RSS

Guardians of the Looking Glass – belangrijke informatie voor onze bewustwording – 3e video: moordaanslag in Azië

Er is nog maar heel weinig tijd om de negatieve uitkomst waarover we hebben gesproken te veranderen.

Wij verzoeken de kijkers deze video helemaal te bekijken en vervolgens alles te doen wat in hun vermogen ligt om de video te delen. Het cascade-effect kan, wanneer het gedeeld wordt, een zeer krachtige invloed hebben op het veranderen van deze gebeurtenissen. Ze worden “rimpelingen” genoemd, en deze kleine rimpelingen kunnen groeien, en de negatieve krachten verstoren die werken om de negatieve uitkomst van de tijdlijn te bewerkstelligen.

Ten eerste, de 18 april 2022 valse vlag moet worden voorkomen. Dit is niet het einde van ons werk, het is slechts het begin. Als deze gebeurtenis wordt voorkomen, of verijdeld, volgt er spoedig een reeks andere, ernstige gebeurtenissen, meer dan zeventig in totaal, leidend tot het jaar 2030. Elk van hen moet worden voorkomen, anders zal de negatieve uitkomst niet worden gestopt.

Volgens onze gegevens is, als de gebeurtenis van 18 april wordt voorkomen, de volgende datum van een gebeurtenis die moet worden voorkomen 20 mei. Op die datum zal een operatie plaatsvinden buiten het zicht van het publiek, waarover nooit in de media wordt bericht. Deze operatie vindt plaats in Zuidoost-Azië, en betreft de moord op een voormalig Chinees militair wetenschapper.

Deze gebeurtenis, als hij plaatsvindt, zorgt ervoor dat de negatieve uitkomst plaatsvindt.

De naam van de wetenschapper is Dr. Winston Wu. Wij, als Guardians of the Looking Glass, hebben reeds pogingen ondernomen om Dr. Wu te waarschuwen voor de komende aanslag op zijn leven. Uit onze gegevens blijkt dat hoe vaak we ook proberen deze man te waarschuwen voor zijn fatale afloop, de gebeurtenis niet verandert. Zelfs als hij stappen onderneemt om zichzelf te beschermen, is dat niet genoeg.

Een deel van de reden hiervoor is dat de negatieve krachten over dezelfde gegevens beschikken als wij, en zij kunnen anticiperen op onze waarschuwingen, en deze omzeilen.

Daarom hebben wij besloten dat de enige manier om zijn dood te voorkomen, is door de acties van de kijkers die de informatie delen. Eenmaal breed gedeeld, wordt het duidelijk in de tijdlijngegevens dat de gebeurtenis voorkomen kan worden. De negatieve krachten veranderen van plan, wanneer hun plannen publiekelijk worden verspreid en onthuld. Dit is het geval voor het voorkomen van vele gebeurtenissen. Zodra een plan, of een datum, is onthuld, en voldoende publiekelijk bekend is gemaakt, kan de gebeurtenis worden gestopt. Maar als niet genoeg mensen op de hoogte worden gebracht van de datum, kan de gebeurtenis niet worden tegengehouden.

Dit vond plaats op 11 september 2001. Er waren al enkele waarschuwingen geweest, in de maanden en jaren daarvoor, voor deze datum. Maar de informatie was niet wijd genoeg verspreid. Een voormalig CIA-medewerker en infiltrant, Jeff Swedenburg genaamd, had talrijke pogingen ondernomen om mensen voor deze datum te waarschuwen, maar zijn waarschuwingen werden genegeerd. De gebeurtenis vond uiteindelijk toch plaats, zonder enige onderbreking.

Dr. Wu’s werk en project, dat op dit moment bijna geheel onbekend is, is van cruciaal belang om de negatieve uitkomst te stoppen, en in plaats daarvan de positieve uitkomst te bewerkstelligen. Dit is waarom de negatieve krachten specifiek bezorgd zijn om hem, en het op hem gemunt hebben.

Dr. Wu’s project heet Raindrop. Door zijn werk, gebruikmakend van Quantum computing, is hij in staat om de Europese machtsstructuur de komende jaren grote schade toe te brengen.

Zijn project is momenteel aan de gang, en zal in mei voltooid zijn, en van daaruit begint zijn werk zich uit te breiden over de hele wereld. Hij begint grote sommen geld uit te geven om de huidige wereldorde te vernietigen. De mensen die betrokken zijn bij zijn project, die zich over de hele wereld bevinden, helpen ook om zijn visie te vervullen, en vele anderen sluiten zich bij hem aan om de huidige machtsstructuur neer te halen.

Hij is een doelwit voor eliminatie, en als er niets wordt gedaan zal hij worden gedood op 20 mei 2022. Dit leidt tot de stopzetting van zijn project, de inbeslagname van zijn werk, zijn fondsen, en de arrestaties van de betrokkenen. Zijn project is vernietigd, en de negatieve tijdlijn is dan gestold en kan vanaf dat moment niet meer worden veranderd.

Zijn werk is ook essentieel voor het verstoren van de werking van de Large Hadron Collider, of CERN. Als zijn leven kan worden gered, gaat hij verder met zijn werk, en voorkomt daarmee meerdere afschuwelijke gebeurtenissen die zijn gepland door de negatieve machtsstructuur.

Als we de aanval van 18 april kunnen voorkomen, en de nucleaire oorlog kunnen voorkomen, zal er nog steeds een economische ineenstorting plaatsvinden eind 2022, wanneer Amerika zal afdalen in chaos. Amerikanen zullen wanhopig op zoek zijn naar voedsel, basisvoorzieningen, zelfs water. Dr. Wu’s werk brengt financiële verlichting voor velen. In deze tijd zullen volgelingen van Dr. Wu tientallen of zelfs honderden miljoenen krijgen in andere valuta, en in cryptovaluta, die nog steeds waarde zullen behouden in valuta zoals de Euro. Zijn werk redt het leven van vele Amerikanen, die die fondsen kunnen gebruiken om toch nog dingen te kopen en aan de chaos te ontsnappen.

De negatieve krachten zijn in staat om dit alles ook te zien, dus hebben ze gepland om Dr. Wu te vermoorden, op 20 mei 2022. Als dit gebeurt, wordt zijn werk vernietigd, en heeft hij geen enkele positieve invloed op de verwoestende gebeurtenissen die komen gaan. Dit verzekert, met de hoogste graad van zekerheid, dat de negatieve singulariteit in 2030 plaatsvindt, en niet kan worden voorkomen.

Al onze gegevens tonen aan dat als we willen slagen in het voorkomen van de negatieve uitkomst in 2030, en de singulariteit, Dr. Wu’s leven gered moet worden, en zijn werk moet doorgaan. Zelfs als de economische ineenstorting plaatsvindt, of een nucleaire oorlog, als Dr. Wu overleeft, blijft er nog steeds een kans om de negatieve uitkomst te voorkomen.

Onze gegevens tonen aan dat tegen eind 2029, begin 2030, Dr. Wu en zijn project operationeel moeten zijn om de positieve uitkomst te laten slagen. Het is vastgesteld, dat zijn werk met zijn Quantum computer, tegen CERN, een van de meest kritieke aspecten is om de negatieve uitkomst te verstoren.

Onze gegevens tonen duidelijk aan dat de enige manier om zijn leven te redden is dat iedereen deze informatie verspreidt en Dr. Wu en zijn Raindrop project steunt.

Onze volgende video zal de volgende gebeurtenis bespreken die voorkomen moet worden. Maar voor nu is het stoppen van gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2 van de meest kritieke prioriteit. Met de her-activering van CERN, en het her-opstarten van CERN, die plaatsvond op 22 maart, geloven we dat de negatieve machtsstructuur plannen heeft om de tijdlijnen in nog grotere mate te verstoren, op manieren die zelfs onze gegevens van het kijkglas ons misschien niet hebben onthuld. Dit baart ons grote zorgen.

Als onze informatie niet sneller wordt verspreid, en sneller, geloven wij dat de negatieve machtsstructuur iets doet met CERN om ons, of wie dan ook, volledig tegen te houden in het voorkomen van de negatieve singulariteit. Dit is waarom Dr. Wu’s werk zo belangrijk is, omdat hij in staat is hun operaties specifiek aan te pakken en te vernietigen, op een manier die niemand anders kan.

Als je een van de video’s aanklikt vind je eronder een beschrijving met deze links, alsmede een link naar een website waar het transcript van de video (in het Engels) te vinden is; je hebt daarvoor een wachtwoord nodig wat ook bij de link is gegeven.

*) Ik ben het begrip “looking glass” (kijkglas) voor het eerst tegengekomen in de berichten van Corey Goode. Het is een soort glazen scherm waarop beelden te zien zijn van gebeurtenissen in zowel verleden, heden als toekomst. Deze schermen worden bijvoorbeeld veel gebruikt in de geheime ruimteprogramma’s. Op eventnl vind je ook dit artikel over een ontdekking in 2003 in de Bucegi Mountains in Roemenië, waar in een verborgen zaal in de bergen tafels zijn gevonden met daarin schermen die ook dit soort functionaliteit hebben. Alleen dateerden deze van een heel ver verleden. In de beschrijving staat o.a.: “Als een van de tafels werd benaderd werd een holografische projectie geactiveerd die aspecten liet zien van een specifiek wetenschappelijk veld. De driedimensionale beelden zijn perfect en heel groot, met een hoogte van bijna 2,5 meter. De projecties gingen uit zichzelf, maar tegelijkertijd zijn zij interactief en afhankelijk van degenen die bij de tafels hun oppervlakte aanraakten.” Dit artikel over de ontdekking in de Bucegi Mountains is zeer de moeite waard om te lezen.

Vertaald door Veronica

Hier is de link naar het bericht met de introductie van de Guardians of the Looking Glass, de links naar de Nederlandse vertalingen van de 3 video’s die tot 9 april 2022 zijn gepubliceerd, en een samenvatting van deze 3 video’s.

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: