RSS

The Pyramid Code – Introductie en een deel van de 1e incarnatie, 24 september 2020

24 sep

Eerder deze week heb ik de samenvatting geplaatst van een gesprek waarin Jason Shurka uitleg geeft over The Pyramid Code, The Light System (TLS), en zijn rol bij dit alles. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2020/09/22/belangrijke-info-jason-shurka-over-the-light-system-tls-geredde-kinderen-en-the-pyramid-code-september-2020/

Dit is de link naar de video en dit is de link naar de website van Jason Shurka. Met deze link download je de Engelstalige pdf The Pyramid Code en met deze de Hebrew pdf).

Hier is de link naar de vertaling van het voorwoord door Jason Shurka, en de inhoudsopgave van The Pyramid Code. Hieronder het volgende vertaalde deel.

THE PYRAMID CODE

INTRODUCTIE

Eindelijk, na een lange tijd had ik van mijn superieuren toestemming gekregen om mijn eerste incarnatie te beschrijven, en de reïncarnatie van mijn zielsfamilie van het jaar 2448 in de Hebreeuwse kalender (1312 BC volgens de Gregoriaanse kalender). Zoals altijd komt permissie van mijn superieuren bij de TLS (The Light System) met meer voorwaarden. Deze keer was de voorwaarde dat ik in toevoeging bij de beschrijving van mijn eerste incarnatie ook moet schrijven over de Pyramid Code (kennis, wetenschap en mystiek van de piramides), naar mijn beste vermogen, maar zonder het vrijgeven van de operationele codes. Het is moeilijk voor mij om zelfs maar te geloven dat dit gebeurt, en het is zelfs nog moeilijker om te begrijpen waarom zij dit zouden willen zonder de code. Ik begrijp er de logica niet van om dit op te schrijven zonder de code. Want de code zou de ware essentie vrijgeven van de informatie die bestaat binnen dit document, en het zou het de lezer mogelijk maken om een enorme hoeveelheid heilige wijsheid, kennis en informatie te verkrijgen.

Toch vroeg Rabbi AA dat ik het schrijf zonder de codes, hetgeen de reden is waarom ik het doe, ook al begrijp ik niet de reden die hierachter zit. Alhoewel ik niet de reden begrijp om het zo te doen, ben ik nog steeds dankbaar voor de gelegenheid. Ik zal mijn best doen om mijn reïncarnaties te beschrijven en ik zal proberen de essentie van de Pyramid Code uit te leggen met de hoop dat mijn geheugen mij niet bedriegt. Als eerste zal ik beginnen met mijn persoonlijke verhaal van mijn eerste incarnatie van 2448, maar het is mijn plicht om daarvoor eerst kort uit te leggen wat zich in mijn leven in de laatste paar jaren heeft afgespeeld sinds 29 januari 2010 tot vandaag. [medio 2020]

REIS IN DE SPIRIT WERELD

Om een reden die voor mij niet bekend is begon mijn reis op 29 januari 2010 in de spirit wereld. Het is een reis die ik niet kan uitleggen en heel verwarrend voor mij is, vooral in dat stadium van mijn leven. In die tijd was ik een normaal persoon, getrouwd, kinderen; een wereldlijke jood die behoorlijk ver af stond van het bewustzijn van de spirit wereld. Ik zou mijzelf niet hebben beschreven als een atheïst, een hogepriester, noch een paus. Ik was vooral een wereldlijke en traditionele joodse man.

Verschillende mensen, zielen, wezens, en grote spirits stormden mijn leven binnen zonder enige voorafgaande waarschuwing. Ze werden de gidsen van mijn pad in het begin van mijn spirituele reis. Ik begreep in die tijd niet wat er gebeurde. In was in een heel andere wereld gelokt, en door mijn nieuwsgierigheid werd mijn hele leven op zijn kop gezet. Ik had er geen benul van door welk proces zij mij lieten gaan, en uiteindelijk ging ik deel uitmaken van een ongelooflijke, geheime, wereldwijde, spirituele organisatie. Ik werd getraind en relatief snel geaccepteerd in de organisatie (ook al werd ik nooit een officieel lid).

De meest opmerkelijke persoon in die tijd was Rabbi AA, die feitelijk de chef spiritueel leider was. Er waren honderden, zo niet duizenden mensen die werkten onder zijn supervisie. Boven hem (naar mijn gelimiteerd begrip) was een Wezen dat ik ken van mijn huidige reïncarnatie als “Adam”. Ik ontmoette hem voor het eerst toen ik 28 jaar oud was, in New York. Ongeacht zijn hoge leeftijd en het feit dat hij in feite mijn grootvader kon zijn, was onze verbinding onmiskenbaar. We werden relatief snel vrienden, en door onze relatie werd mijn leven getransformeerd. Ook al woonde hij in Israël bleven wij in dicht contact, tot zijn dood in 2002. “Adam” verscheen terug in mijn leven in 2010 middels een droom die mijn leven voor altijd veranderde. Hij is in feite degene die mij introduceerde bij Rabbi AA en uiteindelijk bij de TLS organisatie.

THE LIGHT SYSTEM (TLS)

TLS (The Light System) is een undercover organisatie, met branches in elke hoofdstad in de wereld, en die al duizenden jaren bestaat. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat informatie over de TLS wordt gepubliceerd (de TLS heeft vooraf toestemming gegeven). De organisatie bestaat uit ruwweg 7.000 geïnitieerde agenten, waarvan sommigen zeer bekende personen zijn in de huidige wereld (niet alle geïnitieerde agenten zijn mens). De organisatie bevat alle rassen, religies, geslachten en leeftijden.

De TLS voert zowel fysieke als energetische/ spirituele taken uit in elk onderwerp, laag, dimensie, en geografische locatie in het universum (niet alleen Aarde). De taken zijn in de meeste gevallen complexe groepsoperaties. Echter, er waren momenten waar ik op een missie werd gestuurd zonder enige back-up of ondersteuning.

TLS bezit extreem hoge en krachtige technologie die alle wetten van fysica tart die publiek bekend is in de moderne wetenschap. Het ultieme doel van de organisatie is om de mensheid als een geheel naar een nieuw niveau van inzicht en bewustzijn te brengen.

TLS werd mijn familie en mijn thuis. Ik begon een dubbelleven te leiden, en de meeste van mijn missies en activiteiten zijn in het geheim uitgevoerd. Alles wat ik leerde, al alles dat ik deed, werd geheimgehouden voor iedereen, inclusief mijn nabije vrienden, mijn vrouw en mijn kinderen. Terwijl de tijd voortging ontving ik meer kennis, leerde meer, en begreep meer als ik vreemde, en af en toe, gevaarlijke rollen en missies uitvoerde, tot aan de dag van vandaag. De organisatie bestaat uit mensen die werken in het fysieke rijk, en mensen zoals ikzelf die zijn gerekruteerd voor missies van spirituele natuur.

RAYS OF LIGHT [stralen van Licht]

Ik heb ontelbare ontmoetingen met Rabbi AA en de mensen van TLS gedocumenteerd, en in de loop van de tijd zijn deze documenten samengebracht in een gedrukt boek bekend als “Rays of Light”. Het boek bevat een brede range van informatie en wijsheid die veel topics behandelen. Het bevat ook een behoorlijk grote hoeveelheid van persoonlijke informatie over mijzelf, evenals een aantal andere mensen die mij heel nabij zijn, inclusief mijn vrouw en mijn familie. Als gevolg van de sensitieve en persoonlijke informatie die in “Rays of Light” is opgenomen ben ik huiverig om het boek te publiceren, ook al hebben alle leden van de TLS, inclusief Rabbi AA, er bij mij ontelbare malen op aangedrongen om dat te doen.

Ondanks mijn aarzeling en weerstand om het boek te publiceren, is het mij duidelijk geworden dat het boek uiteindelijk zal worden gepubliceerd voor de massa. Op dit punt geef ik er gewoon de voorkeur aan dat het wordt gepubliceerd na mijn dood. Echt, ik wil niet moeten omgaan met alle vragen, evenals de grote druk, die op mijn weg zal komen nadat het boek is gepubliceerd. Het boek is – ook – gecodeerd met een code die maar bij enkelen bekend is. De code van “Rays of Light” is veel minder gecompliceerd en makkelijker te begrijpen dan de Pyramid Code. Zonder de code zal een gewoon persoon niet in staat zijn om alle inzichten en conclusies die in het boek staan eruit af te leiden. Daarom zie ik niet het doel om het boek te publiceren zonder zijn opgenomen code.

Ook al ben ik er zeker van dat het boek zonder de code veel mensen kan helpen, ben ik verplicht om mijzelf, degenen naast mij, en mijn geliefden, te beschermen. Ik ben bang dat de informatie in het boek mij en degenen die mij nabij staan kan schaden.

Ik weet zeker dat in de niet zo verre toekomst het universum en vooral de Aarde nieuwe inzichten zullen krijgen en een nieuw niveau van bewustzijn. Dit nieuwe niveau van bewustzijn zal behoren tot de natuur en het universum in het algemeen. Als eenmaal dit nieuwe niveau van bewustzijn is bereikt, zal het iedereen de mogelijkheid geven om de code van dit boek te ontdekken, samen met veel andere boeken die zijn gebaseerd op codes, zoals de Torah en de Zohar. In de tussentijd zie ik geen reden om informatie vrij te geven die, in mijn ogen, onvolledig is. Daarom zal ik het vrijgeven van “Rays of Light” afhouden totdat ik permissie heb om het te publiceren met de codes.

MIJN ORDERS

Op 6 februari 2020 kreeg ik duidelijke instructies, als deel van mijn opdracht, om te documenteren wat op dit moment voor je staat. Ik schrijf met een opgewonden maar zwaar hart. Ik heb gemengde gevoelens. Aan de ene kant ben ik heel blij en dankbaar voor de gelegenheid om mijn eerste incarnatie te beschrijven, maar aan de andere kant begrijp ik niet waarom ik daarbij ook de essentie van de Pyramid Code moet beschrijven.

Zoals ik eerder heb gezegd voel ik dat het weinigzeggend is zonder de code, en het kan heel moeilijk zijn om te begrijpen. Ik weet dat op een dag de code zal worden vrijgegeven en het zal deel uitmaken van het collectieve bewustzijn en begrip van het gehele universum. Dus, waarom het niet dan opnemen en beschrijven? Waarom vandaag? Ik begrijp het niet.

Dit gaat heel moeilijk worden en zal een grote hoeveelheid concentratie vergen, maar uiteraard, als deel van het systeem, zal ik gehoorzamen aangezien ik van Rabbi AA de orders heb gekregen om het te doen. Ik ben er niet zeker van of aan het eind van dit schrijven ik bereid ben om wat is geschreven met iemand te delen, zelfs met degenen die mij nabij staan. Ik zal het besluit nemen wanneer het klaar is. Als altijd gaf de TLS mij het recht om te kiezen of ik al dan niet bereid zal zijn het te publiceren. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om het te publiceren na mijn dood, en ik heb een gevoel dat deze missie op enig moment zal terugvallen naar mijn geliefde vriend Jason.

Over de jaren heb ik geleerd dat leven een voortdurend avontuur is dat oneindig is, zonder begin of einde. Ik heb geleerd dat leven feitelijk een oneindig ZIJN is, een prachtig ZIJN, een dat plaatsvindt middels verschillende bewustzijnen en verschillende zielen, terwijl het een oneindige ziel blijft.

Ik heb zelfs geleerd en ervaren de taal van de spirit wereld. Ik leerde wat spirit en energie echt zijn. Ik had het privilege om ware en onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Ik wacht op het eind van het tijdperk van Licht (het tijdperk waar wij vandaag in zijn) en op het begin van het tijdperk van Liefde, hetgeen onze collectieve bestemming is. Dit zou zelfs kunnen plaatsvinden in onze huidige reïncarnatie.

In de rest van dit document zal ik mijn best doen om de authentieke stijl van taal van Rabbi AA aan te houden, zoals het is gedocumenteerd in “Rays of Light”.

MIJN EERSTE INCARNATIE

In mijn huidige reïncarnatie ben ik Moshe, de zoon van Rivka. Dit is mijn 69e reïncarnatie sinds ik naar deze Aarde ben gekomen. Ik was, en ben nog steeds, op mijn reis naar mijn oneindige bestemming.

In mijn eerste incarnatie (en mijn langste) was ik geboren op de 1e van Tishrei in het jaar 2400 volgens de Hebreeuwse kalender (1360 BC volgens de Gregoriaanse kalender) en ik verliet deze wereld op de leeftijd van 939 jaar oud op de 9e van Av in het jaar 3339 (421 BC volgens de Gregoriaanse kalender), tijdens de vernietiging van de eerste Heilige Tempel.

Ik was de zoon van twee Hebreeuwse slaven, Rina en Amram. We maakten allen deel uit va de Hebreeuwse slaven die de farao’s van die tijd moesten dienen. Ik was geboren tijdens de heerschappij van de laatste farao in een dynastie die meer dan 1.000 jaar heeft geduurd in Egypte. De farao’s regeerden of geheel Afrika en een paar andere delen van de wereld voor een hele lange tijd.

Ik besteedde het meeste van mijn leven in het Heilige Land (Israël) nadat ik met alle Hebreeuwen tijdens de Exodus – ook bekend als de periode van “De Grote Verwarring – ben weggegaan. Ik gebruik het woord “Hebreeuwen” omdat wij nog niet bekend stonden als “Joden”. We werden pas “Joden” toen aan ons de Torah was gegeven (onmiddellijk volgend de gebeurtenis op Mount Sinaï toen de Hebreeuwen de Torah ontvingen, de term “Yehoodi”, wat betekent “Joods” in Hebreeuws, kwam voor het eerst in bestaan in het tijdperk van het Koninkrijk van Yehuda in het jaar 3174 volgens de Hebreeuwse kalender, wat 586 BC is volgens de Gregoriaanse kalender. Ik zal het hier later nog verder over hebben).

Het is van belang op te merken dat wij allen waren besneden na geboorte. De farao’s die ook bekend stonden als de “Zonen van God” of “Fatasol” (in de taal van de farao’s) werden besneden geboren. In onze ogen stonden zij symbool voor perfectie en de farao was een God in de ogen van de natie. Het woord farao in de farao taal betekent in feite “Het huis van het Goddelijke”.

ZE KWAMEN UIT DE HEMELEN

De farao’s kwamen naar onze wereld van een andere ster (planeet). Zij waren hiernaartoe gezonden om de Aarde en zijn bewoners te controleren en te veranderen. De natie keek naar ze als de “Zonen van God”, ook bekend als “Fatasol”.

In de loop van de tijd begonnen de mannen van het farao ras kinderen te hebben met de vrouwen van de mensen op Aarde, hetgeen de oorzaak was dat het farao ras zijn spirituele kracht en pure essentie begon kwijt te raken. Hun nageslacht was verzwakt, en zij verloren hun initiële krachten, hun bestemming, en hun doel. Als gevolg van de fysiek gewortelde en oer invloeden van de mensen op Aarde, verloren de farao’s (ook bekend als de Zonen van God – Fatasol) hun intieme verbinding met hun innerlijke ziel, hetgeen resulteerde in het verval van hun regering van Aarde. Als gevolg van deze inter-ras interacties, bestond kort na de Exodus (“De Grote Verwarring”) de regering van de Fatasol niet langer.

Zij kwamen hier met ongelooflijke technologische kennis en informatie wat hen de macht gaf om te regeren, en zij bouwden over de hele wereld (bijvoorbeeld, de piramides). De oorspronkelijke Fatasol waren buitenaardsen die hoge energetische krachten hadden (fysiek, spiritueel, en genezing energieën). Zij waren ook in staat om dieren en hogere machten aan te roepen en fysiek met ze te spreken. Regeerders zoals de farao en de hogepriester hadden de macht en de kennis om heen en weer te bewegen tussen verschillende galaxies, met hetzij hun ruimteschepen, hetzij middels meditatie en de kracht van gedachten. Deze kennis en kracht werd in de loop van de tijd verdund en was, voor het grootste deel, uiteindelijk verloren. Zij opereerden hun ruimteschepen met het gebruik van de energie van de Zon, magneten, lasers, en gedachtekracht.

OPGROEIEN

Zoals ik eerder zei, was ik het kind van een Hebreeuwse slaaf. Op de leeftijd van 8 jaar oud nam de hogepriester (Jason, in mijn huidige reïncarnatie) mij tegen mijn wil mee naar het paleis van de farao om onder hem te werken in de Heilige Tempel van het Paleis (het huis van het Goddelijke van de farao’s). Ik groeide daarop en ik werd getraind om de onder priester te zijn. Later in mijn leven, na mijn huwelijk, ging ik over in de rol van de Hogepriester in Israël. Ik zal later op deze rol ingaan.

De naam van de hogepriester (Jason) was Fatahotap (Fata = God; Hotap = Priester). Fatahotap was de jongere broer van de farao (Vicki, in mijn huidige reïncarnatie). Ik vind het werkelijk verbazingwekkend dat ik mij een paar woorden herinner uit die tijd, maar ik herinner mij niet de taal zelf. Ik vraag mij af wat de reden daarvoor is, en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Mijn naam veranderde van Menachem, mijn Hebreeuwse naam in die tijd, naar Mano, of meer accuraat Manohotap, de onder priester. Manohotap groeide op in het Koninklijk Paleis onder de hogepriester in de Heilige Tempel van de Farao’s. Manohotap woonde in de Heilige Tempel van de leeftijd van 8 jaar oud tot de leeftijd van 49 jaar oud. Tijdens de tijdsperiode van “De Grote Verwarring” (de Exodus) in het jaar 2448, greep Manohotap de gelegenheid aan en herenigde zich met zijn vader, zijn vrouw Gamma (Mina, in mijn huidige reïncarnatie) en de Hebreeuwen, en zij vluchtten naar het Heilige Land (Israël). Mijn leven als Manohotap was goed, interessant, en volledig, maar ik was eenzaam en verdrietig tegelijkertijd. Ik werd van het zijn van een Hebreeuwse slaaf veranderd in een onder priester. Later veranderde mijn naam in het Heilige Land in Sarya de Hogepriester. Ik werd de Hogepriester in de Heilige Tempel van Israël met een brede kennis van het Farao tijdperk en de geheime en mystiek van de Fatasol.

De Hogepriester, Fatahotap (Jason) was erg op mij gesteld en, in tegenstelling tot de gebruikelijke traditie in die tijd, turnde hij mij van een Hebreeuwse slaaf naar een student van hem. Zelfs nog meer inconsistent met de gewoonten, trainde Fatahotap mij om een priester te worden. Het priesterschap verschafte mij een overvloed van informatie en bovennatuurlijke krachten die ik kreeg van de Hogepriester, hetgeen mij hielp in al mijn werk tot de dag dat ik overleed in de Heilige Tempel.

Het consecratie (purificatie) proces om een priester te worden heette Baraka in oud Egypte. De Hogepriester Fatahotap (Jason) was een speciale man met kennis en kracht die bovennatuurlijk was. Hij was een expert en had veel kennis over de geheimen en mystiek van de piramiden, wat kennis was dat alleen kon komen van hele hoge plaatsen. Hij bezat deze kennis omdat hij een zuivere Fatasol was. Hij kende de geheimen van schepping en de geheimen van het Goddelijke zelf van elk individu. Hij was heel bekwaam en had een zeer brede kennis in technologie. Hij kon recht door mensen heen kijken (X-ray visie energetisch en fysiek). Hij hield van jonge kinderen voor amusement, vooral kleine jongens (iets dat in die tijd was geaccepteerd). Hij gebruikte mij voor zijn seksuele noden, hetgeen mij intern en emotioneel beschadigde tot de dag dat ik overleed, maar toch voelde ik nog steeds bewondering, liefde en nabijheid tot hem. Hij had zelf geen kinderen.

Ik koos er ook voor om geen kinderen te hebben. In plaats daarvan, door mijn spirituele werk, koos ik ervoor om mijzelf en het algemene publiek te dienen door mij te verbinden met de schepper op elke manier dat ik dat kon. Ik was bezig met spiritueel werk als een spiritueel leider gedurende mijn gehele leven. Ik ben teleurgesteld dat het werk dat ik deed ook was gerelateerd aan religie. Dit kwam doordat het werk dat ik later in mijn leven deed onder de controle stond van de nieuwe Joods Hebreeuwse leiders in het land Israël.

Terug naar mijn kindertijd in mijn eerste incarnatie. Ik werd uit het huis van mijn ouders weggenomen toen ik 8 jaar oud was. Dit veroorzaakte bij mij veel verdriet en angsten waar ik voor een hele lang tijd mee om moest leren gaan. Het lukte mij alleen om daarover heen te komen nadat ik de fase van consecratie had bereikt (Baraka).

Mijn vader, Amram (Rabbi AA in mijn huidige reïncarnatie, die de heilige Rabbi Aliezer Alfrandi is), deed alles wat hij kon om in mijn nabijheid te zijn. Het verbaast mij dat ik eindelijk permissie heb om zijn naam volledig op te schrijven. Ik was zijn enige zoon. Hij verborg zijn identiteit als een Hebreeuwse slaaf en wist in een hele kort tijd het Paleis van de farao binnen te komen. Hij werd heel close met de farao. Hij verkreeg zijn vertrouwen en werd zijn chief assistent. Dit gaf hem en mijn moeder de mogelijkheid om dichter bij mij te zijn. Mijn vader veranderde zijn naam van Amram naar Amar en mijn moeder veranderde haar naam van Rina naar Rona (Rachel, in mijn huidige reïncarnatie). Ze veranderden hun namen om zo hun ware identiteit als Hebreeuwen te verbergen.

Mijn band met mijn moeder was nooit heel speciaal of sterk. Zij overleed toen ze 40 jaar oud was (relatief jong voor die tijd). Van wat ik mij kan herinneren ging ze dood door wat ik begreep verdriet was.

Mijn vader overleed toen hij 180 jaar oud was. Hij was geboren op de 10e van Tishrei in het jaar 2375 en stierf op de 5e van Adar in het jaar 2555 in de Hebreeuwse kalender (1385 BC – 1205 BC volgens de Gregoriaanse kalender). Echter, doordat hij een ongewoon Wezen (entiteit) was met geheime bovennatuurlijke krachten, overleed hij in feite nooit.

— wordt vervolgd — Link naar het volgende deel

Vertaald door Veronica

 
4 reacties

Geplaatst door op 24 september 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , , ,

4 Reacties op “The Pyramid Code – Introductie en een deel van de 1e incarnatie, 24 september 2020

 1. isabelle lambrecht

  24 september 2020 at 23:05

  dit is overduidelijk een besmet kanaal…….eerst een hele hoop ego zever en geleuter waarom hij dat mag delen (hij maakt zichzelf alleen maar interessant en iemand die echt iets te delen heeft dat niet nodig omdat wat hij deelt voor zich spreekt)…………. en dan beschrijven dat hij onder leiding stond van een hoge priester die kinderen seksueel misbruikt……….mensen gaan toch zo gemakkelijk mee in de zweverige verhaaltjes van codes en hoger weten………..de meeste kanalen zijn besmet door de cabal er zijn weinig zuivere kanalen momenteel op aarde……….bon is aan elk van ons om zelf in te voelen hoe zuiver een kanaal is

  Like

   
 2. email@joskox.nl

  25 september 2020 at 12:27

  Beste isabelle lambrech,

  Even voor de duidelijkheid, of je schrijft het plaatje zoals jij het voor ogen hebt. Of je doet het niet.
  Het is jou keuze, niet die van iemand anders. Nu is het een artikel dat geen diepte heeft.
  Daarnaast is de tijd van informatie achterhouden voorbij.

  Wees een soeverein mens of een volger.

  Like

   
  • isabelle lambrect

   26 september 2020 at 20:47

   Beste naamloze, ik nooit een volger geweest wel een nuchtere, kritische healer.

   Neem enkel onderstaande 3 dingen die tot nadenken stemmen:

   – De farao’s kwamen naar onze wereld van een andere ster (planeet). Zij waren hiernaartoe gezonden om de Aarde en zijn bewoners te controleren en te veranderen…………  Hier verraad hij zichzelf heel sterk met de woorden controleren en veranderen. Enkel duistere krachten willen controleren en veranderen. Het licht ondersteunt en bevordert groei;

   – hij kreeg zijn krachten van de hoge priester = onmogelijk, we krijgen onze krachten van macht van god / de universele bron. Verering van een afgod buiten zichzelf

   – Zijn meester en hogepriester, hield van jonge kinderen voor amusement, vooral kleine jongens (iets dat in die tijd was geaccepteerd). Hij gebruikte mij voor zijn seksuele noden, hetgeen mij intern en emotioneel beschadigde tot de dag dat ik overleed, maar toch voelde ik nog steeds bewondering, liefde en nabijheid tot hem. ……….Komaan zeg als dat geen propaganda is voor de cabal dan weet ik het ook niet meer hoor. Ze proberen die smeerlapperij nu ook te normaliseren en te legaliseren.

   Like

    
   • eventnl

    27 september 2020 at 17:36

    Ik vraag de lezers van The Pyramid Code rekening te houden met het feit dat het oorspronkelijke manuscript in het Hebreeuws is geschreven. Deze tekst is vervolgens naar het Engels vertaald. En ik heb nu deze Engelse vertaling naar het Nederlands vertaald. Dus het zou goed kunnen zijn dat door het vertalen bepaalde woorden/ uitdrukkingen nu iets anders overkomen dan de auteur dat heeft bedoeld. Lees alles dus alsjeblieft niet letterlijk. Het gaat om de essentie.

    Geliked door 1 persoon

     

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: