.

Ook waren de jaren daarna mijn ‘Spirituele Nomade’ fase waarin ik tot het naakte minimum werd gestript. Dit is om het proces te leren van ego die zich overgeeft en om mee te worden genomen door een serie van intens karakter testen en versterking voor planetair stewardschap ontwikkeling. (Om alles te ontvangen, moet men alles geven.) Het was de manier waarop ik emotionele neutraliteit zou leren, mentale discipline, innerlijke overtuiging en impliciet vertrouwen in mijn verbinding met God, Christus en de Krachten van Licht die de menselijke bevrijding en vrijheid dienen. Ik zou ook de diepte in worden meegenomen door de misleidingen die inherent zijn aan de 3D illusie wat de holografische natuur is van dit realiteitssysteem.

vertaald door Veronica

 

 
6 reacties

Geplaatst door op 13 maart 2019 in Energetic Synthesis

 

Tags: ,

6 Reacties op “Introductie tot Lisa Renee – Energetic Synthesis – maart 2019

 1. Lauri Fransen

  14 maart 2019 at 10:17

  Beste mensen, Ik heb deze mail 6x gekregen! Een keer is genoeg hoor! Lauri.

  Like

   
  • eventnl

   14 maart 2019 at 18:22

   Beste Lauri, er zijn inderdaad 6 posten tegelijkertijd geplaatst over Lisa Renee en de informatie die zij aanbiedt, maar elke post behandelt een ander onderwerp. Veronica

   Like

    
 2. ahamshivaja2015

  14 maart 2019 at 20:12

  Dank je wel. In licht en liefde           groetjes m@rcelVerzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

  Like

   
 3. Janine Adam

  15 maart 2019 at 13:42

  Beste Lisa, wat een enorm prachtig verhaal dat je schrijft over het ontdekken van het feit dat je een starseed bent. Daarnaast wil ik je hartelijk danken voor de prachtige 6 stukken die je beschrijft over diverse aspecten van het ascentie-proces en de grote veranderingen die deze planeet ondergaan en zullen ondergaan. Ik ben zelf ook een starseed en herken het proces van afzien, de enorme afwijzingen (jaloezie) en het neutraliseren van het ego. Je bent werkelijk een topper en ik spreek de wens uit dat, ook mijn missie, op korte termijn duidelijk wordt. Dit zijn stukken waar ik met grote dankbaarheid kracht uit put en mezelf in herken. Liefs, Janine Adam

  Like

   
  • eventnl

   15 maart 2019 at 20:09

   Beste Janine, wat fijn om te horen dat je geholpen bent door de artikelen van Lisa Renee. Voor de goede orde: Lisa Renee is een Amerikaanse, en ik (Veronica) heb deze paar artikelen van haar websites vertaald omdat ik het zeer nuttige informatie vind. Er komen nog meer vertalingen aan. Op haar websites staat ongelooflijk veel informatie en ik probeer de meest relevante op dit moment te vertalen.

   Like

    
 4. leen

  15 maart 2019 at 18:31

  Ik heb er zeer veel moeite mee om zin en onzin te scheiden. Ik wil het graag geloven, maar zodra er “quantum” in het betoog verschijnt krijg ik snel een negatieve reactie.

  Like

   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: