RSS

De Blauwe Vlam van Aartsengel Michael

Engel van de eerste en blauwe straal, verbonden met Bescherming en Kracht. De aanvoerder van de legers van engelen. Hij draagt het blauwe vuur dat wonderen mogelijk maakt, Je mag hem vragen om vrijheid van angst of twijfel, versterking van het geloof, vervolmaking van je ziel, Praktische bijstand, bescherming op lichamelijk en geestelijk gebied, van verkeersongevallen tot bescherming tegen demonen of negatieve entiteiten.

Uit: http://www.angelwing.nl/7_colors_of_angels.html

—–

—–

Aartsengel Michael:  En welkom aan jullie allemaal, want ja, Ik ben Michael, Aartsengel van vreedzaamheid, strijder van liefde, soms gekend als de brenger van nieuws.

Maar voordat we beginnen, laat mij opnieuw deze Blauwe Vlam van waarheid aansteken welke binnenin een ieder van jullie ligt, welke ik geschonken en steeds maar weer opnieuw aangestoken heb. En dat doe ik ook deze dag voor de zuivere vreugde ervan, dat wij ons mogen verrukken in elkanders gezelschap, in elkanders aanwezigheid.

En het is het levendige blauw dat door het gehele multiversum heen bekend is en dat binnenin mij gezegend werd tijdens het werkelijke begin in de formatie van waar jullie aan denken als de koninkrijken.

Dus laat deze vlam van waarheid – welke we ook de vlam van het onderscheidingsvermogen zouden kunnen noemen – laat het helder binnenin een ieder van jullie ontstoken worden, mijn broeders en zusters van liefde. Velen van jullie – de meesten van jullie! – zijn tevoorschijn gekomen vanuit het engelachtige rijk. Het is jullie erfenis, jullie afstamming, waar jullie aan denken als de definitie van jullie zelf.

Dus wanneer wij deze discussie hebben, wil ik ook dat jullie deze blauwe vlam voelen en gebruiken om binnenin u te onderscheiden, “Waar pas ik in dit raamwerk, in dit rasterwerk van schoonheid en licht?”

Neem de tijd, mijn vrienden, om binnenin op verkenning uit te gaan, en begrijp, het engelachtige rijk is niet de één of andere afstandelijke entiteit ongeacht van wat voor gebied of focus het hoofdzakelijk ingeboezemde belang van dat wezen is. Een ieder van jullie draagt een deel van deze wetenschap, deze energie binnenin jullie.

Dus verwelkom het, nuanceer het, en sta het toe om deel van jou uit te maken – omdat het dat altijd geweest is, en het dat altijd zal zijn. Dit is geen situatie waar de wet van uitschakeling in het spel komt. De oorsprong en het ontwerp van wie je bent en wie je gekozen hebt om te worden verschuift niet.

Uit: http://denkmetjehart.blogspot.com/2013/07/een-uur-met-een-engel-aartsengel.html

—–

3 Voudige vlam; Reiniging, de invocatie van Michael

Ik roep hierbij Aartsengel Michael op, om het zwaard Excalibur te gebruiken om alle koorden die ik heb, die niet van de Hoogst mogelijke Licht- en Liefdesfrequenties zijn, in alle dimensies dat ik besta, in alle verbindingen die ik heb, in alle koninkrijken dat ik besta, los te snijden.

Ik vraag om gereinigd, gevrijwaard, geheeld en losgesneden te worden, van alles dat niet van het Absoluut Hoogste Liefde en Licht is. Ik heb mijn ziel toegewijd aan onze Vader/ Moeder God. Ik heb mijzelf toegewijd aan de Hoogste Liefde en het Hoogste Licht en ik vraag om totaal omgeven en gewikkeld te worden in: het Gouden Kristallen licht van Sananda, in het reinigende Blauwe Vuur van Michael en in de transmuterende Violette Vlam van St.Germain.

Ik vraag om een complete reiniging, vrijwaring en ontkoppeling van enig iets dat mij afhoudt van de Hoogste Liefde en het Hoogste Licht.

En zo is het, zo zal het zijn en zo moet het zijn!

Amen!

Eventuele toevoeging: Ik vraag mijn beschermengel, om alle niveaus van al mijn auralagen en chakra’s op te schonen en die leegte dan op te vullen met de hoogste energie die ik op dat moment kan verdragen.

http://www.lichtwerktechnieken.nl/pages/sub/56010/Bekrachtiging_3_voudige_vlam.html

—–

Stel je voor dat in je thymus -,de tempel van je heilig hart – een altaar staat. Op dat altaar  staat een schaal, in de schaal drijft een lont in de olie. Steek eerst dit lontje zelf aan, zodat je dit werkelijk ziet gaan branden. Stel je dan voor dat er een enorme witte hand met een fakkel uit de hemel naar beneden reikt om jouw innerlijk vuur aan te steken. Zodra dit lukt, zie je een grote vlam ontwaken die samensmelt met jouw vlam van liefde voor jezelf. De vlam gaat meteen doorbranden door al je koorden. Van binnen naar buiten. Het brandt alles van je af, wat niet met echtheid/liefde in verbinding staat. Het blauwe vuur zal op deze manier door al je cellen heen branden en een nieuwe ordening aanbrengen in je bewustzijn.

Het laat je sterk voelen waar je staat. En vooral ook waar je niet langer wilt staan, zijn, verblijven.

In het blauwe vuur wordt het nieuwe zwaard van Michael gesmeed. Het zal uit het vuur herrijzen als een lichtende vlam. En met de punt omhoog uit de vlam omhoog komen. Dit zwaard zal door al je lagen heen het blauwe vuur volgen en je helpen bevrijden van de oude matrix van  kleinheid en gedienstigheid.

Het blauwe vuur van oneindige liefde vraagt niet om opoffering of valse dienstbaarheid.

Het blauwe vuur laat jou herrijzen uit je eigen as en geeft je met het zwaard de kracht mee om, op te staan in vernieuwde hoop en glorie.

Nieuw mens van deze tijd, laat jezelf bekleden met de mantel van Michael. Een nieuwe jas.  Vloeibaar en toch vast, beweeglijk en toch altijd op zijn plaats.

De mantel van hemel- lucht-water en blauw vuur.

Samengesmolten in Kracht.

Zo kan het blauwe vuur samensmelten met het blauwe water.

Brandend blauw water, in je aderen en meridianen

In de organen van de planeet en het leven.

Ik wens je een krachtige, machtige blauwe vuur tijd toe.

UIit: https://www.centerofthesoul.nl/2014/05/07/de-blauwe-vlam/

—–

De aartsengel om ons deze volle maan mee te verbinden is dan ook aartsengel Michael, die bekend staat als grote beschermer en voorvechter van het Licht. De wereld kan goed licht gebruiken en hoe meer wij het licht in onszelf aanwakkeren, hoe meer licht er ook op de wereld komt.

Laten we deze meditatie dan ook richten op de bescherming van het Licht in ieder van ons. Laat de bescherming niet alleen onze fysieke veiligheid betreffen, maar gericht zijn op de trilling van Liefde. Want daar waar Liefde en Licht zijn, is er geen plaats voor conflict.

Uit: https://angellightheart.wordpress.com/tag/aartsengel-michael/

—–

Gegroet Dierbaren, Ik ben Aartsengel Michael.

Vandaag zou ik graag een meditatie met jullie willen delen die kan helpen om wat voor negatieve energieën dan ook op te ruimen die jullie mogelijk gedurende de dag verworven hebben. Deze meditatie is ook geweldig voor het verwijderen van geblokkeerde of stagnerende energie in jullie lichaam, ofwel het fysiek, mentaal of emotioneel is.

Zie verder: http://wakkeremensen.blogspot.com/2013/07/aartsengel-michael-meditatie-het.html

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: