RSS

The Pyramid Code, het laatste deel, 28 september 2020

28 sep

Eerder deze week heb ik de samenvatting geplaatst van een gesprek waarin Jason Shurka uitleg geeft over The Pyramid Code, The Light System (TLS), en zijn rol bij dit alles. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2020/09/22/belangrijke-info-jason-shurka-over-the-light-system-tls-geredde-kinderen-en-the-pyramid-code-september-2020/

Dit is de link naar de video en dit is de link naar de website van Jason Shurka. Met deze link download je de Engelstalige pdf The Pyramid Code en met deze de Hebrew pdf).

Hier is de link naar de vertaling van het voorwoord door Jason Shurka, en de inhoudsopgave van The Pyramid Code.

Dit is de link naar de introductie en een deel van de 1e incarnatie

Dit is de link naar de rest van de 1e incarnatie

Dit is de link naar het 1e deel van The Pyramid

Dit is de link naar het 2e deel van The Pyramid.

Hieronder het volgende vertaalde deel, de rest van het document. 

DE PIRAMIDE

Ik zal mijn best doen om de essentie van de Pyramid Code in een notendop op te sommen. Elke piramide in het universum is significant voor Goddelijke perfectie, Goddelijke spiritualiteit, Goddelijke lichamelijkheid, en eeuwig Licht. Elke piramide beweegt, gedraagt, geeft door, en absorbeert spirituele en fysieke energie middels het gebruik van basisprincipes in de bron van het piramide Wezen (de piramide is een Wezen zoals ik al eerder heb vastgesteld). Het fysieke Zijn van de piramide is de kracht van elektriciteit. Het spirituele Zijn van de piramide is de kracht van gedachte.

De elektriciteit waar ik het over heb is niet dezelfde elektriciteit die wij vandaag kennen. Het is een elektrische kracht die bestaat in de handen van een zeer klein aantal mensen. Deze kracht is niet bekend bij wetenschappers en gewone mensen vandaag de dag. Elektriciteit heeft spirituele grondslagen maar het is het materiële zijn van de piramide. Elektriciteit wordt niet gezien met het blote oog en heeft geen smaak, geur, of kleur. Elektriciteit is niet levend of anorganisch, echter het kan door mensen worden gemeten via bepaalde apparaten die zijn niveau van kracht kunnen vaststellen.

Elektriciteit kan doden of herleven, en bouwen of vernietigen, alles naar de wil van de bediener. Elektriciteit is de vitale energie die nodig is voor de overleving van het universum in al zijn frequenties en vibraties. Natuurlijke elektriciteit, in tegenstelling tot kunstmatige elektriciteit (door de mens gemaakt) kan ons voorzien van oneindige energie en comfort in de hedendaagse wereld waarin wij leven.

Ik heb het over universele vrije en natuurlijke elektriciteit die niet de Aarde vervuilt, of het mensenlichaam, of de ziel. De hedendaagse kunstmatige elektriciteit werkt op een frequentie van 50HZ-60HZ, afhankelijk van het land waar de elektriciteit is geproduceerd. Het doorsnee westerse land gebruikt 400TWH elektriciteit. Er is een groot deel van deze kunstmatige elektriciteit dat ons op elk gegeven moment omringt. Dit kunstmatige vergif is nu essentieel voor de overleving van de bevolking vandaag. Met zo’n giftige creatie is het niet verrassend dat de wereldfrequentie op een dwaalspoor is, samen met de frequentie van de mensen die erin leven. Samen met zijn vooruitgang en comfort, heeft het ook verscheidene fysieke en spirituele ziekten gebracht die significant de kracht van gedachte en ziel beïnvloeden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de hedendaagse mens gek wordt. Het heeft ons uit bewustzijn gehaald.

Alles in het universum beweegt door elektriciteit (energie) en elektriciteit is een integraal deel van het gehele universum. Het is ook essentieel voor de verschillende Wezens die erin verblijven en erin bewegen door het gebruik van vibratie, frequentie, en de kracht van gedachte. Elektriciteit maakt deel uit van onze lichamen. Elk deel van het lichaam opereert op verschillende frequenties, zoals het hart, nier, long of brein).

Alhoewel verschillende delen van het lichaam opereren op verschillende frequenties, is de algemene frequentie van het gehele lichaam als een geheel 7,83HZ. Het is interessant dat de Aarde ook werkt op een algemene frequentie van 7.83HZ, hetgeen leven symboliseert (7+8+3=18 hetgeen leven symboliseert in het Hebreeuws door de verbinding van zijn letters in het Hebreeuwse alfabet). Ik twijfel er zeer aan of dit een toeval is. Onze lichamen zijn elektrische systemen en ons neurale systeem handelt als de draden die elektriciteit doorgeven. Deze elektriciteit vibreert door het hele lichaam met de hulp van het water, hetgeen zo’n 70% van het lichaam is. Het is belangrijk op te merken dat de Aarde bestaat uit 70% water, net als het menselijk lichaam. Ik twijfel er hierover ook zeer aan dat dit een toeval is.

Water vibreert op de frequentie van 100THZ hetgeen de Ene symboliseert (1+0+0=1 wat Eenheid symboliseert) dat alles en wat dan ook regelt. De Zon opereert op de frequentie van 5,9642GHZ.

5+9+6+4+2=26

2+6=8

26 (Wat de numerieke waarde in Gematria is voor het woord “Yehova”, (…), wat betekent God in het Hebreeuws) symboliseert de Goddelijke kracht (God) hetgeen onbegrensd is.

8 Symboliseert onbegrensdheid (kijk gewoon naar het symbool, gebruikt voor het getal “8” zelf).

Al deze getallen zijn overeenkomstig met de conversie van het Hebreeuws alfabet (die ook door de farao’s werd gebruikt). Ik geloof echt dat de conversie van al deze getallen geen toeval is.

Het gehele universum en alles binnenin het universum krijgt zijn levenskracht en Zijn van natuurlijke elektriciteit die onbegrijpelijk is voor ons. Wetenschappers moeten nog de bron vinden die kracht geeft aan het hart, brein, Aarde, of Zon die ons allen zo vitaal houdt. De fundamentele energie van natuurlijk verschijnende elektriciteit is dezelfde fundamentele energie die intrinsiek is voor gedachte, elk levend wezen, en het bouwen en bedienen van de piramide. Door in tune te komen met de constitutionele energie achter natuurlijk verschijnende elektriciteit kunnen wij de geheimen achter schepping en alles dat heilig is ontsluiten.

Gedachte gaat vooraf alles in het universum. Gedachte is een integraal deel van schepping; de spirituele en de fysieke creatie. Gedachte is de kracht die het gehele universum verbindt, inclusief de verbinding tussen buitenaardsen, mensen, dieren, planten, Fatasol, en God zelf. Trouwens, wij mensen zijn het laatste niveau van bewustzijn voor de planten. Zelfs dieren zijn ons voorbijgegaan. De hedendaagse mensen zijn op een extreem laag niveau, ver van de 5e dimensie. Schone en zuivere gedachten brengen ons naar eeuwig bewustzijn dat nodig is om niet alleen de piramides te activeren, maar het gehele universum. De Pyramid Code maakt deel uit van het geheim van het universum; een geheim dat wij alleen kunnen bereiken met het juiste bewustzijn. Sinds de tijd van de farao’s staan mensenwezens bekend als de mensen die het Fatasol ras hebben besmet.

 • Elke piramide ontvangt, voorziet, absorbeert, geeft door, en slaat op, EMP en EMLP.
 • Elke piramide beweegt door het gebruik van magneten in zijn basis, de energie van de Zon en de kracht van gedachte van zijn operatoren.
 • Elke piramide, ongeacht zijn afmeting of locatie, kan vliegen naar elke afstand, ongeacht ruimte of tijd.
 • Elke piramide is gebouwd met steen (rots) hetgeen het Goddelijk oppervlak, de Aarde symboliseert.
 • Elke piramide is gebouwd en gesteld in een specifieke hoek (51 graden) naar de zodiac, de Zon en de Noordster.
 • Elke piramide bevat 18 laserlichten die Goddelijke energie symboliseren en het Goddelijk licht, met één altijd aan de Apex, en de rest in de basis.
 • Elke piramide en zijn Goddelijke oppervlakken zijn gericht op en verbonden met de hemelse winden en hun richtingen noord, zuid, oost en west.
 • Elke piramide is een onafhankelijk ruimteschip en sommige hebben ook gediend als moederschepen.
 • Elke piramide heeft een enorme kelder eronder die zijn gereedschappen, instrumenten, machines en ruimteschepen bevat.
 • Elke piramide heeft verborgen kamers en tunnels erbinnen (vooral eronder).
 • Elke piramide bevat zijn geschiedenis en documentatie (het Hebreeuwse alfabet gebruikend) op zijn binnenmuren in de geheime kamers, die erin was gegraveerd met gebruik van lasertechnologie. De graveringen openbaren het doel van de piramides, de Pyramid Code, en de code die het activeert.
 • Elke piramide kan ook krimpen door het bewegen van de stenen en rotsen in zijn basis binnen de piramide zelf.
 • Elke piramide is onafhankelijk zonder dat het vertrouwt op elkaar; echter, ze zijn alle verbonden met het Eeuwig Licht.
 • Piramides bestaan ook als structuren op andere planeten in het universum en zij opereren met dezelfde fundering zoals die op Aarde, met alleen andere niveaus van zwaartekracht die varieert van planeet tot planeet (alleen op planeet Aarde zijn de piramides een toeristenbestemming geworden die desolaat en saai is).
 • Elke piramide kan natuurlijke krachten manipuleren, zoals zwaartekracht, op elke manier dat zijn operator dat wenst.

DE PIRAMIDE STER

Elke ster in het gehele universum is een cirkel, behalve voor één ster die bekend staat als de Piramidester. Net als alle andere sterren beweegt het zich gedurende eons in directe verbinding met de zodiac en zijn constellaties, echter het heeft de vorm van een piramide. De Piramidester bevat leven, maar niet volgens ons gelimiteerd begrip. Alleen waardige zielen die tegemoetkomen aan de hoogste wensen van de opperste macht maken het tot de Piramidester. De Piramidester en elke piramide op Aarde was gemaakt, gecreëerd en bediend door het verwijderen van tijd en ruimte, evenals het combineren van de kracht van gedachte samen met de fysieke technologieën van EMP en EMLP.

DE KRACHT VAN GEDACHTE

Het enige in het gehele universum dat sneller is dan de snelheid van licht en de snelheid van geluid is gedachte. Buitenaardsen en mensenwezens die ruimteschepen (piramides) bedienen activeren hun voertuigen door gedachten, gecombineerd met de energie van het lichaam. Bijvoorbeeld, de operator van een ruimteschip gebruikt zijn handen om zijn interne spirituele energie te projecteren om zo een fysieke machine voort te stuwen middels het gebruik van zijn gedachte. De hoofdfactor in de niet te bevatten snelheid van ruimteschepen nu en in meer oude tijden is gedachte. Het is belangrijk op te merken dat Fatasol in oude tijden dachten op een veel hogere vibratie en daardoor, en nog steeds, in staat zijn om fysieke daden uit te voeren die voor ons bovennatuurlijk lijken naar ons gelimiteerd begrip en bewustzijn.

 

HET TIJDPERK VAN LIEFDE

Ik hoop dat deze documentatie je een algemeen begrip heeft gegeven van de fysieke en spirituele structuur van de piramide en zijn leringen. Ik ben mij ervan bewust dat het moeilijk is de ware essentie te begrijpen zonder de kennis en het begrip van de verschillende codes, maar ik hoop dat de dag spoedig zal komen dat aan de gehele wereld de geheimen van schepping, de codes en de verschillende formules zullen worden geopenbaard, zodat wij allen het Tijdperk van Liefde kunnen bereiken in krachtige spirit. Dit zal ons leiden naar pure Liefde, ware rust, en vrede, door de gehele mensheid.

Deze documentatie, niet als het boek “Rays of Light”, was geschreven zonder enige codes, behalve voor het deel waar ik probeer de essentie uit te leggen van de Pyramid Code (er zijn geen codes in de Engelse tekst).

[Aangezien deze Nederlandse tekst een vertaling is van de Engelse tekst, zitten hier dus ook geen codes in.]

De dag zal komen dat de verschillende codes aan iedereen zullen worden vrijgegeven en dan zal het gemakkelijker zijn om alles in dit materiaal te begrijpen. Iedereen zal in staat zijn om de kennis en wijsheid in dit document toe te passen, zowel fysiek als spiritueel.

Alles wat hier is geschreven is puur vanuit mijn geheugen van het verre verleden, en de leiding die ik heb ondergaan en ervaren over de afgelopen tien jaar. Zoals ik al heb aangegeven, hoe meer ik leer, zie en ervaar, hoe meer ik mij realiseer dat ik niet werkelijk iets begrijp, en dat ik nog steeds in de beginstadia van mijn reis ben. Op zijn minst ben ik gerustgesteld te weten dat wij op het juiste pad zitten naar het Tijdperk van Liefde waar wij allen niet wetend naar verlangen. Er zijn veel geheimen en mystiek binnen onze wereld, en het allemaal ontrafelen maakt deel uit van onze bijzondere reis. Wij moeten het proces omarmen met liefde en voortgaan naar onze bestemming. Op een dag zullen we het allemaal waard zijn en de Piramidester bereiken; de wereld van waarheid, rust en liefde.

Deze documentatie heeft mij nieuw begrip gebracht. Het heeft ervoor gezorgd dat ik nadenk over mijn huidige reïncarnatie en veel andere reïncarnaties, vooral mijn eerste incarnatie van het jaar 2448 volgens de Hebreeuwse kalender (1312 BC volgens de Gregoriaanse kalender). Het opende mij voor nieuwe kanalen van gedachten en ander begrip dat ik in de afgelopen tien jaar heb bereikt, gedurende mijn ongelooflijke reis die op 29 januari 2010 begon.

Nu begrijp ik waarom Rabbi AA het mij niet toestond om mijn eerste incarnatie te documenteren, samen met vele andere reïncarnaties. De wereld is nog steeds niet klaar om de ware natuur van de wereld waarin wij leven te verwerken. Ik zelf ben ook nog niet voorbereid voor het Tijdperk van waarheid en Liefde. Ik ben een klein deel van de TLS en met alles dat ik heb ervaren, gezien en opgenomen, zit ik nog steeds in de beginstadia. Wat ik niet weet is vele malen meer dan wat ik weet. Wat ik niet begrijp is vele malen meer dan wat ik begrijp. Mijn bewustzijn is nog steeds laag vergeleken met de grote spirits waarvan ik het privilege had ze te ontmoeten in mijn leven. Zoals je zou kunnen verwachten rees mijn bewustzijn na het schrijven van dit document. Ik zie dingen iets anders, echter, mijn weg is nog steeds lang.

EEN NIEUW NIVEAU VAN BEWUSTZIJN

Middels mijn huidige baan en missie ben ik in een nieuw niveau van bewustzijn gekomen; iets wat ik nooit eerder heb ervaren. Op 6 februari 2020 was een deel van mijn zielsfamilie samen met ikzelf gevraagd om verschillende acties uit te voeren. Ongeacht mijn weerstand in het begin, ben ik persoonlijk gezonden op een van de meest geheime en gevaarlijke missies in mijn leven waarvan ik heel erg hoop dat het snel zijn vruchten zal opleveren. Het mag zelfs wereldwijd worden gepubliceerd met een intentie om het slechte te stoppen, de animositeit en de corruptie die de gehele wereld op dit moment ervaart terwijl de meeste mensen nog slapen.

Ik weet zeker dat het openbaren van de waarheid de mensen van Aarde in een nieuw en hoger bewustzijn zal doen bewegen, hetgeen veel sneller het gehele universum zal leiden in het Tijdperk van Liefde en de wereld van waarheid. In deze wereld zal ras, kleur, cultuur en religie irrelevant zijn. Het zal een wereld zijn zonder religie, behalve voor de religie van Liefde, in het Tijdperk van Liefde en de wereld van waarheid.

Ik realiseerde mij dat alle zielen die in mij belichaamd zijn in al mijn reïncarnaties in feite dezelfde ziel zijn die verbindt en splitst zoals noodzakelijk van Wezen naar Wezen, van bewustzijn naar bestemming en doel. Ik realiseerde me dat Rabbi AA in feite een buitenaardse was. Opeens verbond ik alle gebeurtenissen en ervaringen waar wij samen doorheen gingen en al zijn acties en talenten. Hij kon alles. Hij was omnipotent. Niets hiervan zou of kon hebben gebeuren tenzij hij een buitenaardse was of een bovennatuurlijk wezen. Opeens realiseerde ik mij dat hij mij feitelijk de gehele tijd sinds onze eerste ontmoeting heeft misleid (in een positieve betekenis natuurlijk). Hij wist altijd alles, en was altijd overal. Hij had een liefde die alleen een bovennatuurlijk wezen kon geven.

Ik voel op dezelfde manier over “Adam”.  Het is vreemd voor mij om deze dingen op te schrijven maar opeens zie en accepteer ik dingen anders. Eerst was mijn relatie met “Adam” veel closer en krachtiger, maar kort nadat hij mij in contact had gebracht met Rabbi AA verdween hij. Het meeste van de training en kennis die ik in de afgelopen tien jaar heb gekregen kwam rechtstreeks van Rabbi AA en de TLS organisatie.

Ik weet dat zowel Rabbi AA en “Adam” in de Piramidester zijn. Ik weet en begrijp ook  dat wij allen onwetend verlangen om daar op een dag naar toe te gaan. Ons bewustzijn zal veranderen in de nabije toekomst, hetgeen ons nieuwe inzichten zal brengen die ons op het juiste pad zullen leiden. Wie niet dit benodigde bewustzijn zal bereiken zal simpelweg ophouden te bestaan in het universum, met geen manier om terug te komen middels reïncarnatie.

Er zijn veel andere topics en geheimen waarover ik niet mag spreken of documenteren, om verscheidene redenen. Ik begrijp nog steeds niet waarom, maar tenminste ben ik mij ervan bewust dat er een reden is. Ik ben mij er ook van bewust dat ik niet alles hoef te weten. Er zijn verborgen zaken die wij niet zullen begrijpen en die wij niet altijd behoeven te vragen of te onderzoeken. De tijd zal zijn gang gaan en vooropgesteld dat wij het juiste pad hebben gekozen zullen wij een hoger bewustzijn bereiken van het zelf, hetgeen ons naar ons doel zal brengen in onze huidige reïncarnatie. Als we in het Tijdperk van Liefde zijn zullen wij ons ultieme doel bereiken en uiteindelijke bestemming van het realiseren van het Tijdperk van Liefde en de Wereld van Waarheid.

Tijdens het schrijven van dit document zijn veel gedachten over mijn huidige reïncarnatie en mijn vorige reïncarnaties door mijn hoofd gegaan. Is het mogelijk dat ik ook enige vorm van buitenaards was in mijn eerste incarnatie. Is het mogelijk dat ik, Jason, en sommige van mijn vrienden binnen de organisatie zoals Tina of Orly, vormen zijn van buitenaardsen en dit zich niet bewust zijn? Is het mogelijk dat ik mij eenvoudigweg niet alles herinner omdat ik niet volledig bewust ben. Is het mogelijk dat zij, mijn vrienden, eenvoudigweg niet zullen herinneren totdat zij hun benodigde niveau van bewustzijn bereiken?

Duidelijk, ik herinner mij niet alles! Ik geloof dat iemand ervoor zorgt dat ik mij niet alles herinner om verschillende redenen. Hoe is het mogelijk dat ik zulke hoge vermogens bereikte in mijn vorige reïncarnaties en zo’n lang leven leefde zonder dat ik kwam van het nageslacht van Fatasol? Ik weet dat Amram een bovennatuurlijke entiteit was en daarom concludeer ik dat zijn zoon Menachem deel moet hebben uitgemaakt van hetzelfde systeem. Het doet me mij afvragen, en vragen, waarom? Wat anders herinner ik mij niet. Wanneer zal ik de informatie krijgen die nodig is om door te gaan met mijn uiteindelijke doel en bestemming?

INNERLIJKE DISSONANTIE

Ik ervaar constant een dissonantie tussen de informatie in mijn geheugen, en de opmerkingen van Rabbi AA over zijn aandrang op de Torah als de wereld van waarheid en het woord van God. Ik begrijp en ik ben mij bewust dat de Torah was geschreven en gestructureerd met het gebruik van een specifieke code die ik niet ken. Ik weet dat het niet simpelweg een historisch boek is. Mijn dissonantie bestaat omdat ik weet dat het fysieke verhaal niet zo accuraat is als de gehele wereld denkt. Er zijn veel contradicties tussen wat ik mij herinner, wat ik weet, wat is geschreven, en wat mij is geleerd op school. Ik heb een probleem met verschillende spirituele leiders zoals Mozes op de manier waarop hij is beschreven in de geschiedenis, in tegenstelling tot wat in de realiteit gebeurde. Ik begreep nooit de aandrang van Rabbi AA en verdediging van het geschrift, zelfs ook al wisten wij beiden de waarheid die het geschrift tegensprak.

In elk meningsverschil of vraag die ik had was zijn antwoord altijd hetzelfde: “Leer en je zult weten”. Ik was nooit blij met zijn respons maar nu begrijp ik het wat meer. Zonder leren en de code begrijpen kan ik niet de absolute waarheid bereiken.

Sinds ik kind was heb ik altijd oppositie uitgedrukt en soms afkeer van het geschrift, maar ik begreep nooit waarom. Veel dingen waren niet logisch voor mij. Het maakte mij zelfs van streek. Iedereen zag mij als een grote ketter. Het lijkt alsof mijn onderbewuste in botsing kwam met mijn bewustzijn en kennis als een kind. Ik heb altijd oppositie laten zien tegen bijbellessen op school. Als een kind stelde ik altijd moeilijke vragen aan mijn vader (die behoorlijk bekwaam was in de bijbel) en aan mijn leraren. Ik kreeg nooit een antwoord waarmee ik tevreden was. Er waren zelfs Rabbi’s die het lef hadden om mij te zeggen dat het niet de bedoeling is dat ik alles vraag. Er waren zulke dingen als besnijdenis die ik moest begrijpen als een basis wet, en als deel van het zijn van een Joodse ziel.

[In het volgende komen weer regelmatig vreemde tekens voor die ik weergeef als (…) – je kunt ze bekijken in de oorspronkelijke Hebreeuwse of Engelse pdf]

Zelfs de term “Joods” (Yehoodim) (…) veroorzaakt een intern conflict voor mij door de kennis en herinneringen van mijn verleden. In het Hebreeuws betekent de term “Yehoodim” (…) “de Joodse mensen”. Aan de andere kant betekent de term “Yehoodim” (…) “de mensen van bestemming”. De term “Yehoodim” (…) kwam in zijn bestaan direct nadat de Torah was gegeven op Mount Sinaï (een gebeurtenis die ook niet accuraat is weergegeven). “Yehoodim” (…) is een term die komt van het hoofdwoord “bestemming” (“Ya-ad”, (…) in het Hebreeuws). Tot de dag dat de Joodse natie de Torah kreeg werden zij Hebreeuwen genoemd, of Israëlieten. Het Hebreeuwse alfabet bestond al van voor de tijd van de farao’s. Het bewijs daarvan is dat zijn letters kunnen worden gevonden in de inscripties in de verschillende piramide stenen binnen de verborgen kamer van de piramides.

Wij, de Hebreeuwen, zijn in feite niet “Yehoodim” (…), maar “Ye-oodim” (…). Dit betekent dat wij altijd op ons pad zijn naar onze bestemming, het Tijdperk van Liefde. De woorden “bestemming”, “mijn bestemming”, en “onze bestemming” in het Hebreeuws komen alle van hetzelfde hoofdwoord (“Ya-ad”, (…), in Hebreeuws wat zich in Engels vertaald tot “bestemming”). Merk op dat de verandering van “Yehoodim” (…) naar “Ye-oodim” (…) een verandering is van een letter in het Hebreeuws hetgeen de gehele betekenis, essentie en energie van het woord verandert, echter, ze worden beide op dezelfde manier uitgesproken.

De term veranderde in de loop van de tijd van “Ye-oodim”(…) naar “Ye-hoodim” (…) om twee redenen. De eerste reden is omdat de term “Yehoodim” (…) komt van de hoofdwoorden “Yehuda”, “Hodaya” en “Jehova” (“Yehova”, (…) in Hebreeuws) hetgeen uitdrukking geeft aan ons Zijn en het Zijn van de Schepper. Dit zorgde ervoor dat de mensen zich psychologisch dichter bij de Schepper voelen. God ervaart zijn Zijn door ons Zijn, wat betekent dat hij bestaan ervaart in het universum en leven via ons.

In mijn opinie is de tweede reden voor de verandering van “Ye-oodim”(…) naar “Yehoodim” (…) om de code van de bijbel te veranderen (die ik nu niet bezit) in een andere manier die de regeerders en spirituele leiders voorzag, en doorgaat te voorzien van, het vermogen om continue de mensen te controleren, te onderrichten en te leiden. Dit was vitaal voor het succes van de Joodse natie voor het bereiken van hun bestemming, aangezien vóór de Torah de Hebreeuwen niet het leven leefden vol van moreel karakter.

Bijvoorbeeld: incest, moord, en diefstal waren gebruikelijke problemen in de Hebreeuw-slaven gemeenschap (die geen gerechtelijke consequenties hadden), hetgeen verder de scheiding verdiept tussen hen en het Goddelijke; een scheiding tussen het eindige en het oneindige, dat de spirituele leiders van de naties moesten verbinden om zo de collectieve bestemming van de natie te bereiken.

Om de Hebreeuwen uit deze corrupte manier van denken en handelen te halen, moesten de spirituele leiders een nieuw systeem van leiding adopteren, hetgeen hen ertoe leidde om “Ye-oodim” te veranderen naar “Ye-hoodim” om hun doel en missie te bereiken in het ervoor zorgen een nieuw niveau van bewustzijn te krijgen en te absorberen, door verschillende eeuwen waar zij doorheen moesten en ervaren, wat hen uiteindelijk naar het Tijdperk van Liefde zou brengen. Dit alles was gedaan met de hulp van het nieuwe boek van wetten, de Torah. De Torah van Mozes en de Israëlieten was gegeven door het Goddelijke en Mozes voor het voordeel van de Israëlieten en de Aarde, als een geheel.

Het vermogen om te leren en leiden is vaak door de jaren heen misbruikt, maar de initiële intentie was geen slechte. De initiële intentie was een van leiding in plaats van controle. Het gevoel van dichter bij de schepper te zijn gaf de regeerders en spirituele leiders een sterker niveau van leiding en controle over de natie in alle aspecten. Als een regeerder of spiritueel leider is het altijd makkelijker om de verantwoordelijkheid op God te leggen met excuses zoals “hij zei”, “hij verordonneerde”, “hij vroeg”, enzovoort.

In Gematria “Ye-oodi” (…) (geschreven in Hebreeuws) is gelijk aan de numerieke waarde van 100 (1+0+0=1), hetgeen de Ene en Enige Wezen symboliseert, het eeuwige Licht (of zoals wij het noemen, God of “Yehova”).

“Yehova” (…) geschreven in Hebreeuws heeft de equivalente numerieke waarde van 26, hetgeen gelijk is aan 8 (2+6=).

Het getal 8, zoals eerder getoond, symboliseert oneindigheid. In Gematrie is “Ye-oodi”(…) gespeld in het Hebreeuws ook gelijk aan de numerieke waarde van 19  (1+9=10; 1+0=1), hetgeen Eenheid representeert, en ook de unie representeert tussen het Zijn van God en het Zijn van mens.

“Yehoodi”(…) gespeld in het Hebreeuws is gelijk aan de numerieke waarde(n) van 35 en/of 17 waarin beide de numerieke waarde representeren van 8 (3+5=8; 1+7=8), hetgeen oneindigheid symboliseert.

Met andere woorden, het Zijn van God is onbegrensd, hetgeen verbindt en verenigt het begrensde en het onbegrensde tussen mens en zijn gelijken, en tussen mensheid en God (Yehova; (…)).

Rabbi AA ontweek vaak het beantwoorden van mijn vragen en de verschillende debatten die ik begon tijdens onze meerdere conversaties met zijn fameuze zin “leer en je zult weten”, of door het altijd zeker stellen mij te herinneren dat ik gelimiteerd ben. Wel, we zijn allen gelimiteerd en onze paden zijn lang, maar onze gezamenlijke bestemming en doel als zielen is niet ver weg.

EEN BRILJANTE TOEKOMST

Ik heb het gevoel dat in de niet zo verre toekomst het boek “Rays of Light” zal worden gepubliceerd, en naar mijn opinie zal deze documentatie mogelijk een appendix erbij zijn. Ik weet niet zeker of dit zal gebeuren als ik leef of niet, en in het geval van niet vraag ik iedereen die deze documentatie heeft of het boek ”Rays of Light” niet iets door te geven of te publiceren zonder mijn eerdere toestemming toen ik nog leefde.

Om de een of andere reden ben ik geneigd te geloven dat de missie van het te publiceren zal worden gelegd op mijn dierbare vriend Jason. In het geval dat hij het niet doet is dat ook oké. Ik ben er zeker van dat het boek op een dag zal worden gepubliceerd ongeacht mijn persoonlijke bezwaren. Rabbi AA legde altijd aan mij uit dat niets in mijn controle is en het zal gebeuren wanneer het gebeurt.

Ik twijfel er niet aan dat het uiteindelijk zal gebeuren. Uiteindelijk heeft hij altijd gelijk. Het irriteert mij dat hij altijd gelijk heeft, maar de waarheid is de waarheid.

Samengevat, wil ik ons wensen en zegenen met geluk, voorspoed, en overvloed, naar het Tijdperk van Liefde door onze reis in het Tijdperk van Licht, de wereld van waarheid, ons doel en onze uiteindelijke bestemming met eindeloze overvloed, Licht, Vrede en Liefde! Uiteindelijk ervaren wij eindeloze levens in een universum dat geen begin of einde heeft!!!

In feite is het een universum zonder tijd of ruimte dat altijd heeft bestaan, altijd bestaat, en altijd zal bestaan, als deel van onze lichamen, onze zielen, en ons bewustzijn, voor de eeuwigheid.

Vertaald door Veronica

 Ik heb de gehele vertaling van The Pyramid Code in een pdf bestand gezet, en deze aan Jason Shurka gezonden voor publicatie op zijn website. Download hier het pdf bestand van zijn website.

 
12 reacties

Geplaatst door op 28 september 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , ,

12 Reacties op “The Pyramid Code, het laatste deel, 28 september 2020

 1. Martien van den Hurk

  28 september 2020 at 21:12

  Hallo Veronica,

  Het downloaden van het PDF bestand werkt niet.

  Bedankt voor de vertaling van dit geweldige artikel

  Martien

  In liefde en licht zijn we allen Een!

  Breng eens een bezoekje aan onze blogs

  Wakkeremensen

  Kryon Wijsheid

  Mensen worden wakker

  Gezond Ontwaken

  ufofenomeen

  Like

   
  • eventnl

   28 september 2020 at 23:04

   Het lukt me nog niet om dit op te lossen. Als je graag het pdf bestand wilt hebben, reageer dan even hierop en dan zal ik je het bestand per e-mail sturen. (Ik zal jouw reactie niet publiceren, het is alleen een kennisgeving aan mij) Licht & Liefde, Veronica

   Like

    
   • Hendrika

    29 september 2020 at 22:53

    De 1e twee vertalingen van de pyramid code heb ik via een vriendin gekregen.
    Kan ik van U de andere vertaalde delen toegestuurd krijgen.
    Het is een fantastisch verhaal om te lezen en ik heb veel respect voor de schrijver.
    Ook erg fijn dat het vertaald is. Dank daarvoor!

    Like

     
   • eventnl

    29 september 2020 at 23:35

    Dag Hendrika, als je kijkt in de rechterkolom zie je daar alle artikelen die recent zijn geplaatst, dus ook alle delen van de code. Als het gaat om het pdf bestand kun je deze downloaden op de website van Jason: https://www.jasonshurka.com/thepyramidcode

    Like

     
 2. viooltje56

  28 september 2020 at 21:25

  Bedankt Veronica voor je moeite om heel dit document te vertalen.mvgYolande

  Like

   
  • eventnl

   28 september 2020 at 23:05

   Graag gedaan Yolande. Ik geef toe dat het een klus was en ben blij dat hij geklaard is.

   Like

    
 3. Bas

  28 september 2020 at 22:41

  Ongetwijfeld en zeer interessante lezing, ook van de afgelopen dagen. Ik vraag me wel af of dit alles de agenda van het kwaad kan stoppen. Stel je eens voor dat iedereen straks gemuilkorfd (Mondkaapje) de straat op moet.

  Like

   
 4. Piet

  29 september 2020 at 04:42

  Dankjewel Veronica voor het vertalen van deze geweldige The Pyramid code. Ik hoop dat de complete vertaling in zijn geheel snel te downloaden is. Of dat hij naar mijn email gestuurd kan worden. Heel veel liefs!!

  Like

   
 5. eventnl

  30 september 2020 at 18:51

  Het pdf-bestand is nu gepubliceerd op de website van Jason Shurka; om deze te downloaden volg de link hierboven aan het eind van het artikel. Veronica

  Like

   
 6. irmschat

  30 september 2020 at 19:15

  Hello, where can I buy a Pyramide ? I live in The Netherlands.

  Kind Regards, Irmgard/Netherlands. I like your writings as the event. Very Good.

  Op ma 28 sep. 2020 om 21:35 schreef Info-blog The Event-NL :

  > eventnl posted: “Eerder deze week heb ik de samenvatting geplaatst van een > gesprek waarin Jason Shurka uitleg geeft over The Pyramid Code, The Light > System (TLS), en zijn rol bij dit alles. Zie: > https://eventnl.wordpress.com/2020/09/22/belangrijke-info-jason-shurka-over-t” > >

  Like

   
  • eventnl

   1 oktober 2020 at 13:06

   Ik weet het niet, maar je zult vast wel met een zoekopdracht wat kunnen vinden op het internet.

   Like

    

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: