RSS

Indrukwekkende oproep van Karel Beckman; zeg Nee tegen de coronadwang

18 jul

Mijn oproep aan mijn medeburgers, zeg nee tegen de coronadwang.

Komt het ooit nog goed, komen we ooit nog uit deze coronatunnel. Ja, maar alleen als wij besluiten om eruit te gaan. Als wij besluiten nee te zeggen tegen de coronaregels. Nee tegen regels die ons onder dwang worden opgelegd. De verplichte 1,5 meter, de verplichte mondkapjes. Deze regels vormen een schending van onze rechten, meer, ze vormen een schending van ons menszijn. Ze herdefiniëren ons van mensen tot wandelende ziektekiemen.

Begrijp me niet verkeerd, iedereen heeft het recht om afstand te houden, mondkapje te dragen, te doen wat je zelf wilt om risico’s te beperken. Maar de overheid heeft niet het recht om alle burgers voor te schrijven hoe ze moeten leven alleen omdat er een virus aanwezig is in dit land. Als we dit toestaan zijn we voor altijd overgeleverd aan de machtswillekeur van de staat. Dan is de coronacrisis een keerpunt dat onze maatschappij verandert van een vrije samenleving in een dictatuur.

De coronaregels die ons nu worden opgelegd zullen niet vanzelf verdwijnen. Ze zullen als we ze accepteren nooit meer uit ons leven weggaan. Er zullen altijd virussen zijn, na de 1e golf komt de 2e golf, na Covid-19 -20, dan 21, en dan komt er weer een ander virus.

De minister van volksgezondheid heeft letterlijk gezegd, de 1,5 meter kan pas worden opgeheven als er een vaccin is. Deze meneer die voor ons hoort te werken en door ons wordt betaald vindt kennelijk dat hij dat voor ons kan bepalen.

En als zijn vaccin er straks is en het werkt niet, of niet goed, of het werkt wel en er is een nieuw virus, de 1,5 meter samenleving gaat niet meer weg. De verplichte mondkapjes gaan niet weg. Je vrijheid word je niet teruggegeven. Tenzij je besluit om het terug te nemen.

Nog nooit in de moderne geschiedenis heeft de Nederlandse staat ons leven in zulke verregaande mate gedirigeerd als bij deze coronacrisis. Volgens hoogleraar Jan Brouwer van de RU Groningen zijn de maatregelen zwaarder dan mogelijk is onder een noodtoestand. En er is geen enkele rechtsstatelijke of demografische basis voor. En waarom?

Er is gezegd dat corona de grootste bedreiging is voor de mensheid sinds de tweede wereldoorlog. Dat de strijd tegen corona een oorlog is. In werkelijkheid heeft corona dezelfde effecten als een gemiddeld griepvirus. Wie kan dat ontkennen. 6000 Doden is een gemiddelde griep.

De gevolgen van corona zijn minder ernstig dan van de griep in 2018. Rutte kun je dit ontkennen, de Jonge kun je dit ontkennen? Kan iemand dit ontkennen?

Coronadoden bestaan, ja, corona is een rot ziekte, zeker, maar griepdoden bestaan ook. Het zijn veelal dezelfde mensen. Corona is een gevaar, ongetwijfeld, net als de griep. Maar voor een griepepidemie vermoorden wij de vrije samenleving niet. Voor een griepepidemie helpen we de economie niet om zeep. Voor een griepepidemie doen we geen scholen op slot, verbieden we geen evenementen, zetten we mensen niet op afstand van elkaar en geven we de overheid niet de totale macht over ons leven.

Ja, maar …. ik hoor je denken, je bent toch asociaal als je je niet aan de regels houdt dan laat je anderen toch risico lopen op besmetting. Ik begrijp dat mensen dit denken maar bedenk wat dit betekent. Het is niet zo dat is vastgesteld dat jij een besmettelijke ziekte hebt en een gevaar bent voor jouw omgeving. Nee, je wordt bestempeld als een gevaar voor jouw omgeving vanwege het feit dat er een virus aanwezig is in het land. Niet alleen jij, iedereen wordt bestempeld als een gevaar voor elkaar omdat er een virus is in ons midden.

Het is niet zo dat je in quarantaine moet omdat er aanwijzingen zijn dat je een besmettelijke ziekte onder de leden hebt. De hele bevolking moet in een semipermanente semi-quarantaine omdat er een besmettelijke ziekte heerst. Dat zijn twee heel andere gevallen.

Wat zijn de implicaties hiervan? Er zullen altijd virussen zijn. Een samenleving zonder virussen bestaat niet. Van nu af aan zullen wij dus in de ogen van de staat altijd een gevaar zijn voor onze medemensen. Per definitie. We zijn door onze autoriteiten opnieuw gedefinieerd.

Niet langer ben jij een soeverein individu, die zelf keuzes mag maken over de risico’s die jij wenst te lopen, je bent nu virusdrager, die de overheid onder controle wenst te hebben. Je bent geen rechtspersoon meer, je bent een wandelende besmettingshaard, ook al ben je niet ziek. Je bent geen homo sapiens meer, je bent homo virus. Je bent geen vrije burger meer die tegen gevaar en geweld moet worden beschermd, je bent het gevaar. En wat doen we met gevaren? Indammen, bestrijden, opsluiten, isoleren.

Dit is wat jou nu wordt verteld; dat je sociaal bent als je accepteert dat je een gevaar bent voor je medemens, en dat je asociaal bent als je gewoon jouw leven wilt blijven leven zoals je dat een paar maanden geleden deed.

Dit is wat de regering in een nieuwe wet wil vastleggen, een wet die het mogelijk maakt dat de autoriteiten op ieder willekeurig moment jouw huis binnen kunnen vallen, jou kunnen verbieden om handen te schudden, arm in arm te lopen, een feestje te geven. Je overal kunnen volgen waar je gaat en staat. Jouw auto kunnen volgen, je zaak kunnen sluiten, je reizen kunnen beperken, je tot vaccinatie kunnen verplichten.

Geloof je me niet? Luister op Café Weltschmerz naar Bas Filipini van Privacy first. Naar wat hij zegt over de coronawet die door deze regering is ingediend en die nog steeds op tafel ligt, en je weet echt niet wat je hoort.

Als dit in China gebeurt noemen we het dictatuur, als het in Latijns-Amerika gebeurt noemen we het fascisme, en het gebeurt nu in Nederland.

Daar komt nog iets bij. De coronamaatregelen hebben baten, ongetwijfeld, maar ze brengen ook kosten met zich mee. De lockdowns hebben ongetwijfeld levens gered of verlengd, maar ze hebben ook mensen de dood ingejaagd, direct en indirect.

Mensen zijn gestorven aan depressie en eenzaamheid, velen zullen sterven aan kanker, hart- en vaatziekte en andere ziekten, door te late of gebrekkige zorg als gevolg van de lockdowns. Miljoenen zullen sterven in de derde wereld door de lockdowns, dat is door het hoofd van het voedselprogramma van de Verenigde Naties gezegd. Gezondheid wordt ondermijnd door opsluitingen bedrijfssluitingen, schulden, faillissementen. De autoriteiten negeren deze kosten volledig.

Angela Merkel heeft gezegd, alleen de zieken tellen, hoezo tellen alleen de zieken? Telt er verder niets meer? Is al het leven, al het plezier, al het geluk, alle blijdschap, alle aanraking, ineens ondergeschikt aan ziekte en dood? Ondergeschikt aan een theoretisch risico van luchtweginfectie?

Ik vraag mij steeds meer af wat onze politieke leiders bezielt. Vanaf minuut 1 hebben ze ons angst aangejaagd, in plaats van ons gerust te stellen. Vanaf dag een hebben ze zich uitsluitend gericht op die ene alleroverheersende, allesbepalende dreiging, zonder oog voor de bijkomende schade die ze aanrichten. Zonder ook maar één gedachte dat mensen in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Nog steeds … ze blijven hangen in hun coronagroep. Ze hebben geen enkele intentie om corona achter zich te laten.

Wat voor leiders zijn dit? Ze zijn blijkbaar bezorgd om ons, maar wel zo geslepen dat ze deze mogelijkheid aangrijpen om meer macht naar zich toe te trekken.

Wat voor agenda wordt hier uitgevoerd? Een agenda die pretendeert de mensheid te willen redden maar het vertrouwen tussen mensen aanvreet. Een agenda die onze mentale weerstand ondermijnt. Die ons plezier in het leven vergalt. Die ons er constant aan herinnert dat we op onze tellen moeten passen. Die wil dat we allemaal met één mond spreken, allemaal dezelfde mening erop na houden. Een agenda die wil dat wij de leider volgen.

Beste mensen, hier gaat iets helemaal fout. Kijk alsjeblieft om je heen, kom uit de coronatunnel. Zie corona voor wat het is, zie onze leiders voor wat ze zijn. Zie het beleid voor wat het is, dit gaat allang niet meer om een tijdelijke gezondheidsmaatregel. Dit gaat allang niet meer om een goedbedoelde actie om ons tegen een gevaar te beschermen.

Dit gaat erom of wij vrij zijn, of dat wij China achternagaan. Dit gaat erom of wij burgers zelf meester zijn over ons leven of dat wij meesters hebben die heersen over ons leven.

Het gaat ook over onszelf! Of wij bereid zijn om als volwassenen om te gaan met de risico’s van het leven, of ons liever laten behandelen als schoolkinderen. Of wij babyboomers zijn of boomer baby’s. Zelfstandige senioren of bejaarde kleuters. Millennials of meelopers.

Denk niet dat dit zal overwaaien. De 1,5 meter gaat niet vanzelf weg. Je krijgt jouw vrijheid alleen terug als je hem terugneemt. Je krijgt de samenleving zoals die was, die blije onschuldige vertrouwde samenleving waar we bijna allemaal naar terugverlangen, alleen terug als je hem opeist.

Hier dreigt iets helemaal mis te gaan. Onherstelbaar mis als wij nu niet in actie komen. De tijd is gekomen om STOP te zeggen, de tijd is gekomen om ons oude leven op te eisen. De tijd is gekomen om te feesten, elkaar te omhelzen, om de bevelen van deze machthebbers niet meer op te volgen. Om tegen deze regering te zeggen: Wij accepteren deze regels niet!

Als het parlement weigert om voor ons, voor onze rechten op te komen, dan moeten wij het zelf doen. Mensen in het OV, doe die mondkapjes af als je ze niet op wilt houden. Horeca, stop met die 1,5 meter, dat is zelfmoord. Werkgevers, nodig uw medewerkers uit om naar kantoor te komen als ze dat willen. Onderwijsinstellingen, open de deuren voor uw leerlingen. Voetbalfans, ga naar het stadion en zing en juich zoals je dat zelf wilt.

Parlementariërs, bedenk voor wie je er bent, jullie hebben het totaal laten afweten in deze crisis. Wanneer trekken jullie een streep in het zand? Of willen jullie de geschiedenis ingaan als het parlement dat onze vrijheid verkwanselde.

Wij kunnen hieruit komen, dat is aan onszelf. Als wij zelf besluiten hoe wij willen leven is ons leven weer zoals het was.

Nogmaals, wie geen risico wil lopen mag afstand houden, mondkapje opdoen, geen bezoek ontvangen, mensenmassa’s mijden, zich laten vaccineren, wat je maar wilt, dat recht heeft iedereen, dat is geen probleem.

Maar niemand heeft het recht om zijn angst aan anderen op te leggen.

Stop die obsessie met coronadoden. Je telt toch ook niet iedere dag griepdoden, verkeersdoden, malariadoden, mensen die van de trap afvallen doden. Wist je dat er in de Verenigde Staten 5000 mensen per jaar sterven omdat ze zich in hun eten verslikken, 13 per dag. Aan luchtweginfecties stierven volgens cijfers van de WHO in 2016 drie miljoen mensen, dat is normaal.

Stop de obsessie met besmettingen. Je telt toch ook geen keelpijnen, kiespijnen, gebroken ribben. Stop met alles te relateren aan corona. Het hele leven in dienst te stellen van corona. Pas als er 0 doden zijn, 0 zieken, 0 besmettingen zouden we weer vrij mogen zijn? Die 0 doden komen er nooit, 0 zieken komen er nooit, 0 besmettingen komen er nooit.

Beslis wat je wilt zijn, een vrij mens of een virusdrager. Beslis wat je medemensen voor je zijn. Wordt weer vrij mens voor het te laat is.

Je hebt misschien niet verwacht dit te zullen meemaken, maar je staat oog in oog met dictatuur. Dictatuur met een zorgzaam gezicht. Maar dictatuur heeft altijd twee gezichten.

Je hebt nu de kans om te laten zien dat je je durft te verzetten.

Dank voor je aandacht.

Interview bij Café Weltschmerz, vanaf 9:15.

 

 
3 reacties

Geplaatst door op 18 juli 2020 in Geen categorie

 

Tags:

3 Reacties op “Indrukwekkende oproep van Karel Beckman; zeg Nee tegen de coronadwang

 1. Yvonjana

  18 juli 2020 at 15:11

  Dat deed ik al vanaf de start, omdat ik toen al voelde dat dit één grote leugen is!

  IK BEN LICHT – IK BEN LIEFDE – IK BEN WAARHEID – IK BEN !

  Like

   
 2. Ena Maas-vanderPluijm

  18 juli 2020 at 19:32

  Gister 18/7 video gezien op You Tube. Titel+ presentator niet onthouden. Wel hiernavolgende: deze hele wereldwijde oefening is een door militair opgezette einduitvoering van de NWO toepassing op de mensheid- onze uitroeing! Graag uw attentie – virus bestaat niet, angst is de intentie! Trump is op de hoogte.

  Op 18-07-2020 heeft Info-blog The

  Like

   
 3. Yvonjana

  25 juli 2020 at 09:03

  Ook in het volgen van onjuiste media zoals Facebook, Youtube, Twitter en zeker Google maken en maakten de slavengroepen wereldwijd alleen maar groter.
  Maar met zekerheid in dit zo verneukte kikkerlandje, dat dus niet voor niets dan ook weer NEDER-land heet. Deze bevolking blijft immer te graag NEDERIG naar hun psychopate ‘leiders’. Want deze leiders, die eigenlijk lIJders behoren te zijn die zij zijn, zijn immers ook nog door het NEDERIGSTE volkje, weliswaar indirect, zelf elke vier jaar gekozen.
  Menende elke vier jaar of ZIJ – DE BEVOLKING het voor het zeggen zouden hebben!
  Een grotere lariekoek is nog nooit eerder verkocht geweest dan hier!

  Like

   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: