RSS

Washington DC, Verenigde Staten van Amerika, wat is er gaande?, 21 januari 2021

21 jan

Na het zien van het toneelstukje dat inauguratie heette op 20-1-2021 ben ik gaan duiken in alle informatie over wat er nu speelt. Eerst enkele feiten, waarop ik later terugkom:

 • De vele oorlogen die de eerste Amerikaanse kolonies plaagden waren een directe manifestatie van een conflict tussen Londen en de Amerikaanse kolonies.
 • Met de Onafhankelijkheidsverklaring van de oorspronkelijke dertien Verenigde Staten van Amerika, 4 juli 1776, waren de United States of America geboren als een vrije en ongebonden natie;
 • Met de overgang naar de corporatie USA in 1871 is de Grondwet (Constitution) uit het raam gegooid, de Republiek opzijgeschoven en vervangen door een democratie. De president van Amerika is de CEO. Deze Corporation is op haar beurt eigendom van een andere Corporation, The British Crown.
 • Vaticaan (Rome), City of London en Washington D.C. (District of Colombia), zijn alle geïncorporeerd als autonome stadstaten, elk verantwoordelijk zijnde voor verschillende soorten van administratie voor de New World Order.
 • Naar verluid (nog geen documenten gevonden) zijn deze drie corporaties vorig jaar opgeheven; dit betekent dat alles wat uit naam van de corporatie USA wordt gedaan niet rechtsgeldig is.
 • Trump wordt gezien als degene die deze wereld en de mensheid bevrijd van het juk van de ‘deep state’, ofwel ‘new world order slavernij’.

De afgelopen maanden hebben laten zien dat de omvang van de deep state enorm is; er wordt gesuggereerd dat meer dan 80% van de Amerikaanse overheid erbij is betrokken, en ik denk dat je dit gewoon kunt doortrekken naar de meeste overheden wereldwijd. De plandemie is daar een goed voorbeeld van.

Er heeft een enorme verkiezingsfraude plaatsgevonden waarvan bewijzen in overvloed aanwezig zijn. Bij deze fraude zijn ook andere landen betrokken, zoals China, Italië, Duitsland, Spanje. Dit was een digitale fraude met de stemcomputers. Ook werd gestemd door mensen die al jaren geleden zijn overleden, dubbele stemmen, en zo zijn er nog veel meer falsificaties gevonden. (Bedenk dat mijn verhaal niet de intentie heeft van een uitputtende analyse, maar gewoon wat zaken op een rij zetten.)

Trump kreeg geen support bij zijn bewijzen van deze gigantische verkiezingsfraude; gezegd wordt dat hij meer dan 75% van de Amerikaanse kiezers achter zich had. En Zo werd gisteren Biden “president”. Maar wat speelt er werkelijk?

Ik denk dat niemand van ons zich enige voorstelling kan maken van de omvang van het wereldwijde probleem. Hoe diep de tentakels van de deep state gaan, hoeveel mensen ze in hun macht hebben door chantage en corruptie, en wat voor represailles ze zouden kunnen nemen, zoals nucleaire aanvallen. Het is een enorm schaakspel waarbij elke zet een beweging naar het licht of naar het duister kan creëren.

Trump en zijn team plaatsen deze zetten, en uiteraard horen wij daar niet het fijne van want dan is de tegenstander ook geïnformeerd. Dus alle mogelijkheden die worden genoemd zijn veronderstellingen op basis van de eerdergenoemde feiten.  

Iedereen die zich bewust is van de deep state en zijn bedoelingen, heeft gisteren met afgrijzen zitten kijken; wij dachten dat er nu iets zichtbaar zou worden. Maar…. Het schaakspel is kennelijk nog niet afgerond.

Wat zouden we uit de beelden en gebeurtenissen van gisteren kunnen opmaken?

 • Trump zei in zijn afscheidsspeech voor hij in het vliegtuig stapte: “er wacht ons een veel betere toekomst ….. Het beste moet nog komen.”
 • In Washington DC hebben zich 65.000 militairen verzameld …. Die waren niet nodig om ‘het volk’ tegen te houden. Wellicht wel om bepaalde mensen te arresteren en ingesloten te houden?
 • Het centrum met Capitool en White House in Washington DC is volledig afgesloten met hekken die door de militairen worden bewaakt. Dit lijkt de afbakening te zijn van de staat Washington DC, die dus geen deel uitmaakt van de Verenigde Staten. Washington DC is een buitenlandse staat binnen de VS.
 • De algemene sfeer van de “inauguratie” leek op een begrafenis. De ondertekening door Biden lijkt op blanco pagina’s en zijn handtekening was kennelijk met onzichtbare inkt. En in een uitspraak op het OAN nieuws werd gezegd “Biden remains in federal custody…” Met andere woorden, hij wordt vastgehouden.
 • Charlie Ward kreeg de beelden van de “inauguratie” al om 7 uur ’s ochtends van de 20e, in Spanje …. Dus bijna 12 uur vóór de zogenaamde life uitzending in Washington DC.

In de 4 jaren presidentschap van Trump heeft hij al zijn zetten voorbereid, bijv. d.m.v. executive orders. Een daarvan is op 2 november, dus één dag vóór de verkiezingen van 3 november uitgebracht, en daarvan wordt gesuggereerd dat dit de aankondiging is van een nieuwe structuur, zoals NESARA. Deze zou op 4 maart 2021 ingaan.

Verder kunnen we constateren dat Trump nooit een oorlog is begonnen, en dus nu ook alles zal doen om een oorlog in wat voor vorm dan ook te voorkomen. En hij plaatst zijn zetten zo dat alles volledig voldoet aan de voorwaarden van de Constitutie, zodat hij later nooit kan worden beschuldigd van onrechtmatigheden.

Als je alles op een rijtje zet, zou je kunnen aannemen dat noch Biden, noch Trump nu tot president kan worden verklaard omdat de corporation USA vorig jaar is opgeheven. En volgens de Constitution (oorspronkelijke Grondwet uit 1776 die dan nu weer van kracht zou zijn) neemt het leger het commando over op het moment dat er geen president is. Dat zou dan ook het enorme aantal militairen verklaren dat in Washington en elders in de VS paraat is. Het leger kan alle arrestaties verrichten en de processen voeren; sinds 2017 zijn er meer dan 200.000 verzegelde aanklachten verzameld die nu geopend worden.

Voor degenen die nog niet op de hoogte zijn waarom er zoveel aanklachten zijn: de leden van de deep state hebben zich schuldig gemaakt aan ongelooflijke misdaden tegen de mensheid. Mensen- en kinderhandel, orgaanhandel, slavernij, pedofilie, satanisme, terrorisme, genocide, moorden, oorlogen, hersenspoeling (mind control), ziekten, biologische oorlogsvoering, financiële wandaden, en daarmee is de lijst nog niet volledig. Ook hebben zij ons alle geavanceerde technologie onthouden om ons in een slavernijsysteem te houden. En dit alles is wereldwijd! Hun meest recente actie: met de gentherapie die ze vaccins noemen die Nano partikels bevatten wordt de mens veranderd naar een cyborg. Een gemodificeerde mens, een fysieke samensmelting van mens en machine. Waarmee wij makkelijker in slavernij kunnen worden gehouden.

Trump legt de basis van de bevrijding in Amerika en de rest van de wereld volgt. Aangenomen wordt nu dat 4 maart 2021 de dag wordt waarop de zaken duidelijk zullen worden.

Laat wij dit allemaal helpen manifesteren! Laat de moed niet zakken!

We staan op de tweesprong: leven in vrijheid of leven in slavernij als een cyborg.

In Licht & Liefde, Veronica

Hier wat foto’s, en daaronder vind je wat teksten over de geschiedenis in Amerika en de corporation USA.

Zweren op de bijbel:

Kruis ondersteboven!
Ze heeft haar tasje op de bijbel gelegd zodat ze hem niet aan hoeft te raken!

Voor meer informatie over de landencorporaties en NESARA/GESARA verwijs ik naar mijn artikel: https://eventnl.wordpress.com/2020/12/26/soeverein-of-corporatie-wat-is-de-mens-december-2020/

Een groep mensen ging een onafhankelijkheidsverklaring opstellen die op 4 juli 1776 werd aanvaard door het Continental Congress. Nog altijd wordt deze ‘Declaration of Independence’ gezien als de het belangrijkste document van het huidige Amerika.

https://www.serendipity.li/jsmill/us_corporation.htm – Wat vertaalde fragmenten:

De datum is 21 februari 1871 en het eenenveertigste congres vindt plaats. Ik verwijs u naar de ‘Akten van het eenenveertigste congres’, sectie 34, sessie III, hoofdstukken 61 en 62. Op deze datum in de geschiedenis van onze natie nam het Congres een wet aan met de titel: ‘Een wet om een ​​regering te bieden voor het District of Columbia. ‘ Dit staat ook bekend als de ‘wet van 1871’. Wat betekent dit? Welnu, het betekent dat het Congres, zonder enige grondwettelijke autoriteit om dat te doen, een aparte regeringsvorm heeft gecreëerd voor het District of Columbia, een perceel van tien mijl vierkant.

De wet van 1871 werd op een kwetsbaar moment in Amerika aangenomen. Onze natie was in wezen bankroet – verzwakt en financieel uitgeput in de nasleep van de burgeroorlog. De burgeroorlog zelf was niets meer dan een berekend ‘front’ voor behoorlijk chique voetenwerk door spelers in de achterkamer van bedrijven. Het was een strategische manoeuvre van Europese belangen (de internationale bankiers) die erop uit waren een wurggreep in de nek (en de schatkist) van Amerika te krijgen.

Het congres besefte dat ons land in financiële moeilijkheden verkeerde, dus sloten ze een deal met de internationale bankiers – (in die dagen doopten de Rothschilds van Londen hun vingers in ieders taart) waardoor ze een SCHULD opliepen aan de genoemde bankiers. De achterbakse internationale bankiers waren niet van plan om ons spartelende land geld te lenen zonder serieuze bepalingen. Dus bedachten ze een briljante manier om een ​​voet tussen de deur van de Verenigde Staten te krijgen (een prijs die ze al een tijdje hadden begeerd, maar die ze niet konden begrijpen dankzij onze Founding Fathers, die hen verachtten en in toom hielden), en zo werd de wet van 1871 aangenomen.
Met de ‘wet van 1871’ werd onze grondwet onleesbaar gemaakt in de zin dat de titel hoofdletters kreeg en het woord ‘voor’ werd gewijzigd in het woord ‘van’ in de titel. De oorspronkelijke grondwet, opgesteld door de Founding Fathers, was als volgt geschreven: ‘De grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika’.

De gewijzigde versie luidt: ‘DE GRONDWET VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA’. Het is de grondwet van het bedrijf. Het is NIET hetzelfde document dat u misschien denkt dat het is. De grondwet van het bedrijf werkt in een economische hoedanigheid en is gebruikt om het volk voor de gek te houden door te denken dat het hetzelfde perkament is dat de Republiek regeert. Absoluut niet.

– Uittreksel uit de Onafhankelijkheidsverklaring van de oorspronkelijke dertien Verenigde Staten van Amerika, 4 juli 1776:
‘We beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend. Dat alle mensen gelijk zijn geschapen; dat ze door hun Schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare rechten; dat onder deze zijn leven, vrijheid en het nastreven van geluk; dat om deze rechten veilig te stellen, regeringen onder de mensen worden ingesteld, die hun rechtvaardige bevoegdheden ontlenen aan de instemming van de geregeerden; dat wanneer enige vorm van regering deze doelen vernietigt, het het recht is van het volk om het te veranderen of af te schaffen, en om een ​​nieuwe regering in te stellen, haar fundament te leggen op dergelijke principes, en haar bevoegdheden in een zodanige vorm te organiseren dat zij lijken het meest waarschijnlijk hun veiligheid en geluk te beïnvloeden. ‘

https://www.sinhalanet.net/three-corporations-run-the-world-city-of-london-washington-dc-and-vatican-city – Wat vertaalde fragmenten:

We ontdekken dat er 3 steden op aarde zijn die niet onder nationale autoriteit vallen, ze hebben aparte wetten, ze betalen geen belastingen, ze hebben hun eigen politiemacht en hebben zelfs hun eigen vlag van ‘onafhankelijkheid’. Deze 3 steden beheersen de economie, militaire aanvallen en de spirituele wezens van de machthebbers. De 3 steden zijn eigenlijk corporaties en ze zijn de City of London, District of Columbia en het Vaticaan. Samen controleren ze politici, rechtbanken, onderwijsinstellingen, voedselvoorziening, natuurlijke hulpbronnen, buitenlands beleid, economieën, media en de geldstroom van de meeste landen, evenals 80% van de totale rijkdom van de wereld. Hun uiteindelijke doel is om een ​​totalitaire heerschappij op wereldschaal op te bouwen waar mensen verdeeld zullen worden in heersers en geregeerden nadat ze de wereld hebben ontvolkt tot aantallen waarover ze willen heersen.

Washington DC maakt geen deel uit van de VS. District of Columbia ligt op 10 vierkante mijl land. DC heeft zijn eigen vlag en eigen onafhankelijke grondwet. Deze grondwet werkt onder een tirannieke Romeinse wet die bekend staat als Lex Fori. DC-grondwet heeft niets te maken met de Amerikaanse grondwet. De wet van 1871, aangenomen door het Congres, creëerde een afzonderlijk bedrijf

http://www.freedom-school.com/the-united-states-is-a-corporation.html – Wat vertaalde fragmenten:

De Verenigde Staten zijn een Corporation. Ja, je leest de titel correct. We leven niet in een land met een regering van de mensen, door de mensen, voor de mensen, maar we maken deel uit van een gigantische Corporation, de United States Corporation, en de president van Amerika is de CEO. Wij zijn alleen de medewerkers. Deze Corporation is op haar beurt eigendom van een andere Corporation, The British Crown.

(Het volgende gedeelte is een uittreksel uit het boek van David Icke, The David Icke Guide to the Global Conspiracy [and how to end it], blz. 231-233, http://www.davidicke.com)

De ‘regering’ van de Verenigde Staten is eigenlijk de United States Corporation. Het werd gecreëerd achter het scherm van een ‘federale regering’ toen, na de gefabriceerde ‘overwinning’ in de Amerikaanse oorlog tegen ‘onafhankelijkheid’, de Britse koloniën de openlijke dictatuur van Londen verruilden voor de veel effectievere heimelijke dictatuur die ooit heeft plaatsgevonden..

In feite veranderde de Virginia Company, het bedrijf onder leiding van de Britse Kroon dat de ‘voormalige’ koloniën controleerde, eenvoudig haar naam in de Verenigde Staten van Amerika en andere verwante pseudoniemen. Deze omvatten de VS, de VS, de Verenigde Staten van Amerika, Washington DC, District of Columbia (Samurais) en de president van de Corporation staat bekend als de president van de Verenigde Staten. Dit is een correcte titel, aangezien een van de namen voor de Corporation de ‘Verenigde Staten’ is. Hij of zij is niet de president van het volk of het land zoals ze worden doen geloven – dat is slechts het rookgordijn.

Het is je misschien opgevallen dat de nationale vlag van de Verenigde Staten altijd een gouden rand heeft wanneer hij wordt getoond in gerechtshoven of federale gebouwen, en je ziet dit ook op federaal gefinancierde scholen en op de uniformen van Amerikaanse troepen. Volgens de International Law of the Flags geeft een gouden rand de jurisdictie van het handelsrecht aan, ook bekend als British Maritime Law, en, in de VS, als de Uniform Commercial Code of UCC. De gouden rand maakt geen deel uit van de Amerikaanse vlag die bekend staat als de Stars and Stripes, maar het is een wettelijk symbool dat aangeeft dat de rechtbank, het overheidsgebouw, de school of de soldaat opereert volgens de Britse maritieme wet en de Uniform Commercial Code; militaire en handelswetgeving.

https://eventnl.wordpress.com/2017/11/23/het-nieuw-atlantis-meesterplan-van-de-eeuwen-6-maart-2016-cosmic-convergence/ – Hieronder wat fragmenten uit dit uitgebreide artikel:

Nieuw Atlantis is een project van de Lichtkrachten dat al gedurende millennia gaande is. Saint-Germain is een van de belangrijkste wezens die aan dit project werkt. Hij heeft delen van dit project aan de mensheid doorgegeven in zijn incarnatie als Francis Bacon, in een novelle genoemd New Atlantis, waar hij een utopische samenleving beschrijft gebaseerd op meritocratie.

In zijn incarnatie daarna als Graaf de Saint-Germain probeerde hij in co creatie een nieuwe gemeenschap in Amerika te stichten door de onafhankelijkheid van de USA te helpen en door het zijn van de belangrijkste spirituele kracht achter de constitutie.

Er zijn drie vitale punten van informatie die je moet kennen over graaf de Saint-Germain. Eerst, dat deze enorme tussen mannen geen normale man was, aangezien hij welbekend is een authentieke opgestegen meester te zijn en leider van de Great White Brotherhood. Tweede, dat Count Saint Germain was gekozen om de Houder te zijn van de Violette Vlam voor de huidige tijd van de mensheid (Quan Yin was de eerdere houder van de violette vlam). Derde, dat Saint-Germain wordt gezien in de hoogste kringen van de Great White Brotherhood als de “Vader van de Amerikaanse republiek” en patroon sint van de United States of America

Weinigen zijn zich bewust dat het de Great White Brotherhood was die zowel de intentie als de aardse daadkracht leverde voor het ongeëvenaarde Amerikaanse Experiment. Broeder Roger Bacon, sir Francis Bacon en de Comte de Saint-Germain waren allemaal vervuld van de filosofie en methodes van experimentele wetenschap. Elk van hen leverde sleutelcomponenten en technieken aan het grootste laboratorium van de moderne tijd, een experiment wat bekend is geworden als het eeuwig ontwikkelende Amerika Experiment – de United States of America

De USA is waar het Nieuw Atlantis was bedoeld te verrijzen en te schitteren.

Werkelijk, het Nieuw Atlantis zou nooit zijn verrezen van het Noord-Amerikaanse continent, was het niet door zijn altijd aanwezig leiding, bewegende inspiratie en vitale interventie. Alleen door de tijdige en beslissende interventie van Comte de Saint-Germain waren de United States of America geboren als een vrije en ongebonden natie.

Door twee zeer moeilijke oorlogen groeiden de 13 kolonies geleidelijk naar de 50 staten en andere territoria. De belangrijkste steden New York en Los Angeles, Miami en Chicago, werden de gateway voor immigranten van over de hele wereld. Door deze trend werd de USA een smeltkroes (evenals een testkanaal) van het goede dat de wereld had te bieden. Langzaam maar zeker is het Nieuw Atlantis opgekomen.

Echter, elk experiment kan altijd misgaan zou het worden overgenomen en geleid door misleide individuen wiens agenda niet van het Licht is.

 
4 reacties

Geplaatst door op 21 januari 2021 in Geen categorie

 

4 Reacties op “Washington DC, Verenigde Staten van Amerika, wat is er gaande?, 21 januari 2021

 1. EvdM

  24 januari 2021 at 14:40

  Voordat dit een betrouwbaar artikel kan worden genoemd zijn -om te beginnen- de foto’s al een vorm van vermoeiende desinformatie. De Biden bijbel foto is van 2009 en in die van dit jaar’s inauguratie (zie alle video’s)- staat het kruis weer rechtop ( hij is blijkbaar bekeerd ;-). De theorie over het ‘tasje’ van Kamala is hilarisch. Vrouwen dragen geen -scharrige- tasjes tijdens zo’n bijeenkomst, ze heeft handschoenen aan en er is een betere reden… er waren twee bijbels: https://abcnews.go.com/Politics/harris-sworn-justice-sonia-sotomayor-inauguration/story?id=75296716 . Daarnaast word er in het artikel met niet onderbouwde percentages gestrooid en debunked theorieen over de Corporation worden aangehaald : http://factmyth.com/factoids/the-united-states-is-a-corporation/. Wat de stadstaten betreft, DC staat niet op de lijst, het is nl een District: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadstaat . En wanneer kwam Nesara ook al weer? https://en.wikipedia.org/wiki/NESARA . Mensen alsjeblieft… neem niet alles wat geschreven staat aan voor ‘zoete koek’… ook mijn woorden niet. Onderzoek en beslis dan !

  Like

   
 2. Rainbow Pilgrim

  25 januari 2021 at 10:25

  Kritisch denken is prima en hard nodig, maar desinformatie aanbieden niet.
  Had een lange reactie geplaats met allerlei links en deze is niet geplaatst. Om met de foto’s te beginnen… de bovenste shot van Biden’s bijbel is uit 2009. Op alle video’s van 2012 staan de kruisen rechtop en wellicht is hij bekeerd 😉
  De foto tekst bij Kamala Harris is hilarisch…een scharrig tasje meenemen naar zo’n ceremonie en niet eens in het paars 😉 De reden dat er twee bijbels zijn is zo op internet te vinden:
  https://abcnews.go.com/Politics/harris-sworn-justice-sonia-sotomayor-inauguration/story?id=75296716 .
  Maar misschien zijn alle nieuwsberichten leugens ? Als dit soort foto’s word aangeboden als zijnde het ‘bewijs’ van satanisme, dan verzin ik er ook nog wel een paar bij.
  Verder staan er meerdere -zo op te zoeken- andere inzichten te vinden over ‘stad staten’, DC is dan bv een District en geen Staat ( zou dan ook twee representanten in de House krijgen bij grotendeels Democratisch stemmende bewoners in DC) .
  Zie: https://www.quora.com/Is-Washington-DC-a-state-or-city

  Ook het verhaal over de US als Corporation is wat subtieler dan weergegeven: http://factmyth.com/factoids/the-united-states-is-a-corporation/ .

  Feiten mengen met -niet aangetoonde – meningen maakt nog niet de hele tekst waar ( en andersom) , als voorbeeld dit als ‘feit’ aangeboden gegeven: ‘Naar verluid (nog geen documenten gevonden…) zijn deze drie corporaties vorig jaar opgeheven; dit betekent dat alles wat uit naam van de corporatie USA wordt gedaan niet rechtsgeldig is’. Wat is ‘verluid’ anders dan een delen van een mening van anderen… en geen feit zoals beweerd.

  Ik word er moedeloos van, deze misleiding van beide kanten. En tijd om allemaal ons huiswerk te doen !

  Like

   
  • eventnl

   25 januari 2021 at 17:59

   Word ik er nu op aangevallen dat ik één dag niet op het blog heb gekeken? Je reactie is geplaatst, en je tweede ook. Bijbel-kruis foto; ja het klopt dat ik dat had moeten verifiëren. Excuses aan mijn lezers. Verder wil ik hier nog eens benadrukken datgene dat ik al vaker heb aangegeven: gebruik je onderscheidingsvermogen, en doe je eigen onderzoek. Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij tot zich neemt en wat hij ermee doet. In mijn artikel heb ik aangegeven dat dit geen analyse was, maar wat dingen op een rijtje zetten. Ik pretendeer geen onderzoeksjournalist te zijn, maar geef wat handvatten waarmee de lezer zelf kan doen wij hij wil. Dus dank voor de links die je geeft, de lezers zullen er blij mee zijn.

   Like

    
   • Rainbow Pilgrim

    25 januari 2021 at 19:32

    Dank voor je antwoord en ik ben blij dat we het eens zijn over het belang van eigen onderzoek. Had mijn eerste reactie geplaatst en kreeg een bericht dat het nog beoordeeld moest worden en daarna was het verdwenen, maar ook niet geplaatst, vandaar mijn (onjuiste) conclusie. Veel van de behandelde materie levert ook bij juridisch ingewijden discussie’s op ( zoals over wel of niet een Corporation zijn) en daarom extra belangrijk om aan te geven dat het ook om eigen meningen gaat. En daar heeft iedereen zijn volledige recht op. Velen zijn niet ingewijd op de ingewikkelde terreinen waarover hier word gesproken en mijn mening is dat je – ook bij een oproep tot zelfonderzoek- als schrijver met volgers, een verantwoordelijkheid hebt om zelf een stapje extra te doen qua onderzoek. Mensen kijken vaak eerst naar de foto’s en in dit geval kan de – naar mijn idee- suggestieve tekst over satanisme die was geplaatst bij de bijbel en het tasje, de focus en gedachten bij het gaan lezen van de tekst gaan ‘in kleuren’. Die dynamiek in artikelen baart mij zorgen…

    Like

     

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: