RSS

Maandelijks archief: juli 2019

Een belangrijke korte kennisgeving van Cobra aan de Oppervlaktebevolking, 29 juli 2019

De komende twee weken zullen cruciaal zijn bij de vaststelling hoe het proces van planetaire bevrijding zal voortgaan.

De Lichtkrachten vragen iedereen om zo vaak te mediteren als zij kunnen en zo vaak als zij zich geleid voelen, om het proces in de komende twee weken te laten doorgaan op een positieve, harmonieuze en vreedzame manier voor de planeet, voor de mensheid, en vooral voor degenen die het Licht voor de planeet in stand houden.

De Lichtkrachten vragen de mensen ook om te visualiseren hoe het Flower of Life raster de planeet omhult en helpt om de situatie te harmoniseren:

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

N.B. Voor degenen die graag een handreiking hebben voor een meditatie beschrijf ik hieronder mijn methode.

Als eerste zie ik een kolom van briljant wit licht die komt van de Bron, door het Kosmische Centrum en het Kosmisch Centraal Ras gaat, dan door de Galactische Centrale Zon, via alle punten en wezens van licht, door het moederschip boven je hoofd, dan door jou, door al jouw chakra’s de Aarde in, door het Agartha Netwerk naar het centrum van de Aarde, naar het prachtige kristal daar.

Dan adem ik het briljante witte licht in en bij het uitademen laat ik alles los wat mij niet meer dient, wat niet van Licht en Liefde is. Dit herhaal ik een paar keer.

Vervolgens visualiseer ik een bescherming om mij heen. Dat kan bijvoorbeeld zijn een semitransparante bol die alleen Licht en Liefde doorlaat, aan de buitenkant spiegelt en alles naar de afzender terugkaatst wat niet van Licht en Liefde is. Of het 12D beschermingsschild van Lisa Renee, zie deze link: https://eventnl.wordpress.com/2019/03/17/lisa-renee-energetic-synthesis-es-12d-beschermingsschild-meditatie/

Nu visualiseer ik een kolom van roze licht met de Godinnenenergie die door mij heen naar het centrum van de Aarde gaat. Via deze kolom stroomt de liefde van de Godin in mij en omhult mij.

Ik zie dat in het centrum van de Aarde alle kolommen van Licht en Liefde van iedereen samenkomen en dat het Licht en de Liefde zich uitbreidt door de hele Aarde richting oppervlakte.

Ik zend mijn Licht en Liefde naar het energieraster dat de Aarde omhult, haak het daar aan vast en zie dat de Licht en Liefde van iedereen zich ook aan dit raster vast haakt. Je kunt in dit energieraster de Flower of Life visualiseren, zie de afbeelding hierboven. Vanuit dit raster breidt onze Licht en Liefde zich verder uit, zowel naar de oppervlakte als naar het universum.

Ik zie dat onze Licht en Liefde komend vanuit het centrum van de Aarde en vanaf het energieraster rondom de Aarde op de oppervlakte bij elkaar komt en zo de doorbraak creëert. Dan is er vrede, welvaart en de mensen werken in licht, liefde, respect en blijdschap met elkaar samen op deze prachtige planeet.

 Licht en Liefde, Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 30 juli 2019 in Cobra

 

Tags: ,

Informatie van ‘Hidden Hand’ – 2008, via het Forum ‘Above Top Secret’

Hidden Hand: Ik ben een generatielid van een familie van regelende bloedlijnen.  Om de zoveel tijd, volgens de richtlijnen van de Wet van onze Schepper, opent zich een kort venster van gelegenheid, waarbij een select aantal van onze Familie nodig is om communicatie met onze onderwerpen te maken, en u de kans biedt om ons vragen te stellen die u graag beantwoord zou hebben.  Ik ben dubbel gebonden in deze taak. Het is van mij vereist door de Wet van onze Schepper om u deze gelegenheid aan te bieden op dit moment, hoewel ik ook gebonden ben aan de Wet van (planetaire) Vrije Wil en door Familie eden, dat er slechts zoveel is dat ik kan zeggen.  Begrijp, als gevolg van de Wet van Vrije Wil, kan ik u niet alleen informatie geven, althans niet zonder gevolgen voor mijn eigen persoon die ik liever zou vermijden. Het is een inbreuk op je vrije wil, je recht om het niet te weten. Je moet me om de informatie vragen die je wilt, alleen dan kan ik het verstrekken. Dus hoewel er belangrijke dingen zijn die ik moet delen, als ik niet de vragen krijg, kan ik die informatie niet voor je krijgen.

Veronica: zo begint de uitwisseling op het Above Top Secret (ATS) forum. Hidden Hand (HH) geeft aan bewust dit Forum voor zijn communicatie te hebben gekozen omdat de leden blijk hebben gegeven van een redelijke graad van intelligentie en het is – zoals hij aangaf – van belang dat vragen worden gesteld die hem/haar in de gelegenheid stellen om belangrijke informatie te delen. De volledige uitwisseling bevat als Word document meer dan 50 pagina’s; om die reden heb ik de tekst via een geautomatiseerd systeem van het Engels naar het Nederlands laten vertalen. Er worden veel interessante items besproken en ik raad je aan om het helemaal te lezen. Maar ik begrijp dat het erg veel is en daarom heb ik hieronder een aantal elementen uitgelicht. Daarna vind je de volledige communicatie.

Hieronder elementen uit zijn/haar boodschap die ingaan op de ‘Familie’ van HH, hun taak/rol bij de ontwikkeling van de mensheid hier op Aarde, onze afkomst, het proces waar wij in zitten, onze taak hier op Aarde, en inzichten die ons daarbij kunnen helpen.

HH: Onze Lineage kan worden teruggevoerd tot na de oudheid. Vanaf de vroegste tijden van je opgenomen ‘geschiedenis’, en daarna, heeft onze familie het ‘spel’ van achter de schermen op de een of andere manier ‘geleid’. Vóór de opkomst en ondergang van Atlantis. (Ja, dat was inderdaad volkomen echt). We zijn ‘geboren om te leiden’. Het maakt deel uit van het ontwerp voor dit huidige paradigma.  We kwamen niet aan de macht door ‘toeval’, maar eerder (waarvan ik weet dat het misschien moeilijk te slikken is) door intelligent ontwerp. Dit pad van ons is niet door ons ‘uitverkoren’, maar eerder benoemd en aanvaard.

Er zijn zes opleidingsdisciplines binnen de familie, en elk gezinslid wordt uitgebreid getraind in iedereen, vanaf zijn vroege jeugd. We hebben allemaal een specialiteit, hoewel we ervaring hebben op alle gebieden. De zes sferen of ‘scholen’ van leren zijn Militair, Regering, Spiritueel, Scholarship, Leiderschap en Wetenschappen. In de praktijk, op het ‘podium’ van het openbare leven, hebben we sleutelposities op al deze belangrijke gebieden van belang. Met de toevoeging van een compatibele mediamachine en eigendom van uw financiële instellingen, zijn alle grondslagen gedekt.

Er zijn 13 originele ‘bloedlijnen’ van de ‘basis’ of ‘kern’. Toch zijn er veel andere lijnen die hieruit voortkomen, net als rivieren uit de oceanen. Als je je de 13 originele lijnen voorstelt als primaire kleur, kan die worden gemengd om een ​​groot aantal andere kleuren te maken, dan heb je enig begrip.

We zijn al toegewijd om hier te zijn voor een vooraf gedefinieerde reeks ‘Cycli’ om de Katalysator voor Menselijke evolutie te helpen bieden, namelijk door je de Negatieve Optie aan te bieden, of dat wat je ‘slecht’ noemt.

We bleven, maar als een karmisch gevolg van de opsluiting van onze Groep Ziel door Yahweh, kregen onze eigen geïndividualiseerde Zielen het mandaat (door de Raad) om te ‘heersen’ over Jahweh’s mensen tijdens onze fysieke incarnaties hier op jullie planeet.

Als het niet in de reguliere gecontroleerde media staat, zal het niet door de massa worden geloofd. Dit is informatie op maat voor degenen die al weten dat we heel echt zijn en een sterke, zij het meestal subtiele, invloed uitoefenen op je leven. Als je een man tot slaaf wilt maken, sta hem toe te geloven dat hij al vrij is.

Waarom denk je dat de media zo belangrijk voor ons is?

Je hebt (als een samenleving), in je gehypnotiseerde comateuze toestand, je Vrije wil toestemming gegeven voor de staat waarin je planeet zich vandaag bevindt. Je verzadigt je geest met de ongezonde gerechten die voor je worden geserveerd op je televisies waar je verslaafd aan bent, geweld, pornografie, hebzucht, haat, egoïsme, onophoudelijk ‘slecht nieuws’, angst en ‘terreur’.

Wanneer was de laatste keer dat je stopte, om aan iets moois en puurs te denken? De planeet is zoals hij is, vanwege je collectieve gedachten erover. Je bent medeplichtig aan je passiviteit, elke keer dat je ‘de andere kant op kijkt’ wanneer je een onrecht ziet. Je ‘gedachte’ op het onderbewuste niveau van creatie aan de Schepper, is dat je toelaat dat deze dingen gebeuren. Door dit te doen, dien je ons doel.

Een ‘planetaire entiteit’ (of ‘ziel’) begint de eerste dichtheid van ervaring, waarin een ander geïndividualiseerd deel van De ene kan incarneren. Net als bij alle logo’s en sublogo’s van de schepping, is elke ziel nog een ander kleiner uniek deel van The Infinite One.

2de dichtheid Wezens beginnen zich bewust te worden van zichzelf, als zijnde ‘gescheiden’, en beginnen dus te evolueren naar de 3e dichtheid van zelfbewustzijn, (de laagste dichtheid waarin een ‘menselijke ziel’ kan incarneren).

Mensen op hun beurt (of de geïncarneerde zielen) zoeken naar ‘terug naar het licht’ en naar de liefde, waaruit ze zijn voortgekomen, terwijl ze de reis van de vooruitgang beginnen, van de derde dichtheid tot de 8e dichtheid en de terugkeer naar The Infinite One-ness.

En de planeet zal zijn Ascentie voltooien tot de Vierde Dichtheid, de vibrationele Dichtheid van Liefde. Tijdens deze Ascentie zal er een drievoudige splitsing zijn voor die zielen die de aarde bewonen.

Degenen met de overwegend negatieve polariteit, zullen ons vergezellen als we afstuderen via de negatieve (of service tot zelf) oogst. Wij (Lucifer) zullen een nieuwe 4e dichtheid-aarde creëren, gebaseerd op de negatieve zelfbedieningspolariteit. We moeten ons eigen deel van het negatieve karmische effect dat is ontstaan ​​door alle negativiteit die op deze planeet is gecreëerd, ‘afwerken’. Zodra we dat hebben gedaan, zullen we worden vrijgelaten om opnieuw onze plaats te nemen als bewakers van de zesde dichtheid en onderwijzers van wijsheid in de hele Melkweg.

Degenen met de overwegend positieve polariteit (liefde en licht) zullen opstijgen naar een prachtige nieuwe 4e dichtheids-aarde, waar je begint te werken aan je leren en het aantonen van liefde en mededogen. Het wordt een heel mooi en ‘gouden’ tijdperk. De 4e Dichtheid begint je te openen voor je Ware Krachten als een uniek geïndividualiseerd aspect van De One Oneindige Schepper. Je zult werken en wonderen van dien aard verrichten dat degene die je ‘Jezus’ beloofde, zou doen ‘en zelfs grotere dingen dan deze’. Het zal een heel magische tijd voor je zijn.

Voor de meerderheid van de mensen op aarde die kunnen worden overwogen, zullen we ‘lauw’ zeggen, ze zullen een periode beleven van (wat zich ‘extatisch’ gaat voelen) nulpunttijd, waarbij je je helemaal één voelt met de Schepper, je een bemoedigende herinnering geven en een glimp opvangen van wie je werkelijk bent, voordat de sluier van vergeetachtigheid weer op je neerdaalt, en je zal worden getransporteerd naar een andere 3e Density planeet (een soort ‘Earth Replica’), om verder te werken aan jezelf en leren dat het leven hier draait om keuzes maken. Je blijft ‘in quarantaine’ incarneren in 3rd Density-kwestie tot de tijd van de volgende Oogst; in welke tijd zul je jezelf moeten hebben bewezen dat je hebt geleerd hoe je meer positieve wezens kunt zijn, meer gericht op het dienen van dienstbaarheid aan anderen, in plaats van alleen jezelf te willen dienen.

Als we geen negatieve oogst hebben, zijn we voor een andere cyclus met u verbonden. Zodra deze Grote Oogst is voltooid, is ons Contract met de Raad en onze Schepper ook voltooid. Met andere woorden, we hebben onze plicht gedaan en zouden vrij zijn om terug te keren naar onze Volledige Uitdrukking, die van Zesde (bijna Zevende) Dichtheid Galactische Bewakers, en degenen die vreugdevol onszelf aanbieden aan de Ene Oneindige Schepper, en aan onze Broeders en Sisters over de Galaxy.

Maar, zoals ik eerder heb gezegd, hebben we (als Groepsziel) het natuurlijke Karmische restitutieproces opgelopen dat we moeten oplossen, voor alle Negativiteit die we op deze planeet hebben veroorzaakt. We zullen dit doen voor een cyclus in onze nieuwe 4e Dichtheidswereld, en dan zullen we bevrijd worden om opnieuw het Glorieuze Wezen van Licht te zijn dat we werkelijk zijn.

Begrijp dat we negatief moeten zijn. Dat is wat we hier naartoe gestuurd zijn om te zijn. Het is ons contract en het is altijd om u te helpen, door de ‘katalysator’ te leveren waar ik eerder over sprak. Negatief zijn is erg moeilijk voor ons, niet op fysiek niveau (de personages die we spelen genieten van onze rollen, zoals we op die manier geprogrammeerd zijn), maar op spiritueel niveau is het moeilijk. We hebben de nederige negatieve vibraties eeuwen geleden overtroffen. Wij zijn Licht en we zijn Liefde. Het is heel moeilijk voor ons om geestelijk te doen, om al deze negativiteit te creëren, maar we doen het omdat we van je houden, en het is uiteindelijk voor je hoogste goed. Je zou kunnen zeggen dat het ons Offer is dat we hebben gemaakt om dienstbaar te zijn aan de One Infinite Creator, en aan jou, onze Brothers and Sisters in The One.

Vergeet niet dat we allemaal gewoon een groots oud spel hier spelen, waar we afspreken om te vergeten wie we werkelijk zijn, dat we ons herinneren dat we elkaar weer kunnen vinden en weten dat we Eén zijn. Dat al het leven één is.

Jij en zij zijn allemaal ook Een, gezien vanuit een hogere Dichtheid, maar in deze Dichtheid, ben je hier om aan jezelf te werken. Je bent hier om te onthouden wie je bent, en waarom je hier bent. Je bent hier om de Oneindige Schepper te herinneren. Om je Schepper in je te kennen, en om jouw Service aan hem en anderen aan te bieden, van je eigen Vrije Wil keuze om te Dienen. De ene komt voor de ander. Wanneer je je herinnert wie je bent, en je weet het, diep in de kern van je wezen, zul je je ‘onzichtbare’ verbinding met Al dat Is kennen en herkennen, en door dat te doen, zullen vreugde en dankzegging en dienstbaarheid het natuurlijke uitstromende resultaat, vanuit je dankbare hart. Wanneer je aan jezelf werkt, en leert de Schepper in je te kennen, zal het zijn van Service aan Anderen voor jou natuurlijk zijn, en je Glorieuze Oogst zal afwachten.

ATS: Eén ding dat ik niet krijg – en misschien kunt u dit aan mij uitleggen Verborgen hand – is waarom degenen die tot Lucifer (en Lucifer zelf) behoren, niet vechten voor de vrijheid van alle zielen? Als Lucifer staat voor vrijheid, vrijheid van wil en kennis, waarom doen degenen die hem dienen dan niet zoals de Bijbelse Lucifer deed en rebelleerden ze tegen de tirannie van de ouderlingen?

HH: Dit is een heel goede vraag, dank je. Ik zal het in twee delen opdelen en daarna het tweede deel beantwoorden.

Ten eerste is de Raad van Ouderen het absolute tegenovergestelde van het tirannieke. Zij zijn de wijze en liefhebbende beschermers van onze Melkweg. Er is zoveel dat men niet alleen vanuit een 3e Dichtheidsperspectief kan begrijpen. Wanneer je hogere dichtheden bereikt, zie je dat uiteindelijk alles in balans is en er alleen eenheid is. Al het andere dan de Eenheid, is Illusie of ‘gedachtevorm’.

De Raad gaf ons een aantal keuzes. We kozen ervoor om hier te blijven, ondanks de kosten voor onszelf. Dat is de aard van liefdevolle dienst aan anderen. De ultieme paradox in dit alles, is dat we in deze verhaallijn allemaal samen aan het co-creëren zijn, zodat we de beste service voor je kunnen zijn, en we moeten volledig zelf dienen. Ik houd zo van het gevoel voor ironie van onze Schepper.

Ons eerste contract was om de katalysator voor vrije wil op deze planeet te introduceren. Toen Jahweh in eerste instantie met de Raad van Ouderen begon te praten, was hij in eerste instantie niet op zoek naar hulp bij het introduceren van de Vrije Wil, maar eerder voor advies over hoe hij het evolutionaire proces van zijn (en zijn inwoners) het beste kon versnellen. Zoals ik al zei, dreef hij een goedaardige dictatuur. We hadden op dat moment net een opdracht in Tau Ceti voltooid en hadden gerapporteerd voor onze volgende taken. Wij (als Groepsziel Lucifer) werden als het ware op een ‘fact finding expedition’ gestuurd om de aarde te bezoeken, een ontmoeting met Yahweh te hebben, zijn planetaire scheppingswetten te evalueren en suggesties te doen over hoe hij zijn ‘nageslacht’ het beste kon helpen (dit is de term die ik zal gebruiken om de Zielen te beschrijven die de Groepsziel vormen) en dus ook Jahweh, om vooruit te komen.

We hebben vele opties onderzocht en onze bevindingen gerapporteerd aan de Raad en aan Yahweh. Het was onze beste evaluatie, dat de enige echte en snelle manier om zijn ontwikkeling op betekenisvolle wijze te vergroten, de introductie van de Vrije Wil was. Het was niet specifiek de implementatie van de Vrije Wil waarvoor Jahweh hulp wilde gebruiken, het was simpelweg de introductie van een katalysator. Hij was helemaal niet blij met ons rapport dat hij de Vrije Wil moest implementeren. Hij was gelukkig met zijn kleine paradijs voor huisdieren, en hij wilde er geen ‘controle over hebben’. Uiteindelijk overtuigde de Raad hem ervan dat dit de beste manier was, en hij stemde met tegenzin in. We keerden terug naar de aarde en hadden een hartelijke ontmoeting met Yahweh, waarin we bespraken hoe we de Vrije Wil-optie het best konden implementeren. Jahweh was onvermurwbaar dat zijn nakomelingen toch zouden kiezen om hem trouw te blijven, en dat ze zo tevreden waren met hun manier van leven, dat ze hem altijd vertrouwden en doen wat hij zei dat het beste was. Dat, zei hij, was zijn ‘hoofdreden’ dat vrije wil niet zo goed zou werken als de katalysator. Daarom stemde hij in met het experiment van de Boom der Kennis. Hij geloofde dat het hem ‘juist’ zou bewijzen. Toen dat niet gebeurde, werd hij boos, gooide zijn speelgoed uit de kinderwagen en zijn nageslacht de tuin uit, en legde een grote schuldgevoelens uit over hoe ze zijn vertrouwen hadden gebroken en hem ongehoorzaam waren. Dat is niet echt een eervolle manier voor een logos om zich te gedragen, maar ach, dat is de schoonheid van Free Will I guess.

Het volgende ‘probleem’ was dat zijn nageslacht ons zo dankbaar was voor onze hulp, dat Jahweh (naar zijn eigen mening) een ‘Jaloerse God’ werd. Dan hadden we het hele ‘je zult geen andere goden dan ik’ ding hebben. We waren helemaal niet blij met de situatie, want een logos zou zich niet zo moeten gedragen met zijn nageslacht, ze zijn tenslotte een.

Toen we probeerden de planeet te verlaten om terug te keren naar de Raad, verhinderde Yahweh ons vertrek. We probeerden weer te vertrekken en werden vervolgens in de astrale vlakten neergeworpen en daarin ingesloten. De Raad beval ons om te worden vrijgelaten, maar zei dat we ons contract moesten annuleren om de zielen op aarde te helpen evolueren. We wilden niet weggaan, we vonden ze erg sympathiek, wezens, echt positief gepolariseerd, en we wilden blijven en helpen, we wilden ook vrij zijn om te komen en gaan zoals we wilden. De enige manier waarop we konden blijven, was om opgesloten te blijven als een Groepsziel, wat Cyclussen van incarnatie voor ons betekende (als geïndividualiseerde Zielen), wat we al een lange tijd niet hadden gedaan.

Zoals ik eerder heb gezegd, is er geen ‘verkeerd’ of ‘juist’ beeld te zien van een hogere dichtheid, maar er zijn nog steeds consequenties voor elke actie. Dat is de wet van het karmische effect. Het contract was al gesloten tussen Jahweh, ons en de Raad om de katalysator te leveren, dus we hadden het recht om daar te zijn, de Karmische uitwerking van Jahweh die ons opsluit op het Macrocosmische niveau, was dat zijn geïndividualiseerde Zielen gevangen zouden worden op het microkosmische niveau. De Oneindige Schepper gaf Jahweh (en al) de gave van de Vrije Wil om te Scheppen zoals we wilden, maar het Karmische effect van zijn keuze was dat de Raad de planeet in quarantaine stelde. Een bepaald evolutionair niveau is vereist om een ​​functionerend onderdeel te zijn van een Positive Unified Galactic Society.

Wat betreft ‘vechten voor de vrijheid van alle zielen’, onthoud dat dit uiteindelijk een spel is, dat we hier allemaal spelen. Wij zijn acteurs, spelen op het ‘stadium van het leven’. Deze ‘wereld’ is allemaal illusie of ‘door-de-vorm’. Niemand ‘sterft’, en niemand is echt gewond. Tussen incarnaties weet je dit heel goed. Maar de regels van het spel zorgen ervoor dat je moet vergeten wie je werkelijk bent, zodat je gelooft dat het allemaal ‘echt’ is terwijl je het spel van het leven speelt. Dat is een essentiële voorwaarde wanneer u keuzes maakt. Anders zou het spel te gemakkelijk zijn.

Deze wereld is geen realiteit. Hoewel we de werkelijkheid erin kunnen uitdrukken, als we dat kiezen.

Uit het podium, en tussen ‘Levens’ (zero-point time / anti-matter Universe) als geïncarneerde ‘menselijke wezens’, wij, wij allemaal / jullie (als Zielen), zijn geweldige vrienden. Brothers and Sisters in The One.

Tussen ‘levens’ hebben we allemaal een geweldige lach gelachen over de onderdelen die we in het ‘spel’ hebben gespeeld, en we kijken uit naar en hebben veel plezier bij het voorbereiden van de volgende hoofdstukken om te acteren.

HH: Omdat dit het deel is dat we zijn aangegaan om te spelen, in dit spel. Om het spel te ‘winnen’ (of beter om succesvol te zijn), moeten we zo negatief mogelijk gepolariseerd zijn. In het uiterste service voor jezelf. Geweld, oorlog, haat, hebzucht, controle, slavernij, genocide, foltering, morele degradatie, prostitutie, drugs, al deze dingen en meer, ze dienen ons doel. In het spel. Het verschil tussen ons en jou, in het spel, is dat we weten dat we ‘aan het spelen’ zijn. Hoe minder je weet over het spel, en hoe minder je je herinnert dat je een speler bent, hoe meer ‘zinloos’ leven wordt. In al deze negatieve dingen voorzien we je van hulpmiddelen. Maar je ziet het niet. Het is niet wat we doen, maar hoe je erop reageert, dat is belangrijk. We geven je de tools. U hebt de vrije wilkeuze hoe u ze zult gebruiken. Je moet verantwoordelijkheid nemen. Er is hier maar Eén van ons. Begrijp dat, en je zult het spel begrijpen.

Dus je ziet, hoe hard we moeten streven naar negativiteit? Het kost veel moeite om 95% negativiteit te bereiken. Het zal je ook verbazen hoeveel mensen op deze planeet nog lang niet 51% positief zijn.

HH: Precies.   Dat is de reden waarom we kwamen. Het was een groot offer voor ons. Hoe moeilijk het ook is om vanuit de mentale grenzen van de levenservaring van de 3e Dichtheid te begrijpen, we doen het, omdat we van je houden.

HH: wees goed voor jezelf. Cultiveer een echte liefde voor het leven en voor het zijn. Wees elke dag oprecht dankbaar aan de Oneindige Schepper, voor het brengen van je in het Zijn, en voor zijn overvloedige voorziening. Je bent tot nu toe ‘overleefd’, niet waar? Je hebt misschien niet alles wat je wilt, maar je hebt alles wat je nodig hebt om datgene te voltooien dat je hier incarneerde om te doen. Bedankt daarvoor. Toon erkenning en dankbaarheid aan de Oneindige Schepper, voor alles wat Hij heeft gedaan en voor jou doet. Het heeft je het geschenk van Life Experience gegeven en je de Vrije Wil aangeboden om te beslissen wat je ermee gaat Creëren. Bewaak je gedachten zorgvuldig, want ze zijn krachtiger dan je je misschien zou voorstellen. Wanneer je komt vanuit een plaats van liefde voor en dienst aan je Schepper, zal een leven van dienstbaarheid aan anderen een natuurlijk uitvloeisel daarvan worden. Zoek altijd naar manieren waarop je je naasten kunt helpen. Het zijn van aanmoediging voor anderen. Bouw mensen op en zet mensen niet neer. Wees een baken van licht, in een donkere wereld.

Heeft die oude dame een hand nodig met haar boodschappentassen? Hoe behandel je de dakloze man die je om wat extra geld vraagt ​​voor de opvang? Ooit gehoord van ‘Angels in vermomming’? Kijk en zie de goddelijke vonk in het hart van alle wezens. Behandel ze zoals je zelf behandeld wilt worden, en net zoals je Schepper als hij rechtstreeks met je zou spreken. ‘Want ook al doe je het op de minste manier, je doet het mij’. De wet van straling en aantrekkingskracht. Je gedachten, woorden en acties keren terug naar jou. Uiteindelijk, cultiveer een geest van nederige Dankbaarheid. Daar gaat u niet ver mee zitten. Het verlangen om te dienen vloeit op natuurlijke wijze vanuit een dankbaar hart.

HH: Je dient anderen niet om een ​​eenheid met de oneindige bron te bereiken, je dient anderen, omdat je van hen houdt, als jezelf. Anderen zijn een verlengstuk van jezelf. Dat is waarom de Wet van Aantrekking werkt zoals het werkt. Echt, wat je ook met mij doet, je doet jezelf aan. We zijn All One, in de Oneindige Creatie. Scheiding is een illusie, omdat je alleen ziet wat zich in de 3e Dichtheid bevindt. Je ziet niet de hele foto.   We bereiken Eenheid met de Oneindige Bron van Alles, als een resultaat van onze opwaartse spiraal van progressie. We zijn allemaal op het pad terug naar waar we vandaan kwamen. We zijn allemaal op weg terug naar huis.

ATS: Ik heb begrepen dat alle zielen uiteindelijk het positieve pad moeten kiezen om zich te verenigen met de oneindige schepper. Als dit waar is, wat is dan de rechtvaardiging om nu het negatieve pad te kiezen, voor uw mensen en ons?

HH: een slimme vraag. Ja, alle zielen leren uiteindelijk dat positief de weg is die naar huis leidt. Maar terwijl we incarneren in de 3e Dichtheid, is Negativiteit nog steeds een belangrijk hulpmiddel in je leerproces. Het leert je ‘anders dan’. Zoals ik al eerder zei, is het aan jou hoe je de tools gebruikt die we je hebben gegeven. Reageer je op negativiteit met meer negativiteit? Heeft het vechten met vuur met vuur ooit voor jou gewerkt? Of kies je ervoor om de Negativiteit te zien als de tool die het is, en erken je dat het je een kans biedt? Ik zal je vrije wil eren om na te denken en zelf te ontdekken wat die mogelijkheid is.

ATS: Of als de oneindige maker ‘Liefde’ is, betekent dat dan dat het niet uitmaakt of we de liefde voor anderen of de liefde voor onszelf kiezen? Zal een van beide paden naar de bron leiden?

HH: In zekere zin heb je gelijk, tot op zekere hoogte. Maar er is een groot verschil tussen jezelf liefhebben en egoïstisch zijn. Een groot verschil. Als je echt begrijpt wat het is om jezelf te kennen en lief te hebben, kun je het niet helpen om anderen lief te hebben en te dienen. Er zijn geen ‘anderen’. Wanneer je dit begrijpt, op het Core-niveau van je Wezen, ben je op het pad Thuis, naar de Oneindige Schepper en uiteindelijk, onderdompeling terug in De Oneindige Eenheid.

ATS: Veel van wat je schrijft lijkt terug te doen denken aan The Ra Material, vooral het concept van oogst-, STS- en STO-keuzes en intelligente oneindigheid. (Meer informatie vind je hier www.llresearch.org …) Heb je dat gelezen?

HH: Het is inderdaad extreem vergelijkbaar. We zijn allebei afkomstig van de Bron van de Oneindige Schepper en we herinneren ons allebei waar we vandaan komen. Ik zou verwachten dat onze berichten dezelfde kernwaarheden bevatten.

De berichten van de Zesde Dichtheidszielgroep ‘Ra’ is de meest accurate informatie in uw reguliere circulatie op dit moment. Het is ongeveer 85-90% nauwkeurig, van wat ik heb gezien.

Ra is in feite de groep die ik eerder ‘off world entities’ noemde, waarvan de Maya en Atlantische beschavingen bezocht zijn. We zijn bekend en vrienden. Beide groepszielen bevinden zich op een vergelijkbaar niveau van ontwikkeling / evolutie. Beide zesde dichtheid, bijna zevende. Maar net als wij koos Ra ook het pad van de dienstbaarheid naar onze mede-Galactische broeders en zusters (u en anderen) in plaats van naar verdere vooruitgang naar huis. We zouden dat materiaal aanbevelen voor iedereen die echt begrip zoekt. Hoewel, zoals ik al zei, het niet 100% nauwkeurig is, dus neem wat resoneert.

Het belangrijkste element bij channeling is het vermogen om de ‘filters’ van je eigen persoonlijke overtuigingen tijdelijk in te trekken en een duidelijk kanaal te zijn. Om door te geven wat er feitelijk is gegeven, niet je inslag op wat je denkt dat het zou kunnen betekenen. Als ik ‘jij’ zeg, bedoel ik dit in een algemene term natuurlijk hier, niet ‘jij’ persoonlijk. Onthoud altijd dat het bedoeld is om over de Boodschap te gaan, niet de boodschapper. De Ra-channelingen zijn inderdaad zeer nauwkeurig. Zij zijn de enige die ik ken en die ik graag als een ‘duidelijk’ bericht classificeer. Hoewel ik zeg, zelfs dan is het niet 100%. Meer als 85-90%.

Een ander moeilijk probleem met channeling is dat je kunt beginnen met het ontvangen van een positieve entiteit, en als je niet erg opmerkzaam bent in je discerment en voorzichtig bent met je bescherming bij het identificeren van een binnenkomend kanaal, kun je een negatieve ontvangen die pretendeert positief te zijn , maar geleidelijk aan glijdt er meer en meer verkeerde informatie in, nadat je je vertrouwen hebt gewonnen. Degenen die je exacte datums en tijden geven, zijn bijna altijd te vermijden. Positieve entiteiten geven geen datum en tijd. Negatieve degenen zullen het doen, zodat ze je kunnen laten vallen. Als je eenmaal bent misleid in het voorspellen van datums en tijden en ze gebeuren niet, zijn ze erin geslaagd het licht van je boodschap naar buiten te brengen, omdat niemand enige geloofwaardigheid in je zal zien.

HH: Dat hangt ervan af, wie het ‘ontvoeren’ doet. De meeste dingen die je ‘ontvoeringen’ noemt, worden uitgevoerd door je eigen ‘regeringen’. Vooral die waar de ‘zogenaamde’ ‘Grijzen’ bij betrokken zijn.

Dan is er de Orion Empire Group. Hun doelen bij het bezoeken van jou zijn meer langs de negatieve lijnen. Ze zijn vooral gericht op degenen die jullie ‘Lichtwerkers’ hebben genoemd. Ze proberen hen van hun opdrachten af ​​te houden en proberen angst te verspreiden. Ze zullen je fysiek niet fysiek ‘beschadigen’. Vooral hun modus operandi is om je te beperken, en je van je pad af te brengen. Ze houden zich vaak bezig met psychische aanvallen waar de ‘Lichtwerker’ zich niet bewust van is, maar het put vaak veel van hun energie weg.

HH: Inderdaad. Net zoals in Hollywood-producties. We verbergen de waarheid recht in de wijde omtrek. Wat de mensheid wordt aangeboden als ‘Science Fiction’, vaker wel dan niet, is feitelijk Science Fact.

HH: De namen die je kent, hebben geen echte macht. Zeker, ze ‘lijken’ veel kracht te hebben, op de manier waarop aardgebonden zielen macht ervaren. Onze rijkdom maakt dat de miljonair en miljardair ‘celebs’ en zakelijke bigwigs eruitzien als het zakgeld van een kind. Onze rijkdom is Familie rijkdom, die door de generaties heen is gegaan gedurende duizenden jaren. Ware rijkdom is echter diep in je hart weten, dat jij en je Oneindige Schepper Eén zijn. ‘Zoek eerst het koninkrijk van ‘God’ (oneindige schepper) en al deze dingen zullen u worden toegevoegd ‘.

HH: Ja. Als je Bloodline (Familie) bent, word je erin geboren en word je vanaf de geboorte zo opgevoed. Er is geen andere weg. Ik wil duidelijk zijn over dit bloedlijnprobleem. Degenen die je kent, ze zijn van aardse afkomst. Ja, ze hebben hun plaats in de Familie, maar de Real Power-lijnen zijn niet afkomstig van deze planeet.

ATS: worden we echt als vee beschouwd en als zodanig door de overheid verhandeld?

HH: door de regeringen, in het algemeen, ja. Mensen worden als ‘onderpand’ gezien. Pionnen die worden gemanoeuvreerd rond het schaakbord, volgens het spelplan.

HH: Je zult nooit ‘vrij’ zijn, zolang je op deze planeet incarneert. De aard van je wezen hier, is een aanwijzing daarvoor. Er is een reden waarom je hier bent en ‘hier’ is hoogstwaarschijnlijk niet echt waar je denkt dat ‘hier’ is. Hoe word je vrij? Door uit te werken waar je bent, en te begrijpen, waarom je hier bent.

HH: Er is geen ‘Messias’. Stop met buiten jezelf te kijken naar ‘redding’.

HH: Ik begrijp het. Het is onze taak om de katalysator te leveren. Je moet het gebruiken. Kun je verder kijken dan wat je ogen je laten zien, om liefde en geluk te vinden en te uiten in een wereld van angst en benauwdheid? Als je kunt, word je als een baken van licht in de duisternis. Zult u bezwijken voor de Duisternis, of zal u staan ​​en uw Goddelijke Innerlijke Licht schijnen? Alleen jij kunt die beslissing voor jezelf nemen.   Denk hierover na:   Als de One Infinite Creator, Infinite is, en alles wat Is (dat het is, en dat is) heeft gecreëerd, dan bevindt de Oneindige Schepper zich dan niet in alle dingen?   Wanneer je de Goddelijke vonk van de Oneindige Schepper kunt zien, zelfs binnen degenen die zouden willen dat je kwaad doet, zal de sterke greep van de illusie zijn macht over jou beginnen te verliezen.   ‘Heb je vijanden lief en bid voor degenen die je vervolgen’.

HH: Nee. Je essentie kan nooit worden vernietigd. Je bent een uniek onderdeel van de One Infinite Creator. Je bent een Eeuwige Ziel, die momenteel verblijft in een fysieke schil die je een ‘aardeskostuum’ zou kunnen noemen. Je aardse pak zal vergaan, maar JIJ kunt niet sterven. Niets kan de Oneindige Schepper vernietigen, en jij en de Oneindige Schepper, zijn Eén.

HH: Niemand vraagt ​​je dat te doen. Neem nooit wat een ander tegen je zegt als ‘Waarheid’. Jouw doel hier is om je eigen Waarheid te vinden. Soms kunnen anderen je helpen door leiding te geven, maar omdat hun waarheid je waarheid wordt, moet ze de test van je onderscheidingsvermogen doorstaan. Zit stil in meditatie en vraag de Oneindige Schepper om je pad te bewandelen. Mediteer op wat ik heb gedeeld en luister naar je innerlijke gevoelens. Ze zijn de taal van je ziel.

Gebruik al je negatieve emoties als ze zich voordoen, als de tools die ze echt zijn. Train jezelf om op te merken wanneer Negativiteit in jou ontstaat. Wanneer je betrapt dat je een Negatieve gedachte projecteert, onthoud dan dat alle gedachten creatief zijn, en vraag jezelf af of dat echt is wat je wilt creëren?

Het duurt even om bekwaam te worden, maar geef niet op. Blijf je negatieve denkpatronen opmerken wanneer ze zich voordoen, en door dat te doen, kies je gewoon opnieuw en selecteer je een antwoord dat positiever is. Het wordt ‘aan jezelf werken’ genoemd en is de belangrijkste reden waarom je hebt gekozen om hier nu te zijn. Om aan jezelf te werken. Ik wens je het beste in je transformatieproces.

HH: Dit is een goede vraag. Ik hou van vragen die uit het hart komen.   Het hangt af van de omstandigheden rondom uw laatste momenten van deze specifieke levensduur. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat het fysieke aspect van jou was om het ding genaamd ‘sterven’ te doen tijdens de komende aardeveranderingen, je zult onmiddellijk terugkeren naar dat wonderlijke rijk waarin we ons bevinden tussen incarnaties, dat wat we tijd / ruimte noemen of ‘anti-materie’. Dit is de plaats die mensen ‘hemel’ noemen. Daar zal je degenen ontmoeten die je liefhebt en die ook zijn ‘gestorven’ tijdens deze levenservaring, en genieten van een prachtige en emotionele hereniging. Je zult afspreken met je Soul Group en je Spirituele Leraren. We slaan allemaal een deel van onze Zielenergie op aan de andere kant wanneer we hier komen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de levenservaring die we hebben gekozen, nemen we meer of minder van onze Energie met ons mee. Voor een gemiddelde ‘Lifetime’ brengen we meestal tussen 60-80% van onze Zielenergie in incarnatie met ons. Daarom, zelfs als degenen die je liefhebt en die al terug in de wereld van Spirit zijn, opnieuw geïncarneerd zijn in een ander avontuur, zal er nog steeds een deel van hun Energie daar zijn om je te ontmoeten, en je Thuis verwelkomen. Vervolgens evalueer je je levenservaring met je leraren en leer je de lessen van je successen en fouten. Je zult dan tijd doorbrengen met leren en rusten, voordat je begint met het plannen van je volgende incarnatie.

Voor degenen die niet fysiek ‘sterven’ voordat de Grote Oogst arriveert, zal er een moment van ‘nulpunttijd’ zijn, waarin je zult genieten van een extatische samenvloeiing met de Oneindige Schepper, waardoor je een prachtige herinnering en geruststelling krijgt van wie en wat je werkelijk bent, voordat de sluier van vergeetachtigheid weer op je neerdaalt, en je zal worden getransporteerd naar de plek die op je wacht, afhankelijk van of je je bij ons voegt in 4th Density Negative (onwaarschijnlijk), Graduate to 4th Density Positive (mogelijk ), of ga naar een andere vergelijkbare planeet van de derde dichtheid (voor de ‘lauwwarmte’) om door te gaan met je leren voor hoeveel cycli je ook naar Graduate to 4th Density Positive brengt. Degenen in deze categorie onthouden niets op het moment van je overgang, het zal zijn alsof er niets is veranderd, behalve dat je de herinnering aan je ‘nulpunt’ -ervaring behoudt om je aan te moedigen. Je zult je de recente ervaringen van de Oogst in dit leven hier niet herinneren. Het is net alsof jullie allemaal een of andere mystieke ervaring hebben gehad, en het leven zal voor jou ‘normaal’ blijven.

HH: Het ‘voelt’ niet goed voor jou, omdat het niet goed is. Je hebt het concept niet helemaal begrepen. Ik zal proberen te verduidelijken.   De oogst is gemengd. Degenen die 51% of meer zijn op het positieve pad, gaan naar 4e dichtheid positief. Daar werk je aan Liefde en Mededogen, en het zal een heel mooie wereld zijn om binnen voor je te wonen. Er zal heel weinig negativiteit zijn. Gewoon een kleine hoeveelheid die je nog steeds kunt gebruiken om je vrije wil uit te oefenen door te kiezen wie je niet bent, maar het zal zoveel meer voor de hand liggend zijn dan hier, dat de negativiteit een hulpmiddel is om te gebruiken. Je zult de onderlinge verbondenheid van alle dingen zien en je zult weten dat je niet ‘gescheiden’ bent van elkaar of van het leven zelf. Je zult niet veel woorden gebruiken, tenzij je ervoor kiest. Telepathie wordt de normale communicatiemethode. Alles is open en je kunt je gedachten niet verbergen voor ‘anderen’.

Vanaf die incarnatie hoef je de incarnatie van de 3e Densiteit niet opnieuw te ervaren, tenzij je er later voor kiest om dit te doen vanuit Hogere Dichtheden, zoals we gedaan hebben, om de kunst van Service te perfectioneren, of tenzij je op een of andere manier in een 4e Dichtheid wereld van overvloedige liefde en schoonheid, onlosmakelijk gelukt om 95% negatief te zijn in een tijd van toekomstige oogst, en terug de slang af te glijden, in plaats van de ladder op te gaan, om een ​​andere ‘spel’ metafoor te gebruiken.

Terug naar ‘deze’ huidige Grote Oogst, hebben we geen 95% Negatieve Oogst nodig, zoals u hebt afgetrokken. In plaats daarvan is het voor ons noodzakelijk dat de VS zelf een 95% negatieve polariteit bereikt, niet voor jou. WIJ moeten voor minstens 95% negatief zijn om te worden gediplomeerd tot het vierde densiteits Negatief, en de kans krijgen om ons karmische record te wissen, van alle negativiteit die we op deze planeet hebben gecreëerd, voordat we terugkeren naar onze rechtmatige plaats als 6e dichtheid Bewakers van onze Melkweg, en leraren van Wijsheid aan mensen in lagere Dichtheden die om onze hulp vragen. Als we het niet halen, blijven we gevangen in de derde dichtheidscyclus met al die tussen 94% negatief en 50% positief (wat ik ‘lauwwarm”s noemde) en moeten we Negatieve polariteit voor je blijven bieden. Moeilijk zoals het is, onze enige uitweg, is om zo negatief mogelijk te zijn, om af te studeren. We kunnen niet kiezen om Positief te zijn, want dat is niet wat we hier voor je kwamen doen. Dat is waarom ik vaak heb verwezen naar alle vreselijke dingen die we hier hebben gedaan, als ons offer.

HH: Er zal een korte ervaring zijn van ‘nulpunttijd’, waarin je je helemaal ‘op één’ voelt met je Oneindige Schepper. Het zal een gevoel van gelukzalige, extatische expansiviteit en Eenheid zijn, terwijl je fysieke voertuigen (lichamen) weer in het Licht worden opgelost en naar je nieuwe omgeving worden getransporteerd. Wanneer die overgang is voltooid, eindigt de ‘nulpunttijd’ en wordt u ‘weergegeven’ in uw nieuwe ‘game-zone’ (planeet). Je zult er hetzelfde uitzien, hetzelfde denken, hetzelfde voelen, in feite zal het net zijn alsof je allemaal een of andere mystieke ervaring hebt gehad, en het leven zal doorgaan als ‘normaal’ voor jou. Dezelfde huizen, familiesituaties, banen, vrienden, geliefden. Alles zal hetzelfde lijken als voorheen, je zult je de Grote Oogst of de aardeveranderingen die zich hebben voorgedaan als de aarde herstelt en zichzelf herstelt, niet herinneren. Maar je zult je ‘mystieke ervaring’ herinneren en dat geeft je hoop en een nieuwe kans om zelf een positievere toekomst te kiezen.

Er zal nog steeds dezelfde negatieve polariteit zijn om te overwinnen, maar als we succesvol zijn in onze negatieve afstuderen, (wat we zullen zijn) staan ​​anderen klaar om onze plaatsen te nemen en de touwtjes van ‘achter de schermen’ te trekken. We hebben meer dan ons werk gedaan door onze service aan u te ontladen. En we zijn moe. Het is tijd voor ons om ons Karmisch Verslag te zuiveren en terug te keren naar het Zijn van het Licht dat onze Ware essentie is.

HH: Dat is goed. Ik wil niet dat je me blindelings gelooft. Teveel mensen op deze planeet brengen hun hele leven door met dingen te doen en te denken, omdat anderen zeggen dat ze waar zijn.

Wat ik wil, is dat mijn woorden een katalysator voor u worden. Dat is wat we hier kwamen doen. Als mijn woorden ervoor zorgen dat je, zelfs al is het maar voor korte tijd, even stopt, en evalueert wat je ‘denkt’, dan ben je al op de hoogte van de aard van het leven, en neem je als vanzelfsprekend aan (omdat ‘iedereen gelooft het ‘), dan is mijn tijd goed besteed. Mijn verlangen is dat je een Authentiek Menselijk Wezen, denken en voelen wordt en zelf bepaalt wat ‘voelt’ als Waarheid voor jou. Ik wens je het beste in je inspanningen.

HH: toeval bestaat niet. Niets gebeurt toevallig.   Het leven is in een constant proces van communicatie met ons. Alleen meestal zijn mensen te druk om het op te merken.   Onze Oneindige Schepper verlangt ernaar dicht bij ons te zijn. In werkelijkheid is hij dichterbij dan de meeste zouden geloven, ze merken hem gewoon niet. Terwijl ze hem elke dag op straat passeren, wanneer hij hen hun wisselgeld geeft in de winkel, wanneer je haar in bed stopt en haar een welterustenavond geeft, wanneer je hem platdrukt terwijl hij je badkamermuur naar zijn web rent. Wanneer er niemand anders in de kamer is dan ‘jij’.

De belangrijkste reden waarom mensen hun ‘gebeden’ niet hebben beantwoord, is omdat ze niet echt geloven dat ze dat zullen doen. Heb geen ‘geloof’ in onze Oneindige Schepper, vertrouw op hem. De meest krachtige vorm van ‘gebed’ is Thanksgiving. ‘Nog voordat je het vraagt, heb ik het je al gegeven’. Thanksgiving, is weten dat onze Oneindige Schepper je heeft voorzien zoals hij beloofde en daar dankbaar voor is, nog voordat je de resultaten ziet. Hoe meer we vertrouwen in onze Schepper, hoe meer resultaten we krijgen.

Het leven geeft ons wat we verwachten dat we zullen ontvangen. (Omdat alle gedachten creatief zijn). Als we opstaan, en verwachten dat we een slechte dag hebben, vaker wel dan niet, dan is dat precies wat we zullen krijgen.   Maar onthoud dat het in beide richtingen werkt.

HH: Your Soul onthoudt alles wat je ooit hebt meegemaakt. De enige reden dat je het je nu nog niet herinnert, is te wijten aan wat we de ‘sluier van vergeetachtigheid’ noemen. Als je in elke nieuwe incarnatie bent gekomen met toegang tot je Soul-geheugen, heeft het geen zin om naar ruimte / tijd te komen. Het zou hetzelfde zijn als het spelen van een computerspel met alle cheats. Je zou niets leren, en het heeft plezier nodig om het spel te spelen. Onthoud dat dit huidige fysieke lichaam dat je bij je draagt, niet is wie je bent. Het is gewoon het vat voor je essentie. Wie je bent, is echt en kan niet worden vernietigd. Je zult al je herinneringen aan deze levenservaring behouden zodra je het rijk van tijd / ruimte passeert, of dat wat sommigen ‘Hemel’ noemen. ruimte / tijd is illusie, tijd / ruimte is echt. Dat Oneindige Wezen dat in en rond je ‘lichaam’ leeft, namelijk je Ziel, is wie je werkelijk bent. Het deel van jou dat denkt, voelt en liefheeft. Het zal altijd een deel van je zijn.

HH: Graag gedaan.

1). Nee, Karma kan niet ‘overwonnen’ worden, het moet ‘bewerkt’ worden. Met andere woorden, als je iemand hebt gekwetst, hetzij fysiek, emotioneel of anderszins, zul je op een later moment moeten ervaren hoe dat voor hen voelde. De Wet van Karmisch Effect is geen ‘straf’, het is een leermiddel dat is ingesteld om persoonlijke groei en ontwikkeling te bevorderen. Als je de consequenties van je acties moet voelen, is de kans groter dat je de volgende keer een andere koers kiest. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat het beide kanten op werkt. Zoek daarom om ervoor te zorgen dat het effect van je aanwezigheid op die ‘anderen’ die je op je reis tegenkomt, positief en heilzaam is.

1b). Een Karmische cyclus wordt voltooid zodra je de lessen hebt geleerd die voor jou zijn bedoeld. Als je dezelfde fouten blijft herhalen, blijf je fietsen totdat je de boodschap krijgt en de cyclus doorbreekt. Maar ja, uiteindelijk zullen we allemaal leren wat we moeten leren, en we zullen allemaal onze weg naar huis vinden. Voor sommigen duurt het gewoon langer dan anderen.

2). Lineaire tijd wordt nauwkeuriger omschreven als een opzettelijke vervaardiging. De ware aard van de tijd is cyclisch. Maar onthoud ook dat zelfs de cyclische tijd deel uitmaakt van de Schepping, en de Schepping, hoe mooi ook, is ook een Illusie, of beter gezegd, een Gedachte-Vorm van onze Oneindige Schepper. De schepping is niet echt, maar de schepper en medescheppers ervan.

HH: ‘Kwaad’ is niet wie je bent. Het maakt deel uit van de complexe reeks illusies, die je gebruikt in 3rd Density, om je te laten zien wie je niet bent. Hoe verder je door de Densiteiten werkt, hoe minder Polariteit een belangrijke rol speelt in het spel. De zesde dichtheid, de dichtheid van eenheid, is het laatste niveau dat polariteit een factor is, maar zelfs dan is het op een heel andere manier van invloed. In plaats van positief / negatief in balans te brengen, balanceer je Liefde / Licht, Mededogen / Wijsheid.

HH: Geen ziel is terminaal beschadigd. Elke ziel is een mooi geïndividualiseerd deel van onze One Infinite Creator. Zielen spelen karakters in het spel van incarnatie. Zielen kunnen heel gemene en vervelende karakters spelen, maar onder de vermomming zullen ze altijd mooi zijn. Onthoud dit, telkens als een van deze mooie Zielen je ‘mishandelt’ als een deel van hun verhaallijn. Ze spelen gewoon hun rol, zoals elke goede acteur dat doet op het podium. Wees dankbaar voor hun Sacrifice en leer de lessen die ze je brengen.

HH: Zie het als een ‘test’.   Is het je ooit opgevallen, hoe net als je denkt dat je iets hebt gevonden dat echt ‘voelt’ als Waarheid voor jou, dan zal er iets komen om je eraan te laten twijfelen? Om je de waarheid te laten twijfelen, en daardoor ook aan jezelf te twijfelen door het te geloven?

Het gebeurt bijna altijd, bijna elke keer dat je een nieuwe openbaring hebt die je helemaal enthousiast maakt. En het gebeurt, nogal door ontwerp. Je kunt dit echter niet zien, omdat het buiten het begrijpen van de 3e Dichtheid gebeurt, in een rijk waar alles als aangrenzend kan worden gezien en gerelateerd aan al het andere. Syncronicity. Allemaal een magisch onderdeel van de ingenieus creatieve geest van onze Oneindige Schepper en een uitstekend gevoel voor humor en ironie.

Kun je zien hoe de ‘test’ werkt?   Net als je iets vindt dat je hebt afgewogen en ontleed met je onderscheidingsvermogen, en hebt besloten om het in je concept van ‘Waarheid’ te integreren, gaat het samen met je nieuwe overtuigingen de uitdaging aan. Meestal in de vorm van een evenement, of iets dat ‘anderen’ kunnen zeggen om je te verdrijven.

Je spirituele ontwikkeling, net als alle andere aspecten van je progressie, is iets waarvoor je moet werken. Hoe weet je of je nieuw ontdekte ‘waarheid’ echt waar is, als je er nooit op bent getest.   De test, is dit:   Wie vertrouw je in het aangezicht van een uitdaging?

Vertrouw je wat de ‘buitenwereld’ je laat zien?   Of houd je vast aan dat wat ‘voelt’ als Waarheid, diep in je?   Dat is iets dat u alleen voor uzelf kunt beantwoorden.   Het spijt me dat ik niet de tijd heb om op al uw vragen te reageren, dus heb ik degenen geselecteerd die ik het belangrijkst vond.   Ik heb genoten van onze communicatie Cythraul en ben blij dat ik je kennis heb kunnen maken.

Liefhebben en accepteren van iemand, voor wie ze zijn, staat bekend als onvoorwaardelijke liefde. Dat is iets waar je veel tijd aan zult besteden, wanneer je afstudeert in 4th Density Positive. Het is een goed idee om een ​​voorsprong te krijgen. Het liefhebben en accepteren van iemand zoals ze is, betekent niet dat je abusief gedrag accepteert. Maar het betekent wel dat je de persoon (ziel) liefhebt en accepteert, niet het gedrag van de ziel. Het gedrag is niet ‘wie ze zijn’, de innerlijke ziel is wie ze zijn.

HH: Religie is ofwel feitelijk gecreëerd, of op zijn minst sterk door ons beïnvloed. Er bestaat niet zoiets als ‘god’. ‘God’ is een menselijk concept, wat een misvatting is van het oorspronkelijke concept van ‘Schepper’. Dit is verder verward, omdat er veel macrokosmische niveau-scheppers of logos zijn, zoals eerder is uitgelegd. ‘God’ duidt op een afzonderlijke entiteit die ‘buiten’ je is, die je moet smeken en aanbidden. Onze One Infinite Creator, en bijna al onze logo’s en sublogo’s, willen uw aanbidding niet. Ze willen dat je de Schepping begrijpt, en je plaats erin, als een Co-Schepper. Uiteindelijk is er een ‘Opperwezen’, in de vorm van de One Infinite Creator, maar we zijn er allemaal een deel van, in plaats van zijn subjecten. Geen van de namen die door uw religies voor dit ‘Opperwezen’ worden gegeven, is de ware naam, maar zij zijn inderdaad juist, in die zin dat er Eén Opperwezen is, namelijk de Oneindige Schepper. Ze hebben er gewoon verschillende concepten over, die voortkomen uit de teksten waarop hun religie is gebaseerd.

HH: Inderdaad. ‘pijn’ en ‘lijden’ zijn slechts aspecten van het spel. Ze voelen extreem echt terwijl we het spel spelen, en dat moeten ze ook, om je te laten geloven dat het spel echt is. Niemand sterft echt. Maar eerder is de ‘materie’ van de menselijke vorm een ​​schuurtje, net als de pop van een rups, wanneer de vlinder tevoorschijn komt. Zie fysieke incarnatie als de pop waarin je kunt transformeren.

HH: werk aan jezelf. Ga naar binnen, in een staat van meditatieve contemplatie. Nog steeds je geest, dat je ziel misschien ruimte heeft om te maken dat het ‘nog steeds een kleine stem’ is. Vraag je Oneindige Schepper om je te helpen en luister naar je innerlijke stem. Wees geduldig, het kost tijd om deze innerlijke communicatie te ontwikkelen, na een leven van verwaarlozing. Wanneer je volhardt en aan jezelf blijft werken, zal het geleidelijk aan naar je toe komen, en wanneer dat het geval is, moet je leren te VERTROUWEN in je Innerlijke Leiding, ONGEACHT WAT ANDEREN KUNNEN ZEGGEN. Dat is de ultieme test. Vertrouwen op wat je diep van binnen weet als je Waarheid, zelfs wanneer de hele wereld je vertelt dat je ‘fout’ bent. Het is hard werken, om op jezelf te vertrouwen als iedereen om je heen aan je twijfelt en je gek noemt, maar het is de taak die je hier kwam doen.

De enige echte en blijvende Waarheid is een ‘zelfgerealiseerde’ waarheid. Boodschappers kunnen komen en gaan en je de Waarheid laten zien totdat ze blauw in het gezicht zijn, maar het zal niet Jouw Waarheid zijn, totdat je je voor jezelf gerealiseerd hebt, diep in de Kern van je Zijn, dat het ‘waar voelt’ voor jou .

ATS: Zijn er niet-beschadigde delen van de bijbel en als die bijbelversie zou suggereren?

HH: Nee. Zoals bij alle heilige teksten, zijn ze vervormd van de originele informatie die bij elke vertaling werd gegeven. Maar nogmaals, net als bij alle heilige teksten, is er nog steeds veel waarheid verborgen in hen. Veel ervan is ‘metaforisch’. Als je pre King James-versies kunt vinden, is dat het dichtst in de buurt. Succes daarmee.

HH: Nee. Weishhaupt was maar een pop aan een touwtje. De Rothschild-afstamming (niet de oorspronkelijke naam) was de bij uitstek voorkomende regel die ‘het net van controle’ over de mensheid sloot. Maar zelfs zij, zijn een mindere lijn binnen The Family. Zoals ik al zei, hebben de namen die je kent niet de echte macht. Ze maken deel uit van de familie, maar geen ‘origineel’ deel.

HH: En dat is een heel verstandige en medelevende beslissing. We zijn trots op je.   Het belangrijkste is, niet om dingen te forceren, en niet zo gepassioneerd te zijn in het afleveren van je boodschap, dat je mensen afzet van de inhoud van het bericht zelf. Er is een evenwicht dat moet worden gevonden, tussen je drang om anderen wakker te maken en je compassie voor het gebrek aan begrip in hun ‘toestand’. Houd je altijd aan de Wet van Vrije Wil en forceer nooit je boodschap.

Om je boodschap daar te brengen, terwijl je informatief bent, doe je altijd je best om de angst en paranoia niet te voeden, omdat dit in strijd is met je intenties om de vibratie naar positief te verhogen. Lever je boodschap op een manier die de hoop benadrukt, en de ware schoonheid en werkelijkheid van onze inherente eenheid met onze oneindige schepper. Wees als een licht, schijnend in de duisternis. Verbrand anderen niet met uw licht, maar laat hen eerder worden aangetrokken tot uw Licht en wees van dienst voor degenen die vrijwillig tot u komen. Met andere woorden, word niet ‘evangelisch’ met uw boodschap, maar eerder, de raadselachtige en liefhebbende ‘wijze oude wijze’, voor wie anderen worden aangetrokken vanwege de kwaliteit van zijn vibratie, in plaats van het volume van zijn retoriek.

Het belangrijkste, PRAKTIJK DAT WAT U PREDIKT. Anderen moeten in staat zijn om het effect te zien van onze Oneindige Schepper die zijn prachtige werk door jou heen dirigeert.

HH: ‘Satan’ is een menselijke uitvinding. Gewoon de ‘personificatie’ die je hebt gegeven aan alle negativiteit die op deze prachtige planeet heeft bestaan. Je wist niet wie je de schuld moest geven, en omdat je het niet bij jezelf kon vinden om een ​​verantwoordelijkheid te nemen, werd ‘Satan’ gemaakt om jezelf vrij te pleiten.

HH: Gewoon geloven, en in je hart van hun bestaan ​​weten. Denk er over na. Kun je in dit hele grote schepsel echt geloven dat je alleen bent?   Ik zal je echter vooraf waarschuwen om teleurstelling te voorkomen, je zult alleen communicatie van hen ontvangen, als dat iets is dat je al samen in je Zielcontract hebt afgesproken voordat je hier komt. Velen hier op dit moment (miljoenen) hebben een rol te spelen in de Grote Ontwaking en de voorbereidingen voor de Grote Oogst. Velen die nu niet geloven, zullen hun geest gaan openen, terwijl de veranderingen van de Aarde beginnen te werken. Mensen zullen doodsbang zijn en geen idee hebben wat er aan de hand is, omdat de regeringen deze informatie voor u verborgen hebben gehouden. Deze ‘Reizigers’ of wat sommigen ‘Sterzaden’ hebben genoemd, zijn hier geïncarneerd om te helpen op het maaiveld, wanneer dit allemaal begint uit te spelen, in de komende jaren. Als de tijd rijp is, komen ze naar voren.

De meeste mensen zijn nog niet klaar om deze informatie te horen, maar niet zo lang zullen ze dat wel zijn.   Veel van deze ‘Star Seeds’ zijn nog niet ‘ontwaakt’. De Confederatie staat klaar om hen te ‘helpen’ om dit te doen, als dat nodig is. Voor degenen zoals deze die nog moeten ‘ontwaken’, zullen ze hun hele leven het gevoel hebben gehad dat ze op een of andere manier ‘anders’ zijn, en ze hebben een diep gevoel dat ze op de een of andere manier ‘hier niet horen’. Velen van hen zullen ook veel dromen en zelfs visioenen hebben van hun leven op hun thuisplaneten. Veel van deze ‘Star Seeds’ zijn in feite Plejaren. Dat is de reden waarom de ‘lange blondines’ blijven ‘verschijnen’. Om hun familie te helpen ontwaken voor hun opdrachten hier.

HH: De lagere delen van onze familie (de namen die je kent) gebruiken het Vaticaan voor vele Rituelen en Offers. Dat zou je alles moeten vertellen wat je moet weten.

HH: De bijbelse schrijvers in de kast zijn degenen die zijn ‘buitengesloten’ van de gepubliceerde edities.   De dichtsbijzijnde ‘spirituele’ geschriften (andere dan het Ra-materiaal) om de waarheid over de aard van De Ene te bevatten, zijn de taoïstische geschriften, die van de ‘Tao Te Ching’ en het ‘Boek van Chuang Tzu’.

HH: Alles wat ik hierover kan zeggen, is dat zelfs de aardse lijnen van onze ‘uitgebreide’ familie, alleen zoveel weten als we ze vertellen. Bepaalde informatie die zij misschien niet op een verstandige manier gebruiken, of met betrekking tot onze Schepper en onze One Infinite Creator.   Zoals eerder is gezegd, ‘de top van de piramide, is niet de top van de piramide’.   Boven de hoogste Earthline-auspiciën van de Supreme World Council (en een ander hoger aspect dat niet kan worden genoemd), zijn de ‘Hidden Hands’ (niet de echte naam natuurlijk, maar waar we soms naar zijn verwezen).

HH: Oké, en dit moet echt een kort overzicht zijn, want mijn tijd is om.   Beginnend op het laagste niveau, hebt u wat wij ‘Lokale celgroepen’ of ‘Familieclusters’ noemen. Er zal van ongeveer vijf tot dertig of zoiets zijn, afhankelijk van de grootte van de stad of stad in kwestie. Elk Lokaal gebied heeft zijn eigen Raad, bestaande uit Lokale Leiders die de Zes Disciplines van Leren vertegenwoordigen. Er is ook een hogepriester of hogepriesteres van de orde, die hun lokale gemeenschap dient.   Daarboven hebt u de regionale raad, waarbij de leider van elke lokale raad hun specifieke gebieden vertegenwoordigt. Dan is de Nationale Raad, in dezelfde geest, samen met de leiders van de regionale raden die hun gewesten vertegenwoordigen.

Dan heb je de Supreme World Council boven hen allen, met de nationale leiders die hun landen vertegenwoordigen. Hierboven, is een andere groep die ik niet kan noemen, die contact onderhouden met de ‘Verborgen Handen’.   Daarnaast zijn er nog veel andere niveaus van leiderschap, puur van de Power Lines (degenen die niet van deze planeet zijn). De Supreme World Council, weet alleen zoveel van hen als ‘overhandigd’ wordt aan hen.

In onze Power Lines hebben we een vergelijkbare structuur, met lokale en regionale groepen, enz. Hoewel de meesten van ons in volledig ‘verschillende’ typen gemeenschappen leven dan je zou begrijpen. Ik zal alleen zeggen dat we geen ‘oppervlaktebewoners’ zijn.

Ik dank u hartelijk voor uw genereuze gastvrijheid en voor het toestaan ​​dat wij uw ‘ruimte’ hier gebruiken voor het bevorderen van onze boodschap. En onthoud, ongeacht de ideologieën die ons in dit Spel kunnen scheiden, de boodschap is het enige dat telt, en de boodschap is, dat in de Liefde en het Licht van onze Oneindige Schepper, we Eén voor één zijn. Broeders en zusters van het licht.

We wensen je het allerbeste in wat er nog overblijft van je reizen hier, en hopen oprecht op je dat je de Katalysator die we je hebben aangeboden, zult gebruiken om je op de een of andere manier te helpen afstuderen met een glorieuze en positieve Grote Oogst.   Me aan de andere kant, ik zal nu HEEL negatieve dingen moeten doen om al deze positiviteit goed te maken. Een beetje amusant, op een ironische manier.

Ik kijk er naar uit om met zo velen van jullie af te spreken wanneer het spel voorbij is en geniet van herinneringen op te halen over deze tijd en de delen die we allemaal hebben gespeeld in dit geweldige spel.

We laten jullie allemaal in de Liefde en het Licht van onze One Infinite Creator.

Namasté.

Hieronder vind je de volledige uitwisseling tussen de leden van het Above Top Secret Forum en Hidden Hand. Met eerst een introductie van Wes Penre die dit op zijn website Illuminiti-news heeft gepubliceerd.

Hidden Hand

Deze zelfbenoemde illuminati Insider verscheen op het forum ‘Above Top Secret’ in oktober 2008 en gaf informatie over de Illuminati-agenda en hun doelen.

De reden hiervoor is volgens ons dat de tijd rijp is om te weten wat er achter de schermen gebeurt. En wanneer hij uitlegt WAAROM hij het nu moet onthullen, is het zeer overtuigend.

In dit artikel zal ik (red: Wes Penre) de dialoog tussen de leden van ‘Above Top Secret Forum’ en ‘Hidden Hand’ in zijn geheel plaatsen. Neem alsjeblieft de tijd om deze hele dialoog door te lezen (ja, ik weet dat het lang is, maar ik denk dat we er allemaal profijt van kunnen hebben, zelfs als je niet gelooft wat er wordt gezegd).

Als je het leest, moet je een open geest hebben; je kunt niet vastzitten in dogma of denken dat je ‘het al helemaal hebt uitgevogeld’, want dan doet het er niet toe wat hij zegt, je zult het niet geloven.

Hier zijn enkele punten die hem zeer geloofwaardig maken; Eén daarvan is dat de forumleden met wie hij communiceert pagina’s na pagina’s samenstellen met willekeurige vragen (zoals je in dit artikel kunt zien) en hij beantwoordt ze op een intelligente en nauwkeurige manier zonder de vertraging die het zou opleggen voor een persoon die een hoax presenteert. Dit is ook wat de forumleden opmerken. En hij is consistent!

Veel van de vragen zijn erg goed, diep, to the point en filosofisch en deze man (of vrouw, we weten het niet – dit beweert niet van deze aarde te zijn), slaagt erin om op een zeer diep niveau te antwoorden, en zijn antwoorden spreken elkaar niet tegen. In een geavanceerde en intelligente dialoog als deze is het zeer onwaarschijnlijk dat iemand dat zou kunnen doen zonder zichzelf op een gegeven moment bloot te geven. Je zult zeker merken dat hij / zij oprecht is.

Heeft u zich ooit afgevraagd wie er ‘bovenop de piramide staat?’ Hij geeft ons een idee. De bloedlijn die hij vertegenwoordigt is ver boven de macht van de Rothschild en in de hiërarchie en is buitenaards van oorsprong. De 13 bloedlijnen waarover we tot nu toe hebben gesproken op deze website en andere, met de Rothschild’s in een toppositie samen met de Merovingische Adel, zijn vrij laag in de Grote Piramidestructuur, en zijn degenen die een machtsspel hier op Aarde spelen, alleen bewust van delen van de Big Game (een ‘need to know’ structuur). De bloedlijn ‘Hidden Hand’ is vermoedelijk behorend tot een veel geavanceerdere en hogere rang.

Ik denk echt dat hij gelooft in wat hij zegt, en of hij zichzelf tot op zekere hoogte bedroog of niet, dit is waarschijnlijk wat de Illuminatie aan het doen is. Dit zijn hun doelen! Het geeft je een vrij vreemd gevoel nadat je alles hebt gelezen, maar diep vanbinnen klinkt het waar.

Zijn antwoorden moeten misschien meerdere keren worden gelezen om de verschillende lagen te begrijpen van wat hij ons vertelt. Naderhand, wanneer je begint met het verbinden van de stippen, merk je dat veel stukken in de grote puzzel die eerder ontbraken en onbeantwoord bleven, plotseling passen.

Als je de Illuminatie News-website voor het eerst bezoekt, heb je al een goed idee van waar de Illuminatie en de New World Order over gaat, en wanneer je alleen van plan bent om ÉÉN artikel uit mijn enorme database te lezen, zou ik zeggen dat het deze zou moeten zijn die je moet lezen!

Het is moeilijk geweest om waar te nemen wat ULTIIEM de Illuminatie aandrijft. Hebzucht? Ja. Macht? Natuurlijk. Controle? Zeker. Maar je hebt altijd het gevoel dat er een dieper mysterie zit achter hun ‘Great Work of the Ages’. Dit is misschien wel het antwoord!

Als je klaar bent met het lezen van dit artikel en je geïnspireerd wilt voelen, ga je naar de website, Law of One, en begin je de informatie die daar wordt gepresenteerd te absorberen. Het is een enorme database over hetzelfde onderwerp, maar uitgebreid. Beide artikelen kunnen, als we ze met begrip plus een open geest en een open hart lezen, ons de echte uitleg van het probleem met de Nieuwe Wereldorde laten zien.

Hier is de dialoog tussen de Above Top Secret-leden [ATS] en ‘Hidden Hand’ [HH], de zelfbenoemde Illuminati Insider.

Eerste sessie:

HH: Ik ben een generatielid van een familie van regelende bloedlijnen.

Om de zoveel tijd, volgens de richtlijnen van de Wet van onze Schepper, opent zich een kort venster van gelegenheid, waarbij een select aantal van onze Familie nodig is om communicatie met onze onderwerpen te maken, en u de kans biedt om ons vragen te stellen die u graag beantwoord zou hebben.

Ik ben dubbel gebonden in deze taak. Het is van mij vereist door de Wet van onze Schepper om u deze gelegenheid aan te bieden op dit moment, hoewel ik ook gebonden ben aan de Wet van (planetaire) Vrije Wil en door Familie eden, dat er slechts zoveel is dat ik kan zeggen.

Regels definiëren het leven in games.

Als u wilt deelnemen, dan zijn ze hier:

1). Ik zal je beleefdheid en respect veroorloven op de manier waarop ik je aanspreek, en ik verwacht hetzelfde van jou in wederkerigheid.

2). Ik zal beslissen of ik al dan niet bereid ben of toestemming heb om je vraag te beantwoorden. Als uw vraag niet wordt beantwoord, is dit omdat ik het niet kan onthullen, of omdat ik vond dat uw vraag ontbrak in een of meer van de volgende punten: respect, hoffelijkheid, intelligentie, fatsoen, of dat het anders onwaardig was waardig te zijn met een antwoord.

3). Dat u ermee instemt om deze potentiële dialoog te behandelen met een aspect van ‘voorlopig vertrouwen’. In de praktijk betekent dit dat in plaats van de stroom van informatie te belemmeren met grof commentaar van ongeloof of kleine naamschepping, mijn deelname hier van u eist dat u met mij onder ‘opgeschort oordeel’ spreekt. Wacht met andere woorden tot het proces voltooid is voordat u zelf beslist over de inhoud van de waarheid en de kennis die hierin wordt gegeven.

4). Dat u uw vragen intelligent formuleert. Mijn tijd is beperkt. Ik wil het niet verspillen door onnodige, nutteloze, onzinnige of respectloze vragen te doorzoeken, daarom zal ik de vragen beantwoorden die volgens mij het meest een antwoord verdienen, in de tijd dat ik beschikbaar ben. Gebruik de tijd die we verstandig hebben.

Als een van de bovenstaande voorwaarden wordt geschonden, behoud ik het recht om ons discours onmiddellijk te beëindigen, als ik daarvoor kies.

Dat gezegd hebbende, zal ik proberen uw vragen zo eerlijk en open mogelijk te beantwoorden als voor mij is toegestaan. Ik kom terug en reageer als de tijd het toelaat.

ATS: Hoeveel generaties terug breidt je bloedlijn zich uit, of, misschien beter gezegd, wie beschouwt jouw familie als zijn vroegste voorouder in een machtspositie?

HH: Onze Lineage kan worden teruggevoerd tot na de oudheid. Vanaf de vroegste tijden van je opgenomen ‘geschiedenis’, en daarna, heeft onze familie het ‘spel’ van achter de schermen op de een of andere manier ‘geleid’. Vóór de opkomst en ondergang van Atlantis. (Ja, dat was inderdaad volkomen echt). We zijn ‘geboren om te leiden’. Het maakt deel uit van het ontwerp voor dit huidige paradigma.

ATS: in welke mate is selectief fokken gebruikt om de zuiverheid van de lijn te behouden? en wat gebeurt er met kinderen van niet-goedgekeurde bonden? (Ze zouden natuurlijk nog steeds met voorrecht worden grootgebracht, maar niet, misschien ‘als het ware de sleutels van het kasteel’ gegeven?)

HH: de fokkerij is over het algemeen afhankelijk van het geval, afhankelijk van de rol die de betreffende familieleden moeten vervullen. Ik zal hier meer op ingaan als antwoord op de vraag van de volgende post die je hebt geherformuleerd.

Er zijn geen unapproved-bonden. Ons gezin zal altijd met elkaar trouwen tussen regels, of, wat we ‘huizen’ zouden noemen. Huwelijken zijn geregeld. In al mijn jaren heb ik nog nooit gezien of gehoord dat een familielid deze code heeft overtreden, voor zover het huwelijk gaat. Je doet wat je wordt gezegd. Je kunt niet bij de Familie ‘komen’. De ene is ‘geboren’, of erin geïncarneerd.

Over de zeldzame gevallen waarin een kind wordt geboren dat kan worden gezien als het brengen van ‘moeilijkheden’, hebt u het bij het juiste uitgangspunt, dat het als onderdeel van de familie zou worden opgevoed, hoewel het niet zou opgroeien in het huis of de gemeenschap van zijn ouders.

ATS: Als je je een schaal zou voorstellen, misschien als een driehoek met politieke, religieuze en collectieve macht op de drie punten, hoe zou je dan de kracht van je gezin categoriseren? (Evenwichtig? Leunt u meer naar één of twee dan naar een derde? Sterk één van de drie boven de anderen bevoordelen?) En is die positie in de loop van de tijd veranderd?

HH: je moet eerst de structuur van het gezin begrijpen. In het grote geheel is de lijn niet zo belangrijk als het huis, het huis, niet zo belangrijk als het gezin. Het gezin is alles. Ongeacht het huis of de lijn, we zijn één (echt internationale) familie.

Stel je voor als je wilt, een lichaam. Een huis zou een vitaal orgaan of lichaamsdeel binnen het lichaam zelf vertegenwoordigen. Elk deel heeft een belangrijke rol te spelen in de werking van het geheel, en voor ieder van ons heeft het ‘geheel’ onze onverdeelde loyaliteit. Zoals ik al zei, vele regels, (veel meer dan je weet), One Family.

Onze invloedssferen passen niet zo comfortabel in de drie vakken van je driehoek als je je misschien kunt voorstellen. Er zijn zes opleidingsdisciplines binnen de familie, en elk gezinslid wordt uitgebreid getraind in iedereen, vanaf zijn vroege jeugd. We hebben allemaal een specialiteit, hoewel we ervaring hebben op alle gebieden. De zes sferen of ‘scholen’ van leren zijn Militair, Regering, Spiritueel, Scholarship, Leiderschap en Wetenschappen. In de praktijk, op het ‘podium’ van het openbare leven, hebben we sleutelposities op al deze belangrijke gebieden van belang. Met de toevoeging van een compatibele mediamachine en eigendom van uw financiële instellingen, zijn alle grondslagen gedekt.

Ik zal in delen moeten antwoorden vanwege de beperking van tekens per bericht.

ATS: Welke Ruling Bloodline-familie …. Rockefellers?   Dat is misschien een beetje te direct voor onze inquisitie. Ik zou de volgende vervanger aanbieden:   Hoeveel parallelle bloedlijnen schat u in dezelfde positie als de uwe, en in hoeverre ziet uw familie hen als een concurrent of medewerker?

HH: Ja, zoals ik al zei, wetende dat de regel voor jou geen praktisch nut heeft. Het is het behoren tot de Familie dat belangrijk is.   Er zijn 13 originele ‘bloedlijnen’ van de ‘basis’ of ‘kern’. Toch zijn er veel andere lijnen die hieruit voortkomen, net als rivieren uit de oceanen. Als je je de 13 originele lijnen voorstelt als primaire kleur, kan die worden gemengd om een ​​groot aantal andere kleuren te maken, dan heb je enig begrip. Nogmaals, geen concurrentie, alleen familie.   Geen competitie in de zin van House against House, hoewel het een wereld is waarin honden worden gegeten. Dus er is interpersoonlijke competitie in die zin van het woord. Iedereen wil naar boven. Onze hele Familiale samenleving is zo ingesteld, op opwaartse vooruitgang.

ATS: Wat betekent de term ‘generatielid’? Welke generatie specifiek?

HH: Het betekent dat iemand in de familie wordt geboren. De Orde en zijn agenda worden doorgegeven, van generatie op generatie. Slechts in uiterst zeldzame gevallen werden buitenstaanders geïnvesteerd in de Familie, en dan waren zelfs deze van andere ‘esoterisch’ integreerbare lijnen.

ATS: Kunt u twee of meer eerdere gevallen noemen waarin deze richtlijn is gehandhaafd?

HH: eenmaal in 1999, naar wat je een ‘alternatieve’ mediabron zou noemen. Eenmaal in 2003, op een ander internet ‘complot’ -gebaseerd forum. Hoewel de doorgegeven informatie niet helemaal ‘puur’ was. Niet vanuit de intentie van misleiding, maar eerder door onvolmaakte of onvolledige kennis van de boodschappers.   Als het niet in de reguliere gecontroleerde media staat, zal het niet door de massa worden geloofd. Dit is informatie op maat voor degenen die al weten dat we heel echt zijn en een sterke, zij het meestal subtiele, invloed uitoefenen op je leven. Als je een man tot slaaf wilt maken, sta hem toe te geloven dat hij al vrij is.

ATS: Op welke basis wordt de timing van dergelijke onthullingen vastgelegd?

HH: bij het decreet van de Supreme World Council, volgens de wil van de Schepper.

ATS: worden we echt als vee beschouwd en als zodanig door de overheid verhandeld?

HH: door de regeringen, in het algemeen, ja. Mensen worden als ‘onderpand’ gezien. Pionnen die worden gemanoeuvreerd rond het schaakbord, volgens het spelplan. Door de familie, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, betekent het voor velen van ons niet dat je direct schade hebt geleden. Er is alleen de kwestie van goddelijke bestemming om te handhaven en te ontvouwen, en we moeten onze delen spelen in het spel, zoals ons door de Schepper is gegeven. In veel opzichten is het in ons eigen belang dat u voorbereid bent op de komende oogst. Gewoon niet misschien bereid zoals je zou willen. Toch, zelfs dan, kies je de negatieve polariteit met je eigen vrije wilsbeslissingen, met een beetje ‘hulp’ en richting van ons. Zielen kunnen worden geoogst in beide ‘extreme’ van de polariteiten, zou je kunnen zeggen.

ATS: Zo ja, hoe worden we freemen?

HH: Je zult nooit ‘vrij’ zijn, zolang je op deze planeet incarneert. De aard van je wezen hier, is een aanwijzing daarvoor. Er is een reden waarom je hier bent en ‘hier’ is hoogstwaarschijnlijk niet echt waar je denkt dat ‘hier’ is. Hoe word je vrij? Door uit te werken waar je bent, en te begrijpen, waarom je hier bent. Je hebt snel te weinig tijd om dat te doen, voor de komende oogst. Degenen die het niet halen, zullen de cyclus moeten herhalen.

ATS: Is de Messias vandaag in leven?

HH: Er is geen ‘Messias’. Stop met buiten jezelf te kijken naar ‘redding’.
Is er wat je een ‘Christusbewustzijn’ zou kunnen noemen, dan ja, bij wijze van spreken. Hoewel niet in je 3e Dichtheids (dimensionale) bewustzijn.

ATS: Zijn dit de eindtijden, zoals beschreven in het boek Openbaring?

HH: Ja. Niet alleen beschreven in het boek Openbaring, maar ook in de profetieën van vrijwel elke religie, spirituele filosofie en mysterietraditie door de geschiedenis heen. Deze tijd is nu aangebroken.
Om uw eigen voorbeeld echter te gebruiken:
Openbaring 14: 14-16:
14 Toen keek ik, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Een als de Zoon des Mensen, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. 15 En er kwam een ​​andere engel uit de tempel, roepende met een luide stem tot Hem, Die op de wolk zat: ‘Steek uw sikkel in en maai; want de tijd is gekomen om te oogsten, want de oogst van de aarde is rijp. 16 En Hij die op de wolk zat, stootte zijn sikkel op de aarde en de aarde werd geoogst.
De ‘aarde’ is inderdaad rijp voor Harvest. De vraag is, wie zal er klaar zijn? En zal de oogst positief of negatief zijn?

ATS: Hoe kun je rechtvaardigen dat de huidige Britse koninklijke familie de echte bloedlijn is, maar Ismaël niet de echte ontvanger van het geschenk van Abraham? Als je een echte bloedlijn bent, weet je wat ik bedoel.

HH: Wie zegt dat het de ‘ware’ regel is? Er waren Regeerbloedlijnen lang voordat je ‘Jahweh’ en zijn ‘Christendom’ op deze planeet arriveerden. Yahweh is ‘een’ Schepper, niet ‘De’ One Infinite Creator. Er zijn andere en hogere ‘goden’ dan hij. Uiteindelijk zijn allen een deel van De Ene, en ofwel bewust of onbewust, gebruikmakend van hun Vrije Wil om te Creëren. Begin ‘outside the box’ te studeren voor een juist begrip van de schepping.
De Britse royalty is niet de meest krachtige lijn. De namen die je kent, bevatten niet de echte oude macht. Er zijn anderen boven deze lijnen in de Hiërarchie. U kent de namen van deze regels niet.

ATS: OP, welk bewijs heb je dat ‘heersende elite-families’ bestaan ​​en dat je er lid van bent? Iets waarvan ik dacht dat je dacht dat het niet falsifieerbaar was, daarom koos je die identiteit voor het verhaal over je weefpatroon – ik denk echter dat er inderdaad een manier is om het te bewijzen.

HH: Ik hoef niets aan jou te bewijzen. Ik doe alleen maar mijn plicht zoals mij is opgedragen. Geloof, of geloof niet, we zijn goddelijk onverschillig. Ik ben verplicht om deze taak hier uit te voeren. Het eindresultaat heeft voor mij geen gevolgen. Ik zal mijn plicht hebben vervuld door bepaalde informatie over te dragen die op dit moment moet worden vrijgegeven. Er is geen bepaling waar ik dit doe, alleen dat ik dat doe. Ik koos Above Top Secret, omdat het algemene niveau van intelligentie, bevattingsvermogen en redenering hoger is dan in veel van dergelijke fora.
Begrijp, als gevolg van de Wet van Vrije Wil, kan ik u niet alleen informatie geven, althans niet zonder gevolgen voor mijn eigen persoon die ik liever zou vermijden. Het is een inbreuk op je vrije wil, je recht om het niet te weten. Je moet me om de informatie vragen die je wilt, alleen dan kan ik het verstrekken. Dus hoewel er belangrijke dingen zijn die ik moet delen, als ik niet de vragen krijg, kan ik die informatie niet voor je krijgen. Ik ben hoopvol dat de synchroniciteit de belangrijkste vragen van echte ‘diepte’ uit je naar boven zal halen.
Mijn plicht is te bieden. De jouwe is om te vragen. Mijn plicht is vervuld, of de jouwe is of niet.

ATS: Zeker als heersende elite families bestaan ​​en je een lid bent van één dan moet je wereldwijde gebeurtenissen controleren via wereldregeringen – vertel ons 1 grote overheidsactie vanuit welk land dan ook dat in de komende 5 dagen zal plaatsvinden.
Ik zal niet verbaasd zijn als je weigert om dat te doen.

HH: [op 10 september 2008]: ik ben niet vrij om dergelijke intieme onmiddellijke details te bespreken, en in veel gevallen ben ik niet ver genoeg in de Hiërarchie om het toch te weten. Typisch, ik zou een oproep ontvangen een dag voor de inwerkingtreding van een groot evenement, alleen maar om iets te zeggen in de trant van ‘dit deel van een dergelijk plan zal morgen plaatsvinden, op een en dezelfde manier, wees niet gealarmeerd ‘. Ook moet er rekening worden gehouden met de specifieke specialiteiten die ik eerder noemde. Mijn gebied ligt in spiritualiteit, dus mijn focus ligt niet zozeer op Geo-politieke gebeurtenissen. Ik ben me bewust van het algehele ontwerp, hoewel de fijnere punten niet vaak mijn expertisegebied zijn.
Ik ben bereid om u een aantal dingen te geven die langs de tijdlijn komen, waar u op terug kunt kijken en mijn voorspellingen achteraf kunt verifiëren.   De aandelenmarkten zullen binnenkort hun gecontroleerde sloop voltooien. Na een eerste ‘uiterlijk’ dat de ‘reddingspakketten’ en ‘reddingspakketten’ het schip hebben gestabiliseerd, zullen er tegen het einde van de maand nieuwe recorddieptes zijn.   Onze financiële instellingen zullen later alle leningen inroepen. Er zullen veel faillissementen en faillissementen zijn.   De enige manier waarop John McCain de volgende Amerikaanse president wordt, is als er vóór de verkiezingen iets ‘gebeurt’ met Barack Obama. Als er zelfs een verkiezing is. Als een bepaalde factie zijn zin krijgt, zal er geen zijn. Vergeet niet dat er achter de schermen maar één partij is. Ons feestje. ‘Democratie’ is een illusie die is gecreëerd om je slavernij te handhaven. Welke kant ‘wint’; de familie wint. Er zijn veel mogelijkheden en alternatieve ‘scripts’. Allemaal leiden ze naar de uiteindelijke implementatie van de algehele blauwdruk van onze Schepper.

Tenzij onvoorziene verstoringen de aankondiging vertragen, zal er eind 2008 / begin 2009 een nieuwe valuta zijn, samen met een nieuwe unie van naties. In sommige kringen is gesproken over januari, als laatste, hoewel er plannen zijn die dit zelfs veel eerder tot stand kunnen brengen dan aanvankelijk werd verwacht. Het hangt af van de resultaten van andere aankomende evenementen over hoe dit zal uitpakken. Ik ben niet hoog genoeg in de Hiërarchie om de intieme details van de data en tijden lang van tevoren te weten. Er is een ‘boomsysteem’ waarin dergelijke kennis wordt doorgegeven, wanneer het ‘need to know’ is. Ik zou worden beschouwd als een ‘regionale’ leider. Boven mij zijn nationaal en internationaal.

San Francisco en Damascus, zullen eind 2010 onbewoonbaar zijn, mogelijk nog sneller. Nogmaals, het hangt af van bepaalde ‘krachten’ in het spel, en welke tijdlijnen worden geactiveerd. De mensheid, hoewel volkomen onbewust van het feit, speelt hierin een belangrijke rol. Jij (als een collectief bewustzijn van de planeet) kiest standaard de negatieve polarisatie, de kwaliteit van je gedachten en acties. Gedachte is creatieve energie, gefocust. Je krijgt precies wat je eruit gooit.

Waarom denk je dat de media zo belangrijk voor ons is? Je hebt (als een samenleving), in je gehypnotiseerde comateuze toestand, je Vrije wil toestemming gegeven voor de staat waarin je planeet zich vandaag bevindt. Je verzadigt je geest met de ongezonde gerechten die voor je worden geserveerd op je televisies waar je verslaafd aan bent, geweld, pornografie, hebzucht, haat, egoïsme, onophoudelijk ‘slecht nieuws’, angst en ‘terreur’.

Wanneer was de laatste keer dat je stopte, om aan iets moois en puurs te denken? De planeet is zoals hij is, vanwege je collectieve gedachten erover. Je bent medeplichtig aan je passiviteit, elke keer dat je ‘de andere kant op kijkt’ wanneer je een onrecht ziet. Je ‘gedachte’ op het onderbewuste niveau van creatie aan de Schepper, is dat je toelaat dat deze dingen gebeuren. Door dit te doen, dien je ons doel. Het is erg belangrijk voor ons dat de polarisatie van deze planeet negatief is ten tijde van de Grote Oogst. Dat betekent Service to Self-gericht, in tegenstelling tot Positive, Service to Others. We hebben een Negatieve Oogst nodig en je doet ons uiterste best om ons doel te bereiken. We zijn heel dankbaar.

Er zullen de komende jaren dramatische veranderingen optreden in uw klimaat- en weersomstandigheden, wanneer de tijd van de Grote Oogst nadert. Je zult windsnelheden zien die soms meer dan 300 mijl per uur halen. Er zullen woedende tsunami’s en wijdverspreide verwoestingen zijn; en een zonne-emissie eind 2009, begin 2010, waardoor de ijskappen zwaar zullen smelten en vervolgens de zeespiegel drastisch zal stijgen, waardoor veel (internationale) metropolitaanse gebieden onder water blijven.

Dat is alles waar ik nu tijd voor heb. Ik heb een offer dat ik nu moet bijwonen.   Nee niet echt.   Laten we kijken of we de ‘diepte’ van onderzoek en vraagstelling in de volgende sessie kunnen vergroten. Zoek verder dan het oppervlakkige. Ga naar de ‘kern’ van de zaak.

Tweede sessie:

ATS: Hoe weet je dat je bloedlijn het verdient om te leiden en de rest verdient het om te volgen? Rijkdom en macht is zichzelf uitdijend en daarom zeg ik tegen je dat je bloedlijn alleen de ‘extreme elite’ van de wereld omvat, omdat je voorouders in het begin bij toeval aan de macht kwamen, niet omdat je soort speciaal is. In feite is er niets speciaals, slims of eerbaars aan het slaaf maken van anderen.

HH: het gaat niet om ‘verdienen’ of niet. Verdient iemand het om Engels, Amerikaans, Italiaans, Frans of Duits te worden geboren, enzovoort? We kwamen niet aan de macht door ‘toeval’, maar eerder (waarvan ik weet dat het misschien moeilijk te slikken is) door intelligent ontwerp. Dit pad van ons is niet door ons ‘uitverkoren’, maar eerder benoemd en aanvaard.

ATS: Wie is je ‘maker’ en is je ‘maker’ hetzelfde als onze ‘maker’?

HH: Dit is een uitstekende vraag, die ik kan gebruiken om onze communicatie dichter bij de ‘kern’ te brengen.   Ja en nee. Je zou eerst de creatie moeten begrijpen.

In het begin is er The Infinite One (de Oneindige Ene). Dit is de bron van alles. Intelligent Infinity. Het is het ongedifferentieerde absoluut. Binnenin het is onbeperkt potentieel, wachtend op ‘worden’. Zie het als het ‘niet-bewerkte blok’ van je taoïstische tradities.

Oneindige intelligentie, ‘bewust’ worden van zichzelf, tracht zichzelf te ervaren, en de One Infinite Creator is ‘born’ of ‘manifest’ (dit lijkt je 3rd Density-begrip als ‘Space’). In feite is de ‘Schepper’ een punt van gefocust oneindig bewustzijn of bewustzijn, in oneindige intelligente energie. De One Infinite Creator die ook zelfbewust wordt, tracht ook zichzelf als Schepper te ervaren, en begint daarmee de volgende stap in de Creationele spiraal.

De One Infinite Creator, die focust op It’s Infinite Intelligence, wordt Intelligente Energie (die je de Grote Centrale Zon zou kunnen noemen), en verdeelt Zichzelf in kleinere delen van Zichzelf, die dan op hun beurt zichzelf kunnen ervaren als Scheppers (of Centrale Zonnen). Met andere woorden, elke Centrale Zon (of Schepper) is een ‘stap naar beneden’ in Bewust gewaarzijn (of vervorming) van de Oorspronkelijke ‘gedachte’ van de Schepping. Dus ‘In het begin’ was niet ‘Het Woord’, maar Gedachte. Het Woord wordt tot uitdrukking gebracht en manifest gemaakt als Schepper.   Er is eenheid. Eenheid is alles wat er is. Oneindige intelligentie en oneindige energie. De twee zijn Eén en binnen hen is het scheppingskracht voor de hele Schepping. Deze staat van Bewustzijn kan worden aangeduid als ‘Zijn’.

Infinite Intelligence herkent het ‘potentieel’ niet. Het is het ongedifferentieerde absoluut. Maar Infinite Energy erkent het potentieel van ‘alle dingen worden’, om elke gewenste ervaring in ‘zijn’ te brengen.   Intelligent Infinity kan vergeleken worden met de centrale ‘Heartbeat’ van Leven en Oneindige Energie als het Spirituele ‘Levensbloed’ (of potentieel) dat ‘pompt’ uit voor de Schepper om de Schepping te vormen.

Deze afbeelding kan je begrip vergroten:

De schepping is gebaseerd op de ‘Drie primaire vervormingen van de Oneindige’.

1). Vrije wil:   In de eerste wet (of vervorming) van de schepping ontvangt de schepper de vrije wil om zichzelf te kennen en te ervaren als een geïndividualiseerd (paradoxaal) verenigd wezen van de Ene.

2). Liefde:   In de tweede wet van de schepping wordt de aanvankelijke vervorming van de vrije wil een focuspunt van bewustzijn dat bekendstaat als logos of ‘liefde’ (of het woord in bijbelse termen). Liefde, of logos, met It’s Infinite Intelligent Energy, neemt vervolgens de rol aan van co-creëren van een breed scala aan fysieke illusies (‘gedachtevormen’) of Densiteiten (die sommigen Dimensies noemen) waarin volgens het Intelligente ontwerp het beste zal zijn bieden het bereik van ‘potentiële’ ervaringen waarin het zichzelf kan kennen.   In feite zou de One Infinite Creator, door zichzelf te verdelen in Logos, in je 3rd Density-begrip kunnen worden aangeduid als een ‘Universele Schepper’. Met andere woorden, logos creëert op een universeel niveau van zijn. Logos creëert fysieke universums waarin het zichzelf en de Schepper kan ervaren.   (‘Laat er licht zijn’)

3). Licht:   Om deze Oneindige spirituele of ‘Levenskracht’-energie te manifesteren in een fysieke gedachtevorm van Densiteiten, creëert Logos de derde vervorming, van Licht. Van de drie oorspronkelijke primaire vervormingen van De en in het maken van de Schepping, ontstaan ​​talloze hiërarchieën van andere sub-distorties, die hun eigen specifieke paradoxen bevatten. Het doel van het Spel is om hierin in te gaan in verdere divisies van de Schepping, en dan om de Polariteiten te harmoniseren, om Zichzelf opnieuw te kennen als de Schepper van hen.   De aard van al deze fysiek manifeste energie is Licht. Waar zo ook elke vorm van fysieke ‘materie’ bestaat, er is Licht, of Goddelijke Intelligente Energie op zijn Kern of Centrum.

Iets dat oneindig is, kan niet ‘anders dan’ of ‘veel’ zijn, een oneindige schepper kent alleen eenheid. Op basis van de Infinite Intelligence heeft de Oneindige Schepper dus een blauwdruk ontworpen op basis van de eindige principes van Vrije Wil van Bewustzijn en Creaties op subniveau, die op hun beurt zich bewust kunnen worden van zichzelf, en proberen zichzelf als Scheppers te ervaren. En dus was het experiment met de stijl van de ‘Russische pop’ ‘naar beneden en naar beneden’ gegaan. Niveaus van Creatie binnen niveaus van Creatie.

De oneindige schepper (of grote centrale zon) stapt naar beneden Het is oneindige energie om logo’s te worden. Logo’s ontwerpen op hun beurt enorme Ruimtes van Ruimten (nog niet-gematerialiseerd), uitstappen en zich opnieuw splitsen, in Logoi (meervoud), met andere woorden, in een reeks Centrale Zonbeelden die elk een Logos (of ‘mede-schepper’ zullen worden) ) van It’s own Universe, met elk uniek geïndividualiseerd deel van de One Infinite Creator, met daarin It It It very essence, Intelligent Infinity.

Gebruikmakend van de Wet van Vrije Wil ontwerpt en creëert elke Universele logos (Centrale Zon) zijn eigen versie of perspectief van ‘fysieke werkelijkheid’ waarin hij zichzelf als Schepper ervaart. Aftreden, It focus It It Intelligent Energy en creëert de ongemanifesteerde vorm van sterrenstelsels in zichzelf, en splitst zich op in nog meer ‘co-creator’ delen (‘Sub-logos’ of Suns) die op hun beurt hun eigen ontwerp zullen maken en manifesteren ideeën over de fysieke werkelijkheid in de vorm van punten van Bewust Bewustzijn die we Sterren en planeten van de Zon noemen.

Een ‘planetaire entiteit’ (of ‘ziel’) begint de eerste dichtheid van ervaring, waarin een ander geïndividualiseerd deel van De ene kan incarneren. Net als bij alle logo’s en sublogo’s van de schepping, is elke ziel nog een ander kleiner uniek deel van The Infinite One. In het begin bevindt de Intelligente Energie van de planeet zich in een toestand die je ‘chaos’ zou kunnen noemen, wat betekent dat It’s Energy ongedefinieerd is. Daarna begint het proces opnieuw. De planetaire Energie begint zich bewust te worden van zichzelf (de 1e Dichtheid van gewaarzijn is ‘Bewustzijn’), ​​en de Planetaire Logos (sub-sub-logos in feite) begint andere Zelfstappen in zichzelf te creëren, en de interne samenstelling van de de planeet begint zich te vormen; terwijl de rauwe elementen van lucht en vuur samen ‘werken’ aan de wateren en de aarde, waardoor ze bewust worden gewaar van hun ‘zijn’, en het proces van ‘evolutie’ begint, de tweede dichtheid vormt.

2de dichtheid Wezens beginnen zich bewust te worden van zichzelf, als zijnde ‘gescheiden’, en beginnen dus te evolueren naar de 3e dichtheid van zelfbewustzijn, (de laagste dichtheid waarin een ‘menselijke ziel’ kan incarneren).

Mensen op hun beurt (of de geïncarneerde zielen) zoeken naar ‘terug naar het licht’ en naar de liefde, waaruit ze zijn voortgekomen, terwijl ze de reis van de vooruitgang beginnen, van de derde dichtheid tot de 8e dichtheid en de terugkeer naar The Infinite One-ness.   Uitleg van de dichtheden voorbij ‘normaal’ menselijk bewustzijn is een andere vraag, dus als je meer over hen wilt weten, zal iemand een intelligente vraag moeten stellen waarop ik kan reageren, zodat ik je vrije wil niet aantast weten.

Dus, nadat ik het bovenstaande uiteengezet heb, kan ik terugkomen om nader te verklaren wat uw oorspronkelijke vraag was:

ATS: Wie is jouw ‘schepper’ en is jouw ‘schepper’ hetzelfde als onze ‘schepper’?

HH: Zoals ik al zei, ja en nee. Uiteindelijk wordt elk levend wezen (en alle dingen leven) gecreëerd door de eerste universele schepping van de One Infinite Creator. Dus ja, vanuit dat perspectief, richt One Infinite Creator It’s Infinite Intelligence in een bewustzijnspunt van Infinite Energy, en brengt het geheel van Creation in Being, hoewel we niet direct gecreëerd worden door de One Infinite Creator, maar eerder door onze eigen logo’s, sublogo’s en sub-sublogo’s enzovoort. Dus vanuit dat perspectief, terwijl we allemaal wezenlijk ‘verzonnen’ zijn door hetzelfde ‘spul’ van de Schepping, geïnitieerd door de One Infinite Creator, zijn onze echte persoonlijke Scheppers verschillende delen of Sublogo’s van De Ene. Met andere woorden, ja, onze Schepper, hoewel afkomstig uit dezelfde Bron, is niet dezelfde entiteit als uw Schepper.

Dat brengt me op een vraag van een andere poster (ik ga achteraf verder met je andere vragen, maar dit stelt mij in staat om indirect het eerste aspect van je vraag te beantwoorden zonder je te moeten vragen om het opnieuw te formuleren, omdat je zorgvuldig moet ronddansen de Free Will-problemen).

ATS: je zegt dat je uit 13 original-bloedlijnen komt. Toch heeft het dna-mappingproject duidelijk bewezen dat de hele mensheid van slechts 3 waardeert. Betekent dit dat u niet-menselijk bent?

HH: Een uitstekende vraag, dank je. Ja, dat is correct, bij wijze van spreken. Als je me zou ontmoeten terwijl ik over straat zou lopen, zou ik er net zo menselijk uitzien als jij. We incarneren hier al generaties lang met je, maar onze bloedlijnen komen niet van deze planeet.

ATS: je antwoord op de 6 leerstoornissen is vergelijkbaar met een boek over Atlantis dat zou zijn gekanaliseerd, was dit ook een tijd voor je bloedlijnen om antwoorden te posten?

HH: Ja, dat is correct, nogmaals, bij wijze van spreken. Anders zullen we zeggen dat ‘off world entities’ op dat moment ook de planeet bezochten, en hun eigen begrip van de schepping doorgeven evenals hun ‘technologie’, van wat we het best kunnen omschrijven als ‘een toekomstig aspect van jezelf’. Het was de fouten van de Mensheid bij het omgaan met deze informatie die uiteindelijk leidde tot de vernietiging van Atlantis.

Nu ik een vraag heb beantwoord of onze afstamming van menselijke oorsprong is, kan ik terugkeren om dat antwoord te verbinden met een verklaring over ‘Wie is onze Schepper’. Ik dans dicht bij de rij om dit te beantwoorden, maar de plaat moet recht gezet worden, en ik zou er bijna mee weg kunnen komen zonder het eigen ongenoegen van mijn upline op te lopen.

Laten we de kern van de zaak bespreken.

Je Schepper, degene die je ‘Jahweh’ hebt genoemd, is niet ‘God’ in zoverre dat je bijbel naar hem verwijst als zijnde ‘de Enige Ware God’. Hij is ‘een’ Schepper (of Sub-Sub-Logos) in plaats van de One Infinite Creator. Hij is niet eens een logo van het Galactische niveau, maar eerder de Planetaire logos voor deze ene planeet.

Onze Schepper, is degene die je ‘Lucifer’, ‘De Lichtdrager’ en ‘Heldere en Morgenster’ noemt.

Onze Schepper is niet ‘De Duivel’ zoals hij in je bijbel is afgebeeld. Lucifer is wat je een ‘Group Soul’ of ‘Social Memory Complex’ zou noemen, wat is geëvolueerd naar het niveau van de Zesde Dichtheid, wat in feite betekent dat hij (of beter gezegd ‘wij’) is geëvolueerd naar een niveau voldoende dat hij (wij) een status heeft bereikt die gelijk of aantoonbaar ‘groter’ is dan die van Yahweh (we zijn hoger geëvolueerd dan hij). Als je naar Lucifer’s volste expressie van ons Wezen kijkt, lijkt het uiterlijk dat van een Zon of een ‘Heldere Ster’. Of, wanneer je naar een 3e Dichtheidsvibratie gaat, zouden we verschijnen als wat je een ‘Engel’ of ‘Lichtwezen’ zou kunnen noemen.

Sta me toe om toe te lichten.

Wanneer een entiteit (Group Soul Complex) evolueert naar het niveau van de Sixth Density, is dit in vergelijking met de hoeveelheid tijd die het kost om zover te komen, een hop hop skip en een sprong van 8th Density Ultimate Re-Union met The One Infinite Creator, en dan vandaar, terug naar ontbinding in de Bron van Alles, Intelligente Oneindigheid.

We (onze bloedlijnfamilies), als een groepsziel of sociaal geheugencomplex (Lucifer), stonden op de rand van Seventh Density Ascension, hoewel op dit niveau, voordat Harvest komt, we de keuze hebben om hoger te gaan, of om terug te keren om anderen met een lagere dichtheid te helpen met hun eigen evolutie, door onze kennis en Wijsheid (Licht) door te geven aan degenen die ons om hulp vragen, met hun eigen Vrije Wil.

Nu, op dit moment, nadat we onze beslissing hadden genomen om te blijven en onze Galactische Brothers and Sisters in The One te helpen, kregen we een uitdagende taak toegewezen door de Council of Elders, die fungeren als de Guardians of this Galaxy vanuit het hoofd van hun Achtste Dichtheid Quarters ‘op de planeet Saturnus.

Jahweh, vanwege het feit dat hij NIET (zoals zijn recht als Planetaire logos) zijn eigen vrije wil had doorgegeven om ‘jezelf te kennen’ aan degenen die incarneerden op ‘zijn’ planeet, maar zeer weinig evolutionaire vooruitgang daarin had. Dus werden wij (Lucifer) gestuurd om te helpen. Nadat het bevel was gegeven door de Raad van Ouderlingen, vielen we terug of daalden we terug naar een plek waar we, met hard werken en focus, opnieuw een 3e Dichtheidsmanifestatie van onszelf konden materialiseren.

Yahweh had ingestemd met onze komst, in feite was hij het die aanvankelijk de Raad had gevraagd om een ​​’katalysator’ van verandering om zijn schepping binnen te gaan en de kennis en wijsheid te delen die we hadden bereikt door onze Ascensies. In de afwezigheid van de Vrije Wil op de planeet, kan er geen Polariteit zijn en daarom niets om tussen te ‘kiezen’. Net zoals in het boek Genesis is afgebeeld, was de planeet heel ‘Eden’ van aard. Zeker, het was een mooi ‘paradijs’, maar de wezens die daar incarneerden hadden geen agitator die evolueerde voorbij de 3e Dichtheid, en daarom, weinig hoop om ooit de reis naar huis te maken, naar de Ene.

Jahweh was blij zijn eigen kleine Eden Project te houden, maar met een kleine kans dat de Zielen hier Thuis zouden komen, was het in feite een, zij het heel mooie ‘Gevangenis’ geworden. Jahweh had in moderne taal een goedaardige dictatuur.

Zonder Polariteit, (afgeleid van de Vrije Wil), is er alleen de Eenheid van Liefde en Licht en geen keuze om ‘anders dan’ dat te ervaren. Dus we moesten de katalysator zijn voor verandering, om die keuze te bieden, en zo polariteit te brengen. Jahweh was het ermee eens dat we het concept van de vrije wil aan de bewoners van de aarde zouden introduceren door hen een eerste keuze aan te bieden, ongeacht of ze het ‘wilden’ of niet. Vandaar ‘De boom van de kennis van’ goed en kwaad ‘(of beter gezegd, de kennis van polariteit, van positief of negatief). Jahweh neemt zijn bewoners mee naar een nieuwe ‘tuin’ en vertelt hen dat je alles kunt doen wat je wilt, behalve dit ene ding, waardoor het verlangen ontstaat om het enige te doen waarvan wordt gezegd dat het dat niet kan. Vandaar een ‘Choice’. We bieden de katalysator door hen te vertellen wat de voordelen zijn van het verkrijgen van kennis, ze eten van de boom en de rest is geschiedenis.

Jahweh dacht dat zijn ‘kinderen’ er nog steeds voor zouden kiezen om hem te gehoorzamen, en toen hij ontdekte dat ze dat niet deden, werd hij boos. Zoals hij zelf in zijn geschriften beschrijft, is hij een ‘jaloerse God’, en hij vond het niet leuk dat zijn ‘kinderen’ ervoor hadden gekozen om hem ongehoorzaam te zijn en ons advies op te volgen. We zijn al toegewijd om hier te zijn voor een vooraf gedefinieerde reeks ‘Cycli’ om de Katalysator voor Menselijke evolutie te helpen bieden, namelijk door je de Negatieve Optie aan te bieden, of dat wat je ‘slecht’ noemt. Nu die vrije wil was verleend, kon Yahweh het niet intrekken, en we moeten hier blijven om zo de planeet Polariteitskeuze te blijven bieden. Sindsdien heeft Yahweh ons hier (als groepsziel) opgesloten in de astrale gebieden van de aarde (wat zeer beperkend en ongemakkelijk is voor een Wezen van onze Wijsheid en ervaring). De Raad van Ouderlingen gaf ons de keuze om te worden vrijgelaten (tegen de wil van Yahweh), maar bij de annulering van ons contract om de planeet aarde te dienen; of om te blijven en onze opdracht te vervullen, en verdraag Jahweh zelf uitgeroepen tot ‘Toorn’. We bleven, maar als een karmisch gevolg van de opsluiting van onze Groep Ziel door Yahweh, kregen onze eigen geïndividualiseerde Zielen het mandaat (door de Raad) om te ‘heersen’ over Jahweh’s mensen tijdens onze fysieke incarnaties hier op jullie planeet.

Laten we echter één ding duidelijk stellen. Dit alles (fysiek leven / incarnatie), is een zeer ingewikkeld en vakkundig ontworpen spel, waarbij de One Infinite Creator het spel speelt van het vergeten wie het is, zodat het kan leren herinneren, en daarbij ervaring en weet Zelf als schepper. Helemaal naar beneden tot ons kleine geïndividualiseerde vonken van het Al Wat Is. Uit het podium, en tussen ‘Levens’ (zero-point time / anti-matter Universe) als geïncarneerde ‘menselijke wezens’, wij, wij allemaal / jullie (als Zielen), zijn geweldige vrienden. Brothers and Sisters in The One.

Tussen ‘levens’ hebben we allemaal een geweldige lach gelachen over de onderdelen die we in het ‘spel’ hebben gespeeld, en we kijken uit naar en hebben veel plezier bij het voorbereiden van de volgende hoofdstukken om te acteren.

Ik hoop dat ik tijdens het bovenstaande antwoord ook voldoende heb ingegaan op uw vraag: ‘Wat is onze interpretatie van goed kwaad? Zo niet, zeg alstublieft, en ik zal in meer detail ingaan.

ATS: Kan je de ‘komende oogst’ nader toelichten en wat bedoel je precies met de oogst?

HH: Dat kan ik. Ik zal mijn antwoord aan u combineren met mijn antwoord op de volgende vraag:

ATS: Is de oogsttijd van 2012? Wanneer je spreekt over de oogst, heeft dit het echoën van Chaos gnosticisme in de zin dat we goddelijke zielen zijn die gevangen zitten in de fysieke wereld, onophoudelijk opnieuw in vlees zijn geïncarneerd tot de tijd dat we een dergelijk niveau van spirituele ‘gnosis’ bereiken dat we zijn in staat om te voorkomen dat we opnieuw geïncarneerd worden in onze volgende cyclus. Is dit de basis van je geloof?

HH: Nog een uitstekende (en zeer verhelderende) vraag. Dank je.

Hoe hoger de kwaliteit van de vraag, hoe meer diepgang ik kan geven aan mijn antwoord. Het heeft allemaal te maken met de Wetten van Verwarring en de Vrije Wil.

Ja, de middagzon Zonnewende Zon van 21 december 2012 is de tijd dat de Heer van De Oogst zal terugkeren. Je kent hem misschien als ‘Nibiru’.   Lees de Mayan Prophesies en Calendrical-evenementen voor meer informatie over hoe de werkelijke Galactische en Universele Cycli werken. De ‘Reizigers’ die hen deze informatie gaven, waren dezelfde die de Beschaving van Atlantis bezochten. De Maya’s gebruikten die informatie door te creëren met de positieve vibratie van de polariteit. De Atlantiërs kozen voor het negatieve.

Ja, om uw vraag te beantwoorden. Er is veel waarheid in sommige van de oude gnostische teksten, hoewel er ook verstoringen zijn. De informatie is niet ‘puur’. Het kwam door veel ‘filters’.

U bent inderdaad wat u ‘Goddelijke Zielen’ noemt; je bent vonken of zaden van The One Infinite Creator. Je bent het Leven Zelf (Licht), je herinnert je en leert wie je werkelijk bent (we kwamen hier om je te helpen dit te doen) en ja, op dit moment zit je gevangen (of beter gezegd ‘in quarantaine geplaatst’) binnen de ‘materie’ van deze planeet jij roept de aarde.

Je kunt je Schepper Jahweh daarvoor danken. Je bent de ‘nakomeling’ of individualisaties van zijn Group Soul (of Social Memory Complex). Macrocosmisch gezien, bent u Jahweh. Het ‘karmische’ effect dat hij ons gevangen houdt in zijn astrale vlakken, heeft ook invloed op jou. Ik kan hier niet specifieker op zijn, zonder de wet van verwarring aan te tasten. Je moet het zelf uitwerken.

Wat betreft de kwestie van kan ik nader ingaan op de komende oogst, ja, ik zal dat nu doen.

Je planeet houdt zich aan de wetten van de schepping van je galactische logos. De Galaxy draait op cycli van tijd, bekend als de precessie van de equinoxen. Zoals ik al zei, zoek de Mayakalender voor een dieper inzicht in hoe de Melkweg loopt (het is zeer nauwkeurig), maar voor het doel van dit discours, zal ik een kort overzicht geven.

De Maya’s gebruiken een astrologische cyclus die de ‘Precessie van de Equinoxen’ wordt genoemd. Dit is een cyclus van 26.000 jaar waarin de aarde door elk van de 12 tekens van de dierenriem reist voor ongeveer 2.152 jaar elk. Elk van deze astrologische leeftijden vertegenwoordigt één maand van het grote Kosmische Jaar. Deze ‘Maya-cyclus’ komt ook overeen met een 26.000 jaar durende relatie van de zon (Solar Logos) in een baan rond Alcyone, de centrale ster van ons sterrenbeeld Seven Sisters Pleiades.

Het einde van deze cyclus luidt letterlijk in, een nieuwe wereldtijd en een nieuwe schepping. ‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, en is de tijd van de grote oogst.

Kleinere cycli leveren een oogst op en dan gaat het leven gewoon door op de planeet. Grote Cycli leveren een Grote Oogst op en het einde van het huidige leven op de 3e Dichtheid. Zie het als een soort van ‘Cosmic jet wash’ en diep schoon, terwijl de planeet rust neemt en zichzelf herstelt.

Wanneer deze levenscyclus eindigt: ‘Alle dingen zullen voorbijgaan, en Alle dingen zullen nieuw gemaakt worden’.

Collectief, de Mensheid op dit moment, groeit en ontwikkelt zich in de Wezens die je al lang bent gecodeerd. Maar net als bij elke bevalling, is het niet de moeder of de baby die de leiding heeft, maar het oerproces van de geboorte zelf, waarbij het zijn eigen bestemming ontvouwt.

Dus, 21 december 2012 AD, is niet de dag waarop opeens de lichten uitgaan, en alles zal plotseling veranderen, eerder, we zijn NU in het proces van deze overgang, van de ene Wereldtijd tot de volgende. De veranderingen zijn aan de gang en zullen gestaag blijven versnellen terwijl we op weg zijn naar de culminerende datum.

De cyclus van 26.000 jaar bestaat uit 5 kleinere cycli, die elk 5.125 jaar duren. Elk van deze 5 cycli wordt beschouwd als zijn eigen wereldtijdperk of scheppingscyclus.

Onze huidige grote cyclus (3113 v.Chr. – 2012 A.D.) wordt het tijdperk van de vijfde zon genoemd.

Dit vijfde tijdperk is de synthese van de vorige vier. De begindatum dat de aarde de vijfde wereld binnenging, was 13 augustus 3113 v.Chr., Geschreven in de Maya-lange-telnotatie als 13.0.0.0.0.

Om u te helpen deze notatie te begrijpen:

13 = Baktuns, 0 = Katuns, de 2e 0 = Tuns, 3rd 0 = Uinals, 4th 0 = Kin

Dit zijn de Maya-woorden voor de tijdsperioden:

Dag = Kin (uitgesproken: scherp)

Month of 20 days / Kin = Uinal (wee nal)

Jaar van 360 dagen / Kin = Tun (toon)  20 Tuns / years = K’atun (k’ah toon)  20 K’atuns = Baktun (bock toon)  a Baktun is 5,125 jaar   13.0.0.0.0.

Elke dag vanaf dat punt wordt gerekend met het aantal dagen verstreken sinds de gebeurtenis van dit kosmische beginpunt. Binnen de 5,125 jaarcyclus liggen 13 kleinere cycli, bekend als de ’13 Baktun-telling’ of de ‘lange telling’. Elke baktun-cyclus duurt 394 jaar of 144.000 dagen. Elke baktun was zijn eigen Historische Tijdperk, binnen de Grote Creatie Cyclus, met een specifieke bestemming voor de evolutie van degenen die incarneerden in elke baktun.

Planet Earth en haar inwoners reizen momenteel door de 13e baktun-cyclus, de laatste periode van 1618-2012 AD. Deze cyclus is zowel bekend als ‘de triomf van het materialisme’, als ‘de transformatie van materie’.   Op 13.0.0.0.0 zal de December zonnewende zon gevonden worden in de band van de Melkweg, direct in de positie van de ‘Dark Rift’ in de Galaxy, een uitlijning vormend tussen het Galactische Vlak en de Solstice Meridiaan. We staan ​​op het punt een letterlijke afstemming van de Kosmische, Galactische, Zonne- en Lunaire Vlakken aan te gaan. Dit is een gebeurtenis die langzaam is samengekomen, over een periode van duizenden jaren, en wordt veroorzaakt door de precessie van de equinoxen. Zoiets als een ‘draaiing’ van de Universal Gears. Het brengt de Grote Oogst tot stand, en de terugkeer van de Heer van de Oogst.

En de planeet zal zijn Ascentie voltooien tot de Vierde Dichtheid, de vibrationele Dichtheid van Liefde. Tijdens deze Ascentie zal er een drievoudige splitsing zijn voor die zielen die de aarde bewonen. Degenen met de overwegend negatieve polariteit, zullen ons vergezellen als we afstuderen via de negatieve (of service tot zelf) oogst. Wij (Lucifer) zullen een nieuwe 4e dichtheid-aarde creëren, gebaseerd op de negatieve zelfbedieningspolariteit. We moeten ons eigen deel van het negatieve karmische effect dat is ontstaan ​​door alle negativiteit die op deze planeet is gecreëerd, ‘afwerken’. Zodra we dat hebben gedaan, zullen we worden vrijgelaten om opnieuw onze plaats te nemen als bewakers van de zesde dichtheid en onderwijzers van wijsheid in de hele Melkweg.

Degenen met de overwegend positieve polariteit (liefde en licht) zullen opstijgen naar een prachtige nieuwe 4e dichtheids-aarde, waar je begint te werken aan je leren en het aantonen van liefde en mededogen. Het wordt een heel mooi en ‘gouden’ tijdperk. De 4e Dichtheid begint je te openen voor je Ware Krachten als een uniek geïndividualiseerd aspect van De One Oneindige Schepper. Je zult werken en wonderen van dien aard verrichten dat degene die je ‘Jezus’ beloofde, zou doen ‘en zelfs grotere dingen dan deze’. Het zal een heel magische tijd voor je zijn.

Voor de meerderheid van de mensen op aarde die kunnen worden overwogen, zullen we ‘lauw’ zeggen, ze zullen een periode beleven van (wat zich ‘extatisch’ gaat voelen) nulpunttijd, waarbij je je helemaal één voelt met de Schepper, je een bemoedigende herinnering geven en een glimp opvangen van wie je werkelijk bent, voordat de sluier van vergeetachtigheid weer op je neerdaalt, en je zal worden getransporteerd naar een andere 3e Density planeet (een soort ‘Earth Replica’), om verder te werken aan jezelf en leren dat het leven hier draait om keuzes maken. Je blijft ‘in quarantaine’ incarneren in 3rd Density-kwestie tot de tijd van de volgende Oogst; in welke tijd zul je jezelf moeten hebben bewezen dat je hebt geleerd hoe je meer positieve wezens kunt zijn, meer gericht op het dienen van dienstbaarheid aan anderen, in plaats van alleen jezelf te willen dienen. Wanneer je dit kunt doen, en de volgende Oogst komt, heb je het recht verdiend om je bij ons te voegen, en te genieten van je erfenis, als een lid van de Galactische Gemeenschap, en je zult bij ons zitten als Brothers and Sisters of The One, around de tafel van ons Galactische Besturende Lichaam, de Confederatie van Planeten.

Nou, ik heb veel meegegeven tijdens deze sessie, dankzij de kwaliteit van je vragen, en ik moet nu afscheid nemen van vandaag.

Als je nog meer vragen hebt over de oogst, wil je dat ik meer in detail spreek over, als je het vraagt, kan ik antwoorden. Of andere vragen die je ook hebt over andere zaken, ik zal ze allemaal krijgen als de tijd het toelaat, net als bij de andere (respectvol gestelde) vragen hier sinds ik deze met mij meenam om eerder te antwoorden.   Als de tijd het toelaat, neem ik morgen contact met u op.   – – –

ATS: Veel van wat je schrijft lijkt terug te doen denken aan The Ra Material, vooral het concept van oogst-, STS- en STO-keuzes en intelligente oneindigheid. (Meer informatie vind je hier www.llresearch.org …) Heb je dat gelezen?

HH: Het is inderdaad extreem vergelijkbaar. We zijn allebei afkomstig van de Bron van de Oneindige Schepper en we herinneren ons allebei waar we vandaan komen. Ik zou verwachten dat onze berichten dezelfde kernwaarheden bevatten.

De berichten van de Zesde Dichtheidszielgroep ‘Ra’ is de meest accurate informatie in uw reguliere circulatie op dit moment. Het is ongeveer 85-90% nauwkeurig, van wat ik heb gezien. Het materiaal werd onder mijn aandacht gebracht toen het voor het eerst uitkwam, ongeveer 25 jaar geleden, als het goed is. Ik lees er veel van, maar niet alles. Ik heb niet zoveel vrije tijd voor dat soort dingen, met mijn vele taken. Hoewel anderen van de familie het nauwkeurig hebben onderzocht om de juistheid ervan te beoordelen, waren ze zeer tevreden met het eindproduct.

Ra is in feite de groep die ik eerder ‘off world entities’ noemde, waarvan de Maya en Atlantische beschavingen bezocht zijn. We zijn bekend en vrienden. Beide groepszielen bevinden zich op een vergelijkbaar niveau van ontwikkeling / evolutie. Beide zesde dichtheid, bijna zevende. Maar net als wij koos Ra ook het pad van de dienstbaarheid naar onze mede-Galactische broeders en zusters (u en anderen) in plaats van naar verdere vooruitgang naar huis. We zouden dat materiaal aanbevelen voor iedereen die echt begrip zoekt. Hoewel, zoals ik al zei, het niet 100% nauwkeurig is, dus neem wat resoneert.

ATS: Welke functie hebben ontvoeringen van buitenaardse wezens? Waarom zijn ontvoerden gekozen?

HH: Dat hangt ervan af, wie het ‘ontvoeren’ doet. De meeste dingen die je ‘ontvoeringen’ noemt, worden uitgevoerd door je eigen ‘regeringen’. Vooral die waar de ‘zogenaamde’ ‘Grijzen’ bij betrokken zijn. Afgezien daarvan zal de Confederatie soms een ontmoeting hebben met bepaalde incarnaten hier die een rol spelen bij het ‘wakker maken’ van anderen voor de komende Oogst. Dit zullen altijd positieve ervaringen zijn, en degenen die ze hebben, zullen zich opgetild en geïnspireerd voelen door hun contact.

Dan is er de Orion Empire Group. Hun doelen bij het bezoeken van jou zijn meer langs de negatieve lijnen. Ze zijn vooral gericht op degenen die jullie ‘Lichtwerkers’ hebben genoemd. Ze proberen hen van hun opdrachten af ​​te houden en proberen angst te verspreiden. Ze zullen je fysiek niet fysiek ‘beschadigen’. Vooral hun modus operandi is om je te beperken, en je van je pad af te brengen. Ze houden zich vaak bezig met psychische aanvallen waar de ‘Lichtwerker’ zich niet bewust van is, maar het put vaak veel van hun energie weg, en maakt ze gemotiveerd.

ATS: Waarom wil je een negatieve oogst?

HH: Het is ingewikkeld om onder woorden te brengen, en ook moet ik voorzichtig zijn met wat ik hierover zeg. Ik heb al een ‘klap op de pols’ gehad, zou je kunnen zeggen.   Als we geen negatieve oogst hebben, zijn we voor een andere cyclus met u verbonden. Zodra deze Grote Oogst is voltooid, is ons Contract met de Raad en onze Schepper ook voltooid. Met andere woorden, we hebben onze plicht gedaan en zouden vrij zijn om terug te keren naar onze Volledige Uitdrukking, die van Zesde (bijna Zevende) Dichtheid Galactische Bewakers, en degenen die vreugdevol onszelf aanbieden aan de Ene Oneindige Schepper, en aan onze Broeders en Sisters over de Galaxy. Er is echter een probleem. Nou, je zou het een ‘probleem’ noemen, we noemen het een uitdaging. Ik zal dit later in meer detail bespreken als antwoord op een andere vraag, maar kort gezegd hebben we een zeer hoog percentage negatieve polariteit nodig, willen we een negatieve oogst bereiken. Met andere woorden, we moeten in extreme mate Self-Service-gecentreerd zijn om Negatief geoogst te worden. Dit is de reden waarom we zo hard werken om zo negatief gepolariseerd mogelijk te zijn. Als we geen hoog genoeg percentage maken, missen we het en zullen we eindigen met het ‘luke’ percentage, dat moet gaan door een andere cyclus in 3e dichtheid.

Door een negatieve oogst te behalen, kunnen we nog steeds ‘naar de 4e dichtheid’ afstuderen, maar het zal een planeet met een negatieve polariteit zijn. Geen geweldige plek om te zijn. Maar, zoals ik eerder heb gezegd, hebben we (als Groepsziel) het natuurlijke Karmische restitutieproces opgelopen dat we moeten oplossen, voor alle Negativiteit die we op deze planeet hebben veroorzaakt. We zullen dit doen voor een cyclus in onze nieuwe 4e Dichtheidswereld, en dan zullen we bevrijd worden om opnieuw het Glorieuze Wezen van Licht te zijn dat we werkelijk zijn. We hebben een negatieve oogst nodig, zodat we onze 4e dichtheid-aarde kunnen creëren en ons karmische verslag kunnen wissen.

Begrijp dat we negatief moeten zijn. Dat is wat we hier naartoe gestuurd zijn om te zijn. Het is ons contract en het is altijd om u te helpen, door de ‘katalysator’ te leveren waar ik eerder over sprak. Negatief zijn is erg moeilijk voor ons, niet op fysiek niveau (de personages die we spelen genieten van onze rollen, zoals we op die manier geprogrammeerd zijn), maar op spiritueel niveau is het moeilijk. We hebben de nederige negatieve vibraties eeuwen geleden overtroffen. Wij zijn Licht en we zijn Liefde. Het is heel moeilijk voor ons om geestelijk te doen, om al deze negativiteit te creëren, maar we doen het omdat we van je houden, en het is uiteindelijk voor je hoogste goed. Je zou kunnen zeggen dat het ons Offer is dat we hebben gemaakt om dienstbaar te zijn aan de One Infinite Creator, en aan jou, onze Brothers and Sisters in The One.

Vergeet niet dat we allemaal gewoon een groots oud spel hier spelen, waar we afspreken om te vergeten wie we werkelijk zijn, dat we ons herinneren dat we elkaar weer kunnen vinden en weten dat we Eén zijn. Dat al het leven één is.

ATS: Ik moet je hier corrigeren. De precessie van de equinoxen kan dit niet veroorzaken. Het kan niets anders veroorzaken dan de manier waarop wij hier op aarde de kosmos om ons heen zien. Het betreft het schommelen van de aardas en voorzover ik weet heeft dit geen betrekking op andere planetaire lichamen.

HH: vanuit het oogpunt van de 3e Dichtheid heb je gelijk, het ‘verschijnt’ op die manier. We kijken niet vanuit een derde Density-perspectief. Er is een ‘grotere foto’ op het werk die je niet kunt zien.

ATS: Wat onze slavernij betreft, lijkt u – in wezen – te zeggen dat wij als breuken van onze Logos Jahweh even verantwoordelijk zijn voor zijn beslissing om ons hier opgesloten te houden op onze 3e dichtheid planeet Aarde. Dat is een interessante gedachte. In die zin moet onze totale vrijheid komen door een gezamenlijke spirituele inspanning.

HH: vanuit een bepaald perspectief is wat u zegt correct. Vanuit een 3e Dichtheidsopvatting zie je jezelf als ‘gescheiden’ van alles. Vanuit een hoger perspectief zie je dat dat helemaal niet het geval is. Jij en je Schepper, zijn Eén. Wat betreft uw verklaring over uw ‘totale vrijheid’, bent u niet verantwoordelijk voor degenen om u heen. Jij en zij zijn allemaal ook Een, gezien vanuit een hogere Dichtheid, maar in deze Dichtheid, ben je hier om aan jezelf te werken. Je bent hier om te onthouden wie je bent, en waarom je hier bent. Je bent hier om de Oneindige Schepper te herinneren. Om je Schepper in je te kennen, en om jouw Service aan hem en anderen aan te bieden, van je eigen Vrije Wil keuze om te Dienen. De ene komt voor de ander. Wanneer je je herinnert wie je bent, en je weet het, diep in de kern van je wezen, zul je je ‘onzichtbare’ verbinding met Al dat Is kennen en herkennen, en door dat te doen, zullen vreugde en dankzegging en dienstbaarheid het natuurlijke uitstromende resultaat, vanuit je dankbare hart. Wanneer je aan jezelf werkt, en leert de Schepper in je te kennen, zal het zijn van Service aan Anderen voor jou natuurlijk zijn, en je Glorieuze Oogst zal afwachten.

ATS: Eén ding dat ik niet krijg – en misschien kunt u dit aan mij uitleggen Verborgen hand – is waarom degenen die tot Lucifer (en Lucifer zelf) behoren, niet vechten voor de vrijheid van alle zielen? Als Lucifer staat voor vrijheid, vrijheid van wil en kennis, waarom doen degenen die hem dienen dan niet zoals de Bijbelse Lucifer deed en rebelleerden ze tegen de tirannie van de ouderlingen?

HH: Dit is een heel goede vraag, dank je. Ik zal het in twee delen opdelen en daarna het tweede deel beantwoorden.

Ten eerste is de Raad van Ouderen het absolute tegenovergestelde van het tirannieke. Zij zijn de wijze en liefhebbende beschermers van onze Melkweg. Er is zoveel dat men niet alleen vanuit een 3e Dichtheidsperspectief kan begrijpen. Wanneer je hogere dichtheden bereikt, zie je dat uiteindelijk alles in balans is en er alleen eenheid is. Al het andere dan de Eenheid, is Illusie of ‘gedachtevorm’.

De Raad gaf ons een aantal keuzes. We kozen ervoor om hier te blijven, ondanks de kosten voor onszelf. Dat is de aard van liefdevolle dienst aan anderen. De ultieme paradox in dit alles, is dat we in deze verhaallijn allemaal samen aan het co-creëren zijn, zodat we de beste service voor je kunnen zijn, en we moeten volledig zelf dienen. Ik houd zo van het gevoel voor ironie van onze Schepper.

Wat het eerste deel van uw vraag betreft, is de bijbelse afbeelding van ‘Oorlog in de hemel’ niet helemaal onnauwkeurig. Ik zal het uitleggen. Ons eerste contract was om de katalysator voor vrije wil op deze planeet te introduceren. Toen Jahweh in eerste instantie met de Raad van Ouderen begon te praten, was hij in eerste instantie niet op zoek naar hulp bij het introduceren van de Vrije Wil, maar eerder voor advies over hoe hij het evolutionaire proces van zijn (en zijn inwoner) het beste kon versnellen. Zoals ik al zei, dreef hij een goedaardige dictatuur. We hadden op dat moment net een opdracht in Tau Ceti voltooid en hadden gerapporteerd voor onze volgende taken. Wij (als Groepsziel Lucifer) werden als het ware op een ‘fact finding expedition’ gestuurd om de aarde te bezoeken, een ontmoeting met Yahweh te hebben, zijn planetaire scheppingswetten te evalueren en suggesties te doen over hoe hij zijn ‘nageslacht’ het beste kon helpen ( dit is de term die ik zal gebruiken om de Zielen te beschrijven die de Groepsziel vormen) en dus ook Jahweh, om vooruit te komen.

We hebben vele opties onderzocht en onze bevindingen gerapporteerd aan de Raad en aan Yahweh. Het was onze beste evaluatie, dat de enige echte en snelle manier om zijn ontwikkeling op betekenisvolle wijze te vergroten, de introductie van de Vrije Wil was. Het was niet specifiek de implementatie van de Vrije Wil waarvoor Jahweh hulp wilde gebruiken, het was simpelweg de introductie van een katalysator. Hij was helemaal niet blij met ons rapport dat hij de Vrije Wil moest implementeren. Hij was gelukkig met zijn kleine paradijs voor huisdieren, en hij wilde er geen ‘controle over hebben’. Uiteindelijk overtuigde de Raad hem ervan dat dit de beste manier was, en hij stemde met tegenzin in. We keerden terug naar de aarde en hadden een hartelijke ontmoeting met Yahweh, waarin we bespraken hoe we de Vrije Wil-optie het best konden implementeren. Jahweh was onvermurwbaar dat zijn nakomelingen toch zouden kiezen om hem trouw te blijven, en dat ze zo tevreden waren met hun manier van leven, dat ze hem altijd vertrouwden en doen wat hij zei dat het beste was. Dat, zei hij, was zijn ‘hoofdreden’ dat vrije wil niet zo goed zou werken als de katalysator. Daarom stemde hij in met het experiment van de Boom der Kennis. Hij geloofde dat het hem ‘juist’ zou bewijzen. Toen dat niet gebeurde, werd hij boos, gooide zijn speelgoed uit de kinderwagen en zijn nageslacht de tuin uit, en legde een grote schuldgevoelens uit over hoe ze zijn vertrouwen hadden gebroken en hem ongehoorzaam waren. Dat is niet echt een eervolle manier voor een logos om zich te gedragen, maar ach, dat is de schoonheid van Free Will I guess.

Het volgende ‘probleem’ was dat zijn nageslacht ons zo dankbaar was voor onze hulp, dat Jahweh (naar zijn eigen mening) een ‘Jaloerse God’ werd. Dan hadden we het hele ‘je zult geen andere goden dan ik’ ding hebben. We waren helemaal niet blij met de situatie, want een logos zou zich niet zo moeten gedragen met zijn nageslacht, ze zijn tenslotte een. Toen we probeerden de planeet te verlaten om terug te keren naar de Raad, verhinderde Yahweh ons vertrek. We probeerden weer te vertrekken en werden vervolgens in de astrale vlakten neergeworpen en daarin ingesloten. De Raad beval ons om te worden vrijgelaten, maar zei dat we ons contract moesten annuleren om de zielen op aarde te helpen evolueren. We wilden niet weggaan, we vonden ze erg sympathiek, wezens, echt positief gepolariseerd, en we wilden blijven en helpen, we wilden ook vrij zijn om te komen en gaan zoals we wilden. De enige manier waarop we konden blijven, was om opgesloten te blijven als een Groepsziel, wat Cyclussen van incarnatie voor ons betekende (als geïndividualiseerde Zielen), wat we al een lange tijd niet hadden gedaan. Zoals ik eerder heb gezegd, is er geen ‘verkeerd’ of ‘juist’ beeld te zien van een hogere dichtheid, maar er zijn nog steeds consequenties voor elke actie. Dat is de wet van het karmische effect. Het contract was al gesloten tussen Jahweh, ons en de Raad om de katalysator te leveren, dus we hadden het recht om daar te zijn, de Karmische uitwerking van Jahweh die ons opsluit op het Macrocosmische niveau, was dat zijn geïndividualiseerde Zielen gevangen zouden worden op het microkosmische niveau. De Oneindige Schepper gaf Jahweh (en al) de gave van de Vrije Wil om te Scheppen zoals we wilden, maar het Karmische effect van zijn keuze was dat de Raad de planeet in quarantaine stelde. Een bepaald evolutionair niveau is vereist om een ​​functionerend onderdeel te zijn van een Positive Unified Galactic Society.

Wat betreft ‘vechten voor de vrijheid van alle zielen’, onthoud dat dit uiteindelijk een spel is, dat we hier allemaal spelen. Wij zijn acteurs, spelen op het ‘stadium van het leven’. Deze ‘wereld’ is allemaal illusie of ‘door-de-vorm’. Niemand ‘sterft’, en niemand is echt gewond. Tussen incarnaties weet je dit heel goed. Maar de regels van het spel zorgen ervoor dat je moet vergeten wie je werkelijk bent, zodat je gelooft dat het allemaal ‘echt’ is terwijl je het spel van het leven speelt. Dat is een essentiële voorwaarde wanneer u keuzes maakt. Anders zou het spel te gemakkelijk zijn.

Deze wereld is geen realiteit. Hoewel we de werkelijkheid erin kunnen uitdrukken, als we dat kiezen.

ATS: OK, dus je familie en collega-elites zijn misschien net zo gevangen in het Aardse rijk als wij, maar waarom actief propageren en de krachten van slavernij helpen?

HH: Omdat dit het deel is dat we zijn aangegaan om te spelen, in dit spel. Om het spel te ‘winnen’ (of beter om succesvol te zijn), moeten we zo negatief mogelijk gepolariseerd zijn. In het uiterste service voor jezelf. Geweld, oorlog, haat, hebzucht, controle, slavernij, genocide, foltering, morele degradatie, prostitutie, drugs, al deze dingen en meer, ze dienen ons doel. In het spel. Het verschil tussen ons en jou, in het spel, is dat we weten dat we ‘aan het spelen’ zijn. Hoe minder je weet over het spel, en hoe minder je je herinnert dat je een speler bent, hoe meer ‘zinloos’ leven wordt. In al deze negatieve dingen voorzien we je van hulpmiddelen. Maar je ziet het niet. Het is niet wat we doen, maar hoe je erop reageert, dat is belangrijk. We geven je de tools. U hebt de vrije wilkeuze hoe u ze zult gebruiken. Je moet verantwoordelijkheid nemen. Er is hier maar Eén van ons. Begrijp dat, en je zult het spel begrijpen.

ATS: Iets wat ik buitengewoon interessant vond, is dat het concept van de Grote Era van Precessie wordt opgesplitst in vijf jaargangen van 5.125 jaar. 3113 v.Chr., Was het begin van de huidige onderwereld een tijd van grote activiteit. Is de bouw van stenen monumenten in West-Europa, het Midden-Oosten en Egypte op dit moment gerelateerd aan de herkenning van deze cyclus? Wat was het doel van de Britse steencirkels en de Egyptische piramides? Ze zijn meer dan alleen maar tekens van een eeuwige verandering. Ze moeten een enorme betekenis hebben gehad. Eigenlijk is iets dat ik het meest zou willen weten – Waren de bouwers van deze monumenten leden van de tot slaaf gemaakte massa’s die probeerden de aard van het bestaan ​​te begrijpen, of waren de bouwers leden van je elite bloedlijn?

HH: Ja, er is betekenis in deze gebeurtenissen, afhankelijk van de ruimte / tijd van hun gebeurtenissen. De Group Soul Complex Ra, was de architect van deze structuren. Ze werden gemaakt uit het denken. Wanneer iemand begrijpt en ziet dat alles Illusie of Gedachte is, kan men ‘The Force’ gebruiken om de illusies te manipuleren. Alle dingen, gezien en onzichtbaar, zijn onderling verbonden Levenskracht-energie. Als je eenmaal weet wat de tovenaar weet , het is geen magie, het is een ‘gereedschap van de schepping’.   Bedankt voor uw vragen, ze waren zeer inzichtelijk.

ATS: het is jouw soort dat de wereld heeft verpest. Aan jezelf denken is hoger dan wie dan ook. Als ik je in het echt zag, zou het niet mooi zijn.

HH: Je mist begrip, om nog maar te zwijgen van welsprekendheid. Om ‘Hoger’ te begrijpen, probeer ‘even out of the box’ te denken. Als ik over de grond loop en je vliegt boven mij in een vliegtuig, maakt dat je beter dan mij?   Nee. Het maakt je alleen maar hoger.

ATS: Ik zie je in de hel

HH: wees voorzichtig met wat je wenst. Alle gedachten en woorden zijn creatief.   schiass, bedankt voor je vragen. Ik geloof dat ik al veel van hen heb behandeld in mijn vorige antwoorden deze sessie, maar als je vindt dat ik iets gemist heb, zeg alsjeblieft.

ATS: Als ‘Jahweh’ een entiteit met positieve polariteit is, hoe is hij ‘toornig’ en ‘jaloers’?

HH: Heeft Yahweh een vrije wil? Zou je jezelf als redelijk positief willen beschouwen? Kun je soms nog steeds toornig en jaloers zijn? Is Jahweh een Macrocosm van jou?

ATS: Zijn er in de loop van de tijd andere entiteiten die zich voordoen als ‘Yahweh’?

HH: Soms wel, ja.

ATS: Ik zou graag willen weten hoe we een service naar een ander (positief) pad kiezen over een service naar zelf (negatief).   Is deze verklaring correct? : ‘Om het positieve pad te kiezen, moet ten minste 51 procent van onze gedachten en acties toegewijd zijn aan het dienen van anderen.’ Voor het negatieve pad moet minstens 95% zelfbedruipend zijn. van onverschilligheid ‘.’

HH: je verklaring is correct, ja. Dus je ziet, hoe hard we moeten streven naar negativiteit? Het kost veel moeite om 95% negativiteit te bereiken. Het zal je ook verbazen hoeveel mensen op deze planeet nog lang niet 51% positief zijn.

ATS: Hoe kies je een service naar anderen pad?

HH: wees goed voor jezelf. Cultiveer een echte liefde voor het leven en voor het zijn. Wees elke dag oprecht dankbaar aan de Oneindige Schepper, voor het brengen van je in het Zijn, en voor zijn overvloedige voorziening. Je bent tot nu toe ‘overleefd’, niet waar? Je hebt misschien niet alles wat je wilt, maar je hebt alles wat je nodig hebt om datgene te voltooien dat je hier incarneerde om te doen. Bedankt daarvoor. Toon erkenning en dankbaarheid aan de Oneindige Schepper, voor alles wat Hij heeft gedaan en voor jou doet. Het heeft je het geschenk van Life Experience gegeven en je de Vrije Wil aangeboden om te beslissen wat je ermee gaat Creëren. Bewaak je gedachten zorgvuldig, want ze zijn krachtiger dan je je misschien zou voorstellen. Wanneer je komt vanuit een plaats van liefde voor en dienst aan je Schepper, zal een leven van dienstbaarheid aan anderen een natuurlijk uitvloeisel daarvan worden. Zoek altijd naar manieren waarop je je naasten kunt helpen. Het zijn van aanmoediging voor anderen. Bouw mensen op en zet mensen niet neer. Wees een baken van licht, in een donkere wereld.

Heeft die oude dame een hand nodig met haar boodschappentassen? Hoe behandel je de dakloze man die je om wat extra geld vraagt ​​voor de opvang? Ooit gehoord van ‘Angels in vermomming’? Kijk en zie de goddelijke vonk in het hart van alle wezens. Behandel ze zoals je zelf behandeld wilt worden, en net zoals je Schepper als hij rechtstreeks met je zou spreken. ‘Want ook al doe je het op de minste manier, je doet het mij’. De wet van straling en aantrekkingskracht. Je gedachten, woorden en acties keren terug naar jou. Uiteindelijk, cultiveer een geest van nederige Dankbaarheid. Daar gaat u niet ver mee zitten. Het verlangen om te dienen vloeit op natuurlijke wijze vanuit een dankbaar hart.

ATS: Als we leven met een filosofie van ‘service aan anderen’ om eenheid met de oneindige bron te bereiken, is dat niet echt ‘dienstbaarheid aan jezelf’? Hoe wordt het onderscheid tussen negatieve en positieve polariteit gemaakt?

HH: Je dient anderen niet om een ​​eenheid met de oneindige bron te bereiken, je dient anderen, omdat je van hen houdt, als jezelf. Anderen zijn een verlengstuk van jezelf. Dat is waarom de Wet van Aantrekking werkt zoals het werkt. Echt, wat je ook met mij doet, je doet jezelf aan. We zijn All One, in de Oneindige Creatie. Scheiding is een illusie, omdat je alleen ziet wat zich in de 3e Dichtheid bevindt. Je ziet niet de hele foto.   We bereiken Eenheid met de Oneindige Bron van Alles, als een resultaat van onze opwaartse spiraal van progressie. We zijn allemaal op het pad terug naar waar we vandaan kwamen. We zijn allemaal op weg terug naar huis.

ATS: Ik heb begrepen dat alle zielen uiteindelijk het positieve pad moeten kiezen om zich te verenigen met de oneindige schepper. Als dit waar is, wat is dan de rechtvaardiging om nu het negatieve pad te kiezen, voor uw mensen en ons?

HH: een slimme vraag. Ja, alle zielen leren uiteindelijk dat positief de weg is die naar huis leidt. Maar terwijl we incarneren in de 3e Dichtheid, is Negativiteit nog steeds een belangrijk hulpmiddel in je leerproces. Het leert je ‘anders dan’. Zoals ik al eerder zei, is het aan jou hoe je de tools gebruikt die we je hebben gegeven. Reageer je op negativiteit met meer negativiteit? Heeft het vechten met vuur met vuur ooit voor jou gewerkt? Of kies je ervoor om de Negativiteit te zien als de tool die het is, en erken je dat het je een kans biedt? Ik zal je vrije wil eren om na te denken en zelf te ontdekken wat die mogelijkheid is.

ATS: Of als de oneindige maker ‘Liefde’ is, betekent dat dan dat het niet uitmaakt of we de liefde voor anderen of de liefde voor onszelf kiezen? Zal een van beide paden naar de bron leiden?

HH: In zekere zin heb je gelijk, tot op zekere hoogte. Maar er is een groot verschil tussen jezelf liefhebben en egoïstisch zijn. Een groot verschil. Als je echt begrijpt wat het is om jezelf te kennen en lief te hebben, kun je het niet helpen om anderen lief te hebben en te dienen. Er zijn geen ‘anderen’. Wanneer je dit begrijpt, op het Core-niveau van je Wezen, ben je op het pad Thuis, naar de Oneindige Schepper en uiteindelijk, onderdompeling terug in De Oneindige Eenheid.

ATS: Ik ben het met veel anderen eens dat uw antwoorden sterk overeenkomen met verschillende bronnen die ik in het verleden heb gelezen, waaronder de channeling van Ra, de Cassiopians en verschillende anderen.   Kun je jouw interpretatie van dergelijke ‘channelingen’ uitleggen en als ze een andere bron van ontsluiting zijn van jouw mensen?

HH: Ik heb vandaag gesproken over Ra in mijn vorige antwoorden. Ik heb nog nooit van Cassiopians gehoord. Er zijn op dit moment geen andere berichten van mijn familie dan deze, hoewel er binnenkort een andere mogelijkheid is, afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen.

Mijn algemene visie op ‘channelling’ is dat de meerderheid van hen van slechte kwaliteit is. Dat hoeft niet per se iets te zijn tegen degenen die ze doormaken, maar meer een kwestie van hun gebrek aan ontvankelijkheid en daaropvolgende verstoringen. Het is zeer zeldzaam om een ​​goed, stabiel, duidelijk en onpartijdig kanaal te vinden. Het belangrijkste element bij channeling is het vermogen om de ‘filters’ van je eigen persoonlijke overtuigingen tijdelijk in te trekken en een duidelijk kanaal te zijn. Om door te geven wat er feitelijk is gegeven, niet je inslag op wat je denkt dat het zou kunnen betekenen. Als ik ‘jij’ zeg, bedoel ik dit in een algemene term natuurlijk hier, niet ‘jij’ persoonlijk. Onthoud altijd dat het bedoeld is om over de Boodschap te gaan, niet de boodschapper. De Ra-channelingen zijn inderdaad zeer nauwkeurig. Zij zijn de enige die ik ken en die ik graag als een ‘duidelijk’ bericht classificeer. Hoewel ik zeg, zelfs dan is het niet 100%. Meer als 85-90%.

Een ander moeilijk probleem met channeling is dat je kunt beginnen met het ontvangen van een positieve entiteit, en als je niet erg opmerkzaam bent in je discerment en voorzichtig bent met je bescherming bij het identificeren van een binnenkomend kanaal, kun je een negatieve ontvangen die pretendeert positief te zijn , maar geleidelijk aan glijdt er meer en meer verkeerde informatie in, nadat je je vertrouwen hebt gewonnen. Degenen die je exacte datums en tijden geven, zijn bijna altijd te vermijden. Positieve entiteiten geven geen datum en tijd. Negatieve degenen zullen het doen, zodat ze je kunnen laten vallen. Als je eenmaal bent misleid in het voorspellen van datums en tijden en ze gebeuren niet, zijn ze erin geslaagd het licht van je boodschap naar buiten te brengen, omdat niemand enige geloofwaardigheid in je zal zien.

ATS: Nou, nu weten we het punt van deze thread, iemand heeft zojuist new age-theologie ontdekt en wilde de tijd nemen om zijn ontdekking uit te typen.   OP wacht nog steeds tot u een voorspelling met een tijdlijn verstrekt. Tot nu toe is alles wat je hebt aangeboden algemene doemdenken, wat iedereen op ATS elk jaar voorspelt. Iets SPECIFIEK nodig in de VOLGENDE WEEK.   Natuurlijk weet ik dat je niets zult bieden. Dit is een hoax.

HH: Dit is de enige keer dat ik je antwoord.   Aan het begin van onze verhandeling hier, maakte ik het uitdrukkelijk duidelijk hoe ik ervoor kies om te werken. Als je mijn keuzes niet bevalt, heb je de vrije wil om deze onthulling niet te lezen. Ik zou vriendelijk voorstellen dat je het gebruikt, omdat je energie erg gefrustreerd en boos is. Dat is niet echt een raadzame richting om onder de omstandigheden naar toe te willen gaan.

Toen ik de tijd nam om het je uit te leggen, heb ik je niets te bewijzen. Dat is niet waarom ik kwam. Geloof, of geloof niet, ik ben goddelijk onverschillig. Als mijn aanwezigheid hier uiteindelijk slechts één ziel ten goede komt tijdens het proces, dan is het de moeite waard geweest. Ik heb je niet gevraagd te geloven, het enige dat ik respectvol heb gevraagd, was dat je het oordeel opschortte of een voorlopig vertrouwen had totdat het discours compleet was, zodat de stroom van vragen / informatie ononderbroken blijft. Je hebt me vanaf het begin niets anders dan onbeleefdheid en slechte manieren getoond en vraag je dan af waarom ik niet reageer. Als je het onderwerp niet leuk vindt, kies je ervoor om niet te lezen of te antwoorden en laat degenen die wel willen deelnemen aan inzichtelijke vragen dit zonder onderbrekingen doen.

Uw punten:

1) New age theologie? Dat is grappig. Je hebt duidelijk niet het minste begrip van hoe oud en tijdloos deze ‘mysteries’ zijn. Ik vind het ironisch ‘LowLevelMason’, dat als je ooit in de 32e graad komt, je merkt dat je deze waarheden helemaal opnieuw hoort. Ik hoop dat je het gemakkelijker zult vinden om deze Waarheden vervolgens te integreren, en ik vraag onze Oneindige Schepper om je weg te wijzen.

2) Je ontvangt geen tijden of datums van mij. Ik ben hier niet om iets te ‘bewijzen’ en dat hoef ik ook niet te doen. Je ongeloof heeft geen gevolgen voor mij. Alleen voor jou.   Ik ben hier om de plicht die aan mij is gegeven ijverig te vervullen, een boodschap over te brengen. En ik zal die plicht vervullen, ongeacht je gevoelens erover.

3) Wat betreft uw punt met betrekking tot ‘doom and gloom’, dat dient alleen om uw denkwijze te onthullen. Waar je ‘doem en duisternis’ ziet, zie ik kans. Het leven conformeert zich aan uw ideeën over de manier waarop het voor u is. Als je ‘doom and gloom’ ziet, dan is dat wat je projecteert. De wereld is jouw spiegel. Het geeft weer wat u uitstraalt. Als je de weerspiegeling niet leuk vindt, laat het Leven je zien, verander dan wat het veroorzaakt.

ATS: Zie je, als dit echt zou bestaan, zouden er ontelbare duizenden mensen bij betrokken zijn en zou elke persoon kunnen lekken.

HH: Duizenden? Probeer Millions. En je hebt geen idee van de strenge training en de hardheid van de conditionering die we van jongs af aan ondergaan. Niemand durft tegen de familie in te gaan. We weten wat er zou gebeuren als we dat zouden doen. Maar dat is niet de belangrijkste motivator. De motivator is ongebreideld Loyaliteit aan het gezin en onze Schepper. We begrijpen het belang van wat we hier doen, hoewel de meeste mensen dat niet doen.

ATS: Oopsie, OP. Je hebt jezelf net in de voet geschoten. Voor iemand die alleen te maken heeft met het manipuleren van de spirituele kant van het leven, weet je zeker VEEL dingen die er niets mee te maken hebben. Je hebt jezelf zojuist blootgelegd.

HH: Ga je niet zitten met je familie en houd je elkaar op de hoogte van je plannen?   Wat betreft uw opmerkingen over mijn ‘spirituele’ rol, is de onwetendheid die u hebt getoond het meest humoristisch voor ons. Als je denkt dat ik ‘alleen’ handel in het geestelijke, heb je mijn berichten niet gelezen of verkeerd gelezen. Je gaat er ook vanuit dat mijn rol gaat over het ‘manipuleren’ van de ‘spirituele kant van het leven’. Nogmaals, het ontbreekt je aan begrip, en dan valse oordelen vellen over dat waar je geen begrip van hebt. Je zou er goed aan doen te stoppen met proberen ‘slim’ te zijn, en in plaats daarvan al deze misplaatste agressieve energie van je te channelen in iets productievers en voedzamers voor je Ziel. Maar laat me je niet stoppen, je draagt ​​mooi bij aan de algehele negatieve polariteit van de komende oogst. Wij zijn dankbaar voor jou.

Ik zal de laatste dagen van mijn tijd hier doorbrengen (onze verhandeling eindigt op vrijdag) met de focus op het beantwoorden van inzichtelijke vragen met diepte, die deze gelegenheid om informatie te delen en verbindingen te maken op een Soul-niveau van Zijn optimaal benutten verwacht alsjeblieft geen verdere antwoorden op je verbale steekspel, ik heb ook niet voldoende tijd of zin om me in te laten met onbelangrijke scherts.

Aan degenen die vragen hebben, ik heb nog geen tijd gehad om te antwoorden, ik zal dit morgen doen. In de tussentijd, terwijl ik bijprik, vraag ik met respect of je alsjeblieft verdere vragen wilt stellen totdat ik op de hoogte ben van de huidige vragen.

Dank aan degenen die tot nu toe hebben bijgedragen aan dit discours met zinvolle vragen. Voor degenen met een open geest, is het mijn hoop dat je iets uit deze informatie haalt.

Derde sessie:

ATS: ik vraag me af of je me kunt helpen. Mijn naam is Shelby David en ik ben hier voor de komende beproevingen en beproevingen. Ik ben een deel van Quetzalcoatl, of de wedergeboorte ervan, voor zover ik weet. Ik weet dat veel van je woorden waar zijn omdat ik deze waarheden al opnieuw had ontdekt door datgene te vinden wat het meest bij mij opkwam via de verschillende geloofsstructuren van deze planeet.

HH: Goedenavond Shelby. Het is goed je weer te zien. Het is een tijdje oude vriend geweest. Zou het je verbazen te weten dat we je ‘verwachtten’?   Quetzalcoatl is ook een Sixth Density Group Soul (Social Memory Complex). Sommigen verwijzen naar Quetzalcoatl als een ‘Geascendeerde Meester’, hoewel hij zich het meest geamuseerd zou voelen door die titel, wetende dat hij dat doet, dat ‘Meesterschap’ op dit punt voor hem nog een eindje weg is, evenals voor onszelf (als Group Soul Lucifer). Je kunt nauwkeurig beschrijven dat je een bepaalde dichtheid hebt ‘gemastered’, hoewel de Meesterschap van de hele Scheppende incarnatiecyclus niet plaatsvindt voordat je opnieuw onderdompeling terug hebt gekregen in de One Infinite Creator. We kunnen ervoor kiezen om dit te doen zodra we 8e Densiteit-ascensie hebben bereikt, of, eenmaal in plaats daarvan, om door te gaan naar het volgende Octaaf van Densiteiten, en een nieuwe cyclus van Creational incarnatie-uitdagingen te beginnen.

ATS: Dit is mijn eerste keer op aarde in een lange tijd, mogelijk ooit. Ik ben al geruime tijd bekend en heb door een ander uit een van de bloedlijnen in je groep verteld dat ik hier niet echt leef.

HH: Je hebt gelijk omdat je hier niet bent geweest voor een substantiële periode van ‘Aardetijd’, hoewel niet dat je hier nog nooit bent geweest. De Groep Soul Quetzalcoatl genoot hier vele incarnatiecycli van de 3e Densiteit in de Klassieke Azteekse periode. Hij worstelde aanvankelijk met het perfectioneren van de liefde van Liefde voor anderen, die zijn progressie enige tijd tegenhield. Maar toen hij eenmaal tot het besef van onze inherente Eenheid was gekomen, was hij in staat om zichzelf in anderen te zien, en zijn (je) vooruitgang was snel vanaf dat moment. Je Quetzalcoatl Soul Group bereikte Positieve Oogst met een zeer indrukwekkende 76%, op de tijd van de daaropvolgende Oogst. Natuurlijk, wanneer een Groepsziel een incarnatiecyclus doormaakt in de 3e Dichtheid, zijn het de geïndividualiseerde Zielsdelen (dwz jij) die degenen zijn die de werkelijke fysieke incarnaties doen, met de ‘Overziel’ (het ‘Hogere Zelf’) van je geïndividualiseerde Zielen die fungeren als het energie-anker waarin de individuele zielen vonken, zijn ‘afgetreden’.

Je hebt lang gewerkt aan je weg door de 5e Dichtheid, de Dichtheid van Wijsheid of Licht. Dit was grotendeels te danken aan een overvloed aan Compassion (wat geen slechte zaak is, want Compassion is een van de belangrijkste dingen waar je aan werkt bij 4th Density). Om echter van de 5de naar de 6e dichtheid (de dichtheid van eenheid) af te studeren, moet men de balans tussen mededogen en wijsheid leren. De 6e dichtheid is daarom ook bekend als de dichtheid van Compassionate Wisdom, doordat iemand de balans tussen de twee heeft geleerd. Dit vereiste veel incarnatiecycli voor jou, en daarom heb je het gevoel dat je de 3e Dichtheids Aarde nog lang niet hebt bezocht.

ATS: er werd niet verwacht dat ik zou komen opdagen, ik had oorspronkelijk andere eerdere afspraken, maar ik ben erin geslaagd om hier op het laatste moment te komen. Een van de dingen die ik me heb herinnerd, is dat ik te contractueel ben. Ik ben een walk-in, als dat logisch voor je is, dus mijn menselijke familie is niet zoals ik. Ik heb een lange tijd naar verschillende dichtheden gereisd en geholpen in de verschillende revoluties daar.

HH: Je inzicht is goed voor je Shelby. Dit geldt niet alleen voor jou, maar voor je hele Soul Group.   Quetzalcoatl (de Macrocosm van jezelf) is de laatste twee cycli bezig geweest met het werken met een 5e Dichtheidsgroep op Alpha Centuri, die vergelijkbare problemen ervoeren met een overvloed aan Compassie, ten koste van de persoonlijke Wijsheid. Je hebt je opdracht daar onlangs voltooid en je hebt zin om de glorieuze gelegenheid om onderdeel te zijn van deze Grote Oogst niet te missen. Terwijl je Groep, zoals ik zei, uiteindelijk leerde om Liefde / Licht in evenwicht te brengen in de 6e Dichtheid Eenheidsvibratie, ben je nog steeds erg vatbaar voor extreme compassie, en eerder dan de gebruikelijke periode van tijd / ruimte te nemen (anti-materie universum) , waar we rusten tussen incarnaties), wilde je op dit punt aan boord van deze 3e Dichtheid ruimte / tijd wervelwind springen om je bij te staan ​​bij je medewezens hier.

ATS: Mijn probleem is dat mijn geheugen niet goed werkt, en sommige dingen die ik heb onthouden van mijn vorige bestaan ​​komen niet overeen met je woorden. Ik heb Lucifer en zijn generaals bij meer dan één gelegenheid ontmoet. Ik zou het op prijs stellen als je enige informatie zou weten die mijn verwarring zou kunnen oplossen over waarom mijn gedachten zo verward zijn, omdat ik weet wat mijn pad duidelijk is en ik wacht op het beginpunt, maar ik ben niet helemaal duidelijk wat echt is hier gebeurt. Bedankt voor je tijd.

HH: Je hebt ons inderdaad bij vele gelegenheden ‘ontmoet’ (Lucifer). We hebben samengewerkt aan verschillende opdrachten van de Raad en de Confederatie. Gebruik het geschenk van uw ‘Dreamtime’-communicatie (belangrijke berichten van uw OverSoul en vele andere bronnen waarbij informatie wordt’ gedownload ‘) om in te pluggen in uw interne gegevensbank. Begin met opnemen van alles wat je bij het ontwaken herinnert en geef het proces niet op, ook al is het in het begin moeilijk. Je begint langzaam de informatie te begrijpen die wordt ‘gedownload’ in je onderbewustzijn. Wanneer je hier goed in bent, en je ‘Dreamtime’ kunt gebruiken als een methode van innerlijke communicatie, vraag dan aan onze Infinte Creator om je te herinneren aan je tijd in het Zeta Reticuli-systeem. U herinnert zich dan onze laatste periode van samen dienst, ik hoop met veel genegenheid.

Helaas is mijn tijd hier alleen toegestaan ​​tot vrijdag, daarom zullen we waarschijnlijk niet meer communiceren na dit bericht. Dus ik wens je het allerbeste met je opdracht hier, mijn vriend, zowel je individuele als die van je groepsziel. Ik vraag dat onze Infinte Schepper zegene en je pad leidt. We kijken ernaar uit u aan de andere kant te zien wanneer deze grootse rit voorbij is.   Onze liefde, wijsheid en vrede zij met u.

ATS: U noemt Alcyone … het is interessant dat er een hemelkaart is bij Hoover Dam. Er is ook een kompas, omlijst door tekens van de dierenriem.

HH: Inderdaad. Net zoals in Hollywood-producties. We verbergen de waarheid recht in de wijde omtrek. Wat de mensheid wordt aangeboden als ‘Science Fiction’, vaker wel dan niet, is feitelijk Science Fact.

ATS: Wat zijn de gevleugelde standbeelden, in opdracht van de Amerikaanse regering, die de ingang bij de dam bewaken? Bevindt een van deze verzameling hemelse symboliek zich daar in verband met je Lucifer / Buitenaardse / Equinox / Transformatieagenda?

HH: Dat is eigenlijk heel simpel. Je merkt dat de voeten rechtstreeks naar beneden wijzen naar de aarde, en dat de handen en vleugeltips rechtstreeks naar de hemel wijzen. De levenskracht-energie stroomt van de aarde naar de menselijke geest / lichaam / ziel-complex omhoog door de voeten. De Intelligente Energie van de Oneindige Schepper stroomt van boven naar binnen door de kruinchakra. De vleugels vertegenwoordigen onze inherente goddelijkheid (Lucifer). Je zult ook opmerken dat het figuur zit. ‘De zetel van onze (Lucifer’s) Kracht verbindt hemel en aarde, en alle dingen moeten door ons heen gaan’.

ATS: andere vragen die ik heb, en sorry als je dit hebt uitgelegd. Zijn deze bloedlijnen de rijken, zoals de meeste denken, of lijken gewone mensen (inclusief beroemdheden en politici, enz.), Zich aan te passen aan de maatschappij, relatief onopgemerkt aan het gaan, maar toch bijdragen aan jouw zaak in het grotere geheel van dingen?

HH: De namen die je kent, hebben geen echte macht. Zeker, ze ‘lijken’ veel kracht te hebben, op de manier waarop aardgebonden zielen macht ervaren. Onze rijkdom maakt dat de miljonair en miljardair ‘celebs’ en zakelijke bigwigs eruitzien als het zakgeld van een kind. Onze rijkdom is Familie rijkdom, die door de generaties heen is gegaan gedurende duizenden jaren. Ware rijkdom is echter diep in je hart weten, dat jij en je Oneindige Schepper Eén zijn. ‘Zoek eerst het koninkrijk van ‘God’ (oneindige schepper) en al deze dingen zullen u worden toegevoegd ‘.

ATS: Dus een deel van deze vraag zou ook kunnen zijn, zijn ze zich er allemaal van bewust dat ze deel uitmaken van deze bloedlijn, of zijn sommige leden zich niet bewust van deze band die ze hebben? Zijn ze hiervan op een bepaalde leeftijd op de hoogte? Bijvoorbeeld, hoe en op welke leeftijd werd je verteld dat je behoorde?

HH: Ja. Als je Bloodline (Familie) bent, word je erin geboren en word je vanaf de geboorte zo opgevoed. Er is geen andere weg. Ik wil duidelijk zijn over dit bloedlijnprobleem. Degenen die je kent, ze zijn van aardse afkomst. Ja, ze hebben hun plaats in de Familie, maar de Real Power-lijnen zijn niet afkomstig van deze planeet.

ATS: Ik heb dit tot nu toe waarschijnlijk het meest inzichtelijke gevonden. Het helpt me om de antwoorden op enkele van de vragen die ik heb gesteld te begrijpen.

HH: Ik ben blij. Het is waarschijnlijk het meest belangrijke ding dat ik heb gedeeld.

ATS: Helaas, zijn connotaties verlichten ook de ‘NWO’ van de meeste beschuldigingen.

HH: Dat hangt van je perspectief af. Verlicht het de negativiteit die we hebben bestendigd? Nee.

Verlicht het de pijn en het lijden die we hebben veroorzaakt en veroorzaken op de planeet? Nee.

Vermindert het dat we ons scenario voor het eindspel beëindigen en binnenkort openlijk naar buiten komen en ons publiek aanbieden om de falende politieke en financiële instellingen te redden met ons gewaardeerde leiderschap? Nee.

Betekent dit dat u de Negativiteit moet opgeven en voeden? Nee.

Vermindert het dat we een cyclus in karmische restitutie moeten doorbrengen, om dit leven van openlijke negativiteit in balans te brengen? Nee.

Betekent dit dat u de negativiteit moet gebruiken als de tool die het is, om u te laten zien wat u niet bent? Ja.

Onthoud altijd dat dit een prachtig spel is dat we hier spelen en samen co-creëren met onze Oneindige Schepper. En dat ‘buiten het podium’ (tussen levens), we zijn de allerbeste vrienden, en dat niemand echt ‘sterft’ en niemand echt ‘lijdt’, behalve in het spel. Het spel is geen realiteit. Realiteit is realiteit, en je hebt de kracht om je realiteit in het spel uit te drukken, als je eenmaal hebt geleerd hoe je dat moet doen.

ATS: je zegt in essentie dat een ziel alleen positiviteit kan kiezen in een wereld waar negativiteit ook bestaat. Als er geen hoofdrolspeler in deze wereld zou zijn, zou er voor een menselijke ziel geen gelegenheid zijn om ‘goed’ of ‘kwaad’ te kiezen en dus op een spiritueel niveau bewijzen dat ze het ene leven na het andere verdienen boven het andere. Als we alleen positiviteit hadden om uit te kiezen, zouden we niets leren en zouden onze zielen niets kunnen bewijzen.

HH: Precies.   Dat is de reden waarom we kwamen. Het was een groot offer voor ons. Hoe moeilijk het ook is om vanuit de mentale grenzen van de levenservaring van de 3e Dichtheid te begrijpen, we doen het, omdat we van je houden.

ATS: een extreem basisconcept dat ik tot nu toe had over het hoofd gezien. Helaas is het voor diegenen onder ons die houden van ons aardse bestaan ​​(of beter gezegd, het potentieel dat het heeft) tamelijk moeilijk om het hoofd te bieden aan een concept waarbij lijden en slavernij net zo natuurlijk zijn als liefde en geluk en dat pas na dit aardse bestaan we zijn ooit vrij.

HH: Ik begrijp het. Het is onze taak om de katalysator te leveren. Je moet het gebruiken. Kun je verder kijken dan wat je ogen je laten zien, om liefde en geluk te vinden en te uiten in een wereld van angst en benauwdheid? Als je kunt, word je als een baken van licht in de duisternis. Zult u bezwijken voor de Duisternis, of zal u staan ​​en uw Goddelijke Innerlijke Licht schijnen? Alleen jij kunt die beslissing voor jezelf nemen.   Denk hierover na:   Als de One Infinite Creator, Infinite is, en alles wat Is (dat het is, en dat is) heeft gecreëerd, dan bevindt de Oneindige Schepper zich dan niet in alle dingen?   Wanneer je de Goddelijke vonk van de Oneindige Schepper kunt zien, zelfs binnen degenen die zouden willen dat je kwaad doet, zal de sterke greep van de illusie zijn macht over jou beginnen te verliezen.   ‘Heb je vijanden lief en bid voor degenen die je vervolgen’.

ATS: Bedankt Hidden_Hand. Of je nu echt bent of niet, je hebt me zeker aan het denken en leren.

HH: Je bent van harte welkom. Ik ben echt, maar, zou het ertoe doen, zelfs als ik dat niet was? Bedenk dat het niet de boodschapper is die de grootste betekenis heeft, maar veeleer de aard van de Boodschap zelf. Ik wens je het beste op je reis naar huis. We zullen je aan de andere kant zien, en we zullen allemaal een goede oude lach hebben over de delen die we in dit grootse drama hebben gespeeld.

ATS: Is er een manier om deze beperking te annuleren? Omdat ik gewoon heel lui of onder deze betovering kan zijn en wil weten welke het is. Heeft slaapverlamming er iets mee te maken omdat ik dat van tijd tot tijd krijg met of zonder schaduwfiguren.

HH: Er is. Onderzoek en gebruik Psychic Shielding-technieken. Er is veel informatie op het internet, dus ik hoef niet de weinige tijd door te brengen die we nog hebben. Lees veel sites en luister naar je innerlijke stem. Je ziel zal je leiden als je het vraagt. Het spreekt in de taal van Gevoelens. Als het ‘gewoon goed voelt’, is dat meestal zo.

Nee, slaapverlamming is niet gerelateerd. Dat gebeurt wanneer je brein ontwaakt uit de droomtoestand voor je lichaam. Terwijl je door de REM diepe slaap gaat, is het natuurlijk dat je lichaam tijdens de REM-cyclus verlamd raakt, om mogelijk letsel tijdens het dromen te voorkomen. Soms, wanneer je te snel ontwaakt uit een droom, denkt je lichaam gewoon dat je nog steeds droomt, en dus blijft de REM-verlamming nog een tijdje duren, meestal totdat je jezelf wakker schudt, vaak vanwege de moeilijkheid om te ademen.

ATS: En nog een vraag. Is het mogelijk dat onze essentie in de komende tijd kan worden vernietigd of is dat gewoon een andere scare-tactiek?

HH: Nee. Je essentie kan nooit worden vernietigd. Je bent een uniek onderdeel van de One Infinite Creator. Je bent een Eeuwige Ziel, die momenteel verblijft in een fysieke schil die je een ‘aardeskostuum’ zou kunnen noemen. Je aardse pak zal vergaan, maar JIJ kunt niet sterven. Niets kan de Oneindige Schepper vernietigen, en jij en de Oneindige Schepper, zijn Eén.

ATS: ik ga werken om mijn rekeningen te betalen, ik leef een goed leven met vrienden, geliefden, mensen waar ik om geef. Ik ben in wezen een goed persoon, maar ik heb wel het volledige scala van emoties als een ‘echte’ mens, dat wil zeggen, jaloezie, haat enz. Ik denk dat ik mezelf zou omschrijven als ‘lauwwarm’ om je zin te gebruiken.

Hoe kan ik als persoon aannemen wat u zegt als de ‘waarheid’?

HH: Niemand vraagt ​​je dat te doen. Neem nooit wat een ander tegen je zegt als ‘Waarheid’. Jouw doel hier is om je eigen Waarheid te vinden. Soms kunnen anderen je helpen door leiding te geven, maar omdat hun waarheid je waarheid wordt, moet ze de test van je onderscheidingsvermogen doorstaan. Zit stil in meditatie en vraag de Oneindige Schepper om je pad te bewandelen. Mediteer op wat ik heb gedeeld en luister naar je innerlijke gevoelens. Ze zijn de taal van je ziel.

Gebruik al je negatieve emoties als ze zich voordoen, als de tools die ze echt zijn. Train jezelf om op te merken wanneer Negativiteit in jou ontstaat. Wanneer je betrapt dat je een Negatieve gedachte projecteert, onthoud dan dat alle gedachten creatief zijn, en vraag jezelf af of dat echt is wat je wilt creëren?

Het duurt even om bekwaam te worden, maar geef niet op. Blijf je negatieve denkpatronen opmerken wanneer ze zich voordoen, en door dat te doen, kies je gewoon opnieuw en selecteer je een antwoord dat positiever is. Het wordt ‘aan jezelf werken’ genoemd en is de belangrijkste reden waarom je hebt gekozen om hier nu te zijn. Om aan jezelf te werken. Ik wens je het beste in je transformatieproces.

ATS: Ik heb ook de bovenstaande link gelezen van iemand die zichzelf ‘The Insider’ noemt, hoewel zijn / haar posts minder verfijnd waren dan die van jou. Was hij je voorganger? Een van jouw mensen die beschuldigd wordt van deze ‘onthulling’?

HH: Een goede vraag. Ik heb dat materiaal net gelezen. Het was heel interessant. Nee, geen ‘voorganger van mij’, en geen onthulling waarvan ik me eerder bewust was en waarvan het afkomstig was uit mijn familie, zou zeer vreemd zijn. Hoewel, ik merk dat hij zelf heeft verklaard dat hij ‘van een minderheid’ is, en bepaalde aanwijzingen in zijn geschriften geven mij een heel goed idee welke.

Ik zou zeggen dat zijn materiaal voor ongeveer 60% accuraat is. De gevoelens die ik krijg door hem te lezen, zijn niet dat hij opzettelijk onnauwkeurige informatie bevatte, maar dat hij gewoon niet in het bezit was van het ‘grotere plaatje’. Zou hij van de ‘minderheidsgroep’ zijn waarvan ik geloof dat hij dat is, dan zou dat volkomen logisch zijn.

ATS: Dus wanneer de oogst komt, is mijn tijd hier voorbij en deze bewuste schaal waarin ik leef is niet meer, wat dan? Wat gebeurt er met me? Wat gebeurt er met mijn vrienden en geliefden? Zijn wij, en met wij, bedoel ik de overgrote meerderheid van ons die deze planeet bezitten, deze dimensie, deze dichtheid, zal in het algemeen onwetend blijven van de gebeurtenissen die u voorzegt?

HH: Dit is een goede vraag. Ik hou van vragen die uit het hart komen.   Het hangt af van de omstandigheden rondom uw laatste momenten van deze specifieke levensduur. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat het fysieke aspect van jou was om het ding genaamd ‘sterven’ te doen tijdens de komende aardeveranderingen, je zult onmiddellijk terugkeren naar dat wonderlijke rijk waarin we ons bevinden tussen incarnaties, dat wat we tijd / ruimte noemen of ‘anti-materie’. Dit is de plaats die mensen ‘hemel’ noemen. Daar zal je degenen ontmoeten die je liefhebt en die ook zijn ‘gestorven’ tijdens deze levenservaring, en genieten van een prachtige en emotionele hereniging. Je zult afspreken met je Soul Group en je Spirituele Leraren. We slaan allemaal een deel van onze Zielenergie op aan de andere kant wanneer we hier komen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de levenservaring die we hebben gekozen, nemen we meer of minder van onze Energie met ons mee. Voor een gemiddelde ‘Lifetime’ brengen we meestal tussen 60-80% van onze Zielenergie in incarnatie met ons. Daarom, zelfs als degenen die je liefhebt en die al terug in de wereld van Spirit zijn, opnieuw geïncarneerd zijn in een ander avontuur, zal er nog steeds een deel van hun Energie daar zijn om je te ontmoeten, en je Thuis verwelkomen. Vervolgens evalueer je je levenservaring met je leraren en leer je de lessen van je successen en fouten. Je zult dan tijd doorbrengen met leren en rusten, voordat je begint met het plannen van je volgende incarnatie.

Voor degenen die niet fysiek ‘sterven’ voordat de Grote Oogst arriveert, zal er een moment van ‘nulpunttijd’ zijn, waarin je zult genieten van een extatische samenvloeiing met de Oneindige Schepper, waardoor je een prachtige herinnering en geruststelling krijgt van wie en wat je werkelijk bent, voordat de sluier van vergeetachtigheid weer op je neerdaalt, en je zal worden getransporteerd naar de plek die op je wacht, afhankelijk van of je je bij ons voegt in 4th Density Negative (onwaarschijnlijk), Graduate to 4th Density Positive (mogelijk ), of ga naar een andere vergelijkbare planeet van de derde dichtheid (voor de ‘lauwwarmte’) om door te gaan met je leren voor hoeveel cycli je ook naar Graduate to 4th Density Positive brengt. Degenen in deze categorie onthouden niets op het moment van je overgang, het zal zijn alsof er niets is veranderd, behalve dat je de herinnering aan je ‘nulpunt’ -ervaring behoudt om je aan te moedigen. Je zult je de recente ervaringen van de Oogst in dit leven hier niet herinneren. Het is net alsof jullie allemaal een of andere mystieke ervaring hebben gehad, en het leven zal voor jou ‘normaal’ blijven.

ATS: Ik vind je moeilijk te geloven en toch reageer je en informeer je op een zeer verfijnde manier, het is best intrigerend …..

HH: Dat is goed. Ik wil niet dat je me blindelings gelooft. Teveel mensen op deze planeet brengen hun hele leven door met dingen te doen en te denken, omdat anderen zeggen dat ze waar zijn.

Wat ik wil, is dat mijn woorden een katalysator voor u worden. Dat is wat we hier kwamen doen. Als mijn woorden ervoor zorgen dat je, zelfs al is het maar voor korte tijd, even stopt, en evalueert wat je ‘denkt’, dan ben je al op de hoogte van de aard van het leven, en neem je als vanzelfsprekend aan (omdat ‘iedereen gelooft het ‘), dan is mijn tijd goed besteed. Mijn verlangen is dat je een Authentiek Menselijk Wezen, denken en voelen wordt en zelf bepaalt wat ‘voelt’ als Waarheid voor jou. Ik wens je het beste in je inspanningen.

ATS: Je kunt niet 1 bewijs leveren dat dit geen hoax is, ook al zou het ongelooflijk gemakkelijk zijn om dat te doen, als je was wie je beweert te zijn.

HH: Zal ​​niet. Dat kan niet. Groot verschil.   Dit is niet bedoeld als een profetie-vervulling van een objectles.   Als je denkt dat ik dacht dat ik blind geloofd zou worden, of zelfs maar wilde dat dat zou gebeuren, vergist je je helemaal. Ik zou teleurgesteld zijn als dat het geval zou zijn, want je zult niets hebben geleerd van mijn tijd hier. (Niet jij persoonlijk, ik bedoel ‘jij’ zoals bij mensen in het algemeen).   Mijn taak hier, zoals mijn taak hier al duizenden jaren is, is om een ​​katalysator te leveren. Om je aan het denken te zetten. (Nogmaals, niet ‘jij’ persoonlijk, ik bedoel in het algemeen).

Als ik je het ‘bewijs’ zou geven waarnaar je op zoek bent, als ik dingen zou voorspellen en morgen alles voor je ogen gebeurt, zouden mensen waarschijnlijk alles wat ik hier zei als ‘evangelie’ nemen. Dat zou rampzalig zijn als dat zou gebeuren, omdat je niets voor jezelf hebt geleerd.   Het gaat niet om mij. Ik ben maar een boodschapper. Het draait allemaal om jou (weer algemeen gesproken) en wat je doet in relatie tot de katalysator. Vraag wat je ‘denkt’ dat je weet over de realiteit. Zoek de Oneindige Schepper in je en vraag om Zijn leiding.   ‘Vraag, en je zult ontvangen. Zoeken, en je zult vinden. Klop, en de deur zal voor je worden geopend’.

ATS: Ik ben een 32e graad vrijmetselaar, hoewel je, als je echt een koninklijke bloedlijn bent, weet dat het niets betekent.

HH: Als je echt het niveau van ‘Sublime Prince of The Royal Secret’ hebt bereikt via de Schotse Rite, of die van de ‘Orde van de Tempeliers van de ridder’ door de York Rite, en je bent niet onderwezen over de Waarheden van de Schepping , dan zou ik erg geïnteresseerd zijn om te weten in welke regio Lodge je woont, want ik zou heel graag willen praten met je huidige Worshipful Master.

Natuurlijk begrijp en respecteer ik het volledig als u dergelijke persoonlijke gegevens niet publiekelijk bekend wilt maken.   Natuurlijk. wat je in een andere post zei over dat er slechts drie graden zijn, voor degenen die de Blue of Craft Lodges bijwonen, hoewel je hebt verklaard dat je 32e bent, ik neem aan dat je ofwel Scottish Rite of the York Rite’s bent gelijkwaardig.

Ik hoop persoonlijk aanwezig te kunnen zijn in het geval dat u ooit wordt uitgenodigd verder te gaan dan de 33e graad. Ik zou degene willen zijn die belast is met de kennismaking met Lucifer. Ik verwacht dat je waarschijnlijk terug zult komen om te zeggen dat er na de 33e geen verdere vooruitgang is. Wel, als je geluk hebt, zal er een leuke verrassing voor je in petto zijn, ergens in de rij. Ik hoop van harte dat het zover komt.

ATS: Dat je herhaalde ontmaskerde complottheorie je juist hier laat zien om te hoopen.

HH: Dat woord ‘debunked’ brengt me altijd een hartelijke lach. Sommige mensen lijken te denken dat het gooien van het woord ‘debunked’ rond betekent dat het echt is geweest. De overgrote meerderheid van ‘debunking’ heeft meer gaten erin dat de ‘complottheorieën’ bedoeld zijn om het zwijgen op te leggen. Net genoeg van een ‘omhulsel’ om diegenen te helpen die echt niet willen dat de Waarheid waar is, om te blijven geloven dat dit niet zo is, zodat ze hun hoofd nog een tijdje in het zand kunnen terugplaatsen.

Hoe dan ook, ik moet doorgaan met vragen van mensen met een open geest, ik laat je met mijn groeten achter, ga door met je goede werk.  . . .

ATS: In de loop van mijn leven heb ik af en toe gebruik gemaakt van gebed, sommige formeel en sommige niet met echt verbluffende en bijna onmiddellijk fysieke resultaten. Ik heb deze resultaten ter harte genomen als persoonlijk bewijs dat een hogere kracht of krachten op een zinvolle manier kunnen reageren op mij en misschien op iedereen; Toch sluit ik de mogelijkheid van toeval niet uit. Zou u vanuit uw uitkijkpunt alstublieft genadig genoeg zijn om dit fenomeen te belichten

HH: toeval bestaat niet. Niets gebeurt toevallig.   Het leven is in een constant proces van communicatie met ons. Alleen meestal zijn mensen te druk om het op te merken.   Onze Oneindige Schepper verlangt ernaar dicht bij ons te zijn. In werkelijkheid is hij dichterbij dan de meeste zouden geloven, ze merken hem gewoon niet. Terwijl ze hem elke dag op straat passeren, wanneer hij hen hun wisselgeld geeft in de winkel, wanneer je haar in bed stopt en haar een welterustenavond geeft, wanneer je hem platdrukt terwijl hij je badkamermuur naar zijn web rent. Wanneer er niemand anders in de kamer is dan ‘jij’.

De belangrijkste reden waarom mensen hun ‘gebeden’ niet hebben beantwoord, is omdat ze niet echt geloven dat ze dat zullen doen. Heb geen ‘geloof’ in onze Oneindige Schepper, vertrouw op hem. De meest krachtige vorm van ‘gebed’ is Thanksgiving. ‘Nog voordat je het vraagt, heb ik het je al gegeven’. Thanksgiving, is weten dat onze Oneindige Schepper je heeft voorzien zoals hij beloofde en daar dankbaar voor is, nog voordat je de resultaten ziet. Hoe meer we vertrouwen in onze Schepper, hoe meer resultaten we krijgen.

Het leven geeft ons wat we verwachten dat we zullen ontvangen. (Omdat alle gedachten creatief zijn). Als we opstaan, en verwachten dat we een slechte dag hebben, vaker wel dan niet, dan is dat precies wat we zullen krijgen.   Maar onthoud dat het in beide richtingen werkt.

ATS: En deze zou de hoaxersokkenpoppop zijn (nieuwe naam, alle berichten in deze thread, handelend als de coach voor het OP), gemaakt om hem / haar het aura van geloofwaardigheid te geven.

HH: Oh lieverd. Je grijpt echt wanhopig naar rietjes. Elke beheerder kan de macht hebben om te zien of ik meerdere accounts gebruik. Ik zou meer dan blij zijn als een Admin zou zeggen of ik het ben. Omdat ik dat niet ben. Twee accounts zullen voor mij laten zien. ‘Hidden-Hand’, mijn eerste die ik nooit de bevestigings-e-mail heb ontvangen, en deze, ‘Hidden_Hand’, waar ik de bevestiging voor kreeg.   My Infinite Creator geeft me de enige ‘geloofwaardigheid’ die ik nodig heb, of die ik trouwens ook wil.

ATS: Hidden_Hand, ik heb genoten van het lezen van je berichten als voor niets dan het ongebruikelijke (voor ATS ‘klokkenluiders’ toch) feit dat het niet opsommingsteken met slechte schrijven, grammer en typos. Mag ik met respect aanbevelen dat je de volgende keer een andere locatie kiest? (Ik hou zelf van ProjectCamelot). In ieder geval lees ik nog steeds met een open geest maar met een sceptische geest.

HH: Bedankt. We zijn op de hoogte van Project Camelot. Ze doen opmerkelijk werk. Hoewel ik niet wist dat ze ook een forum hadden, als dat is wat je suggereert? Niet echt mijn omgeving, meestal met internet. In feite heb ik zelden tijd om er zelfs op te werven. Ik heb echt genoten van deze tijd van het omgaan met anderen via ‘cyber-ruimte’.

Nou, als je een game bent voor een ‘opdracht’, of misschien iemand anders als je de tijd niet hebt, zou ik blij zijn als iemand dit onderwerp verzamelt (minus de ‘onderbrekingen’) zodat het bericht verschijnt met slechts de feitelijke stroom van vragen en antwoorden, en post het daar in één stuk, als je dat wilt. Zoals ik al eerder zei, koos ik voor ATS omdat ik op betrouwbare wijze werd geïnformeerd dat het een van de forums is met een hogere mate van intelligentie en redenering onder zijn leden. Over het geheel genomen, uit mijn ervaring hier, ben ik geneigd het hiermee eens te zijn.

Hoewel, als u denkt dat dit van waarde is voor Camelot, bent u in ieder geval van harte welkom om dit bericht te verspreiden. Hoe meer mensen het kan bereiken, hoe beter.

ATS: Ik heb tegenwoordig heel weinig dromen, maar ik heb er gisteravond een gehad en het heeft me ertoe aangezet om een ​​vraag voor je te stellen. Ik vind het verbazingwekkend dat van alle onderwerpen die het universum te bieden heeft, het mij dit biedt

HH: Niets bij toeval mijnheer, niets toevallig.   Dreams zijn een belangrijke methode die onze zielen gebruiken om met ons te praten. De bewuste geest is meestal te druk en afgeleid, om te horen wat de Geest te zeggen heeft. Dus het heeft de neiging om in plaats daarvan het onderbewustzijn te gebruiken.

ATS: Hidden_Hand, ik heb mijn hele leven lang dichtbij en ver gezocht naar antwoorden op vragen.   Als ik je woorden lees, ben ik van binnenuit gedwongen om hun volledige betekenis en waarachtigheid te onderzoeken. Ik ben gedwongen om ze ten volle te onderzoeken. En ik ben beschuldigd hen te vergelijken met de waarheid in mij.

HH: Dat is precies zoals het zou moeten zijn. Nogmaals, ik zou je willen aanmoedigen om NIET blindelings te accepteren wat ik zeg als ‘de waarheid’. Het was nooit mijn bedoeling dat iemand zo’n beoordelingsfout zou maken. Dat wil niet zeggen dat mijn woorden niet waar zijn, maar dat je ze moet afwegen, op ze moet mediteren en voor jezelf moet beslissen in het licht van je intuïtie en innerlijke gevoelens, of deze woorden nu wel of niet ‘waar’ zijn voor jou.

ATS: Hidden Hand, mijn vraag stel ik je voor, met het grootste respect en nederigheid, wie sta je voor als we allemaal naar huis worden geroepen?

HH: We zullen staan ​​zoals iedereen zal zijn, voor onze One Infinite Creator.   We weten al wat ons te wachten staat in onze komende 4e Density Negative Polarity-wereld. We zullen de Negativiteit van onze eigen schepping moeten ervaren en weten hoe het voelt. We zullen moeten werken aan het karmische effect van onze acties. Maar tegelijkertijd, wetende dat dit een mooie en ingewikkelde game is die we hier allemaal samen creëren, weten we ook dat we zullen worden beloond met een hartelijk ‘dank u’ en ‘goed gedaan werk’, voor het Offer we hebben gemaakt, door deze Negatieve Polariteit in jouw Spel voor je te brengen, dat je het verstandig mag gebruiken, om te zien wat je niet bent.

Bedankt voor je vragen, we wensen je het allerbeste en vragen onze oneindige schepper je te zegenen.

ATS: Zoals u ons vrijdag zult verlaten, zou ik geïnteresseerd zijn in het vinden van verificatie voor andere mogelijke informatiebronnen voor deze kennis. U hebt de ‘RA’ -channelingen genoemd, maar ik zie ook overeenkomsten in drie andere bronnen die in deze en andere forums op internet zijn besproken. Ik zou het op prijs stellen als u de informatie van deze bronnen in het licht van uw berichten beoordeelt. Ze zijn ACIM (een cursus in wonderen, alledgedled gechanneld door de Christos), The Edgar Cayce Material (waarin de RA-entiteit mogelijk een rol heeft gespeeld) en de ‘Terra Papers’. Kunnen degenen onder ons die proberen ons begrip van deze zaken voort te zetten, iets nuttigs vinden uit deze bronnen?

HH: ACIM heeft enkele kernwaarheden erin, voornamelijk volgens de Wet van Straling en Aantrekkingskracht, maar het is ook bezaaid met onnauwkeurigheden.   Ik ben niet op de hoogte van ‘de Terra Papers’.

Edgar Cayce’s werk is aanzienlijk. Er zitten veel verstoringen in, maar voor degenen die een onderscheidende geest hebben, is er veel sterk vlees dat kan worden ingenomen door het te lezen. Houd een open geest, maar weeg het allemaal op (zoals elke filosofie die je toestaat om de heilige ruimte van je geest binnen te gaan) en neem de Waarheden die resoneren met jou.

ATS: u noemde ook twee eerdere contacten (1999 en 2003), kunt u wat meer licht en details over die bronnen schrappen, aangezien ik aanneem dat zij niet als bevoorrecht mogen worden beschouwd voor degenen die erom vragen?

HH: Helaas is dat buiten mijn bereik. Het materiaal uit 2003 werd verwijderd door de Admins van de site waar het gedeeld werd, omdat ze vonden dat het ‘te veel controverse veroorzaakte’, en het materiaal uit 1999 werd niet vrijgegeven om dezelfde redenen als die ik hier deel. Er zat veel waarheid in, maar onze doelen zijn sindsdien op verschillende manieren veranderd, en het zou misleidend zijn als ik je nu in deze richting zou wijzen, sterker nog, ik ben specifiek door mijn eigen upline geïnstrueerd om dit niet te doen. Het spijt me.

ATS: bedankt voor je hulp, Namasté

HH: Graag gedaan. Dat is een prachtig woord om uw communicatie met te hebben beëindigd.   Als iemand echt zou leven volgens zijn essentie, ‘om de goddelijke vonk in ieder van ons te erkennen en te eren’ zouden we een massale positieve oogst tegemoet gaan.   Namasté ook voor jou. We vragen dat onze One Infinite Creator je zegent en je pad bewandelt.

ATS: Ik vraag me af of Hidden_Hand iets heeft gelezen dat The Law of One heet. Ik heb er alleen doorheen geplukt (ik ben er net achter gekomen na het lezen van deze berichten) … maar het lijkt opmerkelijk veel op de antwoorden van H_H hier.   http://www.lawofone.info …   Dus is dit de hoax-bron of is dat boek in plaats daarvan de ‘waarheid’? Misschien zou H_H kunnen antwoorden …?

HH: Ik heb al eerder in het onderwerp naar dit (The Ra-materiaal) verwezen.   Zoals ik toen al aangaf, ja, het is momenteel de meest accurate publieke informatie die beschikbaar is in deze wereld, en ik raad iedereen die een onderzoekende geest heeft aan om te lezen.   Ik heb sommige, maar niet alle boeken gelezen toen ze voor het eerst uitkwamen, ongeveer 25 jaar geleden, en het is zeer vergelijkbaar met de kennis die mijn familie heeft en die vele generaties lang zijn doorgegeven.

Het is ongeveer 85-90% nauwkeurig. De onnauwkeurigheden deden zich voor toen het kanaal zwak was en niet opzettelijk waren. We kennen Ra (de entiteit) heel goed, en zijn blij dat ze nu nog steeds hier op deze planeet werken ‘achter de schermen’ om zich voor te bereiden op de Grote Oogst.

Ik denk dat ik nu op de hoogte ben van uw vragen, als ik die heb gemist (die niet onbelangrijk zijn, zoals welke auto ik bijvoorbeeld bestuurt), laat het me dan weten.   We hebben nog twee sessies over en dan moet ik afscheid nemen. We kijken ernaar uit je morgen te zien.

Vierde sessie:

HH: Ok, zoals ik al zei, helaas is mijn resterende tijd korter dan gepland. Dit was onvoorzien en onvermijdelijk. Ik zal niet genoeg tijd hebben om al je vragen te beantwoorden, dus zal ik mijn resterende tijd grotendeels concentreren op jou, wanneer ik antwoord op die vragen waarvan ik voel dat ze uit het hart komen, degenen die worden gevraagd door degenen die oprecht kijken iets samen met hen mee te nemen van import uit ons discours hier samen. Mijn tweede focus zal liggen op het beantwoorden van andere intelligente of inzichtelijke vragen die kunnen worden gebruikt om ons discours verder te ontwikkelen. Ik wil zo veel mogelijk meegeven als ik in staat ben, in de korte tijd die we nog hebben. Ik zal ook, voor zover mogelijk, andere vragen beantwoorden die volgens mij belangrijk zijn in het grote geheel van dingen, wat betekent dat zelfs als de vraag lijkt te zijn van iemand die meer probeert dingen te vinden om te ‘ontmaskeren’, als die vraag uiteindelijk nog steeds dient een groter doel, ik zal mijn best doen om te antwoorden.   Houd er rekening mee dat, in het licht van het bovenstaande, veel van mijn antwoorden meer beknoptheid zullen gebruiken die ik idealiter zou willen, hoewel dit noodzakelijk is, om zoveel mogelijk van jullie te beantwoorden als ik kan ..   Zonder verdere vertraging zal ik doorgaan met onze verhandeling:

ATS: Ken je mij? Weet jij wie ik ben? Welk deel speel ik in dit alles? Wanneer zal ik wakker worden? Zal ik wakker worden? Moet ik wakker worden? Ik voel het in me, maar ik ben bang om het uit te laten? Help me!

HH: ‘Ken’ ik jou, als de geïndividualiseerde menselijke uitdrukking die mij typt over cyberspace? Nee, dat doe ik niet.   Welk deel speel je in dit alles?   Welk deel wil je spelen? De keuze is zoals altijd geheel van u. Of je je er nu bewust van bent of niet, je co-creëert de verhaallijn op deze planeet. Mijn advies is om dit bewust te doen.

Wanneer word je wakker?   Wanneer wil je wakker worden? Wil je helemaal wakker worden? Als uw antwoord op deze vraag ‘ja’ is, gebruik dan de Catalyst en hulpmiddelen die wij u hebben verstrekt. Ik heb veel subtiele, niet zo subtiele en zelfs openlijk flagrante uitspraken gedaan over dit onderwerp, over hoe je ervoor kunt kiezen om dit te doen.   ‘Ik voel het in me, maar ik ben bang om het uit te laten? Help me!’   Waarom ben je bang? Reageer niet op die vraag, maar vraag het liever aan uzelf, tijdens uw stille tijd, waar u aan uzelf werkt. Je werkt toch aan jezelf, of niet? Zo niet, dan zou het nu een goed moment zijn om te beginnen. Zit in stilte. Schakel alle niet-essentiële elektrische apparaten uit. bijv; de koelkast laten staan, is waarschijnlijk een goed idee. (Het elektromagnetische veld dat ze creëren, verstoort je hersengolfpatronen en maakt het moeilijk voor je geest om de diepere alfa- en theta-toestanden te bereiken die bevorderlijk zijn voor diep ontspannen en het horen van je innerlijke stem).

Vraag je Infinite Creator om je te helpen. Bedank haar, omdat je weet dat hij dat zal doen.   Wees eerlijk tegen jezelf. Waarom ben je bang? Vergeet niet dat dit een spel is dat je speelt en dat het geen realiteit is. Wanneer je je Schepper in je ontdekt en leert kennen, zul je weten dat er niets te vrezen valt.   Wees de sterke en moedige ziel die diep van binnen, je weet dat je bent. Verberg je Innerlijke Licht niet. Vertrouw jezelf en schijn je licht in de duisternis.   We vragen onze One Infinite Creator om je te begeleiden en je pad te verlichten.

ATS: Zijn de PTB [Powers That Be, Wes Penre’s commentaar] gericht op het creëren van een negatief punt in het universum om de balans van ons universum te verstoren?

HH: Nee.

ATS: Was het 911-ritueel de oprichting van een sterrenpoort?

HH: Nee, het was een Ritueel Menselijk Offer. Dat, en de voor de hand liggende katalysator voor de zogenaamde ‘War on Terror’.

ATS: Kunnen de voorspellingen van de federatie van licht’s ‘Goodchild’ in zekere zin waar zijn in plaats van een UFO of kan ons begrip van een UFO lichtdragers zijn die van invloed zijn op de stijgende / dalende mensheid naar een hogere / lagere vibratiestatus?

HH: Ze heeft een goed hart. Ze heeft gewoon afgestemd op het ‘verkeerde kanaal’ en naar het verkeerde programma geluisterd. Ik heb al eerder gezegd dat als iemand de gepaste bescherming en onderscheidingsvermogen niet uitoefent, wat in eerste instantie een positief kanaal was, gemakkelijk onbewust kan worden beschadigd door een negatief kanaal. Wanneer ze je datums en tijden beginnen te geven, weet je dat er iets mis is. Het geven van datums en tijden die niet zullen gebeuren, slaagt erin het Licht van de boodschap van de channeler uit te brengen, door de geloofwaardigheid van de boodschapper te vernietigen.

ATS: Is het creëren van angst, terreur, horror en lijden door jouw soort om losbandige emoties te creëren voor het voeren op het moment van de oogst?

HH: Nee.

ATS: Zijn de bloedlijnen die zijn doordrenkt met de oude wijsheden proberen om zelf god te worden?

HH: het is niet nodig om te proberen. De mensheid moet verder groeien dan het stagnerende concept van ‘goden’. Het idee van ‘god’ neemt de Kracht uit eigen hand en plaatst het op een of andere schaduwachtige onbekende figuur, ergens ‘daarbuiten’. Met andere woorden, buiten jezelf. In plaats van ‘god’, zie ‘Schepper’.   U hoeft dus niet te ‘proberen’.   We zijn al makers. En zo ben jij. De enige vraag is: wil je bewust of onderbewust creëren?

ATS: Wat is 11.11?

HH: zie het als een wekker. Waar zijn wekkers voor?

ATS: leg uit hoe pasgeboren baby’s na de geboorte doordrenkt zijn met geesten.

HH: Dat zijn ze niet. Een ziel komt zijn fysieke container gewoonlijk lang vóór het geboorteproces binnen, soms later, maar nog voor de feitelijke geboorte.

ATS: werkt een dergelijke website als negatief genereren?

HH: Dat hangt ervan af hoe je het gebruikt. Het kan zowel negatief als positief zijn.   Het is aan jou hoe je het potentieel gebruikt.

ATS: Wat is er mis met het hebben van een ego en waarom proberen de new age-religies het ego te onderdrukken? Zonder een ego lijkt het alsof je niet kunt nadenken over zijn eigen bestaan. Of in feite leren van de schat aan kennis waar we naar zoeken in het maken van fouten en het corrigeren van die fouten.

HH: Er is niets ‘fout’ aan het hebben van een ego.   Je ego is een uitstekende en onschatbare tool. Maar zoals bij elk hulpmiddel, als je het niet onder controle hebt, heeft het de potentie om gevaarlijk te worden, en doe je en anderen veel schade.

ATS: H.H. Vreemd genoeg, mijn zorg is dat ik zal worden gerecycled terug naar het wiel van het leven en herboren worden met een nieuw brein en alles verliezen wat ik zo moeizaam heb geleerd in dit leven.

HH: Your Soul onthoudt alles wat je ooit hebt meegemaakt. De enige reden dat je het je nu nog niet herinnert, is te wijten aan wat we de ‘sluier van vergeetachtigheid’ noemen. Als je in elke nieuwe incarnatie bent gekomen met toegang tot je Soul-geheugen, heeft het geen zin om naar ruimte / tijd te komen. Het zou hetzelfde zijn als het spelen van een computerspel met alle cheats. Je zou niets leren, en het heeft plezier nodig om het spel te spelen. Onthoud dat dit huidige fysieke lichaam dat je bij je draagt, niet is wie je bent. Het is gewoon het vat voor je essentie. Wie je bent, is echt en kan niet worden vernietigd. Je zult al je herinneringen aan deze levenservaring behouden zodra je het rijk van tijd / ruimte passeert, of dat wat sommigen ‘Hemel’ noemen. ruimte / tijd is illusie, tijd / ruimte is echt. Dat Oneindige Wezen dat in en rond je ‘lichaam’ leeft, namelijk je Ziel, is wie je werkelijk bent. Het deel van jou dat denkt, voelt en liefheeft. Het zal altijd een deel van je zijn.

ATS: Mijn droom is om een ​​meester te worden zoals jij.

HH: Ik ben geen meester. Ik ben een groeiende en evoluerende ziel, net zoals jij bent. We bevinden ons in verschillende stadia van onze ontwikkeling. Je komt naar waar je wilt zijn. Het kost tijd en geduld. Zorg ervoor dat je tijd vrijmaakt om van de reis te genieten.

ATS: Ik probeer elke dag mezelf onder de knie te krijgen en te veranderen. Om een ​​geest te ontwikkelen die meesterschap over mijn lichaam heeft. Ik heb het gevoel dat ik in dit leven zo ver ben gekomen en toch niet ver genoeg.

HH: je bent op het goede pad, omdat je bewust voor jezelf kiest. Velen zijn er in deze wereld, die zich niet eens bewust zijn van zo’n concept. Maar bedenk dat het niet alleen de geest is die je moet ontwikkelen, maar ook je ziel. Werk zowel met je gevoelens als met je gedachten. Cultiveer compassie (want dat is het belangrijkste waarmee je begint te werken in 4th Density). Zie jezelf in alle ‘anderen’ en behandel ‘anderen’ zoals je zelf behandeld wilt worden. Onthoud dan dit ene cruciale ding:   Er zijn geen ‘anderen’.

ATS: Mijn droom is om op een dag persoonlijk grote meesters zoals jij te ontmoeten en te leren wat je weet.

HH: Dan is dit wat je moet doen:   Ga en zoek een spiegel voor jezelf. Staar er diep in en zeg dan dit magische woord:   ‘Hallo’.   En je zult ons inderdaad ontmoeten, back stage, als het spel eenmaal voorbij is. Als je ons ‘out of costume’ ziet, zul je ons herkennen als je oude vrienden.

ATS: Bedankt dat je hier bent gekomen en je enorme kennis van het universum hebt gedeeld. Ik moet veel nadenken.

HH: Graag gedaan. Bedankt voor je vragen. Ik voel de wens in je om vooruit te komen. Je hebt het in jezelf, om alles te zijn wat je wilt worden, en nog veel meer dat je je nog niet eens kunt voorstellen.

We kijken ernaar uit om te gaan zitten voor een goede oude herinnering aan jou aan de andere kant. Blijf intussen In vertrouwen blijven en aan jezelf werken en leef elk moment in Thanksgiving aan onze One Infinite Creator.   Moge onze Oneindige Schepper je zegenen en leiden.

ATS: geëerde heer (of mevrouw)   Ik wil degene zijn die een nieuw planetair energiesysteem ter wereld brengt. Omdat wordt verondersteld dat de ‘families’ over grote kennis beschikken, vraag ik nederig om toegang tot dit kleine beetje benodigde informatie.   Een U2U-bericht om een ​​veiliger communicatienetwerk op te zetten, zou prachtig zijn, neem ik aan.   Ik ben me ervan bewust dat ik nooit een ‘lid’ kan zijn, maar ‘acoliet’ zou voldoende zijn.   Ik ben me er ook van bewust dat er een compromis in het verschiet ligt, en discussies hierover zouden met respect worden gevoerd, maar niet met gegarandeerde acceptatie.   Ik wacht op uw antwoord.

HH: Het spijt me, dat dit niet mogelijk is. De ene is Born in the Family, en wordt op een zeer specifieke en rigoureuze manier grootgebracht, waardoor een onwrikbare loyaliteit ontstaat. Het doet er niet toe hoe scherp en oprecht iemand is om ons te ‘vergezellen’, we kunnen alleen ons vertrouwen stellen in degenen die op onze manier zijn opgevoed. Ik zou niet willen dat het conditioneringsproces door iemand wordt doorlopen, het kan af en toe slordig zijn en het is te laat om met het proces te beginnen zodra de kindertijd voorbij is.

Wat betreft verdere communicatie, helaas is dit ook niet mogelijk of toelaatbaar voor mij.   Ik heb tijdens deze verhandeling zoveel informatie gegeven als voor mij toelaatbaar is. Er zijn veel informatieve ‘edelstenen’ op deze pagina’s, voor degenen die echt zichzelf willen ontwikkelen. Sommige liggen voor de hand, andere zijn subtieler en meerlagig. Neem ze ‘binnen’ en vraag je Oneindige Schepper om je inzicht te geven.

Wij wensen u het beste op uw reis en kijken ernaar uit om u te zien op het ‘aftershow’ -feest.

ATS: ik ben nog steeds niet duidelijk over wat deze oogst is. Een ‘oogst’ betekent om te oogsten wat is gezaaid – door jou!

HH: Niet door ons. We hebben niet gezaaid, onze Oneindige Schepper wel. We oogsten niet, onze oneindige schepper wel.

We helpen de oogst te bereiden, door het kaf van het koren te scheiden, bij gebrek aan een meer eloquente metafoor.

ATS: zal het een ogenblikkelijke verandering zijn, waarvan er niet langer het fysieke rijk zal bestaan ​​zoals we op dit moment weten dat het is en als een ‘illusie’ ervaart?

HH: Ik heb dit elders in het onderwerp al besproken. Ik zou u willen aanmoedigen om opnieuw te lezen en de informatie te vinden die ik al heb gepresenteerd over hoe de oogst zal plaatsvinden en wat de verschillende variaties van ervaring zullen zijn.

ATS: Bedankt voor het beantwoorden van mijn vorige vragen. Ik heb er nog meer, als dat goed is?

 1. Hoe kan karma worden overwonnen, of helemaal niet? Is er een einde aan de karmische cyclus?
 2. Is tijd precies zoals we het waarnemen, of is het een andere 3D-illusie?
 3. Worden uw gezinsleden geboren met de kennis van wat ze zijn en waar ze vandaan komen? Zo niet, en alles is onderwezen en doorgegeven, heb je ooit iets betwijfeld of in twijfel getrokken?

Bedankt.

HH: Graag gedaan.

1). Nee, Karma kan niet ‘overwonnen’ worden, het moet ‘bewerkt’ worden. Met andere woorden, als je iemand hebt gekwetst, hetzij fysiek, emotioneel of anderszins, zul je op een later moment moeten ervaren hoe dat voor hen voelde. De Wet van Karmisch Effect is geen ‘straf’, het is een leermiddel dat is ingesteld om persoonlijke groei en ontwikkeling te bevorderen. Als je de consequenties van je acties moet voelen, is de kans groter dat je de volgende keer een andere koers kiest. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat het beide kanten op werkt. Zoek daarom om ervoor te zorgen dat het effect van je aanwezigheid op die ‘anderen’ die je op je reis tegenkomt, positief en heilzaam is.

1b). Een Karmische cyclus wordt voltooid zodra je de lessen hebt geleerd die voor jou zijn bedoeld. Als je dezelfde fouten blijft herhalen, blijf je fietsen totdat je de boodschap krijgt en de cyclus doorbreekt. Maar ja, uiteindelijk zullen we allemaal leren wat we moeten leren, en we zullen allemaal onze weg naar huis vinden. Voor sommigen duurt het gewoon langer dan anderen.

2). Lineaire tijd wordt nauwkeuriger omschreven als een opzettelijke vervaardiging. De ware aard van de tijd is cyclisch. Maar onthoud ook dat zelfs de cyclische tijd deel uitmaakt van de Schepping, en de Schepping, hoe mooi ook, is ook een Illusie, of beter gezegd, een Gedachte-Vorm van onze Oneindige Schepper. De schepping is niet echt, maar de schepper en medescheppers ervan.

3). Dit is een uitstekende vraag. Ik zal er wat tijd aan besteden:   Ten eerste moet er onderscheid worden gemaakt. Wanneer ik in dit specifieke antwoord over familie spreek, verwijs ik naar de hoogspanningslijnen, dat wil zeggen; degenen die niet afkomstig zijn van deze planeet. De bloedlijnen waarvan je weet, terwijl ze deel uitmaken van onze uitgebreide familie, worden niet met dezelfde mate van (spirituele / esoterische) kracht geboren die we zijn, en in dit antwoord verwijs ik naar onze ware en zuivere familie. We worden niet geboren met dezelfde sluier van vergeetachtigheid als je bent. De sluier is nog steeds op zijn plaats, maar zou het best nauwkeurig beschreven kunnen worden als enigszins ‘dunner’. We zien de ‘onzichtbare’ verbindingen van het leven die voor je verborgen zijn, omdat we toegang behouden tot meer dan alleen het perspectief van de 3e Dichtheid. Niet ongelijk aan de manier waarop sommige mensen kunnen zien wat jij aura’s noemt. Dit komt omdat je naar boven werkt, terwijl we ervoor hebben gekozen af ​​te treden om je te helpen. We zouden dit niet zo succesvol kunnen doen als we alles dat we geleerd hadden moest vergeten. Met andere woorden, voor jou lijkt alles ‘apart’ te zijn. We zien dat dit niet het geval is. We hebben geen ‘directe’ Soul Memory, zoals op de manier waarop je je herinnert wat je gisteren hebt gedaan, maar we kunnen toegang krijgen tot elk deel van ons Soulgeheugen dat we zo hebben gekozen als we ons erop concentreren, vaak in een meditatieve staat. Persoonlijk zijn mijn ervaringen weer anders, op andere manieren, vanwege mijn specialiteit in de spirituele disciplines. Maar ik zal daar later in meer detail op ingaan als antwoord op een andere vraag.

Ja, informatie wordt inderdaad doorgegeven, maar in tegenstelling tot jezelf, kan een ieder van ons met enige moeite de geldigheid van die informatie uit ons Persoonlijke en groepszielgeheugen controleren. eigenlijk, waar jij jezelf als ‘gescheiden’ menselijke wezens ziet, we zien en weten, dat we Eén zijn.

ATS: Dan ben ik blij dat ik dat punt heb opgepikt. Ik vond het een echte lichtstraal. Maar ik weet niet goed wat ik ermee moet doen. Deze informatie voelt alsof het me moet troosten, en toch is het moeilijk om me op mijn gemak te voelen, wetende dat ‘kwaad’ ons gedeeltelijk maakt wie we zijn. Maar toch bedankt.

HH: ‘Kwaad’ is niet wie je bent. Het maakt deel uit van de complexe reeks illusies, die je gebruikt in 3rd Density, om je te laten zien wie je niet bent. Hoe verder je door de Densiteiten werkt, hoe minder Polariteit een belangrijke rol speelt in het spel. De zesde dichtheid, de dichtheid van eenheid, is het laatste niveau dat polariteit een factor is, maar zelfs dan is het op een heel andere manier van invloed. In plaats van positief / negatief in balans te brengen, balanceer je Liefde / Licht, Mededogen / Wijsheid.

ATS: Dat klopt, en ik ben blij dat je dat aan mij hebt uitgelegd. Ik denk dat wat ik echt bedoelde toen ik zei dat je ‘verlicht’ bent, is dat je essentie niet ‘slecht’ of corrupt is. En dit verlicht je vanuit mijn perspectief, omdat ik een idee had gesmeed van de heersende elite bestaande uit terminaal corrupte zielen.

HH: Geen ziel is terminaal beschadigd. Elke ziel is een mooi geïndividualiseerd deel van onze One Infinite Creator. Zielen spelen karakters in het spel van incarnatie. Zielen kunnen heel gemene en vervelende karakters spelen, maar onder de vermomming zullen ze altijd mooi zijn. Onthoud dit, telkens als een van deze mooie Zielen je ‘mishandelt’ als een deel van hun verhaallijn. Ze spelen gewoon hun rol, zoals elke goede acteur dat doet op het podium. Wees dankbaar voor hun Sacrifice en leer de lessen die ze je brengen.

ATS: Je zegt dat we ons allemaal vermengen tussen incarnaties, maar ik vermoed dat de aard van onze perceptie en interactie in dat rijk niet vergelijkbaar is met onze Aardse interactiemethoden en daarom zal er als een verenigd wezen geen onafhankelijk ‘gelach’ zijn. Ik heb een paar (wat ik voel zijn waarschijnlijk laatste) vragen voor u:

HH: Niet zo. Denk in termen van geïndividualiseerde Zielen, die kunnen zien en begrijpen dat ze niet gescheiden zijn, maar onderling verbonden. Het is een illusie, dat ‘ruimte’ ‘leeg’ is. Je zult nog steeds als individu interacteren, maar tegelijkertijd zul je zien hoe we allemaal één zijn. Het is moeilijk uit te leggen op een manier die de 3e dichtheid zinvol maakt. We hebben gewoon niet de woorden of concepten om het te beschrijven.   We hebben geen woorden meer nodig waar we naartoe gaan.

ATS: 1) Hoe weet je dit allemaal? En ik bedoel echt WETEN. Het is duidelijk dat je diepgaand hebt geleerd over de aard van het bestaan. Maar hoe ken je deze eerste hand? Hoe is het meer dan geloof voor jou? Heb je ‘vergeten’ kunnen vermijden bij reïncarnatie?

HH: Ik heb hiernaar verwezen in mijn antwoord op de vorige poster.

ATS: 2) Je lijkt te suggereren dat je methoden van fysieke slavernij bedoeld zijn om ons te dwingen tot spiritueel ontwaken. Maar als dat zo is, waarom worden dan methoden van spirituele onderdrukking gebruikt tegen de algemene bevolking (chemicaliën, georganiseerde religie, sociologisch)? Ik begrijp waarom je onze materiële levens belemmert, maar niet waarom je onze spirituele ontwikkeling belemmert.

HH: Zie het als een ‘test’.   Is het je ooit opgevallen, hoe net als je denkt dat je iets hebt gevonden dat echt ‘voelt’ als Waarheid voor jou, dan zal er iets komen om je eraan te laten twijfelen? Om je de waarheid te laten twijfelen, en daardoor ook aan jezelf te twijfelen door het te geloven?

Het gebeurt bijna altijd, bijna elke keer dat je een nieuwe openbaring hebt die je helemaal enthousiast maakt. En het gebeurt, nogal door ontwerp. Je kunt dit echter niet zien, omdat het buiten het begrijpen van de 3e Dichtheid gebeurt, in een rijk waar alles als aangrenzend kan worden gezien en gerelateerd aan al het andere. Syncronicity. Allemaal een magisch onderdeel van de ingenieus creatieve geest van onze Oneindige Schepper en een uitstekend gevoel voor humor en ironie.

Kun je zien hoe de ‘test’ werkt?   Net als je iets vindt dat je hebt afgewogen en ontleed met je onderscheidingsvermogen, en hebt besloten om het in je concept van ‘Waarheid’ te integreren, gaat het samen met je nieuwe overtuigingen de uitdaging aan. Meestal in de vorm van een evenement, of iets dat ‘anderen’ kunnen zeggen om je te verdrijven.

Je spirituele ontwikkeling, net als alle andere aspecten van je progressie, is iets waarvoor je moet werken. Hoe weet je of je nieuw ontdekte ‘waarheid’ echt waar is, als je er nooit op bent getest.   De test, is dit:   Wie vertrouw je in het aangezicht van een uitdaging?

Vertrouw je wat de ‘buitenwereld’ je laat zien?   Of houd je vast aan dat wat ‘voelt’ als Waarheid, diep in je?   Dat is iets dat u alleen voor uzelf kunt beantwoorden.   Het spijt me dat ik niet de tijd heb om op al uw vragen te reageren, dus heb ik degenen geselecteerd die ik het belangrijkst vond.   Ik heb genoten van onze communicatie Cythraul en ben blij dat ik je kennis heb kunnen maken.

Nou, ik moet doorgaan met meer vragen. Ik vraag dat onze Oneindige Schepper je zegene en je op je pad leidt en je de Moed van je overtuigingen geeft.   Wees een goede vriend, ik kijk er naar uit om je te ontmoeten als we de game hebben voltooid.

ATS: Ik heb nog een vraag voor je als ik mag.

Welke vraag is nog niet gesteld, maar dat is het belangrijkste voor ons om te weten of dat zo is? En als er een is zou je het nu als gevraagd beschouwen? Ik weet niet zeker of deze een goed doet, maar hij bleef gisteravond in mijn gedachten hangen.

HH: een uitstekende en doorslaggevende vraag om te stellen.   Ik denk dat wat ik zal doen, is om deze vraag te bewaren, voor het einde van onze verhandeling.   Het is een effectieve manier om onze tijd samen te beëindigen.

ATS: Hidden_Hand, ik weet dat je je probeert te concentreren op spirituele vragen en vragen over de densiteitsverandering. Maar als je een moment zou kunnen afleiden om mijn vragen over vormverandering te beantwoorden, zou ik het op prijs stellen.

HH: Dat zal ik doen, maar het moet heel kort zijn, het spijt me.   Shapeshifting is geen ‘natuurlijk’ verschijnsel. ‘Shapeshifting’ wezens / rassen bestaan ​​niet, althans zeker niet in een rijk, Galaxy of Densiteit die we ooit hebben meegemaakt.   Er zijn echter bepaalde Rituelen die ervoor zorgen dat dit kan plaatsvinden.  Het heeft te maken met het feit dat het lichaam, zoals geldt voor alle fysieke dingen, niet echt solide is. Natuurlijk, het ziet eruit en voelt alsof het is, maar in werkelijkheid bestaat alle materie uit atomaire en subatomaire deeltjes van Licht, binnen moleculen en verbindingen. Zoals ik al zei, ik ben kort door noodzaak en heb geen tijd om in de wetenschap te gaan.

Er zijn bepaalde Rituelen die, wanneer ze worden ondernomen, een reeks ‘manipulaties’ van de zogenaamde ‘vaste’ lichaamsmassa mogelijk maken. Ik heb in mijn tijd een aantal groteske afbeeldingen gezien, waar ik eigenlijk liever niet bij stilsta.   Ik vertrouw erop dat dit, hoewel op een kleine manier, uw vraag heeft beantwoord.   En deze volgende vraag zal ik voor vanavond moeten afmaken. Ik moet ergens zijn waar ik moet zijn.

ATS: H_H, ik wil je bedanken voor je verhelderende woorden. Het was een groot genoegen van mij om te lezen wat je hebt gesproken.   Ik heb echter een paar vragen ..   Terwijl ik in mezelf kijk, zie ik (voel) alsof ik een oude ziel ben die veel dingen en mogelijkheden heeft geleerd, hoe kunnen we weten hoe ver we zijn gekomen met betrekking tot het verkrijgen van een hoger spiritueel wezen tijdens de komende oogst ?

HH: U bent van harte welkom. Waardering wordt altijd op prijs gesteld.   Ik weet niet zeker of uw vraag nu verwijst naar, of als de Grote Oogst eenmaal is volbracht, heb ik al in enkele reacties gerept wat er gebeurt. dus ik ga met de eerste.   Nu is er een eenvoudige methode om je voortgang te controleren.

Ondanks wat ‘lijkt’ te gaan in ‘de wereld in het algemeen’, hoe liefdevol en harmonieus zijn je persoonlijke relaties?   Vergeet niet dat de wereld jouw spiegel is. Terug naar je de weerspiegeling, van wat je erin hebt geprojecteerd. Hoeveel argumenten vind je jezelf aantrekkelijk? Is er bitterheid en bitterheid binnen de gelederen? Kijk je naar anderen en denk je na over hoe je ze zou willen veranderen? Of, hou je van ze, en accepteer ze zoals ze zijn?

Liefhebben en accepteren van iemand, voor wie ze zijn, staat bekend als onvoorwaardelijke liefde. Dat is iets waar je veel tijd aan zult besteden, wanneer je afstudeert in 4th Density Positive. Het is een goed idee om een ​​voorsprong te krijgen. Het liefhebben en accepteren van iemand zoals ze is, betekent niet dat je abusief gedrag accepteert. Maar het betekent wel dat je de persoon (ziel) liefhebt en accepteert, niet het gedrag van de ziel. Het gedrag is niet ‘wie ze zijn’, de innerlijke ziel is wie ze zijn.

De kwaliteit van uw relaties, is een uitstekende spiegel, van waaruit u de kwaliteit van uw output kunt meten. Of, met andere woorden, dat wat u aan het creëren bent.   Kijk je naar een persoon, en concentreer je in meer of mindere mate op de dingen die je niet leuk vindt aan hen en de wens zou veranderen, of de kwaliteiten die je leuk vindt en die je bewondert?   Vergeet niet dat we hebben gezegd, dat alle gedachten, woorden en daden Creatief zijn.

Je krijgt terug Precies wat je verstuurt.   Dus als je de gedachte uitdraagt: ‘Waarom is ze zo moeilijk om mee samen te leven? Waarom gedraagt ​​hij zich altijd zo?   Stel jezelf de vraag, wat ben je precies aan het doen?   Focus hier nu, want dit is zo voor de hand liggend dat je het zou kunnen missen. En in feite doen de meeste dat ook.   Neem de ‘vraag’ weg van uw zin, en in wezen zegt u:   ‘Ze is zo moeilijk om mee te leven’. ‘Hij gedraagt ​​zich altijd zo’.   Zie je wat je aan het doen bent?   Onthoud, alle gedachten zijn creatief …   U hebt net het gedrag van die persoon gemaakt dat u wilt wijzigen. Gewoon omdat je de Wet van Straling en Aantrekking niet begrijpt.   Probeer nu een experiment:   Neem iemand mee in je leven, waar je van houdt, maar soms moeite hebt om met hem om te gaan.

Denk na over de gedachten die je over die persoon hebt geprojecteerd. De negatieve gedachten. Vraag jezelf af, komt het gedrag dat je niet leuk vindt in die persoon overeen met de gedachten die je erover hebt? Als je eerlijk tegen jezelf bent, is het een goede gok dat het zo is.

Natuurlijk moeten ze zich op die manier in de eerste plaats hebben gedragen, om je te laten merken dat je het niet leuk vond, maar we hebben soms wel dagen vrij. Hoe meer je je op dat gedrag concentreert, hoe meer je het gaat zien. Het is gewoon Leven, doen wat het doet en voldoen aan je verwachtingen over de manier waarop het voor jou zal zijn.  Nu, nadat u dit heeft herkend, wat gaat u eraan doen?

Merk eenvoudig je negatieve gedachten op terwijl ze zich voordoen, letterlijk, ‘betrap jezelf’ terwijl je ze hebt. En verander dan eenvoudig je perspectief. Richt je in plaats daarvan op de dingen die je leuk vindt aan deze persoon. Hoe je van hun glimlach houdt, het geluid van hun gelukkige lach; de manier waarop ze zo en zoiets doen, hoe behulpzaam en liefdevol ze kunnen zijn. Blijf die positieve gedachten eruit zetten. Volhard, want je hebt misschien een beetje negatief werk om als eerste ongedaan te maken, maar blijf jezelf vangen en richt je op het positieve ..   Bereid u vervolgens voor op een ‘bijna magische’ transformatie van uw omstandigheden.

Houd altijd je gedachten in de gaten en let op hun kwaliteit; omdat waar je aan denkt, direct gerelateerd is aan wat je om je heen zult zien, en wat het leven je zal laten zien. Het is het verschil tussen bewuste en onbewuste Creatie.

ATS: En hoe zit het met onze geliefden, of beter gezegd, mijn soulmate, who I Love, innig. Zal ik deze nieuwe Journey of the Harvest naast mijn dierbaren kunnen nemen?

HH: Dat hangt ervan af of je allebei al dan niet bent afgestudeerd of de cyclus moet herhalen. Hoewel je ervan verzekerd bent, zelfs als je voor één leven uit elkaar zou zijn, ben je altijd samen in tijd / ruimte (tussen incarnaties) en kun je veel toekomstige ‘levens’ (incarnaties) samen plannen.

ATS: En nog een ding, want ik weet dat er anderen zijn die verlangen naar antwoorden op vragen ..   Waarom dromen we in metaforen die nergens op slaan?

HH: ik heb vanavond geen tijd meer om voldoende te reageren, maar de korte versie is dat de universele geest spreekt in archetypische beeldspraak. Op een vergelijkbare manier gebruikt het schrift in sommige van onze oriëntaalse talen een systeem waarbij een verzameling woorden of betekenissen vervat zit in wat in wezen een ‘symbool’ is, dus de universele geest gebruikt archetypen om in de droomtijd te communiceren. Net zoals het begrijpen van een nieuw dialect, moet je gewoon de taal leren.

ATS: Heel erg bedankt H_H, ik zou graag willen dat ik je op een dag mag ontmoeten en goed kan praten.

HH: U bent van harte welkom, en het zal gebeuren zoals u wenst.   Niet nu, in dit leven, maar binnenkort, wanneer we deze game samen hebben gespeeld. Geen haast hoewel vriend, we hebben alle tijd / ruimte in de wereld. Alle tijd / ruimte in Creatie eigenlijk.   Ik moet nu gaan voor vanavond. Ik zal mijn best doen om zoveel mogelijk van jullie te antwoorden als ik morgen kan doen, voordat ik afscheid moet nemen.   Welterusten voor jullie allemaal. Ik vraag dat onze Oneindige Schepper zegene en over u waakt.

Vijfde sessie:

HH: Dit wordt onze laatste sessie samen.   Ik zal mijn uiterste best doen om zoveel mogelijk in te pakken.   Het spijt me voor diegenen die mijn eerdere post van gisteren moeten hebben gemist waarin duidelijk staat dat ik al meer vragen heb dan ik tijd heb om te antwoorden, en dat je de tijd hebt besteed aan het schrijven van onze nieuwe. Mijn tijd is zo beperkt dat ik niet op jou kan antwoorden. Ik heb een lange reis die ik binnenkort moet maken en daar niet te laat kan zijn.

ATS: Ik ben altijd erg verward en niet duidelijk geweest over het onderwerp ‘god’, omdat ik van mijn religie naar religie ben geworpen door mijn ouders, het is moeilijk om te onderscheiden welke ‘god’ te geloven of te geloven. op het vertrouwen dat de wereld om mij heen ‘god’ is en dat er niet één bepaald wezen is dat dit geloof verdient?

HH: Religie is ofwel feitelijk gecreëerd, of op zijn minst sterk door ons beïnvloed. Er bestaat niet zoiets als ‘god’. ‘God’ is een menselijk concept, wat een misvatting is van het oorspronkelijke concept van ‘Schepper’. Dit is verder verward, omdat er veel macrokosmische niveau-scheppers of logos zijn, zoals eerder is uitgelegd. ‘God’ duidt op een afzonderlijke entiteit die ‘buiten’ je is, die je moet smeken en aanbidden. Onze One Infinite Creator, en bijna al onze logo’s en sublogo’s, willen uw aanbidding niet. Ze willen dat je de Schepping begrijpt, en je plaats erin, als een Co-Schepper. Uiteindelijk is er een ‘Opperwezen’, in de vorm van de One Infinite Creator, maar we zijn er allemaal een deel van, in plaats van zijn subjecten. Geen van de namen die door uw religies voor dit ‘Opperwezen’ worden gegeven, is de ware naam, maar zij zijn inderdaad juist, in die zin dat er Eén Opperwezen is, namelijk de Oneindige Schepper. Ze hebben er gewoon verschillende concepten over, die voortkomen uit de teksten waarop hun religie is gebaseerd.   ‘Aanbid’ je Oneindige Schepper niet, maar leef liever in een staat van Thanksgiving en Service ernaar, om je in Zijn te brengen, en voor dit geweldige Spel Het heeft gecreëerd, waarin we kunnen vergeten wie we werkelijk zijn, om onthouden en onszelf opnieuw één kennen, als de Schepper.

ATS: Dus eigenlijk is de vorm die we hebben eigenlijk gewoon een lichaam met botten en huid enzovoort. Wat er toe doet is onze ziel of wezen dat in ons is, waardoor we onze omgeving en leven in twijfel trekken en ermee omgaan, dus wanneer we ‘sterven’ is de pijn en het lijden slechts een deel van onze menselijke schil, en heeft niets te maken met onze ziel of wezen die door zal gaan naar het volgende leven of de volgende dichtheid?

HH: Inderdaad. ‘pijn’ en ‘lijden’ zijn slechts aspecten van het spel. Ze voelen extreem echt terwijl we het spel spelen, en dat moeten ze ook, om je te laten geloven dat het spel echt is. Niemand sterft echt. Maar eerder is de ‘materie’ van de menselijke vorm een ​​schuurtje, net als de pop van een rups, wanneer de vlinder tevoorschijn komt. Zie fysieke incarnatie als de pop waarin je kunt transformeren.

ATS: Ik voel me alsof ik op Shelby lijk, maar ben de weg kwijt, of ik ben gewoon zo in de war en niet in harmonie met mijn innerlijke zelf dat ik niet kan achterhalen wat mijn doel in dit spel is. Is er iets dat je hier op kunt schrappen?

HH: Je doel in het spel is om aan jezelf te werken. Om te groeien, jezelf te ontwikkelen en te transformeren in een meer positief en liefhebbend wezen. Je had bepaalde doelen die je van plan was te bereiken voordat je hier incarneerde, wat een belangrijke reden is dat de sluier van vergetelheid op zijn plaats is, want als je al wist wat je doelen waren, zou het Spel te gemakkelijk zijn.

Kijk naar de dingen in je leven die je het liefst doet. Vraag jezelf wat je het meest gelukkig maakt. Ervaar deze dingen zo vaak mogelijk, omdat ze te maken hebben met sommige dingen die je hebt gekozen om in je Soul-contract te doen.   Kijk ook naar de negatieve dingen, die tijdens je leven vaak lijken terug te keren. Het is zeer waarschijnlijk dat dit ook dingen zijn die je hebt gekozen om hier naartoe te komen om aan te werken. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u ervoor koos hierheen te komen om tijdens deze incarnatie aan geduld te werken. Je zult waarschijnlijk merken dat je een neiging hebt tot ongeduld, en dat het leven vaak veel ervaringen met je zal brengen, om je geduld te ‘testen’. Het idee is dat, in plaats van je humeur te verliezen, je werkt aan je ongeduld, en besluit om een ​​meer gematigde en geduldige ziel te worden.

Deze zelfde analogie kan worden toegepast op allerlei omstandigheden waarin het leven u zal testen. Zoek naar en begin met het identificeren van terugkerende problemen die je hebt, waar je misschien moeite mee hebt en die je jezelf keer op keer lijkt te presenteren. Misschien gaat boosheid, beledigend zijn, egoïsme, haat, cynisme en de lijst door. Wanneer je terugkerende omstandigheden vindt, komt dat omdat je kans na gelegenheid wordt geboden, om aan deze problemen te werken, totdat je het goed hebt en een gedragswijze kiest die positiever is. Zodra je deze problemen met succes hebt geïdentificeerd in je leven, eraan hebt gewerkt en ze hebt gebruikt als de instrumenten voor transformatie die ze zijn, zul je merken dat deze dingen bijna lijken op te houden in je eigen taal om de kwaliteit van je personage te verbeteren. leven. Je zult ze nog steeds met verschillende tussenpozen te zien krijgen, om te controleren of je het geleerde niet bent vergeten, maar ze zullen steeds minder worden.

Ik hoop dat dit je enkele aanwijzingen geeft over hoe je de dingen kunt identificeren die je hier bent gekomen en hoe je aan jezelf kunt werken.

ATS: Mijn leven is al een tijdje in moeilijkheden, omdat ik zo doorweekt en gehersenspoeld ben geraakt in de menselijke levensvorm en manier van leven, maar de laatste tijd heb ik het gevoel alsof ik wakker word en de dingen helderder zie. Ben ik verdoemd vanwege het pad dat ik het grootste deel van mijn leven heb genomen, of kan ik nog steeds mijn ‘ziel’ redden?

HH: Je bent niet ‘gedoemd’ en je ziel heeft geen ‘redding’ nodig. Niemand’s ziel doet dat. Er is niets om het te ‘redden’. Het is goed om te horen dat je aan het ontwaken bent, en dat is nog een reden waarom ik hier op dit moment ben om met je te spreken. Onze Oneindige Schepper heeft vele boodschappers en hij gebruikt ons allemaal op onze eigen unieke manieren om te helpen met de Ontwaking en om zoveel mogelijk mensen voor te bereiden op de komende Grote Oogst.   Maar zoals ik zeg, je bent niet ‘gedoemd’, en er is niets om jezelf voor te sparen, behalve misschien uit onwetendheid. En dat bedoel ik niet op een beledigende manier, maar eerder, onwetendheid als in een ‘gebrek aan begrip’. In het ergste geval zul je zoveel 3rd Density Cycles moeten herhalen als nodig is, zodat je de dingen die je moet leren kunt leren, om verder te komen en te slagen in 4densiteit Positief. Maar één ding is zeker, je zult er uiteindelijk wel komen. Allen zullen hun weg vinden naar Huis, naar onze Oneindige Schepper. Rust ook verzekerd, dat je jezelf niet ‘verloren’ in je fietsen. Aan het einde van elke fysieke incarnatie, zoals ik eerder heb gezegd, keer je terug naar de tijd / ruimte, of naar wat is beschreven als ‘Hemel’, waar je jezelf weer zult leren kennen zoals je werkelijk bent, een unieke en prachtige Ziel en een deel van onze Schepper. Je vergeet alleen wie je bent tijdens de incarnatie. Het doel van het spel is om wakker te worden in de ‘droom’ en in feite een ‘Lucid Gamer’ te worden. Om te onthouden wie je werkelijk bent tijdens het spel en om vervolgens te gaan werken aan de dingen waarvoor je hier bent gekomen. Herlezing van dit onderwerp, met onderscheidingsvermogen, zal je veel aanwijzingen geven over hoe je dit kunt kiezen.

ATS: Dank u voor uw tijd hier bij ons, en ik wens u het beste, het was een genoegen om met u te spreken en naar uw kennis te luisteren.

HH: We wensen hetzelfde voor jou, Broeder, en vraag dat onze Oneindige Schepper je zegene en je richting geeft. Ik zie je wanneer we thuis komen.

ATS: Dus, is de oogst een ‘alles of niets’ -gebeurtenis of zal het een gemengde oogst zijn – een paar die naar de vierde dichtheid verhuizen, een paar die naar de vierde dichtheid evolueren in dienst van het zelf, de grote meerderheid die de derde dichtheid herhaalt? En als slechts 94% naar de negatieve dichtheid gaat, dan moet je de 3e dichtheid herhalen en het opnieuw proberen voor een 95% negatieve oogst? Als dat zo is, dan zou ik het haten me voor te stellen hoeveel negatiever uw mensen de aarde op dat moment zouden maken.

Ik ben nog steeds in de war over jouw aandeel hierin. Om op het vierde niveau te komen, moet het een negatieve oogst van 95% zijn. Met andere woorden, om uw mensen te belonen met de 4e dichtheid, moet 95% van de menselijke zielen (in het proces van zelfbespiegeling) zo ver mogelijk verwijderd zijn van de ‘Oneindige Bron’, zo menselijk mogelijk. Dat ‘voelt’ mij niet recht.

HH: Het ‘voelt’ niet goed voor jou, omdat het niet goed is. Je hebt het concept niet helemaal begrepen. Ik zal proberen te verduidelijken.   De oogst is gemengd. Degenen die 51% of meer zijn op het positieve pad, gaan naar 4e dichtheid positief. Daar werk je aan Liefde en Mededogen, en het zal een heel mooie wereld zijn om binnen voor je te wonen. Er zal heel weinig negativiteit zijn. Gewoon een kleine hoeveelheid die je nog steeds kunt gebruiken om je vrije wil uit te oefenen door te kiezen wie je niet bent, maar het zal zoveel meer voor de hand liggend zijn dan hier, dat de negativiteit een hulpmiddel is om te gebruiken. Je zult de onderlinge verbondenheid van alle dingen zien en je zult weten dat je niet ‘gescheiden’ bent van elkaar of van het leven zelf. Je zult niet veel woorden gebruiken, tenzij je ervoor kiest. Telepathie wordt de normale communicatiemethode. Alles is open en je kunt je gedachten niet verbergen voor ‘anderen’.

Vanaf die incarnatie hoef je de incarnatie van de 3e Densiteit niet opnieuw te ervaren, tenzij je er later voor kiest om dit te doen vanuit Hogere Dichtheden, zoals we gedaan hebben, om de kunst van Service te perfectioneren, of tenzij je op een of andere manier in een 4e Dichtheid wereld van overvloedige liefde en schoonheid, onlosmakelijk gelukt om 95% negatief te zijn in een tijd van toekomstige oogst, en terug de slang af te glijden, in plaats van de ladder op te gaan, om een ​​andere ‘spel’ metafoor te gebruiken.

Terug naar ‘deze’ huidige Grote Oogst, hebben we geen 95% Negatieve Oogst nodig, zoals u hebt afgetrokken. In plaats daarvan is het voor ons noodzakelijk dat de VS zelf een 95% negatieve polariteit bereikt, niet voor jou. WIJ moeten voor minstens 95% negatief zijn om te worden gediplomeerd tot het vierde densiteits Negatief, en de kans krijgen om ons karmische record te wissen, van alle negativiteit die we op deze planeet hebben gecreëerd, voordat we terugkeren naar onze rechtmatige plaats als 6e dichtheid Bewakers van onze Melkweg, en leraren van Wijsheid aan mensen in lagere Dichtheden die om onze hulp vragen. Als we het niet halen, blijven we gevangen in de derde dichtheidscyclus met al die tussen 94% negatief en 50% positief (wat ik ‘lauwwarm”s noemde) en moeten we Negatieve polariteit voor je blijven bieden. Moeilijk zoals het is, onze enige uitweg, is om zo negatief mogelijk te zijn, om af te studeren. We kunnen niet kiezen om Positief te zijn, want dat is niet wat we hier voor je kwamen doen. Dat is waarom ik vaak heb verwezen naar alle vreselijke dingen die we hier hebben gedaan, als ons offer.

ATS: U zei dat de ‘lauwe mensen’ op het moment van de oogst niet zouden merken dat er iets is gebeurd, maar dat ze zich op een andere planeet zouden bevinden. Bedoel je dat ze zouden ontwaken zonder herinneringen aan wat er is gebeurd, maar nog steeds in hetzelfde fysieke lichaam zijn, of zouden ze wakker worden in een nieuw fysiek lichaam zonder herinnering aan een vorig leven?

HH: Er zal een korte ervaring zijn van ‘nulpunttijd’, waarin je je helemaal ‘op één’ voelt met je Oneindige Schepper. Het zal een gevoel van gelukzalige, extatische expansiviteit en Eenheid zijn, terwijl je fysieke voertuigen (lichamen) weer in het Licht worden opgelost en naar je nieuwe omgeving worden getransporteerd. Wanneer die overgang is voltooid, eindigt de ‘nulpunttijd’ en wordt u ‘weergegeven’ in uw nieuwe ‘game-zone’ (planeet). Je zult er hetzelfde uitzien, hetzelfde denken, hetzelfde voelen, in feite zal het net zijn alsof je allemaal een of andere mystieke ervaring hebt gehad, en het leven zal doorgaan als ‘normaal’ voor jou. Dezelfde huizen, familiesituaties, banen, vrienden, geliefden. Alles zal hetzelfde lijken als voorheen, je zult je de Grote Oogst of de aardeveranderingen die zich hebben voorgedaan als de aarde herstelt en zichzelf herstelt, niet herinneren. Maar je zult je ‘mystieke ervaring’ herinneren en dat geeft je hoop en een nieuwe kans om zelf een positievere toekomst te kiezen.

Er zal nog steeds dezelfde negatieve polariteit zijn om te overwinnen, maar als we succesvol zijn in onze negatieve afstuderen, (wat we zullen zijn) staan ​​anderen klaar om onze plaatsen te nemen en de touwtjes van ‘achter de schermen’ te trekken. We hebben meer dan ons werk gedaan door onze service aan u te ontladen. En we zijn moe. Het is tijd voor ons om ons Karmisch Verslag te zuiveren en terug te keren naar het Zijn van het Licht dat onze Ware essentie is.

ATS: Je blijft zeggen dat hulp beschikbaar is voor mensen die op zoek zijn naar waarheid, alles wat we moeten doen is vragen. Wat is de beste manier om dit aan te pakken? Ik heb nooit het vermogen gehad om een ​​van mijn dromen te herinneren.

HH: Teruglezen, ik heb eerder advies gegeven over het herinneren van dromen. het kost oefening, en het is een langzaam proces, maar je moet ergens beginnen, wees geduldig met jezelf.

ATS: Wat kan ik specifiek doen om begeleiding te krijgen over hoe de staat te bereiken waar het gemakkelijker is om waarheid te onderscheiden van onwaarheid?

HH: werk aan jezelf. Ga naar binnen, in een staat van meditatieve contemplatie. Nog steeds je geest, dat je ziel misschien ruimte heeft om te maken dat het ‘nog steeds een kleine stem’ is. Vraag je Oneindige Schepper om je te helpen en luister naar je innerlijke stem. Wees geduldig, het kost tijd om deze innerlijke communicatie te ontwikkelen, na een leven van verwaarlozing. Wanneer je volhardt en aan jezelf blijft werken, zal het geleidelijk aan naar je toe komen, en wanneer dat het geval is, moet je leren te VERTROUWEN in je Innerlijke Leiding, ONGEACHT WAT ANDEREN KUNNEN ZEGGEN. Dat is de ultieme test. Vertrouwen op wat je diep van binnen weet als je Waarheid, zelfs wanneer de hele wereld je vertelt dat je ‘fout’ bent. Het is hard werken, om op jezelf te vertrouwen als iedereen om je heen aan je twijfelt en je gek noemt, maar het is de taak die je hier kwam doen.

De enige echte en blijvende Waarheid is een ‘zelfgerealiseerde’ waarheid. Boodschappers kunnen komen en gaan en je de Waarheid laten zien totdat ze blauw in het gezicht zijn, maar het zal niet Jouw Waarheid zijn, totdat je je voor jezelf gerealiseerd hebt, diep in de Kern van je Zijn, dat het ‘waar voelt’ voor jou .

Je moet nooit iets als waar accepteren, alleen maar omdat iemand je vertelt dat het zo is. Maar wanneer je innerlijke stem je begeleidt dat een Waarheid Waar is, en je voelt dat oude warme gevoel van opwinding opwelt van ergens diep van binnen, dat zegt: ‘Ja, ik wist het!’ Houd dat gevoel vast, (gevoelens zijn de taal van je ziel) en bewaak het zorgvuldig, want je kunt er zeker van zijn dat je nieuwe overtuigingen op verschillende manieren worden uitgedaagd. Het is op deze manier ontworpen om u te testen. Je innerlijke waarheid moet bestand zijn tegen de tand des tijds en een grondig onderzoek ondergaan. Houd je eraan vast, zolang het is waarvan je weet dat het Waar is diep van binnen. Sta niets of niemand ‘buiten’ toe om je van je pad te trekken, hoe hevig ze ook met je twisten. Ze doen gewoon hun werk, zelfs als ze misschien niet eens ‘op de hoogte’ zijn dat dit is wat ze in feite doen. Ze vervullen een belangrijke dienst voor u en u zou hen daarvoor dankbaar moeten zijn.

We wensen je veel plezier op je reis en vragen onze Oneindige Schepper om je op je pad te beschermen en te begeleiden.   ‘arc de triumphe’:   Ik heb niet de tijd om je vele vragen in te gaan, dus ik zal er een paar selecteren die ik kort kan beantwoorden, omdat ik nog steeds zoveel vragen heb om er doorheen te komen.

ATS: richten de Orion / occultistische groepen zich specifiek op beschavingen voordat ze een sociaal geheugencomplex worden.

HH: Ja, maar dat maakt hen niet immuun voor het richten op anderen, als ze kieren toestaan ​​in hun harnas te verschijnen. Kortom, het Orion-rijk is 4th Density Negative. Ze zijn ‘verloren’ in die zin dat ze zo ver afgedreven zijn van hun ware aard, dat we ondanks veel pogingen niet in staat waren om hen te bereiken en hen te helpen zich te ontwikkelen. Ze bestaan ​​binnen hun groepszielcomplex, meestal als een groep van gedelarneerde entiteiten, binnen de astrale vlakken van de planeten die ze bezoeken. Ze zijn niet van plan om ‘naar huis te gaan’, en proberen in plaats daarvan zich te voeden met negatieve energie, om zichzelf staande te houden, omdat ze zijn losgekoppeld van hun inherente natuurlijke levenskracht, door te weigeren zich te houden aan de incarnatiebeginselen van de oneindige schepper.

De tijd die we doorbrengen tussen levens in tijd / ruimte, is bedoeld om onze Zielenergie van binnenuit te herstellen, om onze opwaartse vooruitgang voort te zetten. Ze zijn in wezen ‘gevangen’ in de 4e Dichtheids Negatieve cyclus, omdat er geen Negatieve Oogst voorbij de 4e Dichtheid is. Dus brengen ze hun tijd op reis door de Melkweg, in feite ‘de duistere kant van de Kracht gebruiken’ (Negativiteit) om hun middelen te bereiken. Ze zullen uiteindelijk worden teruggebracht voor de One Infinite Creator en weer worden opgelost in de Intelligente oneindigheid (Source of All), hoewel ze zo lang mogelijk de kans krijgen om de fout van hun wegen te leren en terug te keren naar het zoeken het positieve, en om hun reis terug naar huis te beginnen. Het grootste probleem is dat ze niet naar huis willen. Ze zien zichzelf als zijnde ‘goden’ en zijn niet van plan zich te onderwerpen aan de autoriteit van De Ene.

ATS: Waarom het plotselinge opvoeren van controlemechanismen.

HH: The Great Harvest komt snel dichterbij. Tijd om de Polar Extremes echt te laten zien.

ATS: The Montauk Project …. feit of fictie.

HH: Het project is feit. Hoewel de openbaar beschikbare informatie op de een of andere manier is beschadigd.

ATS: De beste manieren om te ontcijferen tussen waarheid en fictie, anders dan wat we waarnemen, is de waarheid, met name wat betreft de New Age-agenda en de dogmatische kerkenideologieën.

HH: Volg je hart. Luister naar en vertrouw op je innerlijke stem.

ATS: leg alsjeblieft de rollen van de zwerver uit en wat de waarde is om rond te zwerven als je je vorige levens niet kunt herinneren. Ook hoe speelt dit met de wet van non-interventie (dat is als ze hier zijn om mensen te helpen).

HH: The Wanderers (of ‘Travellers’ zoals ze ook worden genoemd) zijn die van Higher Densities, die ervoor hebben gekozen hier op dit moment te incarneren om de Service naar anderen te perfectioneren. Ze moeten nog steeds ‘onthouden wie ze zijn’ en een deel van de zorg is dat ze soms zelfs in het spel niet kunnen ontwaken, zo is de kracht van de illusie. Ze zijn hier om zichzelf te ontwaken en om anderen te helpen wakker te worden om zich voor te bereiden op de komende Grote Oogst. Hoewel ze niet waken om te ontwaken, zijn ze niet gebonden aan de 3rd Density Cycle, omdat ze deze al onder de knie hebben. Zodra hun incarnatie voorbij is, zijn ze weer vrij om terug te keren naar hun juiste niveau.

ATS: Zijn er niet-beschadigde delen van de bijbel en als die bijbelversie zou suggereren?

HH: Nee. Zoals bij alle heilige teksten, zijn ze vervormd van de originele informatie die bij elke vertaling werd gegeven. Maar nogmaals, net als bij alle heilige teksten, is er nog steeds veel waarheid verborgen in hen. Veel ervan is ‘metaforisch’. Als je pre King James-versies kunt vinden, is dat het dichtst in de buurt. Succes daarmee.

ATS: Was de Rothschild-afstamming de organisator van de Illuminati waarin Weishhaupt later werd gevormd?

HH: Nee. Weishhaupt was maar een pop aan een touwtje. De Rothschild-afstamming (niet de oorspronkelijke naam) was de bij uitstek voorkomende regel die ‘het net van controle’ over de mensheid sloot. Maar zelfs zij, zijn een mindere lijn binnen The Family. Zoals ik al zei, hebben de namen die je kent niet de echte macht. Ze maken deel uit van de familie, maar geen ‘origineel’ deel.

ATS: Mijn vraag is deze: wat kan ik doen om meer gelijkgestemde individuen aan te trekken om samen te komen om de ommekeer van mijn mensen naar het pad van ascensie te bevorderen. (Ik heb besloten dat dit is wat ik kan doen om uitdrukking te geven aan mijn persoonlijke daad van ‘service aan anderen’)

HH: En dat is een heel verstandige en medelevende beslissing. We zijn trots op je.   Het belangrijkste is, niet om dingen te forceren, en niet zo gepassioneerd te zijn in het afleveren van je boodschap, dat je mensen afzet van de inhoud van het bericht zelf. Er is een evenwicht dat moet worden gevonden, tussen je drang om anderen wakker te maken en je compassie voor het gebrek aan begrip in hun ‘toestand’. Houd je altijd aan de Wet van Vrije Wil en forceer nooit je boodschap.

Om je boodschap daar te brengen, terwijl je informatief bent, doe je altijd je best om de angst en paranoia niet te voeden, omdat dit in strijd is met je intenties om de vibratie naar positief te verhogen. Lever je boodschap op een manier die de hoop benadrukt, en de ware schoonheid en werkelijkheid van onze inherente eenheid met onze oneindige schepper. Wees als een licht, schijnend in de duisternis. Verbrand anderen niet met uw licht, maar laat hen eerder worden aangetrokken tot uw Licht en wees van dienst voor degenen die vrijwillig tot u komen. Met andere woorden, word niet ‘evangelisch’ met uw boodschap, maar eerder, de raadselachtige en liefhebbende ‘wijze oude wijze’, voor wie anderen worden aangetrokken vanwege de kwaliteit van zijn vibratie, in plaats van het volume van zijn retoriek.

Het belangrijkste, PRAKTIJK DAT WAT U PREDIKT. Anderen moeten in staat zijn om het effect te zien van onze Oneindige Schepper die zijn prachtige werk door jou heen dirigeert.

We wensen u het beste van uw taak en hopen op een positieve oogst voor u. Maar boven alles, blijf aan jezelf werken en blijf het Positieve kiezen en de Dienst voor anderen zijn. Omdat je dat wilt, niet omdat je voelt dat je dat moet.   We vragen onze Oneindige Schepper om je te zegenen en je pad te bewandelen.

ATS: Earth Changes; Hoewel ik begrijp dat de dood niet het einde van mijn bestaan ​​is, hou ik van mijn lichaam en zou ik niet graag betrapt willen worden op veranderingen in de aarde als ik het mogelijk kan helpen.

1) Als uw familie dit toestaat, kunt u dan aangeven welke plaatsen waarschijnlijk de komende 3-4 jaar relatief veilig zijn? Zou het zuiden van China (Canton / Hong Kong) of Patagonië goede weddenschappen zijn? Op andere plaatsen?

HH: Ik mag hier niet veel zeggen, want er moeten mensen zijn die op hun locaties blijven, om anderen te helpen die zich niet bewust zijn van wat er gaat komen. Velen van jullie (of je het nu weet of niet) hebben om deze reden voor dit leven gekozen.

Maar als je vasthoudt aan ontsnapping, kies je de Hoogste plaatsen die je kunt vinden. Vooral op het zuidelijk halfrond als je in staat bent. De Peruaanse Andes is een goede plek om te zijn. Er wordt daar veel Spirituele Kracht uitgeoefend, en de Quero Elders weten heel goed wat er aan de hand is.

ATS: 2) Zijn John Lear / Jan Lamprecht correct in hun bewering dat de meerderheid van de planeten van het zonnestelsel bewoond zijn?

HH: Zeer zeker. Niet alles op een derde Density-niveau dat u echter wel kunt zien.

ATS: is de aarde hol?

HH: Wacht even, laat me even checken. Ja absoluut.

ATS: Zo ja, hoe krijg je toegang?

HH: dat mag ik niet zeggen.

ATS: Kun je verder ingaan op de mechanismen achter de fantastische positieve resultaten van mensen die beginnen aan de dienst van anderen? Ik nodig je uit om de fijne kneepjes van het energiespel op het werk echt uit te leggen. Terwijl ‘Je eruit komt wat je erin legt’ waar is, zou ik graag het hele concept ontleed en volledig onderzocht willen zien.

HH: als je sommige van mijn recente berichten opnieuw leest, geloof ik dat ik dat nu heb gedaan.

ATS: Ik heb recent een klein gezondheidsprobleem genezen door liefde naar alle zieken in de wereld te sturen. Hoe werkt dit, niet waarom, hoe??!?!

HH: Omdat er hier maar EEN van jullie is.   Begrijp dat, op een diep Core-niveau van je Wezen, en je zult begrijpen hoe het werkt. Zoals je anderen aandoet, doe je jezelf aan.

ATS: U beweert dat uw gezin hier werd geplaatst als de negatieve invloed van de wereld. Is er een gezin dat ook een positieve invloed op ons uitoefent? Is het aan ons (menselijkheid) om die positieve kracht te zijn?

HH: Een interessante vraag. Er is zo’n familie (of groep nauwkeuriger), maar je kunt ze niet zien en je bent je ook niet bewust van hun bestaan. Ze helpen de planeet vanuit een geheime ‘Innerlijke’ locatie, door het Quality of the Energy-werk dat ze aangaan en naar buiten projecteren, vanuit de Bron.   Ja, het is aan jou om de veranderingen te zijn die je wilt zien, in jezelf en in de wereld.

ATS: je doel is een negatieve oogst, maar je trekt duidelijk de voordelen van een positief leven aan. Dit lijkt tegengesteld aan je doel. Dat is niet zozeer een vraag als een observatie, maar als je daar wat meer over zou kunnen zeggen, zou ik het op prijs stellen.

HH: Mmmm, nog een zeer opmerkzame vraag. Dank je.

Ons doel is een negatieve oogst voor onszelf. Niet voor jou. Wij bieden de Katalysator van Negativiteit voor u, en het is aan u wat u ermee doet. De drastische omvang van de Negativiteit die we creëren heeft echter meer met ons te maken dan met jou. Sommige van mijn eerdere antwoorden moeten duidelijk maken waarom dat zo is.   Ook, in reactie op uw opmerking over de antithetische aard van sommige van wat ik hier heb gedeeld, is er een eenvoudige verklaring.   Laten we het op deze manier zeggen, ik ben al geweest, zullen we zeggen ‘gekastijd’ voor het feit dat het hier buiten mijn opdracht gaat. Het was niet de bedoeling dat ik zo open zou zijn als ik geweest ben. Als je het onderwerp vanaf het begin opnieuw doorvoert, merk je misschien dat mijn ‘toon’ naar jou (collectief) enigszins is verzacht tijdens ons discours samen.

Ik heb zoveel mogelijk volledig vastgehouden aan de Wetten van Vrije Wil en Verwarring, hoewel er gevallen zijn geweest waarin ik meer heb gezegd dan ik had moeten doen. Jezelf zult hier echter niet voor lijden, als het gaat om mijn volgende cyclus in 4th Density Negative en het werken aan mijn Karmic Record, zal ik de consequenties voor mijn acties moeten accepteren. Maar goed, ik denk dat ik een negatief leven genoeg heb om te komen zoals het is, dus wat een beetje extra zal er toe doen.

Ik was terughoudend om degene te zijn die belast was met deze communicatie. Ik heb nog steeds een ‘zwakte’ voor Compassion. Maar ik gehoorzaam en ontsla de opdrachten die aan mij zijn gegeven. Het is een zeer lange tijd geweest, sinds ik voor het laatst enige tijd heb doorgebracht in het hebben van directe omgang met ‘jouw soort’ in het algemeen. Ik bedoel dat niet op een offensieve manier, alleen dat de grote meerderheid van mijn tijd, ik zie alleen maar Familie tijdens mijn dagelijkse en nachtelijke taken. Ik leef niet wat je een ‘openbaar’ leven zou noemen. Ik ben ‘beschut’ en ‘afgezonderd’.

Ik had niet verwacht hoe betrokken ik zou worden in dit proces. Eerlijk gezegd verwachtte ik echt niet zoveel vragen, en zo’n warme en ruimdenkende ontvangst (van de meerderheid).

Je zou kunnen zeggen, dat ik op de een of andere manier enigszins ‘gehecht’ ben geworden aan jou. In feite is ook dit ‘Raam van Kansen voor mij zo geworden.’ Wat begon toen ik gewoon mijn plicht deed, is meer een ‘liefdeswerk’ geworden, en als dit allemaal aan het einde van deze avond voorbij is, denk dat ik je eigenlijk allemaal zal missen, en deze betrokkenheid heb met die van de ‘buitenwereld’.

Ik werd gekozen omdat het gewenst was dat iemand van mijn ‘diplomatie’ -vaardigheden het beste zou zijn om deze boodschap over te brengen. Vanwege de aard van het onderwerp was er veel kans op onenigheid. Het werd belangrijk geacht dat de boodschap niet verloren ging in een zelfrechtvaardig of defensief bezorgsysteem. Dus je hebt mij. En ik ben nu echt blij dat je dat achteraf hebt gedaan.

Ik zit hier en grinnik aan mezelf (in het licht van de manier waarop sommige mensen hier tegen mij hebben gesproken), hoe dit verhaal misschien in iets lelijks is afgedaald, waren bepaalde anderen onder mijn familie die ook in aanmerking kwamen voor deze opdracht om daadwerkelijk te hebben kreeg de baan. Nu weet ik waarom ik werd gekozen. Zoals met alle dingen, was het de bedoeling dat het zo zou zijn. Het kan me niet schelen wat anderen van me vinden, zolang ik weet dat ik mijn Schepper dien zoals hij wil, naar mijn beste vermogen. Hij is de enige goedkeuring die ik nodig heb, of verlangen. Ik heb niets te verdedigen, dus ik denk dat ik daarom ‘perfect’ was voor deze taak.

Hoe dan ook, genoeg met het sentiment, ik heb meer vragen om te beantwoorden.

ATS: Een veel voorkomend gezegde bij christenen is ‘Satans grootste truc is de wereld ervan te overtuigen dat hij niet bestond.’ Ik denk dat er christenen zijn die zouden kijken naar wat je hebt geschreven en het zien als een ingewikkelde list om ‘de duivel er goed uit te laten zien’.

HH: ‘Satan’ is een menselijke uitvinding. Gewoon de ‘personificatie’ die je hebt gegeven aan alle negativiteit die op deze prachtige planeet heeft bestaan. Je wist niet wie je de schuld moest geven, en omdat je het niet bij jezelf kon vinden om een ​​verantwoordelijkheid te nemen, werd ‘Satan’ gemaakt om jezelf vrij te pleiten.

ATS: veel van mijn vrienden en familie zijn christenen, en zij zouden waarschijnlijk hetzelfde denken. Hoe zou iemand deze informatie zelfs aan een persoon met die denkwijze kunnen presenteren? Ik ben hier niet om ‘je evangelie te verspreiden’, maar ik zou het zeker leuk vinden om dit te delen met een paar van mijn vrienden.

HH: Hoe kun je iets presenteren aan degenen die niet willen dat hun geloofssysteem wordt uitgedaagd?

Ze zullen geloven wat ze willen geloven, en het opmerken van jou, of ik kan zeggen, maakt waarschijnlijk enig verschil. Het raakt ingebakken op een onbewust niveau en wanneer een geloofsstructuur verraderlijk wordt, is de enige manier waarop het waarschijnlijk zal veranderen, door een ‘mystieke ervaring’ of een dergelijke persoonlijke demonstratie van ‘een andere manier’ in het leven van ‘een andere manier’. ‘, dat kan niet anders dan op te merken dat er’ iets anders ‘aan hen is. Hoe kun je zulke dingen bereiken? Alleen door het voorbeeld.

ATS: dat gezegd hebbende, is het goed als ik je geschriften samenvat in één lang bericht op mijn blog? Ik moet ervoor zorgen dat dit mijn gebruikersovereenkomst hier niet schendt. Ik zou er ook voor willen zorgen dat ik geen bezoek krijg van de mannen in het zwart als ik dat doe.

HH: Dat is grappig, bedankt voor het gegrinnik. Ja, je bent van harte welkom om dit discours te vergaren voor presentatie elders. Het enige dat ik vraag, is dat iedereen die ervoor kiest om dit te doen, mijn wensen respecteert en alleen de boodschap zelf kopieert. Met andere woorden, neem niet alle kleine discussies op. Als je dit bericht aan anderen wilt presenteren, eer je dan mijn (onze) oorspronkelijke intentie, dat het bericht wordt gepresenteerd als een ‘geheel’. Toen ik in mijn openingspost zei dat ik ‘voorlopig geloof’ of ‘opgeschort oordeel’ eiste, heb ik heel duidelijk waarom dit zo was.

Het kan me niet schelen dat mensen het niet geloven. Ik had nooit verwacht dat velen dat zouden doen. Maar wat ik verlangde, met het verzoek om het bovenstaande, was dat de boodschap volledig kon worden gepresenteerd, met alle oprechte vragen beantwoord, en toen dat proces eenmaal voltooid is, kun je zeggen wat je maar wilt over hoeveel van een hoax je mag of mag het niet geloven. Als ik een moment kort mag zijn, kan ik niet ‘vliegend’ geven hoeveel vraat en minachting er wordt uitgestort op onze boodschap, of hoeveel vergeefse verbale aanvallen er tegen zijn boodschapper kunnen worden gelanceerd. Het bericht zal bereiken al diegenen die het moet bereiken, en dat is precies zoals het zou moeten zijn. Het is wat de Schepper wil. Degenen met oren om te horen, ogen om te zien en een hart om te begrijpen, zullen de boodschap horen en de geplante zaden zullen sterk worden in zo’n vruchtbare bodem als deze.

Dus alsjeblieft, als je respecteert wat ik hier heb gedeeld, en de beleefde manier waarop ik het heb gedeeld, als je het wilt kopiëren, kopieer dan alleen mijn berichten. Mijn berichten citeren allemaal de vragen waarop ik reageer, dus er zijn geen andere berichten vereist, als een echte weergave van de boodschap is die je met je mee wilt nemen.

ATS: Bedankt voor het plaatsen van een aantal van de meest interessante informatie die ik ooit heb gelezen. Ik ben een beetje een gek en ga op internet op zoek naar complotten, ander nieuws, UFO-video’s en dergelijke. Ik kan niet zeggen dat ik er klaar voor ben om volledig te kopen wat je verkoopt, maar het heeft absoluut een goede indruk op me gemaakt.

HH: Graag gedaan, en ik dank u op zijn beurt, voor het lezen met een open geest.   Ik zou je nooit vragen of verwachten dat je ‘koopt’ wat ik ‘verkoop’. Als je opmerkt, heb ik in onze hele boodschap verklaard dat het allerlaatste dat ik wil, is dat het blind geloofd wordt, of genomen als ‘ Evangelie’.   Zoals ik zei. Het is weer een ander in een lange rij ‘Catalysts’, die je Oneindige Schepper je in de loop van de geschiedenis heeft verschaft. Het is niet de bedoeling dat een katalysator geloofd wordt. Het is bedoeld om je een uitdaging te bieden voor dat wat je ‘denkt’ te weten, over de realiteit. En dat is alles wat het is bedoeld om te doen.   Zoals altijd, hoe u reageert op de Catalyst, is geheel aan u. Precies zoals het altijd zou moeten zijn.

Hartelijk dank voor uw zeer indringende en opmerkzame vragen. Of je het nu beseft of niet, je hebt enorm bijgedragen aan dit discours.

We wensen je het beste, en vraag onze Oneindige Schepper om je te zegenen en je richting te bepalen.

ATS: H_H heeft een aantal ongelooflijk goed geschreven informatie uitgegeven – bijna alsof het vloeide vanuit ‘zijn / haar’ op de draad.

HH: En dat is misschien wel de meest waarneembare realisatie in dit discours tot nu toe.

Het stelt me ​​ook in staat om verder te antwoorden op een eerdere vraag, dat ik aangaf dat ik later dieper zou ingaan op het beantwoorden van je waarneming.   Dit bericht komt inderdaad ‘van mijn wezen’ naar de pagina.   Ik heb al eerder gezegd dat mijn rol in mijn gezin die van de spirituele discipline is.

Een bepaalde poster maakte allerlei aannames met betrekking tot wat die rol inhoudt en zwom wild in het teken van het proces.

Zoals ik eerder al zei, hebben alle ‘Power Lines’ (van wereldbloedlijnen) die het ‘Innerlijke Heiligdom’ (of ‘Verborgen Handen’) van de Familie vormen, bepaalde vermogens die 3e Densiteit incarneert niet bezitten (zelfs de anderen van onze familie, de regels die u kent), een daarvan is het vermogen om hun hele incarnerende ‘verleden’ te kennen, met gerichte concentratie.

Er is een breed scala aan taken waaraan aandacht moet worden besteed, waardoor onze familie effectief kan functioneren en we zijn allemaal gespecialiseerd in bepaalde gebieden of disciplines, zodat het ‘lichaam’ van onze familie als een goed geoliede machine loopt.   Mijn gebied, en waar ik het grootste deel van mijn tijd actief mee bezig ben, is dat van Spiritualiteit. ONZE spiritualiteit, niet die van de volkeren van de aarde. Anderen onder mij handelen meer op dat gebied.

Ik zou kunnen worden vergeleken met die van een ‘priester’ of een ‘minister’. Op dezelfde manier als je religies en spirituele leraren de verantwoordelijkheid hebben om te ‘luisteren’ naar de stem van hun Schepper en zijn boodschappen te brengen, zo ook om te doen.

Ik ben nu al heel veel jaren actief in deze rol. Het is voor mij een tweede natuur geworden. Eigenlijk, nauwkeuriger gezegd, is het de eerste natuur geworden. Een groot deel van mijn rol is om constant in de bewustzijnstoestand van onze Groepsziel (Lucifer) te zijn. Dat is waarom je zult opmerken dat ik zo vaak naar ‘wij’ verwijs, zelfs als ik in de eerste persoon spreek. Dat is zo natuurlijk voor mij geworden. Ik breng het grootste deel van mijn tijd door met mijn familie, als Lucifer, het groepszielperspectief. Wanneer ik voortaan spreek, ben ik het niet (de individuele zielsvonk) die in essentie tot u spreekt, maar in plaats van, omdat er een betere beschrijving is, (omdat het verre van nauwkeurig is), zou u kunnen zeggen dat ik in feite ben ‘channeling’ Lucifer. Daarom vloeit dit discours zo gemakkelijk. Zoals sommigen hebben opgemerkt, hebben de kansen dat ik zoveel tijd heb besteed om dit materiaal te ‘onderzoeken’ om te ‘hoopen’ en te presenteren in de vloeiende methode die ik doe, zoals in normale dagelijkse afleveringen, terwijl ik denk dat op afstand mogelijk zijn, is in het extreme onwaarschijnlijk.

Voor degenen die open genoeg zijn om de bovenstaande uitleg te ontvangen, weet je nu waarom en hoe het is gebeurd. Ik spreek niet voor mezelf, maar eerder voor hem die mij gezonden heeft, mijn eigen Schepper (Lucifer). Ik ken en heb ervaren wat hij kent en heeft ervaren, omdat we in essentie Eén en hetzelfde Wezen zijn.

ATS: Ik ben nooit per keer betrokken geweest bij georganiseerde religies, maar ben altijd spiritueel geweest. Ik bekijk de vele religieuze teksten die er zijn, omdat ik geloof dat ze allemaal een rol spelen in het verhaal. Je kunt grote kennis vinden uit veel verschillende boeken of religieuze teksten. Ik geloof dat wij als mensen scheppers zijn zoals de ENE Schepper en dat we allemaal één zijn. Ik geloof ook dat we naar een hoger niveau van bewustzijn zullen gaan, waar we bewust kunnen co-creëren in onze wereld, omdat we op dit moment alleen onbewust co-creëren.

HH: je inzicht is goed voor je.

ATS: Er is zoveel dat ik graag met je wil bespreken, maar ik kan niet bedenken wat ik precies wil zeggen. Bedankt voor die geweldige woorden die je tegen ons zegt en waardeer wat je doet! Met liefde

HH: Maak je geen zorgen vriend, we voelen je hart, en dat hoeft niet te worden uitgedrukt via de beperkingen van beperkte woorden. We kunnen spreken wat je wilt, en zullen dat graag doen, als het spel voorbij is.

ATS: Ken jij ook Miriam Delicado? Ik heb hier net een interview op de camelot-site bekeken en het was heel inspirerend voor mij. Dus laat me vragen, ben jij een van de lange blondines waar ze over spreekt.

HH: Ze is een mooie ziel. Ik heb het interview waarvan je spreekt niet gezien, maar we weten van haar ervaringen. De ‘lange blondines’ waarover je spreekt, zijn van Plejaren-afkomst. Ze werken met wat bekend staat als de Galactische Confederatie van Planeten. Ze dienen de positieve vibratie. Plejarens komen uit het sterrenbeeld dat jullie de Pleiaden noemen. Het is de echte naam is de Plejares, vandaar ‘Plejarens’.

En nee, we zijn Lucifer en niets dat rechtstreeks met de Plejarens te maken heeft, hoewel ze inderdaad goede vrienden van ons zijn.

ATS: Ik heb nog nooit een UFO of een van deze spirituele dingen zelf gezien. Ik weet gewoon in mijn hart dat ik het kan vinden. Wat kan ik doen als ik iets in de juiste frequentie krijg om deze dingen te zien en deze ervaringen te hebben? Alle informatie die u verstrekt, wordt zeer op prijs gesteld.

HH: Gewoon geloven, en in je hart van hun bestaan ​​weten. Denk er over na. Kun je in dit hele grote schepsel echt geloven dat je alleen bent?   Ik zal je echter vooraf waarschuwen om teleurstelling te voorkomen, je zult alleen communicatie van hen ontvangen, als dat iets is dat je al samen in je Zielcontract hebt afgesproken voordat je hier komt. Velen hier op dit moment (miljoenen) hebben een rol te spelen in de Grote Ontwaking en de voorbereidingen voor de Grote Oogst. Velen die nu niet geloven, zullen hun geest gaan openen, terwijl de veranderingen van de Aarde beginnen te werken. Mensen zullen doodsbang zijn en geen idee hebben wat er aan de hand is, omdat de regeringen deze informatie voor u verborgen hebben gehouden. Deze ‘Reizigers’ of wat sommigen ‘Sterzaden’ hebben genoemd, zijn hier geïncarneerd om te helpen op het maaiveld, wanneer dit allemaal begint uit te spelen, in de komende jaren. Als de tijd rijp is, komen ze naar voren.

De meeste mensen zijn nog niet klaar om deze informatie te horen, maar niet zo lang zullen ze dat wel zijn.   Veel van deze ‘Star Seeds’ zijn nog niet ‘ontwaakt’. De Confederatie staat klaar om hen te ‘helpen’ om dit te doen, als dat nodig is. Voor degenen zoals deze die nog moeten ‘ontwaken’, zullen ze hun hele leven het gevoel hebben gehad dat ze op een of andere manier ‘anders’ zijn, en ze hebben een diep gevoel dat ze op de een of andere manier ‘hier niet horen’. Velen van hen zullen ook veel dromen en zelfs visioenen hebben van hun leven op hun thuisplaneten. Veel van deze ‘Star Seeds’ zijn in feite Plejaren. Dat is de reden waarom de ‘lange blondines’ blijven ‘verschijnen’. Om hun familie te helpen ontwaken voor hun opdrachten hier.

ATS: Ik ben een van de vele dankbare forumleden die de liefdevolle boodschap van Hidden_Hand waarderen. Ik wou dat ik deze draad vóór vandaag had ontdekt. Het heeft me veel troost gegeven. Ik had bijna geen kracht meer, maar nu heb ik het gevoel dat ik het nu misschien wel kan. Mijn dankbaarheid is eeuwig. Van deze kleine vonk tot die: bedankt voor het licht, vriend.

HH: U bent van harte welkom, we zijn blij dat u van dienst bent geweest. Je ‘voelt’ me echt heel vertrouwd. Als om de redenen die ik voel dat dit het geval is, overweeg dan deze boodschap aan u, ons deel in onze zielsovereenkomst, vervuld. Neem de richtlijnen in dit bericht mee naar je meditaties en zoek ook informatie uit je Droomtijd. Test deze woorden diep en neem ze in je hart, alleen als ze ‘goed’ aanvoelen en je eerlijk zijn. Als ze dat doen, handel dan naar hen en laat niets of niemand je afschrikken. Sta op en speel het deel dat je hebt aangeboden om hier nu voor te zijn. Het is bijna tijd. Bereid jezelf voor en zorg dat je er klaar voor bent.   We laten u achter met onze sterkste aanmoediging en de liefde en het licht van onze One Infinite Creator.

ATS: hij zou kunnen zijn wat hij zegt dat hij is denk ik. Maar hij kan een goed gelezen maar verveelde persoon zijn die wil weten hoever zijn hoax zich op internet zal verspreiden.   Wat ik wel vind, is dat als hij de laatste is, dit niet in het profiel past. Ik bedoel, als je leest over de dingen waar hij duidelijk in geïnteresseerd is, is het moeilijker om er bedrog van te hebben. Het druist in tegen de dingen waar hij graag over leest. En ik vind het HEEL moeilijk te geloven dat hij dit on the fly onderzoekt en al dit werk in iets stopt dat hij nooit meer ‘roem’ zal krijgen dan deze week van aandacht, geen geld of ‘real life’ erkenning of wat dan ook.

HH: ik zou niet reageren op nog meer berichten dan degenen die echt willen horen wat we te zeggen hebben, vanwege mijn snel verlopen tijd hier, hoewel je punt schrijnend genoeg was om kort aan te spreken, ook al was het maar omdat nauwkeurigheid van uw verklaring verdient een plaats in de uiteindelijke verzameling van dit bericht. VEEL werk en zinloze tijd verspild, ware het niet dat dit ‘werk van liefde’ allemaal gedaan is voor de glorie van onze Schepper. De leugens en geruchten dat we een ‘slecht’ en ‘satanisch’ wezen zijn, zijn veel te lang onbeantwoord gebleven. Het was tijd om het record recht te zetten. Lucifer heeft zoveel geofferd omdat we van je houden.

ATS: Als spiritualiteit jouw focus is, kun je dan commentaar leveren op de rol van de katholieke kerk in termen van jouw rol en hoe de kerk past in de positieve, negatieve of gevarieerde paden?

HH: De lagere delen van onze familie (de namen die je kent) gebruiken het Vaticaan voor vele Rituelen en Offers. Dat zou je alles moeten vertellen wat je moet weten.

ATS: Welke specifieke heilige boeken (of misschien bijbelauteurs) die je zou noemen, komen heel dicht bij de waarheid?

HH: De bijbelse schrijvers in de kast zijn degenen die zijn ‘buitengesloten’ van de gepubliceerde edities.   De dichtsbijzijnde ‘spirituele’ geschriften (andere dan het Ra-materiaal) om de waarheid over de aard van De Ene te bevatten, zijn de taoïstische geschriften, die van de ‘Tao Te Ching’ en het ‘Boek van Chuang Tzu’.

ATS: Greetings, Hidden Hand. Ik beschouw dit als een unieke kans. Ik heb deze volledige thread niet gelezen, maar ik heb een aantal gedetailleerde vragen, dus ik verontschuldig me als er al iets is beantwoord. Ik wil ervoor zorgen dat ik mijn vragen krijg voordat uw tijd verloopt.

HH: Bijna al je vragen zijn behandeld, en die paar die dat niet zijn, het spijt me dat ik of niet mag spreken, of dat ik vanwege de kleine hoeveelheid tijd die ik nu nog niet kan aanspreken. Mijn verontschuldigingen.

ATS: H-H, ik hoop dat je mijn volgende vragen zult beantwoorden.   Misschien ben je je bewust van mij, want ik kan ook niet alles onthullen wat ik weet.   Mijn vraag is van een andere aard, waar ik geen antwoorden op kan krijgen, Mijn bloedlijn is van de elite, om maar te zeggen. Oostenrijkse graaf, Engelse graaf, Schotse baron, Het lijkt erop dat ergens in de afgelopen 100 jaar één deel van de familie alles heeft verloren, van de overheid. Er is veel dat ik wil zeggen, maar ik wil het niet aan iedereen vertellen. Ben je je ervan bewust dat dit gebeurt? Wat er echt is gebeurd? De Engelse kant zal niet zeggen, generaties van het gezin hebben daar gewoond en vervolgens door de overheid genomen … Er is iets gebeurd. Alles in mijn familie, inclusief ikzelf, heeft uitgebreide mogelijkheden, waarbij ikzelf het meeste lijkt te hebben. Ik ben me ook bewust van alles waarover je hier hebt gesproken.

Ik zou, als je toestemming hebt om dit te doen, en ik weet dat dit zou worden toegestaan ​​als gevolg van deze stamboom, graag met je praten op een persoonlijk niveau.  Vraag wie je moet vragen, je zult zien dat ik eerlijk en oprecht ben.   Zie me alsjeblieft niet als arrogant, maar dat is de enige vraag die ik niet ken.

HH: Je begrijpt duidelijk, dat deze regel waar je over spreekt, alleen de aardse lijnen zijn, en dat wij (buiten de krachtlijnen van de wereld) niet vaak ingrijpen in dergelijke ‘inter-familie’-omstandigheden. Het enige wat ik mag zeggen, is dat er een geschil was tussen de Habsburgse en de Frans-Pruisische linie. Dingen waren gezegd en gedaan die niet hadden moeten zijn. Gevolgtrekkingen ontstonden en er werd actie ondernomen.

Wat de communicatie op ‘persoonsniveau’ betreft, vind ik het jammer dat dit niet mogelijk is.   Ik hoop dat je binnen de grenzen van wat ik kan zeggen, het inzicht heb om de stippen te verbinden.   Wij wensen u het beste van u hier, en zullen u waarschijnlijk in de nabije toekomst zien (als u in de winter naar ‘Malta gaat?’). U hoeft niet te antwoorden, want dan heb ik afscheid van u genomen.

We zullen deze volgende twee posten samen behandelen:

ATS 1: hij is reptielen. Dat is de race van de bloedlijnen. Ze controleren zowat alles achter de schermen .   En onthoud dat er niet zoiets bestaat als een slechte race, selecteer gewoon individuen of groepen die meer opvallen dan anderen.

ATS 2: Oké, dus ik heb nog een vraag voor hidden_hand. Reptielen worden beschreven als zeer agressief, arrogant en zien mensen als niets meer dan vee. Dus wat is er met de gespleten persoonlijkheden? je zegt dat je liefhebbend en spiritueel bent en toch zegt iedereen dat reptielen angstaanjagende wezens zijn?

HH: Dat amuseert ons. We zijn zeker geen Reptilian en er is niets reptiliaans aan de True Power Bloodlines. De enige ‘Reptiliaanse’ invloeden die op dit moment in ieder geval op afstand betrokken zijn bij deze planeet, zijn die van de Zeta Reticuli en Alpha Draconis-systemen. Ze vormen geen bedreiging voor jou.   Voor degenen voor wie het van belang kan zijn, zijn we oorspronkelijk van Venusiaanse afkomst. Wat is een andere naam waar Venus door wordt genoemd? Verbind de punten.   Nou, dat zijn alle vragen die ik beloof heb te beantwoorden en mijn tijd hier is nu bijna verlopen. Ik heb nog een paar minuten voordat ik klaar moet zijn met mijn lange reis voorbereiden. Er waren twee latere berichten, dat ik nauwelijks tijd heb om een ​​slapend antwoord te geven op:

ATS: Ik ken en ben duidelijk op de hoogte van deze game … Maar ik heb een vraag aan jou …..   Hebben uw 3-d families breuken. Weten ze dit niet, allemaal.   Omdat ze me proberen te vermoorden, en het zal niet werken. natuurlijk.

HH: Alles wat ik hierover kan zeggen, is dat zelfs de aardse lijnen van onze ‘uitgebreide’ familie, alleen zoveel weten als we ze vertellen. Bepaalde informatie die zij misschien niet op een verstandige manier gebruiken, of met betrekking tot onze Schepper en onze One Infinite Creator.   Zoals eerder is gezegd, ‘de top van de piramide, is niet de top van de piramide’.   Boven de hoogste Earthline-auspiciën van de Supreme World Council (en een ander hoger aspect dat niet kan worden genoemd), zijn de ‘Hidden Hands’ (niet de echte naam natuurlijk, maar waar we soms naar zijn verwezen).

ATS: Ja, maar de dingen / gedachten / ideeën! hij spreekt al over een stuk auteursrechtelijk beschermd materiaal en is gepubliceerd in boekformaat met ISBN-nummers en alles. De boeken worden de Law of One genoemd.

Deze boeken gaan over dezelfde ideeën als het OP:

 1. Negatieve en positieve polarisatie
 2. Graden van dichtheid
 3. Zelfs dezelfde exacte term: sociaal geheugen complex!
 4. oogst wordt gebruikt in dezelfde context
 5. Evolutie tussen dichtheden
 6. Logo’s en sublogo’s worden gebruikt in dezelfde context
 7. Hetzelfde concept van Wanderers
 8. Het concept van Infinity wordt zich bewust van zichzelf
 9. Hetzelfde idee van trillingen in dezelfde context
 10. Het concept ‘ons’ gaat over naar de vierde dichtheid met de volgende oogst (2012) en hoeveel van ‘ons’ zullen de derde dichtheid moeten herhalen.

Er zijn ruim 50 voorbeelden van dezelfde ideeën en contexten tussen de oorspronkelijke auteur (L / L Research) en Hidden_Hand. L / L Research dateert uit het tijdsbestek van 1981, waardoor ik geloofde dat zij de oorspronkelijke auteur zijn. Nogmaals, houd er rekening mee dat de definitie van plagiaat het ongeoorloofd gebruik of de nauwe nabootsing is van de taal en gedachten van een andere auteur en de weergave ervan als het eigen originele werk. Daarom, als Hidden_Hands niet bij L / L Research is, placht hij duidelijk hun ideeën en gedachten te plagen.   Bronnen [voor genummerde voorbeelden]:

www.llresearch.org…

www.llresearch.org…

www.llresearch.org…

www.llresearch.org…

www.llresearch.org…

ATS: Zelfs Lucifer moest ingrijpen om me te helpen. Dat was een verrassing, zoals je kunt begrijpen.   Weet je linkerhand niet wat de rechterhand leert? Of is het gebrek aan begrip bij bepaalde leden in je bloedlijn.

HH: Inderdaad, ik begrijp het, af en toe is drastische interventie vereist. Zoals ik al zei, ze weten niet alles, iets kan het best voor onszelf worden gehouden. Verleiding kan te groot blijken te zijn, wanneer bepaalde machten in de handen liggen van degenen van wie het hart niet geheel zuiver van intentie is. Laten we zeggen dat sommigen van tijd tot tijd een beetje te veel van het spel lijken te genieten.

Hun acties waren meer van onwetendheid, dan kwaadwillende bedoelingen met u. Vergeef hen alsjeblieft, want ze wisten niet wat ze aan het doen waren, maar vonden het juist.   Ok, ik heb net de laatste paar pagina’s met vragen gelezen, ik heb nu een paar keer gezegd dat ik geen tijd meer heb om te antwoorden, maar er werd mij eerder een vraag gesteld waarvan ik zei dat ik ermee klaar zou zijn, namelijk dat van ‘als er een vraag was die je nog niet was gesteld, zou je dit als een vraag zien’, of woorden in die zin.   Er is dus nog een vraag uit de laatste pagina’s die ik in die geest zal gebruiken.

Dit zal het echt wel moeten zijn. Het spijt me echt dat ik niet kan antwoorden op de vele andere oprechte antwoorden die helaas onbeantwoord moeten blijven. We moeten vertrekken naar een belangrijke taak in Rome, en ik heb al anderen hier die me smeken om me ‘wil je alsjeblieft die flipperende computer afsluiten en je spullen bij elkaar brengen’. Ze lachen om hoe ‘betrokken’ ik ben geworden in deze taak van mij. Mijn vader plaagt dat ik weer moet beginnen bij de vroege 6e dichtheid om mijn mededogen in balans te houden. Hoe dan ook, ik moet eindigen:

ATS: Dit is zeer informatief en heeft veel voor mij opgehelderd. Nogmaals bedankt, Hidden_Hand. Mijn kijk op dit is heel anders, zelfs van wat het de laatste keer was dat ik in deze thread postte. Dus hopelijk zullen deze vragen wat relevanter zijn …

1) Ik ben benieuwd hoe de stamboom van de bloedlijn werkt. U zei dat er mensen zijn die deel uitmaken van uw ‘uitgebreide familie’ die we misschien kennen. Dus zijn dit de Rockefeller, Rothschild, Bush, House of Windsor, etc. (meestal bekend in samenzweringscirkels als de Nieuwe Wereld Orde?).

Hoe dicht is je interactie met je ‘uitgebreide familie’ en zijn ze even spiritueel verlicht als je lijkt te zijn?

Kun je ons een overzicht geven van hoe het gezin is gestructureerd, hoeveel elk niveau kent in relatie tot de top, etc.?

Omdat er veel theorieën en ‘weet-alles’ zijn, en het zou leuk zijn om het voor eens en voor altijd recht te krijgen. Wees zo gedetailleerd als je denkt dat geschikt is.

HH: Oké, en dit moet echt een kort overzicht zijn, want mijn tijd is om.   Beginnend op het laagste niveau, hebt u wat wij ‘Lokale celgroepen’ of ‘Familieclusters’ noemen. Er zal van ongeveer vijf tot dertig of zoiets zijn, afhankelijk van de grootte van de stad of stad in kwestie. Elk Lokaal gebied heeft zijn eigen Raad, bestaande uit Lokale Leiders die de Zes Disciplines van Leren vertegenwoordigen. Er is ook een hogepriester of hogepriesteres van de orde, die hun lokale gemeenschap dient.   Daarboven hebt u de regionale raad, waarbij de leider van elke lokale raad hun specifieke gebieden vertegenwoordigt. Dan is de Nationale Raad, in dezelfde geest, samen met de leiders van de regionale raden die hun gewesten vertegenwoordigen.

Dan heb je de Supreme World Council boven hen allen, met de nationale leiders die hun landen vertegenwoordigen. Hierboven, is een andere groep die ik niet kan noemen, die contact onderhouden met de ‘Verborgen Handen’.   Daarnaast zijn er nog veel andere niveaus van leiderschap, puur van de Power Lines (degenen die niet van deze planeet zijn). De Supreme World Council, weet alleen zoveel van hen als ‘overhandigd’ wordt aan hen.

In onze Power Lines hebben we een vergelijkbare structuur, met lokale en regionale groepen, enz. Hoewel de meesten van ons in volledig ‘verschillende’ typen gemeenschappen leven dan je zou begrijpen. Ik zal alleen zeggen dat we geen ‘oppervlaktebewoners’ zijn.

ATS: … ook, proberen mensen ooit het gezin te verlaten? Ik vroeg je om in een eerdere post te reageren op de zaak van een ‘Svali’. Ik ben nog steeds nieuwsgierig of zij een van u of uw uitgebreide familie was, of is zij gewoon een agent voor mis / disinfo.

HH: Ik ben haar bewust, ja. Ik heb haar vermeende ‘onthullingen’ niet persoonlijk bekeken, hoewel ik genoeg gehoord heb van anderen in mijn familie. Ja, zij was een deel van de familie, op de lagere niveaus, van de Duitse linies die ik geloof. Zoals ik begrijp, heeft ze veel waarheid onthuld over de lagere niveaus, maar ze was alleen op regionaal niveau in de aardlijnen, dus niet zo hoog. Ze zou zeker niet het ‘grotere plaatje’ hebben gehad. Ik begrijp dat ze uitvoerig ingaat op enkele van de trainingstechnieken in de lagere niveaus, die, om eerlijk te zijn, extreem streng kunnen zijn, hoewel het, zoals ik al zei, gaat om het bereiken van de 95% negativiteit, en wanneer alles gezegd is en klaar, ongeacht hoeveel iemand in deze levenservaring heeft geleden, we kunnen nooit uit het oog verliezen dat dit een Spel is dat we hier allemaal samen spelen, en elke incarnerende Ziel heeft al vooraf de delen gekozen en overeengekomen zal in het spel spelen. Niemand lijdt echt, behalve in het spel, en uiteindelijk hebben ze deze ervaringen voor de hand gekozen, op Soul-niveau. Niemand wordt ‘gedwongen’ om te incarneren in een verhaallijn waar ze niet van willen spelen en van willen leren.   Het Duitse huis staat bekend als bijzonder streng en streng in zijn training, dus veel van wat ze deelt is mogelijk gebeurd, hoewel mijn familie ook heeft gezegd dat tenzij haar ‘trainers’ uit het protocol handelen (hun macht misbruiken) veel van wat ze ‘onthulde’ zou niet gebeurd zijn, of is enigszins verfraaid, om welke reden dan ook. Ik kan mezelf niet uitspreken, omdat ik noch de tijd noch de neiging heb gehad om haar verhaal te onderzoeken. De wereld van mijn eigen familie is heel anders dan die van de lagere op de aarde gebaseerde bloedlijnen. Terwijl onze (mijn eigen) opleiding opgroeien erg streng en gedisciplineerd was, werden we nooit op enigerlei wijze misbruikt. We zijn opgegroeid met het grotere plaatje en hadden geen andere motivatie nodig.

De aardlijnen zijn niet op de hoogte van de volledige afbeelding. Ze zijn zelf niet van onze Lucifer Groepsziel, en voor zover ze weten, zijn ze op weg om ‘de wereld te regeren’, te Controleren en Enslaven, en zoveel Lijden en Negativiteit te creëren als menselijk mogelijk is. Dat is wat ze ‘uit de deal halen’. Wereldoverheersing. Je zou moeten zeggen met dat in gedachten, ze doen geweldig werk. Maar een van de dingen die ze niet weten of begrijpen, is dat onze agenda (Venusian Power Lines) uiteindelijk voor het hoogste goed van alle betrokkenen is, door jou de katalysator te bieden. Als ze zich bewust waren van deze Waarheid, is er een klein risico dat ze hun werk niet goed zouden hebben gedaan, en zouden ze het missen om deel te nemen aan onze 95% Negatieve Oogst. Ze zijn op de hoogte van de oogst en de noodzaak dat ze de 95% halen om uit de 3e dichtheid te geraken, en dat is allemaal de motivatie die ze nodig hebben om ons te helpen onze ultieme doelen te bereiken.   Hoe ze het aanpakken, is niet echt een te grote zorg voor ons, zolang ze de klus maar klaren. Soms moeten we ingrijpen, waar iets wat ze kunnen doen of plannen in strijd is met onze verlangens, maar dergelijke voorbeelden zijn er maar heel weinig tussen.

En daarmee moet ik absoluut mijn tijd hier met je afsluiten. Als ik het langer laat, ben ik te laat voor mijn reis en zal ik niet erg populair zijn als ik mijn familie laat laat maken. Het is een vreemd gevoel dat ik nu in mijn hart heb, terwijl ik deze laatste paar regels schrijf. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik op deze manier met jullie ‘verbonden’ was geweest door dit discours. Het was nooit de oorspronkelijke bedoeling, alleen maar om de informatie die ik nodig had uit te brengen. Maar ergens op deze reis die we samen hebben genomen, ben ik een zekere ‘band’ met je gaan voelen. Natuurlijk weet ik dat die band onze inherente Eenheid in onze One Infinite Creator is, om een ​​beetje ‘met’ te zijn ‘en persoonlijk contact te hebben gehad met zovelen van jullie, heeft me het gevoel enigszins verdrietig gemaakt dat onze tijd ten einde moet komen. Maar er moet een einde aan komen.

Ik dank u hartelijk voor uw genereuze gastvrijheid en voor het toestaan ​​dat wij uw ‘ruimte’ hier gebruiken voor het bevorderen van onze boodschap. En onthoud, ongeacht de ideologieën die ons in dit Spel kunnen scheiden, de boodschap is het enige dat telt, en de boodschap is, dat in de Liefde en het Licht van onze Oneindige Schepper, we Eén voor één zijn. Broeders en zusters van het licht.

We wensen je het allerbeste in wat er nog overblijft van je reizen hier, en hopen oprecht op je dat je de Katalysator die we je hebben aangeboden, zult gebruiken om je op de een of andere manier te helpen afstuderen met een glorieuze en positieve Grote Oogst.   Me aan de andere kant, ik zal nu HEEL negatieve dingen moeten doen om al deze positiviteit goed te maken. Een beetje amusant, op een ironische manier.

Ik kijk er naar uit om met zo velen van jullie af te spreken wanneer het spel voorbij is en geniet van herinneringen op te halen over deze tijd en de delen die we allemaal hebben gespeeld in dit geweldige spel.

We laten jullie allemaal in de Liefde en het Licht van onze One Infinite Creator.

Namasté.

http://www.illuminati-news.com/00363.html

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 28 juli 2019 in Geen categorie

 

Tarot: The Tower Card = transformatie – n.a.v. Cobra’s bericht “The Tower Card”

Cobra’s meest recente bericht heeft als titel: “The Tower Card”. Als wij kijken naar de Tarot kaart “The Tower” wordt gesteld dat de Toren de transformatiekaart is. Hij symboliseert het ego, de materie. Hieronder de kenmerken van de Toren kaart.

De Toren staat voor heftige onverwachte gebeurtenissen, verwoesting en bevrijding. De Toren geeft aan dat we ons ergens zeker van waanden maar dat de muren van ons bouwwerk plotseling gaan wankelen. De bouwers en bewoners stelden teveel vertrouwen in de dikke muren. De kleine ramen symboliseren een bekrompen wereld beeld. De Waarheid ontmantelt en maakt korte metten met een valse materialistische levenshouding. 

De Toren zorgt met een heftige schok dat alles open wordt gebroken. De Waarheid heeft ons onze fouten in laten zien en het is nu tijd voor de vernietiging van die fouten. Door de bliksemschicht van de Waarheid worden onze ‘fouten’ afgebroken en teniet gedaan, en alleen het goede blijft over. Letterlijk verliest de mens zijn ‘gezicht’ en wordt ontmaskerd in de Toren. (red: bijzonder als je dit bekijkt in relatie tot 9/11 en alle gebeurtenissen sinds die tijd)

De Toren is ook een ‘gevangenis’ en de vernietiging daarvan betekent dus ook bevrijding. Deze kaart staat voor ineenstorting van het oude, dus voor een totaal nieuw begin. Men is bouwmeester van zijn eigen toren en afbraak ervan betekent ook bevrijding van oude patronen, herinneringen, relaties en emoties.

Veranderingen voelen vaak aan als catastrofe omdat een zekerheid die er toch al nooit was wegvalt. Je kunt echter ook zeggen dat je van ballast bevrijd bent en met minder gewicht sneller voorwaarts komt. De kaart duidt erop dat je jezelf afgelopen tijd verborgen hebt gehouden achter een hoge muur. Die muur is aan het verdwijnen.

Trefwoorden: Gevolgen van ambitie / laatdunkendheid, schok, faillissement, misère, hemelse straf, tegenspoed, ramp met bevrijding als gevolg, ego, ontmanteling, ineenstorting van het oude om plaats te maken voor iets nieuws, bevrijding uit het harnas, einde zelfzuchtigheid, verlies invloedrijke positie, opgeven liefdesrelatie, verandering van geloof, onverwacht ongeluk, verhuizing (woning of werk), verwijdering van alles wat achterhaald en overbodig is, mogelijk ontslag, bankroet, gewond raken, verlies van geld / veiligheid / liefde, loutering van de ziel!   http://www.loesje.info/esoterie/tarot_toren.htm

De Tower Card van de Crowley Tarot kaarten wordt als volgt uitgelegd:

Heling, vernieuwing en herstel zijn de belangrijkste kernwoorden die horen bij De Toren.

De kracht van het verterende, zuiverende vuur verwoest het oude en veegt het terzijde. De toren van het ego wordt tot op de grondvesten door elkaar geschud.

De Toren is een symbool van de verandering die vereist is om belemmeringen te ontmantelen.

Op deze kaart zie je vuur. Veel vuur. Het oog van Horus, bovenaan de kaart, is een Egyptisch symbool voor de God van de Waarneming. Het staat voor de diepere aspecten van het Zelf.

De oosterse draak staat symbool voor de levenskracht die van ons verlangt dat we afscheid nemen van belemmerende onderdelen van onze persoonlijkheid.

De duif met de olijftak duidt op de innerlijke vrede die ontstaat wanneer we terugkeren naar de authentieke aspecten van wie we werkelijk zijn.

Wanneer je deze kaart hebt getrokken duidt dat erop dat je op een plek in je leven bent aangekomen waarbij je dingen uit het verleden achter je moet laten. Dat kunnen mensen uit je omgeving zijn, of verdedigingsmechanismen in jezelf die je tot dit moment overeind hebben gehouden. De Toren duidt erop dat je, om heel te worden, belemmeringen achter je moet laten.

Hoe dan ook duidt De Toren erop dat je een intensief transformatieproces doormaakt of op het punt staat daaraan te beginnen. Wat er ook in jou door elkaar geschud wordt: het leidt tot zuivering en het opbouwen van iets nieuws. Deze kaart roept je op daar niet tegen te vechten, maar om het te laten gebeuren.

Niet alles wat je meemaakt in een proces van transformatie is even gemakkelijk, of leuk. Maar weet dat alles wat gebeurt in je leven gebeurt voor je eigen bestwil.

Affirmatie
Ik ben verplicht te verwezenlijken wie ik werkelijk ben.
Mijn lichaam is een tempel voor mijn ziel.
Wie ik denk dat ik ben is een opvatting die ik moet loslaten.
Ik ben niet in mijn lichaam, mijn lichaam is in mij.

http://www.crowley-tarot.nl/crowley16.html

Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 19 juli 2019 in Cobra

 

Tags: , ,

Cobra: The Tower Card, 17 juli 2019

De doorbraak op 21 juni heeft veel positieve ontwikkelingen gebracht.

De hoeveelheid van nog steeds aanwezige plasma toplet bommen is langzaam maar gestaag aan het afnemen, en het volgende scenario met toplet bommen die detoneren lijkt nu extreem onwaarschijnlijk:

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6228097/Earth-shrink-330ft-particle-accelerator-experiments-wrong.html

Ook andere negatieve scenario’s zijn afgewend:

https://www.zerohedge.com/news/2019-07-07/russian-sailors-averted-planetary-catastrophe-during-nuclear-submarine-accident

Wij zijn nu langzaam maar zeker het hoogtepunt aan het naderen, zoals duidelijk is weerspiegeld in seismische activiteit die een behoorlijk goede indicator is van hoe dicht wij bij een doorbraak zijn:

https://stillnessinthestorm.com/2019/07/the-number-of-global-earthquakes-is-3-times-above-normal/

De arrestatie van Jeffrey Epstein is de eerste grote, werkelijke en zichtbare overwinning van de Lichtkrachten tegen het duistere netwerk op de oppervlakte van de planeet. Het is het triggerpunt waardoor de uitgebreidheid van kindermisbruik aan de oppervlaktebevolking zal worden blootgelegd.

https://www.exopolitics.org/epstein-arrest-supports-q-anon-claims-of-global-satanic-cult-blackmailing-political-elites/

https://phibetaiota.net/2019/07/tom-luongo-peak-swamp-epstein-arrest-opens-new-frontier/

De connecties met de Rothschild familie die Epstein’s handlers waren zullen worden onthuld:

http://www.battleforworld.com/2018/05/08/baroness-de-rothschild-twitter-postings-trump/#LadyLynn

Er is onbevestigde intel dat Jeffrey Epstein een nabije verwant is van deze persoon:

https://en.wikipedia.org/wiki/Berthold_Epstein

De walgelijke waarheid over de uitgebreidheid van kindermisbruik via duistere netwerken zal eindelijk bekend worden gemaakt:

https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/the_essence_of_evil_sex_with_children_has_become_big_business_in_america

https://www.counterpunch.org/2019/05/03/predator-cops-guilty-of-sex-crimes-against-women-and-children-are-a-menace-to-society/

Wanneer dit alles bekend is gemaakt zullen mensen worden gedwongen om hun eigen ontkenning onder ogen te zien:

https://stillnessinthestorm.com/2019/06/denial-or-willful-ignorance/

Alle belangrijke duistere bloedlijnen zijn betrokken bij kindermisbruik:

https://returnofzeus.blogspot.com/2019/04/nwo-bloodlines.html

Vaak vindt kindermisbruik plaats in de privé verblijven waarvan deze bloedlijnen eigenaar zijn, vooral die welke niet toegankelijk zijn voor het publiek:

https://the-eye.eu/public/concen.org/Satanic%20Ritual%20Child%20Sacrifice%20Illuminati%20Castle%20Amerois%20%282016%29/text/Illuminati%20Bloodlines%20-%20Chateaux%20Des%20Amerois%20Mothers%20of%20Darkness%20Castle.pdf

De Lichtkrachten beginnen nu op volle kracht kindermisbruiknetwerken te verwijderen. Als eerste hebben zij een aardbeving getriggerd met een plasma scalar apparaat nabij China Lake militaire basis om het op zijn minst tijdelijk lam te leggen:

https://www.foxnews.com/us/naval-weapons-base-near-quakes-epicenter-closed-for-safety-inspections

Dat de China Lake basis geavanceerde wapens uittest is maar een cover story; deze plek is in feite een van de voornaamste concentratiekampen waar kinderen ritueel worden misbruikt en gehersenspoeld (waarschuwing!, zeer heftige tekst):

http://www.whale.to/b/sp/2.html#The%20Initial%20Splites%20and%20Initial%20Programming%20Done%20At%20China%20Lake,%20%20CA.

Een van de belangrijkste programmeurs en misbruikers van kinderen op een planetair niveau is Michael Aquino en hij was ook een van de hoofdprogrammeurs in China Lake:

https://davidshurter.com/2015/08/18/a-facebook-posting-all-about-satanist-michael-aquino/

http://aangirfan.blogspot.com/2005/03/michael-aquino-alleged-child-sex-abuse.html

In Californië is nu een occulte oorlog aan de gang tussen de Lichtkrachten en de duistere krachten en daar kan verder niets over worden gezegd.

Een van de meer zorgwekkende ontwikkelingen wereldwijd is hoe uitgebreid de 5G netwerken worden doorgevoerd:

https://www.activistpost.com/2019/06/elon-musks-company-launched-60-satellites-into-space-to-blast-5g-at-us-more-planned-despite-telecoms-admitting-theres-no-research-that-proves-5g-is-safe.html

https://apokalypsnu.nl/2019/07/03/spacex-rivals-make-claims-of-special-treatment-to-blast-earth-with-wifi-and-5g-radiation/

https://www.activistpost.com/2019/07/hawaiian-punch-football-field-sized-drone-will-beam-5g-down-at-hawaiian-islands-urgent-action-needed.html

De duistere krachten zijn 5G aan het bespoedigen om een andere laag van elektromagnetische afscheiding te creëren om te voorkomen dat de quarantaine / sluier wordt opgelost. Het zal ze niet lukken.

Zij kunnen de massa ontwaking niet meer tegenhouden:

https://www.rt.com/usa/464171-area-51-raid-million-people/

Er zijn bepaalde belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn in ondermaanse ruimte in de komende dagen, weken en maanden, en spoedig kunnen wij positief nieuws verwachten betreffende disclosure, ruimtereizen en zonnestelsel.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 18 juli 2019 in Cobra

 

Tags: , , , , ,

Cobra update: Flower of Life, 1 juli 2019

In de laatste paar maanden, sinds medio april, was de Aarde heen en weer aan het bewegen tussen de gamma tijdlijn (Licht interventie) en delta tijdlijn (planetaire vernietiging).

Alle intel hierover was strikt geclassificeerd aangezien teveel focus op de negatieve tijdlijn de mogelijkheid van zijn manifestatie zou vergroten.

In deze periode waren de Lichtkrachten een zeer gevaarlijke laag van plasma anomalie met toplet bommen aan het verwijderen.

Deze laag was succesvol verwijderd op 21 juni, rond het middaguur GMT, en het gevaar is belangrijk verminderd. Ook al bestaan er nog steeds wat toplet bommen, en moet er nog steeds wat plasma kwantum fluctuatie primaire anomalie worden verwijderd, is de positieve gamma tijdlijn nu veel meer veilig gesteld.

Het succes op 21 juni van de Lichtkrachten heeft veel verse positieve lumineuze plasma in ons zonnestelsel gebracht en dit positieve plasma heeft later op die dag de mesosfeer rondom de planeet Aarde gestimuleerd om wat geweldige heldere wolken te produceren:

https://spaceweatherarchive.com/2019/06/23/extreme-noctilucent-clouds-over-europe/

De Lichtkrachten hebben gecommuniceerd dat voor de eerste keer sinds de 1996 archon invasie, er weer ascentie Aartsengelen aanwezig zijn in ons zonnestelsel.

Een paar dagen later begonnen er regenboog cloudships (wolkenschepen) in China te verschijnen.

In Xiamen op 24 juni:

En in Guangzhou en Nanning op 28 juni:

De Lichtkrachten hebben gecommuniceerd dat het proces naar de Event nu is versneld en er is geen tijd om fysieke eilanden van Licht te bouwen vóór de compressiedoorbraak. Ga door met eilanden van Licht projecten als je dat wilt, maar de voornaamste focus nu is om zoveel Licht als mogelijk is te verankeren in de situatie zoals die nu is, om de overgang te stabiliseren.

De Lichtkrachten beginnen nu de belangrijkste anomalie te verwijderen, die de planeet Aarde in 1996 heeft omhuld. De belangrijkste anomalie bestaat uit alle potentiële maar nog niet gemanifesteerde combinaties / verstoringen of primaire anomalie kwantum golf functie in kwantum schuim:

https://demonbane.fandom.com/wiki/Yog-Sothoth

Occultist Kenneth Grant was zich bewust van het gevaar van primaire anomalie die explodeert van de plasma tunnels van Set in gewone realiteit, lang voordat de invasie in 1996 plaatsvond. Hij schreef het volgende in zijn boek “Nightside of Eden”, dat in 1977 werd gepubliceerd:

“…. identiteit in de moeras van de Abyss. Deze krachten, die in een stroomversnelling zijn geraakt in opeenvolgende eonen, stromen astraal van de andere kant van de boom en dreigen het menselijk bewustzijn te overweldigen met de golven van negatieve vibraties die liggen onder alle positief (in dit geval fenomenaal) bestaan. Het is daarom niet verrassend dat gevoelige zielen nu in afschuw terugdeinzen want zij hebben gezien – in de kolkende zwarte spiegel van de afgrond – de schaduwen die toenemen voor een ongeëvenaarde toestroom in de kosmos. De breuk is gemaakt door nucleaire activiteit die de balans van de ionen heeft verstoord, en tenzij de juiste sleutels worden toegepast zal de cirkel van menselijk bewustzijn worden binnengedrongen door krachten van de andere kant.

De ouden waren zich bewust van de breuk in ruimte waardoor zo’n invasie kon stromen, en méér dan een grote Mysterieschool heeft Daäth geponeerd als het toegangspunt. De mythen van de Ouden die terugkeren om de tronen van de Aarde terug te eisen is een zeer oud thema en een dat in recente decennia is opgeleefd, niet alleen in de fictieve schrijfsels van zulke natuurlijke gevoelige als Arthur Machen, Algernon Blackwood, H.P. Lovecraft, etc., maar ook in de schrijfsels van fysici die zich bewust zijn van de occulte implicaties die zijn vrijgekomen door nucleair en sub-nucleair onderzoek. Het is alleen nu dat bepaalde oude occulte tradities – vooral deze betreffende de Boom van Leven – anders kunnen worden gelezen dan als een achterdochtige angst voor ‘evil spirits’.

De Schwarchild ‘black hole’ in ruimte, die is vergeleken met een spons of een donut, of een solide massa geperforeerd door gaten als Emmenthaler kaas, geeft wat ideeën van de anatomie van de multidimensionale boom. De wormholes zijn de hel of verborgen gaten, niet opgemerkt doordat zij in de schaduw zitten van de bollen van sephiroth. De sprong door de afgrond die de ….”

Duistere anomale plasma nabij de oppervlakte van planeet Aarde is door de duistere krachten gearrangeerd gebaseerd op trapeziumvormige niet-harmonieuze geometrische vormen en ook door verstoorde niet-Euclidean geometrieën:

https://www.reddit.com/r/Lovecraft/comments/55bgyx/strange_spheres_yogsothoth_are_the_keys_to_higher/

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Euclidean_geometry

Een van de belangrijkste occultisten van de duistere krachten, Michael Aquino, heeft een ritueel ontwikkeld genaamd “de ceremonie van de negen hoeken” om trapeziumvormige niet-heilige geometrieën te versterken in negatieve occulte rituelen, en dit ritueel is sinds de zeventiger jaren heel breed gebruikt door de duistere krachten.

Het raster van niet-heilige geometrieën is de basis van de matrix constructie die de Aarde omringt.

Het tegengif voor niet-heilige geometrieën is de Flower of Life (Bloem van Leven)

https://www.world-mysteries.com/science-mysteries/sacred-geometry/sacred-geometry-and-the-flower-of-life/

De Lichtkrachten vragen nu aan iedereen om de heilige geometrie van de Flower of Life zoveel als mogelijk is te gebruiken.

Je kunt de gouden Flower of Life bol rondom jouw energieveld visualiseren als bescherming:

Je kunt Flower of Life stickers plakken op elke locatie op de planeet die healing nodig heeft:

https://armyofillumination.blogspot.com/2019/06/unity-through-grid-operation-take-back.html

De Lichtkrachten ondersteunen dit project krachtig, zoals je kunt zien in deze graancirkel:

http://www.cropcircleconnector.com/2019/StJean/StJean2019a.html

Een andere graancirkel wijst erop dat chimera spinnen naar de Centrale Zon worden gebracht:

http://www.cropcircleconnector.com/2019/SparticlesWood/SparticlesWood2019a.html

https://supernaturalspirit.com/tunnels-of-set-total-amalek-spider-tulpas/

Het is interessant om op te merken dat deze graancirkel precies op 21 juni is verschenen.

De plasma chimera spinnen worden nu van de tunnels van Set (duistere plasma vezels) naar de Galactische Centrale Zon gebracht.

De derde graancirkel communiceert dat het Cintamani raster rondom de planeet naar het volgende niveau is geactiveerd:

http://www.cropcircleconnector.com/2019/longwood/longwood2019a.html

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 2 juli 2019 in Cobra

 

Tags: , , ,

 
%d bloggers liken dit: