RSS

Het werkelijke verhaal van de matrix

Cobra heeft in veel verschillende berichten informatie gegeven over het systeem van de matrix, wie daarachter zitten, en wat hun doelstelling is. Therese Zumi heeft al deze informatie in 1 artikel gebundeld en hieronder vind je de Nederlandse vertaling van dit artikel. Het geeft een heel duidelijk beeld van het systeem waar wij nu (nog) in zitten.

N.B. Therese verwijst naar verschillende artikelen van Cobra en veel daarvan hebben wij in het Nederlands hier op ons blog staan; ik verwijs naar de Index pagina (bovenin je scherm) voor een totaaloverzicht van alles wat op ons blog is geplaatst. Veronica

thematrixLink naar het artikel in het Engels van Therese Zumi: http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/true-matrix-cobra

Dit artikel is gebaseerd op Cobra’s update van 18 april 2015

Therese Zumi hier; ik volg Cobra’s blog vanaf het allereerste begin in de lente van 2012. Ik heb ook een van zijn eerste conferenties bijgewoond, namelijk die in LA in november 2012. Ik was met mijn website begonnen vier maanden voordat ik Cobra ontmoette, en hij moedigde mij aan om door te gaan met schrijven, en dit heeft geresulteerd in de presentatie van de Event informatie op mijn website zoals door hem in LA gegeven. Hij gaf daarna links naar zijn info op mijn website in de lente van 2013.

In de afgelopen twee of drie maanden heb ik informatie verzameld en bestudeerd over de archons en de twee verschillende, alhoewel uitgelijnde, facties van hen, namelijk de jezuïeten archon groep met hun handlangers de Rothschilds, en de Rockefellers en de chimera archon groep.

Dit artikel is bedoeld een overzicht te geven van de geschiedenis van onze gehele situatie van gevangenschap door deze wezens tot aan de dag van vandaag. Het grootste deel van de hier verzamelde informatie komt van Cobra.

De onderwerpen die ik bespreek zijn achtereenvolgens:

 • de waarheid over onze gevangenschap
 • archon controle
 • de positieve militairen worden zich bewust van de immensiteit van onze controle
 • de sluier/matrix en zijn tweevoudige functie om ons te controleren
 • archon controle door persoonlijke relaties met mensen
 • hoeveel van deze wezens zijn er geweest?
 • de sluier en zijn tweevoudige functie
 • de chimera
 • strangelet bommen
 • wat meer informatie over de chimera en de sluier
 • chimera = de makers van alle oorlogen
 • de jezuïeten
 • de jezuïeten agenda
 • twee illuminatie facties gecontroleerd door de jezuïeten
 • de Rothschild factie
 • de Rockefeller / illuminazi factie
 • geheim ruimteprogramma
 • het oude financiële systeem en het nieuwe financiële systeem
 • fondsen voor ons nieuwe financiële systeem
 • overwinning van het Licht

De waarheid over onze gevangenschap

We weten dat ons zonnestelsel gedurende de laatste 26.000 jaar onder controle is geweest van het Orion/Andromeda chimera rijk en hun draco/reptillian handlangers; zij hebben effectief de planeet Aarde onder quarantaine geplaatst, het geïsoleerd van de positieve buitenaardse rassen. Deze archons kwamen oorspronkelijk van de Andromeda galaxy en creëerden toen gedurende lange periodes – millennia- rassen zoals de draco’s en de reptillians door genetische manipulatie, hen gebruikend als slaven om hun rijken uit te breiden en te beheren.

Omdat nieuwe lezers vaak de vraag stellen “Waarom landt de Galactische Confederatie hier niet gewoon, en grijpt in en maakt een eind aan deze waanzin?” neem ik hier een rechtstreekse quote op van de ‘Solar System update’ die Cobra op 9 februari 2015 gaf:

“De Lichtkrachten werden gedwongen om een niet-inmengingsverdrag te ondertekenen dat inhoudt dat zij niet rechtstreeks op de oppervlakte van de planeet zullen ingrijpen, en in ruil daarvoor zal de chimera ook niet rechtstreeks op de oppervlakte ingrijpen. Ofschoon dit verdrag behoorlijk schadelijk was voor de ontwikkeling van de mensheid in de laatste 26.000 jaar, heeft het ook voorkomen dat de mensheid rechtstreeks is geoogst door de chimera en hun draco/reptillian handlangers. Dit is de reden dat de Resistance Movement agenten geen rechtstreeks contact opnemen met de mensen op de oppervlakte van de planeet. Dit verdrag is ook de reden waarom de reptillians niet massaal in de openheid mensen eten voor ontbijt in de steden van de mensen na 1996, toen hun aanwezigheid onder de oppervlakte van de planeet enorm was, met 500 miljoen aanwezige entiteiten. Dit verdrag is ook de reden dat de strangelet bommen niet zijn gedetoneerd bij verschillende gelegenheden. Zodra de chimera bedreiging is verdwenen, zullen de Lichtkrachten zich rechtstreeks met de oppervlakte van deze planeet bezig houden.”

Deze idiote archon wezens die ons controleren door hun twee uitgesproken groepen, namelijk de chimera-archon en de jezuïeten-archon-zwarte-adel-families-factie, denken of handelen op geen enkele manier als menselijke wezens. Je moet begrijpen dat Cobra in geen geval de situatie overdrijft als hij uitlegt waarom de Lichtkrachten geen andere keus hadden dan om dit verdrag te ondertekenen. Dit is de reden dat hij zo vaak tegen ons herhaalt dat de Event of de uiteindelijke dag van de bevrijding van deze planeet niet zal beginnen totdat het elektromagnetische hek – de sluier – de matrix – volledig is neergehaald.

Nearspace2 Foto door Cobra gemaakt bij zijn bezoek aan de nabije ruimte voorbij de sluier

 

Archon controle

De waarheid over onze realiteit hier is zo schokkend en zo ongelooflijk dat het klinkt als een plot van een buitengewoon gecompliceerde ruimteoorlogsfilm. In feite is bijna 80% van de ruimteoorlogsfilms vandaag de dag met hun enge beangstigende verhalen over buitenaardsen en hun plannen om ons als gijzelaars te nemen, geïnspireerd en gemaakt door de handlangers van de buitenaardsen die ons al meer dan 25.000 jaar in gijzeling houden.

Toen Cobra in het voorjaar van 2012 met zijn blog begon, begonnen wij de waarheid te horen over onze gevangenisbewaarders de archons. Hij was door de Resistance Movement (RM) gekozen om hun woordvoerder te zijn en hij werd op reguliere basis geïnformeerd over updates waarvan gedacht werd dat ze noodzakelijk waren om de waarheid aan ons door te geven – stukje bij beetje – zodat we de informatie konden verwerken. Het was minder dan een jaar geleden, in april 2014, dat aan ons de informatie werd gegeven over de chimera en hun militaire bases. Toen leerden we dat er twee verschillende maar samenwerkende groepen zijn die ons op elk denkbaar niveau controleren, namelijk op de oppervlakte, van chimera bases net onder de oppervlakte, en niet in de laatste plaats op de astrale etherische lagen.

De positieve militairen worden zich bewust van de immensiteit van onze controle

De groep waarnaar Cobra vaak refereert, bekend als de positieve militairen, hebben al tientallen jaren plannen voor massa arrestaties van de cabal. Het was echter niet tot april of mei 2012 dat zij zich bewust werden van de reden achter de vele verstoringen en interferenties van hun plannen. Het was toen dat zij zich bewust werden van de aanwezigheid van de archons! Het was toen in het voorjaar van 2012 dat zij leerden over de machtige groep fysieke archons binnen de jezuïeten archon factie die toegang had tot nucleaire wapens en ons bedreigden om ze te gebruiken als we begonnen met massa arrestaties! Zij zijn in juni 2012 van hun toegang tot deze wapens afgesneden.

Echter, wat wij tot bijna twee jaar later niet wisten was dat de archons – een andere groep van ze – de zogenaamde chimera – de controle hadden over de 12 belangrijkste militaire bases wereldwijd en dat zij zelfs nog veel gevaarlijker bommen hadden, namelijk de strangelet en toplet bommen! Dat was een grote schok en we dachten allemaal ‘wat nu’. We vroegen ons af of er ooit een mogelijkheid zou zijn om ons te bevrijden van deze idioten. Toen, verrassend, werden we door Cobra op 29 januari 2015 geïnformeerd dat

“alle fysieke strangelet en toplet bommen van de chimera groep zijn opgeruimd. Alleen de plasma strangelet en toplet bommen zijn nu overgebleven. Plasma laag blijft het voornaamste sterke gebied van de chimera groep en hier moet mee worden afgerekend voordat de Event kan plaatsvinden.”.

In het maandelijkse interview met Cobra in maart 2015 heeft Rob Potter aan Cobra gevraagd wat het verschil is tussen de fysieke en plasma strangelet/toplet bommen en we werden geïnformeerd dat er weinig verschil is, namelijk beiden net zo gevaarlijk.

Op de oppervlakte van de fysieke laag zijn de archons geïncarneerd binnen de jezuïeten organisatie in de zogenoemde zwarte edelen families. Zij controleren hun uitvoerders spiritueel:

 1. de draco illuminatie die het financiële systeem regeren,
 2. hun strijders = reptillian huurlingen die de illuminatie beschermen en
 3. hun slaven = WIJ = jij en ik en ieder ander door onze ‘9 tot 5’ banen.

De sluier/matrix en zijn tweevoudige functie om ons te controleren

Deze sluier / grit / web / matrix / net voert over twee lagen controle over ons uit. Op:

(1): de fysieke laag, heeft de jezuïeten archon factie controle over ons door het

1a) Orion Babylonische schuldslavernij financieel systeem en

1b) door de massa media programmering.

Dus om de zaken te vereenvoudigen zou je kunnen zeggen dat de jezuïeten archon factie voornamelijk werkt op dit fysieke niveau door de Rothschild factie die het geld voor hen regelt (zij zijn hun bankiers gedurende de laatste twee eeuwen), en het controleert de media.

1c) De Rothschild factie heeft ook volledig de moderne geneeskundige geïnfiltreerd en ons genetisch veranderd door vaccinaties die zij hebben ontwikkeld via de Wereldgezondheidsorganisatie in Nazi concentratie kampen gedurende de tweede wereldoorlog. De jezuïeten archon factie is waar wij de meester mind controllers vinden die gebruik maakten van

1d) religieuze indoctrinatie en het ontwerp en de creatie van de ‘hel’ (zie hieronder bij jezuïeten) om ons op sleeptouw te houden, en

1e) zij controleerden wereldwijd het onderwijs.

Verder is de controle uitgeoefend op

(2): de etherische astrale en mentale lagen, door

2a) elektromagnetische ruimtetijd verstoringskamers die de illusie creëren van een gesloten lus die eeuwig lijkt te zijn (Philadelphia experiment) en hun versie van de zogenaamde hel en hemel, etc.

2b) elk menselijk wezen is vóór zijn incarnatie geïmplanteerd met etherische kristallen implantaten, die elke herinnering weghalen over deze lagen en eerdere levens. Zij controleren ons met deze implantaten waarbij zij gebruik maken van hun op afstand bedienbare etherische scalar implantaten technologie. Zij zijn het, de archons, die de zogenoemde ‘lords of karma’ waren, zich voordeden als hogere spirituele wezens om ons aan te moedigen om steeds weer opnieuw te incarneren in hun gevangenis. Wat wij karma noemen is hun programmeringsysteem. In doorsnee zijn zij het die voor 65% ons levenspad dicteren.

De archons hadden draco beheerders op de etherische en lagere astrale lagen die de kunstmatige intelligentie technologie onderhouden die de matrix op zijn plaats houdt.

Op hun beurt gebruiken de draco beheerders reptillian-slavenstrijders om constant mentale en emotionele druk op de geïncarneerde mensen uit te oefenen om zo elke spirituele vooruitgang of gevecht voor bevrijding te onderdrukken.

Zij hebben ook op amoebe gelijkende elementale wezens gebruikt om nog meer druk op ons uit te oefenen.

Archon controle door persoonlijke relaties met mensen

De archons hebben hun controle behouden met speciale technologie die ‘de sluier’ wordt genoemd. Het is een elektromagnetisch frequentiehek op de lagere astrale en vooral op de etherische laag, zich uitbreidend maximaal 8.6 mijl -naar boven en naar beneden- vanaf de oppervlaktelaag van onze planeet. Dit voorkomt voor een belangrijk deel dat het Licht naar de quarantaine Aarde kan stromen. De sluier wordt onderhouden door niet-fysieke archons. Deze technologie kan het best worden beschreven als etherische HAARP. Deze technologie verstoort de tijd / ruimte structuur op kwantum niveau en creëert zodoende grote moeilijkheden voor UFO voortstuwingssystemen van de positieve buitenaardse krachten. In het verleden heeft dit ernstig de vooruitgang gehinderd van de positieve buitenaardse rassen naar deze planeet.

system-failure

Er is een specifiek grit op de etherische en astrale lagen dat tot doel had om gedurende millennia de menselijke persoonlijke relaties te controleren. Dit is de reden van de meeste persoonlijke conflicten. Dit grit heeft twee lagen; een laag is de etherische astrale waar archons en hun handlangers werken om ons te controleren, en de tweede laag is in het fysieke, waar de controle in handen is van diepe jezuïeten facties waar fysieke jezuïeten archons de controle hebben. Cobra maakte heel duidelijk dat deze wezens heel gevaarlijk zijn en dat er geen Event zal zijn totdat zij volledig van hun bronnen zijn afgesneden.

Op de etherische en lagere astrale lagen onderhouden hun draco beheerders de kunstmatige intelligentie technologie die de matrix op zijn plek houdt. Het heeft een alarmeringssysteem, dus als een ontwaakt wezen met zijn Licht een gat in deze matrix maakt, sturen draco’s een reptillian slavenstrijder om druk uit te oefenen op de psychologisch zwakke plekken van dit ontwaakte wezen om zijn vibratie te verlagen en zo het gat te dichten. Deze reptillian slavenstrijders oefenen ook constant druk uit op de geest en de emoties van geïncarneerde menselijke wezens op Aarde om zo hun spirituele groei te voorkomen en hun gevecht voor vrijheid te onderdrukken. En, alsof dit alles niet genoeg is, zij sturen ook amoebeachtige elementale wezens die extra druk uitoefenen. Al deze negatieve wezens verbergen zich gewoonlijk in plooien van verstoorde ruimtetijd structuur op astrale en etherische lagen.

Hun macht is angst en verborgen agenda’s.

Zij verliezen al hun macht in het zicht van Licht, Waarheid en Moed!

Als wij ons hiervan zonder angst bewust zijn, zal het Licht van ons bewustzijn de plooien in de ruimtetijd structuur gladstrijken en al deze negatieve wezens zullen worden verwijderd uit de astrale en etherische lagen van de planeet Aarde.

Hoeveel van deze wezens zijn er geweest?

We werden in mei 2012 geïnformeerd dat op de oppervlakte van Gaia waren:

 • een paar dozijn archons (jezuïeten organisatie),
 • een paar honderd draco’s (voornamelijk in de illuminatie bankiersfamilies)
 • en een paar duizend reptillians (voornamelijk in huurlingenlegers zoals Blackwater – later Academi – etc.)

Op dat moment waren we ons niet bewust van het bestaan of de aanwezigheid van de archons in de chimera archon factie en hun controle over zes VS militaire bases en zes Europese militaire bases. In de zogenoemde DUMB’s (deep underground militairy bases) of diepondergrondse militaire bases waren bijvoorbeeld op enig moment zo’n 500 miljoen reptillians na de archon Congo invasie in 1996.

Echter, de aantallen van deze wezens die onze realiteit controleerden waren veel groter op de etherische en astrale lagen. We leerden in januari 2013 het volgende:

“Het etherisch archon grit is gecontroleerd door een hele kleine groep etherische archons, die hun opdrachten geven aan miljoenen etherische draco’s (sector commandanten), die weer miljarden reptillians (strijders) commanderen, die weer opdrachten geven aan amoebes (semi-bewuste elementale wezens die gewoon zonder vragen te stellen opdrachten uitvoeren).”

De sluier en zijn tweevoudige functie

U heeft gelezen dat de Lichtkrachten werden gedwongen om een niet-inmengingsverdrag te ondertekenen waarin zij instemden dat zij niet rechtstreeks op de oppervlakte van de Aarde zouden ingrijpen, en in ruil daarvoor zou de chimera ook niet rechtstreeks op de oppervlakte ingrijpen. Dus de belangrijkste functie van deze sluier is geweest om de buitenaardsen buiten te houden en om ons in het duister te houden over het feit dat er een Galactische Confederatie bestaat van goedwillende buitenaardse rassen die met elkaar samenwerken in deze en andere galaxies. De technologie van dit elektromagnetische frequentiehek verstoort ruimtetijd structuur op een kwantum niveau. Maar naast het de buitenaardsen buiten de sluier te houden is de functie van de sluier geweest het programmeren en herprogrammeren van de mensheid door eindeloze reïncarnatie en recycling processen, ons daarmee effectief als slaven houdend voor hun behoeften.

afb bij true matrix justice is coming

De chimera

De volgende details over de chimera archon factie zijn door Cobra vrijgegeven in de maanden april tot oktober 2014.

 1. Deze groep bevat de leiders van de duistere krachten van de Andromeda galaxy.
 2. Zij kwamen 25.000 jaar geleden naar de Aarde in menselijke fysieke gedaanten en hebben de planeet in quarantaine genomen.
 3. Zij hebben een scalar elektromagnetisch hek rond de Aarde aangelegd (de sluier), daarmee effectief contact met positieve buitenaardsen voorkomen, en zo de mensheid geïsoleerd. De leiders van de chimera archon factie zijn de bewakers van de elektromagnetische nul zone (sluier / net / grit / web / matrix = globaal plasma scalar mind control netwerk)
 4. Dit netwerk wordt aangestuurd vanuit de militaire bases en omvat de gehele planeet.
 5. Zij hebben eerder een enorm netwerk van ondergrondse steden aangelegd, daarbij draco’s gebruikend als slavenhandelaren, en reptillians als slaven, en controleerden daarvandaan de menselijke populatie op de oppervlakte van de planeet.
 6. Daarvoor waren hun belangrijkste bolwerken onder Afrika, China en Tibet. Zij hadden geen direct contact met de oppervlaktebevolking tot begin van de 20e eeuw.

Deze hele geheime negatieve groep -met de codenaam chimera- binnen de negatieve militairen, heeft geïnfiltreerd in alle militairen van alle belangrijkste naties gedurende en na de Congo archon invasie van 1996. De groep controleert in het geheim het grootste deel van de militaire bases rondom de wereld, waarvan veel bases behoren tot de VS militairen.

De chimera archon factie heeft geheime overeenkomsten met de leiders van alle nationale militairen wereldwijd afgedwongen om alle sporen van goedwillend buitenaards contact te onderdrukken en te verwijderen. Zij zijn zwaar verbonden met de jezuïeten archon factie en de NSA.

Strangelet bommen

De chimera groep heeft fysieke strangelet bommen binnen de meeste van de VS militaire bases geplaatst en in sommige militaire bases van andere naties, en deze bommen vormen de belangrijkste verdedigingslinie tegen de voortgang van de krachten van de Galactische Confederatie en de Resistance Movement in de richting van de oppervlakte van deze planeet.

Naast de strangelet bommen op de fysieke laag heeft de chimera deze bommen ook gecreëerd op het plasma astrale etherische niveau. Dus de sluier of het globale plasma scalar hersencontrole netwerk is verbonden aan strangelet bommen en dit is waarom zijn verwijdering een hele delicate operatie is dat zoveel tijd kost.

*Alle fysieke strangelet bommen werden succesvol ontmanteld door de Resistance Movement in januari 2015.

Op 29 januari 2015 werden we geïnformeerd dat

“het ook waar is dat de chimera een systeem van ondergrondse bolwerken heeft, met Long Island dat nu hun enige belangrijke toegangspoort naar de oppervlakte is”.

De chimera groep heeft een systeem van detectoren, vanuit Long Island beheerd, dat elk ruimteschip detecteert dat zou landen of contact zou maken.

“Deze ondergrondse bolwerken van de chimera zijn helemaal niet gerelateerd aan de DUMB’s (Deep Underground Militairy Bases = diepondergrondse militaire bases). Alle DUMB’s zijn al geschoond en de negatieve militairen en de cabal hebben geen toegang tot de chimera bolwerken, dus zij zijn gestrand op de oppervlakte.”

Wat meer informatie over de chimera en de sluier

De volgende korte beschrijving van plasma kan u helpen om plasma scalar apparaten in het algemeen te begrijpen. Plasma is de vierde aggregate staat van materie na

1) vast

2) vloeibaar en

3) vluchtig

en is in feite de verbindende schakel tussen fysieke en etherische materie. Cobra heeft ons ook het volgende in herinnering gebracht:

“Je moet begrijpen dat de fysieke laag materie gewoon een samengedrukte plasmagolf is en plasma anomalie reflecteert rechtstreeks op de fysieke laag”.

Plasma scalar apparaten kunnen dus onze fysieke lichamen beïnvloeden en de chimera groep gebruikt deze apparaten om Lichtstrijders en Lichtwerkers aan te vallen door hun lichaamsfuncties te beïnvloeden, het verstoren van adem- en hartpulsen. Zij gebruiken ook plasma scalar lasers om gedachtenvormen te projecteren in de geesten van Lichtwerkers, plasma infrasound om de frequentie van het aura membraan van Lichtwerkers te verlagen, en plasma ultrasound apparaten als een ultieme spionage en controle machine.

De chimera groep moet niet worden verward met de ‘wegbreekcivilisatie’. De wegbreekcivilisatie komt oorspronkelijk uit het Nazi occulte ruimteprogramma (zie onder) en ontwikkelde zich tot een militair-industrieel complex met veel ‘zwarte’ (=geheime) projecten, terwijl de chimera groep de sturende kracht is achter de wegbreekcivilisatie, het manipulerend om hun handhaving van de quarantaine status van de planeet Aarde te ondersteunen.

afb bij tru matrix duif

Chimera = de makers van alle oorlogen

Onbekend bij 99% van de mensheid; er is wereldwijd een stille levensgrote oorlog gaande tussen de positieve militairen en de chimera groep. De chimera archon factie is praktisch gesproken de maker van alle oorlogen op Aarde, inclusief de wereldoorlogen I en II. Zij zijn het die zitten achter de huidige vernietigende oorlogen in Syrië, de Oekraïne, Irak, de IS en hun afschuwelijke oorlogsopruiende en terreurcampagnes in het volledige Midden-Oosten gebied. De doorgaande spanning en oorlog ongeveer overal op deze planeet is door hen veroorzaakt en door hun huurlingen soldaten / sluipmoordenaars.

Naast de blijkbaar oneindige oorlog op deze planeet vindt er sinds de archon invasie in 1996 ook een intense oorlog plaats in dit zonnestelsel.

Om veel fascinerende details te lezen over deze zonnestelseloorlog en de ‘Alliantie Vloot’ ga naar het artikel dat door Cobra op 31 maart 2015 is geplaatst. Voor meer details over de chimera archon factie zie Geheim ruimteprogramma hieronder.

De jezuïeten

Volgens Cobra is de jezuïeten groep 500 jaar geleden gecreëerd en heeft sinds die tijd de show op deze planeet gerund. Deze organisatie is een 16e-eeuwse creatie van de Farnese familie, die een van de meest machtige papal zwarte edelen families in Italië is. Dus we kunnen hieruit afleiden dat de jezuïetenorganisatie de schuilplaats is op de oppervlakte van de planeet voor de archons die zijn geïncarneerd binnen de zwarte edelen families.

De jezuïeten werken onder het commando van de archons om de quarantaine status van planeet Aarde te handhaven.

Deze jezuïeten archon factie is merendeels gevonden in de katholieke jezuïetengroep wereldwijd. Hun ‘werk’ is mind control – het controleren van de mensen. Wij mensheid zijn in ons brein geprogrammeerd en massaal gecontroleerd door georganiseerde religie gedurende 2500 jaar. De jezuïeten hebben de religieuze indoctrinatie van zonde en hel, en zitten achter vele operaties om populaties te controleren. Zij hebben wereldwijd de controle over onderwijs.

De jezuïeten controleren spiritueel hun administrator waarover we al hebben geleerd dat dit zijn:

 1. draco volgelingen administrators geïncarneerd binnen de illuminatie die het financiële systeem runnen en
 2. hun strijders = reptillian huurlingen die de illuminatie beschermen en hun oorlogen creëren.

Het is hier interessant om te weten dat de feitelijke creatie van wat bekend staat als ‘hel’ binnen de Romeinse katholieke kerk was gecreëerd in het jaar 393CE op de lagere astrale lagen. Dit was in de tijd van de tweede van drie archon invasies toen archons en hun slavenrassen binnenkwamen door een dimensionaal portaal in de Kaukasus, met het doel om de mysterie scholen te vernietigen, en als deel van hun streven om de christelijke ‘mind programming cult’ te introduceren hebben zij een virtuele realiteit hel gecreëerd om de positie van de kerk te verstevigen.

De voormalige jezuïeten superieur generaal (zwarte paus) Hans Peter Kolvenbach is een instrument bij het in standhouden van de angstvibratie onder de mensheid op de oppervlakte van de planeet. Hij is het meesterbrein achter de 911 (twin towers) en 311 (Fukushima) valse vlag aanvallen en de hoofdontwikkelende kracht achter het Syrië conflict. Hij woont heel handig in Libanon, heel dicht bij de Syrische grens.

Het belangrijkste doel van de CIA is om jezuïetvriendelijke politieke regimes te installeren over de hele planeet en vooral om hun politiek te dicteren met betrekking tot positieve buitenaardsen.

De echte reden waarom de jezuïeten de CIA, NSA, NRO en NGA hebben gecreëerd was om de bedreiging van positieve buitenaardsen op hun empire te monitoren en te evalueren.

De jezuïetenagenda

Op 28 november 2013 leerden we van Cobra het volgende over de jezuïeten:

“De jezuïetenagenda (5) is om de Oosterse Alliantie te infiltreren met hun agenten, en om het proces van het creëren van een nieuw financieel systeem te kapen. Onnodig te zeggen dat topmensen binnen de Oosterse Alliantie zich dit bewust zijn en het niet zullen laten gebeuren. Ook, top leden van de White Dragon Society hebben hun les geleerd nadat hun voorgangers decennia geleden voor de gek zijn gehouden, toen zij veel van hun geld overdroegen aan jezuïetenagenten in ruil voor waardeloze stukjes papier (VS regerings-bonds). De White Dragons zijn nu veel voorzichtiger, vooral waar de jezuïeten proberen hen te infiltreren door TeWu, de Chinese geheime inlichtingendienst.”

Het jezuïetenplan is om de lichtkrachten de illuminazi (zie verder hieronder) factie (Rockefeller, Bush, Kissinger, Cheney & co.) te laten schoonvegen, en dan in het geheim een team te vormen (team up) met de Rothschilds om het proces van het creëren van een nieuw financieel systeem over te nemen. Hun agenten zijn aanwezig bij eindeloze onderhandelingen over de overgave van de cabal en zij proberen de overeenkomsten dichter bij de jezuïetenagenda te krijgen. Dit is de bron van voorstellen om de paus de nieuwe M1 te maken (geld controller). Dit is de reden waarom de nieuwe jezuïetenpaus het idee promoot van een centrale wereld bank. Zij overwegen ook serieus het idee om een wereldwijde schuld jubilee toe te staan zodat ze zouden worden geportretteerd als redders van de mensheid onder de vleugels van de ‘goedwillende’ katholieke kerk.

http://www.chinapost.com.tw/international/europe/2015/03/15/431112/p2/Pope-declares.htm 

Zij zouden daarna de katholieke cult promoten op een vernieuwde, meer voor het publiek aantrekkelijke manier, en geleidelijk andere religies erin absorberen (te beginnen met het Boedisme) totdat zij hun doel zouden hebben bereikt van een wereldwijde religieuze mind programming cult, tegelijkertijd alle gruweldaden uit het verleden van de katholieke kerk onder het tapijt houdend.

afb bij true matrix kennedy

Twee illuminatie facties gecontroleerd door de jezuïeten

 1. De Rothschild factie

Rothschilds zijn de bankiers voor de jezuïeten gedurende de laatste twee eeuwen. Zij beheren het geld voor de jezuïeten. De meest invloedrijke zijn: Jacob de Rothschild, Evelyn de Rothschild, David de Rothschild en onlangs ook Nathaniel Philip de Rothschild.

Cobra heeft uitgelegd dat ons volledige financiële systeem is als het internet. Het is een enorm computer programma, gecontroleerd door de cabal. Er zijn onnoemelijk veel geheime projecten geweest, zacht uitgedrukt, die voor tenminste 4-5 decennia zijn gefinancierd vanuit dit financiële systeem. Additionele fondsen waren nodig voor deze projecten, en feitelijk heeft elk mens op deze planeet ongeveer 25% van zijn salaris bijgedragen aan deze geheime projecten door het wegsluizen van geld van de belastingbetaler.

80 – 90% van zowel de VS media en de Europese media zijn in de controlerende handen van de Rothschilds. Door speciale afgeschermde CIA programma’s hebben zij de waarheidsbeweging geïnfiltreerd tot het punt dat ongeveer 70% van de intel in de alternatieve media disinformatie is, rechtstreeks of indirect afkomstig van jezuïeten bronnen.

Omdat wij de mensen zo mind programmed onbewust zijn door deze individuen, hebben we de informatie geaccepteerd die aan ons wordt geboden door de Rothschild media. De sleutel hier tot onze bevrijding is om controle te nemen over de massa media. De dag dat wij de controle over de massa media terugkrijgen is de dag dat we hebben gewonnen. Daarom is dit de eerste conditie voor hun overgave = de overgave van de controle van de massa media.

Ik herinner mij wat Cobra zei in LA in november 2012,:

“als wij de media bereiken, hebben wij gewonnen”.

Dit gebeurt snel -succes- als “de olifant in de kamer” zichtbaar wordt voor iedereen.

Deze Rothschild cabal factie heeft volledig de moderne geneeskunde geïnfiltreerd; een voorbeeld is vaccinaties. We zijn genetisch veranderd door vaccinaties. Het idee achter het Rothschild idee van geneeskunde is om ons allemaal als werkende slaven te houden. Er zijn behandelingen en genezingen voor alles. Dit alles zal worden vrijgegeven en gebalanceerd op het moment van de Event.

De WHO, die Rothschild gebaseerd is, ontwikkelde vaccinaties in de nazi concentratiekampen gedurende WW2. Tussen de jaren 1945 en 2010 hebben we deze ‘biochips’ geïmplanteerd gekregen (als we gevaccineerd zijn). Hun functie was om onze bewustzijnsmogelijkheden af te snijden en om ons als zombies te maken. De Resistance Movement heeft deze chips nu geschoond.

Kort samengevat: Rothschild Factie = Bank controle = Media controle = Medical controle!

Rothschilds opereren niet onafhankelijk maar gehoorzamen (obey) opdrachten van hun jezuïeten-archons-meesters.

 1. De Rockefeller / illuminazi factie 

Deze illuminatie factie is samengesteld uit 1-2000 mensen betrokken bij geneeskunde, wetenschap, nazi’s en technologie. Deze factie is een jezuïeten creatie van de 20e eeuw met het doel om de technologische en wetenschappelijke vooruitgang van de mensheid te hinderen en te misbruiken. De sleutelfiguren van de Rockefeller / illuminazi factie zijn: David Rockefeller, Henry Kissinger, George Herbert Walker Bush (George Scherf Jr.), Dick Cheney, Jay Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove and Paul Wolfowitz.

Blackwater, ook bekend als Xe of Academi, is een privé jezuïeten leger dat de dictaten van de zwarte edelen gehoorzaamd. Dit leger opereert buiten alle wetten. Dit leger is gecontroleerd door mensen zowel binnen de VS regering als daarbuiten, voornamelijk van binnen de Vaticaan staat. Met andere woorden: Blackwater is een religieus leger dat de paus in Rome dient, door de Orde van Malta. De Orde van Malta wordt onder internationale wetten gezien als een soevereine entiteit met speciale diplomatieke machten en privileges. Net zoals Blackwater is de Orde van Malta niet aan te pakken omdat het zit in het hart van de elite aristocratie.

Met andere woorden, de cabal heeft zijn eigen huurlingen die zij hebben gebruikt, oorlog na oorlog, om conflicten te triggeren die chaos creëren, of erger nog, burgeroorlog. In de conflicten in Egypte en in Syrië hebben we gehoord over mysterieuze sluipschutters en zij horen bij deze privé huurlingen firma.

Een voorbeeld van de stille wereldwijde levensgrote oorlog die gaande is tussen de positieve militairen en de chimera groep is de verdwijning van Malaysia Airlines vlucht 370, een ingeroosterde internationale passagiersvlucht die op 8 maart 2014 verdween terwijl het van Kuala Lumpur International Airport Malaysia vloog naar Beijing Capital International Airport in China. Volgens Cobra en de Resistance Movement was de kidnapping van dit vliegtuig een oorlogsdaad van de chimera groep. Het vliegtuig was naar Diego Garcia militaire basis gevlogen wat een van hun belangrijke chimera bolwerken is.

Hert is belangrijk om te begrijpen hoe zwaar de jezuïeten archon factie en de NSA zijn verbonden met de chimera archon factie, en dat zij het zijn die geheime overeenkomsten hebben afgedwongen tussen leiders van alle nationale militairen wereldwijd om alle sporen van goedwillend buitenaards contact te onderdrukken en te verwijderen. In een interview in februari 2015 werd aan Cobra gevraagd of de ‘onheilige vier’ = Cheney, Rumsfeld, Kissinger en George Bush sr, nog steeds in rechtstreeks contact staan met de chimera groep in hun Long Island basis en hij zei dat, helaas, zij dat nog steeds waren.

secret space program

Geheim ruimteprogramma

In 1934 hebben vele rassen van het draco rijk contact gezocht met de wereldleiders en zij sloten geheime verdragen met hen, waarbij zij hen geavanceerde militaire technologie aanboden in ruil voor de slavernij van de massa menselijke populatie. Dit was de hoofdreden voor de grote vooruitgang van technologie in de dertiger jaren. Al deze projecten hadden financiering nodig en de financiering kwam door de confiscatie van privé goudbezit door de Gold Reserve Act van 1934.

Er waren hele strikte geheime protocollen vastgesteld en er werden geen lekken toegestaan over ‘diepe gebeurtenissen’ die de quarantaine status zouden kunnen verstoren. Dit is de reden waarom je geen werkelijke bewijzen kunt vinden over het bestaan van buitenaardse civilisaties en het meeste ‘bewijs’ is gefabriceerd door de CIA om het issue nog verwarrender te maken.

Het allereerste begin van het geheime ruimteprogramma was in 1917, toen de Lichtkrachten de Thule society in Duitsland hadden geformeerd. Het was echter heel snel geïnfiltreerd door de archon-gecontroleerde Rothschild agent met de naam Adolf Schicklgruber (Hitler) en het werd een instrument van de duisteren, en het ging verder in de Vril society die het geheime Duitse ruimteprogramma ontwikkelde.

Toen de chimera groep dit zag realiseerden zij zich dat de oppervlakte menselijke populatie voldoende technologische ontwikkeling had bereikt om naar de sterren te rijken en de sluier te doorboren. Om dit te onderdrukken hebben zij hun eerste contact gelegd met de oppervlaktebevolking door Karl Haushofer op zijn reizen naar Tibet. Nadat contact was gemaakt was de chimera-gecontroleerde Haushofer de belangrijkste occulte kracht achter nazi Duitsland.

Gedurende de tweede wereldoorlog probeerden draco machten een open overname van de planeet te krijgen middels nazi Duitsland. Deze poging faalde met de overwinning van de geallieerde machten en de draco’s gingen voor een meer bedekte benadering.

Nadat de nazi’s de tweede wereldoorlog hadden verloren werden zij door Operatie Paperclip in de Verenigde Staten geïmporteerd, waar zij de ruggengraat vormden van het militair-industrieel complex; zij gingen verder met het ontwikkelen van hun geheime ruimteprogramma en begonnen diep ondergrondse militaire bases te bouwen, gefinancierd van Yamashita goud. Zij importeerden door operatie Paperclip ongeveer 2000 leidende nazi’s naar de VS en veel van deze nazi’s vormen nog steeds de ruggengraat van de schaduwregering die de affaires op deze planeet runt.

Het echte geheime ruimteprogramma begon in de vroege zestiger jaren, toen de chimera groep permissie gaf aan de negatieve militairen van de VS, NAVO Europese landen, USSR en China, om gezamenlijk geheime Maan en Mars bases te bouwen in bepaalde begrensde gebieden. Er was ook een verdrag ondertekend tussen de cabal en het draco/reptillian/zeta complex dat de cabal technische ondersteuning gaf bij de constructie van Maan en Mars bases, waarbij aan deze negatieve buitenaardse rassen toestemming werd gegeven om ondergrondse bases op Aarde te bouwen, samen met de negatieve militairen.

Het geheime ruimteprogramma en de constructie van de ondergrondse bases werd aangestuurd door Rockefeller / Kissinger / Bush / Rumsfeld / Halpern / Cheney militair-industrieel complex door corporaties zoals Halliburton, Bechtel, Rand, Sandia, Wackenhut, Morton Thiokol, Raytheon,  Blackwater…ACADEMI = (voormalig Blackwater).

De chimera groep zat achter de schermen voorzichtig de bewegingen van het VS militair-industrieel complex te bekijken en zorgde ervoor dat de quarantaine status van de planeet in stand werd gehouden en intact.

Tussen 1960 en 2000 was er een intensieve ruimteoorlog gaande. De lichtkrachten begonnen de verstoringen in het heelal te ruimen. In 2012 was het grootste deel van dit zonnestelsel geschoond, alleen de chimera groep was overgebleven. Deze groep vertegenwoordigt slechts een paar wezens, maar het grote probleem was hun verbinding met de strangelet en toplet bommen (op de fysieke en de plasma laag).

afb bij true matrix destroying earth

Het oude financiële systeem en het nieuwe financiële systeem

Een van de redenen waarom de jezuïeten ww2 hebben gecreëerd was om een wereldwijde goudgraai te orkestreren om hun black budget programma’s te financieren om de quarantaine status van onze planeet in stand te houden (geheim ruimteprogramma, diep ondergrondse militaire bases, etc.). Operatie Golden Lily was een jezuïeten operatie en generaal Yamashita was een poppetje in de handen van de jezuïeten.

In 2012 heeft de Resistance Movement het grootste deel van het fysieke goud uit de handen van de cabal verwijderd.

Dit heeft de cabal’s operaties buitengewoon verlamd. Sinds die tijd verbergen zij de laatste paar triljoenen van hun geld in Lichtenstein. Vanwege het feit dat zij dagelijks 2-3 miljard dollar nodig hebben om hun show gaande te houden, konden zij het nog 2 tot 3 jaar volhouden (informatie uit 2013) indien hun bronnen ongemoeid zouden worden gelaten, wat, natuurlijk, niet zo zal zijn.

Het was rond september 2013 dat we hoorden dat de “BRICS groep heeft aangekondigd “de creatie van een nieuwe globale bank die een van de bouwstenen zal worden van het nieuwe financiële systeem”. Voor degenen onder jullie die wellicht niet weten wat de BRICS groep is, het is samengesteld uit B=Brazilie, R=Rusland, I=India, C=China, S=South Afrika. Al een aantal jaren zijn vele andere landen in het proces geweest van zichzelf bij deze groep aan te sluiten om zich uit de macht van de cabal te halen.

Zoals eerder in dit artikel aangegeven proberen jezuïetenagenten de plannen van de BRICS alliantie te keren om de petrodollar superioriteit te verwijderen van het militair industrieel complex, naar plannen om een globale valuta reset te gebruiken voor het jezuïetenplan van werelddominantie.

Je moet ook weten dat de jezuïeten China sinds de 16e eeuw infiltreren en zij hebben daar een groot netwerk. Ongeacht dit; de topmensen binnen de Dragons en de Oosterse Alliantie waren zich volledig bewust van de jezuïeten manipulaties en zullen niet toestaan dat hun positieve plannen worden misbruikt.

Het is interessant om te weten dat de Alliantie buitenaardse krachten de meester-kracht zijn achter de BRICS / Oosterse Alliantie op de oppervlakte van deze planeet.

Ergens in 2013 werd aan Cobra gevraagd over een monseigneur in het Vaticaan die belast was met het witwassen van 26 miljoen dollar. Hij vertelde ons dat deze som geld niets was vergeleken met de triljoenen dollars die zijn witgewassen door het Vaticaan. Op 17 mei 2013 keurde de paus het globale financiële systeem af, bekritiseerde de “cult van geld” waarvan hij zegt dat het de armen tiranniseert en de mensen trekt naar onnodige consumentengoederen. Hier is de link:

http://goldenageofgaia.com/2013/05/pope-francis-slams-global-financial-system-as-cult-of-money/

Cobra heeft deze ‘goedwillende’ paus vele malen ondervraagd aangaande het feitelijk iets doen met al de positieve ideeën en commentaren die hij maakt.

Gesteld is dat het bezit / geld van de katholieke kerk in alleen Brazilië ruim voldoende zou zijn, als dit zou worden gebruikt om de kosten te dekken van het verwijderen van alle honger en armoede op deze gehele planeet.

Fondsen voor ons nieuwe financiële systeem

Sommige van de fondsen die deel uitmaken van het geld dat aan de mensheid zal worden teruggegeven zijn:

a) geld dat van ons is gestolen, waarbij inbegrepen ongeveer $70 triljoen*** van oude geldpatriotten die verbonden zijn met de positieve militairen

b) $100 triljoen van de White Dragon Society en de templar groepen

c) $120 triljoen van de Resistance Movement en

d) $10 triljoen van de Saint Germain Trust

e) en ook de paar triljoen die de cabal nu nog in bezit heeft zal worden geconfisqueerd als zij worden gearresteerd.

*** triljoenen dollars: gewoon een referentie omdat je het leuk zult vinden om een idee te hebben wat een triljoen kan betekenen ten aanzien van uitgaven: Cobra heeft aangegeven dat de som van 1 triljoen dollar wordt geschat het totaal te zijn van de bij benadering totale kosten van het geheime ruimteprogramma, en ruimteschepen zijn duur om te bouwen!

Dit artikel: ‘The New Financial System’ was gepost op The Portal op de 28e april 2012 en het geeft de details van wat zal gebeuren op het moment van de Event:

http://2012portal.blogspot.se/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html

En hier vind je de tekst van dit artikel naar het Nederlands vertaald.

Overwinning van het Licht

Gedurende de doorbraakfase is de sluier langzaam aan het oplossen en de quarantaine wordt langzaam opgeheven. Op 8 augustus 2014 werden we geïnformeerd

“achter de schermen gaat het schonen van de chimera groep door. We hebben nu het stadium bereikt waar alleen de kern van de chimera groep is overgebleven, en het opruimen van deze kerngroep is nu de belangrijkste uitdaging.”

We weten dat de plannen van de Resistance Movement geleidelijk verder gaan in de juiste richting en er hebben al zoveel fantastische ontwikkelingen plaatsgevonden in de afgelopen paar maanden. Het artikel dat op dit artikel volgt zal een overzicht geven van de details van het proces van desintegratie van de sluier en ons pad naar de overwinning van het Licht.

De doorbraak is nabij!

Samengesteld door Therese Zumi Sumner

18/04/2015

http://www.veritasgalacticsweden.net/introduction

 

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: