RSS

Krachten van Licht en krachten van duister, 17 april 2012

POSITIEVE GROEPEN

2012-04-17 1 LightforceGalactische Confederatie. Ook genoemd de Galactische Federatie. Dit is een losse confederale unie van positieve civilisaties binnen deze galaxy, zoals de Pleiadianen, Siriërs, Acturianen. De leiders ervan zijn opgestegen meesters, wezens die leven in een verlichte staat van bewustzijn. Ashtar Commando is een sectie van de Galactische Confederatie wiens primaire taak het is om de planeet Aarde uit de grip van de duistere krachten te bevrijden.

Zij hebben veel fysieke moederschepen in de Aardebaan die zijn versluierd met tachyonisch membraan, en zijn derhalve niet te detecteren door alle optische/radar instrumenten van de cabal. Zij hebben al vele malen een nucleaire oorlog op Aarde voorkomen. Zij hebben ook veel aardbevingen voorkomen omdat zij de activiteit van de tektonische platen stabiliseren. Hun belangrijkste motivatie is om geluk en liefde te delen -die zij zelf hebben bereikt als een resultaat van hun spirituele groei- met de niet zo fortuinlijke Aarde bevolking.

Er is een sterke disinfo campagne tegen de Galactische Confederatie, die midden negentiger jaren begon toen de cabal zich realiseerde dat de Galactische Confederatie een serieuze bedreiging is voor hun New World Order plannen. Veel op Aarde gevestigde contactpersonen voor de Confederatie waren het doel van intense Monarch hersenspoeling en in feite was “Ashtar Commando” een trigger woord gemaakt om sterke ontkenningen te activeren. Dit programma resulteerde er ook in dat de meeste kanalen contact verliezen met de Confederatie en zij begonnen in plaats daarvan astrale omhulsels te channelen. Dit diende additioneel om channeling te ontkrachten als een betrouwbare bron om hogerdimensionale informatie te krijgen. Vandaag zijn er maar heel weinig betrouwbare kanalen maar dat verandert niets aan het feit dat de Galactische Confederatie een heel krachtige en betrouwbare macht is die zichzelf ten tijde van het Eerste Contact bekend zal maken.

Resistance Movement. Dit is een groep van vrijheidsstrijders die leven in ondergrondse kwartieren in de bovenste laag van de Aardkorst. Zij hebben een constant fysiek contact met ondergrondse Pleiadische bases in de Himalaya en onder Bora-Bora eiland. Hun officiële publieke contact is Cobra.

Met assistentie van de Confederatie hebben zij alle overgebleven reptilliaanse krachten geruimd van dit sterrenstelsel. Kort na het jaar 2000 hebben zij ook in heftige gevechten alle ondergrondse reptilliaanse bases geruimd. Toen hebben zij hun focus gericht op het ruimen van de meest zwart-budget militaire programma’s en technologieën, hetgeen zij succesvol deden.

Daarna hebben zij hun agenten binnen de militaire en alfabet agentschappen geplaatst om de positieve militairen met hun plan te helpen, dat nu tot vervulling komt. De belangrijkste motivatie van de Resistance Movement is om te helpen de planeet te bevrijden, zodat zij kunnen stoppen met hun leven in grotten en verder kunnen gaan naar meer hoopvolle missies elders in de galaxy.

Positieve Militairen. Dit is de meest machtige positieve groep op de oppervlakte van de planeet. Zij hebben een plan voor planetaire bevrijding ontwikkeld met ongeziene assistentie van de Resistance Movement. Zo’n driekwart van de militairen stemmen met dit plan in en dit is een voldoende kritieke massa om dit plan realiteit te laten worden. Drake is hun publieke vertegenwoordiger.

De meesten in deze groep zijn zich niet bewust van de ‘ongeziene vriendelijke hand’ van de Resistance. Sommigen van hen in hoge posities zijn wel goed bekend met hun Resistance contact maar zullen dit niet toegeven aangezien het nog steeds geclassificeerde informatie is.

Dit is een losse groep zonder leider en hun belangrijkste motivatie is om soevereiniteit en vrijheid voor de menselijke bevolking te herstellen, vooral in de Verenigde Staten.

Templars. Ook genoemd Factie 2, of soms ‘witte hoeden’. Deze groep heeft zijn oorsprong van oude Europese adeldom die bijna was uitgewist door de Rothschilds. Zij hebben een sterke krachtbasis in de US (marine), UK en het vasteland van Europa. Hun publieke contact is Lord Blackheath. Op dit moment zijn zij heel erg betrokken bij de creatie van het nieuwe 134 naties alliantie financiële systeem. Zij werken samen met de positieve militairen groep. Hun belangrijkste doel is om de Federal Reserve onderuit te halen en om de Rothschilds te vernietigen – hun oude vijand.

Zij moeten niet worden verward met zionistische templar groepen die deel uitmaken van de Rothschild factie, ook al zijn er wat Rothschilds agenten geïnfiltreerd binnen de positieve templar groep.

GEMENGDE GROEPEN

2012-04-17 2 Yin YangWhite Dragon Society. Deze groep vertegenwoordigt belangen van wat oude Chinese Koninklijke lijnen, ondersteund door veel krijgskunstgroepen over de wereld. Hun contactpersoon is Benjamin Fulford. Hun belangrijkste motivatie is om de cabal onderuit te halen, maar hun motieven kunnen niet volledig zuiver zijn aangezien zij hun rol in de nieuwe gemeenschap na de Event zien als een beetje tè dominant en controlerend. Zij hebben ook een sterk financieel belang in de fondsen die zullen worden vrijgegeven na het onderuit halen van de cabal. In feite heeft de Resistance in februari (2012) wat problemen met ze gehad bij geheime onderhandelingen over het nieuwe financiële systeem en dit heeft geresulteerd in wat vertragingen in de tijdlijn voor de Event.

Gnostische Illuminatie. Deze groep heeft zijn oorsprong in oude Russische adeldom en was een paar generaties geleden feitelijk onderdeel van de cabal. Nadat de Rothschilds de Romanov dynastie hebben vernietigd heeft deze groep met de cabal gebroken en besloot om tegen de Rothschilds te vechten, ook al gebruiken ze nog steeds dezelfde illuminatie symbolen en deel van de ideologie. Hun doel is om de Rothschilds te vernietigen als wraak voor wat met de Romanovs gebeurde. Zij hebben sterke contacten in Russische en Oost-Europese criminele ondergrondse en zij staan ook in contact met de Templars. Hun woordvoerder is Alexander Romanoff. Zij zijn sterk geïnfiltreerd met Rothschild agenten en deze groep zal na de Event drastisch worden geherstructureerd en geschoond.

NEGATIEVE GROEPEN

2012-04-17 3 Game OverRothschild factie. Zij controleerden Europa, hoge financiën middels de Federal Reserve, en de meeste mainstream media. Hun leider is Jacob de Rothschild en met zijn zakenconnecties met Henry Kissinger hebben zij de Rockefeller factie beïnvloed. Door David de Rothschild en zijn huwelijk met Olimpia Aldobrandini hebben zij de jezuïeten factie beïnvloed. Zwarte adeldom van Europa (met uitzondering van Italië) behoort tot deze factie. Zij zijn voor het grootste deel Rigelliaanse duistere heren van oorsprong, en in Atlantis waren zij verantwoordelijk voor de zondvloed. Hun belangrijkste motivatie was om over de wereld te heersen, maar nu is hun motivatie om tenminste wat geld te houden, proberen controle over de media te houden zolang als dat mogelijk is, en om niet te worden gearresteerd.

Rockefeller factie. Zij controleerden de US, de oliehandel, farma, voedselproductie en deel van de militairen. Zij smokkelden de nazi’s de US binnen en daarom worden zo ook illuminazi genoemd. Hun echte leider is David Rockefeller (levend in zijn kleine East 65th st. NY appartement, bijna 100 jaar oud!), met Volksführer George Bush sr. en strategisch adviseur Heinz Kissinger aan zijn zijde. Zij zijn vooral Draconische heren die veel reptilliaanse slaven in hun galactische empire hadden, en zij wilden op Aarde hetzelfde herhalen. Dus hun belangrijkste motivatie hier was om een wereld dictatorschap slavengemeenschap te creëren. Nu is hun belangrijkste motivatie om te vluchten naar hun kleine Bahamian eiland met tenminste een rugzak en om niet te worden gearresteerd.

Jezuïeten factie. Deze factie was heel machtig tot het begin van 1800 toen de Rothschild factie het overnam. Zo’n 10% van de jezuïeten behoort tot deze factie, samen met wat kardinalen, zwarte paus (Adolfo Nicolas), witte paus (Joseph Ratzinger) (in 2012) en zwarte edelen families van Italië. Deze groep was in het jaar 325 gecreëerd in de Council van Nicea, waar Constantine de christelijke kult creëerde om de gnostische mysteriën te vernietigen (inclusief gnostische christelijkheid). Het ging door te gedijen als heilige inquisitie en infiltreert nog steeds hevig veel katholieke organisaties. Hun belangrijkste motivatie was spirituele controle en onderdrukking van de mensheid. Nu is hun belangrijkste motief om simpelweg in leven te blijven. Na de Event zal er een grote purificatie zijn van alle belangrijkste religies als zij zullen worden uitgelijnd met de waarheid.

Vertaald door Veronica

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: