RSS

De Hieros Gamos

In Cobra’s artikel “Heilige Vereniging” van 8 juli 2018 staat deze link:
“Heilige Vereniging is de samensmelting van spirituele, mentale, emotionele, etherische, plasma en fysieke lichamen van zielsverwanten en tweelingzielen.
https://www.eyeofthepsychic.com/hierosgamos/

Hieronder de vertaling

Weinig dingen zijn minder begrepen dan de hieros gamos – het “heilige huwelijk”. Gezien als de “Heilige Graal” van seksuele rituelen, ligt het binnen bereik van begrip en uitleg?

by Philip Coppens

Een van de meest intrigerende, wazige en controversiële topics van geschiedenis en magie is de “hieros gamos”, “het heilige huwelijk”. Geloofd om zowel seks als ritueel te incorporeren zal het niet als een verrassing komen dat het gedurende de geschiedenis velen – en vaak – heeft aangetrokken, degenen die werkelijk er vrij van zouden moeten blijven. Zijn faam heeft betekent dat het thema was gebruikt door Dan Brown in “The Da Vinci Code”, waar hij het beschreef als hoe “men een climax moment kon bereiken wanneer zijn mind volledig blank ging en hij God kon zien”.

Brown is niet de enige die de ervaring heeft gelinkt aan tantrisme en het terughouden van orgasme. Hij is, uiteraard, ook de man die de vulva van Maria Magdalena als de Heilige Graal zag. De zoektocht om de hieros gamos te definiëren is er vooral een van het beantwoorden van de vraag wie en hoe het was uitgevoerd. Sommigen – inclusief Dan Brown – linken het aan tempelprostitutie terwijl anderen het zien als de koning van het land die met het land trouwt – in de vorm van een hogepriesteres – om het te verjongen.

Voor de Grieken was het meer abstract. Zij beschouwden het een huwelijk tussen de goden en daardoor duidelijk buiten bereik van de normale menselijke wezens. Het was alleen in de Joodse en middeleeuwse traditie dat de hieros gamos werd gelinkt aan magie en rituelen, en het is daardoor hier dat wij de huidige obsessie ervoor vinden.

Dusdanig dat, in 1605, Cesare della Riviera schreef dat “in Europa, de sporen van deze oude rituelen worden doorgegeven door de gnostische scholen, de alchemisme en kabbalistische stromingen van de middeleeuwen en Renaissance – waar ontelbare alchemisme teksten kunnen worden gelezen op twee niveaus.

Wat is de hieros gamos? In zijn kern is het heilige huwelijk meer een sacrament dan een ritueel. Het is een huwelijk tussen man en vrouw, maar het is van een heilige natuur: het is een huwelijk gezegend door de goden, met actieve deelname van deze godheden, aanwezig in de daad van het de liefde bedrijven tussen de twee mensen. Focussen op de koning die seksuele geslachtsgemeenschap heeft met de hogepriesteres is dus grotelijks een verkeerde benaming, aangezien de koning gelijk een hogepriester was en de koningin …. een hogepriesteres.

In de 20e eeuw bestudeerde Carl Gustav Jung de hieros gamos via de Rosarium Philosophorum, een serie van twintig houtsneden, gedrukt in Frankfurt in 1550. De beelden hebben een duidelijk seksuele en koninklijke natuur: een koning en koningin zijn afgebeeld met de zon en de maan, delen een bed, voeren seksuele daden uit, als een gevolg waarvan zij een worden, en zijn getransformeerd. En het is met deze houtsneden dat wij komen bij de kern van de hieros gamos: inderdaad het primaire doel van het heilige huwelijk is dat twee gelijken, tweelingzielen, een man en vrouw, verenigen door de hieros gamos. In het kort: de hieros gamos, of heilige huwelijk, was niet een huwelijk van zomaar menselijke wezens, maar van tweelingzielen.

Het concept van tweelingzielen – meer populair bekend als zielsverwanten – is zo oud als de civilisatie zelf. Isis en Osiris waren zowel zus en broer als man en vrouw: tweelingen. Eerder dan dit zien als een incestueuze relatie gebruikten de oude Egyptenaren dit beeld om een complex metafysisch raamwerk te portretteren.

Zij – net zoals vele andere religies- geloofden dat elk menselijk wezen een ziel had. Deze ziel was de helft van een unit, wat bestond uit een mannelijke helft en een vrouwelijke helft. Dit betekende dat voor elk levend menselijk wezen er een perfecte tweelingziel was. De zoektocht in dit leven was om die tweelingziel te vinden, en ermee te worden herenigd. Dit was het waarachtigst van liefdes; de grootste zoektocht. Zo niet het Grote Werk van Alchemie.

De alchemist Nicolas Flamel stelde dat hij alleen in staat was om het Grote Werk te voltooien als hij in aanwezigheid was van zijn vrouw Perenelle, maar er was ook geaccepteerd dat het overgrote deel van de huwelijken hier op aarde niet tussen tweelingzielen was. Als de tweelingzielen elkaar hadden gevonden, apart van het begrijpen van de ware diepten van liefde en verwantschap die zij deelden doorheen hun vele levens samen, zou de hieros gamos op enig moment zijn gecompleteerd. Wat was het? Het was gezien als God die persoonlijk ‘erbij was’, bij een seksuele activiteit, waarin de menselijke wezens – man en vrouw – elk worden ‘bezield’ door de goddelijke essentie van de mannelijke en vrouwelijke component van God.

Het best bekende historische voorbeeld van zo’n heilig huwelijk is tussen King Solomon en Queen Sheba. Het verhaal vertelt hoe de Queen of Sheba reisde van haar thuisland om Solomon te ontmoeten, om de hieros gamos met hem uit te voeren.

Dit verhaal is bediscussieerd door Kathleen McGowan in haar op feiten gebaseerde roman “Book of Love”. Zij spreekt erover dat oude tradities stipuleren dat God zowel een mannelijk als een vrouwelijk aspect had: El en Asherah. Traditie verhaalt dat zij wensten “te ervaren hun grote en goddelijke liefde in een fysieke vorm en om zulke gezegendheid te delen met de kinderen die zij zouden creëren. Elke ziel die was gevormd was perfect in overeenstemming, kreeg een tweeling gemaakt van dezelfde essentie. […]  Dus de hieros gamos was gecreëerd, het heilige huwelijk van vertrouwen en bewustzijn dat de geliefden in één vlees verenigt.

Echo’s van het heilige huwelijk kunnen worden gevonden in de Song of Songs, rechtstreeks verbonden met Solomon, en beschrijft het bedrijven van liefde. De titel licht uit dat het de heiligste van alle liederen was, zijn belang onderlijnend. Margaret Starbird heeft erop gewezen dat er sterke parallellen zijn tussen de Song of Songs en verzen voor de Egyptische godin Isis. Natuurlijk, zowel Solomon en Sheba als Isis en Osiris waren tweelingzielen, en dus in staat om de hieros gamos te ervaren.

De Song of Songs werd heel belangrijk voor de Kabbalisten, vooral het Book of the Zohar volgend, die de Song of Songs zag als een primair voorbeeld van de hieros gamos. Het is in de Soharic Kabbalah dat God is gerepresenteerd door een systeem van tien bollen, elk een ander aspect van God symboliserend, die is waargenomen als zowel mannelijk als vrouwelijk. De Shekina was geïdentificeerd met Malchut, die was geïdentificeerd met de vrouw in de Song of Songs. Haar geliefde was geïdentificeerd met Yesod, die Gods fundering representeert en de fallus of de mannelijke essentie.

Binnen de Joodse religie waren Malchut en Yesod El, de vaderlijke schepper God, en zijn consort, Asherah. Hij was geïdentificeerd met de stier en zij met de moeder godin. Inderdaad, vrouwen die de hieros gamos hebben ervaren noteren dat zij deze moeder godinnenenergie hebben ervaren, sommigen zelfs mentaal sommige van haar heiligdommen bezoekend tijdens de ervaring. De beeldspraak onthult ook hoe lang onze voorvaderen familiair zijn geweest met dit heilige huwelijk: de link tussen de stier en de aarde godin is zichtbaar op de muren van Catal Huyuk, gebouwd in het 8e millennium BC. De hieros gamos zou daarom meer doelmatig zijn gelabeld de reünie van tweelingzielen, terwijl het lichaam door seksuele activiteit incarneert, met de actieve deelname van het mannelijke en vrouwelijke aspect van God: “Wat God heeft samengebracht zal geen mens separeren”.

Degenen die zo’n vereniging hebben ervaren vinden het hoogst onmogelijk om te beschrijven – “voorbij woorden”. Zij zijn, echter, in staat om de ervaring in wat componenten uiteen te rafelen. De man zal een worden met El, terwijl de vrouw samensmelt met Asherah, de “Queen of Heaven”. Tijdens deze vereniging is het geheel mogelijk dat Asherah of El meer prominent is in een partner dan in de ander. Tijdens deze ontmoetingen overstijgt de seksuele activiteit – en is anders dan – een normaal orgasme; het is normaal gesproken meer intens, geprolongeerd en meervoudig, waarbij het orgasme zelf meer energetisch is, eerder dan fysiek. Echter, de aanwezigheid van deze goddelijke energie zou niet moeten worden gezien als een vorm van bezit; normaal gesproken is de menselijke seksuele energie gelijk aanwezig, en de seksuele ervaring is een balans en interactie tussen beide energieën. Om het onverholen te zeggen: de hieros gamos is een kwartet: twee menselijke wezens, en El en Asherah die werken met en door hen.

Waar verlaat dit de reputatie van de hieros gamos als een vorm van tempelprostitutie? Asherah is gelinkt met de Mesopotamian Ishtar, wiens kult heilige prostituees omhelsde. Echter, zouden wij in deze vrouwen wellicht geïnitieerden zien: vrouwen die bepaalde methodologie voorbereidden en leerden, zoals hoe heilige seksualiteit zou moeten worden ervaren tussen partners, zodat hun vereniging kon leiden tot een heilig huwelijk?

Interessant, het oudste vers van de wereld, “the Epic of Gilgamesh” verhaalt hoe toen Gilgamesh de wilde man Enkidu ontdekte, hij hem naar Shamhat stuurde, een priesteres van Ishtar. Zij was geïnstrueerd om Enkidu te leren hoe te leven als een cultureel menselijk wezen, suggererend dat onze voorvaderen cultuur specifiek identificeerden met hoe goed lief te hebben – de hieros gamos manier.

Deze voorbeelden, en het voorbeeld van Solomon en Sheba, maken duidelijk dat de zoektocht van de hieros gamos niet voor iedereen is: het is alleen het domein van tweelingzielen. Het is waarom Flamel noteerde dat het alleen mogelijk was om te worden uitgevoerd met Perenelle, duidelijk niet alleen zijn vrouw maar ook zijn tweelingziel.

Het is ook niet zozeer een ritueel, maar volledige vereniging van lichaam, mind en spirit: de twee delen van een ziel worden verenigd in het lichaam, dus in het lichaam totstandbrengen wat zij aan het begin van tijd waren: een eenheid. Het Grote Werk. En deze vereniging was “gezegend” door het sacrament van de hieros gamos, waarin God zelf, aanwezig bij de separatie van deze zielen bij het begin van tijd, de twee geliefden verenigde en zegende.

Dus ook al heeft tantrisme yoga als zodanig er niets mee te maken, tantrisme weet over deze staat van perfecte vereniging en heeft het Samadhi gelabeld. Het is de staat waar de respectieve individualiteiten van elk van de deelnemers volledig zijn opgelost in de eenheid van kosmisch bewustzijn – de twee eenheden zijn verenigd. Voor tantrics zijn de godheden niet El en Asherah, maar Shakti en Shiva. Want het is gelimiteerd voor tweelingzielen; de hieros gamos zou niet de seksuele en rituele bekoring kunnen hebben die velen het zouden willen geven. Maar het is hoe dan ook het meest belangrijke sacrament van alles, aangezien het de voltooiing was van de zoektocht van de ziel in het leven: om zijn tweelingziel te vinden en samen te gaan, en binnen deze liefde hun leven voort te zetten, gecombineerd.

Mensen die de hieros gamos hebben ervaren zijn het erover eens dat dit een unieke ervaring is. Een persoon stelde dat tijdens de hieros gamos beide partners een totaal orgasme ervoeren, ook al was dit zonder enige fysieke activiteit – door een fysieke verbinding, de andere partner ervoer perfect de seksuele stimulatie die de andere persoon in het hoofd zond – in het kort, de partners waren beiden niet alleen elkaars mind aan het lezen, maar wisselden uit binnen deze mind – als een eenheid van kosmisch bewustzijn. Een andere persoon beschreef het als “uiterste bliss” of hoe “heaven” zou hebben gevoeld. Het gevoel van “hemel op Aarde” kan inderdaad zijn waar de hieros gamos over gaat: de tweelingzielen in de hemel, hun goddelijke vereniging op Aarde ervarend. Zo boven, zo beneden?

https://www.eyeofthepsychic.com/hierosgamos/

Vertaald door Veronica

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: