RSS

Lisa Renee, Energetic Synthesis (ES) – Starseed

13 mrt

Klik hier voor een uitgebreide introductie tot Lisa Renee en haar websites.

Tijdens deze eind evolutiecyclus die de huidige ascentietijdlijn in leidt hebben veel verschillende variaties van ziel-spirit bewustzijn, komend van een grote hoeveelheid planeten, galaxies en universa, zich gevoegd bij de reïncarnatiecyclus op 3D planeet Aarde. Sommigen zijn biologisch organische toekomstige mensen terwijl anderen dat niet zijn; echter, zij allen zijn gekomen om de verschuivende bewustzijnsvelden op de 3D planeet Aarde aan het eind van deze cyclus te ervaren.

Deze speciale groepen van ziel-spirit wezens die in een 3D menselijk lichaam zijn geïncarneerd worden Starseeds genoemd. Ook al houden Starseeds meer genetische herinnering van deze toekomstige stations van identiteit, is alles Een en gerespecteerd in zijn verbinding met de Oneindige Bron Schepper.

Starseeds hebben specifieke rollen en een humanitaire spirituele missie gebaseerd op de Law of One, om te helpen de planetaire ziel te bevrijden van spirituele en energetische onderdrukking, opgelegd door de NAA (Negatieve Alien Agenda) middels de Valse Vader God Religies. Dit is om de destructieve tijdlijnen op te heffen en te veranderen middels genetische rehabilitatie en het verwijderen van negatieve buitenaardse hersenspoelprogramma’s. Deze softwareprogramma “religies” zijn geplaatst door de patriarchale dominante negatieve buitenaardsen om zo te worden aanbeden als Goden en daardoor gemakkelijke de slavernij van de planetaire bevolking te kunnen opleggen.

Starseeds kwamen dit planetaire bewustzijn lichaam in om incarnatie te ervaren en hun spirituele missie te activeren om een grote variëteit van redenen en belangen. Het primaire doel was om de potentiële vrijheid terug te krijgen uit opgedrongen reïncarnatie middels de restauratie van de Kosmische Soevereine Law of One, door de reclamatie van het Christos lichaam kristallijnen sjabloon. Om dit te kunnen doen zou de negatieve buitenaardse agenda (NAA) van planetaire dominantie, slavernij, rassenvermenging (buitenaards met Aards) en ontvoering uiteindelijk moeten worden geopenbaard aan de mensheid. Echter, de buitenaardse agenda en de geschiedenis van buitenaardse genetische invloed in zowel elke dag menselijke gebeurtenissen en de vele historische records zijn op elke mogelijke manier verwijderd. Zowel goedwillende als slechtwillende buitenaardsen zijn gedurende miljoenen jaren betrokken geweest bij deze planeet, en zij hebben nooit de planeet verlaten. Dit was op de planeet bekend, tot de laatste 5.500 jaren toen het meeste van deze kennis en zijn geschreven geschiedenis was vernietigd. (Zie de Galactische Oorlogen.) Alleen de reptillian bloedlijn gemanipuleerde mensen kregen in het geheim deze kennis om zo hun positie van macht en controle te kunnen behouden. Zij zijn uiteindelijk poppetjes aan een touwtje voor buiten de planeet Controllers die het menselijk ras in de uitverkoop hebben gedaan. Geschiedenis is herschreven door de overwinnaars van oorlogen, en zo is de ware buitenaardse agenda verborgen terwijl een valse record van de menselijke geschiedenis daarvoor in de plaats is gezet.

Veel Starseeds waren zich bewust van een Psycho-Spiritual Warfare tussen buitenaardse rassen en kwamen naar deze planeet als belichaamde menselijke intelligentieportalen om terug te voeren naar de algehele groepsinspanning in zijn verkenningsmissie terug naar hun thuisplaneet of universum. Echter, toen de meesten hier kwamen werden zij onderworpen aan de vele buitenaardse implantaten, hersencontrolesystemen, duistere krachten infiltratie en slachtoffer-dader software zoals alle menselijke wezens. Om deze redenen zijn velen nog steeds slapend of gecorrumpeerd voor het feit van hun ware spirituele missie en bewustzijn.

Echter, in het algemeen is begrepen dat tijdens de eindcyclus de Neutron Window zich opent tussen deze driedimensionale planeet Aarde die een knooppunt is met de universele Transharmonische gateways. De Transgate tijdlijnen zijn die welke deze Starseeds het mogelijk maakt om zich te herverbinden en terug te gaan naar hun thuisfrequentie na deze ‘tour of duty’.

Voor Starseeds is dit leven een terechte missie die nodig was om de intel te vergaren benodigd om de niveaus van genetische schade te begrijpen, de bron van planetaire invasie, de identiteit van de belangrijkste binnendringerrassen, en een poging om soevereiniteit en vrijheid te bieden aan de zielen die in slavernij werden gehouden, misbruikt en gevangen in herhaalde reïncarnatiecycli. Een van de primaire issues is de afschuwelijke schending van de menselijke ziel door negatieve buitenaardse ontvoering, satanisch ritueel misbruik SRA, ziel-lichaam overheveling, seksuele verminking, klonen van gelijke lichamen, en het gebruik van levende menselijke lichaam sperma en ovum om genetisch mens-en-buitenaards hybride lichamen te creëren.

Veel Starseeds zijn naar deze planeet gekomen om te onderzoeken, intel te vergaren naar de bron van hybridsatie agenda’s, en om de buitenaardse ontvoerings- en contactee fenomenen op de planeet te observeren. In vrijwel alle gevallen is de rechtstreekse ontvoering of contact ervaring nodig om zo de informatie te vergaren en het terug te voeren door het neutronenraam naar de Guardian Krystal Host rassen. De Krystal Star familie is een Guardian ras dat heeft ingegrepen op deze planeet om te helpen te genezen en de ziel te bevrijden van in de val gelokt te zijn en van lichamelijke gevangenschap die de negatieve buitenaardse agenda op de mensenpopulatie van Aarde heeft gelegd.

Contents

Human Acupuncture Points

De Starseed rassen zijn de zielgroepen die er zijn om de hogere frequentie van energie te houden en deze door te geven, dit is hoe de hogere frequentie energie in dit realiteitssysteem komt. Wij zijn de Aarde. Wij zijn de planeet. En nogmaals, wanneer deze energieën worden losgelaten op de planetaire rasters zijn het onze lichamen die feitelijk werken als menselijke acupunctuurpunten om deze energieën in dit rijk en in deze realiteit te brengen. Wij bouwen en weven grotere energievelden, deze worden de Morphogenetic Fields genoemd. Een morphogenetisch veld is een vorm de die blauwprint bevat. Elke levensvorm heeft een morphogenetisch veld. Het is een blauwdruk met een instructieset die deze levensvorm zijn kwaliteiten en kenmerken geeft.

Dus zo zijn wij hier op Aarde met deze specifieke DNA genetica, sterrenfrequenties, de lijst gaat door. Er zijn bepaalde termen daarvoor, maar in een poging deze codes te beschrijven: deze energieën zijn rechtstreeks verbonden met en maken deel uit van de expansie van menselijk bewustzijn. Mensen zijn volledig verbonden met de rasters van de magnetisme van de planeet Aarde. Als deze rasters in de kritieke massa worden gevoerd met energieën en codes, we zouden ze ascentiecodes kunnen noemen, of resurrection codes, als wij dit belichamen op het individuele menselijke niveau, als Lisa, of als iedereen als wij in lichaam, de energieën, de codes en frequenties van ascentie, dit wordt gevoed in het grotere netwerk in het verenigde veld. Door elke laag, als wij gaan door onze eigen niveaus van bewustzijn en expansie in het bouwen van onze lichtlichamen, dit is unilateraal gedeeld in elke richting als wij weer een grotere en grotere kritieke massa verspreiden die het het  menselijke bewustzijn rondom ons mogelijk maakt om toegang te hebben tot deze speciale codes, die niet op de planeet zijn geweest, die niet toegankelijk zijn geweest, en waarvan het zeer uitdagend is geweest om erbij te komen in verband met het controlemechanisme.

Earthseeds en Starseeds

In de Aardse mensen lijn waren er zeven basisrassen en vijf additionele rassen die zijn ‘gezaaid’ binnen de Aarde genen vijver. De zeven basisrassen worden de ‘Earthseeds’ genoemd. Elke Earthseed basisras evolutiecyclus was om een van de eerste vijf strengen van DNA te ontwikkelen binnenin de 12 DNA strengen oorspronkelijke goddelijke menselijke blauwdruk. De andere additionele vijf rassen worden de ‘Cloister’ rassen genoemd. Hun functie was om het 12 strengen DNA potentieel levend te houden voor het gehele menselijk ras en de vooruitgang van de menselijke evolutie te representeren. De Cloister rassen zijn ook de Starseeds genoemd.

Dus, de Earthseeds maakten deel uit van de planetaire evolutionaire cyclus om alle eerste 5 DNA-strengen te activeren en om deze dan te verankeren in elk nieuw respectievelijk niveau van dimensionale ervaring voor de menselijke species op Aarde. En de Starseeds maakten deel uit van de planetaire evolutionaire cyclus om de slapende 7-12 DNA te behouden om zo het slabloon intact te hebben van de goddelijke mens doorheen de cycli van evolutie. Ook al zijn deze DNA strengen slapend, het houdt het potentieel van de goddelijke mensen Ware Spirituele Erfenis als een 12 strengen DNA Avatar mogelijk. Elke DNA streng, als deze is geactiveerd, correleert met het dimensionale veld van bewustzijn dat beschikbaar is voor de ziel wanneer geïncarneerd in het menselijk fysieke lichaam.

In de loop van de menselijke geschiedenis is er additioneel genetisch materiaal bijgedragen door verschillende sterrenfamilies die een grote variëteit van Startseeds op Aarde creëerden. Verdere hybridisatie en genetische verbeteringen resulteerden in een perfect prototype dat was geïntendeerd als het zaadras voor de mensheid. Naar de perfectioneerde genetische code die door deze hybridisatie is gecreëerd wordt verwezen als de Indigo Grail Lijn. Deze Indigo Grail Lijn houdt het DNA ontwerp om geheel uit biologische vorm te transmuteren en/of houdt tegelijkertijd een 12 dimensionaal bewustzijn binnenin een biologische vorm. Deze Indigo Grail lijnen zijn de primaire grail lijnen of de ‘Christus’ grail lijnen onder de mensenrassen. Absoluut al biologie van de mensen heeft het potentieel om genetische versnelling te ontvangen, evolutionaire vooruitgang die het de 12 strengen DNA sjabloon mogelijk zal maken om te regenereren. Dit is een van de belangrijkste doelen van de Indigo Grail lijnen, om slapende of beschadigde DNA sjablonen te regenereren en te activeren in de menselijke rassen.

Verschillende Incarnatie Overeenkomsten

Kort overzicht van verschillende incarnatie overeenkomsten:

Starseed – zielen die op andere planeten hebben geleefd of daar hun oorsprong hebben, andere galaxies, op ruimtevoertuigen, of in andere dimensies en in elkaar grijpende  wereldruimtes, die zich vrijwillig hebben gemeld om te helpen om de ascentiecyclus te brengen en de Aarde te helpen door haar volgende fase van evolutie. Zij bewonen in het algemeen hun menselijk lichaam vanaf zijn geboorte. Sommigen zijn geboren en weten hun identiteit en doel, anderen moeten worden geactiveerd of later ontwaken. De timing van het moment van geboorte is opzettelijk en georkestreerd met specifieke Blauwdruk codering. Zielen die instemmen om samen naar de Aarde te komen vinden corresponderende genetica die past bij hun zielmissie. Veel experimenten via bloedlijnen zijn alleen voor dit doel uitgevoerd, om de Starseed operatie te huisvesten Er zijn veel variaties van deze experimenten met Starseeds, en er zijn veel combinaties van astrologische sterrencoderingen, van planeet plaatsing tot bloed/genetische benodigdheden, of galactische agenda’s te matchen.

Starseeds zijn geprogrammeerd, om het zo te zeggen, om te helpen bij de activatie van hun broeders en zusters in collectieve vooruitgang door morele, ethische, mentale en spirituele leiding tijdens de Uitbreidende Bewustzijn evolutie die plaats vindt in de ascentiecyclus. Wanneer een Starseed is opgeroepen om samen te komen in ‘unison of purpose’, is dat wanneer anderen wonderen lijken te zien gebeuren, of magie in beweging, door hun gecombineerde galactische erfenis. De meeste Starseeds die werkelijk op alle niveaus zijn geactiveerd lijken hun optimisme te houden over de missies die zij hebben gekozen. Een ander traject van Starseeds is om hun lichamen geheel door meditatie of andere modes van genezing te verjongen. Anderen die nog niet in hun weten zijn geactiveerd kunnen – en doen – zich omkeren naar duisterder agenda’s of gedrag, en kunnen worden lastig gevallen door oplichter spirits. De ware kracht van Starseeds komt van het kennen van hun totale reis en specifieke missie met de Aarde en de mensheid, en het schonen van Negatief Ego en Pijnlichaam trauma die zij kunnen hebben geërfd via Miasma. Er lijkt een constante te zijn onder Starseeds: een hoger leidingsysteem dat hun verblijf op Aarde overziet en helpt wanneer het echt nodig is, en dat is verbonden met een grotere groep spiritueel doel.

Starseed Sjabloon

Als een Sirisch ziel walk-in ben ik mij er lange tijd van bewust dat de rol van de Starseed gaat over het fysiek maken van de biologische codering voor Christus bewustzijn rassen, evenals het brengen van nieuwe Starseeds sjablonen en Ascentie prototypes op de Aarde. Wat dat betekent is dat het Holografische sjabloon van de energetische vorm op zo’n manier wordt verbeterd om de menselijke species te helpen in staat te zijn de nieuwe frequenties te converteren die in deze tijd door onze lichaams- en energetische systemen komen.

Er zijn werkelijk twee niveaus van het zijn op deze planeet, in dat een afbakening is gevormd dat er een frequentie splitsing is tussen 3e dimensie structuren en hogere multidimensionale energiestructuren. Dit zijn nieuwe Tijdlijnen (denk eraan: tijdlijn = dimensie); terwijl wij bewegen in de toekomstige tijdlijnen bewegen wij in hoger resonante frequentie en ruimtes. Wij bewegen voorwaarts in de tijd of skippen in de toekomst als wij omhoog bewegen op de dimensionale schaal. In deze tijd zijn er groepen van ons die door een nieuw fysicalisatie proces gaan en dit is een heel ander proces en spirituele initiatie dan waarmee velen van ons in het verleden vertrouwd zijn geweest. Het deel van Ascentie waar wij doorheen gaan is een initiatie in hogere frequenties, en als deze frequenties worden geabsorbeerd in het auravoertuig en Lichtlichaam ontwikkelen wij meer neurologische plexus ontvangers zodat je kunt werken met deze nieuwe plasma frequenties. Velen van ons hebben activaties en op bepaalde niveaus van toenemende kritieke massa van deze hogere frequenties zal DNA activatie plaatsvinden. Dit is zelfs verder en voorbij spirituele ascentie of Kundalini initiatie. Dit is de feitelijke fysicalisatie van een geheel nieuwe geboortecreatie in menselijk Bewustzijn waar de Guardians aan refereren als THE TRINITIZED FORM naar Hieros Gamos vereniging. In de Trinitized Form is het het spirituele huis van de Kosmische Christusenergie als de zoon en dochter van God, of Christos-Sophia. Deze gerelateerde 12D Straal plasma frequenties die wij hebben laten uitbreiden en houden als kern van onze fundament dagelijkse technieken, is waar het menselijke species oorspronkelijke genetische sjabloon was gecreëerd als een 12 strengen Avatar wezen.

Rh Negatief Bloed

Rh Negatieve Bloedlijn is bloed dat inherent bloed is met minder karma; het voorvaderlijk miasma van eerdere mensen generaties is niet op dezelfde manier opgeslagen als karmische bloedpatronen. De karmische (miasma) patronen van herhaalde levens op Aarde zijn energiestempels die zijn opgenomen in het bloed van elk wezen dat in deze dimensie is geboren, Rh Negatief bloed komend van de sterren, en zo kunnen zij Starseed mensen worden genoemd.

Indigo’s

Buitenaardse zielen (voorbij de 3D Aarde laag) geboren in menselijke lichamen hebben meer dan twee strengen DNA potentieel actief met een 6e DNA imprint. Zij hebben unieke vermogens door hun unieke arrangement patronen van stellair DNA. Zij zijn het resultaat van geavanceerde buitenaardse bloedexperimenten die door veel genetische veranderingen zijn gegaan om hun inter-dimensionale talenten te voeden. De Founder Blue Ray Oraphim zijn de ouders van de Indigo kinderen op de Aarde. Dit is een grote groep zielen die hebben gekozen om naar de Aarde te komen middels ruimtevaartuigen en open portalensystemen, sommigen van de Pleiaden, en gehost door Sirius Gateway, en naar beneden gestraald als mensen als embryo’s energetische sjablonen die met hun missies overeen zouden komen middels specifiek arrangement van genetische codes. De meeste Indigo’s die nu op de planeet zijn met Ascentiemissies waren geboren na de Harmonische Convergence van 1987. Zij hebben innovatief ouderschap nodig en moeten als kinderen niet worden behandeld voor ADHD. Indigo’s hebben ook het vermogen om signalen op te pikken en communicatie van buitenaardse bakens, zoals de ene gevonden bij de Russische kosmonaut Yuri Gagarin en Amerikaan Alan Shephard tijdens 1961, waaraan wordt gerefereerd als kaarten vanuit de rim. Deze buitenaardse bakens zenden zowel EMF, Licht en klanksignalen, samen met een mathematische taal die kan vertalen als een 3D Holografische film van de Galaxy. Veel monolieten zijn buiten in de ruimte, onder groepen van buitenaardse rassen, en sommigen van de ontwaakte Indigo’s resoneren met hun intergalactische boodschappen en vertalen deze nieuwe taal in de Aarde bewustzijnsvelden.

Walk-Ins

De klassieke definitie van een walk-in is een geavanceerde ziel die vrijwillig heeft gekozen, via een combinatie van galactische agenda’s, om de Aarde door haar nieuwe stadium van evolutie te helpen. Er zijn veel verschillende types van walk-in overeenkomsten.

Een algemeen type is een specifieke groep die niet door het geboorteproces gaat; zij wisselen plaatsen uit met iemand die al in menselijke vorm is middels een voorgearrangeerde overeenkomst met die ziel. Als een Starseed of Lichtwerker geen andere manier heeft om zijn zielmissie te voltooien, dan zouden zij kunnen instemmen om het lichaam te verlaten en een uitwisseling te doen met een Walk-in. Veel geavanceerde galactische gemeenschappen hebben deze Walk-in experimenten gebruikt op het hoogtepunt van evolutionaire verandering om hemelse agenda’s te matchen. Dit moet niet worden verward met het bezeten zijn van spirit, dat is een geheel andere zaak. Deze Walk-ins die in een menselijke vorm zijn geplaatst zijn geleid in opzettelijke fashion en in overeenstemming met ‘vrije wil’ op kosmische niveaus van overeenkomsten. Het Zilveren Koord van Levenskracht heeft gereisd om het nieuwe Bewustzijn van de Walk-in te inprenten en de overeenkomsten die zijn gemaakt om bepaalde familieconcerns te vervullen die onafgemaakt zijn achtergebleven door de ziel die eruit gaat. Na een periode van aanpassing komen bepaalde gedragspatronen omhoog en er gaan zich drastische veranderingen voordoen zoals bruiloften, scheidingen, herlocatie, verandering van beroep, zelfs seksuele voorkeur kan veranderen. Walk-ins kunnen permanent zijn wat betekent dat de oorspronkelijke ziel niet terug zal keren. Tijdelijke Walk-ins kunnen een menselijk lichaam gebruiken voor een korte periode, terwijl het oorspronkelijke nieuwe instructies aan het vergaren is terwijl deze in andere rijken verblijft voordat deze terugkeert naar het lichaam. Dus een Walk-in kan permanent of tijdelijk zijn. Er zijn ook andere ascentieprototypes voor de Walk-in die anders zijn dan dit klassieke sjabloon. Dit kunnen zielvlechten zijn van Galactische familie, belichaming van Ster of planeet Logoï, of andere arrangementen die specifiek zijn voor de genetische sjabloon creatie en geboorte, wat noodzakelijk is voor zielgroeperingen om te incarneren in andere planetaire ketens.

Er zijn ook toekomstige zelf Walk-ins wat is dat de toekomstige identiteit van de persoon naar het verleden gaat via Tijdlijnen en in het eerdere identiteit lichaam stapt om tijdlijnen van vernietiging te veranderen of om te helpen in het evolutieproces. Dit zijn toekomstige zielen of Monads die naar het verleden komen om de toekomstige gebeurtenissen aan de horizon te veranderen.

Lichtwerkers

Geavanceerde zielen met Aardse oorsprong, die zich hebben ontwikkeld tot het punt van het ontwikkelen van speciale vermogens en talenten, die nodig zijn om de planeet en haar bewoners op te heffen om het Bewustzijn te expanderen. Zij zijn geboren in het lichaam dat zij bezetten. Zij lijken te worden aangetrokken tot het proces van spirituele of Kundalini ontwaking en de Ascentie, helpen om de Aarde te behouden, en Starseed missies, en willen betrokken worden bij hun agenda’s. Zij zijn de engelachtige werkbijen van missiecontrole. Velen zullen kiezen om astrologische of ster coderingen te hebben, ook al zijn zij geen starseed, maar door hun frequentie lijken zij te resoneren met gezonde levensstijlen en bekrachtigen mentaal, moraal, ethisch, spiritueel gedrag waar zij gaan. Hun thuis is de Aarde en zij willen het bewaard houden voor alle vormen van leven. Wanneer hun missie is voltooid zullen zij terugkeren naar een versie van de Aarde realiteit, niet naar de sterren of andere planeten.

Aanvallen op Starseeds

Tijdens de Ascentiecyclus worden Starseeds en Indigo’s speciaal aangevallen met superopgelegde karmische ladingen en implantaten, met het doel ons af te remmen en ongelooflijke spirituele kracht nodig te hebben om in positieve uitlijning te zijn met de Law of Cause and Effect. Onze groep ervaart het terugkerende effect van het planetaire miasma, als aan dit collectieve ras karmische terugslag is gestuurd van duistere entiteiten, om ons neergedrukt te houden en vastzittend in deze lagere dichtheid. De tendens om meer interferentie te ervaren op ons pad om onze missie te belemmeren, dwingt ons om veel sneller de noodzaak te leren om heldere en zuivere energieën te houden middels Spiritual Housekeeping. Echter, de capaciteit van duistere krachten om de Law of Cause and Effect te omzeilen naar hun voordeel is nu radicaal aan het veranderen, hetgeen hoogst ondersteunend is voor onze groep. In de nieuwe tijdlijn verschuiving ontvangen de mensen die de lagere mentale lichaam constructies voeden snelle repercussies van de Wet, terwijl deze ontwaakte mensen die eraan werken om hun hart te openen en liefdevol te zijn, de positieve energetische beloningen veel sneller oogsten.

References

  Starseed Mission

    Reclaiming Christos Body, March 2013

    [Transcript – Psychic Self Defense Class One]

    Indigo Race

    Starseed Template

    [Section of “Quick Primer” edited by me and adapted through author Lavandar a Starseed Astrologer, Thank you

  Cause and Effect

https://ascensionglossary.com/index.php/Starseed

 

vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 13 maart 2019 in Energetic Synthesis

 

Tags: , ,

Een Reactie op “Lisa Renee, Energetic Synthesis (ES) – Starseed

 1. Maarten Vaessen

  14 maart 2019 at 15:30

  I’m bored…hope earth will start “shaking” soon…
  Everyone arround me is still sleeping…
  Nice to read i’m not allone…
  I’m ready en waiting to do my thing👽
  Greetings, M.

  Like

   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: