RSS

The Pyramid Code, 1e deel van The Pyramid, 26 september 2020

26 sep

Eerder deze week heb ik de samenvatting geplaatst van een gesprek waarin Jason Shurka uitleg geeft over The Pyramid Code, The Light System (TLS), en zijn rol bij dit alles. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2020/09/22/belangrijke-info-jason-shurka-over-the-light-system-tls-geredde-kinderen-en-the-pyramid-code-september-2020/

Dit is de link naar de video en dit is de link naar de website van Jason Shurka. Met deze link download je de Engelstalige pdf The Pyramid Code en met deze de Hebrew pdf).

Hier is de link naar de vertaling van het voorwoord door Jason Shurka, en de inhoudsopgave van The Pyramid Code.

Dit is de link naar de introductie en een deel van de 1e incarnatie

Dit is de link naar de rest van de 1e incarnatie

Hieronder het volgende vertaalde deel; het eerste deel van The Pyramid.

DE PIRAMIDE

Op verzoek van Rabbi AA zal ik proberen de essentie van de Pyramid Code uit te leggen en te beschrijven, zonder de code zelf vrij te geven. Alles wat ik schrijf komt alleen uit mijn geheugen en de kennis die ik in recente jaren heb verkregen, en een beetje van wat ik mij herinner van mijn eerste incarnatie. Ik kan mij niet alles herinneren en terwijl de tijd voortglijdt wordt mijn geheugen minder betrouwbaar (waziger). Mijn geheugen bedriegt mij soms en in mijn huidige reïncarnatie doet mijn lichaam dat ook, door mijn missies, of wellicht is het meer accuraat te zeggen dat ik mijn lichaam bedrieg ongeacht mijn missies en kennis. Ik weet zeker dat de kennis die ik heb niet perfect en heel is. Mijn geheugen wordt scherper en duidelijker terwijl ik schrijf.

Toen ik door het Baraka proces ging, wat een lang proces is dat jaren duurt, leerde ik eerst over huidige wereldgeschiedenis. Pas daarna begon ik te leren over de spirituele kracht als tegenstelling tot de fysieke kracht, en hoe de twee met elkaar kunnen worden verbonden. Dit was een lang, saai, en moeilijk proces om te verwerken. Ik zal beginnen met wat achtergrond over de farao’s (Fatasol) die deel uitmaakten van de evolutie van de ontwikkeling van de Aarde in het verre verleden.

HET FYSIEKE EN HET SPIRITUELE VERBINDEN

De Aarde opereert volgens natuurlijke wetten die door de schepper zijn gesteld. De arde beweegt altijd, ontwikkelt en verandert. Verandering en evolutie in de spirituele wereld wordt door verschillende golven, frequenties en trillingen doorgegeven, die consistent zijn tot elke vorm in de natuur. Deze energie blijft in deze abstracte vormen totdat het materie penetreert, hetgeen resulteert in de verandering van materie, of de creatie van nieuwe materie. Dit proces kan worden bereikt door spirituele woorden of spirituele krachten (via golven, frequenties en vibraties). Met andere woorden, vlees wordt anders gecreëerd van een dier naar een mensen wezen. Een brein is anders gecreëerd dan een menselijk hart. Alles heeft zijn eigen frequentie, zijn eigen fysiek, en zijn eigen spirit erin, dat effect heeft op zijn golven en vibraties. Wanneer spirit zichzelf transformeert naar fysieke materie, keert het materiaal dat culmineert – zoals de dood van een lichaam – zijn richting om en gaat terug naar spirit. Het transformeert dan verder om weer (bron) energie/ kracht te worden. Dit proces gaat vele jaren door. Het is een heel langzaam proces dat miljoenen jaren overspant.

Ik probeer de taal en de stijl van Rabbi AA te behouden in dit document, maar het is niet makkelijk. Het oorspronkelijke document was geschreven in het Hebreeuws en vertaald naar het Engels. Hebreeuws is mijn moedertaal, maar mijn vermogen om het te spreken en schrijven was altijd zwak.

HET OORSPRONKELIJKE GODDELIJKE RAS

Het eerste ras hier op Aarde was een zeer spiritueel ras. Ik zou zeggen dat ze 90% spirit waren en 10% materie. De spirituele wereld en zijn wetten regeerde de wereld, in tegenstelling tot de materiële wereld en zijn wetten die wij nu kennen. Het oorspronkelijke ras was een bewust ras, met appreciatie, liefde en begrip voor de Goddelijke laag en de wetten van de natuur. Ik heb het over een bijzonder lang geleden tijdperk, lang voor Atlantis, of Adam en Eva. Ik heb het over een gemeenschap die van nature bewust en verlicht was, zonder wensen en impulsen zoals wij die nu hebben. Dit was een ras dat volledig bewust was. Dit was een ras dat de geheimen van de natuur kende en de geheimen van schepping begreep. Zij hadden kennis die green grenzen had, een dat was gekarakteriseerd door een rechtstreekse Goddelijke verbinding met de Schepper. Dit was een ras dat wist hoe de natuur te controleren en te leiden. Dit was een ras dat niet hoefde te werken voor zijn levensonderhoud, en dat geen pijn had bij het baren van kinderen. De natuur werkte voor hen en zij behielden de natuur naar de wil van de Schepper.

Echter, om een reden die ik niet begrijp, was er een ander ras dat arriveerde (of was gecreëerd) op Aarde. Dat was een heel ander ras. Zij zagen eruit als het oorspronkelijke ras, maar zij waren spiritueel nietig. Zij waren 90% materie en 10% spirit. Ik neem aan dat dit de voorvaderen zijn van Adam en Eva. Het nieuwe ras kende geen vrede of rust. Als gevolg van vermenging van de rassen werd het spirituele ras verzwakt en werd het fysieke materie; een proces dat eons duurde. Hetzelfde Goddelijke ras paarde met de vrouwen van het andere ras en daaruit kwam nageslacht van verschillende maten en kleuren. Het nieuwe ras had een zeer primitief brein met langzame ontwikkeling. Het was een ras met een nietige Goddelijke emotie. Gaandeweg waren er enkelen die spiritueel groots waren maar niemand bereikte het spirituele niveau van het oorspronkelijke Goddelijke ras. Het oorspronkelijke Goddelijke ras, de grote spirits, proberen tot op de dag van vandaag de Aarde weer in balans te brengen.

Op de 10e van Tishrei, in het jaar 1010 volgens de Hebreeuwse kalender (2750 BC volgens de Gregoriaanse kalender) kwamen buitenaardsen (Fatasol) naar de Aarde vanuit vier verschillende sterren (planeten) die waren vernietigd om redenen die ik niet ken. De buitenaardsen die waren overgebleven waren hier naartoe gezonden om samen te gaan met het oorspronkelijke ras, en langzaam de wereld op een positieve manier te regeren.

Elke groep ging naar een ander deel van de Aarde; noord, zuid, oost en west. De farao’s bereikten wat wij nu kennen als de Afrikaanse en Egyptische regio’s. Ze maakten allen deel uit van het oorspronkelijke Goddelijke ras. Voor het grootste deel zagen de buitenaardsen eruit als gewone mensenwezens. De farao’s hadden een lange langwerpige schedel, niet zoals mensenwezens van Aarde die een ronde schedel hadden. De lichamen van de farao’s waren dun, edel en lang. Ze hadden een donkere huid en hun gezichtsbeenderen waren vooruitstekend, waar zij waren gezegend met edele schoonheid.

De groep die naar het westen ging was donker, klein, en had een grote ronde schedel met een groot progressief brein. Hun beenderen waren dik. Ze lijken de voorouders te zijn van het oorspronkelijke Goddelijke ras dat in de loop van de tijd is ‘verdund’. Deze wezens zijn de voorouders van de huidige Zuid-Amerikaanse hispanics die zich bevinden op plekken zoals Mexico en Peru.

Het doel was om het corrupte en materialistische ras op Aarde proberen te transformeren naar een spiritueel ras dat vrede en rust zou brengen, zonder druk, gevechten of oorlogen; een ras dat zich zou bezighouden met het spirituele en niet met het fysieke.

De farao’s begonnen de Aarde te veranderen van een materialistische plek naar een meer spirituele plek, en het eerste succes was overweldigend. Echter, terwijl de tijd voortschreed, begonnen de Fatasol en hun nieuwe generatie te paren met mensenwezens. Het superieure spirituele ras plantte zichzelf in het materialistische ras, wat veroorzaakte dat zij hun spirituele krachten kwijtraakten, en wat hun persoonlijke kracht verdunde, evenals hun toekomstige nageslacht. Ze probeerden het lager vibrationele ras te verheffen uit het materiële en in het spirituele, maar in de loop van de tijd faalden ze. Langzaam werden Fatasol en hun nageslacht zwakke dierlijke wezens die vol zaten met lust en overmatig verlangen. In plaats van het zijn van spirituele wezens vonden ze zichzelf met tirannieke, wrede, zielloze en onverschrokken leiders die angst drukten op de gehele natie (een zeer vergelijkbare realiteit met wat nu op Aarde gaande is).

Zoals wij het nu begrijpen faalde de missie. Echter, ik weet zeker dat God niet opgeeft en het werk zal doorgaan tot het voltooid is. Het is een doorgaand proces en wij zijn op onze weg naar het Eeuwige Licht, wat het Tijdperk van Liefde is. Binnen op zijn hoogst een of twee reïncarnaties zullen wij deze plek bereiken. In feite is dit eeuwige proces het werk, bestemming en doel van entiteiten zoals Rabbi AA en “Adam”. Het is de bestemming van zielen zoals de farao’s die hier zijn gekomen om zichzelf en planeet Aarde te redden van fysieke en spirituele uitsterving. Ik geloof dat de dag zal komen wanneer de “Zoon van God” (Fatasol) zal manifesteren in een mensenlichaam om de gehele mensheid de weg het duister uit te laten zien en naar het Licht, van stress naar bewustzijn. Deze entiteit zal in mijn ogen de Messiah zijn.

TECHNOLOGIE VAN DE FARAO’S

De farao’s begonnen alles over te nemen en gingen langzaamaan de Aarde regeren. Ze probeerden een nieuwe spirituele wereld te creëren. Zij moesten de middelen die zij gebruikten voor hun werk en de voertuigen voor transport voor toekomstige generaties preserveren, beschermen en ontwikkelen. De piramides maakten deel uit van de structuren gebruikt voor alleen dit doel, wat is waarom wij piramides zien in verschillende delen van de wereld. De piramides waren niet alleen gebouwd als graftomben. Ze waren gebouwd om de verschillende apparaten en ruimteschepen die de farao’s gebruikten te beschermen en preserveren. De piramides waren gebouwd met gebruikmaking van fysieke en spirituele middelen die zwaartekracht konden controleren en manipuleren. Zulke middelen werden gebruikt om megalithische stenen op te liften en de piramides te bouwen. De stenen waren uit verschillende bergen gebeiteld waarbij lasertechnologie werd gebruikt. De farao’s brachten nieuwe technologie in deze wereld dat hen het vermogen en de macht gaf om de mensenwezens te controleren.

De term “EMF“ staat voor elektromagnetisch veld. Elektromagnetische velden maken deel uit van de Aarde, evenals van onze lichamen. Het was en is nog steeds een fenomeen dat natuurlijk verschijnt tijdens creatie. Echter, de huidige mensen hebben de verschillende frequenties en golven in de Aarde veranderd met verachtelijke, corrupte en weerzinwekkende technologie, hetgeen de grootste spirituele leegte heeft veroorzaakt die wij ooit hebben ervaren. De corrupte manipulatie van het elektromagnetische veld van de Aarde veroorzaakt op dit moment mentale en spirituele kwalen en ziekte.

De farao’s brachten een andere vorm van technologie met zich mee, wat heet elektromagnetische pulsatie (EMP) en elektromagnetische laser pulsatie (EMLP). In de Fatasol taal werd EMP genoemd “Magen” (…) en EMLP was genoemd “Magia” (…).

[(…) = hier komen weer de vreemde tekens in voor]

Beide namen laten zich vertalen als “shield” in het Engels [schild]. Deze technologie gaf hen het vermogen om enorme piramides te bouwen.

Onder deze enorme structuren bevinden zich enorme kelders waarbinnen de apparaten en technologie die is gebruikt om ze te maken is opgeslagen. Oorspronkelijk waren er 666.666 piramides op Aarde. Nu zijn we achtergebleven met minder dan 100.000 piramides van verschillende vormen en afmetingen. De meeste piramides die over de wereld waren gebouwd zijn in de loop van de tijd vernietigd; niet door mensen, maar door een opperste macht.

In de jaren volgend op de Exodus kwam het tijdperk van de farao’s aan zijn einde en zij, samen met hun technologie, zijn voor het meest verdwenen uit de wereld. Er is nog steeds een klein aantal ‘verdund’ nageslacht van de farao’s die nu nog onder ons leven. Ze zijn herkenbaar door hun lichaams- en schedelstructuur aangezien zij de overblijfselen van de farao’s zijn en nog steeds wat van de fysieke distinctieve kenmerken hebben.

Enkele van hun technologische apparaten waren gestolen door mensen die mij niet bekend zijn. Wat ik weet is dat de wereldelite toegang heeft tot deze technologie hetgeen een grote dreiging legt op het gehele universum als het in de verkeerde handen is.

EMP & EMLP zijn technologieën die een land als de Verenigde Staten in minder dan een uur kunnen vernietigen, zonder waarschuwing. Ik ben er niet specifiek zeker van wie deze apparaten heeft, en ik weet ook niet of sommige regeringen deze technologie hebben. Ik heb een gevoel en geloof dat buiten de wereldelite zowel Israël als Rusland deze technologie bezitten. Ik denk niet dat de VS het al hebben. TLS heeft vergelijkbare apparaten, die ik zag tijdens mijn werk met hen in de afgelopen 10 jaar.

EMP kan militaire atoomsystemen neutraliseren. EMLP kan binnen seconden hele steden desintegreren. Deze technologie kan alles bouwen of vernietigen, gebaseerd op de intentie van zijn bediener.

Voor zover ik weet heeft nog niemand de verborgen kelders onder de piramides gevonden, maar ik ben er zeker van dat ze er nog steeds zijn. Onder de machines en uitrusting die in deze kelders is opgeslagen bevinden zich luchtvaartuigen (ruimtevaartuigen). Het zijn enorme energetische apparaten die elke 1.000 jaar door de Zon moeten worden herladen om te kunnen functioneren. Er zijn geen batterijen, Deze machines werken primair middels het gebruik van de Zon samen met magneten.

Zelfs de “Magische Staf” waarover wij in oude boeken lezen werkt met dezelfde energie. Deze staven kunnen de trek van de zwaartekracht van de Aarde met betrekking tot een specifiek object op elk moment veranderen. Deze staven hebben zelfs het vermogen om een persoon te voorzien van de kracht en het vermogen om van gedaante te wisselen [shapeshift] (zolang deze persoon was geboren met de juiste genetica om het te kunnen doen). Deze staven kunnen ook verschillende ziekten genezen.

Sommige van de apparaten en machines waar ik het over heb bevinden zich onder de Dome of the Rock in Jeruzalem. Zij waren daar verborgen door Mano en Gamma vóór de vernietiging van de eerste Heilige Tempel. Alhoewel deze energieën en apparaten zeer behulpzaam en nodig kunnen zijn, kunnen ze ook zeer destructief en bedreigend zijn als ze worden gebruikt door satanische en corrupte mensenwezens.

De kracht van de piramide en de Pyramid Code hangt behoorlijk af van deze apparaten en de energie die ze kunnen creëren. Deze middelen waren gecreëerd door buitenaardsen. Ze waren niet natuurlijk gecreëerd door de Schepper (God). Ze zijn gedurende duizenden jaren gebruikt, maar tot mijn teleurstelling zijn ze in verkeerde handen gevallen. Ik hoop dat spoedig iets zal gebeuren om deze dreiging voor altijd uit ons universum te verwijderen. Ik geloof dat in de niet zo verre toekomst de juiste mensen zullen opstaan die de macht van het slechte zullen neutraliseren, en die zullen komen om de schatten te vinden die onder de piramides en de Dome of The Rock liggen. Ik geloof dat de kennis zal worden vrijgegeven aan de mensen en de wereld zal in het ware 5dimensionale bewustzijn komen van het Goddelijk zelf.

Wie niet de 5e dimensie zal bereiken zal eenvoudigweg ophouden te bestaan in het universum en zal niet meer reïncarneren. Dit betekent dat zelfs hun spirit of ziel niet langer zal bestaat in enige vorm. Degenen die zullen overleven zullen gedijen, en zullen uiteindelijk hun hogere dimensies bereiken (zelfs zo hoog als de 9e of de 10e dimensies als een collectief gemeenschappelijk bewustzijn). In mijn opinie zijn dat de dagen van de Messiah.

EEN NIEUW TIJDPERK

In die dagen werd veel gebruik gemaakt van ruimtevaartuigen. Er was een doorgaande verbinding tussen de verschillende sterren en het Goddelijke zelf, tussen de spirit wereld en de mensen spirit.

De vroege farao’s waren volledig vegan, echter, in de loop van de tijd werden zij door mensen beïnvloed die hun minds, zielen en lichamen corrumpeerden door het gebruik van verboden voedsel en verboden acties. In plaats van uit te wisselen met dieren begonnen zij ze te eten. Zelfs de leeuwen in het koninklijk paleis waren van nature vegan.

Waar de Fatasol ook maar landden met hun ruimteschepen creëerden zij een superieure cultuur met het leiderschap van rechtvaardigheid en liefde, om zo de kracht van de spirit te verspreiden en de leringen van de spirit. In het begin regeerden de farao’s de natie als zowel farao de koning als spiritueel leider van de natie. In de loop van de tijd, terwijl de natie krachtiger werd (als gevolg van hun nieuwe cultuur, geluk, en rijkdom) verdeelden ze de taken onder de andere Fatasol wezens. Een was de leider van de natie (farao) terwijl de ander de spirituele leider van de natie was (hogepriester).

Ook al waren Fatasol gehuisd in een fysiek lichaam, hadden zij perfecte spirituele vrijheid gekregen die hen volledig bevrijdde van tijd en ruimte. Door dit Goddelijk bewustzijn konden ze vrij bewegen tussen sterren en galaxies, zonder de invloed van tijd of ruimte. Met andere woorden, zij waren in staat om het verleden, heden en toekomst tegelijkertijd te ervaren. Dit betekent dat als wij zijn bevrijd van de limiteringen van tijd en ruimte door waar en puur spiritueel bewustzijn, wij onszelf kunnen leiden door ons bewustzijn zoals onze ziel wenst (of het nu naar een fysieke of een spirituele plek is). Dit wordt gedaan door de zuivering van het lichaam, de mind, de spirit, en de ziel.

In zo’n staat van bewustzijn, binnen de 5e dimensie (in een staat van Gamma of hoger) kunnen wij zelfs hogere niveaus van Zijn bereiken, net als de oorspronkelijke Fatasol van de oorspronkelijke Goddelijke ras afkomst deed. Hun vermogens hadden geen fysieke of spirituele limieten. Voor hen is er niets zoiets als “hier” of “daar”, of “wij” of “zij”. Ze waren in staat om te differentiëren tussen verschillende perspectieven van de Ene en Enige realiteit, hetgeen het Zijn is dat alles eeuwig is, alles is nu, alles is hier, alles is Een, en wij zijn allen Een. Dit is het Goddelijk bewustzijn, dat de God en het Goddelijke zelf van ons allen is. Dit bewustzijn, zelfs nu, zal ons naar de hoogste plekken brengen.

We kunnen bewegen met of zonder een lichaam. We kunnen ons lichaam verlaten en zelfs omhoog laten gaan met de energie van ons lichaam zonder een “Magische Staf”, elektriciteit of zelfs een externe batterij. Het wordt allemaal gedaan middels onze lichamen, onze gedachten, onze breinen, onze harten, onze zielen, en onze liefde voor onszelf, en voor anderen, evenals de Ene en Enige eeuwige Schepper, God. Liefde is macht. Onze macht is onpeilbaar. Het is macht die ons het vermogen heeft gegeven om piramides te bouwen, en ruimteschepen, om de mensheid te genezen en de mensen nabij ons. Echter, op dit moment zitten wij gevangen in een tijd en ruimte zonder liefde, vrede, spirit, zuiverheid en vrijheid.

Baraka is een proces dat vrijwel iedereen die in zichzelf wil investeren zover kan brengen om het heilige Licht aan te raken en een bovennatuurlijk wezen te worden, net zoals de grote Rabbi AA, “Adam”, de farao’s en de hogepriesters waren. We kunnen spiritueel of fysiek contact creëren tussen alle wezens over de hele wereld, ongeacht de fysieke afstand, wanneer we dat willen, middels volledig, verenigd, en perfect bewustzijn. Ik weet dat het vreemd klinkt maar het is mogelijk. Fatasol leefde op deze manier en bereikte een niveau van macht dat voor ons niet te bevatten is. Baraka moet weer worden ingevoerd en deze keer zal het toegankelijk zijn voor iedereen die het wil.

Stel je voor dat je leeft in een wereld zonder tijd en ruimte, zonder muren, zonder grenzen, zonder oorlogen, zonder ziekte, zonder vaccins, zonder vergiften, zonder drugs, en zonder dokters. Een wereld van Liefde, broederschap en harmonie. Een wereld van geluk, rijkdom, oneindige overvloed en gelijkheid. Een wereld zonder een valse religie en een vals wetboek dat jou controleert. Een wereld waarin jijzelf de wet bent. Een wereld van rechtvaardigheid. Een wereld zonder valse Rabbi’s, valse priesters, of enige andere corrupte religieuze leider. Een wereld zonder corrupte advocaten en zonder corrupte rechters of politici. Het is mogelijk. Het is er al geweest en het zal er weer zijn.

Het is beter dat het vandaag gebeurt, eerder dan morgen. We zijn al op onze weg naar het “Tijdperk van Liefde” en het tijdperk van eindeloze informatie en bewustzijn. We zijn er niet ver vandaan. In een tel zullen wij het mystieke van water leren, het mystieke van de spirit, de Kracht van de Vrouw, de Kracht van Gedachte, de Kracht van de Ziel, de Kracht van Gebed, de Kracht van Vergeving, en de Pyramid Code met de codes vrijgegeven. Dit alles kan nu gebeuren, nu meteen, met volledige transparantie.

In onze meest verbonden en ware vorm zijn wij in staat om ons te identificeren met elk levend Wezen, mentaal, spiritueel en energetisch. Stel je voor dat je tussen dieren loopt en van hen houdt in plaats van hen te eten. Ongeacht onze persoonlijke ideeën en wensen met betrekking tot deze overgang van een tijdperk, het zal gebeuren. Deze energie zal zichzelf uitdrukken, aangezien het de manifestatie is van de energie die komt van de Goddelijke Bron en van het collectieve Goddelijke Zelf. Met de hulp van God zal dit alles in de nabije toekomst plaatsvinden. De kracht van collectieve eenheid zal ons altijd begeleiden en ons helpen in de meest moeilijke tijden.

Nogmaals, ik schrijf al deze informatie vanuit mijn geheugen van mijn nabije en verre verleden. Ik had speciale leraren en grote spirits die mij de energie binnenin mij bewust liet worden en wat nog steeds onbegrijpelijk voor mij is. Ik hoop dat ik, en degenen die mij nabij zijn, zullen worden gezegend met het proces van Baraka waar ik, voor het grootste deel, niet bekend mee ben als gevolg van het feit dat ik mij niet kan herinneren waar het uit bestaat.

Ik heb een verlangen en diepe hunkering naar de dagen in mijn verleden, de dagen met Rabbi AA die mijn leraar was, mijn vader, en mijn Rabbi, samen met wezens als “Adam” en Fatahotap die in staat waren mij binnenin bewust te maken van wonderbaarlijke vermogens en herinneringen tot aan vandaag. Ze waren grote en buitengewone spirits en zielen.

Het voelt goed om mijn verhalen te delen met degenen om mij heen. Het zou zelfs beter voelen als op een dag al mijn informatie, inclusief mijn buitengewone ervaringen, energieën, en verhalen en het boek “Rays of Light” zou worden gedeeld met alle mensen, met alle codes vrijgegeven (volledige transparantie). Ik hoop gewoon dat het niet wordt gedaan met animositeit of veroordeling, maar gedaan met blijdschap, rechtvaardigheid, Licht, Vrede en Liefde. Ik weet dat deze dag zal komen. Liever vandaag dan morgen. Ik hoop dat ik de juiste leiding en energie heb om verder te gaan, met mijn collega’s en geliefden.

Liefde zonder differentiatie
Onvoorwaardelijke Liefde
Liefde zonder veroordeling
Liefde zonder Angst

De creatieve kracht zit in ons allemaal, op elk gegeven moment, in elke mogelijke graad en in ontelbare mogelijkheden. Deze belichaming vindt binnen ons plaats door vibratie, beweging en frequentie. Hoe krachtiger en korter de golven (belichaming), hoe meer wij weg bewegen van het concept van materialisme binnen ons bewustzijn. Zolang als wij leven in een gelimiteerd en onzuiver lichaam, met een gelimiteerde mind en een gesloten hart, zullen wij niet in staat zijn om het niveau van bewustzijn te bereiken waarover ik schrijf ( de 5e dimensie of hoger).

Ik weet dat het nu moeilijk voor ons is om de richtlijnen van bewustzijn te begrijpen, want de golven van gedachte en de golven van ideeën binnenin ons zijn gelimiteerd als gevolg van de levensstijl die wij leven, samen met de manier waarop wij zijn opgevoed en onderwezen. Wij moeten kleine stappen nemen naar een groot doel.

Het gehele universum werkt en opereert via alles doordringende frequenties, vibraties, korte en lange golven, inclusief de Goddelijke kracht en de energie van het gehele universum. De uitstralingen en energieën waar ik het over heb hebben ons gevormd, en gaan door ons te vormen als mensenwezens. Deze zelfde energie vormde de Fatasol die leefde binnen onze gemeenschappen, die gedurende eons en eons met ons zijn samengegaan in onze gemeenschappen,

Frequenties, golven, vibraties, posities straling en verscheidene energieën zijn middelen in ons bezit om te bewegen binnen het fysieke en spirituele universum. Zij bieden ons ook indicaties dat iets uit balans is. Ze laten ons zien wanneer de vibrationele signalen in ons lichaam op een dwaalspoor gaan. Ze geven ons ook de kracht om de wereld te bewegen en te gidsen naar onze wens.

Natuurlijk, dit is een proces dat heel lang duurt naar ons gelimiteerd begrip, maar het is te doen en de tijd komt. De dag zal komen dat mijn herinneringen bewijzen waar en echt te zijn. De dag zal komen wanneer mensen alles zullen ontdekken en controleren, zelfs de meest indrukwekkende kennis. De dag zal komen wanneer perfect bewustzijn ons verder zal brengen naar het Eeuwige Licht. We zijn er dichtbij. We zitten al in de reis naar het Tijdperk van Liefde, de wereld van waarheid.

Ik voel dat ik wat ben afgedwaald en in onderwerpen ben gedoken die we mogelijk moeilijk kunnen begrijpen, echter, ik voel dat historische, interne, en spirituele kennis essentieel is om de essentie te gebruiken van de Pyramid Code en zijn eeuwige code, voor eons die eraan komen.

 

— wordt vervolgd met Mystiek van de piramide —  hier is de link

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 26 september 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , ,

Een Reactie op “The Pyramid Code, 1e deel van The Pyramid, 26 september 2020

 1. Mieke Janmaat

  27 september 2020 at 16:34

  Geachte heer/mevrouw, Dank voor het toezenden van de vertaalde stukken. Ik ben u zeer erkentelijk. Deze stof is voor mij niet nieuw. Ik  bedoel wat Jason vertelt over het potentieel van de mens. Wat onvoorstelbaar is voor de mensheid heden ten dagen. Jaren geleden heb ik alle boeken gelezen over Anastasia. Die leeft op de taiga in Siberie met haar kinderen en haar grootvader en toen nog overgrootvader (heeft een zeer zeer hoge leeftijd bereikt).  Nu valt voor mij het kwartje. Zij is een nazaat van de bloedlijn van een farao-dinastie.

  Heel interessant deze verhalen van Jason. Ik blijf het graag volgen. Veel dank.

  Vriendelijke groet Mieke Janmaat

  ⁣Verzonden door BlueMail ​

  Like

   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: