RSS

De Nieuwe Samenleving Initiatieven – stand van zaken begin juni 2021

08 jun

De afgelopen anderhalf jaar is voor veel mensen een eyeopener geweest. Mensen gingen nadenken over wat zij nu eigenlijk van het leven willen. Ze gingen zien dat overheden niet altijd het beste voor ons in gedachten hebben, en dat het de hoogste tijd is om de handen ineen te slaan.

Want wij willen niet leven in een samenlevingsvorm waar wij worden gedwongen om afstand van elkaar te houden, elkaar te wantrouwen, elkaar te veroordelen, en waar ons letterlijk de mond wordt gesnoerd. Waar wij moeten doen wat een ander ons opdraagt.

Velen van ons kiezen ervoor om te gaan werken aan een nieuwe, open samenleving waarbinnen wij leven in eenheid en verbinding, waar wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen als vrije en autonome mensen. Waar wij aandacht en liefde geven aan onze medemens, elkaar helpen en bijstaan.

Er zijn al veel initiatieven, en daarom besloot ik om in dit bericht een overzicht te geven van alles wat ik kon vinden. Dit varieert van

 1. Het vormen van kleine groepjes om met elkaar over alles van gedachten te kunnen wisselen, in openheid en vertrouwen
 2. Demonstreren en alles daaromheen
 3. Met elkaar coöperaties vormen, voor allerlei doeleinden
 4. Onderzoek doen en de bevindingen met elkaar delen
 5. Initiatieven waar de kinderen – de toekomst – de hoofdrol spelen
 6. Voorzieningen, Diensten, Economie
 7. Parallelle samenlevingen binnen de bestaande samenleving
 8. Bijlagen: Gesprekken en interviews op youtube over parallelle samenlevingen – Overzicht van Nieuwe Media en Informatiekanalen – een Lijst met websites om lokaal boeren etc. te zoeken waar je rechtsreeks kunt kopen

Er zullen ongetwijfeld nog meer initiatieven zijn; dit is slechts een overzicht van wat ik op internet heb gevonden.

Velen van ons vinden het moeilijk om aansluiting te vinden bij gelijkgestemde mensen, vaak wordt niet openlijk gesproken over hoe men tegen alles aankijkt. Wanneer je je aansluit als vrijwilliger bij een of meerdere van deze initiatieven weet je dat je wordt omringd door mensen die in ieder geval kritisch zijn over de huidige situatie.

Uiteraard zijn dit allemaal privé-initiatieven die het moeten hebben van donaties om de plannen te realiseren. Dus als je het kunt missen ….. laat je hart spreken

1. HET VORMEN VAN KLEINE GROEPJES OM MET ELKAAR OVER ALLES VAN GEDACHTEN TE KUNNEN WISSELEN, IN OPENHEID EN VERTROUWEN

Bij de zoom-sessie van Viruswaarheid vertelden enkele deelnemers erover:

Wandelcub “Lucht je hart cirkel”, Gassel

Cirkel van Licht”, gespreksgroep

Fiona Zwart (bekend van Café Weltschmerz), begint met een beweging voor positieve berichtgeving en coaching “Make that change”, verandering vanuit de mensen. De movement is gebouwd op de volgende drie pijlers: 1. Weerbaarheid & Mindset, 2. Inspiratie & Plezier, 3. Steun & Support. Je kunt je tot 20 juni aanmelden. Klik hier voor haar website.

2. DEMONSTREREN EN ALLES DAAROMHEEN

Ze zijn vrolijk en positief, de Gele Parapluutjes die we bij de demonstraties zien. Ze hebben nu een website waar je je kunt aanmelden als je een gele plu wilt, of wanneer je wilt meehelpen. Want elke plu wordt met de hand beschreven en getekend en ze hebben dringend behoefte aan vrijwilligers.

In plaats van demonstreren heet het nu “Koffie drinken”, het initiatief van Michel Reijinga. Café Weltschmerz heeft elke week een aflevering met hem, “Actiejournaal”, waar hij vertelt over de activiteiten voor het komende weekend. Hier als voorbeeld de link naar het actiejournaal van week 22.

Police for freedom organiseert regelmatig een “Mars van de Menselijke Verbinding”. Iedereen is welkom; er is in ieder geval deelname door politie, militairen, veteranen, marechaussee, artsen, zorgpersoneel, ambulancebroeders, psychologen, docenten, en brandweer.

In het Gelid voor Vrijheid, een initiatief van (oud)militairen en veteranen, naar aanleiding van het disproportionele en excessieve geweld dat politie en ME toepasten bij demonstraties. Hun missie: 1. Begrip en respect tonen voor de mens in het politie uniform die orders moet uitvoeren die niet proportioneel zijn. 2. Mensen de ruimte bieden om hun grondrecht vreedzaam te kunnen uitoefenen. 3. Vrij blijven van politieke standpunten en meningen van zowel de demonstranten als de overheid.

Robert verzorgt drukwerk, de website infoflyers, van flyers, stickers, banners en posters die tijdens demonstraties worden gebruikt, maar ook om overal in winkels en praktijken neer te leggen. Beschikbaar voor alle actiegroepen, alleen portokosten betalen.

Gerard – de 80-jarige vrijheidsstrijder – heeft de flyer gemaakt “De onzichtbare oorlog” met quotes van verschillende wetenschappers en deskundigen. Hij wil gaan flyeren bij demonstratietochten en de flyers via brievenbussen verspreiden. Hij richt zich op “De parallelle verbinding”, een “Vrij en gezond Nederland”.

3. MET ELKAAR COÖPERATIES VORMEN, VOOR ALLERLEI DOELEINDEN

Voedsel coöperatie opzetten – De overvloed ruilen. De kern van onze voedselcoöperatie bestaat uit individuele mensen of kleine groepjes die zelf in actief bezig zijn met het produceren van biologisch of biodynamisch voedsel, zoals groente, fruit, kruiden, noten, zaden, granen, eieren en dergelijk. Zij verenigen zich om de uitwisseling van de overvloed aan geoogste producten onder elkaar te organiseren. Deelnemers aan de coöperatie zijn bijvoorbeeld mensen met een moestuin aan huis, met een eigen volkstuintje, met een gezamenlijke moestuin of volkstuin, of zelfs een voedselbos hebben. De leden produceren zelf allemaal voldoende voedsel om een deel van hun oogst ter beschikking aan anderen te kunnen stellen. Zij delen en ruilen hun overvloed met elkaar.

Bijvoorbeeld: ik heb nu een kilo verse sperziebonen over en geef ze aan jou. En jij hebt op een gegeven moment 10 eieren over en geeft die aan mij. Op deze manier kunnen de individuele deelnemers van deze coöperatie van een breder scala aan voedselproducten genieten.

De coöperatie kan zich vervolgens verbinden met lokale boeren- en andere bedrijven in de voedselsector om het scala aan voedselproducten verder te verbreden. Hierbij valt te denken aan zuivel (melk, kaas, boter), meel en brood, honing, vlees en vis.

Dit samenwerkingsverband is ook een goede basis voor:
* Het uitwisselen van kennis en ervaring met betrekking tot het verbouwen van biologisch en bio-dynamisch voedsel.
* Het delen en ruilen van onder andere zaailingen, plantjes en zaden, naast andere zaken.
* Het samen inmaken en drogen van groente en fruit en dergelijke.
* En uiteraard is het een mooi platform om elkaar met raad en daad door de ‘moeilijker tijden’ heen te helpen.

Keuze Vrij Bij Mij – Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is. keuzevrijbijmij.nl wordt hét digitale platform waarop jij makkelijk aanbieders vindt waar je altijd welkom bent, ook zonder test of vaccin. Wil jij ook in vrijheid blijven leven? Sluit je dan nu aan, steun onze crowdfunding en deel dit met zoveel mogelijk mensen. Door vraag en aanbod samen te brengen zorgen wij voor voldoende mogelijkheden om producten en diensten aan te bieden en af te nemen. Dit helpt ons om samen in vrijheid te blijven leven.

Rechtstreeks lokaal kopen – Via de websites die aan het eind van dit artikel zijn genoemd kun je voedingswaren kopen direct bij de boeren, molenaars en imkers zelf. Dit heeft een aantal voordelen. Zo ondersteun je deze voedselproducenten en neem je macht weg bij grote voedselindustrieën, het voedsel is minder bewerkt wat mogelijk gezonder is, het is beter voor het milieu want je haalt het lokaal dus het voedsel reist niet het hele land door (of over grenzen heen, zelfs), en je kunt zo de supermarkten met alle schapen zo veel mogelijk vermijden.

Betalen met FlorijnDe munt voor het MKB. Florijn lost de schaarste op. Rentevrij krediet voor ondernemers. Stichting De Florijn Nederland is een volledig onafhankelijke en transparante organisatie. Wij ontvangen geen subsidies en staan niet onder toezicht van de overheid of andere instellingen. Vandaag heeft de duizendste een Florijn rekening geopend! Het was een particulierenrekening, maar ook de bedrijven blijven zich aanmelden. Iedere dag melden zich nu 5, 6, 7 mensen en bedrijven aan, en ook die groei gaat steeds sneller. Tevens heeft de Florijn de laatste tijd goede aandacht gehad, bijvoorbeeld een artikel in de Andere Krant, en in de Gezond Verstandkrant.

4. ONDERZOEK DOEN EN DE BEVINDINGEN MET ELKAAR DELEN

De Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie, BPOC, is in het najaar 2020 begonnen met het optekenen van getuigenverklaringen omtrent covid en de maatregelen. Dit omdat het parlement dit weigert te doen, en omdat het belangrijk is dat er een dossier wordt aangelegd. Er is al een tussenrapport uitgebracht. Inmiddels hebben ook meer dan 100 gewetensbezwaarde politieagenten zich bij de BPOC gemeld; het rapport hiervan zal de komende maand verschijnen. Ook is het een Meldpunt Vaccinatie gestart waar men ervaringen met overlijdens- of ziektegevallen na vaccinatie kan delen. Dit zal ook in een rapport worden opgenomen. Verder is er een aanklacht tegen het kabinet ingediend bij het ICC (International Criminal Court), betreffende “foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging”. De BPOC heeft nu ook een Raad van Advies, waarin diverse deskundigen zitting hebben. Binnenkort zal een ronde met vaccinologen plaatsvinden. Zij kunnen hulp bij flyeren gebruiken, en uiteraard donaties, want vader en dochter Kuit doen dit volledig op eigen kosten.

Viruswaarheid doet veel onderzoek en heeft regelmatig interviews, zowel nationaal als internationaal. Verder elke vrijdagavond het “weekjournaal” met al het nieuws van de afgelopen week. En op zondagavond zoom-sessies over verschillende onderwerpen. Door de censuur is e.e.a. soms moeilijk te vinden; ik geef hier hun youtubekanaal, hun facebookkanaal, hun website.

Nieuwe nieuwskanalen en informatiekanalen; dit is inmiddels een lange lijst geworden en onder aan dit artikel vind je de opsomming.

5. INITIATIEVEN WAAR DE KINDEREN – DE TOEKOMST – DE HOOFDROL SPELEN

Moederhart – onze kinderen onze keuze: een initiatief van Isa Kriens, Sietske Bergsma en Nadia Duinker. Moederhart staat voor: een kindvriendelijke samenleving zonder test- en vaccinatiedwang, meer inspraak van ouders bij totstandkoming beleid op scholen en opvang, een open dialoog zonder vrees of vooroordelen over en weer, onze vrijheid, onze keuze, vrij van discriminatie. Hier een gesprek met Isa Kriens en Nadia Duinker in de Trueman Show van Jorn Luka, over de psychische schade aan kinderen in deze C-tijd, het onderwijs, en dit initiatief.

Partij De Nieuwe MensVerbinding vanuit bewustZIJN. Doelen: 1. De stem van kinderen laten horen, 2. Initiatieven voor de Nieuwe Samenleving verbinden en kennis delen, 3. Kinderen en hun omgeving de kans geven om in gezondheid hun ideale leven te leiden. ​Dit doen we op het gebied van verbindende Politiek, Onderwijs, Zorg, Economie, Wonen, etc.

6. VOORZIENINGEN, DIENSTEN, ECONOMIE

Gezonde SamenlevingVanuit het besef dat er veel te verbeteren valt aan allerlei voorzieningen die we hebben in zelfs een land als Nederland, zijn we gestart met het initiatief de Gezonde Samenleving. Maatschappelijke veranderingen, zoals het onder druk komen te staan van vrijheden en de dreiging van verlies van eigendommen en bezittingen, maken het des te meer noodzakelijk om die voorzieningen te verbeteren en meer en meer door de mensen zelf gestalte te laten geven. De voorzieningen of activiteiten waar de Gezonde Samenleving zich op richt, zijn onder te verdelen in basisactiviteiten en ondersteunende activiteiten. Basisactiviteiten: Gezond voedsel, Gezondheid en menselijke zorg, Objectief en vrij onderwijs Ondersteunende activiteiten: Energie & water, Economie & valuta, ICT & communicatie

BossmakerWe bevinden ons in het beginstadium van een ongekende wereldwijde verandering… Een verandering die gevolgen heeft voor ieder individu en elk commercieel bedrijf. Hoe kunt u zich daarop voorbereiden? Global mainstream media bieden u simpelweg niet de juiste informatie om goed geïnformeerde keuzes te maken voor uw persoonlijke en professionele leven. Bij BOSS/MAKER bieden we u een uniek en informatief medium: The BOSS/MAKER Times en de BOSS/Community. Zo helpen we u zich voor te bereiden op de wereldwijde vertrouwensapocalyps. Wij ondersteunen u tijdens de Great Awakening paradigmaverschuiving, die ons van een op schulden gebaseerde economie naar een andere economie leidt: de People’s Economy. Word lid en wij zullen u een helder inzicht bieden in de volgende 3 hoofdthema’s: 1. Leven zonder afleiding. 2. Onderwijs uzelf. 3. Bouw een solide netwerk

7. PARALLELLE SAMENLEVINGEN BINNEN DE BESTAANDE SAMENLEVING

The Green PassionWij zitten in een maatschappelijke crisis die niets te maken heeft met gezondheid. Hoe gaat de volgende maatschappij eruitzien? We moeten het zelf gaan doen. Het is een kwestie van samen ontwikkelen en samen aan de slag te gaan. Wij kiezen ervoor om niet in gevecht te gaan met het systeem maar zetten een parallel systeem op waarin mensen elkaar steunen en zetten in op lokale bedrijvigheid. Door binnen de maatschappij een parallelle samenleving te creëren krijgen we weer grip op ons leven. 

Ga niet in gevecht met het systeem, maar steun elkaar. Wij staan nog maar in de kinderschoenen en zijn zoekende. Hoe snel dat proces zal gaan en via welke stappen is onduidelijk. Ons doel is het opzetten van een parallel economisch systeem met een eigen munt waarin mensen elkaar steunen, contact maken, plezier maken en inzetten op lokale bedrijvigheid.

Parallelle Economie – parallelle economie, een concrete plek om samen te spelen. Wil je meebouwen aan een economie op basis van vertrouwen? Voor €10,- word je lid van onze parallelle economie, een gemeenschap van gelijkgestemden die samen willen bouwen aan menselijk vertrouwen.

Een concrete plek – Veel mensen lopen rond met het gevoel ‘ik wil graag bijdragen en aan het werk’, maar weten niet waar te beginnen. Om ideeën en uitwerking samen te brengen zijn we gestart met dit platform. Een plek waar mensen elkaar kunnen vinden, kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen en ‘best practices’ kunnen uitwisselen. Van elkaar leren en andere inspireren om lokaal en regionaal aan de slag te gaan is waar het binnen deze gemeenschap om draait.

Stay You Man – Stay Human / Een beweging in oprichting – Zelf verantwoordelijkheid en initiatief nemen (missie)

Om onze missie te laten slagen willen we allerlei middelen (gereedschapkist) ontwikkelen. Denk aan: het opzetten van inkoopcooperaties, samen inkopen en produceren, distributie, financiering, ICT, juridisch, voorlichting, eigen munt, besturen, etc. In deze videoboodschap geeft Ad Broere aan waar het bij de workshop ‘Naar een parallelle economie’ om gaat.

Lijst 30 #hartvoorvrijheid – Parallelle SamenlevingLijst30 #hartvoorvrijheid werkt vanuit principes aan maatschappelijke thema’s. Thema’s die mensen uit alle lagen van de samenleving verbindt, motiveert en inspireert om actief mee bezig te zijn. We onderscheiden twee stromingen; Politiek gedreven (TG) en de Parallelle samenleving (PS). Door middel van een Telegramgroep of Discord kanaal onderhouden de leden van diverse werkgroepen contact met elkaar. Veel werkgroepen hebben één keer per week een zoom meeting. Het is ook mogelijk om, met inachtneming van bepaalde regels, elkaar fysiek te ontmoeten. Dit bepaalt de groep zelf. Wil je inhoudelijk meepraten over de mogelijkheden van de parallelle samenleving ten aanzien van onze thema’s? Meld je dan aan via het formulier op de desbetreffende themapagina.

Focusgebieden

Op dit moment hebben we werkgroepen voor onderstaande focusgebieden. Heeft het thema van jouw voorkeur nog geen parallelle samenleving werkgroep? Neem dan contact op. Ministeries voor de toekomst (nieuw), Soevereiniteit, Onderwijs, Gezondheidszorg, Economie, Wonen, Landbouw, Vredeskorps (nieuw), Verzorgingsstaat

Parallelle samenleving NewNedwork Youtube kanaal – Klik hier voor het Youtube kanaal. Het Netwerk om gelijkgestemden te vinden om een parallelle samenleving op te zetten binnen Nederland, in het buitenland of op zee!

Karma Kure – Portugal(Nederlands initiatief – Danny Karma) Karma Kure is a humanitarian project with the purpose of bringing people together that share the same mindset, which is love, unity and living together in a community. The community will be totally abundant and self-providing.

We all grew up in a 3D system and with the ascension to the new 5D Earth, we all have the feeling to come closer to each other and to nature.
The project will exist of getting a piece of land to build a Healing Center, both physical and spiritual healings will take place there.

Also we will create multiple worlds on Karma Kure where we will elevate your energy, frequency and vibration, by taking you to incredible places, through sound and visuals.

Voorbeeld van een parallelle samenleving die al 46 jaar in Italië bestaat: Damanhur, zie dit artikel erover.

BIJLAGEN

GESPREKKEN EN INTERVIEWS OP YOUTUBE OVER PARALLELLE SAMENLEVINGEN:

HET OVERZICHT VAN NIEUWE MEDIA EN INFORMATIEKANALEN:

 • De Andere Krant – wordt gratis verspreid maar – om zeker te zijn dat je hem krijgt – kun je ook een abonnement nemen
 • Gezond Verstand – een initiatief van Karel van Wolferen; tijdschrift, abonnement of losse verkoop
 • Nooit.nl – een initiatief van Sven Hulleman, nieuwswebsite
 • Onafhankelijke Pers Nederland – zowel nieuwswebsite als krant (abonnement, of PDF download), verslaggeving van demonstraties etc.
 • LNN-media – Rick Kuitems, nieuwswebsite en video’s met interviews
 • De nieuwe media Waarheidskrant – met het echte nieuws
 • Ongehoord Nederland – de omroep met uw stem
 • Jensen – de Robert Jensen show
 • Café Weltschmerz – video’s en blogs
 • Blackbox tv – van Flavio Pasquino, video’s, en nieuwswebsite-in-oprichting
 • Blue Tiger Studio en Uitgeverij – van Tom Zwitser, video’s, boeken en Epoque Magazine (abonnement of losse verkoop)
 • Sven Hulleman – Een Oorlog reeds Verloren/ Een Vrede reeds Gewonnen
 • Trueman Show – van Jorn Luka (Jorn’s Truly)
 • Dileila Theunisz – geeft een podium aan veel bijzondere mensen met waardevolle informatie
 • Peter Bierhof (bij weigering: open yt en geef zoekopdracht Peter Bierhof), heeft nu in samenwerking met Danielle Stotijn het kanaal “Moral Compass” opgericht
 • De Gulden Middenweg (bij weigering: open yt en geef zoekopdracht De Gulden Middenweg)
 • Marijn Poels (filmmaker; The uncertainty has settledParadogmaReturn to Eden, Het goede doel heiligt de middelen), en zijn yt-kanaal (bij weigering: open yt en geef zoekopdracht Marijn LIVE)
 • Kukuru – Giel Beelen
 • Oersterk Nu – maakt je leven beter, interviews m.b.t. gezondheid
 • Miss Natural – Eva van Zeeland
 • Lange Frans – podcast
 • De Opstap – Inge de Bruin in gesprek met boeiende gasten, hier haar youtube kanaal
 • Want to Know Nederlands – enorm veel informatie gedurende vele jaren verzameld, plus actueel nieuws
 • Nine for news – veel verzamelde informatie en actueel nieuws
 • Stop World Control – website met informatie “Wat is er gaande in de wereld?”
 • Transitieweb – blog voor waarheidszoekers en toekomstbouwers
 • Robert Boerman – over graancirkels, vrije energie, etc.
 • Klik hier voor een pagina met een overzicht van allerlei ‘bewustmakende’ websites

Voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de wereld waarin wij leven en wat zich achter de schermen afspeelt, het “HULPMIDDEL VOOR BEWUSTWORDING EN ONTWAKING”, daarin zijn ook veel links opgenomen naar websites

Je kunt je ook aansluiten bij de Telegramgroep Klokkenluiders voor Vrijheid

Spirituele boodschappen:

M.b.t. vrij, autonoom, soeverein mens:

LOKAAL KOPEN BIJ BOEREN ETC.

Klik hier voor PDF met Lokale verkooppunten & Voedselgemeenschappen

Arbeid in natura betaald krijgen/ vrijwilligerswerk; Kaart van voedingadressen van de wapf-community

CSA Netwerk – zelfoogst contract tussen boer en burger: CSA Netwerk Nederland en CSA Netwerk België

World wide opportunities and organic farms: – Experience sustainable living on local organic farms & family homes worldwide

Toekomstboeren is een initiatief dat de groeiende en bloeiende beweging van duurzame en maatschappelijk verantwoorde landbouw en voedselproductie zichtbaar wil maken en versterken. Met als doel de toekomst van een breed gedragen ecologische en sociale landbouw dichterbij te brengen.

Overzicht van BoerderijWinkels

Telegram groep: https://t.me/Haal_t_Lokaal

 
3 reacties

Geplaatst door op 8 juni 2021 in Nieuwe Samenleving

 

Tags: ,

3 Reacties op “De Nieuwe Samenleving Initiatieven – stand van zaken begin juni 2021

 1. marthe vandenreyt

  27 juni 2021 at 12:33

  Beste Veronica,

  Hartelijk dank voor jouw grote werk; het samenbrengen van zoveel ” moois dat er bestaat”! Ons Natuurlijk Leven,… het komt terug!

  Dankjewel hiervoor!

  Ik kijk regelmatig naar deze mail van je !

  Te veel voor in een keer te bekijken,…

  Veel liefs,

  Marthe

  ________________________________

  Like

   
 2. hilde verhaert

  12 juli 2021 at 09:41

  Prachtig werk! Hebben jullie ook een idee over projecten in België want daar zou ik me graag aansluiten. In alle geval dikke dankjewel voor al wat jullie doen!

  Like

   
  • eventnl

   12 juli 2021 at 14:56

   Ik heb mij georiënteerd op Nederland; sommige projecten waren bij mij bekend, maar veel ervan heb ik op internet gevonden met zoekwoorden (op DuckDuck, vermijd zoekmachines als Google want die censureren) zoals “nieuwe samenleving”, “alternatieve samenleving”, “parallelle samenleving”, “lokaal kopen bij boeren”, en verzin ze maar.

   Geliked door 1 persoon

    

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: