RSS

Cobra’s faq: Algemeen – SYMBOLISME

Algemeen
Entertainment and Sports (see Life: E & S)
Keltisch Kruis
Tempelierskruis
Drie-eenheid
Baphomet
Getal 13
Getallen 5 en 6
Tweehoofdige adelaar
Funderingssteen (Jeruzalem)
Zilveren en Gouden sleutels
Architectuur toekomst
Zwarte zon
ISIS
Oog van Horus
Godinnen namen

ALGEMEEN

Untwine : Je legde uit hoe de cabal heilige symbolen kaapt, zoals het pentagram of de naam Isis, om mensen afkeer te laten krijgen om het symbool te gebruiken en ze zo af te snijden van de energie die het vertegenwoordigt. Ik begrijp dit, maar het lijkt mij ook dat zij andere doeleinden daarbij hebben, want zij gebruiken het in het geheim. Zoals het Vrijheidsbeeld, het dollar symbool $ dat Isis representeert, het is niet algemeen bekend, dus zij moeten hun eigen interpretatie hebben. Kun je daar wat over uitleggen?

Cobra : Ok, de cabal had in feite wat contact met de mysteriescholen in het verleden, maar hun kennis is niet volledig, zij hebben een gedeeltelijk begrip van hoe de symbolen werken, en zij gebruiken ze om hun doelen te manifesteren, want het symbool is gewoon een vergrootglas van energie. Dus als zij hun plannen willen manifesteren, gebruiken zij deze symbolen om het proces van manifestatie van hun plan te versnellen.

U : Ok, dus zelfs vrouwelijke energie kan worden misbruikt?

C : Ja, het top niveau van de illuminatie is zich in feite bewust van de Godinnenenergie, en zij misbruiken de Godinnenenergie op een manier om het te verstoren, en om het vrouwelijke principe op deze planeet verder te onderdrukken.

U : Yeah, want ik zie veel Godinnensymbolen, in veel tempels, in Parijs, zij zijn overal, in elke grote stad.

C : Ja

U : Dus dit alles was gebouwd door de cabal, of ook door het Licht?

C : Beide in feite. Frankrijk was een zeer belangrijk centrum van het Licht in de 18e eeuw, toen de vrijmetselarij nog steeds deel uitmaakte van de Lichtkrachten, en Frankrijk was precies waar de infiltratie plaatsvond, aan het eind van de 18e eeuw door de jezuïeten. Zij infiltreerden de masonische netwerken, en de top jezuïeten en de archons, Italiaanse zwarte adel families, gebruikten dezelfde symbolen, vooral via Frankrijk, na de Franse revolutie, om de menselijke vrijheid verder te onderdrukken.

U : Ik snap het. Dus heeft de Godin een speciale betekenis voor hen, of is het alleen pure energie?

C : Ja, voor sommigen van hen heeft de Godin een bedoeling, maar zij begrijpen het Godinnenprincipe niet volledig, zij hebben hun eigen verstoorde begrip over de Godinnenenergie, en ook over veel andere aspecten van goddelijkheid.

U : En wat vertegenwoordigt het voor hen?

C : Voor hen is het een bron van macht en controle. Zij proberen in feite contact te krijgen met de Godinnenenergie om ze meer macht te geven.

U : Ok, zoals het woord matrix, dat betekent baarmoeder, is er een relatie?

C : Voor sommigen van hen ja.

—ref ut0914

ENTERTAINMENT AND SPORTS See Symbolism in Life: Entertainment/Sports

KELTISCH KRUIS

Rob – Iemand wilde weten wat de werkelijke betekenis is van het Keltisch Kruis? (ref1)

COBRA – Het Keltisch Kruis is een heel oud Atlantisch symbool dat feitelijk Moeder Aarde representeert, Gaia.

—ref: rp1015

TEMPELIERSKRUIS

U : Wat is de oorspronkelijke betekenis van het tempelierskruis?

C : Het is in feite een dubbel symbool, want de tempeliers hebben een lichte kant en een duistere kant. Er waren in feite twee organisaties met elkaar verweven, de een probeerde de andere te infiltreren, en omgekeerd. En beide organisaties gebruikten hetzelfde symbool: de lichte kant wilde de energie van het Licht doorgeven via het symbool, en de duistere kant wilde de energie van duister doorgeven via hetzelfde symbool, dus dit symbool was in feite een focus punt voor de oorlog tussen de Lichtkrachten en de duistere krachten.

U : En het was ook gebruikt door andere groepen voor hen, klopt dat?

C : Het is een oud symbool ja. De tempeliers zijn in feite maar een versie van een zeer oude occulte groep die veel ouder is dan dat. Dus dit was maar een, zou ik zeggen, incarnatie van die groep.

U : Dus wat was de oorspronkelijke bedoeling van het symbool voor hen?

C : Het was altijd hetzelfde, het was altijd het focus punt voor beide zijden, sinds Atlantis.

—ref: ut1015

DRIE-EENHEID

U : Wat is het oorspronkelijke symbool van de drie-eenheid?

C : Je hebt een op de top en dan heb je mannelijk en vrouwelijk. Dus het is een driehoek tussen mannelijk en vrouwelijk en de bron.

—ref ut0914

BAPHOMET

U : Wat is de oorspronkelijke bedoeling van baphomet, het wezen met het geitenhoofd?

C : Dit is, zou ik zeggen, manipulatie door de cabal van hele oude archetypes. Er zijn archetypes van steenbok, archetypes van hele oude Goden en Godinnen, die in dit symbool zijn versmolten dat door de cabal occultisten is misbruikt, vooral in de laatste paar eeuwen.

U : Wie creëerde oorspronkelijk dat symbool?

C : het is niet een symbool dat was gecreëerd, het is een versmelting van verscheidene oude symbolen en deze versmelting is door de cabal gedaan om de energie achter deze symbolen te misbruiken.

U : Kan dit symbool ook voor het Licht worden gebruikt?

C : Dat kan, maar ik zou zeggen dat er teveel negatieve energie mee is geassocieerd. Dus het is goed om die energie te zuiveren, en er zijn veel andere symbolen die wij kunnen gebruiken die veel neutraler zijn, niet zo veel beladen met deze bedoeling.

–ref ur0615

GETAL 13

Rob – Kun je wat zeggen over het getal 13 in relatie met het goddelijke vrouwelijke en de Sisterhood of the Rose.

COBRA –  Het getal 13 is niet alleen verbonden met de Sisterhood of the Rose. Het is een heilig getal dat in feite het principe van de vrije wil beschrijft.

— ref rp0515

GETALLEN 5 EN 6

U : Kun je wat zeggen over de relatie tussen de getallen 6 en 5, pentagram en hexagram, wat representeert het?

C : Het zijn in feite heilige symbolen, het pentagram is een symbool van goddelijke wil en het hexagram is een symbool van goddelijke liefde. Het zijn feitelijk symbolen van goddelijke mannelijke en goddelijke vrouwelijke.

U : Is de 5 dan het vrouwelijke?

C : De 5 is het mannelijke en de 6 is het vrouwelijke in een zeker aspect. Maar in het andere aspect kan de 5 ook worden toegevoegd tot het goddelijke vrouwelijke, door de Venus cyclus, en het hexagram kan worden gedetermineerd als een unificatie van mannelijk en vrouwelijk, of polariteiten en tegengestelden, zoals Hemel en Aarde, dag en nacht, en vergelijkbare andere.

—ref ut0914

TWEEHOOFDIGE ADELAAR

U : Ok. Wat is de bedoeling van de tweehoofdige adelaar als een symbool voor Rusland, en ook voor de Schotse rite vrijmetselaars?

C : Het is in feite een oud symbool voor bepaalde afstammingen, bepaalde bloedlijnen van de illuminatie. En zij hebben verschillende vertegenwoordigers in veel Europese landen, en je kunt zien dat de tweehoofdige adelaar van Rusland heel vergelijkbaar is met de Oostenrijks-Hongaarse tweehoofdige adelaar. Het behoort tot een zekere illuminatiefamilie die zijn oorsprong had in Azië Minor meer dan 2.500 jaar geleden.

U : Ok. Dat is een negatieve illuminatie factie?

C : Ja.

—ref ut0115

FUNDERINGSSTEEN (Jeruzalem)

U : Ok. Wat is het verhaal achter de funderingssteen in het topgewelf van de rots in Jeruzalem?

C : Ok, de funderingssteen is in feite een heel krachtig symbool dat je ook in de vrijmetselarij hebt, het is het centrum van graviteit van manifestatie. Want wanneer de manifestatie begint, begint het altijd vanuit een punt. Dat punt is het punt van goddelijke wil. Dit is de symboliek achter de funderingssteen. Als je dat punt hebt, die funderingssteen, en als deze funderingssteen krachtig genoeg is, kan een heel sterk gebouw worden gebouwd. Het betekent dat als je een perfect doel hebt, kun je alles manifesteren.

U : Ok. Dus dat is wat de metselaars de hoeksteen noemen.

C : Ja.

—ref ut0115

ZILVEREN EN GOUDEN SLEUTELS Quick View on  Silver and Golden Gate in Universe

U : Ok. En zo is bijvoorbeeld de Vaticaan vlag de gouden sleutel en de zilveren sleutel, ja? Het betekent dat zij deze poorten willen sluiten?

C : Nee, nee.

U : Waarom gebruiken zij deze symbolen?

C : Zij zijn zich niet bewust van deze zilveren en gouden stargates, zij gebruiken de sleutels als een symbool voor hen om de bewaarder te zijn, de bewaker van de geheimen, en alleen zij kunnen ze ontsluiten.

U : Ok. Het kan ook vrouwelijk en mannelijk betekenen, niet?

C : Ja dat kan. Want in de huidige terminologie is zilver een symbool van de Godin, en goud is een symbool van de God.

—ref ut0914

ARCHITECTUUR TOEKOMST

U : Wat denk jij dat zal gebeuren met de architectuur na de Event, er zijn er die vol zitten met duistere symbolen en wij zouden ze niet moeten gebruiken, of zijn het neutrale symbolen die voor goed of slecht kunnen worden gebruikt?

C : Symbolen zijn altijd neutraal, en je kunt altijd een symbool transformeren met energiewerk. Dus het meeste van de architectuur zal worden behouden en het zal langzaam worden getransformeerd als de planeet evolueert in een hogere trillingsfrequentie, en nieuwe vormen van architectuur zullen worden geïntroduceerd. Veel van de oude gebouwen zullen langzaam worden verwijderd, maar veel daarvan zal worden behouden als een voorbeeld van de geschiedenis van de mensheid.

—ref ut0914

ZWARTE ZON

Rob – OK. Ben Fulford sprak over de illuminatiegroep en dat zij de zwarte zon aanbidden. Wat is de zwarte zon?

COBRA – Bepaalde cirkels binnen de cabal structuur hebben de zwarte zon als het symbool van het galactische centrum. Zij aanbidden het, zij zijn er bang voor, en zij respecteren het. En dit is heel spoedig hun uiteindelijke bestemming.

Rob – Ben Fulford zei ook dat de mens moest worden herwaardeerd vanwege de corruptie van hun agenda’s. Dat is een understatement.

—ref rp0216

Rob – Is er feitelijk een zwarte zon of is dat een interpretatie van de duistere krachten van de Galactische Centrale Zon en hoe zij het zien en als er een is, is het een binaire zon die niet met het blote oog kan worden gezien, of is dat een mythe gecremeerd door Constantine duistere ster aanbidding? Wat is het verhaal?

COBRA – Het is de interpretatie van de cabal van de Galactische Centrale Zon. De meeste straling van de Galactische Centrale Zon zit niet in het zichtbare lichtspectrum. Het is een symbool van het duister en zij hebben het omgedraaid zoals zij veel esoterische symbolen hebben omgedraaid en hun bedoeling hebben geperverteerd. Zij begrijpen niet het hogere perspectief van de Galactische Centrale Zon. Voor hen betekent het dit.

—ref rp0714

ISIS

Rob – We hebben al dit gepraat over de Isis of terroristengroepen in Irak. Is dit cabal type operatie om in de pot te roeren? Het lijkt voorbij toeval dat de laatste incarnaties van de revolutionair geleide opstand in Irak Isis is genoemd.

COBRA – Ja. De archons hebben deze naam opzettelijk gekozen. Zij nemen een symbool dat positief is en proberen het in de hoofden van de menselijke wezens te associëren met iets negatiefs. Nu klinkt deze naam door de hele massa media. Als iemand van de straat leest over Isis, is in het menselijk hoofd hun beeld dat van fanatici die mensen doden, in plaats van een Godin van Licht. Dit is hoe associatie van de geest werkt. Zij hebben hetzelfde ding gedaan; de nazi’s hebben een heel oud symbool van de swastika genomen – wat betekent spirituele evolutie – en het omgedraaid naar een symbool van slechtheid. Hetzelfde gebeurde met het pentagram en wat andere symbolen in het verleden. Dit is wat de illuminatie gebruiken, bijvoorbeeld het alziende oog, zij hebben het symbool gekaapt. Het is een symbool van de Bron en zij hebben het gekaapt en het representeert een alziend oog van de New World Order. Dit is hoe de archons werken. Wanneer mensen deze symbolen zien associëren zij ze met iets negatiefs. En zo kan de positieve energie van het symbool niet doorstromen. Het is een occulte oorlog die plaatsvindt.

Rob – Ja, het is een controle voor de aandacht van mensen.

—ref rp0614

OOG VAN HORUS

Rob – Kun je wat zeggen over de ware esoterische betekenis van het Oog van Horus? Ik heb gehoord dat het is gerelateerd aan onze relatie tussen de pijnappel- en de hypofyseklier wanneer het wordt geplaatst over de menselijke psychologie. Kun je wat zeggen over de werkelijke betekenis over het Oog van Horus. Het is een multidimensionale betekenis maar als je een korte beschrijving ervan kunt geven?

COBRA – Het is iets dat het ene oog is genoemd en het ene oog is een inter-dimensionaal portaal. In het midden daarvan wat het fysieke brein verbindt met het etherische brein en jouw hoger dimensionale lichamen, en door dit innerlijke orgaan is het voor het menselijk brein mogelijk om gedachten te registreren en dit is waarom wij kunnen denken. Dit is waarom wij het fysieke lichaam kunnen aansturen. Het is niet alleen het orgaan van innerlijke visie, het verbindt de link wat deel uitmaakt van het fysieke lichaam.

Rob – Heel goed, dus daar hebben wij de esoterische anatomische relatie van het innerlijke oog.

—ref rp0116

GODINNEN NAMEN

Rob – Kun jij aan ons de relatie uitleggen tussen Diana, Lucifera, Astoreth en Isis in de mythologie?

Cobra – In basis is Diana Lucifera een codenaam voor Venus, de rijzende Venus, de ochtendster. Het is een van de namen van de Godin. Ashtoreth is in feite een van de namen van Astara. Astara was een van de laat-Atlantische Godinnenen, die met verscheidene namen kunnen worden genoemd. Isis is daar een van. Dit heeft niets te doen met Lucifer zoals mensen begrijpen, of zou enig wezen of aanbidding als mensen soms ernaar refereren. Het is eenvoudig dat na de creatie van de christelijke cult de cabal, of de archons, hebben besloten om alle symbolen van de Godin te besmeuren. Het getal 666 is in feite een symbool van de godin. Het pentagram is een symbool van de Godin. De cabal heeft dit alles misbruikt omdat zij wilden voorkomen dat de mensen contact hebben met de Godinnenenergie.

Rob – Juist. De natuurlijke manifestatie kan altijd worden gezien als puur, kan altijd worden omgedraaid.

—ref rp1214

Vertaald door Veronica

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: