RSS

Maandelijks archief: april 2020

Studie die de relatie tussen de aanwezigheid van 5G-netwerken en coronavirusgevallen laat zien, maart/april 2020

Benjamin Fulford schreef in zijn bericht van 27 april: “Er is nu bewijs in overvloed dat de coronavirus pandemie een combinatie is van een mislukte bio-wapen aanval en een dodelijker elektromagnetische aanval met gebruik van 5G. De link hieronder naar een wetenschappelijk artikel toont aan hoe nauw het onderlinge verband van het aantal pandemie-doden is met het in gebruik nemen van 5G.

http://www.radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks-2/

Deze studie is verricht door Bartomeu Payeras i Cifre, een bioloog gespecialiseerd in microbiologie, werkzaam aan de Universiteit van Barcelona. De studie is in het Spaans gepubliceerd (als pdf te downloaden – link in het artikel) en door Claire Edwards naar het Engels vertaald.

Hieronder de vertaling van deze Engelse vertaling naar het Nederlands. Aan het eind, dus na de grafieken van alle onderzochte landen/regio’s en de beschrijving van de onderzoeksmethoden, zijn de bevindingen weergegeven. Deze bevindingen geef ik hier weer, en daarna vind je het hele artikel:

Bevindingen

 1. De verkregen resultaten tonen een duidelijke en nauwe relatie aan tussen het aantal coronavirusinfecties en de locatie van de 5G-antenne.
 2. Deze studie analyseert niet de gunstige of schadelijke effecten op mensen van 5G elektromagnetische straling. Het wijst echter wel op een mogelijk oorzaak-gevolg bij de huidige pandemie.
 3. Een ‘grenseffect’ is significant, origineel en uniek voor deze pandemie: het vertoont duidelijke verschillen tussen aangrenzende staten met en zonder 5G-installatie. Het is bijzonder belangrijk dat de landen die grenzen aan China een zeer lage besmettingsgraad hebben. Men kan ook vergelijken tussen Mexico en de VS, of tussen Portugal en Spanje, enz.
 4. De zaak San Marino is bijzonder belangrijk. Het was de eerste staat ter wereld die 5G installeerde en daarmee de staat waarvan de burgers het langst – en vermoedelijk de eerste staat ter wereld met infecties – zijn blootgesteld aan 5G-straling. De kans dat dit gebeurd is 1 op 37.636.
 5. In de onderzochte steden, Madrid, Barcelona en New York wordt deze correlatie ook waargenomen. Uit de studie van de stad Barcelona (pp. 7-8) blijkt dat de sociaal-economische factor een belangrijke rol speelt.
 6. Het is van groot belang dat op het Afrikaanse continent, met schaarse gezondheidsmiddelen maar zonder 5G, het besmettingspercentage erg laag is, behalve voor enkele antennes in Zuid-Afrika, dat ook de hoogste besmettingspercentages in Afrika vertoont.
 7. De infectiepercentages zijn verwaterd. De vergelijkingen van sommige regio’s worden beïnvloed door steden met 5G, maar de infectiepercentages van deze steden worden verwaterd door die van de regio waartoe ze behoren. Het is dus belangrijker, zoals in het geval van Spanje, om uniprovinciale autonome regio’s te vergelijken dan die welke worden gevormd door 3 of meer van de oude provincies. We zien dus dat sommige regio’s met 5G, zoals Rioja, Madrid en Navarra, waarden hebben die 4 tot 8 keer hoger zijn dan andere zonder 5G. Hetzelfde geldt voor andere steden over de hele wereld waar het 5G-netwerk niet het hele grondgebied van de staat of regio bestrijkt.
 8. Deze gegevens en resultaten hebben de waarde dat ze “in vivo” worden genomen, niet gebaseerd op prospectieve of laboratoriumstudies. Nooit eerder hadden we zoveel epidemiologische informatie over een ziekte bij de mens om wetenschappelijke studies te kunnen maken. Een manier om de vraag naar oorzaak en gevolg te beantwoorden, zou zijn om de 5G-netwerken los te koppelen, althans als een preventieve maatregel, en de resultaten te bekijken van de evolutie van gevallen van coronavirus. Zo zou je het besmettingspercentage kunnen onderzoeken van een staat die een 5G-moratorium aankondigde nadat de pandemie was begonnen, en onderzoeken of de statistieken zouden veranderen.
 9. Gezien het hier gepresenteerde bewijsmateriaal moeten de gegevens en conclusies van dit onderzoek dringend in overweging worden genomen. Gezien de huidige ernst van de pandemie, hebben de media en de politieke en gezondheidsautoriteiten de verantwoordelijkheid om dringend actie te ondernemen. Een nalatigheid in het licht van de bevindingen van deze studie kan op zijn minst als nalatig en zeer mogelijk als crimineel worden beschouwd.

RADIATION DANGERS“Never before in history have humans been so cleverly induced to slowly exterminate themselves– and happily pay big money for the privilege.” – Amy Worthington, http://www.wi-cancer.info
STRALINGSGEVAREN: “Nooit eerder in de geschiedenis zijn de mensen zo heftig geforceerd om zichzelf langzaam uit te roeien – en ze betalen blij heel veel geld voor het privilege.” Amy Worthington, www.wi-cancer.info

Studie van de correlatie tussen gevallen van coronavirus en de aanwezigheid van 5G-netwerken

24 april 2020
Eindelijk is de eerste studie tevoorschijn gekomen over de zeer duidelijke relatie tussen \”coronavirus\” -uitbraken en de aanwezigheid van 5G-netwerken.

Dank aan Claire Edwards voor het beschikbaar stellen in het Engels
====================================================

Onderzoek naar de correlatie tussen gevallen van coronavirus en de aanwezigheid van 5G-netwerken
Auteur: Bartomeu Payeras i Cifre1
Beschikbaar op www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-d.pdf
Vertaald uit het Spaans door Claire Edwards
Datum: maart-april 2020

De pandemie van COVID-19 en de gevolgen ervan begin 2020 hebben wetenschappers en politici verrast. Als er een onderzoek wordt uitgevoerd om het fenomeen te begrijpen en dat daardoor kan helpen de oorzaken van de pandemie te verduidelijken, moet dit worden bevorderd en/of in overweging worden genomen.

De correlatie tussen gevallen van coronavirus en de aanwezigheid van 5G-netwerken is belicht in alternatieve media en sociale netwerken. Het is opmerkelijk dat, althans in Spanje, de media de wetenschappelijke studies over het onderwerp 5G niet hebben besproken, en de regering geen vragen hebben gesteld hierover tijdens de dagelijkse persconferenties die zij organiseert om verslag uit te brengen over de toestand van de situatie. Het team van wetenschappers dat de Spaanse regering adviseerde, heeft deze kwestie ook niet aan de orde gesteld.
Het is logisch dat het vermogen om deze correlatie aan te tonen zeer belangrijke gegevens zouden opleveren om bij te dragen aan het begrip van en de oplossing van het probleem.

Doelstelling: Om te beoordelen of er een verband bestaat tussen gevallen van coronavirus en de aanwezigheid van 5G-netwerken. Zonder voorlopig in te gaan op volgende oorzaak-gevolg benaderingen in het geval van positieve resultaten. Aangezien er een voldoende grote statistische steekproef is, is het mogelijk dat de verkregen resultaten een hoge mate van betrouwbaarheid hebben.

Materiaal en methoden: De studie heeft gebruik gemaakt van het officiële statistische materiaal dat dagelijks wordt gepubliceerd, wat een eenvoudig en waardevol hulpmiddel is. Opgemerkt moet worden dat in deze publicaties de methodologie die wordt gebruikt voor het tellen van gevallen van coronavirusinfecties over het algemeen geen echte gegevens oplevert. In Spanje en veel andere landen is het niet berekend omdat er niet voldoende tests zijn voor dergelijke analyses.

Dit verandert de resultaten van dit onderzoek echter niet, aangezien het gebaseerd is op de vergelijkende en niet op de absolute infectiemethode. Om statistische fouten te voorkomen, zullen we daarom de dichtheidswaarde van bevestigde gevallen van coronavirus (uitgedrukt in aantal gevallen per 1000 inwoners) vergelijken in plaats van absolute waarden. Aangezien het door de gezondheidsautoriteiten gehanteerde telcriterium binnen dezelfde staat of stad hetzelfde is, zal de vergelijking van gepubliceerde waarden voor verschillende steden of regio’s even betrouwbaar zijn voor statistieken.

Vergelijkingen tussen verschillende landen van bevestigde gevallen, met uitzondering van asymptomatische gevallen, zullen even betrouwbaar zijn. De mogelijke uitzondering van een niet-transparant land dat de publicatie van zijn gegevens zou kunnen manipuleren, valt buiten de controle van deze studie.

De gebruikte methode was om de incidentie (aantal gevallen per 1000 inwoners) te vergelijken

 • tussen landen met en zonder 5G-technologie
 • tussen regio’s van hetzelfde land met en zonder 5G-technologie
 • tussen steden van dezelfde staat met en zonder 5G-technologie
 • tussen verschillende buurten van dezelfde stad met de 5G-netwerkkaart van die stad
 • tussen staten met gemeenschappelijke grenzen met en zonder 5G-technologie
 • tussen gevallen van de ene staat binnen een andere, zoals het geval is bij San Marino.

De gegevens voor elke grafiek zijn op dezelfde dag genomen. Grafische resultaten en hieronder gepubliceerde gegevens:
1.Grafiek van de 9 landen met de meeste infecties wereldwijd.
2.Grafiek en graad van infectie van de 5 landen met de hoogste incidentie in Europa.
3.Grafiek en graad van infectie van 4 nabijgelegen landen op dezelfde breedtegraad: Portugal, Spanje, Italië, Griekenland.
4.San Marino: vergelijking van besmettingspercentages met Italië en Kroatië.
5.Italië: incidentie-overzicht en 5G-netwerk.
6.Spanje: 5G-dekkingsschema en graad van infectie.
7.Barcelona: Grafieken met 5G-dekking en graad van infectie.
8.Madrid: 5G-dekkingstabellen en graad van infectie.
9.New York: coronavirus-incidentie-diagram en 5G-netwerk.
10.’Grenseffect’ tussen Mexico en de VS.
11.Canada, VS en Mexico: grafiek van 5G-netwerken en graad van infectie.
12.Afrika: 5G-netwerkgrafiek.
13.Perzische Golf: 5G-netwerk en Amerikaanse militaire bases.
14.Grafiek en graad van besmetting van China en de buurlanden.

1.GRAFIEK VAN DE 9 LANDEN MET DE MEESTE INFECTIES WERELDWIJD

ALLE LANDEN ONTVANGEN 5G STRALING VAN SATELLIETEN

 2.GRAFIEK EN GRAAD VAN INFECTIE VAN DE 5 LANDEN MET DE HOOGSTE INCIDENTIE IN EUROPA

3.GRAFIEK EN GRAAD VAN INFECTIE VAN 4 LANDEN IN DE BUURT VAN DEZELFDE LATITUDE: PORTUGAL, SPANJE, ITALIË, GRIEKENLAND

Het gemiddelde voor Spanje en Italië is 2,4. Het gemiddelde voor Portugal en Griekenland is 1,09.
Conclusie: de twee landen met 5G hebben 220% meer infecties.

4.SAN MARINO: VERGELIJKING VAN DE GRAAD VAN INFECTIE MET ITALIË EN KROATIË

Resultaat: San Marino – de eerste Europese staat met 5G technologie – is de staat met het hoogste aantal gevallen per 1000 inwoners. 4,07 maal meer dan Italië en 27 maal meer dan Kroatië, die geen 5G heeft.

‘Waarom San Marino? Vanwege het op zichzelf staande karakter van de staat en de relatief geringe beperkingen op het gebruik van radiofrequentie, is het de ideale plek om de nieuwste ontwikkeling op het gebied van telecommunicatie-connectiviteit te testen.
‘Telecom Italia is van plan het aantal mobiele sites in het land te verdubbelen en zal daarnaast een netwerk van kleine cellen installeren in het centrum van San Marino.’ Https://www.fircroft.com/blogs/san-marino-set-to-become-the-first-5g-country-72001910124

Doodzone: San Marino test zijn gehele populatie waar de microstaat de werelds hoogste graad van coronavirus doden heeft na Italië. Nick Pisa, 9 april 2020.
Het KLEINE San Marino test zijn gehele bevolking op coronavirus nadat het omhoog is geschoten door een van de hoogste dodenaantallen door de uitbraak in de wereld. Tot dusver zijn 34 personen overleden van de 308 bevestigde gevallen, hetgeen een dodelijkheidsgraad is van meer van 11% – bijna 3x hoger dan het officiële getal van de Wereld Gezondheidsorganisatie. San Marino ging op 1 maart over tot onmiddellijke lockdown – 10 dagen voordat buurland Italië dat deed, en alle verkeer in of uit het land is verboden tenzij het is voor buitengewoon werk of gezondheidsredenen.

5.ITALIË: INCIDENTIETABEL EN 5G-NETWERK

Toelichting hierboven en hieronder: Voor een betrouwbare studie moeten de aantallen van infecties per 1000 inwoners van Turijn, Milaan, Bologna, Rome en Napels worden vergeleken met die van andere steden die geen 5G hebben (alleen data van Vodafone)

6. SPANJE: 5G-DEKKINGSTABEL EN GRAAD VAN INFECTIE

Gegevens voor steden met 5G moeten gerelateerd zijn aan het aantal infecties in die steden. Aangezien er geen gegevens per stad beschikbaar zijn, is de vergelijking gemaakt met gegevens voor autonome regio’s. Hierdoor worden de gegevens van de hoofdsteden verdund met die van hun regio.
Daarom is de vergelijking in autonome regio’s met één of twee provincies belangrijker: Extremadura, Murcia, Madrid, Navarra, Rioja, Balearen, Asturië of de Canarische Eilanden. Ook in Euskadi aangezien de drie hoofdsteden 5G hebben.

7.BARCELONA: GRAFIEKEN MET 5G-DEKKING EN GRAAD VAN INFECTIE

Notitie: de dekking van 4G is algemeen en dient in dit geval daarom niet om gebieden van incidentie van coronavirus te vergelijken. Echter, de kaart van 5G is degene die het best map A matched. Dit laat zien dat de 5G factor doorslaggevend is. Data 21 april 2020.

8.MADRID: 5G-DEKKINGSSCHEMA’S EN GRAAD VAN INFECTIE

9.NEW YORK: CORONAVIRUS-INCIDENTIETABEL EN 5G-NETWERK

10.’GRENSEFFECT’ TUSSEN MEXICO EN DE VS.

Het gemiddelde voor de 4 Amerikaanse staten is 0,242, wat meer is dan 2000% meer dan Mexico.
Het gemiddelde voor de VS is 0,814 of 7.000% meer dan Mexico.

11.CANADA, VS EN MEXICO: GRAFIEK VAN 5G-NETWERKEN EN GRAAD VAN INFECTIE

12.AFRIKA: 5G NETWERKKAART

Het Afrikaanse land met de meeste gevallen van coronavirus is Zuid Afrika, het enige Afrikaanse land dat 5G heeft.

13.PERZISCHE GOLF: 5G-NETWERK EN MILITAIRE BASIS IN DE VS.

14.CHINA EN OMGEVING LANDEN: GRAFIEK EN GRAAD VAN INFECTIE

De buurlanden van China hebben ongeveer 10 maal minder gevallen per 1000 inwoners.

Resultaten en discussie

Om te weten of het verkregen resultaat al dan niet een willekeurig fenomeen is, moet een statistische analyse van de resultaten van een experiment worden uitgevoerd om de waarschijnlijkheid van de gebeurtenis te berekenen. De kansberekening wordt verkregen door het aantal gunstige gevallen te delen door het aantal mogelijke gevallen. Als het resultaat aantoont dat het geen willekeurig fenomeen is, toont het voldoende causale redenen om de oorzaken te analyseren.

Om eventuele opwaartse fouten te voorkomen, kiezen we altijd voor de meest conservatieve numerieke optie. Laten we daarom de waarschijnlijkheid van drie van de hierboven geanalyseerde voorbeelden berekenen.

(a) Waarschijnlijkheid dat de 9 meest besmettelijke landen ter wereld landen zijn met 5G-netwerken.
Er zijn 194 landen op de planeet. Volgens GSMA zijn er vanaf 6 maart 2020 24 landen met 5G-technologie.
Pr = 24/194 x 23/193 x 22/192 (negen keer in totaal) = 0,1237 x 0,1191 x 0,1145 x 0,1099 x 0,1052 x 0,1005 x 0,0957 x 0,0909 x 0,0860 = = 1,47 x 10 (hoog -9).
De kans is 1 op 680.000.000.
Als we Japan meenemen, dat ook 5G heeft en infectiepercentages vergelijkbaar met die van Zuid-Korea … is de kans 1 op 8500.000.000.

(b) Waarschijnlijkheid dat de 5 meest besmettelijke landen in Europa 5G-netwerken hebben.
Er zijn 49 landen in Europa, waarvan het momenteel moeilijk is om te weten of ze momenteel 5G inzetten, aangezien er vijf een moratorium hebben afgekondigd, en vele andere hebben geen operationele netwerken, hoewel bedrijven publiceren alsof ze al operationeel waren toen ze overeenkomsten hebben ondertekend. We zullen het naar beneden berekenen, als conservatieve optie gaan we ervan uit dat ongeveer 15 landen operationele 5G-systemen hebben.
Pr = 15/49 x 14/48 x 13/47 x 12/46 x 11/45 = 0,00157.
De kans is 1 op 637.

(c) Het geval van San Marino is zeer belangrijk. Het bevindt zich op het Italiaanse grondgebied, met een vergelijkbare cultuur, economie en sociaal niveau, maar vertoont een veel hoger infectiepercentage. Het enige verschil is de tijd van blootstelling van zijn burgers aan 5G-straling, omdat het de eerste staat ter wereld was die dergelijke technologie op 4 september 2018 implementeerde, terwijl het in Italië 5 juni 2019 was. Dit opent de deur om te debatteren over de waarschijnlijke invloed van 5G op de toename van de mate van infectie.
Pr = 1/194 x 1/194.
De kans is 1 op 37.636.

Deze cijfers zijn welsprekend genoeg om de berekening van de andere gevallen overbodig te maken.
De resultaten voor de stad Barcelona (pp. 7-8) geven aan dat sociologische factoren geen significante invloed hebben op de mate van infectie, maar als we een duidelijke relatie zien met de 5G-dekkingskaart, die bijdroeg aan de 4G-dekking, geeft het ons een correlatie tussen mobiele dekking en het aantal gevallen van coronavirus. Als er meer gegevens beschikbaar waren, zou dit onderzoek moeten worden uitgebreid tot andere steden.

Bevindingen

 1. De verkregen resultaten tonen een duidelijke en nauwe relatie aan tussen het aantal coronavirusinfecties en de locatie van de 5G-antenne.
 2. Deze studie analyseert niet de gunstige of schadelijke effecten op mensen van 5G elektromagnetische straling. Het wijst echter wel op een mogelijk oorzaak-gevolg bij de huidige pandemie.
 3. Een ‘grenseffect’ is significant, origineel en uniek voor deze pandemie: het vertoont duidelijke verschillen tussen aangrenzende staten met en zonder 5G-installatie. Het is bijzonder belangrijk dat de landen die grenzen aan China een zeer lage besmettingsgraad hebben. Men kan ook vergelijken tussen Mexico en de VS, of tussen Portugal en Spanje, enz.
 4. De zaak San Marino is bijzonder belangrijk. Het was de eerste staat ter wereld die 5G installeerde en daarmee de staat waarvan de burgers het langst – en vermoedelijk de eerste staat ter wereld met infecties – zijn blootgesteld aan 5G-straling. De kans dat dit gebeurd is 1 op 37.636.
 5. In de onderzochte steden, Madrid, Barcelona en New York wordt deze correlatie ook waargenomen. Uit de studie van de stad Barcelona (pp. 7-8) blijkt dat de sociaal-economische factor een belangrijke rol speelt.
 6. Het is van groot belang dat op het Afrikaanse continent, met schaarse gezondheidsmiddelen maar zonder 5G, het besmettingspercentage erg laag is, behalve voor enkele antennes in Zuid-Afrika, dat ook de hoogste besmettingspercentages in Afrika vertoont.
 7. De infectiepercentages zijn verwaterd. De vergelijkingen van sommige regio’s worden beïnvloed door steden met 5G, maar de infectiepercentages van deze steden worden verwaterd door die van de regio waartoe ze behoren. Het is dus belangrijker, zoals in het geval van Spanje, om uniprovinciale autonome regio’s te vergelijken dan die welke worden gevormd door 3 of meer van de oude provincies. We zien dus dat sommige regio’s met 5G, zoals Rioja, Madrid en Navarra, waarden hebben die 4 tot 8 keer hoger zijn dan andere zonder 5G. Hetzelfde geldt voor andere steden over de hele wereld waar het 5G-netwerk niet het hele grondgebied van de staat of regio bestrijkt.
 8. Deze gegevens en resultaten hebben de waarde dat ze “in vivo” worden genomen, niet gebaseerd op prospectieve of laboratoriumstudies. Nooit eerder hadden we zoveel epidemiologische informatie over een ziekte bij de mens om wetenschappelijke studies te kunnen maken. Een manier om de vraag naar oorzaak en gevolg te beantwoorden, zou zijn om de 5G-netwerken los te koppelen, althans als een preventieve maatregel, en de resultaten te bekijken van de evolutie van gevallen van coronavirus. Zo zou je het besmettingspercentage kunnen onderzoeken van een staat die een 5G-moratorium aankondigde nadat de pandemie was begonnen, en onderzoeken of de statistieken zouden veranderen.
 9. Gezien het hier gepresenteerde bewijsmateriaal moeten de gegevens en conclusies van dit onderzoek dringend in overweging worden genomen. Gezien de huidige ernst van de pandemie, hebben de media en de politieke en gezondheidsautoriteiten de verantwoordelijkheid om dringend actie te ondernemen. Een nalatigheid in het licht van de bevindingen van deze studie kan op zijn minst als nalatig en zeer mogelijk als crimineel worden beschouwd.

Bartomeu Payeras i Cifre, 14 april 2020

Noot van de vertaler (Spaans-Engels): er is een tegenstrijdigheid tussen de laatste alinea van de sectie met de titel ‘Resultaten en discussie’ en alinea 5 van de sectie met de titel ‘Bevindingen’. In de ene wordt gesteld dat ‘sociologische factoren geen significante invloed hebben op de mate van infectie’, en in de andere wel.

Noot van de vertaler (Engels-Nederlands): in de opmerkingen onder dit artikel wordt door een lezer aangegeven dat de titel doet veronderstellen dat corona wordt veroorzaakt door 5G, maar dat de titel zou moeten zijn “Studie van de correlatie tussen gevallen van Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) [acute ademhalingsproblemen] en de aanwezigheid van 5G netwerken”.

Voetnoten
Bartomeu Payeras i Cifre is een bioloog, gespecialiseerd in microbiologie, werkzaam aan de Universiteit van Barcelona, ​​die verschillende onderzoeksartikelen heeft gepubliceerd. Hij werkte aan en onderzocht pokkenbacteriën en virussen in de Hubber farmaceutische laboratoria in Barcelona. Hij creëerde en werkte bij de afdeling Mariene Microbiologie van het Oceanografisch Laboratorium van Palma de Mallorca. Klinische analyse in Centre d’Analisis Clinicos in Palma. Genetische manipulatie: episodische uitwisseling tussen Paracolobacter en Citrobacter C-3 met bacteriofaag. Biogram, methode voor het beoordelen van vitamine B12-activiteit. Onderzoek naar bacteriële besmetting van de zee in de haven van Maon. Hoogleraar wiskunde, natuurkunde en scheikunde en biologie aan IEM. Ontdekker van de Dali-code waarmee hij zijn gaven in zijn schilderijen versleutelde.

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 30 april 2020 in Geen categorie

 

Het licht vasthouden in een tijd van afgekondigde epidemie, 25 april 2020

Dit bericht is geplaatst op de website van het Institute of Health Research. Onderaan dit bericht vind je de doelstellingen van dit instituut. Het bericht is een gedachtewisseling tussen twee holistische artsen over vaccinaties in relatie tot C19.

Holistische genezing kijkt bij het aanpakken van gezondheidsproblemen naar de hele persoon. Het streeft naar het bereiken en behouden van de homeostase – balans – om het lichaam in staat te stellen terug te keren naar heelheid.

Standaard allopathische geneeskunde daarentegen is een reductionistische benadering, waarbij de problemen worden onderverdeeld om de spreekwoordelijke ‘Magic Bullet’ te vinden, een behandeling of een preventief middel (zoals een vaccin) dat een specifieke plek in het biochemische complex aangeeft waar in te grijpen. De onbedoelde gevolgen (‘bijwerkingen’) worden genegeerd.

Nu de wereld in een door de regering opgelegde ‘lockdown’-staat is, gebruiken veel holistische genezers deze tijd om hun begrip van genezing opnieuw te beoordelen. Als voorzitter van het Institute for Health Research – www.InHeRe.org  – communiceer ik met enkele van de meest bekwame van deze goede mensen.
Eén in het bijzonder, een gerespecteerde intuïtieve genezer die trustee is van het Instituut, en ik heb het met hem gehad over hoe je genezing kunt benaderen in een niet-genezen wereld. Wat volgt is die dialoog, een beetje aangekleed, die probeert te begrijpen hoe Licht, in al zijn vormen, genezing manifesteert in tijden als deze.

C19-vaccin

Do 23 apr., 12:16

Ralph,

GELIEVE me in een woord of meer te vertellen dat we geen gedwongen C19-vaccins zullen zien?
Ik moet erachter komen hoe ik de vaccintoxines radionaal kan extraheren wanneer ze de systemen binnenkomen. H.

Do 23 apr., 14:55

Ook mijn gebed. Maar we hebben te maken met een elite familietraditie die massale ontvolking ziet als een doel over meerdere generaties, en die niet te stoppen is om macht te krijgen en te behouden.

Het vermeende (bewapende) virus is slechts het laatste excuus.

Medische ethiek (Do No Harm), internationaal recht (geïnformeerde toestemming) en constitutioneel recht (lichamelijke integriteit) pleiten tegen vaccinatie-mandaten.

Maar, zegt de Prez(*), we zijn ‘in oorlog met een onzichtbare vijand’ en de ‘deep state’ kwijlt …

(*) red: ik denk dat hij hiermee verwijst naar de president

Presidentieel Staat van Beleg (Martial Law): Washington en de Whisky Tax Revolt. Lincoln en een miljoen doden om de Unie te redden; Wilson onderdrukte afwijkende meningen, FDR en de Japanse Amerikanen … en elke Prez sindsdien.

Mijn stuk over Staat van beleg: http://www.opensourcetruth.com/covid-19-martial-law/

Dr. Rima over de vaccinaties en de tweede golf: http://www.opensourcetruth.com/covid-second-wave/

IMHO (=naar mijn bescheiden mening), alle Lichtwerkers, alle genezers die energiewerk doen, moeten energetische programma’s uitvoeren voor de hele mensheid, niet alleen voor individuen.

We moeten allemaal onze ultieme macht uitoefenen over deze realiteit: onze intentie. Ik heb de intentie dat de mensheid ontwaakt, te beginnen bij mezelf.

We hebben een remedie nodig voor ons soort. En, verrassing, verrassing, het is Licht zelf dat de remedie is!

Het COVID-virus, hoe het ook op de wereld is losgelaten, kan het Licht niet verdragen. Het zonlicht scheidt letterlijk dit bijna levende pakket RNA en andere eiwitten. Vreemd dat ons is verteld ons te isoleren van het Licht; om binnen te blijven en angst in stand te houden.

Maar ervan uitgaand dat we ons niet in een genezen wereld bevinden (weet, we hebben vrienden in hoge plaatsen die aan dat plan werken – zie de overdrachten van generaal Bert daarvandaan) – Http://drrimatruthreports.com/valentinetransmissions-2020/ ) – wat te doen?

Ten eerste: zoek het Licht; gebruik het licht; zend het licht uit. Misschien is een goed beginpunt de Wit Licht frequentie van Sharry Edwards, die toon “on the cusp of B#/C” (red: dit gaat over muziektonen). Hier is een link naar een korte video met die frequentie (het is met opzet nauwelijks te horen) http://www.inhere.org/wp-content/uploads/2020/04/WhiteLightVideo.mp4

Ten tweede, bouw een sterk immuunsysteem op dat krachtiger kan zijn bij giftige injecties. Nano Silver, D3, K2, C, Zinc … de gebruikelijke.

Ten derde, koop een Snake Bite-kit (=slangenbeet). Als je gedwongen wordt gevaccineerd gebruik de kit dan zo snel mogelijk.

Ten vierde, houdt beschermende voedingsstoffen zoals Quercitin bij de hand. (red: Quercetine is een pigment van planten [flavonoïde])

Ten vijfde: zorg voor krachtige chelatietherapieën. (red: Chelation therapy is een intraveneuze behandeling ontwikkeld om zware metalen in het lichaam te binden om zo de vergiftiging door zware metalen te genezen)

Ten zesde, detox (FIR) en gebruik de juiste corrigerende aromaten en frequenties.

Ten zevende, tenslotte, bevestig jouw universele recht op geïnformeerde toestemming door te weigeren in te stemmen met een verplicht ‘onvermijdelijk onveilig’ vaccin. Als je niet bevestigt dat je weigert om IC (red: integrated circuit?, zoals microchips) toe te staan, wordt je geacht ‘ervan afstand te hebben gedaan’. (red: van het recht)

Het Hooggerechtshof vertelde ons in 2013 (Missouri / McNeely): Zelfs een ‘… verminderde anticipatie van privacy vermindert niet het … privacybelang bij het voorkomen dat een overheidsfunctionaris de … huid doorboort. En hoewel een bloedonderzoek dat door geschoold personeel in een medische setting wordt uitgevoerd minder opdringerig is dan andere lichamelijke invasies, heeft deze rechtbank zich nooit weerhouden van de erkenning dat elke gedwongen indringing in het menselijk lichaam aanzienlijke, constitutioneel beschermde privacybelangen impliceert

Hier is de ‘Advance Vaccine Directive’-kaart: https://tinyurl.com/AVDcard

Vriendelijke groeten,
Ralph

Do 23 apr., 15:48

Bedankt, Ralph, voor alles wat je doet. Ik hoop dat ‘bescherming’ een stuk eenvoudiger is. Het gaat om wakker worden en bewust zijn. Dit is waar onze niet-menselijke helpers op wachten.

Het is niet wat we moeten doen, maar wie we moeten zijn. Diep verbonden met de waarheid binnenin waar angst geen ruimte heeft om te groeien.

We zijn gered. Het is alleen dat we het niet echt geloven.

Ik heb achting voor jou en Kathy, Ralph.

H

2 gedachten over ‘Het licht vasthouden in een tijd van afgekondigde epidemie’
Ralph Fucetola
Enkele opmerkingen die ik heb ontvangen als antwoord op dit bericht:

[1] Van H: “Dus het gebed is: ik oefen mijn ultieme macht uit over deze realiteit: mijn vastbeslotenheid. Ik ben wakker en intensiveer dagelijks het Licht in mij. Eén licht(wezen) tegelijk.”

Walter Last wil reageren op uw e-mail: http://www.the-heal-yourself-series.com/Author.html

[2] Van Kathy: ‘Gisteravond op Fox kondigde de schoonzus van Cuomo aan dat ze haar virus had genezen met Clorox-baden en vitaminedruppels. Sommigen gebruiken ook ozon. -Kathy ”

[3] Van H: “De ‘oplossing’ van elke persoon is individueel. ‘Ken jezelf’ – voor de meesten een eng vooruitzicht. Er is geen magie buiten iemands eigen uniekheid. Ik ben altijd blij om ‘nieuws’ te horen over de uitdaging voor groepsdenken. Wanneer we verlichting hebben bereikt, (LICHT) verkopen of valideren we niets. Ik werk er nog steeds zelf aan. … Wakker worden is een reis…. Maar de lichtschakelaar zit net voor het puntje van je neus.”

25 april 2020 om 16:21 Antwoorden
Ralph Fucetola
In 2014 bracht de WHO tijdens de ebola-uitbraak in Afrika een ethisch advies uit waarin werd bevestigd dat het ethisch is om zelfs ‘niet-geregistreerde remedies’ te proberen tijdens een pandemische situatie. Https://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-ethical-review-summary/en/

In die geest hebben verschillende mensen mij gestuurd wat zij het overwegen waard vinden. Hier staan ​​ze in willekeurige volgorde:

Serapeptase (enzym)
Ozon (voor mijn ervaringen met ozon en de ziekte van Lyme: http://www.lifespirit.org/lymenote.html)
Clorox-baden
Vit C en Vit C IV
Verschillende vormen van energiewerk.

Zal meer toevoegen als er suggesties worden ontvangen.

Bron: OP HET HOUDEN VAN HET LICHT IN EEN TIJD VAN AFGEKONDIGDE EPIDEMIE

De doelen van de instelling

Zoals uiteengezet in het oprichtingscertificaat van het Instituut, zijn de doelstellingen van het Instituut: “I. Een centraal informatiecentrum opzetten dat het volledige scala aan studies, protocollen, doorbraken en informatie over voedingssupplementen en hun rol in het behoud van de menselijke gezondheid en mogelijke ziektebestrijding omvat. ‘II. Creëer een basisondersteuning en informatiebron over natuurlijke producten die tot nu toe voornamelijk over het hoofd werden gezien en / of verwaarloosd. ‘III. Om de gemeenschap informatie te verstrekken, in de vorm van releases, seminars, nieuwsbrief, counseling, informatieprogramma’s en andere media over natuurlijke producten, voedingssupplementen, onderhoud van de menselijke gezondheid en ziektebestrijding.”

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 29 april 2020 in Geen categorie

 

Tags: ,

Galactic Federation of Light (GFOL) Updates, Maart en April 2020

Sinds eind maart heeft Prepare for Change artikelen geplaatst afkomstig van “Galactic Federation – SaVi”, inmiddels bestaande uit de delen 1 t/m 4:

 1. Last Rebellion of the Old” a Galactic Federation Report, 26 maart 2020
 2. A Message From Ashtar Sheran, 27 maart 2020
 3. Part 3 – Situation Update GFOL, 31 maart 2020
 4. Update: Light-Forces – No. 2020/04, 25 april 2020

Ik heb hieronder de vertalingen van deze vier publicaties geplaatst. Het is lang, maar zeer beslist de moeite waard! Veronica

Elk bericht begint met de volgende Disclaimer: dit bericht is alleen bedoeld voor diegenen bij wie de inhoud resoneert. Voor ieder ander: je kunt het lezen en het vervolgens loslaten.

DEEL 1

Last Rebellion of the Old” a Galactic Federation Report, 26 maart 2020

Het artikel is gestructureerd in verschillende delen die niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden zijn. Ze geven een overzicht van de huidige ontwikkelingen. Verder heeft het twee bijlagen (vaccinatiecertificaat en aanvullende informatie van Robert F. Kennedy Jr.)

De laatste rebellie

De oppervlaktebevolking wordt steeds meer bewust van de werkelijke bedoelingen en acties van overheden en bedrijven en begint daarom weerstand te bieden aan deze structuren en systemen. Hun vertrouwen in deze al lang controlerende organisaties, banken en economische entiteiten blijft zo sterk afnemen dat bijna elke verkiezingscyclus besmet wordt met beschuldigingen en achterdocht m.b.t. legitimiteit. In sommige landen zijn er aanwijzingen dat de stemmen bij verkiezingen niet meer worden geteld.

Het publiek moet openlijk zijn geboorterecht terugvorderen om te worden ‘gehoord’ – en actief deelnemen aan alle processen, vooral wanneer zijn eigen lot wordt bepaald.

Langzaam beginnen we van de oppervlaktebevolking weerstand te zien tegen deze oude onderdrukkende structuren, via groepen zoals de ‘gele hesjes’ en andere, zowel stille als luide. Groepen, individuen en zelfs micro-naties worden gevormd om onafhankelijk van de oude structuren te bestaan. Natuurlijk is er weinig informatie of vermelding van dergelijke groepen in enige vorm van media of marktondersteuning. De oppervlaktebevolking is actief op zoek gegaan naar manieren om uit deze systemen te komen – ze willen vrij zijn van alle onderdrukking, verdrukking, valse informatie, leugens, fraude. De mensen verlangen naar een vreedzame oplossing.

De oproepen en eisen van de oppervlaktebevolking zijn nu erg luid en aanhoudend geworden, zodat het moeilijk te negeren is als je oplet. Dus zien de duistere mensen als hun enige mogelijke reactie een ​​open oorlog te beginnen tegen de mensen van deze planeet en de dieren, ecosystemen en de planeet zelf. We kunnen nu deze kosmische oorlog zien opkomen op het oppervlak van de planeet.

Ironisch genoeg is een deel van het conflict om de machtsstructuren in stand te houden het opzettelijk en volledig instorten van alle systemen. Dit omvat de nietigverklaring van alle rechten van de volkeren, en iedereen en alles wat zich verzet tegen of rebelleert tegen deze oude structuren wordt tot vijand verklaard. Dergelijke vijanden zullen publiekelijk en sociaal geïdentificeerd en vervolgd worden, soms door gebruik te maken van strijdkrachten, want dat is een van de redenen waarom het leger en de politie oorspronkelijk zijn opgericht.

Er moet aan worden herinnerd dat onze regeringen enorme investeringen hebben gedaan in leger en wapensystemen, waarbij maar liefst 70-80% van alle begrotingstoewijzingen voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt. Helaas zijn de meeste onderzoekers, uitvinders en experts die werken voor bedrijven die het militaire industriële complex ondersteunen niet op de hoogte dat ze daadwerkelijk deelnemen en worden gebruikt door duistere elementen van deze machtsstructuren.

Het is dus niet verwonderlijk dat er nu berichten zijn die onthullen dat in sommige landen speciale troepen zijn begonnen met het mishandelen van vijandige splinter- en basisgroepen wanneer louter laster via de massamedia of andere campagnes niet langer volstaat. Deze acties worden altijd achter de schermen van een huidige afleiding uitgevoerd en in dit geval is dit het ‘Corona-virus’. Maar deze praktijken hebben altijd bestaan. Het enige verschil is dat het nu tegelijkertijd op wereldwijde schaal plaatsvindt – wat deel uitmaakt van het algemene plan van de duistere kant.

Gelukkig voor ons werken de Lichtkrachten de afgelopen weken en maanden onophoudelijk met uiterste zorg en aandacht terwijl ze hun missie van bevrijding voortzetten, ondanks de plannen en bedreigingen van de duistere kant.

Epidemieën/pandemieën

De dreiging van een pandemie was decennialang bijna van onze geest verwijderd. Een robuuste toeleveringsketen is wereldwijd goed georganiseerd, met verschillende soorten groenten en fruit die in veel landen uit alle delen van de wereld aan mensen beschikbaar worden gesteld. Onze watervoorziening is verbeterd en de algemene levensomstandigheden en hygiëne zijn enorm verbeterd. Samen met deze en andere steeds modernere accommodaties ervaren we een toename van verschillende geneeswijzen.

Mensen leven steeds bewuster; Ze bezoeken elkaar in verschillende landen en continenten, ze spelen voetbal (voetbal) en socializen samen, wonen grote evenementen bij, eten samen, gaan meer op vakantie, enz. Ze helpen elkaar bij talloze liefdadigheidsprojecten wereldwijd (sommige zijn zeer succesvol) – ze zijn geïnteresseerd in elkaars lot, zijn meelevender, attenter geworden, genezen en ondersteunen elkaar. Ze verhuizen en leven eigenlijk in krappere wijken en gemeenschappen. Het beeld van je naaste als je tegenstander verdwijnt snel. Dit zijn allemaal factoren die onze levenskwaliteit hebben veranderd en veranderen. Natuurlijk hebben deze dingen niet voor iedereen gevolgen, maar vergeleken met de afgelopen eeuw of millennia van de menselijke geschiedenis is er veel veranderd.

De gezondheid bewuste gewoonten van verenigingen hebben geheel nieuwe markten gecreëerd op basis van actief en gezond leven en eten. Nu we de voordelen van biologisch en schoon leven beginnen te zien, lijkt onder meer de farmaceutische lobby steeds meer de rechtvaardiging voor het doel te verliezen. De winsten en inkomsten van dergelijke bedrijven dalen tegelijk met hun invloed en macht.

Hoewel we hebben geleerd gezonder te worden in onze leefgewoonten, lijken de zorgverzekeraars steeds minder voordelen te bieden naarmate hun ondersteunende diensten afnemen en worden geëlimineerd. Tegelijkertijd zijn de uitgaven of belastingen echter vaak gestegen. Mensen moesten op zoek naar alternatieve ideeën en methoden en ontdekten dat ze gezond werden of zich veel beter voelden zonder de noodzaak van medicijnen uit de farmaceutische industrie. Ze merken ook dat het maken van verbindingen met de natuur en de Aarde meer en meer succesvolle voordelen heeft.

Dergelijke voortdurende praktijken zullen er onvermijdelijk toe leiden dat sommige leden van de samenleving zich langzaam losmaken van sommige van deze onderdrukkende en slopende structuren. Ze worden steeds onafhankelijker. Als dit blijft gebeuren, zullen ze onbedoeld anderen laten zien dat het mogelijk is om te bestaan ​​zonder bepaalde vormen van controle. Daardoor beginnen ze buiten de zogenaamde Matrix te stappen.

Natuurlijk worden alleen degenen die dit pad kiezen beïnvloed, alle anderen blijven gevangen in de matrixsystemen.

Ontbinding van de Matrix

De afgelopen jaren hebben veel mensen de behoefte gevoeld om hun leven te verkleinen en te vereenvoudigen. Velen zijn begonnen te scheiden van hun oude dingen, of het nu kleding, meubels, borden, boeken, kranten, decoraties, enz. zijn. Kelders, zolders en schuren zijn opgeruimd. Steeds meer mensen merkten de ballast van consumptie op en begonnen zich ervan te scheiden. Hetzelfde gebeurt ook met onze relaties met vrienden, families, partners, werkgevers.

Mensen merkten dat het gemakkelijker werd – sommigen konden het niet uitleggen, maar het werd gemakkelijker voor hen. Sommigen begonnen steeds meer te zoeken naar wat ze echt wilden en nodig hadden … al het andere werd steeds minder belangrijk. En hoe meer ze loslieten, hoe meer hun leven veranderde. De oude vervormde en kunstmatig gecreëerde structuren begonnen meer op te lossen en er ontstonden nieuwe mogelijkheden – naarmate ze meer controle kregen over hun eigen leven.

Het algehele resultaat van dergelijke acties en houdingen betekent dat overheden, economie, banken, politie en leger hun invloed en/of autoriteit blijven verliezen.

Geen vijand – geen oorlog.
Geen ziekte – geen kosten.
Geen consumptiedruk – geen geldtekort.
Geen tekort – geen angst.
Geen agressiviteit – geen beperkingen.
Geen vooroordeel – geen isolatie.
Geen onwetendheid – geen scheiding.
Geen leugens – geen valse informatie.
Geen fraude – geen nadeel.

Het is daarom in deze tijden moeilijk een logische reden te vinden voor verdere voortdurende beperkende maatregelen, controlestructuren, dwangtactieken, valse informatie, persoonlijke monitoring, eliminatie of verwijdering van rechten en / of eliminatie van personen, groepen of andere soevereine entiteiten.

Corona-Virus vanuit een wereldperspectief

We ervaren waarschijnlijk een pandemie die veel erger is dan de medische versie … en dat is een pandemie van angst. Met een virus dat al eeuwenlang voorkomt bij elke verkoudheid, griep of influenza, en niet alleen rond de jaarwisseling, maar ook het hele jaar door. Er moet rekening mee worden gehouden dat alle ziekten kunstmatig van aard zijn. Ze zijn kunstmatig gemaakt. Elk gezond immuunsysteem kan ze aan en ons lichaam is ontworpen om ze te bestrijden. Het virus vertegenwoordigt een verkeerslichtfunctie en geeft de stabiliteit van het immuunsysteem aan. Als het immuunsysteem intact is, is het geen probleem voor het lichaam – en het lichaam hoeft er onder geen enkele omstandigheid last van te hebben – het kan drager zijn – maar hoeft er onder geen enkele omstandigheid last van te hebben.

Verder maken we onderscheid tussen het verschil tussen drager zijn van een ziekte en daadwerkelijk ziek zijn van een ziekte. Daarom is bij een normale diagnose van een pandemie eerder de ziekte en het verloop ervan bepalend, niet het aantal dragers. Omdat we mogelijk allemaal dragers zijn.

Daarom moet de vraag worden gesteld, met zo’n ‘normaal’ virus, dat al eeuwen bestaat en waarvan niet wordt beweerd dat het enig gevolggevaar oplevert, waarom zo’n angst en paniek? De focus lijkt te liggen op het detecteren van dragertypes van bepaalde antilichamen in de testruns die worden gemaakt. Het wordt niet getest op ziekten die de meest kritische factor lijken te zijn. Bovendien kosten deze testruns in Europa 150 EUR. Kosten die niet onder de wettelijke zorgverzekeringen vallen. Uiteraard zal er binnenkort geen tekort zijn aan beschikbare vaccins, wat enorme winst zal opleveren voor de farmaceutische industrie.

De inhoud van veel vaccins bevat een groot aantal elementen die puur op zichzelf vrij giftig zijn. Deze omvatten zware metalen zoals aluminium en kwik. Kwik in de kleinste hoeveelheden kan dodelijk zijn. Een van de grootste effecten van het houden van een samenleving in een gewenste onstabiele gezondheidstoestand is het toedienen van deze vaccins aan kinderen in hun vroegste jaren. Kinderen zijn meestal nog steeds erg puur en gevoelig – ze zijn nog bezig met het opbouwen van hun fysieke systemen en immuniteiten – dus het beschermen van deze kinderen is het belangrijkste dat we voor hen kunnen en moeten doen.

Opzettelijke besmetting met gifstoffen of vergelijkbaar uitgeruste vaccins kan aanzienlijke schade toebrengen aan kinderen – verschillende aantoonbare schade. Kinderen kunnen zichzelf echter niet verdedigen en als ouders constant bang zijn zullen ze eerder bezwijken onder de verleiding van deze vaccinaties. Het is dus mogelijk om een ​​ziekelijke en verzwakte samenleving voort te brengen die vanaf hun vroegste kindertijd gebonden wordt aan de medicijnen die voor hen zijn ontwikkeld.

De ‘Code van Neurenberg’

Na de Tweede Wereldoorlog werden de processen van Neurenberg gehouden om de talrijke menselijke misstanden en schendingen aan te pakken die het gevolg waren van het uitgebreide menselijke experiment met oorlogsgevangenen. Uit dat proces kwam de Code van Neurenberg, een lijst van tien punten die bedoeld zijn om de rechten van mensen aan te pakken die mogelijk onderworpen zijn aan ‘toegestane medische experimenten’.

De ‘Nuremberg Code’ (Link: https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf) vereist ‘daadwerkelijke vrijwillige geïnformeerde toestemming‘ voor alle medische interventies, onder welke vaccinaties zeker zouden worden gecategoriseerd.

Korte opmerking: Volgens het strafrecht zijn vaccinaties verwondingen van het lichaam, dit wordt bijvoorbeeld bevestigd door het ministerie voor gezinnen in Duitsland (2005), daarom worden vaccinaties geregeld door de code van Neurenberg. (bron: https://www.impfkritik.de/upload/pdf/Koerperverletzung/Schreiben-Familienministerium.pdf)

Daarom stellen we voor om het volgende verzoek aan de vaccinadviseurs te doen:

Ik / wij dringen er sterk bij Vaccine Choice Advocates op aan om hun recht op geïnformeerde toestemming te doen gelden.

Toegang verlenen tot gratis openbaar onderwijs (of betaald privéonderwijs) bij afstand van het recht op geïnformeerde toestemming is in strijd met de Code van Neurenberg.

Dit recht komt voort uit de latere processen van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder uit het beruchte proces van de naziartsen.

De Code van Neurenberg vereist daadwerkelijke vrijwillige geïnformeerde toestemming voor alle medische interventies, inclusief vaccinatie:

‘… vrijwillige toestemming … is absoluut essentieel … de betrokken persoon moet de wettelijke bevoegdheid hebben om toestemming te geven; Moet zo gelegen zijn dat het vrije keuzevrijheid kan uitoefenen, zonder tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog, dwang, te verreikende of andere bijbedoelingen of dwang … ‘

Geïnformeerde toestemming is een fundamenteel mensenrecht dat wordt beschermd tegen beperking door middel van wet- en bestuursinstantie Ontkenning van filosofische of religieuze gewetensbezwaren tegen verplichte vaccinatie. Geïnformeerde toestemming staat los van wettelijke uitzonderingen en mag niet worden afgeschaft.

Het recht op geïnformeerde toestemming is zinloos zonder het recht om medische tussenkomst te weigeren, inclusief verplichte vaccinatie. Overheidsagenten en degenen die naar de wet handelen, zijn door langdurige nationale en internationale wetgeving verboden tegen gedwongen vaccinatie.

Om het internationaal humanitair recht met betrekking tot geïnformeerde toestemming voor alle medische interventies, inclusief vaccinatie, te rechtvaardigen, zelfs tijdens een verklaarde lokale, nationale of internationale gezondheid noodsituatie, moet het recht om vaccinatie te weigeren worden gerespecteerd, ongeacht of die weigering is gebaseerd op filosofische, medische, religieuze of helemaal geen redenen.

Bijgevoegd is een voorbeeld van een mogelijk toestemmingsformulier:  Consent-Form.pdf (356 downloads)

Het volgende is een video gemaakt door Robert F. Kennedy over een reis naar Duitsland die hij in september 2019 zou maken. Hij begint de video in het Engels bij 00:40 seconden in de video. De rest van de video is in het Duits ondertiteld, maar je kunt in het Engels luisteren. Er is wat relevante informatie in deze video met betrekking tot vaccinaties.

https://youtu.be/2SJ2liDPPzU

Robert F. Kennedy heeft veel ander werk gedaan met betrekking tot vaccinaties. Je kunt meer vinden op zijn website Childrens Health Defense op https://childrenshealthdefense.org/about-us/contact/

Dank je.

DEEL 2

A Message From Ashtar Sheran, 27 maart 2020

De artikelserie is gestructureerd in verschillende delen die niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden zijn. Ze geven een overzicht van de huidige ontwikkelingen.

Bericht

Asthar Sheran – update 22.03.2020

Dit is het moment waarop alle vervormingen worden opgelost. Zelfs degenen die het Licht zijn vergeten, kunnen niet aan dit zuiveringsproces ontsnappen. We hebben er vaak op gewezen dat je jezelf wijdt aan innerlijk werk en je schaduwen in Licht transformeert. Je bevrijdt jezelf actief en volledig van de oude structuren om terug te keren naar de zielsfamilies.

Iedereen die zich aan de oude structuren vastklampt, vindt geen houvast. De oude matrix wordt opgeheven en ook alle andere structuren worden opgeheven. Iedereen die nog steeds vasthoudt aan de oude structuren zal het moeilijker hebben. Omdat de ontbinding tegelijkertijd binnen en buiten plaatsvindt.

Degenen die volledig naar het Licht gaan, gaan met ons mee – hun broers en zussen. Degenen die zich van het Licht afwenden, herhalen de reis totdat ze volledig opgaan in het Licht. We kunnen en moeten er maar een deel van overnemen. We kunnen je alleen vergezellen in de vereniging met de Schepper en de beheersing van de lagere dimensies. We ondersteunen je hemelvaart met alle mogelijkheden die de Schepper ons heeft gegeven. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het bereiken van je Ascentie voor jou.

Onze aanpak is totaal anders dan wat we hier op Aarde weten en wat de partijen van niet-confederatieleden onderling toepassen. We hebben nooit oorlog gevoerd – we deactiveren en ontwapenen – met respect en behoud van het leven. Alle wezens die verwarring, conflict of oorlog veroorzaken in jullie wereld worden ook door ons gerespecteerd en geëerd, zelfs wanneer we hen vergezellen naar de Galactische Centrale Zon.

We hebben technologieën en capaciteiten die veel verder gaan dan het begrip en de capaciteiten van niet-Confederatie-leden, maar ook veel verder dan het begrip van de oppervlaktebevolking. We hebben capaciteiten waarmee we de energieën van de intenties en gedachten van de wezens die het Licht zijn vergeten, kunnen lezen. En daarom weten we wat hun volgende geplande stappen zijn, zodat we altijd tijdig actie kunnen ondernemen.

We zijn vastbesloten om het levende wezen Shan, dat jullie de Aarde noemen, te bevrijden. We zeggen expliciet het levende wezen Shan (Aarde), omdat de Aarde, hoe je haar noemt, op de eerste plaats komt. Dit omvat ook de ecosystemen om het evenwicht in de schepping te herstellen. We respecteren en eren dit hoge Licht, zijnde Shan, dat jullie de Aarde noemen, en haar wetten die één zijn met de schepping.

We bevrijden ook de dieren die op de tweede plaats komen, omdat veel van deze dierenwezens echt onze broers en zussen zijn. En de bewakers van nobele eigenschappen die ze behouden en leven met toewijding op Shan. Zij zijn degenen die deze prachtige planeet zijn pracht, diversiteit en ecosystemen hebben gegeven – ze zijn trouw en dienen de schepping.

Op de derde plaats staan ​​de mensen. Sommigen van hen vinden het moeilijk om hun geïncarneerde vrije wil los te laten en volledig over te geven aan de vrije wil van het hogere zelf – om vrij te zijn. Mensen maken het zichzelf niet gemakkelijk om de illusie los te laten om de verleidingen volledig te verlaten – je noemt het comfort zone – omdat dit enkele van je obstakels zijn. Sommige mensen geven nog steeds hun eigen soevereiniteit en eigen verantwoordelijkheid aan die wezens – die zonder Licht zijn – en die niet bepaald de belangen van mensen in hun hoofd hebben. Als je ervoor kiest om dat te doen en je vastklampt aan die wezens die je willen vernietigen, wat moeten we dan doen?

Veel van onze broeders en zusters van de Con-Federatie, maar ook van de Federatie, hebben hun frequenties verlaagd en zijn naar jullie gekomen op deze prachtige planeet. Ze hebben een normaal menselijk lichaam aangenomen dat Shan (Aarde) hen heeft gegeven. Dit is eigenlijk het eerste fysieke contact. Ze hebben een grote wijsheid die ze delen. En dankzij hen bestaat deze planeet nog steeds. Ze hebben zichzelf blootgesteld aan grote gevaren en ze zijn uit diepe liefde naar je toe gekomen en zijn tot vandaag bij je gebleven. Ze zijn altijd op de achtergrond actief geweest. Op verzoek en ter bescherming kregen de meesten van hen een sluier van ‘vergeten’ in hun dagbewustzijn.

We zijn actief verbonden met onze broers en zussen en bondgenoten op het aardoppervlak, degenen die van ons komen, degenen die onze aanwezigheid herkennen en die we hebben gestuurd en gewekt terwijl ze onze sleutels dragen. Dit betekent dat we steeds meer de sluier van het vergeten in hun dagbewustzijn oplossen. Ze zijn klaar voor de volgende stappen die we ze geven. En we gaan met ze mee. Ze zorgen ervoor dat we dicht bij je kunnen zijn, als je dat wilt. We geven ze informatie en Lichttechnologieën, ook om te helen en om de noodzakelijke sleutels in jou te activeren. We werken intensief met ze samen. Maar we tolereren geen misbruik. Onze broeders en zusters op de planeet zijn degenen die één zijn met de Aarde, die haar als een levend wezen respecteren en eren, en die het Lichtnetwerk verbinden en activeren.

De tijd is nog niet aangebroken om met onze schepen fysiek aan de oppervlakte te komen – officieel en zichtbaar voor iedereen. En het is nog niet nodig of mogelijk – en daar zijn verschillende redenen voor. Alleen aan onze broers en zussen en onze bondgenoten laten we onszelf zien – en geven ze sleutels zodat ze onze aanwezigheid in hun dagbewustzijn kunnen ontcijferen.

Een van de redenen waarom we nog niet fysiek landen, is dat velen niet voorbereid zijn of dat ze ons als hun vijanden zouden zien. Wat we in overweging nemen bij onze beslissingen en procedures, aangezien we nooit persoonlijke ruimte binnendringen van degenen die dat niet willen. En we zullen niemand dwingen.

We hebben onze broeders en zusters die aan de oppervlakte zijn geïncarneerd en die lichamen hebben zoals die van jou. Ze zijn onze bondgenoten en ze zijn onze vertegenwoordigers op Aarde. En zij zijn degenen die verandering tot stand brengen voor degenen die het kunnen accepteren. Ze volgen zonder aarzeling onze oproepen en blijven consistent en consequent in hun missie. Ze worden door ons begeleid en beschermd en hebben toegang tot alle informatie die ze nodig hebben om hun missie te vervullen. Zij zijn degenen die voor jou contact met ons opnemen, die jouw sleutels activeren, die je helpen met genezing, die actief bevrijding en ascentie ondersteunen, die het netwerk overspannen, die onze berichten ontvangen, die ze voor je vertalen. En die je vergezellen tot je de drempel kunt oversteken naar je broers en zussen in hogere dimensies.

Vanuit ons perspectief is jullie wereld nu verdeeld in twee gebieden binnen de energieën van de 4e dimensie die nu de planeet Shan (Aarde) volledig overspoelt. De ineenstorting van de systemen is de ineenstorting van de oude matrixstructuur en de ontbinding van deze tijdlijn tot nul. Nu is het aan jou welke kant je opgaat.

Degenen die vasthouden aan de oude systemen en hun duistere kanten zullen ze opnieuw creëren met al hun ongemakken – bewust of onbewust. Maar jullie planeet Shan (Aarde) zal dit niet langer accepteren en zal zichzelf volledig zuiveren en bevrijden van deze vervormde structuren en zal geen verdere toegang toestaan. Ze zullen hun reis voortzetten in een andere 3e dimensie, zonder de invloed van de wezens die het Licht zijn vergeten, totdat ze weer het Licht in kunnen gaan.

Degenen die zich eerder door innerlijk werk van de oude structuren van de 3e dimensie hebben losgemaakt, zullen nu op alle niveaus en samen met onze vertegenwoordigers van de Con-Federatie en Federatie op Aarde volledig worden losgekoppeld van de 3e dimensie. Ze gaan steeds meer de 5e dimensie in en hebben daardoor steeds meer fysieke toegang tot onze schepen. We bereiden dit nu samen met hen voor.

Daarom roep ik, Ashtar Sheran, nu al mijn broers en zussen bij elkaar. Ik roep al diegenen die bij ons horen, en degenen die dit pad kiezen, om aan ons toe te geven, om nu de dieren en de planeet Shan te verenigen in een netwerk – een netwerk dat volledig onafhankelijk is en naast de oude structuur bestaat, die aan het oplossen is.

Nu is het moment. De tijd is gekomen om volledig en permanent actief te worden, om samen te komen in een netwerk en om ons – jullie zusters en broers – te vergezellen om de Galactische Codex op Shan (Aarde) nu te activeren. Er zal geen andere tijd zijn.

Maak je geen zorgen over de huidige situatie – blijf kalm en ontspannen maar wees actief in het overspannen van het netwerk op de achtergrond – dit is het moment. Degenen die het Licht zijn vergeten orkestreerden deze situatie – maar onderschatten onze aanwezigheid en de mogelijkheden waardoor we nu voordeel kunnen behalen. Ze hebben ook onderschat dat ze nu zelf een grote golf van ontwaken hebben veroorzaakt. De zuivering wint aan kracht. We zijn gepositioneerd en hebben ons erop voorbereid met onze bondgenoten.

Hiermee beëindig ik mijn bericht.

Mijn diepe liefde voor jou is onbeperkt.

Jouw broer,

Ashtar Sheran

Adonai

Tip: deze uitzending uit 2017 wordt nu steeds tastbaarder:
Ashtar Command – Final Transmission to EARTH

https://youtu.be/ths_zxUBaIc

Dit is een link naar de versie met Nederlandse ondertiteling (wellicht moet je die activeren, rechts onderin): https://www.youtube.com/watch?v=DjIFJquo-mM

DEEL 3

Part 3 – Situation Update GFOL, 31 maart 2020 (Galactic Federation Of Light)

De artikelserie is gestructureerd in verschillende delen die niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden zijn. Ze geven een overzicht van de huidige ontwikkelingen.

Activering van Light Warriors (Commander)

Sinds oktober 2019 werden enkele op Aarde geïncarneerde Lichtstrijders, waarvan sommigen ook commandanten, opgeroepen voor de GFOL-vlootschepen voor een speciale missie die op 01.01.2020 begon. Sindsdien werken ze nauw samen met Light Forces, in teams voor verschillende taken. Veel groepen werden gevormd met deze speciale taken – en in elke groep is er één Lichtstrijder aan het oppervlak geïncarneerd. Het maakt niet uit of je je bewust bent van deze ontmoeting in je dagbewustzijn of niet.

De meesten van hen hebben in dagbewustzijn geen toegang tot of bewustzijn van het feit dat ze deel uitmaken van een groep vanwege de bescherming die ze ontvangen, maar ze maken deel uit van deze operatie. Al deze Light Warriors werken in een speciale tussenliggende tijdlijn die de positieve tijdlijn stabiliseert – veel Starseeds zijn al erg losgekoppeld van de oude 3D-matrixwereld, waardoor het voor hen moeilijker wordt om in de oude matrix te blijven. Dit is voor hen zeer merkbaar in veel gebieden van hun dagelijkse routines, dagbewustzijn of de 3D-omgeving.

Aanval van Lichtkrachten sinds januari 2020

Een reeks grote operaties begon zoals gepland op 01.01.2020 en zal in de loop van 2020 en daarna worden voortgezet met verdere operaties in de lagere atmosfeer en direct aan de oppervlakte. Het is ook belangrijk om te weten dat Lichtkrachten de dingen meer vanuit hun perspectief laten gebeuren in de huidige tijd – oppervlakkig – inclusief de opgelegde quarantaine en de beperkingen van de duistere kant. Ze laten het om bepaalde redenen tot op zekere hoogte toe.

De situatie is precair … maar voor Lichtkrachten is het beheersbaar zolang de oppervlaktebevolking kalm blijft en Sterrenzaden hun missie volgen. De oppervlaktebevolking en de Sterrenzaden worden niet rechtstreeks onderworpen of blootgesteld aan de directe vuurlijn tussen de Donkere en Lichte kanten. Daarom gebruiken Lichtkrachten de huidige situatie ook om de oppervlaktebevolking buiten deze velden te houden, zodat ze alle operaties met de andere facties vrij kunnen uitvoeren.

De Light Forces en andere facties blijven zich richten op het samen verwijderen van negativiteit, schoonmaken en stabilisatie. Voor dit doel zijn er speciale squadrons die speciaal zijn gepositioneerd en klaar voor gebruik. De schijnbare of vermeende stoornis of verwarring is eigenlijk uiterst minimaal … het is eerder een sortering en filtering vanuit het perspectief van Lichtkrachten.

Verzwakkende communicatiestructuur van de donkere kant

Sommige wapensystemen zijn al onschadelijk gemaakt, gedeactiveerd, of hebben een verminderd effect dat is bereikt door bepaalde informatieoverdrachten van de Lichtkrachten. Voor de duistere kant zijn deze wapensystemen echter nog steeds zichtbaar – hun rapportagesystemen geven echter een operationele status aan die niet de realiteit weerspiegelt. Verschillende slapers, die bewust of onbewust actief waren voor de Duistere kant, zijn ook met succes gedeactiveerd door de Lichtkrachten – maar op een manier dat ze zich daarvan niet bewust waren of zijn.

Nogmaals, de besturingssystemen van de Dark Side laten zien of geven een bedrijfsstatus aan die niet de realiteit weerspiegelt. Ondertussen verzwakt de hele informatiestructuur voor de duistere kant en worden ze zich er steeds meer van bewust dat hun rapportagesystemen niet langer betrouwbare gegevens kunnen produceren of feitelijke informatie kunnen bieden. De Light Forces hebben de volledige controle over alle informatiestructuren van de Dark Side. Sommige delen zijn al direct en volledig overgenomen, delen laten informatie binnen de donkere structuren stromen. De duistere kant kan echter niet zien welke werken of niet.

De reactie is nu openlijk zichtbaar – het laatste redmiddel dat overblijft voor de duistere kant is een openlijke reeks aanvallen op de oppervlaktebevolking die de gijzeling voor iedereen steeds zichtbaarder maakt. Dit betekent dat de kosmische oorlog nu zichtbaar is op het oppervlak van de planeet – een open oorlog tegen de mensheid, tegen leven, de planeet en dus ook tegen de schepping. Ook is steeds beter zichtbaar welke persoon bij welke kant hoort.

Aanval tegen de mensheid

Het Corona-virus en zijn huidige promotie is een afleiding van de duistere kant van hun werkelijke doelen en intenties, en andere exotische wapens en wapensystemen die ze gebruiken. Hun doel van volledige controle, het bereiken van volledige slavernij – ook door onteigening (direct/indirect) – en het begin van massale ontvolking. Het is een grootschalige aanval op de mensheid die wordt uitgevoerd met verschillende parallelle en/of opeenvolgende aanvallen met andere wapensystemen die door de duistere zijde worden gebruikt. Dit omvat ook het 5G-netwerk. De Lichtkrachten en hun bondgenoten zorgen er echter nog steeds voor om al deze systemen één voor één te elimineren.

Verdediging tegen volledige onderwerping

Vanwege de huidige situatie en de toenemende isolatie veroorzaakt door de duistere kant, is er een neveneffect gecreëerd dat resulteert in de beste omstandigheden voor de Lichtkrachten en hun bondgenoten om dit geweldige zuiveringsproces mogelijk te maken.

Complex Mesh of the Dark Side

Waarom deze enorme maatregelen? In het verleden hebben de Lichtkrachten voortdurend geprobeerd om via onderhandeling en redenering een andere maar permanente oplossing te implementeren, soms met succes en soms zonder. Alle gemaakte arrangementen of gemaakte afspraken werden zelden gevolgd door de duistere kant. Hun netwerk is onvoorstelbaar complex, doordringend en enorm – het is volledig verweven als paddenstoelsporen. Vrijwel alle sleutelposities of besluitvormingsposities zijn er ook mee verweven.

Het duister plaatst bewakers in deze kritieke posities die geïndoctrineerd of corrupt zijn. Deze bewakers kunnen onder meer dwarsliggers zijn met organische en kunstmatige klonen, hybriden, gemengde wezens, fysiek en niet fysiek. De duistere kant realiseerde zich uiteindelijk dat de volledige manier om de bevolking in haar niet-erkende gijzelingsstadium/situatie te houden was door de volledige implementatie van een op kunstmatige intelligentie gebaseerde kwantumtechnologie. Om hun doel voor totale controle en volledige onderwerping van de oppervlaktebevolking volledig te consolideren, zou het ook een directe invloed hebben op de levensduur en de gezondheidstoestand van de mensheid via hun voedsel, water, lucht, medicijnen, gezondheidssystemen, enz.

DEEL 4:

Update: Light-Forces – No. 2020/04, 25 april 2020

Huidige visie op het Corona-virus

In werkelijkheid is de genoemde corona-pandemie niet wat het lijkt, zoals steeds meer mensen op deze planeet ontdekken.

De Lichtkrachten vragen je om ontspannen en kalm te blijven, maar actief in termen van aandacht, netwerken, innerlijk werk en het volgen van de missie in de bevrijding van deze planeet.

Hoewel het een virus is dat kunstmatig in laboratoria is geproduceerd, is het een normale virusinfectie, net als elke andere griepinfectie die de afgelopen jaren actief is geweest. Het verschilt nauwelijks van de andere. Degenen die van het duister zijn, zijn geïncarneerd in menselijke fysieke lichamen. Daarom gebruiken ze, om hun doelen te bereiken, stammen van normale virusgroepen, omdat dit anders ook hun eigen gezondheid of leven in gevaar zou brengen.

De echte bedoeling achter deze pandemie is het creëren van een bepaald gedragspatroon; acceptatie van beperkingen en volledige permanente annulering van alle rechten. Een virale groep die is gemaakt van een basissubstantie en die al lang bestaat en dus zal blijven bestaan, wordt daarom nu gecreëerd als de nieuwste vorm van gezichtsloos terrorisme.

Dus de volgende keer dat het muteert en opnieuw verschijnt (wat al langzaam wordt aangekondigd), zal er een poging worden gedaan om dit als verdere argumentatie te gebruiken om de beperkingen te verlengen, of om alle rechten volledig te verwijderen, totdat iedereen die door de beperkingen wordt getroffen eraan is gewend en het volledig accepteert als de nieuwe normale norm.

Deze reguliere virusversie is / was bedoeld om een ​​permanent gevaar te vertegenwoordigen, volgens de agenda van de Dark side, door een intensieve manipulatie en verspreiding van valse informatie. Als gevolg hiervan zal / zou dit leiden tot een totale verwijdering van alle rechten – zoals reeds beschreven – en vervolgens tot volledige en totale controle door degenen die feitelijk bevoegd zijn.

Als dat niet het geval is, zouden degenen met enig resterend verantwoordelijkheidsgevoel alle bestaande maatregelen moeten terugdraaien en alle beperkingen moeten opheffen, d.w.z. alle rechten teruggeven aan de bevolking en het feit onder ogen moeten zien dat er geen ernstige pandemie bestaat of heeft bestaan.

Dit zou natuurlijk voor veel ongemakkelijke vragen van de bevolking zorgen, met inbegrip van de vraag of degenen in de regering en het gezag echt de beste bedoelingen voor de mensen in gedachten hebben.

De duistere kant verspreidde het virus met korte tussenpozen gelijktijdig in verschillende landen in een poging de verspreiding te versnellen. Het beoogde resultaat is niet uitgekomen. De verspreiding van dit biologische wapensysteem werd eind 2019 gestart door de duistere zijde. Het doel op lange termijn was om het immuunsysteem van de bevolking steeds meer te verzwakken en tegelijkertijd het sterftecijfer te verhogen. Het is gewoon weer een poging in een reeks inspanningen die de duistere kant blijft gebruiken om de bevolking te verkleinen door het gebruik van verborgen agenda’s.

De verspreiding van ziekten is niets nieuws. Ze maken deel uit van het lopende testprogramma van de Dark Side. Door de mens veroorzaakte ziekten worden getest op de oppervlaktepopulatie. Op de planeet wordt al decennialang geëxperimenteerd met programma’s die chemtrails, GGO’s, aerosolen, cloud seeding, geneesmiddelen, biologische wapens, audio- en energiefrequentiewapens, microgolftechnologieën, EMF’s, pesticiden, 5G, enz. bevatten. We mogen niet vergeten dat deze zelfde programma’s een vernietigende impact hebben op alle dieren, planten en ecosystemen op Aarde.

Het programma omvat ook vaccinaties die bedoeld zijn om microchips voor de oppervlaktepopulatie voor te bereiden en op gang te brengen. Dit zou alle getroffenen synthetisch koppelen aan een of meer programma’s voor kunstmatige intelligentie, die dan op afstand een systematische verkleining of regulering van de omvang van het aantal inwoners wereldwijd zouden kunnen initiëren.

Een deel van het plan van de duistere kant bestond uit het toestaan ​​van een levensverwachting van maximaal 30-35 jaar voor de oppervlaktebevolking. Deze enorme vermindering, en manipulatie van het verkorten van de levensverwachting, is geen recent agendapunt van de duistere kant – deze pogingen bestonden eerder op deze planeet.

De menselijke populatie in de wereld is te groot om consistent beheerd en gecontroleerd te worden door zo’n kleine en elitaire groep.

Maatregelen van Lichtkrachten

De Lichtkrachten hebben maatregelen genomen om het effect van het virus te beperken. Een daarvan is om het herstel sneller dan normaal te laten verlopen. De Lichtkrachten maken gebruik van Lichttechnologieën die het virus veel sneller door het lichaamssysteem kunnen en zullen leiden.

Deze hulp van de Lichtkrachten is afhankelijk van het feit of mensen bereid zijn om deze hulp te accepteren of niet, zoals bepaald door hun intenties. Met andere woorden, als de persoon oprecht leeft en zich vanuit zijn hart gedraagt ​​door middel van zijn/haar besluitvorming, vastberadenheid, consistentie en daadwerkelijke dienstbaarheid, zijn hun bedoelingen duidelijk en staan ​​ze open voor hulp.

Dit zijn geavanceerde technologieën van de Lichtkrachten die Lichtcodes met helende informatie naar de fysieke systemen kunnen verzenden – elk specifiek afgestemd op elk individueel, aangetast, goddelijk wezen op deze planeet. Ze versterken en verhogen de Lichttrilling en beïnvloeden zo het immuunsysteem van individuen, dieren en zelfs ecosystemen. Allen worden voorzien van de nodige energieën die hun individuele systemen nodig hebben. Deze fijn afstemming van de binnenkomende high light-technologieën vindt op het oppervlak van de planeet plaats door het geïncarneerde deel van de Light-Forces – bekend als de grondbemanning.

De grondbemanning draagt ​​de DNA-codes van de oorspronkelijke Aarde, van het menselijk ras, evenals speciale codes met unieke eigenschappen van de beschavingen waar deze bemanningen vandaan komen. Ze zijn in staat om de bijbehorende Lichtcodes volledig te absorberen en deze, afgestemd, in de benodigde doseringen aan de getroffen bewoners af te geven. Dit vindt plaats bij degenen die er open voor staan en er klaar voor zijn.

Er is nog een reeks geïncarneerde Lichtkrachten-leden die zich bij de grondbemanning kunnen voegen in hun werk. Dit zijn Starseeds die ervoor kozen om naar de planeet te komen om te helpen bij dit proces. Ze bevatten ook deze bepaalde Lichtcodetoetsen die het gebruik van deze helende technieken mogelijk zouden maken. Dit is echter alleen mogelijk voor degenen die ervoor kiezen om hun missie te volgen.

Er zijn veel Sterrenzaden die nooit wakker zullen worden vanwege hun zware programmering door het duister. Zo’n toewijding is zeldzamer dan je denkt. Weet alsjeblieft dat de Lichtkrachten verschillende methoden hebben waarmee ze Sterrenzaden die op de goede weg zijn kunnen identificeren, aangezien dergelijk genezingswerk niet mogelijk zou zijn met iemand die nog steeds verstoringen vasthoudt. Je bent misschien een Starseed, maar niet per se een ontwaakte.

Niettegenstaande deze maatregelen van de Lichtkrachten heeft elke oppervlaktebewoner ook een persoonlijke verantwoordelijkheid op het gebied van voeding, levensstijl, innerlijke houding, activiteit, herstel en zijn bereidheid tot innerlijk werk – dit betekent volledige ontkoppeling van de oude 3D-matrix.

Door de ‘blijf thuis’ en ‘sociale afstand’ -orders werd voor de Aarde en alle ecosystemen een positief neveneffect gecreëerd. Door de aanzienlijke beperking wordt het autoverkeer behoorlijk verminderd en daarmee de uitlaatemissies, waaronder die veroorzaakt door schepen, vliegtuigen, auto’s en langeafstand transporters. De beperking van de spoorlijn, of het verbod op sommige tradities zoals paasbranden, verminderden ook de giftige verontreinigende stoffen.

Dit is een belangrijke verandering voor de natuur, ecosystemen, lucht, atmosfeer, enz. Dit veroorzaakt ook een enorme schoonmaak- en regeneratie boost, wat de planeet, ecosystemen en de dierenrijken dringend nodig hebben.

Echter, hetgeen we hier over spreken is niet de schuld van de normale oppervlaktebevolking. De mens is de kennis en het gebruik van veel bestaande, milieuvriendelijke, moderne en ecologische technologieën ontzegd. Deze technologieën zouden zeker transport mogelijk maken zonder uitlaatemissies en andere schadelijke vergiften.

Actie van de planeet Aarde – versterking van het immuunsysteem

Bovendien heeft de Aarde als levend wezen actief bijgedragen aan de versterking van het immuunsysteem via twee impulsen (golven) – afkomstig van de aardkern. De eerste vond begin februari dit jaar plaats en de tweede begin april. Met deze impulsen (golven) heeft planeet Aarde voor het eerst in lange tijd de mogelijkheid van een directe versterkende en helende invloed op alle wezens die met haar verbonden zijn. Zo beschermt zij, Moeder Aarde, haar kinderen, aan wie ze een lichaam heeft gegeven, op natuurlijke wijze. Vooral voor degenen die op haar beurt van haar houden.

Op deze manier draagt ​​planeet Aarde zelf bij aan de versterking van ons immuunsysteem. Als het immuunsysteem van de natuurlijke menselijke bevolking stabiel en sterk is, is haar eigen immuunsysteem dat ook. Dit zijn helende energieën van de Kosmische Centrale Zon, die via de Universele Centrale Zon en de Galactische Centrale Zon in dit sterrenstelsel zijn gekomen, en dus ook onze Zon in dit Zonnestelsel en dus ook de Aarde beïnvloeden. Dit zijn echter niet de grotere, grote kosmische golven die velen van jullie verwachten.

Een aanval van de duistere zijde met al haar wapensystemen is altijd een aanval op de planeet zelf – wat de basis van het leven is voor alle wezens die erop leven.

Om het immuunsysteem van een beschaving te verzwakken, was in het verleden het eerste dat gebeurde een aanval op het immuunsysteem van een planeet, die verantwoordelijk is voor het evenwicht van de ecosystemen. Dergelijke aanvallen verzwakken dan ook het immuunsysteem van de ecosystemen, wat vervolgens het immuunsysteem van de daarvan afhankelijke dierlijke beschavingen verzwakt. En bovendien het immuunsysteem van de humanoïde beschaving, omdat alles via de lichamen is verbonden (cel informatie / DNA).

Operaties van de Lichtkrachten – Opnieuw verbinden van de Aarde

Een essentiële voorwaarde voor bevrijding, de ascentie van de hele beschaving, en de integratie in het kosmische netwerk van planetaire systemen, is je verbinding met de planeet.

De afscheiding van de planeet en het creëren van een kunstmatige wereld op Aarde, die al eeuwenlang groeit, heeft ook geleid tot veel destructieve en exotische ziekten. Bovendien leidde dit tot onnatuurlijke bedoelingen, gedachten en gedragspatronen. De meesten van jullie zijn zich totaal niet bewust van deze manipulaties.

Al deze gedragingen worden momenteel volledig losgemaakt en opgelost door de Lichtkrachten. Deze onthechting is een zeer intens, verweven en complex proces en veroorzaakt instabiliteit binnen de gehele 3D-matrix.

Om de agenda van de duistere kant tegen te gaan en de vitale verbinding met de planeet te herstellen, werden door de Lichtkrachten enkele acties uitgevoerd die nu openbaar kunnen worden gemaakt.

In de jaren 2000 tot eind 2012 werd – na lange tijd – de drievoudige Hartvlam van de oppervlaktebevolking geactiveerd. De drievoudige vlam komt overeen met de heilige graal. Een speciale bemanning van het geïncarneerde deel van de Lichtkrachten zocht in deze dichtheid naar de Hartvlam van elk wezen op deze planeet. De Hartvlam was binnen velen slechts een kleine vonk en niet langer een vlam, maar hij was er nog steeds – wat de Bron aanmoedigde om in te grijpen.

Zodra door de bemanning op de oppervlakte [van de Lichtkrachten] er een vonk werd gevonden, gaven ze via hun speciale toetsen een signaal aan de Bron. De Bron antwoordde met een signaal. Dit Lichtsignaal werd verankerd in de goddelijke vonk en teruggeplaatst op de aangewezen plaats in het hart van elk mens en dier. De vonk in de Hartvlam met het signaal bleef gedurende een voorgeschreven tijd inactief – en de Bron activeerde deze wanneer de tijd daar was.

Nadat de kosmische poorten eind 2012 waren gesloten, begon het signaal van de Bron zich geleidelijk te ontvouwen en te gloeien in de Hartvonken of Hartvlammen, wat een ontwakingsproces op gang bracht. Dit wekte een gevoel op om het innerlijke werk te doen en het proces van het losmaken van de matrix te starten.

Medio 2019 verdeelde een speciale vloot, in directe samenwerking met een selecte bemanning van het geïncarneerde deel van het grondpersoneel, middels een speciale Lichttechnologie via hun speciale sleutels Lichtzaden op een grote en zeer drukke luchthaven. Zo’n luchthaven is gekozen als de beste manier om deze informatie snel uit te breiden en aan de wereldbevolking te leveren. Deze missie duurde enkele maanden. De Lichtzaden werden in elk wezen geplaatst dat een goddelijke Hartvonk (Hartvlam) heeft in de Kundalini-Zon die in elk mens bestaat. Dit bestaat ook bij dieren.

Eind 2019 waren er zoveel mogelijk mensen/dieren bereikt. Om contact te maken met alle 4-5 miljard mensen op Aarde (ja, de vermeende 7 miljard mensen op Aarde is een opgeblazen aantal dat bedoeld is om hun meerdere agenda’s te ondersteunen) hadden deze Lichtzaden een ander bijzonder kenmerk. Elk familielid dat fysiek contact had met deze luchthaven ontving dit Lichtzaad en gaf het door aan het volgende familielid tijdens hun volgende bijeenkomst. Zo werd stap voor stap de hele gezinsstructuur bereikt.

Het maakte niet meer uit of het contact van het gezinslid een direct fysiek contact was of een contact in een andere vorm. Alleen de hartverbinding binnen de gezinsstructuur was belangrijk. Dit betekent dat de Lichtzaden zich via de dragers kunnen vermenigvuldigen. Eén drager binnen elk gezin was voldoende om dit Lichtzaad in de hele gezinsstructuur te brengen, inclusief hun huisdieren. Zo werd eind 2019 een groot deel van de bevolking bereikt met deze Lichtzaden. Deze Lichtzaden zijn ook verbonden met de drievoudige Hartvlam.

Vanaf oktober 2019 plaatste een speciale vloot zich in de kern van de BinnenAarde, in een bepaald gebied onder het oppervlak van de planeet. Deze speciale vloot is verbonden met de Lichtzaden die eerder waren gedistribueerd naar de oppervlaktebevolking, en tegelijkertijd naar de aardkern. De kern van de Aarde is verbonden met de Zon en de Zon is onder andere verbonden met de Galactische Centrale Zon.

Vanaf januari 2020 is deze speciale vloot in gebruik genomen om de frequentie van de Aarde te verhogen. De frequentiestijging komt regelmatig van de Galactische Centrale Zon, die op haar beurt wordt geleverd door de andere Centrale Zonnen, en deze worden voorzien van kosmische energieën van de Bron. Door deze toename, en door de verbinding met elke Kundalini-Zon van elk wezen op het oppervlak van de planeet, vermenigvuldigde de frequentie in elk menselijk en dierlijk lichaam zich natuurlijk ook. Die energie stroomt door de Kundalini-Zon in hun lichaam, en de opkomende Kundalini-energie breidt zich vervolgens geleidelijk uit naar alle fysieke systemen.

Zo zijn alle getroffen delen van de oppervlaktebevolking al een tijdje verankerd en ongehinderd tot in de kern van de Aarde. (Het hart van Moeder Aarde.) De ankers verbinden zich ook met Lichtkrachten, de Zon, enz. Dus we hebben allemaal het potentieel in ons om met Moeder Aarde naar haar volgende fase te gaan. Ieder van ons heeft de keuze om zich over te geven aan deze veranderingen en onze vibratie te verhogen om haar op haar pad te vergezellen. Zoals eerder opgemerkt, omvat dit veel innerlijk werk en zelfanalyse. Het innerlijke werk is de volledige ontkoppeling van de 3D-matrix.

Alle maatregelen van de Lichtkrachten hebben het volgende effect.

Door ons nu toegenomen vermogen om de Lichtenergieën, Lichtcodes etc. te absorberen, wordt het immuunsysteem van de oppervlaktebevolking extra en automatisch versterkt. Naarmate dit expanderende Licht meer verankerd raakt in de lichaamssystemen, kan dit Licht de nanotechnologie die in ons lichaam aanwezig is wegbranden. De donkere kant kan implantaten in deze permanent door Licht overstroomde delen van het lichaam niet langer binden aan hun nanotechnologieën.

Tot grote vreugde van de Lichtkrachten hebben alle Lichttechnologie-maatregelen die ze hebben gebruikt ook oplossende effecten op de Tunnels of Seth. De Tunnels of Seth waren gekoppeld aan bepaalde exotische wapensystemen (waaronder enkele Toplet-bommen) en waren onderling verbonden met de oppervlaktebevolking.

Dit zijn allemaal factoren die ervoor hebben gezorgd dat de duistere kant op een bijna paniekerige manier door hun agenda is gegaan.

Door de extra oplossing van de tunnels van Seth wordt de onderdrukkende invloed van de duistere kant op de oppervlaktebevolking automatisch in een steeds toenemend tempo losgemaakt. En dit zorgt voor een enorme ontwakende boost voor degenen die het kunnen of willen accepteren.

Wat echter in het hele bevrijdingsproces moet worden gerealiseerd, is dat alleen degenen die zich aan deze veranderingen overgeven ze zullen ervaren.

Iedereen die zich aan de oude structuren vastklampt, verbindt zich eenvoudig opnieuw met de oude onderdrukkende 3D-matrixstructuren, en behoudt zo dezelfde structuren met al hun ongemakken en gevaren.

Bron: Galactic Federation – SaVi

Vertaald door Veronica

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 27 april 2020 in Galactic Federation of Light

 

Tags: , , , , ,

Pleiadians via Michael Love, De Event 2020 – Planetaire Evolutie Nabij, 19 april 2020

Pleiadian Lichtkrachten transmissie 18 april 2020. Channeled door Michael Love. Voor de starseeds op Aarde, een boodschap van hoop en liefde die rechtstreeks van de Pleiadians komt.

Begin van de transmissie

Geweldigen.

De grote ontwaking is in een grote versnelling geraakt terwijl de operatie vrijheid Aarde over de Aarde veegt. Er heeft in de afgelopen 30 Aardedagen een ongelooflijke evolutie in bewustzijn plaatsgevonden op de planeet Aarde, terwijl de Lichtkrachten doorgaan met het ontmantelen van alle 3D paradigma en ze te vervangen met nieuwe harmonieuze 5D Aardesystemen die veel meer bevorderlijk zijn voor voelend menselijk leven.

Alles in deze wereld is aan het veranderen op een diepe en positieve manier, en een nieuwe era van Licht is eindelijk gekomen voor de mensheid. Het starseed collectief van Aarde is de weg aan het leiden in de planetaire ontwaking en zendt het licht van hoger bewustzijn en waarheid in elke hoek van de Aarde matrix. De recente wereldwijde starseed meditatie had een enorme impact op de bewustzijnsniveaus op de oppervlakte, en hierdoor is de mensheid zich nu veel meer bewust en is er eindelijk klaar voor om volledig te ontwaken.

Een nieuwe verbeterde positieve Gamma tijdlijn is een paar Aardedagen geleden gecreëerd als een rechtstreeks resultaat van deze massameditatie, en er zijn inspanningen onderweg om te spreken over een komende, meer krachtige wereldwijde massameditatie. Dit zal in de komende paar dagen worden aangekondigd.

Terwijl wij verder gaan naar het grote Event 2020 hoogtepunt en het langverwachte begin van het nieuwe Age of Aquarius tijdperk, zijn er veel dingen gaande in de grootste planetaire vrijheid operatie waar de mensheid ooit getuige van is geweest.

In de afgelopen paar Aardedagen zijn goedwillende Lichtkrachten in grote aantallen in het Aarde zonnestelsel gearriveerd om getuige te zijn van het grote Event 2020 hoogtepunt en de spectaculaire bevrijding van planeet Aarde. De Aarde Alliantie rapporteert dat duizenden waarnemingen van deze galactische armada’s zijn gerapporteerd, en meer en meer foto’s en video’s worden op sociale media geplaatst die deze ongelooflijke lichtschepen laten zien die zich in het Aarde zonnestelsel bewegen.

De Aarde Alliantie ontving een recente Lichtkrachten datastream die laat zien dat volledige openbaarmaking en eerste contact met onze galactische familie nu op het punt staat te gaan plaatsvinden. Waar de laatste federatie armada was gedetecteerd, gisteren arriverend in de Aarde atmosfeer, begonnen de energieniveaus over de hele aardbol omhoog te gaan tot krachtig 40 Hz. 5D Gamma Lichtwezens doordrongen de Aarde atmosfeer tussen de tijdstippen 12 tot 8 AM eastern time gisterochtend.

Recente Aarde Alliantie data laat zien dat een krachtige golf van exotische 5D partikels naar de Aarde toekomt en zich over de planeet begint te verspreiden in de komende uren. Deze krachtige kosmische energiegolf zal de starseed Lichtlichamen enorm versterken en de grote ontwaking van de mensheid verder versnellen.

Ascentiesymptomen gaan in een verhoogde status door, waar starseeds over de hele planeet gemiddelde tot krachtige Aardelichamen symptomen rapporteren. Tussen de grote hoeveelheid van ascentiesymptomen die nu worden gerapporteerd komt krachtig levendig dromen naar voren als het meest voorkomende en unieke symptoom dat in de laatste Aarde Alliantie data is genoemd.

Deze levendige dromen zijn een natuurlijke manifestatie van de grote ontwaking die op dit moment bezig is en zijn eenvoudigweg een short cut tot het genezen van iets belangrijks in jouw leven. Als je deze ervaart in ascentiedromen probeer dan het hogere doel erin te zien en weet dat alles goed is. Wij verzekeren jullie dat de engelachtige wezens die recent dichtbij de Aarde zijn gekomen in deze dromen met jullie werken om de genezing van jouw mind, lichaam en ziel te bevorderen.

Cabal verwijdering operaties/laatste massa arrestaties updates.

Twee Aardeweken geleden waren als onderdeel van Operatie Storm elite Delta security forces op speciale missies over de gehele planeet ingezet, met het doel alle overgebleven duistere cabal wezens – die zich bezighouden met het schaden van andere wezens – van de oppervlakte te neutraliseren.

Nadruk was gelegd op gebieden van smokkelen en trafficking, zoals verborgen ondergrondse tunnels, zee/zeehavens en grenzen in deze positieve militaire missie. Deze speciale Lichtkrachten Delta security missie heeft militaire status om een goede reden, en is uitgevoerd buiten het publieke oog voor het grote belang van de mensen die nog niet zijn ontwaakt. Dit is waarom het in het algemeen is beperkt tot “Trust the Plan” (heb vertrouwen in het Plan).

De meeste starseeds weten wat er werkelijk gaande is onder de COVID-19 dekmantel en wij kunnen jullie absoluut vertellen dat alle duister systematisch wordt verwijderd van het gezicht van de Aarde.

Op dit moment zijn de krachten van Licht in volledige controle van alle Aarde systemen. Niets kan de grote evolutie van de mensheid die eraan komt stoppen, en de onzichtbare vijand van de mensheid die zich in het duister verschuilt wordt uitgeroeid tot in elke hoek van de Aarde.

Het Licht aan het eind van de tunnel schijnt. Er zijn verscheidene andere belangrijke Delta missies onderweg nu, die elk verschillende doelen hebben.

Een huidige special covert Delta ops missie is ontplooid om verscheidene duistere web nodes te elimineren en een reset uit te voeren van belangrijke internet hubs. Deze missie is nog gaande en wanneer het klaar is zouden wereldwijd communicaties drie dagen plat kunnen gaan.

Een andere huidige speciale covert Delta ops missie is ontplooid m.b.t. het 3D wereldwijde op schuld gebaseerde fiat geldsysteem. Onder deze succesvolle operatie hebben de leiders van het Licht al volledig controle genomen van het corrupte Federal Reserve centrale banking systeem. Deze speciale Lichtkrachten operatie brengt een volledig nieuw door activa ondersteund overvloed systeem, waar elke bewoner van de Aarde zal worden vrijgesteld van alle 3D matrix schuld bondage en zal leven in overvloed in 5D nieuwe Aarde.

Terwijl het oude schadelijke geldsysteem door de Lichtkrachten wordt geherstructureerd, vinden er overal op de wereld weergaloze schuldvrijwaringen plaats, van boven naar beneden, inclusief de IMF en de Wereldbank, en deze zullen doorgaan plaats te vinden totdat alle wereldwijde schuld is beëindigd.

De galactics werken op dit moment onvermoeibaar door, van de hemel naar de grond, ten behoeve van de mensheid in deze tijd, teneinde de planeet Aarde volledig te bevrijden.

Terwijl wij verdergaan, dichter naar het grote Event 2020 hoogtepunt en de grote zonneflits, zal spoedig de gehele planeet spoedig volledig zijn verschoven in de 5-dimensionale nieuwe Aarde.

Groot Licht is in deze wereld gekomen en deze ongelooflijke paradigmaverschuiving is goed onderweg.

Geliefden, dank jullie wel voor het komen naar de Aarde in deze tijd, en voor jullie  grote opoffering. Laat ons weten wat voor ascentiesymptomen en belangrijke veranderingen je op dit moment in jouw leven mogelijk kunt ervaren.

Michael en de Pleiadians.

Speciale waardering en erkentelijkheid aan de Aarde Alliantie, de grote White Brotherhood, de White Dragons society, Pleiadian codenaam Cobra, de gardians van de Aarde en de Sphere Being Alliance.

Naschrift:

WIJ ZIJN DE GROTE FAMILIE VAN LICHT

EN WIJ ZIJN ALLEMAAL NU HIER MET JULLIE!

Michael Love: LIFE COACH, AUTHOR, MASTER TEACHER, MUSICIAN, HEALER, CREATOR, AND VISIONARY.

 

 
4 reacties

Geplaatst door op 20 april 2020 in Michael Love, Pleiadians

 

Tags: , ,

FM144 Grote Planetaire Update en Godinnenenergie – april 2019

Het is april 2020 en ik besloot deze post van FM144, die dus een jaar geleden is geplaatst, toch nog te vertalen. Dit omdat het veel positieve informatie voor starseeds bevat die niet aan tijd is gebonden. Aan het eind bijvoorbeeld staat informatie over healing waar je middels meditatie of in je slaap om kunt vragen. Verder schrijft het over de hulp die wij hier op de oppervlakte krijgen van verschillende sterrenrassen, over de godinnenenergie die is teruggekeerd naar de Aarde, over het Kosmisch Centraal Ras, etc.

Cobra schreef in februari 2019 over het Kosmisch Centraal Ras: (https://eventnl.wordpress.com/2019/02/20/cobra-kosmisch-centraal-ras-19-februari-2019/) – “Het Kosmisch Centraal Ras is het meest geavanceerde ras dat zich rond de Kosmische Centrale Zon heeft ontwikkeld. Het is nu begonnen om zijn aandacht te focussen naar de planeet Aarde en haar bevrijding, want er is nu voldoende bewustzijn op de oppervlakte van de planeet om samenwerking met zulke geëvolueerde wezens mogelijk te maken. … Ons Zonnestelsel is nu vol met wezens van het Kosmisch Centraal Ras en zij werken samen met de Lichtkrachten van het Jupiter Commando, Ashtar Commando, Atlantis Commando, de Pleiadian, Sirian en Andromedan vloten, de Resistance Movement, positieve Agartha facties en bepaalde special forces genaamd SURFACOM. … Op verzoek van de Lichtkrachten geef ik hierbij een meditatie die je kunt gebruiken om je te verbinden en samen te werken met het Kosmisch Centraal Ras.

1.Gebruik jouw eigen techniek om jezelf in een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.

2.Richt jouw intentie erop om deze meditatie te gebruiken als een middel voor de planetaire bevrijding.

3.Visualiseer wezens van het Kosmisch Centraal Ras die uitstromen van de Kosmische Centrale Zon, dan zijn verspreid door de Centrale Zonnen van alle galaxies in dit Universum. Visualiseer dan dat deze wezens binnenkomen door de Galactische Centrale Zon, door de Alcyone Pleiadian Sterrenpoort gaan, dan door de Sirius Sterrenpoort, en vervolgens ons Zonnestelsel binnenkomen en binnen ons Zonnestelsel worden gepositioneerd in een Flower of Life mandala, en zich dan verbinden met alle Lichtkrachten boven de oppervlakte, onder de oppervlakte, en op de oppervlakte van de planeet Aarde.

4.Visualiseer dat wezens van het Kosmisch Centraal Ras alle overgebleven duister van dit Universum transmuteren totdat er alleen Licht is overgebleven. Visualiseer dat een nieuwe grote kosmische cyclus begint, die puur Licht, Liefde en Geluk brengt naar alle wezens in het gehele Universum.”

—–

FM144 in april 2019: Deze grote update zal in twee delen worden geplaatst. Dit eerste deel (DEEL I – CONFRONTATIES EN VERSTERKING) behandelt voornamelijk de gebeurtenissen die de laatste tijd hebben plaatsgevonden, vooral op de niet-fysieke lagen op en rond Planeet Terra. Het tweede deel, dat later wordt gepubliceerd (DEEL II – DE TERUGKEER VAN DE GODINNEN / MARIES), zal de effecten van deze gebeurtenissen op de planeet en haar bevolking aangeven.

1e deel: 9 april 2019

– DEEL I (CONFRONTATIES EN VERSTERKING)

Het is altijd belangrijk op te merken dat de hoofdstrijd van de Bevrijding van de Planeet niet op het fysieke vlak plaatsvindt, hoewel er natuurlijk veel dingen gebeuren. De Lichte en Duistere Krachten hebben veel van hun mensen fysiek geïncarneerd die veel dingen materieel in beweging zetten. De Chimera is geïncarneerd in menselijke lichamen; draconiërs, reptielen en ook andere entiteiten … maar het grootste deel van hen bevindt zich op de niet-fysieke gebieden. Dit geldt ook voor de Lichtkrachten. De Pleiadiërs landen bijvoorbeeld misschien nog niet fysiek op het aardoppervlak, maar ze kunnen daar niet fysiek opereren.

Het bericht op deze blog van 11 maart ging over een grote gebeurtenis die onlangs plaatsvond:

Https://fm144.blogspot.com/2019/03/wind-of-change.html

Deze gebeurtenis was een belangrijke confrontatie tussen de Lichtkrachten en de Chimera, voornamelijk op een niet-fysiek niveau. De uitkomst van deze confrontatie veroorzaakte een verstoring van de commandostructuur van de duisteren die nog niet in detail kan worden besproken. Laten we zeggen dat bepaalde bestellingen van bovenaf niet meer zo gemakkelijk van boven naar beneden komen als voorheen.

Maar dit was niet de enige clash tussen de Lichtkrachten en duistere krachten die de laatste tijd plaatsvond. Er was ook een grote schoonmaak binnenin het raster, waardoor negatieve krachten werden verwijderd die eerder in het occulte gebied zouden optreden en recentelijk voor grote problemen hebben gezorgd. Deze krachten hebben ook aanzienlijk bijgedragen aan de val van Atlantis en zijn tot op zekere hoogte al vermeld op dit blog:

Https://fm144.blogspot.com/2019/02/first-quick-update.html
Https://fm144.blogspot.com/2019/02/effects-of-super-full-moon.html

Het is ook interessant om op te merken dat vanwege het feit dat er de afgelopen weken een enorm aantal reinigingen en operaties van de Lichtkrachten op een niet-fysiek niveau heeft plaatsgevonden, abnormale weersverschijnselen (vooral in verband met wervelingen) zich hebben voorgedaan rond en na de maart-equinox op bepaalde energetisch belangrijke plaatsen op het aardoppervlak:

Https://www.youtube.com/watch?v=QWUwPYVSpxo
Https://www.mexicanist.com/l/mini-tornado-captured-in-chichen-itza/
Vertalen met Google: https://canaryo.net/portal/tornado-vor-los-cristianos/?mode=grid
Https://www.youtube.com/watch?v=foPa9yBR2Vc
Https://www.express.co.uk/news/weather/1109210/Gran-Canaria-canary-islands-travel-news-penang-malaysia-video-tornado

Zoals velen al weten is het Kosmische Centrale Ras gearriveerd en volgt het het Bevrijdingsproces van Terra op korte afstand. Maar dat is niet alles. De Light Forces gaven toestemming om een ​​ander ras te introduceren dat onlangs bij Terra aankwam om de bevrijding te ondersteunen.

De Felines, ‘katachtigen’.

De ‘katachtigen’ is een wild katachtig ras van hoog bewustzijn en puur Licht en Liefde. Desalniettemin mogen deze wezens niet worden onderschat, omdat ze ook een Cosmic Elite Warrior Ras zijn, wiens specialiteit het is om duisteren en hun metgezellen op te sporen. De katachtigen bestaan ​​zowel op fysiek als niet-fysiek niveau. Ze kunnen energetisch verschijnen in menselijke vorm, maar kunnen op elk moment veranderen in een wilde kat, bijvoorbeeld in de vorm van een Zwarte Panter,  wanneer ze overschakelen naar de gevechtsmodus, zoals aangegeven in de Marvel-films, hoewel natuurlijk ernstig vervormd.

(De Marvel-films zijn ernstig vervormd door de cabal, maar onthullen natuurlijk enkele dingen: Captain America – genetisch gemodificeerde Super Soldiers; Red Skull / Hydra – Occulte Nazi Forces / Operation Paperclip / Illuminazi Fraction in de VS; SHIELD – Black Projects / SSP ; Winter Soldier – MK Ultra; Doctor Strange – Supreme Magic / Portal teleportation / Battles op niet-fysiek niveau; Black Panther – Breakaway Civilizations / Suppressed technologies / Felines … min of meer; GOTG – Space Piracy; Captain Marvel – ernstig vertekende weergave van Het Pleiadians / Ashtar Command en de Draco / Reptile Forces met een enorme politieke agenda: Avengers Infinity Wars – Archon Invasion. Zoals de meeste Hollywood-producten zitten deze films vol occulte symboliek en hersenspoelende negatieve energieën, dus als je het echt moet bekijken, kun je jezelf beter van tevoren energetisch beschermen en jezelf daarna scheiden en reinigen!)

De katachtigen kunnen niet fysiek in het raster komen om de duisteren op te sporen. Ze bewegen zich in wilde vorm tussen de vlakten en zoeken naar negatieve wezens met hun extreem goed ontwikkelde zintuigen. Ze zijn absoluut zelfverzekerd en voelen op geen enkele manier angst. Vanuit hun oogpunt is het een absolute verspilling van tijd en energie om iets te vrezen, en elk goddelijk wezen moet zichzelf kunnen verdedigen tegen elke vorm van negativiteit. De katachtigen zijn zeer spiritueel, kalm, liefdevol en ook erg seksueel. Maar ze weten ook hoe ze zichzelf moeten verdedigen en hoe ze moeten omgaan met de duisteren.

Zodra ze negatieve wezens detecteren, jagen ze ze letterlijk op en versnipperen ze zoals wilde katten met hun prooi in het wild zouden doen. Dit is ook de reden waarom de Archons er extreem bang voor zijn.

Er is dus altijd wel iemand die meer te bieden heeft dan jij! Dit geldt vooral voor de Chimera en de Archons, daarom moeten ze zich verschuilen achter toplet bommen.

Katachtigen kunnen ook fysiek incarneren op het aardoppervlak. Je herkent ze aan het feit dat ze van sportieve kleding houden (vrouwen dragen graag strakke kleding). Ze doen veel aan lichaamstraining, misschien ook aan vechtsporten, zowel mannen als vrouwen.

Ze hebben ook een sterke band met het oude Egypte, het positieve ervan natuurlijk, wat een van de redenen is waarom er sinds die tijd zoveel kattensymbolieken zijn.

Hier is een korte YT-clip over de katachtigen, waarvan door de lichtkrachten werd bevestigd dat vooral de eerste 4 minuten 100% nauwkeurig zijn:

Https://www.youtube.com/watch?v=NLDcGIx0ymE&feature=youtu.be (red: video is verdwenen)

Naast de Felines zijn er ook andere positieve groepen aangekomen, maar deze kunnen op een later tijdstip worden gemeld. The duisteren proberen ook versterkingen te bestellen bij Space, omdat er nog steeds een paar negatieve restkrachten verborgen zijn, waarvan sommige de oproep zullen volgen, maar dat zal niet veel problemen veroorzaken.

Er is de afgelopen dagen ook een derde confrontatie geweest, die meer gaat over negatieve vrouwelijke krachten die positieve godinnenenergie op Terra onderdrukken, maar dit zal worden behandeld in deel II van deze update.

Laten we gewoon zoveel zeggen, het is voor de Lichtkrachten nu veel gemakkelijker geworden om bepaalde operaties op het Aardoppervlak uit te voeren. Ook het aantal onthullingen en blootstelling van negatieve fysieke groepen neemt steeds meer toe, inclusief de zwarte adel.

Het is nu ook een stuk veiliger geworden voor de Godinnenenergie om terug te keren naar de Aarde en dringend noodzakelijke genezing te brengen aan de gescheurde mensheid en Sterrenzaden om hen voor te bereiden op het Eerste Contact. Dit zal gebeuren via Goddess Walk-ins, maar daarover meer in het tweede deel van deze Grote Planetaire Update, die gaat over de Return of the Maries / Goddesses.

2e deel: 19 april 2019

– DEEL II (DE TERUGKEER VAN DE GODINNEN / MARIES)

In het eerste deel werd een derde confrontatie tussen de Licht- en Donkere Krachten op de niet-fysieke vlakken gemeld. Het was een zuivering van negatieve vrouwelijke entiteiten die in het verleden ook voor veel problemen zorgden. Deze entiteiten waren vrouwelijke demonen en duivelachtige wezens die in grote legioenen op de etherische vlakten bestonden en gedeeltelijk echte fysieke avatars gebruikten voor hun werk, vooral in de volgende gebieden: Afrika, India, Duitsland, Azië (vooral Thailand), Washington DC, en verschillende onderwaterbases in de Stille Oceaan.

Deze vrouwelijke demonen konden de energie van de godin ‘voelen’ en hebben het leven van geïncarneerde priesteressen van de godin in het verleden erg moeilijk gemaakt. Omdat deze negatieve groepering ook is geneutraliseerd door de Lichtkrachten, is het nu veilig genoeg voor Godinnen om terug te keren naar de Aarde om Licht- en Genezingscentra te vormen op het oppervlak, die later de zogenaamde ‘Eilanden van Licht’ zullen worden waarbinnen een eerste contact kan plaatsvinden.

De terugkeer van de godinnen zal plaatsvinden door Walk-ins, en verschillende Pleiadian Bases op de oppervlakte zullen dienen als portalen.

De Galactische Confederatie mag tot nu toe geen fysieke landingen uitvoeren met hun schepen op Terra, maar ze hebben al grote aantallen van hun ‘Ground Crew’ via Walk-ins op de oppervlakte geplaatst. Deze grondploegen leven onopgemerkt en gedeeltelijk volledig bewust onder de bevolking in zogenaamde ‘hoofdkwartieren’ of ‘safehouses’, die onder speciale bescherming staan ​​van de lichtkrachten.

Sommige van deze hoofdkwartieren dienen als portalen voor godinnen waardoor verschillende etherische godinnen uit andere universums, zelfs eigen godinnenkosmen, het aardraster zullen binnenkomen. Deze Godinnen hebben kennis en zijn bekend met helende technieken die voorheen helemaal niet bekend waren op Terra. Eenmaal aangekomen zullen ze de avatar overnemen van verschillende aardvrouwen (die extreem getraumatiseerd zijn door de Aardquarantaine en die dringend zichzelf moeten genezen), waarbij dat met hun Hoger Zelf is overeengekomen.

De zielen van deze vrouwen zullen de lichamen verlaten en door de Lichtkrachten naar speciale helende locaties ver van de Aarde worden gebracht, terwijl de zojuist aangekomen Godinnen de avatar overnemen om fysiek op de oppervlakte te werken.

Deze transporten zijn al geruime tijd gaande. In het begin kunnen de getroffen vrouwen last hebben van verschillende emotionele ergernissen zoals pijn, krampen, het gevoel hun geheugen te verliezen en verbinding met de aardse mensen en aardse beroepen. Lichamelijke symptomen kunnen ziekte en verlies van eetlust zijn. Sommige vrouwen zullen het gevoel hebben dat het tijd is om te gaan, als een soort fysieke dood, maar het is geen dood … het is een hemelvaart, een bevrijding, en zoals eerder vermeld overeengekomen met het Hogere Zelf.

De avatar wordt dan overgenomen door een Godin, en dit zal vooral gebeuren binnen verschillende subtropische landen waar reeds voorbereide inlooplichamen wachten. Deze godinnen zullen in tempels wonen, samen met verschillende mannelijke metgezellen (geïncarneerde of binnengelopen sterrenzaden), die zullen dienen als bewakers en helpers. Sommige van deze vrouwen zullen eerder als genezers hebben gewerkt, zullen huizen in dit gebied huren en wonen daar misschien al in kleine gemeenschappen.

Deze Godinnen zijn zachtaardige, kalme, vredige, liefdevolle en mooie vrouwen die niet terug kunnen naar de normale matrixwereld van Terra … en ze zullen ook steden vermijden. Het zijn vriendelijke wezens die precies weten wat ze willen en de stress en tijdsdruk doorbreken waarin de rest van de wereldbevolking vast lijkt te zitten. Ze brengen liefde en zullen een natuurlijk, ontspannen leven leiden. Ze zullen meestal op blote voeten lopen, ze zullen helende tempels creëren, ze zullen hun dagelijks leven ceremonieel en liefdevol vormgeven. Als ze werken, dan als helers, tantrische leraren, tantrische genezers, masseuses et cetera, en ze zullen lesgeven en genezen in de tempels die ze samen met hun bewakers bouwen.

Dit is wat de Lichtkrachten de Terugkeer van de Godinnen en Maries noemen.

De Maries behoren op hun beurt tot een speciale vrouwelijke Healer Gilde, ondergeschikt aan niemand minder dan Mary Mother of God. Ze zullen ook het aardoppervlak betreden als walk-ins om de Starseeds te genezen, die getraumatiseerd zijn door de millennia van strijd binnen de duistere quarantaine rond Terra.

Maries zijn buitengewoon empathisch en kunnen de emoties om hen heen voelen. Ze kunnen ze onderscheiden en begrijpen dat deze emoties niet van hen zijn. Maries zijn zo krachtig dat ze in staat zijn om negatieve emoties uit lichamen, objecten, huizen en zelfs hele steden te halen … zodat ze de broodnodige genezing kunnen bieden.

Dit zal ook de zogenaamde lichteilanden creëren, de lichtbellen op het oppervlak waarbinnen de goddelijke bron zal werken en beschermen, terwijl het matrixsysteem eromheen uiteen zal vallen.

Dit is een uiterst belangrijke operatie van de Lichtkrachten; 30 extreem krachtige godinnen / maries zijn al geland (waaronder 4 hoofdgodinnen genaamd Maya, Amber, Sophia en Rose die via een portaal in de Atlantische Oceaan kwamen). En dat was slechts de kleine voorhoede. De komende maanden zullen er nog eens 30.000 landen … meestal weer door Walk-ins.

Ook zullen nu de eerste Twin Souls het Grid betreden (meestal ook door Walk-ins), omdat de situatie veel veiliger is geworden, hoewel het nog steeds tot verschillende aanvallen kan komen, omdat de planeet zich verder in een fase van reiniging bevindt en een aantal negatieve Groeperingen kruipen nog steeds uit verschillende hoeken.

De terugkeer en hereniging van de tweelingzielen is op twee manieren belangrijk: ten eerste moeten beide delen gewoonlijk nog trauma’s en oerpijn uit de tijd van Atlantis verwijderen (veroorzaakt door de invasie van de duistere zielen toen, waar de geïncarneerde tweelingzielen in die tijd werden gescheiden en meestal geofferd / vermoord). Zonder de opheldering van deze trauma’s is geen opstijging van de ziel mogelijk.

Ten tweede is het nu ook tijd voor Tweelingzielen om Fysieke Tantra te maken om de resulterende energieën over te dragen naar de respectievelijke regio aan de oppervlakte … dit zal het Genezings- en Ascentieproces van de planeet op een gigantische manier versnellen.

Ook de genezing van de geïncarneerde Sterrenzaden op Terra speelt een belangrijke rol. Sommige van de oppervlakte Starseeds zijn zo versleten door de talloze incarnaties op Aarde dat het in hun huidige staat onmogelijk is om fysiek opgepikt te worden door Galactic Confederation of Pleiadian Ships en uit het Grid gehaald te worden. Ze hebben allemaal eerst intensieve genezing nodig, vooral op een niet-fysiek niveau.

Veel Starseeds zijn zich zelfs niet rudimentair bewust van wat ze hier op de Terra hebben bereikt … laat staan ​​het aantal niet-fysieke operaties van de Lichtkrachten waar ze bij betrokken zijn geweest / nog steeds bij betrokken zijn … vooral bij nacht terwijl hun avatar rust.

Er zijn talloze Starseeds op de oppervlakte die al behoorlijk ontwaakt zijn, die ook bezig zijn met de Bevrijding van de Planeet tijdens het dagelijks leven (al was het maar op sociale netwerken) … en die ’s nachts zonder hun bewuste weten een etherisch dubbelleven leiden. Omdat deze Sterrenzaden ’s nachts het lichaam verlaten en deelnemen aan de meest diverse operaties van de Lichtkrachten op de niet-fysieke vlakten van de planeet, sommige ook in samenwerking met Positieve Krachten onder het Aardoppervlak.

Ze gaan ’s nachts naar de Confederation Ships en brengen verslag uit, ze nemen deel aan ondergrondse bijeenkomsten … of zijn ook betrokken bij directe gevechten tegen de duisteren en de Chimera. En de volgende ochtend worden ze wakker en kunnen ze zich helemaal niets herinneren, of zo ja, dan slechts fragmentarisch en wazig, omdat de Lichtkrachten de herinneringen zouden blokkeren voor hun eigen bescherming (wat ook is overeengekomen met hun Hogere Zelf).

Daarom voelen veel Starseeds zich ’s ochtends, ondanks voldoende slaap, extreem moe, omdat ze (afgezien van aanvallen) ’s nachts missies uitvoeren. Met de stijgende energieën op Terra worden in dit opzicht steeds meer herinneringen ontgrendeld. Sommige Starseeds zijn zich al volledig of bijna volledig bewust van deze activiteiten, vooral die in de hierboven genoemde hoofdkwartieren.

Deze Sterrenzaden hebben echter ook dringend behoefte aan genezing, aangezien ze door deze veldslagen zo goed als uitgeput zijn en de Galactische Confederatie pas sinds kort in staat is geweest om deze Lichtwerkers echt uitgebreid te helpen.

Veel Sterrenzaden raakten bijvoorbeeld energetisch gewond in de gevechten tegen de Chimera, verschroeid door hun exotische laserachtige wapens, zodat de Ziel daadwerkelijk tekenen van verbranding vertoont.

Verder hebben de Chimera negatieve implantaten, energetische elektroden voor verstoring, enorm veel anomalie evenals spinachtige wezens en afluisterapparatuur in veel Starseeds geplaatst (zoals bijvoorbeeld wordt getoond in de film Matrix, alleen gebeurt dit in werkelijkheid op niet-fysiek niveau), waardoor ze last hebben van verschillende lichamelijke klachten, waarvoor geen verklaring lijkt te zijn, omdat bij medische onderzoeken meestal geen oorzaak wordt gevonden.

Het tweede probleem is dat de Chimera ook meerdere toplet bommen rechtstreeks in de etherische lichamen van sommige Starseeds hebben geïmplanteerd, bijvoorbeeld bij de Coccyx en de Kundalini. Deze toplet bommen zouden onmiddellijk worden geactiveerd zodra er een fysieke pick-up door de schepen van de Galactische Confederatie plaatsvindt en het zou letterlijk de ziel van het respectievelijke Starseed uit elkaar scheuren.

Daarom moeten deze dingen in eerste instantie niet-fysiek worden verwijderd voordat een fysieke pick-up kan worden overwogen.

Je kunt dit op twee manieren doen:

De Genezingsschepen van de Galactische Confederatie bevinden zich ‘versluierd’ rond de Aarde. Sterrenzaden kunnen ofwel in meditatie gaan of zich tijdens het inslapen voorstellen dat ze reizen of energetisch naar de Healing Ships van de Pleiadians / Ashtar Command worden gebracht.

Er staan buisachtige apparaten klaar waar je in wordt geduwd (vergelijkbaar met gewone computertomografie). Met behulp van deze apparaten kunnen de Plejadiërs je onderzoeken en kunnen ze elke vorm van anomalie, implantaat of wond vinden. Dan zullen ze deze verwijderen en je genezen tijdens een energetische operatie.

De Plejadiërs hebben hiervoor hun eigen rekenprogramma’s, die precies kunnen bepalen hoeveel anomalie er nog in het lichaam zit en hoelang het duurt voordat het 100% geneutraliseerd is, wat meestal erg snel gaat. Ook de verborgen toplet bommen kunnen zonder problemen worden verwijderd.

De tweede mogelijkheid is om naar de Healing Tempels van de reeds genoemde Maries te gaan (ook tijdens een meditatie of slaap). Op hogere dimensies hebben de Maries hun eigen energetische Healing Centers, echte klinieken, waar ze als verpleegsters dienen om eerste hulp te bieden aan de gehavende Starseed Front Soldiers die uit Terra komen – een niet-fysiek oorlogsziekenhuis, om zo te zeggen.

Binnen deze Healing Centers kunnen Starseeds op kristallijne Healing Tafels gaan liggen en al hun lichamelijke klachten, symptomen en psychische problemen aan de Maries beschrijven. Net als de Pleiadiërs zullen ze dan onmiddellijk beginnen met het detecteren van afwijkingen en al het negatieve verwijderen uit het etherische lichaam, inclusief eventuele negatieve spin-entiteiten. Al deze negatieve items worden meestal onmiddellijk in de Centrale Zon gebracht, waar ze uiteindelijk worden opgelost.

Soms verschijnt het Ashtar-commando, alleen om de procedure te ondersteunen, omdat veel Starseed strijders namens de AC werken en dit soort genezing pas sinds kort mogelijk is geworden, en natuurlijk laten ze hun mensen niet in de steek.

De Maries zelf werken meestal veel met Healing kristallen, die energetisch in het lichaam worden geplaatst om Healing informatie aan de cellen te geven. Daarnaast kun je hen vragen je energetische genezingsdrankjes te geven die het proces ondersteunen.

Sterrenzaden kunnen deze genezingscentra zo vaak bezoeken als ze willen, zelfs meerdere keren per dag. Veel Starseeds hebben meerdere Healing Sessions nodig om weer op het goede spoor te komen, en in het begin kunnen de symptomen erger worden, wat normaal is, omdat ze veel pijn hebben van oude levens in hen. Dit zal echter in de loop van de tijd verbeteren en de symptomen zullen uiteindelijk op een gegeven moment volledig verdwijnen, misschien zelfs vóór het echte fysieke contact met de Lichtkrachten.

Niets van dit alles is een grap of fantasie. De schepen en ook de genezingscentra van de maries bestaan ​​echt en men kan daar fysiek worden geheeld om weer puur en heel te worden – probeer het gewoon uit!

De Galactische Confederatie adviseert ook expliciet om deze Healing Methoden te gebruiken, omdat voor het Eerste Contact alle negatieve implantaten en wonden / trauma’s tot op zekere hoogte genezen moeten worden, omdat men anders de hoog vibrerende energieën buiten de Quarantaine niet zou kunnen verdragen, of het nu op de schepen is of in afgescheiden beschavingen onder de Aarde.

Voor de reizen naar de Schepen of de Maries Centra kan men zich een Wit Energetisch Portaal voorstellen, waardoor men veilig en onopgemerkt naar de genoemde plaatsen heen en terug kan reizen (installeer deze Portaal gewoon over jouw Meditatieplaats of over jouw bed tijdens de nacht). Als je wilt, kun je ook de Pleiadiërs of de Katachtigen oproepen om het transport energetisch te beschermen!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 april 2020 in FM144

 

Tags: ,

FM 144: Blijf doorgaan het Licht naar binnen te brengen, 17 april 2020

Historische tijden die we momenteel doormaken. De wereld is absoluut in een fundamentele verandering – mensen worden wakker.

De wereldwijde meditaties van twee weken geleden droegen hieraan bij, hoewel ze massaal werden aangevallen … voor, tijdens en erna.

Helaas zijn veel Lightworker-groepen (bijv. Op Facebook) nog steeds geïnfiltreerd, wat natuurlijk niet 100% kan worden gestopt, maar beheerders kunnen infiltranten spotten en als ze die vinden dienovereenkomstig handelen.

In aanloop naar de meditaties zijn video’s gemaakt om massameditaties (MM’s) als gevaarlijk te presenteren. Geprobeerd werd om vele daarvan in Lightworker-groepen te plaatsen om mensen onzeker te maken om te voorkomen dat ze zouden deelnemen.

Er waren ook discussies dat mensen niet deelnemen aan MM’s omdat ze geacht worden ‘tegen’ COVID-19 te zijn, en alles wat ‘tegen’ iets is, staat niet in ‘Licht en Liefde’ en kan niet in het ‘Hoogste Doel’ zijn Enzovoort, enzovoort … Lichtwerkers kennen deze discussies waarschijnlijk.

Intenties hebben ook een positief effect op de fysieke omgeving:

Https://thriveglobal.com/stories/the-undeniable-power-of-mass-meditation-3-top-reasons-you-wanna-try-it/

Https://www.thewayofmeditation.com.au/scientific-evidence-mass-meditation-can-reduce-war-and-terrorism

Https://positivepsychology.com/benefits-of-meditation/

En wat deze kwestie ‘tegen iets’ betreft, veel ervan is eenvoudigweg kibbelen, veel werd uit de context gehaald (in feite was het belangrijkste doel van de meeste MM’s de harmonisatie van de gebeurtenissen!)

En zelfs wanneer iets ‘tegen’ iets wordt gedaan … zal dit natuurlijk ook werken; je kunt ook vanuit het Universum / Bron bestellen dat een bepaalde situatie wordt vermeden … het Universum / Bron is niet ‘dom’ (om het overdreven te zeggen). Het zal je niet meer van de slechte dingen sturen als je heel duidelijk maakt dat je ‘niet wilt dat er slechte dingen gebeuren’ (maar nogmaals, dit zou een heel apart onderwerp zijn).

Veel van dergelijke discussies zijn zinloos, omdat de andere partij sowieso niet van het tegenovergestelde overtuigd zal zijn – ze beroven je letterlijk van je energie (wat ook een teken is van een aanval / infiltratie) en voorkomen dat je belangrijker dingen doet (zoals Links delen of video’s maken voor MM’s).

Een duidelijk teken van infiltratie is wanneer je mensen in je (Facebook) groep hebt die maanden, soms jaren niets posten totdat er een MM is. Plots worden zulke mensen geactiveerd als slapercellen (vaak via Archons) en spammen ze groepen die deelnemen aan MM’s met negatieve opmerkingen of links naar dergelijke video’s die MM’s als gevaarlijk beschouwen. Na de MM zouden ze maandenlang niets meer posten … duidelijke tekenen van infiltratie, zoals gebeurde in veel Lightworker-groepen op Facebook of op Instagram twee weken geleden, beheerders moeten onmiddellijk optreden als ze dergelijke activiteiten zien.

Deze verstorende acties op voorhand konden het succes en het enorme aantal deelnemers aan de MM’s echter niet voorkomen – hoewel er ook aanvallen plaatsvonden tijdens en ook daarna. Het is meestal zo dat tegelijkertijd met grote bemiddelingen bepaalde fysieke en ook niet-fysieke groepen duistere wezens beginnen te rituelen om dergelijke meditaties tegen te gaan.

Deze aanvallen zijn in het begin meestal erg sterk, maar hoe meer mensen meedoen aan de meditatie, hoe helderder en sterker het Licht wordt en deze aanvallen overlapt.

Desalniettemin kunnen veel Lichtwerkers (vooral Sleutel Lichtwerkers) nog steeds worden aangevallen, omdat de Archons tijdens en na dergelijke meditaties volledig doorgeslagen raken.

Daarom is het belangrijk om jezelf energetisch te beschermen en na een MM jezelf er bewust van te scheiden en van alle andere externe energieën / externe verbindingen tijdens een eigen meditatie (en nee, dit betekent niet dat MM’s gevaarlijk zijn, het is omdat ze zo effectief zijn dat de duistere wezens er alles aan zullen doen om ze te stoppen of in ieder geval wraak te nemen op bepaalde lichtwerkers voor deelname … maar als je jezelf goed beschermt, zal het niet zo’n probleem worden).

Het is ook een goed idee om alle energetische portalen die naar jezelf leiden mentaal te verzegelen, en om alle energetische sporen die je op de niet-fysieke vlakken hebt achtergelaten mentaal te wissen (zodat je niet door de archons kunt worden getraceerd), en jezelf Energetisch op te laden, bijvoorbeeld door veel de natuur in te gaan of je te verbinden met de Eerste Bron of de Godin tijdens een meditatie, of door te chanten, of welke andere methode je ook gebruikt om jezelf energetisch op te laden.

Een andere reden voor aanvallen is het feit dat, uit angst voor het binnenvallende Licht, de bovenste echelons van de Duisteren onder het aardoppervlak kropen, waar ze nu voortdurend aan het rituelen zijn.

Deze rituelen creëren negatieve entiteiten op de niet-fysieke vlakken, die vervolgens worden vrijgegeven in het raster om lichtwerkers aan te vallen. Ze toveren praktisch de hel tevoorschijn en injecteren het in het Raster om het de Lichtkracht zo moeilijk mogelijk te maken.

Maar dat verandert nog steeds niet het feit dat de wind al is omgedraaid, en de meditatie was zeker een ‘game changer’ (heeft zeker het spel veranderd).

Het plan van een NWO met gedwongen vaccinaties en microchips zien we voor onze ogen uit elkaar vallen, hoeveel propaganda ze er ook voor maken.

Het aantal mensen dat wakker wordt is nu zo groot dat de sociale media-accounts van Bill en Melinda Gates alle handen vol hebben met het verwijderen van kritische opmerkingen (die in grote getale positieve opmerkingen overtreffen).

Wees een boemerang, want de commentaarkolommen staan ​​ook vol met kritische opmerkingen, en veel beïnvloeders / celebs moesten hun video’s al intrekken.

Daarom haalt de Cabal nu zijn belangrijkste Illuminatie-artiesten (onder leiding van Stefani Joanne Angelina Germanotta aka Lady Gaga) uit de mottenballen en organiseert dit weekend een groot virtueel concert:

Https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/04/18/default-calendar/one-world-together-at-home-global-special

Het probleem is dat steeds meer mensen niet zo goed reageren op Propaganda en Satanisten, zie Microsoft’s reclame voor Mixed Reality met Marina Abramovic:

Https://www.rt.com/op-ed/485930-microsoft-pulls-ad-unpopular-abramovic/

Reden hiervoor zijn ook geweldige documentaires zoals deze:

Https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=MY8Nfzcn1qQ

Het reguliere verhaal dat COVID-19 op natuurlijke wijze is gemaakt en niets te maken heeft met een biowapen wordt ook steeds instabieler (ook al is veel ervan contra-propaganda en modder, maar het gaat erom het idee naar voren te brengen dat het een kunstmatig gemaakt en opzettelijk verspreid virus zou kunnen zijn):

Https://www.foxnews.com/politics/coronavirus-wuhan-lab-china-compete-us-sources

Https://www.dailymail.co.uk/news/article-8120505/Russia-blames-BRITAIN-coronavirus-outbreak.html

Het 5G-probleem veroorzaakt ook spanningen, waarbij sommige burgers het probleem in eigen hand nemen:

Https://www.cnbc.com/2020/04/06/coronavirus-uk-cell-towers-set-on-fire-amid-5g-conspiracy-theories.html

Zoals je kunt zien, is er een enorm geknetter in het Raster omdat steeds meer mensen nu wakker worden en de dingen niet meer verdragen.

Het doel is natuurlijk om alles harmonieus voor het voetlicht te brengen, maar het bewustzijn en de weerstand zijn een kritiek punt gepasseerd, wat een natuurlijke spanning kan veroorzaken in samenhang met de onderdrukking door het Raster.

Ondertussen zijn de meeste duisteren letterlijk naar de kelder van de planeet verhuisd, wat goed is, want in Feng Shui vertegenwoordigt de kelder ook het verleden, alles hierboven vertegenwoordigt de toekomst, en in dat geval zouden het de schepen zijn Van de Galactische Confederatie in de lucht (die nu dichterbij zijn dan sommigen denken).

Dus, blijf het Licht naar binnen brengen, wees je ervan bewust dat de dingen nog steeds erg chaotisch kunnen worden, dus blijf gecentreerd en kalm. Wij zijn absoluut de goede kant op aan het gaan … en wij kunnen absoluut een verschil maken!

Vertaald door Veronica

FM 144 op 8 februari 2019: Dit is het eerste bericht op dit blog, en hopelijk zal een verscheidenheid aan andere volgen. Het doel van deze website is om aan de sterrenzaden die op de planeet Aarde (Terra) zijn geïncarneerd bruikbare informatie te geven om beter om te kunnen gaan met de moeilijke omstandigheden, zolang de volledige bevrijding en ascentie van de planeet nog niet is voltooid. Deze informatie zal van bronnen komen die zijn geïncarneerd op de planeet Aarde, evenals van bronnen buiten de oppervlakte van de Aarde. Een grote verscheidenheid aan topics zal worden behandeld.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 april 2020 in FM144

 

Tags:

Beschrijving van wat je op deze website allemaal kunt vinden

Dit blog bestaat sinds medio 2015. Het was opgericht voor de vertalingen van alles omtrent Cobra en de Event, maar inmiddels zijn er heel veel verwante artikelen op geplaatst. Deels links die door Cobra zijn gegeven, deels andere publicaties die ons kunnen helpen om zaken beter te begrijpen en om ons te helpen bij ons individueel proces.

Om het zoeken te vergemakkelijken is er de index & alles op volgorde pagina (rechtsboven), die – om het overzichtelijk te houden – inmiddels is uitgebreid met sub-index pagina’s; op deze pagina’s vind je alle verwijzingen.

Nu we door de ‘corona’ meer thuis zijn en dus tijd hebben om te lezen, geef ik hieronder, om je een globaal beeld te geven, een samenvatting:

Informatie over Cobra en de Resistance Movement, de Event, de Geschiedenis van de Aarde

Belangrijke elementen uit Cobra’s informatie op onderwerp Sisterhood of the Rose – de Kracht van de Godinnenenergie, Godinnen en Godinnen Vortexen, Cintamani stenen – bakens voor engelenenergie, Priesteressen, Agartha – Gemeenschap in de Binnenaarde, Nieuw Atlantis – onze Toekomst, Tachyon technologie – Healing, ‘Sociale Dynamica’ Artikelen, Zielsfamilies, Bubbles of Heaven – Eilanden van Licht, Ascentie – Ons Doel

Interviews met Cobra / aantekeningen van zijn conferenties

Allerlei hulpmiddelen; healing, protocollen, meditaties, e.d. N.B. op 15-4-2020 is hier een link opgenomen naar een artikel + recepten voor ontgifting van het lichaam, het Pleidian Operation Stardust 2019, Layered body healing protocol, doorgegeven door Michael Love.

Vertalingen van Cobra’s artikelen: 2012 – medio 2015; de belangrijkste, en vanaf medio 2015 alles.

Cobra plaatst veel links naar artikelen die zijn verhaal ondersteunen; wanneer ik het de moeite waard vind vertaal ik ze naar het Nederlands. Hier een overzicht van deze artikelen van Cobra met vertaalde ‘links’.

Publicaties van verschillende Lichtwerkers en andere bronnen

Prepare For Change en de Event

 
2 reacties

Geplaatst door op 15 april 2020 in Geen categorie

 

Cobra: Overwinningsverslag van de meditatie, 14 april 2020

Onze massameditatie was een enorm, enorm succes. Ongeveer 8 miljoen mensen werden geïnformeerd, waarvan meer dan 1,1 miljoen daadwerkelijk meededen.

Collectieve vertoning van eenheid was geweldig:

Http://blossomgoodchild.com/5th-april/

NL – https://wakkeremensen.blogspot.com/2020/04/blossom-goodchild-de-federatie-van-het.html

Jack Dorsey, de mede-oprichter en CEO van Twitter, heeft op het moment dat de meditatie begon een knipoog gegeven naar onze meditatie:

Https://twitter.com/jack/status/1246630377885536256

We hebben het planetaire kwantumveld letterlijk verzadigd met onze gefocuste, verenigde intentie, die het geomagnetische veld beïnvloedt:

Https://truththeory.com/2020/04/06/global-mass-meditation-coincides-with-spike-in-the-earths-geomagnetic-field/

Onze meditatie heeft bewezen dat als er voldoende gefocuste intentie aanwezig is en als een visie sterk genoeg is, het ontwaakte deel van de oppervlaktebevolking in staat is om in eenheid te handelen. Dit betekent dat wanneer de Event plaatsvindt, veel van de oppervlakte Lichtwerken en Lichtstrijders kunnen worden opgenomen in bepaalde operaties van de Lichtkrachten, hetgeen voorheen als uitgesloten werd beschouwd. De Lichtkrachten zullen hier rechtstreeks instructies voor geven als de tijd rijp is.

Onze meditatie heeft de verspreiding van het virus kunnen tegengaan. Het aantal nieuwe infecties wereldwijd piekte op 4 april vlak voor de meditatie en neemt sindsdien af:

We waren ook in staat om de positieve Ascentie-tijdlijn, die in zijn baan de plannen van de Nieuwe Wereldorde voor massale ontvolking zal stoppen, extra te stabiliseren.

Hun plan bestaat uit drie fasen:

 • a) het virus vrijgeven,
 • b) de economie doen crashen,
 • c) ontvolken.

De derde fase zal nooit gebeuren, dus we hoeven niet in details te treden, de tweede fase heeft beperkte effecten, en we zullen nu meer in detail treden over de eerste fase van hun plan.

Dit plan werd afgerond door Bill Gates, David Rockefeller, George Soros, Michael Bloomberg, en anderen, tijdens een bijeenkomst in Manhattan in 2009:

https://clinicalnews.org/2012/09/20/notes-from-the-first-billionaire-club-billionaire-club-in-bid-to-curb-overpopulation-2009/

Daadwerkelijke creatie van het virus was een internationale samenwerking van laboratoria in de VS, Canada en China, met de laatste fasen van de viruscreatie in Wuhan:

https://greatgameindia.com/coronavirus-bioweapon/

https://www.nationalreview.com/2020/04/coronavirus-china-trail-leading-back-to-wuhan-labs/

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=143848

https://harvardtothebighouse.com/2020/03/23/no-monkey-ever-reheated-a-frozen-burrito-what-the-expanse-tells-us-about-the-covid-19-pandemic/

Wuhan biolab-verbinding is iets dat China wil onderdrukken:

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/china-clamping-down-on-coronavirus-research-deleted-pages-suggest

En iets dat Trump-administratie wil onderzoeken:

https://www.zerohedge.com/health/its-about-time-trump-admin-wants-work-directly-wuhan-institute-virology

En er worden al enkele rechtszaken aangespannen:

https://www.businesstoday.in/current/world/usd-20-trillion-lawsuit-against-china-us-group-says-coronavirus-bioweapon/story/399071.html

https://greatgameindia.com/india-drags-china-to-international-court-for-covid-19-war/

Volgens bronnen waren bij de daadwerkelijke creatie van het virus teams betrokken onder toezicht van Bill Gates. Frank Plummer, een voormalig directeur van het Canadese biolab die betrokken was bij de aanmaak van het virus, was rechtstreeks betrokken bij de aanmaak van het virus zelf, was een door MK-Ultra gecontroleerd slachtoffer van de cabal, ontwikkelde het virus tegen zijn wil en was gedood door de cabal voordat hij te veel kon praten:

https://www.sciencemag.org/news/2019/07/mystery-surrounds-ouster-chinese-researchers-canadian-laboratory

https://phiquyenchinh.org/2020/02/23/tb-in-hiv-cov-shuts-down-the-brain-plus-the-korean-cult-role-in-wuhan-pt-10/

https://phiquyenchinh.org/2020/02/20/hiv-laced-covid-19-targets-human-testicles-its-tb-strand-blocks-the-immune-system/

Volgens bronnen was Anthony Fauci ook betrokken bij de creatie van het virus:

http://www.paulstramer.net/2020/04/welcome-to-boer-war-antony-fauci-and.html

Terwijl de Pleiadiërs in staat waren de Chinese virusstam in te tomen, hebben de Cabal-agenten drie verschillende virusstammen in Zuid-Korea, Iran en Italië geïnjecteerd. De Koreaanse en Iraanse stammen waren ingekapseld, maar de Italiaanse was dat niet en is nu verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de infecties wereldwijd.

Hier is het interessant op te merken dat niet eens een van de ongeveer 60 leden van mijn Lightworkers-team in Wuhan besmet raakte. Ze gebruikten dagelijks het Command RCV Stardust-protocol.

De Cabal heeft de EU-landen opgedragen de grenzen met Italië open te houden en de uitbraak kon zich over heel Europa verspreiden, en later met directe vluchten van Milaan naar New York ook naar de Verenigde Staten. De Cabal heeft het ook zo geregeld dat de coronavirus-tests lang genoeg niet beschikbaar waren in de VS, zodat de infectie zich kon verspreiden, en was tegen reisbeperkingen:

https://www.naturalnews.com/2020-04-07-fauci-trying-to-deprive-america-of-coronavirus-cure.html

https://journal-neo.org/2020/04/10/how-organized-crime-is-spreading-covid-19-and-raking-in-cash/

Dit heeft Bill Gates, Anthony Fauci, Tedros Adhanom, George Soros, Jared Kushner, Jiang Zemin en anderen in staat gesteld om hun plannen voor wereldwijde vaccinatie en 18 maanden lockdowns voort te zetten:

https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/huge-brilliant-dr-shiva-inventor-email-outlines-connections-bill-gates-dr-fauci-cdc-relevant-coronavirus-pandemic/

http://kenyaconfidential.com/2020/04/04/bill-gates-and-george-soros-partner-with-china-in-coronavirus-vaccine/

https://bigleaguepolitics.com/dr-anthony-fauci-plotted-global-vaccine-action-plan-with-bill-gates-before-pushing-covid-panic-and-doubts-about-hydroxychloroquine-treatments/

https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/exclusive-china-coronavirus-linked-former-leader-chinese-communist-party-family-soros-investments-surprise-anyone/

Bill Gates is het meesterbrein hierachter en probeert de bevolking te microchippen:

https://21stcenturywire.com/2019/12/23/bill-gates-develops-new-id-tattoo-to-check-for-vaccinations/

https://www.naturalblaze.com/2017/10/nanochips-smart-dust-microchipping-humans.html

Bill Gates had een sterke band met Jeffrey Epstein:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7350469/Bill-Gates-flew-Jeffrey-Epstein-Loliota-Express-2013-years-pedophile-prison-stay.html

Tedros Adhanom, het hoofd van de WHO, heeft ook een zeer duister verleden:

https://www.roughestimate.org/roughestimate/the-crimes-of-tedros-adhanom

https://apelbaum.wordpress.com/2020/03/23/when-tedros-moves-his-lips-beijing-speaks/

Alle bovengenoemde mensen hebben een sterk financieel belang bij het verspreiden van het virus en het ontwikkelen van een vaccin:

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/did-bill-gates-buy-the-cdc/

https://www.newswars.com/fauci-and-birx-both-have-big-money-bill-gates-conflicts-of-interest/

https://asiatimes.com/2020/03/why-france-is-hiding-a-cheap-and-tested-virus-cure/

En het manipuleren van de gegevens over het virus:

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/unprecedented-power-grab/

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/the-health-forecasts-are-politically-motivated/

Er is sterke oppositie tegen hun plannen en Robert Kennedy Jr., een lid van de Kennedy White Nobility-bloedlijn, werd indirect bedreigd doordat twee van zijn familieleden werden vermoord om hem ertoe te brengen zijn anti-vaccinatiewerk stop te zetten:

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=143670

In plaats daarvan vecht RFK Jr. terug, waardoor Gates wordt ontmaskerd:

https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

De volgende petitie gaat ook viraal en je kunt tekenen als je je zo geleid voelt:

https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity

En nu verliest de factie van Bill Gates Cabal al:

https://www.fort-russ.com/2020/04/major-plans-to-re-open-u-s-surgeon-general-adams-dumps-gates-predictive-contagion-model/

Met meer betrouwbare medische informatie en bewijsmateriaal over het vrijkomen van het coronavirus:

https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/

https://www.coreysdigs.com/health-science/covid-19-inside-the-hospitals-why-the-lockdown/

Samen met enkele alternatieve perspectieven op het virus:

https://www.naturalnews.com/2020-04-04-nyc-icu-doctor-covid-19-oxygen-deprivation-not-pneumonia-ventilators.html

https://www.naturalnews.com/2020-04-06-5g-alter-hemoglobin-coronavirus-patients-oxygen-deprivation.html

Het lijkt erop dat we veel dichter bij de immuniteit zijn ​​dan we dachten, en de pandemie is binnenkort misschien voorgoed voorbij:

https://www.dailywire.com/news/early-antibody-testing-in-chicago-30-50-of-those-tested-for-covid-19-already-have-antibodies-report-says

Zweden, dat geen lock-ups oplegde, maakt de pandemie redelijk goed door:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/comparison-lockdown-uk-non-lockdown-sweden

Met betrekking tot de tweede fase van de plannen van de Cabal (de economie laten crashen) zijn er in de mainstream al gesprekken over een schuldenkwijtschelding:

https://www.zerohedge.com/economics/action-plan-g20-debt-relief-program-worlds-poorest-countries-being-finalized

En massaverdeling van rijkdom door de Fed:

https://decrypt.co/25171/virgin-galactic-chairman-fed-should-give-500000-to-all-americans

Wat niet zo moeilijk zou zijn als we de daaruit voortvloeiende hyperinflatie buiten beschouwing laten, aangezien de Fed het geld gemakkelijk zou kunnen drukken:

https://www.zerohedge.com/markets/kashkari-says-fed-has-infinite-amount-cash-we-create-it-electronically

https://www.zerohedge.com/economics/watch-live-powell-speaks-after-unveiling-new-fed-bailout-program

De huidige situatie van het coronavirus verandert steeds meer in een wereldwijde inwijding in het volgende evolutieniveau in het planetaire Ascentieproces:

https://wakeup-world.com/2020/04/13/as-the-coronavirus-sweeps-around-the-world-our-planet-is-on-the-verge-of-evolution/

Met Pleiadians steeds meer betrokken.

Deze video van Pleiadische moederschepen is op 26 maart opgenomen:

https://www.youtube.com/watch?v=7hHzTlmPcMI

Het toont een kleine vloot van Pleiadische moederschepen, elk ongeveer 7 mijl (= 11,27 km) lang, die van de andere kant van de maan kwamen en vervolgens over de Endymion-krater in een lage maanbaan (LLO) ongeveer 30 mijl boven het maanoppervlak, en schaduwen werpen op maanterrein.

Die moederschepen zien er zo uit:

De belangrijkste Pleiadische vloot kon op 4 april gebruik maken van het Pleiades-Venus samenvoegportaal en nu zijn ze gepositioneerd in het innerlijke zonnestelsel, volledig gereed en operationeel, klaar om te helpen bij de planetaire bevrijding:

Ze ontwikkelen ook een meer geavanceerde versie van stardust (sterrenstof) technologie, waardoor het virus minder dodelijk en gevaarlijk wordt. Er zijn al berichten van geloofwaardige medische bronnen dat het virus is gemuteerd in een minder gevaarlijke stam.

Ik heb niet de vrijheid om informatie te geven over de huidige planetaire bevrijdingsoperaties, het enige wat ik kan zeggen is dat wanneer massa-arrestaties echt plaatsvinden, er nieuws daarover zal worden vrijgegeven via de reguliere media.

De oorlog is nog niet voorbij en we moeten het Licht blijven vasthouden.

Overwinning van het licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 15 april 2020 in Cobra, Meditatie

 

Tags: , , , , , ,

Meditatie om zuiver licht te ontvangen en vast te houden en te verenigen met de IK BEN Aanwezigheid

Publicatie van We Love Mass Meditation, 13 april 2020

Ascentie is het doel van alle wezens in dit universum. De Event waar we allemaal op anticiperen, is het triggerpunt van het Ascentieproces van de groep voor elk wezen op deze planeet.

Http://2012portal.blogspot.com/2018/07/planetary-ascension-process.htmlNL vertaling: https://eventnl.wordpress.com/2018/07/18/cobra-planetair-ascentie-proces-17-juli-2018/

Onder de volgende link vind je alle naar het Nederlands vertaalde artikelen in relatie tot het planetair Ascentieproces uit bovengenoemde publicatie, ook de vertalingen van de hieronder genoemde links (Ipsalutantra en higherdensity):

https://eventnl.wordpress.com/2018/07/19/diverse-vertaalde-artikelen-gerelateerd-aan-cobras-publicatie-het-planetair-ascentieproces-van-17-juli-2018/

Zoals Cobra in het verleden zei; vóór de Event is een van de snelste manieren om je individuele Ascentie-pad te versnellen het beoefenen van kosmische Cobra-adem (NIET direct gerelateerd aan de schrijver van The Portal-blog) – Http://www.ipsalutantra.org/practices/

Een ander zeer belangrijk element is om verbinding te maken met je I AM-aanwezigheid: – https://higherdensity.wordpress.com/2014/05/11/archangels-and-devas-blog-raising-your-vibration-through-the-pillar-of-pure-white-light-merging-with-the-i-am-presence-at-the-throne-of-the-i-am-that-i-am-11-2-13/

https://archangelsanddevas.wordpress.com/2013/10/02/raising-your-vibration-through-the-pillar-of-pure-white-light-merging-with-the-i-am-presence-at-the-throne-of-the-i-am-that-i-am/NL vertaling: https://eventnl.wordpress.com/2017/04/23/meditatie-samensmelten-met-je-ik-ben-aanwezigheid/

Een individuele meditatie om puur Licht te ontvangen en vast te houden met de IK BEN Aanwezigheid is aan de mensheid gegeven via een channeling van Aartsengel Michael.

Https://web.archive.org/web/20190620103430/http://www.nasrinsafai.com/angels/archangel-michael/

“Aartsengel Michael is de engel van bescherming voor de aarde en de verwijderaar van onrecht. Hij wordt over het algemeen afgebeeld met zijn Zwaard van Barmhartigheid of gerechtigheid uit de schede getrokken. Hij is de ‘Prins van Licht’, de ‘Zoon van Licht’ en een Engel van Aanwezigheid. Dit betekent dat hij de schittering van Gods aanwezigheid kan weerstaan. God vertrouwt op hem om het licht te verspreiden en de mensheid te beschermen tegen duisternis en kwaad. Waar andere engelen in de hemel God niet gehoorzaamden om de mensheid te aanbidden, gehoorzaamde Michael. (uittreksels uit GIFTS II, Gifts of Practical Guidance for Daily Living door Nasrin Safai, p.12.)

Volgens Encyclopedia of Angels: ‘Mika-El, is de engel die gehoorzaam is in zijn welwillendheid over de mensen en naties’ (p.366). Aartsengel Michael wordt ook verondersteld een ‘wachter’ of ‘Grigori’ te zijn. Wachters waren een superieure orde van engelen wiens juiste plaats de derde of de vijfde hemel is. Ze zouden op mensen lijken (behalve veel groter), nooit slapen en voor altijd stil zijn. ‘ (Lewis en Oliver, p.413.)

Als de Engel van Barmhartigheid en Bescherming heeft Aartsengel Michael aangeboden om ons te hulp te komen en onze last te verlichten van de slak en de duisternis van het alledaagse rijk van lichamelijkheid. Aartsengel Michael stelt ons voor aan de pilaar van zuiver wit licht. Dit is een geweldig cadeau. Wanneer we de Pilaar van Zuiver Wit Licht oproepen, kunnen we onze trillingsfrequentie verhogen en de bescherming die inherent is aan dit Licht overal om ons heen plaatsen. Aartsengel Michael brengt ons dan de activering van onze Zwaarden van Barmhartigheid om verdere bescherming en Hoger Licht toe te voegen. Een Light Grid-meditatie die door Quan Yin wordt gekanaliseerd, wordt gegeven om de activering van het Sword of Mercy door Aartsengel Michael te versterken door de aanwezigheid van de Godinnenenergieën van Lady Faith, Goddess Hecate en Quan Yin aan te roepen. Ze was de bewaker van de violette vlam van transmutatie gedurende meer dan 14.000 jaar totdat ze het voogdijschap over de vlam overdroeg aan St. Germain. Op dit moment zijn we het Aquariustijdperk binnengegaan, het toegangspunt tot de Zevende Gouden Eeuw, wat het aanbreken van 1000 jaar vrede aangeeft.”

Aartsengel Michael introduceert aan ons de Pilaar van Zuiver Wit Licht. Wanneer we de Pilaar van Zuiver Wit Licht oproepen, kunnen we onze trillingsfrequentie verhogen en de bescherming die inherent is aan dit Licht overal om ons heen plaatsen.

Het doel van deze pilaar is om je trillingsfrequentie te verhogen zodat je je verbonden voelt met de Bron. Hoe meer licht je vasthoudt, hoe beter je in staat bent om te gaan met toekomstige afleidingen en obstakels. Je wordt niet snel afgeleid of beïnvloed door problemen en obstakels. Obstakels kunnen alleen nadelige gevolgen voor je hebben als je ze toestaat. Je laat ze zo’n impact hebben omdat je je eenzaam voelt, buitengesloten, angstig, of je hebt het hoofd te bieden aan een verlies.

Naarmate je spiritueel evolueert, word je meer Licht waardig en daarmee komt het vermogen om alle obstakels te overwinnen.

Het wordt door de auteur van deze meditatie aanbevolen om de energie in en om je heen te veranderen en om elke ochtend je eigen vibratie naar Hoger Licht te verhogen als je opstaat. Roep de Pilaar van Puur Wit Licht aan om je te vormen. Ga het Licht binnen en beweeg om je te verenigen met de Aanwezigheid van de IK BEN. Doe dit dan ’s avonds nog een keer voordat je in slaap valt.

De onderstaande meditatie-instructies zijn hetzelfde als de originele instructies in de bovenstaande links. We hebben het gewoon in stappen gezet in plaats van in een aantal paragrafen. De voorgestelde duur van deze meditatie is 20 minuten, zodat het gewenste effect kan worden bereikt.

Hier is de link naar de geleide audio voor deze meditatie in het Engels:

Https://youtu.be/brlov_vDHZw

Instructies: (De voorgestelde duur van de meditatie is 20 minuten)

1. Haal diep adem en ga zitten of liggen in een comfortabele houding om met deze meditatie te beginnen.

2. Zeg nu de volgende aanroep: “Ik roep de Pilaar van Zuiver Wit Licht op om op mij af te dalen en om mij heen te vormen. Ik roep de Aanwezigheid van de IK BEN Die IK BEN op. Ik vraag de Aanwezigheid van de IK BEN Dat IK BEN om mee te doen en met mij samen te smelten.”

In het begin heb je misschien moeite met het voelen van een verandering of een verschuiving in je eigen energieveld. Het is belangrijk dat je doorzet en blijft vragen om de Lichtkolom om je heen. Soms is je trilling zo langzaam geworden dat de Aanwezigheid van de IK BEN Dat IK BEN je niet kan bereiken. Dit komt omdat er een bepaald niveau van energietrilling is waaronder het zich niet zal uitstrekken. Daarom zul je je eigen vibratie moeten verhogen tot een frequentie die tot aan de Aanwezigheid reikt. De Lichtkolom zal de vibratie om je heen verhogen. Als je erin staat, lossen de lagere vibraties op en begin je meer Licht en Energie te verzamelen.

3. Vraag naar de lichtkolom, lichtcilinder, lichttunnel; Het maakt niet uit hoe je het zegt; Wat belangrijk is, is jezelf in Licht te omringen en het je vibratie te laten verhogen.

4. Visualiseer de Aanwezigheid die op je wacht bovenaan deze Pilaar, Cilinder of Tunnel. Stel je voor dat het er is. Laat je hart je geest ervan overtuigen dat het er is. Begin op dat moment de energie omhoog te bewegen door je kruinchakra boven in je hoofd.

5. Ga omhoog binnen deze Lichtkolom in de richting van Hoger Licht.

Er zijn chakra’s boven je hoofd, chakra’s acht tot en met twaalf. Visualiseer dat de energie omhoog beweegt naar je Achtste Chakra, pauzeert om die chakra van energie te voorzien.

6. Visualiseer dat de energie verder omhoog beweegt naar je Negende Chakra, pauzeert om die chakra van energie te voorzien.

7. Visualiseer nu dat de energie omhoog beweegt naar je Tiende Chakra, pauzeert om die chakra van energie te voorzien.

8. Visualiseer dat de energie verder omhoog beweegt naar je Elfde Chakra, pauzeert om die chakra van energie te voorzien.

9. Visualiseer nu dat de energie omhoog beweegt naar je Twaalfde Chakra en pauzeert om die chakra van energie te voorzien.

Op deze manier beweegt energie chakra per chakra om naar de Twaalfde Chakra te reiken in de dertiende dimensie van de werkelijkheid naar de Troon van de IK BEN Die IK BEN. Daar ontmoet je de Aanwezigheid van de IK BEN. De IK BEN Aanwezigheid, de essentie van God gemanifesteerd in vorm, zit op de Troon van IK BEN Die IK BEN.

10. Visualiseer nu dat je nadert om de Aanwezigheid van de IK BEN te ontmoeten, samen te voegen en je ermee te verenigen. De Aanwezigheid heeft een etherisch lichaam dat Zuiver Licht uitstraalt. Het licht glanst vanuit elke richting naar beneden. Pauzeer en mediteer een tijdje terwijl je baadt in de energie van de IK BEN Aanwezigheid.

Elke keer dat je dit oefent, zul je in staat zijn om een ​​hoger niveau van Licht te absorberen totdat je het Licht van de Aanwezigheid van de IK BEN Dat IK BEN kunt doordringen en belichamen. Dan kun je worden uitgenodigd om op de Troon van de IK BEN Die IK BEN te zitten en het Licht volledig te absorberen. Wanneer je merkt dat je volledig opgaat in de Aanwezigheid, kun je hem vragen om met je terug te komen in je lichaam. Doe dit drie ronden.

11. In de eerste ronde ontmoet, voeg je samen en verenig je met de IK BEN Aanwezigheid. Breng de Aanwezigheid terug en doordrenk je lichaam met de Aanwezigheid vanaf de bovenkant van je hoofd helemaal tot aan de onderkant van je voeten, helemaal tot aan de kern van Moeder Aarde.

12. Ga in de tweede ronde weer omhoog binnen de Pilaar van Wit Licht naar de Aanwezigheid van de IK BEN Die IK BEN; Mengen, samenvoegen en verenigen in Eenheid. Trek die energietrilling naar beneden en breng het in elk chakra van je lichaam en wezen, tot aan de onderkant van je voeten en van je voeten naar de kern van Moeder Aarde.

13. Ga in de derde ronde op dezelfde manier terug en stel je vragen nadat je bent opgegaan in de IK BEN Aanwezigheid. Als je klaar bent met je vragen, luister dan naar eventuele antwoorden. Resterende antwoorden komen op het moment dat ze nodig zijn. Om je lichaam aan te vullen, breng je de verenigde en samengevoegde essentie van de IK BEN Die IK BEN in je lichaam.

Overwinning van het licht!

Vertaald door Veronica

 

Tags: , ,

Ascentie Tijdlijn / Einde van Coronavirus Meditatie – Voorlopig rapport – 5 april 2020

Deze meditatie was onze meest succesvolle meditatie ooit! De kritische massa is vele malen bereikt, met meer dan 1 miljoen mediterende mensen. Om zo’n enorme prestatie goed te kunnen beoordelen, is enige tijd nodig en binnen twee weken zal een volledig rapport worden geplaatst.

We kunnen blijven surfen op de enorme energiegolf van Jupiter-Pluto-conjunctie en je kunt later op de dag deelnemen aan de volgende activering en een kaars aansteken als je je zo geleid voelt:

Https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pm-modi-urges-countrymen-to-dispel-the-darkness-spread-by-coronavirus-by-lighting-a-candle-on- 5 april / articleshow / 74959545.cms

Deze activering vindt vandaag om 21.00 uur India Standard Time plaats.

Klik op de onderstaande link om de juiste tijd voor uw tijdzone te vinden:

Https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg\u003dLight%21&iso\u003d20200405T21&p1\u003d176

Overwinning van het licht!

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 5 april 2020 in Cobra, Meditatie

 

Tags: , , , ,

 
%d bloggers liken dit: