RSS

Categorie archief: Geen categorie

Vervolg Hulpmiddel voor Bewustwording en Ontwaking, het tweede deel, februari 2021

Je hebt mijn eerdere publicatie gelezen: Hulpmiddel voor bewustwording en ontwaking.

Als je dat nog niet hebt gedaan, raad ik je aan daarmee te beginnen.

Nu ga ik een stap verder. Daar zijn 9 uitgangspunten gegeven, en hier voeg ik er de volgende aan toe:

 1. De mens zoals deze hier op Aarde rondloopt is in essentie een oneindig bewustzijn dat een fysieke ervaring heeft. Met andere woorden: dit bewustzijn heeft een ‘voertuig’ – het lichaam – genomen om deze ervaring als mens te kunnen meemaken. En net zoals met onze auto’s heeft dit ‘voertuig’ een beperkte levensduur. Dus als het ‘voertuig’ naar het ‘voertuig’-kerkhof gaat verlaat het bewustzijn het ‘voertuig’ en gaat het verder naar een volgende ervaring.
 2. Elk bewustzijn is van een enorm krachtige essentie van licht en liefde.
 3. De krachten die hier op Aarde de heerschappij hebben genomen beseften dat zij de mens, zijnde het lichaam met dit oneindige bewustzijn, moesten afsnijden van zijn krachtige essentie van licht en liefde. Als deze mens in zijn krachtige essentie zit hebben zij geen macht en controle erover. Daarom wordt de mens vanaf zijn geboorte geïndoctrineerd en gehersenspoeld. Ze doen van alles om te voorkomen dat wij beseffen wat een krachtige wezens wij zijn.
 4. Een heel groot deel van de mensen hier op Aarde heeft een bewustzijn in zich dat is gekomen om de Aarde te helpen in haar gevecht voor bevrijding van de overheersers. Ze worden ook ‘starseeds’ genoemd. Ook deze starseeds zijn bij hun geboorte in dit lichaam het ‘weten’ van hun kracht kwijtgeraakt.

Waarom moet je dit weten? Allereerst om te beseffen wie en wat je werkelijk bent. En dan om te begrijpen welke tactiek de cabal hier op Aarde gebruikt om zijn uiteindelijke doel te bereiken: volledige controle en macht over 99% van bevolking, de mensen die zij “de useless eaters” noemen, de nutteloze eters. Want je begrijpt dat als deze 99% opstaat en zegt: “we doen niet meer mee” ze volledig met lege handen staan.

Dus: ze kunnen alleen hun doel van volledige overheersing bereiken als ze de mens helemaal hebben overgenomen en losgemaakt van zijn zielsessentie. Deze volledige overname kan worden bereikt als de mens wordt veranderd in een fysieke mechanische entiteit die van afstand kan worden bestuurd door kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence). Computers die de mens, ofwel de mensrobot aansturen.

Belangrijk: alles wat je hier en in de links leest en ziet maakt je boos, verdrietig, ellendig, opstandig, bang, agressief. Weet dat je jezelf met deze emoties niet dient. Jij hebt er last van en de overheersers genieten ervan, want dan hebben ze macht over je. Trek jezelf niet naar beneden naar hun niveau, sta erboven en sta in jouw krachtige essentie van licht en liefde. Daar kunnen ze helemaal niets mee, jij hebt dan de overhand. (Geloof me, ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk dit is, maar je helpt jezelf er echt mee.)

De spelregels van de cabal

De regels van het spel dat de overheersers spelen zijn dat zij op enigerlei wijze bekend moeten maken wat hun plannen zijn. Want zo kunnen ze zichzelf verantwoorden omdat ‘de mens er weet van had en het gewoon laat gebeuren, m.a.w. de mens heeft ermee ingestemd’.

Kijk bijvoorbeeld naar de Georgia Guidestones (links in deel 1). Maar er wordt ook veel gepresenteerd in films en dergelijke; een film wordt gezien als fictie, dus hetgeen in de film plaatsvindt is ook fictie, dat is de gedachtegang. En er is bijvoorbeeld de strip “The Simpsons”. Veel gebeurtenissen die plaatsvinden zijn al vele jaren eerder in deze strip afgebeeld. Zo zijn er nog veel meer manieren waarop zij ons ‘informeren’ zonder dat wij het echt zien omdat het als entertainment wordt gezien. En ze ridiculiseren de waarheid zodat wij denken dat het onzin is. Bijvoorbeeld de uitdrukkingen als ‘complottheorie’ en ‘fake news’.

Er zijn inmiddels heel veel films die als onderwerp hebben de AI en Nano robots, e.d. Netflix bijvoorbeeld staat er vol mee. Zoals ik in deel 1 aangaf beschikken ze over technologie die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen, en daar hoort dit ook bij.

Is het je overigens al eens opgevallen hoe de hersenspoeling via films plaatsvindt? Het is altijd: als je boos bent of verdrietig dan zet je het op een zuipen (boodschap: alcohol helpt om je beter te voelen). Of je gaat ‘vreten’, alles wat ongezond is. Je kent het gezegde “zien eten doet eten” en dat geldt ook voor drinken. Er wordt daarnaast veel op subliminaal niveau gedaan, m.a.w. je ziet het niet bewust maar het beïnvloedt je wel.

Wat vindt op dit moment plaats?

De ultieme poging tot volledige machtsovername door de cabal. De ontwikkelingen op Aarde gaan de kant op van overwinning door het licht en de overheersers staan met de rug tegen de muur. Het is nu of nooit voor hen. Dus het plan dat al langere tijd geleden is ontwikkeld is nu uitgevoerd:

 1. Een in een laboratorium gecreëerd virus is onder de mensheid verspreid.
 2. Door middel van manipulatie van gegevens en informatie (herinner je uit het eerste deel dat zij de media in hun handen hebben) wordt de mensheid in angst gezet en gehouden, en in hun gedragingen gemanipuleerd.  
 3. Het uiteindelijke doel van dit alles is om de mensheid te kunnen vaccineren met iets dat het DNA van de mensen verandert en dat nanodeeltjes bevat die zich in het lichaam vastzetten. Deze nanodeeltjes kunnen op afstand door AI worden aangestuurd.

In dit proces hebben ze de focus op ‘bescherming van de ouderen’ gezet, maar in feite zijn de ouderen niet van belang voor hun toekomstplannen en deze kunnen worden opgeofferd. Veel behandelingen en vaccinaties, evenals de lockdowns, hebben juist de dood van deze mensen tot gevolg.

Door middel van lockdowns wordt de volledige economie lamgelegd, waarbij het doel is de bedrijven van onafhankelijke mensen te vernietigen. De mens moet afhankelijk worden gemaakt van steun door de overheid. Als je eenmaal in een financieel afhankelijke positie bent gedwongen kunnen ze bepaald gedrag bij je afdwingen. Doe je niet mee, dan stopt jouw uitkering. En er zijn niet veel banen meer te krijgen als de economie eenmaal kapot is gemaakt.

Bij deze agenda hoort ook het zoveel mogelijk concentreren van de mensenmassa’s in steden, makkelijk te controleren met behulp van camera’s, en makkelijk te beperken in hun bewegingen met behulp van ‘handhavers’. De mensen in steden zijn veelal ook volledig aangewezen op aankoop van hun voeding en drank. Op het platteland kunnen ze zelfvoorzienend worden, en dat is uit den boze. Ze moeten volledig afhankelijk zijn van het systeem.

We kennen het gezegde “de kruik gaat zolang te water tot hij barst”. Met andere woorden; als het water de mensen aan de lippen staat komen ze in opstand. Dus wat doen de machthebbers, ze geven wat toe zodat de mensen opgelucht denken dat het wel weer goed komt. Om vervolgens de riemen weer wat verder aan te snoeren, en zo stukje bij beetje terrein te winnen, en dit telkens weer te herhalen totdat de mens murw en afhankelijk is geworden.

De jeugd

Heel subtiel hebben ze de focus verschoven naar de jongeren. De jeugd heeft de toekomst! En hoe jonger deze jeugd wordt geïndoctrineerd en gemanipuleerd, hoe makkelijker ze te plooien zijn naar de agenda van de overheersers. Met als uiteindelijk resultaat de terugkerende vaccinatie i.c. gentherapie die de mens steeds verder transformeert naar de mensrobot.

De spelers

Het spel zit zeer geraffineerd in elkaar. Vrijwel alle landen wereldwijd doen eraan mee. De cabal heeft er jarenlang alles aan gedaan om mensen op voor hen belangrijke posities in hun macht te krijgen. Omkoping, chantage, geweld, alles wordt ingezet. Bedenk hierbij ook dat de gehele mensheid al van jongs af aan in het systeem is gemanipuleerd, wij allemaal zijn gehersenspoeld. Opvoeding, onderwijs, cultuur, alles is door het systeem bepaald. Er wordt zelfs gesteld dat naarmate de mens meer onderwijs heeft genoten (universitair) hij minder bereid is om met andere ogen naar de maatschappij te gaan kijken, zo sterk is hij dan geïndoctrineerd.

Uiteraard is dit alles niet zwart wit, alles bestaat in gradaties. Er zijn ook mensen die volkomen bewust en vrijwillig aan het systeem meewerken.

En er zijn ook heel veel mensen die zich inzetten om ons te bevrijden uit dit systeem, de “White Hats”. De tentakels van de machthebbers reiken heel ver, en de “White Hats” moesten een plan uitdenken waarbij zij dit alles konden stoppen zonder dat de gehele mensheid in gevaar werd gebracht. Veel klokkenluiders zijn in de afgelopen decennia vermoord, of ze zijn onderdrukt doordat hun leven is vernietigd; verlies van baan, woning, familie, en belachelijk gemaakt. Er zijn eerder pogingen ondernomen om de machthebbers te stoppen, maar die zijn verijdeld. Denk bijvoorbeeld aan JFK, 11 september. Er stonden dingen te gebeuren maar die zijn door de cabal geblokkeerd met deze door henzelf gecreëerde gebeurtenissen.

De robotmens

Nog even terug naar de jeugd en het onderwijs. Sinds de lockdown en het thuis lessen moeten volgen ontdekken steeds meer ouders wat er allemaal in het lesmateriaal is opgenomen; de indoctrinatie is duidelijk zichtbaar. Wat heel opvallend is, is dat de kinderen onzeker worden gemaakt over het gender. Er wordt ze verteld dat het helemaal niet vanzelfsprekend is om jongetje of meisje te zijn; een jongetje kan in feite een meisje zijn of omgekeerd, of – nog verdergaand – helemaal geen gender, noch het een noch het ander. Wat zit hier achter?

Het uiteindelijke doel is dat de robotmens in zijn DNA en genen zodanig is veranderd dat hij niet meer het vermogen tot voortplanting heeft. Mensen (i.c. robotmensen) worden naar behoefte gecreëerd in laboratoriumomgevingen. In het eerste deel schreef ik dat ze de technologie bezitten om ‘nepmensen’ te maken, en de proeven die ze met mensen hebben genomen om nog veel verdergaande technologie te ontwikkelen zijn te afgrijselijk voor woorden. We kennen allemaal de naam Mengele uit de tweede wereldoorlog, maar helaas is hetgeen hij toen met de joden heeft gedaan na de oorlog gewoon voortgezet, in Amerika. Zoek maar naar “Operatie Paperclip”.

De meest duistere kant van de cabal

Ik heb hier beschreven wat het plan en de agenda is. Maar er is nog een ander aspect waar ik de aandacht op moet vestigen, het feit dat deze kleine groep die zo’n terreur op de mensheid uitoefent nog een ander, heel duister aspect heeft. Namelijk een ongelooflijk vergaand misbruik van mensen, en vooral kinderen. Naast de beschreven proefnemingen op mensen is er orgaanhandel, pedofilie, satanisch misbruik, en het creëren van een drug uit het bloed van kinderen, adrenochrome.

We konden veelal niet geloven dat dit bestond, dat dit kon gebeuren zonder dat wij ons dat bewust waren. Maar het afgelopen jaar zijn er wereldwijd door de White Hats DUMB’s opgeruimd waarbij enorme aantallen kinderen zijn gered. DUMB staat voor Deep Underground Militaire Basis (diep ondergrondse militaire basis) en deze bezitten een omvang die varieert van beperkte niet zo diepe bases tot de omvang van middelgrote steden vele mijlen diep.

De meest recente opruiming is het stelsel dat zich tussen het Capitool en het Witte Huis in Washington DC bevond, dat verborgen was gehouden voor Trump, en dat aan het licht is gekomen doordat Epstein is gaan praten (nee, hij pleegde geen zelfmoord).

Weet dat de White Hats de leeggehaalde DUMB’s opblazen zodat ze nooit meer door de cabal kunnen worden gebruikt. De laatste tijd worden veel onverklaarbare ‘aardbevingen’ gesignaleerd …. Vul het zelf maar in.

Wereldwijd verdwijnen jaarlijks miljoenen kinderen via mensenhandel netwerken. Kinderen worden door instanties die met deze netwerken samenwerken weggehaald uit families, veelal is de rechterlijke macht er ook bij betrokken. Kinderen worden ontvoerd. Er worden grote natuurrampen gecreëerd met behulp van HAARP-installaties en zo verliezen veel kinderen hun ouders en komen in deze netwerken terecht. Maar daarnaast zijn er kinderen waarvan het bestaan niet eens is geregistreerd, die in gevangenschap zijn geboren en onmiddellijk misbruikt. Ze hebben officieel nooit bestaan.

De White Hats hebben veel mensen in politiediensten en leger uit hun ‘coma’ gekregen (de gehersenspoelde staat waarin deze mensen dachten dat ze goed werk deden door het dienen van het systeem) door het laten zien van video opnames en foto’s die werden aangetroffen op in beslag genomen computers. Er werd aan hen gevraagd of ze deze figuren wilden blijven dienen of dat ze ervoor kozen om aan de kant van de White Hats te gaan staan om deze terreur uit de wereld te helpen. De keus was niet moeilijk; veel politieagenten en militairen moesten kotsen en huilen van hetgeen ze op de video’s en foto’s zagen.  

Positieve ontwikkelingen

Je kwam het hierboven al tegen: de positieve ontwikkelingen op Aarde, het licht dat het gaat overwinnen. De White Hats, de geredde kinderen en volwassenen. Steeds meer mensen die gaan zien dat ze in een systeem zitten dat ze in slavernij houdt. De groter groeiende groep die ertegen in opstand komt. Maar dat is nog niet genoeg.

Het is zo belangrijk dat de mens leert om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven. Val niet in de valkuil van het verruilen van de ene ‘leider’ voor de andere. Blijf niet passief zitten afwachten, kom in actie, op elke manier die binnen jouw vermogen ligt.

Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.

Onze nog niet bewuste medemensen moeten zelf gaan zien dat dingen niet kloppen. We kunnen ze vertellen wat we willen, maar ze zullen het alleen accepteren als ze zelf echt gaan kijken wat er gaande is. Je kunt proberen ze te sturen door het stellen van vragen en ze zo te triggeren. Maar we zullen ermee moeten leren leven dat een zeker percentage de ogen niet zal openen, zal blijven meegaan met de illusie, en zich zal blijven gedragen zoals van bovenaf wordt opgelegd. We zullen deze mensen emotioneel moeten loslaten, het kunnen partners zijn, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden, maar het is hun eigen vrije wil waar wij geen inbreuk op mogen maken. Hoe moeilijk we het ook zullen vinden.

CEO’s, politici en overheden over de hele wereld stoppen ermee, stappen uit hun functie, slaan een andere koers in. Zie dit voorbeeld (link naar pdf): January 25, 2021 – Merck announces discontinuation of V590 and V591 vaccine programs and continued focus on development of two investigational therapeutic candidates. (Merck kondigt aan niet verder te gaan met V590 en V591 vaccin programma en verder te focussen op de ontwikkeling van twee onderzoek therapeutische kandidaten.)

Med Beds

We gaan nu verder met een volgende positieve ontwikkeling, namelijk het ter beschikking van de mensheid komen van de voor ons achtergehouden geavanceerde technologie, zoals die in de DUMB’s werd gebruikt. Want in diep ondergrondse ruimtes heb technologie nodig om het systeem gaande te houden, lucht, licht, elektra, etc. Vrije energie bestaat en die komt voor ons beschikbaar.

Een heel belangrijke technologie zijn de Med Beds, ofwel medische bedden. Ze bestaan en worden op dit moment en de afgelopen tijd gebruikt voor de genezing van de kinderen en volwassenen die uit de DUMB’s zijn gehaald – helaas is een groot deel er zo slecht aan toe dat ze het niet overleven.

Mijn hart en liefde gaat uit naar de militairen en andere redders die verder moeten leven met de beelden die ze in deze ondergrondse tunnels hebben gezien.

Er zijn geluiden dat de Med Beds al snel beschikbaar worden gesteld voor de rest van de mensheid. Ik heb horen vertellen dat een ziekenhuis in Nederland alles al in gereedheid heeft en dat er wordt gewacht op het groene licht. Meer dan dat weet ik er niet over.

De technologie bestaat uit een bed waarop je gaat liggen, je hele lichaam wordt gescand en vervolgens word je genezen, en dit in minder dan een half uur. Weg met ziekte, weg met medicijnen en vaccinaties. De big farma cabal heeft het nakijken; geen miljarden verdiensten meer aan chemicaliën die medicijnen worden genoemd.

Vind je het moeilijk om dit alles te geloven? Kijk eens 100 jaar terug, wat wij toen hadden en wat wij nu hebben. 100 Jaar geleden kon men zich echt niet voorstellen dat een apparaat dat computer heet, en een systeem dat internet heet, vrijwel de hele samenleving heeft overgenomen.

Leven buiten planeet Aarde

Als je jouw onderzoek hebt gedaan zul je hier en daar al verwijzingen zijn tegengekomen naar buitenaards leven. Het zou echt heel onrealistisch van ons zijn om te denken dat wij de enigen zijn in dit immense universum. Ik zal daar in een volgend deel wat verder op in gaan. Maar ik vermeld dit nu omdat de geavanceerde technologie die voor ons beschikbaar komt, zoals de Med Beds, is aangeboden door buitenaardsen die op een technologisch veel hoger niveau zijn dan wij. Weet dat zij ons mensen willen helpen, maar zij kunnen het niet voor ons doen; wij moeten onszelf helpen en wij krijgen daar hulp bij.

Ik noem hierbij een ‘ambassadeur’, Elena Danaan, een vrouw die op jonge leeftijd werd ontvoerd door buitenaardsen die het niet goed met haar voor hadden, maar die uit hun handen werd gered door de buitenaardsen die specifiek tot taak hebben het helpen van de Aarde en haar bewoners. Dankzij de geavanceerde technologie kan zij middels een implantaat rechtstreeks communiceren met haar redders en andere buitenaardsen van de Galactic Federation. Zij heeft dit beschreven in haar boek: “A Gift from the Stars”. Dit is haar website, hier de pagina over haar boek. En haar youtube kanaal. Zij stuurt ons veel boodschappen van hoop en vertrouwen. Wel Engelstalig, maar bij de meer recente video’s kun je een automatisch geredigeerde Nederlandse ondertiteling krijgen; niet altijd correct maar het helpt als je het Engels niet begrijpt. Klik hiervoor op ‘settings/instellingen’, ondertiteling ‘aan’, en als er een pijltje achter automatisch gegenereerd staat kun je hierop klikken en je taal kiezen.

Onze regeringen weten overigens al heel lang van het bestaan van dit buitenaards leven, maar ook dat is voor ons verborgen gehouden. De laatste tijd begint langzaam maar zeker informatie door te komen over UFO’s en geheime ruimteprogramma’s.

Links (zoveel mogelijk Nederlandstalig)

Artikel over het eeuwen durende spel en de huidige eindstrijd

Artikel over hoe het cv plan dat nu is uitgerold al vele jaren geleden is gemaakt.

Artikel over de achtergronden van het plan dat nu wordt uitgespeeld.

Video: Mike Yeadon van Pfizer (Ex Vice President) geeft een goede uitleg over immuniteit, het coronavirus (COVID-19) en vaccins. Nederlands ondertiteld.

Artikel over vaccinaties, vaccins, mondmaskers.

Video over hoe de scholen nu met cv omgaan, de druk op kinderen en ouders, en oproep om gezamenlijk naar andere oplossingen te zoeken, zoals bijvoorbeeld thuisonderwijs.

Video over de achtergrond van sommige politieke figuren in Nederland, goed om te weten met het oog op de komende verkiezingen.

En een video over hoe jeugdzorg in Nederland vaak onterecht kinderen bij de ouders vandaan haalt, en rechters in procedures van de ouders vrijwel altijd jeugdzorg in het gelijk stelt. (Denk maar eens na, hoe komen kinderen terecht in kringen van pedofilie, prostitutie en seksueel misbruik?)

Artikel uit juli 2020 over ontwikkelingen in Amerika m.b.t. arrestaties en kinderhandel.

Artikel september 2020 over DUMB’s en geredde kinderen.

Website: “Illuminate the Darkness concentreert zich op wat te lang verborgen is gebleven. Het is gemaakt om een ​​realistisch licht te laten schijnen op welke waarheden verdraaid zijn door onwetendheid of zelfs kwaadwillende bedoelingen. Daarom is de informatie die voor deze website wordt gebruikt afkomstig van mensen die jarenlang diepgaand onderzoek hebben gedaan. Een andere bron van informatie is afkomstig van degenen die ooit in het Systeem of het occulte zijn geboren, maar hun weg naar buiten hebben gevonden.”

Deze pagina gaat over Nederland, met onder meer aandacht voor het radioprogramma Argos over seksueel kindermisbruik, de werkwijze van jeugdzorg, en veel andere onderwerpen. Weet dat Nederland heel hoog op de ladder staat waar het gaat over mensenhandel, kindermisbruik, en allerlei andere duistere praktijken.

Over bepaalde landhuizen en wat er plaats vond in Nederland. Je kunt rechts een taal selecteren, zodat je het artikel in het Nederlands kunt lezen.

Med Bed’s: Engelstalig artikel waarvan hier delen vertaald:

“Tachyon Energy & Plasma Energy Med-bedden: Er zijn 3 soorten Med-bedden: 1) Holografische Med-bedden; 2) Regenerative Med Beds die weefsels en lichaamsdelen regenereren, dat wordt aangedreven door een andere bron; 3) Herverneveling Med-bedden die in ongeveer 2-3 minuten het hele menselijk lichaam zullen regenereren, van top tot teen.”

“Een Med Bed is gebaseerd op de energie van tachyon-deeltjes en plasma energie. De bodem, de atmosfeer, het water, alles is plasma-energie, alles in het universum is plasma-energie, het is gewoon een andere vorm door de trillingsfrequentie.”

“De Med-bedden hebben kunstmatige intelligentie (AI) die controleerbaar is, zodat deze niet uit de hand kan lopen en op hol kan slaan. De AI is de computer. Het werkt een beetje als een MRI, waarbij je in een buis zit en het over je lichaam rolt en een magnetische oscillatie- en resonantiescan van je lichaam maakt om een ​​diagnose te stellen van een ziekte. Het Med Bed scant uw huid, uw spierweefsel, alle organen en alles in uw lichaam. Het laat alles zien – helemaal tot op microniveau van het bloed. Het identificeert eigenlijk uw DNA en het voert een volledige interne analyse van het lichaam uit. Als het dat doet, pikt het elke ziekte en elke genetische onvolkomenheid op. U kunt bijvoorbeeld leukemie in stadium 4 hebben, en op een Med-bed bent u binnen ongeveer 2,5 minuut genezen. Geen bijwerkingen. En als je een orgaan uit het lichaam hebt laten knippen of verwijderen, regenereert het hervernevelingsproces van het Med Bed dat orgaan alsof het nooit is verwijderd. Omdat je lichaam een ​​resonantie achterlaat – een trillingsfrequentie. Het lichaam onthoudt altijd wanneer een orgaan is verwijderd of gestopt met werken, en de kunstmatige intelligentie van Med Bed maakt verbinding met de trillingsfrequentie en het DNA van het lichaam om het orgaan te regenereren.”

 
3 reacties

Geplaatst door op 17 februari 2021 in Geen categorie

 

Hulpmiddel voor bewustwording en ontwaking, februari 2021

Inleiding

Ik ben in 2015 voor dit blog gaan schrijven, maar mijn “ontwaken” begon al in 2011. Sinds die tijd ben ik steeds dieper in het “konijnenhol” gedoken, en nog steeds ontdek ik dingen waar ik mij eerder niet van bewust was. Ik besef dat naarmate ik meer weet ik minder weet. Dus hoe moeilijk zal het zijn voor mensen die nu tot het besef komen dat er dingen niet kloppen?

De mensen om mij heen denken dat het “nieuws” het echte nieuws brengt en dat alles wat je op het internet kunt vinden is doordrenkt met valse informatie en misleiding (wat gedeeltelijk ook klopt, maar dat geldt ook voor het ‘mainstream nieuws’). Echter, de ontwikkelingen van de afgelopen 12 maanden resulteren erin dat steeds meer mensen zich gaan realiseren dat niet alles is zoals het lijkt of zoals het ons wordt voorgespiegeld.

En dat bracht mij tot de vraag: “als deze mensen aan mij vragen om uit te leggen hoe het in elkaar zit, hoe pak ik dat dan aan? Wat kan ik vertellen om ze een basis te geven waarmee ze hun eigen onderzoek kunnen gaan doen?” Want het werkt alleen als ze op basis van wat feiten zich verder gaan verdiepen. Als ik alles vertel wat ik nu ‘weet’ haken ze direct af.  

Daarom ben ik achter de computer gekropen om te proberen hiervoor een soort handleiding te schrijven. En ik publiceer dit nu op dit blog omdat ik ook andere mensen hiermee een leidraad kan geven. Bedenk hierbij wel dat dit stuk absoluut niet de intentie heeft een analyse te zijn met alle achtergrondinformatie, maar dat het moet worden gezien als een leidraad om ergens te kunnen beginnen.

Mijn advies aan iedereen is, doe je eigen onderzoek en laat je leiden door jouw gevoel; als iets goed voelt, ga daar dan mee verder, en laat alles vallen wat niet goed voelt. Niemand weet alles, niemand kent de gehele waarheid, dus laat niemand jou vertellen wat je moet geloven.

En waar het gaat om de ‘zwartmakerij’ van lichtwerkers onderling is mijn leidraad heel simpel: degene die dit doet heeft daar zijn eigen redenen voor, maar het past simpelweg niet in een samenleving die zich wil opheffen naar de 5e dimensie. Laat iedereen in zijn waarde.

Uitgangspunten

Er zijn uitgangspunten die de persoon die verder onderzoek wil doen moet aanvaarden voordat hij/zij de situatie op Aarde kan gaan begrijpen. Hier ga ik niet in op de geschiedenis vanaf het begin op Aarde, want dat zou het direct al veel te gecompliceerd maken. Dus ik probeer het eenvoudig te houden met de volgende stellingen die hun grondslag hebben in deze geschiedenis:

 1. Er is een groep mensen (we noemen ze de cabal) die al gedurende eeuwen een plan hebben en dit plan geleidelijk uitvoeren. Het wordt van generatie op generatie doorgegeven. Ze staan ook bekend als ‘illuminatie’, of ‘Deep State’, of ‘elite’, en hun plan is de ‘New World Order’.
 2. Het plan is om absolute heerschappij te krijgen op Aarde, waarbij de ‘doorsnee’ mensen hun slaven worden.
 3. Om deze agenda te kunnen uitvoeren moesten ze eerst de heerschappij krijgen over de financiële wereld, de media, het onderwijs, religie, gezondheid, en de politiek en rechtssysteem. Dat is ze gelukt.
 4. Vervolgens moeten zij de mens onderdrukken en daarvoor is het belangrijk dat de mens zich niet bewust is van zijn eigen oorspronkelijkheid en kracht.
 5. Voor deze onderdrukking worden veel middelen ingezet: de mens machteloos maken d.m.v. armoede en ziekte en afhankelijkheid, angst, mind controle, corruptie en chantage, en waar nodig geweld en moord.
 6. Onder de huidige mensheid bevinden zich veel mensen die onder invloed van mind controle, corruptie, bedreiging en chantage aan deze agenda meewerken, bewust of onbewust, vrijwillig of gedwongen. De cabal gebruikt hierbij ook middelen/methoden om (delen van) het geheugen van mensen te blokkeren.
 7. De cabal beschikt over veel technologie die voor ons wordt achtergehouden. Onderdeel daarvan is het vermogen om ‘nepmensen’ te creëren, het zogenaamde klonen. Zo kunnen ze bepaalde figuren een langer leven geven. Daarnaast wordt ook veel gebruik gemaakt van dubbelgangers.
 8. Andere technologie waarover ze beschikken is het manipuleren van beelden, zoals holografische voorstellingen waarbij je ervan overtuigd bent dat hetgeen dat je ziet klopt. Of bepaalde informatie integreren in beelden (zoals t.v. en film) die wij bewust niet zien maar die ons op onbewust niveau wel beïnvloedt.
 9. Het belangrijkste middel bij de onderdrukking van de mensheid is het ‘verdeel en heers’ principe. Voorkom dat de mensen bijeen komen en samenwerken in vrede en respect, maar zaai angst en verdeeldheid, achterdocht en wantrouwen.

Werkwijze

Noot: Ik beschrijf alles als in de tegenwoordige tijd, maar er zijn de laatste tijd veel ontwikkelingen die een andere kant op gaan, de positieve kant. Er is nog te weinig feitenmateriaal voorhanden om daar concreet op in te kunnen gaan. Verder moeten we bedenken dat, zoals hierboven gesteld, veel mensen hieraan meewerken onder invloed van mind controle, manipulatie, bedreiging en chantage. Niet alle spelers zijn a priori ‘slecht’.

Financiële wereld

De cabal heeft de financiële wereld in handen gekregen door onder meer manipulatie van geldstromen en het van beide zijden financieren van oorlogen, waarbij de ‘nutteloze’ mens werd gebruikt als kanonnenvoer. Oorlogen zijn bedoeld om geld te creëren; je hebt wapens, tanks, vliegtuigen e.d. nodig om de oorlog te kunnen voeren, en vervolgens heb je weer van alles nodig om alles wat is vernietigd opnieuw op te bouwen. Dit wordt ook het ‘militair industrieel complex’ genoemd.

De mensheid is in financiële slavernij gezet. We hebben geld nodig om te leven, daarom moeten we werken – zodanig dat er geen energie meer over is om met onze zelfontplooiing bezig te zijn – en van het verdiende geld moeten we ruim 70% afdragen in de vorm van allerlei belastingen, waarmee een systeem in stand wordt gehouden dat ons in slavernij houdt. Slim bedacht toch?

Dit alles heeft erin geresulteerd dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter is geworden, en zo heeft ca. 1% van de wereldbevolking het grootste deel van de rijkdom in handen. En het grootste deel van de wereldbevolking lijdt onder armoede en gebrek, waardoor deze mensen niet het vermogen hebben om zich te ontworstelen aan de greep van de cabal. In deze gecreëerde maatschappij kun je jezelf niet in leven houden zonder geld, en geldzorgen beheersen je leven volledig.

Media

De media is langzaam maar zeker in hun greep gekomen doordat in de loop van de tijd vrijwel alle media uiteindelijk eigendom zijn geworden van 4 enorme mediabedrijven. En zo kan van bovenaf worden opgelegd wat al dan niet aan de mensen wordt verteld. Doordat de mensheid van alle kanten wordt gebombardeerd met dezelfde gemanipuleerde informatie ontstaat het geloof dat dit toch echt de waarheid moet zijn. Voeg daarbij de mogelijkheid om beeldmateriaal te manipuleren en de mens gelooft wat zijn ogen ‘zien’.

Door de opkomst van het internet is een beweging op gang gekomen die een tegenhanger is van het gemanipuleerde nieuws. Er wordt gesproken over de ‘alternatieve media’, maar ik zou het liever de nieuwe media noemen. Alles wat de mens de mogelijkheid geeft om een tegengeluid te laten horen is een bedreiging voor de agenda van de cabal. Dus, wat gingen ze doen.

Allereerst werd het begrip ‘complottheorieën’ de wereld in geslingerd. Als je deze kreet maar voldoende laat terugkomen worden degenen die de ongewenste informatie doorgeven vanzelf gezien als ‘complotgekkies’, en de geloofwaardigheid van hun informatie is in twijfel getrokken.

Maar toen de opgang van de informatiestromen op het internet niet te stoppen bleek werd de volgende kreet bedacht: fake news. En de kanalen op het internet waarvan veel mensen gebruik maken om informatie door te geven hebben besloten om alles uit hun kanalen te verwijderen wat zij zien als ‘fake news’, of liever gezegd, voor hen ongewenst nieuws. Het gaat zover als het volledig verwijderen van accounts, met alles wat zij in de loop van de tijd hebben gepubliceerd.

Hierbij kan ieder weldenkend mens zich de vraag stellen waarom ze zich zoveel moeite getroosten om deze geluiden de mond te snoeren ….. waar zijn ze bang voor? Je hoeft toch niet bang te zijn voor complotgekkies; laat ze maar kletsen, toch?

Onderwijs

Deze groep mensen zag ook in dat onderwijs een heel belangrijk middel is om de mensen te indoctrineren. Als je de kinderen met de paplepel bepaalde denkpatronen en informatie meegeeft zullen ze zich als volwassenen volledig schikken naar jouw agenda. Onder de manipulatie van onderwijs valt ook het manipuleren van geschriften, de geschiedenis herschrijven, overtuigingen in het lesmateriaal opnemen, en het indoctrineren van het onderwijzend personeel en de hoofden van scholen. Zo zijn ook veel universiteiten in de greep van de cabal gekomen; aangezien de cabal de geldstromen controleert hebben ze alle middelen om allerlei instituten en instanties in hun greep te krijgen met het openen of dichtdraaien van geldkranen.

Religie

Het Vaticaan is een van de hoofdrolspelers in deze agenda. Er is een bank van het Vaticaan en de rijkdommen en landerijen die het Vaticaan bezit gaan ons voorstellingsvermogen ver te boven. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld bij het indoctrineren van de mensen, het onderdrukken van de feitelijke geschiedenis van de mensheid, het manipuleren van mensen en instellingen, en het beheersen van de politieke agenda van vele landen. De belangrijkste spelers zijn de jezuïeten, waarbij we moeten bedenken dat dit in principe de top betreft, de zogenaamde ingewijde jezuïeten die hun afschuwelijke eed hebben gezworen.

Gezondheid

Een mens die ziek is heeft niet het vermogen om zich teweer te stellen tegen de manipulatie en indoctrinatie. Hij wordt in angst gehouden over zijn gezondheid, en angst is een slechte raadgever. Daarnaast wordt veel geld verdiend aan onze ‘gezondheid’, het was dus zeer lucratief om

 • De mens zich onbewust te laten zijn van het zelf herstellend vermogen van het lichaam
 • De gezondheid van de mens te ondermijnen door het bewerken van onze voeding, het water en de lucht die we inademen
 • Homeopathische en natuurlijke geneeswijzen te ondermijnen en chemische geneesmiddelen waarvoor heel veel geld moet worden betaald te introduceren
 • Ziekten in laboratoria te creëren en deze onder de mensen te verspreiden
 • En als de mensen dan uiteindelijk doodgaan aan de ziekte dient dat ook nog hun agenda omdat zij vinden dat de wereldbevolking moet worden gereduceerd.

Gelukkig zijn er nog steeds heel veel artsen en mensen die in de gezondheidszorg werken die deze agenda niet willen dienen, maar de druk die op hen wordt gelegd is enorm. Ze worden bedreigd met het verlies van hun baan als ze niet willen meewerken, en zonder baan heb je geen geld en ben je terug bij het begin; overheersing door armoede. Zoals onder het kopje onderwijs gesteld: veel instituten waaronder universiteiten en ziekenhuizen zitten in de greep van de cabal.

Politiek en rechtssysteem

Tja, ik ben bang dat ik hier niet zoveel uitleg bij hoef te geven. Politici zouden ten dienste moeten staan van de mensen, maar het overgrote deel van de politici wereldwijd speelt het spelletje mee; de macht is in handen gegeven van de economie, multinationals, de conglomeraten, en de soevereiniteit van landen is ver te zoeken. Het is het grote geld wat de wereld regeert, en alles is daaraan ondergeschikt gemaakt. Politici en rechtsdienaren in welke vorm dan ook doen mee, hetzij uit machtswellust en winstbejag, hetzij door bedreiging en chantage.

De kracht van de mens

Uit het bovenstaande blijkt dat ze zich heel veel moeite getroosten om de mens te onderdrukken. Waarom, zou je je afvragen, zijn ze zo bang voor de mens? Je creëert gewoon je slaafje en laat hem voor je werken, dat is het ideaal.

Maar wat als de mens zich niet zo gemakkelijk als slaafje laat gebruiken? Wat als de mens een enorme kracht van zichzelf heeft die de macht van de cabal verre overstijgt? Dan moet je ervoor zorgen dat de mens zich niet (meer) bewust is van deze kracht. En liever nog, dat de mens deze kracht tegen zichzelf gaat gebruiken.

Het manifesterend vermogen bijvoorbeeld is enorm, je bent wat je denkt. Als je het denken van de mens een bepaalde richting opstuurt gaat dit zich manifesteren. Dus, angstig denken versterkt de angst, onzeker denken versterkt de onzekerheid, afhankelijk denken versterkt de afhankelijkheid. En vooral, laat de mens denken dat hij is afgescheiden; van zichzelf, van zijn oorspronkelijke aard, en van zijn medemens, dat hij er alleen voor staat.

Komt dit je bekend voor …. 1,5 meter, mondlappen, verbod op samenscholing, verbod om je uit te spreken?

En hoe de kracht van de mens verder te ondermijnen? Door het inbrengen van dingen in het lichaam, bijvoorbeeld door middel van vaccins. Dingen die de mens kunnen beïnvloeden, op afstand aan te sturen. Doe hier je onderzoek naar!

Mind controle: er is al zoveel over geschreven. MK Ultra bijvoorbeeld; het creëren van meerdere persoonlijkheden in een mens, door middel van martelingen, drugs, indoctrinatie. Zodanig dat één van de persoonlijkheden kan worden aangestuurd zonder dat de andere persoonlijkheid of persoonlijkheden zich bewust zijn van wat er gebeurt.

De belangrijkste methodiek die ze gebruiken om ons aan te sturen is het creëren van een probleem om vervolgens met de oplossing te komen (ook bekend als “false flag”). Wij zijn ze dan zo dankbaar dat ze zo goed voor ons zorgen en zijn blind voor de agenda die achter de ‘oplossing’ zit.

Maar …. Wat als ….

Als wij met zijn allen zeggen, genoeg is genoeg. We hebben genoeg geleden, we werken er niet meer aan mee. De crisis die bewust door de cabal is gecreëerd om hun agenda er nu helemaal doorheen te drukken, heeft zich ook tegen hen gekeerd. Want steeds meer mensen zien nu dat het gewoon niet klopt.

De maatregelen tegen een zogenaamd super gevaarlijk virus staan niet in verhouding tot de feiten, ook al wordt door manipulatie van de cijfers geprobeerd ons anders te doen geloven. De media werkt daar volop aan mee, dat is duidelijk.

Daarom gaan steeds meer mensen onderzoeken wat er feitelijk aan de hand is, en daarvoor dient dit artikel, en de links die ik hieronder heb opgenomen. Weet dat deze alleen maar een handvat zijn, want er is zoveel meer informatie te vinden.

Maak je riemen vast voor je duik in het konijnenhol! Succes, Veronica

Links (ik probeer zoveel mogelijk Nederlandstalige links te geven):

Het plan, de agenda, wie zitten erachter:

 • Robin de Ruiter: link naar een interview met hem. Bekijk deze vooral als eerste. Hij beschrijft in hele duidelijke bewoordingen wat er speelt en heeft hier enorm veel onderzoek naar gedaan. Het interview heeft denk ik rond 2010 plaatsgevonden, maar heeft aan actualiteit niets ingeboet. Robin heeft een aantal boeken geschreven, waaronder “13 satanische bloedlijnen, de oorzaak van veel ellende en kwaad op Aarde”. Hij moest zijn eigen uitgeverij beginnen omdat hij geen uitgever kon vinden die zijn boeken wilde uitbrengen. Recent heeft hij een boek uitgebracht over Cv, hier een link naar een video waarin over dit boek wordt gesproken. Zoals Robin in het interview aangeeft neemt hij alleen informatie in zijn boeken op die hij via 5 verschillende kanalen heeft kunnen verifiëren. Zijn boek 13 satanische bloedlijnen was voor mij de rode pil; hier kun je hem kopen (beter dan bij bijv. Bol want dat soort bedrijven moeten we proberen te mijden; ze werken allemaal mee in het systeem.)
 • Janet Ossenbaard heeft een documentaire in 10 delen gemaakt, genaamd “Fall Cabal” (Engelstalig) waarin ze allerlei dingen belicht om de mensen wakker te schudden. Deze was eerst op youtube geplaatst, maar nu heeft ze haar Bitchute kanaal, hiervoor gekozen door de voortdurende censuur op youtube. Er is een Nederlandse vertaling van de gehele documentaire. Nu is ze bezig met de serie “The Sequel of the Fall of the Cabal” die uiteindelijk 17 delen zal bevatten, er zijn tot dusver 7 delen gepubliceerd. In deze serie gaat ze diep in op de gehele ontstaansgeschiedenis en alle partijen.

Dit artikel beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de ‘Deep State’, ofwel cabal, ofwel illuminatie.

Deze website bevat een schat aan informatie in het Nederlands over allerlei onderwerpen, ook de hele recente ontwikkelingen rondom “je weet wel” prikken en zo.

Georgia guidestones, waarvan niemand weet wie ze daar heeft laten neerzetten. Er staat in 8 talen op beschreven wat het plan is, waaronder reducering van de bevolking. En een ander artikel erover.

“The great reset”, het World Economic Forum. “You’ll own nothing and you”ll be happy”, aldus voorzitter Klaus Schwab (Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn.) De link is naar een artikel waarin hun voorspellingen voor 2030 worden voorzien van de agenda erachter. Hier hun ‘frontier 2030’ visie. Beide links Engelstalig.

Voorbeeld van holografische beelden en een ander voorbeeld, en deze (kijk vooral op 8:29). Realiseer je dat ze deze techniek voor van alles kunnen gebruiken, zoals fake invasie bijvoorbeeld.

Uitleg over de jezuïeten, en hier de eed die ingewijde jezuïeten afleggen.

Interview met dr. Elke de Klerk, oprichter van ‘Doctors for Truth’, deel 1, het tweede deel, en het derde deel. Engels gesproken met Nederlandse ondertiteling.

M.b.t. de manipulatie en chantage om mensen aan de agenda te laten meewerken:

 • Kinderen die in bepaalde ‘duistere’ families worden geboren worden van jongs af aan gemanipuleerd/gedwongen (op gruwelijke manieren) om eraan mee te doen, bij weigering of eruit stappen worden ze vermoord. Bijvoorbeeld: hier een link naar de vertaling van het boek van een vrouw die door haar eigen vader wordt misbruikt (zacht uitgedrukt), d.m.v. mind controle wordt bewerkt tot een seks slavin en wandelende robot, en het ‘eigendom’ was van Kissinger. Waarschuwing: heftige kost! De link is naar het eerste deel, er zijn 14 delen. Er is veel meer informatie over dit onderwerp, maar het is meestal in het Engels.
 • Personen die men onder controle wil nemen worden gepakt op hun zwakheden; bijvoorbeeld een pedofiel wordt in een situatie met een kind gebracht en daarvan worden opnamen gemaakt. Deze is daarna chantabel. Link naar een artikel over het tribunaal over mensenhandel en seksueel kindermisbruik.
 • Artikel over satanisch kindermisbruik (heftig!) Lees ook de reacties onder het artikel.  
 • Getuigenis van Ronald Bernard die in de jaren 80 in de financiële wereld werkte en daarvoor “zijn geweten op -180 graden in de ijskast moest zetten”. Dit is het eerste deel, hier het tweede deel, het derde deel, het vierde deel, en het vijfde deel.

Een Nederlandstalige website die je kunt raadplegen als je al wat verder in de materie bent gedoken; als je ervoor openstaat dat er ook leven is buiten onze planeet, en dat wij hulp krijgen van buitenaardsen.

 
6 reacties

Geplaatst door op 10 februari 2021 in Geen categorie

 

De Techniek van Mind Controle, Hersenspoeling, Massa Hypnose, 26 januari 2021

Elena Danaan, die contact heeft met goedwillende buitenaardsen (meer over haar onderaan dit artikel), heeft een video geplaatst waarin ze beschrijft welke technieken worden toegepast om de massa in angst en hypnose te houden. De video is in het Engels.

Samenvatting van Mind Control, wat is het en hoe werkt het.

Op en rond de Aarde bevinden zich veel apparaten die ons op een subliminale en holografische manier beïnvloeden, om ons in angst te houden, om ons sociaal gedrag te sturen, om ervoor te zorgen dat wij aan de regels gehoorzamen. Dit is een vorm van mind control technologie, en dit vindt plaats over de gehele planeet.

In deze video wordt dit kort aangestipt; ga naar 15:30 min. waar de vraagsteller vertelt dat ze in haar hoofd hoorde schreeuwen “put on your damn mask” (zet dat verdomde masker op). Thor Han (Pleiadian) legt dan uit dat dit wordt uitgezonden vanuit zo’n apparaat. In het stukje video ervoor wordt door Thor Han gezegd dat deze beïnvloedingsapparaten opereren op de frequentie van angst, daarom is het zo belangrijk dat wij uit de angst stappen. Hij geeft ook aan dat wij het collectief bewustzijn (dat een soort web rondom de planeet is) zelf kunnen beïnvloeden met positieve en mooie beelden en woorden. Dat dit dan ook de mensheid zal bereiken.

Een andere stap, techniek, is dat chips bij ons zijn/worden ingebracht waarmee ze ons onder controle houden, deze beïnvloeden niet alleen de mind, maar ook het lichaam en gedrag.

Belangrijk is nu hoe wij ons kunnen ontslaven, 7 miljard mensen waarvan een heel groot deel niet luistert naar, of begrijpt dat wij slaaf zijn. Die denken het juiste te doen door de regels te volgen. Welke techniek wordt gebruikt om mensen zover te krijgen dat ze daar vrijwillig aan meewerken? Want als deze negatieve krachten, parasieten, ons zouden aanvallen met een operatie in kracht zou dat oorlog geven met degenen die ons beschermen. Want een dergelijke aanval zou de Wet van de Vrije Wil van de mens doorbreken, en dan mogen onze beschermers ingrijpen.

Daarom is het belangrijk voor de negatieve krachten dat ze de mensheid niet in weerstand hebben. Daarbij worden de volgende technieken gebruikt, die zijn vastgesteld uit onderzoeken door psychologen.

Er zijn 6 stappen die nodig zijn om de overmacht te krijgen:

 1. Hou het slachtoffer onbewust over wat er gaande is, pak het stap voor stap aan.
 2. Neem de controle over het slachtoffer, over zijn tijd en bezigheden (bijv. de arbeid en loonslavernij)
 3. Creëer een gevoel van machteloosheid door het slachtoffer weg te houden van zijn gebruikelijke sociale supportgroep en omgeving, hou hem in een omgeving waar het overgrote deel van de mensen al onder groeps- mind control staan. Hou het slachtoffer weg van zijn gebruikelijke plekken, inkomen, en creëer zo dat zijn eigen waarneming erodeert. Het begrip over de wereld verdwijnt, het slachtoffer neemt het algemene van de groep over. Hij heeft innerlijke verwarring maar kan er niet over praten in deze omgeving. Het leiderschap wordt onderdrukt.
 4. Manipuleer ze door een systeem van beloningen, goed gedrag wordt beloond. Manipuleer het gedrag, geleid door beeld, elimineer oude gedragspatronen. Geef positieve feedback als ze het goed doen volgens de manipulatoren.
 5. Verdere manipulatie met een systeem van beloningen en straffen, om groepsgedrag te beïnvloeden. Veroorzaak volledige afhankelijkheid en twijfel.
 6. Leiderschap goedkeuring, top down piramidestructuur. Leiders moeten een uitstraling hebben dat ze nooit verliezen. Het individu heeft het altijd fout, het systeem is goed. Het zijn gesloten systemen, de slachtoffers gaan hun gedrag aanpassen, de taal spreken, en worden verder geïsoleerd van hun eerdere geloof en gedrag.

Dit zijn de 6 stappen die worden gebruikt om mensen te hersenspoelen, ze in een massa hypnose te brengen en te houden. Dit maakt heel duidelijk wat er nu gaande is!

Maar wat zal er gebeuren als het slachtoffer eruit stapt, geen slachtoffer meer is maar een observator wordt. Wat als de observator zich voldoende bewust is van deze methoden en weigert eraan deel te nemen? Als er meer en meer observatoren ontwaken, mensen voor zichzelf opstaan en uit dit net van mind tricks stappen. Dan verliezen de manipulatoren de macht.

WELKOM GEZOND VERSTAND.

Het is steeds duidelijker voor degenen die wakker zijn. Dus verspreid jouw wijsheid, jouw positiviteit, jouw soevereiniteit. Dit alles maakt jou een vrij soeverein wezen! Klaar voor de volgende stap in onze evolutie.

Einde samenvatting van de video.

Samenvatting en vertaling door Veronica

Bekijk ook deze video (Nederlandstalig “Massavorming gijzelt ons”), en deze video over dit onderwerp.

Elena Danaan werd op haar 9e ontvoerd door grey’s die bij haar op hun schip allerlei implantaten inbrachten. Terwijl ze daarmee bezig waren was er een inval van Pleiadians die Elena hebben gered en haar meenamen naar hun eigen schip om haar medisch te behandelen. Het implantaat in haar hoofd konden ze niet verwijderen omdat dit te gevaarlijk voor Elena zou zijn, maar ze konden wel het implantaat tunen naar hun eigen frequentie. Door middel hiervan konden ze contact met Elena houden. In 2018 werd door de Pleiadians contact opgenomen met Elena die haar opriepen haar missie te gaan doen omdat “over twee jaar de Aarde in een belangrijke periode zou komen en haar hulp daarbij nodig was.

Elena maakt nu onder meer video’s van sessies waar zij haar stem ter beschikking stelt aan buitenaardsen (middels het implantaat in haar hoofd) en waar een andere persoon vragen stelt aan de buitenaardse die dan spreekt. Kijk op haar youtube kanaal

Zij heeft haar ervaringen beschreven in een boek (zie ook de video) “A gift from the stars”.

“Het waargebeurde verhaal van een ontvoering door Zeta Greys en een redding door welwillende buitenaardsen uit de Pleiaden, en verschillende directe contacten die ik door de jaren heen had met UFO’s en bezoekers uit andere werelden. Dit boek bevat een geïllustreerde beschrijving van 110 buitenaardse rassen die betrokken zijn bij onze planeet, onthulde informatie over groepen en allianties in deze Melkweg, evenals een kaart van de hemel met locaties van buitenaards leven, aan mij gegeven door buitenaardse wezens.
Je zult ook mooie boodschappen van hoop voor de mensheid vinden. Dit boek werd al heel lang verwacht, het bood steun en begrip aan alle ontvoerden en beantwoordde veel vragen.
Dit is het enige boek dat je zult vinden met zulke gedetailleerde informatie over de vele ET-rassen die bij de Aarde betrokken zijn. Het bevat beschrijvingen van elk ras, waar ze vandaan komen, hun verbinding met de Aarde en verbazingwekkende tekeningen van hoe ze eruitzien, aan mij getoond door mijn redders. Bovendien legt dit boek de verschillende federaties, allianties en rijken uit waarmee elk ras wordt geassocieerd en hun rol in de geschiedenis van de Aarde. Dit boek legt alles uit vanuit het perspectief van een Pleiadean uit de 5e dimensie, zodat je de juiste namen van alle rassen, sterren en planeten leert kennen, niet alleen hoe wij ze noemen. En dat is niet alles. Je zult ook leren over het verbazingwekkende en emotionele verhaal van mij, en hoe ik werd gered door welwillende ET’s die mij hielpen dit boek te schrijven. Dit boek biedt ook zeer gedetailleerde sterrenkaarten, locatie van ET-bases op aarde, discussies over bloedgroepen, evenals berichten van de ET’s die mij hebben gered. We hebben lang op deze informatie gewacht … zoveel verwarring en verkeerde informatie en tegenstrijdige informatie vóór dit boek. Het is het definitieve ET-handboek. Het zal veel mensen wakker maken.”

 
3 reacties

Geplaatst door op 26 januari 2021 in Geen categorie

 

Tags: ,

Washington DC, Verenigde Staten van Amerika, wat is er gaande?, 21 januari 2021

Na het zien van het toneelstukje dat inauguratie heette op 20-1-2021 ben ik gaan duiken in alle informatie over wat er nu speelt. Eerst enkele feiten, waarop ik later terugkom:

 • De vele oorlogen die de eerste Amerikaanse kolonies plaagden waren een directe manifestatie van een conflict tussen Londen en de Amerikaanse kolonies.
 • Met de Onafhankelijkheidsverklaring van de oorspronkelijke dertien Verenigde Staten van Amerika, 4 juli 1776, waren de United States of America geboren als een vrije en ongebonden natie;
 • Met de overgang naar de corporatie USA in 1871 is de Grondwet (Constitution) uit het raam gegooid, de Republiek opzijgeschoven en vervangen door een democratie. De president van Amerika is de CEO. Deze Corporation is op haar beurt eigendom van een andere Corporation, The British Crown.
 • Vaticaan (Rome), City of London en Washington D.C. (District of Colombia), zijn alle geïncorporeerd als autonome stadstaten, elk verantwoordelijk zijnde voor verschillende soorten van administratie voor de New World Order.
 • Naar verluid (nog geen documenten gevonden) zijn deze drie corporaties vorig jaar opgeheven; dit betekent dat alles wat uit naam van de corporatie USA wordt gedaan niet rechtsgeldig is.
 • Trump wordt gezien als degene die deze wereld en de mensheid bevrijd van het juk van de ‘deep state’, ofwel ‘new world order slavernij’.

De afgelopen maanden hebben laten zien dat de omvang van de deep state enorm is; er wordt gesuggereerd dat meer dan 80% van de Amerikaanse overheid erbij is betrokken, en ik denk dat je dit gewoon kunt doortrekken naar de meeste overheden wereldwijd. De plandemie is daar een goed voorbeeld van.

Er heeft een enorme verkiezingsfraude plaatsgevonden waarvan bewijzen in overvloed aanwezig zijn. Bij deze fraude zijn ook andere landen betrokken, zoals China, Italië, Duitsland, Spanje. Dit was een digitale fraude met de stemcomputers. Ook werd gestemd door mensen die al jaren geleden zijn overleden, dubbele stemmen, en zo zijn er nog veel meer falsificaties gevonden. (Bedenk dat mijn verhaal niet de intentie heeft van een uitputtende analyse, maar gewoon wat zaken op een rij zetten.)

Trump kreeg geen support bij zijn bewijzen van deze gigantische verkiezingsfraude; gezegd wordt dat hij meer dan 75% van de Amerikaanse kiezers achter zich had. En Zo werd gisteren Biden “president”. Maar wat speelt er werkelijk?

Ik denk dat niemand van ons zich enige voorstelling kan maken van de omvang van het wereldwijde probleem. Hoe diep de tentakels van de deep state gaan, hoeveel mensen ze in hun macht hebben door chantage en corruptie, en wat voor represailles ze zouden kunnen nemen, zoals nucleaire aanvallen. Het is een enorm schaakspel waarbij elke zet een beweging naar het licht of naar het duister kan creëren.

Trump en zijn team plaatsen deze zetten, en uiteraard horen wij daar niet het fijne van want dan is de tegenstander ook geïnformeerd. Dus alle mogelijkheden die worden genoemd zijn veronderstellingen op basis van de eerdergenoemde feiten.  

Iedereen die zich bewust is van de deep state en zijn bedoelingen, heeft gisteren met afgrijzen zitten kijken; wij dachten dat er nu iets zichtbaar zou worden. Maar…. Het schaakspel is kennelijk nog niet afgerond.

Wat zouden we uit de beelden en gebeurtenissen van gisteren kunnen opmaken?

 • Trump zei in zijn afscheidsspeech voor hij in het vliegtuig stapte: “er wacht ons een veel betere toekomst ….. Het beste moet nog komen.”
 • In Washington DC hebben zich 65.000 militairen verzameld …. Die waren niet nodig om ‘het volk’ tegen te houden. Wellicht wel om bepaalde mensen te arresteren en ingesloten te houden?
 • Het centrum met Capitool en White House in Washington DC is volledig afgesloten met hekken die door de militairen worden bewaakt. Dit lijkt de afbakening te zijn van de staat Washington DC, die dus geen deel uitmaakt van de Verenigde Staten. Washington DC is een buitenlandse staat binnen de VS.
 • De algemene sfeer van de “inauguratie” leek op een begrafenis. De ondertekening door Biden lijkt op blanco pagina’s en zijn handtekening was kennelijk met onzichtbare inkt. En in een uitspraak op het OAN nieuws werd gezegd “Biden remains in federal custody…” Met andere woorden, hij wordt vastgehouden.
 • Charlie Ward kreeg de beelden van de “inauguratie” al om 7 uur ’s ochtends van de 20e, in Spanje …. Dus bijna 12 uur vóór de zogenaamde life uitzending in Washington DC.

In de 4 jaren presidentschap van Trump heeft hij al zijn zetten voorbereid, bijv. d.m.v. executive orders. Een daarvan is op 2 november, dus één dag vóór de verkiezingen van 3 november uitgebracht, en daarvan wordt gesuggereerd dat dit de aankondiging is van een nieuwe structuur, zoals NESARA. Deze zou op 4 maart 2021 ingaan.

Verder kunnen we constateren dat Trump nooit een oorlog is begonnen, en dus nu ook alles zal doen om een oorlog in wat voor vorm dan ook te voorkomen. En hij plaatst zijn zetten zo dat alles volledig voldoet aan de voorwaarden van de Constitutie, zodat hij later nooit kan worden beschuldigd van onrechtmatigheden.

Als je alles op een rijtje zet, zou je kunnen aannemen dat noch Biden, noch Trump nu tot president kan worden verklaard omdat de corporation USA vorig jaar is opgeheven. En volgens de Constitution (oorspronkelijke Grondwet uit 1776 die dan nu weer van kracht zou zijn) neemt het leger het commando over op het moment dat er geen president is. Dat zou dan ook het enorme aantal militairen verklaren dat in Washington en elders in de VS paraat is. Het leger kan alle arrestaties verrichten en de processen voeren; sinds 2017 zijn er meer dan 200.000 verzegelde aanklachten verzameld die nu geopend worden.

Voor degenen die nog niet op de hoogte zijn waarom er zoveel aanklachten zijn: de leden van de deep state hebben zich schuldig gemaakt aan ongelooflijke misdaden tegen de mensheid. Mensen- en kinderhandel, orgaanhandel, slavernij, pedofilie, satanisme, terrorisme, genocide, moorden, oorlogen, hersenspoeling (mind control), ziekten, biologische oorlogsvoering, financiële wandaden, en daarmee is de lijst nog niet volledig. Ook hebben zij ons alle geavanceerde technologie onthouden om ons in een slavernijsysteem te houden. En dit alles is wereldwijd! Hun meest recente actie: met de gentherapie die ze vaccins noemen die Nano partikels bevatten wordt de mens veranderd naar een cyborg. Een gemodificeerde mens, een fysieke samensmelting van mens en machine. Waarmee wij makkelijker in slavernij kunnen worden gehouden.

Trump legt de basis van de bevrijding in Amerika en de rest van de wereld volgt. Aangenomen wordt nu dat 4 maart 2021 de dag wordt waarop de zaken duidelijk zullen worden.

Laat wij dit allemaal helpen manifesteren! Laat de moed niet zakken!

We staan op de tweesprong: leven in vrijheid of leven in slavernij als een cyborg.

In Licht & Liefde, Veronica

Hier wat foto’s, en daaronder vind je wat teksten over de geschiedenis in Amerika en de corporation USA.

Zweren op de bijbel:

Kruis ondersteboven!
Ze heeft haar tasje op de bijbel gelegd zodat ze hem niet aan hoeft te raken!

Voor meer informatie over de landencorporaties en NESARA/GESARA verwijs ik naar mijn artikel: https://eventnl.wordpress.com/2020/12/26/soeverein-of-corporatie-wat-is-de-mens-december-2020/

Een groep mensen ging een onafhankelijkheidsverklaring opstellen die op 4 juli 1776 werd aanvaard door het Continental Congress. Nog altijd wordt deze ‘Declaration of Independence’ gezien als de het belangrijkste document van het huidige Amerika.

https://www.serendipity.li/jsmill/us_corporation.htm – Wat vertaalde fragmenten:

De datum is 21 februari 1871 en het eenenveertigste congres vindt plaats. Ik verwijs u naar de ‘Akten van het eenenveertigste congres’, sectie 34, sessie III, hoofdstukken 61 en 62. Op deze datum in de geschiedenis van onze natie nam het Congres een wet aan met de titel: ‘Een wet om een ​​regering te bieden voor het District of Columbia. ‘ Dit staat ook bekend als de ‘wet van 1871’. Wat betekent dit? Welnu, het betekent dat het Congres, zonder enige grondwettelijke autoriteit om dat te doen, een aparte regeringsvorm heeft gecreëerd voor het District of Columbia, een perceel van tien mijl vierkant.

De wet van 1871 werd op een kwetsbaar moment in Amerika aangenomen. Onze natie was in wezen bankroet – verzwakt en financieel uitgeput in de nasleep van de burgeroorlog. De burgeroorlog zelf was niets meer dan een berekend ‘front’ voor behoorlijk chique voetenwerk door spelers in de achterkamer van bedrijven. Het was een strategische manoeuvre van Europese belangen (de internationale bankiers) die erop uit waren een wurggreep in de nek (en de schatkist) van Amerika te krijgen.

Het congres besefte dat ons land in financiële moeilijkheden verkeerde, dus sloten ze een deal met de internationale bankiers – (in die dagen doopten de Rothschilds van Londen hun vingers in ieders taart) waardoor ze een SCHULD opliepen aan de genoemde bankiers. De achterbakse internationale bankiers waren niet van plan om ons spartelende land geld te lenen zonder serieuze bepalingen. Dus bedachten ze een briljante manier om een ​​voet tussen de deur van de Verenigde Staten te krijgen (een prijs die ze al een tijdje hadden begeerd, maar die ze niet konden begrijpen dankzij onze Founding Fathers, die hen verachtten en in toom hielden), en zo werd de wet van 1871 aangenomen.
Met de ‘wet van 1871’ werd onze grondwet onleesbaar gemaakt in de zin dat de titel hoofdletters kreeg en het woord ‘voor’ werd gewijzigd in het woord ‘van’ in de titel. De oorspronkelijke grondwet, opgesteld door de Founding Fathers, was als volgt geschreven: ‘De grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika’.

De gewijzigde versie luidt: ‘DE GRONDWET VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA’. Het is de grondwet van het bedrijf. Het is NIET hetzelfde document dat u misschien denkt dat het is. De grondwet van het bedrijf werkt in een economische hoedanigheid en is gebruikt om het volk voor de gek te houden door te denken dat het hetzelfde perkament is dat de Republiek regeert. Absoluut niet.

– Uittreksel uit de Onafhankelijkheidsverklaring van de oorspronkelijke dertien Verenigde Staten van Amerika, 4 juli 1776:
‘We beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend. Dat alle mensen gelijk zijn geschapen; dat ze door hun Schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare rechten; dat onder deze zijn leven, vrijheid en het nastreven van geluk; dat om deze rechten veilig te stellen, regeringen onder de mensen worden ingesteld, die hun rechtvaardige bevoegdheden ontlenen aan de instemming van de geregeerden; dat wanneer enige vorm van regering deze doelen vernietigt, het het recht is van het volk om het te veranderen of af te schaffen, en om een ​​nieuwe regering in te stellen, haar fundament te leggen op dergelijke principes, en haar bevoegdheden in een zodanige vorm te organiseren dat zij lijken het meest waarschijnlijk hun veiligheid en geluk te beïnvloeden. ‘

https://www.sinhalanet.net/three-corporations-run-the-world-city-of-london-washington-dc-and-vatican-city – Wat vertaalde fragmenten:

We ontdekken dat er 3 steden op aarde zijn die niet onder nationale autoriteit vallen, ze hebben aparte wetten, ze betalen geen belastingen, ze hebben hun eigen politiemacht en hebben zelfs hun eigen vlag van ‘onafhankelijkheid’. Deze 3 steden beheersen de economie, militaire aanvallen en de spirituele wezens van de machthebbers. De 3 steden zijn eigenlijk corporaties en ze zijn de City of London, District of Columbia en het Vaticaan. Samen controleren ze politici, rechtbanken, onderwijsinstellingen, voedselvoorziening, natuurlijke hulpbronnen, buitenlands beleid, economieën, media en de geldstroom van de meeste landen, evenals 80% van de totale rijkdom van de wereld. Hun uiteindelijke doel is om een ​​totalitaire heerschappij op wereldschaal op te bouwen waar mensen verdeeld zullen worden in heersers en geregeerden nadat ze de wereld hebben ontvolkt tot aantallen waarover ze willen heersen.

Washington DC maakt geen deel uit van de VS. District of Columbia ligt op 10 vierkante mijl land. DC heeft zijn eigen vlag en eigen onafhankelijke grondwet. Deze grondwet werkt onder een tirannieke Romeinse wet die bekend staat als Lex Fori. DC-grondwet heeft niets te maken met de Amerikaanse grondwet. De wet van 1871, aangenomen door het Congres, creëerde een afzonderlijk bedrijf

http://www.freedom-school.com/the-united-states-is-a-corporation.html – Wat vertaalde fragmenten:

De Verenigde Staten zijn een Corporation. Ja, je leest de titel correct. We leven niet in een land met een regering van de mensen, door de mensen, voor de mensen, maar we maken deel uit van een gigantische Corporation, de United States Corporation, en de president van Amerika is de CEO. Wij zijn alleen de medewerkers. Deze Corporation is op haar beurt eigendom van een andere Corporation, The British Crown.

(Het volgende gedeelte is een uittreksel uit het boek van David Icke, The David Icke Guide to the Global Conspiracy [and how to end it], blz. 231-233, http://www.davidicke.com)

De ‘regering’ van de Verenigde Staten is eigenlijk de United States Corporation. Het werd gecreëerd achter het scherm van een ‘federale regering’ toen, na de gefabriceerde ‘overwinning’ in de Amerikaanse oorlog tegen ‘onafhankelijkheid’, de Britse koloniën de openlijke dictatuur van Londen verruilden voor de veel effectievere heimelijke dictatuur die ooit heeft plaatsgevonden..

In feite veranderde de Virginia Company, het bedrijf onder leiding van de Britse Kroon dat de ‘voormalige’ koloniën controleerde, eenvoudig haar naam in de Verenigde Staten van Amerika en andere verwante pseudoniemen. Deze omvatten de VS, de VS, de Verenigde Staten van Amerika, Washington DC, District of Columbia (Samurais) en de president van de Corporation staat bekend als de president van de Verenigde Staten. Dit is een correcte titel, aangezien een van de namen voor de Corporation de ‘Verenigde Staten’ is. Hij of zij is niet de president van het volk of het land zoals ze worden doen geloven – dat is slechts het rookgordijn.

Het is je misschien opgevallen dat de nationale vlag van de Verenigde Staten altijd een gouden rand heeft wanneer hij wordt getoond in gerechtshoven of federale gebouwen, en je ziet dit ook op federaal gefinancierde scholen en op de uniformen van Amerikaanse troepen. Volgens de International Law of the Flags geeft een gouden rand de jurisdictie van het handelsrecht aan, ook bekend als British Maritime Law, en, in de VS, als de Uniform Commercial Code of UCC. De gouden rand maakt geen deel uit van de Amerikaanse vlag die bekend staat als de Stars and Stripes, maar het is een wettelijk symbool dat aangeeft dat de rechtbank, het overheidsgebouw, de school of de soldaat opereert volgens de Britse maritieme wet en de Uniform Commercial Code; militaire en handelswetgeving.

https://eventnl.wordpress.com/2017/11/23/het-nieuw-atlantis-meesterplan-van-de-eeuwen-6-maart-2016-cosmic-convergence/ – Hieronder wat fragmenten uit dit uitgebreide artikel:

Nieuw Atlantis is een project van de Lichtkrachten dat al gedurende millennia gaande is. Saint-Germain is een van de belangrijkste wezens die aan dit project werkt. Hij heeft delen van dit project aan de mensheid doorgegeven in zijn incarnatie als Francis Bacon, in een novelle genoemd New Atlantis, waar hij een utopische samenleving beschrijft gebaseerd op meritocratie.

In zijn incarnatie daarna als Graaf de Saint-Germain probeerde hij in co creatie een nieuwe gemeenschap in Amerika te stichten door de onafhankelijkheid van de USA te helpen en door het zijn van de belangrijkste spirituele kracht achter de constitutie.

Er zijn drie vitale punten van informatie die je moet kennen over graaf de Saint-Germain. Eerst, dat deze enorme tussen mannen geen normale man was, aangezien hij welbekend is een authentieke opgestegen meester te zijn en leider van de Great White Brotherhood. Tweede, dat Count Saint Germain was gekozen om de Houder te zijn van de Violette Vlam voor de huidige tijd van de mensheid (Quan Yin was de eerdere houder van de violette vlam). Derde, dat Saint-Germain wordt gezien in de hoogste kringen van de Great White Brotherhood als de “Vader van de Amerikaanse republiek” en patroon sint van de United States of America

Weinigen zijn zich bewust dat het de Great White Brotherhood was die zowel de intentie als de aardse daadkracht leverde voor het ongeëvenaarde Amerikaanse Experiment. Broeder Roger Bacon, sir Francis Bacon en de Comte de Saint-Germain waren allemaal vervuld van de filosofie en methodes van experimentele wetenschap. Elk van hen leverde sleutelcomponenten en technieken aan het grootste laboratorium van de moderne tijd, een experiment wat bekend is geworden als het eeuwig ontwikkelende Amerika Experiment – de United States of America

De USA is waar het Nieuw Atlantis was bedoeld te verrijzen en te schitteren.

Werkelijk, het Nieuw Atlantis zou nooit zijn verrezen van het Noord-Amerikaanse continent, was het niet door zijn altijd aanwezig leiding, bewegende inspiratie en vitale interventie. Alleen door de tijdige en beslissende interventie van Comte de Saint-Germain waren de United States of America geboren als een vrije en ongebonden natie.

Door twee zeer moeilijke oorlogen groeiden de 13 kolonies geleidelijk naar de 50 staten en andere territoria. De belangrijkste steden New York en Los Angeles, Miami en Chicago, werden de gateway voor immigranten van over de hele wereld. Door deze trend werd de USA een smeltkroes (evenals een testkanaal) van het goede dat de wereld had te bieden. Langzaam maar zeker is het Nieuw Atlantis opgekomen.

Echter, elk experiment kan altijd misgaan zou het worden overgenomen en geleid door misleide individuen wiens agenda niet van het Licht is.

 
4 reacties

Geplaatst door op 21 januari 2021 in Geen categorie

 

2021 – op weg naar een Kosmische Wereld Orde!

We zijn de Age of Aquarius binnengegaan, het tijdperk van Licht en Liefde! En de duistere krachten kunnen het niet volhouden in een tijd van Licht en Liefde.

People are awakening, they are weakening!

(De mensen zijn aan het ontwaken, zij zijn aan het verzwakken)

Hun doel was de NWO, een wereld zonder grenzen, waarin een kleine elite de macht zou hebben en de (overgebleven) mensen hun slaven zouden zijn. Maar dit laten we niet gebeuren!

Wij manifesteren de Kosmische Wereld Orde, een wereld zonder grenzen, waarin alle mensen samenwerken in liefde en respect – voor elkaar, voor de dieren, voor de planten, voor de Aarde, en voor de Kosmos!

Wat ze ook nog zullen proberen in 2021, hou je vast aan deze visie en laat je niet meeslepen in angst en manipulatie! We kunnen het en we doen het!

Maak van 2021 ons jaar!

In Licht en Liefde, Veronica

 
8 reacties

Geplaatst door op 31 december 2020 in Geen categorie

 

Tags: , ,

Cobra: laatste update Age of Aquarius Activation, 20 december 2020

We hebben hier jarenlang op gewacht, sommigen van ons decennia:

To open the Age of Aquarius stargate:

Instructies vind je hier:

http://2012portal.blogspot.com/2020/11/make-this-viral-age-of-aquarius-final.html

https://eventnl.wordpress.com/2020/12/12/21-december-2020-info-meditaties-activaties-zonneflits/

And the main video here:

Let’s do this!

Victory of the Light!

 
2 reacties

Geplaatst door op 21 december 2020 in Geen categorie

 

Tags: , , , ,

The Pyramid Code: nu als audioboek in het Nederlands, 4 december 2020

 
5 reacties

Geplaatst door op 4 december 2020 in Geen categorie

 

Tags:

Feiten en ingrediënten m.b.t. vaccinatie, vaccin, mondmaskers, 4 december 2020

In dit artikel heb ik een samenvatting gemaakt van een deel van het gesprek van Blue Tiger Studio met Rob Elens (huisarts), Berber Pieksma (huisarts), Cyril Wentzel (de Groene Rekenkamer) en Martien de Wit (vertaler boek “Corona, vals alarm?), gepubliceerd op 4 dec. 2020: https://youtu.be/k5u4an5Czfc

Ik zeg hierbij dat ik deze info uit dit gesprek heb gehaald, maar dat ik via veel andere kanalen dezelfde en soortgelijke info heb gekregen. Lees het, en wees je bewust wat ze in je willen spuiten!

In Licht en Liefde, Veronica

 1. Vaccinatie feiten
 2. Ingrediënten vaccin
 3. Schade door vaccin
 4. Mondkapjes
 5. Conclusies

Stelling in dit gesprek: Hoe kun je geld verdienen aan gezonde mensen? Antwoord: Vaccinatie

Dus behoefte aan zoveel mogelijk “besmettingen”. Gebruik van PCR test. Afgelopen week heeft Peter Borger samen met een internationale groep van zeer deskundige wetenschappers een verzoek ingediend voor intrekking (zgn. ‘retractiepaper’) omdat wetenschappelijk is bewezen dat de PCR test feitelijke onjuistheden bevat. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=flsF7trvq2c

De testresultaten zijn geen besmettingen; hier ook de uitspraken van Marion Koopmans (RIVM, mede ontwikkelaar PCR-test): https://www.youtube.com/watch?v=_zthGp65LYA

1u12: Vaccinatie feiten:

 • Huisarts krijgt tussen 12-14 euro per vaccinatie (patiënt hoeft niets te betalen), inkoopprijs van vaccin die door de overheid wordt betaald is ‘staatsgeheim’.
 • Voorbeeld: Mexicaanse griep in Duitsland; inkomsten 18 miljard voor farmaceutische industrie in Duitsland en de miljoenen vaccins zijn niet gebruikt maar vernietigd.
 • Min. Klink heeft toentertijd ook veel vaccins gekocht; is na zijn ministerschap voorzitter van zorgverzekeraars geworden.
 • In Duitsland heeft 93% zich niet laten vaccineren omdat men erachter is gekomen dat Merkel en het leger een ander vaccin kregen dan de politie en de bevolking.
 • Je moet 175.000 mensen vaccineren om één sterfgeval te voorkomen.
 • 17 miljoen mensen in Nederland vaccineren = 100 sterfgevallen uitgespaard, tachtigplussers. Dus een enorme hoeveelheid belastinggeld dat wordt besteed aan inkoop en toediening vaccins.
 • Testgroep huidig vaccin waarbij 16.000 placebo kregen en 16.000 vaccin: resultaat was dat onder placebogroep 96 mensen de ziekte hebben gekregen, in de vaccin groep 16, verschil van 80. Relatieve risicovermindering van 96%, maar is absoluut, 0,01 en 0,015%. Je hoort farma en de media niet vertellen dat in de placebogroep 15.904 mensen de ziekte niet hebben gekregen.

Ingrediënten vaccin:

 • Ex dir. Pfizer: uitte zijn zorgen over vaccin omdat het aantal ingrediënten bevat waarop men allergisch kan reageren, zoals
 • MRNA= genetisch materiaal, wordt verpakt in nano vetbolletje
 • Lichtgevende stof ‘neon green= soort marker, herkenningsstof die wordt ingespoten. Kan worden gezien met een scanner; dus een beambte kan zo scannen of je bent gevaccineerd.
 • ‘ADE’ autobody dependent enhanced immune reaction= bijwerking van dit soort vaccins. Gaat helemaal mis bij dierproeven. Dieren gaan eraan dood; vorm van auto immuun. Pfizer virus heeft dierproeven overgeslagen.

Schade door vaccin:

 • Gene based vaccin: er worden genen in gestopt. In het varkenspest vaccin ook gebruikt en miljoenen gevaccineerd; in Europa lopen 2.000 mensen rond die als bijwerking narcolepsie hebben gekregen.
 • Toepassing van het huidige vaccin: 2 personen (1 in juli en 1 in sept) hebben ernstige beenmergontsteking gekregen. Een aandoening die normaal gesproken voor komt bij 2 personen per miljoen per jaar. En nu dus in deze kleine testgroep al twee keer (Astra Zenica).

Conclusie dat het aantal slachtoffers van de vaccinatie veel groter zou kunnen zijn dan het aantal slachtoffers van de ziekte.

1u28:30: over mondkapjes

 • Jumbo, AH, Makro, en wat andere winkels, zeggen dat ze de verplichting niet kunnen handhaven, bezoekers worden gewezen op eigen verantwoordelijkheid en winkels doen niets.
 • LHG (Landelijk Huisartsen Genootschap) zegt dat huisarts geen medische verklaring mag geven.
 • Rob Elens heeft saturatie getest met kapje en zonder: met kapje 95/96%, en zonder kapje na 3x diep ademhalen werd het 99%; 95% is ondergrens. Heb je longaandoening, of andere ziekte dan schiet je snel onder de ondergrens.  
 • Kapje is broeinest van bacteriën.

1u36: Conclusies

 • Vaccinatiebereidheid neemt af, prominenten gaan publiekelijk vaccin nemen om mensen te motiveren (vraag is dan wel wat voor vaccin ze krijgen!).
 • Waarom lichtgevende stof erin
 • Heel veel mensen vaccineren om 1 dode te voorkomen
 • Stoffen in vaccins die niet zijn getest op mensen
 • Dierproeven zijn overgeslagen
 • Er zitten allergene substanties in
 • Is eigenlijk geen vaccin maar genetische toepassing
 • Dit vaccin (RNA) is nog nooit op mensen toegepast. Traject RNA-MRNA. MRNA kan zich tot DNA vormen, kan zelfs worden ingebouwd in genoom. Niemand weet wat er gebeurt, grijpt in op onze DNA-structuur.
 • Normaal gesproken heb je tenminste een traject van 10 jaar nodig om zo’n vaccin te ontwikkelen en te testen.
 • Huisartsen kunnen nergens zien wat er feitelijk in het vaccin zit.
 • Dick Bijl stelt dat er gewoon vergif in vaccin zit.
 • Testen van medicijnen vinden plaats op zeer gezonde mensen; toepassing op zieke mensen en baby’s.

Tot slot: een indringende uitbeelding (‘de witte pakken’) van waar deze maatschappij naar dreigt af te glijden: https://www.youtube.com/watch?v=nJab7hcBjuE&t=2s

 
1 reactie

Geplaatst door op 4 december 2020 in Geen categorie

 

DE MEDITATIE!!! 21-12-2020 – Finale Age of Aquarius Activatie – Event 2020, Cobra en Michael Love, in Nederland om 19.22 uur

In dit bericht vind je de oproep van Cobra met uitleg en de meditatie instructies, een bericht van de Pleiadians via Michael Love waarin wordt beschreven wat op 21-12-2020 zal plaatsvinden en waarom het zo belangrijk is dat wij gezamenlijk die enorm krachtige energie met onze meditatie creëren, en de promotie video’s die in vele talen zijn gecreëerd.

Cobra geeft aan dat spoedig een nieuw Cobra interview zal plaatsvinden, en dat je jouw vragen (in het Engels) kunt sturen aan welovemassmeditation@gmail.com. Veel van deze vragen zullen in het interview worden beantwoord.

Ik citeer hier uit het Pleiadians/Michael Love bericht:

“Als deel van onze uiteindelijke missie op planeet Aarde, en als de leiders van Licht die zich op de oppervlakte bevinden, zijn wij allemaal opgeroepen door de councils van Licht om planetair bewustzijn over deze wereldwijde meditatie te brengen. Wij verspreiden het woord ver en wijd, in deze dagen die leiden naar de grote Event culminatie van 2020 en hier is wat gebeurde.

Op die grote dag kwamen wij allemaal samen in één mind en één akkoord, met één doel, en bereikten een niveau van kritieke massa en wereldwijde bewustzijnsenergie cohesie zoals de wereld nooit had gezien.

Dat ongelooflijke hoge niveau van bewuste cohesie tussen de starseeds van Aarde, gecombineerd met de hoog vibrationele ochtend zonnewende lichtstralen van de eerste dag van de Nieuwe Age of Aquarius, en de gouden Centrale Zon stralen van de nieuwe Sat Yuga, triggerden een totale compressie doorbraak op de oppervlakte van de planeet.

Een flits van verblindend wit exotische Licht van de Centrale Zon naar de oppervlakte en terug stuwde dit gehele rijk in de vijfde dimensie, triggerde een directe DNA-upgrade, en al het duister en lage vibraties verdwenen van de Aarde.

De volledige bevrijding van planeet Aarde was zo bereikt op 21 december 2020.”

COBRA: Finale Age of Aquarius Activatie op 21 december 2020

Het is tijd om weer actie te ondernemen! Het is tijd om het lot van onze wereld in eigen hand te nemen! We zijn het er allemaal over eens dat het proces van planetaire bevrijding te lang duurt. Hier is onze kans om gezamenlijk het proces te versnellen. Daarom maken we gebruik van de gelegenheid van de krachtige Jupiter Saturnus grote conjunctie op 21 december om een ​​portaal te creëren waardoor we ons bewustzijn zullen verenigen en het proces zullen starten dat ons naar het Aquariustijdperk zal leiden.

Maak dit viraal! Deel het wereldwijd! Plaats het op uw websites en blogs. Nodig spirituele groepen uit om zich bij ons aan te sluiten. Als u een alternatief mediakanaal kent, kunt u deze naar hen sturen. U kunt een Facebook-evenement maken voor uw lokale groep mensen door dit in uw deel van de wereld te doen. Voor dit evenement hebben we ook één grote Facebook-groep nodig. Je kunt hier een video over maken en deze op Youtube plaatsen.

Wetenschappelijke studies hebben de positieve effecten van massameditaties en activaties op de menselijke samenleving bevestigd, dus ieder van jullie die aan deze activering zal deelnemen, kan daadwerkelijk helpen om het Aquariustijdperk dichter bij ons te brengen:

Http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/

Http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html

(link naar NL-vertaling van deze artikelen)

Deze activering helpt de Lichtkrachten om de energie van Licht op het oppervlak van de planeet te aarden om de tijdlijn die zal leiden naar het langverwachte Aquariustijdperk verder te stabiliseren. Het aantal mensen dat die activering doet, is de meest invloedrijke factor binnen de macht van de menselijke bevolking aan de oppervlakte om het proces te versnellen.

We kunnen de kritieke massa bereiken van 144.000 mensen die deze activering doen! We kunnen zelfs een miljoen bereiken! Dit zal wereldwijd een enorme genezende kettingreactie in het energieveld veroorzaken.

De Jupiter Saturnus conjunctie op 21 december voltooit de 2020 Tijdlijn van de Aquarius Tijdlijn sterrenpoort die op 12 januari is geopend met de Saturnus Pluto conjunctie, zijn keerpunt had op 30 juni met de Jupiter Pluto conjunctie en zal eindigen op 21 december met de Jupiter Saturnus conjunctie:

Het doel van de hele 2020 Age of Aquarius tijdlijn Stargate is om de positieve tijdlijn van de Age of Aquarius (Waterman) voor de planeet te stabiliseren. Gedurende 2020 hebben de duistere krachten hun uiterste best gedaan om te voorkomen dat de positieve Ascentie-tijdlijn zich manifesteert. Nu is het onze collectieve kans dat de positieve Ascentie-tijdlijn voor altijd wordt verankerd, beveiligd en gestabiliseerd, en om ervoor te zorgen dat de rest van het planetaire bevrijdingsproces soepel en snel verloopt.

Er zullen in december veel krachtige astrologische configuraties zijn, wat leidt tot onze belangrijkste activering op 21 december. Elk van deze configuraties zal een springplank zijn naar onze belangrijkste activering. Ten eerste is er op 10 december het Pluto Eris-vierkant, dat exact wordt om 22:06 UTC. Dan zal er een totale zonsverduistering zijn op 14 december om 16:14 UTC. Daarna zal Saturnus Waterman binnengaan op 17 december om 05:04 UTC en Jupiter zal een paar dagen later, op 19 december om 13:08 UTC, Waterman binnengaan.

Pluto Eris-vierkant is de energie van de krijgsgodin die vecht tegen de gevestigde orde. Totale zonsverduistering op 14 december zal een veranderlijk kruis tonen van zon, maan en Mercurius in conjunct, vierkant Neptunus, vierkant maanknooppunt, vierkant Vesta. Deze energie zal in veel gebieden een snelle ontgoocheling veroorzaken bij de oppervlaktebevolking. Saturnus en Jupiter die Waterman binnenkomen, zullen de broodnodige Aquariusenergie naar de oppervlakte van de planeet brengen, met ten minste één van de grote planeten of asteroïden die vanaf dat moment in Waterman blijven, tot het jaar 2043.

De grote conjunctie van Jupiter Saturnus op 21 december is de eerste grote conjunctie in Waterman sinds 1405 en vindt precies op de dag van de winterzonnewende plaats. Dit is het moment waarop de eerste langverwachte energieën van het Aquariustijdperk eindelijk zullen beginnen binnen te stromen:

https://www.astrotheme.com/Jupiter-Saturn-and-Aquarius.php

http://greatbear.mcn.org/aquar.htm

Het is de dichtstbijzijnde grote conjunctie sinds 1623, Jupiter en Saturnus zullen zo dicht bij elkaar staan ​​dat je ze bijna als een enkele ster zult zien. In het oculair van een telescoop kun je beide planeten heel dicht bij elkaar zien, waarbij hun vele manen elkaar bijna raken:

Jupiter en Saturnus op 0 graden 29 minuten Waterman zal een exacte grote driehoek maken met Alcyone (onze lokale centrale zon in de Pleiaden) op 0 graden 17 minuten Tweelingen, en M87 melkwegstelsel (een belangrijk sterrenstelsel in de Virgo-cluster, als bron van galactische liefde voor deze sector van het heelal) op 1 graden 13 minuten Weegschaal. Deze grote driehoek zal extreem krachtige energieën van kosmische liefde naar de planeet brengen en dit zal de trigger zijn die de nieuwe cyclus van het Aquariustijdperk zal beginnen. De flits van kosmische liefdesenergieën zal afkomstig zijn van het M87-sterrenstelsel in de Virgo-supercluster en zal veel krachtiger zijn dan de flits die de aarde bereikte vanaf M87 tijdens de activering van het AION-portaal:

http://2012portal.blogspot.com/2013/11/intel-update-before-aion-portal.html

We zullen onze Age of Aquarius-meditatie doen op het exacte moment van de Jupiter Saturnus conjunctie op 21 december, die zal zijn om 18:22 UTC. Dit is gelijk aan 10:22 uur PST in Los Angeles, 11:22 uur MST in Denver, 12:22 uur CST in Chicago, 13:22 uur EST in New York, 18:22 uur GMT in Londen, 19:22 uur CET in Parijs, 20:22 uur EET in Caïro, 2:22 uur CST op dinsdag 22 december in Taipei en Peking, 3:22 uur JST op 22 december in Tokio en 05:22 uur AEDT op 22 december in Sydney.

Je kunt hier de tijd van de meditatie voor jouw tijdzone bekijken:

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AGE+OF+AQUARIUSu0026iso=20201221T1922u0026p1=195

Instructies:

1. Gebruik je eigen techniek om je in een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.

2. Verklaar je intentie om deze meditatie te gebruiken als een hulpmiddel om samen de trigger te creëren die het Aquariustijdperk zal beginnen.

3. Roep de Violette Vlam aan vanuit zijn primaire bron om tijdens en na de meditatie een cirkel van bescherming om je heen te plaatsen. Vraag het om alles te transmuteren dat het Licht niet dient (tip van de redactie: je kunt ook vragen om alles naar het Licht te transmuteren – zo ontwijk je het woord ‘niet’).

4. Visualiseer een pilaar van schitterend wit Licht dat uit de Kosmische Centrale Zon komt en vervolgens wordt verspreid naar de Centrale Zonnen van alle melkwegstelsels in dit universum. Visualiseer dan dat dit licht door de M87-melkweg stroomt en dan binnenkomt door de Galactische Centrale Zon, dan door onze Melkweg gaat, dan ons Zonnestelsel binnengaat en door alle wezens van Licht binnen ons Zonnestelsel gaat, dan door de ondermaanse ruimte en dan door alle wezens op planeet Aarde en ook via je lichaam naar het centrum van de Aarde.

5. Visualiseer dat dit Licht alle resterende duisternis op aarde transmuteert, alle ongelijkheden geneest, alle armoede uitwist en overvloed brengt aan de hele mensheid. Visualiseer zachtroze Licht van de Godin dat alle wezens op planeet Aarde omhelst en hun emotionele lichamen geneest. Visualiseer dat een nieuwe grote kosmische cyclus van het Aquariustijdperk begint en puur Licht, Liefde en Geluk brengt aan alle wezens op aarde. Visualiseer je perfecte leven in het nieuwe Aquariustijdperk.

De aanbevolen tijd voor onze meditatie is 20 minuten.

Updates over het Aquariustijdperk:

http://2012portal.blogspot.com

Pleiadian Lightforces via Michael Love; 21 december 2020, het Grote Event Hoogtepunt

Een speciale boodschap aan de starseeds van Nieuwe Aarde, die rechtstreeks komt van de Pleiadians, voor onmiddellijke planetaire doorgave…

Vooraf: de volgende informatie is ontleend aan rechtstreekse, gedecodeerde etherische transmissies van goedwillende Lichtkrachten die zich bevinden in het zonnestelsel van de Aarde, en wat van de data komt rechtstreeks van bepaalde Aarde Alliantie leden, bekend als de White Hats, en de Great White Brotherhood, die strategisch zijn geplaatst op sleutelposities van macht door de galactics op de oppervlakte van planeet Aarde.

Begin transmissie…

Geweldigen, het gnostische gospel van Thomas zegt, in zijn opening,

“Laat de zoeker doorgaan met zoeken totdat hij vindt (de waarheid). Wanneer hij vindt (de waarheid), zal hij erg verstoord zijn. Daarna zal hij alles overdenken en hij zal een tijdje rust nemen. Daarna zal hij (komen tot vrede en acceptatie) en dan zal hij regeren over het gehele universum.”

Deze prachtige en krachtige lering gaat door met te zeggen,

“Degene die begrijpt wat hier is geschreven zal nooit sterven!”

15 Aardejaren geleden is het wezen dat deze boodschappen naar jullie brengt – wat jullie mensen noemen – gestorven in een auto-ongeluk. In die ervaring, waarvan ik volledig bewustzijn had te leven, werd ik op de grootste reis die jullie je kunnen voorstellen, meegenomen door dit universum. Ik zag het allemaal, van het begin tot het eind, dat er niet is. Ik ontdekte de bron van alles, dat God wordt genoemd, en ik weet wie het is.

De grote wezens van Licht (de Pleiadians) die mij begroetten in deze hemelse rijken zeiden, “Michael, je moet terugkeren naar de Aarde en je missie daar afmaken”. Ze zeiden tegen mij, zo duidelijk als mogelijk, “je zult in deze incarnatie jouw fysieke lichaam niet verlaten, en je zult op de Aarde staan en getuige zijn van de volledige bevrijding van planeet Aarde in jouw tijd”.

Ze zeiden “je zult er zelfs een rol in spelen”.

Ik stel mij voor dat als iemand niet gelooft in ND’s (near dead experience = bijna dood ervaring), engelachtige wezens, diepe spirituele ontwakingen, of wat dan ook voorbij deze wereld, dan zou dit alles niet veel uitmaken, echter, ik heb zo’n intieme persoonlijke verbinding met deze grote wezens en ik weet, voorbij weten, dat mijn ervaringen met hen meer dan werkelijk zijn geweest en hun woorden zijn de waarheid.

Dit maakt uiteraard ons spiritueel werk op Aarde niet makkelijk, zoals jullie zullen weten, maar ik heb absoluut vertrouwen in mijn spirituele gidsen en mijn ascentie missie op Aarde.

Ik vertel jullie de waarheid “dus, jij ook zult nooit serven”. Je zult op de Aarde staan als een van de grote getuigen, en de Nieuwe Aarde zien, en het Koninkrijk van de Hemel zien verschijnen, en alle kinderen van de Aarde zullen dan leven in vrede, vrijheid, en overvloed, voor altijd.

“Zie, ik keek, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe Aarde en de voorafgaande zaken waren verdwenen. Op die grote dag die ik zag, scheen een hemels Licht op de Aarde en slechtheid, duister, en lijden waren er niet meer.”

De grote wezens zeiden tegen mij, voordat ik terugkeerde naar de Aarde van voorbij dood, “deze magnifieke dag die jij zag voor de mensheid, zal er zijn en jij zult het weten wanneer het komt. Je zult het grote signaal erboven zien welke deze belangrijke tijd markeert”.

Op 21 december 2020, wanneer een grote conjunctie plaatsvindt, in de ochtenduren (UTC), zal een hele serie van belangrijke kosmische cycli en tijdperken die gedurende eons op Aarde bestonden, eindigen en precies om 11:11AM UTC tijd, zal de kosmische klok tikken en een hele nieuwe serie van kosmische cycli en tijdperken begint voor planeet Aarde.

Heilige Lemurian rollen die in bezit zijn van de Great White Brotherhood, laten zien dat op de winterzonnewende van Aardejaar 2020 de lange duistere periode van de Kali Yuga tot een volledig eind komt en de glorieuze Sat Yuga van Licht die bestond tijdens Lemurian en Atlantian tijden zal weer opnieuw opdagen op planeet Aarde.

Op die geweldige dag, op die exacte seconde, vindt de exacte en juiste datum van het einde van de langdurige Maya kalender plaats.

In de prachtige ochtenduren van 21-12-020 komt de wrede energie van het oude tijdperk van vissen aan zijn eind, en de Aarde zal binnengaan in de glorieuze nieuwe Gouden Eeuw van Aquarius, waarover wordt gesproken door alle oude profeten, zieners, en meesters.

Een hoeveelheid andere hemelse en metafysische gebeurtenissen zullen op diezelfde dag plaatsvinden, wat tot gevolg zal hebben dat andere rijken en domeinen voor de eerste keer zichtbaar zullen worden voor het oog.

Op 21 december 2020 zal een nieuw hoger vibrationeel zonlicht van de Centrale Zon komen dat op de Aarde zal schijnen en dit gehele rijk zal worden doordrenkt met exotische kosmische partikels die instant het DNA opwaarderen naar een hogere orde.

Op dat moment zal de mensheid een enorme sprong in evolutionair bewustzijn maken zoals de wereld dat nooit eerder heeft gezien.

De meest diepgaande en merkbare DNA-veranderingen zullen eerst gebeuren bij de wezens die al dichtbij de vijfde dimensie resoneren. DNA strengen zullen worden geactiveerd door de gamma licht partikels, en zij zullen zich weer verbinden met het corresponderende chakra portaal. Op dat moment zal de corresponderende dimensie kunnen worden waargenomen als de realiteit naar buiten.

4D en 3D resonerende wezens zullen snel daarna volgen – zodra zij er vibrationeel klaar voor zijn om deze sprong in bewustzijn te maken. Het meeste van jouw werk op dat moment zal zijn om te helpen ze allemaal omhoog te halen.

Dit is waarom wij kwamen! Om deze reden kwamen wij naar beneden naar de Aarde. Wij zijn helpers, en boodschappers. We zijn leraren en gidsen. Ons hoofddoel en ons werk hier is om de mensheid te helpen met hun evolutie en om te helpen een betere wereld hier te creëren voor iedereen, waar wezens kunnen leven in welvaart, vrede, vrijheid, geluk, gezondheid en liefde.

Het maakt alleemaal deel uit van het goddelijk plan dat wij allemaal maakten voor de ascentie van planeet Aarde. Dit is het contract waarmee wij eons geleden instemden en dit is de missie die wij aan het doen zijn. De meeste tijd hebben de mensen ons niet goed behandeld gedurende de eeuwen, maar wij geven en houden genoeg van ze om ze te helpen een betere wereld te hebben, ongeacht alles.

Dit is het werk van een engelachtig wezen en wij zullen onze taak uitvoeren tot het eind. Het is de bestemming van deze wereld om weer terug te keren in een paradijs en het was onze bestemming om een grote rol bij dit alles te spelen.

Je zult nu snel het einddoel bereiken zoals het al is gezien, er is al over geschreven en er is over gesproken, zelfs nu, onder de councils van Licht.

Als over het grote Event hoogtepunt van Aardejaar 2020 al is geschreven, hoe eindigt het dan precies?

Hier is hoe. Een recente, massa wereldwijde communicatie rechtstreeks van de Pleiadians via de Aarde Alliantie naar de meest prominente leiders van Licht op deze planeet, richtte zich voornamelijk op een enorme planetaire wereldwijde meditatie die plaatsvindt op 21 december 2020.

Als deel van onze uiteindelijke missie op planeet Aarde, en als de leiders van Licht die zich op de oppervlakte bevinden, zijn wij allemaal opgeroepen door de councils van Licht om planetair bewustzijn over deze wereldwijde meditatie te brengen. Wij verspreiden het woord ver en wijd, in deze dagen die leiden naar de grote Event culminatie van 2020 en hier is wat gebeurde.

Op die grote dag kwamen wij allemaal samen in één mind en één akkoord, met één doel, en bereikten een niveau van kritieke massa en wereldwijde bewustzijnsenergie cohesie zoals de wereld nooit had gezien.

Dat ongelooflijke hoge niveau van bewuste cohesie tussen de starseeds van Aarde, gecombineerd met de hoog vibrationele ochtend zonnewende lichtstralen van de eerste dag van de Nieuwe Age of Aquarius, en de gouden Centrale Zon stralen van de nieuwe Sat Yuga, triggerden een totale compressie doorbraak op de oppervlakte van de planeet.

Een flits van verblindend wit exotische Licht van de Centrale Zon naar de oppervlakte en terug stuwde dit gehele rijk in de vijfde dimensie, triggerde een directe DNA-upgrade, en al het duister en lage vibraties verdwenen van de Aarde.

De volledige bevrijding van planeet Aarde was zo bereikt op 21 december 2020.

Dit is hoe het verhaal eindigt. Dit is ook hoe het verhaal begint.

Over deze grote tijd is gesproken in het verleden, in het heden en zelfs in de toekomst, zie je. Het is de bestemming van planeet Aarde, het is jouw bestemming als een starseeds, en het is tijd dat de Event plaatsvindt in elke hoek van de kosmos en op Aarde.

We zullen de rest van de tijd tot deze grote dag besteden om tegen de hele wereld te spreken over de planetaire massa meditatie op 21 december, en we stellen voor dat jullie hetzelfde doen.

Bewustzijn is de meest krachtige kracht in het universum. Het creëert alle materie en waargenomen realiteit, en samen, de 4,5 miljard starseeds op planeet Aarde, met louter bewuste wilskracht, zullen deze wereld terugbrengen naar het paradijs zoals het altijd bedoeld was te zijn.

Grote Vrede en Grote Liefde!

Geluk,

Michael en de Pleiadians

Speciale dank en waardering voor de Aarde Alliantie, de Great White Brotherhood, de White Dragon Society, Pleiadian codenaam Cobra, de Guardians van Aarde, en de Sphere Being Alliance.

*12/21 Age of Aquarius Final Planetary Mass Meditation:

Vertaald door Veronica

Promotievideo’s voor de Age of Aquarius Activatie:

Dutch:

English:

German:

Swedish:

French:

Spanish:

Portuguese (Portugal):

Portuguese (Brazil):

Italian:

Latvian:

Finnish:

Russian:

Polish:

Czech:

Slovak:

Slovenian:

Croatian:

Macedonian:

Bulgarian:

Greek:

Romanian:

Turkish:

Hungarian:

Arabic:

Persian:

Telugu:

Chinese:

Japanese:

Korean:

 
4 reacties

Geplaatst door op 28 november 2020 in Geen categorie

 

Cobra: Laatste gevechtsupdate deel 2, 28 oktober 2020

De Galactische Confederatie en de Resistance krachten zijn erin geslaagd om de Draco-vloot en het Illuminati Breakaway Complex (IBC) uit te wissen.

De enige Draco’s die nu overblijven, zijn die fysieke en niet-fysieke Draco’s die rechtstreeks zijn tewerkgesteld als dienaren van de Chimera, en de genaturaliseerde Draco’s die vooral meer dan 25.000 jaar geleden naar de planeet Aarde kwamen, de incarnatiecyclus ingingen in mensachtige lichamen, en die nu zijn geïncarneerd. als politici, bankiers, advocaten en andere leden van de oppervlakte Illuminatie Cabal.

Een zeer klein aantal genaturaliseerde Draco’s kwam ook naar de planeet Aarde in het tijdsbestek van 1996-1999, toen ze in ondergrondse bases humanoïde kloonlichamen binnengingen en zich vervolgens aan de oppervlakte mengden met de Illuminatie Cabal als lookalikes en dubbelgangers van veel politici, en ze maken nog steeds deel uit van de oppervlakte Illuminatie Cabal.

Nu de IBC weg is, is het enige Cabal-netwerk dat nog over is het oppervlakte-Cabal-netwerk. Het oppervlakte Cabal-netwerk zal pas goed worden aangepakt nadat de Chimera-dreiging aanzienlijk is verminderd.

Het belangrijkste probleem dat nu overblijft, is de Chimera met hun geavanceerde exotische militaire technologieën, met name kwantumsuperpositie-topletbommen. De Lichtkrachten gaan door met de operaties, en richten zich nu op het verwijderen van de Chimera-vloot in een middelhoge baan om de aarde en een lage baan om de aarde, en het opruimen van de ondergrondse bases van de Chimera.

In ondergrondse bases gebruiken de Lichtkrachten Mjolnir-kwantumkanonnen en sonische wapens om zoveel mogelijk fysieke Chimera-spinnen te verwijderen. Sommige van die spinnen zijn enorm, met een diameter tot wel 10 meter. Er zijn enorme spinnesten in de ondergrondse bases van Chimera, en samen vormen ze een spinnenweb, een negatieve leylijnconstructie die de antithese is van het Flower Of Life leylijnraster op het oppervlak. Hoewel veel van deze spinnen door de Lichtkrachten worden verwijderd, vult de Chimera de nesten aan met verse spinnen die gematerialiseerd zijn vanuit een kwantumsuperpositie met geavanceerde manifestatiekamers. Zodra het kwantumreservoir van de Chimera-spinnen verdwenen is, kunnen de Lichtkrachten de ondergrondse bases van Chimera volledig leegmaken.

Nu richten ze zich op het verwijderen van de belangrijkste Chimera-spinnen die de ruggengraat vormen van het Matrix-systeem in quarantaine-aarde. Ze zijn er al in geslaagd om de spinkoningin te verwijderen, die verantwoordelijk was voor de vernietiging van godintempels in Atlantis en de vernietiging van de godinnenmysteries tijdens de eerste en tweede archon invasie. Ze was de kracht achter de inquisitie en meer recentelijk de kracht achter wereldwijde kindermisbruiknetwerken, waarbij ze Mothers of Darkness gebruikte om het vuile werk te doen (waarschuwing: grafisch materiaal):

https://steemit.com/monarch/@rea2009/mother-of-darkness-initiation-for-illuminati-females

Nu de spinnenkoningin weg is, zullen de netwerken voor kindermishandeling aan de oppervlakte langzaam uiteen beginnen te vallen als ze worden blootgelegd aan de oppervlaktebevolking. Veel Lichtwerkers en Lichtstrijders, vooral degenen die de Godinnenenergie vasthouden, zijn in vele incarnaties direct of indirect getraumatiseerd door de spinnenkoningin, en die trauma’s zullen nu beginnen te genezen. Etherisch spinnengif dat zij en andere Chimera-spinnen uitzonden en gebruikten bij hun aanvallen, en dat vele soulmate-relaties aan de oppervlakte vernietigde, zal nu gaan verdwijnen en worden opgeruimd.

Blootstelling van netwerken voor kindermisbruik wordt nu mainstream, aangezien Taiwanese Dragon en andere bronnen Hunter Biden en zijn betrokkenheid bij die netwerken blootleggen:

Http://www.whatdoesitmean.com/index3372.htm

Https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=156352

Https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=156743

Https://www.rt.com/usa/504752-biden-china-interview-bobulinski-tucker/

Taiwanese Dragons besloten het verhaal en de informatie over Hunter Biden m.b.t. Chinese contraspionageoperaties tegen de Verenigde Staten openbaar te maken als tegenmaatregel tegen de dreigementen van het vasteland van China om Taiwan aan te vallen. Dragon bronnen hebben herhaaldelijk gezegd dat ze volledige openbaarmaking van de geheime ruimteprogramma’s van het Chinese vasteland zullen organiseren in het geval van enige agressie tegen de Taiwanese nationale soevereiniteit.

Terwijl de dag van de Amerikaanse verkiezingen nadert, vinden er belangrijke astrologische configuraties plaats. De eerste is de Jupiter-Saturnus-synode (heliocentrische conjunctie) op 2 november om 18:52 uur UTC. De synode van Jupiter en Saturnus zal effectief het Aquariustijdperk in gang zetten voor het hele zonnestelsel voorbij de baan om de maan. Op dat moment zal een enorme operatie van het Ashtar Commando beginnen en het vereist een volledige reorganisatie van de hele Ashtar Command-vloot voorbij de baan om de maan.

Het is interessant op te merken dat de volgende massameditatie slechts 38 minuten na de exacte synode van Jupiter-Saturnus begint:

https://stillnessinthestorm.com/2020/10/protect-the-vote-mass-synchronized-meditation-and-prayer-for-a-fair-election-2020/

Het tweede aspect is dat Mercurius direct draait op 3 november om 17:50 uur UTC. Dit aspect zal de spanning en onzekerheid enigszins verminderen.

Het derde aspect is de voltooiing van een bepaalde cyclus op 3 november. Daar kan verder niets meer over worden gezegd.

Tweede golf lockdowns worden nu in veel landen geïmplementeerd en het is nog steeds erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan onze dagelijkse anti-lockdownmeditatie:

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-to-counteract-engineer-second-wave-lockdowns-daily-at-930-pm-utc.html

Het Lockodown-concept is ontwikkeld door Chinese Cabal-leden in samenwerking met Tedros Adhanom:

https://www.aier.org/article/whats-behind-the-whos-lockdown-mixed-messaging/

Om de oppervlaktebevolking te beheersen met Covid-apps:

https://humansarefree.com/2020/10/your-post-covid-life-will-be-controlled-by-track-trace-apps-funded-by-the-rockefeller-clinton-foundations.html

Dit gaat te ver, en we moeten de planetaire tijdlijn terug corrigeren naar de optimale Ascentie-tijdlijn.

Daarom zullen we een tijdlijncorrectie massameditatie doen op het moment van de drievoudige Jupiter-Pluto-Pallas conjunctie op 11 november om 11:11 CET (=tijd in Nederland, gelijk aan 10:11 UTC), en je kunt meedoen als je je zo geleid voelt:

Op het moment van deze meditatie zal de ascendant van Parijs samengaan met het galactische centrum en zal de vortex van de godin van Parijs worden geactiveerd naar het volgende niveau.

Als je in Frankrijk bent, kun je hier lid worden van de Paris Sisterhood of the Rose-groep:

Https://www.facebook.com/groups/302376580972341

Of Versailles Sisterhood of the Rose-groep hier:

Https://www.facebook.com/groups/1613860968663520/

De exacte tijd van de meditatie voor verschillende tijdzones is hier:

Https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Timeline+Correction&iso=20201111T101111&p1=%3A

Instructies:

1. Gebruik jouw eigen techniek om je in een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.

2. Geef aan dat je van plan bent om deze meditatie te gebruiken als een hulpmiddel om samen de trigger te creëren die de tijdlijn terug zal verschuiven naar de optimale tijdlijn voor het Aquariustijdperk.

3. Roep de Violette Vlam aan vanuit zijn primaire bron om tijdens en na de meditatie een cirkel van bescherming om je heen te plaatsen. Vraag het om alles te transmuteren dat het Licht niet dient.

4. Visualiseer een pilaar van schitterend wit Licht dat uit de Kosmische Centrale Zon komt en vervolgens wordt verspreid naar de Centrale Zonnen van alle melkwegstelsels in dit universum. Visualiseer dan dat dit licht door de Galactische Centrale Zon binnenkomt, dan door onze Melkweg gaat, dan ons Zonnestelsel binnengaat en door alle wezens van Licht binnen ons Zonnestelsel, en dan door alle wezens op planeet Aarde en ook door je lichaam naar het centrum van De aarde gaat.

5. Visualiseer dat dit Licht de planetaire evolutie terugschuift naar de optimale tijdlijn. Visualiseer dat het alle resterende duisternis op aarde verwijdert, alle ongelijkheden geneest, alle armoede uitwist en overvloed brengt aan de hele mensheid. Visualiseer zachtroze Licht van de Godin dat alle wezens op planeet Aarde omhelst en hun emotionele lichamen geneest. Visualiseer dat een nieuwe grote kosmische cyclus van het Aquariustijdperk begint en puur Licht, Liefde en Geluk brengt aan alle wezens op aarde. Visualiseer je perfecte leven in het nieuwe Aquariustijdperk.

De aanbevolen tijd voor onze meditatie is 20 minuten.

Dit is nu het laatste gevecht:

https://www.youtube.com/watch?v=SKug38ZDzG0u0026feature=youtu.be

Om onze mooie toekomst te winnen:

https://www.youtube.com/watch?v=BP4R0rI1wk8

Overwinning van het licht!

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 30 oktober 2020 in Cobra, Geen categorie

 

Tags: , , , ,

 
%d bloggers liken dit: