RSS

Studie die de relatie tussen de aanwezigheid van 5G-netwerken en coronavirusgevallen laat zien, maart/april 2020

30 apr

Benjamin Fulford schreef in zijn bericht van 27 april: “Er is nu bewijs in overvloed dat de coronavirus pandemie een combinatie is van een mislukte bio-wapen aanval en een dodelijker elektromagnetische aanval met gebruik van 5G. De link hieronder naar een wetenschappelijk artikel toont aan hoe nauw het onderlinge verband van het aantal pandemie-doden is met het in gebruik nemen van 5G.

http://www.radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks-2/

Deze studie is verricht door Bartomeu Payeras i Cifre, een bioloog gespecialiseerd in microbiologie, werkzaam aan de Universiteit van Barcelona. De studie is in het Spaans gepubliceerd (als pdf te downloaden – link in het artikel) en door Claire Edwards naar het Engels vertaald.

Hieronder de vertaling van deze Engelse vertaling naar het Nederlands. Aan het eind, dus na de grafieken van alle onderzochte landen/regio’s en de beschrijving van de onderzoeksmethoden, zijn de bevindingen weergegeven. Deze bevindingen geef ik hier weer, en daarna vind je het hele artikel:

Bevindingen

 1. De verkregen resultaten tonen een duidelijke en nauwe relatie aan tussen het aantal coronavirusinfecties en de locatie van de 5G-antenne.
 2. Deze studie analyseert niet de gunstige of schadelijke effecten op mensen van 5G elektromagnetische straling. Het wijst echter wel op een mogelijk oorzaak-gevolg bij de huidige pandemie.
 3. Een ‘grenseffect’ is significant, origineel en uniek voor deze pandemie: het vertoont duidelijke verschillen tussen aangrenzende staten met en zonder 5G-installatie. Het is bijzonder belangrijk dat de landen die grenzen aan China een zeer lage besmettingsgraad hebben. Men kan ook vergelijken tussen Mexico en de VS, of tussen Portugal en Spanje, enz.
 4. De zaak San Marino is bijzonder belangrijk. Het was de eerste staat ter wereld die 5G installeerde en daarmee de staat waarvan de burgers het langst – en vermoedelijk de eerste staat ter wereld met infecties – zijn blootgesteld aan 5G-straling. De kans dat dit gebeurd is 1 op 37.636.
 5. In de onderzochte steden, Madrid, Barcelona en New York wordt deze correlatie ook waargenomen. Uit de studie van de stad Barcelona (pp. 7-8) blijkt dat de sociaal-economische factor een belangrijke rol speelt.
 6. Het is van groot belang dat op het Afrikaanse continent, met schaarse gezondheidsmiddelen maar zonder 5G, het besmettingspercentage erg laag is, behalve voor enkele antennes in Zuid-Afrika, dat ook de hoogste besmettingspercentages in Afrika vertoont.
 7. De infectiepercentages zijn verwaterd. De vergelijkingen van sommige regio’s worden beïnvloed door steden met 5G, maar de infectiepercentages van deze steden worden verwaterd door die van de regio waartoe ze behoren. Het is dus belangrijker, zoals in het geval van Spanje, om uniprovinciale autonome regio’s te vergelijken dan die welke worden gevormd door 3 of meer van de oude provincies. We zien dus dat sommige regio’s met 5G, zoals Rioja, Madrid en Navarra, waarden hebben die 4 tot 8 keer hoger zijn dan andere zonder 5G. Hetzelfde geldt voor andere steden over de hele wereld waar het 5G-netwerk niet het hele grondgebied van de staat of regio bestrijkt.
 8. Deze gegevens en resultaten hebben de waarde dat ze “in vivo” worden genomen, niet gebaseerd op prospectieve of laboratoriumstudies. Nooit eerder hadden we zoveel epidemiologische informatie over een ziekte bij de mens om wetenschappelijke studies te kunnen maken. Een manier om de vraag naar oorzaak en gevolg te beantwoorden, zou zijn om de 5G-netwerken los te koppelen, althans als een preventieve maatregel, en de resultaten te bekijken van de evolutie van gevallen van coronavirus. Zo zou je het besmettingspercentage kunnen onderzoeken van een staat die een 5G-moratorium aankondigde nadat de pandemie was begonnen, en onderzoeken of de statistieken zouden veranderen.
 9. Gezien het hier gepresenteerde bewijsmateriaal moeten de gegevens en conclusies van dit onderzoek dringend in overweging worden genomen. Gezien de huidige ernst van de pandemie, hebben de media en de politieke en gezondheidsautoriteiten de verantwoordelijkheid om dringend actie te ondernemen. Een nalatigheid in het licht van de bevindingen van deze studie kan op zijn minst als nalatig en zeer mogelijk als crimineel worden beschouwd.

RADIATION DANGERS“Never before in history have humans been so cleverly induced to slowly exterminate themselves– and happily pay big money for the privilege.” – Amy Worthington, http://www.wi-cancer.info
STRALINGSGEVAREN: “Nooit eerder in de geschiedenis zijn de mensen zo heftig geforceerd om zichzelf langzaam uit te roeien – en ze betalen blij heel veel geld voor het privilege.” Amy Worthington, www.wi-cancer.info

Studie van de correlatie tussen gevallen van coronavirus en de aanwezigheid van 5G-netwerken

24 april 2020
Eindelijk is de eerste studie tevoorschijn gekomen over de zeer duidelijke relatie tussen \”coronavirus\” -uitbraken en de aanwezigheid van 5G-netwerken.

Dank aan Claire Edwards voor het beschikbaar stellen in het Engels
====================================================

Onderzoek naar de correlatie tussen gevallen van coronavirus en de aanwezigheid van 5G-netwerken
Auteur: Bartomeu Payeras i Cifre1
Beschikbaar op www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-d.pdf
Vertaald uit het Spaans door Claire Edwards
Datum: maart-april 2020

De pandemie van COVID-19 en de gevolgen ervan begin 2020 hebben wetenschappers en politici verrast. Als er een onderzoek wordt uitgevoerd om het fenomeen te begrijpen en dat daardoor kan helpen de oorzaken van de pandemie te verduidelijken, moet dit worden bevorderd en/of in overweging worden genomen.

De correlatie tussen gevallen van coronavirus en de aanwezigheid van 5G-netwerken is belicht in alternatieve media en sociale netwerken. Het is opmerkelijk dat, althans in Spanje, de media de wetenschappelijke studies over het onderwerp 5G niet hebben besproken, en de regering geen vragen hebben gesteld hierover tijdens de dagelijkse persconferenties die zij organiseert om verslag uit te brengen over de toestand van de situatie. Het team van wetenschappers dat de Spaanse regering adviseerde, heeft deze kwestie ook niet aan de orde gesteld.
Het is logisch dat het vermogen om deze correlatie aan te tonen zeer belangrijke gegevens zouden opleveren om bij te dragen aan het begrip van en de oplossing van het probleem.

Doelstelling: Om te beoordelen of er een verband bestaat tussen gevallen van coronavirus en de aanwezigheid van 5G-netwerken. Zonder voorlopig in te gaan op volgende oorzaak-gevolg benaderingen in het geval van positieve resultaten. Aangezien er een voldoende grote statistische steekproef is, is het mogelijk dat de verkregen resultaten een hoge mate van betrouwbaarheid hebben.

Materiaal en methoden: De studie heeft gebruik gemaakt van het officiële statistische materiaal dat dagelijks wordt gepubliceerd, wat een eenvoudig en waardevol hulpmiddel is. Opgemerkt moet worden dat in deze publicaties de methodologie die wordt gebruikt voor het tellen van gevallen van coronavirusinfecties over het algemeen geen echte gegevens oplevert. In Spanje en veel andere landen is het niet berekend omdat er niet voldoende tests zijn voor dergelijke analyses.

Dit verandert de resultaten van dit onderzoek echter niet, aangezien het gebaseerd is op de vergelijkende en niet op de absolute infectiemethode. Om statistische fouten te voorkomen, zullen we daarom de dichtheidswaarde van bevestigde gevallen van coronavirus (uitgedrukt in aantal gevallen per 1000 inwoners) vergelijken in plaats van absolute waarden. Aangezien het door de gezondheidsautoriteiten gehanteerde telcriterium binnen dezelfde staat of stad hetzelfde is, zal de vergelijking van gepubliceerde waarden voor verschillende steden of regio’s even betrouwbaar zijn voor statistieken.

Vergelijkingen tussen verschillende landen van bevestigde gevallen, met uitzondering van asymptomatische gevallen, zullen even betrouwbaar zijn. De mogelijke uitzondering van een niet-transparant land dat de publicatie van zijn gegevens zou kunnen manipuleren, valt buiten de controle van deze studie.

De gebruikte methode was om de incidentie (aantal gevallen per 1000 inwoners) te vergelijken

 • tussen landen met en zonder 5G-technologie
 • tussen regio’s van hetzelfde land met en zonder 5G-technologie
 • tussen steden van dezelfde staat met en zonder 5G-technologie
 • tussen verschillende buurten van dezelfde stad met de 5G-netwerkkaart van die stad
 • tussen staten met gemeenschappelijke grenzen met en zonder 5G-technologie
 • tussen gevallen van de ene staat binnen een andere, zoals het geval is bij San Marino.

De gegevens voor elke grafiek zijn op dezelfde dag genomen. Grafische resultaten en hieronder gepubliceerde gegevens:
1.Grafiek van de 9 landen met de meeste infecties wereldwijd.
2.Grafiek en graad van infectie van de 5 landen met de hoogste incidentie in Europa.
3.Grafiek en graad van infectie van 4 nabijgelegen landen op dezelfde breedtegraad: Portugal, Spanje, Italië, Griekenland.
4.San Marino: vergelijking van besmettingspercentages met Italië en Kroatië.
5.Italië: incidentie-overzicht en 5G-netwerk.
6.Spanje: 5G-dekkingsschema en graad van infectie.
7.Barcelona: Grafieken met 5G-dekking en graad van infectie.
8.Madrid: 5G-dekkingstabellen en graad van infectie.
9.New York: coronavirus-incidentie-diagram en 5G-netwerk.
10.’Grenseffect’ tussen Mexico en de VS.
11.Canada, VS en Mexico: grafiek van 5G-netwerken en graad van infectie.
12.Afrika: 5G-netwerkgrafiek.
13.Perzische Golf: 5G-netwerk en Amerikaanse militaire bases.
14.Grafiek en graad van besmetting van China en de buurlanden.

1.GRAFIEK VAN DE 9 LANDEN MET DE MEESTE INFECTIES WERELDWIJD

ALLE LANDEN ONTVANGEN 5G STRALING VAN SATELLIETEN

 2.GRAFIEK EN GRAAD VAN INFECTIE VAN DE 5 LANDEN MET DE HOOGSTE INCIDENTIE IN EUROPA

3.GRAFIEK EN GRAAD VAN INFECTIE VAN 4 LANDEN IN DE BUURT VAN DEZELFDE LATITUDE: PORTUGAL, SPANJE, ITALIË, GRIEKENLAND

Het gemiddelde voor Spanje en Italië is 2,4. Het gemiddelde voor Portugal en Griekenland is 1,09.
Conclusie: de twee landen met 5G hebben 220% meer infecties.

4.SAN MARINO: VERGELIJKING VAN DE GRAAD VAN INFECTIE MET ITALIË EN KROATIË

Resultaat: San Marino – de eerste Europese staat met 5G technologie – is de staat met het hoogste aantal gevallen per 1000 inwoners. 4,07 maal meer dan Italië en 27 maal meer dan Kroatië, die geen 5G heeft.

‘Waarom San Marino? Vanwege het op zichzelf staande karakter van de staat en de relatief geringe beperkingen op het gebruik van radiofrequentie, is het de ideale plek om de nieuwste ontwikkeling op het gebied van telecommunicatie-connectiviteit te testen.
‘Telecom Italia is van plan het aantal mobiele sites in het land te verdubbelen en zal daarnaast een netwerk van kleine cellen installeren in het centrum van San Marino.’ Https://www.fircroft.com/blogs/san-marino-set-to-become-the-first-5g-country-72001910124

Doodzone: San Marino test zijn gehele populatie waar de microstaat de werelds hoogste graad van coronavirus doden heeft na Italië. Nick Pisa, 9 april 2020.
Het KLEINE San Marino test zijn gehele bevolking op coronavirus nadat het omhoog is geschoten door een van de hoogste dodenaantallen door de uitbraak in de wereld. Tot dusver zijn 34 personen overleden van de 308 bevestigde gevallen, hetgeen een dodelijkheidsgraad is van meer van 11% – bijna 3x hoger dan het officiële getal van de Wereld Gezondheidsorganisatie. San Marino ging op 1 maart over tot onmiddellijke lockdown – 10 dagen voordat buurland Italië dat deed, en alle verkeer in of uit het land is verboden tenzij het is voor buitengewoon werk of gezondheidsredenen.

5.ITALIË: INCIDENTIETABEL EN 5G-NETWERK

Toelichting hierboven en hieronder: Voor een betrouwbare studie moeten de aantallen van infecties per 1000 inwoners van Turijn, Milaan, Bologna, Rome en Napels worden vergeleken met die van andere steden die geen 5G hebben (alleen data van Vodafone)

6. SPANJE: 5G-DEKKINGSTABEL EN GRAAD VAN INFECTIE

Gegevens voor steden met 5G moeten gerelateerd zijn aan het aantal infecties in die steden. Aangezien er geen gegevens per stad beschikbaar zijn, is de vergelijking gemaakt met gegevens voor autonome regio’s. Hierdoor worden de gegevens van de hoofdsteden verdund met die van hun regio.
Daarom is de vergelijking in autonome regio’s met één of twee provincies belangrijker: Extremadura, Murcia, Madrid, Navarra, Rioja, Balearen, Asturië of de Canarische Eilanden. Ook in Euskadi aangezien de drie hoofdsteden 5G hebben.

7.BARCELONA: GRAFIEKEN MET 5G-DEKKING EN GRAAD VAN INFECTIE

Notitie: de dekking van 4G is algemeen en dient in dit geval daarom niet om gebieden van incidentie van coronavirus te vergelijken. Echter, de kaart van 5G is degene die het best map A matched. Dit laat zien dat de 5G factor doorslaggevend is. Data 21 april 2020.

8.MADRID: 5G-DEKKINGSSCHEMA’S EN GRAAD VAN INFECTIE

9.NEW YORK: CORONAVIRUS-INCIDENTIETABEL EN 5G-NETWERK

10.’GRENSEFFECT’ TUSSEN MEXICO EN DE VS.

Het gemiddelde voor de 4 Amerikaanse staten is 0,242, wat meer is dan 2000% meer dan Mexico.
Het gemiddelde voor de VS is 0,814 of 7.000% meer dan Mexico.

11.CANADA, VS EN MEXICO: GRAFIEK VAN 5G-NETWERKEN EN GRAAD VAN INFECTIE

12.AFRIKA: 5G NETWERKKAART

Het Afrikaanse land met de meeste gevallen van coronavirus is Zuid Afrika, het enige Afrikaanse land dat 5G heeft.

13.PERZISCHE GOLF: 5G-NETWERK EN MILITAIRE BASIS IN DE VS.

14.CHINA EN OMGEVING LANDEN: GRAFIEK EN GRAAD VAN INFECTIE

De buurlanden van China hebben ongeveer 10 maal minder gevallen per 1000 inwoners.

Resultaten en discussie

Om te weten of het verkregen resultaat al dan niet een willekeurig fenomeen is, moet een statistische analyse van de resultaten van een experiment worden uitgevoerd om de waarschijnlijkheid van de gebeurtenis te berekenen. De kansberekening wordt verkregen door het aantal gunstige gevallen te delen door het aantal mogelijke gevallen. Als het resultaat aantoont dat het geen willekeurig fenomeen is, toont het voldoende causale redenen om de oorzaken te analyseren.

Om eventuele opwaartse fouten te voorkomen, kiezen we altijd voor de meest conservatieve numerieke optie. Laten we daarom de waarschijnlijkheid van drie van de hierboven geanalyseerde voorbeelden berekenen.

(a) Waarschijnlijkheid dat de 9 meest besmettelijke landen ter wereld landen zijn met 5G-netwerken.
Er zijn 194 landen op de planeet. Volgens GSMA zijn er vanaf 6 maart 2020 24 landen met 5G-technologie.
Pr = 24/194 x 23/193 x 22/192 (negen keer in totaal) = 0,1237 x 0,1191 x 0,1145 x 0,1099 x 0,1052 x 0,1005 x 0,0957 x 0,0909 x 0,0860 = = 1,47 x 10 (hoog -9).
De kans is 1 op 680.000.000.
Als we Japan meenemen, dat ook 5G heeft en infectiepercentages vergelijkbaar met die van Zuid-Korea … is de kans 1 op 8500.000.000.

(b) Waarschijnlijkheid dat de 5 meest besmettelijke landen in Europa 5G-netwerken hebben.
Er zijn 49 landen in Europa, waarvan het momenteel moeilijk is om te weten of ze momenteel 5G inzetten, aangezien er vijf een moratorium hebben afgekondigd, en vele andere hebben geen operationele netwerken, hoewel bedrijven publiceren alsof ze al operationeel waren toen ze overeenkomsten hebben ondertekend. We zullen het naar beneden berekenen, als conservatieve optie gaan we ervan uit dat ongeveer 15 landen operationele 5G-systemen hebben.
Pr = 15/49 x 14/48 x 13/47 x 12/46 x 11/45 = 0,00157.
De kans is 1 op 637.

(c) Het geval van San Marino is zeer belangrijk. Het bevindt zich op het Italiaanse grondgebied, met een vergelijkbare cultuur, economie en sociaal niveau, maar vertoont een veel hoger infectiepercentage. Het enige verschil is de tijd van blootstelling van zijn burgers aan 5G-straling, omdat het de eerste staat ter wereld was die dergelijke technologie op 4 september 2018 implementeerde, terwijl het in Italië 5 juni 2019 was. Dit opent de deur om te debatteren over de waarschijnlijke invloed van 5G op de toename van de mate van infectie.
Pr = 1/194 x 1/194.
De kans is 1 op 37.636.

Deze cijfers zijn welsprekend genoeg om de berekening van de andere gevallen overbodig te maken.
De resultaten voor de stad Barcelona (pp. 7-8) geven aan dat sociologische factoren geen significante invloed hebben op de mate van infectie, maar als we een duidelijke relatie zien met de 5G-dekkingskaart, die bijdroeg aan de 4G-dekking, geeft het ons een correlatie tussen mobiele dekking en het aantal gevallen van coronavirus. Als er meer gegevens beschikbaar waren, zou dit onderzoek moeten worden uitgebreid tot andere steden.

Bevindingen

 1. De verkregen resultaten tonen een duidelijke en nauwe relatie aan tussen het aantal coronavirusinfecties en de locatie van de 5G-antenne.
 2. Deze studie analyseert niet de gunstige of schadelijke effecten op mensen van 5G elektromagnetische straling. Het wijst echter wel op een mogelijk oorzaak-gevolg bij de huidige pandemie.
 3. Een ‘grenseffect’ is significant, origineel en uniek voor deze pandemie: het vertoont duidelijke verschillen tussen aangrenzende staten met en zonder 5G-installatie. Het is bijzonder belangrijk dat de landen die grenzen aan China een zeer lage besmettingsgraad hebben. Men kan ook vergelijken tussen Mexico en de VS, of tussen Portugal en Spanje, enz.
 4. De zaak San Marino is bijzonder belangrijk. Het was de eerste staat ter wereld die 5G installeerde en daarmee de staat waarvan de burgers het langst – en vermoedelijk de eerste staat ter wereld met infecties – zijn blootgesteld aan 5G-straling. De kans dat dit gebeurd is 1 op 37.636.
 5. In de onderzochte steden, Madrid, Barcelona en New York wordt deze correlatie ook waargenomen. Uit de studie van de stad Barcelona (pp. 7-8) blijkt dat de sociaal-economische factor een belangrijke rol speelt.
 6. Het is van groot belang dat op het Afrikaanse continent, met schaarse gezondheidsmiddelen maar zonder 5G, het besmettingspercentage erg laag is, behalve voor enkele antennes in Zuid-Afrika, dat ook de hoogste besmettingspercentages in Afrika vertoont.
 7. De infectiepercentages zijn verwaterd. De vergelijkingen van sommige regio’s worden beïnvloed door steden met 5G, maar de infectiepercentages van deze steden worden verwaterd door die van de regio waartoe ze behoren. Het is dus belangrijker, zoals in het geval van Spanje, om uniprovinciale autonome regio’s te vergelijken dan die welke worden gevormd door 3 of meer van de oude provincies. We zien dus dat sommige regio’s met 5G, zoals Rioja, Madrid en Navarra, waarden hebben die 4 tot 8 keer hoger zijn dan andere zonder 5G. Hetzelfde geldt voor andere steden over de hele wereld waar het 5G-netwerk niet het hele grondgebied van de staat of regio bestrijkt.
 8. Deze gegevens en resultaten hebben de waarde dat ze “in vivo” worden genomen, niet gebaseerd op prospectieve of laboratoriumstudies. Nooit eerder hadden we zoveel epidemiologische informatie over een ziekte bij de mens om wetenschappelijke studies te kunnen maken. Een manier om de vraag naar oorzaak en gevolg te beantwoorden, zou zijn om de 5G-netwerken los te koppelen, althans als een preventieve maatregel, en de resultaten te bekijken van de evolutie van gevallen van coronavirus. Zo zou je het besmettingspercentage kunnen onderzoeken van een staat die een 5G-moratorium aankondigde nadat de pandemie was begonnen, en onderzoeken of de statistieken zouden veranderen.
 9. Gezien het hier gepresenteerde bewijsmateriaal moeten de gegevens en conclusies van dit onderzoek dringend in overweging worden genomen. Gezien de huidige ernst van de pandemie, hebben de media en de politieke en gezondheidsautoriteiten de verantwoordelijkheid om dringend actie te ondernemen. Een nalatigheid in het licht van de bevindingen van deze studie kan op zijn minst als nalatig en zeer mogelijk als crimineel worden beschouwd.

Bartomeu Payeras i Cifre, 14 april 2020

Noot van de vertaler (Spaans-Engels): er is een tegenstrijdigheid tussen de laatste alinea van de sectie met de titel ‘Resultaten en discussie’ en alinea 5 van de sectie met de titel ‘Bevindingen’. In de ene wordt gesteld dat ‘sociologische factoren geen significante invloed hebben op de mate van infectie’, en in de andere wel.

Noot van de vertaler (Engels-Nederlands): in de opmerkingen onder dit artikel wordt door een lezer aangegeven dat de titel doet veronderstellen dat corona wordt veroorzaakt door 5G, maar dat de titel zou moeten zijn “Studie van de correlatie tussen gevallen van Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) [acute ademhalingsproblemen] en de aanwezigheid van 5G netwerken”.

Voetnoten
Bartomeu Payeras i Cifre is een bioloog, gespecialiseerd in microbiologie, werkzaam aan de Universiteit van Barcelona, ​​die verschillende onderzoeksartikelen heeft gepubliceerd. Hij werkte aan en onderzocht pokkenbacteriën en virussen in de Hubber farmaceutische laboratoria in Barcelona. Hij creëerde en werkte bij de afdeling Mariene Microbiologie van het Oceanografisch Laboratorium van Palma de Mallorca. Klinische analyse in Centre d’Analisis Clinicos in Palma. Genetische manipulatie: episodische uitwisseling tussen Paracolobacter en Citrobacter C-3 met bacteriofaag. Biogram, methode voor het beoordelen van vitamine B12-activiteit. Onderzoek naar bacteriële besmetting van de zee in de haven van Maon. Hoogleraar wiskunde, natuurkunde en scheikunde en biologie aan IEM. Ontdekker van de Dali-code waarmee hij zijn gaven in zijn schilderijen versleutelde.

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 30 april 2020 in Geen categorie

 

Een Reactie op “Studie die de relatie tussen de aanwezigheid van 5G-netwerken en coronavirusgevallen laat zien, maart/april 2020

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: