RSS

Cobra’s publicaties vanaf 2012

Wie zegt dat een enkele persoon niets kan veranderen?

2012:

 • The Galactic Codex: 4 april, een video met de volledige inhoud van deze codex en hier de tekst van deze codex. Cobra heeft op 18 maart 2018 gepubliceerd dat De Galactische Confederatie Krachten van Licht hebben verordend dat de oppervlakte van deze planeet een Confederatie domein wordt overeenkomstig de Galactische Codex, sectie IV/2.”, n.a.v. daarvan is deze post geplaatst met de achtergrond en uitleg van deze codex.
 • Krachten van Licht en krachten van duister, 17 april, opsomming en beschrijving van de positieve groepen, de gemengde groepen, en de negatieve groepen
 • Het verwijderen van de Cabal: 2 mei, hoe zal dat in zijn werk gaan
 • De val van de Archons: 8 mei, 25000 jaar geleden gijzelden de Achons de mensheid (de Matrix). En onderaan dit bericht is de aanvulling door Cobra van 10 mei opgenomen: Verduidelijking over de archons.
 • The veil: 18 juni, hoe de ‘sluier’ de mensheid onderdrukt
 • Brotherhood of the Star: 5 september, het doel van de Brotherhood of the Star is om de evolutie van de planeet te begeleiden
 • Galactische Confederatie, 2 oktober, verduidelijking over deze Lichtkrachten en een waarschuwing mbt gechannelde boodschappen
 • Het masterplan: 12 oktober, op weg naar the Event, de omwenteling en de vertraging

2013:

2014:

 • Cobra, voorbij de sluier: 3 februari, over zijn ervaring nabij de ruimte met hulp van de Russische luchtmacht
 • Eindspel quarantaine van de Aarde: 10 maart, hoe er langzaam een eind wordt gemaakt aan de cabal
 • ISIS?, 18 juni, over islamitische staat en de Hassuna-Samarra vortex
 • Fall of the chimera: 7 juli, beschrijving van de chimera, hoe deze opereren en hoe de Resistance ze bestrijdt
 • Untersberg, 24 september, Untersberg is een berg op de Duits-Oostenrijkse grens die een van de sleutel vortexpunten is voor de planetaire bevrijding – hier de verdere beschrijving
 • Plasma situation update: 7 oktober, stand van zaken en meer achtergrondinformatie

2015:

OPRICHTING VAN HET INFOBLOG EVENTNL, vanaf nu vertalingen van alle door Cobra geplaatste publicaties

2016:

 • Situatie update, 3 januari, over de voortgang van het verwijderen van de chimera en hun bommen en de ontwikkelingen op de oppervlakte ten aanzien van de arrestaties en de reset.
 • Korte update van de situatie, 10 januari, met links naar berichten m.b.t. disclosure en de financiële reset.
 • Planeet X, 27 januari, achtergrondinformatie over deze planeet, die de basis is van de Resistance Movement en de Galactische Confederatie.
 • Petitie voor openbaarmaking (disclosure), 2 februari, oproep aan iedereen om de petitie te ondertekenen voor openbaarmaking van de geheime ruimteprogramma’s en het vrijgeven van alle verborgen technologieën, ten bate van de mensheid.
 • Belangrijke update van de situatie, 18 februari, over de vooruitgang bij het verwijderen van de strangelet en toplet bommen, en de maatregelen die de Resistance heeft genomen. Ontwikkelingen wereldwijd die leiden naar disclosure.
 • Het ascentieplan, 7 maart, uitgebreide uitleg over het ascentieplan voor de planeet Aarde en de oppervlaktebevolking.
 • Aankondiging ascentie conferentie Zwitserland en een nieuw interview, 18 maart
 • Situatie update, 25 maart, informatie over disclosure, de positieve ontwikkelingen in Rusland, de vlucht van de cabal naar Antarctica, en heel veel links.
 • Het Syrie pentagram, 6 april, de echte occulte reden voor het Syrië conflict is het gevecht om de Syrische godinnenvortex, die een van de meest belangrijke kernenergiepunten in het planetaire energiegrit is.
 • Korte situatie update, 13 april.
 • Event situatie update, 8 mei, een korte reactie op wat info die in de alternatieve media wordt verspreid.
 • Situatie update, 1 mei, over hoe de sluier over de communicatie langzaam aan het oplossen is, een oproep om de petitie te ondertekenen voor ondertekening van de Galactische Codex, en de aankondiging van de volgende ascentie conferentie, op 4 en 5 juni op Kreta.
 • Zonnestelsel status update, 23 mei, veel informatie over de voorbereidingen voor de Compressie Doorbraak.
 • Situatie update, 22 juni, met weer veel informatie en links.
 • Voorwaarden voor overgave, 14 juli, de leden van de cabal krijgen de mogelijkheid om zich over te geven aan het Licht en in vrede samen te gaan werken in de ‘Nieuwe Gemeenschap’ op Aarde.
 • Update over de voorwaarden voor overgave, 30 juli, Cobra heldert wat zaken op over de voorwaarden voor overgave.
 • Situatie update, 17 augustus, met veel interessante links.
 • Wekelijkse Ascentie Meditatie, 28 augustus, de Lichtkrachten vragen ons nu om onze krachten te bundelen in de Wekelijkse Ascentie Meditatie (dit is nu de opvolger van de wekelijkse Event meditatie). Zie de instructies bovenaan deze pagina.
 • Korte situatie update, 12 september 2016
 • Dragon Portaal Initiatie, 26 september, het zijn 5 intrigerende foto’s, zonder tekst, en de labels die Cobra eraan heeft gehangen zijn: Agartha netwerk, Blue Dragons, Compressie Doorbraak, TA-O
 • Een belangrijke situatie update, 9 oktober, met informatie over de escalatie in september, en het nog steeds bestaan van biochips. Verder veel links naar lezenswaardige artikelen: De officiële agenda voor de vernietiging van Duitsland, met de getuigenis van een vrouwelijke Duitse ingenieur die sinds medio 2001 rechtstreeks betrokken was bij de aanleg van ondergrondse bases in Duitsland. (Zie ook dit artikel over de aanleg van Ondergrondse Bases in het algemeen). 
 • Uitbreken!, 13 oktober, over een initiatief voor een uitbreekgemeenschap.
 • Pleiadian Situatie Update, 17 oktober, met de stand van zaken na de escalatie in september en begin oktober. De Pleiadians zijn flink terrein aan het terugwinnen en nemen een grote sprong voorwaarts. Verder aanvullende informatie over zijn eerdere posten waarin hij spreekt over de biochips, en over het uitbreekinitiatief Asgardia. Hij gaat in op valse “channelings” die nu in omloop zijn, waarin de mensen tegen de Pleiadians worden opgezet. Hij waarschuwt met name voor de “channelings” van bepaalde entiteiten, genoemd “Stan-X” en “Sherr-On” die volledige desinformatie verspreiden over de Pleiadians en de Resistance Movement. Hij stelt verder: “De tweede hoofdfactor die de Event tegenhoudt is de diep gehersenspoelde staat van de oppervlaktebevolking, die het meest langzame pad dat mogelijk is heeft gekozen naar de Event. Nu is een kleine minderheid van mensen heel hard aan het werk en draagt de last van bevrijding voor velen, waar het overgrote deel weinig doet en alleen maar klaagt.” Hij geeft tips om te voorkomen dat wij ons laten afleiden van onze missie.
 • Compressie doorbraak video’s, 26 oktober
 • De “Blue” en de Event, 9 november, over de voorbereidingen voor de terugkeer van Agartha naar de oppervlakte, en over de portalen naar Agartha waarvan de “Blue” de bewaarders zijn.
 • Situatie update, 18 november, met veel interessante links.
 • Situatie update, 11 december, met informatie over de positieve en negatieve facties, en over het goede nieuws dat de cabal gestuurde media een oorlog is begonnen tegen ‘fake news websites’, waaruit blijkt dat de mainstream media bang is geworden voor de kracht van de alternatieve media en voor de kracht van de waarheid die wij doorgeven.

2017:

 • Nieuw Atlantis, 4 januari, zeer interessante informatie over oud Atlantis en nieuw Atlantis. Nieuw Atlantis is de codenaam voor het energiegrit rondom de planetaire oppervlakte dat zal helpen bij de compressie doorbraak, en het is ook de codenaam voor de nieuwe gemeenschap na de Event. Cobra geeft in zijn post een link naar een artikel dat volgens hem “een ‘must read’ is voor iedereen die is geïnteresseerd in Nieuw Atlantis, aangezien het vele occulte doctrines in het juiste perspectief plaatst”: Het Nieuw Atlantis, Meesterplan van de eeuwen, 6 maart 2016, door Cosmic Convergence. Dit artikel is een zeer interessante beschrijving van zaken uit onze geschiedenis die niet algemeen bekend zijn, waardoor er op dit moment vaak verkeerd wordt aangekeken tegen bepaalde gemeenschappen en/of personen uit het verleden.
 • Belangrijke situatie update, 13 januari, over de ontwikkelingen rondom de bevrijding van onze planeet, zowel in de galaxy als hier op Aarde.
 • De mysteriën van ISIS, 29 januari, met informatie over de oorspronkelijke Godinnen mysteriën en aanwijzingen voor het opnieuw laten herleven van de mysteriën van ISIS. Over de mysteriën van ISIS is ook een video gemaakt.
 • Situatie update, 12 februari, met informatie over de galactische oorlog, de ontwikkelingen op onze planeet (o.a. Trump), het belang van goed functionerende Prepare For Change groepen over de hele wereld bij de Event, en een nieuwe Ascentie Conferentie op 11 en 12 maart 2017 in Taiwan waar veel nieuwe informatie over het ascentieproces zal worden vrijgegeven.
 • Etherische Bevrijding, 16 februari, Cobra heeft namens de Lichtkrachten een oproep gedaan voor een wereldwijde gezamenlijke meditatie voor Etherische Bevrijding, op 26 februari 2017 om 15.55 uur (3.55 pm CET). De achtergrondinformatie en instructies vind je hier.
 • Video’s voor de Etherische Bevrijdingsmeditatie op 26 februari en een laatste update vlak voor de meditatie.
 • Een eerste reactie na de Etherische Bevrijdingsmeditatie, 26 februari, en de uitgebreide rapportage, 1 maart, “Onze meditatie afgelopen zondag was het keerpunt in het beslissende gevecht om het energiegrit van planeet Aarde, dat plaats vindt tussen januari en april 2017, en een van de grootste overwinningen van het Licht.”….
 • Twee interviews; in februari door GoldFish Report de Ascentie ‘roundtable’ met Cobra, Alfred Lambremont-Webre, Rob Potter, Mary Rodwell, Maree Batchelor en Benjamin Change Ungerman (hiervan is alleen een link naar het Engels gesproken interview beschikbaar), en in maart een interview door het Russische Prepare For Change team.
 • Rapport van de Ascentie Conferentie in Taiwan, 13 maart, Cobra meldt dat er belangrijke projecten zijn geïnitieerd, waarvan enkele zijn gerelateerd aan “Peach Blossom Spring”. De Lichtkrachten hebben actie ondernomen om een eind te maken aan de meedogenloze aanvallen van de archons op zekere ‘sleutel’ Lichtwerkers en Lichtstrijders, met als resultaat dat geen enkele niet-fysieke negatieve entiteit veilig is voor deportatie naar de Galactische Centrale Zon en dat het proces van verwijdering van de Yaldabaoth entiteit aanzienlijk is versneld. Peach Blossom Spring, vertaling van het essay van Tao Qian. En op 28 maart een Peach Blossom Spring update, die enkele foto’s laat zien.
 • Korte situatie update, 28 maart, met informatie over het overlijden van David Rockefeller, de stand van zaken mbt de chimera, enz.
 • Planetaire situatie update,  7 april, met achtergrondinfo over de ontwikkelingen in Syrië / de aanval door de US n.a.v. de “gas valse vlag”.
 • Oproep voor vredesmeditatie op 11 april 2017,  7 april, op het moment van de zoneclips. Video’s voor de vredesmeditatie. En het Vredesmeditatie Rapport.  dd 13 april. Aan het eind van dit rapport is een vertaling opgenomen van een publicatie van Benjamin Fulford; een reactie van een anonieme insider over de families die achter de schermen aan de touwtjes trekken.
 • Situatie update, 22 april, de cabal is nu ook overgegaan tot elektronisch oorlogvoering door gebruik te maken van gerichte energiewapens; informatie over de maatregelen die worden genomen; het enorme belang voor alle Lichtwerkers en Lichtstrijders om het Licht aan te roepen en te verankeren, zoveel als menselijkerwijs gesproken mogelijk is.
 • Onderscheidingsvermogen en bewustzijn, 2 mei, reactie op de golf van desinformatie en pogingen om Lichtstrijders in diskrediet te brengen, zie ook de publicatie van Edward Morgan van Prepare For Change over dit onderwerp. Cobra heeft in zijn Situatie Update van 22 april en Onderscheidingsvermogen en bewustzijn van 2 mei een link geplaatst naar een publicatie van Nesaranews waarin dieper wordt ingegaan op de aanvallen met gerichte energiewapens (NL-vertaling) waarmee misdaden tegen de mensheid worden gepleegd.
 • Cobra-interview door Rob Potter, 12 mei, link met het interview en beschrijving van de moeilijkheden die er waren om het gepubliceerd te krijgen.
 • Disclosure proces, 17 mei, grote veranderingen in het zonnestelsel, een vloot van moederschepen die is gepositioneerd, veel links naar artikelen met disclosure.
 • Cintamani grid, 29 mei, beschrijving van de vorderingen om een wereldwijd grid te creeren, er zijn Cintamani stenen beschikbaar voor de verkoop.
 • Vacuum Metastabiliteit Event, 12 juni,
 • Planetaire Situatie Update, 5 juli, over de ontwikkelingen op en rondom onze planeet
 • Terugkeer naar Licht, 21 juli, hier geeft Cobra weer dat de Resistance Movement alle brieven heeft gelezen die door ons aan hen zijn gericht (gepubliceerd op een speciale pagina op de PFC-website) en zij realiseren zich nu dat de hoeveelheid lijden van de oppervlaktebevolking zelfs erger is dan zij zich voorstelden. Daarom hebben zij wat instructies voorbereid waarmee voor het ontwaakte deel van de oppervlaktebevolking de pre-Event tijd makkelijker kan worden. (Eventnl heeft op 7 juni een ‘Boodschap aan de Resistance Movement’ gepubliceerd – “Hoe het is om op de oppervlakte van de Aarde te leven” – en de lezers uitgenodigd om daaronder hun boodschap aan de RM te schrijven.) “De Resistance is zich bewust van de hoeveelheid van aanvallen die Lichtwerkers en Lichtstrijders ervaren. Hier is wat bruikbare hulp voor deze situatie”: De drie operationele protocollen voor Lichtwerkers & hoe duistere passages in jouw netwerk te ontdekken en uit te schakelen om jouw relaties en operaties te beschermen,
 • Korte situatie update, 30 juli, stand van zaken mbt de reiniging van onze planeet en een aantal links naar interessante info.
 • Oproep voor Eenheid Meditatie op 21 augustus, 6 augustus, belangrijke meditatie tijdens de zoneclips waaraan zoveel mogelijk mensen mee moeten doen.
 • Gezamenlijk Cobra/Corey interview t.b.v. de Eenheid Meditatie op 21 augustus, 12 augustus, achtergrondinfo en tips over ons gezamenlijk vermogen om een verandering te creëren.
 • Eenheid meditatie update, 18 augustus
 • Eenheid meditatie rapporten: het eerste korte rapport van Cobra direct na de meditatie, het twee dagen erna gepubliceerde verslag van Cobra (Onze meditatie was het keerpunt in het bevrijdingsproces van onze planeet), en twee rapporten van de Unknown Lightwarrior: Zonsverduisteringsrapport deel 1, Atlantis en Amerika, en Zonsverduisteringsrapport deel 2, de Nasleep, Wat nu?
 • Situatie update en oproep voor orkaan meditatie, 5 september, “De zwarte steen is opgelost en alle primaire anomalie die daarmee is verbonden wordt verwacht rond de tijd van de september equinox te zijn verwijderd. …. De archons en de cabal zijn het opgewonden plasma van de Yaldabaoth entiteit aan het misbruiken om de kracht van plasma vortexen te versterken om zo extreem weer te triggeren.”
 • Orkaan meditatie update, 9 september, doe allemaal mee! Meditatie om Orkaan Irma te kalmeren.
 • Orkaan meditatie rapport, 13 september, dankzij onze meditatie was de orkaan toen het Florida raakte veel minder krachtig dan was voorspeld
 • Kies je pil, 21 september, “Je neemt de Blauwe Pil, het verhaal eindigt. Je wordt wakker in je bed en je gelooft wat je maar wilt geloven. Je neemt de Rode Pil, en ik laat je zien hoe diep het konijnenhol is. Ik bied je alleen de WAARHEID aan … Niets anders.”
 • Korte situatie update, 28 september, de anomalie geassocieerd aan de zwarte steen is verwijderd. Uitnodiging voor een meditatie voor het opruimen van de overgebleven negatieve plasma entiteiten en toplet bommen.
 • Situatie update, 12 oktober, met informatie over de vorderingen van de Lichtkrachten in de ondermaanse ruimte, en Aarde projecten over ruimtereizen waarmee de sluier kan worden doorgeprikt.
 • Lichtkrachten Operaties Video’s, 22 oktober, Operation Omega Phoenix, Szent Korona – Crown of St. Stephen, Temple of Love – Petit Trianon
 • Fysieke interventie, 6 november, interessante (veelbelovende) update, alsmede een meditatie voor loskoppeling Gaia van Yaldabaoth/plasma parasieten.
 • Operatie Perseus, 11 november. “Genoeg, Wij staan klaar om overeenkomstig de Galactische Codex welke maatregel maar noodzakelijk is te nemen. Dit is Ashtar die opereert voor de miljoenen mensen die onder mijn bevel staan.”
 • Situatie Update, 17 november, informatie over soft disclosure, het gevecht tegen cabal en chimera, en het ‘Command PB Stardust’ Protocol.
 • Gevecht voor Antarctica, 23 november, deze post bevat alleen 4 foto’s. Ik vermeld hierbij de oproep van PFC -namens Cobra- voor een ‘Alert Meditatie’ met een interval van 4 uur om de Lichtkrachten steun te geven bij de intense strijd die op dit moment plaats vindt met de duistere krachten.
 • KARUNA 5, Herinneringen van een gegijzelde, 5 december, Cobra plaatste deze video die gaat over de bevrijdingsactie die in 2015 in het zonnestelsel plaatsvond. Zie deze post van Cobra daarover uit 2015.
 • Situatie update, 7 december, uitleg over de gevechten over planeet Aarde die gaande zijn. Tevens vermeldt Cobra: “Van 17 december tot 25 december opent zich een multidimensionaal portaal naar het Galactische Centrum – met zijn keerpunt op 21 december – dat drastisch de condities van de plasma laag in het meeste van de ondermaanse laag zal veranderen. Dit portaal is hier gedeeltelijk accuraat beschreven:…” Hier de Nederlandse vertaling van dat artikel
 • Command PB Stardust video, 15 december, er wordt gevraagd om het Command PB Stardust Protocol zoveel mogelijk uit te dragen zodat zoveel mogelijk mensen ermee kunnen worden geholpen. Hier is de video met NL-ondertiteling. En hier vind je de Nederlandse vertaling van de gedetailleerde uitleg: https://eventnl.wordpress.com/2017/11/18/belangrijke-meditaties-en-pleiadian-protocol-tegen-chronische-pijn-17-november-2017/.

2018:

 • Situatie update, 7 januari, “2018 Zal een jaar zijn van veel doorbraken. De Lichtkrachten creëren een krachtig verenigd veld in het hele zonnestelsel in de tweede fase van een belangrijke operatie die al een paar keer in dit blog is genoemd en die de codenaam ‘Mjolnir’ heeft.” Hier is wat meer informatie over Mjolnir – ‘De Hamer van Thor” – uit Wikipedia en via James Gilliland. Verder heeft Cobra enkele links opgenomen waarvan hier de Nederlandse vertalingen: ““In deze geheime bijeenkomst van de bankiers in april 2016 was besloten om ‘blockchain’ technologie het vehikel te laten zijn om cash geld te elimineren: https://eventnl.wordpress.com/2018/01/09/een-nieuw-digitaal-cash-systeem-onthuld-in-een-geheime-bijeenkomst-in-new-york-april-2016-nl-vertaling-8-januari-2018/ en Een plan van de archons was om volledig het emotionele leven en betekenisvolle sociale interacties van menselijke wezens af te sluiten. Dit is waarom zij smart phones hebben geïntroduceerd.”: https://eventnl.wordpress.com/2018/01/10/nieuwe-studie-hoe-smartphones-onze-kinderen-ongelukkig-maken-en-dramatische-verschuivingen-in-hun-gedrag-veroorzaken-aug-2017-nl-vertaling-8-januari-2018/
 • Operatie Mjolnir, 16 januari, “Mjolnir, ook genoemd ‘de Hamer van Thor’ is een speciale verhulde technologie van de Galactische Confederatie die ervoor zal zorgen dat de Galactische Codex opnieuw wordt nageleefd in de quarantaine Aarde sector:” In deze update geeft Cobra wat informatie over ondergrondse steden en bases en hij verwijst voor een verdere uitleg naar Corey Goode’s  Cosmic Disclosure, seizoen 9, episode 5, over Onderzeese bases, van 29 december 2017
 • Isis Astara, op 27 januari vraagt Cobra ons om Licht, Liefde en Genezing te sturen aan Isis Astara die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Op 29 januari heeft zij de fysieke laag verlaten en hij vraagt ons om haar Licht en Liefde te sturen tijdens haar reis naar het Licht.
 • Situatie update, 3 februari, met intel over de besluiten die door de Lichtkrachten zijn genomen na de aanvallen met gerichte energiewapens op en het uiteindelijke overlijden van Isis Astara.
 • De kracht van de Godin, 18 februari, het is nu van het grootste belang om ons te verbinden met de vrouwelijke Godinnenaanwezigheid en de kwaliteiten van Liefde, Compassie en Tederheid te koesteren om de overgang te stabiliseren en de wreedheid tegen te gaan die zo dominant is op de oppervlakte van de planeet. Om ons daarbij te helpen zijn er de volgende meditaties: Goddess Vortex meditatie, en Meditatie voor de terugkeer van de Godin.
 • Gerichte Energiewapens, 24 februari, Gerichte energiewapens zijn GEEN plasma wapens, het zijn GEEN scalar wapens. Het zijn fysieke wapens die elektromagnetische straling doorgeven. Ze worden door de cabal gebruikt bij hun aanvallen op het ontwaakte deel van de menselijke bevolking. De Lichtkrachten hebben gevraagd dat zoveel mensen als mogelijk is deze informatie en het bewustzijn over de gerichte energiewapens verspreiden en om zo vaak als je dat wilt de meditatie te doen dat het gehele cabal middenkader weigert om nog langer gerichte energiewapens te gebruiken en dat zij leren om samen te werken en deel te nemen aan de menselijke gemeenschap op een constructieve manier.
 • Korte Situatie Update: 2 maart, De Lichtkrachten kunnen niet aan wie dan ook veel intel vrijgeven over oppervlakte operaties zonder de operaties zelf te compromitteren. De Lichtkrachten hebben gewaarschuwd dat door het ontbreken van substantiële intel er veel blabla intel rond zal gaan op het internet. Er wordt dus veel onderscheidingsvermogen geadviseerd. Cobra zal in de nabije toekomst veel intel kunnen vrijgeven die niet rechtstreeks is gerelateerd aan oppervlakte operaties. De Lichtkrachten hebben hem gevraagd om intel vrij te geven over Godinnenmysteries en wat “andere” intel die tot dusver heel diep geclassificeerd was. Deze intel kan krachtige reacties triggeren van veel leden van de oppervlaktebevolking die dit blog lezen.
 • Oppervlakte Situatie Update, 4 maart, bevat enkele afbeeldingen en heeft het label “Project 83”.
 • Seksuele Energie, 6 maart, Seksuele energie is verbonden met een van de diepste Godinnenmysteries, het mysterie van re-integratie van vrouwelijke en mannelijke polariteiten naar ascentie. De archons hebben de menselijke seksuele energie sinds de late Atlantische periode gemanipuleerd, proberend om zoveel afscheiding als mogelijk te creëren. Zij deden dit door mannen en vrouwen op een verschillende manier te implanteren, een psychologische tweespalt creërend en afscheiding tussen vrouwelijke en mannelijke persoonlijkheden. Deze primaire afscheiding sinds de tijd van Atlantis is de belangrijkste reden voor misverstanden in mannelijke-vrouwelijke relaties. Aan het eind van Cobra’s artikel staat een artikel van Therese Zumi waarin zij de woorden heeft weergegeven van Isis, Cobra’s onlangs overleden partner, die zij in 2012 heeft gesproken over het belang van de Godinnenenergie. De boodschap van Isis is om de Godinnenenergie in onszelf te brengen en te gronden. Voorts verwijst Cobra in deze post naar een beschrijving van de Ordo Bucintoro; je vind hier de vertaling.
 • Contact, 18 maart, De Galactische Confederatie Krachten van Licht hebben verordend dat de oppervlakte van deze planeet een Confederatie domein wordt overeenkomstig de Galactische Codex, sectie IV/2. (Klik hier voor een nadere uitleg.) De gijzelingssituatie op de oppervlakte van de planeet is heel moeilijk en bevrijding zou wat meer tijd nodig kunnen hebben dan verwacht. De Lichtkrachten hebben Cobra gevraagd om de oppervlaktebevolking te instrueren dat zij de oppervlakte van de planeet in een ‘Contact Schotel’ veranderen; de instructies staan in het artikel.
 • Aanvulling op de instructies voor ‘Contact Schotel’, 19 maart, Cobra heeft naar aanleiding van de vele vragen op zijn ‘Contact’ bericht van 18 maart 2018 wat verduidelijking aan zijn bericht toegevoegd, zoals de minimale afmetingen terrein die nodig zijn om een klein schip te kunnen laten landen, en waarom het zo belangrijk is dat je het decreet in STILTE doet en er met niemand over spreekt of je het al dan niet hebt gedaan.
 • Pleiadians, 22 maart, beschrijving van geschiedenis en cultuur van de Pleiadians en wat zij voor de Aarde doen. Cobra voegt daar het volgende aan toe: “Ik kan daarom met geen mogelijkheid begrijpen hoe bepaalde mensen in feite geloven dat dit blog een soort van diepgaande misleiding is en dat ik mensen manipuleer. ….Dit is geen grap, dit is een serieuze oorlog waarin ik veel heb gegeven voor het goede doel – veel meer dan de meeste mensen hebben gedaan – en ik ben veel meer kwijt geraakt dan de meeste mensen (red: de moord op zijn zielsverwant Isis Astara). Daarom verdien ik respect. De oppervlakte van deze planeet bevat veel meer duister dan ik, de Resistance, of de Pleiadians, ooit hebben verwacht. Het opruimen van deze complexe situatie creëert onvermijdelijk vertragingen. Ik ben daar niet blij mee. Jij bent er niet blij mee. Niemand is er blij mee. Dus stop met een beta te zijn, stop met zeuren en klagen en DOE iets om de oppervlakte van de planeet meer verdraagbaar te maken.”
 • Zielsfamilies, 2 april, Om te beginnen ons voor te bereiden op de na-Event en na-Contact gemeenschap, hebben de Pleiadians Cobra gevraagd om intel te verspreiden over zielsfamilies. Hij beschrijft de ontwikkeling en legt uit waarom de duistere krachten altijd zielsfamilies wilden vernietigen.
 • Vredesmeditatie voor Syrië op 15 april, 11 april, oproep – doe mee!
 • Rapport over de vredesmeditatie en over de ascentieconferentie in Boedapest, 23 april, in Boedapest “was succesvol voorbij onze wildste dromen. Wij hebben de nieuwe positieve tijdlijn voor de planeet veilig gesteld door het activeren van het planetaire Sisterhood of the Rose netwerk op een geheel nieuw niveau. Het is nu van het grootste belang om zoveel mogelijk fysieke Sisterhood of the Rose groepen te creëren.” Verder vermeldt Cobra: “Onze conferentie heeft veel mensen doen ontwaken, bracht veel leden van zielfamilies samen en heeft een enorme vloed van energieën van Liefde in het planetaire energieraster verankerd. Deze ervaring is heel aangrijpend geweest, zoals je in dit rapport kunt lezen:” Het rapport waarnaar Cobra verwijst is ook vertaald: https://eventnl.wordpress.com/2018/04/25/ascentie-conferentie-boedapest-deel-1-door-steve-smaly-22-april-2018/
 • Korte Situatie Update, 30 april, AN conversie is toegevoegd als een bijkomende ‘wavelet’ functie aan Mjolnir technologie, die zal bijdragen om het gijzelingrasterslot op de oppervlakte van de planeet te doorbreken. Cobra is betrokken bij een zeker project dat cruciaal is voor de planetaire bevrijding, en dit vergt het meeste van zijn tijd, energie en bronnen. Daarom zijn op dit moment zijn blogposten voor de oppervlaktebevolking wat minder frequent.
 • Afdanken van het Raster, 4 mei, De Pleiadian vloot gebruikt nu AN conversie om te beginnen om spiritueel en energetisch bepaalde sleutelfiguren van de oppervlaktebevolking te activeren in volledige lijn met hun Ziel vrije wil.
 • Toegangsprotocollen, 9 mei, In volledige uitlijning met de nieuwe (beta) tijdlijn kan aan bepaalde van de meest ontwaakte leden van de oppervlakte al dan niet een optie worden gegeven om de oppervlakte van de planeet te verlaten en te worden aanvaard binnen de ondergrondse Resistance Movement of andere positieve Agartha facties. Teresa Yanaros heeft een droom beschreven die zij op 1 mei 2018 had en waarin zij werd uitgenodigd voor de Binnenaarde.
 • Update op Toegangsprotocollen, 14 mei, Het blogartikel Toegangsprotocollen heeft sterke reacties opgeroepen en heeft dus een update nodig. Gelukkig zijn er veel mensen die verstandig genoeg zijn om met hun eigen ogen te zien dat ik (Cobra) niet ben verwisseld door een kloon, en dat mijn intel nog steeds staat. Zie: https://eventnl.wordpress.com/2018/05/14/prepare-for-change-over-belangrijke-aankondiging-van-cobra-edward-morgan-13-mei-2018/
 • Afdanken van het Raster update, 21 mei, Een zekere vloot van de Lichtkrachten, zelfs meer geëvolueerd dan de Pleiadian vloot, is begonnen om bepaalde sleutelfiguren van de oppervlaktebevolking te activeren en te prepareren voor compressiedoorbraak en de Event.
 • Taiwan Conferentie Rapport en Planetaire Bevrijding Update, 31 mei, Sinds de activatie van de beta tijdlijn eind januari werken de Lichtkrachten op volle kracht om het bestaan van gerichte energiewapens te onthullen. Hier vind je de vertaling van enkele door Cobra gegeven links over gerichte energiewapens.
 • Sisterhood of the Rose Planetaire Activatie, 16 juni, Het moment is aangebroken voor een enorm aantal fysieke Sisterhood of the Rose groepen om op de oppervlakte van deze planeet te worden geactiveerd.Van nu af aan zullen deze groepen het planetaire Cintamani energieraster aanvullen bij het doorgeven van de energieën van de Compressie Doorbraak. Zij zullen ook dienen als vortex knooppunten om de ontmoeting te activeren van Zielfamilieleden, wat de spirituele activering van de planetaire Zielfamilie mandala zal faciliteren.
 • Gamma Tijdlijn, 27 juni, In de laatste paar maanden zijn er drastische verschuivingen in de tijdlijnen geweest en significante veranderingen in het plan voor de planetaire bevrijding.
 • Heilige Vereniging, 8 juli, Heilige Vereniging is de samensmelting van spirituele, mentale, emotionele, etherische, plasma en fysieke lichamen van zielsverwanten en tweelingzielen. Enkele artikelen waar Cobra in deze post naar heeft verwezen zijn ook vertaald: zie https://eventnl.wordpress.com/2018/07/10/vertaalde-artikelen-uit-cobras-post-heilige-vereniging-van-8-juli-2018/
 • Planetair Ascentie Proces, 17 juli, Na de Event zal het planetaire ascentie proces adequaat beginnen. De sluier zal worden weggehaald, door gebruik van vortex technologie. Diverse artikelen waar Cobra in deze post naar heeft verwezen zijn ook vertaald: zie https://eventnl.wordpress.com/2018/07/19/diverse-vertaalde-artikelen-gerelateerd-aan-cobras-publicatie-het-planetair-ascentieproces-van-17-juli-2018/
 • Sleutel tot Vrijheid Meditatie, 28 juli, op het moment van de zonsverduistering op 11 augustus, NL-tijd 11.11 uur, en de update van 10 augustus, het inleidende rapport van Cobra na de meditatie op 12 augustus en zijn uiteindelijke rapport op 15 augustus. Daarin is vermeld dat de Lichtkrachten ons vragen om vanaf nu de Sleutel tot Vrijheid meditatie de wekelijkse meditatie op de zondagmiddagen te maken ‘aangezien onze nieuwe meditatie veel meer is gefocust op het werkelijke issue en een veel groter effect zal hebben op de planetaire bevrijding.’
 • Sleutelgat Situatie Update, 1 september, oproep om zoveel mogelijk Sisterhood of the Rose groepen wereldwijd te formeren. Verder intel over Operation Keyhole (sleutelgat), een operatie van de Lichtkrachten waarbij zij passieve / actieve controle over spionagesatellieten hebben genomen, en wat andere aspecten van het telecommunicatienetwerk.
 • Situatie Update, 26 september, Er is toegenomen activiteit in het Galactische Centrum hetgeen leidt tot de uiteindelijke zuivering van al het duister en tot de voltooiing van het Galactische Netwerk van Licht, waar het Centrale Ras galactische hoge cultuur zelfs naar zulke achtergebleven plekken brengt als planeet Aarde. In deze update worden verschillende ontwikkelingen beschreven, de zwarte adel m.b.t. kindermisbruik, buitenaardse gevangenen, en de positie van president Trump t.a.v. de duistere en licht krachten.
 • Situate Update, 13 oktober, intel over de stand van zaken en oproep aan nieuwe mensen om bij zijn team te komen. “Om bij het team te komen ben ik alleen geïnteresseerd in mensen die mentaal, emotioneel, fysiek en financieel stabiel zijn, en die WETEN wat hun missie is. Ik roep vooral vertegenwoordigers op van positieve Dragon, witte adel, geheime ruimteprogramma’s, mysteriescholen, inlichtingen of andere vergelijkbare groepen die werken naar de planetaire bevrijding. Ik roep ook mensen op die intel kunnen verspreiden binnen de massa media, mensen die grote projecten kunnen financieren (1 M en meer) en vrouwen die in staat zijn om de Godinnenenergie op een pure en krachtige manier te verankeren.”
 • Korte Situatie Update, 29 oktober, de verwijdering van de kwantum Dyson bol rondom ons zonnestelsel heeft het komen van de ascentie energieën naar onze planeet versneld. Deze energieën brengen de energetische blauwdruk voor de komende Gouden Eeuw. De andere meditatie die het Nieuw Atlantis energieraster kan helpen is de Buddhic Column Meditatie. Je kunt Buddhic kolommen plaatsen boven elke plek of situatie op de planeet die healing nodig heeft:
 • Delta Optie, 6 november, de Event zal komen wanneer het zal komen; tot dan moeten wij alles doen wat we kunnen om betere levensomstandigheden voor onszelf en onze geliefden te creëren, en te doen wat wij in ons vermogen hebben om het planetaire bevrijdingsproces te versnellen. De Resistance Movement heeft een bepaald noodplan ontwikkeld, wat de Delta Optie is genoemd.
 • Tijdgevoelige Situatie Update, 9 november, de belangrijkste doelstelling van de Lichtkrachten is om het lijden op de planeet te minimaliseren en om het niveau van geweld te verlagen, en het Delta Optie plan zal ALLEEN worden geactiveerd als een laatste redmiddel wanneer alle andere meer vreedzame opties hebben gefaald. De Resistance is sinds de vroege jaren 2000 niet zo actief op de oppervlakte geweest als het nu is. “Ik kan alleen zeggen dat de fantastische toekomst waar wij voor hebben gevochten reëel is en dat die er zal komen.” Je moet begrijpen dat als jij jouw leven beter wilt maken, dat je zelf 80% van het werk moet doen en de Lichtkrachten kunnen je helpen met de overgebleven 20%.
 • Korte Situatie Update, 30 november, er is heel weinig primaire anomalie is overgebleven buiten onze planeet, en de duistere krachten vinden het toenemend steeds moeilijker om hun bronnen van anomalie plasma en negatieve entiteiten aan te vullen. Er vinden drastische veranderingen plaats in ons universum, en wanneer deze veranderingen de Aarde bereiken zal de transformatie enorm zijn.
 • Brazilië Ascentie Conferentie en Situatie Update, 7 december, De energie op de conferentie zelf was fantastisch, meer dan 400 mensen creëerden een enorm resonantieveld van Licht. Nadat in Parijs achter de schermen van 9 november tot 11 november Godinnen vortex activaties hebben plaatsgevonden heeft de ‘Gele Vesten’ bevrijdingsbeweging meer aanhang gekregen.
 • Gele Vesten en de Vortex van Parijs, 16 december, Notre Dame kerk in Parijs was in Romeinse tijden de locatie van de Tempel van Isis. Een activatie diende als een trigger voor de planetaire kundalini ontwaking waar de mensen eindelijk zullen opstaan tegen de onderdrukking door de duistere krachten. Sinds 11 november 2018 is de Parijs Godinnenvortex continue kundalini activatie aan het triggeren in alle menselijke wezens op de oppervlakte van de planeet. Dit is de occulte reden voor het succes van de Gele Vesten beweging.

2019:

 • Terugkeer van het Licht, januari 2019, oproep om mee te doen met de ‘Terugkeer van het Licht Activatie’ op 21 januari
 • Interview met Cobra door de Unknown Lightwarrior, januari 2019, over het ENORME belang van de ‘Terugkeer van het Licht’ massameditatie tijdens de maansverduistering op 21 januari. “De energieën van onze Terugkeer nar het Licht Meditatie zijn al aan het opbouwen en dit zou onze meest succesvolle en krachtige meditatie ooit kunnen zijn. Wij creëren gezamenlijk geschiedenis. Deze meditatie heeft het potentieel om de koers van de gamma tijdlijn te zetten. De tijd is nu.”
 • Laatste update voor de Terugkeer van het Licht Activatie, januari 2019,
 • Verslag Terugkeer van het Licht Activatie, 21 januari 2019, “Bubbles of Heaven” De meditatie was was een enorm succes. Vanaf dit moment zijn binnen de quarantaine Aarde zich Bubbles of Heaven (Bubbels van de Hemel) gaan vormen. Op een zeker moment na de Event zal er een fysieke polaire verschuiving zijn van de Aarde rotatie assen. Het is nu tijd voor de meest ontwaakte leden van de oppervlaktebevolking te beginnen met het vormen van zielfamilie verbindingen, gebaseerd op zielperspectief.
 • Update over het Bubbles of Heaven artikel, 6 februari 2019, de zes fasen van een faseovergang worden meer gedetailleerd uitgelegd. Je moet begrijpen dat wat wij op 21 januari hebben bereikt enorm is! Bubbles van Heaven zijn de eerste signalen van een geheel nieuwe realiteit die tot de nieuwe kosmische cyclus behoort. Intel en workshops zullen worden vrijgegeven om de mensen voor te bereiden om Bubbles of Heaven en Eilanden van Licht te creëren en uit te breiden.
 • Kosmisch Centraal Ras, 19 februari 2019, Onze Terugkeer van Licht meditatie heeft een coherent bewustzijnssignaal door het universum gestuurd dat de aandacht heeft getrokken van het Kosmisch Centraal Ras, er is nu voldoende bewustzijn op de oppervlakte van de planeet om samenwerking met zulke geëvolueerde wezens mogelijk te maken. Er wordt een meditatie beschreven die je kunt gebruiken om je te verbinden en samen te werken met het Kosmisch Centraal Ras.
 • Rapport van de Zielfamilies Workshop in Boedapest en Planetaire Situatie Update, 4 april 2019, Zielfamilies workshop in Boedapest was buitengewoon succesvol. Een van de cruciale situaties die doorgaand bezig is, is het gevecht om het energieraster rondom de planeet, tussen SURFACOM en de zwarte adel families, vooral het gevecht om de Godinnen Leylijn, dat de hoofdsleutel bevat voor controle over de planeet. Je moet begrijpen dat zwarte adel families tenminste 80% van de top echelons van de menselijke gemeenschap controleren, via zogenoemde Griekse broederschappen, die een jezuïet creatie zijn.
 • De Hogepriesteres, 28 april 2019, Op 15 april 2019 waren in een zekere groep de volledige mysteries van de Godin eindelijk verankerd op de oppervlakte van deze planeet, na eeuwen van onderdrukking. De zwarte adel families konden deze overwinning van het licht niet langer verdragen en hebben de jezuïeten opgedragen om belangrijke heilige tempeliers plaatsen onmiddellijk in brand te steken. Het eerste gebouw dat in brand werd gestoken op 15 april was de Notre Dame kerk in Parijs die op de Tempel van Isis was gebouwd. De tweede brandstichting om de energie van de Godin tegen te gaan was gericht op Solomon’s stallen nabij de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem. Graaf de Saint Germain was de opperpriester van de Godinnenmysteries en hij heeft zowel Count Cagliostro als Madame de Pompadour geïnitieerd.Madame de Pompadour werd dus de eerste Hogepriesteres op de oppervlakte van de planeet. Daarna waren er enkele andere; de meest recente Prinses Diana en Isis Astara.
 • Situatie Update, 15 mei 2019, bevat uitleg over de verscheidene tijdlijnen, er zijn signalen dat wij naar een gebeurtenis toegaan van kosmische proporties die het leven op deze planeet radicaal zal veranderen.
 • Flower of Life, 1 juli 2019, In de laatste paar maanden, sinds medio april, was de Aarde heen en weer aan het bewegen tussen de gamma tijdlijn (Licht interventie) en delta tijdlijn (planetaire vernietiging). Het succes op 21 juni van de Lichtkrachten heeft veel verse positieve lumineuze plasma in ons zonnestelsel gebracht. De Lichtkrachten vragen nu aan iedereen om de heilige geometrie van de Flower of Life zoveel als mogelijk is te gebruiken.
 • The Tower Card, 17 juli 2019, De doorbraak op 21 juni heeft veel positieve ontwikkelingen gebracht. De Lichtkrachten beginnen nu op volle kracht kindermisbruiknetwerken te verwijderen. Een van de meer zorgwekkende ontwikkelingen wereldwijd is hoe uitgebreid de 5G netwerken worden doorgevoerd. De duistere krachten zijn 5G aan het bespoedigen om een andere laag van elektromagnetische afscheiding te creëren om te voorkomen dat de quarantaine / sluier wordt opgelost. Het zal ze niet lukken. Zij kunnen de massa ontwaking niet meer tegenhouden. In deze link vind je de beschrijving van de tarot Tower Card = transformatie.
 • Belangrijke korte kennisgeving van Cobra aan de oppervlaktebevolking, 29 juli 2019, De Lichtkrachten vragen iedereen om zo vaak te mediteren als zij kunnen en zo vaak als zij zich geleid voelen. De Lichtkrachten vragen de mensen ook om te visualiseren hoe het Flower of Life raster de planeet omhult en helpt om de situatie te harmoniseren.
 • Het Grote Kruis, 18 augustus 2019, Onze Flower of Life meditaties in de laatste paar weken, samen met andere factoren, waren krachtig genoeg om de meest gevaarlijke potentiële uitkomsten te elimineren, en het planetaire bevrijdingsproces kan op een wat meer gebalanceerde manier verder gaan. Er vinden grote veranderingen plaats in het universum.
 • Wat te verwachten in 2020?, 5 september 2019, Terwijl wij dichter bij de overgang komen vragen de Lichtkrachten nog steeds aan iedereen om zo vaak te mediteren als zij kunnen en willen, tot het moment van de compressiedoorbraak, om te helpen bij het stabiliseren van het energieraster rondom de planeet, gebruik makend van de Flower of Live meditatie. Het plan van de jezuïeten is om een wereldwijde financiële instorting te creëren in januari 2020, en om dan een cashloos wereldwijd financieel systeem te introduceren waar Libra of vergelijkbare wereldwijde crypto munteenheden de US dollar zouden vervangen, iedereen zou betalen met zijn smartphone, en wereldwijde sociale score zou zijn kredietwaardigheid bepalen. Het enige wat ik kan zeggen over het jezuïeten plan is dat er bepaalde dingen zijn waar de jezuïeten zich niet van bewust zijn. Jezuïetenagenten hebben ook tenminste 80% van de alternatieve media geïnfiltreerd. De situatie zal worden aangepakt als de tijd er rijp voor is.
 • De Shift, 25 september 2019, Interstellaire bronnen communiceren dat de kosmische verschuiving versnelt, en het gehele universum gaat door een fasetransitie de nieuwe kosmische cyclus binnen. Dus wat wij gaan ervaren is niet alleen de Galactische Superwave, maar een kosmische verschuiving op de schaal zoals nooit is gebeurd sinds de schepping van het universum. Het Kosmisch Centraal Ras heeft een multidimensionaal Flower of Life raster in het zonnestelsel gecreëerd. De chimera heeft zich gerealiseerd dat zij het zonnestelsel zijn kwijtgeraakt en concentreert zich nu op het verdedigen van de planeet Aarde en de ondermaanse ruimte als hun laatste vesting. In de laatste paar weken hebben zekere belangrijke positieve ontwikkelingen plaatsgevonden die effectief dit chimera-jezuïeten plan hebben gestopt, en het zal GEEN succes hebben.
 • Meditatie voor Vrede in Syrie, 10 oktober 2019
 • De Zilver Trigger op 11-11-2019, ZEG HET VOORT, 11 November is de jaarlijkse dag van het 11:11 portaal en dit jaar is het ook de dag van een uitzonderlijke overgang van Mercurius over de Zon. Astrologisch zijn de overgangen van Mercurius over de Zon de best mogelijke momenten voor alles met betrekking tot financiën. Daarom vragen de Lichtkrachten iedereen die mee wil doen om zo veel mogelijk ZILVER als maar mogelijk is te kopen op de dag van Mercurius overgang op MAANDAG 11 NOVEMBER 2019. Esoterisch gezien is zilver het metaal dat ons verbindt met overvloed en met de Godinnenenergie.Energetisch gezien zal het kopen van zilver een symbolische daad zijn van het brengen van overvloed in jouw leven. Wij zullen ook een massa meditatie doen die energetische ondersteuning geeft aan onze fysieke actie van het kopen van zilver.
 • Zilver Trigger Update, 22 oktober 2019, Terwijl wij het kritieke punt van 11 november naderen vinden er diep onderliggende structurele veranderingen in het wereldwijde financiële systeem plaats. De Lichtkrachten hebben plannen voor een wereldwijde financiële reset die welvaart aan de mensen zal brengen en ik zal in detail over dit plan spreken bij de komende ascentie conferentie die plaats zal vinden in het weekend van 30 november / 1 december in Taiwan. Onze Zilver Trigger activatie op 11 november heeft een reëel potentieel om een keerpunt te worden in de voorbereidingen voor de positieve financiële reset.
 • Interview met Cobra, 30 oktober 2019, door de International Golden Age Group
 • Financial Reset, 14 november 2019, met een update over de Zilver Trigger Activatie
 • Voor de Dageraad, 25 november 2019, ontwikkelingen in de weken na de Zilver Trigger Activatie, met diverse links waarvan enkele zijn vertaald: https://eventnl.wordpress.com/2019/11/29/vervolg-op-cobras-bericht-voor-de-dageraad-van-25-november-2019/ en verschillende hulpmiddelen om jezelf zowel fysiek als spiritueel te helpen en te bevrijden: https://eventnl.wordpress.com/2019/11/30/alle-hulpmiddelen-op-een-rij-nav-cobras-bericht-voor-de-dageraad-van-25-november-2019/
 • Blauwe Dageraad / Ascentieconferentie Rapport, 4 december 2019, Onze ascentieconferentie in Taiwan was een enorm succes, veel mensen zeiden dat het de beste conferentie ooit was. Tegelijkertijd is de infiltratie van oppervlakte Lichtwerker en Lichtstrijder gemeenschappen een serieus probleem.  Een nieuwe officiële Cobra facebook groep zal worden gecreëerd in volledige uitlijning met de Resistance Movement protocollen.
 • Financieel Systeem Update, 18 december 2019, Er is een splitsing binnen de zwarte adel over hoe ze hun plannen willen doorvoeren. Meer info in deze post. Evenals oproep tot de Age of Aquarius Activatie.
 • Age of Aquarius Activatie op 11/12 januari 2020, Vertel het Verder en DOE MEE!
 • Age of Aquarius video’s en Cobra/Fulford Interview

2020:

 • Interview met Cobra over de Age of Aquarius Activatie op 12 januari 2020, door Sisterhood of the Rose. In dit interview bespreken ze waarom het zo belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen deze meditatie tegelijkertijd doen, astrologische configuraties, de huidige financiële situatie en de kracht van de goddelijke vrouwelijke godinnenenergie.
 • Age of Aquarius Laatste Update en Nieuw Cobra-Interview, 8 januari 2020, Als de kritieke massa wordt bereikt, kunnen de Lichtkrachten directer ingrijpen in de mondiale situatie, en een cascade van gebeurtenissen zal onvermijdelijk leiden tot het Aquariustijdperk.
 • Age of Aquarius Voorlopig Rapport, 12 januari 2020, De kritieke massa is gehaald. In de komende paar dagen is het heel belangrijk om het planetaire energieraster te stabiliseren, met de volgende meditatie (Flower of Life) die elke vier uur wordt gedaan.
 • Blue Dawn, Rapport over de Age of Aquarius Activatie, 20 januari 2020, Age of Aquarius meditatie was zeer succesvol en we hebben de kritische massa bereikt, zij het maar net. Ongeveer 150.000 mensen namen actief deel. Er zal meer en meer licht op het oppervlak van de planeet aanwezig zijn, dit licht zal exponentieel sneller en sneller groeien totdat het explodeert in de compressiedoorbraak. We zijn nu officieel de laatste fase voor de Event ingegaan. Geleidelijke instorting van het financiële systeem is geen optie meer; wanneer de crash gebeurt zal het plotseling en heftig zijn. Link naar de De nieuwe officiële Cobra-facebookpagina, genaamd Age of Aquarius.
 • Belangrijk! Meditatie voor de Ascentietijdlijn / Eind van het Coronavirus, 5 april 2020, Dit keer echter zijn alleen mensen die mijn blog volgen niet genoeg. We hebben een meer wereldwijde samenwerking nodig met vele malen meer betrokken beïnvloeders.
 • Eindspel scenario’s, 16 maart 2020, De oorlog voor de bevrijding van deze planeet bereikt zijn hoogtepunt. Resistance heeft gesuggereerd dat iedereen zich voorbereidt op een wereldwijde medische quarantaine door ongeveer een maand lang voedsel en andere benodigdheden in te slaan en onmiddellijk geld van de banken te halen.  … Deze tijdlijnstroom is al gedeeltelijk gecorrigeerd en onze meditatie kan ervoor zorgen dat we naar de best mogelijke tijdlijn zullen verschuiven, naar de planetaire bevrijding en Ascentie. 5G-netwerk maakt deel uit van het plan van de duistere krachten om de quarantaine-aarde te versterken.
 • Interview met Cobra voor de Ascentie Tijdlijn / Einde van het Coronavirus Meditatie op 4/5 april 2020. In dit interview geeft Cobra zijn mening over de huidige planetaire situatie, het belang van deze aanstaande meditatie en hoe mensen zich kunnen voorbereiden op de Event.
 • Verzoek van de Lichtkrachten aan de Mensheid, maart 2020, De Lichtkrachten vragen iedereen om in de periode tot onze Ascentie Tijdlijn / Einde van het Coronavirus Meditatie op 5 april 2020, te visualiseren dat de Violette Vlam de oppervlakte van de Aarde zuivert, alle angst wegneemt en alle virussen verwijdert.
 • PFC – Interview met Benjamin Fulford & Cobra: Updates over Coronavirus en de Oorlog, 25-3-2020,
 • Ascentie Tijdlijn / Einde van Coronavirus Meditatie Info en Interview – tijdstip van de meditatie in Nederland 5 april 2020 om 04.45 uur
 • Ascentie Tijdlijn / Einde van Coronavirus Meditatie – Voorlopig rapport5 april 2020, Deze meditatie was onze meest succesvolle meditatie ooit! De kritische massa is vele malen bereikt, met meer dan 1 miljoen mediterende mensen. Om zo’n enorme prestatie goed te kunnen beoordelen, is enige tijd nodig en binnen twee weken zal een volledig rapport worden geplaatst.
 • Overwinningsverslag van de meditatie, 14 april 2020, Onze massameditatie was een enorm, enorm succes. Ongeveer 8 miljoen mensen werden geïnformeerd, waarvan meer dan 1,1 miljoen daadwerkelijk meededen. Collectieve vertoning van eenheid was geweldig. Veel info en links naar artikelen over corona en achtergronden.
 • Portaal 2025, 6 mei, over het komende Ascentieportaal van 2025. Sinds de ineenstorting van de Alpha-tijdlijn begin 2018 kan er geen belangrijke tactische informatie over de planetaire bevrijding worden vrijgegeven; daarom zal dit artikel spreken in symbolen, codes en gelijkenissen die jouw hogere geest kunnen activeren en je op één lijn brengen met het Plan, zonder tactische details te onthullen waarvan de openbaarmaking nadelig zou zijn voor de Lichtkrachten.
 • Dragon Eindstrijd, 19 mei, Veel van de negatieve scenario’s werden door de Lichtkrachten voorkomen, maar één glipte erdoor en dat was het coronavirus-scenario. De duistere machten waren vastbesloten om vóór hun definitieve nederlaag zoveel mogelijk chaos en lijden te veroorzaken.
 • Vredesmeditatie op 14 juni
 • Age of Aquarius Activatie deel 2, op 21 en 30 juni
 • Interview door Sisterhood of the Rose, 17 juni
 • Age of Aquarius Activatie op 30 juni, 24 juni
 • Laatste update Age of Aquarius Activatie, 28 juni,
 • Voorlopig rapport Age of Aquarius Activatie van 30 juni, 1 juli, Wij hebben de kritieke massa gehaald.
 • Age of Aquarius Activatie rapport. 7 juli, Onze Meditatie Age of Aquarius was een enorm succes, aangezien we de kritische massa met ongeveer 250.000 mensen meer dan hebben bereikt. Dit heeft de positieve tijdlijn van Age of Aquarius verder gestabiliseerd met zeer gunstige lange termijn gevolgen. Veel info in dit blog over diverse ontwikkelingen.
 • Muziek van het Universum21 juli, Veel engelenwezens komen nu het zonnestelsel binnen vanuit de kosmische zee van liefde die nu de interstellaire ruimte door de hele Melkweg vult, waardoor de zogenaamde ‘music of the spheres’ ontstaat die zich uitstrekt van de Kuipergordel helemaal tot de maanbaan. Informatie over diverse ontwikkelingen.
 • Interview met Cobra, 1 juli, Dr. Joseph McNamara
 • Planetaire Initiatie, 12 augustus, Het universum buiten ons zonnestelsel ondergaat al een enorme herstructurering, aangezien het de nieuwe kosmische cyclus al binnengaat, waar de hele schepping op één lijn zal komen te staan ​​met de Ene. Ondertussen ervaart ons zonnestelsel en vooral planeet Aarde nog steeds de laatste zuivering van primaire anomalie. Nu ligt alle focus op planeet Aarde, die in 2020 een sterke planetaire initiatie doormaakt. Duistere machten proberen de energie van deze planetaire initiatie te misbruiken door de mensheid te onderwerpen aan het occulte Corona-ritueel. Info over “Command 12 21” van de Pleiadians. En veel andere info.
 • Kort bericht – vraag om hulp van Lichtkrachten21 augustus, Hoewel het positieve eindresultaat is verzekerdis de weg ernaartoe dat niet, en de Lichtkrachten vragen iedereen om de Flower of Life meditatie zo vaak te doen als ze zich geleid voelen, vooral in de komende twee weken.
 • Voortgangsrapportage, 14 september, over verwijdering van draco, Operatie Mjolnir, lockdowns, etc.

 

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: