RSS

Maandelijks archief: september 2021

Vertegenwoordigers van het volk die niet willen dat de waarheid van het volk wordt verteld, 10 september 2021

Kijkend naar het politieke systeem in Nederland is het zo dat de leden van de regering en de tweede kamer zijn gekozen door het volk om voor hen op te treden als volksvertegenwoordigers. Het is al lange tijd duidelijk dat de meesten van deze mensen hun belofte aan het volk zijn vergeten zodra ze hun comfortabele zetels hebben ingenomen.

De reacties op het betoog van Gideon van Meijeren over ‘corruptie van journalisten’ brengen dit wel heel onbarmhartig aan het licht. We krijgen allemaal geschiedenislessen op school, ons wordt verteld dat wij leren van de geschiedenis. Maar wat zien we nu? Zodra Gideon van Meijeren de huidige ontwikkelingen vergelijkt met hetgeen onze voorouders hebben meegemaakt voor en tijdens de tweede wereldoorlog wordt hem de mond gesnoerd. Men wil dat niet horen en de kamervoorzitter gaat zelfs zo ver dat ze meerdere malen de vergadering schorst om Gideon van Meijeren de mond te snoeren.

Hallo??? Het volk van Nederland kijkt naar de huidige ontwikkelingen en ziet dat het heel erg de kant op gaat van de onderdrukking die ons al zo vaak is opgelegd. En nu wordt een vertegenwoordiger van het volk die onze gedachten verwoord de mond gesnoerd!

Bekijk de opname van dit debat waarbij ik je garandeer dat de haren je te berge rijzen! Wanneer de link niet werkt, zoek dan in yt naar Forum voor Democratie, de video “Hele Kamer woedend. Gideon van Meijeren legt genadeloos mediacorruptie bloot”.

Verspreid dit, spreek de zogenaamde ‘vertegenwoordigers van het volk’ aan op hun gedrag en het nalaten om op te komen voor het volk dat zij zouden moeten vertegenwoordigen.

Breng de “Verklaring van de Mensen van de Verenigde Staten voor Wereld Vrede en Welvaart” onder de aandacht, omdat dit een verklaring is die wereldwijd gebruikt kan gaan worden. Deze verklaring gaat over het volgende: “Maar wanneer een lange reeks van misbruiken en toe-eigeningen, onveranderlijk hetzelfde doel nastrevend, een ontwerp laat zien om hen onder absoluut despotisme te brengen, is het hun recht, is het hun plicht, om zo’n regering af te werpen, en te zorgen voor nieuwe bewakers voor hun toekomstige veiligheid.”

Het is al eerder gebeurd in Nederland, in 1581, toen het Nederlandse volk zich met het “Plakkaat van Verlating / Verlatinghe – 26 Juli 1581 In de Staten-Generaal” heeft losgemaakt van het heersende bestuur om weer het zelfbestuur van het land te krijgen.  Kijk deze video “True Freedom by Prof. Dr. Bob de Wit”, based on the ‘Act of Abandonment’, 440 years ago… 

In liefde, Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 10 september 2021 in Geschiedenis, soeverein

 

Tags: , ,

MAN OF GOD Declaration – Belangrijke info!, 7 september 2021

Op 6 september 2021 hebben Charlie Ward en Simon Parkes dit download-bestand op hun websites gepubliceerd. Daarna hebben zij in een zoom bijeenkomst met enkele anderen erover gesproken. De links daarnaar vind je onder de Nederlandse vertaling van dit bestand.

Simon Parkes gaf in zijn 6-9-2021 update aan dat enige tijd geleden aan Charlie Ward en hem is gevraagd zich beschikbaar te stellen om deze informatie naar buiten te brengen. In het zoom gesprek werd het volgende gesteld:

  • Man of God staat voor de hoogste machtshebber; Charlie garandeert ons dat dit komt van het ‘team aan de top’
  • De tekst is zeer weloverwogen en gecontroleerd door velen tot stand gekomen; men staat voor de waarachtigheid van de degenen die dit hebben geschreven
  • Het bevat een opsomming van hetgeen het duister heeft gedaan; is dus een eerste stap in disclosure en er zullen aanvullingen volgen (wat in dit bestand wordt genoemd is o.m.: Covid, verkiezingsfraude, chantage, manipulatie, moord, mensenhandel, satanisch misbruik, adrenochroom, inbreuk op mensenrechten, creatie van oorlogen)
  • Het is een oproep aan de mensheid, niet alleen in de VS maar wereldwijd, om in actie te komen door het aanschrijven van hun overheden en eerlijk bestuur te eisen, bescherming van de individuele vrijheden, schadeloosstelling, en opheffing van maatregelen
  • Het begin van het document werd vergeleken met de totstandkoming van de constitutie (grondwet) in de VS in 1776 (the Founding Fathers)

Dit laat zich ook zien als een eerste stap tot losmaking zoals die in Nederland al eerder heeft plaatsgevonden. Prof. Dr. Bob de Wit vertelt hier hoe de inwoners van Nederland zich in 1581 hebben losgemaakt van de toen heersende koning om weer het zelfbestuur van het land te krijgen. Hier is de link naar de website van Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid met het naar modern Nederlands ‘vertaalde’ “Plakkaat van Verlating / Verlatinghe – 26 Juli 1581 In de Staten-Generaal”. Kijk deze video “True Freedom by Prof. Dr. Bob de Wit”, based on the ‘Act of Abandonment’, 440 years ago… Bob de Wit stelt dat dit nu ook weer zou kunnen: Je vertelt de huidige bestuurders dat zij hun taak niet naar behoren doen en deelt mede dat je je daarvan losmaakt. Het sluit volledig aan bij het gestelde in de ‘declaration’ hieronder.

Over de vertaling: het was lastig. Aangezien het zo zorgvuldig is opgesteld wilde ik het vrijwel naar de letter vertalen. Dit maakt het wel minder makkelijk leesbaar.

Het valt te verwachten dat het duister alles in het werk zal stellen om de verspreiding van dit documenten te boycotten. Sla het daarom op, lees het aandachtig en meerderde malen, verspreid het zo breed mogelijk, breng het onder de aandacht – het is een echte ‘red pill’ en helpt ‘the Great Awakening’. Veronica

Declaration of the People of the United States for Global Peace and Prosperity

Verklaring van de Mensen van de Verenigde Staten voor Wereld Vrede en Welvaart

Wanneer in de loop van recente menselijke gebeurtenissen het noodzakelijk wordt voor een volk om de politieke banden te ontbinden die hen met een ander volk hebben verbonden – en verondersteld met de bevoegdheden van elke staat in de Verenigde Staten – de aparte en gelijke positie aan te nemen waarop de Wetten van de Natuur en van de God van de Natuur hen recht geven! Een fatsoenlijk respect voor de mening van de mensheid vereist dat zij de oorzaken verklaren die hen aanzetten tot afscheiding van de autoriteiten die zijn opgedrongen door die oligopolisten die alles controleren via corruptie en invloed.

Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat zij begiftigd zijn door hun Schepper met bepaalde onvervreemdbare Rechten, dat onder deze rechten zijn Leven, Vrijheid, en het nastreven van geluk—Dat om deze rechten veilig te stellen regeringen onder de mensen zijn ingesteld die hun macht ontlenen aan de instemming van de geregeerden, dat telkens wanneer een regeringsvorm deze doelen schaadt het volk het recht heeft om het te veranderen of af te schaffen, en een nieuwe regering in te stellen die haar basis legt op en haar bevoegdheden organiseert in een vorm die hen het meest waarschijnlijk lijkt om hun veiligheid en geluk te bewerkstelligen. Voorzichtigheid dicteert dat lang gevestigde regeringen niet moeten worden veranderd voor lichte en voorbijgaande oorzaken; en dienovereenkomstig heeft alle ervaring uitgewezen dat de mensheid meer geneigd is te lijden, terwijl het kwaad laat lijden, dan het recht te nemen de vormen af te schaffen waaraan zij gewend zijn.

Maar wanneer een lange reeks van misbruiken en toe-eigeningen, onveranderlijk hetzelfde doel nastrevend, een ontwerp laat zien om hen onder absoluut despotisme te brengen, is het hun recht, is het hun plicht, om zo’n regering af te werpen, en te zorgen voor nieuwe bewakers voor hun toekomstige veiligheid. Zo is het geduldig lijden van deze Staten in de Verenigde Staten geweest; en dat is nu de Noodzaak die hen dwingt om hun vroegere regeringsstelsels te veranderen. De geschiedenis van de huidige invloed van oligopolisten die geheime genootschappen steunen, zoals de illuminatie kabalisten, is een geschiedenis van herhaaldelijke verwondingen en usurpaties, die allemaal als direct doel hebben het vestigen van een absolute Tirannie over niet alleen het grote volk van de Verenigde Staten, maar alle mensen van alle naties in de wereld. Om dit te bewijzen, laat de feiten worden voorgelegd aan een open Wereld.

Zij weigerden in te stemmen met wetten, door corruptie van de waarheid, waarvan de fraude en onjuiste voorstellingen van de verkiezingen van 2020 in de VS op elk niveau het bewijs zijn, wij, het volk, zijn beroofd van ons wettelijk recht om ons basisrecht om te stemmen uit te oefenen en te doorzien, het meest heilzame en noodzakelijke voor het openbaar welzijn en de juiste vertegenwoordiging.

Ze hebben verkozen ambtenaren, inclusief gouverneurs, verboden om wetten van onmiddellijk en dringend belang aan te nemen, en regels opgelegd gebaseerd op valse berichtgeving, en publieke angst gecreëerd door valse verhalen en verkeerde informatie zoals de COVID besmettingsstammen en de ware genezingen die de infecties kunnen verwijderen. Zij hebben valse oplossingen opgelegd zoals de COVID-injecties van gif elementen, die zeer gevaarlijk zijn omdat zij het menselijk DNA veranderen met RNA en aldus het menselijk lichaam uitschakelen van zijn eigen natuurlijke immuun functie om ziekten te bestrijden. Dit alleen al kan in de toekomst leiden tot een verlies van 70% van het leven van al die mensen die de nepvaccins hebben genomen, die door alle media worden gepromoot onder de controle van dezelfde illuminatie oligopolisten.

Zij weigerden wetten aan te nemen of uit te voeren ten bate van het Volk, tenzij dat Volk afstand zou doen van het Recht op Vertegenwoordiging door zich te houden aan de COVID nepvaccins en een verklaring van afstand van aansprakelijkheid te ondertekenen.

Zij, in de wetgevende macht van de staat, zijn geen vertegenwoordigers van het volk maar van tirannen die alleen illegale wetten aannemen, die het volk onderwerpen aan valse verhalen en mandaten, een wereldwijd plan promoten van bevolkingsvermindering met tactieken als oorlogen, voedseltekorten, modificatie van voedsel dat langdurige ziekten veroorzaakt en het immuunsysteem van het menselijk lichaam uitschakelt.

Zij riepen de Staats Wetgevende Organen bijeen op ongewone plaatsen en verwijderd van opslag van hun openbare verslagen, met als enig doel het plannen van aanvaarding van maatregelen die de depopulatie van de mensheid verzekeren en om middelen te behouden voor hun agenda.

Zij hebben herhaaldelijk de Ware Staat Vertegenwoordigende Huizen ontbonden door kiesmanipulatie, het plaatsen van kandidaten die alleen de Tiran Oligopolist vertegenwoordigen en hun beleid, voor het tegenwerken van inbreuken op de rechten van het volk.

Zij hebben gedurende lange tijd geweigerd, na zulke ontboezemingen van rechtszaken door vertegenwoordigers van het volk, anderen verkozen te laten worden, door illegaal gebruik te maken van gecompromitteerde Dominion stemsystemen en technologie; waarbij de Staats Wetgevende Machten, niet in staat tot een juiste en werkelijke vertegenwoordiging van de mensen, niet op de waarheid hebben gereageerd. Dus nu moet deze macht en autoriteit worden teruggegeven aan het volk in het algemeen voor hun uitoefening en correctie; de staat blijft ondertussen blootgesteld aan alle gevaren van invasie door van binnenuit gecompromitteerde vertegenwoordiging en stuiptrekkingen erbinnen zonder huidige oplossingen.

Zij hebben getracht te voorkomen dat de bevolking van alle Staten stemmen uitbrengt voor vertegenwoordigers op alle niveaus van office, om zo geheime agenda’s af te dwingen die er specifiek op gericht zijn om schade toe te brengen aan ons, de mensen, in alle staten en alle naties wereldwijd.

Zij hebben de rechtspraak op grove wijze belemmerd, door instemming te weigeren met Wetten voor het vestigen van rechterlijke macht en autoriteit in ware gerechtigheid. Wij, de mensen, op alle gebieden van binnenlandse rechtshandhaving, binnenlandse en internationale militaire betrokkenheid, zijn allemaal beperkt en gestuurd door de gecompromitteerde autoriteiten boven hen, om de valse verhalen te volgen van de tirannie van de invloed en aanwijzingen van de cabal illuminatie kabalistische oligopolisten.

Zij hebben de nationale, regionale en opperste rechters afhankelijk gemaakt van hun wil voor de duur van hun ambt en de hoogte en betaling van hun salaris.

Zij hebben een veelvoud van nieuwe ambten opgericht en zwermen ambtenaren hierheen gestuurd om onze mensen lastig te vallen, en hun kwaliteit en zelfstandigheid ondermijnd met nieuwe stimuleringsfondsen en het voor normale bedrijven onmogelijk gemaakt te floreren en te functioneren, met valse pandemische regelingen en angst. Dit is veranderd van een tijdelijke oplossing naar een staat van Nazi Gestapo die verordonneert “Toon me uw papieren”.

Ze hielden onder ons, in tijden van vrede, permanente VN en andere NATO legers, zonder de toestemming van onze militaire leiders die niet zijn gecompromitteerd.

Ze zijn beïnvloed om het leger onafhankelijk te maken van en superieur aan de Burgerlijke Macht. Zij beledigen het Amerikaanse Volk met een valse regering die roekeloos beleid veroorzaakt ten nadele van de Nationale Veiligheid.

Ze hebben met anderen samengewerkt om ons te onderwerpen aan een rechtspraak die vreemd is aan onze Grondwet, en niet erkend door onze wetten; zijn instemming betuigend aan hun Acts van voorgewende Wetgeving:

Voor het inkwartieren van grote groepen gewapende buitenlandse troepen bij ons:

Om hen te beschermen, door een schijnproces, tegen bestraffing voor eventuele moorden die zij zouden plegen op de inwoners van deze Verenigde Staten met het gebruik van nep-vaccins die tienduizenden Amerikanen hebben gedood en miljoenen anderen wereldwijd:

Voor het afsnijden van onze handel met alle delen van de wereld door het sluiten van onze bedrijven met angst en nieuw beleid rond een nep COVID en andere Pandemische Maatregelen:

Door ons belastingen op te leggen zonder onze toestemming:

Voor het ons ontnemen, in vele gevallen, van de voordelen van een juryrechtspraak, door moordaanslagen op getuigen van de waarheid over de machthebbers die dit misbruik veroorzaken:

Voor het transporteren en verhandelen van mensen ten behoeve van satanische mensenoffers en de praktijk van het gebruik van adrenochroom met de marteling en moord op jonge kinderen:

Voor de afschaffing van het vrije stelsel van het constitutionele recht, dat van toepassing is op het zee- en admiraliteitsrecht, door daarin een willekeurige corporatieve regering van de Verenigde Staten in te stellen, die al failliet is, en haar grenzen te verleggen, zodat zij tegelijk een voorbeeld en geschikt instrument wordt om dezelfde absolute heerschappij van het volk in te voeren, niet alleen in de Verenigde Staten, maar in de gehele wereld:

Voor het afnemen van onze charters, het afschaffen van onze meest waardevolle wetten, en het fundamenteel veranderen van de ware vormen van onze regeringen van de wil van haar volk:

Voor het opschorten van onze eigen wettelijk gekozen wetgevende lichamen door ze te vervangen met valse ‘gekozen’ kandidaten, en verklaren dat zij de macht hebben om wetten voor ons te maken, in alle gevallen, wat dan ook.

Ze hebben afstand gedaan van de ware regering van de Verenigde Staten, door ons vogelvrij te verklaren, zonder rechten, en oorlog tegen ons te voeren, ons zachtjes te doden met vaccins die ons DNA veranderen met RNA, HIV en andere giftige elementen.

Ze hebben het leven van miljoenen mensen in de Verenigde Staten verwoest en blijven wereldwijd miljoenen doden, roekeloos en met zorgvuldige precisie.

Op dit moment transporteren zij grote legers buitenlandse VN en Chinese militairen om de werken van dood, verwoesting en tirannie te voltooien, die al begonnen zijn met omstandigheden van wreedheid en bedrog, nauwelijks geëvenaard in de meest barbaarse tijden, en totaal onwaardig om aan het hoofd te staan van een beschaafde natie. Hun werktuigen zijn o.a. het leiderschap van Federale overheidsinstellingen, zoals de CDC, FDA, VN, CCP, en agentschappen CIA, FBI, MI6, met regeringsautoriteiten in Centrale Banken die alle soevereiniteit van naties en haar bevolking beroven.

Zij hebben onze medemensen, inwoners van vele naties, gedwongen wapens te dragen tegen hun land, om de beulen te worden van hun vrienden en broeders, of om zelf te vallen door hùn handen. Onze militairen en ordehandhavers worden onderworpen om illegale bevelen op te volgen, en de invasie van hun eigen lichaam met de gedwongen nep COVID-19 vaccinaties.

Ze hebben binnenlandse opstanden onder ons opgewekt met Black Lives Matter en Antifa gewelddadige bewegingen, en hebben getracht teweeg te brengen over de inwoners van onze gemeenschappen, steden en regering, de genadeloze regel van oorlogsvoering, is een onverschillige vernietiging van alle leeftijden, geslachten en omstandigheden.

In elk stadium van deze onderdrukking hebben we een petitie ingediend voor herstel in de meest nederige termen: Onze herhaalde smeekbeden zijn slechts beantwoord met herhaald leed. Een Prins, wiens karakter wordt gekenmerkt door elke daad die een tirannieke groep van oligopolisten kan definiëren, die ongeschikt zijn om de invloed te hebben van het vrije volk van de Verenigde Staten en alle andere naties in het buitenland.

We hebben aandacht gevraagd van onze Broeders hier in de Verenigde Staten en daarbuiten, en we hebben hen van tijd tot tijd gewaarschuwd voor pogingen van hun valse wetgevende macht om een ongerechtvaardigde Jurisdictie over ons uit te breiden. We hebben hen herinnerd aan de omstandigheden van ons leven hier. We hebben een beroep gedaan op hun natuurlijke rechtvaardigheid en edelmoedigheid, en we hebben hen door de banden van onze gemeenschappelijke verwantschap opgeroepen om af te zien van deze onrechtvaardigheden, die onvermijdelijk onze verbindingen en overeenkomsten zouden onderbreken. Ook zij zijn doof gebleven voor de stem van de gerechtigheid en de bloedverwantschap. We moeten daarom berusten in de Noodzaak, die onze Scheiding aan de kaak stelt, en hen houden, zoals wij de rest van de mensheid houden, vijanden in oorlog, in vrede – vrienden.

Wij, daarom, de Vertegenwoordigers van de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, in de Naam, en op gezag van het goede Volk van deze grote natie, publiceren plechtig en verklaren, dat deze Verenigde Staten vrije en onafhankelijke staten zijn, en dat ook zouden moeten zijn; dat zij zijn vrijgesteld van alle loyaliteit aan de oligopolisten, de illuminatie geheime genootschappen, en dat alle politieke banden tussen hen in de Verenigde Staten en daarbuiten totaal ontbonden moeten worden; en dat zij als vrije en onafhankelijke Verenigde Staten de volledige macht hebben om oorlog te voeren, vrede te sluiten, allianties te sluiten, handel te drijven, en om alle andere handelingen en dingen te doen die onafhankelijke landen van rechtswege kunnen doen. En voor de ondersteuning van deze verklaring, met bevestigd vertrouwen in de bescherming van de goddelijke Voorzienigheid, beloven wij elkaar ons leven, ons fortuin en onze heilige eer, en beginnen onmiddellijk contact op te nemen met de wetgevende macht van onze staten om veranderingen aan te brengen om onze individuele rechten en vrijheden te beschermen, te beginnen met het bewaken van ons meest fundamentele recht, hetgeen is het beschermen van onze stemmen en de processen en middelen om echte en eerlijke verkiezingen te hebben.

Wij, het volk, hebben de bevoegdheid om onze rechten op te eisen op het niveau van de staat hetgeen alles dat is verkeerd gegaan kan corrigeren, en het eindresultaat van onze toekomst controleren en vrijheid om te leven onder de grondwet zonder het kwaad dat deel is geworden van ieders dagelijks leven.

De actie die wij nu moeten nemen is dat iedereen in elke staat een brief schrijft aan elke staatsvertegenwoordiger, wetgever, en senator, waarin hervormingen en correcties worden geëist om via nieuwe wetgeving de wetten te veranderen die nodig zijn om specifieke corruptie in de staatsoverheid te elimineren ter bescherming van de staatsresidentie.

Specifiek gericht op de volgende zaken:

1.) Echte stemtechnologie die niet kan worden gecompromitteerd. Zoals de QFS-levering software en hardware in plaats van de op dominian gebaseerde systemen.

2.) Bescherming van onze individuele vrijheden, zoals het recht om te kiezen welke medische behandelingen aanvaardbaar en niet aanvaardbaar zijn, zoals de kwesties van de ongewenste COVID-19 vaccins. Dit vaccin bevat veel elementen die het menselijk DNA zal compromitteren met mRNA en HIV en andere negatieve elementen.

3.) Schadeloosstelling en aansprakelijkheid voor schade bij degenen die zijn gedwongen tot het nemen van de COVID 19 vaccinatie via invloed van de massamedia en de federale regering invloed alsmede mandaten met illegale doorgang van het gebruik van de vaccin goedkeuringen van de FDA en andere federale agentschappen, allemaal beïnvloed door de agenda van de globalistische oligopolistische cabal organisaties, zoals de Federal Reserve Board (FRB), Verenigde Naties (VN), Council on Foreign Relations [Raad voor Buitenlandse Betrekkingen] (CFR), Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigations (FBI), Department of Justitie (DOJ), Internationaal Monetair Fonds (IMF), Bank van Internationale Betalingen (BIS), Internal Revenue Service (IRS), en elk ander agentschap of groepering die invloed heeft in de zaken van het volk van de Verenigde Staten die onze individuele vrijheid en vrijheden in het nastreven van geluk heeft aangevallen.

4.) Het opheffen van alle beperkingen en het stoppen met het promoten van angst betreffende COVID-19 en alle andere medische issues voor het controleren en vernietigen van onze individuele vrijheid om te werken, te verdienen en uit te geven, hetgeen de basis is van een gezonde economie.

Wij rusten met vrede en de liefde van de mensheid. Wij verlangen leven, niet dood of geplande genocide, en zullen alle maatregelen afdwingen om dit te corrigeren om onze natie te redden van ondergang en vernietiging.

Man of God

Copyright 30 augustus 2021

Gebleken is dat het downloaden van dit bestand soms op problemen stuit, daarom hieronder de originele Engelse versie. Dit bestand is te vinden op de websites van Charlie Ward en Simon Parkes.

Declaration of the People of the United States for Global Peace and Prosperity

WHEN in the Course of recent human Events, it becomes necessary for one People to dissolve the Political Bands which have connected them with another, and to assume among the Powers of the each State in the United States, the separate and equal Station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them! A decent Respect to the Opinions of Mankind requires that they should declare the causes which impel them to the Separation from the authorities imposed by those oligopolists that control all via corruption and influence.

We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness—-That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient Causes; and accordingly all Experience hath shewn, that Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the Forms to which they are accustomed.

But when a long Train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a Design to reduce them under absolute Despotism, it is their Right, it is their Duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future Security. Such has been the patient Sufferance of these States in the United States; and such is now the Necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The History of the present influence of oligopolists supporting the secret societies such as the illuminati cabalist is a History of repeated Injuries and Usurpations, all having in direct Object the Establishment of an absolute Tyranny over not only the great people of the United States but all people of all nations in the Globe. To prove this, let Facts be submitted to a candid World.

They refused Assent to Laws by corruption of the truth of which is evidenced by the 2020 US Elections Fraud and Misrepresentations at every level, we the people have been usurped of our legal right to exercise and see through our basic right to vote, the most wholesome and necessary for the public good and proper representation.

They have forbidden elected Officials including Governors to pass Laws of immediate and pressing Importance imposing rules based on false reporting and public fear created by false narratives and misinformation such as the COVID strains of infection and the true cures that can remove the infections. They have imposed fake solutions like the COVID injections of poison elements, which is most dangerous altering the Human DNA with RNA and thus eliminating the human body from its own natural immune function of battling illness. This alone can cause the loss of life in the future up to 70% of all those persons who have taken the fake vaccines promoted by all means of media under the control of the same cabal illuminati oligopolists.

They refused to pass or enforce Laws for the Accommodation of the People, unless those People would relinquish the Right of Representation by compliance when taking the COVID Fake Vaccines and signing a waiver of liability.

They, in the State Legislature, are not representatives of the people but by Tyrants only passing illegal laws subjugating the people to false narratives and mandate promoting a global plan of population reduction with tactics including wars, food shortages, food modification causing long term illness, disabling of the human body’s immune system.

They called together State Legislative Bodies at Places unusual and distant from the Depository of their public Records, for the sole Purpose of planning into Compliance with Measures to ensure the depopulation of humanity and retain resources for their agenda.

They have dissolved True State Representative Houses repeatedly by vote manipulation, placing candidates who are representing only the Tyrant Oligopolist and their policies, for opposing Invasions on the Rights of the People.

They have refused for a long Time, after such Dissolutions of legal lawsuits by representatives of the people, to cause others to be elected illegally using compromised Dominion voting systems and technology; whereby the State Legislative Powers, incapable of proper and real representation of the people, have not responded to truth so now this power and authority must be returned to the People at large for their exercise and correction; the State remaining in the meantime exposed to all the Dangers of Invasion from within compromised representation and Convulsions within without current resolutions.

They have endeavoured to prevent the Population of all States to cast votes for representatives to all levels of office to enforce secret agendas that specifically aim to harm us the people in all states and all nations globally.

They have grossly obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary Power and authority in true Justice. We the people in all areas of domestic Law Enforcement, domestic and international Military engagement have all been restricted and directed by those compromised authorities above them to follow the false narratives of the tyranny of the influence and directions of the cabal illuminate cabalist oligopolists.

They have made domestic, regional and supreme Judges dependent on their will alone, for the Tenure of their Offices, and the Amount and Payment of their Salaries.

They have erected a Multitude of new Offices, and sent hither Swarms of Officers to harass our People, and eat out their Substance with new stimulus funds and disabling normal businesses to thrive and function with fake pandemic schemes and fear. This has turned from a temporary solution to becoming a state of Nazi Gestapo declaring “Show me your Papers”.

They kept among us, in Times of Peace, Standing UN and other NATO Armies, without the consent of our Military Leaders who have not been compromised.

They have been affected to render the Military independent of and superior to the Civil Power. They offend the American People with a fake administration causing reckless policy to the detriment of National Security.

They have combined with others to subject us to a Jurisdiction foreign to our Constitution, and unacknowledged by our Laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

For quartering large Bodies of Foreign Armed Troops near us:

For protecting them, by a mock Trial, from Punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these United States with the use of fake vaccines that have killed tens of thousands of Americans and Millions of others worldwide:

For cutting off our Trade with all Parts of the World in closing our businesses with fear and new policy surrounding a fake COVID and other Pandemic Measures:

For imposing Taxes on us without our Consent:

For depriving us, in many Cases, of the Benefits of Trial by Jury with assassinations of witnesses of truth regarding those in power causing such abuse:

For transporting and human trafficking for the purpose of satanic human sacrifices and the practice of adrenochrome use with the torture and murder of young children:

For abolishing the free System of Constitutional Law, operating in Maritime or Admiralty Law establishing therein an arbitrary United States Corporate Government already bankrupt, and enlarging its Boundaries, so as to render it at once an Example and fit Instrument for introducing the same absolute Rule of the people not only in the United States but Globally:

For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws, and altering fundamentally the true Forms of our Governments of the will of its people:

For suspending our own legally elected Legislatures replacing them with fake voted candidates, and declaring themselves invested with Power to legislate for us in all Cases whatsoever.

They have abdicated the true United States Government, by declaring us out and without rights and waging War against us, killing us softly with vaccines altering our DNA with RNA, HIV and other poisonous elements.

They have destroyed the Lives of Millions of the People of the United States and continue to kill millions globally recklessly with careful precision.

They at this Time, transporting large Armies of foreign UN and Chinese Military to complete the Works of Death, Desolation, and Tyranny, already begun with circumstances of Cruelty and Perfidy, scarcely paralleled in the most barbarous Ages, and totally unworthy to Head of a civilized Nations. Their tools of choice include leadership of Federal Government Agencies such as the CDC, FDA, UN, CCP, and agencies CIA, FBI, MI6, with Government authorities in Central Banks robbing all sovereignty of nations and its people.

They have constrained our fellow People, Citizens of many nations, taken to bear Arms against their Country, to become the Executioners of their Friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands. Our military and Law Enforcement are being subjugated to follow illegal orders and the invasion of their own bodies with the forced fake COVID-19 vaccinations.

They have excited domestic Insurrections amongst us with Black Lives Matter and Antifa movements of violence, and have endeavoured to bring on the Inhabitants of our communities, cities and government, the merciless Rule of Warfare, is an undistinguished Destruction, of all Ages, Sexes and Conditions.

In every stage of these Oppressions we have Petitioned for Redress in the most humble Terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated Injury. A Prince, whose Character is thus marked by every act which may define a Tyrannical group of oligopolists who have been unfit to be the influence of Rule of the free People of the United States and all other nations abroad.

We have been wanting attention from our Brethren here in the United States and abroad and we have warned them from Time to Time of Attempts by their fake Legislature to extend an unwarrantable Jurisdiction over us. We have reminded them of the Circumstances of our lives here. We have appealed to their native Justice and Magnanimity, and we have conjured them by the Ties of our common Kindred to disavow these Usurpations, which would inevitably interrupt our Connections and Correspondence.

They too have been deaf to the Voice of Justice and of Consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the Necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of Mankind, Enemies in War, in Peace, Friends.

We, therefore, the Representatives of the UNITED “STATES” OF AMERICA, in the Name, and by Authority of the good People of this great nation, solemnly Publish and Declare, That these United “States” are, and of Right ought to be, Free and Independent States; that they are absolved from all Allegiance to the oligopolists, cabal illuminati secret societies, and that all political Connection between them in the United States and Abroad, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent United States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent countries may of right do. And for the support of this Declaration, with affirm Reliance on the Protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes, and our sacred Honor and start immediately with contacting our state legislatures to make the changes to protect our individual rights and liberties, starting with guarding our most basic right which is to protect our votes and the processes and devices to have true and honest elections.

We the people have the authority to enforce our rights at the State level which can correct all that has gone wrong and control the outcome of our future and freedom to live under the constitution without the evil that has become part of everyone’s daily lives.

Action to take today is that each person in each state write a letter addressed to each state representative, legislator, and senator demanding the reforms and corrections to change via new legislature the laws needed to eliminate specific corruption in the state government protecting its state residence.

Specifically addressing the following issues:

1.) Real voting technology that cannot be compromised. Such as the QFS delivery software and hardware instead of the dominion based systems.

2.) Protection of our individual liberties such as the right to choose what medical treatments are acceptable and not acceptable such as the issues of the unwanted COVID-19 vaccines. This shot contains many elements that will compromise the human DNA with mRNA and HIV as well as other negative elements.

3.) Compensation and liability for harm against those whom have been coerced into taking the COVID 19 vaccination via Mass Media Influence and Federal Government Influence as well as mandates with illegal passage of the use of the Vaccine approvals from the FDA and other federal agencies all influenced by that agenda of the globalist oligopolist cabal organizations such as the Federal Reserve Board (FRB), United Nations (UN), Council on Foreign Relations (CFR), Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigations (FBI), Department of Justice (DOJ), International Monetary Fund (IMF), Bank of International Settlements (BIS), Internal Revenue Service (IRS), and any other agency or group that have influence in the affairs of the people of the United States that have assaulted our own individual freedom and liberties in the pursuit of happiness.

4.) Removing all restrictions and to stop promoting fear concerning COVID-19 and any other medical issues to control and destroy our individual liberties to work, earn and spend which is the basis of a healthy economy.

We rest with peace and the love of mankind. We desire life not death or planned genocide and shall enforce all measures of this being corrected to save our Nation from demise and destruction.

Man of God

Copyright 30 August 2021

 
1 reactie

Geplaatst door op 7 september 2021 in Disclosure

 

Tags: , ,

 
%d bloggers liken dit: