RSS

Maandelijks archief: april 2022

Cobra: Apocatastasis – 16 april 2022

Er zijn steeds meer tekenen dat we het einde van de kosmische cyclus naderen.

De huidige zonnecyclus 25 is veel sterker dan eerder was voorspeld: link 1 en link 2

De werkelijke reden voor de sterkere zonneactiviteit is synchronisatie van de Zon met verhoogde activiteit van het Galactisch centrum op het kwantum niveau.

Ter voorbereiding op de Galactische puls heeft een enorme kosmische vloot van positieve beschavingen van de Lokale melkwegcluster zich verzameld rond de ‘heliopause’ van dit zonnestelsel. Dit is een van de grootste vlootbijeenkomsten in de geschiedenis van het hele universum. Deze schepen zullen de stroom van energieën harmoniseren en leiden wanneer de puls plaatsvindt.

Een klein deel van deze vloot is al binnen het zonnestelsel en is bezig de laatste resten van de Chimera-vloot te belegeren. Een ander klein deel van deze vloot bouwt Dyson-sferen rond de zon en de aarde en beide projecten verlopen voorspoedig. Zodra de Chimera vloot volledig verslagen is, zal meer van de kosmische vloot het zonnestelsel binnenkomen en verder trekken naar de ondermaanse ruimte met als doel de definitieve bevrijding van deze planeet.

Er is nog steeds vrij veel kwantum en subkwantum primaire anomalie dicht bij het oppervlak van de planeet Aarde. De Lichtkrachten beginnen voorzichtig het fysieke aspect van de anomalie op te ruimen en zij beginnen ook met de definitieve opruiming van de topletbommen. Zij deactiveren de topletbommen door de kwantum anomalie op te ruimen, want als de kwantum anomalie weg is, zijn de Lichtkrachten in staat om de kettingreactie te stoppen die gewone quark materie verandert in gedegenereerde topquark materie.

De kwantum anomalie manifesteert zich nu nog steeds als ineengestorte ruimtetijd in zwarte gaten op fysiek, etherisch, astraal en mentaal vlak binnen de implantaten, gebonden aan topletbommen, met ineengestorte ruimtetijd die zich uitbreidt van de implantaten via tunnels van Set in de omringende ruimte. Lage concentraties van tunnels van Set zijn nog steeds te vinden op fysiek, etherisch, astraal en mentaal vlak in het hele zonnestelsel, waarbij hun concentratie toeneemt in de ondermaanse ruimte, en hun concentratie zeer hoog is op het oppervlak van deze planeet.

Implantaten roteren nog steeds in het elektromagnetische veld en creëren een accretie draaikolk die micro zwarte gaten aantrekt in het menselijke energieveld (aura). Etherische micro zwarte gaten creëren gebieden van ingestort energieveld in het etherisch lichaam die zich manifesteren in het fysieke lichaam als kanker. Astrale micro zwarte gaten creëren gebieden van ingestort energieveld in het astrale lichaam die zich manifesteren als gebrek aan empathie. Mentale micro zwarte gaten creëren gebieden van ingestort energieveld in het mentale lichaam die zich manifesteren als domheid in een bepaald specifiek deel van het mentale lichaam.

De ingestorte ruimtetijd werd samen met primordiale zwarte gaten gecreëerd in de inflatiefase kort na de schepping van het universum aan het begin van deze kosmische cyclus: link

Dit was de eerste mutatie van de primaire anomalie en deze vond plaats een fractie van een seconde na wat de natuurkundigen de Big Bang noemen, ongeveer 13,7 miljard jaar geleden.

De tweede mutatie van de primaire anomalie vond plaats toen bewuste wezens ongeveer 7 miljoen jaar geleden begonnen te interageren met de primaire anomalie door zichzelf te implanteren. Interactie tussen bewustzijn en ingestorte ruimtetijd binnen implantaten creëerde het kwaad.

De derde en laatste mutatie van de primaire anomalie vond plaats in 1996, toen een groot deel van de onderdrukte kwantum anomalie explodeerde uit de zwarte gaten, veroorzaakt door de exotische wapens van de Chimera, en een groot deel van de tot dan toe ongemanifesteerde subkwantum anomalie begon te manifesteren in het kwantumschuim.

Het grootste deel hiervan is al opgeruimd, en we naderen het moment van de apocatastasis: link

Apocatastasis is het moment waarop alle kwantum en subkwantum anomalie zal worden opgeruimd en al het kwade bewustzijn ofwel getransformeerd zal worden in het Licht ofwel vernietigd zal worden in de Centrale Zon.

Natuurkundigen beschrijven deze kwantumovergang als vals vacuümverval: link

Zij hebben ontdekt dat dit universum zich precies in de juiste toestand bevindt om zoiets te laten gebeuren:

Een nieuw, stabiel kwantumvacuüm zal het hele universum verbinden tot één super verstrengeld tachyonveld, dat uiteindelijk de ongehinderde evolutie van dit universum naar het Licht mogelijk zal maken: link

Een belangrijke stap in dit proces zal de opening zijn van een enorm energieportaal op het oppervlak van deze planeet eind april / begin mei 2023. Dit zal zeker de sterkste energetische gebeurtenis zijn van de laatste decennia. Meer kan daar op dit moment niet over worden gezegd.

We naderen eindelijk de tijd waarin de Opgestegen wezens in staat zullen zijn om vrijer intel vrij te geven. Tot nu toe was er zoveel duisternis en anomalie aanwezig dat het grootste deel van de oppervlakte-mensheid gewoon zou bezwijken onder het gewicht van de feiten, terwijl de Resistance Movement voorbarig in actie zou komen, waardoor de hele bevrijdingsoperatie in gevaar zou komen. Gedeeltelijke informatie was de reden van veel onvervulde hoop en veel teleurstelling, waardoor bij bepaalde mensen een Pavloviaanse “wortel en stok” reactie werd opgewekt. Zodra er voldoende anomalie is verwijderd en voldoende Licht aanwezig is op de oppervlakte van de planeet, zal veel intel worden vrijgegeven en zal alles veel duidelijker zijn voor veel mensen.

Onze Goddelijke Interventie Activatie in december 2021 heeft tektonische veranderingen teweeggebracht in het proces van planetaire bevrijding, zoals het in dit commentaar, enige tijd geleden gepubliceerd op mijn blog, zeer goed werd uitgelegd:

De duistere krachten zijn zich terdege bewust van ons succes, en enkele maanden geleden hebben zij op kunstmatige wijze 32.749 handtekeningen van onze petitie verwijderd:

Overal ter wereld verschijnen weer wolkenschepen, en dit exemplaar verscheen op 25 maart in het zuiden van Taiwan:

Het is nu een goed moment om weer in contact te komen met de Lichtkrachten. Je kunt Command 1221 gebruiken om je te verbinden met je Lichtteam en hier is wat nuttige feedback uit de commentaren van de lezers van deze blog:

De Pleiadiërs hebben een overeenkomst bereikt voor samenwerking na de Event met één van de BRICS-landen. Het lijkt er nu op dat de transformatie na de Event geleidelijk zal verlopen, omdat de oppervlaktemensen veel te verwerken hebben, en het kan een paar jaar duren na de Event om de samenleving te transformeren, als de Galactische Impuls de zaken niet abrupt versnelt.

BRICS-landen zijn nu in de vroege stadia van de opbouw van het nieuwe financiële systeem: link

Bereiden zich hierop voor: link

Russische Ministerie van Defensie heeft info vrijgegeven over Hunter Biden’s rol in de ontwikkeling van biowapens in Oekraïne: link 1 en link 2

Hierover zal nog veel meer informatie naar buiten komen, en dit zou wel eens de trigger kunnen zijn die het ontmaskeringsproces in het algemeen in gang zet.

De families van de Zwarte Adel gebruiken de Ridders van Malta als de kernorganisatie die de verborgen hand is achter de militaire conflicten: link

Erik Prince, de oprichter van Blackwater, blijkt een van de belangrijkste krachten te zijn achter beide kanten van het conflict in de oorlog Rusland-Oekraïne: link 1 en link 2 en link 3

De families van de Zwarte Adel zijn de echte kracht achter de negatieve grote reset van het WEF: link

Hun plan is om het energieraster neer te halen als de Lichtkrachten rechtstreeks zouden ingrijpen op het oppervlak van de planeet: link

De laatste verdedigingslinie voordat de Lichtkrachten fysiek op het oppervlak kunnen ingrijpen, zijn de zogenaamde putten. Putten zijn geheime militaire bases tot 30 meter onder de grond, die vroeger eigendom waren van het Illuminati Breakaway Complex en nu worden geëxploiteerd door de oppervlakte Cabal. Sommige verbergen leden van de Chimera. Ze kunnen niet verder reiken dan 30 meter onder de grond, omdat de Resistance nu de meeste locaties die dieper liggen kan ontruimen, maar nog niet dichter bij de oppervlakte kan ingrijpen vanwege afschrikkingsmechanismen met topletbommen.

Er zijn ongeveer 1000 van dergelijke bases in de wereld, en de twee belangrijkste in Oekraïne zijn onder Odessa en onder de Azovstal metaalfabriek in Mariupol. De Mariupol-faciliteit wordt Pit 404 genoemd en wordt momenteel ontruimd: link

Hier is een foto van tunnels die naar Pit 404 leiden, en je kunt deze foto gebruiken om die plaats te zuiveren met de Violet Flame:

Dagelijkse meditatie voor vrede in Oekraïne om de 4 uur is nog steeds heel hard nodig, en de Lichtkrachten vragen zoveel mogelijk mensen om mee te doen wanneer ze kunnen: link

Godin wil vrede en vrede zal het zijn!

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 19 april 2022 in Cobra

 

Tags: ,

Guardians of the Looking Glass – maart/april 2022, HEEL BELANGRIJK – DELEN!

Het is extreem belangrijk dat wij de informatie die door de Guardians of the Looking Glass wordt verstrekt direct delen en doorgeven; het maakt het verschil tussen een negatieve tijdlijn of een positieve tijdlijn die in het jaar 2030 middels een Event zal worden ingeslagen. Onze bewustwording is hierbij de belangrijkste factor voor de tijdlijn die de mensheid zal ingaan.  

Wees je ervan bewust dat deze informatie niet moet leiden tot angst en paniek, want dat zal juist leiden tot de negatieve tijdlijn. Onze taak hierin is om met ons bewustzijn waarin wij ons focussen op de positieve tijdlijn, een positieve inbreng te geven aan het globale bewustzijn, hetgeen een veel krachtiger effect heeft dan de meesten van ons denken. Kijk onder aan dit artikel voor enkele voorbeelden van invloed op het collectieve bewustzijn met behulp van de zogenaamde kritieke massa.

De groep Guardians of the Looking Glass is in maart 2022 begonnen met het publiceren van video’s over komende gebeurtenissen in de periode april 2022 tot aan 2030. Zij hebben de beschikking gekregen over deze informatie op een manier die zij in hun video’s beschrijven. Met het oog op de verregaande censuur hebben zij voor hun video’s gekozen voor methode die het minst makkelijk kan worden gedetecteerd door deze ‘censuur-scanners’. De video bestaat alleen uit een (Engelse) tekst die door een computer gegenereerde stem wordt gelezen. In de beschrijving onder de video vind je een link naar een website waar het transcript (Engels) is gepubliceerd, alsmede het wachtwoord waarmee je deze pagina met transcript kunt openen. Ik heb deze transcripten naar het Nederlands vertaald; de links naar deze vertalingen vind je hieronder.

Noot van Veronica: ik kan niets zeggen over deze groep en de berichten, anders dan dat het met mij resoneert, en dat ik er daarom voor heb gekozen om de berichten te vertalen en te publiceren. Met niets doen komen we ook niet verder, nietwaar.

Het zijn lange stukken tekst, daarom heb ik besloten om naast de integrale vertalingen van de video’s hieronder een samenvatting te geven. Maar neem alsjeblieft de moeite om ze alle drie volledig te lezen, te delen, en te verspreiden, alsmede het artikel dat je nu leest. Laten wij onze kans grijpen om tenminste iets proberen te doen om naar een positieve tijdlijn te gaan.

De informatie die de Guardians of the Looking Glass geven is afkomstig van een “looking glass” (kijkglas: kijk onder aan dit artikel voor een korte beschrijving *), dat beelden uit de toekomst laat zien.

Er zullen in de periode 2022-2030 meer dan 70 gebeurtenissen plaatsvinden die richting de negatieve tijdlijn zullen sturen. Alleen wanneer de mensheid de bewustwording hierover verspreidt en deelt, en ze weet te voorkomen, hebben wij de mogelijkheid om dit om te buigen naar de positieve tijdlijn. Naast onze input op het globale bewustzijn is er een vijftigtal speciale personen aangewezen die nodig zijn om de uitkomst te helpen veranderen. Deze mensen zullen een sleutelrol spelen bij het stoppen van de aanval van 18 april en alle andere toekomstige gebeurtenissen die moeten worden veranderd en bijgestuurd.

In de 1e video wordt een valse vlag gebeurtenis beschreven die begint met het op 18 april 2022 tot ontploffing brengen van een bom in New York city. Het doel is om Rusland de schuld ervan te geven hetgeen de regering Biden de mogelijkheid geeft tot aanvallen op Rusland en gelieerde doelen (Noot van Veronica: doet ons dit ergens aan denken? Bijvoorbeeld 11 september 2001?). Gevolgd door een valse vlag gebeurtenis met antrax hetgeen ziekte veroorzaakt met ontzettend veel slachtoffers, wederom met Rusland als ‘schuldige’, met als doel te komen tot nucleaire aanvallen, en een uiteindelijke chaos wereldwijd. Ook wordt beschreven wat voor effect de vaccins zullen hebben in de negatieve tijdlijn.

In deze 1e video wordt beschreven hoe de negatieve tijdlijn eruit zal zien, maar ook de mooie wereld en ontwikkelingen die zullen plaatsvinden in de positieve tijdlijn. Alle ziekte geëlimineerd, remedie tegen vergiftiging door grafeen oxide, toename van vitaliteit en jeugdigheid alsmede hoger-dimensionale vermogens en krachten. Volledige transformatie van de hele wereld.

Ook wordt gesproken over de aanvallen die men zal proberen te doen op de Guardians en dat zij onze bescherming nodig hebben.

Het is een schokkende beschrijving, maar nogmaals: laat je niet meeslepen in angst en wanhoop want dan weten we zeker dat het zal leiden naar de negatieve uitkomst. Hoe moeilijk het ook is, onze positieve input in het globale bewustzijn is essentieel!

Dan de 2e video: “een apart addendum, om onze achtergrond uit te leggen, hoe en waarom we werken zoals we doen, en de singulariteit in 2030. Wij zijn een redelijk grote groep mensen over de hele wereld, die een eed hebben gezworen om als Guardians op te treden, en alles te doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat ons doel wordt bereikt. Wij hebben gezamenlijk jaren van training in militaire en inlichtingenoperaties achter de rug, en wij zijn ervan overtuigd dat wij, hoe we ook worden aangevallen, zullen zegevieren.”

De 2e video bevat een oproep voor nieuwe mensen om zich aan te sluiten bij de Guardians, zodat zij het project kunnen voortzetten als de huidige groep Guardians iets overkomt.

Vervolgens wordt een verdere uitleg gegeven van het Looking Glass Artefact, hoe het actief wordt, en dat het vanaf het moment van activatie beelden laat zien tot 2030, met 144 herhalingen vanuit verschillende perspectieven. De bestudering begon in de jaren 1980 en 1990, eerst door het filmen, documenteren en categoriseren van de gegevensstromen, totdat computers konden worden gebruikt om elk gegevenspunt voor elke toekomstige gebeurtenis op te zoeken en te analyseren.

In eerste instantie probeerden autoriteiten de tijdlijn te wijzigen maar dat mislukte telkens, en al spoedig stopte men daarmee omdat de uiteindelijke negatieve uitkomst als voordelig werd gezien aangezien het traject ervan al gunstig was voor hun agenda.

Sinds het moment van ontdekking is elke toekomstige gebeurtenis die door het Looking Glass Artefact werd voorzien, uitgekomen. Geen andere tijdlijn was zichtbaar, behalve op bepaalde punten in de jaren 2012, 2016 en 2022. Het was tijdens deze drie jaren dat een andere tijdlijn zich vertakte. Onderzoek concludeerde dat degenen die in het bezit waren van de kijkglasgegevens de toekomstige gebeurtenissen in elk van de jaren 2012, 2016 en 2022 konden veranderen, als zij aan het publiek informatie vrijgaven op bepaalde, specifieke data in elk van die jaren. De Amerikaanse regering en andere betrokken entiteiten waren hier niet alleen door geschokt, zij leken de informatie als een bedreiging te behandelen, omdat zij liever hadden dat de geprojecteerde negatieve tijdlijn zonder inmenging zou plaatsvinden. Onze groep keek toe hoe de jaren 2012 en 2016 voorbijgingen zonder enige tussenkomst van autoriteiten. Het werd duidelijk dat de Amerikaanse regering en andere betrokken regeringen niets zouden doen om de komende gruwelijke gebeurtenissen te stoppen, en niets om de tijdlijn naar een positievere uitkomst te sturen.

Dit is het moment waarop wij, als voormalige ambtenaren met directe kennis van deze gegevens, besloten om onze groep, Guardians of the Looking Glass, op te richten. We besloten dat we nog maar één kans hadden, in het jaar 2022, om tussenbeide te komen. De positieve uitkomst, zoals die is gebleken, resulteert in de totale en complete vernietiging van de huidige machtsstructuur. De machthebbers zagen hun toekomst in de positieve tijdlijn, en ze waren er doodsbang voor. Bij het project betrokken personen werden vermoord, bedreigd of ze verdwenen, gegevens werden gewist. Enkelen overleefden, zochten elkaar op en besloten de groep de Guardians te vormen.

De eerste gebeurtenis die voorkomen moet worden is de valse vlag op 18 april 2022, zoals besproken in onze vorige video. Als deze gebeurtenis niet wordt gestopt, dan kan niets worden gedaan om de negatieve uitkomst van de tijdlijn te voorkomen. Daarna moeten nog minstens zeventig andere gebeurtenissen worden tegengehouden. Als één daarvan niet wordt gestopt is de negatieve uitkomst onvermijdelijk. In de positieve tijdlijn vocht de mensheid als geheel niet tegen het systeem, ze stopten er gewoon volledig mee.

In deze 2e video wordt beschreven hoe massale vaccinatie wordt gebruikt, wat het effect zal zijn in de negatieve tijdlijn en waar het uiteindelijk toe zal leiden. Schrik niet, maar het is heftig! Wij moeten ons blijven focussen op de positieve tijdlijn en hoe de wereld er dan uit zal zien. Is het niet voor onszelf, dan tenminste voor onze kinderen!

En dan de 3e video: de voorgenomen moord op een belangrijke onderzoeker. De gegevens laten zien dat, als de aanslag op 18 april 2022 wordt voorkomen, het volgende dat voorkomen moet worden een moordaanslag is op 20 mei, op een voormalig Chinees militair wetenschapper, Dr. Winston Wu. Uit onze gegevens blijkt dat hoe vaak we ook proberen deze man te waarschuwen voor zijn fatale afloop, de gebeurtenis niet verandert. Zelfs als hij stappen onderneemt om zichzelf te beschermen, is dat niet genoeg. Een deel van de reden hiervoor is dat de negatieve krachten over dezelfde gegevens beschikken als wij, en zij kunnen anticiperen op onze waarschuwingen, en deze omzeilen.

Daarom hebben wij besloten dat de enige manier om zijn dood te voorkomen, is door de acties van de kijkers, die de informatie delen. Eenmaal breed gedeeld, wordt het duidelijk in de tijdlijngegevens dat de gebeurtenis voorkomen kan worden. De negatieve krachten veranderen van plan wanneer hun plannen publiekelijk worden verspreid en onthuld. Dit is het geval voor het voorkomen van vele gebeurtenissen. Zodra een plan, of een datum, is onthuld, en voldoende publiekelijk bekend is gemaakt, kan de gebeurtenis worden gestopt. Maar als niet genoeg mensen op de hoogte worden gebracht van de datum, kan de gebeurtenis niet worden tegengehouden.

Dr. Wu’s werk en project, Raindrop, dat op dit moment bijna geheel onbekend is, is van cruciaal belang om de negatieve uitkomst te stoppen, en in plaats daarvan de positieve uitkomst te bewerkstelligen. Dit is waarom de negatieve krachten specifiek bezorgd zijn om hem, en het op hem gemunt hebben. Door zijn werk, gebruikmakend van Quantum computing, is hij in staat om de Europese machtsstructuur de komende jaren grote schade toe te brengen.

Zijn project is momenteel aan de gang, en zal in mei voltooid zijn, en van daaruit begint zijn werk zich uit te breiden over de hele wereld. Hij begint grote sommen geld uit te geven om de huidige wereldorde te vernietigen. De mensen die betrokken zijn bij zijn project, die zich over de hele wereld bevinden, helpen ook om zijn visie te vervullen, en vele anderen sluiten zich bij hem aan om de huidige machtsstructuur neer te halen. Zijn werk is ook essentieel voor het verstoren van de werking van de Large Hadron Collider, of CERN. Dr. Wu’s werk brengt in de toekomst financiële verlichting voor velen.

Al onze gegevens tonen aan dat als we willen slagen in het voorkomen van de negatieve uitkomst in 2030, en de singulariteit, Dr. Wu’s leven gered moet worden, en zijn werk moet doorgaan. Zelfs als de economische ineenstorting plaatsvindt, of een nucleaire oorlog, als Dr. Wu overleeft, blijft er nog steeds een kans om de negatieve uitkomst te voorkomen.

Onze volgende video zal de volgende gebeurtenis bespreken die voorkomen moet worden. Maar voor nu is het stoppen van gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2 van de meest kritieke prioriteit. Met de her-activering van CERN, en het her-opstarten van CERN, wat plaatsvond op 22 maart, geloven we dat de negatieve machtsstructuur plannen heeft om de tijdlijnen in nog grotere mate te verstoren, op manieren die zelfs onze gegevens van het kijkglas ons misschien niet hebben onthuld. Dit baart ons grote zorgen.

Als onze informatie niet sneller wordt verspreid, en sneller, geloven wij dat de negatieve machtsstructuur iets doet met CERN om ons, of wie dan ook, volledig tegen te houden in het voorkomen van de negatieve singulariteit. Dit is waarom Dr. Wu’s werk zo belangrijk is, omdat hij in staat is hun operaties specifiek aan te pakken en te vernietigen, op een manier die niemand anders kan.

Hieronder de links naar alle kanalen van de Guardians:

Als je een van de video’s aanklikt vind je eronder een beschrijving met deze links, alsmede een link naar een website waar het transcript van de video (in het Engels) te vinden is; je hebt daarvoor een wachtwoord nodig wat ook bij de link is gegeven.

Voorbeelden van de invloed op het collectief bewustzijn:

  • De honderdste aap. (Ik beschrijf dit met mijn eigen woorden. Wikipedia claimt dat er onvoldoende bewijs is, maar we weten dat Wikipedia niet altijd even betrouwbaar is.) Er was een eiland waar een groep apen leefde, zij hadden geen fysiek contact met andere eilanden en apen. Op enig moment vond een van de apen uit hoe hij makkelijker iets deed, en al snel daarna volgden de andere apen op dit eiland zijn voorbeeld. Daarna bleek dat andere apen op andere eilanden dit overnamen zonder dat zij fysiek contact hadden met de apen op het eerstgenoemde eiland. De energie had zich genesteld in het globaal bewustzijn zodat deze informatie beschikbaar kwam voor de hele wereld. De onderzoekers stellen dat dit plaats vindt bij het bereiken van een kritieke massa, vandaar de aanduiding ‘de honderdste aap’.
  • Een ander voorbeeld is hoe massa meditatie de energie kan beïnvloeden, kijk hier voor de vertaling van dit artikel op eventnl.
  • Ook op kleine schaal kan energie dingen veranderen; gesteld wordt dat bij vrouwen die in hetzelfde huis wonen de menstruatie synchroon met elkaar gaat lopen, ook al menstrueerden ze daarvoor in verschillende weken.  

*) Ik ben het begrip “looking glass” (kijkglas) voor het eerst tegengekomen in de berichten van Corey Goode. Het is een soort glazen scherm waarop beelden te zien zijn van gebeurtenissen in zowel verleden, heden als toekomst. Deze schermen worden bijvoorbeeld veel gebruikt in de geheime ruimteprogramma’s. Op eventnl vind je ook dit artikel over een ontdekking in 2003 in de Bucegi Mountains in Roemenië, waar in een verborgen zaal in de bergen tafels zijn gevonden met daarin schermen die ook dit soort functionaliteit hebben. Alleen dateerden deze van een heel ver verleden. In de beschrijving staat o.a.: “Als een van de tafels werd benaderd werd een holografische projectie geactiveerd die aspecten liet zien van een specifiek wetenschappelijk veld. De driedimensionale beelden zijn perfect en heel groot, met een hoogte van bijna 2,5 meter. De projecties gingen uit zichzelf, maar tegelijkertijd zijn zij interactief en afhankelijk van degenen die bij de tafels hun oppervlakte aanraakten.” Dit artikel over de ontdekking in de Bucegi Mountains is zeer de moeite waard om te lezen.

 
6 reacties

Geplaatst door op 9 april 2022 in Guardians of the Looking Glass

 

Tags: ,

 
%d bloggers liken dit: