RSS

Cobra Interview over Godinnentempel Project door WLMM, IGAG en Japan Prepare for Change Official, februari 2023

01 mrt

We Love Mass Meditation, International Golden Age Group en Prepare for Change Japan Official organiseerden een nieuw interview met Cobra om te praten over het Godinnentempel Project en de laatste stand van zaken over planetaire bevrijding.

Hier is de opname van het interview op ons YouTube kanaal.

Speciale dank aan de International Golden Age Group en PFC Japan Official voor hun grote steun bij dit interview.

Hieronder het transcript van het interview:

Hoshino: Hallo iedereen. Vandaag is het 31 januari 2023. Mijn naam is Hoshino, en ik ben hier weer met mijn grote vrienden, Patrick en Jedi, die vertegenwoordiger zijn van de International Golden Age Group, evenals Terry van Japan PFC Official. We zijn hier voor een nieuw interview met Cobra, met zeer goede vragen over het Goddess Temple project en vragen over de recente situatie update. Zonder verder oponthoud, laat ik Terry de vragen stellen.

Deel 1: Situatie-update

Terry: Je zei in de post “De terugkeer van de spirit” dat wanneer het zwarte gat van de implantaten en van het omgekeerde raster op het oppervlak van de planeet worden verwijderd en onder hun kritische massaniveau komen, de positieve spirituele energie van het boeddhistische vlak weer zal beginnen neer te slaan op mentale, astrale en etherische en fysieke vlakken op het oppervlak van de planeet. Wat is het verband tussen de positieve energie en de hemelbubbels?

Cobra: Oké. Deze positieve energie zal komen van de Galactische Centrale Zon en eigenlijk ook van de Kosmische Centrale Zon, en zal eerst geleidelijk en dan exponentieel toenemen, en het zal hemelbubbels beginnen te creëren, die eerst onmerkbaar zullen zijn omdat ze zo klein zijn. Maar die bellen zullen eigenlijk bellen zijn van pure energie zonder anomalie, en op een gegeven moment zullen ze merkbaar worden.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat de positieve energie de bron is voor de bellen van de hemel?

Cobra: Ja.

Terry: Oké, geweldig. Oké, volgende vraag. Dus zodra deze positieve energie begint neer te slaan op alle vlakken van de Aarde, betekent dit dan dat boeddhistische zuilen 24 uur per dag, 7 dagen per week over de hele wereld verankerd zullen zijn?

Cobra: Nee, want de mensen zullen nog steeds boeddhistische zuilen moeten verankeren op het oppervlak van de planeet. Actieve deelname van mensen zal nog steeds nodig zijn om die energie op de planeet te verankeren.

Terry: Ik begrijp het. Dus hoewel de hemelbubbels er zijn op het oppervlak van de planeet, moeten we nog steeds onze positieve acties ondernemen voor de boeddhistische zuilen.

Cobra: Ja. En we moeten die energie verankeren. De energie zal zichzelf niet verankeren. Het zal er zijn, maar we moeten het gebruiken en op een positieve manier gebruiken.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Begrijp het. Nu de put onder DARPA het laatste bolwerk van de duistere krachten is, betekent dit dat er geen andere bolwerken van de duistere krachten zijn die opgeruimd moeten worden?

Cobra: Natuurlijk zijn er andere bolwerken, deze put onder DARPA is het bolwerk van de Chimera groep, maar er zijn vele andere Cabal, Illuminati georiënteerde bolwerken aan de oppervlakte, in de militaire bases en andere locaties.

Terry: Oké.

Cobra: Die zullen worden ontruimd als de Event plaatsvindt.

Terry: Dus dat betekent dat als we net klaar zijn met het opruimen van het DARPA probleem, dat we dan geen andere opruiming nodig hebben van de andere duistere krachten op het oppervlak van de planeet vóór de Event?

Cobra: Deze DARPA-put is een zeer krachtig bolwerk, en wanneer dit zal worden opgeruimd, zal het een enorme doorbraak zijn die de heerschappij van de Cabal op het oppervlak van de planeet gewoon zal doen instorten.

Terry: Geweldig. Dat is interessant. Hartelijk dank. De volgende vraag, u zei dat het hele universum zal opstijgen tot één grote regenboogbal van Eenheid aan het einde van de volgende kosmische cyclus. Kunt u specifiek uitleggen wat dat betekent?

Cobra: Het betekent dat alle aspecten van het universum met elkaar verbonden zullen zijn en geïntegreerd in één geheel. Geest en materie zullen worden geïntegreerd. Alle individuele wezens zullen verbonden zijn met iedereen en met al het andere. Dus het zal één grote onderling verbonden schepping zijn zonder scheiding.

Terry: Dus dat betekent dat er bijvoorbeeld geen mensen op de Aarde zullen zijn en geen mensen op de andere planeten. Dus er is geen verschil?

Cobra: Dit is de volgende kosmische cyclus. Dit is over miljarden jaren. (Ik denk dat de meeste mensen zich niet eens kunnen voorstellen wat dat betekent. (Oké) Het zal een compleet andere schepping zijn.

Terry: Oké, geweldig. Kunnen we ons nu bewust verbinden met een tunnel van licht? Zo ja, hoe kunnen we dat doen?

Cobra: Theoretisch is dat mogelijk. Mensen die in de ongerepte natuur zijn en als ze mediteren, kunnen zich daar al mee verbinden.

Terry: Oké, geweldig. Vorig jaar was er dus een enorme escalatie tussen de Chimera-groep en de Lichtkrachten op 15 oktober. Kunt u in het kort beschrijven wat de Chimera-groep op die dag deed?

Cobra: Ik kan niet in details treden, maar ik zou alleen willen zeggen dat de Chimera-groep een bepaalde grens overschreed die niet overschreden mocht worden, en dit veroorzaakte een onmiddellijke reactie van de Licht Strijdkrachten. Ze namen een vrij groot risico, en dat heeft zich uitbetaald.

Terry: Ik begrijp het. Oké. Dus het betekent dat er geen tegenaanval van hen was?

Cobra: Ze waren zo geschokt. De duistere krachten waren zo geschokt dat ze geruime tijd niet konden aanvallen. Ze hadden tijd nodig om te hergroeperen en ze vielen aan, maar weken later. Ik bedoel, op dat moment waren ze gewoon in complete shock dat zoiets zelfs maar mogelijk was. (Ze konden zich niet voorstellen dat de Lichtkrachten zoiets zouden doen.

Terry: Wow. Geweldig. Oké. Vervolgens, hoewel er een anti-Chimera expertteam in de Andromeda Melkweg is, waarom namen zij niet deel aan de planetaire bevrijding totdat de situatie rond de Aarde vorig jaar bijna uit de hand liep?

Cobra: Het is omdat de Lichtkrachten die betrokken zijn bij de bevrijding van deze planeet door hun eigen proces moesten gaan om genoeg moed te verzamelen om… zodat zij in staat zullen zijn om samen te gaan met het Andromedaanse team, want die mensen zijn echt moedig en hebben geen angst en er moet een bepaald proces zijn. Mensen… Licht Krachten individuen die aan de bevrijding werken moesten hun trauma’s en hun situatie opruimen tot het punt waarop ze met het Andromedaanse team konden samenwerken.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat de Andromedanen op dat moment moediger waren dan de mensen in het team?

Cobra: Ja. ja, natuurlijk. Moediger dan de mensen die in die tijd op aarde rondliepen.

Terry: Oké, geweldig. Oké, volgende vraag. In “De Godin Evenaar” post, noemde je een plaats genaamd “Qubbet el Bedawi”. Is dat hetzelfde als “Qubbet el-Hawa” of “Koepel van de Wind” in Egypte?

Cobra: Nee.

Terry: Oh, het is anders. Hmm. Ik begrijp het. Oké. Is er een beroemde Aziatische stad in de buurt van de oude Atlantische evenaar?

Cobra: Ik zal het uitleggen. Er waren veel poolverschuivingen in het verleden en veel Atlantische evenwichten. De evenaar waar ik het in mijn laatste bericht over had, was de evenaar die 25.000 jaar en meer voor de huidige tijd op deze planeet aanwezig was. En toen was er een poolverschuiving, en toen was er een andere Atlantische evenaar, die ik enkele jaren geleden in mijn bericht noemde. Maar deze Atlantische evenaar, die hier was tot 25.000 jaar geleden, is nog belangrijker omdat hij verbonden was met de moederschepen van de Galactische Confederatie, en deze evenaar loopt niet door Azië. Dus zijn er geen beroemde Aziatische steden in de buurt van deze evenaar.

Terry: Oh, oké. Begrepen. De Godin vortices schijnen zich voornamelijk in het Europese continent te bevinden. Betekent dit dat er meer mannelijke wervelingen in Azië zijn?

Cobra: Eigenlijk zijn er veel mannelijke leylijnen in Azië en draken-leylijnen, en zij zullen een grote rol spelen in de Event en na de Event, maar het is nog niet de tijd om daarover te praten.

Terry: Ik begrijp het. Maar er zijn ook vrouwelijke vortices in Azië?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Terry: Oké, geweldig. Je noemde Planck sterren bij de december update vorig jaar. Kunt u de relatie beschrijven tussen Plancksterren en de enorme kwantumovergang die [dit] universum gaat meemaken?

Cobra: Oké. Plancksterren zijn een van de mogelijke beschrijvingen van het fenomeen van de zwarte gaten. En wanneer het universum naar deze kwantumovergang gaat, zullen zwarte gaten zoals wij die kennen niet meer bestaan in de huidige vorm, omdat bepaalde wetten van de fysica zullen veranderen, en dat gaat op een gegeven moment in de toekomst gebeuren. Niet heel dichtbij, maar dit is de toekomst van dit universum. Dus de hele situatie zal [veranderen]. De wetten van de fysica, de fysische constanten, de manier waarop licht wordt doorgegeven, al die dingen zullen veranderen.

Terry: Oké, geweldig. Dank je. Dus eind vorig jaar plaatste u een astrologische grafiek voor 2023 in relatie tot de Terugkeer van de Spirit. Kunt u beschrijven wat die grafiek betekent?

Cobra: Oké. Die grafiek beschrijft de positie van de planeten in dit jaar en de aspecten die ze met elkaar maken. En sommige van die aspecten zijn heel interessant. Ik zal niet in details treden. Ik zal waarschijnlijk, ik beloof het niet, maar hoogstwaarschijnlijk zal ik hier in de toekomst iets over publiceren op mijn blog als de tijd rijp is. Er zullen gedurende dit jaar enkele vrij interessante astrologische configuraties zijn, en degenen die astrologen zijn zouden er enkele van kunnen kennen, en sommige ervan zouden heel bepalend kunnen zijn voor wat er op deze planeet gaat gebeuren.

Terry: Interessant. Eigenlijk zijn er twee lijnen in de grafiek die afnemen in de richting van maart, en één lijn die sterk afneemt in de richting van mei. Dus geeft het iets aan?

Cobra: Oh, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.

Terry: Oké, geweldig. Oké. Zijn alle implantaten vrijgemaakt?

Cobra: De niet-fysieke implantaten zijn nog niet vrijgegeven.

Terry: Oké, goed. Zijn er plannen wanneer ze kunnen worden vrijgegeven?

Cobra: Dat is geheime informatie.

Terry: Oké. Sinds het begin van 2023, zijn er verschillende grote zonnevlammen geweest. Waren ze verwacht door de Lichtkrachten of waren ze gewoon een goede verrassing?

Cobra: Ja, ze werden verwacht omdat we richting het nieuwe zonnemaximum gaan.

Terry: Oké. Dus op de Conferentie van Parijs werd de waarschijnlijkheid van 25% van het zonnemaximum in 2025 genoemd. Is dat nu nog steeds het geval, zelfs na het succes van de conferentie en ook het gevolg van de reeks grote zonnevlammen begin dit jaar?

Cobra: Oké. Ja, de Conferentie van Parijs was een succes, maar het kan de zonnecyclus natuurlijk niet beïnvloeden. Deze verhoogde activiteit is een normaal onderdeel van de zonnecyclus. We gaan richting het maximum. Dus dit is niets buitengewoons op dit moment.

Terry: Ik begrijp het. Dus dat betekent dat de kans [van] 25% nog steeds bestaat.

Cobra: Die blijft hetzelfde. Ja.

Terry: Oké. Begrepen. Een Japanse Lichtwerkersgroep heeft eind vorig jaar met succes Cintamani stenen geplant op de Zuidpool. Het eerste Cintamani project naar Antarctica was begin 2016. Het was weliswaar op Antarctica, maar niet precies op de Zuidpool. Hoe zouden de Cintamani-stenen op de Zuidpool de geopolitieke situatie rond de bevrijding beïnvloeden?

Cobra: Het beïnvloedt de geopolitieke situatie niet. Het beïnvloedt de stabiliteit van de planetaire as. Het helpt de Lichtkrachten om de aardas te stabiliseren, omdat wij zeer binnenkort een nieuwe poolverschuiving verwachten. Dit is zeer belangrijk en een dergelijk Cintamani project zou ook op de Noordpool zeer welkom zijn.

Deel 2: Godinnen Tempel Project

Terry: Oké. Begrepen. Hartelijk dank. De volgende vraag gaat over het Godinnen Tempel Project. De eerste, betekent het bouwen van een Godinnentempel dat we de tempel helemaal opnieuw moeten bouwen?

Cobra: Dat is niet nodig. Je kunt een bestaande architectuur gebruiken of een nieuwe tempel bouwen, wat jouw leidraad ook is.

Terry: Oké, geweldig. Is het noodzakelijk voor een Godinnentempel om een binnenruimte te hebben?

Cobra: Ja, natuurlijk. Het moet een overdekte ruimte zijn, beschermd tegen de elementen.

Terry: Oh, ik begrijp het. Dus we kunnen niet zomaar een buitentempel hebben.

Cobra: Het moet een binnenruimte zijn, beschermd tegen de elementen.

Terry: Oké. Moeten we een Godinnentempel bouwen in een eigen ruimte? Of kunnen we gewoon een binnenruimte huren en die dan aanpassen voor dit doel?

Cobra: Beide opties zijn goed. Het moet alleen minstens één keer per week een paar uur toegankelijk zijn voor het publiek.

Terry: Oké. Welk gebied zouden de Lichtkrachten aanbevelen om een Godinnentempel te bouwen? Kan het gebouwd worden in een stedelijk gebied of in een buitenwijk of op het platteland?

Cobra: Waar je je maar geleid voelt en waar mensen toegang toe hebben.

Terry: Ik begrijp het. Hebben de Lichtkrachten eisen voor de basisgrootte van een Godinnentempel als we het afmeten aan de vierkante meters?

Cobra: Groter dan 10 vierkante meter en er is geen bovengrens.

Terry: Oké. Als de Lichtwerkers zelf een Godinnentempel kunnen bouwen, zouden de Lichtkrachten dan een bepaalde bouwstijl aanbevelen voor zo’n project?

Cobra: Je kunt een Godinnentempel maken als koepel. Je kunt oude architectuur gebruiken als rolmodel, of je kunt je eigen leiding gebruiken.

Terry: Oké, geweldig. Als er genoeg land [of ruimte] is binnen een privé contactzone, kunnen we daar dan een Godinnentempel plaatsen?

Cobra: Ja. Als je je daardoor geleid voelt.

Terry: Oké. Als we een Godinnentempel bouwen, is het dan noodzakelijk of aan te bevelen dat we in de buurt een heilig meer aanleggen?

Cobra: Als jij je daardoor geleid voelt.

Terry: Oké: Oké. Als een Godinnentempel alleen een binnenruimte heeft, kunnen we dan als alternatief een binnen fontein gebruiken als heilig meer?

Cobra: Ja.

Terry: Oké, geweldig. Als we een binnen fontein plaatsen of een kunstmatig meer graven voor een Godinnentempel, hoe kunnen we dan vrouwelijke engelen oproepen om de Godinnenvortex op dat waterlichaam te verankeren?

Cobra: Er is een meditatie om Godinnenaanwezigheid in je lichaam op te roepen, en je kunt die meditatie gebruiken om die Godinnenaanwezigheid ook in dat meer op te roepen. Deze meditatie kun je vinden op de website van Sisterhood of the Rose.

https://www.sisterhoodoftherose.network/meditations

Terry: Oké. Oké, geweldig. En is het acceptabel voor de Lichtkrachten als we de bestaande architectuur veranderen in een tempel?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Terry: Oké. Hoe kunnen we zien of een Godinnentempel in orde is volgens de standaard van de Lichtkrachten?

Cobra: Als je het met toewijding en zuiverheid doet, zal het in orde zijn.

Terry: Oké, geweldig. Hoe kunnen we de Godinnenenergie in die tempel in stand houden?

Cobra: Door regelmatige meditaties, regelmatige activiteiten in de tempel, en nogmaals, hij moet minstens één keer per week open zijn voor de algemene bevolking.

Terry: Oké. Nu de Event nadert, stellen de Lichtkrachten een deadline voor Lichtwerkers om tenminste één gekwalificeerde Godinnentempel op het oppervlak van de planeet te creëren?

Cobra: Er zijn geen deadlines. Mensen die begeleiding hebben om die tempels te bouwen of om die tempel op bestaande plaatsen te creëren, zullen dat naar eigen vermogen doen. En hoe meer er gecreëerd worden hoe beter het is, maar er zijn geen eisen.

Terry: Hartelijk dank. Dit is het einde van mijn vragen. Dan de volgende van Jedi.

Jedi: Oké. Ik zal beginnen. Kunt u alstublieft enkele beroemde Godinnentempels over de hele wereld aanbevelen zodat wij lichtwerkers op een bevoorrechte toer kunnen gaan en inspiratie kunnen opdoen voor het bouwen van onze eigen tempels?

Cobra: Oké. Eén voorbeeld is de Tempel van de Liefde in het Petit Trianon in Versailles in Frankrijk, en het andere voorbeeld zijn de Godinnentempels op Malta. Dat zijn twee voorbeelden, die heel interessant zijn en een inspiratiebron kunnen zijn voor het bouwen van die tempels.

Jedi: Oké. Goede keuze. Vervolgens, als Lichtwerkers erin slagen een Godinnen tempel te bouwen op het oppervlak van de planeet, kunt u dan een trainingsprogramma verzorgen en degenen die zich geleid voelen helpen om Godinnenpriesters en Godinnenpriesteressen te worden?

Cobra: Waarschijnlijk niet.

Jedi: Oké. Vervolgens heeft een Japanse Lichtwerker onlangs een Godinnen tempel gebouwd in de prefectuur Gunma. Deze tempel is open voor het grote publiek. Het heeft ook een buitentapijt van Rose Labyrinth voor mensen om een van de helende ervaringen van Godinnen priesteressen te ervaren. Kunt u uitleggen wat het doel is van het Rozenlabyrint en hoe we het op de juiste manier kunnen gebruiken?

Cobra: Dat kun je doen door door het Labyrint te lopen, en die wandeling door het Labyrint symboliseert je innerlijke reis. En terwijl je door het labyrint loopt en naar het centrum komt, kun je tot het doel van je reis komen. Dat kan dus een spirituele ervaring zijn die je verbinding met je hogere zelf en je pad in het Licht kan verduidelijken.

Jedi: Oh, goed. Vervolgens, als een persoon verdwaald is in een grootschalig Rozenlabyrint. Moeten ze terugkeren naar het beginpunt via hun vorige pad?

Cobra: Ja, dat wordt aanbevolen.

Jedi: Oké. En hoeveel Godinnen kunnen we maximaal aanbidden in een Godinnentempel?

Cobra: Zoveel als je wenst.

Jedi: Oké, goed. Moet je de te aanbidden Godin bepalen voordat we haar tempel bouwen?

Cobra: Je doet het volgens je eigen innerlijke leiding.

Jedi: Oké. Kunnen we honden, katten of andere huisdieren houden in een Godin tempel?

Cobra: Het centrale deel van de tempel moet beschermd worden. Dat is dus geen plaats voor honden, katten en andere huisdieren, maar op andere plaatsen is er geen probleem.

Jedi: Oh, dat is goed. Als we een Godin Venus tempel willen bouwen, kunnen we dan met opzet haar sexy en prachtige verschijning binnen haar tempel benadrukken?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Jedi: Oké. Als Lichtwerkers prioriteit willen geven aan het verbeteren van hun levenskwaliteit, kunnen ze dan eerst een permanent altaar van Godin Abundantia bouwen en het dan geleidelijk uitbreiden tot een Godinnentempel voor het verankeren van energie van overvloed?

Cobra: Ja, natuurlijk. Dat is een goed idee.

Jedi: Oké. Er zijn veel Guanyin en Mazu tempels in Taiwan. Ise Grand Shrine in Japan is gewijd aan de zonnegodin Amaterasu. In andere landen, zijn er ook veel tempels waar mensen Godin vereren als hun belangrijkste godheden. Wat is het belangrijkste verschil tussen deze bestaande tempels en die welke de Lichtkrachten hopen dat wij Lichtwerkers bouwen voor dit nieuwe project?

Cobra: Oké. Die nieuwe tempels zullen verse kosmische energie van de Godin naar de oppervlakte van de planeet brengen. En natuurlijk is het ook belangrijk om bewustzijn te verspreiden over de reeds bestaande Godinnentempels uit de oude tijden, die nog steeds werken. Sommige zijn nog steeds operationeel. Het is ook goed voor Sisterhood of the Rose om artikelen over die tempels te schrijven om die tempels in het bewustzijn van de oppervlaktebevolking te brengen.

Jedi: Oké, goed. Vervolgens gaat het grootste deel van de oppervlakte bevolking naar de Godin tempel op zoek naar Haar begeleiding en zegeningen in plaats van Haar energie te ervaren. Als we een Godin tempel bouwen, wat moeten we dan doen zodat de oppervlakte bevolking hun stereotype over een Godin tempel loslaat en zich richt op het waarderen van Haar kwaliteiten?

Cobra: Er zijn verschillende manieren om de aanwezigheid van de Godin te benaderen. Het kan zijn door haar leiding te zoeken, door zegeningen te zoeken om haar energie direct te ervaren, door meditatie. Al deze wegen zijn volkomen oké.

Jedi: Oké. Vervolgens, welke activiteiten zouden mensen van geavanceerde oude Aarde beschaving (Atlantiërs en oude Egyptenaren bijvoorbeeld) doen bij hun Godin tempels naast het bidden voor Haar leiding en de zegeningen?

Cobra: Er waren trainingen. Er waren inwijdingen. Er waren heilige verenigingsmeditaties. Er was verbinding met de Galactische broederschap. Al deze activiteiten vonden plaats in Atlantis en tot op zekere hoogte ook in het oude Egypte.

Jedi: Nou, dat is geweldig. Welke festivals en speciale dagen kunnen we vieren of jubilea houden in een Godinnentempel?

Cobra: Er zijn veel feestdagen die in het verleden zijn gevierd om de aanwezigheid van de Godin te vieren en ook de Sisterhood of the Rose kan een artikel maken met een lijst van al die verschillende festivals die over de hele wereld werden gevierd. Heidense feesten, er waren feesten verbonden met Isis, er waren feesten verbonden met andere Godinnen, en ze kunnen allemaal portalen zijn om je te verbinden met de Godinnenenergie.

Jedi: Oké. Zouden oude mensen bewust een plaats kiezen in de buurt van een Godinnenlijn bij het bouwen van een Godinnen tempel?

Cobra: Ja. Een plaats nabij Godin leylijn of een Godin Stemx.

Jedi: Oké. Petit Trianon zelf is een klein kasteel voor Koningin Marie-Antoinette, en Meester St. Germain kwam hier verschillende keren om Godin mysteries te instrueren en Godin energie te verankeren. Veranderde Meester St. Germain zijn kasteel in een Godinnen tempel geschikt voor langdurig verblijf?

Cobra: Ja. En deze plek heeft een bepaald specifiek doel na de Event, dat nog niet bekend mag worden gemaakt.

Jedi: Oké. Vereren Pleiadiërs en andere positieve sterren beschavingen de Godin?

Cobra: Zij verbinden zich met de aanwezigheid van de Godin op hun eigen manier.

Jedi: Oké. Vereren zij een bepaalde Godin in het algemeen?

Cobra: Niet gepersonifieerde Godin, maar de Goddelijke Vrouwelijke essentie die het hele universum doordringt.

Jedi: Oké. Hoe gebruiken de welwillende Galactische wezens hun Godin tempels en verspreiden haar energie?

Cobra: Het Galactische Centrale Ras heeft het netwerk van Godinnentempels gecreëerd op vele planeten die deel uitmaken van de galactische samenleving.

Jedi: Oké. Het kost een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld om een Godinnen tempel te bouwen? Als het aardoppervlak de komende jaren getroffen gaat worden door poolverschuivingen en enorme tsunami’s, lijkt het geen waardige investering om veel Godinnentempels over de hele wereld te bouwen. Wat is uw suggestie om de zorgen van Lichtwerkers hierover te verlichten?

Cobra: Het kost niet veel geld om een godinnentempel te maken. Je kunt gewoon een van de kamers in je huidige locatie verbouwen. Het kan je appartement of je bedrijf zijn. Je kunt met minimale kosten een kamer ombouwen tot een Godinnentempel, deze inrichten en openstellen voor het publiek. Het kan dus gedaan worden met een minimale investering, en in een zeer korte periode. En veel van zulke tempels kunnen een sterke aanwezigheid creëren die de Lichtkrachten in de komende jaren kan helpen.

Jedi: Oké. Goede suggestie. Gezien het feit dat veel Lichtwerkers niet genoeg geld en kennis van bouw of interieur hebben. We willen enkele alternatieve keuzes voorstellen, die vrij haalbaar zijn in de nabije toekomst. Cobra, we hopen dat je je mening kunt delen en deze ideeën aan de Lichtkrachten kunt overbrengen.

Cobra: Ja. Ze luisteren naar dit interview en zijn natuurlijk op de hoogte van de situatie. Dus mensen moeten gewoon een beetje creativiteit en toewijding gebruiken. Dit kan allemaal gedaan worden.

Jedi: Oh dat is geweldig. Dank u. Ten eerste, sommige Lichtwerkers hebben hun healing centrum. Kunnen ze hun healing centra veranderen in Godin tempels?

Cobra: Ja, natuurlijk. Ze kunnen hun hele healing centrum in een Godinnentempel veranderen of alleen een deel van hun healing centrum in een Godinnentempel veranderen. Het staat allemaal open. Alles is mogelijk.

Jedi: Oké, geweldig. Als Lichtwerkers hun kunststudio’s, galerijen, of privé musea gebruiken en op lange termijn Godin-gerelateerde voorstellingen en tentoonstellingen geven aan de oppervlakte bevolking, wordt hun artistieke ruimte dan hun Godin-tempels?

Cobra: Ja, dat kan. Als die activiteiten permanent zijn (OK, goed), en als die ruimte gewijd is aan de Godin. Ja, het kan een Godinnen tempel worden.

Jedi: Oké, geweldig. Als Lichtwerkers hun liefdadigheidsorganisaties opdragen aan een Godin en dan liefdadigheidshulp verlenen in Haar naam, staat hun toewijding dan gelijk aan het bouwen van een Godinnentempel?

Cobra: Nee. Het bouwen of creëren van een Godinentempel is belangrijker.

Jedi: Oké. Begrepen. U zei op de Ascentieconferentie in Parijs dat Christian Louboutin in de Rue Jean-Jacques-Rousseau eigenlijk een tempel van Hathor is in de vermomming van een boetiekwinkel. Als Lichtwerkers hun eigen winkels inrichten met veel Godin-gerelateerde kunstwerken en concepten, worden hun winkels dan een soort Godinnentempel?

Cobra: Ja, als er minstens één keer per week een activiteit is die verband houdt met de Godinnenenergie die openstaat voor het publiek. Alleen Godin-gerelateerde kunst en kunstwerken en decoratie is niet genoeg. Er moet een inwijding zijn en het moet open zijn voor het publiek zodat de energie zich kan verspreiden naar de oppervlakte bevolking.

Jedi: Oké. Goed idee. Veel Lichtwerkers verdienen hun brood met hun professionele vaardigheden. Kunnen zij Godinnenkunst gerelateerd aan hun industrieën introduceren op hun werkplekken en hun kantoor zoveel mogelijk in een Godinnentempel veranderen?

Cobra: Oké. als je kunst introduceert, maakt dat van je kantoor geen Godinnentempel, maar het helpt wel om meer Godinnenenergie naar de oppervlakte van de planeet te brengen.

Jedi: Mm-Hmm. Oké. Als Lichtwerkers tijdelijk niet in staat zijn om een nieuwe Godinnen tempel te bouwen, kunnen ze dan het geld doneren om de restauratie van beroemde oude Godinnen tempels zoals de Notre Dame, Parthenon en de Tempel van Hathor te ondersteunen?

Cobra: Als ze zich geleid voelen, ja. Maar u moet weten dat veel van dat geld verloren gaat en aan andere activiteiten wordt gegeven. Het bereikt het einde niet.

Jedi: Oké. Veel online open-wereld spellen staan spelers toe hun eigen huizen te bouwen, of zelfs steden. Als het hoofddoel van het Godinnen Tempel Project is om de Godinnen energie en Haar kennis te verspreiden, kunnen we dan onze Godinnen tempel bouwen in Minecraft, Valheim, of andere online spellen en dan andere spelers uitnodigen om onze tempels te bezoeken?

Cobra: Dit is niet zozeer aan te bevelen omdat we die tempels op het fysieke vlak moeten bouwen. Deze kunstmatige realiteit is iets dat we moeten vermijden. Besteed niet te veel tijd online aan die spelletjes. Het dient de spirituele evolutie van de mensheid niet.

Deel 3: Verduidelijking

Jedi: Oh, ja. Begrepen. Oké. Het volgende deel is verduidelijking. Wat is het verband tussen hemelbubbels en kwantuminslagpoorten?

Cobra: Quantum insertie portalen gebeuren wanneer het Licht een deel van de quantum anomalie begint op te ruimen, en wanneer genoeg van die portalen opengaan, kunnen er hemelbubbels beginnen te verschijnen.

Jedi: Oké. Geweldig. Is het mogelijk voor ons om een stabiele quantum insertie poort te openen als we onze geest concentreren en mediteren met een duidelijke intentie?

Cobra: Het kan stabiel zijn voor een paar, paar seconden lang genoeg. Als je je geest een paar seconden zonder gedachten kunt vasthouden, kun je een stabiel kwantuminsluitingsportaal openen. Maar de meeste mensen hebben hun geest zo onrustig dat dit voor hen niet gemakkelijk is.

Jedi: Oké. Begrepen. Wat is de exacte relatie tussen de I AM Aanwezigheid, het Goddelijk Mannelijke, het Goddelijk Vrouwelijke en het innerlijke kind?

Cobra: I AM Aanwezigheid is je echte aanwezigheid, je Goddelijke zelf. Het heeft mannelijke [en] vrouwelijke aspecten, die op dat niveau in perfecte balans zijn. En het innerlijke kind is de geïncarneerde ziel. Het is het deel van de Ik Ben Aanwezigheid, dat incarneert op het fysieke vlak.

Jedi: Oké. Goed. Dank u. Oké. De volgende, de 11:11 wapenstilstand die de Eerste Wereldoorlog beëindigde werd van kracht om 11:00 AM Centraal Europese Tijd. Dus de vrede kwam letterlijk naar Parijs om 11:11:11. Zoals het oude gezegde luidt, er is geen toeval in het universum. Weet u of er een occulte regeling was voor zo’n tijdsinstelling?

Cobra: Ja, natuurlijk. Dit verdrag werd met opzet op die dag ondertekend, en de timing om 11:00 was ook met opzet bepaald om het positieve 11:11:11 portaal te helpen activeren.

Jedi: Oké. Goed. Volgende in “Unveiled Mysteries: The Magic Presence”, zei Master St. Germain dat het bestaan van Goud in witte kwarts de zuiverste formatie is binnen de Aarde op dit moment. Wat zijn de fysieke en spirituele voordelen van zo’n soort goud als we het dragen of om ons heen leggen?

Cobra: Goud met kwarts creëert een zeer krachtige en zeer heilzame combinatie die ons verbindt met ons hogere zelf en onze vrije wil versterkt. Dus het is een zeer heilzame, zeer spirituele en zeer krachtige combinatie.

Jedi: Wow. Geweldig. Kunnen we soortgelijke effecten krijgen als we een geacyoniseerde goudfolie op witte kwarts plakken?

Cobra: Nee, het moet natuurlijk goud in kwarts zijn.

Jedi: Oke. Begrepen. Zou het nog beter zijn als ik getachyoniseerde witte kwarts vul met getachyoniseerd goud?

Cobra: Hetzelfde als bovenstaande vraag.

Jedi: Oke. Begrepen. Volgende. Zowel Godin Atargatis en Godin Isis komen van Sirius Star System. Is er een opmerkelijke relatie tussen hen?

Cobra: Ja. Ze komen beiden uit dezelfde zielenfamilie.

Jedi: Oh, begrepen. U zei dat de Galactische Centrale Zon een portaal van de 7e dimensie is. Tot welke dimensie heeft de Kosmische Centrale Zon toegang als portaal?

Cobra: 11e dimensie.

Jedi: Wow. 11e. Oké. Je zei ook dat de Kosmische Centrale Zon geen fysieke zon is, dus tot welke bestaansvorm behoort het? Is het plasma, ether, of iets meer energetisch?

Cobra: Het heeft een fysieke vorm, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste deel is het enorme energiewezen dat die specifieke locatie bewoont.

Jedi: Oké. Is Cosmic Central Sun de singulariteit van de Big Bang?

Cobra: Nee.

Jedi: Oké. Is het Kosmische Centrale Ras actiever betrokken bij Planetaire Bevrijding sinds de Goddelijke Interventie Activatie?

Cobra: Ja, maar ze zijn meer obstakels tegengekomen dan ze hadden verwacht.

Jedi: Goed. Tijdens de Ascentieconferentie in Parijs zei u dat Boucher veel Goddelijke mysteries in zijn schilderijen verborg. Zijn werken creëerden een energiebufferzone in de Franse high society die Frankrijk behoedde voor een complete ineenstorting tijdens de Franse Revolutie. Als de meeste leden van de Franse aristocratie en rijke families deze geheimen niet begrepen, hoe konden zijn werken dan precies de Franse samenleving van zijn tijd beschermen?

Cobra: De mensen begrepen zijn werk niet op een bewust niveau, maar de energie van zijn werk beïnvloedde hun onderbewustzijn en stemde het meer af op de energie van de Godin.

Jedi: Oké. Begrepen. Net zoals we kijken naar de Flower of Life. Mensen kunnen het niet begrijpen, maar ze kregen de energie ervan.

Cobra: Ja. Ja.

Jedi: Oké. Dank u. Als we ons best doen om de muziek van Mozart, de schilderijen van Boucher en Vigée Le Brun plus andere Godin-gerelateerde kunst te promoten, zou zo’n inspanning de oppervlaktebevolking helpen zich aan te passen aan de Event en de volgende grote veranderingen?

Cobra: Dat is eigenlijk een heel goed idee, en dat zou de oppervlaktebevolking helpen om zich tot op zekere hoogte meer af te stemmen op de Godinnenenergie, en elke dergelijke inspanning helpt.

Deel 4: Toekomstige plannen

Jedi: Oké. Het laatste deel. Toekomstige plannen. Zijn de Lichtkrachten van plan om dit jaar een wereldwijde massameditatie te organiseren?

Cobra: Het is niet het hoogste doel om deze vraag te beantwoorden.

Jedi: Oh, oké. Vervolgens, is het mogelijk voor mensen die opstijgen in de eerste collectieve golf om leerlingen te worden van het Galactische of zelfs Kosmische Centrale Ras?

Cobra: Het is mogelijk voor hen die dit deel van hun make-up of hun vorige beslissing van hun levenspad hebben, ja.

Jedi: Oh, goed nieuws. Over kosmische evolutie gesproken, zal het universum geleidelijk alles in de 3e en 4e dimensie consumeren en transmuteren, terwijl alleen de 5e en verder blijven bestaan?

Cobra: Ja. Dit is eigenlijk gepland voor het einde van de volgende kosmische cyclus. Miljarden jaren vanaf nu.

Afsluiting

Jedi: Oké. Begrepen. Oké, dit is het einde nu. Dus nu we aan het einde van dit interview komen, zijn er nog laatste woorden die je tegen alle Lichtwerkers zou willen zeggen?

Cobra: Oké. Ik zou willen zeggen dat degenen die het Licht nog steeds handhaven en vasthouden zeer moedige en dappere wezens zijn en zeer krachtige wezens, want er zijn zoveel testen geweest, zoveel uitdagingen, zoveel teleurstelling in de laatste paar jaar, dat degenen die het Licht nog steeds vasthouden helden zijn van de nieuwe samenleving, en overwinnaars van het Licht!

Jedi: Heel erg bedankt. Overwinning van het Licht!

Terry: Overwinning van het Licht! Dank u.

Patrick: Overwinning van het licht!

Dank u. Dank u.

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 1 maart 2023 in Cobra, Interview met Cobra NL

 

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

 
%d bloggers liken dit: