RSS

The Pyramid Code, 2e deel van The Pyramid, 27 september 2020

27 sep

Eerder deze week heb ik de samenvatting geplaatst van een gesprek waarin Jason Shurka uitleg geeft over The Pyramid Code, The Light System (TLS), en zijn rol bij dit alles. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2020/09/22/belangrijke-info-jason-shurka-over-the-light-system-tls-geredde-kinderen-en-the-pyramid-code-september-2020/

Dit is de link naar de video en dit is de link naar de website van Jason Shurka. Met deze link download je de Engelstalige pdf The Pyramid Code en met deze de Hebrew pdf).

Hier is de link naar de vertaling van het voorwoord door Jason Shurka, en de inhoudsopgave van The Pyramid Code.

Dit is de link naar de introductie en een deel van de 1e incarnatie

Dit is de link naar de rest van de 1e incarnatie

Dit is de link naar het 1e deel van The Pyramid

Hieronder het volgende vertaalde deel; het 2e deel van The Pyramid.

MYSTIEK VAN DE PIRAMIDE

De piramides en al hun geheimen – inclusief de vele instrumenten en basis gereedschappen – werken, bewegen en opereren gebaseerd op de zwaartekracht trek van de ster of planeet waarin zij zich bevinden. Het zelfbewustzijn van de Aarde, wat in feite ons zelfbewustzijn is, is de kracht/ energie die alle materialen in de Aarde naar de Aarde trekt. Het doet dit met de wens om te verenigen middels zwaartekracht wat deel uitmaakt van de Goddelijke kracht. Dit symboliseert ook de liefde tussen schepping en natuur en drukt het uit. We moeten altijd werken met zwaartekracht en niet ertegen. Het maakt niet uit of je een piramide of een tempel bouwt. Als wij tegen zwaartekracht werken zal alles uit elkaar vallen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de piramide en zijn constructie in de vorm van een piramide de beste en meest geschikte structuur is om gedurende lange tijd in stand te blijven. De piramidestructuur heeft ook de beste weerstand tegen schade door de natuur. De piramides waren geconstrueerd door, en in overeenstemming met de wetten van natuur, en overeenkomstig verschillende mathematische, fysieke, astronomische en astrologische wetten.

In het tijdperk van de farao’s werden astronomie en astrologie gezien als een wetenschap of kennis, en werd “ast” genoemd in de Fatasol taal. Elke lagere of hogepriester moest vaardig zijn in “ast” wetenschappen.

De piramide wordt gebruikt voor een aantal doelen: bescherming, een eeuwige klok, een eeuwige kalender, en een graftombe voor de Fatasol. De piramides werden gebruikt als graftombes met het doel dat het gebruik van de Goddelijke lichamen van de Fatasolwezens een energetische bescherming was voor de piramide, zijn ingangen, en de instrumenten die zich daarbinnen bevinden. De farao en de hogepriester hadden een energie in hun lichamen die ook aanwezig is nadat zij sterven, die fungeert als een bescherming voor de deuren en poorten van de piramide. Het was de intentie dat zij de gatekeepers waren door het gebruik van hun interne energie en door het preserveren van hun lichamen nadat zij overleden. Normale menselijke wezens begrijpen deze energie niet omdat zij het niet kunnen meten. Echter, het hoofddoel van de piramide was bescherming.

Elke piramide was zorgvuldig ontworpen en gebouwd. Zijn locatie, hoek, afmeting van elke steen, en soort steen, alles had een specifieke reden. Bijvoorbeeld: de hoeken van de muren relatief tot hun bases was gebouwd op 51 graden om verschillende redenen, waarvan een is om de stralen van de Zon tot op grote afstand te reflecteren. De piramide diende ook als een vuurtoren voor zowel mensen als ruimteschepen, zowel dag als nacht. Laserstralen geprojecteerd uit de apex van de piramide naar de hemel, ook met een specifieke hoek naar specifieke sterren om in constante communicatie te zijn met verscheidene moederschepen en verscheidene sterren (planeten) die wellicht, over vele jaren, een nieuw thuis zouden kunnen worden net zoals de Aarde een nieuw thuis werd voor de Fatasolwezens in het jaar 1010 volgens de Hebreeuwse kalender (2750 BC volgens de Gregoriaanse kalender).

Oorspronkelijk waren alle piramides gericht op verschillende richtingen in overeenstemming met de sterren waarmee ze communiceerden. Echter, om redenen die mij niet bekend zijn, waren de meeste van de piramides op Aarde en elke piramide op enige andere planeet of ster (mogelijk miljoenen) volledig vernietigd na de Exodus. Zoals ik al eerder heb gezegd waren minder dan 100.000 piramides op Aarde overgebleven. Deze zijn allemaal naar het Noorden gericht (Noordster). Er is een ster/ planeet in de fysieke vorm van een piramide die tegen de klok in draait en die constant in de hemelen beweegt, voor wellicht de eeuwigheid. Ik weet nu dat de piramide ster/ planeet het thuis is voor “Adam” en Rabbi AA, hetgeen heel waarschijnlijk hun laatste bestemming/ eindpunt is.

De hele geschiedenis van de buitenaardsen staat gegraveerd op de muren binnen de geheime kamers, geheime tunnels, en geheime kelders van de piramides. Op deze muren is ook de geschiedenis van de Pyramid Code weergegeven, evenals de onvergankelijke code zelf. Deze onbegrensde kennis zal op een dag algemene kennis worden en mensenwezens zullen in staat zijn om het te lezen, te begrijpen, en het gebruiken om het verleden, heden en toekomst te ontcijferen, dat alles bestaat in het huidige moment.

Aangezien God overal aanwezig is en in alles wat leeft (mensen en dieren), plantenleven, anorganisch en spiritueel, moeten wij eerst begrijpen dat een piramide of enige andere structuur deel uitmaakt van God. Dat is deel van de collectieve spirit. Dit betekent dat fysieke structuren ook worden gecontroleerd door de wetten van de spirit (het mystieke van de spirit). De 3-dimensionale wereld is gebaseerd op de wetten van de spirit zonder welke wij niet kunnen bestaan. Dat betekent dat een piramide zoveel is als het eeuwige Goddelijke Wezen net zoals al het andere in het universum.

Om deze wetten te begrijpen moeten wij eerst God begrijpen, wat geen gemakkelijke taak is. God leeft in alles en alles leeft in God. God, in “Zijn” perfectie, kan alleen worden begrepen door degenen die zelf God kunnen worden of het zijn geworden (10e dimensie). Om dit inzicht samen te vatten; alleen God kan God begrijpen. Aangezien wij, als mensenwezens, zijn afgesneden van ons Goddelijk-zelf-bewustzijn lang geleden, kan de moderne mens het concept van God alleen beschrijven en begrijpen volgens hun mentale capaciteiten en innerlijke limieten. Hoe kan de eindige (mens) begrijpen het oneindige (God)?

Ik ben heel hard bezig om te proberen deze zaken voor jou te vereenvoudigen, en ik hoop dat het lukt. Het is heel moeilijk om op de kleine verborgen details in te gaan zonder de code vrij te geven.

Elke actie is eerst gemanifesteerd door een gedachte en iemand kan niet zijn eigen Zijn ervaren zonder de daad zelf. Een gedachte alleen zet niet iemand in een ware staat van Zijn. Een gedachte komt alleen tot het Zijn door de daad, en de daad wordt een realiteit alleen als er tenminste een getuige is. Dit betekent dat realiteit alleen in staat is om te bestaan als er een begrip of bewustzijn is om het waar te nemen.

Een correct gebouwde piramide met gelijkzijdige driehoeken op elke externe muur geeft noodzakelijke energie door voor het universum. De apex van de piramide is significant voor God, eeuwige macht en eenheid. Elke hoek aan de basis van de piramide is ook significant voor iets specifieks. Er zijn vier hoeken in de basis van elke piramide die staan voor het leven (mensen en dieren), het plantenleven, het anorganische, en het spirituele, respectief. Alle vier van de hoeken zijn verbonden in een rechte lijn tot de apex van de piramide via de vier zijden van de piramide.

Fatasol creëerde de laser energie (EMLP) middels de verbinding met de apex voor de Goddelijke verbinding overeenkomstig hun visie en begrip. Zoals ik al eerder zei was de galactische communicatie met het eeuwige Lucht continu. Ik geloof dat zelfs nu er een verbinding is, maar wellicht gebruik makend van een andere energetische verbinding zonder lasertechnologie; mogelijk via de lichamen van de oude farao’s die de energie in hun lichamen opslaan tot aan de dag van vandaag.

Spirituele wetten en fysieke wetten houden de funderingen voor het bouwen van de piramides. Spirit is leven en fysieke materie is zijn weerstand. Spirit is straling, en de fysieke materie is aantrekkend. Door de constructie van de piramide is de mens de link die de spirit wereld en de fysieke wereld verbond. Zonder de weerstand van het fysieke zou schepping als een geheel niet mogelijk zijn.

De piramides, hun geheime tunnels, geheime kamers, en de enorme kelders waar ze op staan, waren zelf de moederschepen. Elke piramide kan zweven door het inkrimpen van zijn basis, vliegen waar het waar wil, en terugkeren naar zijn plek alsof er niets is gebeurd. Dit is materiële weerstand.  Dit alles is in de handen van de buitenaardsen (Fatasol) binnen wie de kracht ligt van de mind, de kracht van gedachte, het geheim van creatie, en het volledige begrip van de materiële wereld. Alleen met de juiste combinatie en harmonie tussen de wetten van natuur, zoals de wetten van fysica en de wetten van de spirit, is het mogelijk om dit niveau van kracht te bereiken.

De Hebreeuwen waren de bouwers van de piramides maar de farao’s waren de architecten. Niets werd gedaan vanuit dwang of lijden. Het werd door de Hebreeuwen als een privilege beschouwd om deel uit te maken van deze gebeurtenis in de geschiedenis.

De Pyramid Code was in die tijd geen geheim. Terwijl de tijd voorbijgleed werd het een geheim omdat de faraoheersers de macht misbruikten die aan hen was gegeven en niet langer konden worden vertrouwd.

STRUCTUUR VAN DE PIRAMIDE

De piramide bestaat uit vier gelijkzijdige driehoekige oppervlakken. Elke driehoek heeft drie gelijke zijden en drie hoeken. Het binnen oppervlak binnen elk van de driehoeken is bekend als het “Goddelijk oppervlak”. God bevindt zich in elk van de driehoeken (Goddelijke oppervlakken) en is een integraal deel van de piramide. De vier gelijkzijdige oppervlakten op de piramide maakt het voor ons mogelijk om te begrijpen dat elke piramide vier zichtbare Goddelijke oppervlakken heeft die projecteren van het exterieur van de piramide naar het universum, evenals vier interne Goddelijke oppervlakken die de piramide instralen.

De basis van de piramide is het basis Goddelijke oppervlak dat bestaat uit een vierkant met vier hoeken. Het vierkant straalt zijn energie door zijn oppervlak (zowel intern als extern) evenals zijn vier hoeken naar de apex op de top van de piramide. Elke hoek aan de basis van de piramide kijkt naar een andere richting, noord, zuid, oost en west. Elke muur (Goddelijke oppervlak) van de piramide kijkt ook in een andere richting, noord, zuid, oost en west. Elke hoek aan de basis van de piramide voorziet in energie voor het levende (mensen en dieren), het plantenleven, het anorganische en de spirit.

Al deze hoeken, als een, stralen en absorberen de Goddelijke energie van de apex op de top van de piramide De apex is altijd door laser of zonnestraling verbonden met de oorspronkelijke Goddelijke energie (bron). Op alle Goddelijke oppervlakken en alle hoeken, straalt energie en absorbeert de Goddelijke energie tegelijkertijd (de piramide projecteert zowel als ontvangt energie). De piramide geeft door zijn Goddelijke oppervlakken de Goddelijke energie die naar buiten straalt, maar ook naar binnen door zijn interne Goddelijke oppervlakken. Het Goddelijke oppervlak aan de basis van de piramide straalt energie in de piramide naar boven naar de apex (naar de spirit) en naar beneden naar de Aarde (naar het fysieke).

Wanneer de piramide oprijst en vliegt zoals het deed in de oude dagen, kon een licht worden gezien dat kwam uit de apex, en vier van de hoeken aan de basis naar noord, zuid, oost, en west. Er waren twaalf lichten aan de bodem van het basis Goddelijke oppervlak in de vorm van een cirkel dat alleen kon worden gezien als je vloog. Deze lichten symboliseren de zodiac [dierenriem]. Daar komt bij een licht dat in het midden van de cirkel was dat het Goddelijke licht representeert.

Zelfs nu zijn er ruimteschepen die bestaan in de vorm van piramides, precies zoals ik ze hier heb beschreven (ruimteschepen bestaan in veel vormen stijlen, zoals piramides, cilinders, schotels, vliegende driehoeken, en veel andere vormen). Er zijn moederschepen die eruitzien als enorme geïndustrialiseerde steden die gewoon in de ruimte hangen, wachtend op inkomende en uitgaande vluchten. De afmeting van elk is onvoorstelbaar. Moederschepen hangen gewoonlijk in de ruimte zonder beweging. Het gebeurt zelden dat ze bewegen en naar andere geografische locaties vliegen.

Elke piramide slaat eeuwig aardse power en Goddelijke energie op, door het feit dat de piramide was geconstrueerd door de Fatasol. Elke piramide was gebouwd met verschillende afmetingen, maar elke muur heeft altijd een hoek van 51 graden met een precieze hoek relatief naar de Zon. Elke piramide is ook verbonden met de twaalf ster systemen in onze zodiac. Zoals ik eerder zei is elke piramide nu gericht op het noorden richting de Noordster. De oorspronkelijke piramides waren gebouwd met Goddelijke energetische krachten, maar zijn door de jaren heen bewaard gebleven dankzij de buitenaardse energie (Fatasol) door EMP en EMLP. De piramide personifieert de realiteit van de Goddelijke energie, belichaamt zichzelf in de materiële wereld. Deze Goddelijke energie bevindt zich in elk van zijn creaties evenals al de creaties van andere wezens (buitenaardsen, Fatasol, of eenvoudige mensenwezens). De vier muren van de piramide personifiëren, duiden op, en symboliseren de Goddelijke openbaring met vier vermenigvuldigd.

HEMELSE WINDEN & DE GARDEN OF EDEN

God straalt zijn invloed in vier verschillende richtingen middels vier hemelse winden. De bron van deze energie (de vier hemelse winden) komt van de Garden of Eden, wat een paradijs is volgens ons begrip van nu. De Garden of Eden bevindt zich in Irak, niet ver van Bagdad. Het is een plek die is blootgesteld aan de spiritualiteit van de ziel, echter, het is verborgen voor het blote oog. De vier karakteristieken van de flow van deze winden (de hemelse winden) bestaat in alles dat is gecreëerd op Aarde. Elke wind heeft een kenmerk, evenals een invloed.

 • Westenwind: brengt regen, vochtigheid en warmte
 • Oostenwind: brengt koelte en verfrissing
 • Noordenwind: brengt koude en droogte
 • Zuidenwind: brengt hitte.

Het is ongelooflijk dat alle vier hemelse winden komen vanuit dezelfde geografische locatie en dezelfde energetische bron, maar toch houdt elk wind een andere karakteristiek in zich. Hoe zou het kunnen dat warme lucht komt van het zuiden en koude lucht komt van het noorden, maar toch komen ze beide van dezelfde bron, tegelijkertijd? Dit is een van de geheimen van schepping.

VERBORGEN MYSTIEK

Nu is de mystiek verborgen, maar de dag zal komen dat de mystiek zal worden geopenbaard en transparant zal zijn. Het zal niet langer verborgen zijn. De piramide belichaamt in basis alles dat was, is en zal zijn. De piramide is de verbinding, gecreëerd door de mens, tussen het fysieke en het spirituele. Anders dan de steen die zichtbaar is voor het oog, bestaat een piramide uit de volgende basiscomponenten:

 • 18 laserlichten die leven symboliseren (hetgeen is gerepresenteerd door het getal 18 in Hebreeuws) en de Goddelijke energie. (In Gematria, hetgeen een alfanumerieke code is van het toewijzen van de numerieke waarde aan een woord gebaseerd op zijn letter, is het woord “Leven”, vertaald uit het Hebreeuws, gelijk aan de numerieke waarde van 18.)
 • 10 interne en externe oppervlakken die het Goddelijke fysieke en spirituele symboliseren, gegeven (het woord “tien” in Hebreeuws betekent “geven” en representeert ook “rijkdom”) tussen de schepping en de Schepper. (De numerieke waarde van “10” representeert altijd “1” hetgeen eenheid symboliseert.)
 • 8 Lijnen die de hoeken verbinden waardoor oneindige energieën vloeien tussen de basis en de hoek (het getal 8 symboliseert oneindigheid).
 • 5 hoeken inclusief de apex op de top van de piramide, hetgeen het Goddelijke representeert (de numerieke waarde van “5”representeert de letter “Hay” in Hebreeuws hetgeen de Goddelijke God symboliseert) verbinding die is verbonden met iemands eigen Zijn.
 • 4 hoeken aan de spirituele basis (4 hemelse winden) die altijd wijzen naar noord, zuid, oost en west.

De zodiac is een integraal deel van de Aarde en de piramides. Zonder de energetische straling van de dierenriemtekens (constellaties) zouden de Aarde en de piramides nooit overleven. De constellaties van de zodiac omringen Aarde en zijn gefixeerd in ruimte. De zodiac straalt constant twaalf verschillende energieën van zijn twaalf verschillende, vastgezette constellaties in de richting van de Aarde. Binnen de limieten van elk van de twaalf constellaties van de zodiac bestaan twaalf sterren die niet zichtbaar zijn voor degenen die nu niet in het bewustzijn zijn van de bovenste niveaus van de 5e dimensie of hoger.

De twaalf sterren binnen de limieten van elke constellatie draaien elk om hun eigen as. Daar komt bij dat de twaalf sterren binnen de limieten van elke constellatie alle roteren rondom het centrum van elke constellatie als een unit. Dit betekent dat er 144 sterren zijn binnen de limieten van de constellaties in de zodiac die niet zichtbaar zijn voor het oog. Deze sterren zullen alleen zichtbaar voor ons worden wanneer wij de bovenste limieten van de 5e dimensie of hoger bereiken.

De oorsprong van creatie van Aarde is een rechtstreeks resultaat van de twaalf verschillende energieën die stralen van de twaalf verschillende constellaties van de zodiac in een ronde (antiklok) beweging rondom de Aarde. Dit resulteerde in de formatie van de fysieke wereld. Aarde zoals wij het vandaag kennen, groeide via een intieme verbinding met de Zon en de zonne-energie die uitstraalde van de zodiac. Dit maakte uiteindelijk van Aarde een satelliet van de Zon, en vandaag is de Aarde een integraal deel van de Zon en de sterren. De Aarde is een fysieke creatie die was gecreëerd door het gebruik van de energieën van de sterren (planeten) en de Zon.

De zodiac bestaat uit 12 constellaties. Elke constellatie is gesymboliseerd door een dier, anorganisch object, of ziel. Elk van deze symboliseren de spirit gebaseerd op vier fundamentele punten wat de vier Goddelijke gebieden van de hemelen zijn in een Goddelijk wezen. Deze vier fundamentele punten zijn:

 1. Leeuw: symboliseert het Goddelijk oppervlak, Vuur.
 2. Adelaar: (of schorpioen volgens de hedendaagse astrologen) symboliseert het Goddelijk oppervlak, Wind.
 3. Stier: symboliseert het Goddelijk oppervlak, Aarde.
 4. Aquarius: symboliseert het Goddelijk oppervlak, Water.

Zoals ik eerder zei is elk Goddelijk oppervlak een driehoek met drie gelijke zijden. Zijnde dat elke piramide vier muren heeft (Goddelijke oppervlakken), waar het aantal van gelijke zijden van elk Goddelijk oppervlak (3) wordt vermenigvuldigd met het aantal muren op de piramidestructuur (4), krijgen we het getal 12. Dit representeert de 12 verschillende constellaties binnen de zodiac.

Elke constellatie in de zodiac heeft zijn eigen uniekheid. Bijvoorbeeld, Aries representeert libido en de kracht van het lenteseizoen. Virgo representeert de moeder van natuur. Er zijn veel meer voorbeelden, maar ik zal nu niet op de astrologie in gaan. Ik ben er zeker van dat dit alles behoorlijk lastig kan zijn om te begrijpen, vooral aangezien ik niet de code kan vrijgeven die de verbinding zou uitleggen en verhelderen tussen het fysieke en het spirituele, tussen de piramide en de zodiac, tussen de scheppingen en de Schepper.

— wordt vervolgd met DE PIRAMIDE t/m het einde van het document — Hier is de link

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 27 september 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , ,

Een Reactie op “The Pyramid Code, 2e deel van The Pyramid, 27 september 2020

 1. Rita Mertens

  28 september 2020 at 09:00

  Dank voor al die nuttige en levensnoodzakelijke info. Ik hoop dat snel alle geheimen ‘aan het licht’ komen !

  Like

   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: