RSS

Manifestatieproces – Ascentieconferentie 2018

This blog contains part 3 (of 4) of notes made during 1stNew Timeline Ascension Conference by Cobra in Budapest on 14 & 15 April 2018. The production of these notes has been a co-creative effort of Hanneke van Ginkel and Jacqueline van Rijswijk. These notes are written as if Cobra was speaking. This is not what he said word for word, but paraphrasing what he said. These notes have been reviewed and released by Cobra on 31 May 2018.

Q&A

Incarnatie is jouw eigen keuze en een combinatie van Vrije Wil en omstandigheden. De duistere krachten kunnen jou in reïncarnatie duwen en je kunt door Vals Licht worden misleid. De duistere krachten geven je gelimiteerde opties voor, bijvoorbeeld, de keuze van jouw ouders, zodat je niet zult ontwaken of in staat zult zijn om jouw Licht te manifesteren. Echter, als je erin slaagt om dit te overstijgen, aan jouw innerlijk Licht vast te houden, en je kunt jouw missie vervullen, kun je niet worden gestopt. Soms krijg je de juiste ouders en is het veel makkelijker. De situatie is elke keer anders en moet per geval worden bekeken.

Wet van Manifestatie

Gebruik maken van het manifestatieproces is de SLEUTEL in jouw leven en missie. Er zijn veel boeken over geschreven, maar alle informatie is onvolledig. Velen zijn daardoor gefrustreerd.

Manifestatie is een exact proces: elke gedachte en elke actie creëert rimpelingen in dit oneindige veld van bewustzijn. Het is een Wet van Fysica. In de derde dimensie gaat manifestatie langzamer dan in hogere dimensies, maar het proces is hetzelfde.

Je manifesteert in 3 stappen:

  1. besluit
  2. aanroeping
  3. fysieke actie

  1. Besluit

Dit is de belangrijkste stap. Het reflecteert jouw Vrije Wil. Wij zijn allen Goddelijke Wezens van Licht: ik besluit wat Wet is in mijn universum. Externe realilteit moet zich onderwerpen aan deze wet. Onze externe realiteit is een reflectie van besluiten in het verleden van alle betrokkenen. Alles op deze planeet is de gecombineerde manifestatie van iedereen. En dat is hoe deze rotzooi is gecreëerd …..

De Vrije Wil van de meeste mensen is niet helder. Zij weten niet wat zij willen. De duistere krachten gebruiken dit. De Rothschilds namen 250 jaar geleden het besluit voor de Nieuwe Wereld Orde en zij wisten dat alleen hun achter-achter-achter kleinkinderen dit tot bloei zouden zien komen. Hun Vrije Wil was zo sterk dat zij het BIJNA bereikten.

Jouw besluit moet helder genoeg zijn. Met duidelijke besluiten worden wij krachtig, zowel individueel als collectief. Helderheid krijgen is het belangrijkste element. Vraag jezelf: Wat wil ik ECHT? Dit gaat over jouw keuzes, prioriteiten, verlangens, enz. en maak GEEN compromissen. Wanneer het ja is, is het ja! Wanneer het nee is, is het nee!

Echter, om duidelijkheid te krijgen moet je absoluut eerlijk met jezelf zijn. Als je niet eerlijk bent heb je geen duidelijkheid en zonder duidelijkheid kun je niet manifesteren.

Wanneer je duidelijkheid krijgt in jouw besluiten en prioriteiten dan sprankelt jouw Vrije Wil als een diamant en je zult gaan manifesteren. Realiteit zal zich aan jouw besluit aanpassen. Het hele universum zal veranderen naar het nieuwe vibrationele patroon. De energie rondom jou zal zich herschikken. Als je in staat zou zijn om de energieën om je heen te zien zou je deze volledige herschikking zien.

Blokkades bij duidelijke besluiten

  • implantaten
  • verwachtingen van jouw ouders
  • verwachtingen van de gemeenschap

Deze blokkades vormen een groot deel van jouw bestemming. Zij zorgen ervoor dat jij je aanpast en compromissen maakt op wat jij wilt. Maak GEEN compromis op wat JIJ wilt. Dit creëert energieblokkades in jouw manifestatieproces. Daarnaast is het makkelijker om te leven zonder compromis.

De matrix is gestructureerd om jou te laten geloven dat compromissen de enige manier zijn om te krijgen wat je wilt. Of dat het niet goed is als je iets voor jezelf wilt. Jou is geleerd om iets te zijn. Je moet jezelf vrijmaken van de compromissen. Bijvoorbeeld: ga NIET trouwen voor een visum, of liegen om jouw punt te maken. Wanneer je helder bent wordt jouw Vrije Wil als een diamant, een kristal.

Wanneer je weer jouw besluit gaat uitlijnen met wat jij wilt, ga je face-to-face staan met de gemeenschap en jouw ouders. Zoals: een vader wil dat zijn zoon dokter wordt, maar zijn zoon is – in essentie – een kunstenaar en wil dat worden. De zoon wil dat zijn vader van hem houdt en besluit een compromis te sluiten op zijn diepste wens om een kunstenaar te worden, en wordt een dokter. Het resultaat is dat de zoon niet gelukkig is. Compromissen sluiten is een van de redenen voor zoveel burn-outs op dit moment.

  1. Aanroeping

Je kunt jouw besluit aanroepen door het je voor te stellen, visualiseren, wensen, voelen, bidden en erover dromen. Het gaat niet over lege fantasie; het is een emotioneel proces en wanneer je duidelijk bent kun jij jouw dromen naar een realiteit voorstellen.

Wanneer je veel over iets fantaseert is er een Hoger Doel. Het gebeurt met een reden. Het kan alles zijn. Het is uniek voor elke persoon, ongeacht wat de gemeenschap zegt. Dit is de sleutel voor jouw missie. Het gaat niet over hard werken. Het gaat over iets waar jij veel passie voor hebt en heel graag wilt. Jouw voorstellingsvermogen is de hoofdzaak en de route naar jouw missie. Echter, de gemeenschap kan het er niet mee eens zijn.

  1. Fysieke actie

Als je geen fysieke actie onderneemt gebeurt er niets. Je moet een STAP zetten naar jouw besluit en aanroeping. Dit is niet altijd het geval, maar meestal wel.

Het principe is hetzelfde voor wat je ook manifesteert. Wij kunnen manifesteren! De Event, door het nemen van een helder besluit, het aan te roepen en actie te ondernemen. Velen hebben het besluit genomen, echter maar enkelen ondernemen actie op de fysieke laag. Velen zitten te wachten op weer een update op het blog. Iedereen moet iets DOEN. Creëer een groep en onderneem fysieke actie. Wij moeten een groep van co-scheppers hebben om een gezamenlijke visie van de Event te manifesteren. Wij hebben allemaal een stukje van de puzzel.

SLEUTEL is … GEEF NIET OP! Manifesteer wat je wilt overeenkomstig het proces en herhaal en herhaal. Ga ermee door totdat het gebeurt, aangezien manifesteren tijd vergt. De tijd die nodig is, is verschillend voor alles. GEEF NIET OP middenin het proces. Dit zal het manifestatieproces verstoren.

Verspreid het idee van de Event naar het massa bewustzijn. Dit zal helpen de Event te manifesteren. Communiceer het breed naar individuen. Veel mensen willen het, maar weten niet dat het bestaat. Zorg ervoor dat ze het willen. Middels video’s, kunst, een blog, jouw eigen woorden. Communiceer het op jouw eigen manier! De populatie zal niet minder willen, zij zullen meer willen.

Q&A

De duistere krachten zullen jouw besluit testen. Zij zoeken naar twijfels, angsten, onzekerheden, en zij vallen je aan op deze zwakheden. Echter, als je 100% zeker bent kunnen ze er niets aan doen. Zij zouden mensen om je heen kunnen aanvallen, bijvoorbeeld door hen een fysiek probleem te geven. Dat is ongelukkig, maar deze mensen moeten aan zichzelf werken. Een sjamaan bijvoorbeeld, is een katalysator for transformatie, maar de persoon moet de verandering zelf doen. Archons zijn testers, onplezierig, maar zij zullen worden verwijderd. Er is geen genade voor hen. Besluit, bereid om een risico te nemen, is wat transformeert. Vrije Wil is het sterkst, dus zij zullen verliezen!

Manifestatie / Overvloed Protocollen 

St. Germain ondersteunt het manifestatieproces. Roep hem tijdens de invocatie erbij en verbind je voor ondersteuning. Een besluit is een reflectie van jouw IK BEN aanwezigheid. Manifestatie is wat St. Germain heeft geïnitieerd en het meest wil. Jouw IK BEN aanwezigheid is jouw Goddelijke Wil. St. Germain creëerde dit proces via innerlijke alchemie. Dit creëert het Goddelijk Huwelijk tussen jouw persoonlijkheid en Ziel en manifesteert de Wil van de Ziel. Met andere woorden: de Wil van de Ziel manifesteert middels innerlijke alchemie naar buiten alchemie.

De Galactische Confederatie heeft geavanceerde manifestatietechnologieën beschikbaar. Een van deze technologieën is het vormen van realiteit. Wanneer je een besluit neemt modelleer en vorm je ruimte/tijd. Ruimte en tijd zijn niet solide; zij zijn vormbaar en passen zich aan aan Wil aanwezigheid. Het past zich aan aan de sterkste Wil aanwezigheid in een bepaald gebied.

Fysieke materie is gemaakt van subatomische partikels die alleen vast lijken te zijn. Dat zijn ze niet. Het is een trilling genaamd een ‘staande golf’ in fysica. Als wij invloed uitoefenen op fysieke materie kunnen wij het transformeren en veranderen. We noemen dit de kwantum realiteit. Kwantum realiteit kan worden veranderd door technologie en door bewustzijn.

De makkelijkste manier om realiteit vorm te geven is om jouw aandacht erop te focussen (te weten, de gewenste realiteit). “Energie gaat waar de aandacht gaat”. De focus zal het in jouw realiteit laten toenemen. Als jij ergens over denkt zal het gebeuren. Het is de Wet van Aandacht.

Je kunt dit principe gebruiken om overvloed te manifesteren. Veel Lichtwerkers hebben problemen met geld. Dus, koop een zilveren munt. Stop het in jouw zak en neem het met je mee. Kijk er elke dag naar. Richt jouw aandacht er goed op, dan zal er meer komen. Wanneer je genoeg zilveren munten hebt, ga verder met gouden munten.

Wanneer je elke dag ergens op focust is een vortex support veld gecreëerd. Beschrijf het, visualiseer het, werk er mee. Heilige geometrie kan jouw Vrije Wil / besluiten harmoniseren in een meer exact patroon. Het werkt als een versterker van onze Goddelijke Wil (andere versterkers zijn geluid en licht). Dit is waarom Mandala’s zo krachtig zijn.

Bindu is het centrum van de Flower of Life en de sprank van jouw Goddelijke Wil. Een besluit vanuit Goddelijke Wil creëert rimpelingen in ruimte/tijd: een ruimte/tijd structuur in de realiteit om je heen. Het dwingt het universum om zich te richten naar jouw Wil.

Bijvoorbeeld: plaats een afbeelding van wat jij wilt in het midden van een Mandala (zoals  Flower of Life). En zelfs nog beter; plaats dit in een Tachyon Kamer (en veel andere technologieën) om zelfs nog sneller te manifesteren.

Demanifestatie Filters

Met Gouden Licht kan iemand een perfect leven manifesteren.

Manifesteren is JA tegen iets zeggen. Demanifesteren is NEE tegen iets zeggen.

Als jij het perfecte leven wilt manifesteren of jouw nieuwe plan, moet je alles demanifesteren wat je niet meer wilt.

Voorbeeld van een demanifestatie filter: zeg NEE tegen mensen die te laat voor de vergadering zijn. Besluit gewoon wat je zult doen als ze te laat zijn, bijvoorbeeld wacht 15 minuten en als ze er dan nog niet zijn ga dan weg. Besluit om de situatie NIET te accepteren. Of als mensen tegen jou blijven schreeuwen, besluit dat ze dat niet mogen. Je zult worden getest, maar wanneer jouw besluit krachtig genoeg is zal de andere persoon een energieverandering voelen en stoppen. Dit is ook hoe je kunt voorkomen dat aanvallen plaatsvinden.

Besluit gewoon dat het GEEN deel uitmaakt van jouw realiteit en het zal NIET gebeuren. Het proces is hetzelfde als het manifestatieproces (besluit, roep aan en neem actie). Demanifestatie kan makkelijker zijn; soms is het besluit al genoeg.

Als jij een zeer krachtig wezen bent zijn jouw uitdagingen groter. Wanneer je heel krachtig wordt op een planetaire schaal, kan een kleine zwakheid drastische consequenties hebben.

Vertaald door Veronica

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: