RSS

Guardians of the Looking Glass – maart/april 2022, HEEL BELANGRIJK – DELEN!

09 apr

Het is extreem belangrijk dat wij de informatie die door de Guardians of the Looking Glass wordt verstrekt direct delen en doorgeven; het maakt het verschil tussen een negatieve tijdlijn of een positieve tijdlijn die in het jaar 2030 middels een Event zal worden ingeslagen. Onze bewustwording is hierbij de belangrijkste factor voor de tijdlijn die de mensheid zal ingaan.  

Wees je ervan bewust dat deze informatie niet moet leiden tot angst en paniek, want dat zal juist leiden tot de negatieve tijdlijn. Onze taak hierin is om met ons bewustzijn waarin wij ons focussen op de positieve tijdlijn, een positieve inbreng te geven aan het globale bewustzijn, hetgeen een veel krachtiger effect heeft dan de meesten van ons denken. Kijk onder aan dit artikel voor enkele voorbeelden van invloed op het collectieve bewustzijn met behulp van de zogenaamde kritieke massa.

De groep Guardians of the Looking Glass is in maart 2022 begonnen met het publiceren van video’s over komende gebeurtenissen in de periode april 2022 tot aan 2030. Zij hebben de beschikking gekregen over deze informatie op een manier die zij in hun video’s beschrijven. Met het oog op de verregaande censuur hebben zij voor hun video’s gekozen voor methode die het minst makkelijk kan worden gedetecteerd door deze ‘censuur-scanners’. De video bestaat alleen uit een (Engelse) tekst die door een computer gegenereerde stem wordt gelezen. In de beschrijving onder de video vind je een link naar een website waar het transcript (Engels) is gepubliceerd, alsmede het wachtwoord waarmee je deze pagina met transcript kunt openen. Ik heb deze transcripten naar het Nederlands vertaald; de links naar deze vertalingen vind je hieronder.

Noot van Veronica: ik kan niets zeggen over deze groep en de berichten, anders dan dat het met mij resoneert, en dat ik er daarom voor heb gekozen om de berichten te vertalen en te publiceren. Met niets doen komen we ook niet verder, nietwaar.

Het zijn lange stukken tekst, daarom heb ik besloten om naast de integrale vertalingen van de video’s hieronder een samenvatting te geven. Maar neem alsjeblieft de moeite om ze alle drie volledig te lezen, te delen, en te verspreiden, alsmede het artikel dat je nu leest. Laten wij onze kans grijpen om tenminste iets proberen te doen om naar een positieve tijdlijn te gaan.

De informatie die de Guardians of the Looking Glass geven is afkomstig van een “looking glass” (kijkglas: kijk onder aan dit artikel voor een korte beschrijving *), dat beelden uit de toekomst laat zien.

Er zullen in de periode 2022-2030 meer dan 70 gebeurtenissen plaatsvinden die richting de negatieve tijdlijn zullen sturen. Alleen wanneer de mensheid de bewustwording hierover verspreidt en deelt, en ze weet te voorkomen, hebben wij de mogelijkheid om dit om te buigen naar de positieve tijdlijn. Naast onze input op het globale bewustzijn is er een vijftigtal speciale personen aangewezen die nodig zijn om de uitkomst te helpen veranderen. Deze mensen zullen een sleutelrol spelen bij het stoppen van de aanval van 18 april en alle andere toekomstige gebeurtenissen die moeten worden veranderd en bijgestuurd.

In de 1e video wordt een valse vlag gebeurtenis beschreven die begint met het op 18 april 2022 tot ontploffing brengen van een bom in New York city. Het doel is om Rusland de schuld ervan te geven hetgeen de regering Biden de mogelijkheid geeft tot aanvallen op Rusland en gelieerde doelen (Noot van Veronica: doet ons dit ergens aan denken? Bijvoorbeeld 11 september 2001?). Gevolgd door een valse vlag gebeurtenis met antrax hetgeen ziekte veroorzaakt met ontzettend veel slachtoffers, wederom met Rusland als ‘schuldige’, met als doel te komen tot nucleaire aanvallen, en een uiteindelijke chaos wereldwijd. Ook wordt beschreven wat voor effect de vaccins zullen hebben in de negatieve tijdlijn.

In deze 1e video wordt beschreven hoe de negatieve tijdlijn eruit zal zien, maar ook de mooie wereld en ontwikkelingen die zullen plaatsvinden in de positieve tijdlijn. Alle ziekte geëlimineerd, remedie tegen vergiftiging door grafeen oxide, toename van vitaliteit en jeugdigheid alsmede hoger-dimensionale vermogens en krachten. Volledige transformatie van de hele wereld.

Ook wordt gesproken over de aanvallen die men zal proberen te doen op de Guardians en dat zij onze bescherming nodig hebben.

Het is een schokkende beschrijving, maar nogmaals: laat je niet meeslepen in angst en wanhoop want dan weten we zeker dat het zal leiden naar de negatieve uitkomst. Hoe moeilijk het ook is, onze positieve input in het globale bewustzijn is essentieel!

Dan de 2e video: “een apart addendum, om onze achtergrond uit te leggen, hoe en waarom we werken zoals we doen, en de singulariteit in 2030. Wij zijn een redelijk grote groep mensen over de hele wereld, die een eed hebben gezworen om als Guardians op te treden, en alles te doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat ons doel wordt bereikt. Wij hebben gezamenlijk jaren van training in militaire en inlichtingenoperaties achter de rug, en wij zijn ervan overtuigd dat wij, hoe we ook worden aangevallen, zullen zegevieren.”

De 2e video bevat een oproep voor nieuwe mensen om zich aan te sluiten bij de Guardians, zodat zij het project kunnen voortzetten als de huidige groep Guardians iets overkomt.

Vervolgens wordt een verdere uitleg gegeven van het Looking Glass Artefact, hoe het actief wordt, en dat het vanaf het moment van activatie beelden laat zien tot 2030, met 144 herhalingen vanuit verschillende perspectieven. De bestudering begon in de jaren 1980 en 1990, eerst door het filmen, documenteren en categoriseren van de gegevensstromen, totdat computers konden worden gebruikt om elk gegevenspunt voor elke toekomstige gebeurtenis op te zoeken en te analyseren.

In eerste instantie probeerden autoriteiten de tijdlijn te wijzigen maar dat mislukte telkens, en al spoedig stopte men daarmee omdat de uiteindelijke negatieve uitkomst als voordelig werd gezien aangezien het traject ervan al gunstig was voor hun agenda.

Sinds het moment van ontdekking is elke toekomstige gebeurtenis die door het Looking Glass Artefact werd voorzien, uitgekomen. Geen andere tijdlijn was zichtbaar, behalve op bepaalde punten in de jaren 2012, 2016 en 2022. Het was tijdens deze drie jaren dat een andere tijdlijn zich vertakte. Onderzoek concludeerde dat degenen die in het bezit waren van de kijkglasgegevens de toekomstige gebeurtenissen in elk van de jaren 2012, 2016 en 2022 konden veranderen, als zij aan het publiek informatie vrijgaven op bepaalde, specifieke data in elk van die jaren. De Amerikaanse regering en andere betrokken entiteiten waren hier niet alleen door geschokt, zij leken de informatie als een bedreiging te behandelen, omdat zij liever hadden dat de geprojecteerde negatieve tijdlijn zonder inmenging zou plaatsvinden. Onze groep keek toe hoe de jaren 2012 en 2016 voorbijgingen zonder enige tussenkomst van autoriteiten. Het werd duidelijk dat de Amerikaanse regering en andere betrokken regeringen niets zouden doen om de komende gruwelijke gebeurtenissen te stoppen, en niets om de tijdlijn naar een positievere uitkomst te sturen.

Dit is het moment waarop wij, als voormalige ambtenaren met directe kennis van deze gegevens, besloten om onze groep, Guardians of the Looking Glass, op te richten. We besloten dat we nog maar één kans hadden, in het jaar 2022, om tussenbeide te komen. De positieve uitkomst, zoals die is gebleken, resulteert in de totale en complete vernietiging van de huidige machtsstructuur. De machthebbers zagen hun toekomst in de positieve tijdlijn, en ze waren er doodsbang voor. Bij het project betrokken personen werden vermoord, bedreigd of ze verdwenen, gegevens werden gewist. Enkelen overleefden, zochten elkaar op en besloten de groep de Guardians te vormen.

De eerste gebeurtenis die voorkomen moet worden is de valse vlag op 18 april 2022, zoals besproken in onze vorige video. Als deze gebeurtenis niet wordt gestopt, dan kan niets worden gedaan om de negatieve uitkomst van de tijdlijn te voorkomen. Daarna moeten nog minstens zeventig andere gebeurtenissen worden tegengehouden. Als één daarvan niet wordt gestopt is de negatieve uitkomst onvermijdelijk. In de positieve tijdlijn vocht de mensheid als geheel niet tegen het systeem, ze stopten er gewoon volledig mee.

In deze 2e video wordt beschreven hoe massale vaccinatie wordt gebruikt, wat het effect zal zijn in de negatieve tijdlijn en waar het uiteindelijk toe zal leiden. Schrik niet, maar het is heftig! Wij moeten ons blijven focussen op de positieve tijdlijn en hoe de wereld er dan uit zal zien. Is het niet voor onszelf, dan tenminste voor onze kinderen!

En dan de 3e video: de voorgenomen moord op een belangrijke onderzoeker. De gegevens laten zien dat, als de aanslag op 18 april 2022 wordt voorkomen, het volgende dat voorkomen moet worden een moordaanslag is op 20 mei, op een voormalig Chinees militair wetenschapper, Dr. Winston Wu. Uit onze gegevens blijkt dat hoe vaak we ook proberen deze man te waarschuwen voor zijn fatale afloop, de gebeurtenis niet verandert. Zelfs als hij stappen onderneemt om zichzelf te beschermen, is dat niet genoeg. Een deel van de reden hiervoor is dat de negatieve krachten over dezelfde gegevens beschikken als wij, en zij kunnen anticiperen op onze waarschuwingen, en deze omzeilen.

Daarom hebben wij besloten dat de enige manier om zijn dood te voorkomen, is door de acties van de kijkers, die de informatie delen. Eenmaal breed gedeeld, wordt het duidelijk in de tijdlijngegevens dat de gebeurtenis voorkomen kan worden. De negatieve krachten veranderen van plan wanneer hun plannen publiekelijk worden verspreid en onthuld. Dit is het geval voor het voorkomen van vele gebeurtenissen. Zodra een plan, of een datum, is onthuld, en voldoende publiekelijk bekend is gemaakt, kan de gebeurtenis worden gestopt. Maar als niet genoeg mensen op de hoogte worden gebracht van de datum, kan de gebeurtenis niet worden tegengehouden.

Dr. Wu’s werk en project, Raindrop, dat op dit moment bijna geheel onbekend is, is van cruciaal belang om de negatieve uitkomst te stoppen, en in plaats daarvan de positieve uitkomst te bewerkstelligen. Dit is waarom de negatieve krachten specifiek bezorgd zijn om hem, en het op hem gemunt hebben. Door zijn werk, gebruikmakend van Quantum computing, is hij in staat om de Europese machtsstructuur de komende jaren grote schade toe te brengen.

Zijn project is momenteel aan de gang, en zal in mei voltooid zijn, en van daaruit begint zijn werk zich uit te breiden over de hele wereld. Hij begint grote sommen geld uit te geven om de huidige wereldorde te vernietigen. De mensen die betrokken zijn bij zijn project, die zich over de hele wereld bevinden, helpen ook om zijn visie te vervullen, en vele anderen sluiten zich bij hem aan om de huidige machtsstructuur neer te halen. Zijn werk is ook essentieel voor het verstoren van de werking van de Large Hadron Collider, of CERN. Dr. Wu’s werk brengt in de toekomst financiële verlichting voor velen.

Al onze gegevens tonen aan dat als we willen slagen in het voorkomen van de negatieve uitkomst in 2030, en de singulariteit, Dr. Wu’s leven gered moet worden, en zijn werk moet doorgaan. Zelfs als de economische ineenstorting plaatsvindt, of een nucleaire oorlog, als Dr. Wu overleeft, blijft er nog steeds een kans om de negatieve uitkomst te voorkomen.

Onze volgende video zal de volgende gebeurtenis bespreken die voorkomen moet worden. Maar voor nu is het stoppen van gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2 van de meest kritieke prioriteit. Met de her-activering van CERN, en het her-opstarten van CERN, wat plaatsvond op 22 maart, geloven we dat de negatieve machtsstructuur plannen heeft om de tijdlijnen in nog grotere mate te verstoren, op manieren die zelfs onze gegevens van het kijkglas ons misschien niet hebben onthuld. Dit baart ons grote zorgen.

Als onze informatie niet sneller wordt verspreid, en sneller, geloven wij dat de negatieve machtsstructuur iets doet met CERN om ons, of wie dan ook, volledig tegen te houden in het voorkomen van de negatieve singulariteit. Dit is waarom Dr. Wu’s werk zo belangrijk is, omdat hij in staat is hun operaties specifiek aan te pakken en te vernietigen, op een manier die niemand anders kan.

Hieronder de links naar alle kanalen van de Guardians:

Als je een van de video’s aanklikt vind je eronder een beschrijving met deze links, alsmede een link naar een website waar het transcript van de video (in het Engels) te vinden is; je hebt daarvoor een wachtwoord nodig wat ook bij de link is gegeven.

Voorbeelden van de invloed op het collectief bewustzijn:

 • De honderdste aap. (Ik beschrijf dit met mijn eigen woorden. Wikipedia claimt dat er onvoldoende bewijs is, maar we weten dat Wikipedia niet altijd even betrouwbaar is.) Er was een eiland waar een groep apen leefde, zij hadden geen fysiek contact met andere eilanden en apen. Op enig moment vond een van de apen uit hoe hij makkelijker iets deed, en al snel daarna volgden de andere apen op dit eiland zijn voorbeeld. Daarna bleek dat andere apen op andere eilanden dit overnamen zonder dat zij fysiek contact hadden met de apen op het eerstgenoemde eiland. De energie had zich genesteld in het globaal bewustzijn zodat deze informatie beschikbaar kwam voor de hele wereld. De onderzoekers stellen dat dit plaats vindt bij het bereiken van een kritieke massa, vandaar de aanduiding ‘de honderdste aap’.
 • Een ander voorbeeld is hoe massa meditatie de energie kan beïnvloeden, kijk hier voor de vertaling van dit artikel op eventnl.
 • Ook op kleine schaal kan energie dingen veranderen; gesteld wordt dat bij vrouwen die in hetzelfde huis wonen de menstruatie synchroon met elkaar gaat lopen, ook al menstrueerden ze daarvoor in verschillende weken.  

*) Ik ben het begrip “looking glass” (kijkglas) voor het eerst tegengekomen in de berichten van Corey Goode. Het is een soort glazen scherm waarop beelden te zien zijn van gebeurtenissen in zowel verleden, heden als toekomst. Deze schermen worden bijvoorbeeld veel gebruikt in de geheime ruimteprogramma’s. Op eventnl vind je ook dit artikel over een ontdekking in 2003 in de Bucegi Mountains in Roemenië, waar in een verborgen zaal in de bergen tafels zijn gevonden met daarin schermen die ook dit soort functionaliteit hebben. Alleen dateerden deze van een heel ver verleden. In de beschrijving staat o.a.: “Als een van de tafels werd benaderd werd een holografische projectie geactiveerd die aspecten liet zien van een specifiek wetenschappelijk veld. De driedimensionale beelden zijn perfect en heel groot, met een hoogte van bijna 2,5 meter. De projecties gingen uit zichzelf, maar tegelijkertijd zijn zij interactief en afhankelijk van degenen die bij de tafels hun oppervlakte aanraakten.” Dit artikel over de ontdekking in de Bucegi Mountains is zeer de moeite waard om te lezen.

 
6 reacties

Geplaatst door op 9 april 2022 in Guardians of the Looking Glass

 

Tags: ,

6 Reacties op “Guardians of the Looking Glass – maart/april 2022, HEEL BELANGRIJK – DELEN!

 1. eventnl

  10 april 2022 at 00:39

  Conversatie van Charlie Ward met Rev. Rob Lee, die de tarotkaarten leest, en zij gaan in op de voorspelling van een bomaanslag op 18 april 2022 in New York: https://www.bitchute.com/video/jjl25YUR3eNO/
  Tarotkaartlegging door Janine over project looking glass en de 18 april voorspelling: https://youtu.be/EnQHSAKsLvA
  Zij lezen beiden uit de kaarten dat het een reële dreiging is, dus geen psyop. Echter, ook dat de white hats in controle zijn en mogelijk de koers kunnen wijzigen. Lees de commentaren onder de video van Janine, waar een kijker meldt dat “Phil” een show had over looking glass en die stelde ook dat de white hats de controle hebben. Een andere kijker die akashic records leest bevestigt dat het bewustzijn over een voorspelling veranderingen kan bewerkstelligen.
  Het is voor ons allemaal belangrijk ons te realiseren dat er waarschijnlijk heel weinig of geen mensen zijn die echt alles weten en het volledige overzicht hebben. Dat het altijd mogelijk is dat er invloeden zijn waar ‘men’ geen weet van heeft. Hoe dan ook: hou de vibratie hoog en visualiseer de door ons gewenste positieve tijdlijn! Veronica

  Like

   
 2. chimead@tutanota.com

  10 april 2022 at 17:32

  > > >> Lieve rozen, Veronica, >> >> Kort gezegd (met alle respect): dit is Cabal fear porn en attention / creative power harvesting. >> >> Leugen 1: de Event vindt plaats in 2030 (en dus niet eerder…) >> Leugen 2: er moeten 70 specifiek getimede gebeurtenissen voorkomen worden, anders pakt de Event in 2030 negatief uit >> Leugen 3: er moeten 50 specifieke cruciale individuen in leven gehouden en beschermd worden anders pakt de Event in 2030 negatief uit en wint de negatieve tijdlijn >> >> Gebruik alsjeblieft je onderscheidingsvermogen. De Looking Glass gaf toen het nog gebruikt werd door de Cabal als eindresultaat dat alle tijdlijnen samenkomen op één punt: de Event. Ongeacht welke parameters er gewijzigd werden, ongeacht welke dingen er gedaan werden. Het Licht wint uiteindelijk! >> >> Jim ontleedt en ontkracht in deze 1 uur durende video de Guardians of the Looking Glass materie: >> >> https://www.returntoyourtruth.com/post/guardians-of-the-looking-glass-official-reading-response-by-the-unknown-light-warrior >> >> Liefs, >> >> Anselmo

  Like

   
  • eventnl

   11 april 2022 at 00:10

   Dank voor je reactie. Zoals ik schreef, ik weet het niet. Maar wie ben ik dat ik zou mogen bepalen wat de lezers van dit blog al dan niet mogen lezen. Het resoneerde met mij. Maar het is aan de lezers om hun onderscheidingsvermogen te gebruiken of het al dan niet met hen resoneert. Dat is nu juist zo belangrijk in het bewustwordingsproces, om naar je gevoel te leren luisteren. Ik zou het mijzelf erg kwalijk nemen als ik mijn mond zou houden en er zou toch iets plaatsvinden. Ik wil later mijzelf in de spiegel kunnen aankijken als mij wordt gevraagd “wat heb jij gedaan, in die periode?”. In liefde, Veronica

   Like

    
   • Kaat

    11 april 2022 at 21:54

    Dag Veronica, Hartelijk dank voor de moeite dit alles te vertalen en verspreiden!🙏
    Vraagje: is het niet net gevaarlijk om zoveel mensen zulk n negatieve vrij gedetailleerde boodschap te sturen? Geeft dit dit scenario niet net extra manifestatie-kracht? Misschien deze boodschap eindigen met n oproep om op 18/4 allemaal n zelfde positief iets te visualiseren ? ( k heb zelf geen inspiratie 😏)

    Like

     
 3. rianluijten

  11 april 2022 at 17:10

  Hallo Veronica, Dit heeft toch wel een andere toon,dan ik gewend ben te horen in je vertalingen. met mij vibreerd het niet echt. vind ik persoonlijk en met mij andere vrienden die ik het toestuurde. Het heeft geen meerwaarde om dit alles te weten.

  ik blijf in het licht geloven en wil daarop vertrouwen , zonder al die scenarioos te weten, die de donkere krachten in petto hebben. voor mij hoeft dit niet, Veronica. vr.gr. Rian Luijten.

  Like

   
 4. rianluijten

  14 april 2022 at 06:06

  Op ma 11 apr. 2022 6:10 p.m. schreef rian luijten :

  > Hallo Veronica, > Dit heeft toch wel een andere toon,dan ik gewend ben te horen in je > vertalingen. met mij vibreerd het niet echt. > vind ik persoonlijk en met mij andere vrienden die ik het toestuurde. > Het heeft geen meerwaarde om dit alles te weten. > > ik blijf in het licht geloven en wil daarop vertrouwen , > zonder al die scenarioos te weten, > die de donkere krachten in petto hebben. > voor mij hoeft dit niet, Veronica. > vr.gr. Rian Luijten. > > Op za 9 apr. 2022 om 19:39 schreef Info-blog The Event-NL <

  Like

   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: