RSS

Maandelijks archief: mei 2023

Notities van de Ascentieconferentie in Taipei op 8 en 9 april 2023

Op deze conferentie heeft Cobra veel informatie gegeven en ik stel dat het absoluut de moeite waard is om dit verslag te lezen. Het verslag is door een deelnemer aan de conferentie geschreven en het is door Cobra gecontroleerd. Hij stelt dat het zo’n 80% betrouwbaar is. Het is lang, maar zeer interessant. Veel plezier, Veronica

2023 Taipei Ascension Conference IGAG Official Note Day 1, 8 April

Disclaimer: dit verslag is een omgekeerde vertaling van het Chinese transcript van 2023 Taipei Ascension Conference.  Het vertaalteam heeft zijn best gedaan om Cobra’s tweedaagse sessie in dit herziene verslag weer te geven. De inhoud geeft echter niet noodzakelijkerwijs de oorspronkelijke woorden weer die door Cobra werden gesproken.  Sommige energiewerken en meditaties zijn in hier weggelaten, omdat ze ter plekke moeten worden ervaren. Veel details over Portal of Light activatie zijn ook weggelaten omdat ze al op Cobra’s blog staan. Dit verslag dient alleen als referentie en kan niet de volledige inhoud van een Cobra-conferentie weergeven. Mensen die zich zo geleid voelen worden meer dan aangemoedigd om deel te nemen aan een Cobra Conferentie in de nabije toekomst.

8 april

Dank u voor uw komst naar de Ascentieconferentie. Het is 3-4 jaar geleden sinds de vorige Taiwan Conferentie. We gaan dit jaar een groot wereldwijd meditatie evenement houden op 1 mei. Deze conferentie is een zeer goede warming-up en voorbereiding voor het volgende wereldwijde meditatie evenement op die dag. Wat we vandaag en morgen gaan doen is om ons te helpen het Portaal van het Licht op 1 mei met succes te openen. Dit is waar we voor werken: de overwinning van het licht.

Dit is het doel van onze reïncarnatie op Aarde. Het doel van onze reïncarnatie op Aarde op dit moment is om de overwinning van het licht te behalen, en we hebben tot nu toe vele levens op Aarde doorgebracht om voorbereidingen te treffen. Wij treffen in elk leven voorbereidingen voor de komende jaren. Deze kritieke periode is op 1 mei. Dus alles voor 1 mei is slechts een repetitie. Het echte begin begint op 1 mei.

We hebben veel artikelen en berichten op internet gelezen. We moeten afleren wat we eerder hebben geleerd. We moeten vergeten wat we in onze gedachten hebben onthouden.  Die dingen zijn niet helemaal waar, want deze planeet is al heel lang in quarantaine.  De duistere krachten verhinderen altijd dat mensen de waarheid vinden, daarom kunnen ze de mensheid zo lang gevangenhouden. Het is erg moeilijk om de echte informatie op Aarde te vinden.

De manier waarop mensen de wereld waarnemen is als een blinde die aan een olifant voelt. Ze zien slechts een klein deel van de werkelijkheid. Denkt iemand dat dit een olifant is? (Foto)

Allereerst moeten we onze visie en ons bewustzijn verruimen.  De sterren die we gewoonlijk aan de heldere nachtelijke hemel zien, bevinden zich slechts in de kleine gele cirkel van het sterrenstelsel op de foto. Andromeda is het enige sterrenstelsel dat we met het blote oog kunnen zien. Wat we zien is maar een heel klein deel van het heelal. Alle sterren die we aan een heldere hemel kunnen zien, zijn slechts een heel klein deel van het heelal. Dus moeten we onze horizon verbreden.

Ik vloog vroeger naar de stratosfeer met een straaljager. Het was een zeer verfrissende en opwindende ervaring. Die ervaring opende mijn ogen voor een nieuwe wereld buiten de quarantainezone van de aarde. Het gaf me een gevoel van hoop voor de toekomst van de mensheid. Er zijn veel positieve rassen buiten de quarantainezone van de Aarde. Ze komen de mensen helpen in de volgende fase van ons leven.

We gaan een reis maken. Dus, wat gaan we ervaren tijdens deze reis?

Het universum gaat zichzelf resetten. Wat we nu zien is verbonden met het grotere geheel. We staan op het punt de climax van de kosmische cyclus te betreden. Een grote kosmische cyclus loopt ten einde en een nieuwe gaat beginnen. Zoals je misschien weet, kan het universum ademen en uitdijen, net als een hartslag.

Het universum begint zijn expansie vanuit een singulariteit. Het zal inkrimpen en weer uitdijen. Nu het universum zijn maximale expansie heeft bereikt, gaat het krimpen. Tussen uitdijen en inkrimpen zit een heel vreemd en bijzonder moment.  Nadat het universum zijn maximale expansie heeft bereikt, komt het in een staat van stilte. Het zal niet uitzetten of inkrimpen. In dit stadium van stilte kan de Bron energie ingrijpen in het universum.

Op 1 mei, als we naar boven kijken, staat Pluto stil aan de hemel. Door deze bijzondere astrologische configuratie zal de energie van de Grote Kosmische Reset de Aarde beginnen binnen te dringen. Het zal alles herschikken en de Aarde in de Kosmische Reset brengen.

Het universum is eigenlijk een torus. Het circuleert altijd naar binnen en naar buiten. In het centrum bevindt zich een sterrenpoort. Het centrale punt is de poort waardoor de Bron energie het universum binnenkomt. Deze torus heeft zich tot nu toe uitgebreid en heeft nu zijn maximale uitbreiding bereikt. Nu zal hij beginnen samen te trekken.

Het zal honderden miljarden jaren krimpen en dan weer uitdijen. Aangezien het universum nu op het punt staat uit te dijen tot zijn maximum, zal het beginnen met alles op te ruimen in de oude cycli. Alle duisternis en anomalieën moeten worden verwijderd.

Natuurkundigen hebben een interessant iets ontdekt, dat de valse vacuümtheorie wordt genoemd. Het betekent dat ons universum zich in een valse vacuümtoestand bevindt.

Eigenlijk zegt deze theorie dat ons universum nog geen staat van volledige energiebalans heeft bereikt.  Het is nog niet in een staat van evenwicht. Alle natuurkundige wetten die we nu kennen zijn instabiel. Als het in een faseovergang komt, zullen zwarte gaten plotseling verdwijnen. De snelheid van het licht in dit volgende ruimte-tijdcontinuüm zal niet de hoogste snelheid zijn.

Nu is het universum vol duisternis en dualiteit. Het gaat nu een betere werkelijkheid binnen. Dus het universum zal een zeer ingrijpende verandering ondergaan.

De Aarde is het laatste punt waarop deze kosmische transformatie moet plaatsvinden. De duistere krachten hebben van de Aarde een bolwerk gemaakt.  Ze proberen met alle middelen de transformatie tegen te houden, maar ze verliezen. We zijn nu op het punt waar het universum zichzelf begint te filteren in een grotere realiteit, en daar is wetenschappelijk bewijs voor. (Foto)

Natuurkundigen hebben ooit de massa van de top-quark gemeten, en ontdekten dat het heelal niet volledig stabiel of instabiel is.  Het bevindt zich in een sub-stabiele toestand.

Dit noem ik een overgangsfase, waarin alle deeltjes die materie vormen mee veranderen.

We gaan de kwantumsprong ervaren en komen dan in een nieuwe realiteit. We gaan een overgang in op kwantumniveau.

Quantum Fluctuatie Resonator is een miniatuur model van het universum. Zijn oppervlak kan een torus vormen.  Zo blijft het universum zijn kwantumveld filteren en zuiveren.

Je kunt je voorstellen dat het middelste witte kristal onze Aarde is. De Lichtkrachten gebruiken de Aarde om het hele universum, zijn werkelijkheid en zijn kwantumveld te filteren. Het hele kwantumveld wordt steeds beter. Zodra al het kwantumvacuüm van de Aarde is gefilterd, zal alles beter worden. Ik weet dat het buiten de werkelijkheid klinkt, maar er zijn veel entiteiten in het kwantumveld. We kunnen ze niet zien, maar ze beïnvloeden ons dagelijks leven. Als we het kwantumveld kunnen veranderen, kunnen we de dingen om ons heen veranderen.

De duistere krachten beheersen ons al 25.000 jaar door het kwantumveld te beïnvloeden. Onze oppervlaktewereld is het resultaat van de manipulatie van het kwantumveld door de duistere krachten gedurende de laatste 25.000 jaar. We hebben deze situatie de afgelopen decennia omgekeerd. We zuiveren het kwantumveld rond de Aarde, wat het lot van onze planeet zal veranderen.

De duistere krachten hebben hun technologie en de lichtkrachten hebben hun technologie. Onze verbinding met de Bron kan alle kwantumvelden zuiveren, en op een dag zal er een doorbraak komen. Daarom zijn we hier op aarde. We zullen hier niet eeuwig blijven. We hebben deze kans om doorbraken te creëren en te ervaren.

Tot nu toe bereiden wij ons voor op een grote verandering. Er zijn al tekenen dat de energie van de Galactische Centrale Zon steeds actiever wordt.

Wij hebben in het verleden veel wereldwijde meditatie-evenementen gehouden, maar veel mensen waren teleurgesteld omdat de resultaten niet waren zoals verwacht.

Eén ding moeten we onthouden: we vechten tegen een enorme hoeveelheid duisternis. Terwijl sommige plannen van de lichtkrachten niet zo goed gingen als verwacht, waren de duistere krachten ook niet zo succesvol. Bijvoorbeeld, de duistere krachten probeerden de covid epidemie te gebruiken om mensen te isoleren en de Aarde in een technologische dystopie te veranderen, maar hun plan werkte uiteindelijk niet.  De Duistere Kant probeerde de Derde Wereldoorlog te ontketenen, maar dat werkte ook niet.

Dus moeten we blijven werken tot de doorbraak er is. Elke stap die we zetten zal een voetafdruk in de geschiedenis achterlaten, en we zien meer goede tekenen opkomen. De energie van de Centrale Galactische Zon is sterker geworden.  Het niveau van het menselijk bewustzijn heeft een bepaald niveau bereikt dat wij nu de energie van de Galactische Centrale Zon kunnen voelen. Vandaar dat de cintamani stenen van het Galactisch Centrum eindelijk voor iedereen beschikbaar komen. Dit is iets wat onmogelijk was. Ik kende dit soort cintamani stenen meer dan een jaar geleden. Mij was opgedragen om ze niet aan de bevolking aan de oppervlakte te geven. Ik bracht een kleine partij Galactisch Centrum cintamani stenen naar de conferentie in Parijs afgelopen december.  Het was heel, heel moeilijk en lastig om dat te doen.

We kunnen het klimaat en de geopolitieke situatie van een land veranderen door cintamani stenen te begraven. De onenigheid tussen sommige teams zal een land chaotisch maken. Ze hadden een kans om een beter lichtnetwerk te maken, maar ze faalden en veroorzaakten een nationale crisis, werd dus niet voorkomen.  Het handhaven van het lichtnetwerk is erg belangrijk. Het is niet alleen voor onszelf, maar ook voor het hele land en de levenskwaliteit van iedereen om ons heen. Lichtraster vormt een resonantieveld, dat ieders bewustzijn beïnvloedt. Als je een cintamani steen op een bepaalde plaats begraaft, kan dat mensen kilometers er omheen beïnvloeden.  Hetzelfde principe geldt voor tachyon healing kamers. Zodra zo’n kamer op een specifiek energiepunt is geplaatst, kan zijn energie alle mensen eromheen beïnvloeden.

Laten we overgaan tot het belangrijkste aspect van de gebeurtenis. We hebben net gesproken over de belangrijke kosmische cyclus die tientallen miljarden jaren duurt.  We zullen niet alleen de grote cyclus meemaken, maar ook enkele kleinere belangrijke cycli.

Elk sterrenstelsel heeft zijn eigen centrale zon die het hart vormt van elk sterrenstelsel. Het hart van ons sterrenstelsel heeft zijn eigen hartslag. Wanneer de galactische centrale zon een cyclus voltooit, zendt hij een enorme energiepuls uit die de galactische supergolf wordt genoemd.  Elk sterrenstelsel heeft zijn eigen hart, en elk sterrenstelsel zal op een specifiek punt een supergolf ervaren. Elke centrale zon is een multidimensionaal portaal, dat in verbinding staat met hogere dimensionale werelden, het kosmische scalaire veld en de Bron. Elke cyclus zal het etherische scalaire veld van de Galactische Centrale Zon activeren, waardoor de magnetische omkering van dat Galactische Centrum wordt veroorzaakt. De magnetische omkering zal dan de magnetische poolrichting van de hele Melkweg veranderen.

Het Galactisch Centrum heeft 13.000 jaar nodig om zijn maximale expansie te bereiken, en nog eens 13.000 jaar om te krimpen. De hele cyclus duurt dus 26.000 jaar. Wanneer de magnetische pool van het Galactisch Centrum wordt omgekeerd, zal de poolverschuiving zeer snel gebeuren. De Galactische magnetische polen kunnen in slechts enkele jaren worden omgedraaid.

We zien soms zeer actieve sterrenstelsels aan de hemel, die bekend staan als Seyfert-stelsels. Wetenschappers hebben ontdekt dat deze sterrenstelsels hun galactische supergolven beleven. Ons eigen sterrenstelsel staat op het punt een magnetische poolverschuiving en een galactische supergolf te ervaren.

Geologen in Groenland hebben de isotopen in monsters van gletsjerijs gemeten. Zij vonden bewijzen van eerdere magnetische poolomkeringen Wetenschappers controleerden ook het isotopengehalte in gletsjermonsters, en zij vonden een energiepiek 13.000 jaar geleden toen de laatste galactische supergolf de aarde trof, die een plotselinge ijstijd veroorzaakte en waarschijnlijk veel dieren binnen enkele minuten doodvroor.

Siberië was een zeer warme regio.  Toen de galactische supergolf de aarde bereikte, bevroor het hele land binnen enkele minuten. Zoogdieren in dat gebied waren onmiddellijk bevroren. Hun vlees was tienduizenden jaren later nog vers zodat veel mensen het konden eten. Als de galactische supergolf inslaat, kan de temperatuur van de aarde in enkele minuten met 15 graden dalen. Het is een zeer snel en gewelddadig proces.

Deze galactische cyclus valt samen met een andere cyclus. Van 1975 tot 2025 staat de zon op één lijn met het galactisch centrum.  Op de winterzonnewende van 1998 stond de zon precies op het galactische vlak. Dat was de dag waarop de overgang begon. Zowel de zomer- als de winterzonnewende zijn portalen waardoor de energie van het Galactisch Centrum naar de Aarde kan komen. Gedurende dit venster van 50 jaar zullen de galactische activiteiten een grote invloed hebben op de zonne- en oppervlaktesituatie. Hun invloed zal in deze periode bijzonder sterk zijn. Dit is een tijd waarin vele cycli samenkomen en elkaar beïnvloeden. Deze cycli versnellen het opruimen van duisternis en anomalieën.

Duisternis is de afgelopen 8 miljoen jaar een groot probleem geweest. Dit probleem zal voor eens en altijd worden opgelost.

Wanneer een fysieke poolverschuiving plaatsvindt, zal dit een massale uitsterving van Aardse soorten veroorzaken. Als de draaias van de Aarde plotseling verandert, zal er een zeer sterke middelpuntvliedende kracht zijn, die een enorme tsunami zal veroorzaken. Deze tsunami is het natuurlijke zuiveringsproces. Het zal de Aarde wassen en weer in evenwicht brengen. Zo’n tsunami is vele malen voorgekomen in de menselijke geschiedenis en vele malen in het Atlantis tijdperk. Veel inheemse legenden vertellen over de Grote Vloed. De Grote Vloed is een gedeeltelijke herinnering aan de voorbije Galactische Supergolf

Massa-extinctie vindt eens in de 13.000 jaar plaats. Deze cyclus overlapt met de helft van een galactische cyclus.

Sommige uitstervingen waren zeer ernstig, terwijl andere niet zo erg waren. Op een schaal van 0 tot 10, als een uitstervende gebeurtenis plaatsvindt op een niveau van 8 tot 9, zal de meeste mensheid het niet overleven. Als het niveau 4 of 5 is, zal het grootste deel van de mensheid waarschijnlijk nog in leven zijn.

In feite staan we niet alleen in dit proces. De galactische krachten van het licht zullen alle wezens die willen vertrekken naar hun moederschepen evacueren vóór de poolverschuiving. De Ark van Noach in de Bijbel is eigenlijk het verhaal dat de lichtkrachten de mensheid en de dieren van de oppervlakte naar hun moederschepen evacueerden. Veel inheemse volkeren hebben hun eigen versies van het Noach Ark verhaal.

De oude Egyptische priesters wisten van de Grote Vloed. Het doel van de Archon invasie was om de herinnering aan de grote evacuatie bij de mensheid uit te wissen. Het Adam en Eva verhaal. De geschiedenis van het cataclysme werd vrijgegeven door de CIA. Dit boek introduceerde hoe een fysieke poolverschuiving eruitziet en waarom het gebeurt.

Galactische supergolven zullen een zeer sterke golf van niet-fysieke deeltjes naar het aardoppervlak sturen. Wanneer deze deeltjesgolven de zon raken, zal de zon worden geactiveerd. Deze deeltjesgolven zullen ook het magnetisch veld van de aarde beïnvloeden.

Het magnetisch veld van de aarde bevindt zich in een vroeg stadium van polaire verschuiving. De omkering zal steeds sneller gaan.

We zitten nu in de eerste helft van de magnetische poolverschuiving. Nu hebben we niet alleen één noordpool en één zuidpool, maar meerdere magnetische polen. Dit betekent dat de magnetische poolverschuiving binnenkort zal plaatsvinden.

Nu wordt het hele aardmagnetische veld steeds zwakker. De Carrington gebeurtenis in 1859 heeft het magnetisch veld van de aarde gebombardeerd.  Het aardmagnetisch veld wordt daardoor instabiel. De Carrington gebeurtenis was een teken van een toekomstige magnetische poolverschuiving.

Het aardmagnetisch veld bleef enige tijd stabiel. Na het jaar 2000 begon het aardmagnetisch veld steeds zwakker te worden. In 2025 kan het aardmagnetisch veld tot 0% dalen. Wetenschappers hebben niet kunnen bevestigen wat er in 2025 zal gebeuren. We weten nu dat het magnetisch veld van de aarde al met 25% is afgenomen en dat er nog maar 75% van de oorspronkelijke sterkte over is. Elk jaar zal het aardmagnetisch veld met 1 tot 2% afnemen.

De zon zelf heeft haar eigen cyclus. Dit is een 11-jarige cyclus van zonneactiviteit (Fig.) De zon komt om de 11-12 jaar in haar maximale fase. De vorige maximale fase was in 2012. De volgende is in 2024~2025. Het volgende zonnemaximum zal veel actiever worden, met meer zonnevlekken en zonnestormen. De zonneactiviteit is veel sterker dan voorspeld.

De rode lijn is de door wetenschappers voorspelde curve, maar de werkelijke waarneming is een zwarte curve.

De reden waarom de Zon actiever is dan verwacht, is dat de Zon veel energie ontvangt van de Galactische Centrale Zon.

Een zeer sterke zonnecyclus produceert een zeer sterke zonnevlam. Tijdens een normaal zonnemaximum ligt het niveau van de zonnevlam meestal onder niveau X. Gewoonlijk komt een X10-zonnevlam één of twee keer per 11 tot 12 jaar voor tijdens het zonnemaximum. De kracht van X20-zonnevlammen is nog groter.  X30 zonnevlammen komen eens in de 100 jaar voor. De Carrington gebeurtenis in 1859 was een X30 zonnevlam die ervoor zorgde dat het aardmagnetisch veld begon te verzwakken. Er is een nog sterkere zonnevlam die maar eens in de paar duizend jaar voorkomt.

Als de aarde nu een X10 zonnevlam krijgt, die ongeveer eens per zonnemaximum voorkomt, is er 25% kans dat het aardmagnetisch veld instort. Bij een X20-zonnevlam is er 65% kans dat het aardmagnetisch veld instort.

De X10-zonnevlam zal waarschijnlijk in de komende jaren optreden, en het X20-niveau is ook mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk. Als de zonnevlammen het magnetisch veld van de aarde blijven bombarderen, zal dat veld steeds zwakker worden. Wanneer het magnetisch veld van de aarde erg zwak wordt, zal er iets buitengewoons gebeuren.

De aarde is een bol met vele lagen. Tussen de aardkorst en de aardmantel bevindt zich een laag die bekend staat als de Mohorovičić discontinuïteit. Het is kleverig en plastisch. De oppervlakte zoals wij die kennen blijft aan de Mohorovičić discontinuïteit kleven zolang het magnetisch veld sterk genoeg is.

Als het magnetisch veld van de aarde tot op zekere hoogte verzwakt, zal de Mohorovičić-discontinuïteit vloeibaar worden. De aardkorst zal gaan bewegen en drijven. Alle continenten zullen gaan drijven.

Aangezien de Aarde nog steeds draait, bevat ze een gigantische centrifugale kracht. Wanneer de mantel de korst niet langer kan vasthouden, zal een enorme tsunami het hele aardoppervlak schoonvegen tijdens de fysieke poolverschuiving. Sommige Doomsday Preppers bereiden zich voor op deze potentiële ramp. Als mensen proberen te overleven, moeten ze vluchten en zich verstoppen in hoge bergen. De Cabal heeft bunkers gebouwd om te kunnen overleven. Alle mensen zullen ook deze onvermijdelijke transformatie ondergaan. Mensen die er klaar voor zijn, zullen worden geëvacueerd.

De reguliere media bespreekt deze onderwerpen nog niet. De cabal onderdrukt het bewijs.  De duistere krachten willen niet dat deze onderwerpen openbaar worden. Zodra mensen deze waarheden kennen, zal onze moderne wereld in paniek raken. Mensen zullen in opstand komen en niet meer naar hun werk gaan. De cabal denkt dat de poolverschuiving de gevaarlijkste kennis is. De cabal wil de Aarde blijven controleren, maar heeft geen manier om de magnetische poolverschuiving van de Aarde te controleren.

De lichtkrachten doen hun best om de mensen zoveel mogelijk tijd te geven. Ze willen dat we ons voorbereiden op de komende verschuiving.

Veel mensen willen dat de Event nu plaatsvindt, maar alles moet op het juiste moment gebeuren. De Aarde moet er klaar voor zijn.  We moeten de schade beperken, dus we moeten de duisternis op Aarde zoveel mogelijk verwijderen. De grote verandering moet zo min mogelijk chaotisch verlopen. De lichtkrachten zetten wat remmen in dit proces zodat de duistere krachten niet uit hun dak gaan en deze planeet vernietigen. De lichtkrachten hebben een Dyson bol rond onze zon en een rond de aarde gebouwd. Deze Dyson bol scan regelt de intensiteit van de galactische golven.

De lichtkrachten gebruiken Dyson Spheres om de intensiteit van de zonneactiviteit aan te passen. Als de zonne-energie te snel en te sterk komt, zal de mens gek worden. Als het magnetisch veld van de aarde zwakker wordt, zullen steeds meer mensen gek worden.

Een normaal aardmagnetisch veld kan de menselijke hersenfunctie in stand houden. Als het aardmagnetisch veld instort, kunnen de menselijke hersenen niet goed functioneren.  Mensen zullen agressiever worden. Ze zullen niet in staat zijn logisch na te denken op basis van feiten. Menselijke hersenneuronen moeten ondersteund worden door het aardmagnetisch veld.

Sommige technologiebedrijven hebben geprobeerd het magnetisch veld van de aarde na te bootsen. Ze hebben technologieën ontwikkeld om de menselijke hersenfunctie in stand te houden, en ze hebben enkele positieve resultaten behaald.

Als het aardmagnetisch veld te zwak wordt, zal het menselijk immuunsysteem ook zwak worden. Het menselijk lichaam zal lijden aan vreemde ziekten. Sommige technologiebedrijven vonden vóór 1895 een kamer uit die het aardmagnetisch veld kan nabootsen. Zodra mensen in de kamer gaan, kunnen vreemde ziekten worden genezen.

Als het aardmagnetisch veld omkeert, verandert de evenaar van de aarde van positie. Dit is de evenaar in het tijdperk van Atlantis. Deze Atlantische evenaar liep door Griekenland, Turkije, Parijs, Stonehenge in Engeland en New York in de VS. In Atlantis bouwden de mensen veel tempels langs deze leylijn.

Baalbek lag precies onder de evenaar van de Godin. Er waren veel grote godinnentempels en heilige meren in Baalbek. Die tempels werden 15.000 jaar geleden gebouwd, maar werden vernietigd tijdens de grote overstroming. De Romeinen bouwden de tempel van Jupiter op een oude fundering van een van die godinnentempels. In Baalbek zijn veel ruïnes en overblijfselen van enkele godinnentempels te vinden. Deze Godinnen-evenaar is een belangrijke energielijn op aarde. Deze lijn loopt door Parijs. Na de Event zullen wij godinnentempels bouwen langs deze leylijn, zodat wij ons opnieuw kunnen verbinden met de positieve tijdlijn van het oude Atlantis.

Het eerste deel van dit portaal zal in 2023 worden geactiveerd. Veel kosmische energie zal naar de Aarde komen. Sommige insiders verwachten dat er in deze periode een magnetische poolverschuiving en een tsunami zullen plaatsvinden. Er is echter geen manier om de toekomst van de aarde te voorspellen, omdat die gebonden is aan onze vrije wil, die een dynamische keuze is.  We kunnen de toekomst voorspellen met een voorspellend model, maar we kunnen niet weten wat er precies zal gebeuren.

We kunnen sommige processen omkeren en veranderen, omdat er in de toekomst enige ruimte is voor verandering.

Martin A. Armstrong, een bekend econoom, voorspelt dat de westerse beschaving rond september 2024 zal instorten.

Er zal een zeer krachtige en belangrijke astrologische configuratie zijn rond 2025. Deze astrologische configuratie zal even krachtig zijn als wat we 500 jaar geleden meemaakten tijdens de Renaissance.

De eerste grote astrologische gebeurtenis is dat Pluto in maart 2023 Waterman binnenkomt. Dit zal veel dingen op aarde veranderen. Neptunus komt in 2024-2025 in Ram. Uranus komt in 2025 in Tweelingen. Deze drie buitenplaneten zullen ongeveer tegelijkertijd van astrologisch teken veranderen. Zij zullen samen een prachtig sextiel vormen, een harmonieus aspect in de astrologie. Deze astrologische configuratie zal leiden tot een nieuwe Renaissance.

Deze drie planeten zijn sterk verbonden met de spirituele evolutie van de mensheid. Het komende aspect van deze drie exo-planeten zal een grote positieve invloed hebben op de menselijke spiritualiteit.

Pluto komt na meer dan 200 jaar weer in Waterman.  De laatste keer dat hij in Waterman kwam, veroorzaakte hij de Franse Revolutie. Pluto in Waterman betekent dat we een nieuw hoofdstuk van het Watermantijdperk binnengaan. De energie van Pluto kan het menselijk onderbewustzijn effectief reinigen en alles wat onderdrukt is aan het licht brengen. De cabal gebruikt onderdrukking en leugens om de mensheid te beheersen. Plutoniaanse energie kan die leugens onthullen. Pluto in Waterman heeft al op vele niveaus gewerkt. Het veroorzaakte al instabiliteit in het financiële systeem.

We hebben geleerd dat sommige grote banken niet erg veilig zijn. Pluto in Waterman zal uiteindelijk het financiële systeem doen instorten, omdat het moderne financiële systeem zelf een grote leugen is.

Sinds Pluto op 23 maart Waterman binnenkwam, is het banksysteem veel instabieler geworden. Veel banken zijn zwaar overgekrediteerd. Nadat Pluto Waterman binnenkwam, werd Credit Suisse gefuseerd met UBS. First Republic Bank werd gered. Investeerders van Silicon Valley bank werden ook gered.  De Federal Reserve deed dat door een ongelimiteerde hoeveelheid geld bij te drukken.

De Fed officials zeiden tegen de wereld dat ze deze banken redden om het vertrouwen van de markt te redden. In feite gaven ze een ongelimiteerde hoeveelheid geld.

Nu Pluto Waterman binnengaat, bevindt het financiële systeem zich in het tijdperk van de nulreserves. Alle banken kunnen nu zonder enige reserve werken. Met andere woorden, nu hebben de banken geen cent nodig om geld te lenen aan mensen. Als je lid bent van de cabal, kun je een bank beginnen en onbeperkt geld lenen aan wie je maar wilt. De Fed zal onbeperkt geld lenen aan die banken, zelfs als ze failliet gaan.

Het banksysteem van de Cabal is theoretisch perfect. Maar te veel geld drukken zal leiden tot devaluatie en inflatie. Inflatie zal het vertrouwen van mensen in valuta doen afnemen.

De inflatie zal uiteindelijk leiden tot meer burgerlijke onrust.

Deze inflatie wordt zeer ernstig. De meeste mensen krijgen geen loonsverhoging, terwijl alles steeds duurder wordt. Veel mensen leefden op de armoedegrens. Nu leven ze onder de grens.  Deze situatie zorgt ervoor dat mensen in opstand komen voor hun levensrechten. 

Dit nul-reserve systeem heeft de menselijke samenleving zeer instabiel gemaakt. De situatie resulteert nu in een opstand van kundalini energie. Toen de Fed geld bijdrukte om die banken te redden, dacht ze niet dat de menselijke kundalini energie zou stijgen. Mensen denken dat ze er genoeg van hebben.

Als de zon sterker wordt, wordt de menselijke kundalini energie ook sterker.  Dit zijn de resultaten van Pluto in Waterman. Als Neptunus de Ram binnengaat, die een nieuwe cyclus vertegenwoordigt, zal dat nieuwe spirituele inspiratie en een nieuwe spirituele cyclus brengen.

Wanneer Neptunus de Ram binnengaat, zal hij een sextiel vormen met Pluto, wat een zeer harmonieus aspect is. Het zal een nieuwe spirituele renaissance op gang brengen en ook het Ascentieplan.

Uranus zal in 2024-2025 ook Tweelingen binnengaan. Deze astrologische gebeurtenis zal een revolutie teweegbrengen in de ruimtetechnologie en uiteindelijk leiden tot het Eerste Contact. Wanneer de Plejaden in conjunctie staan met Uranus, zal er een enorme doorbraak zijn in de ruimtetechnologie. Pluto, Neptunus en Uranus zullen samen een grote hemelse driehoek vormen.

Door dit aspect zijn de Plejaden 3-4 jaar geleden zeer actief geworden. Deze astrologische configuraties zullen onze samenleving sterk beïnvloeden.  We zullen een verschuiving zien in het financiële systeem en het spirituele ontwaken van de mens.  Er zijn ook twee asteroïden die het vermelden waard zijn. De ene is Sedna, die de cyclus van de galactische puls vertegenwoordigt. Een andere is Haumea. Deze zal ook in een zeer sterke conjunctie staan met de Plejaden. De Plejaden zullen voor het eerst na de val van Atlantis naar de oppervlakte terugkeren. Vanaf dat moment zullen zij hier blijven.

De conjunctie Uranus – Plejaden kan de communicatie tussen mensen en Pleiadiërs vergroten. Zij die hun privé contactzone al hebben aangelegd, moeten zich in het geheim voorbereiden.

Haumea staat op het punt Schorpioen binnen te gaan. Dit zal ons leiden naar een nieuw Watermantijdperk.

We zullen de komende jaren getuige zijn van vele zeer krachtige astrologische configuraties.

Ik (Cobra) wacht al sinds 2000 op de juiste astrologische tekens. Astrologisch gezien was 2012 echt saai. De volgende waren ook saai. In 2020 gebruikten de duistere krachten de astrologie om de COVID pandemie te verspreiden omdat het hun laatste kans was en ze faalden. Nu steunen de sterren ons en keren zich tegen hen.

De duistere krachten gebruikten de pandemie op alle mogelijke manieren. We zagen veel vreemde dingen, zoals verplichte maskers, lockdowns en andere beperkingen.

2021 was de enige kans voor de Cabal om een quarantaine te creëren binnen de Aarde quarantaine zone. Ze voelden dat de Aardse quarantainezone niet meer veilig was, dus probeerden ze er een quarantaine binnen te creëren.

De duistere krachten probeerden de energie van Pluto in Waterman te gebruiken en het financiële systeem te laten instorten. Als zij daarin waren geslaagd, zouden de lichtkrachten een nieuw financieel systeem invoeren. Nu is de tijd gekomen om de dingen recht te zetten.

Wanneer deze planeten vaker in conjunctie staan, zal de ascentie-energie toenemen.  De situaties in de wereld zullen sneller verschuiven dan we tot nu toe wisten.

Hier is de cyclus van Sirius. Sirius B draait om Sirius A. Rond 2025 zal Sirius B het verst verwijderd zijn van Sirius A. Deze cyclus duurt ongeveer 50 jaar, die begon in 1975 en eindigt in 2025. Tijdens deze cyclus van 50 jaar moet al het duister worden verwijderd.

Het Sirius sterrensysteem heeft een zeer sterke verbinding met de Galactische Centrale Zon. Het wordt beschermd door een hoogontwikkeld ras. Tijdens de Archon-invasie van 1996 was het de enige veilige, onaangetaste sector in onze Melkweg. Sinds 1996 hebben de Lichtkrachten het Sirius portaal gebruikt om dit gebied te bevrijden. De Lichtkrachten gebruiken Sirius ook om krachtige energie van de Galactische Centrale Zon door te geven. Daarom moeten wij een wereldwijd cintamani-raster van Licht op de Aarde bouwen, omdat het kan helpen om krachtige energie van Sirius soepel door te geven.

Ik zal het principe van de quarantainezone van de Aarde uitleggen, zodat jullie beter begrijpen hoe je deze matrix kunt doorbreken. Tijdens de laatste galactische supergolf 25.000-26.000 jaar geleden; 26.000 jaar geleden om precies te zijn, besloten de duistere krachten al hun aandacht te richten op deze kleine planeet.   De eerste reden is dat de Aarde zich op een heel bijzondere locatie bevindt, heel dicht bij een belangrijke sterrenpoort.

De Aarde zelf is een zeer mooie, bewoonbare planeet. Het heeft een gematigd klimaat, genoeg atmosfeer en genoeg land voor planten en dieren om te groeien.  De jaarlijkse jaarcyclus is niet te lang, niet te kort.  De omlooptijd is goed. De aarde heeft geen 100 jaar nodig om rond de zon te draaien. Haar dag-/nachtcyclus is ook zeer geschikt voor de evolutie en groei van intelligente wezens.

De Aarde kan worden beschouwd als een groot landgoed in deze Melkweg. De duistere krachten, de reptielachtigen en de Chimera, vallen de Aarde binnen om haar voor zichzelf te beheersen. Om te voorkomen dat de lichtkrachten de Aarde bevrijden, hebben de duistere krachten de mensen als gijzelaars genomen.

We kunnen een heel klein beetje vrijheid krijgen. Mensen denken dat we hier vrij zijn om te doen wat we willen, maar dit idee stortte in tijdens de COVID-pandemie. De duistere krachten hebben geavanceerde technologie ontwikkeld die de bevrijding van de Aarde belemmert.

Het blauwe energieraster rond de Aarde is een elektromagnetisch hek. Het voorkomt dat het Licht de Aarde binnendringt. Sommige chimera plasma spinnen zijn wel honderden kilometers groot.

Vacuümtoestand betekent niet dat er niets is. Het is niet leeg. Er zijn nog fluctuaties op kwantumniveau. Dit gebeurt op subatomair niveau, wat overeenkomt met de grootte van de constante van Planck. Deze kwantumfluctuatie is eigenlijk een snijpunt van golffuncties.  Door ons bewustzijn op het kwantumveld te richten, zullen subkwantumdeeltjes zich in onze werkelijkheid gaan manifesteren.

Deze kwantumfluctuaties zullen ook voorkomen dat meer Licht onze wereld binnenkomt. Terug in Orion hebben de Duistere Krachten een geavanceerde technologie ontwikkeld die kwantumbellen kan verzamelen en concentreren. Zij gebruikten portalen om deze enorme kwantumbellen naar de Aarde te transporteren. Zij stuurden een groot aantal kwantumanomalieën naar de Aarde van 1996 tot 1999 via een portaal. Zij verspreidden veel anomalieën rond de Aarde om te voorkomen dat meer lichte en positieve ruimteschepen de Aarde zouden binnenkomen.

De geavanceerde positieve ET-rassen gebruiken de hyperruimte om hun ruimteschepen te navigeren. Hun schepen zijn veilig in de hyperruimte, maar zodra zij zich in de normale ruimte-tijd manifesteren, is het misschien niet veilig voor hen om dicht bij de Aarde te komen. Zij zouden kunnen worden aangevallen door de duistere krachten. Er zijn gevallen geweest waarin Pleiadische schepen zijn neergeschoten en de Pleiadische bemanningsleden als gijzelaars zijn meegenomen.

Kwantumschuimanomalieën veroorzaken grote vluchtproblemen voor sterrenrassen. Hun schepen kunnen storingen ondervinden, die opzettelijk of willekeurig kunnen zijn. Roswell incident is in feite een sterrenschip dat neerstortte door kwantumschuim anomalieën.

Quantum fluctuatie resonator is een nulpunt energie portaal dat kan helpen bij het opruimen van quantum anomalieën. Zijn torusveld kan de omringende kwantumruimte filteren.

De donkere kracht verzamelt kwantumanomalieën uit het hele universum met enorme kwantumkamers en projecteert die anomalieën vervolgens rond de Aarde. Het ruimte-tijd continuüm rond de Aarde is erg vervormd en vreemd. Voor ons ziet alles er normaal uit, maar als je de dingen ziet vanuit de energetische vlakken, zul je merken dat de wereld echt vreemd is. Wanneer je die kwantumanomalieën voelt, zul je weten dat de ruimte-tijd rond de Aarde niet normaal is en vervormd.

Dit is een Calabi-Yau-manifold.  Zo ziet het ruimte-tijd continuüm eruit in de 11e dimensie. Het is een torus met een centraal punt. Zo zou het universum eruit moeten zien. Met meer kwantumanomalieën zal deze torus meer vervormd zijn. Dit is nog niet perfect, maar voorlopig is het al mooi.

Subkwantum anomalie is niet iets wat we kunnen detecteren met moderne fysica, omdat het kleiner is dan de constante van Planck. We kunnen alleen het effect ervan op het fysieke vlak waarnemen. Deze onzichtbare kracht interfereert en vervormt het ruimte-tijd continuüm

Subkwantum anomalie komt voort uit de laatste kosmische cyclus. Occultisten noemen deze mysterieuze kracht “de Lurker.” Het is een bewust wezen dat de voorkeur geeft aan chaos. De lichtkrachten gebruiken hun technologie om de Lurker te verwijderen en ze boeken enige vooruitgang.

Elk zwart gat creëert vervorming in de ruimte-tijd. Als de ruimte-tijd in een zwart gat valt, houdt het op te bestaan en wordt het uit het universum verwijderd. Wanneer een dicht en massief object op ruimtetijd valt en een kritische massa bereikt, creëert het een event horizon.

Informatie stroomt vrij in een normale ruimtetijd. Hawkingstraling is slechts één manier waarop informatie uit een zwart gat kan ontsnappen. Het betekent dat sommige deeltjes op kwantumniveau een manier kunnen vinden om aan het zwarte gat te ontsnappen.

Dit is de vergelijking voor de verdamping van een zwart gat.

Stel dat ik een zwart gat in mijn hand heb, dan heeft het ongeveer hetzelfde gewicht als de aarde. Het zou honderden miljarden jaren duren voordat een zwart gat ter grootte van een handpalm verdampt. In principe zal het niet verdampen tot de volgende kosmische cyclus. Als het een kilometers breed zwart gat is, is het waarschijnlijk net zo zwaar als de zon. Het zal triljoenen jaren duren om te verdampen. Maar als we kwantummechanica toepassen op zwarte gaten, is het een heel ander verhaal. Op kwantumniveau duurt het niet lang voordat zwarte gaten verdampen.

De moderne kwantummechanica weet niet dat de fysieke wereld niet de enige dimensie in het universum is. Informatie kan uit een zwart gat ontsnappen op energieniveau. Tachyonen kunnen sneller reizen dan de lichtsnelheid. Wanneer tachyonen in een zwart gat worden gegooid, kan het nog steeds ontsnappen naar de andere kant van het zwarte gat. Dus zwarte gaten zijn geen probleem voor tachyonen. Ze kunnen een zwart gat binnendringen alsof er niets in hun weg staat.

De lichtkrachten hebben een zeer geavanceerde kwantumkanon-technologie uitgevonden: Mjölnir. Het is meer een kwantumstraalprojector dan een kanon. Mjölnir stuurt een energiestraal naar het kwantumveld en desintegreert dan zwarte gaten op subatomair niveau. Met andere woorden, zwarte gaten zullen sneller verdampen.

De donkere krachten dachten dat deze zwarte gaten niet eens in tientallen miljarden jaren zullen verdwijnen, maar ze hadden het mis. Nu zijn zwarte gaten geen probleem voor de Lichtkrachten, en we zullen in de nabije toekomst veel interessante ontwikkelingen zien.

Als de zwarte gaten volledig verdampt zijn, zullen ook tunnels van Set uiteenvallen. Een tunnel van Set is een wormgat tussen twee zwarte gaten. De duistere krachten gebruiken deze wormgatverbinding om slechte dingen te doen.

Als zwarte gaten verdampen, zullen Tunnels van Set onmiddellijk verdwijnen. Als Tunnels van Set verdwijnen, kunnen Tunnels van Licht worden geopend. Zodra alle subatomaire deeltjes met elkaar verbonden zijn, zal een enorme hoeveelheid Licht uit hoogdimensionale vlakken de Aarde binnenkomen.

Als alle subatomaire deeltjes in het hele universum met elkaar beginnen te communiceren, kan de kosmische evolutie enorm versnellen.

Het zwarte gat zelf is geen probleem meer en zal op een dag worden opgeruimd.  Kwantum- en subkwantumanomalieën zijn problematischer. De donkere krachten hebben miljoenen jaren lang kwantum- en subkwantumanomalieën gecreëerd. Sommige van die anomalieën zijn overblijfselen van de vorige kosmische cyclus.

We moeten alle anomalieën in een paar jaar opruimen. We moeten deze taak volbrengen voordat de galactische supergolf de aarde bereikt, dus we hebben niet veel tijd meer. De lichtkrachten moeten het schoonmaakproces versnellen, dus de dingen zullen zeer intens worden. Alle duister moet worden verwijderd. Deze anomalieën beïnvloeden het menselijk gedrag. U voelt misschien dat het menselijk gedrag de laatste maanden vreemd is geworden.

Wanneer al het duister is verwijderd, zullen de lichtkrachten Dyson-sferen rond de Aarde en de Zon sluiten. De energie zal dan soepeler naar de Aarde stromen. Subatomaire deeltjes van de Zon zullen gemakkelijker de oppervlaktewereld van de Aarde binnendringen. We hebben niet veel tijd meer en we kunnen niet langer wachten.

Als de Lichtkrachten zwarte gaten verwijderen, zal de kwantumveldvervorming steeds minder worden. Toplet bommen kunnen gemakkelijker verwijderd worden.

In Orion bouwden de Duistere Krachten een enorme deeltjesversnellerring rond het hele Rigel-zonnestelsel. Die ring was een honderden miljarden kilometers lange deeltjes-botser. Het kan enorme energie opslaan. Wanneer twee atoomkernen worden versneld en gedwongen met elkaar in botsing komen, ontstaat een zeer groot aantal top quark deeltjes. Wanneer de top quark deeltjes zich verzamelen en een klomp vormen. Als dit toplet cluster het kritieke punt bereikt, zal het andere deeltjes en atomen om zich heen absorberen.  De klomp wordt dan steeds groter en gevaarlijker.

Theoretisch kan een enkele top-quark klomp het universum opslokken; gelukkig hebben de Lichtkrachten genoeg controle over het kwantumveld. Zij kunnen deze kettingreactie stoppen. Het probleem is dat er te veel anomalieën rond de oppervlakte zijn, zodat deze kettingreactie niet onmiddellijk kan worden gestopt. Een kleine top quark klomp kan de hele Aarde opslokken. Uiteindelijk zal de hele Aarde een samengeperste top quark polymeer worden die ongeveer 100 meter in diameter is. Deze bom is veel gevaarlijker dan kernbommen.

Gelukkig kunnen de lichtkrachten deze situatie geleidelijk beheersen. Zij brengen zwarte gaten en toplakbommen goed onder controle.  Zodra ze het kwantumveld volledig onder controle hebben, zullen alle zwarte gaten en topletbommen volledig verdwijnen. De dreiging voor het hele universum en de Aarde zal voorgoed geneutraliseerd zijn. Dit zal een enorme overwinning zijn voor de Lichtkrachten.

Groen b: bottom quark/ Groot blauw t: top quark

Wit u: Up quark / Groen d: down quark -beiden zijn zeer klein en licht

Blauw c: charmequark / Groen s: vreemd quark

Hoe zwaarder een quark is, hoe meer energie erin zit. Het topquark heeft de meeste energie van alle soorten quarks, vandaar dat topletbommen zeer, zeer gevaarlijk zijn.  Sommige sterren kunnen vreemde quarks vormen. Deeltjesversnellers zijn de enige manier om topquarks te produceren. De mensheid weet niet veel over dit soort deeltjeswapens. De meeste mensen denken dat atoombommen de krachtigste wapens zijn, omdat ze weten van kernexplosies.

De Duistere Strijdkrachten lieten expres atoombommen ontploffen op Hiroshima en Nagasaki. Ze deden dit zodat de mensen er bang voor zouden zijn.

Sinds er in 1945 twee atoombommen ontploften, is de mensheid bang voor de kracht van kernwapens. In feite waren beide kernexplosies ook een psychologisch experiment tegen de mensheid.

De mensheid is niet bang voor topletbommen, omdat niemand die kracht ooit persoonlijk heeft ervaren. Sommige wezens van de Andromeda Melkweg werden blootgesteld aan een toplet bom explosie, en zij muteerden later in de chimaera.

Nu kunnen de lichtkrachten deze bommen voor eens en altijd ontmantelen. Zodra ze alle topletbommen en zwarte gaten hebben verwijderd, zullen ze beginnen met het verwijderen van de basisstructuur van de quarantainezone van de Aarde.

Vervolgens gaan we het hebben over de basisstructuur van de quarantainezone van de Aarde en het is iets dat verband houdt met de scalaire matrix. (zie de afbeelding hierboven) De scalaire matrix is een kunstmatig raster rond de Aarde, gemaakt van elektromagnetische staande golven.  De elektromagnetische staande golven zijn ingedeeld in verschillende soorten frequenties die elkaar overlappen.

Deze verschillende soorten frequentiegolven hebben verschillende effecten op mensen, zoals angst, schuldgevoel, disharmonie en sommige ervan veroorzaken onderdrukking van kundalini energie, schuldgevoel en negatieve emoties.

Kijk eens naar dit plaatje, het is het patroon van positieve staande golven en zo hoort een lichtrooster eruit te zien. In het middelste deel is het lichtrooster van de cintamani steen te zien. Wanneer je een cintamani steen begraaft, zal het een energievortex creëren zoals je in het midden kunt zien.

Duistere krachten hebben een groot aantal elektromagnetische golven met verschillende frequenties opgebouwd en die golven hebben verschillende effecten op mensen.  De kunstmatige Scalar Matrix werd naar de Aarde gebracht in het Atlantis tijdperk.

Deze elektromagnetische frequentie kan ook de menselijke aura beïnvloeden. De oorspronkelijke aura van ieder mens (figuur) is een regenboogcirkel. De duistere krachten hebben elektromagnetische afrasteringen in de menselijke aura geïmplanteerd. Zij hebben kunstmatige staande golven gebruikt om misvattingen en valse ideeën in de menselijke geest te projecteren. Zij creëren een aantal valse emoties die niet bij hun slachtoffers horen.

Deze elektromagnetische frequenties blokkeren de etherische energiestroom. Ze vormen ook etherische sjablonen voor menselijke ziekten. Er zijn drie implantaten in het menselijk lichaam, twee in de frontale kwab boven de ogen en één boven de navel.  De twee hersenimplantaten beïnvloeden het normale denken van de mens.

Het implantaat boven de navel blokkeert de Kundalini energiestroom.  Het kan ook de menselijke seksuele energie onderdrukken en een scheiding tussen seks en liefde veroorzaken.

Implantaten bij vrouwen blokkeren seksuele energie om naar boven te gaan. Implantaten bij mannen blokkeren liefdesenergie om naar beneden te gaan.  Dit navelimplantaat leidt tot verschillende conflicten in de menselijke samenleving.

Dit diagram is het scheppingspatroon. De onderste laag bestaat uit de fysieke vormen zoals wij die kennen: vast, vloeibaar en gas.

Vast is de dichtste en hardste vorm van materie. Vloeibaar betekent dat atomen zich vrijer kunnen bewegen. Gas betekent dat atomen vrijer kunnen bewegen omdat er meer energie in zit.

Als je meer energie op gas zet, krijg je geïoniseerd gas, ook wel plasma genoemd. Pas je meer energie toe op het plasma, dan krijg je etherische materie. Het etherische vlak is verdeeld in vier energieniveaus. Als we het hebben over chakra’s en meridiaanstelsels, bevinden die zich op het niveau van het etherische vlak. De Chinese geneeskunde gebruikt acupunctuur en andere methoden om rechtstreeks in te werken op de menselijke chakra’s en meridianen. Tachyonen lijken sterk op de principes van de Chinese geneeskunde. De duistere krachten hebben veel experimenten gedaan op het plasmavlak, en ze hebben veel gevaarlijke plasmatechnologieën uitgevonden.

De afgelopen jaren hebben de Lichtkrachten veel gevaarlijke plasmawapens verwijderd. De meeste plasma-anomalieën zijn verwijderd. Veel rode en oranje orbs waren van de duistere krachten.

Als je meer energie op etherische materie toepast, krijg je astrale materie, ook bekend als emotionele materie. Het emotionele vlak heeft zeven lagen die verbonden zijn met zeven emoties.

De eerste sublaag van de emotionele laag is zeer dicht. Hier liggen onze onderbewuste emoties en gedachten opgeslagen. De tweede is depressie. De derde is angst. De vierde is verdriet. De vijfde is schuld. De zesde is trauma gerelateerde emoties. De zevende is vreugde.

De reptielachtigen controleren de onderste vier lagen van het emotionele vlak. Wanneer een meer geëvolueerd mens sterft, zal zijn/haar ziel gewoonlijk naar de bovenste lagen van het emotionele vlak gaan. Nadat de quarantaine is opgeheven, zullen engelen naar de bovenste emotionele lagen verhuizen.

Het lagere mentale vlak vertegenwoordigt koppige gedachten. Hoe hoger de laag, hoe flexibeler een gedachte zal zijn. De bovenste drie lagen van het mentale vlak worden ook wel het causale vlak genoemd. Voorbij het mentale vlak is er een wereld van licht en liefde.

Als je mediteert, is het mogelijk je te verbinden met de hogere dimensies en je hogere zelf.

2023 is het jaar van de Terugkeer van de Geest. De Terugkeer van de Geest betekent dat de energie van de vijfde en zevende dimensie de lagere dimensies begint binnen te dringen. Het Licht zal het mentale, emotionele, etherische en fysieke vlak binnengaan. Deze hogere dimensionale energieën zullen de Aarde helpen voorbereiden op het Ascentieplan. Dit proces begon deze februari op het mentale vlak van de Aarde, toen de Lichtkrachten de Heren van Karma uit hun bolwerk in het mentale vlak verdreven. De afgelopen 25.000 jaar hebben de heren van Karma het mentale vlak van de Aarde bezet, en de quarantainezone van de Aarde gecontroleerd.

Lords of Karma controleren en hebben toegang tot alle Akasha-informatie in de quarantainezone van de Aarde. Zij manipuleren in het geheim de menselijke geschiedenis al 25.000 jaar.

Zij beheersen de energie- en informatiestromen op Aarde. Deze situatie werd deze februari omgekeerd. De lichtkrachten openden een scheur, zodat er nu meer licht de oppervlaktewereld kan binnenkomen. Sommige Lords of Karma werden gevangengenomen en vervolgens naar de Galactische Centrale Zon gestuurd voor desintegratie. De rest van hen vlucht naar lagere niveaus; sommigen ontsnapten zelfs naar het fysieke vlak. De bovenste lagen van het mentale vlak zijn gezuiverd – ze zijn nu vrij van duistere krachten.

Spiritueel ontwikkelde mensen kunnen voelen dat er geen duisternis meer is in de hogere energievlakken. Zij kunnen ook voelen dat het nu gemakkelijker is om zich tijdens meditatie met hun causale lichamen te verbinden. De lichtkrachten hebben de meeste duisternis in de onderste lagen van het mentale vlak en de bovenste lagen van het emotionele vlak opgeruimd. De lichtkrachten proberen de duisternis in het lagere emotionele vlak op te ruimen. Het grootste probleem bestaat op het etherische en fysieke vlak. De etherische matrix is nog intact.

De oppervlaktewereld is al 25.000 jaar vrijwel onveranderd. Het fysieke vlak is de laatste plaats die gezuiverd moet worden. De lichtkrachten gebruiken Mjolnir om al deze dimensies zo snel mogelijk te zuiveren. Sommige overgegane zielen beginnen veranderingen te voelen. De geestelijke werelden hebben al zeer drastische veranderingen ondergaan. Het fysieke vlak is nog niet volledig getransformeerd. De lichtkrachten moeten de etherische matrix verwijderen alvorens het fysieke vlak te zuiveren.

Nu is het hoofddoel van de duistere krachten het blokkeren van de lichtstroom in de etherische lichamen van de mensen. Zij onderdrukken de energiestroom rond de menselijke navel. Zij blokkeren de menselijke kundalini energie en onderdrukken de menselijke emoties. Wanneer mensen zich bewust kunnen worden van hun emoties, kunnen ze vrij zijn en weer denken.

Als mensen hun emoties onderdrukken, worden die emoties rond het implantaat gelegd. De energiestroom wordt geblokkeerd en het wordt steeds moeilijker om er doorheen te breken.

Mobiele telefoons zijn een controlemethode geworden. De meeste mensen zijn verslaafd geraakt aan mobiele telefoons. Ze zijn emotieloze robots geworden die naar hun mobieltjes blijven staren. Alle geestelijke programmeringen die mensen via hun mobieltjes ontvangen, kunnen de energiestroom in de menselijke etherische lichamen blokkeren. Door dit controlenetwerk kunnen energieparasieten het menselijk lichaam binnensluipen.

Dit etherische controle energienetwerk wordt bediend door een kunstmatige intelligentie. Deze kunstmatige intelligentie bestaat al 26.000 jaar. Het is enerzijds zeer intelligent en anderzijds ook zeer dom. Het kan niet slimmer zijn dan zijn schepper. Het werd gecreëerd in het oude Atlantis en kreeg een upgrade in 1996. Het kan menselijke reacties leren. Dit etherische matrixnetwerk stuurt geprogrammeerde pulssignalen naar het menselijke etherische lichaam.  De puls wordt dan geïmplanteerd in de menselijke aura, en dan kan het detecteren hoe het menselijk lichaam reageert.

Mobiele telefoons zijn aurabewakingsapparaten. Al gebruikt mobiele telefoons om de energiestroom van de menselijke aura te detecteren. Chimera groep heeft een mainframe computer in DARPA. Deze computer slaat alle emotionele reacties van mobiele telefoongebruikers op.

Deze computer kan een emotiemodel maken om menselijk gedrag te voorspellen. Het kan de menselijke vrije wil niet beïnvloeden, maar wel de menselijke onbewuste reacties. Zijn programma’s kunnen de energiestroom in menselijke etherische lichamen blokkeren. Het kan scheiding veroorzaken tussen seks- en liefdesenergie. Als mannelijke en vrouwelijke polariteit correct samengaan, kunnen ze een zeer krachtige energie creëren.

De Chimera groep heeft tweelingzielen gescheiden sinds de tijd van Atlantis. De scheiding van tweelingzielen is de basis van de Aardse quarantainezone. De Chimera bewaakt het reïncarnatieproces van alle mensen. Het verbreken van tweelingzielen lijkt hen niet genoeg. Ze moeten de relatie tussen mannen en vrouwen volledig vernietigen om de volledige controle te behouden. Daarom creëerden ze een homoseksuele programmering. Ik heb het niet over aangeboren homoseksualiteit. Het is normaal om homoseksueel geboren te worden. De echte kwestie is dat mensen opzettelijk tot homoseksueel worden geprogrammeerd.

Deze homoseksuele programmering is bedoeld om mannelijke en vrouwelijke polariteiten te vernietigen. Wanneer mannelijke en vrouwelijke energieën goed gecombineerd worden, kunnen zij een krachtige energiekolk creëren die de matrix en de Sluier kan kraken. Dus werken de duistere krachten heel hard om dit te voorkomen.

Transgender programmering is ontworpen om de juiste combinatie van mannelijke en vrouwelijke polariteiten te onderdrukken. De duistere krachten bevorderen andere vreemde genderconcepten om de juiste stroom van mannelijke en vrouwelijke polariteitsenergie te vernietigen.

De duistere krachten willen de verbinding van de mensheid met de Bron verder blokkeren door spiritualiteit te vervangen door technologie. Zij willen van technologie de nieuwe God voor de mensheid maken. Zij willen AI gebruiken om het Ascentieplan te vervangen. Ze willen niet dat mensen onsterfelijkheid bereiken, dus moedigen ze mensen aan om bewustzijn te uploaden naar machines. Geen van hun plannen zal gebeuren. Zodra de matrix uiteenvalt, zullen al die plannen in duigen vallen.

Lichtwerkers liggen de laatste tijd zwaar onder vuur. Velen van hen werden ernstig aangevallen op 1 april, dus moesten de Lichtkrachten een snelle tegenaanval doen. De Lichtkrachten slaagden erin een storing te creëren in de mainframe computer van de duistere krachten. Op 2 april hebben de Lichtkrachten met succes een deel van het mainframe programma gekraakt. Sommige glitches begonnen te verschijnen in het etherische controle netwerk. Dit is de eerste keer dat dit ooit is gebeurd.

De lichtkrachten komen dichter bij de zeer grote mainframe computer van de duistere kracht. Zodra deze grote mainframe computer is gekraakt, zullen we scènes kunnen zien zoals in de film Matrix – een nieuwe dageraad van de nieuwe wereld.

Sommige New Age gemeenschappen hebben gezegd dat de Aarde op het punt staat op te stijgen van de derde naar de vijfde dimensie. In feite is de Aarde het brandpunt van de voortdurende kwantumtransformatie in het universum.

De oude wereld heeft zijn eigen fysieke wetten, maar de nieuwe wereld heeft ook zijn set fysieke wetten. De derde dimensie vertegenwoordigt de fysieke wetten van de oude wereld, en de vijfde dimensie vertegenwoordigt die van de nieuwe wereld. Deze faseovergang zal de wereld zoals wij die kennen ingrijpend veranderen. Niemand kan zich voorbereiden op zo’n grote verandering omdat niemand precies weet wat voor soort verandering er zal plaatsvinden. De verandering zal komen met een ongekende intensiteit.

In het verleden duurde het miljarden of tientallen miljarden jaren voordat een grote verandering plaatsvond, maar nu duurt het slechts enkele decennia of jaren voordat een grote verandering plaatsvindt. De snelheid van verandering neemt nu toe, wat betekent dat we van een enkele singulariteit naar een compressiedoorbraak gaan.  Als we de geschiedenis van de mens nagaan wanneer deze de singulariteit binnengaat, zullen we zien dat het allemaal samenvalt met de stap van de singulariteit en de Compressiedoorbraak.

Dit is het modeldiagram van de faseovergang (figuur)

We zitten in de fase waarin de bel stijgt. Die X bovenaan het diagram is het punt waarop de gebeurtenis plaatsvindt.  Onze oppervlakte wereld is een thermodynamisch systeem. De lichtkrachten voegen steeds meer warmte toe aan dit systeem, dus is er steeds meer energie in dit systeem.

Hoe dichter we bij de faseovergang komen, hoe meer veranderingen we zullen zien.  We komen heel dicht bij de overgang, dus het huidige moment is ook het moeilijkst. Omdat we er zoveel energie in hebben gestoken zonder de verandering te zien die had moeten plaatsvinden, is er veel druk binnen het systeem. Nu is de stilte voor de storm. We beleven de stilte voor de definitieve doorbraak. De lichtkrachten oefenen meer druk uit op de quarantainezone van de Aarde, die op een dag zal desintegreren.

Bij de doorbraak zal de druk in één keer wegvallen. Als wij de doorbraak soepeler en sneller willen laten verlopen, moeten wij helpen de matrix te doorbreken.

Visualisatie van de Event:

Zoek een stuk papier en schrijf op hoe het zal zijn op de dag van de Event. Je kunt opschrijven op welke datum het gebeurt. Je kunt het opschrijven in de vorm van een nieuwsbericht. Stel je voor dat vandaag de eerste dag van de Event is. Schrijf op hoe je deze dag doorbrengt.

Het doel van deze activiteit is om de best mogelijke scènes te blijven visualiseren. De tijdlijn zelf is flexibel. Als we de best mogelijke scènes blijven visualiseren, zal op een dag het beste gebeuren. U kunt vanaf nu beginnen met het visualiseren van het beste Event scenario. U kunt beginnen na te denken over de beste situatie voordat de Event echt plaatsvindt. Dat kan de kans vergroten dat het beste scenario gebeurt. Je kunt een korte meditatie oefenen wanneer jij en je geliefden de toestand hebben op de eerste dag van de Event. 

De Resistance Movement bereidt een grote doorbraak voor op het gebied van AI. Sommige AI tools in de oppervlakte wereld zijn zeer gevaarlijk, zoals ChatGPT. ChatGPT verzamelt in het geheim jouw gegevens. Mensen denken dat deze AI chatbot erg handig is, het steelt informatie van iedereen.

De Resistance promoot hun AI, die op het moment van de Event aan de oppervlaktebevolking zal worden geïntroduceerd.  Deze AI zal het internet overnemen na de Event.

Het zal ook beginnen met het verspreiden van juiste informatie op het internet. Lichtkrachten zullen deze AI dan kunnen gebruiken om juist nieuws te brengen. Niemand aan de oppervlakte kan deze AI weerstaan. De Resistance zal het op het juiste moment onthullen.

Docent:Cobra

Tolk: Patrick Shih

Stenograaf:傳奇、驊原

corrector:Cobra、Patrick Shih、傳奇

Copywright C© 2023 International Golden Age Group. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd. Elk individu of groep die deze nota wil verspreiden moet de originele inhoud en de originele website-link in hun artikelen en berichten behouden. Overtreders zullen worden geconfronteerd met verdere juridische stappen.

Wanneer u deze nota deelt, moet u de originele inhoud uploaden en de originele website l behouden.

DAG 2: 9 april

We gaan het hebben over de komende planetaire transformatie vanuit het fysieke perspectief. Er zijn vele versies van de Planetaire Reset. De eerste en positieve versie verscheen in 2012, toen de alternatieve media de informatie publiceerden. Toen de duistere krachten ervan wisten, creëerden ze hun versie van Planetaire Reset.

In 2020 kondigde het World Economic Forum een negatieve versie van de Reset aan.  Nu zijn er twee tijdlijnen die met elkaar concurreren. Natuurlijk zal de positieve tijdlijn uiteindelijk winnen, maar we zullen veel dingen zien in de geopolitiek en de wereldfinanciën voordat de uiteindelijke overwinning komt. Naarmate we dichter bij de definitieve doorbraak komen, zal de kloof tussen goed en slecht steeds extremer worden.

De oude maatschappij is saai. Deze maatschappij is opgezet door de duistere krachten in de tijd van Atlantis. Zij gebruikten vele lagen van programmering, zoals mainstream media, implantaten, fysieke/mentale trauma’s, anomalieën, zwarte gaten, en diverse controlemiddelen. Maar het basismechanisme is hetzelfde.

Of je nu in Egypte, Taiwan of de Verenigde Staten woont, je bent onderworpen aan een soortgelijke programmering. De basisprogrammering is al honderden jaren hetzelfde.  Dit sociale controlesysteem is vrij stabiel. Menselijke lichaamscellen kunnen herinneringen uit vorige levens opslaan, dus die controleprogramma’s worden het ene leven na het andere opgebouwd. Deze controle gaat al 26.000 jaar door.

Er is een betere en prachtigere werkelijkheid die is onderdrukt. Nu er steeds meer kosmische energie de Aarde binnenkomt, worden deze lagen van controleprogrammering blootgelegd.  Ze worden steeds duidelijker en zichtbaarder. De COVID-pandemie van de afgelopen jaren heeft veel mensen in staat gesteld de controleprogrammering door de duistere krachten te zien. Mensen beginnen te voelen dat de wereld niet helemaal klopt.

Vóór de pandemie wisten veel mensen niet dat er onder de tafel iets gaande was.  Na de pandemie werden veel controlemechanismen van de duistere krachten blootgelegd.  Deze onthullingen zorgen voor betere omstandigheden voor de Event.

Als de lichtkrachten de donkere controleprogramma’s laag voor laag verwijderen, wordt de matrixstructuur instabiel. Deze maatschappij wordt steeds minder stabiel. Aanvankelijk verloopt alles normaal. Banken gaan normaal open. Logistiek en transport gaan goed. Als de lichtkrachten lagen van controleprogramma’s beginnen te verwijderen, beginnen mensen de anomalieën in dit sociale systeem te zien. Als er een crisis ontstaat, moet het systeem extra bescherming toevoegen om te kunnen blijven werken. Het systeem gaat terug naar zijn normale staat. 

Op een dag zal het systeem zijn beschermingsmechanismen opgebruiken.  Zodra alle back-ups zijn opgebruikt, zal het systeem plotseling instorten en nooit meer herstellen. We hebben de ineenstorting van het sociale systeem nog niet bereikt, maar we staan op het punt de ineenstorting te zien. De tekenen van ineenstorting worden steeds duidelijker.

We zien twee tijdlijnen met elkaar wedijveren. Natuurlijk willen de lichtkrachten de Event in gang zetten. Zij zullen profiteren van de ineenstorting en de Aarde helpen zich aan te sluiten bij de galactische samenleving. De duistere krachten hebben de afgelopen jaren geleerd dat het systeem onvermijdelijk ooit zal instorten.

Toen de Beta tijdlijn in augustus 2019 instortte, ging dit sociale systeem het point of no return in. Op dat moment was bekend dat het sociale systeem zou instorten en dat er niets gedaan kan worden om het te herstellen. Eén aspect van de ineenstorting is het financiële systeem. Jezuïeten wisten al dat het oude banksysteem zou instorten.

De zwarte adel achter de jezuïeten wist dat het financiële systeem zeker zou instorten, dus lanceerden ze de COVID pandemie. Ze hoopten dat de pandemie het oude financiële systeem nog een tijdje in stand kon houden.

Je herinnert je misschien dat het financiële systeem niet zo stabiel werd in de eerste maanden van de pandemie. Je kon zien dat het wereldsysteem niet zo stabiel is. Nu de pandemie bijna voorbij is, werd het financiële systeem vorige maand plotseling weer instabiel. De duistere krachten hebben alle buffers opgebruikt. Er is nu geen buffer meer in het sociale systeem.

Hoewel de duistere krachten nog een paar manieren hebben om het systeem normaal te laten functioneren, hebben ze niet veel kaarten meer over. Wat er ook gebeurt, dit sociale systeem zal op een dag instorten.

De lichtkrachten hopen nog steeds dat het sociale systeem op een stabiele en veilige manier zal instorten, zodat er geen logistieke instorting of voedselcrisis zal zijn. We willen gewoon het oude systeem hervormen, in plaats van het volledig te vernietigen. Water, elektriciteit, voedselvoorziening en transport moeten normaal blijven functioneren. We moeten de oude manier van denken en doen veranderen. De belangrijkste verandering is de hervorming van het banksysteem, want dat is de kern van het oude systeem. Een ander belangrijk ding is dat mensen bewust hun eigen programmering moeten verwijderen en die oude ideeën uitwissen.

De meeste mensen geloven dat ze gelijk hebben, dus er is geen manier om ze te dwingen een financiële reset te accepteren. Wanneer de reset echt plaatsvindt, zullen mensen een korte periode van chaos en instabiliteit ervaren. Mensen raken meestal in paniek als iets waarin ze geloven instort. Ze moeten alle angsten in hun hoofd wegnemen. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren, maar de twee tijdlijnen concurreren met elkaar en er zal van alles gebeuren.

De sociale druk komt van twee kanten. De eerste is inflatie/financiële stress waardoor mensen denken dat de kwaliteit van het leven slechter wordt. De tweede bron van druk is kosmische energie activiteit. Terwijl het aardmagnetisch veld van de Aarde verzwakt door kosmische flitsen, stimuleert de Zon de menselijke Kundalini energie. Wanneer de opgehoopte Kundalini energie in het menselijk lichaam de sociale ineenstorting kruist, zal de reset plaatsvinden.

Militairen en politie-eenheden over de hele wereld zijn niet helemaal eensgezind. Sommige militairen en politiemensen geloven in het systeem, terwijl andere in de menselijke natuur geloven. Zodra er een kritieke verandering plaatsvindt, zullen de militairen en de politie de mensen gaan steunen, en dan zal de reset plaatsvinden. Dit is gebeurd in Israël.

Het Israëlische leger stond op het punt Netanyahu in een revolutie omver te werpen.  Als het leger de kant van het volk kiest, stort het oude systeem in. Wanneer de ineenstorting plaatsvindt, weet niemand precies wat er zal gebeuren. Als het te snel gebeurt, komen we in een negatieve tijdlijn en stort onze samenleving in. Als het in een tussenliggende tijdlijn gebeurt, zal de hele samenleving instabiel worden. Als het in een positieve tijdlijn gebeurt, zal de menselijke samenleving herboren worden en een nieuwe Renaissance ingaan.

Ik weet dat iedereen moe is en ik ook. We willen allemaal dat de Event nu plaatsvindt, maar we moeten beseffen dat er 8 miljard mensen op aarde leven. We moeten met allerlei dingen rekening houden, inclusief dieren en planten.

Ik weet dat het vermoeiend is om een pionier van de hele mensheid te zijn, maar wat we moeten overwegen is dat als de reset te snel gebeurt, we in grote problemen komen. We moeten op alles voorbereid zijn. Als de reset plaatsvindt, is het een kritiek kantelpunt en dan moeten de sleutelfiguren de juiste dingen doen. De geschiedenis heeft ons keer op keer verteld dat sleutelfiguren op belangrijke momenten de verkeerde beslissingen namen.

Ik houd deze conferentie om u te instrueren de juiste dingen op het juiste moment te doen. In de toekomst zullen sommigen van u in korte tijd namens veel mensen de juiste beslissingen moeten nemen. Jullie zijn de groep mensen die het meest weten over wat er in de wereld gebeurt.

In de afgelopen 150 jaar heeft het menselijk geestelijk lichaam zich zeer snel ontwikkeld. Toen het magnetisch veld van de aarde aanzienlijk verzwakte door de Carrington gebeurtenis, ontwikkelde de menselijke geest zich zeer snel. Een andere factor is het openbaar onderwijs dat mensen in staat stelt te lezen en te schrijven.

In de tweede helft van de 19e eeuw konden mensen veel informatie krijgen via bibliotheken, kranten en tijdschriften. In de jaren tachtig introduceerde de Resistance Movement het internet aan de oppervlakte van de bevolking. Internet is sinds 1995 erg populair geworden. Mensen begonnen steeds meer informatie te ontvangen. Dit leidde tot een conflict tussen positieve en negatieve tijdlijnen.

Kennis is macht. Informatie kan ons meer begrip en wijsheid geven, maar het kan ook afhankelijkheid creëren. Als de duistere krachten zien dat internet zeer succesvol is geworden en dat mensen er veel mee kunnen leren, komen ze met een tegenmaatregel. Terwijl de Resistance internet en personal computers introduceerde, introduceerden de duistere machten mobiele telefoons.

De duistere krachten voegden veel functies toe aan mobiele telefoons, zodat de meeste mensen geen horloges of camera’s meer nodig hebben. Nu gebruiken steeds minder mensen computers.

Veel mensen denken dat Bitcoin anoniem is, maar alle Bitcoin-systemen zijn gebaseerd op Microsoft-besturingssystemen.

Alle Microsoft-besturingssystemen hebben een achterdeurprogramma dat verbonden is met de NSA. Dit backdoor programma is in feite een toetsenbord tracking software.  De duistere krachten willen een online centrale bank valuta systeem promoten. Ze willen contant geld elimineren en vervangen door een online banksysteem.

Als we contant geld in onze handen houden, hebben we de macht van dat geld. Papiergeld is een symbool van overvloed.  Het plan om dit fysieke symbool van overvloed te elimineren, begon honderden jaren geleden. 200 jaar geleden gebruikten mensen gouden, zilveren en koperen munten. Vooral metalen munten, gemaakt van edelmetaal, kunnen de energie van overvloed brengen. Toen begonnen de bankiers bankbiljetten uit te geven, die minder krachtig zijn om overvloed te brengen.

Ooit konden mensen hun bankbiljetten naar een bank brengen en tegen een vaste prijs inwisselen voor goud. Omdat de bankbiljetten en het goud uitwisselbaar waren (1 gram = ongeveer 1 euro), hadden de bankbiljetten meer koopkracht dan nu.

In 1971 kondigde Nixon aan dat de Amerikaanse dollar niet meer aan goud gekoppeld zou worden. Dit veroorzaakte een inflatie van de dollar. Deze cyclus heeft dit jaar een hoogtepunt bereikt. Nu worden de bankbiljetten door niets ondersteund. Ze zijn nu een hoop papier. De enige steun voor het financiële systeem is ons vertrouwen.

10 jaar geleden voorspelden veel mensen al dat Oosterse en Westerse landen uit elkaar zouden gaan. Oosterse landen als China, Rusland en de ASEAN-landen zullen proberen in het geheim goud te verzamelen. Als het financiële systeem instort, kunnen ze hun eigen nationale valuta ondersteunen.

We weten allemaal dat China en Rusland goud hamsteren, maar u weet misschien niet dat veel Europese landen hetzelfde doen. Als de financiële reset plaatsvindt, wordt goud de basis van het nieuwe financiële systeem.

De enige reden waarom het financiële systeem nu werkt, is omdat mensen er nog steeds vertrouwen in hebben. Het wordt niet ondersteund door iets van concrete waarde. Als het financiële systeem instort door een grote schok, zijn er twee mogelijke scenario’s.

Negatief scenario:

Centrale banken gaan failliet en sluiten voor weken. Wereldwijde transacties worden bevroren. De oplossing zal de implementatie van digitaal geld zijn, AKA Central Bank Digital Currency System.

Stel dat je 7.000 dollar op je bankrekening hebt staan. Als de bank weer opengaat, heb je nog steeds 7000 dollar op je bankrekening, maar het geld zal volledig digitaal zijn. Je moet een door de overheid goedgekeurde app op je telefoon installeren. Je moet je digitale ID laten zien voordat je het geld op je rekening kunt gebruiken.

Vanaf dat moment controleert de overheid of je overboeking legaal is. De overheid zal alles kunnen beslissen. Uw digitale ID zal bepalen wanneer u benzine voor uw auto kunt kopen. Als je op een verkeerde dag naar een benzinestation gaat, kun je niet tanken.

Je rijkdom wordt slechts een reeks nummers op je telefoon. De duistere krachten willen je geld en je verblijfplaats volledig controleren. Ze zullen in de gaten houden wat je dagelijks eet en drinkt. Ze zullen weten of je vaak reist. Ze zullen weten welke boeken je in een boekwinkel koopt. Je zult al je privacy verliezen. 

Positief scenario:

De Resistance Movement heeft een zeer geavanceerde AI ontwikkeld. Ze hebben een achterdeurprogramma geïnstalleerd in het World Wide Web. Als de tijd rijp is, zal de Resistance deze achterdeur gebruiken om een positief computervirus over het hele internet te verspreiden. In slechts enkele uren zullen sommige bestanden naar sommige websites worden geüpload, terwijl sommige websites zullen stoppen met werken.

Websites die toebehoren aan de Cabal zullen stoppen met werken. Dat computervirus zal de computers van de centrale banken hacken. Veel computers en datacentra gebruiken intranet, maar dat is geen probleem. Zelfs als die computers afgesloten zijn van het publieke internet, is het nog steeds mogelijk om data te versturen naar een offline computer met scalar wave technologie.

Alle digitale gegevens werken volgens elektromagnetische kracht, dus moeten ze de wetten van de fysica volgen. De Verzetsbeweging kan die gegevens hacken. Ze kunnen in een paar uur al het geld van de Rockefellers weghalen. Als de Rockefellers hun bankrekeningen controleren, zullen ze ontdekken dat er geen enkele dollar meer over is.

Er is geen ruimte voor fouten bij dit soort zaken. De financiële basisinfrastructuur moet klaar zijn. Alle negatieve technologieën moeten worden verwijderd. De voorwaarden op de energievlakken moeten ook kloppen.

Als de reset plaatsvindt, mogen werknemers in de kerncentrale geen fouten maken.  Werknemers in de wereldwijde voedselvoorzieningsketen en logistiek mogen geen fouten maken. Mensen op sleutelposities mogen geen fouten maken. We willen ervoor zorgen dat er geen kernraketten in de lucht zijn of dat een kerncentrale instort. We kunnen wat kleine verstoringen hebben, maar we mogen geen grote fouten maken.

We leven in een gesloten systeem. Het is als een gesloten doos waar niemand in en niemand uit kan. Als de doos wordt geopend, zullen we ontdekken dat er een onbeperkte overvloed is in het universum.

Dit is Lucy. De kern van deze planeet zit vol diamanten. De planeet is ongeveer zo groot als onze maan. Hij heeft 1034 karaat diamanten (34 nullen na 1).

Als de mensheid zich herenigt met onze galactische familie, zullen mensen zich verbinden met hun innerlijke spirituele kracht en genieten van grotere overvloed.  Ware overvloed kan alleen worden bereikt door spiritualiteit te combineren met fysieke realiteit. Zodra we spiritueel rijk zijn, zullen we op natuurlijke wijze fysieke overvloed hebben.

Nadat de Archons de Aarde waren binnengevallen, verspreidden zij een vals idee dat mensen tijdens hun leven arm moeten zijn om spiritueel te worden. Wanneer je geestelijk rijk bent, zal je fysieke leven kleurrijk zijn. Veel mensen zijn te zeer geobsedeerd door wereldse rijkdom. Als je geestelijk arm bent, dan ben je geen echt rijk persoon. Alle armoede wordt opzettelijk gecreëerd door de duistere krachten.

De werkelijke reden voor armoede is dat we in een gesloten quarantainezone leven. Volgens de wetten van de thermodynamica zal de entropiewaarde in een gesloten systeem mettertijd toenemen. Dus overvloed zal steeds minder worden. Wanneer onze planeet vrij is van quarantaine, zullen we genieten van oneindige overvloed, zowel spiritueel als financieel.

Er is geen armoede in de galactische samenleving. Geavanceerde galactische rassen die het fysieke rijk beheersen, kunnen uit het niets een prachtige leefomgeving creëren. Hun leefomgeving is een weerspiegeling van hun innerlijke schoonheid.

Uit een psychologische studie blijkt dat hoe meer fysieke rijkdom je hebt, hoe gelukkiger je bent. Fysieke overvloed stelt ons in staat een comfortabeler, gemakkelijker en veiliger leven te leiden.

Als je echt arm bent, moet je misschien te voet naar deze conferentie komen. Wie weinig geld heeft, kan op de fiets komen. Als je wat geld hebt, kun je met de motor hierheen komen. Als je meer geld hebt, kun je met de auto komen.  Als je een galactisch niveau van overvloed hebt, kun je hier komen per sterrenschip.

Het bereiken van overvloed is een geleidelijk proces. Als je overvloed in je leven wilt manifesteren, moet je je overvloedniveau afstemmen op je eigen spirituele groei. Zodra je je eigen missies begint uit te voeren, kun je de energie van St. Germain gebruiken om de overvloed te krijgen die je nodig hebt.

Manifestatieproces

Het universum is een torus. Het toroïdale veld is het basisprincipe van manifestatie. Elk materiaal dat zich in fysieke vorm manifesteert t is oorspronkelijk een idee.

Zo was deze conferentiezaal oorspronkelijk een blauwdruk. De architect moest nadenken over de grootte van de centrale pilaren, het ontwerp van het plafond, het aantal lampen en de plaats van de airconditioners. Al deze dingen waren in het begin slechts ideeën. De architecten, ingenieurs en productontwerpers vertelden hun ideeën aan de arbeiders. Vrachtwagenchauffeurs brachten vervolgens alle materialen naar de bouwplaats. Uiteindelijk worden de ideeën en de materialen samen dit fysieke gebouw.

Deze conferentie was aanvankelijk een idee; daarna werd het een evenement waaraan u allen kwam deelnemen. Alle materie doorloopt hetzelfde manifestatieproces. Als we dit principe begrijpen, kunnen we alles manifesteren wat we willen. Helaas zijn wij niet de enigen die de wet van manifestatie kennen.  De duistere krachten zijn er zeer vertrouwd mee, want zij waren vroeger studenten van mysteriescholen.

Het grootste deel van de oppervlaktebevolking kent de wetten van manifestatie niet. Veel mensen gebruiken hun vrije wil niet. Manifestatie is gebaseerd op de som van alle vrije wil. Mensen met de sterkste vrije wil kunnen de situatie op Aarde bepalen.

Elke gedachte, beslissing en handeling creëert een rimpeling in de werkelijkheid. Veel mensen zijn besluiteloos en veranderen hun beslissingen vaak. Wanneer iemand een heldere geest heeft en precies weet wat hij wil, zal hij een zeer sterk signaal afgeven. Het is belangrijk te begrijpen dat het manifesteren van dingen op dit fysieke vlak enige tijd vergt. Het duurt slechts 10 minuten om een kopje thee te manifesteren, maar het kan jaren duren om een huis te manifesteren.

Zoals je weet, duurt het jaren om de Event te manifesteren. Hoe groter het doel, hoe meer tijd het kost. Als je opgeeft, zal het proces van manifestatie stoppen. Als je een kopje thee wilt manifesteren, heb je dat pas als je theeblaadjes in het water doet.

Als je een huis wilt manifesteren, maar je annuleert het project en ontslaat het bouwteam, dan komt er geen huis. Als je 10 jaar lang hebt gewerkt om de Event te manifesteren en het plotseling opgeeft, zal de Event ooit plaatsvinden, maar het kan veel langer duren zonder jouw deelname. Er moet voor jou een reden zijn om iets te manifesteren. Een kopje thee manifesteren vereist zeker geen doorzettingsvermogen. Een huis manifesteren vereist enig doorzettingsvermogen. Het manifesteren van een Event vereist doorzettingsvermogen en vastberadenheid.  Het is niet nodig om geobsedeerd te zijn door het doel. Het gaat erom dat je vasthoudt aan je hoofddoel en tegelijkertijd een evenwichtig, normaal leven leidt.

Een belangrijk punt is: Leef in het moment, doe wat gedaan moet worden en geniet zoveel mogelijk van het proces. De wereld is niet perfect, maar we kunnen proberen ervan te genieten. Als je eenmaal in het moment leeft, kun je de doelen die je wilt manifesteren begrijpen. Je moet het gewoon consequent blijven doen en op een dag zul je het bereiken.

Drie stappen voor de Wet van Manifestatie

Manifestatie is niet de Wet van Aantrekking. De wet van aantrekking is een zeer verwrongen en enge term. De wet van manifestatie is een proces in drie stappen: beslissing, aanroeping en actie. Besluit is een mentale activiteit waarbij je met je vrije wil precies weet wat je wilt manifesteren.

Niemand anders dan je I AM Aanwezigheid kan je vertellen wat je moet manifesteren. Je bent een goddelijk soeverein wezen, dus kun je beslissen wat je wilt manifesteren.

Bezwering is het toevoegen van emoties aan je doelen. Je kunt emotionele energie gebruiken als je dingen fantaseert die je wilt. 

Aanroeping kan volharding creëren door je emotionele energie toe te voegen aan je besluit. Je kunt je voorstellen hoe je je zult voelen als je je doel bereikt.

Je kunt niets manifesteren zonder fysieke acties te ondernemen.

Als je een kop koffie wilt drinken, kun je iemand koffie voor je laten zetten of er zelf een kopen.

Als je een huis wilt manifesteren, dan moet je relevante acties ondernemen. Je kunt een huis zoeken of arbeiders inhuren om er een te bouwen. Als je de Event wilt manifesteren, dan zijn er veel dingen die je kunt doen om de Event te laten gebeuren. 

Zolang je deze drie stappen herhaalt, kan ik je garanderen dat je kunt bereiken wat je wilt, ook al kost het misschien veel tijd. Zolang je de juiste beslissingen neemt, je oproept en fysieke acties onderneemt, zul je gegarandeerd je doelen bereiken.

Als je een miljoen dollar wilt verdienen, kun je een miljoen dollar verdienen. Als je een gezond leven wilt, kun je een gezond leven hebben.  Als je een grote beslissing wilt nemen, moet je er enige tijd voor uittrekken.

Zolang we de wet van manifestatie vaak beoefenen, kunnen onze doelen steeds sneller worden bereikt. Het manifestatieproces zal steeds efficiënter worden. Het zal zo effectief zijn dat andere mensen zullen denken dat je magie gebruikt.

Archons hebben veel macht verloren in het causale vlak. We hebben Contractherroeping al vaak onderwezen. Deze nieuwe versie zal effectiever zijn omdat het causale vlak in een veel betere staat verkeert.  Het is nu gemakkelijker voor mensen om hun zielscontracten op het causale vlak uit te wissen. De lichtkrachten helpen ons ook hierbij, en we krijgen betere resultaten dan voorheen.

Wanneer wij een beslissing nemen, begint ons manifestatieproces. Omdat er veel anomalieën op de Aarde zijn, zou ons manifestatieproces niet erg soepel verlopen. Er zijn altijd vreemde veranderingen. Wanneer we merken dat we vastzitten in chaos, wanneer ons leven vol anomalieën is, moeten we deze anomalieën loslaten. We moeten wegblijven van chaos en anomalieën en ze gewoon voorbij laten gaan.  De tijdlijn zal zich dan opnieuw vormen en nieuwe mogelijkheden brengen.

De duistere krachten gebruiken hun technologie om ons manifestatieproces te blokkeren. Als de duistere krachten te sterk over je heen komen, kun je beter proberen niets te manifesteren.  De beste tijd voor manifestatie is wanneer je geest en lichaam in balans zijn en je je vrije wil volledig kunt gebruiken.

Wanneer je een groot probleem tegenkomt en wilt oplossen, probeer het dan niet in één keer op te lossen. Je kunt beginnen met het oplossen van kleine problemen die je aankunt. Als je dat doet, creëer je een positief resonantieveld en worden de dingen gemakkelijker. Als je in een negatieve tijdlijn zit, kun je kleine problemen in je omgeving oplossen. In de volgende manifestatiecyclus zal dat probleem steeds gemakkelijker worden. Verschillende dingen zullen verschillende manifestatiecycli hebben.

Kleinere dingen hebben kortere cycli, terwijl complexe dingen natuurlijk complexe cycli zullen hebben. Wanneer er iets fout gaat, zullen we kleine problemen oplossen binnen dat grote probleem. Wanneer de volgende manifestatiecyclus begint, worden de dingen soepeler en gemakkelijker.

Als je een huis probeert te manifesteren, maar alles gaat mis, los dan eerst een klein deel van het probleem op, en je zult merken dat het over een paar maanden of jaren veel gemakkelijker zal gaan.

Ritueel van overvloed

Eerst maakt iedereen een grote cirkel. Adem Licht in en visualiseer Licht.

Roep de aanwezigheid van Saint-Germain aan, vraag hem overvloed in ons leven en overvloed voor de hele mensheid te manifesteren.

In de naam van IK BEN dat IK BEN

roep ik de aanwezigheid van Master Saint-Germain aan.

Om overvloed te creëren in mijn leven

en om overvloed te creëren voor de hele mensheid.

Zo zij het, en zo is het.

Zoek een tafel en leg je gouden of zilveren munten op de tafel.  De gouden of zilveren munten zullen dienen als je zaad van overvloed.

Roep hierbij in stilte de aanwezigheid van Saint-Germain aan en vraag hem overvloed te brengen aan de hele mensheid.

Blijf Saint-Germain aanroepen tijdens dit proces. Blijf Saint-Germain aanroepen wanneer iedereen zijn gouden of zilveren munten neerlegt.

Zodra alle munten op tafel liggen, roep je de aanwezigheid van Saint-Germain aan om deze munten te zegenen. Visualiseer dat deze kostbare metalen zich duizenden keren vermenigvuldigen en dan zaden van rijkdom worden die overvloed in ons leven kunnen manifesteren.

Hierbij roep ik de aanwezigheid van Saint-Germain op om dit goud en zilver te zegenen.

Laat ze oneindig vermenigvuldigen, tienduizenden keren om

om overvloed in mijn leven en overvloed voor de hele mensheid te manifesteren.

Zo zij het, en zo is het.

Blijf overvloed visualiseren. Wees vastbesloten om overvloed te hebben. Neem fysieke acties.

Galactische Golf van Liefde is een van de belangrijkste aspecten van toekomstige transformatie. De Galactische Centrale Zon zendt niet alleen fysieke golven uit zoals röntgen- en gammastralen, maar ook de energie van Kosmische Liefde. Deze Liefdesenergie zal de energiewerkingen in deze galactische sector veranderen, vooral ons zonnestelsel en de Aarde. Deze Liefdesenergie is nog niet algemeen, maar we staan op het punt enkele veranderingen te zien omdat we niet veel tijd meer hebben. De dingen moeten sneller gaan.

Pluto kwam op 23 maart vanuit Steenbok Waterman binnen.

Hij blijft drie maanden in Waterman, en keert dan terug naar Steenbok.

Op 20 januari 2024 keert hij terug naar Waterman, en blijft in Waterman tot 1 september 2024.

Hij zal terugkeren naar Steenbok en op 19 november 2024 terugkeren naar Waterman.

Daarna blijft Pluto tot 2043 in Waterman.

Vanaf deze maart tot november 2024 is het een zeer belangrijke periode van verandering. Het oude en het nieuwe systeem zullen in deze periode naast elkaar bestaan. Het oude stort in en het nieuwe wordt geboren.

Dit is een periode van zeer ingrijpende veranderingen. Portaal van Licht meditatie kan deze periode van verandering soepel laten verlopen. Er gebeuren enorme dingen achter de schermen. We gaan problemen oplossen die in de afgelopen 26.000 jaar niet zijn opgelost.

We hebben Lords of Karma verslagen op het causale vlak. We zullen vele veldslagen winnen. Nu gaan we de mensheid helpen de ultieme overwinning te behalen.

ATVOR is de spirituele technologie van de Lichtkrachten. Deze technologie kan helpen bij Planetaire bevrijding en onze persoonlijke ascentievoortgang. Dit is een technologie ontwikkeld door Ashtar Command. Het kan een lichtzuil van hoge trillingsfrequentie creëren. Het kan het kwantumveld beïnvloeden, zodat het fysieke en energievlakken kan veranderen. ATVOR is onlangs opgewaardeerd met Mjolnir technologie.

Mjolnir-technologie is zeer krachtig en ongewoon in ons melkwegstelsel.  De Aarde is een speciale plaats, dus is een meer drastische maatregel nodig.

De Opgestegen wezens gebruiken ATVOR technologie om individuele en collectieve opstijging te helpen.

Wij kunnen ATVOR gebruiken om onszelf te helpen door een lichtzuil te visualiseren die door onze geest en ons lichaam gaat.

ATVOR Protocol

Visualiseer een enorme zuil van stralend wit licht die uit de hemel naar beneden komt, door je lichaam heen, naar het centrum van de aarde. Visualiseer dat deze zuil van licht je lichaam oplaadt.

Je kunt deze meditatie doen wanneer je je daartoe geroepen voelt.

Ik roep de zuil van stralend wit licht op om op mij neer te dalen en zich om mij heen te vormen.

Ik roep de aanwezigheid op van IK BEN die IK BEN.

Ik vraag de aanwezigheid van IK BEN DIE IK BEN om met mij samen te smelten.

Wanneer de zuil van stralend wit licht (ATVOR ) op je neerdaalt, kan het je lichtlichaam activeren. Zodra je lichtlichaam volledig geactiveerd is, wordt het je persoonlijke portaal / ruimteschip. Na de ascentie kunnen we ons eigen lichtlichaam gebruiken om vrij te reizen zonder een ruimteschip te nemen.

Het lichtlichaam is een roterende torus. Wanneer twee hoogdimensionale elektronenvlammen je lichaam binnenkomen en elkaar kruisen met de stijgende Kundalini energie in je bij je hartchakra, zullen zij samen een toroïdaal veld creëren.  Dit veld roteert met zeer hoge snelheid. Wanneer je erin slaagt het met de snelheid van het licht te laten roteren, zul je opstijgen.

De menselijke aura is een roterende torus. Als wij mensen dichter bij de Bevrijding en het Eerste Contact komen, zullen de sterrenschepen van Ashtar Command actiever worden rond de Aarde en de baan van de Aarde. Deze schepen, waaronder de Pleiadische vloot, zullen actiever zijn in het assisteren van de ascentie van de mensen. De Pleiadiërs zullen pijlers van ATVOR projecteren op de ontwaakte oppervlaktebevolking om hun transformatie en spirituele groei te ondersteunen. Ontwaakte mensen zullen formeel gaan communiceren met Ashtar Command. Deze wederzijdse verbinding werd verbroken door de Archon Invasie van 1996.

De duistere krachten hebben veel verkeerde informatie gebruikt om Ashtar Command in diskrediet te brengen. Mensen hebben er veel misvattingen over.

Iedereen die werkelijk ooit contact heeft gehad met Ashtar Command weet dat het contact een zeer positieve en spectaculaire ervaring is.

Ashtar Command zorgt voor onze spirituele ontwikkeling. Nu is het gemakkelijker om ons in dromen of meditaties met Ashtar Command te verbinden.  Dit zal steeds meer gebeuren omdat we op het punt staan de laatste flits te zien. Pleiadian Command en Ashtar Command werken samen. Het is makkelijker voor Pleiadiërs om direct met de oppervlaktebevolking te werken. Zij zullen onze meditatie op 1 mei soepeler laten verlopen.

Zodra u ATVOR vaak gebruikt, kunt u deze technologie helpen testen ten behoeve van de oppervlaktebevolking.  ATVOR zal ooit een levitatiestraaltechnologie worden. Het zal mensen in de moederschepen kunnen zuigen. Mensen zullen van de grond getild worden en via deze levitatiestraal de sterrenschepen binnengaan. Het is nu te gevaarlijk om mensen op te stralen met deze technologie omdat de duistere krachten zich ermee zullen bemoeien. De Lichtkrachten zullen de ATVOR-technologie gebruiken om mensen op te stralen wanneer dat veilig is.

Blue Bubble Protection Protocol

Deze eenvoudige meditatie kan ons beschermen tegen negatieve interferentie. Wanneer je bescherming nodig hebt, visualiseer je een zuil van Licht die je omringt en met je versmelt. Visualiseer dat het Licht zich uitbreidt en een beschermende barrière vormt. Visualiseer dan een blauwe bel rond uw energieveld en zeg de aanroeping ervan drie keer.

Moge een bel van blauw Licht mij omringen.

Moge het blauwe licht mij zegenen en beschermen tegen alle negatieve energieën.

Zo zij het, en zo is het.

Het Pleiadian High Command en het Ashtar Command hebben dit protocol ontwikkeld om ons te helpen de overgangsperiode veilig door te komen. Iedereen kent “Commando 1221, Commando 771 en “Commando PB sterrenstof. “

Je kunt deze protocollen nog steeds gebruiken als je hulp nodig hebt. De Pleiadische Hoge Raad heeft ook voorgesteld dat ik getachyoniseerde producten promoot bij de oppervlaktebevolking. Een van de belangrijkste aspecten hiervan is de bouw van meer tachyon healing kamers die twee doelen dienen. Ten eerste om het genezingsproces van de oppervlaktebevolking te ondersteunen. Het andere is het ondersteunen van het lichtrooster. Veel tachyon helende kamers zijn over de hele wereld gebouwd. Ze maken al deel uit van het Planetaire lichtrooster. We moeten meer tachyonhealingskamers bouwen, zodat het lichtraster stabieler zal zijn ten tijde van de Event.

Een belangrijk aspect van de komende grote verandering is de terugkeer van Godinnenenergie, die de afgelopen paar duizend jaar ernstig is onderdrukt. De onderdrukking is zo ernstig dat het de menselijke evolutie echt heeft beïnvloed.

Godinnenenergie is het pure vrouwelijke aspect. Zij komt eigenlijk van de Galactische Centrale Zon, Naarmate de Galactische Centrale Zon meer en meer actief wordt, zal meer en meer Godinnenenergie de oppervlaktewereld binnenkomen. Dit is de energie van de Galactische Liefde. Het zal de Aarde helpen om soepel te veranderen. Anders zal de overgang zeer intens en gevaarlijk zijn. Godinnenenergie is de energie van zorg en mededogen. De duistere krachten zijn tegen Godinnenenergie. Ze vervormen het door een zeer sterke geestesprogrammering op de mensen los te laten.

In de oppervlaktewereld, wordt Godinnenenergie beschouwd als een symbool van zwakte. De waarheid is, dat de Godinnenenergie de krachtigste kracht in het universum is. Het is sterker dan elke andere energie. Het is krachtiger dan alle oorlogen en alle duisternis bij elkaar. Het is de energie voor alle veranderingen. Als wij zorg en mededogen in onze wezens kunnen cultiveren en meer mensen kunnen helpen deze kwaliteiten te cultiveren, zullen wij in staat zijn meer Godinnenenergie in de oppervlaktewereld te verankeren. Toekomstige overgangen zullen evenwichtiger worden.

Een ander aspect van Godinnenenergie is de energie van schoonheid. Schoonheid is de uitdrukking van de ziel. Wij kunnen onze schoonheid op vele manieren tot uitdrukking brengen. We kunnen schoonheid uitdrukken door architectuur, muziek en kunst. Vrouwen kunnen de schoonheid van de godin uitdrukken via hun lichaam.

Veel spirituele gemeenschappen hebben de uiterlijke schoonheid van vrouwen lange tijd verwaarloosd. De energie van schoonheid kan echter onze verbinding met onze ziel/hogere zelf verbeteren.

Godinnenenergie kan ook een nieuwe renaissance brengen. Deze nieuwe renaissance zal leiden tot een nieuw tijdperk van spiritueel ontwaken. Mensen zullen schoonheid weer gaan waarderen.

De afgelopen twee decennia hebben de Archons het gevoel voor schoonheid van de mens onderdrukt, omdat zij weten dat pure, mooie dingen de mens met de ziel kunnen verbinden. Ze hebben de dingen lelijk gemaakt. Ze hebben lelijke en afschuwelijke muziek gemaakt. Ze hebben veel vrouwen rare, onnatuurlijke lichaamsvormen gegeven. Veel modellen in de mode-industrie hebben geen normale vormen. Deze geestelijke programmering vernietigt de schoonheid van vrouwen.

Vele jaren geleden, tijdens de terugkeer van de godin, creëerden we een gemeenschap met als missie het verankeren van godinnenenergie. Deze gemeenschap is Sisterhood of the Rose. Het Zusterschap is eigenlijk een oude organisatie die al duizenden jaren bestaat. Het was verantwoordelijk voor het verankeren van Godinnen energie in oude tijden. Vele zusters werkten samen in het oude Egypte, Frankrijk en vele andere culturen.

Project Godinnen Tempel is bedoeld om Godinnenenergie op de Aarde effectief te revitaliseren.

Dit maakt ook deel uit van het Nieuwe Atlantis project. Het gaat niet om het creëren van een nieuwe religie voor mensen om Godin te aanbidden. Het gaat erom een publieke ruimte te creëren waar mensen Godinnen energie kunnen waarderen. 

Je kunt een Godinnentempel bouwen in je eigen ruimte. De tempel zou minstens twee keer per week open moeten zijn voor het publiek, zodat ze meer kunnen ervaren en leren over Godinnenenergie. Je kunt mensen uitnodigen om deel te nemen aan Godinnenmeditaties, concerten, kunstvoorstellingen in je Godinnentempel. Je kunt altijd een ruimte vinden in een healing/spiritueel centrum om een Godinnentempel te bouwen.

Wanneer Godinnentempels een bepaald niveau van ontwikkeling bereiken, zal ik hun adressen op mijn blog zetten. We bouwen ook een raster van Godinnentempels. Na de Event zullen meer godinnentempels over de hele wereld worden gebouwd.

We herleven de mysteries van de Atlantis tijd. We zullen vele Godinnentempels bouwen langs en ver weg van de oude Atlantische Goddessequator. Als mensen geïnspireerd zijn en zich zo geleid voelen om een Godinnentempel te bouwen, moeten ze zoveel mogelijk tempels bouwen.

Het Reptilian controle raster onderdrukt Godinenergie ernstig. Dit raster is nog steeds zeer actief in het etherische vlak. Wanneer mensen een conflict hebben, zullen de reptielachtigen opduiken en meer misverstanden creëren tussen de strijdende partijen. Zij doen dit om de Godinnenenergie verder te onderdrukken. Zodra dit controlerooster zwakker en zwakker wordt, zal de Godinnenenergie gemakkelijker in de mensen stromen. Er zullen minder conflicten zijn. Lichtwerkersgemeenschappen zullen veel harmonieuzer en efficiënter worden.

Als het Reptilian control grid is verwijderd, zal er een energiedoorbraak zijn. Godinnenenergie zal op natuurlijke wijze in onze lichamen stromen. Als het scalar wave control grid weg is, zal er meer Godinnenenergie in de Aarde stromen, vooral rond de oude evenaar. Daarom is het beter om Godinnentempels te bouwen langs deze oude evenaar. Godinnenenergie in andere gebieden zal ook toenemen.

We hebben vrienden en familieleden boven en onder de oppervlakte. Zij wachten op ons om zich met hen te herenigen. Zielsfamilies zullen zeer binnenkort herenigd worden. We zullen een zeer goede toekomst en een prachtige overvloed in ons leven hebben.

Het Licht zal uiteindelijk terugkeren. We zullen binnenkort getuige zijn van dit grootse moment. We staan op het punt herenigd te worden met onze galactische familie. We gaan onze sterrenbroeders en -zusters weer zien. We gaan aan onze goddelijke missie beginnen. We gaan het licht delen.

Alles is onmogelijk totdat iemand het doet. Wij gaan doen wat voor anderen onmogelijk lijkt. Deze conferentie eindigt vanavond. Veel geluk voor iedereen.

Docent:Cobra

Tolk: Patrick Shih.

Stenograaf:傳奇、驊原

corrector:Cobra、Patrick Shih、傳奇

Copywright C© 2023 International Golden Age Group. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd. Elk individu of groep die deze nota wil verspreiden moet de originele inhoud en de originele website-link in hun artikelen en berichten behouden. Overtreders zullen worden geconfronteerd met verdere juridische stappen.

Wanneer u deze nota deelt, moet u de originele inhoud uploaden en de originele websitelink in uw bericht behouden:

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 24 mei 2023 in Cobra

 

Tags: , , , ,

Situatie-update en Cobra-conferentie in Japan, 21 mei 2023

De Lichtkrachten maken goede vorderingen met het opruimen van het etherische vlak, en er wordt binnenkort goed nieuws daarover verwacht.

Het opruimen van de subkwantum anomalie vordert ook tot op zekere hoogte.

Fysieke biochips zijn veel problematischer, althans op dit moment. Zij zijn het belangrijkste controlemiddel waarmee de Chimera de bevolking aan de oppervlakte controleert:

De frontale kwab biochips zijn bevestigd aan de optische zenuw van beide ogen en met kunstmatige synapsen verbonden met de auditieve cortex van de hersenen. Ze sturen een constante audio-videostroom van wat je ziet en hoort naar de mainframe computer van de chimera groep. Die computer controleert constant de activiteit van de oppervlakte bevolking.

Die biochips zouden elke fysieke interventie van de Lichtkrachten aan de oppervlakte detecteren. Het gecontacteerde individu zou eerst heel gelukkig zijn, maar zijn verhoogde trillingsfrequentie zou samen met de video/audiofeed van de biochip de Chimera mainframe computer in de DARPA-kuil alarmeren.

Onmiddellijke actie zou worden ondernomen om de trillingsfrequentie van het gecontacteerde individu te verlagen, ofwel door dat individu te verwijderen door middel van een door DEW elektroplasma veroorzaakte hartaanval, door een auto-ongeluk te orkestreren, door de geliefden van dat individu te verwijderen, of op welke soortgelijke manier dan ook. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom de Lichtkrachten geen contact opnemen met individuen aan de oppervlakte.

De andere reden is asymmetrische vergelding. Als één Lichtwerker wordt gecontacteerd, dreigen de duistere krachten duizenden anderen te schaden of zelfs te doden.

Als er niet-fysiek contact wordt gemaakt, of als een bepaald individu zijn trillingsfrequentie te veel verhoogt, detecteert de fysieke biochip dat ook, en verlaagt automatisch de trilling van het individu door elektroshocks op te wekken via de navel-biochip. De navel-biochip kan elektroshocks van 20 tot 130 volt geven, afhankelijk van de omstandigheden. Tegelijkertijd produceren de twee biochips in de frontale hersenkwab sterke magnetische velden die slaperigheid, hersenmist en verwarring veroorzaken. De fysieke biochips vormen dus een zeer efficiënt slavendrijfmechanisme dat de oppervlaktebevolking controleert.

Bovendien synthetiseren de biochips geestveranderende chemicaliën die slaperigheid (frontale kwab biochips) en angst (biochip boven de navel) veroorzaken.

Bovendien controleren de frontale kwab biochips de hersenactiviteit en communiceren zij met andere biochips en met de DARPA mainframe computer via ultrageluid, en onderdrukt de navel biochip voortdurend de trillingsfrequentie via infrageluid.

Het fysieke vlak wordt verder bewaakt en gecontroleerd via een scalair netwerk dat wordt gevormd door gsm-masten, gsm’s zelf en wi-fi-netwerken: Zie deze link en deze link

De volgende laag is het wereldwijde netwerk van ionosferische verwarmers: Zie deze link en deze link

En de volgende laag is het Space Force (voormalig Air Force Space Command) bewakingsnetwerk, dat elke poging tot indringing van Positive ET in de quarantaine opspoort en verwijdert:

De Lichtkrachten hebben me uitgelegd hoe dit alles samenhangt met de timing van de Event:

De eerste curve op de grafiek (gemarkeerd met 1) stelt de entropie van de oppervlakte-samenleving voor. Deze entropie neemt toe met de tijd, aangezien de fysieke quarantaine een gesloten systeem is zonder enig contact met positieve ET-rassen van buitenaf.

De tweede curve (gemarkeerd met 2 op de grafiek) vertegenwoordigt de entropie van de Event. Deze entropie neemt af met de tijd, omdat steeds meer vergeldingsmechanismen van de duistere krachten die ten tijde van de Event zouden worden geactiveerd (zoals topletbommen) worden verwijderd.

Beide curven ontmoeten elkaar op een bepaald moment dat met een cirkel op de grafiek is aangegeven. Op dat moment overtreft de entropie van de oppervlaktemaatschappij de entropie van de Event, en dat is het moment waarop de Event in werking treedt. Het huidige moment is op de grafiek gemarkeerd met een X.

Als de Event voortijdig zou worden geactiveerd, voorspellen de simulaties een gedeeltelijke instorting van het elektriciteitsnet en de voedseldistributieketen in vele delen van de wereld, die pas over 1-2 weken zou kunnen worden aangepakt. Ook zouden de Lichtkrachten niet in staat zijn alle biochemische wapens die door de duistere krachten in hun laatste poging om de controle te behouden zouden worden losgelaten, volledig te blokkeren. Dit zou leiden tot vele doden en onnoemelijk veel lijden, en zou voor velen een smet werpen op de ervaring van de Event: Zie deze link

Zoals een van de commentatoren op mijn blog het verwoordde:

Neem van een veteraan aan dat zelfs als er een totale militaire aanval wordt gelanceerd om iets recht te zetten, het moeilijke probleem zal zijn om de positie vast te houden. Ze zullen gerichte energiewapens inzetten, nucleaire, chemische en biologische wapens, bendes gewapende strijders, ze zullen proberen elektriciteit, water en aardgas en andere zaken uit te schakelen. Het zal geen snel einde zijn. Ik raad iedereen aan te bestuderen hoe de ineenstorting van de Sovjetunie Rusland heeft getroffen om een idee te krijgen van wat ons te wachten staat. Het lijkt goed te zijn afgelopen, maar de strijd om daar te komen was erg moeilijk. Mensen stierven.

NB van de vertaler: lees ook dit artikel : https://eventnl.wordpress.com/geheime-geschiedenis-onthuld-putin-speelde-een-kritieke-rol-na-de-voorgeplande-ineenstorting-van-de-ussr/

Desondanks is ‘soft disclosure’ mainstream aan het worden: Zie deze link

Met echte en betrouwbare instructies voor de evacuatie op het moment van de poolverschuiving beschikbaar in alternatieve media: Zie deze link

Nu het besef van de cyclische aard van het universum langzaam doordringt tot de wetenschap..: Zie deze link en deze link

En zelfs over het bewustzijn dat wij aan het eind van de kosmische cyclus staan: Zie deze link

Met een eenvoudige uitleg over kwantum fluctuaties: Zie deze link

Na de activering van het Portal of Light begrijpen steeds meer mensen massameditaties in een evenwichtig en positief perspectief: Zie deze link

En eindelijk keert de Godinnenenergie terug naar de oppervlakte van de planeet. Sisterhood of the Rose is weer actiever: Zie deze link

En meer en meer mensen creëren daadwerkelijk fysieke Godinnentempels. Als je zo’n tempel hebt gemaakt, kun je hem openbaar maken op de volgende website: Zie deze link

Je kunt inspiratie krijgen met dit prachtige boek: Zie deze link

Of in vroegere interviews met Cobra: Zie deze link

NB van de vertaler: Zie deze link naar de Nederlandse vertalingen van de interviews

Franssprekende mensen kunnen ook hier inspiratie vinden: Zie deze link

Iedereen kan healing krijgen van maandelijkse healing sessies door ascended master en stellar rays: Zie deze link en deze link

Of de persoonlijke tijdlijn optimaliseren met deze meditatie: Zie deze link

En verbinden met de IK BEN aanwezigheid door het gebruiken van geavanceerde ATVOR spirituele technologie: Zie deze link

NB van de vertaler: Zie deze link (Nederlandstalig) voor uitleg over ATVOR – scroll naar IV. ATVOR ACTIVERING. In ditzelfde bestand staat ook: “ATVOR is een spirituele technologie ontwikkeld door de Galactische Confederatie om te helpen bij het Ascentieproces van de oppervlaktebevolking. Het wordt sinds 1990 gebruikt en wordt steeds sneller verbeterd. Het is een technologie van een kolom van zuiver wit licht. Het wordt eigenlijk gecreëerd door lichtwezens als je het aanroept. Er zijn enorme moederschepen rond de planeet die worden aangeroepen, ze zijn niet waarneembaar. De Lichtkrachten gebruiken dus niet alleen Mjolnir, maar ook ATVOR. Het verhoogt de trillingsenergie van de lichamen van de oppervlaktebevolking, laten we het oproepen en voelen.” En op deze Nederlandstalige pagina vind je allerlei hulpmiddelen, waaronder ATVOR.

Iedereen is meer dan welkom om bij onze Ascentie conferentie in Kyoto te zijn, de meest krachtige Dragon vortex in Japan, op 8 en 9 juli 2023: Zie deze link

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 22 mei 2023 in Cobra

 

Tags: , , , ,

Cobra: Verslagen van de Portal of Light Activatie en de Conferentie van Taiwan, 13 mei 2023

Onze activatie was een enorm succes, bijna 1 miljoen mensen werden geïnformeerd over de activatie en ongeveer 160.000 mensen namen daadwerkelijk deel.

De energiepuls op het moment van de activatie was zeer sterk en toch zacht, en stuurde de zuiverste energieën van kosmische Liefde van de M87-melkweg naar de oppervlakte van deze planeet. De puls heeft de planetaire tijdlijn gecorrigeerd, waardoor de kans op een conventionele wereldoorlog is afgenomen van 33% naar 27% en de kans op een harde financiële crash van 37% naar 32%: Zie deze link

M87 galaxy werd slechts enkele dagen voor de activering in het bewustzijn van de oppervlaktebevolking gebracht: Zie deze link

De energiepuls heeft veel prachtige energieën in de planetaire quarantaine gebracht, en deze energieën hebben in de dagen na de activering enkele prachtige vergezichten gemanifesteerd:

In de dagen na de activering werd de COVID pandemie uiteindelijk gedeactiveerd: Zie deze link en deze link en deze link

In de weken voor de activering en de weken erna zijn de Lichtkrachten erin geslaagd veel exotische wapens van de duistere krachten te verwijderen, en de positieve tijdlijn is nu veel stabieler dan ooit tevoren.

Ten eerste hebben de Lichtkrachten, door gebruik te maken van Mjolinr technologie, alle fysieke en niet-fysieke zwarte gaten rond het oppervlak van de planeet verdampt, inclusief alle zwarte gaten in de aurische velden en alle zwarte gaten in implantaten van de oppervlaktebevolking. Hierdoor zijn alle Tunnels van Set ingestort en is het donkere raster rond de planeet niet langer een omgekeerd raster, maar slechts een vervormd raster. Zonder zwarte gaten is Kabbalistische zwarte magie veel minder effectief, aangezien qliphoth niet meer bestaan: Zie deze link

Ten tweede, de Lichtkrachten hebben alle overgebleven topletbommen vernietigd. Dit is een enorme overwinning, want topletbommen vormden een groot gevaar voor de planeet en een enorme barrière tegen de planetaire bevrijding.

In het verleden was ik nogal optimistisch en naïef door te geloven dat zodra de topletbommen zijn verwijderd, de Event zal plaatsvinden. De realiteit is veel complexer. De oppervlaktebevolking is veel meer geprogrammeerd dan voorheen werd aangenomen, en er moet veel meer van de etherische matrix en de subkwantum anomalie worden verwijderd om de oppervlaktebevolking veilig door het Eventproces te loodsen zonder dat belangrijke personen doordraaien, omdat de basis voedsel- en energiedistributieketens grotendeels intact moeten blijven op het moment van de Event.

Het goede nieuws is dat het verwijderen van alle resterende obstakels veel gemakkelijker, relatief sneller en veel minder riskant zal zijn dan het verwijderen van de topletbommen.

De Lichtkrachten zijn er ook in geslaagd het hogere mentale vlak volledig vrij te maken van alle duistere entiteiten, en zij hebben de controle die de duistere krachten hadden over het lagere mentale en het astrale vlak verbroken. Bijna alle onzichtbaren zijn verwijderd. De paar overgebleven duistere entiteiten op het astrale vlak zijn ongeorganiseerd, op de vlucht, en maken geen deel meer uit van het duistere netwerk. Alle Lords of Karma (Lords of Trauma) die niet gevangen zijn genomen en naar de Galactische centrale Zon gebracht, zijn van hogere vlakken ontsnapt naar de etherische en fysieke vlakken, waar zij nog steeds de controle hebben.

Causale lichamen van de mensheid herstellen zich van de schok van 1996 en genezen mooi.

De implantaten op het mentale en astrale vlak zijn grotendeels afgebroken, alleen de etherische implantaten en fysieke biochips zijn overgebleven.

Het grootste probleem blijft de etherische matrix / etherische archon grid, gecontroleerd door de Chimera Lords of Karma, van waaruit zij nog steeds de reïncarnatiecyclus controleren: Zie deze link

En het fysieke zwarte adel raster, gecontroleerd door Chimera uit de DARPA put: Zie deze link en deze link en deze link en deze link

Met hun elektromagnetische, ultrasone en infrageluid omheining: Zie deze link

En hun mind control: Zie deze link

Subkwantum anomalie op de fysieke en etherische vlakken rond het oppervlak van de planeet is ook nog steeds een behoorlijk probleem, hoewel dit wordt aangepakt.

Het Portaal van het Licht heeft de meeste duistere scenario’s verwijderd, met slechts twee (wereldwijde conventionele oorlog en harde financiële crash met implementatie van CBDC’s) die nog overblijven.

Daarom dringt de Cabal hard aan op CBDC’s: Zie deze link en deze link en deze link en deze link

Maar de oppervlakte bevolking heeft goede ideeën om zich te verzetten: Zie deze link

Wanneer de scheuren van Licht in de etherische matrix zullen beginnen te verschijnen, zal het tijdperk van de middelmatigheid tot het verleden gaan behoren: Zie deze link

De eliminatie van de rede zal stoppen: Zie deze link

Het geheugenverlies zal worden teruggedraaid: Zie deze link

En we zullen beginnen te ontsnappen uit het gekkenhuis: Zie deze link

Als de op trauma gebaseerde mind programmering uit elkaar begint te vallen: Zie deze link en deze link

Sommige mensen vinden misschien dat onze activering hun hoge verwachtingen niet heeft waargemaakt, maar het volgende artikel kan de zaken in perspectief plaatsen: Zie deze link

Onze Ascentieconferentie in Taiwan was zeer succesvol, want het was de energetische trigger die de Drakenfamilies opnieuw activeerde.

Het is misschien geen toeval dat tijdens de activiteiten van de conferentie een ontmoeting tussen Macron en Xi plaatsvond in Guangzhou: Zie deze link en deze link en deze link

Deze zeer symbolische ontmoeting werd van achter de schermen georkestreerd door de Rode en de Blauwe, en heeft de kans op een wereldwijde conventionele oorlog effectief verminderd van 38% naar 33%: Zie deze link

De Guqin-melodie, Hoge bergen en stromend water, bezegelde het vriendschapspact tussen Macron en Xi, en dit heeft het depolarisatie- en pacificatieproces tussen het Westen en het Oosten effectief in gang gezet: Zie deze link en deze link

Maar het verhaal heeft nog een andere, meer sinistere laag.

De guqin waarop de melodie werd gespeeld, werd vervaardigd in het jaar 756, tijdens het hoogtepunt van de Tang-dynastie: Zie deze link

Het is geen toeval dat dit precies het jaar was van de Donatie van Pepijn: Zie deze link

waarin de wereldlijke heerser (nu Macron, een marionet van Rothschild) gebieden afstaat aan de paus (nu Xi, een jezuïet).

Een ander, meer positief aspect van het verhaal is dat Guangzhou de machtigste Godinnenvortex van China is.

Tijdens de conferentie zijn de Blauwe Draken begonnen met het reactiveren van de Agartha portalen rond de Himalaya: Zie deze link en deze link

en grothemels in Taiwan en het Chinese vasteland: Zie deze link

De notities van de conferentie zijn nu beschikbaar. De officiële notities zijn voor 80% betrouwbaar: Zie deze link (dag 1) en deze link (dag 2)

De volgende notities zijn ongeveer 65% betrouwbaar, maar u kunt de energie van de conferentie erdoor voelen: Zie deze link

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 19 mei 2023 in Cobra

 

Tags: , , , ,

 
%d bloggers liken dit: