RSS

De Torus – Dynamisch Stroom Proces

Waar de Vector Equilibrium (balans) de ultieme stilstand van energie representeert, laat de Torus ons zien hoe energie beweegt in zijn meest gebalanceerde dynamische stroomproces. Het belangrijke ding om te begrijpen over de Torus is dat het een proces representeert, niet alleen een specifieke vorm.

Een Torus bestaat uit een centrale as met een draaikolk aan beide kanten en een omringend coherent veld. Energie stroomt in een draaikolk, door de centrale as, uit de andere draaikolk, en wikkelt dan om zichzelf heen om terug te gaan naar de eerste binnenkomende draaikolk. De eenvoudigste beschrijving van zijn algemene vorm is die van een donut, alhoewel het veel verschillende vormen heeft, afhankelijk van het medium waarbinnen het bestaat.

Bijvoorbeeld, een rookkring in de lucht of een bubbeltjesring in water zijn beide zeer donut gevormd. En toch, een appel of een sinaasappel, die beide torusvormen zijn, zijn in het algemeen meer rond. Planten en bomen laten alle hetzelfde energiestroomproces zien, maar hebben een wijde variëteit van vormen en maten. Orkanen, tornado’s, magnetische velden rondom planeten en sterren, en hele galaxies zelf zijn alle toroïdale energiesystemen. Deze observatie van de consistente aanwezigheid van deze stroomvorm uitbreidend naar het kwantum rijk kunnen wij stellen dat atomische structuren en systemen ook zijn gemaakt van dezelfde dynamische vorm.

Hier is een video die een eenvoudig voorbeeld laat zien van een torusstroom die een metalen veer hoepel gebruikt:

https://youtu.be/9wkXufnY_Z0

En hier is een video van NASA die toroïdale veld dynamica laat zien rondom spinnende pulsar sterren binnen onze galaxy.

https://youtu.be/eZL-xynHopo

In ons model van kosmometrie is de Torus de fundamentele vorm van gebalanceerde energiestroom, gevonden in duurzame systemen op alle schalen. Het is de primaire component die een naadloze fractal insluiting van energiestroom mogelijk maakt van microatomisch tot macrogalactisch, waarbinnen elke individuele entiteit zijn eigen unieke identiteit heeft, terwijl ook verbonden met al het andere. In de woorden van pionier onderzoeker Arthur Young: “De zelf in een toroïdaal universum kan zowel worden afgescheiden als verbonden met al het andere.”

Bijvoorbeeld, onze Zon heeft een groot toroïdaal veld dat het omringt – de heliosphere – dat op zichzelf is ingebed binnen een enorm groter toroïdaal veld dat de Melkweg galaxy omringt. Onze Aarde magnetisch veld omringt ons en is binnen het veld van de Zon, buffert ons van de rechtstreekse impact van zonne-elektromagnetische straling. De Aarde atmosfeer en oceaan dynamica zijn toroïdaal en zijn beïnvloed door het omringende magnetische veld. Ecosystemen, planten, dieren, etc, laten alle Torus stroomdynamica zien en verblijven erin en zijn rechtstreeks beïnvloed door (en rechtstreekse invloed van) de Aarde atmosferische en oceaan systemen. En zo gaat het verder naar binnen in de ecosystemen en organen van onze lichamen, de cellen waarvan zij zijn gemaakt, en de moleculen, atomen en subatomische partikels waarvan zij zijn gemaakt …..

Op deze manier kunnen wij zien dat er een naadloze dynamische uitwisseling van energie en informatie (of bewustzijn) verschijnt door de gehele kosmische ervaring. Het is als een ‘naar beneden stappen’ en ‘omhoog stappen’ van niveau tot niveau waarbinnen de balans van energiedynamica komt in coherente geschiktheid op elke schaal. En toch is er maar een hele energiestroom die verschijnt in het geheel ervan. Dit is wat fysicus David Bohm noemt de ‘Holomovement’.

“[Bohm stelt] “De nieuwe vorm van inzicht kan wellicht het best worden genoemd Onverdeelde Heelheid in Stroombeweging. Deze zienswijze impliceert dat stroom is, op een manier, voorafgaand aan dat van de ‘dingen’ die kunnen worden gezien te vormen en op te lossen in deze stroom.” Volgens Bohm is een levendig beeld van deze waarneming van analyse van het geheel geoorloofd door vortex structuren in een vloeiende stroom. Zulke vortexen kunnen relatief stabiele patronen zijn binnen een doorgaande stroom, maar zulk een analyse impliceert niet dat de stroompatronen enige scherpe divisie hebben, of dat zij letterlijk zijn gescheiden en onafhankelijk bestaande entiteiten; eerder zijn zij zeer fundamenteel niet gescheiden. Dus, overeenkomstig Bohm’s zienswijze, het geheel is in een continue flux en daarom is eraan gerefereerd als de holomovement (beweging van het geheel).”

Uit: The Holographic Universe, by Michael Talbot

Visionair kunstenaar Alex Grey heeft de essentie hiervan gevangen in zijn schilderij van de ‘Sacred Mirrors series’, Universal Mind Lattice:

Dit inzicht is diep in zijn implicaties, vooral wanneer wij overwegen dat zelfs de meest fundamentele energiegebeurtenis – een foton van licht – kan worden gezien als een toroïdale fluctuatie ontspringend van het onderliggende Verenigde Veld. Dit suggereert dat, zelfs binnen de niet-manifesterende staat van het Verenigde Veld, er potentieel een golfbeweging plaatsvindt, maar binnen een dynamisch evenwicht dat de gebalanceerde structuur van het veld handhaaft tot het moment dat genoeg gelokaliseerde spin zich voordoet en een foton (en al het andere in het bekende universum) ontspringt in een observeerbare status. (De dynamica van duistere energie en duistere materie kunnen goed worden uitgelegd met dit concept, zoals elders zal worden onderzocht.)

“De eerste significante uitdaging voor mechanisme kwam van Einstein, die claimde dat er diepe contradicties waren in de uiterste notie van een onafhankelijk bestaand partikel. Hij stelde voor dat wat wij normaal gesproken zien als een partikel feitelijk een tijdelijk gelokaliseerde puls is ontspringend van een groter veld, heel erg als een vortex tijdelijke vorm van de dynamische vloed van een stroom.”

Uit: The Essential David Bohm, edited by Lee Nichol

Gecentreerd door stilstand

Doorgaand met ons onderzoek van de Torus als een vorm en stroomproces, is een van de karakteristieken ervan dat in zijn centrum het gehele systeem tot een punt komt van ultieme balans en stilstand – met andere woorden, perfecte gecentreerdheid. Zoals het centerpunt van de vector balans is dit het centerpunt ‘bijzonderheid’ van de Torus. En aangezien wij werkelijk praten over een verenigd model van kosmometrie, is dit centerpunt een en dezelfde in zowel de VE en de Torus. In de VE is het het centrum van het systeem in zijn staat van niet gemanifesteerd perfect evenwicht. In de torus is het het centrum van het systeem in zijn staat van gemanifesteerd stroomproces.

Zoals in het geval van een zwart gat bijzonderheid in het centrum van galaxies, verbindt dit centerpunt binnen alle systemen het systeem voortdurend met het onderliggende Verenigde Veld (energie en informatie keren terug naar de zero punt bron status van oneindige dichtheid via een singulariteit). Op deze manier is alles verenigd en holografisch aanwezig aangezien het Verenigde Veld elke gemanifesteerde entiteit informeert over het geheel van de kosmos op elk moment, en elke entiteit informeert de gehele kosmos over zijn lokale aanwezigheid via het Verenigde Veld. Dit soort van wederkerige uitwisseling is een primaire feature van toroïdale systemen, waarbinnen het individu is geïnformeerd en beïnvloed door zijn omringende environment, en de omringende environment is geïnformeerd en beïnvloed door het individu, in een doorgaande gebalanceerde ritmische uitwisseling.

“… een wederkerige relatie maakt de kwalitatieve relatie mogelijk tussen structuur en achtergrond, waarbinnen elk het potentieel heeft om niet alleen de ander te ‘impact’ maar om transformaties te genereren in de natuur van wat elk feitelijk is … Meer breed gezien, de notie van wederkerige relatie maakt geneste wederzijdse invloed mogelijk zelfs tussen macroscopische processen en deze op het atomisch niveau, de complexiteit indicerend van de wegen waardoor de kwalitatieve oneindigheid van natuur kan manifesteren.”

Uit: The Essential David Bohm, edited by Lee Nichol

Dubbele Torus Dynamica

Een ander fundamenteel aspect van dit alomtegenwoordige stroomproces is wat is genoemd de dubbele Torus dynamica. Dit is, simpel gezegd, twee Torus vormen samen ‘gestapeld’ en roterend in tegengestelde richtingen. Op deze manier stroomt energie hetzij inwaarts of uitwaarts aan beide polen van een systeem, eerder dan in een pool en uit de andere als een enkel Torus systeem. Deze dubbele Torus dynamica lijkt ook vrij algemeen in de kosmos te zijn, verschijnend in de energiestromen van bomen, in weerpatronen van Aarde en andere planeten, in zonnedynamica, en zelfs in galaxies.

Hier is een video van de film THRIVE met onderzoeker Nassim Haramein die de dubbele torus dynamica beschrijft op verschillende schalen:

https://youtu.be/JyqBnd3Xwck

Resonantie, Energie en Bewustzijn

“Alle dingen, materieel en spiritueel, komen van een bron en zijn gerelateerd alsof zij een familie waren. Het verleden, heden en toekomst zijn alle begrepen in de levenskracht. Het universum ontsproot en ontwikkelde van een bron, en wij evolueerden door het optimale proces van vereniging en harmonisering.”

~ Morihei Ueshiba, The Art of Peace

Vereniging en harmonisering … dit is het bolwerk van evolutie waar wij ons nu vinden op een nieuw niveau van werelddynamica en complexiteit. Wij hebben systemen gebouwd van technologieën, economieën, overheid, onderwijs, etc. die niet de juiste features van gezonde leefsystemen bevatten. Als zodanig bereiken zij het eind van hun levensvatbaarheid en gaan hetzij instorten, of worden gebalanceerd en heel op een hoger niveau van organisatie en coherentie. De keuze die wij nu hebben – wellicht de enige levensvatbare optie – is om deze systemen uit te lijnen met wat wij nu begrijpen wat de weg is dat de kosmos gezonde en duurzame systemen creëert … ‘cosmomimicry’, zoals David McConville, president van het Buckminster Fuller Institute, het noemt.

Fundamenteel, waarvan wij opereren is het principe en de concrete effecten van resonantie. Het Verenigde Veld heeft een oneindig potentieel van energie en creativiteit. Het drukt dit uit als fysieke en metafysieke fenomenen – energie en bewustzijn – in een doorgaande en steeds evoluerende stroom. De meest gebalanceerde, coherente, zelfgenererende en zelfonderhoudende vorm van dynamische stroom is de Torus.

Door het creëren van technologieën (bijvoorbeeld wat genoemd wordt ‘vrije energie apparaten’) en systemen die deze stroom nabootsen verwekken wij een gesynchroniseerde resonantie met het kosmische patroon van leven, en tappen in een bron van energie en creativiteit die overvloedig is, voorbij meting. Wij kunnen dit persoonlijk doen door te leren hoe gecentreerd te worden in, en de Torus stroomdynamica van ons eigen energiewezens te belichamen (wat onze fysieke, mentale, emotionele en spirituele ‘lichamen’ stabiliseert en integreert). Wij kunnen dit collectief doen door te begrijpen dat deze zelfde dynamica zich uitbreidt in de gebalanceerde stroom van informatie en bronnen door lokale, regionale en continentale gemeenschappen. En wij kunnen dit technologisch doen door te resoneren met de fundamentele structuur van het Verenigde Veld en een harmonieuze stroomvorm op te zetten die tapt uit zijn oneindige energiepotentieel op een schone, veilige en gebalanceerde manier.

Dit is een glimp van het krachtige effect op alle niveaus van onze menselijke, aardse en kosmische ervaring dat het toepassen van het dynamische stroomproces van de Torus en de features en principes van gezonde leefsystemen in onze wereld kan brengen.

hier een korte uitleg van Ashok Gangadean bij Foster Gamble, thrivemovement.com

https://youtu.be/vs15mQHNYPQ

http://www.unariunwisdom.com/the-torus-dynamic-flow-process/

Vertaald door Veronica

 

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: