RSS

Maandelijks archief: maart 2021

Build Back Better… maar dan wel Op Onze Manier! 21 maart 2021

Zie het voor je: een wereld waarin alle mensen gelijkwaardig zijn, waarin wij gelijke kansen en welvaart hebben. Waar wij onze gezamenlijke kracht gebruiken om de wereld vorm te geven in eenheid, harmonie, vrede, vrijheid, delen en gelijkheid!

De Aarde geeft haar middelen en grondstoffen aan ons allemaal ter beschikking om ze respectvol en op een verantwoorde manier te gebruiken; aan alle levende wezens op Aarde, dus ook aan de dieren en de planten.

Wat zijn de kenmerken van de huidige maatschappij?

 • Steeds verdergaande bureaucratie, log overheidsapparaat, de overheidsuitgaven rijzen de pan uit, en de mens moet dit alles bekostigen in de vorm van allerlei belastingen (zo’n 70% van je besteedbaar inkomen).
 • Een Europese Unie die in wezen een dictatuur is en die de aansturing van de landen die lid zijn vrijwel volledig heeft overgenomen; Nederland is zijn soevereiniteit kwijt.
 • Een financieel stelsel dat zichzelf niet meer in stand kan houden en op het punt van instorten staat.
 • Ongelooflijke rijkdom van een zeer kleine groep tegenover ongelooflijke armoede en honger van het grootste deel van de mensheid.
 • De bange mens; hetzij voor een zogenaamd zeer gevaarlijke ziekte, hetzij voor handhavers en bekeuringen. De mens die tegen zijn eigen overtuiging in gehoorzaamt aan wat de overheid oplegt en wat door de werkgever wordt afgedwongen, omwille van behoud van baan en dus inkomen. De mens die zijn medemens aanvalt en/of aangeeft bij politie en overheid omdat de ander zich niet aan de maatregelen wil houden. De mens zich niet durft uit te spreken omdat hij dan gedemoniseerd wordt als ‘wappie’ en ‘complotdenker’. De mens die zwaar getraumatiseerd wordt door dit alles, soms zelfs zo erg dat deze overgaat tot zelfmoord.
 • Organisaties die zich uitspreken tegen het overheidsbeleid worden geconfronteerd met acties van banken in de vorm van het bevriezen van hun bankrekeningen. (Nu organisaties, morgen jij?)
 • Veel politieagenten en ME-ers zijn volledig hun moreel kompas kwijt en genieten van hun taak om door “intimidatie met zoveel mogelijk geweld demonstranten af te schrikken”. (Deze bewoordingen komen uit verklaringen van politieagenten bij de BPOC – link volgen en even naar beneden scrollen naar transcripties. Of kijk onderaan naar wat citaten uit de transcripties.) Door politiecommandanten worden opdrachten uitgevoerd die komen van burgemeester en overheid (de zgn. ‘driehoek’) tot het hardhandige en onterechte optreden, waarbij “geslagen moet worden op het hoofd omdat bloederige hoofden afschrikwekkend werken”. Veel politieagenten volgen tegen hun eigen overtuiging in de gegeven opdrachten tot het molesteren van mensen, en hebben niet de moed om te weigeren dit uit te voeren.
 • Er is sprake van regelrechte dierenmishandeling door het inzetten van honden en paarden om mensen aan te vallen en omver te lopen. Iets wat volledig tegen de natuur van deze dieren ingaat en waarmee ook deze dieren getraumatiseerd worden.
 • De samenleving verdeelt zich in: 1-zielloze compassieloze aanstuurders en meppers, 2-angstige gehoorzamers van de overheid, en 3-mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en hun vrijheid opeisen.
 • Mensenrechten tellen niet meer.

Zo willen wij toch niet leven!

Wij gaan de boel weer opbouwen op een manier zoals die hoort te zijn!

Wij gaan het anders doen! Wij gaan samenwerken, samen delen, in gelijkheid, in broederschap, in vrede, in harmonie. Wij zoeken de eenheid, dat is onze ultieme kracht, en daar kan niemand tegenop.

 • Wij gaan de Aarde genezen van alle schade die wij haar hebben toegebracht.
 • Wij gaan onszelf genezen, want wij hebben het zelf genezend vermogen! Wij maken ons volledig los van een maatschappij die in het teken staat van (gecreëerde) ziekte, van chemische middelen die ons zouden moeten genezen maar die vooral tot doel hebben om de industrie te spekken.
 • Wij gaan ons losmaken van een maatschappij die consumeert en vervuilt, die geen respect heeft voor de Aarde en haar grondstoffen.
 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid, voor onszelf, voor de Aarde.
 • Wij gaan terug naar een leven dat is gebaseerd op het fundamenteel recht (= niet doden, niet stelen, niet dwingen), en het recht dat ieder levend wezen heeft op het verantwoord en respectvol gebruik van de Aarde en haar grondstoffen.
De wereld zal niet worden vernietigd door degenen die kwaad doen, maar door degenen die ernaar kijken en niets doen

Want als we eerlijk tegen onszelf zijn moeten we toegeven dat wij zo niet verder kunnen gaan. Dat is het goede van het afgelopen jaar, dat het ons bewust heeft gemaakt dat we ook op een andere manier kunnen leven. Een manier die ons veel meer rust en vervulling kan bieden.

 • We hoeven niet te pas en te onpas op vliegtuigen te stappen voor tripjes die ons een kortstondig materieel plezier geven, maar die geen enkele wezenlijke bijdrage leveren aan ons levensgeluk.
 • We hoeven niet altijd maar nieuwe dingen te kopen omdat er een nieuw, moderner, trendy, uitvoering is uitgebracht, en waardoor de ongelooflijke vervuiling op deze planeet alleen maar toeneemt.
 • We hoeven niet allerlei geproduceerde voedingsmiddelen te kopen die zonder dat wij ons dat bewust zijn vol zitten met allerlei ongezonde – vaak verslavende – elementen, en waar voor bepaalde grondstoffen een ongelooflijke kaalslag op de natuur wordt gepleegd.
 • We hoeven niet het hele jaar producten te eten die van verre oorden naar ons toe moeten worden getransporteerd, waardoor er een grote vervuiling optreedt en misbruik van de brandstoffen.

Laten wij onze focus richten op een duurzame maatschappij,

 • Waarin wij zoveel mogelijk in onze eigen levensbehoeften voorzien,
 • In gemeenschappen,
 • Een uiteindelijk geldloze maatschappij waar gebruik wordt gemaakt van het ruilen van goederen en diensten,
 • Waar wij zoveel mogelijk hergebruiken en afval op een verantwoorde wijze verwerken,
 • Waar wij respect hebben voor de Aarde, de dieren, de natuur, de wateren, en vooral …. onze medemensen!

N.B. Het is een utopie om te denken dat we alle mensen hierin mee kunnen nemen. Ik heb al geschreven dat er groepen mensen zijn die zich nergens voor open (willen of kunnen) stellen en die zullen blijven doen wat de overheid ze zegt. Ook dat er groepen mensen zijn die zielloos en compassieloos zijn en die zich dus nooit zullen kunnen aansluiten bij gemeenschappen met onze morele normen en waarden. In mijn visie zullen we parallelle samenlevingen creëren, er zal een tweedeling in de wereld zijn.

Hier komt nog een overweging bij. Wat gaat er gebeuren met de mensen die de ‘prikjes’ hebben gekregen? Hun DNA wordt aangetast en niemand weet hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik schreef het al eerder; het is een test! Dus, als je lichamelijk contact hebt met een gevaccineerde, kan er dan iets op jou worden overgedragen? Ook dat is iets waar wij rekening mee moeten houden.

Hoe kunnen we deze gemeenschap creëren?

Als je dit leest zal bij velen waarschijnlijk de reactie zijn: maar hoe gaan we dat doen dan? De eerste les die wij moeten leren is dat wij creatiekracht hebben! Wij kunnen alles creëren waar wij absoluut in geloven en vertrouwen, het zogenoemde manifestatieproces. Als je meer wilt weten over het manifestatieproces, klik dan op deze link.

En heb er vertrouwen in dat het universum je alles biedt op het moment dat je er klaar voor bent. Open jouw hart, vertrouw op jouw gevoel en intuïtie. Je kent dat vast wel: je bent in gedachten ergens over bezig en opeens kom je websites en/of artikelen tegen die gaan over datgene waar je mee bezig bent. Je denkt aan iemand en deze persoon belt je. Er wordt op jouw energie en op datgene wat je aandacht geeft gereageerd.

Over het zelf genezend vermogen

Luister naar je lichaam, het vertelt je alles. Ik zal hier beschrijven wat ik zelf heb ervaren. In 2009 ben ik geopereerd; een eileider met een cluster cysten van totaal 2 liter inhoud moest worden verwijderd. Een paar maanden daarna gingen mijn man en ik uit elkaar, na 35 jaar huwelijk. Voor mijn gevoel gaf mijn lichaam door de cysten aan dat ik de waarheid – die ik steeds ontkende – dat ons huwelijk geen bestaansrecht meer had, onder ogen moest zien. In de jaren ervoor had ik al wat andere aangroeiingen die moesten worden verwijderd. Sinds 2009 heb ik geen dokter meer gezien. Na de echtscheiding ben ik met mijzelf, mijn innerlijk, aan de slag gegaan. En ik heb leren luisteren naar mijn lichaam, naar mijn intuïtie. Ander voorbeeld: er is mij een aantal jaren geleden verteld dat ik producten met lactose moet vermijden; al van kinds af aan lust ik geen kaas en heb ik een hekel aan melk. Het lichaam weet wat goed is.

Over Eenheid

Als reactie op alles wat in het afgelopen jaar gebeurde hebben groepen mensen elkaar gevonden. Dit is het positieve resultaat; mensen zien wat er gaande is en nemen hun eigen verantwoordelijkheid door publiek te maken wat er niet klopt en wat we zouden kunnen doen, individueel en gezamenlijk. Artsen, wetenschappers, waarheidszoekers, ze verenigen zich en informeren de mensen. En nu beginnen zich groepen te vormen die de ‘demonstranten’ (ik noem het liever vrijheidsstrijders) bescherming bieden. Bijvoorbeeld door een cordon om hen heen te vormen. In het wit geklede zorgverleners, ex-militairen met hun baret, het was prachtig om dit op 20 maart in Amsterdam te zien. Groot respect en dankbaarheid!!! Ook de steun van de Amsterdamse inwoners aan de vrijheidsstrijders was indrukwekkend! En internationaal ontwikkelt zich de organisatie “Police for Freedom”.

Bekijk dit bericht “Positieve acties en websites – een overzicht”.

Dit is de eenheid die zo belangrijk is!

Het is prachtig om de verbinding en de eenheid te zien die ontstaat tussen al deze mensen. En iedereen kan bijvoorbeeld als volgt beginnen.

 • Ga netwerken, zoek in jouw omgeving gelijkgestemden.
 • Zoek boeren die hun producten rechtstreeks aan je willen verkopen, bied de mensen om je heen die geen tijd of transport hebben aan, dat je ook voor hen de producten van de boer meeneemt. Een voorbeeld: waar ik woon kan ik via een website bio-boeren in mijn omgeving vinden die rechtstreeks zakendoen met particulieren. Ik kan op deze website het aanbod van die week van deze boer zien en bestellingen plaatsen. De bestellingen kunnen op vrijdagmiddag worden opgehaald en betaald.
 • Koop zoveel mogelijk bij kleine middenstanders en boycot de grote (internet)bedrijven zoals Amazon, Bol, supermarktketens, etc.
 • Begin jouw eigen moestuin(tje), ja, dat kan ook in potten en bakken op een klein balkonnetje. Kijk voor inspiratie naar de Makkelijke Moestuin.
 • Kijk of in jouw omgeving stukjes braakliggend of verwaarloosd terrein zijn en vraag toestemming om die met een groep te gaan omvormen naar een gemeenschaps(moes)tuin voor gezamenlijk gebruik en met gezamenlijk onderhoud.
 • Probeer producten en diensten te gaan ruilen.
 • Kijk of je met een groepje dingen kunt gaan uitwisselen die je niet al te vaak hoeft te gebruiken, zoals bijvoorbeeld speciale gereedschappen.
 • Vorm groepjes voor roulerende kinderopvang, buurthulp, vervoer, (meditatie) bijeenkomsten, enz.
 • Help elkaar met (bouw)projecten en jouw expertise.

Dit zijn allemaal zaadjes die zich uiteindelijk zullen gaan ontwikkelen tot de parallelle gemeenschap die zich heeft losgemaakt van het huidige onhoudbare systeem.

Licht & Liefde! Veronica

Citaten uit politieverklaringen (de BPOC2020 is verzocht anonieme transcripties online te zetten, vanwege bedreigingen):

Transcript 1:

 • Zelfs bij toegestane aangekondigde demonstraties wordt de mobiele eenheid zichtbaar op locatie geplaatst. Ik stel ook vast dat dit afhangt van het onderwerp van de demonstratie: bij de BLM-demonstraties worden we of niet eens opgeroepen, of low-profile geplaatst buiten zicht.
 • Bij demonstraties tegen het corona-beleid worden we in vol zicht geplaatst, en krijgen we van tevoren de opdracht op te treden bij de minste overtreding van de regels.
 • De demonstraties tegen corona worden standaard wappie-demo’s genoemd.
 • Romeo’s. Ik zit daar zelf niet bij. Ik weet wel dat deze eenheid bij corona-demonstraties er continu op uit zijn de situatie te laten escaleren, zodat de mobiele eenheid vervolgens zo snel mogelijk schoon kan vegen.
 • Intimidatie door zoveel mogelijk geweld is bedoeld om demonstranten af te schrikken.
 • Er wordt neerbuigend en discriminerend over demonstranten gesproken. Het zijn ‘hersenloze wappies’, ‘virussen die je moet bestrijden’, ‘onderkruipsels waar je de lat over moet leggen’, en ga zo maar door.
 • Ik kan mij echter niet ziekmelden, of afmelden voor dienst bij de ME. Er wordt dan direct gevraagd of je moeite hebt met ‘wappies rammen’. Wanneer je dat bevestigt, heb je geen leven meer: je wordt dan continu vernederd en gepest, en onder druk gezet demonstranten te slaan.
 • Ik kan dit niet meer. Mijn vrouw kent me niet meer terug. Ik ben depressief, slaap slecht, huil veel, en val constant uit tegen mijn vrouw en kinderen.

Transcript 2:

 • We zijn niet meer dienstbaar aan de samenleving, maar aan een politiek van onderdrukking en geweld.
 • Zero tolerance, dat is het motto.
 • Veel collega’s hebben letterlijk een haat tegen de demonstranten, en worden op geen enkele wijze in toom gehouden door de leiding. Het hoofddoel: schoonvegen van het plein, zo snel mogelijk!
 • Het waterkanon heeft als bedoeling mensen uit elkaar te drijven. Nu wordt er echter bewust gericht op de persoon gespoten, met alle gevolgen van dien.
 • Er is geen enkele ruimte om twijfels over het optreden van de politie te bespreken met collega’s of de vertrouwenspersoon. Vertrouwen is een vreemd woord geworden: collega’s wantrouwen elkaar, monitoren continu of je geen ‘wappie’ bent. Want dan heb je geen leven meer, dan lig je eruit, en word je belachelijk gemaakt.
 • Laatst zat ik op de auto met een collega en het ging over mondkapjes. Volgens hem was ‘het voordeel van zo’n zwart masker dat het angst aanjaagt wanneer je iemand aanspreekt’.
 • Ik merk aan collega’s dat zij steeds makkelijker geweld toepassen. Ik merkte dat ook bij mijzelf. Op een bepaald moment ga je geestelijk en mentaal een grens over, kom je in een spiraal terecht waarin je elke terughoudendheid laat varen.
 • Toen de man op ons verzoek weigerde de winkel te verlaten, keken mijn collega en ik elkaar aan, en werkte de man tegen de grond. De man schreeuwde en huilde. Ik merkte dat ik automatisch handelde, en daar schrok ik erg van.

Transcript 3:

 • Ik ben niet bij de ME gegaan om onschuldige demonstranten te mishandelen. En dat is precies wat er nu wel gebeurt.
 • Als ME zetten we direct in op maximaal optreden, waar we voorheen terughoudend moesten zijn.
 • Ik ben in korte tijd veranderd van een gelukkig en ontspannen mens, in een nerveuze man, die er elke dag tegenop ziet naar het werk te gaan.
 • We hebben hem een proces – verbaal gegeven. Waarom? Ik weet het niet. Hij liep gewoon buiten! Ik wil mensen best bekeuren, maar niet hierom!
 • We hebben de jongen geboeid in de auto gezet, en hem heel de nacht vastgehouden. Zijn mobieltje ging constant af. Ik dacht: er is iemand heel erg ongerust. Maar ik mocht niet opnemen.
 • Maar ik wil hier toch zeggen dat er heel veel collega’s zijn die zich net zo voelen als ik. Die overspannen zijn van het constante geweld wat zij toe moeten passen.
 • Ik heb tot nu toe door smoesjes kunnen voorkomen dat ik als ME-er mensen geslagen heb. Maar er wordt al scheef naar mij gekeken.

Transcript 4:

 • Geweld toepassen als ME-er tegen demonstranten is standaard geworden. We moeten er met volle kracht in. Dat zijn de instructies.
 • Voorheen moest je op de benen slaan, en nu slaan we op het hoofd. Een bebloed hoofd schrikt af zeggen ze.
 • Hij zei dat ik mijn werk moest doen en geen vragen stellen. “Wij voeren uit wat de driehoek zegt”, zei hij alleen.
 • Mijn eenheid had opdracht gekregen de weg naar het station te blokkeren. Wij moesten voorkomen dat ‘het tuig’ ongehinderd de trein kon pakken na een ‘verboden wappie-demonstratie’.
 • Plotseling kwam uit het politievoertuig de arrestatie-eenheid. Ze renden op de menigte af en begonnen te slaan en schoppen. Ik was verbijsterd. Het liep direct uit de hand.
 • Alle verklaringen die door de overheid over dit geweld naar buiten zijn gebracht, zijn gelogen.
 • Wanneer mijn verklaring naar buiten komt krijg ik moeilijkheden en word waarschijnlijk ontslagen, op non-actief gezet of krijg ik bureauwerk. Dat is dan maar zo.

Transcript 5:

 • Sinds maart 2020 jaag ik op demonstranten, mondkapjesweigeraars, jongeren die plezier maken in een te grote groep, en overtreders van de avondklok.
 • De sfeer onder de collega’s is enorm veranderd. Wantrouwen voert de boventoon: ben je vóór of tégen de maatregelen en de wappies?
 • Maar de wijze waarop we mensen die het minste weerwoord bieden behandelen, vind ik afschuwelijk. Aanhoudingen gaan altijd gepaard met het omleggen van de handboeien, waar dat vroeger alleen gebeurde wanneer de arrestant tegenwerkte.
 • We hebben handboeien met een scharnier ertussen. Je legt eerst de handboei om één pols. Het is intussen ‘grappig’ geworden om dan te ‘wrikken’ met de handboei. Dat is enorm pijnlijk.
 • Gekneusde en zelfs gebroken polsen komen dan met regelmaat voor. Later op het bureau wordt daar lol over gemaakt. Het is nu dus blijkbaar grappig geworden om burgers te verwonden.
 • Klagen wordt als zinloos ervaren, omdat men ervan uitgaat dat er toch niets mee gebeurt, of dat de klacht afgewezen wordt. En meestal is dat ook zo.
 • Bij mij is de stress te veel geworden: het heeft heel veel impact op mijn thuissituatie. Mijn partner met wie ik samenwoonde is intussen bij mij weg, omdat ze mijn buien van afwisselend boosheid en neerslachtigheid niet meer kon handelen.

Transcript 6:

 • En gewetensbezwaard ben ik. Sterker nog, ik kan mijzelf niet meer aankijken in de spiegel.
 • Ik heb ‘wappies’ geslagen met de ‘lange lat’. Ik heb een oude man tegen de grond gegooid. Ik heb pubers die met elkaar knuffelde en danste van een veld afgeslagen.
 • Ik heb mensen aangehouden en in de boeien geslagen omdat ze geen niet-werkend mondkapje wilde dragen in de supermarkt.
 • Ik heb talloze mensen beboet die na 21.00 uur in de auto zaten op weg naar huis.
 • Ik heb gelachen met collega’s om ‘spartelende wappies’ in de arrestantenbus.
 • Ik heb gelachen met collega’s om ‘wappies die gelanceerd werden door het waterkanon’.
 • Ik weet het niet meer. Wat moet ik doen? Ontslag nemen? Ik heb een gezin. Een hypotheek, schulden. Ik slaap niet meer. Ik kijk mezelf niet meer aan in de spiegel, want dan walg ik (geïnterviewde huilt).

Transcript 7:

 • Ik verklaar bij de commissie omdat de cultuur binnen de organisatie totaal verrot is.
 • Van enige terughoudendheid bij het toepassen van geweld is inmiddels geen sprake meer.
 • Ik was als bij de demo op het Malieveld op 21 juni. Ik verklaar hier dat we instructies hadden om met maximale inzet van geweld het veld te ontruimen.
 • Binnen de organisatie is er geen ruimte om je twijfels over het optreden van de politie en ME te uiten. Voor je het weet ben je een ‘wappie’, en heb je letterlijk geen leven meer.
 • Aangehouden demonstranten worden vernederd. Dat begint al in de arrestantenbus. Daar worden ze uitgescholden, en als oud vuil behandeld. Daarmee bedoel ik dat ze worden geduwd en tegen de grond worden gewerkt, met kneuzingen en blauwe plekken als gevolg.
 • Gewonde demonstranten krijgen op het bureau geen medische hulp. Ze zitten geregeld onder het bloed, vaak van hoofdwonden, want die bloeden erg. Daarom slaan we als ME trouwens op het hoofd. Veel bloed is afschrikwekkend voor de rest van de demonstranten
 • We bekommeren ons niet om demonstranten die door ons optreden gewond zijn geraakt. Mensen die ons om hulp vragen worden weggestuurd.
 • Mijn collega draaide het raampje weer dicht en zei dat ‘die wappie zijn verdiende loon’ had gekregen, en ‘dat hij zich nu wel 10 keer bedenkt voor hij weer gaat demonstreren’.
 • Ik verklaar hier dat alles wat ik hier zeg staand beleid is vanuit de leiding. Geweld is een instrument geworden om demonstranten en andere burgers te intimideren. Het is nu regel, geen uitzondering.
 • Vroeger was ik als agent bewaker van de veiligheid, en hulpverlener naar burgers. Nu ben ik uitvoerder van gewelddadig beleid, en daar pas ik voor.

Transcript 8:

 • Escalatie is meer regel dan uitzondering geworden. Ik moet helaas zeggen dat dit in verreweg de meeste gevallen aan ons ligt, en niet aan de burgers. Ik probeer zelf nog steeds om onrustige en/of bedreigende situaties te de-escaleren. Dat leren we trouwens ook in de opleiding. Maar ik kan er niet meer op rekenen dat collega’s dat ook doen. Dat betekent dat er situaties zijn dat mijn collega tegengesteld aan mij werkt: hij escaleert de situatie, ik probeer te de-escaleren. Dat is gevaarlijk.
 • De mate van geweld die mijn collega’s gebruikten was disproportioneel. De jongens werden tegen de grond gewerkt, en met veel kabaal en geweld geboeid. Een van hen had een grote wond op zijn wang en kin, omdat zijn hoofd tegen de grond werd gedrukt. Hij schreeuwde dat hij pijn had. De collega antwoordde dat hij dan maar moest zorgen dat hij de volgende dag “voor 2100 uur met zijn gore reet thuis zat, i.p.v. als een klotewappie buiten rond te hangen met die teringmuziek”.
 • Terug op het bureau werd ik er op aangesproken dat ik mij teveel afzijdig had gehouden. “Je moet erop rammen wanneer ze een grote bek hebben”, zei mijn collega,
 • Ik heb nachtmerries van het werk, letterlijk, en slaap op de bank omdat ik steeds wakker word en mijn vrouw daarom ook niet meer aan haar nachtrust toekomt. Mijn huwelijk staat op klappen.

Transcript 9:

 • Het geïnstitutionaliseerde geweld als onderdeel van ons optreden als Mobiele Eenheid tijdens demonstraties. Maar ook wanneer we ter plaatse worden geroepen bij overtredingen van de maatregelen, zoals de mondkapjesplicht en avondklok.
 • Ik herken dat er sprake is van een dehumanisatie van demonstranten, overtreders van de maatregelen en tegenstanders van het regeringsbeleid.
 • Dat leidt ertoe dat je ‘kunt leven’ met het toepassen van extreem gewelddadig optreden: degene die je slaat is gevoelsmatig geen mens, maar een ‘wappie’, ‘gevaar voor de volksgezondheid’, ‘relschopper’, of, zoals Rutte het noemde, ‘doorgesnoven hooligan’.
 • Dat is ook beleid vanuit de leiding: ‘praten met die figuren heeft geen zin’.
 • Als ME-er wordt er vervolgens van mij verwacht, dat ik diezelfde mensen ‘de lange lat laat zien’, ‘een wappie-behandeling geef’, ‘op de de aluhoed ram’, en ga zo maar door.
 • Maar de politie heeft zich tegen de Nederlanders gekeerd.
 • Ik hoor het mijzelf nu zeggen, en besef waar we naar op weg zijn: een politiestaat.
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 maart 2021 in Toekomst

 

Welke agenda zit er achter de zogenaamde ‘sustainable goals’?, 20 maart 2021

De VN heeft in een agenda 2030 (al vele jaren geleden opgesteld) doelen vastgelegd die moeten meewerken aan de totstandkoming van een eerlijke en duurzame samenleving. Op het oog lijkt het allemaal heel nobel, maar de doelen erachter zijn dat niet.

Schwab (WEF) roept ons toe bij zijn ‘great reset’: “you’ll own nothing, and you’ll be happy”. Dus dat wij niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn, maar hun agenda is dat zij dan alles zullen bezitten. Ze zullen ons voor alles laten betalen om zo nog rijker te worden dan ze al zijn, en ons volkomen afhankelijk maken van de ‘overheid’. Als we hun spelletje niet willen meespelen worden we afgesneden van alles wat we nodig hebben om in leven te blijven.

De VN-doelen zijn (niet volledig letterlijk vertaald):

 1. Einde aan armoede in al zijn vormen, overal
 2. Einde aan honger, goede voedselveiligheid, verbeterde voeding en duurzame agricultuur
 3. Goede gezondheid en welzijn, voor allen op alle leeftijden
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid en versterk alle vrouwen en meisjes
 6. Schoon drinkwater
 7. Betaalbare en schone energie
 8. Goed werk en economische groei
 9. Bouw sterke infrastructuur, promoot industrie en innovatie
 10. Verminderen ongelijkheden binnen en tussen landen
 11. Maak steden en woonplekken veilig en duurzaam
 12. Zorg voor duurzame consumptie en productie
 13. Neem snelle actie tegen klimaatverandering
 14. Duurzaam gebruik en conservering van oceanen en zeeën
 15. Bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en stop het verlies aan biodiversiteit.
 16. Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, toegang tot het recht voor allen, en bouw effectieve instituties op alle niveaus
 17. Versterk de middelen van implementatie en het wereldwijde partnerschap

Tja, als je dit alles zo leest is er niets mis mee. Maar als je de wereldwijde ontwikkelingen erbij betrekt krijg je toch een heel ander beeld. Deze goals zijn in 2015 vastgelegd en je zou dan verwachten dat de acties in de jaren daarna deze goals zouden ondersteunen. Maar wat zien we nu?

In plaats van een zelfstandige, onafhankelijke en zelfvoorzienende mens die met gezonde voeding, water en lucht zijn immuunsysteem in optima forma houdt, en die gezonde intermenselijke contacten heeft, is de mens door onze ‘goedbedoelende’ overheden gedegradeerd tot een angstige, getraumatiseerde, wantrouwige, afhankelijke slaaf van het systeem, van uitkeringen, van gezondheidszorg en farmacie, van voeding, van water en van lucht.

 • Een mondmasker verhindert je optimaal adem te halen en de luchtkwaliteit is steeds slechter geworden, o.a. door luchtverontreiniging en chemtrails.
 • In het water wordt – als ze de kans krijgen – fluoride gestopt en het zit vol met de bestrijdingsmiddelen die in het grondwater terecht zijn gekomen. (Hoezo “schoon drinkwater”?)
 • De gefabriceerde voeding zit vol met ongezonde elementen, er is steeds meer gemodificeerd voedsel, en groenten en fruit geven steeds minder echte voedingsstoffen als gevolg van de onnatuurlijke landbouwmethoden en bestrijdingsmiddelen. Boeren wordt verantwoord landbouwen steeds moeilijker gemaakt. En door de plandemie is er een ongelooflijke toename wereldwijd van mensen die onvoldoende toegang hebben tot voeding. (Hoezo “einde aan honger, voedselveiligheid, verbeterde voeding en duurzame agricultuur”?)
 • Als we naar het afgelopen jaar kijken hoeven we niets meer te zeggen over “gezondheidszorg” en farmacie; het is duidelijk hoe diep dit is gezonken. Niet alleen waar het gaat over de lichamelijke gezondheid, maar ook de psychische gezondheid. En de ‘prikjes’ werken alleen maar mee om je nog dieper in het moeras te drukken. (Hoezo “goede gezondheid en welzijn”?)
 • Kinderen en studenten krijgen geen of onvoldoende onderwijs, in onmenselijke systemen, waar het voor de ontwikkeling van het kind en de student zo noodzakelijke onderlinge intermenselijke contact vrijwel onmogelijk is gemaakt. En de lesstof staat bol van de indoctrinatie en leugens. (Hoezo “kwaliteitsonderwijs”?)
 • De mensen die zich teweerstellen tegen de inperking van de vrijheid worden op last van de ‘goedbedoelende’ overheid tot bloedens toe geslagen (zelfs met blijvend letsel), bekeurd, gearresteerd, gedemoniseerd. Waar kwam die opmerking ‘doorgesnoven hooligans’ ook alweer vandaan? (Hoezo “verminderen ongelijkheden binnen en tussen landen”? en “maak steden veilig”?)
 • De economie wordt volledig kapot gemaakt en veel kleine zelfstandige ondernemers moeten zich als gevolg van de maatregelen failliet laten verklaren en worden veelal afhankelijk van een uitkering. (Hoezo “goed werk en economische groei”?) Daarentegen groeien de vermogens van de multinationals – die niet onder de maatregelen vallen – en de superrijken op Aarde tegen de klippen op. (Hoezo “eind aan armoede?”)
 • Onze omgeving wordt steeds ongezonder door de enorme hoeveelheid straling, gekapte bomen, en de tendens om mensen in stedelijke gebieden samen te brengen.
 • Er worden allerlei maatregelen genomen omdat wij schuldig zouden zijn aan ‘klimaatverandering’. De Aarde heeft al heel lang en heel vaak ontwikkelingen doorgemaakt als poolverschuivingen, ijstijden, overstromingen, enz. En dan zouden wij nu opeens de grote veroorzaker zijn? COis niet vervuilend maar is essentieel voor alle leven op aarde. Meer CO2 is goed voor de natuur en doet het groen op de aarde toenemen. Het is daarenboven goed voor de landbouw en zorgt voor een toename van de opbrengsten van de oogsten overal ter wereld. Het blijkt dat in sommige regio’s op aarde de laatste drie decennia, de plantengroei met meer dan 50% is toegenomen.
 • En waar ze het over ‘duurzaam’ hebben: elektrische auto’s worden gepromoot, maar veelal komt de elektriciteit uit niet-duurzame centrales. Daarbij is de productie en latere afvoer van de accu’s een enorme aanslag op het milieu. Biomassa wordt gepromoot, maar het hele proces is verre van duurzaam. Bomen worden ervoor gekapt, verwerkt, en het eindproduct wordt veelal verscheept. Windmolens worden gepromoot, maar het geeft een minimale opbrengst en het zorgt voor veel overlast – ook voor vogels – en horizonvervuiling. Zonne-energie wordt gepromoot, maar ook hier is het productieproces van de systemen verre van duurzaam te noemen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Wordt vervolgd met: Build Back Better… maar dan wel Op Onze Manier!

Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 20 maart 2021 in Geen categorie, Toekomst

 

Tags:

Persbericht SOVV Vredes Eenheid over demo 20 maart 2021

Persbericht,

Op Zaterdag 20 maart om 12:00 uur zal er een demonstratie plaatsvinden op het Museum plein in Amsterdam.

Ontnemen van demonstratie recht, recht op vrije meningsuiting;
Demonstraties worden op dit moment ernstig beperkt waardoor de Nederlandse burger geen mogelijk heeft om zijn onvrede te laten horen.
Demonstraties zijn er juist voor om te laten zien dat mensen het ergens niet mee eens zijn.
Het recht tot demonstratie is verankert in grond- en mensenrechten verdragen, dit is niet voor niets.
Als demonstraties beperkt worden tot een maximaal aantal deelnemers dan is de partij waartegen de demonstratie is gericht – de overheid – in de mogelijkheid deze mensen de mond te snoeren.
Dit is een democratie onwaardig.

Doordat er altijd meer mensen aanwezig als toegestaan worden demonstraties verboden, dit zou nooit mogen gebeuren.
Bij een verbod wordt keer op keer disproportioneel geweld ingezet.

Disproportioneel en buitensporig politie geweld;
We zijn op het punt gekomen dat het voor iedereen duidelijk is dat er veel te zwaar word ingegrepen bij demonstraties die tegen het overheidsbeleid zijn.
Waar klimaat demonstraties en andere demonstraties geen enkel probleem zijn word er met harde hand opgetreden tegen demonstraties die tegen het overheidsbeleid zijn, waar onder het corona beleid.

In de verklaringen van politie agenten bij de Buiten parlementaire onderzoekscommissie wordt duidelijk dat de groepsdruk heel hoog is om disproportionele bevelen op te volgen.
Ook word er aangezet tot het ontmoedigen van demonstranten door de geweldsinstructie maximaal in te stellen.
Het openbaar ministerie bepaald de mate van geweld dat gebruikt word bij het optreden door ME zoals bekend is geworden uit vele WOB verzoeken.
Dit is ook bevestigd door de heer van Zanen, burgemeester van Den Haag, tijdens een gemeente raad bijeenkomst op 17 maart.

In het kader van gezondheid (1,5 meter) worden demonstranten stelselmatig zwaar mishandeld door politie eenheden, met alle gevolgen en schade voor de gezondheid van deze mensen.
Dit moet stoppen!

SOVV Vredes Eenheid
SOVV Vredes Eenheid is ontstaan uit de behoefte vanuit demonstranten om zichzelf te beschermen tegen politie geweld.
Dit burger initiatief zal geen geweld gebruiken, laat dat duidelijk zijn.
Dit zijn mensen die zich inzetten om ervoor te zorgen dat er geen slachtoffers meer vallen door politie geweld tijdens demonstraties.

Veteranen steunen dit initiatief
Dit initiatief heeft de steun van een groep veteranen welke aanwezig zullen.
Ook zij zullen ook toezien op de veiligheid van de mensen op het museum plein.

Medisch specialisten steunen dit initiatief
Dit initiatief heeft de steun van een groep medisch specialisten welke aanwezig zullen zijn in hun “witte jassen”.

Onze zorgen
Het is uitermate zorgwekkend dat er een initiatief moet ontstaan om mensen te beschermen tegen de politie die als taak heeft hulp behoevende mensen in bescherming te moeten nemen.

Wij hopen dan ook dat de dienstdoende politie agenten, ME en AE gebruik maken van hun discretionaire bevoegdheid welke een wettelijk kader heeft om buitensporige bevelen te mogen negeren.
Ook hopen wij dat de Veiligheidsdriehoek en het openbaar ministerie hand in eigen boezem steekt en onze handhavende diensten niet steeds voor deze vreselijke en onmenselijke keuzes zet.

SOVV Vredes Eenheid

 
2 reacties

Geplaatst door op 19 maart 2021 in Geen categorie

 

Ex-militairen In het Gelid voor Vrijheid! 19 maart 2021

De tijd is aangebroken om ons nogmaals in te zetten voor de vrijheid en veiligheid van ons land.

20 maart 2021 wordt wereldwijd de actie gehouden: World Wide Rally for Freedom and Democracy.

Naar aanleiding daarvan is de volgende oproep voor (oud) militairen en veteranen geplaatst.

A.s. Zaterdag gaan we een veilige linie vormen tussen de ME en de mensen die opkomen voor de vrijheid. Mocht je zelf oudgediende zijn kom dan met baret naar het museumplein. Hier alle info:

Website In het gelid voor vrijheid
info@inhetgelidvoorvrijheid.nl

 
2 reacties

Geplaatst door op 19 maart 2021 in Geen categorie

 

Positieve acties en websites – overzicht, 10 maart 2021

Hoogste tijd om aandacht te geven aan positieve ontwikkelingen. Daarom heb ik hieronder een overzicht gemaakt van wat bij mij nu bekend is (Nederlandstalig); weet je van andere acties en websites die hier niet in staan, geef dat dan alsjeblieft aan in de commentaren hieronder. En deel dit zoveel mogelijk. Ik zal het bijwerken als ik nieuwe informatie vind. Dank, Veronica

Update 17 maart 2021 :ik merk dat links vanaf deze site naar video’s op yt worden geblokkeerd, daarom heb ik waar mogelijk deze links veranderd naar websites

Update 19 maart 2021: belangrijke positieve ontwikkelingen

initiatief van ex-militairen die zich gaan inzetten om een beschermingscordon rondom demonstranten te vormen. Hun motto is: De tijd is aangebroken om ons nogmaals in te zetten voor de vrijheid en veiligheid van ons land.” “Oproep voor (oud) militairen en veteranen. A.s. Zaterdag gaan we een veilige linie vormen tussen de ME en de mensen die opkomen voor de vrijheid. Mocht je zelf oudgediende zijn kom dan met baret naar het museumplein.

In dit kader verwijs ik ook naar een internationaal initiatief van (ex) militairen en politieagenten met dezelfde doelstelling “Police for Freedom NL“. Dit is een video op yt en die blokkeert mijn links; om hem te zien ga naar yt en zoek op viruswaarheid live, scroll naar beneden naar ‘uploads’.

Initiatieven n.a.v. de maatregelen:

Nieuwe Media:

Nieuwe Mediakanalen met interviews/gesprekken/informatie (waar mogelijk geef ik links naar de websites, ivm blokkering door yt):

Spirituele kanalen:

M.b.t. vrij, autonoom, soeverein mens:

In tegenstelling tot de angstporno waarmee wij worden gebombardeerd, kunnen we beter aandacht besteden aan een gezonde leefomgeving en leefstijl. Voeding, beweging, e.d. Maar besef vooral dat onze leefomgeving ontzettend wordt vervuild door straling, vervuild water, e.d. Er bestaan producten die dit kunnen neutraliseren, en ik geef hieronder een paar websites, maar dat is alleen maar een indicatie. Er is veel meer te vinden.

Wil je jouw (spaar)geld veiligstellen, overweeg dan om zilver, goud, en/of andere edelmetalen te kopen. Bekijk hier de ontwikkelingen en mogelijkheden (bij weigering open yt en zoek Goud En Munt Punt) voor aanschaf.

Hulpmiddel voor bewustwording en ontwaking:

Verder nog even jullie aandacht voor het volgende, niet-positieve, maar wel heel belangrijk.

Goed om te weten:

 1. Overheid heeft vaccinfabrikanten onaantastbaar gemaakt (ze kunnen niet worden aangeklaagd)
 2. Vaccinfabrikanten geven zelf aan dat het vaccin een test is (van een gentherapie); testperiode t/m 2023
 3. Overheid heeft verantwoordelijkheid bij zorgverleners/artsen gelegd; vastgesteld in uitspraak rechtsprocedure
 4. Artsen/zorgverleners moeten vóór vaccinatie geïnformeerde instemming krijgen van de te vaccineren persoon
 5. Daarmee geeft deze persoon aan dat hij vrijwillig deelneemt aan een test
 6. Internationaal: Levensverzekeraars hebben vastgesteld dat wanneer een persoon overlijdt nadat hij het vaccin heeft genomen ze geen uitkering zullen doen. Check dus vooral even bij jouw verzekeraar wat hun beleid hierin is en laat dit schriftelijk vastleggen voordat je een vaccinatie neemt.

Over Stemmen op 17 maart:

 • Bond tegen overheidszaken heeft een initiatief ontwikkeld voor ‘Stemmen onder voorwaarden’. Hier een interview erover.
 • Lijst 30 is het initiatief “Wij maken ons HARTVOORVRIJHEID”; een nieuwe partij die is ontstaan n.a.v. de onmenselijke dictatoriale ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Hier een toelichting.
 • Kijk hier naar een verklaring die is afgelegd bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie over het stemsysteem in Nederland, de mogelijke frauderisico’s, de werkwijze van de Kiesraad, e.d.
 • Forum voor Democratie lijkt het Licht te hebben gezien, “Nederland weer vrij”.
 • Burgerfront zegt dat de mens beter zijn machtiging tot bestuur kan intrekken; zie deze samenvatting van een interview hierover.
 
4 reacties

Geplaatst door op 10 maart 2021 in Geen categorie

 

Boodschap van Ardaana, Galactic Federation, 3 maart 2021

Ardaana geeft haar boodschap door via Elena Danaan; Ardaana is de supervisor van de militaire buitenpost van de Galactic Federation of Worlds in ons zonnestelsel, en zij is ook de baas van Thor Han. Ze wilde in deze verwarrende tijden een boodschap doorgeven aan de mensheid.

N.B.: Hier wordt gesproken over de Galactic Federation of Worlds, anderen spreken over de Galactic Federation of Light, maar het betreft dezelfde Federation.

“Ik richt mij tot de mensen van Terra, mijn naam is Ardaana. Ik ben high commander, supervisor van een militair station van de Galactic Federation of Worlds.

Ik wil al lange tijd heel graag deze boodschap doorgeven. Ik heb jullie in de gaten gehouden. Ik sta aan het hoofd van de community van het leger, samen met jullie leger, wat jullie noemen de ‘Earth Alliance’. Het is een alliantie waarin wij twee species samenwerken. Wij helpen jullie om de rotzooi onder de grond op te ruimen, wij helpen jullie om jullie luchten schoon te houden van indringers. We doen dit al lange tijd; wij kijken niet alleen, wij vechten, wij zijn gidsen, helpers.

Vanaf het moment dat onze aandacht was gebracht naar jullie kleine wereld aan de rand van deze galaxy hebben wij onze krachten ingezet om jullie te helpen, om te helpen een verkeerde uitkomst te voorkomen. De Andromeda Council had jullie verkeerde toekomst voorzien, maar zij zijn geen vechters, daarom hebben ze onze aandacht gevraagd. Dus wij helpen jullie.

We hebben jullie vaak gewaarschuwd, jullie wilden niet luisteren. Maar wij geven niet op. Dit is een oorlog die is begonnen, niet door ons, niet door jullie, maar door een slechte heel duistere alliantie, de nebu(? Dit is zoals ik het hoor)

Jullie noemen het Orion. Deze alliantie bevat 6 slechte species, alle van de constitutie die jullie grey’s noemen. Ze noemen zichzelf nebu. Ze hebben al lange tijd een oogje op jullie planeet, hebben jullie in de val gelokt, zoals ze dat bij zoveel werelden hebben gedaan.

Maar wij zijn er om jullie te helpen, wij gaan voor balans; wij werken niet voor licht of voor donker, maar voor balans. Duister is een destructieve kracht, licht is een opbouwende kracht, en wij werken om balans te houden tussen beide, dat de balans goed is en rechtvaardig. Je hebt beide aspecten nodig om te evolueren. Wij zorgen dat het leven de goede weg van evolutie gaat, jullie evolutie.

Nu, het is een oorlog en mijn boodschap vandaag gaat over vertrouwen; vertrouwen dat wij er zijn, wij zijn hier al vele decades en vechten voor jullie. Al ons personeel dat zich hier in onze stations in dit zonnestelsel bevindt is ver weg van zijn familie, velen zijn gestorven, om jullie civilisatie te redden. Omdat zij dit terecht vinden.

Vergeet niet dat wij allen oneindig zijn, jullie en wij.

In deze oorlog is de vijand de nebu en de sigar (?) en zij willen jullie in slavernij houden, jullie frequentie lager dan die van hen houden, ze willen niet dat jullie je ontwikkelen. Jullie waren hoger in evolutie voordat zij kwamen, zij hebben jullie neergehaald.

Wij werken eraan om jullie te laten ontwaken, om jullie alles te laten zien en wakker te worden. We zijn hier om jullie te helpen en soms doet hulp pijn, maar het is voor het beste voor jullie. Want als je ontwaakt, zoals nu gebeurt, kom je boven hen uit, jouw frequentie gaat omhoog en je bent vrij, en dat zal je helpen in deze bevrijding.

En deze vijand heeft begrepen dat dit de grote ontwaking is, die niet te stoppen is. Het is de drempel over en nu zijn ze bang. Ze zijn bang voor jullie; zij zijn degenen die bang zijn, jullie niet. Vergeet ze! Denk aan jezelf.

Ze proberen op veel manieren om je af te leiden. Recent zijn ze gaan vertellen dat de Galactische Federatie jullie vijand is, en dat de alliantie van nebu jullie redder is. Dit is hun laatste kans om te proberen jullie eronder te houden, ze zijn erg goed in mind controle en misleiding. Het zaaien van angst en verwarring.

Luister niet naar ze. Volg wat jouw spirit zegt wat goed is, wat goed voelt. Vraag jezelf, verspreiden de nebu en sigar Liefde? Kijk wat er gebeurt.

De Galactische Federatie werkt voor jullie, met jullie, wij zijn jullie bondgenoten. De oorlog en propaganda van nebu en sigar tegen jullie werkt niet langer, want de waarheid komt nu naar boven.

Wij hebben al onze tactieken versneld, maar daar zullen we niets over zeggen. Alle technologie die aan jullie is gegeven en die door de duisteren is achtergehouden is nu bevrijd en spoedig zullen jullie die hebben. Want ze hebben al verloren, maar het is nog niet geëindigd.

Wij hebben jullie satellieten bevrijd, maar er moet nog meer gebeuren, we vechten nog steeds, in de ruimte en onder de grond. Deze oorlog vindt plaats op vele lagen, niet alleen fysiek, maar ook psychologisch en spiritueel. Het bestaat altijd in 3-en.

Deze boodschap wilde ik vandaag aan jullie geven, maar vooral om jullie te vertellen dat wij jullie bondgenoten zijn en jullie nooit zullen opgeven. Ik ben jullie vriend, ik ben een vrouw, en ik voel voor jullie kinderen en zal voor hen nooit opgeven. Dit is mijn woord, dit is mijn hart. Hou vertrouwen.

Ik zal hierna antwoorden geven op vragen.”

Elena gaat hierna nog even in op wat is gezegd. Thor Han heeft haar ook al vaak gewaarschuwd dat wij ons ervan bewust moeten zijn dat het een oorlog is, en in een oorlog gaat het erom om de vijand te ontmoedigen. Bijvoorbeeld door hem te vertellen dat zijn bondgenoten verraders zijn, dat zij hun rug naar hun bondgenoten moeten keren, waardoor ze zwakker zijn, misleid, verward, en gemanipuleerd. De grootste vijand van de mensheid is angst en verwarring.

Hieronder enkele vragen en antwoorden.

Vraag over balans en disbalans, hoe weten ze dat?

Zie het als sensoren die het kunnen meten (als met Schumann resonantie), als de koers van evolutie niet wordt gerespecteerd, als een civilisatie wordt weerhouden van zijn evolutie, dan is dat disbalans. Oorlog is nodig om dynamiek te creëren, om gevecht te triggeren en reactie, en dit is evolutie, daar komen wij niet tussen. Maar als een hoog geciviliseerde species in grotere aantallen een wereld verovert, dan is het disbalans en dan moeten wij iets doen. We zien disbalans omdat er verstoring optreedt in het ruimte continuüm, de galaxy is een bewustzijn en disbalans laat zich zien als pijn.

Vraag m.b.t. oorlogen, zullen er altijd oorlogen zijn?

Conflict is nodig voor evolutie maar jullie oorlogen zullen naar een redelijk niveau gaan. Een trigger zorgt ervoor dat je een beter, sterker en meer intelligent, meer inventief persoon zult zijn, dus er zal altijd conflict zijn maar op een gezonde manier. Het maakt deel uit van onze groei.

Vraag m.b.t. emoties

Emoties moeten nooit worden onderdrukt, maar worden gebruikt als middelen en wapens om het betere te creëren. Ze moeten wel goed worden gecontroleerd in situaties als bijvoorbeeld piloot, want in dit soort situaties mag de emotie niet de boventoon gaan voeren.

Vraag m.b.t. Elon Musk satellieten

Deze satellieten zijn bedoeld voor jullie controle, het zijn middelen die gaan linken met de moeder computer onder jullie grond die nog niet is geactiveerd. Wij zullen dat niet laten gebeuren, dit activeren, op dit moment hebben wij het onder controle. We kunnen het niet vernietigen, het zou kunnen maar dat zou zeer schadelijk zijn voor het environment in de omgeving van deze explosie, dus wij willen het ontmantelen. De satellieten van hem zijn niet voor het goede voor jullie, ze zijn bedoeld om jullie naar beneden te houden, jullie bewustzijn laag te houden, slaperig en controleerbaar door de grote computer, de moeder. Wij werken eraan om dit te voorkomen maar ik zal er niets verder over zeggen. Zij luisteren ook.

Vraag m.b.t. de manieren waarop wij negatief worden beïnvloed

Er zijn twee bronnen; er is angst en verwarring die worden verspreid door de media die jullie beïnvloeden. Om jullie ongerust te maken, vertrouwen te laten verliezen. De tweede bron zijn apparaten die al dit soort AI klanken uitsturen; deze worden doorgegeven door jullie torens waarin apparaten zitten die dit allemaal uitsturen, veel meer dan internet, op veel lagen – bewust en onbewust-, het is de mind controle uitzending die jullie gedachten beïnvloeden. Dit is heel schadelijk maar je kunt het identificeren]

Als je je verdrietig, bang, verloren, ontmoedigd en zo voelt, vecht ertegen. Hou de sprank van hoop, in je hart, en hou vast waarom je hier kwam. Je kwam hier omdat je wist dat er een kans was om het te winnen, anders was je hier niet gekomen. Je wist dat het moeilijk was, wees moedig. Vecht tegen deze torens en het zal goed komen. Ze sturen een frequentie uit die jullie frequentie naar beneden brengt, naar alle gevoelens van een hele lage vibratie.

Vraag m.b.t. aardbevingen

Door de vele gevechten worden tektonische plekken getriggerd.

Laatste boodschap:

Stop bang te zijn, geloof in jezelf in plaats van politici, religies, e.d. – de oude en de nieuwe -, ga in jezelf, je hebt alle antwoorden. Dit hebben we jullie al vaak verteld. Vraag altijd advies aan jouw Hoger Zelf. Deze is hoger in frequentie, hoger in kennis. Als je antwoord wilt zoek dat niet bij anderen maar bij jezelf. Als je je verbindt met het bewustzijn van het collectief universum heb je alle antwoorden. Jullie noemen dit download maar het is inpluggen in het veld bewustzijn. Jullie zijn allen in staat om dit te doen. Daarom zijn de reptillians bang voor jullie en willen jullie stoppen, maar dat lukt ze niet.

De Andromeda Council heeft gezien dat wij bijna de angst hebben overwonnen en het is tijd dat jullie opstaan in jullie evolutie. Wij staan naast jullie.

Mijn laatste woorden zijn: vertrouw op jouw hart!

Er was een vraag over Phryll energie, waarover in andere video’s is gesproken. Kristallen opladen met Phryll, als accu. Kristallen met Phryll kunnen in apparaten worden gezet om deze energie af te geven. Deze video’s moet ik nog bekijken.

Dit is de video met de boodschap van Ardaana (Engels)

Samengevat en vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 6 maart 2021 in Geen categorie

 

Tags:

Adviezen van Burgerfront om Vrij Mens te worden! 28 februari 2021

Samenvatting van het gesprek met jurist Jeroen Sloendregt van Burgerfront door Dileila Theunisz, 28-2-2021

Als eerste stellen we de rechtspositie van de mens vast:

 1. Ieder mens valt onder fundamenteel recht (common law) = niet doden, niet stelen, niet dwingen.
 2. Als de mens dat schendt valt hij onder strafrecht; strafrecht wordt pas van toepassing als iemand aangifte doet.
 3. Publiekrecht = strafrecht en bestuursrecht.
 4. En dan is er privaatrecht = overeenkomst tussen twee private personen; mensen onderling met een wilsverklaring.

Een niet ondertekend document heeft geen enkele rechtswaarde!

In hogere wetten staat dat ieder mens vrij is om te beslissen, art 94 van onze grondwet.

Een volk dat zijn rechten niet verdedigd is zijn rechten niet waard.

De vrije mens

Om een vrij mens te worden is het noodzakelijk dat je alles terugneemt dat je uit handen hebt gegeven, dat je jouw eigen verantwoordelijkheid neemt.

Strafrecht kun je niet opzeggen want dan zou je andermans rechten schenden, bestuursrecht kun je wel opzeggen. Je trekt dan jouw machtiging in die je (onbewust) hebt gegeven. Bestuursrecht krijg je opgelegd en dat geldt zolang je er toestemming voor geeft.

Volgens de wet ben je verantwoordelijk voor de acties van jouw ‘vertegenwoordiger’; dat is iedereen die onder bestuursrecht valt. Zowel de vertegenwoordiger als de vertegenwoordigde is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de staatsschuld.

De burgemeester van de gemeente waar je woont is bestuursrecht. Je kunt aan de burgemeester meedelen dat jij jouw toestemming om jou te besturen intrekt.

Burgerfront heeft hiervoor op zijn website een “Juridische verklaring opzegging machtiging bestuur”, die onderdeel uitmaakt van de ‘juridische toolkit’.

Jeroen geeft het volgende voorbeeld:

Je hebt een stemkaart ontvangen; als je daarmee gaat stemmen moet je jouw ID tonen en dan word je geregistreerd als iemand die zijn stem weggeeft aan een ander, i.c. de ‘bestuurder’.

Ook als je niet gaat stemmen; er wordt uitgegaan van ‘silent consent’, met andere woorden “wie zwijgt stemt toe”. Je moet echt jouw machtiging intrekken.

De “Juridische verklaring opzegging machtiging bestuur” stuur je aangetekend naar de kiesraad met een kopie aan de burgemeester. De burgemeester kan het ter kennisgeving aannemen, hoeft niet te reageren. Maar jij hebt daarmee aantoonbaar (de kopie die je zelf houdt) jouw machtiging tot bestuur ingetrokken.

In de praktijk is gebleken dat de kiesraad soms enveloppen ongeopend retour stuurt; dat is een daad van “onbehoorlijk bestuur”, en het verandert niets aan de zaak want jij hebt jouw machtiging ingetrokken en zij konden daar kennis van nemen.

Ieder mens is vrij; je zegt “ik laat mij niet meer besturen”.

Jeroen geeft aanwijzingen wat je kunt doen bij bijvoorbeeld aanhouding.

Belangrijk is dat een niet ondertekend document geen enkele rechtswaarde heeft! Er zijn mensen die met een uitdraai van de wet op zak lopen en deze wettekst is niet ondertekend; deze heeft daarom geen waarde. Bijvoorbeeld mondlap, avondklok.

Je zegt tegen de agent dat “hij maar moet bewijzen dat iemand ziek is geworden omdat ik geen mondlap draag”, of dat “hij moet aantonen dat ik andermans rechten schend als ik na negen uur buiten ben”. “Bewijs maar dat ik de maatschappij extreme schade heb toegebracht”.

Daarmee weet de agent dat jij in je recht staat en laat het gaan.

Mocht hij toch een boete willen geven, dan moet je weten dat de overheid geen boetes mag opleggen, vooral niet als je het bestuursrecht hebt opgezegd. Ze hebben geen contract met jou! Er moet een wilsverklaring zijn.

Gang van zaken:

 • Je wordt aangehouden
 • De agent vraagt om jouw ID. Deze willen ze hebben om je een boete te kunnen sturen. Als je dat vrijwillig geeft, dan ga je vrijwillig met hem/haar in zaken. En dan ga je vrijwillig het ‘handelsvoorstel’, i.c. de boete, betalen.
 • Jouw reactie: u wilt dus weten wie ik ben, daarom wilt u mijn ID. Is dat een vraag, uw vraagt mij om mijn ID?
 • Antwoord handhaver: ja.
 • Jouw reactie: op een vraag mag ik ja of nee antwoorden, en ik zeg nee.
 • Handhaver reageert met: u moet! Als u dat niet doet moet u mee naar het bureau.
 • Jij zegt: dat klinkt niet als een vraag. Dus ik stel hierbij vast dat u mijn gegevens onder dwang wilt verkrijgen. U dwingt mij op straffe van vrijheidsberoving. Een contract onder dwang verkregen is ongeldig. U bent in uniform. Werkt u onder uw ambtseed; het is een strafbaar feit van uw kant als u mij dwingt.

N.B.: weet dat als er geen sprake is van een strafbaar feit jij je niet hoeft te identificeren. En een strafbaar feit is het alleen als je afwijkt van de fundamentele rechten.

 • Als de agent aanhoudt kun je om verder gezeur te voorkomen jouw ID pakken en zeggen: “Dit is het kaartje dat ik van uw baas heb gekregen, maar ik identificeer mij daar niet mee. En ik stel vast dat u het onder dwang verkrijgt. Ik identificeer mij niet met degene die op dat kaartje staat” (er staat op dat het rijkseigendom is).

Als je een boete krijgt, moet je daarvan weten dat het een ‘offerte’ is – jij doet iets ‘fout’, betaal maar en we praten nergens meer over. Boven de boete staat ‘transactievoorstel’, dus het is een voorstel.

De boete accepteer je niet omdat het een handelsvoorstel is dat jou onder dwang is gegeven en waarvoor de gegevens onder dwang zijn verkregen. Op de website van Burgerfront staat een ‘Verzetsbrief’.

Feiten: brief is niet voor mij, is onder dwang opgelegd etc. Bovendien is de brief niet ondertekend, en heeft dus geen rechtswaarde.

Jeroen geeft een praktijkvoorbeeld van iemand die door de officier van justitie was uitgenodigd voor een gesprek om over zijn strafbeschikking te praten. De brief was niet ondertekend. Degene die was uitgenodigd vroeg om een brief met naam en handtekening met de woorden: “dan weet ik wie ik aansprakelijk kan stellen voor het schenden van mijn rechten”. Hij heeft er niets meer van gehoord.

Ze kunnen doen wat ze doen omdat wij het accepteren, wij moeten stoppen het te accepteren!

M.b.t. corona en de maatregelen kun je ook aanvoeren: “De maatregelen moeten proportioneel zijn, toon dat maar aan, bewijs het bestaan van het virus.”

Het coronaplakkertje wordt overal opgeplakt, maar dat is geen bewijs. Het ontstaan van een virus gebeurt aan de vergadertafel, het is ‘consensuswetenschap’. Dit heeft niets met een bewijs te maken. Het coronavirus zou uit bijna 30.000 onderdelen bestaan en dat hebben ze in 3 weken vastgesteld!

De besmettelijkheid van een ‘virus’ is ten tijde van de Spaanse griep al tegengesproken, ze kregen gezonde mensen niet ziek, wat ze ook probeerden.

M.b.t. de scholen en hun maatregelen

Dit is wat je de schooldirecteur kunt vertellen.

“De instructies die naar scholen gaan; daar staat niet eens een naam onder, geen handtekening, het heeft geen enkele rechtswaarde. Niemand neemt verantwoordelijkheid voor deze richtlijnen op scholen. Dus de directeur die deze instructies uitvoert doet het op eigen verantwoordelijkheid. En het zijn misdaden tegen de menselijkheid.”

De schooldirecteur kan dus worden aangeklaagd.

Er is een ‘Kennisgeving aansprakelijkheidstelling’ opgesteld door Artsen voor Waarheid, te vinden op website Burgerfront.

En de boodschap van Jeroen aan de ondernemers die zich de overheidsterreur laten aanleunen omdat ze ondersteuning krijgen is: Steun van de overheid staat gelijk aan slavernij! “Als u doet wat wij zeggen, dan krijgt u geld.”

Dit is de video met dit gesprek.

Website Burgerfront

Samenvatting door Veronica

 
4 reacties

Geplaatst door op 2 maart 2021 in Burgerfront

 

Tags:

 
%d bloggers liken dit: