RSS

Categorie archief: Toekomst

Stikstof, mega city, boeren, enz. Waar gaan we naar toe? – 26 juni 2022

Er is een initiatief om van (een deel van) de Benelux tot en met het Roergebied een mega city te maken (driehoek Amsterdam, Brussel, Keulen); hier een link naar de website die dit beschrijft. En hier een link naar een gesprek in 2016 met Peter Savelberg over dit initiatief dat onder andere steun heeft van werkgeversorganisatie VNO-NCW en NBTC Holland Marketing.

— Even een tussenopmerking: eerder bestond de pagina https://www.tristatecity.nl/onze-visie. Deze pagina begon met “Tristatecity onze visie op Nederland Wereldstad

Nederland is, samen met Vlaanderen en Nord Rhein Westfalen een van de duurzaamste mega cities ter wereld. Met 30 miljoen inwoners en 150 miljard euro aan …”  Dit was een post op Telegram en je kon de link naar de pagina ‘onze visie’ openen om de rest te lezen. Maar als je nu op de website komt is er geen enkele onderliggende pagina te vinden, en als je bovenstaande link volgt naar ‘onze visie’ krijg je de melding ‘page not found’. En onder aan de hoofdpagina staat nu “PS Dit model heeft geen enkele relatie met het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid!”.

Opmerkelijk!

— einde tussenopmerking

Hieronder een plaatje van deze beoogde Holland city:

Laten we ons nu maar eens afvragen waar in dit plaatje de boeren staan. Hoe komen al die mensen in deze mega city aan hun noodzakelijke voeding? Waarschijnlijk niet van lokale boeren omdat die in deze opzet niet echt passen, dus vrijwel alles zal van elders moeten worden aangevoerd (o.a. Oekraïne wellicht?; het is maar een idee). En met al dat noodzakelijke transport van voeding van elders naar deze mega city van 30 miljoen inwoners creëren we geen stikstof?

En laten we ons maar eens afvragen hoe het komt dat het stikstof ’probleem’ van Nederland bij de Duitse en Belgische grens opeens van hele andere proporties wordt. Onze buurlanden bezien het kennelijk heel anders. Zou er soms iets anders spelen? (Zoals het boerenland in Nederland gaan gebruiken voor huizenbouw voor de inwoners en het toenemend aantal ‘vluchtelingen’ in deze megastad wellicht?; het is maar een idee).

En laten we ons afvragen waar het handelsaspect van agrarische producten en dieren van Nederland naar het buitenland in dit plaatje verstopt zit. En de werkgelegenheid, productiefaciliteiten, enz. die gerelateerd zijn aan de agrarische sector. In het interview brengt deze Peter Savelberg het handelsaspect als een belangrijke factor naar voren:

“De economie concentreert zich toenemend in grote stedendelta’s. Daarom moeten we ons gezamenlijk aan de rest van de wereld presenteren. Nederlandse, Duitse en Belgische steden zijn afzonderlijk te klein om zich te mengen in de battle of the cities. Met het TristateCity initiatief zetten wij de driehoek Amsterdam, Brussel en Keulen in de internationale etalage voor investeerders en toptalent.”

“Wat mensen niet altijd weten is dat binnen deze driehoek er al duizend jaar enorm intensief handel wordt gedreven. Het is een natuurlijk gegroeid stedennetwerk. Jaarlijks wordt er voor 150 miljard euro per jaar handel gedreven. Dat is een gigantisch volume.” 

Het is wel mijn persoonlijke mening dat het helemaal niet goed is om in Nederland giga agrarische bedrijven, enorme varkensstallen tot varkensflatgebouwen, etc., te hebben omdat ik vind dat wij ons vooral moeten richten op een regionale aanpak. Korte aanvoerlijnen, terugdringen van enorme transporten, en het belang vooropstellen van de lokale bevolking en onderlinge samenwerking.

Wij willen toch juist niet zo enorm afhankelijk worden van handelsproducten die van ver moeten worden aangevoerd, van mega bedrijven die de overheden dicteren. De macht in handen van een kleine groep met een enorme welvaart die ons met hun overwicht in alle aspecten van de samenleving kunnen overheersen en manipuleren. Die aanvoerlijnen kunnen afsnijden, de voedselvoorziening frustreren, de geldstromen blokkeren, en de bevolking in de mega city’s kunnen controleren met camera’s, scanners, gezichtsherkenning, codes, volgsystemen, e.d. De stad Apeldoorn is er al mee begonnen; de ‘smart city’.

Laten wij ons ervan bewust zijn dat de slogan “zonder boer, geen voer” kort maar krachtig weergeeft waarom het zo belangrijk is dat wij als bevolking van Nederland opstaan tegen al die initiatieven die ons in deze afhankelijke positie willen manoeuvreren. Laten wij het heft in eigen handen nemen en de zogenaamde ‘volksvertegenwoordigers’ buiten spel zetten, want het laatste wat zij doen is het volk vertegenwoordigen. Zij volgen bevelen op van partijen die niet het beste met ons voor hebben, maar die alleen hun eigen macht en welvaart willen vergroten.

Ik heb al eerder het ‘Society 4.0’ initiatief onder de aandacht gebracht. Het is echt de moeite waard om je hier verder in te verdiepen.

Hieronder zet ik wat links over bovenstaande onderwerpen:

Gesprekken met initiatiefnemer en auteur van ’Society 4.0’ Bob de Wit:

N.B. Af en toe worden links vanaf dit blog naar Yt video’s geblokkeerd. Daarom heb ik de namen van de Yt kanalen weergegeven zodat je in dat geval zelf het Yt kanaal kunt opzoeken om naar de betreffende video te gaan.

In Licht en Liefde, Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 26 juni 2022 in Nieuwe Samenleving, Toekomst

 

Tags: , , , , ,

Gali Lucy: voorspellingen voor Nederland – 12 maart 2022

Gali Lucy heeft op haar yt kanaal een aantal voorspellingen opgenomen voor enkele landen, waaronder een video voor Nederland; zie hier de video. Zij gebruikt hierbij kaarten, dus het is interessant om de video te bekijken, maar hieronder geef ik er een samenvattende vertaling van. Veel plezier, Veronica.

De premier van Nederland is al weg, wat je ziet is of cgi (computer generated images) of een dubbelganger. Het duister verdwijnt en het licht komt binnen. Er komen onthullingen over kinderen die waren verborgen: ze zijn gedood, slachtoffer van pedofilie, satanische rituelen, adrenochroom , organenhandel, mensenhandel. De premier van Nederland was hiervan op de hoogte, werkte er aan mee.

Nu is al het verborgene naar de kinderen afgesloten, er komt een periode in het teken van bloemen, professionele soldaten, white hats die de regering controleren. Niemand in de regering spreekt tegen, ze hebben zich overgegeven aan de white hats, aan de lichtkrachten. Alles is een show, maar je bent beschermd.

De overheid die hartproblemen veroorzaakt bij de inwoners van het land, door de zogenaamde remedie (prikje). Een overheid waarover veel geheimen zullen worden geopenbaard over de verschrikkelijke dingen die zijn gedaan. Overigens zijn al veel van de regeringsfunctionarissen die tegenwerkten gepakt en afgevoerd. De regering stort in elkaar, verliest zijn macht.

Er is een vrouw, een publiek figuur, die veel informatie gaat vrijgeven over de premier en over de premiers voor hem; alle premiers in Nederland waren hetzelfde. Veel kinderen onder de grond, die nu door de lichtkrachten worden bevrijd.

Deze vrouw die in 2022 komt is een liefdevol figuur, ze zal openbaar maken en de mensen laten zien wat er is gebeurd. Ze zal voor de mensen zorgen, lange tijd, de mensen zullen geld krijgen, alles wat van je is afgenomen door de corrupte regering.

Het systeem van geld zal anders zijn, het meeste zal zelfs vrij zijn, je hoeft er niets voor te betalen. Je hebt het recht om alles tot je beschikking te hebben, om te reizen.

Gali Lucy komt uit het midden van de age of aquarius om de mensen te helpen begrijpen. Zij is er om uit te leggen dat wij gaan van het tijdperk van vissen, dat door mannen gedomineerd was, naar het tijdperk van waterman dat in het teken van de vrouw staat.

De mensen krijgen weer hun vrijheid, de mensheid begrijpt niet wat vrijheid is. Reizen zonder paspoort, leven zoals je wilt, je kunt doen wat je wilt. Je moet elkaar alleen respecteren.

In de toekomst zul je onderdeel zijn van een gemeenschap, niet van familie want we zijn allemaal familie van elkaar. In het tijdperk van aquarius zijn er alleen gemeenschappen.

Er is geen geproduceerde voeding meer, je zult er zelf voor zorgen. In samenwerking, elkaar helpen, en elkaar respecteren.

Je hoeft nergens bang voor te zijn, er is geen angst. De positieve buitenaardsen kwamen in vrede en willen jullie niet zien worstelen om te overleven. Want dat verdien je niet. Je verdient het om vrij te zijn. En de schepper heeft ons naar de aarde gestuurd om jullie te helpen.

Alle rotzooi over buitenaardsen die hier komen om te ontvoeren bestaat niet. De slechte buitenaardsen onder de grond zijn al gedood.

De tijdlijn voor Nederland is april-augustus van dit jaar, dus 2022. De vrouw zal veel informatie vrijgeven, de waarheid. De meeste politiemensen zullen met de mensen meewerken omdat zij onderdeel zijn van de gemeenschap.

We gaan de duivel in de wereld kwijtraken, duister verdwijnt, licht heeft al gewonnen. De heren Trump, Putin en anderen redden de wereld, verdrijven de nazi’s; de khazariaanse zionisten die geen joden zijn, ze doen alsof ze joden zijn.

Het leven zal weer gemeenschappelijk zijn. Jullie zijn prachtige mensen, jullie zorgen voor elkaar. Bouw je eigen gemeenschap, je eigen sociaal systeem, je hebt elkaar nodig!

Jullie zijn bollen van licht, je bent oneindigheid, je leeft altijd door.

Gali Lucy heeft 3 boeken geschreven: over wat was, wat is en wat komt. Kijk op haar website voor meer informatie.

 
4 reacties

Geplaatst door op 17 maart 2022 in Toekomst

 

Tags: ,

Hoe nu verder? – 14 maart 2022

Ik heb al eerder aandacht besteed aan het onderwerp nieuwe gemeenschappen, parallelle samenleving. Dit onderwerp is alleen maar in belang toegenomen. Hieronder heb ik enkele initiatieven opgenomen. Veel plezier! Veronica

 • Als eerste de ‘Hoe nu verder krant’, maart 2022, een heel mooi initiatief van een aantal van de nieuwe media en onafhankelijke journalisten.
 • Daarna een bericht van Damanhur, een prachtige nieuwe samenleving in het noorden van Italië die al bestaat sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw; ik heb dit bericht naar het Nederlands vertaald. (Klik hier voor een eerder artikel van mij over deze gemeenschap.) Damanhur gaat in op de vraag “waarom zou je in een gemeenschap willen leven?”. Wanneer je naar hun website gaat zie je een prachtige introductievideo van hun gemeenschap.
 • Vervolgens “Society 4.0” / “Regio 4.0”; boeken en initiatief van prof. Bob de Wit, docent aan Nijenrode, hoogleraar ‘strategic leadership’.
 • Dan het initiatief Natuurpad – Stichting het pad der natuurlijke energie, einddoel: “een gezonde samenleving creëren tussen mens en milieu”.

Dit zijn slechts enkele van de vele initiatieven; ik heb voor deze gekozen omdat het een pad is voor:

 1. Bewustwording dat het tijd is om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen
 2. Nadenken over de soort samenlevingsvorm die je zou willen
 3. Het belang van decentralisatie na de periode van industriële revolutie, centralisatie en globalisatie
 4. Energie, waterhuishouding, bosbouw en akkerbouw verbeteren en verduurzamen. Voor onze en toekomstige generaties.

Hoe Nu Verder Krant

Wij zijn een groep bezorgde Nederlanders en hebben in samenwerking met de VVJ (Vereniging van Vrije Journalisten) en de onafhankelijke media het initiatief genomen om voor iedere inwoner van Nederland een gratis krant uit te brengen.

De Hoe Nu Verder krant

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te informeren en om het maatschappelijk debat op gang te brengen over belangrijke onderwerpen die ons – in het bijzonder in deze tijd – allemaal aangaan.

Denk aan thema’s zoals democratie, grondrechten, economie en gezondheid.

De Hoe Nu Verder krant wordt vanaf 7 maart a.s. op ieder adres in Nederland bezorgd en heeft een oplage van 5,9 miljoen stuks.

De Hoe Nu Verder krant is in principe een eenmalige uitgave.

Op deze website wordt na het verschijnen van de krant het debat over de toekomst van Nederland gefaciliteerd.

Middels de enquête peilen we de mening van Nederlanders. Indien de website bezoekers aangeven vaker een krant te willen en/of vaker online hun stem willen laten horen overwegen we meer uitgaves.

Hoe Nu Verder Krant: https://hoenuverder.org

Via deze link kun je de krant als pdf downloaden

Initiatiefnemers

De Andere Krant – https://deanderekrant.nl/
Gezond Verstand – https://gezondverstand.eu
blckbx.tv – https://www.blckbx.tv/
ANBB – https://anbb.nl/
Café Weltschmerz – https://cafeweltschmerz.nl/
De Blauwe Tijger – https://deblauwetijger.com/
Kanaal 13 – https://kanaal13.tv/
VVJ – https://vrijejournalisten.nl/
Biomedische rekenkamer – www.biomedische-rekenkamer.nl
#voortschrijdendinzicht –  www.voortschrijdendinzicht.org
beUnited – https://www.beunited.nl/

Damanhur: Waarom zou je willen leven in een gemeenschap?

De afgelopen maand hebben we een aantal journalisten op bezoek gehad, waarbij iedereen zich in wezen hetzelfde onderwerp afvroeg: de toegenomen belangstelling voor gemeenschapsleven. In Damanhur geloven we al sinds het begin in een toekomst die gebaseerd is op klein opgezette gemeenschappen, en we hadden nooit gedacht dat een pandemie een belangrijke katalysator zou zijn in de realisatie ervan, maar het lijkt erop dat het zou kunnen. Het lijkt erop dat de pandemie, naast andere dingen, velen het verlangen heeft gegeven om anders te leven. Afsluitingen, beperkte ruimtes en beperkte contacten hebben de wens om je leven te veranderen versterkt, en gemeenschapsleven lijkt een interessant alternatief.

Wij zien de noodzaak om verschillende modellen van gemeenschappen te vinden, om verschillende formules aan te bieden die bij verschillende mensen passen. Sommigen gedijen in grote huizen met veel mensen, waar ze de levendigheid van de interactie voelen en de diversiteit van mensen waarmee ze omringd zijn. Sommigen zijn meer geneigd tot kleinere groepen mensen, misschien alleen het delen van enkele gemeenschappelijke ruimtes of activiteiten, en geven de voorkeur aan de diepte van de relatie die kan worden gecreëerd in een kleinere groep. En sommigen kunnen zich niet voorstellen met andere mensen samen te leven, maar zouden graag gemeenschappelijke projecten delen en gemeenschappelijke ruimtes tot hun beschikking hebben om aan hun realisatie te werken. Maar wij geloven dat de gemeenschappelijke manier van leven de toekomst is.

Wat zijn de voordelen van het leven in een gemeenschap?

-Dromen en doelstellingen kunnen gemakkelijker samen worden gerealiseerd

We leven in een tijd waarin we geneigd zijn om zelfredzaamheid op een voetstuk te plaatsen. Nu is zelfredzaamheid zeker een goed streven, maar wanneer het wordt overdreven kan het de illusie wekken dat we niet afhankelijk zijn van andere mensen. In Damanhur leren we dat dromen veel gemakkelijker samen te verwezenlijken zijn, vooral als ze zijn gebaseerd op een gedeelde spirituele visie, om de waarde in te zien van het delen van onze individuele dromen, en te werken aan het laten bezinken ervan met anderen. Op die manier vervlechten we onze dromen, ontvangen we de steun die we nodig hebben en krijgen we de versterking dat we deel uitmaken van een geheel.

-Wederzijdse steun

Een van de aspecten van geluk is dienstbaar zijn, en in een gemeenschap wordt dit elke dag mogelijk gemaakt. We koken voor anderen, net zoals anderen voor ons koken. We helpen kinderen, ook al zijn ze niet van onszelf, en krijgen hulp van de meest onverwachte persoon in de gemeenschap. De wederzijdse steun maakt het gemakkelijker om liefde en bemindheid te voelen. Zelfs een kleinigheid als samen eten brengt dat gevoel van vreugde en verbondenheid dat in een normale samenleving gewoonlijk alleen is voorbehouden aan feestelijke dagen.

-Leven in de natuur

Er zijn ook stedelijke gemeenschappen, maar laten we zeggen dat de gemakkelijkste plaats om een gemeenschap te stichten in de natuur is. In Damanhur hebben we gemeenschappen die midden in de natuur liggen, omringd door hectaren bos, en dat geeft de gelegenheid om veel vaker in contact te komen met de plantenwereld en de natuurgeesten dan wanneer je in een flat in een stad woont. Wonen in de natuur geeft ook de mogelijkheid om je eigen voedsel te verbouwen, en er is niets beters dan het voedsel te eten dat je samen verbouwt.

-Duurzaamheid

Een meer gemeenschappelijk leven is een geweldige manier om onze voetafdruk op het milieu te verkleinen. Het aantal wasmachines verminderen, het delen van auto’s organiseren, in grotere hoeveelheden inkopen doen, het zijn allemaal voorbeelden van hoe we de planeet kunnen helpen door een efficiëntere en minder verkwistende levensstijl.

Er zijn magische wetten van het universum die meer kans hebben om te functioneren in gemeenschappen – zoals dat je meer mogelijkheden hebt om een vervuld leven te leiden of de wet dat als je een yoghurt met je naam erop in de koelkast zet, het op magische wijze zal verdwijnen tot morgenochtend. Gevoel voor humor helpt, dus we nodigen iedereen met het verlangen om gemeenschappen te verkennen uit om aan deze reis te beginnen met dit cruciale ingrediënt.

Hoe zit het met jou? Heb jij er al eens aan gedacht om in een gemeenschap te leven? In wat voor soort gemeenschap zou je willen wonen? Deel het met ons in het commentaarveld in het artikel hieronder.

En voor het geval je meer wilt weten over onze gemeenschap, hebben we hieronder verschillende manieren gedeeld waarop je Damanhur kunt verkennen, van een eenvoudig bezoek tot een residentieel programma van een maand, helemaal tot het worden van een burger. (Ga hiervoor naar de website van Damanhur.)

Wij wensen je een voldaan gemeenschapsleven! Damanhur

Wat is Society 4.0?

Society 4.0 is een samenleving waar de belangen van burgers in zijn algemeenheid centraal staan.

Regio’s vormen in de nabije toekomst de basis van een burgersamenleving, omdat vele technologische ontwikkelingen de decentrale productie van primaire menselijke levensbehoeften mogelijk maken – van energie en voedsel tot gezondheid en onderwijs. De schaalgrootte die nodig was in een industriële samenleving met massaproductie is steeds minder relevant, en daarmee ook de landelijke inrichting van de samenleving. De fundamenten van onze samenleving dienen opnieuw te worden opgebouwd. Wij starten Society 4.0 door initiatieven te ondersteunen met de her-inrichting van regio’s door middel van inspiratie, kennisdeling, netwerken, experts, actieplannen en concrete toepasbare oplossingen en waar mogelijk financiering.

De 9 regionale domeinen:

 1. Democratisch ondernemen in de regio
 2. Regionale economie
 3. Betalen en bankieren met lokaal geld
 4. Regionale digitale infrastructuur
 5. Regionale nutsvoorzieningen
 6. Gezondheid
 7. Lokaal, gezond en duurzaam voedsel
 8. Samen wonen
 9. Leren ont-wikkelen

In deze yt-video van Zi talk met Bob de Wit geeft hij een heldere uitleg. Hieronder een samenvatting van het begin van dit interview waar hij de essentie en overgangen beschrijft van society 1.0 tot 4.0, en zijn visie voor 4.0.

Op dit moment zitten wij in 2 samenlevingen, tussen 3.0 en 4.0 in. Hij beschrijft de ontwikkelingen in Europa.

 1. – Feodaal tijdperk waar de belangrijkste economische waarde het landbezit was, agrarische waarde. Aan het eind van society 1.0 was Nederland steeds meer een handelsland geworden, dus het belang van handel werd groter en landbezit werd steeds minder belangrijk.
 2. – De overgangsperiode heeft 7 jaar geduurd en aan het eind heeft Nederland zich uitgeroepen tot republiek, een handelsland. Aan het eind van society 2.0 begon door de uitvinding van de machine de industriële revolutie. De output van machines werd belangrijker dan de handel. Het was een hele onrustige periode.
 3. – Ook weer overgangsperiode van 7-8 jaar waarin werd gezocht naar een nieuwe staatsvorm. In het industriële tijdperk was arbeid en kapitaal nodig. Het werd een strijd tussen elite en het volk. En wij zitten nu in de overgang naar 4.0 en de belangrijkste vraag is: maken wij iets wat goed is voor de elite of voor het volk. We zien nu de nadelen van het industriële tijdperk: vervuiling, niet goed werkend kapitalisme, slecht werkend monetair systeem, robotisering.
 4. – In zijn boek Society 4.0 geeft Bob de Wit zijn visie: een vorm voor iedereen. Dat is een ander maatschappijbeeld dan het World Economic Forum, want die zetten in op een elite samenleving op wereldschaal; hun visie is dat mensen met geld de wereld moeten redden. Ze creëren angst want ‘wij gaan jullie redden’. Een grote inzet van NGO’s (organisaties die niet aan het gouvernement zijn gebonden); dat is geen democratie. Zij willen controle met behulp van technologie. Bob de Wit heeft hiervoor een alternatief beschreven: in zijn visie kan deze zelfde technologie zorgen voor vrijheid. Het werken in regio’s die autonoom zijn. Heeft dit beschreven in de ‘Gids Regio 4.0’.

Natuurpad – Stichting het pad der natuurlijke energie

Samen met u willen wij een doorslaggevend verschil maken door verloren gegane wijsheid te hervinden en te openbaren. Met als einddoel: een gezonde samenleving creëren tussen mens en milieu. Onze missie is het toepassen, ontwikkelen en combineren van uitvindingen van de wetenschap uit heden en verleden.  Zo kunnen we energie, waterhuishouding, bosbouw en akkerbouw verbeteren en verduurzamen. Voor onze en toekomstige generaties.

Onze visie is dat de natuur de antwoorden voor ons als mensheid heeft klaarliggen en dat we in harmonie met de natuur gebruik mogen maken van de natuurlijke schatten. Schoon drinkwater, mineraalrijke grond, duurzame energieopwekking uit waterstof, duurzame bosbouw en gezonde en geneeskrachtige voeding en vooral de harmonie en samenwerking daartussen hebben onze bijzondere aandacht.

Inspiratie vinden wij bij Viktor Schauberger, Nikola Tesla, Wilhelm Reich, Justus von Liebig en Benoit Mandelbrot.”

Wie zijn wij?

Mogen wij ons aan u voorstellen? Wij zijn Sven Hulleman, Vincent van Orsouw en Jeroen de Cocq van Delwijnen, oprichters van stichting het pad der natuurlijke energie. Samen met u willen wij de volgende uitdagingen aangaan:

 • Verloren gegane methodes om het immuunsysteem te versterken herontdekken;
 • Écht schone energie (her)uitvinden;
 • Écht gezond drinkwater ontwikkelen;
 • Al onze kennis over deze onderwerpen vrij toegankelijk maken.

Onder deze link vind je de 10 video’s die tot dusver bij Natuurpad zijn verschenen.

Documentaire Gideon

Tenslotte deel ik hier nog een link naar de documentaire “Gideon – op zoek naar de waarheid”, over wat er in de afgelopen twee jaar plaats vond, en de strijd van Gideon van Meijeren om de kennis van wetenschappers etc. die controversieel is aan de mening van de overheid naar buiten te brengen. Hierin komt ook prof. Bob de Wit aan het woord over de onomkeerbare ontwikkeling die ons leidt naar een gedecentraliseerde samenleving en het loslaten van globalisatie.

 
2 reacties

Geplaatst door op 14 maart 2022 in Toekomst

 

Tags: , , , , ,

Build Back Better… maar dan wel Op Onze Manier! 21 maart 2021

Zie het voor je: een wereld waarin alle mensen gelijkwaardig zijn, waarin wij gelijke kansen en welvaart hebben. Waar wij onze gezamenlijke kracht gebruiken om de wereld vorm te geven in eenheid, harmonie, vrede, vrijheid, delen en gelijkheid!

De Aarde geeft haar middelen en grondstoffen aan ons allemaal ter beschikking om ze respectvol en op een verantwoorde manier te gebruiken; aan alle levende wezens op Aarde, dus ook aan de dieren en de planten.

Wat zijn de kenmerken van de huidige maatschappij?

 • Steeds verdergaande bureaucratie, log overheidsapparaat, de overheidsuitgaven rijzen de pan uit, en de mens moet dit alles bekostigen in de vorm van allerlei belastingen (zo’n 70% van je besteedbaar inkomen).
 • Een Europese Unie die in wezen een dictatuur is en die de aansturing van de landen die lid zijn vrijwel volledig heeft overgenomen; Nederland is zijn soevereiniteit kwijt.
 • Een financieel stelsel dat zichzelf niet meer in stand kan houden en op het punt van instorten staat.
 • Ongelooflijke rijkdom van een zeer kleine groep tegenover ongelooflijke armoede en honger van het grootste deel van de mensheid.
 • De bange mens; hetzij voor een zogenaamd zeer gevaarlijke ziekte, hetzij voor handhavers en bekeuringen. De mens die tegen zijn eigen overtuiging in gehoorzaamt aan wat de overheid oplegt en wat door de werkgever wordt afgedwongen, omwille van behoud van baan en dus inkomen. De mens die zijn medemens aanvalt en/of aangeeft bij politie en overheid omdat de ander zich niet aan de maatregelen wil houden. De mens zich niet durft uit te spreken omdat hij dan gedemoniseerd wordt als ‘wappie’ en ‘complotdenker’. De mens die zwaar getraumatiseerd wordt door dit alles, soms zelfs zo erg dat deze overgaat tot zelfmoord.
 • Organisaties die zich uitspreken tegen het overheidsbeleid worden geconfronteerd met acties van banken in de vorm van het bevriezen van hun bankrekeningen. (Nu organisaties, morgen jij?)
 • Veel politieagenten en ME-ers zijn volledig hun moreel kompas kwijt en genieten van hun taak om door “intimidatie met zoveel mogelijk geweld demonstranten af te schrikken”. (Deze bewoordingen komen uit verklaringen van politieagenten bij de BPOC – link volgen en even naar beneden scrollen naar transcripties. Of kijk onderaan naar wat citaten uit de transcripties.) Door politiecommandanten worden opdrachten uitgevoerd die komen van burgemeester en overheid (de zgn. ‘driehoek’) tot het hardhandige en onterechte optreden, waarbij “geslagen moet worden op het hoofd omdat bloederige hoofden afschrikwekkend werken”. Veel politieagenten volgen tegen hun eigen overtuiging in de gegeven opdrachten tot het molesteren van mensen, en hebben niet de moed om te weigeren dit uit te voeren.
 • Er is sprake van regelrechte dierenmishandeling door het inzetten van honden en paarden om mensen aan te vallen en omver te lopen. Iets wat volledig tegen de natuur van deze dieren ingaat en waarmee ook deze dieren getraumatiseerd worden.
 • De samenleving verdeelt zich in: 1-zielloze compassieloze aanstuurders en meppers, 2-angstige gehoorzamers van de overheid, en 3-mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en hun vrijheid opeisen.
 • Mensenrechten tellen niet meer.

Zo willen wij toch niet leven!

Wij gaan de boel weer opbouwen op een manier zoals die hoort te zijn!

Wij gaan het anders doen! Wij gaan samenwerken, samen delen, in gelijkheid, in broederschap, in vrede, in harmonie. Wij zoeken de eenheid, dat is onze ultieme kracht, en daar kan niemand tegenop.

 • Wij gaan de Aarde genezen van alle schade die wij haar hebben toegebracht.
 • Wij gaan onszelf genezen, want wij hebben het zelf genezend vermogen! Wij maken ons volledig los van een maatschappij die in het teken staat van (gecreëerde) ziekte, van chemische middelen die ons zouden moeten genezen maar die vooral tot doel hebben om de industrie te spekken.
 • Wij gaan ons losmaken van een maatschappij die consumeert en vervuilt, die geen respect heeft voor de Aarde en haar grondstoffen.
 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid, voor onszelf, voor de Aarde.
 • Wij gaan terug naar een leven dat is gebaseerd op het fundamenteel recht (= niet doden, niet stelen, niet dwingen), en het recht dat ieder levend wezen heeft op het verantwoord en respectvol gebruik van de Aarde en haar grondstoffen.
De wereld zal niet worden vernietigd door degenen die kwaad doen, maar door degenen die ernaar kijken en niets doen

Want als we eerlijk tegen onszelf zijn moeten we toegeven dat wij zo niet verder kunnen gaan. Dat is het goede van het afgelopen jaar, dat het ons bewust heeft gemaakt dat we ook op een andere manier kunnen leven. Een manier die ons veel meer rust en vervulling kan bieden.

 • We hoeven niet te pas en te onpas op vliegtuigen te stappen voor tripjes die ons een kortstondig materieel plezier geven, maar die geen enkele wezenlijke bijdrage leveren aan ons levensgeluk.
 • We hoeven niet altijd maar nieuwe dingen te kopen omdat er een nieuw, moderner, trendy, uitvoering is uitgebracht, en waardoor de ongelooflijke vervuiling op deze planeet alleen maar toeneemt.
 • We hoeven niet allerlei geproduceerde voedingsmiddelen te kopen die zonder dat wij ons dat bewust zijn vol zitten met allerlei ongezonde – vaak verslavende – elementen, en waar voor bepaalde grondstoffen een ongelooflijke kaalslag op de natuur wordt gepleegd.
 • We hoeven niet het hele jaar producten te eten die van verre oorden naar ons toe moeten worden getransporteerd, waardoor er een grote vervuiling optreedt en misbruik van de brandstoffen.

Laten wij onze focus richten op een duurzame maatschappij,

 • Waarin wij zoveel mogelijk in onze eigen levensbehoeften voorzien,
 • In gemeenschappen,
 • Een uiteindelijk geldloze maatschappij waar gebruik wordt gemaakt van het ruilen van goederen en diensten,
 • Waar wij zoveel mogelijk hergebruiken en afval op een verantwoorde wijze verwerken,
 • Waar wij respect hebben voor de Aarde, de dieren, de natuur, de wateren, en vooral …. onze medemensen!

N.B. Het is een utopie om te denken dat we alle mensen hierin mee kunnen nemen. Ik heb al geschreven dat er groepen mensen zijn die zich nergens voor open (willen of kunnen) stellen en die zullen blijven doen wat de overheid ze zegt. Ook dat er groepen mensen zijn die zielloos en compassieloos zijn en die zich dus nooit zullen kunnen aansluiten bij gemeenschappen met onze morele normen en waarden. In mijn visie zullen we parallelle samenlevingen creëren, er zal een tweedeling in de wereld zijn.

Hier komt nog een overweging bij. Wat gaat er gebeuren met de mensen die de ‘prikjes’ hebben gekregen? Hun DNA wordt aangetast en niemand weet hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik schreef het al eerder; het is een test! Dus, als je lichamelijk contact hebt met een gevaccineerde, kan er dan iets op jou worden overgedragen? Ook dat is iets waar wij rekening mee moeten houden.

Hoe kunnen we deze gemeenschap creëren?

Als je dit leest zal bij velen waarschijnlijk de reactie zijn: maar hoe gaan we dat doen dan? De eerste les die wij moeten leren is dat wij creatiekracht hebben! Wij kunnen alles creëren waar wij absoluut in geloven en vertrouwen, het zogenoemde manifestatieproces. Als je meer wilt weten over het manifestatieproces, klik dan op deze link.

En heb er vertrouwen in dat het universum je alles biedt op het moment dat je er klaar voor bent. Open jouw hart, vertrouw op jouw gevoel en intuïtie. Je kent dat vast wel: je bent in gedachten ergens over bezig en opeens kom je websites en/of artikelen tegen die gaan over datgene waar je mee bezig bent. Je denkt aan iemand en deze persoon belt je. Er wordt op jouw energie en op datgene wat je aandacht geeft gereageerd.

Over het zelf genezend vermogen

Luister naar je lichaam, het vertelt je alles. Ik zal hier beschrijven wat ik zelf heb ervaren. In 2009 ben ik geopereerd; een eileider met een cluster cysten van totaal 2 liter inhoud moest worden verwijderd. Een paar maanden daarna gingen mijn man en ik uit elkaar, na 35 jaar huwelijk. Voor mijn gevoel gaf mijn lichaam door de cysten aan dat ik de waarheid – die ik steeds ontkende – dat ons huwelijk geen bestaansrecht meer had, onder ogen moest zien. In de jaren ervoor had ik al wat andere aangroeiingen die moesten worden verwijderd. Sinds 2009 heb ik geen dokter meer gezien. Na de echtscheiding ben ik met mijzelf, mijn innerlijk, aan de slag gegaan. En ik heb leren luisteren naar mijn lichaam, naar mijn intuïtie. Ander voorbeeld: er is mij een aantal jaren geleden verteld dat ik producten met lactose moet vermijden; al van kinds af aan lust ik geen kaas en heb ik een hekel aan melk. Het lichaam weet wat goed is.

Over Eenheid

Als reactie op alles wat in het afgelopen jaar gebeurde hebben groepen mensen elkaar gevonden. Dit is het positieve resultaat; mensen zien wat er gaande is en nemen hun eigen verantwoordelijkheid door publiek te maken wat er niet klopt en wat we zouden kunnen doen, individueel en gezamenlijk. Artsen, wetenschappers, waarheidszoekers, ze verenigen zich en informeren de mensen. En nu beginnen zich groepen te vormen die de ‘demonstranten’ (ik noem het liever vrijheidsstrijders) bescherming bieden. Bijvoorbeeld door een cordon om hen heen te vormen. In het wit geklede zorgverleners, ex-militairen met hun baret, het was prachtig om dit op 20 maart in Amsterdam te zien. Groot respect en dankbaarheid!!! Ook de steun van de Amsterdamse inwoners aan de vrijheidsstrijders was indrukwekkend! En internationaal ontwikkelt zich de organisatie “Police for Freedom”.

Bekijk dit bericht “Positieve acties en websites – een overzicht”.

Dit is de eenheid die zo belangrijk is!

Het is prachtig om de verbinding en de eenheid te zien die ontstaat tussen al deze mensen. En iedereen kan bijvoorbeeld als volgt beginnen.

 • Ga netwerken, zoek in jouw omgeving gelijkgestemden.
 • Zoek boeren die hun producten rechtstreeks aan je willen verkopen, bied de mensen om je heen die geen tijd of transport hebben aan, dat je ook voor hen de producten van de boer meeneemt. Een voorbeeld: waar ik woon kan ik via een website bio-boeren in mijn omgeving vinden die rechtstreeks zakendoen met particulieren. Ik kan op deze website het aanbod van die week van deze boer zien en bestellingen plaatsen. De bestellingen kunnen op vrijdagmiddag worden opgehaald en betaald.
 • Koop zoveel mogelijk bij kleine middenstanders en boycot de grote (internet)bedrijven zoals Amazon, Bol, supermarktketens, etc.
 • Begin jouw eigen moestuin(tje), ja, dat kan ook in potten en bakken op een klein balkonnetje. Kijk voor inspiratie naar de Makkelijke Moestuin.
 • Kijk of in jouw omgeving stukjes braakliggend of verwaarloosd terrein zijn en vraag toestemming om die met een groep te gaan omvormen naar een gemeenschaps(moes)tuin voor gezamenlijk gebruik en met gezamenlijk onderhoud.
 • Probeer producten en diensten te gaan ruilen.
 • Kijk of je met een groepje dingen kunt gaan uitwisselen die je niet al te vaak hoeft te gebruiken, zoals bijvoorbeeld speciale gereedschappen.
 • Vorm groepjes voor roulerende kinderopvang, buurthulp, vervoer, (meditatie) bijeenkomsten, enz.
 • Help elkaar met (bouw)projecten en jouw expertise.

Dit zijn allemaal zaadjes die zich uiteindelijk zullen gaan ontwikkelen tot de parallelle gemeenschap die zich heeft losgemaakt van het huidige onhoudbare systeem.

Licht & Liefde! Veronica

Citaten uit politieverklaringen (de BPOC2020 is verzocht anonieme transcripties online te zetten, vanwege bedreigingen):

Transcript 1:

 • Zelfs bij toegestane aangekondigde demonstraties wordt de mobiele eenheid zichtbaar op locatie geplaatst. Ik stel ook vast dat dit afhangt van het onderwerp van de demonstratie: bij de BLM-demonstraties worden we of niet eens opgeroepen, of low-profile geplaatst buiten zicht.
 • Bij demonstraties tegen het corona-beleid worden we in vol zicht geplaatst, en krijgen we van tevoren de opdracht op te treden bij de minste overtreding van de regels.
 • De demonstraties tegen corona worden standaard wappie-demo’s genoemd.
 • Romeo’s. Ik zit daar zelf niet bij. Ik weet wel dat deze eenheid bij corona-demonstraties er continu op uit zijn de situatie te laten escaleren, zodat de mobiele eenheid vervolgens zo snel mogelijk schoon kan vegen.
 • Intimidatie door zoveel mogelijk geweld is bedoeld om demonstranten af te schrikken.
 • Er wordt neerbuigend en discriminerend over demonstranten gesproken. Het zijn ‘hersenloze wappies’, ‘virussen die je moet bestrijden’, ‘onderkruipsels waar je de lat over moet leggen’, en ga zo maar door.
 • Ik kan mij echter niet ziekmelden, of afmelden voor dienst bij de ME. Er wordt dan direct gevraagd of je moeite hebt met ‘wappies rammen’. Wanneer je dat bevestigt, heb je geen leven meer: je wordt dan continu vernederd en gepest, en onder druk gezet demonstranten te slaan.
 • Ik kan dit niet meer. Mijn vrouw kent me niet meer terug. Ik ben depressief, slaap slecht, huil veel, en val constant uit tegen mijn vrouw en kinderen.

Transcript 2:

 • We zijn niet meer dienstbaar aan de samenleving, maar aan een politiek van onderdrukking en geweld.
 • Zero tolerance, dat is het motto.
 • Veel collega’s hebben letterlijk een haat tegen de demonstranten, en worden op geen enkele wijze in toom gehouden door de leiding. Het hoofddoel: schoonvegen van het plein, zo snel mogelijk!
 • Het waterkanon heeft als bedoeling mensen uit elkaar te drijven. Nu wordt er echter bewust gericht op de persoon gespoten, met alle gevolgen van dien.
 • Er is geen enkele ruimte om twijfels over het optreden van de politie te bespreken met collega’s of de vertrouwenspersoon. Vertrouwen is een vreemd woord geworden: collega’s wantrouwen elkaar, monitoren continu of je geen ‘wappie’ bent. Want dan heb je geen leven meer, dan lig je eruit, en word je belachelijk gemaakt.
 • Laatst zat ik op de auto met een collega en het ging over mondkapjes. Volgens hem was ‘het voordeel van zo’n zwart masker dat het angst aanjaagt wanneer je iemand aanspreekt’.
 • Ik merk aan collega’s dat zij steeds makkelijker geweld toepassen. Ik merkte dat ook bij mijzelf. Op een bepaald moment ga je geestelijk en mentaal een grens over, kom je in een spiraal terecht waarin je elke terughoudendheid laat varen.
 • Toen de man op ons verzoek weigerde de winkel te verlaten, keken mijn collega en ik elkaar aan, en werkte de man tegen de grond. De man schreeuwde en huilde. Ik merkte dat ik automatisch handelde, en daar schrok ik erg van.

Transcript 3:

 • Ik ben niet bij de ME gegaan om onschuldige demonstranten te mishandelen. En dat is precies wat er nu wel gebeurt.
 • Als ME zetten we direct in op maximaal optreden, waar we voorheen terughoudend moesten zijn.
 • Ik ben in korte tijd veranderd van een gelukkig en ontspannen mens, in een nerveuze man, die er elke dag tegenop ziet naar het werk te gaan.
 • We hebben hem een proces – verbaal gegeven. Waarom? Ik weet het niet. Hij liep gewoon buiten! Ik wil mensen best bekeuren, maar niet hierom!
 • We hebben de jongen geboeid in de auto gezet, en hem heel de nacht vastgehouden. Zijn mobieltje ging constant af. Ik dacht: er is iemand heel erg ongerust. Maar ik mocht niet opnemen.
 • Maar ik wil hier toch zeggen dat er heel veel collega’s zijn die zich net zo voelen als ik. Die overspannen zijn van het constante geweld wat zij toe moeten passen.
 • Ik heb tot nu toe door smoesjes kunnen voorkomen dat ik als ME-er mensen geslagen heb. Maar er wordt al scheef naar mij gekeken.

Transcript 4:

 • Geweld toepassen als ME-er tegen demonstranten is standaard geworden. We moeten er met volle kracht in. Dat zijn de instructies.
 • Voorheen moest je op de benen slaan, en nu slaan we op het hoofd. Een bebloed hoofd schrikt af zeggen ze.
 • Hij zei dat ik mijn werk moest doen en geen vragen stellen. “Wij voeren uit wat de driehoek zegt”, zei hij alleen.
 • Mijn eenheid had opdracht gekregen de weg naar het station te blokkeren. Wij moesten voorkomen dat ‘het tuig’ ongehinderd de trein kon pakken na een ‘verboden wappie-demonstratie’.
 • Plotseling kwam uit het politievoertuig de arrestatie-eenheid. Ze renden op de menigte af en begonnen te slaan en schoppen. Ik was verbijsterd. Het liep direct uit de hand.
 • Alle verklaringen die door de overheid over dit geweld naar buiten zijn gebracht, zijn gelogen.
 • Wanneer mijn verklaring naar buiten komt krijg ik moeilijkheden en word waarschijnlijk ontslagen, op non-actief gezet of krijg ik bureauwerk. Dat is dan maar zo.

Transcript 5:

 • Sinds maart 2020 jaag ik op demonstranten, mondkapjesweigeraars, jongeren die plezier maken in een te grote groep, en overtreders van de avondklok.
 • De sfeer onder de collega’s is enorm veranderd. Wantrouwen voert de boventoon: ben je vóór of tégen de maatregelen en de wappies?
 • Maar de wijze waarop we mensen die het minste weerwoord bieden behandelen, vind ik afschuwelijk. Aanhoudingen gaan altijd gepaard met het omleggen van de handboeien, waar dat vroeger alleen gebeurde wanneer de arrestant tegenwerkte.
 • We hebben handboeien met een scharnier ertussen. Je legt eerst de handboei om één pols. Het is intussen ‘grappig’ geworden om dan te ‘wrikken’ met de handboei. Dat is enorm pijnlijk.
 • Gekneusde en zelfs gebroken polsen komen dan met regelmaat voor. Later op het bureau wordt daar lol over gemaakt. Het is nu dus blijkbaar grappig geworden om burgers te verwonden.
 • Klagen wordt als zinloos ervaren, omdat men ervan uitgaat dat er toch niets mee gebeurt, of dat de klacht afgewezen wordt. En meestal is dat ook zo.
 • Bij mij is de stress te veel geworden: het heeft heel veel impact op mijn thuissituatie. Mijn partner met wie ik samenwoonde is intussen bij mij weg, omdat ze mijn buien van afwisselend boosheid en neerslachtigheid niet meer kon handelen.

Transcript 6:

 • En gewetensbezwaard ben ik. Sterker nog, ik kan mijzelf niet meer aankijken in de spiegel.
 • Ik heb ‘wappies’ geslagen met de ‘lange lat’. Ik heb een oude man tegen de grond gegooid. Ik heb pubers die met elkaar knuffelde en danste van een veld afgeslagen.
 • Ik heb mensen aangehouden en in de boeien geslagen omdat ze geen niet-werkend mondkapje wilde dragen in de supermarkt.
 • Ik heb talloze mensen beboet die na 21.00 uur in de auto zaten op weg naar huis.
 • Ik heb gelachen met collega’s om ‘spartelende wappies’ in de arrestantenbus.
 • Ik heb gelachen met collega’s om ‘wappies die gelanceerd werden door het waterkanon’.
 • Ik weet het niet meer. Wat moet ik doen? Ontslag nemen? Ik heb een gezin. Een hypotheek, schulden. Ik slaap niet meer. Ik kijk mezelf niet meer aan in de spiegel, want dan walg ik (geïnterviewde huilt).

Transcript 7:

 • Ik verklaar bij de commissie omdat de cultuur binnen de organisatie totaal verrot is.
 • Van enige terughoudendheid bij het toepassen van geweld is inmiddels geen sprake meer.
 • Ik was als bij de demo op het Malieveld op 21 juni. Ik verklaar hier dat we instructies hadden om met maximale inzet van geweld het veld te ontruimen.
 • Binnen de organisatie is er geen ruimte om je twijfels over het optreden van de politie en ME te uiten. Voor je het weet ben je een ‘wappie’, en heb je letterlijk geen leven meer.
 • Aangehouden demonstranten worden vernederd. Dat begint al in de arrestantenbus. Daar worden ze uitgescholden, en als oud vuil behandeld. Daarmee bedoel ik dat ze worden geduwd en tegen de grond worden gewerkt, met kneuzingen en blauwe plekken als gevolg.
 • Gewonde demonstranten krijgen op het bureau geen medische hulp. Ze zitten geregeld onder het bloed, vaak van hoofdwonden, want die bloeden erg. Daarom slaan we als ME trouwens op het hoofd. Veel bloed is afschrikwekkend voor de rest van de demonstranten
 • We bekommeren ons niet om demonstranten die door ons optreden gewond zijn geraakt. Mensen die ons om hulp vragen worden weggestuurd.
 • Mijn collega draaide het raampje weer dicht en zei dat ‘die wappie zijn verdiende loon’ had gekregen, en ‘dat hij zich nu wel 10 keer bedenkt voor hij weer gaat demonstreren’.
 • Ik verklaar hier dat alles wat ik hier zeg staand beleid is vanuit de leiding. Geweld is een instrument geworden om demonstranten en andere burgers te intimideren. Het is nu regel, geen uitzondering.
 • Vroeger was ik als agent bewaker van de veiligheid, en hulpverlener naar burgers. Nu ben ik uitvoerder van gewelddadig beleid, en daar pas ik voor.

Transcript 8:

 • Escalatie is meer regel dan uitzondering geworden. Ik moet helaas zeggen dat dit in verreweg de meeste gevallen aan ons ligt, en niet aan de burgers. Ik probeer zelf nog steeds om onrustige en/of bedreigende situaties te de-escaleren. Dat leren we trouwens ook in de opleiding. Maar ik kan er niet meer op rekenen dat collega’s dat ook doen. Dat betekent dat er situaties zijn dat mijn collega tegengesteld aan mij werkt: hij escaleert de situatie, ik probeer te de-escaleren. Dat is gevaarlijk.
 • De mate van geweld die mijn collega’s gebruikten was disproportioneel. De jongens werden tegen de grond gewerkt, en met veel kabaal en geweld geboeid. Een van hen had een grote wond op zijn wang en kin, omdat zijn hoofd tegen de grond werd gedrukt. Hij schreeuwde dat hij pijn had. De collega antwoordde dat hij dan maar moest zorgen dat hij de volgende dag “voor 2100 uur met zijn gore reet thuis zat, i.p.v. als een klotewappie buiten rond te hangen met die teringmuziek”.
 • Terug op het bureau werd ik er op aangesproken dat ik mij teveel afzijdig had gehouden. “Je moet erop rammen wanneer ze een grote bek hebben”, zei mijn collega,
 • Ik heb nachtmerries van het werk, letterlijk, en slaap op de bank omdat ik steeds wakker word en mijn vrouw daarom ook niet meer aan haar nachtrust toekomt. Mijn huwelijk staat op klappen.

Transcript 9:

 • Het geïnstitutionaliseerde geweld als onderdeel van ons optreden als Mobiele Eenheid tijdens demonstraties. Maar ook wanneer we ter plaatse worden geroepen bij overtredingen van de maatregelen, zoals de mondkapjesplicht en avondklok.
 • Ik herken dat er sprake is van een dehumanisatie van demonstranten, overtreders van de maatregelen en tegenstanders van het regeringsbeleid.
 • Dat leidt ertoe dat je ‘kunt leven’ met het toepassen van extreem gewelddadig optreden: degene die je slaat is gevoelsmatig geen mens, maar een ‘wappie’, ‘gevaar voor de volksgezondheid’, ‘relschopper’, of, zoals Rutte het noemde, ‘doorgesnoven hooligan’.
 • Dat is ook beleid vanuit de leiding: ‘praten met die figuren heeft geen zin’.
 • Als ME-er wordt er vervolgens van mij verwacht, dat ik diezelfde mensen ‘de lange lat laat zien’, ‘een wappie-behandeling geef’, ‘op de de aluhoed ram’, en ga zo maar door.
 • Maar de politie heeft zich tegen de Nederlanders gekeerd.
 • Ik hoor het mijzelf nu zeggen, en besef waar we naar op weg zijn: een politiestaat.
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 maart 2021 in Toekomst

 

Welke agenda zit er achter de zogenaamde ‘sustainable goals’?, 20 maart 2021

De VN heeft in een agenda 2030 (al vele jaren geleden opgesteld) doelen vastgelegd die moeten meewerken aan de totstandkoming van een eerlijke en duurzame samenleving. Op het oog lijkt het allemaal heel nobel, maar de doelen erachter zijn dat niet.

Schwab (WEF) roept ons toe bij zijn ‘great reset’: “you’ll own nothing, and you’ll be happy”. Dus dat wij niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn, maar hun agenda is dat zij dan alles zullen bezitten. Ze zullen ons voor alles laten betalen om zo nog rijker te worden dan ze al zijn, en ons volkomen afhankelijk maken van de ‘overheid’. Als we hun spelletje niet willen meespelen worden we afgesneden van alles wat we nodig hebben om in leven te blijven.

De VN-doelen zijn (niet volledig letterlijk vertaald):

 1. Einde aan armoede in al zijn vormen, overal
 2. Einde aan honger, goede voedselveiligheid, verbeterde voeding en duurzame agricultuur
 3. Goede gezondheid en welzijn, voor allen op alle leeftijden
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid en versterk alle vrouwen en meisjes
 6. Schoon drinkwater
 7. Betaalbare en schone energie
 8. Goed werk en economische groei
 9. Bouw sterke infrastructuur, promoot industrie en innovatie
 10. Verminderen ongelijkheden binnen en tussen landen
 11. Maak steden en woonplekken veilig en duurzaam
 12. Zorg voor duurzame consumptie en productie
 13. Neem snelle actie tegen klimaatverandering
 14. Duurzaam gebruik en conservering van oceanen en zeeën
 15. Bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en stop het verlies aan biodiversiteit.
 16. Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, toegang tot het recht voor allen, en bouw effectieve instituties op alle niveaus
 17. Versterk de middelen van implementatie en het wereldwijde partnerschap

Tja, als je dit alles zo leest is er niets mis mee. Maar als je de wereldwijde ontwikkelingen erbij betrekt krijg je toch een heel ander beeld. Deze goals zijn in 2015 vastgelegd en je zou dan verwachten dat de acties in de jaren daarna deze goals zouden ondersteunen. Maar wat zien we nu?

In plaats van een zelfstandige, onafhankelijke en zelfvoorzienende mens die met gezonde voeding, water en lucht zijn immuunsysteem in optima forma houdt, en die gezonde intermenselijke contacten heeft, is de mens door onze ‘goedbedoelende’ overheden gedegradeerd tot een angstige, getraumatiseerde, wantrouwige, afhankelijke slaaf van het systeem, van uitkeringen, van gezondheidszorg en farmacie, van voeding, van water en van lucht.

 • Een mondmasker verhindert je optimaal adem te halen en de luchtkwaliteit is steeds slechter geworden, o.a. door luchtverontreiniging en chemtrails.
 • In het water wordt – als ze de kans krijgen – fluoride gestopt en het zit vol met de bestrijdingsmiddelen die in het grondwater terecht zijn gekomen. (Hoezo “schoon drinkwater”?)
 • De gefabriceerde voeding zit vol met ongezonde elementen, er is steeds meer gemodificeerd voedsel, en groenten en fruit geven steeds minder echte voedingsstoffen als gevolg van de onnatuurlijke landbouwmethoden en bestrijdingsmiddelen. Boeren wordt verantwoord landbouwen steeds moeilijker gemaakt. En door de plandemie is er een ongelooflijke toename wereldwijd van mensen die onvoldoende toegang hebben tot voeding. (Hoezo “einde aan honger, voedselveiligheid, verbeterde voeding en duurzame agricultuur”?)
 • Als we naar het afgelopen jaar kijken hoeven we niets meer te zeggen over “gezondheidszorg” en farmacie; het is duidelijk hoe diep dit is gezonken. Niet alleen waar het gaat over de lichamelijke gezondheid, maar ook de psychische gezondheid. En de ‘prikjes’ werken alleen maar mee om je nog dieper in het moeras te drukken. (Hoezo “goede gezondheid en welzijn”?)
 • Kinderen en studenten krijgen geen of onvoldoende onderwijs, in onmenselijke systemen, waar het voor de ontwikkeling van het kind en de student zo noodzakelijke onderlinge intermenselijke contact vrijwel onmogelijk is gemaakt. En de lesstof staat bol van de indoctrinatie en leugens. (Hoezo “kwaliteitsonderwijs”?)
 • De mensen die zich teweerstellen tegen de inperking van de vrijheid worden op last van de ‘goedbedoelende’ overheid tot bloedens toe geslagen (zelfs met blijvend letsel), bekeurd, gearresteerd, gedemoniseerd. Waar kwam die opmerking ‘doorgesnoven hooligans’ ook alweer vandaan? (Hoezo “verminderen ongelijkheden binnen en tussen landen”? en “maak steden veilig”?)
 • De economie wordt volledig kapot gemaakt en veel kleine zelfstandige ondernemers moeten zich als gevolg van de maatregelen failliet laten verklaren en worden veelal afhankelijk van een uitkering. (Hoezo “goed werk en economische groei”?) Daarentegen groeien de vermogens van de multinationals – die niet onder de maatregelen vallen – en de superrijken op Aarde tegen de klippen op. (Hoezo “eind aan armoede?”)
 • Onze omgeving wordt steeds ongezonder door de enorme hoeveelheid straling, gekapte bomen, en de tendens om mensen in stedelijke gebieden samen te brengen.
 • Er worden allerlei maatregelen genomen omdat wij schuldig zouden zijn aan ‘klimaatverandering’. De Aarde heeft al heel lang en heel vaak ontwikkelingen doorgemaakt als poolverschuivingen, ijstijden, overstromingen, enz. En dan zouden wij nu opeens de grote veroorzaker zijn? COis niet vervuilend maar is essentieel voor alle leven op aarde. Meer CO2 is goed voor de natuur en doet het groen op de aarde toenemen. Het is daarenboven goed voor de landbouw en zorgt voor een toename van de opbrengsten van de oogsten overal ter wereld. Het blijkt dat in sommige regio’s op aarde de laatste drie decennia, de plantengroei met meer dan 50% is toegenomen.
 • En waar ze het over ‘duurzaam’ hebben: elektrische auto’s worden gepromoot, maar veelal komt de elektriciteit uit niet-duurzame centrales. Daarbij is de productie en latere afvoer van de accu’s een enorme aanslag op het milieu. Biomassa wordt gepromoot, maar het hele proces is verre van duurzaam. Bomen worden ervoor gekapt, verwerkt, en het eindproduct wordt veelal verscheept. Windmolens worden gepromoot, maar het geeft een minimale opbrengst en het zorgt voor veel overlast – ook voor vogels – en horizonvervuiling. Zonne-energie wordt gepromoot, maar ook hier is het productieproces van de systemen verre van duurzaam te noemen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Wordt vervolgd met: Build Back Better… maar dan wel Op Onze Manier!

Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 20 maart 2021 in Geen categorie, Toekomst

 

Tags:

Dolores Cannon: over QHHT healing, starseeds, Nieuwe Aarde, en veel meer.

In dit interview, dat in 2011 plaats vond, beschrijft Dolores Cannon onder meer hoe en waarom zij de Quantum Healing Hypnosis Technique® (QHHT) heeft ontwikkeld. Dit is een regressietherapie waar de client in diepe hypnose contact maakt met zijn hogerbewuste – dat alle informatie en kennis heeft -, informatie krijgt over issues die in dit leven een rol spelen en healing krijgt.

Zij is in 2014 overleden, maar haar dochter Julia Cannon zet haar werk voort. Er zijn wereldwijd al duizenden mensen in deze methode opgeleid, en het is een geweldig middel om op jouw diepste niveau genezing te krijgen, zowel fysiek als mentaal.

In het interview wordt ingegaan op de informatie die tijdens de sessies wordt gegeven over vorige levens, buitenaards leven, de geschiedenis van de mensheid, de Nieuwe Aarde. Het interview bestaat uit twee delen:

 • in het eerste deel wordt vooral ingegaan op de “drie golven van vrijwilligers”, zielen die nu op Aarde leven maar geen vorig leven op Aarde kennen. Zij zijn gekomen om de Aarde te helpen met hun zuivere liefdevolle energie
 • in het tweede deel wordt gesproken over de geschiedenis van de Aarde en de mensheid, de overgang naar de Nieuwe Aarde, de buitengewone kracht die wij mensen hebben, en de uitzonderlijke healing dankzij ons hogerbewuste.

Link naar het eerste deel van het interview in het Engels: http://www.edgemagazine.net/2011/08/the-three-waves-of-volunteers-part-one-with-dolores-cannon/

Hieronder de Nederlandse vertaling.

The Three Waves of Volunteers – Part One with Dolores Cannon

By Tim Miejan  –  August 1, 2011

De drie golven van vrijwilligers

Mensen die zomaar haar boeken oppakken en erdoorheen bladeren zouden stellen dat dit science fiction is. Maar auteur en leraar Dolores Cannon, een regressief hypnotherapeut en geestelijk onderzoeker, zegt dat de waarheid veel vreemder kan zijn dan fictie.

Haar vele boeken focussen op onderwerpen als Nostradamus, Jezus en de Essenes, het leven na de dood, de oorspronkelijke geboorte van mensheid op Aarde, vorige levens – en alles vanaf de geboorte van de planeet tot buitenaardsen en ontvoeringen – hetgeen is gedeeld in een doorgaande reeks boeken met de titel “The Convoluted Universe”.

Zij komen voort uit de unieke techniek van Cannon van regressie met gebruik van hypnotherapie die tapt uit het “hogerbewuste” van de client, hetgeen niet alleen issues uit vorige levens laat zien waar de client in dit leven last van heeft, maar ook informatie die is gerelateerd aan mysteries van het universum.

Dat is niet alles. De hypnotherapie clienten van Cannon worden ook spontaan genezen van ziekten en aandoeningen tot zulke serieuze als levensbedreigende kanker.

Haar boek The Three Waves of Volunteers and The New Earth (Ozark Mountain Publishing), beschrijft dat sinds de twee atoombom explosies in Japan in 1945 er drie afzonderlijke groepen van zielen zijn die uit het hele universum komen en die zich vrijwillig hebben gemeld om als mensen op de Aarde geboren te worden zodat zij de frequenties van de Aarde kunnen verhogen en een wereldwijde catastrofe kunnen helpen voorkomen.

 • De eerste golf: nu in hun late veertiger tot vroege zestiger jaren (NB red: dit interview is in 2011 gehouden). Deze vrijwilligers zijn ontzet door het geweld, boosheid en haat die zij op Aarde ervaren. Zij hebben het het moeilijkst gehad om zich aan te passen aan het leven als mensen, en velen van hen proberen zelfmoor te plegen.
 • De tweede golf: nu in hun late twintiger en hun dertiger jaren. Deze vrijwilligers voelen zich meer comfortabel in lichamen en er wordt gezegd dat zij de bakens of kanalen van energie zijn die anderen kunnen bereiken door gewoon nabij hen te zijn. Hun missie van gewoon hun energie met anderen delen houdt in dat zij niets hoeven te doen, maar gewoon ZIJN.
 • De derde golf: de nieuwe kinderen, waarvan velen nu teenagers zijn. Zij hebben alle kennis die zij nodig hebben om op deze planeet te kunnen bestaan nadat de dimensionale verschuiving en transformatie hebben plaatsgevonden. Hun DNA is meer geavanceerd, en de grootste uitdaging die zij hebben is dat zij niet worden begrepen door mensen en dat wordt gesteld dat zij een aandoening hebben (ADHD) waarvoor medicatie moet worden gegeven.

Cannon zegt dat de uitdaging voor deze zielen is dat, als zij geboren zijn, zij alle bewuste herinnering verliezen van wie zij eens waren en waarom zij zich vrijwillig hier geboren hebben laten worden. Zij deelde meer over deze vrijwilligers tijdens een telefonisch interview met The Edge vanuit Californië toen zij op een nationale tournee was om haar hypnotherapie techniek over te dragen aan anderen.

Interview:

Voor degenen die niet van u hebben gehoord of die niet bekend zijn met de enorme hoeveelheid informatie die u heeft vergaard van uw bereidwillige hypnose clienten, hoe zou u de draad willen beschrijven die al uw werk bijeen bindt en wat voegt dit nieuwe boek toe aan alles wat u al heeft gedaan?

Dolores Cannon: Wel, ik doe al meer dan 40 jaar hypnosesessies. Ik ontwikkelde mijn eigen techniek gedurende deze jaren. Het is niet te vergelijken met enige andere hypnosetechniek. Wij kunnen contact leggen met wat ik noem “de grootste kracht die er is”. Het is een bron van alle kennis. Ik vond de manier om het op te laten komen bij iedere persoon waarmee ik werkte, en ik heb met duizenden mensen gewerkt.

In mijn lessen leer ik anderen hoe te doen wat ik doe, en we hebben gemerkt dat wij instant genezing kunnen krijgen in maar één sessie waar wij met deze kracht werken, want het kan bij iedereen komen. Dit is wat ik nu over de hele wereld doorgeef.

Wanneer je duizenden en duizenden clienten voorbij ziet komen, zoals ik als therapeut en adviseur, zie je een gemeenschappelijke draad door veel van de gevallen gaan. Eerder was het zo dat gewoonlijk iedereen terug zou gaan naar een vorig leven en ik zou daar wat van de antwoorden vinden, en dan zou ik de bron van alle kennis vinden om antwoord te geven op al hun vragen en om de healing te doen. Maar in de afgelopen vijf jaar of zo begon ik clienten te zien die helemaal niet in vorige levens op Aarde gingen. Ik begon te zien dat zij nooit eerder op Aarde waren geweest en dat zij hier waren gekomen rechtstreeks van God, van de Bron, van andere planeten, andere dimensies, waar het lichtwezens waren.

Dat is de gemeenschappelijke draad die ik heb gevonden, en dat is waar ik de theorie ontwikkelde van de drie golven vrijwilligers. Toen ik hierover begon te praten op mijn radioshow en op ‘Coast to Coast’ en bij al mijn evenementen, gingen mensen van over de hele wereld contact met mij opnemen die zeiden “Eindelijk, het werd duidelijk”. Ze zeiden “ik dacht dat ik de enige persoon in de hele wereld was die zich zo voelde”. Zoals dat zij hier niet thuis hoorden en dat zij naar huis wilden. Zij begrepen de Aarde niet. Zij wisten gewoon dat het niet hun thuis was. Zij wisten niet waar dat wel was, maar zij wisten dat het niet hier was, en zij wilden allemaal vertrekken omdat de Aarde zo’n vreemde plek is. En zij begonnen nu uit te vinden “wel, ik ben niet de enige die zich zo voelt’.

Dat maakte dat zij zich veel beter gingen voelen, dat er duizenden mensen zijn die zich ook zo voelen. Wel, we vonden uit waarom – omdat zij niet eerder op Aarde zijn geweest. Zij maken deel uit van deze speciale groep die is gekomen om ons te helpen in deze tijden waar wij nu doorheen gaan.

Wat moeten de vrijwilligers hier doen en waarom zouden wij, als bewoners van de planeet, geïnteresseerd zijn in hun aanwezigheid hier?

DC: Zij zijn hier om de Aarde te redden, want degenen die gevangen zitten in het wiel van karma kunnen het niet. Zij zijn zo diepgeworteld in hun eigen karma en maken steeds weer dezelfde fouten, waardoor er geen manier is dat zij kunnen voorkomen dat wij de wereld opblazen. Maar zielen die binnenkomen die puur zijn en nooit eerder enig leven op Aarde hebben gehad kunnen het meest goed doen. Maar nu in een lichaam hebben deze mensen geen enkele herinnering aan waarom zij hier kwamen. Zij komen binnen en een geheugenverlies daalt op de persoon neer en zij herinneren zich niet waarom zij hier zijn. Maar deze groep heeft een energie die zij moeten uitstralen. Het is een liefdevolle energie die de mindset hier op Aarde zal veranderen. Het zal de geschiedenis veranderen, gewoon doordat ze hier zijn. Zij realiseren zich niet dat zij het doen, maar zij genereren positieve energie om de negativiteit van de wereld tegen te gaan. Maar zij willen hier niet zijn. Zij vinden het hier niet fijn. Zij begrijpen de Aarde niet: “Wat doe ik hier, ik wil naar huis.” Zij weten gewoon dat dit niet is waar zij zouden moeten zijn, maar zij zijn hier om positieve energie te genereren die iedereen ten voordeel zal strekken. Zij zijn hier om de vibratie op Aarde te verhogen.

Sommige van deze mensen, vooral de tweede golf vrijwilligers, zeiden dat zij door een dichtbevolkt winkelcentrum kunnen lopen en dat hun energie op iedereen invloed heeft waar zij langs lopen. Zij hoeven niets te doen. Deze energie stralen zij gewoon uit en het beïnvloedt iedereen op een positieve prachtige manier. Dus de doorsnee persoon zou daar dankbaar voor moeten zijn, want het verandert de vibratie van de wereld en krijgt het uit de negativiteit.

Naar het einde van het boek spreekt u zelfs over een vierde groep vrijwilligers, de Houders van het Raster. Kunt u iets zeggen over hen?

DC: Dat was iets dat ik ontdekte toen het boek werd samengesteld. Ik heb vele, vele malen over Atlantis geschreven in mijn andere boeken, in de Convoluted Universe serie, en ik dacht dat ik alle informatie over Atlantis had gevonden, over waarom het verdween, maar ik leerde dat Atlantis niet de enige civilisatie was die was vernietigd. Er waren er vele, vele, daarvoor.

Elke keer als mensen op het punt kwamen waar zij energie op de verkeerde manier gebruikten en het niet meer onder controle konden houden, moesten ze worden gestopt. En elke keer zou alles op deze planeet weer opnieuw beginnen. De civilisatie zou teruggaan naar de primitieve stadia en helemaal opnieuw beginnen.

Dat is waarom zij niet willen dat dit deze keer zo gebeurt. Ze willen niet meer opnieuw beginnen met de planeet en het leven voor de mensheid weer een keer opnieuw beginnen.

Toen leerde ik over de Houders van het Raster. Tijdens een hypnotherapiesessie ging een vrouw terug naar Atlantis en vertelde mij de belangrijkste reden waarom Atlantis was vernietigd. Het was niet wat ik eerder had gehoord en ik zei “Ik heb deze theorie nooit eerder gehoord”. En het antwoord was “Dat is omdat wij het nooit eerder aan iemand hebben verteld, dus het is nieuwe theorie”.

Aan mij werd verteld dat er wetenschappers waren in de tijd van Atlantis. Ik dacht dat zij aan het rotzooien waren met de kracht van kristallen, en dat deden ze, maar er waren anderen die rotzooiden met wat zij noemden “duistere materie”. Aan mij is verteld dat dit hetzelfde is als wetenschappers nu doen wanneer zij rotzooien met wat wij noemen “anti materie”. In die dagen probeerden ze hetzelfde, gewoon uit nieuwsgierigheid, om hun eigen universum te creëren en wormgaten en dergelijke dingen. Het grote Hadron Collider experiment in Zwitserland is hetzelfde ding. Zij zijn aan het knoeien met anti materie. De wetenschappers die nu aan het rotzooien zijn met het Collider experiment hebben er geen idee van wat zij werkelijk aan het doen zijn, en het is bijzonder gevaarlijk.

In de dagen van Atlantis liep dit experiment uit de hand. De duistere materie begon de rasters van de Aarde neer te halen, dus observatoren in het universum moesten tussenbeide komen en het op dat punt stoppen.

Veel van deze mensen komen nu terug in een lichaam en hun klus is om energetisch de rasters van de Aarde opnieuw te bouwen. Maar niemand van deze mensen, de golven vrijwilligers of de Houders van het Raster, weten dit bewust. Maar hun aanwezigheid hier is extreem belangrijk.

Als deze experimenten waren doorgegaan in die tijd in Atlantis zou dit het raster van de planeet hebben afgebroken, hetgeen een implosie van de Aarde veroorzaakte, en het zou hebben weerkaatst tot het punt waar het de rasters van het gehele universum had kunnen afbreken. Maar zij stopten het voordat het zo ver kwam, maar er vond vernietiging plaats.

Denkt u dat er spirituele zoekers zijn die benieuwd zijn of zij vrijwilliger zijn?

DC: O ja, velen van hen vroegen dat aan mij. Veel mensen die terug gaan naar vorige levens die nog steeds karma hebben dat moet worden opgelost, hebben mij geschreven en zeiden “Ik denk dat ik eerste golf ben” of “Ik denk dat ik tweede golf ben”. Want zij resoneren met de beschrijving van wat zij zijn. Maar, wij weten het nooit totdat wij de sessie doen of zij het wel of niet zijn. Er zijn altijd mensen die dit willen zijn, en dan vind je nadat de sessie heeft plaatsgevonden dat er niets is. Ik heb honderden en honderden van dit soort gevallen gedaan, en dat is waar ik het hele verhaal begon samen te voegen en het begon een theorie te worden die ik nog niet eerder had gehoord.

Misschien maakt het niet echt uit of wij deze informatie kennen, of wij vrijwilliger zijn of niet, en misschien zouden wij alleen moeten focussen op het onze levens leven op de best mogelijke manier?

DC: Dat is wat ik tegen iedereen zeg. Dat is waarom de herinneringen zijn weggenomen, zodat wij gewoon kunnen leven en doen wat wij zouden moeten doen. De klus is om iedereen te helpen, om mensen te helpen. Dat is het doel van iedereen die op Aarde komt, zelfs wanneer zij zich dat niet realiseren. Je bent niet hier om rijk te worden en te drinken en feest te vieren en zo. Je bent hier om elkaar te helpen, dus als je dat doet dan doe je tenminste op een of andere manier hetgeen van je verwacht wordt. Er zijn veel verschillende manieren om elkaar te helpen. Maar, het is beter als je niet weet waarom je hier bent en dan kun je gewoon je missie vervullen.

Oppervlakkig gezien lijkt het dat de doorsnee Joe die voor de eerste keer uw boek in handen heeft er naar zal kijken en zeggen, wat je hier hebt is science fiction.

DC: Ik heb wat mensen bij mijn lezingen die zeggen “U moet de beste fictie schrijver in de wereld zijn”. Op geen enkele manier zou ik op Aarde dit kunnen verzinnen.

Ik heb nu 16 boeken geschreven, en alles is gekomen van de zaken waarop ik heb gewerkt, met de doorsnee persoon die gewoon naar binnenloopt. Ik kende deze mensen niet totdat zij door de deur van mijn kantoor kwamen, van elke laag van de samenleving die je kunt bedenken: CEO’s van ondernemingen, professoren, priesters, sjamanen en veel andere mensen. Ik heb niemand gevonden die niet een vorig leven had. Dus dat zou een antwoord zijn aan de sceptici daar. Het is nooit wat zij zoeken als antwoord voor hun problemen, maar het is absoluut geen fictie.

Voor mij is het werkelijk want ik heb er al zoveel jaar aan gewerkt, en het is perfect begrijpelijk voor de client want het legt hun problemen uit en zij kunnen begrijpen waar het vandaan komt. Zij zetten het op hun plek en zij kunnen doorgaan een normaal leven te hebben. Maar zelfs de doorsnee Joe die mijn boek oppakt is erdoor gefascineerd. Ze zeggen dat ze deze concepten misschien niet begrijpen, maar het zet ze aan het denken, en dat is belangrijk. Zij zullen weten dat het geen fictie is zodra zij ermee aan de slag gaan.

Iets binnenin hen zal met ze resoneren zodra ze het gaan lezen?

DC: Ja. Toen ik The Convoluted Universe serie begon te schrijven vroeg ik mij af of iemand in staat zou zijn om het te begrijpen, want ik zei dat dit boek voor mensen is die willen dat hun mind zich buigt als een krakeling. Lezers zeiden hetzelfde: “het zet ons aan het denken”. Wij gaan in op allerlei soorten concepten en theorieën waar zelfs mensen die jarenlang metafysica hebben gestudeerd nooit mee zijn gekomen, dus het is interessant.

Mijn taak is om gewoon verloren informatie omhoog te brengen en terug te halen in onze tijd. Maar, ja, mensen zeggen wanneer ze het lezen “ik weet dit en ik weet niet hoe ik het weet, maar ik weet het en ik weet dat het waar is”.

 

Dit is het tweede deel van het Engelstalige interview: http://www.edgemagazine.net/2011/08/the-three-waves-of-volunteers-part-two-with-dolores-cannon/

En hieronder de vertaling naar het Nederlands. N.B. Ik heb de introductie overgeslagen omdat de inhoud daarvan hierboven al is opgenomen.

In dit nieuwe boek en veel van uw andere boeken wordt gesproken over het feit dat de mensheid op de planeet Aarde was ‘gezaaid’ van meer geavanceerde civilisaties in het universum, net zoals wij planten zouden zaaien en kijken hoe ze groeien, maar het lijkt erop dat er iets fout is gegaan met het groeiproject hier op Aarde.

DC: Dat is gewoon dat mensen problemen creëren. Er is niets fout gegaan met het zaaien. Want toen zij de Aarde zaaiden zeiden ze “Laat ons deze prachtige planeet een creatuur geven met intelligentie en kennis en vrije wil, en kijken wat hij daarmee doet”. Wij zijn de enige planeet in het universum dat vrije wil kent, en daar gaat mee samen de “Wet van Geen Inmenging”, zoals te zien in Star Trek en dat is géén fictie. Als je eenmaal een civilisatie hebt gecreëerd en het vrije wil hebt gegeven, kun je je niet gaan bemoeien met de ontwikkeling van de civilisatie. Dus zij moeten gewoon achterover gaan zitten en kijken wat wij gaan doen met de vrije wil en hoe wij onze wereld besturen. Alles wat wij doen is wat wij zelf doen, en daar is niets mis mee.

Ik waardeer de discussies in uw nieuwe boek over de ‘Prime Directive’, want ergens lijkt het dat zelfs de kleine stap van het sturen van vrijwilligers naar de planeet kan worden gezien als een milde vorm van inmenging.

DC: Ik leg dat heel goed uit: zij geven ons een vooruitgang. Elke keer dat de Aarde een vooruitgang nodig had, is het gekomen.

Als we naar de geschiedenis kijken: toen de scheppers tussen de mensen leefden terwijl zij de planeet ontwikkelden, leefden zij zo lang dat de mensen ze als goden zagen. Dat waren de goden van theorieën en legenden. Elke cultuur in de wereld heeft een legende van cultuurbrenger, zoals de ‘Corn Woman’ van de Indians, de verscheidenen die hen de volgende vooruitgang in hun civilisatie brengen, en dat is zo gebeurd in de tijd.

Nu hebben we zo veel mensen op de Aarde dat zij niet meer tussen ons kunnen wonen, dus zij zetten het idee uit in de atmosfeer. Het maakt hen niet uit wie het uitvindt, zolang het is uitgevonden in de tijdlijn.

Ik vroeg aan hen: “Is dat geen inmenging, om ons deze vooruitgangen te geven die wij nodig hebben?” Zij zeiden: “Nee, het is een geschenk dat we jullie geven, en dan is wat jullie ermee doen vrije wil”. En ze zeiden: “Meestal is hetgeen jullie ermee doen niet datgene wat onze intentie was dat jullie ermee zouden doen. Jullie draaien het om, draaien het om naar een wapen of zo”. En ik zei: “Wel dan, kunnen jullie niet komen en ons vertellen dat wij het niet goed doen?” En zij zeiden: “Nee, dat is inmenging”.

Dat is het verschil. En dat is waarom zij kwamen met deze vrijwilligers, omdat zij aan het eind van de tweede wereldoorlog zagen dat wij de atoomkracht hadden ontdekt en wij maakten de atoombom.

Ik zei: “Wel, wij gebruiken het voor het positieve, wij gebruiken het elektrische kracht”. En zij zeiden: “Nee, het was niet wat de intentie was waar het voor zou zijn, want het was uitgevonden als een wapen. Op die manier zal het altijd dit aura van negativiteit hebben”. Het was niet de bedoeling dat wij dat in die tijd kregen. Zij wisten dat wij het niet aankonden, dat wij de wereld ermee zouden vernietigen.

Er zijn councils die alles in het universum overzien, gebruik makend van regels en reglementen. Niets is zomaar. Zij gingen naar de councils en zij zeiden: “Wat gaan wij doen? We kunnen niet inmengen”. Zij kwamen toen met dit briljante plan: “Wel, we kunnen niet inmengen van buitenaf, maar wellicht kunnen wij van binnenuit beïnvloeden”. Toen vroegen ze vrijwilligers om de Aarde te komen helpen. De Aarde zit in de problemen – wie wil komen en helpen? Dus al deze nieuwe pure zielen die nog nooit waren gepakt in het wiel van karma zijn in een lichaam gekomen. Honderdduizenden van hen zijn sinds het einde van de tweede wereldoorlog hier gekomen. Zij zeiden mij: “Nu hebben wij de schaal de andere kant op geduwd” en zij denken dat wij in staat zullen zijn om de Aarde te redden. Het is geen inmenging.

Er is commentaar gegeven door het hogerbewustzijnaspect van een client in het nieuwe boek, die zei: “Ik zou willen zeggen God is met je, maar wij zijn allen God, en wij zijn allen Een, dus wij zijn allemaal de hele tijd samen”. Wat heeft u in die jaren geleerd over het concept van God en het concept dat wij allemaal Een zijn?

DC: Dat is waar ik lezingen over geef. De basis van al mijn werk is dat wij allen God zijn, dat wij allen in het begin van God kwamen en wij kunnen nooit van hem worden gescheiden. Wij denken dat wij alleen zijn, maar wij zijn nooit, nooit alleen. Wij zijn allen deel van God en wij zijn Hem. Wij zijn God. Mensen zijn zich niet bewust van de kracht die zij hebben. Zij kunnen alles! Niets is onmogelijk. Zij zeiden vele, vele malen dat er geen limieten zijn. Je moet gewoon weten wat je wilt doen en het uitzetten en het doen. Als jij je eenmaal realiseert hoe krachtig je bent, want jullie zijn allen God, dan kun je alles.

U heeft uitgebreid geschreven over de transformatie van de planeet, dat wanneer zijn vibratie omhoog gaat een Nieuwe Aarde zal oprijzen. Is er een algemene richtlijn waar u naar kunt wijzen om iemand te vertellen of zij al dan niet op het juiste pad zijn om deel uit te maken van de Nieuwe Aarde?

DC: Ik vertel de mensen op mijn lezingen dat wanneer zij geïnteresseerd zijn in dit soort zaken zij op het juiste pad zitten. Er zijn veel mensen die zo diep in de negativiteit zitten dat zij niet willen veranderen. Zij houden van de negativiteit. Zij houden van het drama en al die dingen die gaande zijn. Zij zijn degenen die niet mee komen. Maar dat is prima, uiteindelijk zullen wij daar toch allemaal komen.

De sleutel is dat je niet de frequentie en de vibratie van het lichaam te snel kunt veranderen, want het zou het lichaam vernietigen. Het moet geleidelijk gebeuren. Maar degenen die in negativiteit zitten zullen achterblijven met wat zij creëerden. Zij kunnen niet zo snel veranderen. Maar dat is goed. Zij zijn waar zij zouden moeten zijn. Je hoeft je over hen geen zorgen te maken. Je moet nu aan jezelf denken en naar de toekomst bewegen en het beste doen wat je kunt. Als iemand anders in negativiteit zit is dat hun ding dat ze moeten uitwerken. Wij kunnen niet de problemen van een ander uitwerken.

Wat heeft u de laatste tijd over de Nieuwe Aarde geleerd dat u daarvoor nog niet wist?

DC: Het is een doorgaand proces van vragen, want mensen bij mijn lezingen stellen altijd zo veel vragen. Wanneer ik daarover vraag tijdens sessies zullen ze zeggen: “Wij kunnen u niet alles vertellen, want wij weten niet wat er gaat gebeuren. Wij kunnen niet al uw vragen beantwoorden omdat wij het niet weten. Dit is de eerste keer dat het ooit gebeurde in de geschiedenis van een universum, dat een gehele planeet van vibratie en frequentie gaat veranderen en een andere dimensie binnengaat”.

Dus, zij zijn er niet zeker van wat er gaat gebeuren, maar het is de grootste show op Aarde. Alle buitenaardsen en alle wezens van de andere planeten kijken naar ons van daarbuiten. Zij willen allemaal zien of wij in staat zullen zijn om dit voor elkaar te krijgen. Het is zo belangrijk en het is nog nooit eerder gedaan.

In mijn nieuwe boek waar ik nu aan werk, The Convoluted Universe: Book Four, neem ik meer informatie op sinds The Three Waves was geschreven. Ik blijf met nieuwe informatie komen, kleine stukjes en beetjes. De Nieuwe Aarde is een concept dat wij niet echt kennen want het is een wonderbaarlijk proces dat nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Het is buitengewoon belangrijk.

Over welke informatie zou u persoonlijk op dit moment meer willen leren?

DC: Ik richt mij gewoon rechtstreeks op wat er maar komt als ik aan het werk ben. Ik heb zoveel informatie, genoeg voor drie boeken. Ik besloot om de informatie over de drie golven eruit te halen want dat was waar ik lezingen over gaf, waar iedereen interesse in heeft, maar er zijn tonnen aan andere informatie waarvan ik moet uitvogelen waar het te plaatsen. Elke keer dat ik een sessie doe krijgen wij wat meer informatie over het een en ander, maar dat is mijn werk. Ik ben de reporter, de onderzoeken, de speurder naar verloren kennis. Het is mijn taak om het terug te krijgen en het in onze tijd naar voren te brengen. Dus, ik ben geïnteresseerd in wat er ook maar komt van de nieuwe client.

Ik ben benieuwd naar de mensen die u leert om te doen wat u doet. Leren zij om reporters te zijn, net zoals u bent?

DC: Ik onderricht dit over de hele wereld. Ik heb meer dan 2.000 mensen getraind (NB red: status in 2011). Op deze trip waar ik nu mee bezig ben hebben wij al 150 mensen onderwezen, en wij leren er meer en meer. Ik had in een klas in Perth in Australië 91 studenten.

Wij richten een ondersteuningsgroep op voor mijn studenten, dus zij kunnen contact met ons opnemen en ons laten weten als zij enig probleem hebben, dus wij volgen hun progressie. Zij ervaren dezelfde mirakels als ik ervaar. Zij zijn in staat om instante genezing te hebben. Zij leren hoe het te doen, en ik ben echt trots op al deze studenten over de hele wereld. Niet iedereen die in de klas zit gaat het doen, maar degenen waarvan wij horen hebben dramatische resultaten. Dus ik vond uit dat mijn techniek onderrichtbaar IS, en anderen kunnen hetzelfde doen als ik.

U beschrijft in uw boek healings die plaatsvinden gerelateerd aan specifieke issues waar de client naar vraagt. Het hogerbewuste antwoordt kennelijk dat er healing is die kan worden gedaan om een situatie te helpen. Weet u meer over hoe dat proces werkt?

DC: Het is verbazingwekkend, en het gebeurt bij iedereen die wij zien. Eerst moeten wij de oorzaak ontdekken, want clienten maken zichzelf ziek. Iedereen doet dat. Maar je zou nooit ziek moeten zijn. Je zou geen enkele klacht of pijn moet hebben. Als je symptomen hebt probeert het lichaam je een boodschap te geven, en je moet uitzoeken wat de boodschap is. Als wij dat in een sessie doen leer je waar het vandaan kwam, van een vorig leven of dit leven, waarom jij jezelf ziek maakt, en het gaat direct weg.

Ik heb mensen van over de hele wereld met allerlei soorten ziekten in mijn kantoor in Arkansas gehad. Ik zie veel patiënten met kanker. Veel mensen die komen staan op de lijst voor operaties. Als ik ze krijg voordat ze de operatie ondergaan hebben zij het niet meer nodig. Dat is zo prachtig hiervan. Het is instant, en het is voor mij heel verblijdend om de persoon volledig genezen naar buiten te zien lopen. Ik zie wanneer het hogerbewuste op ze werkt, want het werkt met wit licht energie, schiet het door het lichaam naar de aangetaste plekken. Ik kan het lichaam zien springen en schokken als de stroom door hen gaat. Het is miraculeus, want het geneest direct.

Dat is de voornaamste reden dat ik mensen leer hoe dit te doen, en ik werk over de hele wereld. Dat is waarom ik zo veel werk, naar deze landen ga om meer en meer mensen te onderwijzen. Het healing aspect is het grootste deel van mijn werk denk ik, ik vind het fijn om over de informatie te schrijven, maar ik vind het ’t fijnst om de healing te doen. Denk eraan, het is niet ik die het doet, het is het hogerbewuste van de client die het doet. Ik ben gewoon de facilitator, ik heb uitgevonden hoe het mogelijk te maken dat het door komt zodat de persoon zichzelf kan healen. Dus het is een bijzonder fascinerend proces.

Denkt u dat in de loop van de tijd er een manier voor een persoon zal zijn om dit hele proces van healing door het hogerbewuste te doen zonder de noodzaak om iemand als u te bezoeken?

DC: Ik zei altijd dat dit de therapie van de toekomst is, maar nu vertellen ze mij dat het een therapie van nu is. De mensen begrijpen de kracht van hun minds niet. Dat is waarom je alles kunt hebben wat je wilt. Je kunt alles creëren wat je wilt. Er is geen limiet, dus dit is ook zo bij ziekte.

Dus, ja, er zal een tijd zijn, en mensen leren nu al hoe ze het bij henzelf moeten doen, maar nu, omdat ik in het diepst mogelijke niveau van trance werk, hebben zij iemand nodig die de vragen stelt want zij kunnen dat zelf niet doen, of zij zouden in slaap vallen als zij zo diep gaan. Dus voor nu is het beter om iemand te hebben die de vragen stelt en met ze werkt om door het proces te gaan.

Van alle informatie die u in het nieuwe boek presenteert, wat zou u willen delen met elke andere persoon op de planeet op dit moment?

DC: Ik denk dat wij daarover hebben gesproken. Wij bewegen ons in een nieuwe frequentie, een nieuwe dimensie, waar het de Nieuwe Aarde zal zijn, en het zal buitengewoon prachtig zijn. Zij hebben het in de boeken beschreven – de prachtige kleuren, dat alles totale liefde is. Wij bewegen ons weg van de negativiteit van de Oude Aarde en het zal een volledige ommekeer worden, ongelooflijk, en wij gaan daar nu allemaal naar toe. De Nieuwe Aarde is waar het is. De bijbel in het boek van openbaringen spreekt over de Nieuwe Haven en de Nieuwe Aarde. Dat is hetzelfde als wat wij nu hebben. Het is gewoon dat St. John, toen hij de visie had op het eiland van Pathos, zich niet realiseerde dat het nog een paar duizend jaar zou vergen voordat het zou gaan gebeuren.

Het allerbelangrijkste is dat wij leven in de allerbelangrijkste tijd in de geschiedenis van het universum, en het is heel belangrijk om hier nu te zijn. Er zijn duizenden zielen die hier willen zijn om dit te ervaren – zelfs als zij hier maar voor een paar uur kunnen zijn. Zij zeggen dat zelfs als zij worden geboren en meteen sterven, ze kunnen zeggen: “Ik was daar toen het plaatsvond”. Dit is hoe belangrijk het is voor het gehele universum. Dus, je leeft in een prachtige tijd die nooit weer herhaald zal worden.

Zijn er specifieke richtlijnen voor mensen om het beste te halen uit deze ervaring van het hier nu leven, zoals meditatie, dieet of mindfulness?

DC: Meditatie is heel goed want het ontspant het lichaam en het helpt het lichaam heel erg, en zij hebben ons vele malen verteld over het dieet. Als je gaat bewegen naar deze andere dimensie moet het lichaam lichter worden, dus blijf weg van het zware vlees dat jou naar beneden trekt, vooral rund en varken.

Ze zeggen dat het beste dieet levend voedsel is – vers fruit en groenten, organisch liefst. Je kunt wat kip of vis hebben, want dat is lichter. Maar, blijf weg van suiker en drink heel veel water. Zij zeiden dat de waarde van water ongelooflijk is. Ze zeiden dat er meer en meer mensen zullen zijn die vloeibare diëten zullen drinken. Wanneer ik dat op mijn radioshow zeg, zullen mensen zeggen: “Ik vroeg mij al af waarom ik meer smoothies wil hebben”.

Nadat wij een behoorlijke tijd op de Nieuwe Aarde zijn zullen wij helemaal geen voedsel meer nodig hebben, dus wij gaan die kant op. Veel mensen op de lezingen vragen: “Moet ik dood gaan om naar de Nieuwe Aarde te gaan?” Nee, je zult jouw fysieke lichaam met je meenemen. Dit is een geleidelijk proces. Je zult je zelfs niet eens realiseren wanneer het gebeurt. Het is niet dat er een boem is en dan ben je er. Het is een geleidelijk proces – en dan, veel, veel, veel verder op ons pad zullen wij veranderen in wezens van Licht.

Wat zijn de meest gestelde vragen die u op uw lezingen krijgt?

DC: Ze willen altijd weten: “Hoe zit het met mijn familie, mijn echtgenoot, mijn kinderen, gaan zij ook? Hoe kan ik er zeker van zijn dat zij ook gaan?” Dat kun je niet. Je kent nooit een andere persoon, ongeacht hoezeer je denkt dat je ze kent. Je weet niet wat hun plan was toen zij in deze wereld kwamen. Ik vertel de mensen dat ieder van ons voor zichzelf moet besluiten of ze gaan of dat ze blijven. Wij kunnen dat niet voor iemand anders doen.

De boeken van Dolores Cannon, www.ozarkmt.com.

De website van Dolores Cannon, https://www.dolorescannon.com/

De website van haar dochter Julia Cannon, http://www.juliacannon.com/home.html

Na het overlijden van Dolores Cannon in 2014 is haar dochter Julia Cannon – die vele jaren aan de zijde van haar moeder QHHT onderwees – directeur geworden van de Quantum Healing Hypnosis Academy, die Dolores Cannon’s Quantum Healing Hypnosis Technique® online en rondom de wereld onderwijst. Julia is ook de CEO van Dolores’ publishing company, Ozark Mountain Publishing, Inc., die Dolores in 1992 oprichtte om haar boeken te publiceren, en die van andere auteurs die metafysische onderwerpen onderzoeken en daarover schrijven.

Julia heeft zich naast QHHT getraind in Reconnective Healing. Zij heeft een boek geschreven “Soul Speak: The Language of Your Body,” wat bedoeld is als een gids om de boodschappen van de verschillende systemen van jouw lichaam te ontcijferen en hoe je elke situatie kunt helen door de boodschap die is gegeven te begrijpen en er juist op de reageren.

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 10 juni 2019 in Geschiedenis, Toekomst

 

Tags: , , , ,

Plannen van de Lichtkrachten, 30 november 2018

In Cobra’s korte situatie update van 30 november 2018 heeft hij een link naar dit artikel geplaatst. http://www.xekleidoma.info/plans.html Hieronder de vertaling.

Planetaire bevrijding

In basis zijn er drie fasen in de plannen van de Lichtkrachten voor de planeet Aarde en haar bewoners:

 1. Het verzwakken van de greep van de duistere krachten door het verzwakken en elimineren van hun machtsstructuren en technologische controles, toenemend bewustzijn onder de algemene bevolking, en het voorbereiden voor de Event
 2. Het overnemen van de duistere krachten, wat begint met fundamentele veranderingen in regering, financiën, media, gezondheidszorg en wetenschap, en het de leden van de cabal voor het gerecht brengen
 3. Het schonen en genezen van de planeet en menselijke wezens, het vrijgeven van de verborgen geschiedenis van Aarde, het openbaar maken van het bestaan van buitenaardse intelligentie en het terugbrengen van de mensen naar volledig bewustzijn.

Wij naderen het einde van de eerste fase en zijn ons klaar aan het maken van fase 2, die ten tijde van de Event zal beginnen. De Event zal worden vooraf gegaan door de Eventflash, wat een zeer krachtige energiepuls is die door de Pleroma zal worden gezonden door de Galactische Centrale Zon, en die iedereen tot op zekere hoogte zal voelen afhankelijk van de gevoeligheid van elke persoon.

Bij de aankomst van deze flash op Aarde zal het huidige financiële systeem onmiddellijk worden neergehaald en de wereldwijde massa arrestaties van alle caballeden zullen beginnen. Dit zal live op televisie worden uitgezonden zodat iedereen er getuige van kan zijn.

Nadat het stof van fase 2 is opgetrokken en de mensen zijn gaan begrijpen wat er gaande is en waarom dit gebeurt, zullen wij naar fase 3 gaan, die de intentie heeft om de rotzooi op te ruimen die door de onverantwoordelijke en duistere heersers van de cabal is gecreëerd, en om de hele ongekleurde waarheid van alles aan de mensheid te openbaren. Nadat deze fase is voleindigd zal er geen intensieve ondersteuning van de Lichtkrachten meer nodig zijn en iedereen zal de opties tot zijn beschikking hebben die het best passen bij zijn individuele noden en wensen.

Wat tot dusver is bereikt

In de jaren na het Verdrag van Anhara dat in 1994 tot stand kwam is veel bereikt. Alhoewel eerst de zaken op Aarde slechter werden als gevolg van dat de overgebleven duistere krachten zich terugtrokken van Orion en hun krachten concentreerden in het zonnestelsel en rondom de Aarde, waren de Lichtkrachten vanaf het begin van de nieuwe eeuw in staat om een tegenoffensief te doen en geleidelijk diep ondergrondse en onderzeese militaire bases te veroveren en te vernietigen.

Dit werd gedeeltelijk gedaan door Aardse overheidsdienaren en soldaten die zijn uitgelijnd met de Lichtkrachten, gedeeltelijk door de Resistance Movement, en gedeeltelijk door mensachtigen van andere sterrenstelsels. Als resultaat daarvan zijn zo’n 500 miljoen fysieke reptillians van de planeet verwijderd, zijn veel mensengijzelaars bevrijd en meegenomen naar de bollen van de Galactische Confederatie om te herstellen en te genezen, en de schuilplaatsen waar de cabal zich wilde verbergen nadat zij de derde wereldoorlog hadden ontketend zijn onklaar gemaakt.

Er zijn ook veel kleinere basis van de duistere krachten op manen en asteroïden in het zonnestelsel overgenomen door de Lichtkrachten, hun technologieën die de sluier versterkten en de anomalie energie naar binnen trokken vanuit de omringende kosmos zijn verwijderd, en er zijn meer mensengijzelaars bevrijd.

In 2010 zijn de meeste fysieke implantaten die middels vaccinatieprogramma’s waren ingebracht en die de programmering versterkten, door de Resistance Movement verwijderd uit de mensenbevolking, door het gebruik van een speciale technologie die van afstand kon worden aangestuurd.

Plasma implantaten die hogere kennis onderdrukken zijn nog niet volledig verwijderd, maar zijn in hun functioneren minder effectief gemaakt.

In de daarop volgende jaren zijn miljarden niet-fysieke reptillians en andere negatieve entiteiten verwijderd van de plasma en etherische lagen.

Portaal activaties die in 2012 middels massameditaties plaatsvonden hebben volledig alle toekomstige negatieve tijdlijnen verwijderd zodat geen enkel plan van de cabal voor wereldwijde cataclysmen kans had om vervuld te kunnen worden.

Veel zwarte operaties programma’s en mensen kloning laboratoria die door de cabal werden aangestuurd zijn geschoond en gesloten.

Het meest sensationele is dat de grote hoeveelheid goud dat in de centrale bank en in de kluizen van de cabal was opgeslagen door de Resistance Movement is verwijderd, en de cabal is achtergebleven met een fiat geldstelsel gebaseerd op dunne lucht. Wat er nu in de kluizen van de centrale bank ligt zijn wolfram staven met een dun laagje goud. Om wat goud in handen te kunnen krijgen heeft de cabal goudaankopende winkels in elke stad opgericht in alle Westerse landen en zij hebben de goudmijn operaties geïntensiveerd.

De binnenaarde bevolkingen hebben hun contacten onderling, met de Resistance Movement en met goedwillende buitenaardsen uitgebreid, en zij hebben het Agartha netwerk versterkt.

Op de oppervlakte van de planeet zijn Event ondersteuningsgroepen gevormd die zullen helpen om de ontwikkelingen in de juiste richting te leiden tijdens en onmiddellijk na de Event, en om de vele humanitaire, milieu, sociale en culturele projecten die zullen worden opgericht in het leven te roepen.

Begin 2015 zijn alle fysieke strangelet en toplet bommen van de chimera groep verwijderd. In 2016 is het verwijderen van alle plasma strangelet bommen voltooid. Nadat het zonnestelsel buiten het gebied direct rondom onze planeet is geschoond van de aanwezigheid van negatieve wezens, is het desintegratieproces van Yaldabaoth begonnen.

De eerste stap was de creatie door de Pleiadians van een Tachyon membraan binnen de Maan baan, dat effectief het hoofd van Yaldabaoth afsneed van zijn tentakels. Het resultaat van de massameditatie op 26 februari 2017 was dat de tentakels van Yaldabaoth volledig zijn verwijderd en dat er geen plasma anomalie meer gevonden kon worden buiten het gebied direct boven de oppervlakte van de planeet.

Nu wordt het hoofd van Yaldabaoth dat de overgebleven plasma toplet bommen bevat gedesintegreerd. In februari 2018 zijn wij de laatste fase van de planetaire bevrijding binnengegaan; ondiepe ondergrondse militaire bases zijn geschoond van cabal aanwezigheid, en er zijn ook gedoseerde oppervlakte operaties begonnen.

In de zomer van 2018 is het door de duistere krachten door een trechter trekken van anomalie plasma van de buitengebieden van de Melkweg via plasma filamenten (hoger dimensionale draden of tunnels) naar de implantaten van wezens binnen het zonnestelsel beëindigd, effectief de kraan dichtdraaiend terwijl het water wordt opgedweild.

Naderen en bereiken van de Event

Terwijl de Event steeds dichterbij komt worden de top leden van de cal steeds nerveuzer aangezien zij niet bereid zijn om zich over te geven aan het Licht en verantwoordelijk te worden gehouden voor de afschuwelijke misdaden en wreedheden die zij hebben begaan.

Zij zoeken zonder succes naar wegen om het onvermijdelijke te vermijden, proberen het tij te keren, creëren chaos, wereldwijde conflicten en vernietiging, maar de acties op grote schaal die zij plannen worden elke keer gestopt door de Lichtkrachten. Alleen acties op kleine schaal die een paar mensen hier en daar doden of verwonden komen voorbij, dus verwacht dat tot de Event dergelijke onplezierige incidenten regelmatig voorkomen. Ik zou de cabal adviseren om hun lot te aanvaarden en zich er mentaal en emotioneel op voor te bereiden in plaats van het verdoen van nog meer tijd bij het vertragen van hetgeen moet en zeker zal gebeuren.

Als de Event eenmaal is geïnitieerd zullen veel mensen geschokt en verward zijn door wat blijkbaar zomaar opeens gebeurt. Op dat moment zullen mensen als wij die de kennis hebben onze verwanten, vrienden, het algemene publiek en de mensen in leidende posities moeten informeren over wat er gaande is, wat de intentie en achtergrond is van de Event en wat het uiteindelijke doel ervan is.

Dit zal de hoeveelheid chaos limiteren en voorkomen dat mensen hun beheersing verliezen en gewelddadig worden. De Event zou zo soepel als menselijkerwijs gesproken mogelijk is voor zo’n radicale gebeurtenis moeten plaatsvinden.

Dit is wat tijdens de Event zal gebeuren:

 • De onmiddellijke beëindiging van het corrupte, op schuld gebaseerde financiële systeem (alle digitale transacties zullen zijn geblokkeerd, alleen cash transacties zullen doorgaan).
 • Alle financiële instrumenten en derivaten die dozijnen malen de werkelijke economie waard zijn zullen op nul worden gezet.
 • Massa arrestaties van alle cabal leden wereldwijd (corrupte bankiers, politici, presidenten, ambtenaren, negatieve geheime genootschap leden, zwarte adel, jezuïeten, etc.)
 • De massa arrestaties zullen worden gerapporteerd en live worden uitgezonden op de televisie en er zal algemene informatie over de cabal en hun geïnstitutionaliseerde misdaden worden doorgegeven.

Dit is wat kort na de Event zal gebeuren:

 • Alle schaduwrekeningen zullen worden gesloten en op nul gezet.
 • Illegale en frauduleuze handelsovereenkomsten met de cabal zullen worden geannuleerd.
 • De miljard dollar goudobligaties die de Aziatische koninklijke families in de dertiger jaren ontvingen in ruil voor hun fysieke goud zullen naar de Federal Reserve Board worden gestuurd voor de lang achterstallige betalingen in fysiek goud plus rente; aangezien de Federal Reserve en zijn aandeelhouders niet in staat zullen zijn om ze terug te betalen zal het een waterval van faillissementen van alle door de cabal gecontroleerde banken en financiële instituten veroorzaken.
 • Alle financiële schulden, zowel publiek als privaat, zullen worden geannuleerd in een eenmaal wereldwijde schuld reset
 • Een nieuw eerlijk en gebalanceerd financieel systeem zal operationeel komen.
 • Documentaires, getuigenissen en bewijzen zullen aan het publiek worden getoond waarin de verschillende criminele en duivelse activiteiten van de cabal naar voren komen.

Dit is wat enige tijd na de Event zal gebeuren:

 • Alle gewapende conflicten zullen oplossen aangezien de initiatiefnemers en financiers zijn verwijderd en rebellen leren hoe zij zijn gemanipuleerd.
 • Multinationale corporaties zullen worden opgesplitst en genationaliseerd.
 • Leden van de cabal die weigeren om het Licht te aanvaarden zullen worden meegenomen naar de Galactische Centrale Zon en hun ziel zal worden gereset, de anderen zullen voor het gerecht worden gebracht voor de misdaden die zij hebben begaan in processen van waarheid en verzoening.
 • Nieuwe waardige en bewuste leiders zullen de posities van macht overnemen die gewoonlijk werden bezet door leden van de cabal.
 • Er zullen welvaartsfondsen worden vrijgegeven voor de gehele mensheid en bezittingen die illegaal door de cabal zijn verkregen zullen opnieuw worden verdeeld.
 • Projecten op grote schaal zullen beginnen om een eind aan armoede te maken, de vernietiging van natuur en milieu te stoppen, de oceanen schonen en de infrastructuur verbeteren.
 • Onderdrukte informatie over de aanwezigheid en contacten met buitenaardsen in het verleden zal worden vrijgegeven.

Dit is wat iets langer na de Event zal gebeuren:

 • Buitenaardse wezens van Licht zullen menselijke wezens van de Aarde ontmoeten, eerst op individuele basis en later publiek op grote schaal.
 • Mensen van de binnenaarde zullen contact opnemen met de oppervlaktebevolking en officiële banden aanleggen.
 • Wij zullen worden herenigd met onze zielsfamilie en degenen van ons waarvan de ziel niet van Aarde afkomstig is zullen in staat zijn om terug te keren naar hun thuisplaneet.
 • Het ascentieplan voor de planeet Aarde zal worden aangekondigd en het ascentieproces zal beginnen.
 • Mensen zullen naar hun lichtkamers worden gebracht op de bollen van de Galactische Confederatie om volledig bewustzijn te herkrijgen.
 • Individuen en groepen zullen worden genezen van de fysieke, mentale, emotionele en spirituele schade die zij hebben geleden en iedereen zal aansprakelijk worden gehouden voor zijn individuele rol.
 • De negatieve mensen die geen banden hebben met de cabal zullen een heropvoeding krijgen en worden getraind om constructieve levens te leiden.
 • De Aarde zal de gelegenheid krijgen om zich bij de Galactische Confederatie te voegen.

De wereld na de Event

Alleen door enige tijd in werkelijke vrijheid, te leven, vrij van schulden, misère, exploitatie, manipulatie, oorlogen, misdaden, leugens, bedrog en hoogverraad, zullen de mensen zich realiseren wat een enorm verschil het maakt dat wij de duistere krachten hebben verdreven. Dit is de normale manier van leven, om elkaar te helpen en te ondersteunen in onze zoektocht naar geluk. De verdorven manier van leven (als je het zelfs leven kunt noemen) die de mensen vóór de Event hebben ervaren zullen wij blij vergeten als eenmaal het proces van waarheid en verzoening is afgerond. Er zullen veel prachtige dingen gebeuren en iedereen zal de gelegenheid hebben om zijn talenten en zijn capaciteiten te ontwikkelen, precies in lijn met zijn diepste verlangens.

Zoals velen van ons al veel opmerkelijke en unieke vaardigheden hebben verkregen om de terugvallen te overkomen, om te gaan met de perikelen en de obstakels die ons in de weg zijn gelegd te passeren, zullen onze diensten door het hele universum veel gevraagd zijn. En ruimtereizen zal een normaal fenomeen worden in de nabije toekomst.

Werkweken zullen veel minder inspannend zijn en zullen ongeveer de helft van de huidige arbeidsuren omvatten dankzij de introductie van meer geavanceerde technologieën. De voordelen van verdere automatisering en robotisering zullen naar het algemene publiek gaan en niet naar enige elite. Het privé leven zal ook makkelijker zijn dankzij de introductie van replicatoren (een veel meer geavanceerde versie van 3D printers). De kosten van producten zullen significant lager zijn dankzij vrije energie en lagere belastingen. Technologieën die het milieu vervuilen zullen snel verdwijnen en worden vervangen door schone productiemethoden en transportsystemen. Er zal veel meer aandacht zijn voor spirituele ontwikkeling en alles dat daarmee samenhangt, het zal een normale zaak zijn om tijd te besteden aan jouw spirituele natuur. De mensen zullen paragnost worden, helderziend en sensitief voor de gevoelens van andere mensen; zij zullen ook leren om telepathisch te communiceren.

De gezondheidszorg zal ook een revolutionaire transformatie ondergaan, het zal zijn gebaseerd op energetische genezing aangevuld met natuurlijke substanties die geneeskrachtig zijn in plaats van het gebruik van operaties en synthetische medicijnen die alleen de symptomen bestrijden. Holistische tradities die in vergetelheid zijn geraakt of die aan de kant zijn gezet ten faveure van ‘moderne’ hobby’s en vrijetijdsactiviteiten zullen weer tot leven komen als hun ware waarde en schoonheid is teruggehaald.

Architectuur zal veranderen van een strenge mannelijke stijl van ontwerp die gebaseerd is op functionaliteit, duidelijkheid en efficiency, naar een gebalanceerde stijl van ontwerp die de vrouwelijke aspecten incorporeert zoals mystiek, zachtheid en schoonheid. Natuurlijke architectuur krijgt zijn vormen vanuit de natuur, terwijl intuïtieve architectuur de intuïtie gebruikt om mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten op een perfecte gebalanceerde manier te combineren.

Industrieel ontwerp, tuin en landschapsontwerpen zullen een gelijksoortige ontwikkeling hebben. Handenarbeid waarmee bijzondere producten worden gemaakt die tegelijkertijd  zowel praktisch als prachtig zijn zal weer een herstel krijgen als de mensen niet meer elk dubbeltje twee maal om hoeven te draaien.

Jouw wildste dromen leven

De weg staat voor iedereen wijd open om zijn dromen waar te maken als de omgeving eenmaal is veranderd van obstructief naar ondersteunend. Zelfs je wildste dromen zullen binnen je bereik komen als het Licht zijn rol over de planeet inneemt. Gegeven het feit dat liefde en seks de sterkste krachten in de natuur zijn en twee zijden van dezelfde munt, zullen veel mensen hun ongetemde fantasieën willen uitleven. Ik voorzie dat dit een grote variëteit in vormen en toepassingen zal brengen, en het zou intiem verbonden moeten zijn met intuïtie. Seks is de tweede of sacrale chakra kracht, liefde de vierde of de hartchakra kracht, en intuïtie de zesde of de derde oog chakra kracht. Dit zijn allemaal vrouwelijke krachten en intuïtie zal de duidelijke perceptie geven van wat een partner nodig heeft en wenst voorbij wat duidelijk observeerbaar is.

Een tweede broninstinct van de mensheid is creativiteit; elke persoon die de lasten en de verplichtingen van het leven heeft afgestript zal willen creëren. Nogmaals is dit een sacrale chakra vrouwelijke kracht, en het leidt ons tot uitvinden, ontwerpen en bouwen van het allerkleinste tot het ultra grote dat wij kunnen bedenken. Voeg de liefde toe om dingen van schoonheid te creëren en voeg de intuïtie toe om dingen van praktisch gebruik te creëren en nieuwe creaties zullen in overvloed verschijnen.

Een derde broninstinct van de mens is de zelfverbetering, het meer vaardig worden (basis chakra), krachtiger, (solar plexus chakra), communicatiever (keelchakra) en wijzer (kruinchakra). Dit zijn de mannelijke krachten aan het werk die uiteindelijk van doorsnee mensen goden en godinnen maken. Dus het maakt niet uit welk deel van jezelf je wilt ontwikkelen en meer diepgaand onderzoeken, en het maakt niet uit of je in het een beter bent dan in het ander, volg gewoon jouw inspiratie en groei naar wat je wilt wagen.

De betekenis van leven is om lief te hebben en om van te worden gehouden, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel, om fantastische wonderen te creëren en om het beste te zijn wat je kunt in elk veld van jouw voorkeur.

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 december 2018 in Cobra, Toekomst

 

Tags: , ,

Nieuw Atlantis Uitlijning, 27 juni 2017, door Untwine (PFC)

Er is een heel interessante uitlijning van krachtplaatsen wat zeer verbonden is met de creatie van Nieuw Atlantis.

Voordat ik verder ga moet ik uitleggen wat wordt bedoeld met Nieuw Atlantis en vertel ik iets van zijn geschiedenis. Atlantis is een naam gebruikt om de creatie te beschrijven van een wereld van Licht, de nieuwe gemeenschap die voorbij dualiteit zal zijn. Het eerste sjabloon voor deze gemeenschap was verankerd in de Pleiaden, miljoenen jaren geleden. Moldavite stenen kwamen van de planeet waar het eerste Atlantis was gevestigd, zij zijn een resultaat van een explosie veroorzaakt door experimenten uitgevoerd tijdens dit eerste Atlantis, en houden daarom een verbinding met het energiesnoer van de creatie van Atlantis.

Het tweede Atlantis was op Aarde gecreëerd met zijn hoofdvestiging op een continent dat zich bevond in de noordelijke Atlantische oceaan rondom de Azoren eilanden. Dit was oorspronkelijk een gemeenschap van puur Licht, wat later werd geïnfiltreerd en verstrengeld in conflicten, gecreëerd door duistere krachten, wat resulteerde in het begin van de gevangenis Aarde 26.000 jaar geleden, en het zinken van het Atlantische continent 13.000 jaar geleden.

Tijdens de laatste 13.000 jaar hebben Lichtkrachten de vlam levend gehouden, werkend aan lange termijn plannen voor de creatie van het Nieuwe en laatste Atlantis, als de duistere krachten eenmaal volledig zullen zijn verdwenen en de hele wereld weer in het Licht kan leven.

Een van de eerste en belangrijkste ankers hiervoor bevindt zich aan de oostelijke kant van de Middellandse Zee, wat een Atlantische kolonie was, en – toen het Atlantische continent zonk – gingen sommige Atlantische Lichtgroepen zich hier vestigen, vooral rondom Egypte en Israel.

De erfenis van deze groepen was door generaties doorgegeven, vooral tussen ‘Essene’ groepen die achter Koning David en Solomon stonden en later achter Jezus en Magdalena, die het vervolgens doorgaven toen Magdalena naar Frankrijk ging, resulterend in de creatie van de Tempeliers, Katharen, en Priorij van Sion groepen, die toen internationaal verspreidden, en die, ondanks onderdrukking en infiltratie door het duister, hebben gewerkt aan deze lange termijn plannen naar Nieuw Atlantis.

St Germain/Francis Bacon kwam uit deze groepen en heeft heel nabij met Licht Tempeliers gewerkt.

Nu, laten wij het hebben over de uitlijning. Een centraal punt in deze uitlijning is het Paleis van Versailles nabij Parijs. Er zijn sterke verbanden tussen deze plaats en St. Germain, die daar zeer actief was vooral in de jaren rond 1700, proberend om nieuwe ideeën en hervormingen te inspireren binnen het koninklijke hof in verbinding met de oorspronkelijke Vrijmetselaars netwerken (voordat deze werden geïnfiltreerd door het duister, toen zij nog steeds een sterke verbinding hadden met het Licht). Hij werkte ook energetisch om sommige leden van het hof te initiëren naar de Godinnen mysteries, vooral de Prinses van Lamballe. Energie van deze initiaties is vooral krachtig rondom de Tempel van Liefde in de ‘Petit Trianon’, wat het kwartier van de koningin was, die een hechte vriendin was van de Prinses van Lamballe.

Wij zullen zien dat deze Nieuw Atlantis uitlijning zeer verbonden is met St. Germain, die uiteraard een van de belangrijkste spelers is die werken aan de creatie van Nieuw Atlantis.

Het Versailles paleis is gebouwd langs een hoofdas:

Als wij deze lijn naar het oosten verder trekken komen wij precies uit bij de ‘Dome of the Rock’ in Jeruzalem, een belangrijk historisch anker voor sommige van de Atlantische Lichtgroepen die ik noemde (Essenes). De afstand van Versailles tot Jeruzalem is zo’n 3.333 kilometer.

Langs deze lijn bevinden zich sommige andere zeer interessante locaties.

Zwitserland heeft specifieke sterke Licht Tempeliers verbanden:

https://atlantisrisingmagazine.com/article/william-tell-and-the-templar-nation/

Het gaat dan precies door Venetië, een centrale Godinnenvortex, en anker voor de Lichtgroepen waarin St. Germain was geïnitieerd in Godinnenmysteries:

http://2012portal.blogspot.pt/2014/10/ordo-bucintoro.html

Het gaat ook opmerkelijk door Griekenland, een ander sterk anker voor oude Atlantische groepen. Het gaat precies door Alexandrië in noord Griekenland (Alexander de Grote was verbonden met de Atlantische erfenis groepen), en dan zeer nabij het eiland Samos (huis van Pythagoras), en door het eiland Chios, een krachtige vortex met rijke historie en sterke speciale geologische karakteristieken.

Terug naar Versailles, als wij de lijn naar het westen doortrekken arriveert het precies bij de obelisk buiten het Witte Huis in DC.

Dit is vooral significant aangezien St. Germain de belangrijkste macht was voor de oorspronkelijke creatie van de USA, die hij zag als het eerste anker voor Nieuw Atlantis. Hij was zeer verbonden met de oorspronkelijke oprichters van de USA, werkend in DC. Helaas werd de USA daarna sterk geïnfiltreerd door het duister, maar zodra dit is verwijderd zal er in de USA een wedergeboorte plaatsvinden en Nieuw Atlantis zal daar bloeien, dankzij het sjabloon en de visie verankerd door St. Germain en de Lichtkrachten die met hem werken.

De afstand tussen Versailles en de obelisk in DC is zo’n 3.333 nautische mijlen.

Deze uitlijning gaat precies door alle belangrijke steden op de noordoost kust, Boston, New York, Philadelphia, en DC:

Het gaat ook door het westerse deel van Long Island, heel dicht bij de Tempel van Liefde die daar is gebouwd, die was gemodelleerd na de oorspronkelijke Tempel van Liefde in Versailles, wat een hoofdanker was voor de energie van Godinneninitiaties door St. Germain in het hof van Frankrijk:

http://longislanddailyphoto.blogspot.com/2011/08/temple-of-love.html

Het gaat dan opmerkelijk door Asheville NC wat een krachtige vortex is, en dan door Atlanta(is) in Georgia.

Het gaat dan naar beneden door Mexico, een ander krachtig anker voor oude Atlantische groepen, opmerkelijk gaat het precies door Tula, oude hoofdstad van het Toltec rijk. De fameuze beelden op de piramides daar worden gewoonlijk de ‘Atlanteans’ genoemd.

Het is ook interessant om op te merken dat de lijn ook door Cornwall Engeland gaat, een belangrijk anker voor de Lichtgroepen rondom King Arthur, en ook door Nova Scotia Canada, een krachtig anker voor Licht Tempeliers en St. Germain / Francis Bacon (Oak Island).

Ter verduidelijking, ik zeg niet dat dit de enige plaatsen zijn voor Nieuw Atlantis, er zijn veel andere krachtige plaatsen naast deze uitlijning, dit is alleen een specifieke uitlijning met zeer sterke verbinding ermee.

Laten wij het Licht terug verankeren in het grid om het sjabloon voor Nieuw Atlantis opnieuw te verankeren. Ik zou mensen adviseren om Cintamani stenen te begraven overal langs deze uitlijning, en ook doorgaan er meer te begraven overal rondom de Aarde, totdat wij uiteindelijk de doorbraak bereiken.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 28 juni 2017 in Cobra, Toekomst

 

Tags: , , ,

De officiële agenda voor de vernietiging van Duitsland, september 2016

Cobra heeft in zijn Belangrijke Situatie Update van 9 oktober 2016 onder meer het volgende geschreven:

“De chimera heeft sinds 2001 ook oude nazi connecties met Duitsland gebruikt om ondergrondse bases te construeren, waar zij van plan zijn om cabal personeel naar toe te evacueren. Zij gebruiken ook enkele van deze bases om de meest gewelddadige “vluchtelingen” te huisvesten, die met de migratiegolf Europa binnenkwamen, en zij plannen om ze los te laten in het wereldconflict dat zij hopen te bewerkstelligen.

De Resistance heeft volledige controle over deze situatie aangezien de ondergrondse wereld hun binnenlands territorium is en zij hebben bronnen om alles hieromtrent te stoppen om te gebeuren, en de duistere krachten zullen nooit in staat zijn om deze bases te gebruiken of om deze “vluchtelingen” los te laten.

Als je benieuwd bent naar deze plannen van de cabal, hier is een gedeeltelijk betrouwbare getuigenrapportage uit de eerste hand:

http://www.christ-michael.com/leaked-official-agenda-for-the-destruction-of-germany/

Ik voeg deze link niet toe om angst te creëren, maar voor jouw onderricht en met het volledige bewustzijn dat deze plannen GEEN succes zullen hebben.”

Ik (Veronica) heb het artikel onder de link gelezen. Het is/gaat over een geschreven getuigenis van een vrouwelijke Duitse ingenieur die sinds medio 2001 rechtstreeks betrokken was bij de aanleg van deze ondergrondse bases. Zij zit nu – op 45 jarige leeftijd – in haar laatste levensfase als gevolg van ongeneeslijke leukemie. Van oorsprong uit Litouwen, zij en haar ouders zijn in Nederland opgegroeid, en zij heeft in Amsterdam en Hamburg gestudeerd. Haar werkterrein was de aanleg van diep gelegen tunnels en bunkers. In haar e-mail aan de publicist schrijft zij over zichzelf:

“Als er een plaats bestaat als de hel dan had ik voor mijzelf waarschijnlijk een plaats op de eerste rij verdient, en over elke Duitser die mij dood wenst kan ik zelfs niet boos zijn. Aangezien ik alleenstaand ben bedacht ik dat ik mijn verhaal aan iemand wilde vertellen die mij – en wat van de krankzinnigheid die ik heb ervaren -wellicht wil geloven.

Het zou mooi zijn als je hier een deel van publiceert, ik mis helaas al de kracht om dit te doen, alleen al het schrijven van dit bericht leek een mammoet taak voor mij.

Kind regards,

Dipl-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas”

Zij heeft deze brief geschreven aan een Duitse Youtube video producer “ZERBERSTER”, de naam van de persoon ZERBERSTER is BRANDON LAKEFIELD in de video. Zijn email is  wichtig@zerberster.org

Deze Zerberster staat bekend om zijn goede berichten van klokkenluidersinformatie; hij had al eerder een zeer goed bezocht Youtube kanaal dat door Youtube werd afgesloten.

De door Cobra gegeven link bevat het bericht dat van het Duits naar het Engels is vertaald. De vertaler stelt zeer goed te hebben onderzocht of het bericht als betrouwbaar kan worden aangemerkt. Hij schrijft:

“Ik vertaal deze tekst want ik denk dat de wereld deze inhoud moet kennen. Ik ben persoonlijk van mening dat dit klokkenluiderrapport absoluut waar en authentiek is, aangezien alles perfect past in dat wat wij al weten. Het maakt mij niet uit hoeveel diensten zullen claimen dat het vals was, want de meeste diensten volgen hun eigen verborgen agenda, terwijl wij onafhankelijk zijn en werken zonder te worden betaald, alleen voor het verspreiden van dat wat wij als de waarheid zien. De wereld moet weten wat er gaande is in Europa en vooral in Duitsland, het avondnieuws op TV zal er niet over rapporteren.

Zelfs het de eerste keer lezen van de inhoud was vreselijk, dit is de reden waarom wij het noemen “het gezicht van de anti-Christ“.”

Hieronder de vertaling naar het Nederlands. Ik merk hierbij op dat ik daarbij de Engelse vertaling heb gebruikt omdat ik die taal beter beheers dan het Duits. Mogelijk zijn door deze vertaling-naar-vertaling zaken wat anders verwoord dan in het oorspronkelijke bericht, maar de essentie blijft, namelijk een afschuwelijke planning voor vernietiging die je voorstellingsvermogen te boven gaat. Wij moeten weten wat er achter de schermen gaande is maar wij worden daar absoluut niet blij van. Ik hou mij echter vast aan datgene wat Cobra stelt, nl. dat het ze niet zal lukken, en ik hou de wereld voor ogen zoals die eruit zou moeten zien: vol liefde, respect, geluk, voorspoed. Deze positieve energie moeten wij met zijn allen in de wereld zetten, dat is onze kracht om deze negativiteit te bestrijden, en wij moeten ons vooral niet laten meeslepen in boosheid en neerslachtigheid.

Veronica

N.B. Waar in de tekst hieronder “vertaler” staat is dit de vertaler Duits-Engels.

—–

De officiële agenda voor de vernietiging van Duitsland, september 2016

Commentaar van de vertaler:

Voor degenen onder jullie die zich niet kunnen voorstellen dat dit soort slechtheid werkelijk bestaat: lees dan over:

 • The Morgenthau-Plan
 • The Hotoon-Plan
 • The Kalergi-Plan
 • Super-lodges

Een “must read”: Gerard Menuhin: Tell the truth and shame the devil

Phoenix-Journals #39, 40 and 41

Ik heb persoonlijk de e-mail heel kritisch bekeken, gekeken naar de stijl, grammatica, mogelijke tegenstrijdigheden en persoonlijke indruk van de auteur die absoluut niet anoniem is. Zij ondertekent met haar volledige naam, Dipl.-Ing (adequate Duitse uitdrukking voor Msc of Meng., voor Master of engineering) Dr. Austeja Emilija Dominykas, lijdt sinds 2014 aan leukemie, heeft niets te verliezen en gelooft dat zij voor het eind van het jaar zal overlijden.

De tekst is de inhoud van een Duitse Youtube video door een producent die zichzelf “Zerberster” noemt. Hij publiceert de e-mail die hij ontvangt, en zijn klokkenluider e-mail is #10. Als je zoekt op “ZERBERSTER” en “Zuschauerpost #10” zul je de video kunnen vinden. Wij hebben intussen geleerd dat de producer eerder een zeer goed bekend Youtube kanaal had, met een groot aantal volgers, die door Youtube is verwijderd (raadt maar waarom). De naam van de persoon Zerberster is gesteld te zijn Brandon Lakefield op de video. Zijn e-mail is wichtig@zerberster.org

https://www.youtube.com/watch?v=sdrvbn16KTs

Wij beschouwen het van vitaal belang om dit materiaal te bewaren zodat het weer kan worden teruggezet in het geval dat het censorschap weer zal toeslaan.

Als jij voor jezelf tot de conclusie komt dat dit rapport waar is, help dan alsjeblieft het te verspreiden, plaats het op discussieplatforms en websites, stuur het naar je vrienden. Wij – als de mensheid – staan op het kruispunt en moeten zeker stellen dat wij de richting nemen die ons niet in de val zal laten lopen, maar die ons zal leiden op het pad van goddelijke evolutie. De bestemming van de mensheid is om een zegen voor de planeet te zijn, niets anders. En dit is het pad dat wij moeten nemen.

De woorden in vet in de tekst zijn markeringen door de vertaler.

LEAKED:  OFFICIAL AGENDA FOR THE DESTRUCTION OF GERMANY

FACE OF THE ANTI-CHRIST VISIBLE

Whistleblower report by Dipl-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas

 Translated into English from the German original by
Brainactivator
September 2016

EMAIL titled: A life story of horror
sent to Brandon Lakefield – Wichtig@Zerberster.org

on 19th September 2016
on 5.53 h (supposed a.m.) ,  data content 36 kb.
by Austeja

You can watch the header on the youtube.

Beste Brandon Lakefield (mooi pseudoniem),

allereerst, dank je zeer voor de vele moedige video’s die je hebt gepubliceerd, om de klank van woorden aan de mensen te geven en voor het hebben van het lef om het publiek te verspreiden. En zelfs zonder enige balans, en om het nemen van het volledige risico in ons fascistische Duitse dictatorschap, waar alles gecensureerd wordt en verstoord – is dit een opmerkelijke houding. Helaas dat mensen als jij zo zeldzaam zijn geworden – de meeste mensen duiken onder, met een illusoire hoop dat het ooit beter zou worden.

Vervolgens zou ik je willen vragen om mij te zien als een dwaas, samenzweringstheoreticus, of wat voor uitdrukking daar het best bij past; op deze manier is het mogelijk makkelijker voor je om in je op te nemen wat ik moet vertellen. Verontschuldig alsjeblieft mijn missende paragrafen of een of andere typefout, de overblijfselen van mijn vermogen om mij te concentreren zijn door mijn laatste chemo weggenomen en ik probeer hard om mijzelf bij elkaar te houden.

Mijn beroep is ingenieur voor de constructie van tunnels, vooral diepdruk / wapen / versterking faciliteiten. Duidelijker: constructeur van diepe bunker sites.

Mijn persoonlijke geschiedenis begint in februari 2001, wanneer de BBR  (Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen, een Duits kantoor voor architectuur controle en compartment) opriep voor aanbestedingen op zeven locaties, aangewezen als bouwterreinen voor gebiedsbeveiliging van de populatie, in het geval van massa evacuatie. Mijn persoon, evenals zes andere experts op dat specifieke veld waren samengekomen op het planningskantoor in Kassel, op 23 maart 2001.

Eerst moesten wij tien verschillende verklaringen van geheimhouding van tien verschillende regeringsdepartementen tekenen, waaronder twee die waren geclassificeerd als top geheime documenten, voor het ministerie van Defensie. (Bundesverteidigungsministerium)

Ik vroeg mij af waarom, aangezien evacuatiesites voor de bevolking op geen enkele manier zijn geclassificeerd als top geheim; in het algemeen zijn zij publiek en je kunt ze zelfs bezoeken na een verzoek aan de BBR.

In de middag zijn wij meegenomen naar Ramstein Airbase met helikopters van de federale gewapende krachten waar onze volledige planningstaf verzamelde. Ik werd geadviseerd om leiderschap te nemen over de PG4 (planning groep).

Na het dinerbuffet dat plaatsvond in de officiersmess van de luchtmachtbasis benaderden wij elkaar, hadden conversaties over de doelen. De volgende morgen presenteerden zij ons de locaties / gebieden, evenals het masterplan.

Wij moesten zeven diepe bunker complexen bouwen, op zeven verschillende locaties in Duitsland, met ondergrondse treinverbindingen, inhammen voor de opslag van materialen, onafhankelijke geothermische energievoorziening en watervoorziening vanuit diepe bronnen. Elk afzonderlijk complex was bedoeld om 300.000 mensen onderdak te bieden.

Het waren de volgende locaties:

 • KASSEL
 • SUHL
 • FÜRTH
 • SIMMERN
 • BERLIN-WEST
 • LÜNEBURG
 • GÖRLITZ

(commentaar van de vertaler: vreemd dat er duidelijk geen enkele site is in het diep zuidelijke deel van Duitsland, Fürth is de meest zuidelijke locatie, dus de”meest welvarende regio’s van Duitsland – BAVARIA en BADEN-WÜRTTEMBERG zouden absoluut ‘geen basis’ hebben van dit soort.)

De eerste boringen waren “verdekt” als “wegaanlegactiviteiten” en bleven volledig “in het duister” – door het mindere belang van de steden en landelijke districten. Wij waren verbijsterd dat in mijn eigen project werkelijk niemand in SIMMERN zelfs maar de lichtste vorm van achterdocht liet zien, de bevolking bleef absoluut ongeïnformeerd en dat is nog steeds zo.

In 2004 hadden wij 12 kamers in bodem 3, diepte 70 meter, in de rotsen van de Hunsrück. In februari 2004 kregen wij hulp van een Australische crew van specialisten voor diamand mijning, aangezien de extreem harde sediment lagen bij ons een vertraging in de planning hadden veroorzaakt.

In Juli hadden wij 16 kamers klaar. De planningstaf van het ministerie van Defensie riep ons toen allemaal naar Berlijn, eind juli 2004, waar aan ons gewijzigde plannen werden gepresenteerd.

Het plan had nu 16 andere kamers toegevoegd voor de opslag van explosieve goederen evenals 4 grote kamers met liften voor zwaar gewicht voor spoorvehikels / vliegtuigen, evenals twee gebieden voor simulators van stedelijke territoria.

Ik was werkelijk verbijsterd en er was zelfs protest onder ons, omdat wij heel waarschijnlijk niet zouden zijn voorbereid om te worden betrokken bij een militair bunker project, ons bewust zouden zijn geweest van DAT soort informatie drie jaar eerder. Wat mij werkelijk zelfs meer verbaasde is het feit dat het plan voorzag in een kapel, of beter een MOSKEE – om meer precies te zijn – terwijl er duidelijk geen christelijke accommodatie was gepland.

In Juni 2005 hadden wij de nieuwe kamers klaar. Echter, er rezen problemen met afvalverwijdering. Gebruikelijke strategieën als compacteren en wegdrijven – als op normale sites – brachten ons niet verder, daarom werd het afval opgepompt met de hulp van diep bronwater en rotsvermalers en verdeeld over de omgevende wouden. Dat werkte verbijsterend goed, maar helaas veroorzaakte het uitvloeien aanmerkelijk afsterven van bomen. De regionale regering heeft dit afgedekt met een PR-campagne over ongedierte.

Op 14 november 2005 waren wij uitgenodigd voor een briefing, werden geïntroduceerd bij de baas van de Federale Kanselarij, evenals bij de nieuwe kanselier (Merkel). Daarna werd ons verteld dat onze vooruitgang als goed werd beoordeeld en onze projecten waren verder onderwerp van de hoogste overeenstemming.

Net een week later werd deze mentaal licht gehandicapte dochter van een priester de CEO van de BRD corporatie, zoals de nieuwe Duitse uitdrukking is.

Deze winter had ik mijn eerste lange vakantie op MAUI (Hawaï), gesponsord door de ROCKEFELLER CORPORATION. Daar ontmoette ik verschillende politieke uitvoerders, geïnformeerd over ons werk, en die probeerden ons te enthousiasmeren voor hun bouwprojecten zoals in Canada, Nederland, Argentinië of Frankrijk, zodra de “Duitse sites” operationeel zouden zijn.

In April 2006 vond uiteindelijk de installatie van de feitelijke bunkers plaats, wij gebruikten zulke grote hoeveelheden van stressvrij staal en waterbestendig beton dat de hoeveelheden vergelijkbaar waren met de Liyuan-dam in China, evenals zo’n 100 ton van LWL (fiber optische kabel voor datatransfer, Lichtwellenleiterkabel für Datentransfer).

Daarna kwam de technische crew van Israel erbij, die de installaties verzorgden van energie en licht. Dit alles was zo duur dat alleen al in 2006 wij het gespecificeerde budget moesten corrigeren, 6x hoger. De politiek stond hierdoor meer en meer onder druk, en zo was uiteindelijk de BTW verhoogd, want anders zouden onze projecten mogelijk in de openbaarheid zijn gekomen.

Daarbij moesten wij onze eigen energievoorzieners gebruiken aangezien de consumptie van onze generatoren die werkten met lage druk olie zo enorm was dat wij permanent problemen met aanvulling hadden.

Door de introductie van de nieuwe wet voor het optimaliseren van HARTZ24 (sociaal geld voor langdurig werkloze mensen, wat betekent dat het geld werd gekort onder speciale omstandigheden), was men in staat om een verdere 200 miljard eruit te persen voor het gebruik in onze projecten. Ik vertel na hoe de politicus FRANZ MÜNTEFERING de ontvangers van HARTZ4 noemt : “nietsnutten”, of “waardeloos menselijk materiaal”, wat duidelijk een gemeenschappelijke insider benaming is.  

In januari 2007 was de schil inclusief elektronica klaar, evenals twee lange afstand tunnels die leidden naar de complexen KASSEL en FÜRTH. Toen werd het spoor geïnstalleerd door Franse specialisten – die ook voorzagen in de adequate treinen inclusief boxen voor troepentransport.

Deze boxen zijn samengesteld op een manier dat zij kunnen worden vervoerd door hetzij een van de 34 VTOL vliegtuigen hetzij door de diep ondergrondse trein. Zij kunnen 400 man bevatten met volledige uitrusting, of 16 man met gevechtstank uitrusting, of twee tanks. De trein kan 100 km per uur halen en het spoor is volledig ondergronds. Het gehele complex is hermetisch afgesloten en gesloten in zichzelf. Ons complex bevat 16 liften die 4 T14 Armatra-tanks kunnen hebben en 60 man.

De uitgangen waren volledig gecamoufleerd als transformatorhuizen of draadloze zendergebouwen. Het complex is volledig veilig tegen nucleaire aanvallen, volgens VNN22B, en zal zelfs een directe klap weerstaan in de range van een 500 kt, zonder drukverlies te lijden. Alle kwaliteitscontrole, verfwerkzaamheden en de eerste bevoorrading van uitrusting om te worden geïnstalleerd – zoals grote capaciteit computers, sanitaire faciliteiten, etc. had parallel plaatsgevonden.

In 2008 kregen wij de opdracht om acht verdere brandstofopslagen te boren voor de opslag van elk 200.000 m³ diesel, zware olie en kerosine. Toegevoegd vers water tanks en een grote hoeveelheid voorraad voor gevriesdroogd voedsel voor 200.000 soldaten, 10.000 man staf en een verdere 6.000 klerken en professioneel geïndoctrineerde vrouwelijke entertainers (hoeren), dit alles duurde tot 2009.

De installatie bevat een volledige moskee, op alle locaties. Ik merkte vooral dat op het gebied van het gevriesdroogde voedsel men extreem aandacht schonk aan het feit dat het “HALAL” was en nooit varkensvlees bevatte.

Wij hadden luidsprekers geïnstalleerd – in alle locaties – voor ochtendgebeden, de maatschappij RHEINMETALL leverde scheepsladingen containers met ABC gevechtsuitrusting, pistolen, aanvalsgeweren met bajonetten door H&K (HECKLER & KOCH), 10.000 ton munitie, 18 slaapkamers werden uitgerust met bedden, 68.000 3-niveau bedden in totaal, douchevoorzieningen voor 14.000 man tegelijkertijd, ABC douches in de liften, 4 hospitaals met 6 volledig functionerende operatiekamers elk, en gigantische voorraden gevuld met medische spullen.

Wij hadden honderden flat screens geïnstalleerd voor het verspreiden van de arabische boodschappen van de wahabit quran, vertellend dat CHRISTENEN lage dieren zijn die moeten worden afgeslacht en dat niemand moest worden gespaard en dat het Gods wil was om de westerse vrouw te leren om de god-strijders te respecteren – eindeloos, een oneindige loop.

Al deze systemen consumeerden zoveel energie dat wij naar een oplossing moesten zoeken. De geothermische faciliteiten boden niet genoeg energie om de behoefte te dekken, de dieselgeneratoren waren maar bedoeld voor noodsituaties en de geplande nucleaire krachtcentrale moest worden losgelaten als gevolg van een tekort aan uranium, dus wij moesten snel handelen.

(Vertaler: Het lijkt dat zij nooit hebben gehoord over Tesla; ons is verteld dat de US bases volledig draaien op vrije energie, maar verondersteld kan worden dat de US bezetters van Duitsland niet willen dat Duitsland deze Tesla vrije energie heeft. Commentaar van de vertaler.)

Toen CEO Merkel was ingeroosterd voor een periode van 16 jaar (2005 – 2021) was er een PR-campagne voorbereid – in alle regio’s – die resulteerde in de installatie van windenergie en zonne-energie fabrieken. Sommige bedrijfsgroepen konden worden overtuigd om hun daken aan te bieden voor dit doel, voor het produceren van meer energie. Hiermee waren wij in staat om een voldoende hoeveelheid energie uit het publieke net te halen, om de noden van onze extreem energie-intense bunker sites te dekken.

In 2010 was begonnen met het pushen van de zogenoemde klimaatverandering en NA HET OPBLAZEN VAN FUKUSHIMA IN 2011 was het geen probleem meer om het aan de gang te houden.

(Commentaar van de vertaler: De Duitse originele tekst gebruikt het woord SPRENGUNG met betrekking tot Fukushima. Dit laat duidelijk zien dat er sprake was van een door mensenhanden gedane actie en zij lijkt ervan te weten. Alle Engelse uitdrukkingen zijn niet zo duidelijk als dit Duitse woord.)

In 2010 assisteerde ik op verschillende ministeries om collectieve bunkers onder de volgende steden te installeren:

 • BERLIN
 • COLOGNE
 • HAMBURG
 • BREMEN
 • KIEL
 • DÜSSELDORF
 • MUNICH and
 • STUTTGART

Je zult zeker hebben opgemerkt dat het nieuwe Berlijn vliegveld een bodemloze put is. En de reden hiervan is dat 95% van het geld is weggevoerd voor onze doelen. Het vliegveld zal nooit klaar komen.

Hetzelfde met het project STUTTGART21, een gelijksoortig project.

Werkelijk, in elk van de genoemde steden is er een groot bouwproject dat disproportionele hoeveelheden geld opslokt. Dit geld is gebruikt voor projecten zoals het mijne.

In Berlijn was het niet mogelijk om te boren als gevolg van de hele harde structuur van de grond – wij moesten opblazen. Vooral de hoge securiteit bunker van de “Wehrmacht”, officieel genoemd “Federal armed forces” – onder het kantoor van de federale kanselier was extreem moeilijk om te bouwen, wij zaten op het randje van het opblazen van onze dekmantel.

Het populaire ‘edition house’, KOPP, (ik hou van dit huis door zijn moed), heeft verschillende malen gerapporteerd – evenals anderen, ook – over nachtelijke geluiden van explosies in Berlijn-Wedding en Mitte. Zij hebben niet gefaald het goed te horen, zij hadden gelijk met hun veronderstellingen, het is gewoon dat niemand het wil geloven, je weet zelf hoe diep de Duitsers hun hoofden in het zand hebben gestoken.

Voor onszelf was dit een groot voordeel. Wij waren in staat om op te blazen en de tunnels te bouwen en nucleaire veiligheidsgebieden gedurende dag en nacht, overdruk was weggeblazen via twee magazijnen in Wedding en drie startende ondernemingen in Berlijn-Mitte, wat het ons mogelijk maakte zonder vertraging met het werk door te gaan tot 2015.

Mijn mentale ruïnering!!!

In juni 2012 was ik aangewezen als “projectleider in de planning staf NEW EUROPE” en vanaf dat moment begon mijn gezondheid achteruit te gaan.

In 2012 annonceerde de UN in het geheim de inzet van het migratiewapen tegen Europa in 2015.

Met middelen van de UN, de Wereldbank en de EU waren vijf rekruteringscentra voor werkers in Afrika geïnstalleerd, alsmede tien andere centra in het Midden-Oosten.

Iedereen die aan de criteria voldeed kreeg een smartphone en 2.500 euro cash, en werd dan geïntegreerd in de vooraf vastgestelde “vluchtelingenroutes”, de Duitse kantoren werden erover geïnformeerd en werden gecoördineerd. Officieel begon dit in 2015, maar onofficieel was dit alles al in 2013 begonnen, eerst in kleine aantallen, maar in 2015 werd de “KOM BINNEN OPERATIE” SYRIE bal aan het rollen gebracht.

Geschikte kandidaten moesten idealiter zijn:

 • 20-30 jaar oud,
 • geschikt voor voortplanting (was getest!)
 • een IQ hebben van maximaal 90,
 • zo ongeschoold als mogelijk (meer gewelddadig en makkelijker aan te sturen)
 • Wahabit of Salafi en idealiter christenen verachten

(DIT MOESTEN ZE HEBBEN/ZIJN)

Prettig als ze ook:

 • vooral welkom waren mannen die uitblonken in abnormaal seksueel gedrag,
 • zoals pedofielen of homoseksuelen, en wiens tendens om gewelddadig naar vrouwen te zijn te merken was.

Om ze verder op te jutten, arrangeerde iemand hun geconfronteerd worden met vrouwen die onder druk waren gerekruteerd via banencentra, die net genoeg betaald kregen om niet dood te gaan, en die een twee uur durend snel advies kregen over hoe om te gaan met deze stinkende en overagressieve mannen, niet in staat om enige Europese taal te spreken – dit vond plaats in Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland.

Gehoopt werd op een toename van geboortecijfers door krachtdadige seksuele acties (verkrachting) – geen grapje. Dit zijn de exacte woorden van het federale Ministerie voor familie aangelegenheden.

Waar vaak veiligheidspersoneel aanwezig was vergde het enige tijd totdat het veiligheidspersoneel begon weg te kijken en het kwam in 576 gevallen voor dat “seksueel internationaal begrip” plaatsvond, in 44 gevallen leidend tot voortplanting, de babi’s werden direct na de geboorte bij de moeders weggenomen en onder voogdij van de staat gebracht.

In alle gevallen waren de vrouwen ontslagen en aangeklaagd voor het verwikkeld zijn bij minderjarige pupillen.

Een diversiteit van hoogbetaalde islam experts is erbij betrokken – die niet zijn ingesteld voor de supervisie om uit te vinden of iemand verbonden is met IS, maar om gerichte acties te leiden van de “slapende agenten” onder controle van de bescherming van de constitutie.

In de accommodatiefaciliteiten – vooral in steden – worden moslims getraind om vrouwelijke christenen te verachten. Ik heb kennis verworven van 48.323 afgeschermde gevallen van indicaties van verkrachting, zowel op het platteland als in de stedelijke gebieden – alleen in 2015.

Terwijl propaganda trommels het heerlijk vinden om meer en meer aanmatigende moslims op tv te laten zien, die zich gedragen als de nazi’s in de jaren 33-45 (vertaler: doe alsjeblieft je huiswerk en leer jezelf over de WERKELIJKE Duitse geschiedenis)om ervoor te zorgen dat de Duitsers worden uitgelokt om te komen van achter hun gemeenschappelijkheid.

Zowel links radicaal geweld door autonomen en anarchisten barst uit zijn voegen op een manier die mij doet afvragen hoe de medio dit gedurende jaren kan negeren – natuurlijk moet men zich bewust zijn van het feit dat 99% van deze mensen in dienst is van de staat / bescherming van de constitutie – van een van de vele “troepen voor het behandelen van speciale situaties” – betaald door de CEO met 40 miljoen/jaar, sinds 2009. Deze zijn verantwoordelijk voor verbrande auto’s etc. “Terror-tainment” uit de pot van de GEZ-betalers. (GEZ is een fee die elke Duitser moet betalen om de media te steunen; commentaar van de vertaler).

De GROEPEN zijn geselecteerd en gesorteerd in vijf golven:

 • Golf 1
  onschuldige mensen en kinderen
 • Golf 2
  zieke kinderen en oudere mensen
 • Golf 3
  mensen met infectieziekten, onvruchtbare vrouwen, weduwen
 • Golf 4
  hoogst agressieve tieners en psychopaten
 • Golf 5
  rebellen en leden van legers, in staat om wapens te hanteren, en geïndoctrineerd.
  Deze laatste groep is de groep die al in duizendtallen in onze bunkers woont.

Wij zitten nu op de 30 %, medio 2017 zal de overgebleven 70% arriveren met nachtvluchten op de vliegvelden van

 • COLOGNE
 • DÜSSELDORF
 • RAMSTEIN
 • FRANKFURT-HAHN

(Commentaar van de vertaler: KOPP, hierboven eerder genoemd, heeft gerapporteerd over deze vluchten die moslims invliegen, en stelde dat zij onmiddellijk in bussen werden gezet die wegreden met onbekende bestemming. De krant “Junge Freiheit”, die geen deel uitmaakt van het mainstream nieuws maar die onlangs een verandering in die richting liet zien, heeft een artikel geplaatst waarin zij KOPP bekritiseren omdat die stelt dat moslims ’s nachts per vliegtuig arriveren; zij stelden dat dit niet was bewezen en dat het gewoon toeristenvluchten waren die aankwamen – lage prijzen en daarom ’s nachts. Dus, zij zijn zonder twijfel gekocht door een onbekend agentschap.)

Eind 2016 zullen de vijf Afrika rekruteringscentra beginnen met hun 5 golven te sturen – bestaand uit totaal 8 miljoen hoogst agressieve Afrikanen, evenals 2 miljoen zwakbegaafde – dit is de officiële uitdrukking, de onofficiële is “slachtvee” – naar Duitsland.

In de tussentijd zijn er gebouwd of gehuurd bevoorrading-/logistieke bunkers onder elke grotere stad – die honderdduizenden tonnen van gevriesdroogd voedsel opslaan – voor allen die bereid zullen zijn om RFID-chipped te zijn na de CRASH in 2017.

Er is geen voedselreserve gepland en opgeslagen voor HARTZ IV mensen en gepensioneerde mensen.  Deze zijn officieel gesteld vrij te zijn om verder te gaan, maar meer precies om te verhongeren, dit is wat de staat heeft gepland – sinds zij ALG2 implementeerden (=Arbeitslosengeld2, een sociale ondersteuning die mensen krijgen als zij werkloos blijven voor meer dan één jaar, commentaar van de vertaler).

Zij verwachten een grote hoeveelheid verlies (dode werknemers) in de sociale kantoren en banencentra. Om deze reden zijn deze werknemers overeenkomstig geselecteerd, wat betekent dat deze mensen bij voorkeur buiten het doelgroepgebied liggen, meedogenloos, zwak, ongeschoold, afgunstig, kwaadaardig, of een slecht karakter, migratie achtergrond is welkom, slechte Duitse taal vaardigheden en fysieke handicaps, zodat zij niet kunnen ontkomen aan hun vervolgers.

Een persoon beveiligingspersoneel is maar een beveiligingsgat in de ogen van een veteraan, zelfs geen slachtoffer. Dit is gewenst, zodat de laffe werknemers niet zouden terughouden met straffen en ver buiten het raam hangen. zodat mensen tot actie worden gedreven of mistroostig, door pure bestaande angst. En daarnaast, de gevangenis biedt drie warme maaltijden, onderdak en verwarming zonder kosten, en je bent in gezelschap.

(sorry voor mijn cynisme)

DE GROTE CRASH IS INGEROOSTERD VOOR 2017

CEO Merkel zal dan de gewijzigde noodwetten in bedrijf stellen (oorsprong 1968) en zich terugtrekken in de kanselierbunker, samen met de crisis staf, op 160 meter diepte onder Berlijn, die een luxe heeft dat elk HILTON doet verbleken.

Alles gefinancierd uit de pot van de sociale uitvoering.

Kosten zo’n 12 miljard Euro.

Het biedt volledig onafhankelijke beveiliging aan mevrouw jong zwijn (= een woordspel, de naam Merkel, een jong varken is een “Ferkel” in het Duits) en haar vrouwelijke partner (?! Merkel heeft een echtgenoot, maar wie weet is dit alleen maar een dekmantel; commentaar van de vertaler) evenals aan haar kanselierkantoor staf inclusief families – voor een onbekende periode.

(Commentaar: Sommige mensen hebben gelekte foto’s van luxe bunkers onder Duitsland zonder dat de locatie wordt genoemd, ik heb ze gezien en ik kan bevestigen dat het hoge klasse luxe is.)

Het kanselierkantoorgebouw heeft opstartbare schilden, gemaakt van kogelvrij staal, en luchtafweergeschut op het dak. 60 Meter boven de CEO Merkel leiderbunker heeft de algemene staf van het federale leger zijn noodzetel, voor 2.000 soldaten bestemd voor speciale operaties, uitrusting, en mini-Pentagon centraal commando, grote capaciteit computer en bestuurscentrale – in staat om opdrachten te geven aan alle 1,2 miljoen soldaten die wachten in de ondergrondse bunkers.

Zodra de sociale systemen zullen zijn ingestort voorziet het schema een enorme en meedogenloze aanval tegen de Duitse bevolking en Duitse oorsprong (bio-Duits).

Als eerste is de politie opgezet om een weinig belovend gevecht te voeren, daarna zullen de federale gewapende krachten worden aangestuurd om elkaar af te slachten, en dan, wanneer de pot op hoge temperatuur kookt, gaan zij de ondergrondse bunkers openzetten en de derde wereldoorlog zal beginnen.

Overeenkomstig het schema zullen tenminste 15 miljoen inwoners van Duitse oorsprong – bij voorkeur ouderen en economisch zwakken – zonder pardon worden geëlimineerd.

Zij plannen massale onteigening en de panden zullen worden gegeven aan US Amerikaanse holdings tegen lage prijzen. De Duitse bevolking zal geen enkel recht hebben tot 2019, ieder die in opstand komt tegen de regering zal worden neergeschoten. Dit is al gelegaliseerd door het contract van Lissabon.

De US-troepen zullen Duitsland overspoelen met hun Reaper drones, met de intentie om elke grotere rebellie of massabijeenkomst van mensen te bombarderen met Hellfire of Napalm, en de pers zal het hebben over deserteurs of vijanden van de staat. Wie tegen Merkel is, is tegen Duitsland, is een vijand van democratie en vrijheid.

Het “Third Reich” is er nog steeds, het heeft in de schaduw gewacht en laat zich nu zien met een andere crew. (Commentaar: doe alsjeblieft je huiswerk!)

180 detentiecentra voor bio-Duitsers en Duitse oorsprong, “ontspoorde” artiesten en dissidenten, vredesboodschappers en protesterenden worden op dit moment gebouwd, en iedereen die weerstand biedt zal in zo’n kamp worden gestopt om te verhongeren. (Commentaar: Eisenhower 2.0, zie tag Rheinwiesenlager, or Rheinwiesencamp)

Het is precies zoals zij ons vertelden hoe het kennelijk was – wie tegenspartelt om hun nazi-spel te spelen is een van de huidige nazi’s.

Cologne was – overigens – alleen een georkestreerd iets om de reactie van de bevolking te peilen. De pers ontving hun concept papieren maar dagen daarna. De interne beveiliging had dit al in juni 2015 gepland, de testballon was oudejaarsavond in COLOGNE. De indicaties van de vrouwen van Cologne en alles eromheen was alleen een PR-show, omdat de regering de woede van de Duitsers wilde laten ontwaken, maar die zijn zo verzadigd, vegan en mak als een lam dat er maar een paar meer reacties waren dan sommige “shitstorms”.

I citeer: “wie lijdt aan brandende sensaties in de eigen schoot, veroorzaakt door penetrerend geweld, heeft nog steeds geen idee dat half Afrika je aanvullend wil neuken”. Dit is geciteerd van A. Schwarzer, die dit op een perspartijtje zei, dronken als een zwijn (ik stond naast haar).

Er gingen wellicht een paar onschadelijke luchtbelletjes omhoog, het gebruikelijke verhaal. Het gebied rond de dome zou zelfs niet voldoende ruimte bieden voor een “flashmob”. Ook Nice, Brussel en München, alsmede de aanval van Brewig, was alleen “terror-tainment” voor beveiligingspersoneel, gelabeld als echte terroristenaanvallen – zoals gebruikelijk.

Gewoon dezelfde manier als het opblazen van het World Trade Center – wellicht dat er een paar burgerslachtoffers zijn die per ongeluk op de verkeerde plek waren – maar sinds 20 jaar ZIJN ALLE TERRORISME SCENARIO’S uitgevoerd door DE HAND VAN DE STAAT, anders zou zijn macht afnemen.

Angst regeert de wereld en de zaken eromheen maken zo’n 90% van de wereldeconomie.

WEES VEILIG

Blijf weg uit de volgende steden:

 • COLOGNE
 • DRESDEN
 • BERLIN
 • HAMBURG
 • DUISBURG
 • DÜSSELDORF
 • OBERHAUSEN
 • SCHWERIN
 • POTSDAM
 • ULM
 • FRANKFURT
 • BREMEN

Dit zijn steden die volledig 100% zullen worden vernietigd, wanneer in 2019 na de Duitse burgeroorlog de Russische hoofdaanval is ingeroosterd.

Een nucleaire hit zal worden geleden door de USA, wanneer China ze zal bezoeken in 2020. NY zal ondergaan in 30MT explosieve kracht. Dit is – tot dusver – zeker. Daarna zal er duisternis zijn die 3 dagen aanhoudt, veroorzaakt door nucleair stof. Verlaat niet je huis gedurende deze dagen, verzegel te ramen en deuren en consumeer alleen ingemaakt voedsel en water uit glazen flessen, die je binnen opslaat. En blijf kalm, ongeacht hoe groot buiten het geweeklaag zal zijn.

(Commentaar vertaler: Ik geloof NIET dat dit scenario zal toeslaan. Dingen staan op het punt te veranderen, de macht van het slechte is al aan het afnemen. Wij zijn al veranderd naar een veel meer positieve tijdslijn, maar de auteur van de mail is zich daar wellicht niet van bewust – zij zat in de kamer van de duistere lord met duidelijk geen kans om hoop en mentale vaardigheden te ontwikkelen.)

ONTWIJK FAST FOOD KETENS, BEVROREN PIZZA’S EN BEVROREN PRODUCTEN. Geen grapje, in sommige fast food voeding implementeerden zij katalytische omvormers die massa sterven veroorzaken – DESIGN DOOR BAYER.

En NEEM GEEN VACCINATIES, IN GEEN ENKEL GEVAL! Alle actieve componenten zijn al volledig besmet!

De KOPP edition house, evenals anderen, rapporteren over ASPARTAAM en zijn bijeffecten; deze mensen kennen helaas maar de halve waarheid. Aspartaam is veel erger dan de meeste mensen ook maar enigszins in staat zijn om zich voor te stellen.

NEOTAME en ASPARTAME zijn zulke katalytische omvormers die in staat zijn om je snel neer te slaan. Aspartaam was ontwikkeld om Kreutzfeld Jacob rendabel te maken en om miljarden met Alzheimer te krijgen, in het geval dat de mensen niet in de suiker/insuline val stappen.

DRINK GEEN WATER UIT DE LEIDING en GEEN PRODUCTEN van NESTLE, COCA-COLA en FANTA. Deze producten zijn al besmet.

Er zullen opstanden zijn die meedogenloos door de politie zullen worden neergeslagen, dus de mensen zullen beginnen met privé wraak tegen politieagenten en zo zal dit ook opkoken. Iedereen zal tegen iedereen vechten, zo zal het lijken, en de industrie van asiel zal doorgaan enorme opbrengsten te brengen, met de hebzucht eruit druipend.

Zij zullen voor migranten volledig nieuwe series huizen bouwen, halal-supermarkten, moslim kinderopvang, uitgerust met het beste, waar ze zonder kosten kunnen verblijven, volledig nieuwe huizenterreinen met eerste klas infrastructuur, auto’s zonder kosten, rijbewijzen en kleren van designers. Er zullen snel moskeeën worden gebouwd en oude kerken zullen ervoor worden gesloopt. Binnen drie jaar zullen de belastingen zo hoog zijn dat het onbetaalbaar is en de staat zal onbarmhartig zijn – zoals altijd.

De enige kans die Duitsers hebben zou zijn om iedereen af te ranselen en te kelen die zich niet Duits gedraagt of er niet Duits uitziet, in principe iedereen die niet wit is, en daaruit zal uiteindelijk sterk fascisme groeien – wat is – zoals ik het begrijp – al ingeroosterd.

In plaats van joden (!!) kan men zich amuseren met 15 miljoen nieuwe inwoners – genoemd “echte Duitsers” en de stapel dode lichamen zal hoog zijn.

Erna zal nooit meer een vrouw als een leider worden geaccepteerd en de democratie zal volledig weg zijn. Dezelfde rechten voor vrouwen zal weer honderd of meer jaar vergen, totdat het vrouwen zal zijn toegestaan om te protesteren. Vrouwenvoorvechters zullen worden gehangen. Het zou kunnen zijn dat de mensen meer respectvol over God zullen worden.

HOOGST WAARSCHIJNLIJK ZAL ER EEN MONARCHIE ZIJN MET EEN HEEL STERK EN GEMOTIVEERD LEGER VAN BURGERS, DIE RADICAAL IEDEREEN DIE NIET WIT IS AAN DE VOLGENDE BOOM ZULLEN HANGEN, ongeacht al dan niet schuldig. Dit is de manier zoals de zaken in het verleden altijd zijn geweest. Dus, laten wij zien of de Duitsers er de voorkeur aan zouden geven om zelf de slachters te zijn of anders weer saxon strijders te worden, angst lerend aan grote regio’s, beschouwend “escalope gypsy way” cool or “whipped cookie” (direct german translation: blackamoor head)

En nu over mijzelf

Mijn wortels liggen in Litouwen, ik ben 45 jaar oud, eerder blond, nu geen haar. Mijn grootouders waren Duitsers die in Litouwen woonden, na de oorlog waren zij van daar door de Russen verbannen toen de nazi’s zo hadden gefaald dat onze familie dakloos werd. Eerder waren wij een boerenfamilie, rijk met gronden en vrienden. Mijn ouders groeiden op in Nederland, verwelkomd met borden die zeiden: SODEMIETER OP, WE WILLEN JULLIE HIER NIET.

Ik groeide op in Nijmegen, ging op school Amsterdam, had mijn studie in Hamburg waar ik mijn diploma kreeg. De dr titel – die ik nooit meer gebruikte – was aan mij gegeven in Madrid, voor een dissertatie over “operatie Riese”, van de nazi periode 45 in Polen.

De jaren daarna besteedde ik aan werken in de industriële sector, eerst het bouwen van tunnels en later bunkers voor grotere bouwondernemingen, en dit is hoe ik erin terecht kwam. Ik ben nooit getrouwd en behalve mijn hond Bedrich (die drie weken geleden overleed, genoemd naar Bedrich Smetana, mijn favoriete composer) en een penvriend sinds lange tijd – een wetenschapper die onderzoek doet in Antarctica, had ik nooit enige opmerkbare beroering op de wereld.

Ik heb altijd genoten van kalmte en stilte, hoogst waarschijnlijk omdat dat zo uitzonderlijk was in mijn beroep.

In 2014 kreeg ik leukemie, ongeneeslijk, ik ben in het laatste stadium en hoogst waarschijnlijk zal ik oudejaarsavond 2016 niet meemaken.

Als er een plaats bestaat als de hel dan had ik voor mijzelf waarschijnlijk een plaats op de eerste rij verdient, en over elke Duitser die mij dood wenst kan ik zelfs niet boos zijn. Aangezien ik alleenstaand ben bedacht ik dat ik mijn verhaal aan iemand wilde vertellen die mij – en wat van de krankzinnigheid die ik heb ervaren -wellicht wil geloven.

Ik hoop dat je een veilig punt hebt gevonden waar je het kunt uithouden gedurende de komende jaren van oorlog.

Ik wens je het allerbeste en heel veel moed voor jouw verdere video’s en onderwerpen.

Het zou mooi zijn als je hier een deel van publiceert, ik mis helaas al de kracht om dit te doen, alleen al het schrijven van dit bericht leek een mammoet taak voor mij.

Kind regards,

Dipl-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas

END

P.S. Vertaler:

Ik heb de oorspronkelijke mail bekeken en ja, er zijn typefouten en onvolledige zinnen. Men kan duidelijk zien dat deze persoon aan het eind van haar krachten is maar nog steeds in staat is om helder te denken en te praten.

Het is geen wonder dat zij ziek werd (zoek op: leukemie en “Dr. Hamer”, Germanische Heilkunde.)

Zij stelt dat zij in 2012 betrokken werd als projectleider in “Nieuw Europa” – en dat dit haar mentale ruinering is geweest.

Dit is een project dat je niet simpelweg kunt “verlaten”. Het zou je ook niet toestaan om je mobiel mee naar binnen te nemen om foto’s te maken. Iedere persoon hierbij betrokken zou volledig worden ondervraagd door de BND/NSA.

Mrs Dominykas heeft zeker veel insiders ontmoet van verschillende projectdelen en dit is de oorsprong van informatie achter het boren van tunnels.

Over de langere termijn prognoses, Rusland die steden opblaast, nucleaire aanvallen op New York: Dit is wat de personen die bij de projecten waren betrokken zeker is verteld. Dit was het oorspronkelijke plan, en zij zouden niet zijn geïnformeerd als iets was veranderd om het oorspronkelijke plan te destabiliseren. Zij zouden niet zijn gebrieft over buitenaardsen of enige goddelijke / metafysische factoren, men zou er zeker voor hebben gezorgd dat zij allemaal het “geen hoop overgebleven” plan zouden aannemen.

Mrs Dominykas stelt dat zij in 2014 ziek werd, dus van toen af aan was zij heel waarschijnlijk niet meer volledig betrokken en is zich wellicht niet bewust van veranderde omstandigheden.

De duister makers zijn verschrikkelijk gericht op hersenspoeling en de harde kern van hen zal zeker zijn best doen – tot het allerlaatste einde – om hun duivelse agenda te manifesteren, maar hun groep staat op het punt om de macht te verliezen en er is bewijs daarvoor.

Nadat Mrs. Domiykas nu haar naam heeft prijsgegeven zou het zelfs kunnen gebeuren dat zij zelfs het eind van het jaar niet zal halen; men zou zeker bereid zijn om haar eerder uit te schakelen zodat zij niet meer in staat zou zijn om verdere vragen te beantwoorden.

Laten wij haar bescherming sturen en dankbaarheid en goede energie, laten wij de goddelijke hiërarchie vragen om haar een beschermend schild te geven zodat zij niet verloren zal zijn voor de groep die het duivelse tegenwerkt.

Als je haar persoonlijk wilt bereiken kun je dit proberen via “ZERBERSTER”, wiens e-mail eerder is gegeven, maar hier is het nog een keer:

Wichtig@Zerberster.org

Aangenomen wordt dat hij het email-contact van Austeja heeft.

Zou er iemand zijn die dit leest en in staat zijn om enige informatie in deze boodschap te bevestigen, neem alsjeblieft contact op met “Zerberster” en maak je statement.

Wellicht iemand van de Australische crew voor diamand mijning die toen assisteerde, of enige werknemer van Rheinmetall of Heckler&Koch die alle uitrusting leverde, enige persoon die hielp bij het installeren van de moskee zaken of enige persoon die in staat is om statements te geven over de bunker ingangen en uitgangen.

Er is geen tijd meer overgebleven om nog langer te aarzelen,
JE MOET NU IN ACTIE KOMEN!

Vertaling Duits-Engels : Brainactivator, de persoon die in bovenstaande boodschap “vertaler” is genoemd.

Vertaling Engels-Nederlands: Veronica

 

 
3 reacties

Geplaatst door op 15 oktober 2016 in Disclosure, Toekomst

 

Tags: , , ,

UPDATE 19 juli 2016, Benjamin Fulford: videoboodschap voor Frankrijk

Update 19 juli 2016: met dank aan Noëlle van der Bruggen die heeft vertaald en geholpen bij het ondertitelen van de boodschap van Benjamin Fulford. Zie onderaan de video met Nederlandse ondertiteling.

Bij de publicatie van een deel van het ‘kaartspel’ met namen en premies op 15 juli door Benjamin Fulford, had hij een videoboodschap geplaatst voor de mensen in Frankrijk, door hem ingesproken op de dag van de viering van het begin van de republiek in Frankrijk (bestorming van de Bastille-gevangenis), te weten 14 juli. Op verzoek heb ik deze videoboodschap vertaald; ik heb niet alles kunnen oppikken maar de boodschap komt duidelijk over.
Veronica

Boodschap over de situatie op de wereld, van de kant van de White Dragons Society.

Goedendag, ik heet Benjamin Fulford en ik representeer een organisatie die heet de White Dragons. Het is nu 14 juli 2016, het is vandaag een boodschap voor de Franssprekende mensen.

Neem mij niet kwalijk want mijn Frans is niet erg goed, ik spreek het niet vloeiend en ik hoop dat u mij verontschuldigt en ik hoop dat u in staat bent om te begrijpen wat ik u wil zeggen.

Op dit moment… de mensen weten dat wij in oorlog zijn, over de hele wereld, wat er gebeurt, en het is geen normale oorlog, het is een oorlog die in meerdere dimensies bezig is, financiën, informatica, speciale krachten, allerlei soorten aspecten in deze oorlog.

De reden dat wij in oorlog zijn is omdat wij in gevecht zijn om de manier te veranderen waarop de mensen over de toekomst van deze planeet beslissen.

De reden van deze oorlog is dat in het jaar 2000 er een is staatsgreep geweest, fascisten, in de Verenigde Staten. En de groep die de heerschappij heeft in de Verenigde Staten, het was een groep van fascisten met de intentie om 90% van de bevolking op de wereld te doden, vooral de gekleurde rassen. En hun idee was om deze mensen te doden om te helpen ‘la naturalesse’. Het was een idioot idee, maar de realiteit is dat zij vergiften hebben gecreëerd, bacteriën, de manieren om veel mensen te doden met ‘fermedale’, op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld Ebola is kunstmatig, Aids is kunstmatig, het is allemaal vervaardigd door deze mensen om de mensen te doden en vooral in de derde wereld.

Onze groep, een alliantie met Aziatische groepen, en de Russen, en de Amerikaanse patriotten, onze wens is om een einde te maken aan deze fascistische groep, en we zijn bijna zover.

Dus, vandaag zou ik ook willen spreken over het onderwerp wat er in Europa plaatsvindt. U weet dat Groot Brittannië ervoor heeft gekozen om de Europese Unie te verlaten. Dat is niet omdat de Engelsen tegen Europa zijn; de realiteit is dat Engeland deel uitmaakt van Europa. Zij zijn daar geografisch, historisch, cultureel, dat gaat niet veranderen.

De reden dat de Engelsen ervoor hebben gekozen om de Europese Unie te verlaten is dat deze Unie niet democratisch is. Het is een fascistische organisatie, het is precies zo geconstrueerd als de Sovjet Unie. Een bureaucratie die enorme problemen heeft veroorzaakt voor de Europese economie. Zij hebben daar een ‘enorme economie’ gecreëerd, door dezelfde mensen die de Europese Unie hebben bedacht.

Wij hebben een ander idee voor Europa. Ons idee is om een Europese Unie te creëren die vrij is en democratisch, een Europa die een van de grootste landen van Europa bevat, te weten Rusland. Want die maakt ook deel uit van Europa. En de mensen die Europa nu hebben veranderd zijn niet Europees, het zijn Amerikanen. Het is meneer Rockefeller, meneer Bush, het zijn Amerikaanse fascistische groepen die de Europese regering dwingen om een slechte relatie met Rusland te hebben want zij willen wapens verkopen, zij willen een oorlog veroorzaken, zij veroorzaken problemen.

Het is niet goed voor de mensen in Europa, het is niet goed voor de mensen in Rusland, dus wij moeten hier een einde aan maken.

In Frankrijk weet u, de echte president van Frankrijk moet niet zijn François Hollande. U weet dat, want 90% van de mensen steunt hem niet. De echte president moet zijn Dominique Strauss Kahn.

De Amerikanen hebben hem aangevallen omdat hij een nieuw soort geld wilde creëren, tegen de zin van de Amerikanen, met de Afrikaanse landen, en met de wet van Afrika. Het ging over de heerschappij daarvoor, voor de Amerikanen. Het had dus niets met Frankrijk te maken, met een schandaal met een vrouw, dat was het niet. Het was een gevecht voor de heerschappij.

Dus, als wij dit gevecht winnen beginnen wij een campagne om een einde te maken aan de armoede, de vernietiging van het milieu, om een utopische eeuw te creëren voor de wereld.

Niet alleen Europa is het doel maar over de wereld, een einde aan de oorlog, helemaal, voor iedereen, voor altijd.

Ik ben ervan overtuigd dat de overwinning niet ver weg is en dat het uiteindelijk is “Liberté, Egalité, Fraternité” (= de Franse leus: vrijheid, gelijkheid, broederschap).

Tot ziens. Tot de volgende keer.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 juli 2016 in Benjamin Fulford, Toekomst

 

Tags: ,

 
%d bloggers liken dit: