RSS

Maandelijks archief: september 2020

The Pyramid Code, het laatste deel, 28 september 2020

Eerder deze week heb ik de samenvatting geplaatst van een gesprek waarin Jason Shurka uitleg geeft over The Pyramid Code, The Light System (TLS), en zijn rol bij dit alles. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2020/09/22/belangrijke-info-jason-shurka-over-the-light-system-tls-geredde-kinderen-en-the-pyramid-code-september-2020/

Dit is de link naar de video en dit is de link naar de website van Jason Shurka. Met deze link download je de Engelstalige pdf The Pyramid Code en met deze de Hebrew pdf).

Hier is de link naar de vertaling van het voorwoord door Jason Shurka, en de inhoudsopgave van The Pyramid Code.

Dit is de link naar de introductie en een deel van de 1e incarnatie

Dit is de link naar de rest van de 1e incarnatie

Dit is de link naar het 1e deel van The Pyramid

Dit is de link naar het 2e deel van The Pyramid.

Hieronder het volgende vertaalde deel, de rest van het document. 

DE PIRAMIDE

Ik zal mijn best doen om de essentie van de Pyramid Code in een notendop op te sommen. Elke piramide in het universum is significant voor Goddelijke perfectie, Goddelijke spiritualiteit, Goddelijke lichamelijkheid, en eeuwig Licht. Elke piramide beweegt, gedraagt, geeft door, en absorbeert spirituele en fysieke energie middels het gebruik van basisprincipes in de bron van het piramide Wezen (de piramide is een Wezen zoals ik al eerder heb vastgesteld). Het fysieke Zijn van de piramide is de kracht van elektriciteit. Het spirituele Zijn van de piramide is de kracht van gedachte.

De elektriciteit waar ik het over heb is niet dezelfde elektriciteit die wij vandaag kennen. Het is een elektrische kracht die bestaat in de handen van een zeer klein aantal mensen. Deze kracht is niet bekend bij wetenschappers en gewone mensen vandaag de dag. Elektriciteit heeft spirituele grondslagen maar het is het materiële zijn van de piramide. Elektriciteit wordt niet gezien met het blote oog en heeft geen smaak, geur, of kleur. Elektriciteit is niet levend of anorganisch, echter het kan door mensen worden gemeten via bepaalde apparaten die zijn niveau van kracht kunnen vaststellen.

Elektriciteit kan doden of herleven, en bouwen of vernietigen, alles naar de wil van de bediener. Elektriciteit is de vitale energie die nodig is voor de overleving van het universum in al zijn frequenties en vibraties. Natuurlijke elektriciteit, in tegenstelling tot kunstmatige elektriciteit (door de mens gemaakt) kan ons voorzien van oneindige energie en comfort in de hedendaagse wereld waarin wij leven.

Ik heb het over universele vrije en natuurlijke elektriciteit die niet de Aarde vervuilt, of het mensenlichaam, of de ziel. De hedendaagse kunstmatige elektriciteit werkt op een frequentie van 50HZ-60HZ, afhankelijk van het land waar de elektriciteit is geproduceerd. Het doorsnee westerse land gebruikt 400TWH elektriciteit. Er is een groot deel van deze kunstmatige elektriciteit dat ons op elk gegeven moment omringt. Dit kunstmatige vergif is nu essentieel voor de overleving van de bevolking vandaag. Met zo’n giftige creatie is het niet verrassend dat de wereldfrequentie op een dwaalspoor is, samen met de frequentie van de mensen die erin leven. Samen met zijn vooruitgang en comfort, heeft het ook verscheidene fysieke en spirituele ziekten gebracht die significant de kracht van gedachte en ziel beïnvloeden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de hedendaagse mens gek wordt. Het heeft ons uit bewustzijn gehaald.

Alles in het universum beweegt door elektriciteit (energie) en elektriciteit is een integraal deel van het gehele universum. Het is ook essentieel voor de verschillende Wezens die erin verblijven en erin bewegen door het gebruik van vibratie, frequentie, en de kracht van gedachte. Elektriciteit maakt deel uit van onze lichamen. Elk deel van het lichaam opereert op verschillende frequenties, zoals het hart, nier, long of brein).

Alhoewel verschillende delen van het lichaam opereren op verschillende frequenties, is de algemene frequentie van het gehele lichaam als een geheel 7,83HZ. Het is interessant dat de Aarde ook werkt op een algemene frequentie van 7.83HZ, hetgeen leven symboliseert (7+8+3=18 hetgeen leven symboliseert in het Hebreeuws door de verbinding van zijn letters in het Hebreeuwse alfabet). Ik twijfel er zeer aan of dit een toeval is. Onze lichamen zijn elektrische systemen en ons neurale systeem handelt als de draden die elektriciteit doorgeven. Deze elektriciteit vibreert door het hele lichaam met de hulp van het water, hetgeen zo’n 70% van het lichaam is. Het is belangrijk op te merken dat de Aarde bestaat uit 70% water, net als het menselijk lichaam. Ik twijfel er hierover ook zeer aan dat dit een toeval is.

Water vibreert op de frequentie van 100THZ hetgeen de Ene symboliseert (1+0+0=1 wat Eenheid symboliseert) dat alles en wat dan ook regelt. De Zon opereert op de frequentie van 5,9642GHZ.

5+9+6+4+2=26

2+6=8

26 (Wat de numerieke waarde in Gematria is voor het woord “Yehova”, (…), wat betekent God in het Hebreeuws) symboliseert de Goddelijke kracht (God) hetgeen onbegrensd is.

8 Symboliseert onbegrensdheid (kijk gewoon naar het symbool, gebruikt voor het getal “8” zelf).

Al deze getallen zijn overeenkomstig met de conversie van het Hebreeuws alfabet (die ook door de farao’s werd gebruikt). Ik geloof echt dat de conversie van al deze getallen geen toeval is.

Het gehele universum en alles binnenin het universum krijgt zijn levenskracht en Zijn van natuurlijke elektriciteit die onbegrijpelijk is voor ons. Wetenschappers moeten nog de bron vinden die kracht geeft aan het hart, brein, Aarde, of Zon die ons allen zo vitaal houdt. De fundamentele energie van natuurlijk verschijnende elektriciteit is dezelfde fundamentele energie die intrinsiek is voor gedachte, elk levend wezen, en het bouwen en bedienen van de piramide. Door in tune te komen met de constitutionele energie achter natuurlijk verschijnende elektriciteit kunnen wij de geheimen achter schepping en alles dat heilig is ontsluiten.

Gedachte gaat vooraf alles in het universum. Gedachte is een integraal deel van schepping; de spirituele en de fysieke creatie. Gedachte is de kracht die het gehele universum verbindt, inclusief de verbinding tussen buitenaardsen, mensen, dieren, planten, Fatasol, en God zelf. Trouwens, wij mensen zijn het laatste niveau van bewustzijn voor de planten. Zelfs dieren zijn ons voorbijgegaan. De hedendaagse mensen zijn op een extreem laag niveau, ver van de 5e dimensie. Schone en zuivere gedachten brengen ons naar eeuwig bewustzijn dat nodig is om niet alleen de piramides te activeren, maar het gehele universum. De Pyramid Code maakt deel uit van het geheim van het universum; een geheim dat wij alleen kunnen bereiken met het juiste bewustzijn. Sinds de tijd van de farao’s staan mensenwezens bekend als de mensen die het Fatasol ras hebben besmet.

 • Elke piramide ontvangt, voorziet, absorbeert, geeft door, en slaat op, EMP en EMLP.
 • Elke piramide beweegt door het gebruik van magneten in zijn basis, de energie van de Zon en de kracht van gedachte van zijn operatoren.
 • Elke piramide, ongeacht zijn afmeting of locatie, kan vliegen naar elke afstand, ongeacht ruimte of tijd.
 • Elke piramide is gebouwd met steen (rots) hetgeen het Goddelijk oppervlak, de Aarde symboliseert.
 • Elke piramide is gebouwd en gesteld in een specifieke hoek (51 graden) naar de zodiac, de Zon en de Noordster.
 • Elke piramide bevat 18 laserlichten die Goddelijke energie symboliseren en het Goddelijk licht, met één altijd aan de Apex, en de rest in de basis.
 • Elke piramide en zijn Goddelijke oppervlakken zijn gericht op en verbonden met de hemelse winden en hun richtingen noord, zuid, oost en west.
 • Elke piramide is een onafhankelijk ruimteschip en sommige hebben ook gediend als moederschepen.
 • Elke piramide heeft een enorme kelder eronder die zijn gereedschappen, instrumenten, machines en ruimteschepen bevat.
 • Elke piramide heeft verborgen kamers en tunnels erbinnen (vooral eronder).
 • Elke piramide bevat zijn geschiedenis en documentatie (het Hebreeuwse alfabet gebruikend) op zijn binnenmuren in de geheime kamers, die erin was gegraveerd met gebruik van lasertechnologie. De graveringen openbaren het doel van de piramides, de Pyramid Code, en de code die het activeert.
 • Elke piramide kan ook krimpen door het bewegen van de stenen en rotsen in zijn basis binnen de piramide zelf.
 • Elke piramide is onafhankelijk zonder dat het vertrouwt op elkaar; echter, ze zijn alle verbonden met het Eeuwig Licht.
 • Piramides bestaan ook als structuren op andere planeten in het universum en zij opereren met dezelfde fundering zoals die op Aarde, met alleen andere niveaus van zwaartekracht die varieert van planeet tot planeet (alleen op planeet Aarde zijn de piramides een toeristenbestemming geworden die desolaat en saai is).
 • Elke piramide kan natuurlijke krachten manipuleren, zoals zwaartekracht, op elke manier dat zijn operator dat wenst.

DE PIRAMIDE STER

Elke ster in het gehele universum is een cirkel, behalve voor één ster die bekend staat als de Piramidester. Net als alle andere sterren beweegt het zich gedurende eons in directe verbinding met de zodiac en zijn constellaties, echter het heeft de vorm van een piramide. De Piramidester bevat leven, maar niet volgens ons gelimiteerd begrip. Alleen waardige zielen die tegemoetkomen aan de hoogste wensen van de opperste macht maken het tot de Piramidester. De Piramidester en elke piramide op Aarde was gemaakt, gecreëerd en bediend door het verwijderen van tijd en ruimte, evenals het combineren van de kracht van gedachte samen met de fysieke technologieën van EMP en EMLP.

DE KRACHT VAN GEDACHTE

Het enige in het gehele universum dat sneller is dan de snelheid van licht en de snelheid van geluid is gedachte. Buitenaardsen en mensenwezens die ruimteschepen (piramides) bedienen activeren hun voertuigen door gedachten, gecombineerd met de energie van het lichaam. Bijvoorbeeld, de operator van een ruimteschip gebruikt zijn handen om zijn interne spirituele energie te projecteren om zo een fysieke machine voort te stuwen middels het gebruik van zijn gedachte. De hoofdfactor in de niet te bevatten snelheid van ruimteschepen nu en in meer oude tijden is gedachte. Het is belangrijk op te merken dat Fatasol in oude tijden dachten op een veel hogere vibratie en daardoor, en nog steeds, in staat zijn om fysieke daden uit te voeren die voor ons bovennatuurlijk lijken naar ons gelimiteerd begrip en bewustzijn.

 

HET TIJDPERK VAN LIEFDE

Ik hoop dat deze documentatie je een algemeen begrip heeft gegeven van de fysieke en spirituele structuur van de piramide en zijn leringen. Ik ben mij ervan bewust dat het moeilijk is de ware essentie te begrijpen zonder de kennis en het begrip van de verschillende codes, maar ik hoop dat de dag spoedig zal komen dat aan de gehele wereld de geheimen van schepping, de codes en de verschillende formules zullen worden geopenbaard, zodat wij allen het Tijdperk van Liefde kunnen bereiken in krachtige spirit. Dit zal ons leiden naar pure Liefde, ware rust, en vrede, door de gehele mensheid.

Deze documentatie, niet als het boek “Rays of Light”, was geschreven zonder enige codes, behalve voor het deel waar ik probeer de essentie uit te leggen van de Pyramid Code (er zijn geen codes in de Engelse tekst).

[Aangezien deze Nederlandse tekst een vertaling is van de Engelse tekst, zitten hier dus ook geen codes in.]

De dag zal komen dat de verschillende codes aan iedereen zullen worden vrijgegeven en dan zal het gemakkelijker zijn om alles in dit materiaal te begrijpen. Iedereen zal in staat zijn om de kennis en wijsheid in dit document toe te passen, zowel fysiek als spiritueel.

Alles wat hier is geschreven is puur vanuit mijn geheugen van het verre verleden, en de leiding die ik heb ondergaan en ervaren over de afgelopen tien jaar. Zoals ik al heb aangegeven, hoe meer ik leer, zie en ervaar, hoe meer ik mij realiseer dat ik niet werkelijk iets begrijp, en dat ik nog steeds in de beginstadia van mijn reis ben. Op zijn minst ben ik gerustgesteld te weten dat wij op het juiste pad zitten naar het Tijdperk van Liefde waar wij allen niet wetend naar verlangen. Er zijn veel geheimen en mystiek binnen onze wereld, en het allemaal ontrafelen maakt deel uit van onze bijzondere reis. Wij moeten het proces omarmen met liefde en voortgaan naar onze bestemming. Op een dag zullen we het allemaal waard zijn en de Piramidester bereiken; de wereld van waarheid, rust en liefde.

Deze documentatie heeft mij nieuw begrip gebracht. Het heeft ervoor gezorgd dat ik nadenk over mijn huidige reïncarnatie en veel andere reïncarnaties, vooral mijn eerste incarnatie van het jaar 2448 volgens de Hebreeuwse kalender (1312 BC volgens de Gregoriaanse kalender). Het opende mij voor nieuwe kanalen van gedachten en ander begrip dat ik in de afgelopen tien jaar heb bereikt, gedurende mijn ongelooflijke reis die op 29 januari 2010 begon.

Nu begrijp ik waarom Rabbi AA het mij niet toestond om mijn eerste incarnatie te documenteren, samen met vele andere reïncarnaties. De wereld is nog steeds niet klaar om de ware natuur van de wereld waarin wij leven te verwerken. Ik zelf ben ook nog niet voorbereid voor het Tijdperk van waarheid en Liefde. Ik ben een klein deel van de TLS en met alles dat ik heb ervaren, gezien en opgenomen, zit ik nog steeds in de beginstadia. Wat ik niet weet is vele malen meer dan wat ik weet. Wat ik niet begrijp is vele malen meer dan wat ik begrijp. Mijn bewustzijn is nog steeds laag vergeleken met de grote spirits waarvan ik het privilege had ze te ontmoeten in mijn leven. Zoals je zou kunnen verwachten rees mijn bewustzijn na het schrijven van dit document. Ik zie dingen iets anders, echter, mijn weg is nog steeds lang.

EEN NIEUW NIVEAU VAN BEWUSTZIJN

Middels mijn huidige baan en missie ben ik in een nieuw niveau van bewustzijn gekomen; iets wat ik nooit eerder heb ervaren. Op 6 februari 2020 was een deel van mijn zielsfamilie samen met ikzelf gevraagd om verschillende acties uit te voeren. Ongeacht mijn weerstand in het begin, ben ik persoonlijk gezonden op een van de meest geheime en gevaarlijke missies in mijn leven waarvan ik heel erg hoop dat het snel zijn vruchten zal opleveren. Het mag zelfs wereldwijd worden gepubliceerd met een intentie om het slechte te stoppen, de animositeit en de corruptie die de gehele wereld op dit moment ervaart terwijl de meeste mensen nog slapen.

Ik weet zeker dat het openbaren van de waarheid de mensen van Aarde in een nieuw en hoger bewustzijn zal doen bewegen, hetgeen veel sneller het gehele universum zal leiden in het Tijdperk van Liefde en de wereld van waarheid. In deze wereld zal ras, kleur, cultuur en religie irrelevant zijn. Het zal een wereld zijn zonder religie, behalve voor de religie van Liefde, in het Tijdperk van Liefde en de wereld van waarheid.

Ik realiseerde mij dat alle zielen die in mij belichaamd zijn in al mijn reïncarnaties in feite dezelfde ziel zijn die verbindt en splitst zoals noodzakelijk van Wezen naar Wezen, van bewustzijn naar bestemming en doel. Ik realiseerde me dat Rabbi AA in feite een buitenaardse was. Opeens verbond ik alle gebeurtenissen en ervaringen waar wij samen doorheen gingen en al zijn acties en talenten. Hij kon alles. Hij was omnipotent. Niets hiervan zou of kon hebben gebeuren tenzij hij een buitenaardse was of een bovennatuurlijk wezen. Opeens realiseerde ik mij dat hij mij feitelijk de gehele tijd sinds onze eerste ontmoeting heeft misleid (in een positieve betekenis natuurlijk). Hij wist altijd alles, en was altijd overal. Hij had een liefde die alleen een bovennatuurlijk wezen kon geven.

Ik voel op dezelfde manier over “Adam”.  Het is vreemd voor mij om deze dingen op te schrijven maar opeens zie en accepteer ik dingen anders. Eerst was mijn relatie met “Adam” veel closer en krachtiger, maar kort nadat hij mij in contact had gebracht met Rabbi AA verdween hij. Het meeste van de training en kennis die ik in de afgelopen tien jaar heb gekregen kwam rechtstreeks van Rabbi AA en de TLS organisatie.

Ik weet dat zowel Rabbi AA en “Adam” in de Piramidester zijn. Ik weet en begrijp ook  dat wij allen onwetend verlangen om daar op een dag naar toe te gaan. Ons bewustzijn zal veranderen in de nabije toekomst, hetgeen ons nieuwe inzichten zal brengen die ons op het juiste pad zullen leiden. Wie niet dit benodigde bewustzijn zal bereiken zal simpelweg ophouden te bestaan in het universum, met geen manier om terug te komen middels reïncarnatie.

Er zijn veel andere topics en geheimen waarover ik niet mag spreken of documenteren, om verscheidene redenen. Ik begrijp nog steeds niet waarom, maar tenminste ben ik mij ervan bewust dat er een reden is. Ik ben mij er ook van bewust dat ik niet alles hoef te weten. Er zijn verborgen zaken die wij niet zullen begrijpen en die wij niet altijd behoeven te vragen of te onderzoeken. De tijd zal zijn gang gaan en vooropgesteld dat wij het juiste pad hebben gekozen zullen wij een hoger bewustzijn bereiken van het zelf, hetgeen ons naar ons doel zal brengen in onze huidige reïncarnatie. Als we in het Tijdperk van Liefde zijn zullen wij ons ultieme doel bereiken en uiteindelijke bestemming van het realiseren van het Tijdperk van Liefde en de Wereld van Waarheid.

Tijdens het schrijven van dit document zijn veel gedachten over mijn huidige reïncarnatie en mijn vorige reïncarnaties door mijn hoofd gegaan. Is het mogelijk dat ik ook enige vorm van buitenaards was in mijn eerste incarnatie. Is het mogelijk dat ik, Jason, en sommige van mijn vrienden binnen de organisatie zoals Tina of Orly, vormen zijn van buitenaardsen en dit zich niet bewust zijn? Is het mogelijk dat ik mij eenvoudigweg niet alles herinner omdat ik niet volledig bewust ben. Is het mogelijk dat zij, mijn vrienden, eenvoudigweg niet zullen herinneren totdat zij hun benodigde niveau van bewustzijn bereiken?

Duidelijk, ik herinner mij niet alles! Ik geloof dat iemand ervoor zorgt dat ik mij niet alles herinner om verschillende redenen. Hoe is het mogelijk dat ik zulke hoge vermogens bereikte in mijn vorige reïncarnaties en zo’n lang leven leefde zonder dat ik kwam van het nageslacht van Fatasol? Ik weet dat Amram een bovennatuurlijke entiteit was en daarom concludeer ik dat zijn zoon Menachem deel moet hebben uitgemaakt van hetzelfde systeem. Het doet me mij afvragen, en vragen, waarom? Wat anders herinner ik mij niet. Wanneer zal ik de informatie krijgen die nodig is om door te gaan met mijn uiteindelijke doel en bestemming?

INNERLIJKE DISSONANTIE

Ik ervaar constant een dissonantie tussen de informatie in mijn geheugen, en de opmerkingen van Rabbi AA over zijn aandrang op de Torah als de wereld van waarheid en het woord van God. Ik begrijp en ik ben mij bewust dat de Torah was geschreven en gestructureerd met het gebruik van een specifieke code die ik niet ken. Ik weet dat het niet simpelweg een historisch boek is. Mijn dissonantie bestaat omdat ik weet dat het fysieke verhaal niet zo accuraat is als de gehele wereld denkt. Er zijn veel contradicties tussen wat ik mij herinner, wat ik weet, wat is geschreven, en wat mij is geleerd op school. Ik heb een probleem met verschillende spirituele leiders zoals Mozes op de manier waarop hij is beschreven in de geschiedenis, in tegenstelling tot wat in de realiteit gebeurde. Ik begreep nooit de aandrang van Rabbi AA en verdediging van het geschrift, zelfs ook al wisten wij beiden de waarheid die het geschrift tegensprak.

In elk meningsverschil of vraag die ik had was zijn antwoord altijd hetzelfde: “Leer en je zult weten”. Ik was nooit blij met zijn respons maar nu begrijp ik het wat meer. Zonder leren en de code begrijpen kan ik niet de absolute waarheid bereiken.

Sinds ik kind was heb ik altijd oppositie uitgedrukt en soms afkeer van het geschrift, maar ik begreep nooit waarom. Veel dingen waren niet logisch voor mij. Het maakte mij zelfs van streek. Iedereen zag mij als een grote ketter. Het lijkt alsof mijn onderbewuste in botsing kwam met mijn bewustzijn en kennis als een kind. Ik heb altijd oppositie laten zien tegen bijbellessen op school. Als een kind stelde ik altijd moeilijke vragen aan mijn vader (die behoorlijk bekwaam was in de bijbel) en aan mijn leraren. Ik kreeg nooit een antwoord waarmee ik tevreden was. Er waren zelfs Rabbi’s die het lef hadden om mij te zeggen dat het niet de bedoeling is dat ik alles vraag. Er waren zulke dingen als besnijdenis die ik moest begrijpen als een basis wet, en als deel van het zijn van een Joodse ziel.

[In het volgende komen weer regelmatig vreemde tekens voor die ik weergeef als (…) – je kunt ze bekijken in de oorspronkelijke Hebreeuwse of Engelse pdf]

Zelfs de term “Joods” (Yehoodim) (…) veroorzaakt een intern conflict voor mij door de kennis en herinneringen van mijn verleden. In het Hebreeuws betekent de term “Yehoodim” (…) “de Joodse mensen”. Aan de andere kant betekent de term “Yehoodim” (…) “de mensen van bestemming”. De term “Yehoodim” (…) kwam in zijn bestaan direct nadat de Torah was gegeven op Mount Sinaï (een gebeurtenis die ook niet accuraat is weergegeven). “Yehoodim” (…) is een term die komt van het hoofdwoord “bestemming” (“Ya-ad”, (…) in het Hebreeuws). Tot de dag dat de Joodse natie de Torah kreeg werden zij Hebreeuwen genoemd, of Israëlieten. Het Hebreeuwse alfabet bestond al van voor de tijd van de farao’s. Het bewijs daarvan is dat zijn letters kunnen worden gevonden in de inscripties in de verschillende piramide stenen binnen de verborgen kamer van de piramides.

Wij, de Hebreeuwen, zijn in feite niet “Yehoodim” (…), maar “Ye-oodim” (…). Dit betekent dat wij altijd op ons pad zijn naar onze bestemming, het Tijdperk van Liefde. De woorden “bestemming”, “mijn bestemming”, en “onze bestemming” in het Hebreeuws komen alle van hetzelfde hoofdwoord (“Ya-ad”, (…), in Hebreeuws wat zich in Engels vertaald tot “bestemming”). Merk op dat de verandering van “Yehoodim” (…) naar “Ye-oodim” (…) een verandering is van een letter in het Hebreeuws hetgeen de gehele betekenis, essentie en energie van het woord verandert, echter, ze worden beide op dezelfde manier uitgesproken.

De term veranderde in de loop van de tijd van “Ye-oodim”(…) naar “Ye-hoodim” (…) om twee redenen. De eerste reden is omdat de term “Yehoodim” (…) komt van de hoofdwoorden “Yehuda”, “Hodaya” en “Jehova” (“Yehova”, (…) in Hebreeuws) hetgeen uitdrukking geeft aan ons Zijn en het Zijn van de Schepper. Dit zorgde ervoor dat de mensen zich psychologisch dichter bij de Schepper voelen. God ervaart zijn Zijn door ons Zijn, wat betekent dat hij bestaan ervaart in het universum en leven via ons.

In mijn opinie is de tweede reden voor de verandering van “Ye-oodim”(…) naar “Yehoodim” (…) om de code van de bijbel te veranderen (die ik nu niet bezit) in een andere manier die de regeerders en spirituele leiders voorzag, en doorgaat te voorzien van, het vermogen om continue de mensen te controleren, te onderrichten en te leiden. Dit was vitaal voor het succes van de Joodse natie voor het bereiken van hun bestemming, aangezien vóór de Torah de Hebreeuwen niet het leven leefden vol van moreel karakter.

Bijvoorbeeld: incest, moord, en diefstal waren gebruikelijke problemen in de Hebreeuw-slaven gemeenschap (die geen gerechtelijke consequenties hadden), hetgeen verder de scheiding verdiept tussen hen en het Goddelijke; een scheiding tussen het eindige en het oneindige, dat de spirituele leiders van de naties moesten verbinden om zo de collectieve bestemming van de natie te bereiken.

Om de Hebreeuwen uit deze corrupte manier van denken en handelen te halen, moesten de spirituele leiders een nieuw systeem van leiding adopteren, hetgeen hen ertoe leidde om “Ye-oodim” te veranderen naar “Ye-hoodim” om hun doel en missie te bereiken in het ervoor zorgen een nieuw niveau van bewustzijn te krijgen en te absorberen, door verschillende eeuwen waar zij doorheen moesten en ervaren, wat hen uiteindelijk naar het Tijdperk van Liefde zou brengen. Dit alles was gedaan met de hulp van het nieuwe boek van wetten, de Torah. De Torah van Mozes en de Israëlieten was gegeven door het Goddelijke en Mozes voor het voordeel van de Israëlieten en de Aarde, als een geheel.

Het vermogen om te leren en leiden is vaak door de jaren heen misbruikt, maar de initiële intentie was geen slechte. De initiële intentie was een van leiding in plaats van controle. Het gevoel van dichter bij de schepper te zijn gaf de regeerders en spirituele leiders een sterker niveau van leiding en controle over de natie in alle aspecten. Als een regeerder of spiritueel leider is het altijd makkelijker om de verantwoordelijkheid op God te leggen met excuses zoals “hij zei”, “hij verordonneerde”, “hij vroeg”, enzovoort.

In Gematria “Ye-oodi” (…) (geschreven in Hebreeuws) is gelijk aan de numerieke waarde van 100 (1+0+0=1), hetgeen de Ene en Enige Wezen symboliseert, het eeuwige Licht (of zoals wij het noemen, God of “Yehova”).

“Yehova” (…) geschreven in Hebreeuws heeft de equivalente numerieke waarde van 26, hetgeen gelijk is aan 8 (2+6=).

Het getal 8, zoals eerder getoond, symboliseert oneindigheid. In Gematrie is “Ye-oodi”(…) gespeld in het Hebreeuws ook gelijk aan de numerieke waarde van 19  (1+9=10; 1+0=1), hetgeen Eenheid representeert, en ook de unie representeert tussen het Zijn van God en het Zijn van mens.

“Yehoodi”(…) gespeld in het Hebreeuws is gelijk aan de numerieke waarde(n) van 35 en/of 17 waarin beide de numerieke waarde representeren van 8 (3+5=8; 1+7=8), hetgeen oneindigheid symboliseert.

Met andere woorden, het Zijn van God is onbegrensd, hetgeen verbindt en verenigt het begrensde en het onbegrensde tussen mens en zijn gelijken, en tussen mensheid en God (Yehova; (…)).

Rabbi AA ontweek vaak het beantwoorden van mijn vragen en de verschillende debatten die ik begon tijdens onze meerdere conversaties met zijn fameuze zin “leer en je zult weten”, of door het altijd zeker stellen mij te herinneren dat ik gelimiteerd ben. Wel, we zijn allen gelimiteerd en onze paden zijn lang, maar onze gezamenlijke bestemming en doel als zielen is niet ver weg.

EEN BRILJANTE TOEKOMST

Ik heb het gevoel dat in de niet zo verre toekomst het boek “Rays of Light” zal worden gepubliceerd, en naar mijn opinie zal deze documentatie mogelijk een appendix erbij zijn. Ik weet niet zeker of dit zal gebeuren als ik leef of niet, en in het geval van niet vraag ik iedereen die deze documentatie heeft of het boek ”Rays of Light” niet iets door te geven of te publiceren zonder mijn eerdere toestemming toen ik nog leefde.

Om de een of andere reden ben ik geneigd te geloven dat de missie van het te publiceren zal worden gelegd op mijn dierbare vriend Jason. In het geval dat hij het niet doet is dat ook oké. Ik ben er zeker van dat het boek op een dag zal worden gepubliceerd ongeacht mijn persoonlijke bezwaren. Rabbi AA legde altijd aan mij uit dat niets in mijn controle is en het zal gebeuren wanneer het gebeurt.

Ik twijfel er niet aan dat het uiteindelijk zal gebeuren. Uiteindelijk heeft hij altijd gelijk. Het irriteert mij dat hij altijd gelijk heeft, maar de waarheid is de waarheid.

Samengevat, wil ik ons wensen en zegenen met geluk, voorspoed, en overvloed, naar het Tijdperk van Liefde door onze reis in het Tijdperk van Licht, de wereld van waarheid, ons doel en onze uiteindelijke bestemming met eindeloze overvloed, Licht, Vrede en Liefde! Uiteindelijk ervaren wij eindeloze levens in een universum dat geen begin of einde heeft!!!

In feite is het een universum zonder tijd of ruimte dat altijd heeft bestaan, altijd bestaat, en altijd zal bestaan, als deel van onze lichamen, onze zielen, en ons bewustzijn, voor de eeuwigheid.

Vertaald door Veronica

 Ik heb de gehele vertaling van The Pyramid Code in een pdf bestand gezet, en deze aan Jason Shurka gezonden voor publicatie op zijn website. Download hier het pdf bestand van zijn website.

 
12 reacties

Geplaatst door op 28 september 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , ,

The Pyramid Code, 2e deel van The Pyramid, 27 september 2020

Eerder deze week heb ik de samenvatting geplaatst van een gesprek waarin Jason Shurka uitleg geeft over The Pyramid Code, The Light System (TLS), en zijn rol bij dit alles. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2020/09/22/belangrijke-info-jason-shurka-over-the-light-system-tls-geredde-kinderen-en-the-pyramid-code-september-2020/

Dit is de link naar de video en dit is de link naar de website van Jason Shurka. Met deze link download je de Engelstalige pdf The Pyramid Code en met deze de Hebrew pdf).

Hier is de link naar de vertaling van het voorwoord door Jason Shurka, en de inhoudsopgave van The Pyramid Code.

Dit is de link naar de introductie en een deel van de 1e incarnatie

Dit is de link naar de rest van de 1e incarnatie

Dit is de link naar het 1e deel van The Pyramid

Hieronder het volgende vertaalde deel; het 2e deel van The Pyramid.

MYSTIEK VAN DE PIRAMIDE

De piramides en al hun geheimen – inclusief de vele instrumenten en basis gereedschappen – werken, bewegen en opereren gebaseerd op de zwaartekracht trek van de ster of planeet waarin zij zich bevinden. Het zelfbewustzijn van de Aarde, wat in feite ons zelfbewustzijn is, is de kracht/ energie die alle materialen in de Aarde naar de Aarde trekt. Het doet dit met de wens om te verenigen middels zwaartekracht wat deel uitmaakt van de Goddelijke kracht. Dit symboliseert ook de liefde tussen schepping en natuur en drukt het uit. We moeten altijd werken met zwaartekracht en niet ertegen. Het maakt niet uit of je een piramide of een tempel bouwt. Als wij tegen zwaartekracht werken zal alles uit elkaar vallen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de piramide en zijn constructie in de vorm van een piramide de beste en meest geschikte structuur is om gedurende lange tijd in stand te blijven. De piramidestructuur heeft ook de beste weerstand tegen schade door de natuur. De piramides waren geconstrueerd door, en in overeenstemming met de wetten van natuur, en overeenkomstig verschillende mathematische, fysieke, astronomische en astrologische wetten.

In het tijdperk van de farao’s werden astronomie en astrologie gezien als een wetenschap of kennis, en werd “ast” genoemd in de Fatasol taal. Elke lagere of hogepriester moest vaardig zijn in “ast” wetenschappen.

De piramide wordt gebruikt voor een aantal doelen: bescherming, een eeuwige klok, een eeuwige kalender, en een graftombe voor de Fatasol. De piramides werden gebruikt als graftombes met het doel dat het gebruik van de Goddelijke lichamen van de Fatasolwezens een energetische bescherming was voor de piramide, zijn ingangen, en de instrumenten die zich daarbinnen bevinden. De farao en de hogepriester hadden een energie in hun lichamen die ook aanwezig is nadat zij sterven, die fungeert als een bescherming voor de deuren en poorten van de piramide. Het was de intentie dat zij de gatekeepers waren door het gebruik van hun interne energie en door het preserveren van hun lichamen nadat zij overleden. Normale menselijke wezens begrijpen deze energie niet omdat zij het niet kunnen meten. Echter, het hoofddoel van de piramide was bescherming.

Elke piramide was zorgvuldig ontworpen en gebouwd. Zijn locatie, hoek, afmeting van elke steen, en soort steen, alles had een specifieke reden. Bijvoorbeeld: de hoeken van de muren relatief tot hun bases was gebouwd op 51 graden om verschillende redenen, waarvan een is om de stralen van de Zon tot op grote afstand te reflecteren. De piramide diende ook als een vuurtoren voor zowel mensen als ruimteschepen, zowel dag als nacht. Laserstralen geprojecteerd uit de apex van de piramide naar de hemel, ook met een specifieke hoek naar specifieke sterren om in constante communicatie te zijn met verscheidene moederschepen en verscheidene sterren (planeten) die wellicht, over vele jaren, een nieuw thuis zouden kunnen worden net zoals de Aarde een nieuw thuis werd voor de Fatasolwezens in het jaar 1010 volgens de Hebreeuwse kalender (2750 BC volgens de Gregoriaanse kalender).

Oorspronkelijk waren alle piramides gericht op verschillende richtingen in overeenstemming met de sterren waarmee ze communiceerden. Echter, om redenen die mij niet bekend zijn, waren de meeste van de piramides op Aarde en elke piramide op enige andere planeet of ster (mogelijk miljoenen) volledig vernietigd na de Exodus. Zoals ik al eerder heb gezegd waren minder dan 100.000 piramides op Aarde overgebleven. Deze zijn allemaal naar het Noorden gericht (Noordster). Er is een ster/ planeet in de fysieke vorm van een piramide die tegen de klok in draait en die constant in de hemelen beweegt, voor wellicht de eeuwigheid. Ik weet nu dat de piramide ster/ planeet het thuis is voor “Adam” en Rabbi AA, hetgeen heel waarschijnlijk hun laatste bestemming/ eindpunt is.

De hele geschiedenis van de buitenaardsen staat gegraveerd op de muren binnen de geheime kamers, geheime tunnels, en geheime kelders van de piramides. Op deze muren is ook de geschiedenis van de Pyramid Code weergegeven, evenals de onvergankelijke code zelf. Deze onbegrensde kennis zal op een dag algemene kennis worden en mensenwezens zullen in staat zijn om het te lezen, te begrijpen, en het gebruiken om het verleden, heden en toekomst te ontcijferen, dat alles bestaat in het huidige moment.

Aangezien God overal aanwezig is en in alles wat leeft (mensen en dieren), plantenleven, anorganisch en spiritueel, moeten wij eerst begrijpen dat een piramide of enige andere structuur deel uitmaakt van God. Dat is deel van de collectieve spirit. Dit betekent dat fysieke structuren ook worden gecontroleerd door de wetten van de spirit (het mystieke van de spirit). De 3-dimensionale wereld is gebaseerd op de wetten van de spirit zonder welke wij niet kunnen bestaan. Dat betekent dat een piramide zoveel is als het eeuwige Goddelijke Wezen net zoals al het andere in het universum.

Om deze wetten te begrijpen moeten wij eerst God begrijpen, wat geen gemakkelijke taak is. God leeft in alles en alles leeft in God. God, in “Zijn” perfectie, kan alleen worden begrepen door degenen die zelf God kunnen worden of het zijn geworden (10e dimensie). Om dit inzicht samen te vatten; alleen God kan God begrijpen. Aangezien wij, als mensenwezens, zijn afgesneden van ons Goddelijk-zelf-bewustzijn lang geleden, kan de moderne mens het concept van God alleen beschrijven en begrijpen volgens hun mentale capaciteiten en innerlijke limieten. Hoe kan de eindige (mens) begrijpen het oneindige (God)?

Ik ben heel hard bezig om te proberen deze zaken voor jou te vereenvoudigen, en ik hoop dat het lukt. Het is heel moeilijk om op de kleine verborgen details in te gaan zonder de code vrij te geven.

Elke actie is eerst gemanifesteerd door een gedachte en iemand kan niet zijn eigen Zijn ervaren zonder de daad zelf. Een gedachte alleen zet niet iemand in een ware staat van Zijn. Een gedachte komt alleen tot het Zijn door de daad, en de daad wordt een realiteit alleen als er tenminste een getuige is. Dit betekent dat realiteit alleen in staat is om te bestaan als er een begrip of bewustzijn is om het waar te nemen.

Een correct gebouwde piramide met gelijkzijdige driehoeken op elke externe muur geeft noodzakelijke energie door voor het universum. De apex van de piramide is significant voor God, eeuwige macht en eenheid. Elke hoek aan de basis van de piramide is ook significant voor iets specifieks. Er zijn vier hoeken in de basis van elke piramide die staan voor het leven (mensen en dieren), het plantenleven, het anorganische, en het spirituele, respectief. Alle vier van de hoeken zijn verbonden in een rechte lijn tot de apex van de piramide via de vier zijden van de piramide.

Fatasol creëerde de laser energie (EMLP) middels de verbinding met de apex voor de Goddelijke verbinding overeenkomstig hun visie en begrip. Zoals ik al eerder zei was de galactische communicatie met het eeuwige Lucht continu. Ik geloof dat zelfs nu er een verbinding is, maar wellicht gebruik makend van een andere energetische verbinding zonder lasertechnologie; mogelijk via de lichamen van de oude farao’s die de energie in hun lichamen opslaan tot aan de dag van vandaag.

Spirituele wetten en fysieke wetten houden de funderingen voor het bouwen van de piramides. Spirit is leven en fysieke materie is zijn weerstand. Spirit is straling, en de fysieke materie is aantrekkend. Door de constructie van de piramide is de mens de link die de spirit wereld en de fysieke wereld verbond. Zonder de weerstand van het fysieke zou schepping als een geheel niet mogelijk zijn.

De piramides, hun geheime tunnels, geheime kamers, en de enorme kelders waar ze op staan, waren zelf de moederschepen. Elke piramide kan zweven door het inkrimpen van zijn basis, vliegen waar het waar wil, en terugkeren naar zijn plek alsof er niets is gebeurd. Dit is materiële weerstand.  Dit alles is in de handen van de buitenaardsen (Fatasol) binnen wie de kracht ligt van de mind, de kracht van gedachte, het geheim van creatie, en het volledige begrip van de materiële wereld. Alleen met de juiste combinatie en harmonie tussen de wetten van natuur, zoals de wetten van fysica en de wetten van de spirit, is het mogelijk om dit niveau van kracht te bereiken.

De Hebreeuwen waren de bouwers van de piramides maar de farao’s waren de architecten. Niets werd gedaan vanuit dwang of lijden. Het werd door de Hebreeuwen als een privilege beschouwd om deel uit te maken van deze gebeurtenis in de geschiedenis.

De Pyramid Code was in die tijd geen geheim. Terwijl de tijd voorbijgleed werd het een geheim omdat de faraoheersers de macht misbruikten die aan hen was gegeven en niet langer konden worden vertrouwd.

STRUCTUUR VAN DE PIRAMIDE

De piramide bestaat uit vier gelijkzijdige driehoekige oppervlakken. Elke driehoek heeft drie gelijke zijden en drie hoeken. Het binnen oppervlak binnen elk van de driehoeken is bekend als het “Goddelijk oppervlak”. God bevindt zich in elk van de driehoeken (Goddelijke oppervlakken) en is een integraal deel van de piramide. De vier gelijkzijdige oppervlakten op de piramide maakt het voor ons mogelijk om te begrijpen dat elke piramide vier zichtbare Goddelijke oppervlakken heeft die projecteren van het exterieur van de piramide naar het universum, evenals vier interne Goddelijke oppervlakken die de piramide instralen.

De basis van de piramide is het basis Goddelijke oppervlak dat bestaat uit een vierkant met vier hoeken. Het vierkant straalt zijn energie door zijn oppervlak (zowel intern als extern) evenals zijn vier hoeken naar de apex op de top van de piramide. Elke hoek aan de basis van de piramide kijkt naar een andere richting, noord, zuid, oost en west. Elke muur (Goddelijke oppervlak) van de piramide kijkt ook in een andere richting, noord, zuid, oost en west. Elke hoek aan de basis van de piramide voorziet in energie voor het levende (mensen en dieren), het plantenleven, het anorganische en de spirit.

Al deze hoeken, als een, stralen en absorberen de Goddelijke energie van de apex op de top van de piramide De apex is altijd door laser of zonnestraling verbonden met de oorspronkelijke Goddelijke energie (bron). Op alle Goddelijke oppervlakken en alle hoeken, straalt energie en absorbeert de Goddelijke energie tegelijkertijd (de piramide projecteert zowel als ontvangt energie). De piramide geeft door zijn Goddelijke oppervlakken de Goddelijke energie die naar buiten straalt, maar ook naar binnen door zijn interne Goddelijke oppervlakken. Het Goddelijke oppervlak aan de basis van de piramide straalt energie in de piramide naar boven naar de apex (naar de spirit) en naar beneden naar de Aarde (naar het fysieke).

Wanneer de piramide oprijst en vliegt zoals het deed in de oude dagen, kon een licht worden gezien dat kwam uit de apex, en vier van de hoeken aan de basis naar noord, zuid, oost, en west. Er waren twaalf lichten aan de bodem van het basis Goddelijke oppervlak in de vorm van een cirkel dat alleen kon worden gezien als je vloog. Deze lichten symboliseren de zodiac [dierenriem]. Daar komt bij een licht dat in het midden van de cirkel was dat het Goddelijke licht representeert.

Zelfs nu zijn er ruimteschepen die bestaan in de vorm van piramides, precies zoals ik ze hier heb beschreven (ruimteschepen bestaan in veel vormen stijlen, zoals piramides, cilinders, schotels, vliegende driehoeken, en veel andere vormen). Er zijn moederschepen die eruitzien als enorme geïndustrialiseerde steden die gewoon in de ruimte hangen, wachtend op inkomende en uitgaande vluchten. De afmeting van elk is onvoorstelbaar. Moederschepen hangen gewoonlijk in de ruimte zonder beweging. Het gebeurt zelden dat ze bewegen en naar andere geografische locaties vliegen.

Elke piramide slaat eeuwig aardse power en Goddelijke energie op, door het feit dat de piramide was geconstrueerd door de Fatasol. Elke piramide was gebouwd met verschillende afmetingen, maar elke muur heeft altijd een hoek van 51 graden met een precieze hoek relatief naar de Zon. Elke piramide is ook verbonden met de twaalf ster systemen in onze zodiac. Zoals ik eerder zei is elke piramide nu gericht op het noorden richting de Noordster. De oorspronkelijke piramides waren gebouwd met Goddelijke energetische krachten, maar zijn door de jaren heen bewaard gebleven dankzij de buitenaardse energie (Fatasol) door EMP en EMLP. De piramide personifieert de realiteit van de Goddelijke energie, belichaamt zichzelf in de materiële wereld. Deze Goddelijke energie bevindt zich in elk van zijn creaties evenals al de creaties van andere wezens (buitenaardsen, Fatasol, of eenvoudige mensenwezens). De vier muren van de piramide personifiëren, duiden op, en symboliseren de Goddelijke openbaring met vier vermenigvuldigd.

HEMELSE WINDEN & DE GARDEN OF EDEN

God straalt zijn invloed in vier verschillende richtingen middels vier hemelse winden. De bron van deze energie (de vier hemelse winden) komt van de Garden of Eden, wat een paradijs is volgens ons begrip van nu. De Garden of Eden bevindt zich in Irak, niet ver van Bagdad. Het is een plek die is blootgesteld aan de spiritualiteit van de ziel, echter, het is verborgen voor het blote oog. De vier karakteristieken van de flow van deze winden (de hemelse winden) bestaat in alles dat is gecreëerd op Aarde. Elke wind heeft een kenmerk, evenals een invloed.

 • Westenwind: brengt regen, vochtigheid en warmte
 • Oostenwind: brengt koelte en verfrissing
 • Noordenwind: brengt koude en droogte
 • Zuidenwind: brengt hitte.

Het is ongelooflijk dat alle vier hemelse winden komen vanuit dezelfde geografische locatie en dezelfde energetische bron, maar toch houdt elk wind een andere karakteristiek in zich. Hoe zou het kunnen dat warme lucht komt van het zuiden en koude lucht komt van het noorden, maar toch komen ze beide van dezelfde bron, tegelijkertijd? Dit is een van de geheimen van schepping.

VERBORGEN MYSTIEK

Nu is de mystiek verborgen, maar de dag zal komen dat de mystiek zal worden geopenbaard en transparant zal zijn. Het zal niet langer verborgen zijn. De piramide belichaamt in basis alles dat was, is en zal zijn. De piramide is de verbinding, gecreëerd door de mens, tussen het fysieke en het spirituele. Anders dan de steen die zichtbaar is voor het oog, bestaat een piramide uit de volgende basiscomponenten:

 • 18 laserlichten die leven symboliseren (hetgeen is gerepresenteerd door het getal 18 in Hebreeuws) en de Goddelijke energie. (In Gematria, hetgeen een alfanumerieke code is van het toewijzen van de numerieke waarde aan een woord gebaseerd op zijn letter, is het woord “Leven”, vertaald uit het Hebreeuws, gelijk aan de numerieke waarde van 18.)
 • 10 interne en externe oppervlakken die het Goddelijke fysieke en spirituele symboliseren, gegeven (het woord “tien” in Hebreeuws betekent “geven” en representeert ook “rijkdom”) tussen de schepping en de Schepper. (De numerieke waarde van “10” representeert altijd “1” hetgeen eenheid symboliseert.)
 • 8 Lijnen die de hoeken verbinden waardoor oneindige energieën vloeien tussen de basis en de hoek (het getal 8 symboliseert oneindigheid).
 • 5 hoeken inclusief de apex op de top van de piramide, hetgeen het Goddelijke representeert (de numerieke waarde van “5”representeert de letter “Hay” in Hebreeuws hetgeen de Goddelijke God symboliseert) verbinding die is verbonden met iemands eigen Zijn.
 • 4 hoeken aan de spirituele basis (4 hemelse winden) die altijd wijzen naar noord, zuid, oost en west.

De zodiac is een integraal deel van de Aarde en de piramides. Zonder de energetische straling van de dierenriemtekens (constellaties) zouden de Aarde en de piramides nooit overleven. De constellaties van de zodiac omringen Aarde en zijn gefixeerd in ruimte. De zodiac straalt constant twaalf verschillende energieën van zijn twaalf verschillende, vastgezette constellaties in de richting van de Aarde. Binnen de limieten van elk van de twaalf constellaties van de zodiac bestaan twaalf sterren die niet zichtbaar zijn voor degenen die nu niet in het bewustzijn zijn van de bovenste niveaus van de 5e dimensie of hoger.

De twaalf sterren binnen de limieten van elke constellatie draaien elk om hun eigen as. Daar komt bij dat de twaalf sterren binnen de limieten van elke constellatie alle roteren rondom het centrum van elke constellatie als een unit. Dit betekent dat er 144 sterren zijn binnen de limieten van de constellaties in de zodiac die niet zichtbaar zijn voor het oog. Deze sterren zullen alleen zichtbaar voor ons worden wanneer wij de bovenste limieten van de 5e dimensie of hoger bereiken.

De oorsprong van creatie van Aarde is een rechtstreeks resultaat van de twaalf verschillende energieën die stralen van de twaalf verschillende constellaties van de zodiac in een ronde (antiklok) beweging rondom de Aarde. Dit resulteerde in de formatie van de fysieke wereld. Aarde zoals wij het vandaag kennen, groeide via een intieme verbinding met de Zon en de zonne-energie die uitstraalde van de zodiac. Dit maakte uiteindelijk van Aarde een satelliet van de Zon, en vandaag is de Aarde een integraal deel van de Zon en de sterren. De Aarde is een fysieke creatie die was gecreëerd door het gebruik van de energieën van de sterren (planeten) en de Zon.

De zodiac bestaat uit 12 constellaties. Elke constellatie is gesymboliseerd door een dier, anorganisch object, of ziel. Elk van deze symboliseren de spirit gebaseerd op vier fundamentele punten wat de vier Goddelijke gebieden van de hemelen zijn in een Goddelijk wezen. Deze vier fundamentele punten zijn:

 1. Leeuw: symboliseert het Goddelijk oppervlak, Vuur.
 2. Adelaar: (of schorpioen volgens de hedendaagse astrologen) symboliseert het Goddelijk oppervlak, Wind.
 3. Stier: symboliseert het Goddelijk oppervlak, Aarde.
 4. Aquarius: symboliseert het Goddelijk oppervlak, Water.

Zoals ik eerder zei is elk Goddelijk oppervlak een driehoek met drie gelijke zijden. Zijnde dat elke piramide vier muren heeft (Goddelijke oppervlakken), waar het aantal van gelijke zijden van elk Goddelijk oppervlak (3) wordt vermenigvuldigd met het aantal muren op de piramidestructuur (4), krijgen we het getal 12. Dit representeert de 12 verschillende constellaties binnen de zodiac.

Elke constellatie in de zodiac heeft zijn eigen uniekheid. Bijvoorbeeld, Aries representeert libido en de kracht van het lenteseizoen. Virgo representeert de moeder van natuur. Er zijn veel meer voorbeelden, maar ik zal nu niet op de astrologie in gaan. Ik ben er zeker van dat dit alles behoorlijk lastig kan zijn om te begrijpen, vooral aangezien ik niet de code kan vrijgeven die de verbinding zou uitleggen en verhelderen tussen het fysieke en het spirituele, tussen de piramide en de zodiac, tussen de scheppingen en de Schepper.

— wordt vervolgd met DE PIRAMIDE t/m het einde van het document — Hier is de link

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 27 september 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , ,

The Pyramid Code, 1e deel van The Pyramid, 26 september 2020

Eerder deze week heb ik de samenvatting geplaatst van een gesprek waarin Jason Shurka uitleg geeft over The Pyramid Code, The Light System (TLS), en zijn rol bij dit alles. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2020/09/22/belangrijke-info-jason-shurka-over-the-light-system-tls-geredde-kinderen-en-the-pyramid-code-september-2020/

Dit is de link naar de video en dit is de link naar de website van Jason Shurka. Met deze link download je de Engelstalige pdf The Pyramid Code en met deze de Hebrew pdf).

Hier is de link naar de vertaling van het voorwoord door Jason Shurka, en de inhoudsopgave van The Pyramid Code.

Dit is de link naar de introductie en een deel van de 1e incarnatie

Dit is de link naar de rest van de 1e incarnatie

Hieronder het volgende vertaalde deel; het eerste deel van The Pyramid.

DE PIRAMIDE

Op verzoek van Rabbi AA zal ik proberen de essentie van de Pyramid Code uit te leggen en te beschrijven, zonder de code zelf vrij te geven. Alles wat ik schrijf komt alleen uit mijn geheugen en de kennis die ik in recente jaren heb verkregen, en een beetje van wat ik mij herinner van mijn eerste incarnatie. Ik kan mij niet alles herinneren en terwijl de tijd voortglijdt wordt mijn geheugen minder betrouwbaar (waziger). Mijn geheugen bedriegt mij soms en in mijn huidige reïncarnatie doet mijn lichaam dat ook, door mijn missies, of wellicht is het meer accuraat te zeggen dat ik mijn lichaam bedrieg ongeacht mijn missies en kennis. Ik weet zeker dat de kennis die ik heb niet perfect en heel is. Mijn geheugen wordt scherper en duidelijker terwijl ik schrijf.

Toen ik door het Baraka proces ging, wat een lang proces is dat jaren duurt, leerde ik eerst over huidige wereldgeschiedenis. Pas daarna begon ik te leren over de spirituele kracht als tegenstelling tot de fysieke kracht, en hoe de twee met elkaar kunnen worden verbonden. Dit was een lang, saai, en moeilijk proces om te verwerken. Ik zal beginnen met wat achtergrond over de farao’s (Fatasol) die deel uitmaakten van de evolutie van de ontwikkeling van de Aarde in het verre verleden.

HET FYSIEKE EN HET SPIRITUELE VERBINDEN

De Aarde opereert volgens natuurlijke wetten die door de schepper zijn gesteld. De arde beweegt altijd, ontwikkelt en verandert. Verandering en evolutie in de spirituele wereld wordt door verschillende golven, frequenties en trillingen doorgegeven, die consistent zijn tot elke vorm in de natuur. Deze energie blijft in deze abstracte vormen totdat het materie penetreert, hetgeen resulteert in de verandering van materie, of de creatie van nieuwe materie. Dit proces kan worden bereikt door spirituele woorden of spirituele krachten (via golven, frequenties en vibraties). Met andere woorden, vlees wordt anders gecreëerd van een dier naar een mensen wezen. Een brein is anders gecreëerd dan een menselijk hart. Alles heeft zijn eigen frequentie, zijn eigen fysiek, en zijn eigen spirit erin, dat effect heeft op zijn golven en vibraties. Wanneer spirit zichzelf transformeert naar fysieke materie, keert het materiaal dat culmineert – zoals de dood van een lichaam – zijn richting om en gaat terug naar spirit. Het transformeert dan verder om weer (bron) energie/ kracht te worden. Dit proces gaat vele jaren door. Het is een heel langzaam proces dat miljoenen jaren overspant.

Ik probeer de taal en de stijl van Rabbi AA te behouden in dit document, maar het is niet makkelijk. Het oorspronkelijke document was geschreven in het Hebreeuws en vertaald naar het Engels. Hebreeuws is mijn moedertaal, maar mijn vermogen om het te spreken en schrijven was altijd zwak.

HET OORSPRONKELIJKE GODDELIJKE RAS

Het eerste ras hier op Aarde was een zeer spiritueel ras. Ik zou zeggen dat ze 90% spirit waren en 10% materie. De spirituele wereld en zijn wetten regeerde de wereld, in tegenstelling tot de materiële wereld en zijn wetten die wij nu kennen. Het oorspronkelijke ras was een bewust ras, met appreciatie, liefde en begrip voor de Goddelijke laag en de wetten van de natuur. Ik heb het over een bijzonder lang geleden tijdperk, lang voor Atlantis, of Adam en Eva. Ik heb het over een gemeenschap die van nature bewust en verlicht was, zonder wensen en impulsen zoals wij die nu hebben. Dit was een ras dat volledig bewust was. Dit was een ras dat de geheimen van de natuur kende en de geheimen van schepping begreep. Zij hadden kennis die green grenzen had, een dat was gekarakteriseerd door een rechtstreekse Goddelijke verbinding met de Schepper. Dit was een ras dat wist hoe de natuur te controleren en te leiden. Dit was een ras dat niet hoefde te werken voor zijn levensonderhoud, en dat geen pijn had bij het baren van kinderen. De natuur werkte voor hen en zij behielden de natuur naar de wil van de Schepper.

Echter, om een reden die ik niet begrijp, was er een ander ras dat arriveerde (of was gecreëerd) op Aarde. Dat was een heel ander ras. Zij zagen eruit als het oorspronkelijke ras, maar zij waren spiritueel nietig. Zij waren 90% materie en 10% spirit. Ik neem aan dat dit de voorvaderen zijn van Adam en Eva. Het nieuwe ras kende geen vrede of rust. Als gevolg van vermenging van de rassen werd het spirituele ras verzwakt en werd het fysieke materie; een proces dat eons duurde. Hetzelfde Goddelijke ras paarde met de vrouwen van het andere ras en daaruit kwam nageslacht van verschillende maten en kleuren. Het nieuwe ras had een zeer primitief brein met langzame ontwikkeling. Het was een ras met een nietige Goddelijke emotie. Gaandeweg waren er enkelen die spiritueel groots waren maar niemand bereikte het spirituele niveau van het oorspronkelijke Goddelijke ras. Het oorspronkelijke Goddelijke ras, de grote spirits, proberen tot op de dag van vandaag de Aarde weer in balans te brengen.

Op de 10e van Tishrei, in het jaar 1010 volgens de Hebreeuwse kalender (2750 BC volgens de Gregoriaanse kalender) kwamen buitenaardsen (Fatasol) naar de Aarde vanuit vier verschillende sterren (planeten) die waren vernietigd om redenen die ik niet ken. De buitenaardsen die waren overgebleven waren hier naartoe gezonden om samen te gaan met het oorspronkelijke ras, en langzaam de wereld op een positieve manier te regeren.

Elke groep ging naar een ander deel van de Aarde; noord, zuid, oost en west. De farao’s bereikten wat wij nu kennen als de Afrikaanse en Egyptische regio’s. Ze maakten allen deel uit van het oorspronkelijke Goddelijke ras. Voor het grootste deel zagen de buitenaardsen eruit als gewone mensenwezens. De farao’s hadden een lange langwerpige schedel, niet zoals mensenwezens van Aarde die een ronde schedel hadden. De lichamen van de farao’s waren dun, edel en lang. Ze hadden een donkere huid en hun gezichtsbeenderen waren vooruitstekend, waar zij waren gezegend met edele schoonheid.

De groep die naar het westen ging was donker, klein, en had een grote ronde schedel met een groot progressief brein. Hun beenderen waren dik. Ze lijken de voorouders te zijn van het oorspronkelijke Goddelijke ras dat in de loop van de tijd is ‘verdund’. Deze wezens zijn de voorouders van de huidige Zuid-Amerikaanse hispanics die zich bevinden op plekken zoals Mexico en Peru.

Het doel was om het corrupte en materialistische ras op Aarde proberen te transformeren naar een spiritueel ras dat vrede en rust zou brengen, zonder druk, gevechten of oorlogen; een ras dat zich zou bezighouden met het spirituele en niet met het fysieke.

De farao’s begonnen de Aarde te veranderen van een materialistische plek naar een meer spirituele plek, en het eerste succes was overweldigend. Echter, terwijl de tijd voortschreed, begonnen de Fatasol en hun nieuwe generatie te paren met mensenwezens. Het superieure spirituele ras plantte zichzelf in het materialistische ras, wat veroorzaakte dat zij hun spirituele krachten kwijtraakten, en wat hun persoonlijke kracht verdunde, evenals hun toekomstige nageslacht. Ze probeerden het lager vibrationele ras te verheffen uit het materiële en in het spirituele, maar in de loop van de tijd faalden ze. Langzaam werden Fatasol en hun nageslacht zwakke dierlijke wezens die vol zaten met lust en overmatig verlangen. In plaats van het zijn van spirituele wezens vonden ze zichzelf met tirannieke, wrede, zielloze en onverschrokken leiders die angst drukten op de gehele natie (een zeer vergelijkbare realiteit met wat nu op Aarde gaande is).

Zoals wij het nu begrijpen faalde de missie. Echter, ik weet zeker dat God niet opgeeft en het werk zal doorgaan tot het voltooid is. Het is een doorgaand proces en wij zijn op onze weg naar het Eeuwige Licht, wat het Tijdperk van Liefde is. Binnen op zijn hoogst een of twee reïncarnaties zullen wij deze plek bereiken. In feite is dit eeuwige proces het werk, bestemming en doel van entiteiten zoals Rabbi AA en “Adam”. Het is de bestemming van zielen zoals de farao’s die hier zijn gekomen om zichzelf en planeet Aarde te redden van fysieke en spirituele uitsterving. Ik geloof dat de dag zal komen wanneer de “Zoon van God” (Fatasol) zal manifesteren in een mensenlichaam om de gehele mensheid de weg het duister uit te laten zien en naar het Licht, van stress naar bewustzijn. Deze entiteit zal in mijn ogen de Messiah zijn.

TECHNOLOGIE VAN DE FARAO’S

De farao’s begonnen alles over te nemen en gingen langzaamaan de Aarde regeren. Ze probeerden een nieuwe spirituele wereld te creëren. Zij moesten de middelen die zij gebruikten voor hun werk en de voertuigen voor transport voor toekomstige generaties preserveren, beschermen en ontwikkelen. De piramides maakten deel uit van de structuren gebruikt voor alleen dit doel, wat is waarom wij piramides zien in verschillende delen van de wereld. De piramides waren niet alleen gebouwd als graftomben. Ze waren gebouwd om de verschillende apparaten en ruimteschepen die de farao’s gebruikten te beschermen en preserveren. De piramides waren gebouwd met gebruikmaking van fysieke en spirituele middelen die zwaartekracht konden controleren en manipuleren. Zulke middelen werden gebruikt om megalithische stenen op te liften en de piramides te bouwen. De stenen waren uit verschillende bergen gebeiteld waarbij lasertechnologie werd gebruikt. De farao’s brachten nieuwe technologie in deze wereld dat hen het vermogen en de macht gaf om de mensenwezens te controleren.

De term “EMF“ staat voor elektromagnetisch veld. Elektromagnetische velden maken deel uit van de Aarde, evenals van onze lichamen. Het was en is nog steeds een fenomeen dat natuurlijk verschijnt tijdens creatie. Echter, de huidige mensen hebben de verschillende frequenties en golven in de Aarde veranderd met verachtelijke, corrupte en weerzinwekkende technologie, hetgeen de grootste spirituele leegte heeft veroorzaakt die wij ooit hebben ervaren. De corrupte manipulatie van het elektromagnetische veld van de Aarde veroorzaakt op dit moment mentale en spirituele kwalen en ziekte.

De farao’s brachten een andere vorm van technologie met zich mee, wat heet elektromagnetische pulsatie (EMP) en elektromagnetische laser pulsatie (EMLP). In de Fatasol taal werd EMP genoemd “Magen” (…) en EMLP was genoemd “Magia” (…).

[(…) = hier komen weer de vreemde tekens in voor]

Beide namen laten zich vertalen als “shield” in het Engels [schild]. Deze technologie gaf hen het vermogen om enorme piramides te bouwen.

Onder deze enorme structuren bevinden zich enorme kelders waarbinnen de apparaten en technologie die is gebruikt om ze te maken is opgeslagen. Oorspronkelijk waren er 666.666 piramides op Aarde. Nu zijn we achtergebleven met minder dan 100.000 piramides van verschillende vormen en afmetingen. De meeste piramides die over de wereld waren gebouwd zijn in de loop van de tijd vernietigd; niet door mensen, maar door een opperste macht.

In de jaren volgend op de Exodus kwam het tijdperk van de farao’s aan zijn einde en zij, samen met hun technologie, zijn voor het meest verdwenen uit de wereld. Er is nog steeds een klein aantal ‘verdund’ nageslacht van de farao’s die nu nog onder ons leven. Ze zijn herkenbaar door hun lichaams- en schedelstructuur aangezien zij de overblijfselen van de farao’s zijn en nog steeds wat van de fysieke distinctieve kenmerken hebben.

Enkele van hun technologische apparaten waren gestolen door mensen die mij niet bekend zijn. Wat ik weet is dat de wereldelite toegang heeft tot deze technologie hetgeen een grote dreiging legt op het gehele universum als het in de verkeerde handen is.

EMP & EMLP zijn technologieën die een land als de Verenigde Staten in minder dan een uur kunnen vernietigen, zonder waarschuwing. Ik ben er niet specifiek zeker van wie deze apparaten heeft, en ik weet ook niet of sommige regeringen deze technologie hebben. Ik heb een gevoel en geloof dat buiten de wereldelite zowel Israël als Rusland deze technologie bezitten. Ik denk niet dat de VS het al hebben. TLS heeft vergelijkbare apparaten, die ik zag tijdens mijn werk met hen in de afgelopen 10 jaar.

EMP kan militaire atoomsystemen neutraliseren. EMLP kan binnen seconden hele steden desintegreren. Deze technologie kan alles bouwen of vernietigen, gebaseerd op de intentie van zijn bediener.

Voor zover ik weet heeft nog niemand de verborgen kelders onder de piramides gevonden, maar ik ben er zeker van dat ze er nog steeds zijn. Onder de machines en uitrusting die in deze kelders is opgeslagen bevinden zich luchtvaartuigen (ruimtevaartuigen). Het zijn enorme energetische apparaten die elke 1.000 jaar door de Zon moeten worden herladen om te kunnen functioneren. Er zijn geen batterijen, Deze machines werken primair middels het gebruik van de Zon samen met magneten.

Zelfs de “Magische Staf” waarover wij in oude boeken lezen werkt met dezelfde energie. Deze staven kunnen de trek van de zwaartekracht van de Aarde met betrekking tot een specifiek object op elk moment veranderen. Deze staven hebben zelfs het vermogen om een persoon te voorzien van de kracht en het vermogen om van gedaante te wisselen [shapeshift] (zolang deze persoon was geboren met de juiste genetica om het te kunnen doen). Deze staven kunnen ook verschillende ziekten genezen.

Sommige van de apparaten en machines waar ik het over heb bevinden zich onder de Dome of the Rock in Jeruzalem. Zij waren daar verborgen door Mano en Gamma vóór de vernietiging van de eerste Heilige Tempel. Alhoewel deze energieën en apparaten zeer behulpzaam en nodig kunnen zijn, kunnen ze ook zeer destructief en bedreigend zijn als ze worden gebruikt door satanische en corrupte mensenwezens.

De kracht van de piramide en de Pyramid Code hangt behoorlijk af van deze apparaten en de energie die ze kunnen creëren. Deze middelen waren gecreëerd door buitenaardsen. Ze waren niet natuurlijk gecreëerd door de Schepper (God). Ze zijn gedurende duizenden jaren gebruikt, maar tot mijn teleurstelling zijn ze in verkeerde handen gevallen. Ik hoop dat spoedig iets zal gebeuren om deze dreiging voor altijd uit ons universum te verwijderen. Ik geloof dat in de niet zo verre toekomst de juiste mensen zullen opstaan die de macht van het slechte zullen neutraliseren, en die zullen komen om de schatten te vinden die onder de piramides en de Dome of The Rock liggen. Ik geloof dat de kennis zal worden vrijgegeven aan de mensen en de wereld zal in het ware 5dimensionale bewustzijn komen van het Goddelijk zelf.

Wie niet de 5e dimensie zal bereiken zal eenvoudigweg ophouden te bestaan in het universum en zal niet meer reïncarneren. Dit betekent dat zelfs hun spirit of ziel niet langer zal bestaat in enige vorm. Degenen die zullen overleven zullen gedijen, en zullen uiteindelijk hun hogere dimensies bereiken (zelfs zo hoog als de 9e of de 10e dimensies als een collectief gemeenschappelijk bewustzijn). In mijn opinie zijn dat de dagen van de Messiah.

EEN NIEUW TIJDPERK

In die dagen werd veel gebruik gemaakt van ruimtevaartuigen. Er was een doorgaande verbinding tussen de verschillende sterren en het Goddelijke zelf, tussen de spirit wereld en de mensen spirit.

De vroege farao’s waren volledig vegan, echter, in de loop van de tijd werden zij door mensen beïnvloed die hun minds, zielen en lichamen corrumpeerden door het gebruik van verboden voedsel en verboden acties. In plaats van uit te wisselen met dieren begonnen zij ze te eten. Zelfs de leeuwen in het koninklijk paleis waren van nature vegan.

Waar de Fatasol ook maar landden met hun ruimteschepen creëerden zij een superieure cultuur met het leiderschap van rechtvaardigheid en liefde, om zo de kracht van de spirit te verspreiden en de leringen van de spirit. In het begin regeerden de farao’s de natie als zowel farao de koning als spiritueel leider van de natie. In de loop van de tijd, terwijl de natie krachtiger werd (als gevolg van hun nieuwe cultuur, geluk, en rijkdom) verdeelden ze de taken onder de andere Fatasol wezens. Een was de leider van de natie (farao) terwijl de ander de spirituele leider van de natie was (hogepriester).

Ook al waren Fatasol gehuisd in een fysiek lichaam, hadden zij perfecte spirituele vrijheid gekregen die hen volledig bevrijdde van tijd en ruimte. Door dit Goddelijk bewustzijn konden ze vrij bewegen tussen sterren en galaxies, zonder de invloed van tijd of ruimte. Met andere woorden, zij waren in staat om het verleden, heden en toekomst tegelijkertijd te ervaren. Dit betekent dat als wij zijn bevrijd van de limiteringen van tijd en ruimte door waar en puur spiritueel bewustzijn, wij onszelf kunnen leiden door ons bewustzijn zoals onze ziel wenst (of het nu naar een fysieke of een spirituele plek is). Dit wordt gedaan door de zuivering van het lichaam, de mind, de spirit, en de ziel.

In zo’n staat van bewustzijn, binnen de 5e dimensie (in een staat van Gamma of hoger) kunnen wij zelfs hogere niveaus van Zijn bereiken, net als de oorspronkelijke Fatasol van de oorspronkelijke Goddelijke ras afkomst deed. Hun vermogens hadden geen fysieke of spirituele limieten. Voor hen is er niets zoiets als “hier” of “daar”, of “wij” of “zij”. Ze waren in staat om te differentiëren tussen verschillende perspectieven van de Ene en Enige realiteit, hetgeen het Zijn is dat alles eeuwig is, alles is nu, alles is hier, alles is Een, en wij zijn allen Een. Dit is het Goddelijk bewustzijn, dat de God en het Goddelijke zelf van ons allen is. Dit bewustzijn, zelfs nu, zal ons naar de hoogste plekken brengen.

We kunnen bewegen met of zonder een lichaam. We kunnen ons lichaam verlaten en zelfs omhoog laten gaan met de energie van ons lichaam zonder een “Magische Staf”, elektriciteit of zelfs een externe batterij. Het wordt allemaal gedaan middels onze lichamen, onze gedachten, onze breinen, onze harten, onze zielen, en onze liefde voor onszelf, en voor anderen, evenals de Ene en Enige eeuwige Schepper, God. Liefde is macht. Onze macht is onpeilbaar. Het is macht die ons het vermogen heeft gegeven om piramides te bouwen, en ruimteschepen, om de mensheid te genezen en de mensen nabij ons. Echter, op dit moment zitten wij gevangen in een tijd en ruimte zonder liefde, vrede, spirit, zuiverheid en vrijheid.

Baraka is een proces dat vrijwel iedereen die in zichzelf wil investeren zover kan brengen om het heilige Licht aan te raken en een bovennatuurlijk wezen te worden, net zoals de grote Rabbi AA, “Adam”, de farao’s en de hogepriesters waren. We kunnen spiritueel of fysiek contact creëren tussen alle wezens over de hele wereld, ongeacht de fysieke afstand, wanneer we dat willen, middels volledig, verenigd, en perfect bewustzijn. Ik weet dat het vreemd klinkt maar het is mogelijk. Fatasol leefde op deze manier en bereikte een niveau van macht dat voor ons niet te bevatten is. Baraka moet weer worden ingevoerd en deze keer zal het toegankelijk zijn voor iedereen die het wil.

Stel je voor dat je leeft in een wereld zonder tijd en ruimte, zonder muren, zonder grenzen, zonder oorlogen, zonder ziekte, zonder vaccins, zonder vergiften, zonder drugs, en zonder dokters. Een wereld van Liefde, broederschap en harmonie. Een wereld van geluk, rijkdom, oneindige overvloed en gelijkheid. Een wereld zonder een valse religie en een vals wetboek dat jou controleert. Een wereld waarin jijzelf de wet bent. Een wereld van rechtvaardigheid. Een wereld zonder valse Rabbi’s, valse priesters, of enige andere corrupte religieuze leider. Een wereld zonder corrupte advocaten en zonder corrupte rechters of politici. Het is mogelijk. Het is er al geweest en het zal er weer zijn.

Het is beter dat het vandaag gebeurt, eerder dan morgen. We zijn al op onze weg naar het “Tijdperk van Liefde” en het tijdperk van eindeloze informatie en bewustzijn. We zijn er niet ver vandaan. In een tel zullen wij het mystieke van water leren, het mystieke van de spirit, de Kracht van de Vrouw, de Kracht van Gedachte, de Kracht van de Ziel, de Kracht van Gebed, de Kracht van Vergeving, en de Pyramid Code met de codes vrijgegeven. Dit alles kan nu gebeuren, nu meteen, met volledige transparantie.

In onze meest verbonden en ware vorm zijn wij in staat om ons te identificeren met elk levend Wezen, mentaal, spiritueel en energetisch. Stel je voor dat je tussen dieren loopt en van hen houdt in plaats van hen te eten. Ongeacht onze persoonlijke ideeën en wensen met betrekking tot deze overgang van een tijdperk, het zal gebeuren. Deze energie zal zichzelf uitdrukken, aangezien het de manifestatie is van de energie die komt van de Goddelijke Bron en van het collectieve Goddelijke Zelf. Met de hulp van God zal dit alles in de nabije toekomst plaatsvinden. De kracht van collectieve eenheid zal ons altijd begeleiden en ons helpen in de meest moeilijke tijden.

Nogmaals, ik schrijf al deze informatie vanuit mijn geheugen van mijn nabije en verre verleden. Ik had speciale leraren en grote spirits die mij de energie binnenin mij bewust liet worden en wat nog steeds onbegrijpelijk voor mij is. Ik hoop dat ik, en degenen die mij nabij zijn, zullen worden gezegend met het proces van Baraka waar ik, voor het grootste deel, niet bekend mee ben als gevolg van het feit dat ik mij niet kan herinneren waar het uit bestaat.

Ik heb een verlangen en diepe hunkering naar de dagen in mijn verleden, de dagen met Rabbi AA die mijn leraar was, mijn vader, en mijn Rabbi, samen met wezens als “Adam” en Fatahotap die in staat waren mij binnenin bewust te maken van wonderbaarlijke vermogens en herinneringen tot aan vandaag. Ze waren grote en buitengewone spirits en zielen.

Het voelt goed om mijn verhalen te delen met degenen om mij heen. Het zou zelfs beter voelen als op een dag al mijn informatie, inclusief mijn buitengewone ervaringen, energieën, en verhalen en het boek “Rays of Light” zou worden gedeeld met alle mensen, met alle codes vrijgegeven (volledige transparantie). Ik hoop gewoon dat het niet wordt gedaan met animositeit of veroordeling, maar gedaan met blijdschap, rechtvaardigheid, Licht, Vrede en Liefde. Ik weet dat deze dag zal komen. Liever vandaag dan morgen. Ik hoop dat ik de juiste leiding en energie heb om verder te gaan, met mijn collega’s en geliefden.

Liefde zonder differentiatie
Onvoorwaardelijke Liefde
Liefde zonder veroordeling
Liefde zonder Angst

De creatieve kracht zit in ons allemaal, op elk gegeven moment, in elke mogelijke graad en in ontelbare mogelijkheden. Deze belichaming vindt binnen ons plaats door vibratie, beweging en frequentie. Hoe krachtiger en korter de golven (belichaming), hoe meer wij weg bewegen van het concept van materialisme binnen ons bewustzijn. Zolang als wij leven in een gelimiteerd en onzuiver lichaam, met een gelimiteerde mind en een gesloten hart, zullen wij niet in staat zijn om het niveau van bewustzijn te bereiken waarover ik schrijf ( de 5e dimensie of hoger).

Ik weet dat het nu moeilijk voor ons is om de richtlijnen van bewustzijn te begrijpen, want de golven van gedachte en de golven van ideeën binnenin ons zijn gelimiteerd als gevolg van de levensstijl die wij leven, samen met de manier waarop wij zijn opgevoed en onderwezen. Wij moeten kleine stappen nemen naar een groot doel.

Het gehele universum werkt en opereert via alles doordringende frequenties, vibraties, korte en lange golven, inclusief de Goddelijke kracht en de energie van het gehele universum. De uitstralingen en energieën waar ik het over heb hebben ons gevormd, en gaan door ons te vormen als mensenwezens. Deze zelfde energie vormde de Fatasol die leefde binnen onze gemeenschappen, die gedurende eons en eons met ons zijn samengegaan in onze gemeenschappen,

Frequenties, golven, vibraties, posities straling en verscheidene energieën zijn middelen in ons bezit om te bewegen binnen het fysieke en spirituele universum. Zij bieden ons ook indicaties dat iets uit balans is. Ze laten ons zien wanneer de vibrationele signalen in ons lichaam op een dwaalspoor gaan. Ze geven ons ook de kracht om de wereld te bewegen en te gidsen naar onze wens.

Natuurlijk, dit is een proces dat heel lang duurt naar ons gelimiteerd begrip, maar het is te doen en de tijd komt. De dag zal komen dat mijn herinneringen bewijzen waar en echt te zijn. De dag zal komen wanneer mensen alles zullen ontdekken en controleren, zelfs de meest indrukwekkende kennis. De dag zal komen wanneer perfect bewustzijn ons verder zal brengen naar het Eeuwige Licht. We zijn er dichtbij. We zitten al in de reis naar het Tijdperk van Liefde, de wereld van waarheid.

Ik voel dat ik wat ben afgedwaald en in onderwerpen ben gedoken die we mogelijk moeilijk kunnen begrijpen, echter, ik voel dat historische, interne, en spirituele kennis essentieel is om de essentie te gebruiken van de Pyramid Code en zijn eeuwige code, voor eons die eraan komen.

 

— wordt vervolgd met Mystiek van de piramide —  hier is de link

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 26 september 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , ,

The Pyramid Code, vervolg 1e incarnatie, 25 september 2020

Eerder deze week heb ik de samenvatting geplaatst van een gesprek waarin Jason Shurka uitleg geeft over The Pyramid Code, The Light System (TLS), en zijn rol bij dit alles. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2020/09/22/belangrijke-info-jason-shurka-over-the-light-system-tls-geredde-kinderen-en-the-pyramid-code-september-2020/

Dit is de link naar de video en dit is de link naar de website van Jason Shurka. Met deze link download je de Engelstalige pdf The Pyramid Code en met deze de Hebrew pdf).

Hier is de link naar de vertaling van het voorwoord door Jason Shurka, en de inhoudsopgave van The Pyramid Code.

Dit is de link naar de introductie en een deel van de 1e incarnatie

Hieronder het volgende vertaalde deel; de rest van de 1e incarnatie. 

AMRAM

Mijn vader, mijn gids, en mijn rabbi, Rabbi AA (Aliezer Alfrandi, in mijn huidige reïncarnatie) kwam in deze wereld in zijn eerste incarnatie als de derde zoon van Adam en Eva. Zijn naam was Shet. Hij was geboren op de 10e van Tishrei in het jaar 130 (3630 BC volgens de Gregoriaanse kalender) en leefde 912 jaar. Hij leefde tegelijkertijd ook verschillende parallelle levens. Alles bij elkaar leefde hij 1010 reïncarnaties tot 28 januari 2014 (de 27e van Shvat in het jaar 5774 volgens de Hebreeuwse kalender). Op die dag reïncarneerde hij niet. Daarvoor in de plaats ging hij naar zijn uiteindelijke bestemming en hij is nu de Piramide Ster. Mijn vader, mijn leraar, en mijn Rabbi, was geboren en herboren, maar ging nooit dood. Hij leefde simpelweg parallelle levens en bewoog tussen verschillende reïncarnaties, bijvoorbeeld:

 • De reïncarnatie als Shet van 912 jaar
 • De reïncarnatie als Amram van 180 jaar
 • De reïncarnatie als Rabbi AA van 424 jaar

Sommige van zijn reïncarnaties zijn enigszins gedocumenteerd in de verhalen van het oude testament. Hij ervoer 1010 reïncarnaties in 5644 jaar met parallelle leven, soms tegelijkertijd 10 verschillende reïncarnaties simultaan ervarend. Rabbi AA’s laatste reïncarnatie was hier op Aarde en die begon op de 18e van Tammuz in het jaar 5350 volgens de Hebreeuwse kalender (1590 volgens de Gregoriaanse kalender). Hij was geboren in een klein dorp in Irak, niet ver van Bagdad, dat in die tijd “Kanif” heette. De heilige Rabbi ging weg naar de Piramide Ster op de leeftijd van 424 jaar oud op 28 januari 2014 (volgens de Gregoriaanse kalender). Hij ging weg vanaf hetzelfde veld in New Jersey dat hij en ik gewoonlijk gebruikten om in en uit te vliegen, gebruik makend van verschillende ufo’s en hun inzittenden tijdens ons werk samen.

Hij sprak acht talen vloeiend. Hij kon ook spreken met dieren en buitenaardsen. Hij kende “Sfat Haruach” wat vanuit het Hebreeuws is vertaald als “de taal van de spirit wereld”. Hij kende ook Aramaic [Aramees?]. Het feit dat Rabbi AA de kennis had van deze talen laat maar een kleine glimp zien van de ware kracht en bewustzijn die Rabbi AA had.

Erop terugkijkend realiseerde ik mij dat hij de architect was van mijn levensverhaal, en hij was ook de architect van de geschiedenis van de Joodse mensen, en wellicht ook andere naties. Hij is een speciale ziel die zorgvuldig was gekozen voor Goddelijk werk. Hij was aanwezig in al mijn 69 reïncarnaties, zelfs toen ik reïncarneerde als een dier (alligator) en niet een mensenwezen. Voor degenen die het zich afvragen:

 • Ja, ik heb eerder deel uitgemaakt van de reptillian familie
 • Nee, ik maak nu geen deel uit van de reptillian familie
 • Nee, ik heb niet het vermogen om te “shapeshift”.
 • En ja, ik heb gezien, ervaren, en werkte met mensen die konden “shapeshift”.

[shapeshift is het vermogen om van uiterlijk te veranderen]

Sinds mijn laatste ontmoeting met Rabbi AA is er iets gebeurd dat mij op een nieuw niveau van bewustzijn bracht. Dit nieuwe niveau van bewustzijn en begrip heeft mij verscheidene inzichten en begrip gebracht die mij helpen om mijn verleden te bezien, inclusief verschillende reïncarnaties die mijn geheugen scherpen, en veroorzaken dat ik mij verschillende reïncarnaties in meer detail kan herinneren.

Bijvoorbeeld, in een van mijn reïncarnaties was ik een adelaar die werd aangestuurd door een sjamaan indiaan in Noord-Amerika. De sjamaan indiaan is nu Orly in mijn huidige reïncarnatie. Al mijn andere vrienden, relaties en geliefden van het jaar 2448 volgens de Hebreeuwse kalender (1312 BC volgens de Gregoriaanse kalender) maakten ook deel uit van die reïncarnatie in de vorm van verschillende dieren zoals: een slang (Tina), beer (Vicki), havik (Miriam), zwart-witte wilde kat (Tova), paard (Jason), wolf (Rami), vrouwelijke wolf (Shula), Buffel (Rachel), zwart-witte hond (Abraham), en nog meer.

Alle dieren werden aangestuurd door de indiaan sjamaan die dieren en planten gebruikte voor behandelingen en genezing. Een significant deel van de behandeling was uitgevoerd met het gebruik van psychedelische paddenstoelen (psilocybin) voor verschillende genezingsdoeleinden. Het gebruik door de sjamaan van psilocybin op mensen en dieren gaf hem de spirituele kracht om zowel mensen als dieren te controleren. Om zichzelf te versterken, en zijn macht over mensen, dieren en beesten, zorgde hij ervoor dat de psylocybin deel zou uitmaken van hun dagelijks dieet, in hele kleine hoeveelheden. Hij zou hogere hoeveelheden van psilocybin gebruiken wanneer ze ziek waren, om ze te genezen en zelfs hun leven te redden.

De indiaanse sjamaan was bekend als “Ram” van de “Metis” stam die gedurende eeuwen heeft rondgetrokken rondom de Canadese en US-grens. Ram was een sterke, taaie, hoog bloedige, bloeddorstige man, zonder enige compassie voor degenen om hem heen. Hij was ook de chef sjamaan van zijn stam en de heerser over de stam. Hij regeerde zijn stam en dieren met een sterke en krachtige hand. Het zou interessant zou om te begrijpen waarom deze reïncarnatie steeds weer opnieuw bij mij terugkomt.

DE FATASOL DYNASTIE

In tegenstelling tot gebruikelijke kennis en geloof, hadden de Hebreeuwen in oud Egypte niet een leven van lijden, en voerden geen gedwongen arbeid uit zoals het is beschreven. Zij waren meer als dienaren dan slaven, en zij leefden hun levens als tweederangs of zelfs derderangs burgers. Zij hadden geen rechten zoals de Egyptenaren en zij kregen niet betaald voor hun werk. Zij kregen alleen voeding, kleding, en onderdak. Zij bezaten niets. Alles werd aan hen gegeven door de Egyptenaren (meer precies, de farao).

De laatste farao, en degene die regeerde tijdens mijn eerste incarnatie (Vicki, in mijn huidige reïncarnatie), was relatief wreed en harder voor de mensen dan degenen voor hem, ook al was hij een entiteit met hogere krachten (net al alle andere farao’s voor hem). Ook al was hij geen zuivere Fatasol werd hij nog steeds door de natie als een God gezien.

Zijn vrouw was Fara (Tova in mijn huidige reïncarnatie). Fara stierf op relatief jonge leeftijd. Zij was een zuivere Fatasol die op jonge leeftijd door het Baraka proces ging, en werd een hogepriesteres voordat zij met de farao (Vicki in mijn huidige reïncarnatie) trouwde. Het is mij niet duidelijk waarom zij zo jong stierf. Het was zeker niet typisch voor een nakomeling Fatasol om op zo’n jonge leeftijd te sterven. Zelfs nog interessanter is hoe de farao of Fatahotap er niet in slaagden om haar te genezen (als zij inderdaad ziek was) met de “magische staf” die zij in hun bezit hadden. (Ik neem aan dat zij haar bestemming had bereikt in deze reïncarnatie).

Roka (Tina in mijn huidige reïncarnatie), die de dochter was van Fara, ging door het Baraka proces in de Heilige Tempel in het paleis van de farao’s onder de supervisie van Fatahotap die de hogepriester was (iets dat gebruikelijk was voor elk farao kin van de afkomst van Fatasol). Mano [X, de auteur van dit document] en Roka kregen een hele sterke relatie als jonge kinderen toen zij beiden studenten waren van het priesterschap. Zij brachten veel tijd samen door, werkten samen, en leerden samen. Roka hield van Mano en hij hield van haar sinds zij kind was. Hun liefde werd vernietigd omdat zij ervoor koos om haar vader te trouwen (wat in die tijd heel normaal was) na haar moeders overlijden, want zij – net als de farao – kwam van de Fatasol. Van het begin af aan had de liefde tussen Mano en Roka nooit een kans om tot bloei te komen aangezien Mano van oorsprong een Hebreeuwse dienaar was, terwijl Roka kwam van de Fatasol dynastie.

Roka moest door het Baraka proces gaan om goed genoeg te zijn om haar vader te trouwen, de farao (Vicki, in mijn huidige reïncarnatie), wat een proces is dat vele jaren in beslag neemt. Op de leeftijd van 18 jaar trouwde Roka met haar vader, de farao. Tijdens de huwelijksceremonie, waarbij Mano aanwezig was samen met de andere priesters, kreeg Roka de titel van de Koningin van de Farao’s, evenals de titel Hogepriesteres, die immense kracht en kennis bezat. Roka had een persoonlijke assistent sinds zij was geboren en die heette “Mer” (Miriam, mijn vrouw in mijn huidige reïncarnatie). Mer was een kleine, oude, dikke en mentaal gelimiteerde vrouw. Mer was heel bezitterig over Roka. Mer voelde alsof zij meer was dan alleen maar een dienaar of een moeder voor Roka. Voor zover ik weet was Mer een eenvoudige Egyptische vrouw die nooit trouwde of kinderen baarde.

Roka had een dochter die Gamma (Mina, in mijn huidige reïncarnatie) heette, die ook door het Baraka proces moest gaan omdat zij een dochter van de farao was. Zij ging door het Baraka proces in de Heilige Tempel van het paleis van de farao onder de supervisie van Fatahotap. Manohotap was ook een leraar voor Gamma. Mano en Gamma werden verliefd. In het jaar 2448 maakten zij gebruik van de gelegenheid in de tijd van “De Grote Verwarring” (Exodus) en vluchtten met de Hebreeuwen naar het land van Israël. In het jaar 2449 (volgens de Hebreeuwse kalender) trouwden Mano en Gamma in de woestijn onderweg naar het heilige land, toen Mano 50 was en Gamma 17. Hun huwelijk was op de 1e van Tishrei, wat ook de geboortedag was van Mano. Zij kozen ervoor om geen kinderen te hebben, en in plaats daarvan wijdden zij hun levens aan hun spirituele werk. Zij leefden allebei zeer lange en volle levens, en stierven samen in de duivelse vuren van de vernietiging van de eerste Heilige Tempel (hun thuis) in Jeruzalem, voor de Babylonische verbanning op de 9e van Av in het jaar 3339 volgens de Hebreeuwse kalender (421 BC volgens de Gregoriaanse kalender).

Mano was 939 jaar oud en Gamma was 906 jaar oud. Hun lichamen waren nooit verbrand. Zij dienden allebei als hogepriesters tot de dag dat zij stierven. Gamma was de hoofdpriesteres (plaatsvervanger van de hogepriester Sarya wat de nieuwe naam/ titel van Mano was in Israël), in het geheim want het was niet geaccepteerd in die tijd dat een vrouw, vooral een niet-jood, zo’n positie van macht had. Gamma was een Egyptische vrouw van de farao’s van de afkomst Fatasol. Zij heeft nooit haar bestemming of haar essentie naar het jodendom veranderd, maar zij maakte deel uit van de nieuwe joodse natie en werd door iedereen hoogst gerespecteerd. Het is belangrijk op te merken dat, ook al hielden Mano en Gamma van elkaar en trouwden met elkaar, hun verbinding en relatie nooit zou zijn geaccepteerd door de farao als zij in Egypte zouden zijn gebleven door Mano’s verleden van het zijn van een Hebreeuwse slaaf en Gamma de kleindochter was van de farao.

Als priesters bereikten Mano en Gamma het vermogen om ongelimiteerde kracht van hogere machten te zien en ervaren, terugvallen, oorlogen en plagen. Zij verkregen het vermogen om de meest machtige mensen van de Joodse natie te zien, ermee te werken, en te vergezellen. Zij maakten ook deel uit van de reis van de joodse natie in het vervullen van zijn bestemming, de hele weg tot zijn neergang op de 9e van Av in het jaar 3339 (421 BC volgens de Gregoriaanse kalender). Zij verborgen religieuze objecten en mystieke/ magische middelen van verschillende soort onder de Dome van de Rock in Jeruzalem, en die technologie is daar nu nog steeds, wacht erop te worden gevonden en in het bewustzijn van de wereld te worden gebracht.

Tussen de verschillende objecten die zijn begraven onder de Heilige Tempel bestaan drie originele Torah’s die waren geschreven door Mozes en zijn assistenten (ik benadruk assistenten). Toen Mano en Gamma uit Egypte vluchtten tijdens de Exodus konden zij de “Magische Staven” meenemen en begroeven deze onder de Heilige Tempel. De Torah was in die dagen geleerd als Oral Torah en niet de Torah die wij nu kennen. Mano en Gamma dienden de natie voor vele jaren, met de kennis die zij in Egypte als priesters hadden verkregen. Zij deden dit volgens de wetten van de joodse religie.

Als Hogepriesters wisten Mano en Gamma hoe te communiceren met dieren via spraak en telepathie. Anderen van het koninklijk paleis, zoals de farao, Roka en Fatahotap konden dit ook. Het laatste favoriete dier van de farao was een leeuw met de naam Chisham (mijn hond in mijn huidige reïncarnatie). Chisham stond Roka, Gamma en Mano heel nabij toen zij kinderen waren in het paleis van de farao. Hun wegen scheidden zich toen zij Egypte verlieten in de periode van “De Grote Verwarring” (Exodus). Chisham was geboren in het jaar 2415 en stierf in het jaar 2450 volgens de Hebreeuwse kalender (1345 BC – 1310 BC volgens de Gregoriaanse kalender).

NA DE EXODUS

Op de 15e van Nissan in het jaar 2448 volgens de Hebreeuwse kalender (1312 BC volgens de Gregoriaanse kalender) verlieten Mano en Gamma, samen met de Hebreeuwen, Egypte en arriveerden bij Mount Sinaï (wat in feite heden ten dage Mount Karkoom is), op de 1e van Sivan. Op de 6e van Sivan in het jaar 2448 (de vakantie van Shavuot) kwam God naar beneden naar Mount Sinaï en sprak de tien geboden uit.

De volgende dag, op de 7e van Sivan ging Mozes omhoog de berg op voor 40 dagen om de tien geboden te krijgen. Mozes kwam naar beneden met de tien geboden (de tabletten) op de 17e van Tammux 2448 en brak ze uit woede kapot, als gevolg van het infameuze gouden kalf verhaal (de zonde van de natie). Mozes ging nog een keer de berg op, op de 18e van Tammuz voor 40 dagen, om te vragen om vergeving en boetedoening voor de zonden van de Hebreeuwen. Hij kwam naar beneden op de 28e van Av. Mozes ging nog een keer de berg op, voor de derde maal, voor nog eens 40 dagen, op de 29e van Av (na zonsondergang) om de tweede set tabletten te krijgen, die nog steeds liggen te wachten onder de Dome van de Rock (de Moslim Moskee in Jeruzalem). Mozes kwam naar beneden van de berg op “The Day of Atonement” (“Yom Hakipurim” in Hebreeuws), volgens de Hebreeuwse kalender op de 10e van Tishrei in het jaar 2449 (bij zonsopkomst) volgens de Hebreeuwse kalender (1311 BC volgens de Gregoriaanse kalender), voor de laatste maal.

Ook al zitten er geen codes in deze geschriften, geef ik je met een bedoeling de details van de data, aangezien deze op een dag belangrijk zullen zijn. Wie de code kent voor het boek “Rays of Light”, evenals de Pyramid Code, zal deze data en details die gebruikt zijn behoorlijk vaak vinden, om hun werk en begrip te kunnen vervolgen.

Het eind van het tijdperk van de farao’s kwam met de Exodus. Toen dit tijdperk aan zijn einde kwam waren de geheimen van het universum, samen met verschillende technologieën, verloren. Onder de gewijde technologieën die verdwenen bevonden zich magneten, lasers, en lichtenergie, die waren gebruikt om de piramides te bouwen. Van dit moment af verviel Egypte en werd uiteindelijk wat het vandaag de dag is: een primitieve en arme natie.

Mijn vader, mijn gids, en mijn Rabbi, Rabbi AA, was de man die de Exodus plande. Hij was ook de geheime helper voor Mozes gedurende de onderhandelingen om de Hebreeuwen vrij te laten uit slavernij en in vrijheid. Mijn vader, tot de dag dat hij overleed, was de rechterhand van Mozes, samen met de rest van de leiders van het leger en de leiders die na hem kwamen. Voor mij was hij een leraar, en met zijn hulp werd ik de hogepriester in Jeruzalem waar noch ik noch mijn vrouw (die zelfs geen Hebreeuw was) deel uitmaakten van de familie van Aaron (de eerste Hogepriester in Israël) of de Levi stam.

HET PRIESTERSCHAP

Aaron, de eerste hogepriester in Israël, was een halfbroer van Mozes. Zijn moeder werd zwanger van een vroegere farao. Aaron was nageslacht van Fatasol die buitenaards waren. Aarons familie waren de oorspronkelijke priesters, maar als gevolg van vermenging gedurende de jaren kunnen wij er niet zeker van zijn dat een hogepriester werkelijk van de Aaron familie is of van de Levi stam.

In de afgelopen paar jaar heb ik mensen ontmoet en herkend van mijn eerste incarnatie. Ik herinner mij niet altijd alles de hele tijd. Om redenen die mij onbekend zijn komt en gaat de herinnering. Eliezer de hogepriester (Yoni Cohen in mijn huidige reïncarnatie) verving zijn vader Aaron na zijn overlijden. Ik, Sarya, de zoon van Amram van de Menashe stam, verving hem als de hogepriester na zijn overlijden. Er waren hoofdpriesters die onder mij werkten als plaatsvervangers. Eliezers jongere broer, Nadav (Rami Levi in mijn huidige reïncarnatie) nam niet zijn natuurlijke plaats in als de volgende hogepriester na het overlijden van zijn broer Eliezer. Dit was zelfs nog vreemder aangezien Eliezer (Yoni Cohen, in mijn huidige reïncarnatie) zelf geen biologische kinderen had, maar hij had kinderen geadopteerd die nooit de volgende zouden worden in de lijn voor de hogepriester positie. Nadav werd de hoofdpriester onder mijn commando, en hij was verantwoordelijk voor het letten op de Heilige Tempel. Hij kreeg niet de rol als de hogepriester omdat mijn vader in die tijd (Rabbi AA) ervoor zorgde dat ik de rol als hogepriester kreeg. Vandaag de dag kunnen sommige mensen dat zien als een daad van misleiding en een politieke misdaad, maar dat is hoe de dingen in die tijd werkten.

Amram voelde dat zijn zoon meer geschikt was om de hogepriester te zijn, vooral aangezien hij het Baraka proces had ondergaan, en bovennatuurlijke krachten bezat, samen met kennis van de geheimen van het universum waar maar zeer weinigen het geluk hadden om deze te ontvangen. Nadav overleed korte tijd later (zo’n 10 jaar) en was toen vervangen door Aarons kleinzoon Pinchas. Dit is om te laten zien dat gedurende honderden jaren de hogepriester niet van de Cohen familie was of van de Levi stam, zoals de rest van de hogepriesters en Mozes waren. Daar bovenop was Sarya’s vrouw, Gamma, die niet alleen niet-joods was maar een farao buitenaardse van de Fatasol dynastie, in het geheim diende als hogepriesteres.

Kortom, het hele priesterschap was een farce. Deze informatie zal een revolutie ontketenen in vele basis Joodse tradities, evenals zijn geloofssysteem. Er is niets nieuws onder de zon. Wat was, zal zijn, en wat zal zijn was het al.

LEGER

De secretaris van Defensie van de farao was een man die de farao heel nabij was en heel loyaal. Zijn naam was Satis (Orly in mijn huidige reïncarnatie). Hij was een groot strijder.

Terzijde: het symbool van het leger en het symbool van de farao’s was de adelaar. De adelaar werd door de farao’s geregeerd net zoals veel andere dieren in het paleis. Het adelaarssymbool scheen op gebouwen, wapens, en ook op strijdhelmen. In de huidige tijd is de adelaar het symbool van landen als de United States en Duitsland, en zelfs nazi-Duitsland tijdens het regime van Hitler. De adelaar wordt gevonden op veel regeringsgebouwen en verschillende monumenten in de wereld van vandaag.

Satis was groot, edel en knap. Hij had verschillende vrouwen en veel kinderen. Een van zijn kinderen was Maharba (Abraham in mijn huidige reïncarnatie). Sinds zijn kindertijd maakte hij ook deel uit van de hogepriesters. Ook al was hij van de Fatasol dynastie, en ik was een Hebreeuwse slaaf, werden we dikke vrienden. Zijn vader mocht mij ook erg graag en we waren altijd samen aan het studeren of aan het werken. Uiteindelijk voltooiden we allebei het Baraka proces en werden onder priesters onder de supervisie van Fatahotap. Onze wegen scheidden zich toen ik uit Egypte wegvluchtte met mijn vrouw, mijn vader, en de rest van de Hebreeuwen tijdens de Exodus.

Een andere persoon die ik al vele jaren ken in mijn huidige reïncarnatie is Shula, de dochter van “Adam”. Shula was Yehoshua, de zoon van Noon in haar eerste incarnatie. Yehoshua’s vader was Noon die nu “Adam” is in mijn huidige reïncarnatie. Yehoshua was de zoon van mijn tante, wat hem mijn eerste neef maakte. Hij was van mijn leeftijd en wij groeiden samen op als de kinderen van Hebreeuwse slaven totdat ik was weggenomen uit het huis van mijn ouders. Yehoshua bereikte zeer hoge plaatsen in de Hebreeuws Joodse leidende klasse als een Joodse militair en was heel close met Mozes, Aaron de hogepriester, en ook met mijn vader Amram (Rabbi AA). Amram controleerde alles en iedereen achter de schermen in die tijd, zonder dat iemand dat wist of begreep. Vandaag de dag is het heel amusant om over na te denken. Ik probeer uit te vogelen waar Amram zijn vele talenten en krachten in die tijd vandaan had. Een vraag komt op in mijn hoofd: is het mogelijk dat Rabbi AA, met al zijn reïncarnaties en talenten in feite een buitenaardse was, Fatasol, die onder ons leefde gedurende duizenden jaren in verschillende vermommingen?

MOZES

Potiphar, de oudste dochter van de farao, voedde Mozes op, en die onderging ook het Baraka proces onder de supervisie van Fatahotap. Dit is hoe Mozes zijn bovennatuurlijke krachten en spirituele talenten verkreeg om te communiceren met hogere en hoogste machten. Zoals de farao’s in het Koninklijk Paleis had Mozes magische krachten. Ik vond dat Mozes een zeer stoere en wrede, maar briljante man was met een speciaal talent voor leiderschap. Iedereen was bang voor hem, maar ook respecteerde iedereen hem.

Hij escorteerde ongeveer 3.000.000 mensen uit Egypte naar Israël, in een reis die ongeveer 10 jaar vergde (in tegenstelling tot de 40 jaar zoals in de Torah is geschreven). Weet dat ze dezelfde reis konden maken in minder dan een half jaar. De reden waarom Mozes de reis naar Israël veel langer liet duren was om de oude generatie kwijt te raken en hun slavenmentaliteit, terwijl hij tegelijkertijd de nieuwe generatie voorbereidde op een nieuw en krachtig leven met een andere set van waardes als een vrije natie.

In de eerste 49 dagen, totdat ze Mount Sinaï bereikten, overleed een derde van de mensen wat voornamelijk kwam door de intense hitte van de Sinaï woestijn. De overledenen bestonden voornamelijk uit oudere mensen. Een ander significant aantal mensen overleed tijdens de volgende jaren als gevolg van een onbegrijpelijke ziekte, en nog weer 250.000 werden uitgeroeid naar opdracht van Mozes door hun verraad in de hoogste macht. Deze uitroeiing kwam door het fameuze verhaal bekend als de Gouden Kalf. Het verschil is dat in plaats van de 24.000 mensen die zijn afgeslacht zoals beschreven in de Torah, Mozes de uitroeiing verordonneerde van 250.000.

Gaande de reis zijn veel meer mensen gedood. Velen waren ook vermoord door verschillende stammen die hen onderweg naar Israël aanvielen. Niemand werd begraven op de weg naar het Heilige Land, anders dan Mozes en Aaron de hogepriester. Lichamen werden hetzij achtergelaten, of soms verbrand. Echte Joodse begrafenis begon pas nadat de joden in Israël waren gearriveerd. De joden kwamen in Israël aan zonder Mozes. Het waren zo’n 1,5 miljoen mensen (inclusief de berekening van de toename in bevolking door de voortplanting binnen de 10 jaar periode). De meesten van de mensen waren jong, zoals gepland.

REFLECTEREN OP MIJN VERLEDEN

Terwijl ik mijn herinneringen van mijn eerste incarnatie opschrijf, duik ik dieper in mijn ziel, en veel herinneringen uit het verleden komen naar boven. Want, langer dan 900 jaar leven, geeft veel verhalen en herinneringen. Ik herinner mij niet een groot deel daarvan, maar wat ik mij herinner, voor het grootste deel, is onbelangrijk voor mij en voelt niet aan als een issue dat enige impact heeft op mijn huidige pad en leven. Ik koos ervoor om niet ontelbare verhalen op te schrijven die alleen voor mij van belang zijn en die op dit moment niet significant zijn. Door in de kleine details te gaan wordt ik meegenomen in diepe plekken binnenin mijzelf hetgeen het onnodig moeilijk voor mij maakt. Het maakt ook dat ik mij loskoppel van mijn huidige zelf en mijn huidige omgeving. Ik voel ook dat het mijn huidige werk beïnvloedt, en mijn missies binnen de TLS.

Ik heb mijzelf onlangs een nieuwe missie opgelegd die vitaal is om onze huidige wereldsituatie te verbeteren. Ik kan niet over deze missie spreken aangezien het nu actief is, zeer gevaarlijk, en een resultaat is van de slecht willende krachten die in onze wereld opereren. Ik probeer dat de herinneringen uit mijn verleden zich niet mengen in mijn werk, maar zij dringen dagelijks binnen. Ik wil en zal niet falen. Zeker niet nu, en niet in de situatie waar wij nu in zitten. In mijn opinie staan er buitengewone en significante gebeurtenissen te gebeuren die de toekomst voor ons allen zullen beïnvloeden, en ik zou aan de positieve kant van de vergelijking willen zijn. Falen is nu geen optie. Noch ik, noch mijn familie, kan het zich permitteren om te falen op dit moment. Ik voel ook dat ik werd meegevoerd en dat ik te veel informatie zou kunnen vrijgeven, hetgeen niet is wat mijn superieur (Rabbi AA) bedoelde toen hij mij de permissie en grote privilege gaf om deze afgelopen 10 jaar op te schrijven. Het is voor mij moeilijk om toe te geven, maar ik heb er spijt van dat ik niet naar Rabbi AA heb geluisterd in de tijd dat hij vroeg en erop stond dat ik alles documenteer en opschrijf. Als ik naar zijn advies had geluisterd zouden er nu tenminste 10 (zo niet meer) delen van “Rays of Light” zijn met een overvloed aan mystiek en inzichten die op een dag van dienst zouden zijn voor de gehele wereld.

DE HEILIGE TEMPEL

De eerste Heilige Tempel was gebouwd door Koning Solomon in het jaar 2929 volgens de Hebreeuwse kalender (831 BC volgens de Gregoriaanse kalender). De eerste Heilige Tempel was gebouwd in ruwweg zeven jaar, en was er gedurende 410 jaar voordat hij werd beroofd, verbrand en vernietigd door de Babyloniërs in het jaar 3339 volgens de Hebreeuwse kalender (421 BC volgens de Gregoriaanse kalender). Aangezien de constructie van de tempel heel duur was financierde koning Solomon zijn constructie door het opleggen van zware belastingen op de mensen.

De tempel was geconstrueerd met verschillende materialen zoals lokaal gesteente en stenen, bomen (zoals ceder en cipres), en metalen (zoals koper en, vooral, goud wat het meeste van de interne structuur bedekte). Het begin van het idee om de Heilige Tempel te bouwen kwam van koning David. Zijn initiële intentie was om een huis te bouwen om God te dienen, maar het veranderde in een ego gedreven proces dat ook werd gebruikt om meer belastingen binnen te halen. Corruptie, zoals vandaag, was bijna overal. Koning David was bezet met oorlogen, politieke issues, economische issues, en persoonlijke problemen, waardoor hij niet zijn droom kon realiseren en de eerste heilige tempel bouwen.

Koning Solomon, de zoon van Koning David, manifesteerde het idee van de eerste Heilige Tempel, maar het kwam de mensen van de natie op een hoge prijs te staan. De eerste Heilige Tempel bestond uit drie hoofd delen. De centrale hal (de welkomsthal) was het eerste deel van de Heilige Tempel. Het tweede deel van de tempel was de hoofdtempel die de Menorah bevatte en het hoofdaltaar waarop wierook werd gebrand, en waar dieren werden geofferd (er waren verscheidene altaren in verschillende plekken geplaatst binnen het tempelcomplex). Het derde deel van de tempel stond bekend als het Heilige der Heiligen waarbinnen de Ark of the Covenant, samen met de Kruvim, zich bevonden. De Kruvim waren van goud gemaakt (ik weet niet waarom ze nu nog steeds Kruvim worden genoemd). Het waren relatief kleine beelden vergeleken met de afmeting van het Heilige der Heiligen en de tempel zelf. De beelden waren half adelaar en half mens. Een van de Kruvim was mannelijk (met een mannelijk menselijk lichaam) en de andere was vrouwelijk (met een vrouwelijk menselijk lichaam). Dit getuigt van een soort van vreemd werk of zelfs een soort van afgoderij binnen de tempel zelf, hetgeen een volledige contradictie is met het basis geloof van de joodse mensen.

[in de volgende tekst komen bijzondere tekens voor die ik zal aangeven als (…), raadpleeg de oorspronkelijke pdf voor deze tekens]

Het Heilige der Heiligen, ook bekend als “Dvir” (…) of “the Dvir” (…) stond op wat wij vandaag kennen als “De Funderingssteen” (Even Ha’shetiya; (…)) binnen de Dome of the Rock zoals wij het vandaag kennen. De funderingssteen was gebruikt als een stand voor de “dvir”. Offers werden gemaakt en de wierook werd gebrand op de funderingssteen (Even Ha’shetiya; (…)). De funderingssteen had, en heeft nog steeds, een zeer krachtige energie en krachten, en zijn geografische locatie is het energiecentrum van onze planeet, evenals het energiecentrum van het universum als een geheel. De oorsprong van de naam “Even Ha’shetiya” (de funderingssteen) is gebaseerd op de essentie van de term “founded” (vertaald vanuit Hebreeuws) wat betekent dat de oorsprong van de creatie van energie en schepping zelf kwam uit deze geografische locatie.

De plek zelf is extreem energetisch rijk. In een rechte lijn, diep ondergronds, zijn de contents van het Heilige der Heiligen die zich daar tot de dag van vandaag bevinden. De kamer waarin deze items zijn verborgen was, zoals de rest van de tempel, ontworpen en gebouwd door Koning Solomon. Een korte tijd voor de vernietiging van de eerste Heilige Tempel verordonneerde Koning Josiah om alle heilige content van het Heilige der Heiligen te verplaatsen/ op te bergen/ verbergen in de verborgen kamer. Dit werd uitgevoerd door Mano en Gamma met de intentie dat geen van deze heilige items in handen zouden vallen van enige niet-jood die de tempel zou willen vernietigen.

Alleen de hogepriester mocht het Heilige der Heiligen binnengaan, eenmaal per jaar (tijdens de “Day of Atonement”, ook bekend als “Yom Kippur”). Echter, de hogepriester en zijn assistenten zouden daar vaker naar toe gaan (niet alleen op de Day of Atonement). Koning Solomon zou daar tijd in isolatie doorbrengen voor het doel van spirituele verheffing. Hij zou zelfs het Heilige der Heiligen gebruiken als een plek om te lezen en te schrijven.

Mijn kennis en mijn herinneringen betreffende koning Solomon en zijn vader nemen mij terug naar het verleden. Het is een zeer vreemd gevoel. Ik kende hen en ook hun erfgenamen heel goed. Als een hogepriester was ik hun adviseur, hun dokter, en ik durf te zeggen zelfs hun psycholoog. David en Solomon, die de oprichters waren van de eerste Heilige Tempel, waren heel sterk en heel slim, maar zeer corrupt van nature. Zij waren hebberig, machtig, en gerespecteerd. Hun persoonlijke levens waren in opperste chaos en als een familie van adel zou ik hen beschrijven als een disfunctionele. Binnen de familie zelf was er incest, verkrachting en verschillende moorden. Er waren ook oorlogen over macht en nalatenschap. Er was verraad tussen alle leden van de familie, van de grootouders tot de kleinkinderen en al hun nakomelingen.

David en Solomon hielden hun koninkrijk in stand door het vermoorden van elk mogelijk regime. Tijdens het grootste deel van zijn regering was David bezet met verschillende oorlogen. Tot zijn eer praktiseerde Solomon (zijn zoon) vrede en rust en vrijwel geen oorlog of tegenstand, behalve in zijn eerste jaren.

Koning David leefde zo’n 70 jaar. Hij regeerde de mensen met een sterke hand. Hij veroverde veel land en breidde zijn koninkrijk uit. David was heel knap; echter, hij was klein en had rood haar. Hij stond bekend als een impulsief, plezierig, slim, maar zeer wreed en corrupt persoon. Hij had veel vrouwen en minnaressen en een grote hoeveelheid kinderen en nakomelingen.

Aan de andere kant was zijn jongste zoon, Koning Solomon, tot koning gekroond op de leeftijd van 12, tot zijn dood op de leeftijd van 52. Hij was lang en knap. Hij was een koning die minder oorlogen kende, maar ook zijn leven leefde me absolute chaos. Hij stond bekend als een wijs man. Hij had ook ontelbare vrouwen en minnaressen, en uiteraard ontelbare kinderen en nakomelingen. Om zijn regering en dominantie in het koninkrijk te verzekeren, ook al was hij het jongste kind van Koning David, moest hij zijn broer en wat van zijn adviseurs en vrienden vermoorden die de oudere kinderen van Koning David steunden.

Ik vind het grappig dat de joodse en christelijke tradities wachten op de Messiah die moet komen van de familie van Koning David. Jezus werd al als deel van de Koning David familie beschouwd, en was al een messiah voor de christenen. De joden wachten nog steeds op dezelfde messiah van de familie van Koning David. Het is allemaal onzin en sprookjes. Dat God ons allen moge helpen als de messiah inderdaad zal komen van zulk een disfunctionele familie. Ik hoop dat de dagen van de messiah nabij zijn, en wanneer hij arriveert bid en hoop ik dat hij puurder is, meer heel, meer liefdevol, en meer verlicht.

Het is belangrijk voor mij om de lezer te informeren dat Koning Solomon “Adam” is in mijn huidige reïncarnatie en Koning David is Tova in mijn huidige reïncarnatie, die de nicht is van “Adam”. Natuurlijk waren sommige van hun vrouwen, minnaressen, kinderen en kleinkinderen zielen die ik nu ken als deel van mijn zielsfamilie en een paar goede vrienden, maar er is nu geen noodzaak om daar in detail op in te gaan.

ABRAHAM & SARAH

Voordat ik verderga met de inzichten van de Pyramid Code, zou ik een verhaal van mijn eerste incarnatie willen delen dat mij dicht aan het hart staat. In het jaar 3000 volgens de Hebreeuwse kalender (760 BC volgens de Gregoriaanse kalender) was Sarya de hogepriester (van mijn eerste incarnatie) 600 jaar oud. Het was niet gebruikelijk in die tijd om een verjaardag te vieren. De meeste mensen wisten zelfs niet wanneer zij waren geboren, en als zij dat deden zouden zij daar nauwelijks enige opmerking over krijgen. Er waren niet te veel mensen die zo’n hoge leeftijd bereikten. In mijn opinie bereikten Sarya en Gamma deze leeftijd door het Baraka proces waar zij doorheen gingen, samen met hun diepe kennis van de geheimen van creatie. Zij gebruikten deze kennis in hun persoonlijke levens, en in hun werk als priesters. Zij leefden ook een heel schoon vegan levensstijl, net als de rest van de farao’s. Als zij niet waren bezweken op de 9e van Av in het jaar 3339 volgens de Hebreeuwse kalender (421 BC volgens de Gregoriaanse kalender) in de vernietiging van de eerste Heilige Tempel, zouden zij hoogstwaarschijnlijk meer dan 1000 jaar zijn geworden.

De farao’s en de hogepriesters vermeden in het algemeen seksuele geslachtsgemeenschap, tenzij het hun intentie was om te reproduceren. Fysieke liefde en paren vond af en toe plaats volgens de normale manier zoals wij dat nu kennen, maar voor het meest voerden zij het uit middels meditatie en telepathie, met vrijwel geen fysiek contact behalve voor het vasthouden van handen en, in sommige gevallen, het aanraken van benen. Hogepriesters zouden ook paren door het aanraken van voorhoofden. Op deze manier paren behield de essentie van hun lichamen in het fysieke. Het behield ook hun interne energie, wat het geheim was van hun vitaliteit voor hun spirituele werk. Dit is de reden waarom de meesten van hen zulke lange levens zouden hebben vergeleken met ons nu. Heel weinig mensen wisten echt hoe oud Mano en Gamma waren aangezien zij hun leeftijd geheim hielden. De mensen van de joodse natie aanbaden Gamma en Sarya, aangezien zij ouderlingen en priesters waren. De mensen van de natie hielden van hen en omgekeerd.

Een dag in Jeruzalem, in de vakantie van Shavuot, benaderde een jong stel Sarya. Hun namen waren Abraham en Sarah (dit heeft geen verband met de Abraham en Sarah uit de bijbel). Abraham was ruwweg 30 jaar oud en Sarah was net onder 25 jaar oud. Zij hadden het privilege om de hogepriester privé te ontmoeten (wat niet gebruikelijk is) door de relatie van de hogepriester met Sarahs vader die een hoogst gerespecteerd en goed verbonden man was. De vader verzocht om hulp voor zijn dochter. Zij kwamen met de hoop om een zegen te krijgen en hulp, aangezien zij al tien jaar waren getrouwd en nog steeds geen kinderen konden krijgen. Abraham vroeg om toestemming om een tweede vrouw te huwen, en samen vroegen zij om hulp om zwanger te worden (toegevoegde huwelijken voor een man was iets dat in die dagen was toegestaan zo lang als de vrouw daar geen bezwaar tegen had en de Rabbi van de gemeenschap instemt). Sarah had heel veel bezwaar. Zij had kracht en invloed door de status van haar vader in de gemeenschap. Haar echtgenoot Adam stond op een tweede vrouw, maar ging niet in tegen de zegen.

Sarya, de hogepriester, glimlachte in zichzelf omdat hij de zielen van Abraham en Sarah herkende van hun eerdere reïncarnaties, echter was het niet juist of wijs om dat op dat moment te vertellen. Abraham was Mer (mijn vrouw in mijn huidige reïncarnatie) en Sarah was Roka (Tina in mijn huidige reïncarnatie). De zegen die het stel van de hogepriester ontving hielp enorm, en binnen een korte periode gaf Sarah geboorte aan een tweeling, twee dochters. De ene was genoemd Phirchia (Fara van de eerdere reïncarnatie; Tova in mijn huidige reïncarnatie) en hun tweede dochter heette Shir (Yehoshua de zoon van Noon, van de eerdere reïncarnatie; Shula in mijn huidige reïncarnatie). Naast de zegen die zij van de hogepriester ontvingen moesten zij ook door een algemene (fysieke en mentale) reiniging gaan wat een zuiver vegan levensstijl inhoudt. Op de leeftijd van ongeveer 35 was Sarah al een moeder van 8:

 • Ezekial (Maharba van mijn eerdere incarnatie; Abraham in mijn huidige reïncarnatie)
 • Moses (farao van mijn eerdere incarnatie; Vicky in mijn huidige reïncarnatie)
 • Hezekiah (Satis van mijn eerdere incarnatie; Orly in mijn huidige reïncarnatie)
 • Chaya (Aharon, de hogepriester van de fatasol dynastie in mijn eerdere incarnatie)
 • Nadav (Nadav, de hoofd priester in mijn eerdere incarnatie; Rami Levi in mijn huidige reïncarnatie)
 • Eliezer (Eliezer, de hogepriester van mijn eerdere incarnatie; Yoni Cohen in mijn huidige reïncarnatie)

Sarah en Abraham leefden een goed leven. Als ik het goed heb leefden zij tot ruwweg de leeftijd van 80 jaar oud. Zij waren altijd en zijn nog steeds deel van mijn zielsfamilie. De familievriendschap tussen Sarya, Gamma, en het jonge stel werd in de loop van de jaren zelfs sterker. Dit veroorzaakte wat ongemak voor Sarya en Gamma vanwege het feit dat zij de waarheid kenden achter het priesterschap; het feit dat zij de plaats innamen van de hogepriesters en dat zij niet van de Levi stam waren of deel van de nazaten van Aaron de hogepriesters en zijn familie.

Dit was een kleine, maar toch grote leugen in de ogen van Sarya en Gamma in die tijd. Er zijn veel verstoringen en conflicten tussen het ware verhaal en het officiële historische verhaal, wat iets is dat mij persoonlijk nu wat ongemakkelijk maakt, maar daar zal ik later op in gaan. Ik moet het feit benadrukken dat deze incarnatie extreem lang was, heel interessant, en vol met liefde, opwinding, opschudding en veel hobbels op de weg.

Nieuwe rectificaties (“Tikkun” in het Hebreeuws) waar ik doorheen ging in andere reïncarnaties hebben geen betekenis vergeleken met deze incarnatie, echter, ik neem aan dat het de manier is van de wereld, vooral de spirit wereld. Met alle kennis en ervaring vraag ik mij altijd af aan het eind van de dag…. Waarom? Hoe? Wanneer? Wat zal gebeuren in de nabije en verre toekomst?

Hoe meer ik weet, zie, en leer, temeer ik mij realiseer dat ik niets weet of begrijp, en dat wij maar een druppel zijn in de gehele oceaan.

— wordt vervolgd — Link naar het 1e deel van het volgende hoofdstuk: The Pyramid

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 25 september 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , ,

The Pyramid Code – Introductie en een deel van de 1e incarnatie, 24 september 2020

Eerder deze week heb ik de samenvatting geplaatst van een gesprek waarin Jason Shurka uitleg geeft over The Pyramid Code, The Light System (TLS), en zijn rol bij dit alles. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2020/09/22/belangrijke-info-jason-shurka-over-the-light-system-tls-geredde-kinderen-en-the-pyramid-code-september-2020/

Dit is de link naar de video en dit is de link naar de website van Jason Shurka. Met deze link download je de Engelstalige pdf The Pyramid Code en met deze de Hebrew pdf).

Hier is de link naar de vertaling van het voorwoord door Jason Shurka, en de inhoudsopgave van The Pyramid Code. Hieronder het volgende vertaalde deel.

THE PYRAMID CODE

INTRODUCTIE

Eindelijk, na een lange tijd had ik van mijn superieuren toestemming gekregen om mijn eerste incarnatie te beschrijven, en de reïncarnatie van mijn zielsfamilie van het jaar 2448 in de Hebreeuwse kalender (1312 BC volgens de Gregoriaanse kalender). Zoals altijd komt permissie van mijn superieuren bij de TLS (The Light System) met meer voorwaarden. Deze keer was de voorwaarde dat ik in toevoeging bij de beschrijving van mijn eerste incarnatie ook moet schrijven over de Pyramid Code (kennis, wetenschap en mystiek van de piramides), naar mijn beste vermogen, maar zonder het vrijgeven van de operationele codes. Het is moeilijk voor mij om zelfs maar te geloven dat dit gebeurt, en het is zelfs nog moeilijker om te begrijpen waarom zij dit zouden willen zonder de code. Ik begrijp er de logica niet van om dit op te schrijven zonder de code. Want de code zou de ware essentie vrijgeven van de informatie die bestaat binnen dit document, en het zou het de lezer mogelijk maken om een enorme hoeveelheid heilige wijsheid, kennis en informatie te verkrijgen.

Toch vroeg Rabbi AA dat ik het schrijf zonder de codes, hetgeen de reden is waarom ik het doe, ook al begrijp ik niet de reden die hierachter zit. Alhoewel ik niet de reden begrijp om het zo te doen, ben ik nog steeds dankbaar voor de gelegenheid. Ik zal mijn best doen om mijn reïncarnaties te beschrijven en ik zal proberen de essentie van de Pyramid Code uit te leggen met de hoop dat mijn geheugen mij niet bedriegt. Als eerste zal ik beginnen met mijn persoonlijke verhaal van mijn eerste incarnatie van 2448, maar het is mijn plicht om daarvoor eerst kort uit te leggen wat zich in mijn leven in de laatste paar jaren heeft afgespeeld sinds 29 januari 2010 tot vandaag. [medio 2020]

REIS IN DE SPIRIT WERELD

Om een reden die voor mij niet bekend is begon mijn reis op 29 januari 2010 in de spirit wereld. Het is een reis die ik niet kan uitleggen en heel verwarrend voor mij is, vooral in dat stadium van mijn leven. In die tijd was ik een normaal persoon, getrouwd, kinderen; een wereldlijke jood die behoorlijk ver af stond van het bewustzijn van de spirit wereld. Ik zou mijzelf niet hebben beschreven als een atheïst, een hogepriester, noch een paus. Ik was vooral een wereldlijke en traditionele joodse man.

Verschillende mensen, zielen, wezens, en grote spirits stormden mijn leven binnen zonder enige voorafgaande waarschuwing. Ze werden de gidsen van mijn pad in het begin van mijn spirituele reis. Ik begreep in die tijd niet wat er gebeurde. In was in een heel andere wereld gelokt, en door mijn nieuwsgierigheid werd mijn hele leven op zijn kop gezet. Ik had er geen benul van door welk proces zij mij lieten gaan, en uiteindelijk ging ik deel uitmaken van een ongelooflijke, geheime, wereldwijde, spirituele organisatie. Ik werd getraind en relatief snel geaccepteerd in de organisatie (ook al werd ik nooit een officieel lid).

De meest opmerkelijke persoon in die tijd was Rabbi AA, die feitelijk de chef spiritueel leider was. Er waren honderden, zo niet duizenden mensen die werkten onder zijn supervisie. Boven hem (naar mijn gelimiteerd begrip) was een Wezen dat ik ken van mijn huidige reïncarnatie als “Adam”. Ik ontmoette hem voor het eerst toen ik 28 jaar oud was, in New York. Ongeacht zijn hoge leeftijd en het feit dat hij in feite mijn grootvader kon zijn, was onze verbinding onmiskenbaar. We werden relatief snel vrienden, en door onze relatie werd mijn leven getransformeerd. Ook al woonde hij in Israël bleven wij in dicht contact, tot zijn dood in 2002. “Adam” verscheen terug in mijn leven in 2010 middels een droom die mijn leven voor altijd veranderde. Hij is in feite degene die mij introduceerde bij Rabbi AA en uiteindelijk bij de TLS organisatie.

THE LIGHT SYSTEM (TLS)

TLS (The Light System) is een undercover organisatie, met branches in elke hoofdstad in de wereld, en die al duizenden jaren bestaat. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat informatie over de TLS wordt gepubliceerd (de TLS heeft vooraf toestemming gegeven). De organisatie bestaat uit ruwweg 7.000 geïnitieerde agenten, waarvan sommigen zeer bekende personen zijn in de huidige wereld (niet alle geïnitieerde agenten zijn mens). De organisatie bevat alle rassen, religies, geslachten en leeftijden.

De TLS voert zowel fysieke als energetische/ spirituele taken uit in elk onderwerp, laag, dimensie, en geografische locatie in het universum (niet alleen Aarde). De taken zijn in de meeste gevallen complexe groepsoperaties. Echter, er waren momenten waar ik op een missie werd gestuurd zonder enige back-up of ondersteuning.

TLS bezit extreem hoge en krachtige technologie die alle wetten van fysica tart die publiek bekend is in de moderne wetenschap. Het ultieme doel van de organisatie is om de mensheid als een geheel naar een nieuw niveau van inzicht en bewustzijn te brengen.

TLS werd mijn familie en mijn thuis. Ik begon een dubbelleven te leiden, en de meeste van mijn missies en activiteiten zijn in het geheim uitgevoerd. Alles wat ik leerde, al alles dat ik deed, werd geheimgehouden voor iedereen, inclusief mijn nabije vrienden, mijn vrouw en mijn kinderen. Terwijl de tijd voortging ontving ik meer kennis, leerde meer, en begreep meer als ik vreemde, en af en toe, gevaarlijke rollen en missies uitvoerde, tot aan de dag van vandaag. De organisatie bestaat uit mensen die werken in het fysieke rijk, en mensen zoals ikzelf die zijn gerekruteerd voor missies van spirituele natuur.

RAYS OF LIGHT [stralen van Licht]

Ik heb ontelbare ontmoetingen met Rabbi AA en de mensen van TLS gedocumenteerd, en in de loop van de tijd zijn deze documenten samengebracht in een gedrukt boek bekend als “Rays of Light”. Het boek bevat een brede range van informatie en wijsheid die veel topics behandelen. Het bevat ook een behoorlijk grote hoeveelheid van persoonlijke informatie over mijzelf, evenals een aantal andere mensen die mij heel nabij zijn, inclusief mijn vrouw en mijn familie. Als gevolg van de sensitieve en persoonlijke informatie die in “Rays of Light” is opgenomen ben ik huiverig om het boek te publiceren, ook al hebben alle leden van de TLS, inclusief Rabbi AA, er bij mij ontelbare malen op aangedrongen om dat te doen.

Ondanks mijn aarzeling en weerstand om het boek te publiceren, is het mij duidelijk geworden dat het boek uiteindelijk zal worden gepubliceerd voor de massa. Op dit punt geef ik er gewoon de voorkeur aan dat het wordt gepubliceerd na mijn dood. Echt, ik wil niet moeten omgaan met alle vragen, evenals de grote druk, die op mijn weg zal komen nadat het boek is gepubliceerd. Het boek is – ook – gecodeerd met een code die maar bij enkelen bekend is. De code van “Rays of Light” is veel minder gecompliceerd en makkelijker te begrijpen dan de Pyramid Code. Zonder de code zal een gewoon persoon niet in staat zijn om alle inzichten en conclusies die in het boek staan eruit af te leiden. Daarom zie ik niet het doel om het boek te publiceren zonder zijn opgenomen code.

Ook al ben ik er zeker van dat het boek zonder de code veel mensen kan helpen, ben ik verplicht om mijzelf, degenen naast mij, en mijn geliefden, te beschermen. Ik ben bang dat de informatie in het boek mij en degenen die mij nabij staan kan schaden.

Ik weet zeker dat in de niet zo verre toekomst het universum en vooral de Aarde nieuwe inzichten zullen krijgen en een nieuw niveau van bewustzijn. Dit nieuwe niveau van bewustzijn zal behoren tot de natuur en het universum in het algemeen. Als eenmaal dit nieuwe niveau van bewustzijn is bereikt, zal het iedereen de mogelijkheid geven om de code van dit boek te ontdekken, samen met veel andere boeken die zijn gebaseerd op codes, zoals de Torah en de Zohar. In de tussentijd zie ik geen reden om informatie vrij te geven die, in mijn ogen, onvolledig is. Daarom zal ik het vrijgeven van “Rays of Light” afhouden totdat ik permissie heb om het te publiceren met de codes.

MIJN ORDERS

Op 6 februari 2020 kreeg ik duidelijke instructies, als deel van mijn opdracht, om te documenteren wat op dit moment voor je staat. Ik schrijf met een opgewonden maar zwaar hart. Ik heb gemengde gevoelens. Aan de ene kant ben ik heel blij en dankbaar voor de gelegenheid om mijn eerste incarnatie te beschrijven, maar aan de andere kant begrijp ik niet waarom ik daarbij ook de essentie van de Pyramid Code moet beschrijven.

Zoals ik eerder heb gezegd voel ik dat het weinigzeggend is zonder de code, en het kan heel moeilijk zijn om te begrijpen. Ik weet dat op een dag de code zal worden vrijgegeven en het zal deel uitmaken van het collectieve bewustzijn en begrip van het gehele universum. Dus, waarom het niet dan opnemen en beschrijven? Waarom vandaag? Ik begrijp het niet.

Dit gaat heel moeilijk worden en zal een grote hoeveelheid concentratie vergen, maar uiteraard, als deel van het systeem, zal ik gehoorzamen aangezien ik van Rabbi AA de orders heb gekregen om het te doen. Ik ben er niet zeker van of aan het eind van dit schrijven ik bereid ben om wat is geschreven met iemand te delen, zelfs met degenen die mij nabij staan. Ik zal het besluit nemen wanneer het klaar is. Als altijd gaf de TLS mij het recht om te kiezen of ik al dan niet bereid zal zijn het te publiceren. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om het te publiceren na mijn dood, en ik heb een gevoel dat deze missie op enig moment zal terugvallen naar mijn geliefde vriend Jason.

Over de jaren heb ik geleerd dat leven een voortdurend avontuur is dat oneindig is, zonder begin of einde. Ik heb geleerd dat leven feitelijk een oneindig ZIJN is, een prachtig ZIJN, een dat plaatsvindt middels verschillende bewustzijnen en verschillende zielen, terwijl het een oneindige ziel blijft.

Ik heb zelfs geleerd en ervaren de taal van de spirit wereld. Ik leerde wat spirit en energie echt zijn. Ik had het privilege om ware en onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Ik wacht op het eind van het tijdperk van Licht (het tijdperk waar wij vandaag in zijn) en op het begin van het tijdperk van Liefde, hetgeen onze collectieve bestemming is. Dit zou zelfs kunnen plaatsvinden in onze huidige reïncarnatie.

In de rest van dit document zal ik mijn best doen om de authentieke stijl van taal van Rabbi AA aan te houden, zoals het is gedocumenteerd in “Rays of Light”.

MIJN EERSTE INCARNATIE

In mijn huidige reïncarnatie ben ik Moshe, de zoon van Rivka. Dit is mijn 69e reïncarnatie sinds ik naar deze Aarde ben gekomen. Ik was, en ben nog steeds, op mijn reis naar mijn oneindige bestemming.

In mijn eerste incarnatie (en mijn langste) was ik geboren op de 1e van Tishrei in het jaar 2400 volgens de Hebreeuwse kalender (1360 BC volgens de Gregoriaanse kalender) en ik verliet deze wereld op de leeftijd van 939 jaar oud op de 9e van Av in het jaar 3339 (421 BC volgens de Gregoriaanse kalender), tijdens de vernietiging van de eerste Heilige Tempel.

Ik was de zoon van twee Hebreeuwse slaven, Rina en Amram. We maakten allen deel uit va de Hebreeuwse slaven die de farao’s van die tijd moesten dienen. Ik was geboren tijdens de heerschappij van de laatste farao in een dynastie die meer dan 1.000 jaar heeft geduurd in Egypte. De farao’s regeerden of geheel Afrika en een paar andere delen van de wereld voor een hele lange tijd.

Ik besteedde het meeste van mijn leven in het Heilige Land (Israël) nadat ik met alle Hebreeuwen tijdens de Exodus – ook bekend als de periode van “De Grote Verwarring – ben weggegaan. Ik gebruik het woord “Hebreeuwen” omdat wij nog niet bekend stonden als “Joden”. We werden pas “Joden” toen aan ons de Torah was gegeven (onmiddellijk volgend de gebeurtenis op Mount Sinaï toen de Hebreeuwen de Torah ontvingen, de term “Yehoodi”, wat betekent “Joods” in Hebreeuws, kwam voor het eerst in bestaan in het tijdperk van het Koninkrijk van Yehuda in het jaar 3174 volgens de Hebreeuwse kalender, wat 586 BC is volgens de Gregoriaanse kalender. Ik zal het hier later nog verder over hebben).

Het is van belang op te merken dat wij allen waren besneden na geboorte. De farao’s die ook bekend stonden als de “Zonen van God” of “Fatasol” (in de taal van de farao’s) werden besneden geboren. In onze ogen stonden zij symbool voor perfectie en de farao was een God in de ogen van de natie. Het woord farao in de farao taal betekent in feite “Het huis van het Goddelijke”.

ZE KWAMEN UIT DE HEMELEN

De farao’s kwamen naar onze wereld van een andere ster (planeet). Zij waren hiernaartoe gezonden om de Aarde en zijn bewoners te controleren en te veranderen. De natie keek naar ze als de “Zonen van God”, ook bekend als “Fatasol”.

In de loop van de tijd begonnen de mannen van het farao ras kinderen te hebben met de vrouwen van de mensen op Aarde, hetgeen de oorzaak was dat het farao ras zijn spirituele kracht en pure essentie begon kwijt te raken. Hun nageslacht was verzwakt, en zij verloren hun initiële krachten, hun bestemming, en hun doel. Als gevolg van de fysiek gewortelde en oer invloeden van de mensen op Aarde, verloren de farao’s (ook bekend als de Zonen van God – Fatasol) hun intieme verbinding met hun innerlijke ziel, hetgeen resulteerde in het verval van hun regering van Aarde. Als gevolg van deze inter-ras interacties, bestond kort na de Exodus (“De Grote Verwarring”) de regering van de Fatasol niet langer.

Zij kwamen hier met ongelooflijke technologische kennis en informatie wat hen de macht gaf om te regeren, en zij bouwden over de hele wereld (bijvoorbeeld, de piramides). De oorspronkelijke Fatasol waren buitenaardsen die hoge energetische krachten hadden (fysiek, spiritueel, en genezing energieën). Zij waren ook in staat om dieren en hogere machten aan te roepen en fysiek met ze te spreken. Regeerders zoals de farao en de hogepriester hadden de macht en de kennis om heen en weer te bewegen tussen verschillende galaxies, met hetzij hun ruimteschepen, hetzij middels meditatie en de kracht van gedachten. Deze kennis en kracht werd in de loop van de tijd verdund en was, voor het grootste deel, uiteindelijk verloren. Zij opereerden hun ruimteschepen met het gebruik van de energie van de Zon, magneten, lasers, en gedachtekracht.

OPGROEIEN

Zoals ik eerder zei, was ik het kind van een Hebreeuwse slaaf. Op de leeftijd van 8 jaar oud nam de hogepriester (Jason, in mijn huidige reïncarnatie) mij tegen mijn wil mee naar het paleis van de farao om onder hem te werken in de Heilige Tempel van het Paleis (het huis van het Goddelijke van de farao’s). Ik groeide daarop en ik werd getraind om de onder priester te zijn. Later in mijn leven, na mijn huwelijk, ging ik over in de rol van de Hogepriester in Israël. Ik zal later op deze rol ingaan.

De naam van de hogepriester (Jason) was Fatahotap (Fata = God; Hotap = Priester). Fatahotap was de jongere broer van de farao (Vicki, in mijn huidige reïncarnatie). Ik vind het werkelijk verbazingwekkend dat ik mij een paar woorden herinner uit die tijd, maar ik herinner mij niet de taal zelf. Ik vraag mij af wat de reden daarvoor is, en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Mijn naam veranderde van Menachem, mijn Hebreeuwse naam in die tijd, naar Mano, of meer accuraat Manohotap, de onder priester. Manohotap groeide op in het Koninklijk Paleis onder de hogepriester in de Heilige Tempel van de Farao’s. Manohotap woonde in de Heilige Tempel van de leeftijd van 8 jaar oud tot de leeftijd van 49 jaar oud. Tijdens de tijdsperiode van “De Grote Verwarring” (de Exodus) in het jaar 2448, greep Manohotap de gelegenheid aan en herenigde zich met zijn vader, zijn vrouw Gamma (Mina, in mijn huidige reïncarnatie) en de Hebreeuwen, en zij vluchtten naar het Heilige Land (Israël). Mijn leven als Manohotap was goed, interessant, en volledig, maar ik was eenzaam en verdrietig tegelijkertijd. Ik werd van het zijn van een Hebreeuwse slaaf veranderd in een onder priester. Later veranderde mijn naam in het Heilige Land in Sarya de Hogepriester. Ik werd de Hogepriester in de Heilige Tempel van Israël met een brede kennis van het Farao tijdperk en de geheime en mystiek van de Fatasol.

De Hogepriester, Fatahotap (Jason) was erg op mij gesteld en, in tegenstelling tot de gebruikelijke traditie in die tijd, turnde hij mij van een Hebreeuwse slaaf naar een student van hem. Zelfs nog meer inconsistent met de gewoonten, trainde Fatahotap mij om een priester te worden. Het priesterschap verschafte mij een overvloed van informatie en bovennatuurlijke krachten die ik kreeg van de Hogepriester, hetgeen mij hielp in al mijn werk tot de dag dat ik overleed in de Heilige Tempel.

Het consecratie (purificatie) proces om een priester te worden heette Baraka in oud Egypte. De Hogepriester Fatahotap (Jason) was een speciale man met kennis en kracht die bovennatuurlijk was. Hij was een expert en had veel kennis over de geheimen en mystiek van de piramiden, wat kennis was dat alleen kon komen van hele hoge plaatsen. Hij bezat deze kennis omdat hij een zuivere Fatasol was. Hij kende de geheimen van schepping en de geheimen van het Goddelijke zelf van elk individu. Hij was heel bekwaam en had een zeer brede kennis in technologie. Hij kon recht door mensen heen kijken (X-ray visie energetisch en fysiek). Hij hield van jonge kinderen voor amusement, vooral kleine jongens (iets dat in die tijd was geaccepteerd). Hij gebruikte mij voor zijn seksuele noden, hetgeen mij intern en emotioneel beschadigde tot de dag dat ik overleed, maar toch voelde ik nog steeds bewondering, liefde en nabijheid tot hem. Hij had zelf geen kinderen.

Ik koos er ook voor om geen kinderen te hebben. In plaats daarvan, door mijn spirituele werk, koos ik ervoor om mijzelf en het algemene publiek te dienen door mij te verbinden met de schepper op elke manier dat ik dat kon. Ik was bezig met spiritueel werk als een spiritueel leider gedurende mijn gehele leven. Ik ben teleurgesteld dat het werk dat ik deed ook was gerelateerd aan religie. Dit kwam doordat het werk dat ik later in mijn leven deed onder de controle stond van de nieuwe Joods Hebreeuwse leiders in het land Israël.

Terug naar mijn kindertijd in mijn eerste incarnatie. Ik werd uit het huis van mijn ouders weggenomen toen ik 8 jaar oud was. Dit veroorzaakte bij mij veel verdriet en angsten waar ik voor een hele lang tijd mee om moest leren gaan. Het lukte mij alleen om daarover heen te komen nadat ik de fase van consecratie had bereikt (Baraka).

Mijn vader, Amram (Rabbi AA in mijn huidige reïncarnatie, die de heilige Rabbi Aliezer Alfrandi is), deed alles wat hij kon om in mijn nabijheid te zijn. Het verbaast mij dat ik eindelijk permissie heb om zijn naam volledig op te schrijven. Ik was zijn enige zoon. Hij verborg zijn identiteit als een Hebreeuwse slaaf en wist in een hele kort tijd het Paleis van de farao binnen te komen. Hij werd heel close met de farao. Hij verkreeg zijn vertrouwen en werd zijn chief assistent. Dit gaf hem en mijn moeder de mogelijkheid om dichter bij mij te zijn. Mijn vader veranderde zijn naam van Amram naar Amar en mijn moeder veranderde haar naam van Rina naar Rona (Rachel, in mijn huidige reïncarnatie). Ze veranderden hun namen om zo hun ware identiteit als Hebreeuwen te verbergen.

Mijn band met mijn moeder was nooit heel speciaal of sterk. Zij overleed toen ze 40 jaar oud was (relatief jong voor die tijd). Van wat ik mij kan herinneren ging ze dood door wat ik begreep verdriet was.

Mijn vader overleed toen hij 180 jaar oud was. Hij was geboren op de 10e van Tishrei in het jaar 2375 en stierf op de 5e van Adar in het jaar 2555 in de Hebreeuwse kalender (1385 BC – 1205 BC volgens de Gregoriaanse kalender). Echter, doordat hij een ongewoon Wezen (entiteit) was met geheime bovennatuurlijke krachten, overleed hij in feite nooit.

— wordt vervolgd — Link naar het volgende deel

Vertaald door Veronica

 
4 reacties

Geplaatst door op 24 september 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , , ,

Cobra: Een kort bericht aan de oppervlaktebevolking, 23 september 2020

Er waren een paar uur geleden enkele drastische militaire escalaties achter de schermen, en er is nu een volledige oorlog gaande tussen de Galactische Confederatie en de Draco-vloot in de ondermaanse ruimte, en een volledige oorlog tussen de Resistance Movement en het Illuminati Breakaway Complex in de ondergrondse bases. Er kan op dit moment niets worden gezegd over de operaties aan de oppervlakte, aangezien alles nog steeds geclassificeerd is.

Hoewel het eindresultaat van deze oorlog een duidelijke Draco- en IBC-nederlaag is, zal de energie van dit conflict op de oppervlakte van de planeet neerslaan als toenemend geweld onder leden van de oppervlaktebevolking, en als geweld van de cabal tegen de mensheid aan de oppervlakte.

Er zullen twee pieken zijn van dit conflict, de eerste is het Mars Saturnus-vierkant op 29 september om 21:49 UTC en de tweede is het Mars-Pluto-vierkant op 9 oktober om 13:09 UTC.

De Lichtkrachten vragen iedereen die zich zo geleid voelt om op die twee momenten mee te doen aan de Flower of Life-meditatie, om dat geweld te minimaliseren en meer vrede in de situatie te brengen:

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life-meditation.html

Hier is de link naar de geleide Nederlandstalige meditatie.

De Lichtkrachten vragen ook iedereen die zich zo geleid voelt, om wanneer ze dat kunnen deel te nemen aan dagelijkse Flower of Life-meditaties. Deze meditaties vinden dagelijks elke 4 uur plaats om 12 uur, 4 uur, 8 uur, 12 uur, 16 uur en 20 uur UTC.

Voor de tijden in Nederland (CET) neem je de UTC-tijden + 1 uur.

De conjunctie van Saturnus Chariklo op 21 september betekende de hoogste quarantainestatus voor deze planeet, zowel als planetaire quarantaine en als covid-quarantaine, en nu verliezen de duistere krachten dagelijks hun greep op het oppervlak van deze planeet. Er is nog steeds een grote mogelijkheid voor de cabal om gedurende ongeveer een week te proberen nieuwe covid lockdowns op te leggen, en een gematigde mogelijkheid voor de cabal om te proberen ze in de komende drie weken op te leggen. Daarom vragen de Lichtkrachten iedereen die zich zo geleid voelt om deel te nemen aan dagelijkse meditatie om 21.30 uur UTC = CET 22.30 uur om covid lockdowns tegen te gaan:

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-to-counteract-engineer-second-wave-lockdowns-daily-at-930-pm-utc.html

Hier is de link naar de geleide Nederlandstalige meditatie

Overwinning van het licht!

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 24 september 2020 in Cobra

 

Tags: , , ,

The Pyramid Code – Voorwoord van Jason Shurka, 23 september 2020

Gisteren heb ik de samenvatting geplaatst van een gesprek waarin Jason Shurka uitleg geeft over The Pyramid Code, The Light System (TLS), en zijn rol bij dit alles. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2020/09/22/belangrijke-info-jason-shurka-over-the-light-system-tls-geredde-kinderen-en-the-pyramid-code-september-2020/

Dit is de link naar de video en dit is de link naar de website van Jason Shurka. Met deze link download je de Engelstalige pdf The Pyramid Code en met deze de Hebrew pdf).

Hieronder vind je een korte introductie over Jason Shurka van zijn website, en daarna de Openingsboodschap die Jason Shurka bij The Pyramid Code heeft geschreven. Vervolgens de inhoudsopgave van de Pyramid Code, die bestaat uit 4 delen met elk zijn eigen onderwerpen. Ik zal de komende dagen elke keer de vertaling van een deel publiceren. Veronica

Over Jason Shurka (van zijn website):

In 2011 begon een reeks pijnlijke verwondingen die mijn leven voor altijd zouden veranderen. Tussen 2011 en 2015 had ik een reeks pijnlijke verwondingen. Ik ontwrichtte drieëntwintig keer mijn schouder, moest drie schouderoperaties ondergaan en verloor bijna mijn been, en mogelijk mijn leven, aan een stafylokok infectie in mijn linkerbeen. Ik deel dit verhaal niet om medelijden met mij te hebben, want er is meer ontbering in de wereld. Het is mijn bedoeling om je te laten zien hoe er binnen elke ontbering een kans is. Een kans om te leren. Een kans om te verbeteren. Een kans om te groeien! Dit principe is van toepassing op elke ontbering, hoe extreem of ernstig ook. Ik ben dankbaar voor de ontberingen die ik heb meegemaakt, omdat ze me tot een staat van zelfreflectie hebben gedwongen. Ze lieten me nadenken over mijn leven. Ze lieten me mezelf afvragen: ‘waarom ik?’. Ze waren de katalysator van mijn groei en hebben een grote rol gespeeld bij het maken van mij tot de persoon die ik nu ben.

Mijn talrijke verwondingen hadden één ding gemeen. Ze hebben er allemaal toe geleid dat ik voor een tijdje geïsoleerd ben geraakt. Of ik nu in een ziekenhuisbed lag of thuis herstellende was, ik had geen andere keuze dan in eenzaamheid te zijn. Ze dwongen me allemaal tot zelfreflectie en meditatie. Het kostte me tijd om het te beseffen, maar het universum schreeuwde naar me om wakker te worden. Om het Licht te realiseren en het de duisternis te laten oplossen die in mij leefde. Na drieëntwintig schouderdislocaties, drie schouderoperaties en bijna mijn been was geamputeerd, werd ik wakker. En zo begon mijn reis …

THE PYRAMID CODE

Openingsboodschap

Zoals beloofd door de TLS (The Light System) is het document met de titel “The Pyramid Code” vandaag, 9-9-2020 om 9am EST vrijgegeven. Dit document is gepubliceerd in twee talen: Hebreeuws (de oorspronkelijke) en Engels (vertaling).

Je mag het bewaren en delen met iedereen die je wilt.

Dit is een historisch document, NIET een religieus document, waarin de uit de eerste hand ervaringen zijn weergegeven van een man die leefde in de tijd van Oud Egypte. Ik beveel je aan om dit document meerdere malen te lezen aangezien het je na de eerste lezing wat verward kan achterlaten. Er zijn veel verborgen boodschappen in het document, die duidelijk kunnen worden nadat je het meerdere malen hebt gelezen.

Bedenk alsjeblieft dat ik alleen maar de boodschapper ben. Mijn taak is om deze informatie door te geven van punt A naar punt B en uiteindelijk naar punt Z, via jou. Ware bewustzijn en zuiver weten zal mythen wegnemen zoals covid-19, pedofielen zoals Jeffrey Epstein, monsters zoals Hitler, corrupte leiders en politici, en veel andere verstorende sociale, politieke en economische issues over de hele wereld.

De wereld heeft zo snel mogelijk een schoonmaakbeurt nodig!

Het is tijd om wakker te worden en in actie te komen!

Het is belangrijk voor mij om te benadrukken dat de persoon die dit document vervaardigde dit deed omdat de TLS hem dat heeft geïnstrueerd. Hij is persoonlijk tegen de publicatie van dit document op dit moment, evenals andere documenten die zijn gerelateerd aan hem en zijn werk. Een van de vele redenen waarom hij tegen het publiceren van deze informatie is, in tegenstelling tot de TLS, is omdat hij gelooft dat de mensen er nog niet klaar voor zijn, vooral waar de codes nog niet worden vrijgegeven. Hij weet en begrijpt ook dat de mensen die in dit document worden genoemd, die met hem werkten en hem nabij zijn, zich hoogstwaarschijnlijk zullen realiseren dat het om hem gaat. Het is zijn wens dat zij zijn identiteit niet vrijgeven en dat hij anoniem kan blijven.

Deze man bezit een enorme hoeveelheid waardevolle informatie die voor ons allen zeer bruikbaar kan zijn. De enige reden waarom aan mij deze eervolle taak is gegeven is omdat hij weigerde om het zelf te publiceren, en hij voerde de vrijheid van keuze uit om niet met de TLS samen te werken in dit speciale geval. Het is mijn wens en hoop dat ik, binnen niet al te lange tijd, in staat zal zijn om hem te overtuigen om naar voren te komen en alle documenten vrij te geven, de informatie en de codes die in zijn bezit zijn, en in het bezit van de TLS, zodat het kan worden gedeeld met iedereen. Ik vraag respectvol aan elk individu dat zich bewust is van zijn identiteit, om zijn wens te respecteren dat hij op dit moment anoniem blijft, zodat wij een betere kans hebben om hem over te halen om in de toekomst meer informatie aan het publiek vrij te geven.

Daarbij zou ik deze gelegenheid willen aangrijpen om de TLS en mijn dierbare vriend, de vervaardiger van dit document, te smeken naar voren te komen en volledige transparantie te geven en alle informatie openbaar te maken over verleden, heden en toekomst, voor ons belang en voor het belang van het Grotere Goed!

Het begon allemaal op 9 juni 2018. Ik werd benaderd door een man die was, en nog steeds is, behoorlijk nabij mij. Deze man had, en heeft nog steeds, ongelooflijke diepten van ervaring en kennis. In de afgelopen twee jaar heeft hij mij toegang gegeven tot zeer waardevolle informatie. Wat van deze informatie gaat over zijn verwantschap met een zeer machtige undercover organisatie, zijn kennis uit de eerste hand van de spirit wereld, zijn kennis uit de eerste hand en ervaring met buitenaards leven, zijn herinneringen aan reïncarnaties uit het verre verleden (zoals oud Egypte), zijn kennis uit de eerste hand over het mystieke en de constructie van de piramiden, en veel meer dat zal worden besproken in dit document.

In het begin had ik twijfels, en niet zonder reden. Ook al is de informatie die wordt gedeeld buitengewoon en nogal ongelooflijk, veel ervan was voor mij logisch dankzij de hoeveelheid kennis die ik in de afgelopen jaren heb vergaard. Ongeacht het feit dat de informatie redelijk logisch voor mij leek was het nog steeds extreem moeilijk om het te geloven en volledig te bevatten.

Het klonk voor mij als een sprookje tot 6 februari 2020. Op die avond had ik een eerste hand ervaring die alle informatie bevestigde en valideerde waarmee hij mij in de afgelopen twee jaar heeft gezegend.

Er werd tegen mij gesproken door en ik kreeg orders van een zeer respectabele man in de TLS (The Light System) organisatie, die voor mij bekend is als Rabbi AA (weet alsjeblieft dat de TLS niets te doen heeft met religie). De natuur van de TLS organisatie, wat een ondergrondse organisatie is die al duizenden jaren bestaat, evenals de achtergrond van Rabbi AA zal in detail in dit document dat voor je ligt worden besproken.

De man die mij heeft gezegend met het proces van het ontvangen van zulke waardevolle informatie is en zal altijd een groot deel van mijn reis uitmaken in deze nieuwe wereld van persoonlijk bewustzijn. De informatie in het document dat je op het punt staat te lezen is een waar en accuraat verslag van het begin van zijn reis in de spirit wereld in deze reïncarnatie, zijn herinneringen van een zeer belangrijke vroegere reïncarnatie in oud Egypte, zijn kennis en wijsheid van de heilige mystiek van de piramides, evenals zijn kennis van het nieuwe tijdperk waar de mensheid op het punt staat om naar toe te gaan. Het is zijn wens dat hij anoniem wil blijven. Weet dat alle namen, met uitzondering van die van mij, zijn veranderd om zo de anonimiteit van de man die dit document schreef te waarborgen. Aan mij is toestemming gegeven om mijn verbondenheid weer te geven met de vroegere reïncarnatie van deze man, in oud Egypte, en het mystieke en de constructie van de piramiden.

Ik geloof dat hij, samen met de TLS organisatie, om verschillende redenen mij heeft gezegend met de mogelijkheid om dit document te publiceren. Als eerste en belangrijkste geloof ik dat de informatie in dit document ieder die het leest een nieuw niveau van bewustzijn en waarheid zal bieden, dat in de nabije toekomst nodig zal zijn (om redenen die in het document worden gegeven). Ten tweede is het mijn begrip dat ik ben voorbereid om een heel belangrijk en hoog-vibrationeel boek te gaan publiceren, dat ook is geschreven door deze man, met de titel “Rays of Light”. Rays of Light is een boek met 864 pagina’s dat is gevuld met een enorme hoeveelheid inzichten en wijsheid over de ware natuur van het universum waarin wij leven (meer – gelimiteerde – informatie over Rays of Light wordt gegeven in het document dat voor je ligt). De derde reden waarom ik geloof dat ik ben gekozen om dit document te publiceren is omdat ik blijk deel uit te maken van de reïncarnatie die deze man zich herinnert, met in-diepte details uit het jaar 1312 BC, wat correspondeert met de tijd van de farao’s in oud Egypte. En als laatste begrijp ik dat hij anoniem zou willen blijven om zo te vermijden dat hij moet omgaan met de vele mensen die hem als waanzinnige zouden bezien. Hij maakt het heel duidelijk dat, ook al is hij zich bewust dat de informatie die hij heeft heel waardevol is, en een grote rol speelt in het rijzen en veranderen van de vibratie van het collectieve bewustzijn hier op Aarde, hij het liever openbaar zou laten maken door hetzij iemand anders, hetzij na zijn dood, om niet te maken te krijgen met de consequenties (zowel positief als negatief) van het vrijgeven van zulke informatie. Om de redenen die ik eerder heb gesteld, en mogelijk vele andere reden die ik niet ken, ben ik gevraagd om “die ander” te zijn.

Degenen die er klaar voor zijn om deze informatie te ontvangen zullen het niet gewoon geloven, maar zij zullen weten dat de informatie in dit document absoluut waar is. Mijn intentie is simpelweg om de heel noodzakelijke zaadjes van kennis en bewustzijn te planten waarvan ik zeker ben dat zij zullen opkomen en bloeien wanneer de mensheid als een geheel er klaar voor is.

Ik weet dat velen mij een fraudeur kunnen gaan noemen, en dat is oké. Ik hoop dat het nu duidelijk is dat ik het publiceren van dit document niet als een keuze zie. Ik begrijp de kracht die het bevat voor het energetisch verhogen van de vibratie en het niveau van bewustzijn van de mensheid, en dit is waarom ik het zie als een absolute verplichting, ongeacht over hoe sommigen mij kunnen gaan bekijken als een resultaat van het dit doen. Ik geloof niet dat ik het recht had om zulke waardevolle informatie terug te houden uit angst dat anderen anders naar mij zouden kunnen gaan kijken. Mijn ervaringen van de afgelopen twee jaar hebben mij het vermogen gegeven om te begrijpen dat persoonlijke opofferingen moeten worden gemaakt om de mensheid naar een nieuw niveau van bewustzijn te brengen, en uiteindelijk voel ik dat het mijn doel en bestemming is hier op Aarde. Zulke opofferingen zijn de reden waarom ik leef. Ik zou geen reden hebben om hier te zijn als ik niet in lijn was met mijn doel en bestemming.

Het is mijn geloof dat als je dit nu leest, ook al zou je er niet klaar voor zijn om de informatie die je gaat lezen te accepteren, je er absoluut klaar voor bent om het te ontvangen. Anders zou het niet in jouw bezit zijn gekomen, om mee te beginnen. Ik vraag je om de volgende informatie niet alleen met een open mind te lezen, maar belangrijker nog, met een open hart. Sta jezelf toe om uit mind en logica te stappen, en in hart en liefde. Maak het mogelijk om te spreken met jouw spirit en te resoneren met jouw ziel.

Ik wens ons allen heel veel geluk in onze reis van het bereiken van een hoger niveau van bewustzijn; een reis gevuld met Licht, Vrede, en Liefde. Moge deze informatie een rol spelen bij het ons helpen om als Een te verenigen en, veel belangrijker, moge het ons een stap dichter bij de ware bliss brengen en het Tijdperk van Liefde.

L.P.L. (Love, Peace, Light)

Jason Yosef Shurka

 

THE PYRAMID CODE

Geschreven door: Anoniem

Inhoud:

 1. Introductie
  1. Reis in de Spirit Wereld
  2. The Light System (TLS)
  3. Rays of Light
  4. Mijn orders
 2. Mijn eerste incarnatie
  1. Ze kwamen van de Hemelen
  2. Opgroeien
  3. Amram
  4. De Fatasol Dynastie
  5. Na de Exodus
  6. Het Priesterschap
  7. Militairen
  8. Mozes
  9. Reflecteren op mijn verleden
  10. De Heilige Tempel
  11. Abraham & Sarah
 3. De Piramide
  1. Verbinding Fysieke en het Spirituele
  2. Het Oorspronkelijke Goddelijke Ras
  3. Technologie van de Farao’s
  4. Een New Age
  5. Mystiek van de Piramide
  6. Structuur van de Piramide
  7. Hemelse Winden & de Garden of Eden
  8. Verborgen Mystiek
  9. De Piramide
  10. De Piramide Ster
  11. De Kracht van Gedachten
 4. Het Tijdperk van Liefde
  1. Een Nieuw Niveau van Bewustzijn
  2. Interne Dissonantie
  3. Een Heldere Toekomst

— wordt vervolgd — 

Link naar het tweede deel van de Nederlandse vertaling

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 23 september 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , ,

Belangrijke info: Jason Shurka over The Light System (TLS), geredde kinderen en The Pyramid Code, september 2020

In een gesprek met Charlie Ward, Tara Dean, Christopher Pomfret, Lucy Davis, vertelt Jason Shurka dat hem is gevraagd om een document “The Pyramid Code” te gaan verspreiden. Het werd hem gevraagd door de TLS, The Light System, een groep die al zo’n 5.000 jaar bestaat. Hij kreeg ook de permissie om het bestaan van de TLS te onthullen, wat voor het eerst in hun bestaan plaats vindt. In het gesprek geeft Jason de achtergronden van zowel de TLS als The Pyramid Code.

Hieronder is een beknopte Nederlandstalige weergave van deze conversatie. Het totaal is bijna vijf kwartier (in het Engels); de link vind je onderaan. Daar is ook de link naar het pdf bestand The Pyramid Code, en de link naar de website van Jason Shurka.

Ik zal de komende dagen The Pyramid Code vertalen, en deze in zes delen op dit blog publiceren. Geniet, Veronica

Jason geeft wat achtergrondinfo: de laatste jaren hebben zich grote veranderingen voorgedaan in zijn leven, en hij werd voorbereid op deze enorme taak. Krijgt veel bagger over zich heen, dat hij leugens verspreidt bijvoorbeeld, maar zegt dat deze informatie volledig zuiver is. Het gaat om ongelooflijke info van een ongelooflijke bron. Hij is slechts de boodschapper.

Twee jaar geleden werd hij door een man benaderd, ze werden vrienden, en de man bleek hem bewust te hebben benaderd om hem op zijn taak voor te bereiden. (red: vanaf nu zal ik deze man met X aanduiden.) De bedoelingen waren absoluut positief. X en hij hadden diepgaande conversaties over allerhande onderwerpen, zoals technologie, piramides, wereldgebeurtenissen, en hij kreeg steeds meer info. Toen vertelde X over de TLS, en vroeg Jason om boodschapper te worden voor de TLS.

De TLS bestaat al zo’n 5.000 jaar, heeft 7.000 geïnitieerde leden, waaronder zeer bekende mensen. Heeft wereldwijd branches, zitten overal in, en het bestaat om de mensheid te helpen om een hoger niveau te bereiken. Het heeft geen zin om de mensheid te helpen door alleen het duister weg te halen, want als de mensheid geen bewustzijn creëert kan het duister alles zo weer terugpakken. De mensheid moet zich bewust worden om het duister voorgoed weg te krijgen.

Een van hun missies is het redden van kinderen. Er zijn 3 operaties vrijgegeven om bekend te worden gemaakt; er zijn er veel meer maar daarover kan nog niet worden gesproken. Te zijner tijd zal meer naar buiten komen.

De eerste missie: New York, eind maart tot eind mei, er waren honderd TLS agenten bij betrokken. Ze hebben 200.000 kinderen uit de tunnels gered. (In die tijd vroeg een verpleegster die daar werkte aan Charlie waarom 100.000 kinderen door mariniers in het donker op het schip werden gebracht.)

Bij deze operatie zijn 6 TLS agenten om het leven gekomen door EMLP apparatuur; electric magnetic laser pulsation apparaten. De apparaten waren opgesteld om de tunnels te beveiligen, er was geen fysiek contact met de tegenstander, maar de apparaten hebben de zes agenten gewoon verpulverd, ze werden stof. (Zie het als beveiliging in een vorm als van mijnen.)

De mensen moeten begrijpen dat de tunnels wereldwijd bestaan en niet alleen kinderen bevatten. Het gaat ook om allerlei voor ons achtergehouden technologie en projecten. De afmetingen verschillen enorm: Charlie heeft er een gezien (in Bath, Engeland) die 40 feet in diameter was. (red: hij vertelde in een ander interview dat hij in de periode dat hij voor het systeem werkte – lang geleden – werd meegenomen een tunnel in en de bewaker had heel veel verschillende sleutels die elk toegang gaven tot een ander deel. Dus een systeem waarin men alleen toegang kreeg tot dat deel waar men moest werken.) Ze variëren in diepte van tien of meer meters tot wel 10 kilometer onder onze voeten. Sommige zijn een paar kilometer in omvang. De daar gebruikte technologie is buitengewoon. Bijvoorbeeld geen gewone elektra maar vrije energie van Nicola Tesla. Tussen tunnels liggen treinverbindingen, zelfs met continenten. Hoge snelheid, van NY naar Londen binnen een uur. Jason is zelf nooit in de tunnels geweest maar heeft de info van de TLS.

De tweede missie die naar buiten mag worden gebracht is Australië, Melbourne. De lockdown daar diende deze missie; onduidelijk is waarom de lockdown nog steeds voortduurt nu de missie is beëindigd. Jason weet niet wie wat weet, en welke agenda er nu achter zit. Want in dit land met 22,3 miljoen inwoners waren er 25.000 covid gevallen, met 600 overledenen. Dus een lockdown slaat nergens op.

De missie in Melbourne duurde tot 3 september en in deze periode zijn er 300.000 kinderen uit de tunnels gered. In heel Australië gaat het om rond de 1 miljoen kinderen.

Jason werd ook gevraagd om bekend te maken dat er een missie aan komt, in Israël, waar het gedeeltelijk om kinderen gaat maar ook om andere doelen.

Belangrijke info waar weinig of geen aandacht aan wordt besteed is dat de afgelopen weken dankzij Trump meerdere vredesovereenkomsten zijn gesloten. Dit zijn heel belangrijke ontwikkelingen; uiteindelijk gaat het helemaal niet om religie, uiterlijk, geloof, of wat dan ook. We zitten in een illusie van divisie, maar we komen allemaal van dezelfde plaats.

Bepaalde technologie werd vroeger gebruikt voor heilige doeleinden en nu wordt dezelfde technologie gebruikt voor hele slechte doeleinden. Wij moeten er weer naar toe dat wij deze technologie op de goede manier kunnen gaan gebruiken. Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat het bestaat en dat je het op twee manieren kunt gebruiken.

Op 6 februari 2020 was er een bijeenkomst van de TLS waarbij Jason was uitgenodigd; hij maakt zelf (nog) geen deel uit (is niet geïnitieerd), maar iedereen kreeg bij deze gelegenheid specifieke instructies. Jason geeft aan dat het een fysieke bijeenkomst was, fysieke mensen/wezens, sommigen mens, sommigen van andere rassen uit het universum. Het heeft niets te maken met religie, ras, of wat dan ook, alleen maar om samen eenheid te brengen.

Aan X werd de instructie gegeven dat hij een specifiek document moest schrijven dat gaat over zijn eerste incarnatie op aarde, en over de piramide code. En op 9 september 2020 moet Jason dat document publiceren.

Het oorspronkelijke document The Pyramid Code is in het Hebreeuws geschreven, en het is naar het Engels vertaald. X, de auteur, is bekend, ouder, en hij vond het niet fijn om zijn cover op te blazen. Vroeg in eerste instantie om al zijn kennis (er is veel meer naast dit document) te publiceren na zijn dood. Omdat Jason het zeer krachtige info vindt en belangrijk om te verspreiden, vroeg X aan Jason om het te publiceren zonder zijn identiteit erbij vrij te geven, waarbij Jason zijn eigen introductie kon geven.

The Pyramid Code beschrijft vooral de periode 2750BC tot 421BC, de tijd waarbinnen de exodus plaats vond, en deze tijd betreft de incarnatieperiode van X. Jason stelt dat men zich niet moet gaan focussen op de exodus en hoe Hebreeuwen joden werden, want het gaat om een veel breder verhaal. De technologie die werd gebruikt, het wie-hoe-waarom van piramiden, heilige zaken die (nog) zijn verborgen, onder meer onder de Dome Rock in Jeruzalem.

The Pyramid Code bevat naast de introductie van Jason 4 delen die door X zijn geschreven. De eerste is zijn introductie, waarin X vertelt over zijn reis, hoe het voor hem tien jaar geleden begon. De TLS, wie ze zijn, wat ze doen, wat hun doel is. Het is een meer spirituele organisatie, gebruikt fysieke dingen (moet soms in een fysieke wereld), dus het is zowel fysiek als spiritueel. Ze zijn niet alleen maar op Aarde, maar overal, overschrijdt tijd en ruimte. Maken gebruiken van allerlei technologie, voertuigen (ufo’s). En hoe X er deel van ging uitmaken.

Het tweede deel beschrijft de incarnatie van X. Jason vroeg waarom hij werd uitgekozen, hij is nu 23 jaar oud, en hij kreeg te horen dat hij bijzondere krachten heeft waar hij vanzelf achter zou komen. Hij blijkt in dezelfde periode te hebben geleefd. Was toen een van de leiders, broer van de farao, een machtig figuur, en X was in die tijd zijn student. In feite was Jason toen ook pedofiel en X werd als 8-jarige zijn geliefde. Vroeger was het een geaccepteerd iets, pedofilie bestaat al heel lang, ook Julius Caesar was een pedofiel. Het werd vroeger vaak als een eer beschouwd om als kind te worden uitgekozen, ook al was het niet fijn.

Het derde deel vertelt alles over de piramides, het hoe, wat, waarom. Er is een code die het je mogelijk maakt om de piramides te gebruiken maar die code is nog niet vrijgegeven. Als je weet hoe je de Hebreeuwse versie moet lezen zou je de code eruit kunnen halen, hij zit niet in de Engelse vertaling.

Het laatste – vierde deel gaat over de Age of Love. Een hogere collectieve vibratie tussen de gehele mensheid. In 2012 zijn wij de Age of Light binnengegaan; sindsdien is er een verandering in ons bewustzijn, een grote energetische shift.

De TLS zegt dat wij de Age of Love zullen bereiken, waar geen grenzen zijn, ziekten, landen, een tijd van volledige openheid en intergalactische communicatie. Wanneer wij dit bereiken ligt aan onszelf; ze zeggen dat wij deze niet later zullen bereiken dan over 170 jaar, maar het zou ook kunnen binnen 5 jaar, of 10. Ligt helemaal aan onszelf, hoe wij ons ontwikkelen, bewustzijn ontwikkelen.

Met ons te helpen, helpen ze zichzelf ook, want als je vraagt “waarom helpen ze de Aarde, het is maar zo klein in het grote geheel” moet je bedenken dat het slechte verder zou kunnen groeien als wij de problemen hier niet aanpakken.

Er zal zeker schade zijn als mensen ontwaken, de TLS probeert de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat is het doel, we zullen er komen, en als het aan de TLS ligt met zo weinig mogelijk schade.

Jason is zelf niet geïnitieerd, hij maakt er geen deel van uit maar was gevraagd voor deze taak. Hij hoopt dat hij op een dag wordt toegelaten tot de organisatie.

Dit is de link naar de video en dit is de link naar de website van Jason Shurka. Met deze link download je de Engelstalige pdf The Pyramid Code en met deze de Hebrew pdf).

Na 9 september 2020 is het document The Pyramid Code vrij om te worden gedeeld, door iedereen.

Link naar het eerste deel van de Nederlandse vertaling: voorwoord door Jason Shurka en de inhoudsopgave

Link naar het tweede deel van de Nederlandse vertaling: introductie en een deel van de 1e incarnatie

Link naar het derde deel van de Nederlandse vertaling: rest van de 1e incarnatie

Link naar het vierde deel van de Nederlandse vertaling: 1e deel van The Pyramid

Link naar het vijfde deel van de Nederlandse vertaling: 2e deel van The Pyramid

Link naar het zesde – en laatste – deel van de Nederlandse vertaling.

Ik heb de gehele vertaling van The Pyramid Code in een pdf bestand gezet, dat je hier kunt downloaden.

 
3 reacties

Geplaatst door op 22 september 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , ,

Cobra: Een kort bericht aan de oppervlakte populatie, belangrijke meditatie op 21/22 september 2020

Occultisten van duistere krachten gebruiken de komende Saturnus-Chariklo-conjunctie op 21 september om een tweede golf covid-lockdowns af te dwingen, en om draconische controlemaatregelen te implementeren tegen de oppervlaktebevolking. Hun plan lekte al in augustus uit.

https://translate.google.com/translate?hl=nlu0026sl=nlu0026u=https://commonsensetv.nl/tweede-lockdown-in-europa-vanaf-18-september-volgens-spaanse-krant/u0026prev=searchu0026pto=aue

https://commonsensetv.nl/tweede-lockdown-in-europa-vanaf-18-september-volgens-spaanse-krant/

Ze voeren dat plan zeer serieus uit, zoals je hier kunt zien:

https://www.zerohedge.com/political/australia-push-new-measure-detain-conspiracy-theorists

Je kunt verwachten dat veel nieuwe covid-maatregelen die inbreuk maken op jouw persoonlijke vrijheid in de komende week of zo zullen worden geïmplementeerd.

Om dit alles tegen te werken is een massa meditatie gecreëerd en je kunt er aan meedoen als je je daartoe geleid voelt.

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-against-engineered-second-wave-lockdowns-on-september-21st-at-1008-pm-utc.html (red: zie hieronder voor de Nederlandse vertaling)

Overwinning van het Licht!

We Love Mass Meditation:

Meditatie tegen de geconstrueerde tweede golf lockdowns, op 21 september om 22:08 UTC

N.B. In onze lokale tijd (Nederland) is dit dinsdag 22 september om 00.08 uur, dus vlak na middernacht van 21 september.

In de post ‘Planetaire Inwijding’ vermeldde Cobra dat er drie belangrijke astrologische configuraties zijn die de gang van zaken tussen augustus en begin november zullen bepalen.

http://2012portal.blogspot.com/2020/08/planetary-initiation.htmlNL https://eventnl.wordpress.com/2020/08/13/cobra-planetaire-initiatie-12-augustus-2020/

Een daarvan is Saturnus conjunct Chariklo. Deze configuratie onderdrukt actief Godinnenenergie, brengt soberheid en isolatie.

Jezuïeten en Zwarte Adel-families gebruiken deze energie om lockdowns te promoten ter voorbereiding op hun plannen voor de Nieuwe Wereldorde:

https://mises.org/wire/lockdowns-great-reset

Leden van de cabal gebruiken dit ook om zoveel mogelijk lockdowns wereldwijd te creëren door het aantal coronavirusgevallen kunstmatig op te pompen door misbruik te maken van de PCR coronavirus-testen:

https://www.dailywire.com/news/ny-times-up-to-90-of-people-who-test-positive-for-covid-19-no-longer-contagious-dont-need-to- isoleren

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/10/covid-diagnostic-test-worst-test-ever-devised/

https://www.rt.com/op-ed/500000-covid19-math-mistake-panic/

Hun plan is om de geconstrueerde tweede golf lockdowns te gebruiken om een ​​uitgebreid sociaal kredietsysteem te implementeren. Dit zou de cabal een hulpmiddel geven voor massale bewaking en controle van individuen, bedrijven en sociaal-politieke entiteiten.

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System

Om dit tegen te gaan, gaan we een massameditatie organiseren op het exacte tijdstip van de Saturnus-Chariklo-conjunctie op maandag 21 september om 22:08 UTC.

N.B. In onze lokale tijd (Nederland) is dit dinsdag 22 september om 00.08 uur, dus vlak na middernacht van 21 september.

Hier is de facebook gebeurtenis voor deze meditatie:

https://www.facebook.com/events/706522249936589

Hier is de Youtube geleide audio playlist short link:

https://bit.ly/2RAXYYf

Er is een promotie video voor deze meditatie gemaakt, voel je vrij om deze ver en wijd te verspreiden.

https://youtu.be/i5xT3zNYFWY

Instructies: (De aanbevolen duur van de meditatie is 20 minuten)

1. Gebruik je eigen techniek om je in een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.

2. Geef aan dat je van plan bent om deze meditatie te gebruiken als een hulpmiddel om de geconstrueerde tweede golf lockdown te stoppen.

3. Roep de Violette Vlam aan vanuit zijn primaire bron om tijdens en na de meditatie een cirkel van bescherming om je heen te plaatsen. Vraag het om alles te transmuteren naar dienen van het Licht.

4. Visualiseer een pilaar van schitterend wit Licht die uit de Kosmische Centrale Zon komt en vervolgens wordt verspreid naar de Centrale Zonnen van alle melkwegstelsels in dit universum. Visualiseer dan dat dit licht door de Galactische Centrale Zon binnenkomt, dan door onze Melkweg gaat, dan ons Zonnestelsel binnengaat en door alle wezens van Licht binnen ons Zonnestelsel gaat en dan door alle wezens op planeet Aarde en ook door jouw lichaam naar het centrum van de aarde.

5. Visualiseer dat lockdowns van de tweede golf worden geannuleerd, waarbij cabal-midlemen, burgemeesters, gezondheidsfunctionarissen en andere autoriteiten worden geïnspireerd om de lockdown-instructies te weerstaan. Visualiseer dat de gebeurtenissen op planeet Aarde naar de meest positieve tijdlijn verschuiven, weg van alle epidemieën en weg van de lockdowns.

6. Visualiseer het begin van een nieuwe grote kosmische cyclus van het Aquariustijdperk, die puur Licht, Liefde en Geluk naar alle wezens op aarde brengt.

Godin wil vrede en vrede zal het zijn!

Vertaald door Veronica

 
3 reacties

Geplaatst door op 18 september 2020 in Cobra

 

Tags: , , ,

Wat denk je – is het een Pandemie of een PLandemie?, 17 september 2020

Redactie Eventnl: hieronder heb ik wat letterlijke citaten weergegeven. Prof. Kees van der Pijl, hoogleraar Politieke economie en internationale relaties, vertelt over een rapport uit 2010 van de Rockefeller Foundation. Jeroen Pols van Viruswaarheid vertelt over de betrokkenheid van D66 lid Sigrid Kaag – minister van Buitenlandse zaken – bij de WHO. En Succesboeken schrijft over een rapport dat in september 2019 is verschenen van een Board waarvan Sigrid Kaag deel uitmaakt. Al deze uitlatingen wijzen in dezelfde richting, namelijk dat men zich al eerder heeft voorbereid op de situatie waar we nu in zitten.

17 september 2020: Café Weltschmerz; gesprek met Prof. Kees van der Pijl, Hoogleraar Politieke economie en Internationale relaties. https://youtu.be/Qb4NqwxtUEo

Video bij 29:12 – rapport van de Rockefeller foundation uit 2010:

“Er worden 4 scenario’s geschetst voor de toekomst waarvan 1 essentieel is, het ‘lockstep’ scenario. Lockstep betekent “in de pas lopen”. Daar staat: er breekt een enorme pandemie uit, … miljoenen doden, China reageert heel krachtig met een directe lockdown – dat waren geen nieuwe begrippen want dat was al gebeurd in 2003. Amerika reageert heel traag, enz., maar tegelijkertijd biedt die situatie de mogelijkheid om de IT-industrie een enorme boost te geven en landen als Rusland en India – zo staat dat in dat rapport – die zullen zich verzetten tegen … middels protectionisme.

Maar het mooie is dat de bevolking zal zich voegen in de – wat we nu noemen – lockdown. En het rapport voorspelt dan dat volgens dat scenario je ongeveer moet rekenen op zo’n 15 jaar dat de bevolking ook echt in de pas zal blijven lopen, en dan zal er gemor komen maar dan is het te laat. Dit is het ROCKEFELLER RAPPORT UIT 2010. Waarin eigenlijk al uitgetekend wordt wat zich in 2020 voltrekt.

Het is niet te geloven, als je het leest is het niet te geloven. En tegelijkertijd ……. [verwijst naar een] boek waarin wordt beschreven hoe de mensen een lockdown ondergaan, en dat ze dat eigenlijk zien als een burgerplicht. Ze hebben er de pest aan dat de economie naar de verdommenis gaat, dat de maatschappij uit elkaar valt, maar ze weten “ik doe dit voor de goede zaak”. …… Het gevoel van “samen tegen corona”.

Video van zoom-bijeenkomst Viruswaarheid op 8 september 2020; https://youtu.be/Jpg8SltA5Zw

Video bij 4:10 – Jeroen Pols vertelt over positie D66 t.a.v. spoedwet:

“D66 lid Sigrid Kaag zit in het kabinet als minister van buitenlandse zaken en zij heeft eigenlijk de hele tijd een beetje in de luwte geopereerd. Alle aandacht is voor De Jonge, Grapperhaus en Rutte, maar haar hoor of zie je eigenlijk niet. Tot ze deze week is opgestaan en zei “ik word de nieuwe premier”. Wat is er nu met deze mevrouw.

Ze heeft een aantal petten op als ze in het kabinet zit. Ze zit namelijk ook in een orgaan dat behoort tot de WHO. En dat is de GPMB: Global Preparedness Monitoring Board, en die houdt toezicht op de implementatie van het door de WHO voorgeschreven beleid. Dat betekent dat ze aan de ene kant in ons land beleid aan het uitvoeren is dat is voorgeschreven door de WHO, en aan de andere kant zit ze bij de WHO en bepaalt ze het beleid en moet ze toezicht houden op de uitvoering van het beleid.

Als je dan kijkt wie haar collega’s daarin zijn – en ik denk dat dit ook veel mensen interesseert – dat is namelijk Antonie Fauci en Chris Elias. Fauci zal iedereen kennen, dat is uit de verenigde staten, die zit daar in het adviesorgaan, maar die andere, Elias, die vertegenwoordigt de Bill & Melinda Gates Foundation. Dus dat betekent dat mevrouw Kaag zit dus echt in dat cirkeltje en het gekke is dat wij dat eigenlijk allemaal niet weten.

Ik heb de hele website van het ministerie uitgepluisd, ik heb haar Linkedin uitgepluisd, en ik ben één kamerstuk tegengekomen waarin ze zijdelings noemt, “ja, uit mijn functie weet ik dit en dit” en dat gaat dan toevallig over dit beleid waar wij nu allemaal mee te maken hebben. Want de WHO heeft een transitie, een stappenplan, een protocol geschreven voor de transitiefase waar wij nu kennelijk in zitten. En in die transitiefase is het de bedoeling dat wij een dashboard hebben, dat kennen we allemaal, dat er enorm getest wordt, dat er maatregelen op- en afgeschaald worden, en dat wij in deze situatie blijven totdat er een vaccin is. Dat staat gewoon in het stuk, dat is niet iets wat ik bedenk, maar dat is kennelijk het uitgangspunt.

Maar deze mevrouw Kaag die zit daarnaast ook nog een keer, is zij verbonden aan het World Economic Forum. En zij zit in de “high level group on humanitarian investing, en zij zit daarnaast ook nog bij de Wereldbank.

Dat zijn dus heel veel posities die zij bekleed en waar wij dus eigenlijk heel weinig van weten. En zij daarbij dus ook gelieerd is aan de belangrijkste stakeholders van de vaccinatie alliantie Gavi. En dat is natuurlijk heel erg opvallend, want zij gaat ook over ons belastinggeld en de uitgaven die wij doen aan deze organisaties.

Voor de begroting voor dit jaar – dat is het wetsvoorstel, de begrotingswet – daar staan ook meerdere bedragen in die zowel naar Gavi gaan als naar de WHO. En dat zijn vrijwillige bijdragen.

Daarnaast heeft zij ook op 4 juni deelgenomen aan de donorconferentie voor Gavi, Daar is 8,8 miljard dollar opgehaald, en namens Nederland doneerde zij 350 miljoen euro.

…… Dus feitelijk is mijn conclusie: de WHO zit gewoon in onze regering. We worden op dit moment letterlijk bestuurd door de WHO.

Uit de nieuwsbrief van Succesboeken van 7 augustus 2020 https://www.succesboeken.nl/mailings/wk2032-7aug/wk2032.pdf

Wij kwamen op onze speurtocht een rapport tegen met de afkorting GPMB, dat staat voor Global Preparedness Monitoring Board (red. eventnl: dus dezelfde club waar Jeroen Pols het over heeft). We waren slechts een paar bladzijden ver, toen we besloten om het verslag te vertalen. Gelukkig hebben we prima vertalers om ons heen en uitstekende correctrices. (red. eventnl: dank jullie wel, mensen van succesboeken!).

Want wat is het geval? Er is vorig jaar mei (red. eventnl: dus in mei 2019) een Board opgericht, die met dit ‘onafhankelijke’ verslag de wereld moet waarschuwen en moet voorbereiden op noodsituaties. Als je tussen de regels doorleest en door wat namen heen prikt kan je al heel snel concluderen dat het dezelfde poppetjes en namen zijn uit het WHO-wereldje.

Wat ons opviel was dat Sigrid Kaag een van de 15 leden van de Raad is. Het is onvoorstelbaar, maar bovendien knap toneelspel wat Mark Rutte begin maart (red. eventnl: dus begin maart 2020) in een persconferentie met Jaap van Dissel laat zien. Hij wist van Sigrid Kaag allang dat we in een lockdown gingen, de 1,5 m afstand gingen hanteren en de rest van alle maatregelen die in het rapport al worden genoemd.

We willen je echt aansporen om dit verslag eens te bestuderen (red. eventnl: dit is dus de Nederlandse vertaling van het verslag uit september 2019) waardoor je je net zoals wij afvraagt hoe men in september 2019 (red. eventnl: toen is het verslag verschenen, maar de tekst was natuurlijk daarvoor al opgesteld) al wist wat er kort daarna ging komen; laat vooral pagina 27 met de veelzeggende titel: Voorbereiding op het ergste: een snel om zich heen grijpende, dodelijke pandemie van luchtweginfecties tot je doordringen.

Maar de 15 leden van deze GPMB waren niet de enigen die in een glazen bol konden kijken. Een paar weken later in oktober 2019 is er in New York al een oefening gehouden met de naam Event 201, m.b.t. de situatie waar we nu wereldwijd inzitten. Zie hier de video opnamen (niet ondertiteld).

Op Fauci terugkomend … nog zo iemand die een glazen bol heeft. Op 10 jan. 2017 spreekt dr. Fauci op Georgetown University. Hij spreekt o.a. over het feit dat de volgende regering (Trump) zich op een enorme pandemie moet voorbereiden.

Redactie Eventnl: Ik heb hierboven enkele opmerkelijke zaken overgenomen uit verschillende interviews/ publicaties, maar dit is zeker geen uitputtende opsomming. Ik laat het nu aan de lezers van dit stuk over om te bepalen wat zij vinden: zitten wij nu in een Pandemie of een PLandemie?

 

 
1 reactie

Geplaatst door op 17 september 2020 in Geen categorie

 
 
%d bloggers liken dit: